En rapport om företagande i CRM musikproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om företagande i CRM musikproduktion"

Transkript

1 LIA vt 2001 Företagande är att företa sig något. När man har satt igång en process, så samlar man på sig resurser. Det som var från början ersätts efterhand av annat. Man samlar på sig det man inte gör sig av med. Krafter som utmanar och lockar verkar samman med krafter som enar och helar. Visioner och affärsidéer konfronteras med verklighetens villkor. Thomas Polesie, Företag i förändring 1990 En rapport om företagande i CRM musikproduktion av Göteborg i maj 2001

2 Innehåll Abstract 2 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 3 Resultat 3 Verksamhetsbeskrivning 3 Ägarförhållande 4 Vilka är vi? 4 Vilka jobbar vi med? 5 Vad jobbar vi med? 5 Historik 7 Ekonomi Framtid 9 10 Reflektioner 11 Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 1 av 11

3 Abstract Through I have achieved knowledge and received tools to better understand and run a business. That was also my aim, when applying to the project management course. During practice in LIA IV I took the opportunity to work with present and future activities in my music production company. This report describes CRM musikproduktion AB, its structure, history and development. CRM musikproduktion is a privately owned company with several branches of activity, where music of high, professional standard can be said to be the common denominator. Music from the start, in the sense of classical music. Later also jazz-, entertainment and cross over projects in cooperation with other forms of art. The bearing idea of the company is to facilitate for others and us, as culture intermediaries of musical events. Services and products provided by CRM Project and tour management Promotion of artists and ensembles Consulting Marketing Concert production Sales and rental of instruments and accessories To continue using CRM musikproduktion as a platform for different activities, in order to facilitate musical events, seems to be a good strategy. Good, not always in economic terms but for our personal demands. In order to develop the business detailed marketing plans, with realistic calculations for the different lines of activities, have to be presented. (for more information Sidan 2 av 11

4 Bakgrund Jag hoppas genom hitta lösningar på bl a ekonomiska hinder, se möjligheter genom nya kunskaper i organisation, marknadsföring och samverkan. Så motiverade jag min ansökan till utbildningen Jag syftade på projekt i allmänhet och mitt företag i synnerhet. Och två års studier på har verkligen gett mig ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Bättre rustad än tidigare valde jag därför att under LIA IV arbeta i mitt företag, med aktuell och framtida verksamhet. Jag ville undersöka möjligheterna att på heltid verka i företaget när jag är färdig med projektledarutbildningen. Syfte Syftet med rapporten är att beskriva CRM musikproduktions verksamhet, dess struktur, historia och utveckling. Under LIA IV har syftet även varit att ta fram underlag för strategiska beslut om företagets framtid. Genomförande Med hjälp av verksamhetsberättelser, årsredovisningar, anteckningar och egna erfarenheter görs en sammanställning som i sammanfattande form, i tabeller och text, åskådliggör företagets utveckling. Resultat Verksamhetsbeskrivning CRM musikproduktion är ett fåmansägt aktiebolag med konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, enligt skattemyndigheten. I bolagsordningen, som antogs i mars 2000, står det om verksamhet/syfte: Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion, försäljning och uthyrning av musikinstrument, management med förmedling av artister, marknadsföring, IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Med egna ord beskriver vi verksamheten så här: CRM musikproduktion AB är ett brokigt företag med flera verksamhetsgrenar där musik av hög, professionell kvalitet kan sägas vara den gemensamma nämnaren. Musik till en början i betydelsen konstmusik. Senare även jazz-, underhållningsmusik och gräns-överskridande projekt i samverkan med andra konstformer. Den bärande idén i företaget är att verka som underlättare för oss själva och andra, i arbetet med att förmedla upplevelser av musikalisk karaktär. Sidan 3 av 11

