En rapport om företagande i CRM musikproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om företagande i CRM musikproduktion"

Transkript

1 LIA vt 2001 Företagande är att företa sig något. När man har satt igång en process, så samlar man på sig resurser. Det som var från början ersätts efterhand av annat. Man samlar på sig det man inte gör sig av med. Krafter som utmanar och lockar verkar samman med krafter som enar och helar. Visioner och affärsidéer konfronteras med verklighetens villkor. Thomas Polesie, Företag i förändring 1990 En rapport om företagande i CRM musikproduktion av Göteborg i maj 2001

2 Innehåll Abstract 2 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 3 Resultat 3 Verksamhetsbeskrivning 3 Ägarförhållande 4 Vilka är vi? 4 Vilka jobbar vi med? 5 Vad jobbar vi med? 5 Historik 7 Ekonomi Framtid 9 10 Reflektioner 11 Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 1 av 11

3 Abstract Through I have achieved knowledge and received tools to better understand and run a business. That was also my aim, when applying to the project management course. During practice in LIA IV I took the opportunity to work with present and future activities in my music production company. This report describes CRM musikproduktion AB, its structure, history and development. CRM musikproduktion is a privately owned company with several branches of activity, where music of high, professional standard can be said to be the common denominator. Music from the start, in the sense of classical music. Later also jazz-, entertainment and cross over projects in cooperation with other forms of art. The bearing idea of the company is to facilitate for others and us, as culture intermediaries of musical events. Services and products provided by CRM Project and tour management Promotion of artists and ensembles Consulting Marketing Concert production Sales and rental of instruments and accessories To continue using CRM musikproduktion as a platform for different activities, in order to facilitate musical events, seems to be a good strategy. Good, not always in economic terms but for our personal demands. In order to develop the business detailed marketing plans, with realistic calculations for the different lines of activities, have to be presented. (for more information Sidan 2 av 11

4 Bakgrund Jag hoppas genom hitta lösningar på bl a ekonomiska hinder, se möjligheter genom nya kunskaper i organisation, marknadsföring och samverkan. Så motiverade jag min ansökan till utbildningen Jag syftade på projekt i allmänhet och mitt företag i synnerhet. Och två års studier på har verkligen gett mig ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Bättre rustad än tidigare valde jag därför att under LIA IV arbeta i mitt företag, med aktuell och framtida verksamhet. Jag ville undersöka möjligheterna att på heltid verka i företaget när jag är färdig med projektledarutbildningen. Syfte Syftet med rapporten är att beskriva CRM musikproduktions verksamhet, dess struktur, historia och utveckling. Under LIA IV har syftet även varit att ta fram underlag för strategiska beslut om företagets framtid. Genomförande Med hjälp av verksamhetsberättelser, årsredovisningar, anteckningar och egna erfarenheter görs en sammanställning som i sammanfattande form, i tabeller och text, åskådliggör företagets utveckling. Resultat Verksamhetsbeskrivning CRM musikproduktion är ett fåmansägt aktiebolag med konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, enligt skattemyndigheten. I bolagsordningen, som antogs i mars 2000, står det om verksamhet/syfte: Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion, försäljning och uthyrning av musikinstrument, management med förmedling av artister, marknadsföring, IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Med egna ord beskriver vi verksamheten så här: CRM musikproduktion AB är ett brokigt företag med flera verksamhetsgrenar där musik av hög, professionell kvalitet kan sägas vara den gemensamma nämnaren. Musik till en början i betydelsen konstmusik. Senare även jazz-, underhållningsmusik och gräns-överskridande projekt i samverkan med andra konstformer. Den bärande idén i företaget är att verka som underlättare för oss själva och andra, i arbetet med att förmedla upplevelser av musikalisk karaktär. Sidan 3 av 11