5 Figur 1 Verksamhet marknadsföring produktion förmedling Konsertproduktion konsultationer projektledning försäljning / uthyrning Förtydligande av figuren: Projektledning Förmedling Marknadsföring Produktion Konsultationer Försäljning / uthyrning administration, organisation, finansiering, konceptutveckling, turnéplanering och turnéledning åt ensembler och enskilda musiker. artister och ensembler till konsertarrangörer, tv, film- och skivproducenter m fl av konsertarrangemang, ensembler och enskilda musiker, i media, tryck och på webb manus, program, koncept och egna arrangemang undervisning, föreläsningar, utredningsuppdrag instrument och tillbehör, fr a slagverk Se vidare Ägarförhållande Ägare är Roger och (undertecknad). Ägarfördelning 50%. Aktiekapital kr. Styrelsele: Maria, ledamot och Roger, suppleant. Ägarna arbetar aktivt i företaget, i varierande omfattning. Vilka är vi? Roger, f 57, soloslagverkare i Göteborgs Symfoniker sedan Utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg. Solistdiplom Marknadsekonom utbildad vid IHM Business School 1995 Maria, f 57, projektledare, Se bilaga 1 Mellanstadielärare Presentatör, föreläsare, konsertproducent. Sidan 4 av 11

6 Vi har båda anställningar vid sidan av företaget, Roger 100 % i Göteborgs Symfoniker och Maria ca 50 % som lärare i Lerums Kommun. Vårt engagemang i CRM varierar, men uppskattningsvis har vi tillsammans ett heltidsarbete i företaget. Under LIA har dock Maria jobbat 100% och Roger 50 % i företaget. Den omfattningen är också vår målsättning för framtiden. Vilka jobbar vi med? Kund och leverantörsbegreppet blir för CRM inte helt tydligt eftersom ensemblerna och musikerna kan vara både och. Ibland levererar de en tjänst, ex musik till en barnkonsert, ibland är de våra kunder åt vilka vi levererar ex en förmedlings- eller projektledningstjänst. För närvarande samarbetar vi hur som helst med följande ensembler: Big Fat Brass Borås Blåsar Symfoniker Gothia-ensemblen Göteborgs Symfonikers Brasskvintett Hvila-kvartetten Jan Zirk kvartett Nordiska Brass Ensemblen Pro Musica Tritonus Vi har också många tillfälliga uppdrag som t ex att sätta ihop en symfoniorkester för en filminspelning eller fanfartrumpetare för en invigning. Bland våra kunder som köper musikevenemang finns Konserthuset, SVT, Operan, Svenska Kyrkan, BingoLotto, SKF, Liseberg m fl. Kunder som köper eller hyr instrument och tillbehör finns bland konsert- och utbildningsinstitutioner i Sverige och Europa. Kunder för våra konsulttjänster hittar man ex hos GöteborgsMusiken för marknadsföring, Kultur Göteborg för utredningsuppdrag, och skolförvaltningar för undervisning och föreläsningar. Leverantörer för instrument och tillbehör finns i Europa och USA. Vad jobbar vi med? För en redogörelse av CRMs aktiviteter Se bilaga 2 Sidan 5 av 11

7 Figur 2 Tid fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Tid 40% 55% 5% Konsertproduktion F r s ljning/uthyrning Konsultation Kommentar: I konsertproduktion ingår förmedling, projektledning och produktion. Jfr figur 1 Försäljning / uthyrning bildar en egen verksamhetsgren. I konsultationer ingår utredningsuppdrag, undervisning och marknadsföringsuppdrag utanför produktionsblocket. Figur 3 Omsättning (kalkyl) fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Pengar 28% 5% 67% Konsertproduktion F rs ljning/uthyrning Konsultation I konsertproduktion ingår projekt- och turnéledning, vilket är det vi helst vill ägna oss åt. Dock är det så att uppgiften tar ca 20% av vår tid, men inbringar endast ca 2% av inkomsterna. Sidan 6 av 11