5 Figur 1 Verksamhet marknadsföring produktion förmedling Konsertproduktion konsultationer projektledning försäljning / uthyrning Förtydligande av figuren: Projektledning Förmedling Marknadsföring Produktion Konsultationer Försäljning / uthyrning administration, organisation, finansiering, konceptutveckling, turnéplanering och turnéledning åt ensembler och enskilda musiker. artister och ensembler till konsertarrangörer, tv, film- och skivproducenter m fl av konsertarrangemang, ensembler och enskilda musiker, i media, tryck och på webb manus, program, koncept och egna arrangemang undervisning, föreläsningar, utredningsuppdrag instrument och tillbehör, fr a slagverk Se vidare Ägarförhållande Ägare är Roger och (undertecknad). Ägarfördelning 50%. Aktiekapital kr. Styrelsele: Maria, ledamot och Roger, suppleant. Ägarna arbetar aktivt i företaget, i varierande omfattning. Vilka är vi? Roger, f 57, soloslagverkare i Göteborgs Symfoniker sedan Utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg. Solistdiplom Marknadsekonom utbildad vid IHM Business School 1995 Maria, f 57, projektledare, Se bilaga 1 Mellanstadielärare Presentatör, föreläsare, konsertproducent. Sidan 4 av 11

6 Vi har båda anställningar vid sidan av företaget, Roger 100 % i Göteborgs Symfoniker och Maria ca 50 % som lärare i Lerums Kommun. Vårt engagemang i CRM varierar, men uppskattningsvis har vi tillsammans ett heltidsarbete i företaget. Under LIA har dock Maria jobbat 100% och Roger 50 % i företaget. Den omfattningen är också vår målsättning för framtiden. Vilka jobbar vi med? Kund och leverantörsbegreppet blir för CRM inte helt tydligt eftersom ensemblerna och musikerna kan vara både och. Ibland levererar de en tjänst, ex musik till en barnkonsert, ibland är de våra kunder åt vilka vi levererar ex en förmedlings- eller projektledningstjänst. För närvarande samarbetar vi hur som helst med följande ensembler: Big Fat Brass Borås Blåsar Symfoniker Gothia-ensemblen Göteborgs Symfonikers Brasskvintett Hvila-kvartetten Jan Zirk kvartett Nordiska Brass Ensemblen Pro Musica Tritonus Vi har också många tillfälliga uppdrag som t ex att sätta ihop en symfoniorkester för en filminspelning eller fanfartrumpetare för en invigning. Bland våra kunder som köper musikevenemang finns Konserthuset, SVT, Operan, Svenska Kyrkan, BingoLotto, SKF, Liseberg m fl. Kunder som köper eller hyr instrument och tillbehör finns bland konsert- och utbildningsinstitutioner i Sverige och Europa. Kunder för våra konsulttjänster hittar man ex hos GöteborgsMusiken för marknadsföring, Kultur Göteborg för utredningsuppdrag, och skolförvaltningar för undervisning och föreläsningar. Leverantörer för instrument och tillbehör finns i Europa och USA. Vad jobbar vi med? För en redogörelse av CRMs aktiviteter Se bilaga 2 Sidan 5 av 11

7 Figur 2 Tid fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Tid 40% 55% 5% Konsertproduktion F r s ljning/uthyrning Konsultation Kommentar: I konsertproduktion ingår förmedling, projektledning och produktion. Jfr figur 1 Försäljning / uthyrning bildar en egen verksamhetsgren. I konsultationer ingår utredningsuppdrag, undervisning och marknadsföringsuppdrag utanför produktionsblocket. Figur 3 Omsättning (kalkyl) fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Pengar 28% 5% 67% Konsertproduktion F rs ljning/uthyrning Konsultation I konsertproduktion ingår projekt- och turnéledning, vilket är det vi helst vill ägna oss åt. Dock är det så att uppgiften tar ca 20% av vår tid, men inbringar endast ca 2% av inkomsterna. Sidan 6 av 11

8 Historik Beslutet att starta ett företag tog vi för att vi ville upprätta ett forum för byggande av något nytt, för personlig utveckling och allmän företagsamhet. Företaget bildades 1989 genom att vi köpte ett vilande aktiebolag och satsade privata instrument som aktiekapital. Orsaken till att vi valde aktiebolagsformen var från början för att kunna vara en trygg och trovärdig arbetsgivare åt projektanställda musiker. Vi ville också som privatpersoner stå ekonomiskt friare, än vad som varit fallet i enskild firma eller handelsbolag, när vi fungerade som konsertarrangörer. Att kunna vara anställd i sitt eget bolag, med möjlighet till ex sjukpenning, kändes också viktigt liksom att åstadkomma en inkomstutjämning mellan oss. Verksamheten var till en början inriktad på egna konsertarrangemang och egen medverkan. Hos PRV registrerades följande verksamhet/syfte Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet Verksamheten har förändrats på så sätt att vår egen medverkan i konserter har minskat till förmån för ledarskaps- och konsultuppgifter. Figur 4 Egna konsertarrangemang /00 Egna konsertarrangemang 98/99 97/98 96/97 95/96 Totalt vr BM Gothia 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 89/ antal Kommentar: Under arrangerade vi barn- och skolkonserter i Stenhammarsalen på Konserthuset, drev vi en barnkammarserie Barnens Musik i Vallhamraskolan, Partille. Medverkande har varit ensembler ur GSO och Musik i Väst. BM Barnens Musik, Gothia Symfonikernas slagverksensemble, Övr övriga ensembler. Företagets profil har under åren förändrats från ett relativt okänt privat bolag som arrangerade barnkonserter, till en i musikkretsar bekant aktör som seriöst erbjuder tjänster åt musiker och ensembler. De senaste åren har konsultuppdragen utgjort en större del av CRMs verksamhet. Sidan 7 av 11