8 Historik Beslutet att starta ett företag tog vi för att vi ville upprätta ett forum för byggande av något nytt, för personlig utveckling och allmän företagsamhet. Företaget bildades 1989 genom att vi köpte ett vilande aktiebolag och satsade privata instrument som aktiekapital. Orsaken till att vi valde aktiebolagsformen var från början för att kunna vara en trygg och trovärdig arbetsgivare åt projektanställda musiker. Vi ville också som privatpersoner stå ekonomiskt friare, än vad som varit fallet i enskild firma eller handelsbolag, när vi fungerade som konsertarrangörer. Att kunna vara anställd i sitt eget bolag, med möjlighet till ex sjukpenning, kändes också viktigt liksom att åstadkomma en inkomstutjämning mellan oss. Verksamheten var till en början inriktad på egna konsertarrangemang och egen medverkan. Hos PRV registrerades följande verksamhet/syfte Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet Verksamheten har förändrats på så sätt att vår egen medverkan i konserter har minskat till förmån för ledarskaps- och konsultuppgifter. Figur 4 Egna konsertarrangemang /00 Egna konsertarrangemang 98/99 97/98 96/97 95/96 Totalt vr BM Gothia 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 89/ antal Kommentar: Under arrangerade vi barn- och skolkonserter i Stenhammarsalen på Konserthuset, drev vi en barnkammarserie Barnens Musik i Vallhamraskolan, Partille. Medverkande har varit ensembler ur GSO och Musik i Väst. BM Barnens Musik, Gothia Symfonikernas slagverksensemble, Övr övriga ensembler. Företagets profil har under åren förändrats från ett relativt okänt privat bolag som arrangerade barnkonserter, till en i musikkretsar bekant aktör som seriöst erbjuder tjänster åt musiker och ensembler. De senaste åren har konsultuppdragen utgjort en större del av CRMs verksamhet. Sidan 7 av 11

9 Figur 5 Omsättning fördelad på de olika verksamheterna /90-91/92 0% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 92/93 8% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 100% 92% 93/94 22% 1% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 94/95 2% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 77% 98% 95/96 24% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 96/97 5% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 76% 95% 97/98 27% 98/99 24% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 57% Konsprod. Fsg./uthyr. 16% 4% 72% Konsult. 99/00 4% 10% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 86% Sidan 8 av 11

10 Genom utbildning på IHM och på har vår syn på företaget och dess verksamhet förändrats. Vi har också lärt under tiden som företaget har utvecklats. För en reflektion om produkt, tjänst och upplevelse i relation till CRMs verksamhet Se bilaga 3 Ekonomi Figur 6 Omsättning och resultat 89/90-00/ kkr Omst tning och resultat oms res r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Omsättningen har ökat ganska stadigt. 99/00s topp ska dock förklaras med ett större förmedlingsuppdrag som inte innebar någon förtjänst för CRM. Resultatet ligger ganska konstant runt 0. Dock kan man se en ökning de senaste åren, vilket nog mest beror på att vi har större kunskap om ekonomi än när vi startade företaget, bättre bokslutsprognoser alltså års negativa resultat var en följd av att vi för första gången gick in i momspliktig verksamhet med redovisning i bokslutet. Vi tog därför ut mer lön än företaget egentligen hade pengar till. När vi ser på om vårt företag är lönsamt eller ej tittar vi inte på vinstutveckling. Vi bedömer utefter hur mycket lön vi har kunnat ta ut för egen del. Figur 7 Lön till styrelse och anställda kkr L ner styrelse anst llda r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Sidan 9 av 11