9 Figur 5 Omsättning fördelad på de olika verksamheterna /90-91/92 0% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 92/93 8% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 100% 92% 93/94 22% 1% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 94/95 2% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 77% 98% 95/96 24% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 96/97 5% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 76% 95% 97/98 27% 98/99 24% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 57% Konsprod. Fsg./uthyr. 16% 4% 72% Konsult. 99/00 4% 10% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 86% Sidan 8 av 11

10 Genom utbildning på IHM och på har vår syn på företaget och dess verksamhet förändrats. Vi har också lärt under tiden som företaget har utvecklats. För en reflektion om produkt, tjänst och upplevelse i relation till CRMs verksamhet Se bilaga 3 Ekonomi Figur 6 Omsättning och resultat 89/90-00/ kkr Omst tning och resultat oms res r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Omsättningen har ökat ganska stadigt. 99/00s topp ska dock förklaras med ett större förmedlingsuppdrag som inte innebar någon förtjänst för CRM. Resultatet ligger ganska konstant runt 0. Dock kan man se en ökning de senaste åren, vilket nog mest beror på att vi har större kunskap om ekonomi än när vi startade företaget, bättre bokslutsprognoser alltså års negativa resultat var en följd av att vi för första gången gick in i momspliktig verksamhet med redovisning i bokslutet. Vi tog därför ut mer lön än företaget egentligen hade pengar till. När vi ser på om vårt företag är lönsamt eller ej tittar vi inte på vinstutveckling. Vi bedömer utefter hur mycket lön vi har kunnat ta ut för egen del. Figur 7 Lön till styrelse och anställda kkr L ner styrelse anst llda r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Sidan 9 av 11

11 Figur 8 Antal anställda (inkl styrelse) antal Antal anst llda (inkl styrelse) Anst l lda r Kommentar: Diagrammet visar inte totala antalet anlitade musiker, eftersom många engageras genom sina företag.1997 engagerade vi en symfoniorkester och 2000 en större Brassensemble. I en ev jämförelse av diagram 7 och 8 bör tilläggas att företaget har brutet räkenskapsår, med bokslut 31 augusti. Löneuppgifterna baseras på räkenskapsår och antalet anställda på kalenderår. Likviditeten i företaget är ibland kritisk. Osäkerheten om vilka uppdrag som kan tänkas bli aktuella och en kort framförhållning i musikbranschen gör att CRM lever ett ganska osäkert ekonomiskt liv. Det är svårt att förvänta sig en konstant lön varje månad. Framtid Om nästa år vet vi att konsertproduktionen kommer att ha ungefär samma omfattning som i år. Bland avtalade projekt finns en skolkonsertvecka, en barnkonsertproduktion och Juljubel på Konserthuset, två konsertproduktioner med Borås Blåsar Symfoniker och minst en turné med Nordiska Brass Ensemblen. Försäljning och uthyrning förväntas också få samma omfattning som i år. Konsultationsuppdragen väntas minska något, främst beroende på att ett undervisningsuppdrag avslutas. Flera planerade men ännu ej avtalade projekt och uppdrag vägs in i framtidsprognosen. Sidan 10 av 11