11 Figur 8 Antal anställda (inkl styrelse) antal Antal anst llda (inkl styrelse) Anst l lda r Kommentar: Diagrammet visar inte totala antalet anlitade musiker, eftersom många engageras genom sina företag.1997 engagerade vi en symfoniorkester och 2000 en större Brassensemble. I en ev jämförelse av diagram 7 och 8 bör tilläggas att företaget har brutet räkenskapsår, med bokslut 31 augusti. Löneuppgifterna baseras på räkenskapsår och antalet anställda på kalenderår. Likviditeten i företaget är ibland kritisk. Osäkerheten om vilka uppdrag som kan tänkas bli aktuella och en kort framförhållning i musikbranschen gör att CRM lever ett ganska osäkert ekonomiskt liv. Det är svårt att förvänta sig en konstant lön varje månad. Framtid Om nästa år vet vi att konsertproduktionen kommer att ha ungefär samma omfattning som i år. Bland avtalade projekt finns en skolkonsertvecka, en barnkonsertproduktion och Juljubel på Konserthuset, två konsertproduktioner med Borås Blåsar Symfoniker och minst en turné med Nordiska Brass Ensemblen. Försäljning och uthyrning förväntas också få samma omfattning som i år. Konsultationsuppdragen väntas minska något, främst beroende på att ett undervisningsuppdrag avslutas. Flera planerade men ännu ej avtalade projekt och uppdrag vägs in i framtidsprognosen. Sidan 10 av 11

12 Reflektioner Denna rapport har inneburit ett nödvändigt steg i att se strukturen i CRMs verksamhet. Reflektionerna som arbetet tvingat fram har ökat min förståelse för företagets funktion i vårt, andras och kulturens liv. Till grund för beslut om CRMs framtid ligger, förutom denna rapport, också material som tagits fram under LIA IV. T ex konstnadskalkyler, marknadsplaner, prisstrategier och nästa års avtalade och förväntade uppdrag. Att fortsätta använda vårt företag som ett brokigt forum för underlättande av egna och andras musicerande är i nuläget en bra strategi. Dvs det är bra, inte alltid ur företagsekonomisk synvinkel men för vårt företagande. Dels är det stimulerande att arbeta så, dels har verksamheten, i omfattning och ekonomi, stabiliserats på en acceptabel nivå. För att våga ta steget in i företaget på heltid nästa verksamhetsår krävs ett lånsiktigt uppdrag, minst ett halvår, med en omfattning av halvtidsjobb, såväl tids- som ersättningsmässigt. Nu kända och avtalade engagemang kommer att täcka företagets fasta kostnader. Målsättningen för framtiden är att öka CRMs lönsamhet så att företaget kan försörja 1,5 årsanställda (dvs oss). Lönsamheten ska ökas genom att öka andelen konsultationsuppdrag och omfattningen av försäljning/uthyrning. I målsättningen ingår också att utveckla projekt- och turnéledning till en lönsam verksamhet. För att nå målen krävs att vi tar fram utförliga marknadsplaner för de olika verksamhetsgrenarna, med realistiska kalkyler. CRMs konsultations-, projekt- och turnéledningstjänster bör marknadsföras tydligare. Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 11 av 11

13 Litteratur - som vidgat min syn på företagande Bucht, G Cringley, R X Konstmusiken och det offentliga samtalet (artikel i Nutida Musik 3/99) Accidental Empires How the boys of Silicon Valley make their millions, battle foreign competition, and still can t get a date (Harper Business 1996) Löfgren, M Jobb. På spaning efter den ny arbetsordningen. (Atlas 1999) O Connor, J Polesie, T The cultural production sector in Manchester, Research and strategy (MIPC Manchester Metropolitan University 1999) Företag i förändring en studie av identitet och ekonomi (BAS, 1990) Skeppner, J Den kalkylerande konstnären fallet Kosta Boda Walfridsson, A (Handelshögskolan, Gbgs Universitet 2000) Sidan 1 av 1