12 Reflektioner Denna rapport har inneburit ett nödvändigt steg i att se strukturen i CRMs verksamhet. Reflektionerna som arbetet tvingat fram har ökat min förståelse för företagets funktion i vårt, andras och kulturens liv. Till grund för beslut om CRMs framtid ligger, förutom denna rapport, också material som tagits fram under LIA IV. T ex konstnadskalkyler, marknadsplaner, prisstrategier och nästa års avtalade och förväntade uppdrag. Att fortsätta använda vårt företag som ett brokigt forum för underlättande av egna och andras musicerande är i nuläget en bra strategi. Dvs det är bra, inte alltid ur företagsekonomisk synvinkel men för vårt företagande. Dels är det stimulerande att arbeta så, dels har verksamheten, i omfattning och ekonomi, stabiliserats på en acceptabel nivå. För att våga ta steget in i företaget på heltid nästa verksamhetsår krävs ett lånsiktigt uppdrag, minst ett halvår, med en omfattning av halvtidsjobb, såväl tids- som ersättningsmässigt. Nu kända och avtalade engagemang kommer att täcka företagets fasta kostnader. Målsättningen för framtiden är att öka CRMs lönsamhet så att företaget kan försörja 1,5 årsanställda (dvs oss). Lönsamheten ska ökas genom att öka andelen konsultationsuppdrag och omfattningen av försäljning/uthyrning. I målsättningen ingår också att utveckla projekt- och turnéledning till en lönsam verksamhet. För att nå målen krävs att vi tar fram utförliga marknadsplaner för de olika verksamhetsgrenarna, med realistiska kalkyler. CRMs konsultations-, projekt- och turnéledningstjänster bör marknadsföras tydligare. Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 11 av 11

13 Litteratur - som vidgat min syn på företagande Bucht, G Cringley, R X Konstmusiken och det offentliga samtalet (artikel i Nutida Musik 3/99) Accidental Empires How the boys of Silicon Valley make their millions, battle foreign competition, and still can t get a date (Harper Business 1996) Löfgren, M Jobb. På spaning efter den ny arbetsordningen. (Atlas 1999) O Connor, J Polesie, T The cultural production sector in Manchester, Research and strategy (MIPC Manchester Metropolitan University 1999) Företag i förändring en studie av identitet och ekonomi (BAS, 1990) Skeppner, J Den kalkylerande konstnären fallet Kosta Boda Walfridsson, A (Handelshögskolan, Gbgs Universitet 2000) Sidan 1 av 1

14 Bilaga 1 I behov av en Projektledare? I juni 2001 blir jag färdig med mina studier på en projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Två års heltidsstudier har inneburit mycket ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Nu är jag redo för nya utmaningar och vill på detta sätt marknadsföra mig. Jag är intresserad av uppdrag under längre eller kortare tid, heltid eller deltid, anställd eller som egen företagare. Uppdragens karaktär och innehåll vill jag inte begränsa genom att specificera. Hoppas att du som uppdragsgivare ser möjligheterna i min beskivning. Med vänliga hälsningar, Promenaden Partille tel mob Här följer en beskrivning av utbildningen och på nästa sida, mitt CV. Utbildningen har innehållit Projektkunskap ekonomi, marknadsföring, projektledning Teorikurser - på högskolenivå i demokrati, framtidens arbete, globalisering Datakunskap web- och trycksaksproduktion, databas, kalkyl Lärande i arbete individuell praktik har utgjort 1/3 av utbildningen Min individuella utbildningsprofil har utgjorts av Turnéledning en ingående studie av turnéplanering och ledning. Handledare: Lars Nyström, turné- och projektledare hos Göteborgs Symfoniker. Studien genomfördes i Göteborg och i Europa, på turné med GSO. Arbetet resulterade i en rapport en handbok för turnéledare, oktober Näringslivets behov av kultur ett arbete som försökte beskriva några företags behov och användning av kultur. Handledare: Claes Orwallius, Västsvenska Kulturfonden, mars april 2000 Kulturlivet på Island en undersökning genomförd tillsammans med en grupp KVstudenter i Reykjavik, december 1999 Ekonomistyrning individuell fördjupningskurs, dec mars 2001

15 CV Min utbildning Projektledare med inriktning på kultur och IT Utbildad vid en tvåårig, kvalificerad yrkesutbildning på heltid. Se vidare Mellanstadielärare Utbildad vid Högskolan i Jönköping. Kemiingenjör Sven Ericssonskolan i Borås. North Haven Highschool, Connecticut USA Mina erfarenheter Sedan 1989 har jag verkat som konsertproducent och projektledare för olika kultur- och fortbildningsprojekt. Eget företag inom musikproduktion har jag drivit och varit verksam i sedan Som presentatör har jag samarbetat med symfoniorkestrarna i Göteborg, Malmö, Umeå och Norrkköping samt med länsmusikavdelningarna i Borås och Jönköping. Jag har medverkat till att ett 50-tal produktioner för barn kunnat genomföras runt om i landet drev jag en kammarmusikserie för barn med ensembler ur Göteborgs Symfoniker. Jag har arbetat mycket med att utveckla konsertkoncept som passar i olika sammanhang och för olika publikgrupper, i samarbete med musiker och beställare. Som projekt- och turnéledare för professionella ensembler, bl a Nordiska Brass Ensemblen och Gothia Ensemblen, har jag varit aktiv sedan Skrev i oktober 2000 en rapport om turnéledning utifrån Göteborgs Symfonikers turnéarbete. I Lerums Kommun har jag tjänstgjort som mellanstadielärare på deltid I Partille musik- och kulturskola har jag varit verksam som musiklärare sedan vt Som föreläsare har jag för pedagoger föreläst om bl a matematik, musik och barns kreativa skrivande. Har just nu ett utredningsuppdrag för Kulturförvaltningen i Göteborg om konsertverksamhet ur ett arrangörsperspektiv. Mina kunskaper Jag har goda kunskaper i projektledning, ekonomi, marknadsföring, administration och pedagogik. Behärskar engelska flytande i tal och skrift och uttrycker mig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Mina datakunskaper är mycket goda i Word och Excel, goda i Filemaker Pro, Access, Indesign, Dreamweaver m fl program. Jag är van att arbeta i både Mac och PC-miljö. Min kompetens Jag ser mig själv som ärlig, öppen och positiv men också målmedveten, ansvarsfull och effektiv, dvs jag kan göra en prioritering av mina arbetsuppgifter. Jag har lätt för att entusiasmera och engagera mina medarbetare. Samarbete är ett viktigt ord för mig och i min värld står det för flexibilitet, pålitlighet, lyhördhet och förståelse.

16 Bilaga 2 Verksamhet 1999 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Roger vikar i Wozzek på Operan (31/1 3,5,7/2, 19,21/3) Maria och Gothia-ensmblen gör Musik för en Docka i Konserthusets barnserie (27/3) Brasskvintetten medverkar i Konserthusets kammarserie (28/3) Roger spelar Hary Janos på Konserthuset (21-22/4) Göteborgs Symfonikers Brassensemble spelar på SKF s bolagsstämma (22/4) Roger och Michael Andersson medverkar i Chess i Oslo (23-24/4) Roger spelar cimbalom i Bergen med BIT 20 ensemblen (24/5) Roger åker till USA för att träffa Doug Demorrow, instrumentbyggare (juni) Maria börjar på en två-årig projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Roger vikar på Operan (30/9, 9/10) Maria föreläser för lärare i Halmstad (1/11) Maria och Gothia-ensemblen gör Clownen och Musiken i Konserthusets barnserie (27/11) Rogers skiva på Acoustica kommer ut (äntligen) Maria åker till Island för att undersöka kulturlivet och träffa Askell Masson bl a Göteborgs Symfonikers Brassensemble medverkar i Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till Umeå symfoniorkester Hyrt ut instrument till Stockholm New Music Festival Och Roger har jobbat som marknadsförare åt GöteborgsMusiken Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