14 Bilaga 1 I behov av en Projektledare? I juni 2001 blir jag färdig med mina studier på en projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Två års heltidsstudier har inneburit mycket ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Nu är jag redo för nya utmaningar och vill på detta sätt marknadsföra mig. Jag är intresserad av uppdrag under längre eller kortare tid, heltid eller deltid, anställd eller som egen företagare. Uppdragens karaktär och innehåll vill jag inte begränsa genom att specificera. Hoppas att du som uppdragsgivare ser möjligheterna i min beskivning. Med vänliga hälsningar, Promenaden Partille tel mob Här följer en beskrivning av utbildningen och på nästa sida, mitt CV. Utbildningen har innehållit Projektkunskap ekonomi, marknadsföring, projektledning Teorikurser - på högskolenivå i demokrati, framtidens arbete, globalisering Datakunskap web- och trycksaksproduktion, databas, kalkyl Lärande i arbete individuell praktik har utgjort 1/3 av utbildningen Min individuella utbildningsprofil har utgjorts av Turnéledning en ingående studie av turnéplanering och ledning. Handledare: Lars Nyström, turné- och projektledare hos Göteborgs Symfoniker. Studien genomfördes i Göteborg och i Europa, på turné med GSO. Arbetet resulterade i en rapport en handbok för turnéledare, oktober Näringslivets behov av kultur ett arbete som försökte beskriva några företags behov och användning av kultur. Handledare: Claes Orwallius, Västsvenska Kulturfonden, mars april 2000 Kulturlivet på Island en undersökning genomförd tillsammans med en grupp KVstudenter i Reykjavik, december 1999 Ekonomistyrning individuell fördjupningskurs, dec mars 2001

15 CV Min utbildning Projektledare med inriktning på kultur och IT Utbildad vid en tvåårig, kvalificerad yrkesutbildning på heltid. Se vidare Mellanstadielärare Utbildad vid Högskolan i Jönköping. Kemiingenjör Sven Ericssonskolan i Borås. North Haven Highschool, Connecticut USA Mina erfarenheter Sedan 1989 har jag verkat som konsertproducent och projektledare för olika kultur- och fortbildningsprojekt. Eget företag inom musikproduktion har jag drivit och varit verksam i sedan Som presentatör har jag samarbetat med symfoniorkestrarna i Göteborg, Malmö, Umeå och Norrkköping samt med länsmusikavdelningarna i Borås och Jönköping. Jag har medverkat till att ett 50-tal produktioner för barn kunnat genomföras runt om i landet drev jag en kammarmusikserie för barn med ensembler ur Göteborgs Symfoniker. Jag har arbetat mycket med att utveckla konsertkoncept som passar i olika sammanhang och för olika publikgrupper, i samarbete med musiker och beställare. Som projekt- och turnéledare för professionella ensembler, bl a Nordiska Brass Ensemblen och Gothia Ensemblen, har jag varit aktiv sedan Skrev i oktober 2000 en rapport om turnéledning utifrån Göteborgs Symfonikers turnéarbete. I Lerums Kommun har jag tjänstgjort som mellanstadielärare på deltid I Partille musik- och kulturskola har jag varit verksam som musiklärare sedan vt Som föreläsare har jag för pedagoger föreläst om bl a matematik, musik och barns kreativa skrivande. Har just nu ett utredningsuppdrag för Kulturförvaltningen i Göteborg om konsertverksamhet ur ett arrangörsperspektiv. Mina kunskaper Jag har goda kunskaper i projektledning, ekonomi, marknadsföring, administration och pedagogik. Behärskar engelska flytande i tal och skrift och uttrycker mig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Mina datakunskaper är mycket goda i Word och Excel, goda i Filemaker Pro, Access, Indesign, Dreamweaver m fl program. Jag är van att arbeta i både Mac och PC-miljö. Min kompetens Jag ser mig själv som ärlig, öppen och positiv men också målmedveten, ansvarsfull och effektiv, dvs jag kan göra en prioritering av mina arbetsuppgifter. Jag har lätt för att entusiasmera och engagera mina medarbetare. Samarbete är ett viktigt ord för mig och i min värld står det för flexibilitet, pålitlighet, lyhördhet och förståelse.