17 Bilaga 2 forts Verksamhet 2000 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Körkarlen - musik av Matti Bye till filmen, för filmfestivalen (1/1) Två fanfartrumpetare till filmvisning på filmfestivalen (5/2) Besök i New York för att sondera terrängen angående Scandinavia House bl a (februari Göteborgs Symfonikers brasskvintett spelar med GöteborgsMusiken (4/3) Maria genomför en undersökning av näringslivets behov av kultur Vi tar fram marknadsföringsmaterial åt Kontra-ensemblen Roger medverkar i B&B på TUR-mässan i Scandinavium (23/3) Roger spelar med Märta Schéle, Artisten (25/3) Per Enoksson är solist hos GöteborgsMusiken (15/4) Roger gör ett Kamikaze-inhopp på Operan (30/4) Hvila och Jan Zirk kvartett gör en demo ProMusica och Jan Zirk spelar på Sjömagasinet för Showbusiness AB (2/6) Samarbete med Nordiska Brass Ensemblen inleds Maria presenterar Partille Musikskolas Vårkonsert på Konserthuset (5/5) Roger spelar nationalsånger på Ullevi (3/6) Maria presenterar ungdomskonserter i USA (14-27/6) Roger är i Tyskland och träffar bl a organister i Lübeck för ev konserter med NBE (12-18/6) Big Fat Brass spelar på Liseberg hela sommaren Roger medverkar i B&B i Leksand (1/7) Roger spelar cimbalom i Helsingborg, skivinspelning (4/9) Roger medverkar i skivinspelning med Ulf Lundell (24/9) NBE ger en lunchkonsert på Konserthuset (27/10) Maria studerar turnéledning hos GSO Brassensemblen ger Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till SON, Artisten, Jönköpings Symfoniorkester Sålt trumpetstativ till Helsinki Philharmonic Hyrt ut instrument till MiV, GKAB, Norrdans, String of Pearls AB, Sv Kammarorkestern i Örebro, Brunnsboskolan, Gageego Och Maria har undervisat på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

18 Bilaga 2 forts Verksamhet 2001 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Turné med Nordiska Brass Ensemblen till Norge och runt om i Sverige. (januari) Maria och Gothia-ensemblen gör "Trummor i Trollskogen" i Konserthusets Barnserie (27/1) Roger medverkar i Trubaduren på Operan (18,23,25/2) Roger medverkar som instruktör i Sportlovsorkestern på Konserthuset (v 7) Uppdrag "Genomlysning av musik i Göteborg" för Kultur Göteborg (mars-april) Turné till Mallorca med Partille Musikskolas Blåsorkester. (28/4-5/5) Roger medverkar i konserter på Operan (8-12/5) Maria presenterar Partille Musikskolas vårkonsert på Konserthuset (13/5) Maria skriver sin slutrapport för, om CRM. (maj) Dessutom har vi Hyrt ut instrument till BingoLotto, Göteborgs Musiken m fl Sålt pukskinn till Operan Sålt musiklitteratur och CD s till Furulunds skola Och Maria har undervisat och fortbildat lärare på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker Planer för resten av året Borås Blåsar Symfoniker gör en sommarkonsert med Lasse Berghagen och Kjell Öhman. (juni) Roger turnerar med "Kristina från Dufvemåla" (juni) Nordiska Brass Ensemblen medverkar i Varbergs Kammarmusikfestival (juli), Tubafestival i Lahti (augusti) och ev Umeå kammarmusikfestival. Jan Zirk, Kjell Jansson och Hvila ger "Billy Strayhorn-konsert" i Domkyrkan (sept) Maria och Gothia-ensemblen medverkar i skolkonserter och på Kulturnatta med "Talking Drums" på Konserthuset. (v 40) Borås Blåsar Symfoniker ger "Jorden runt" med Dan Bornemark och Borås musikskolas körer. (oktober) Borås Blåsar Symfoniker ger gospelkonserter med Carola (november) CRM sätter ihop en kammarorkester ur symfonikerna för Bachs H-moll mässa (nov) Juljubel på Konserthuset med Göteborgs Symfonikers brass Ensemble (dec) CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