16 Bilaga 2 Verksamhet 1999 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Roger vikar i Wozzek på Operan (31/1 3,5,7/2, 19,21/3) Maria och Gothia-ensmblen gör Musik för en Docka i Konserthusets barnserie (27/3) Brasskvintetten medverkar i Konserthusets kammarserie (28/3) Roger spelar Hary Janos på Konserthuset (21-22/4) Göteborgs Symfonikers Brassensemble spelar på SKF s bolagsstämma (22/4) Roger och Michael Andersson medverkar i Chess i Oslo (23-24/4) Roger spelar cimbalom i Bergen med BIT 20 ensemblen (24/5) Roger åker till USA för att träffa Doug Demorrow, instrumentbyggare (juni) Maria börjar på en två-årig projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Roger vikar på Operan (30/9, 9/10) Maria föreläser för lärare i Halmstad (1/11) Maria och Gothia-ensemblen gör Clownen och Musiken i Konserthusets barnserie (27/11) Rogers skiva på Acoustica kommer ut (äntligen) Maria åker till Island för att undersöka kulturlivet och träffa Askell Masson bl a Göteborgs Symfonikers Brassensemble medverkar i Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till Umeå symfoniorkester Hyrt ut instrument till Stockholm New Music Festival Och Roger har jobbat som marknadsförare åt GöteborgsMusiken Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

17 Bilaga 2 forts Verksamhet 2000 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Körkarlen - musik av Matti Bye till filmen, för filmfestivalen (1/1) Två fanfartrumpetare till filmvisning på filmfestivalen (5/2) Besök i New York för att sondera terrängen angående Scandinavia House bl a (februari Göteborgs Symfonikers brasskvintett spelar med GöteborgsMusiken (4/3) Maria genomför en undersökning av näringslivets behov av kultur Vi tar fram marknadsföringsmaterial åt Kontra-ensemblen Roger medverkar i B&B på TUR-mässan i Scandinavium (23/3) Roger spelar med Märta Schéle, Artisten (25/3) Per Enoksson är solist hos GöteborgsMusiken (15/4) Roger gör ett Kamikaze-inhopp på Operan (30/4) Hvila och Jan Zirk kvartett gör en demo ProMusica och Jan Zirk spelar på Sjömagasinet för Showbusiness AB (2/6) Samarbete med Nordiska Brass Ensemblen inleds Maria presenterar Partille Musikskolas Vårkonsert på Konserthuset (5/5) Roger spelar nationalsånger på Ullevi (3/6) Maria presenterar ungdomskonserter i USA (14-27/6) Roger är i Tyskland och träffar bl a organister i Lübeck för ev konserter med NBE (12-18/6) Big Fat Brass spelar på Liseberg hela sommaren Roger medverkar i B&B i Leksand (1/7) Roger spelar cimbalom i Helsingborg, skivinspelning (4/9) Roger medverkar i skivinspelning med Ulf Lundell (24/9) NBE ger en lunchkonsert på Konserthuset (27/10) Maria studerar turnéledning hos GSO Brassensemblen ger Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till SON, Artisten, Jönköpings Symfoniorkester Sålt trumpetstativ till Helsinki Philharmonic Hyrt ut instrument till MiV, GKAB, Norrdans, String of Pearls AB, Sv Kammarorkestern i Örebro, Brunnsboskolan, Gageego Och Maria har undervisat på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