19 Bilaga 3 Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Det här är ett försök att reda ut hur vårt företags verksamhetsgrenar ska definieras samtidigt som jag, för mig själv, försöker reda ut begreppen produkt, tjänst och upplevelse. Jag väljer att utgå från mina egna uppfattningar om begreppen för att sedan jämföra hur litteraturen definierar dem. Produkt Om man med produkt menar en fysisk vara som kan säljas, blir det enkelt att hänföra import och försäljning av instrument och instrumenttillbehör till den kategorin. Tjänst Om tjänst är den kunskap och kompetens som man kan ta betalt för, hamnar undervisning, projektledning och marknadsföring i den kategorin. Men hur ska man betrakta uthyrning av instrument och artistförmedling? I första läget känns det självklart att definiera uthyrning som en tjänst. Men instrument är också en fysik produkt. Ligger skillnaden i att kunden inte köper varan, utan enbart betalar för tjänsten att få låna den? Uthyrning och förmedling blir i så fall likartat. Vid artist- eller ensembleförmedling tillhandahålls en eller flera fysiska personer (vilka inte bör betraktas som produkter ). Jag bestämmer mig för att definiera uthyrning och förmedling som tjänst. Men var hamnar konsertproduktion? Vid ett konsertarrangemang uppstår kopplingar och transaktioner mellan flera intressenter. Det kan se ut så här: Konserthus CRM Ensemble Biljettförsäljning Manus, Koncept Scenframträdande Vaktmästare, ljus, ljud Finansiering, Gage Lokaluthyrning Marknadsföring I kedjan finns tjänster som biljettförsäljning, uthyrning, förmedling och marknadsföring. Men vad betalar publiken för? En tjänst? Eller ska konserten betecknas som en upplevelse? Vari består skillnaden? Om en konsert är en tjänst som tillhandahålls av musikerna, måste det betyda att kunden erbjuds t ex avkoppling, underhållning eller psykologisk stimulans. Tjänsten som erbjuds är en upplevelse för kunden. Är då t ex Friskis och Svettis en liknande tjänst för fysiska aktiviteter? Och kan ett träningspass då kallas för upplevelse? Njae, det vill jag inte riktigt hålla med om. Men om någon erbjuder aktiviteter som t ex fjällvandring, forsränning eller bergsklättring så skulle man väl kunna hänföra dem till kategorin naturupplevelser.

20 Men är verkligen en konsert en upplevelse? En upplevelse betraktar jag som en envägskommunikation. Man kan uppleva en film, en kanotfärd, eller en inspelning av Beethovens 5:a. En konsert är något mer. Utan publik och publikens gensvar blir det ingen konsert, åtminstone ingen bra konsert. Det uppstår en slags kommunikation mellan publik och musiker. Upplevelsen delas och påverkas av alla parter. Vad ska vi kalla ett sådant samspel mellan kund och leverantör? Vem erbjuder vem en tjänst? Nu blev det för svårt Vad säger litteraturen? Jag börjar med Kunden som partner av Jon Ivar Johansen (Info Net Scandinavia, 1994). I det svenska förordet står att läsa: Relationer och partnerskap är viktiga komponenter när det gäller att stärka band och samspel mellan kund och leverantör. Partnerskap bygger på att nyttan är ömsesidig. Fast jag vet inte om det hjälper mig särskilt mycket. Vår vara/tjänst/upplevelse är väl själva relationen? Vi marknadsför ju inte någon annan vara eller tjänst. Om definition av tjänst och produkt säger Johansen ingenting. Ehdin och Feurst skriver i Praktisk marknadsföring (IHM förlag,1986) om skillnaden mellan varor och tjänster: - De flesta tjänster kan inte lagras. Man behöver en omedelbar försäljning av dessa då de uppstår. Exempel på detta är t ex en teaterbiljett. - Tjänster tillverkas och säljs vid samma tillfälle. - Tjänster kan lättare än varor imiteras av andra på mycket kort tid. - Vissa tjänster ger konsumenten tillfredsställelse lång tid efter själva försäljningstillfället, ex pensionsförsäkring. Av dessa påståenden stämmer första, andra och fjärde väl på fenomenet konsert. Men jag kan inte skriva under på att den är lätt att kopiera. Alltför mycket, och under lång tid förädlad kunskap ligger i tjänsten för att en enkel kopiering skulle vara möjlig. Vilket jag förmodar gäller även för många andra tjänster i nutidens kunskapssamhälle. Jag funderar också över begreppet tillverkas i påstående nummer två. I tillverkning av konserten ingår väl även övning och repetitionsarbete? I Service Management (ISL förlag 1992) definierar Grönroos tjänster så här: En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören.

21 Och så långt instämmer jag i definitionen även för en konsert. Sista meningen blir dock lite knepig i sammanhanget. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem. Grönroos får mig också att inse att jag rört ihop begreppen rejält när det gäller produkt resp vara. Han skriver så här: I denna bok används termen produkt som en övergripande beteckning på objekt eller processer som har värde för en kund. Varor och tjänster är två underavdelningar som beskriver två olika typer av produkter. En annan sådan underavdelning är system av varu och tjänstekomponenter, såsom nyckelfärdiga projekt Och med denna vink om att Konsertproduktion skulle kunna vara ett system, som förvisso behöver analyseras vidare, känner jag mig redo att göra följande indelning: CRMs produkter Varor Tjänster System Instrument Uthyrning av instrument Konsertproduktion Instrumenttillbehör Artist/Ensembleförmedling CDs Projektledning Manus Marknadsföring Undervisning Efter allt huvudbry frågar jag mig själv: Varför ska man överhuvudtaget reda ut begreppen varor, tjänster och upplevelser? Med hjälp av Ehdin och Feurst förstår jag att begreppsdefinitioner visar skillnader som påverkar utformningen av marknadsföringen av tjänster. Så visst har jag lärt mig mycket, som jag knappt har ägnat en tanke tidigare 18 november 2000

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Konserter med Daniel Berg 2016

Konserter med Daniel Berg 2016 Konserter med Daniel Berg 2016 10 jan Tolltorps kyrka, Mölndal Christer Brodén, gitarr och Daniel Berg, marimba 11-13 jan Projekt med tonsättaren Torbjörn Grass Västerås med omnejd 13 jan Rhythm Art Duo

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra?

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? Connecting Worlds har som syfte, att med hög konstnärlig ambition och nivå vara en mötesplats för musiker i Sverige med bakgrund i Sverige och Mellan Östern. Projektet

Läs mer

under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog

under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog Gisela Hök-Ternström under 25 år verksam som musiklärare & körpedagog g grundskolor i Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser olika utbildningar på Musikhögskolan i Stockholm, Göteborg, Oslo m fl regissör

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

WVI Bakgrund & Rekrytering

WVI Bakgrund & Rekrytering Collaborating with: Öppenhet är en av våra kärnvärderingar. Creative Commons BY-SA WVI Bakgrund & Rekrytering VÄRLDEN BEHÖVER FLER VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER VARFÖR FINNS WVI? Vi får alldeles för sällan

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen. Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se

CURRICULUM VITAE. Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen. Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se CURRICULUM VITAE Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se En optimal mix Mitt mål med arbetslivet har alltid varit att få jobba i bilbranschen

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Lunchkonsert - Domkyrkan, Göteborg Christer Brodén & Daniel Bergger konsert för gitarr och marimba.

Lunchkonsert - Domkyrkan, Göteborg Christer Brodén & Daniel Bergger konsert för gitarr och marimba. Konserter med Daniel Berg vår och sommar 2014 9-12 jan Skivinspelning - Anders Åstrand & Daniel Berg. Inspelning av Daniels solorepertoar och Anders duoverk för marimba och vibrafon. 19 jan LinköpingJohannes

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010 Väderklockan Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Väderklockan Väderklockan - Från idé till färdig app Feedback från användarna Vad är en bra

Läs mer

Eduplay Challenge. är en satsning på spelbaserat lärande, för att sätta fokus på nya innovativa metoder. som kan stärka skolan

Eduplay Challenge. är en satsning på spelbaserat lärande, för att sätta fokus på nya innovativa metoder. som kan stärka skolan Eduplay Challenge är en satsning på spelbaserat lärande, för att sätta fokus på nya innovativa metoder som kan stärka skolan Genom att erbjuda en serie föreläsningar och workshops kring spel och lärande

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Marknadsföring & Kommunikation Var tydlig med vad du säljer Presentera dina produkter och tjänster tydligt och lättförståeligt. Det ger ett

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 a er i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 Information om KUPP! KUPP! startades 2012 med syfte att förändra situationen för kvinnliga er på den a marknaden. De a skattefinansierade

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Repertoarstatistik. över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. Datum: 2015 05 20

Repertoarstatistik. över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. Datum: 2015 05 20 Repertoarstatistik över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 04/5. Datum: 05 05 0 FST Föreningen Svenska Tonsättare Facebook: www.facebook.com/svenskatonsattare kansli@fst.se www.fst.se

Läs mer

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010.

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010. Bilder från Malmö Arena 10 okt-2010, som förutom Star Choir, Triple & Touch och 400 gymnasie-elever, bl.a. gästades av Måns Zelmerlöv, Jonathan Johansson och Dogge Doggelito. Detta var det häftigaste jag

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

ArtShortCut. Arts&Business utveckling i Finland. Kira Sjöberg

ArtShortCut. Arts&Business utveckling i Finland. Kira Sjöberg ArtShortCut Arts&Business utveckling i Finland Kira Sjöberg Kulturmarknaden här Domineras av non-profit och starka stödstrukurer: 1,03 miljarder stöd per år (2006)* Privata sektorns andel marginell Inom

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Verksamhetens utvecklingsstrategi

Läs mer