18 Bilaga 2 forts Verksamhet 2001 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Turné med Nordiska Brass Ensemblen till Norge och runt om i Sverige. (januari) Maria och Gothia-ensemblen gör "Trummor i Trollskogen" i Konserthusets Barnserie (27/1) Roger medverkar i Trubaduren på Operan (18,23,25/2) Roger medverkar som instruktör i Sportlovsorkestern på Konserthuset (v 7) Uppdrag "Genomlysning av musik i Göteborg" för Kultur Göteborg (mars-april) Turné till Mallorca med Partille Musikskolas Blåsorkester. (28/4-5/5) Roger medverkar i konserter på Operan (8-12/5) Maria presenterar Partille Musikskolas vårkonsert på Konserthuset (13/5) Maria skriver sin slutrapport för, om CRM. (maj) Dessutom har vi Hyrt ut instrument till BingoLotto, Göteborgs Musiken m fl Sålt pukskinn till Operan Sålt musiklitteratur och CD s till Furulunds skola Och Maria har undervisat och fortbildat lärare på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker Planer för resten av året Borås Blåsar Symfoniker gör en sommarkonsert med Lasse Berghagen och Kjell Öhman. (juni) Roger turnerar med "Kristina från Dufvemåla" (juni) Nordiska Brass Ensemblen medverkar i Varbergs Kammarmusikfestival (juli), Tubafestival i Lahti (augusti) och ev Umeå kammarmusikfestival. Jan Zirk, Kjell Jansson och Hvila ger "Billy Strayhorn-konsert" i Domkyrkan (sept) Maria och Gothia-ensemblen medverkar i skolkonserter och på Kulturnatta med "Talking Drums" på Konserthuset. (v 40) Borås Blåsar Symfoniker ger "Jorden runt" med Dan Bornemark och Borås musikskolas körer. (oktober) Borås Blåsar Symfoniker ger gospelkonserter med Carola (november) CRM sätter ihop en kammarorkester ur symfonikerna för Bachs H-moll mässa (nov) Juljubel på Konserthuset med Göteborgs Symfonikers brass Ensemble (dec) CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

19 Bilaga 3 Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Det här är ett försök att reda ut hur vårt företags verksamhetsgrenar ska definieras samtidigt som jag, för mig själv, försöker reda ut begreppen produkt, tjänst och upplevelse. Jag väljer att utgå från mina egna uppfattningar om begreppen för att sedan jämföra hur litteraturen definierar dem. Produkt Om man med produkt menar en fysisk vara som kan säljas, blir det enkelt att hänföra import och försäljning av instrument och instrumenttillbehör till den kategorin. Tjänst Om tjänst är den kunskap och kompetens som man kan ta betalt för, hamnar undervisning, projektledning och marknadsföring i den kategorin. Men hur ska man betrakta uthyrning av instrument och artistförmedling? I första läget känns det självklart att definiera uthyrning som en tjänst. Men instrument är också en fysik produkt. Ligger skillnaden i att kunden inte köper varan, utan enbart betalar för tjänsten att få låna den? Uthyrning och förmedling blir i så fall likartat. Vid artist- eller ensembleförmedling tillhandahålls en eller flera fysiska personer (vilka inte bör betraktas som produkter ). Jag bestämmer mig för att definiera uthyrning och förmedling som tjänst. Men var hamnar konsertproduktion? Vid ett konsertarrangemang uppstår kopplingar och transaktioner mellan flera intressenter. Det kan se ut så här: Konserthus CRM Ensemble Biljettförsäljning Manus, Koncept Scenframträdande Vaktmästare, ljus, ljud Finansiering, Gage Lokaluthyrning Marknadsföring I kedjan finns tjänster som biljettförsäljning, uthyrning, förmedling och marknadsföring. Men vad betalar publiken för? En tjänst? Eller ska konserten betecknas som en upplevelse? Vari består skillnaden? Om en konsert är en tjänst som tillhandahålls av musikerna, måste det betyda att kunden erbjuds t ex avkoppling, underhållning eller psykologisk stimulans. Tjänsten som erbjuds är en upplevelse för kunden. Är då t ex Friskis och Svettis en liknande tjänst för fysiska aktiviteter? Och kan ett träningspass då kallas för upplevelse? Njae, det vill jag inte riktigt hålla med om. Men om någon erbjuder aktiviteter som t ex fjällvandring, forsränning eller bergsklättring så skulle man väl kunna hänföra dem till kategorin naturupplevelser.

20 Men är verkligen en konsert en upplevelse? En upplevelse betraktar jag som en envägskommunikation. Man kan uppleva en film, en kanotfärd, eller en inspelning av Beethovens 5:a. En konsert är något mer. Utan publik och publikens gensvar blir det ingen konsert, åtminstone ingen bra konsert. Det uppstår en slags kommunikation mellan publik och musiker. Upplevelsen delas och påverkas av alla parter. Vad ska vi kalla ett sådant samspel mellan kund och leverantör? Vem erbjuder vem en tjänst? Nu blev det för svårt Vad säger litteraturen? Jag börjar med Kunden som partner av Jon Ivar Johansen (Info Net Scandinavia, 1994). I det svenska förordet står att läsa: Relationer och partnerskap är viktiga komponenter när det gäller att stärka band och samspel mellan kund och leverantör. Partnerskap bygger på att nyttan är ömsesidig. Fast jag vet inte om det hjälper mig särskilt mycket. Vår vara/tjänst/upplevelse är väl själva relationen? Vi marknadsför ju inte någon annan vara eller tjänst. Om definition av tjänst och produkt säger Johansen ingenting. Ehdin och Feurst skriver i Praktisk marknadsföring (IHM förlag,1986) om skillnaden mellan varor och tjänster: - De flesta tjänster kan inte lagras. Man behöver en omedelbar försäljning av dessa då de uppstår. Exempel på detta är t ex en teaterbiljett. - Tjänster tillverkas och säljs vid samma tillfälle. - Tjänster kan lättare än varor imiteras av andra på mycket kort tid. - Vissa tjänster ger konsumenten tillfredsställelse lång tid efter själva försäljningstillfället, ex pensionsförsäkring. Av dessa påståenden stämmer första, andra och fjärde väl på fenomenet konsert. Men jag kan inte skriva under på att den är lätt att kopiera. Alltför mycket, och under lång tid förädlad kunskap ligger i tjänsten för att en enkel kopiering skulle vara möjlig. Vilket jag förmodar gäller även för många andra tjänster i nutidens kunskapssamhälle. Jag funderar också över begreppet tillverkas i påstående nummer två. I tillverkning av konserten ingår väl även övning och repetitionsarbete? I Service Management (ISL förlag 1992) definierar Grönroos tjänster så här: En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören.

21 Och så långt instämmer jag i definitionen även för en konsert. Sista meningen blir dock lite knepig i sammanhanget. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem. Grönroos får mig också att inse att jag rört ihop begreppen rejält när det gäller produkt resp vara. Han skriver så här: I denna bok används termen produkt som en övergripande beteckning på objekt eller processer som har värde för en kund. Varor och tjänster är två underavdelningar som beskriver två olika typer av produkter. En annan sådan underavdelning är system av varu och tjänstekomponenter, såsom nyckelfärdiga projekt Och med denna vink om att Konsertproduktion skulle kunna vara ett system, som förvisso behöver analyseras vidare, känner jag mig redo att göra följande indelning: CRMs produkter Varor Tjänster System Instrument Uthyrning av instrument Konsertproduktion Instrumenttillbehör Artist/Ensembleförmedling CDs Projektledning Manus Marknadsföring Undervisning Efter allt huvudbry frågar jag mig själv: Varför ska man överhuvudtaget reda ut begreppen varor, tjänster och upplevelser? Med hjälp av Ehdin och Feurst förstår jag att begreppsdefinitioner visar skillnader som påverkar utformningen av marknadsföringen av tjänster. Så visst har jag lärt mig mycket, som jag knappt har ägnat en tanke tidigare 18 november 2000

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen. Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se

CURRICULUM VITAE. Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen. Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se CURRICULUM VITAE Dan Eriksson Samordnare Autokatalogen Mob. 076-145 32 89 Tel. 08-92 32 89 Mail. dan@daneriksson.se En optimal mix Mitt mål med arbetslivet har alltid varit att få jobba i bilbranschen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer