En rapport om företagande i CRM musikproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om företagande i CRM musikproduktion"

Transkript

1 LIA vt 2001 Företagande är att företa sig något. När man har satt igång en process, så samlar man på sig resurser. Det som var från början ersätts efterhand av annat. Man samlar på sig det man inte gör sig av med. Krafter som utmanar och lockar verkar samman med krafter som enar och helar. Visioner och affärsidéer konfronteras med verklighetens villkor. Thomas Polesie, Företag i förändring 1990 En rapport om företagande i CRM musikproduktion av Göteborg i maj 2001

2 Innehåll Abstract 2 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 3 Resultat 3 Verksamhetsbeskrivning 3 Ägarförhållande 4 Vilka är vi? 4 Vilka jobbar vi med? 5 Vad jobbar vi med? 5 Historik 7 Ekonomi Framtid 9 10 Reflektioner 11 Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 1 av 11

3 Abstract Through I have achieved knowledge and received tools to better understand and run a business. That was also my aim, when applying to the project management course. During practice in LIA IV I took the opportunity to work with present and future activities in my music production company. This report describes CRM musikproduktion AB, its structure, history and development. CRM musikproduktion is a privately owned company with several branches of activity, where music of high, professional standard can be said to be the common denominator. Music from the start, in the sense of classical music. Later also jazz-, entertainment and cross over projects in cooperation with other forms of art. The bearing idea of the company is to facilitate for others and us, as culture intermediaries of musical events. Services and products provided by CRM Project and tour management Promotion of artists and ensembles Consulting Marketing Concert production Sales and rental of instruments and accessories To continue using CRM musikproduktion as a platform for different activities, in order to facilitate musical events, seems to be a good strategy. Good, not always in economic terms but for our personal demands. In order to develop the business detailed marketing plans, with realistic calculations for the different lines of activities, have to be presented. (for more information Sidan 2 av 11

4 Bakgrund Jag hoppas genom hitta lösningar på bl a ekonomiska hinder, se möjligheter genom nya kunskaper i organisation, marknadsföring och samverkan. Så motiverade jag min ansökan till utbildningen Jag syftade på projekt i allmänhet och mitt företag i synnerhet. Och två års studier på har verkligen gett mig ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Bättre rustad än tidigare valde jag därför att under LIA IV arbeta i mitt företag, med aktuell och framtida verksamhet. Jag ville undersöka möjligheterna att på heltid verka i företaget när jag är färdig med projektledarutbildningen. Syfte Syftet med rapporten är att beskriva CRM musikproduktions verksamhet, dess struktur, historia och utveckling. Under LIA IV har syftet även varit att ta fram underlag för strategiska beslut om företagets framtid. Genomförande Med hjälp av verksamhetsberättelser, årsredovisningar, anteckningar och egna erfarenheter görs en sammanställning som i sammanfattande form, i tabeller och text, åskådliggör företagets utveckling. Resultat Verksamhetsbeskrivning CRM musikproduktion är ett fåmansägt aktiebolag med konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, enligt skattemyndigheten. I bolagsordningen, som antogs i mars 2000, står det om verksamhet/syfte: Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion, försäljning och uthyrning av musikinstrument, management med förmedling av artister, marknadsföring, IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Med egna ord beskriver vi verksamheten så här: CRM musikproduktion AB är ett brokigt företag med flera verksamhetsgrenar där musik av hög, professionell kvalitet kan sägas vara den gemensamma nämnaren. Musik till en början i betydelsen konstmusik. Senare även jazz-, underhållningsmusik och gräns-överskridande projekt i samverkan med andra konstformer. Den bärande idén i företaget är att verka som underlättare för oss själva och andra, i arbetet med att förmedla upplevelser av musikalisk karaktär. Sidan 3 av 11

5 Figur 1 Verksamhet marknadsföring produktion förmedling Konsertproduktion konsultationer projektledning försäljning / uthyrning Förtydligande av figuren: Projektledning Förmedling Marknadsföring Produktion Konsultationer Försäljning / uthyrning administration, organisation, finansiering, konceptutveckling, turnéplanering och turnéledning åt ensembler och enskilda musiker. artister och ensembler till konsertarrangörer, tv, film- och skivproducenter m fl av konsertarrangemang, ensembler och enskilda musiker, i media, tryck och på webb manus, program, koncept och egna arrangemang undervisning, föreläsningar, utredningsuppdrag instrument och tillbehör, fr a slagverk Se vidare Ägarförhållande Ägare är Roger och (undertecknad). Ägarfördelning 50%. Aktiekapital kr. Styrelsele: Maria, ledamot och Roger, suppleant. Ägarna arbetar aktivt i företaget, i varierande omfattning. Vilka är vi? Roger, f 57, soloslagverkare i Göteborgs Symfoniker sedan Utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg. Solistdiplom Marknadsekonom utbildad vid IHM Business School 1995 Maria, f 57, projektledare, Se bilaga 1 Mellanstadielärare Presentatör, föreläsare, konsertproducent. Sidan 4 av 11

6 Vi har båda anställningar vid sidan av företaget, Roger 100 % i Göteborgs Symfoniker och Maria ca 50 % som lärare i Lerums Kommun. Vårt engagemang i CRM varierar, men uppskattningsvis har vi tillsammans ett heltidsarbete i företaget. Under LIA har dock Maria jobbat 100% och Roger 50 % i företaget. Den omfattningen är också vår målsättning för framtiden. Vilka jobbar vi med? Kund och leverantörsbegreppet blir för CRM inte helt tydligt eftersom ensemblerna och musikerna kan vara både och. Ibland levererar de en tjänst, ex musik till en barnkonsert, ibland är de våra kunder åt vilka vi levererar ex en förmedlings- eller projektledningstjänst. För närvarande samarbetar vi hur som helst med följande ensembler: Big Fat Brass Borås Blåsar Symfoniker Gothia-ensemblen Göteborgs Symfonikers Brasskvintett Hvila-kvartetten Jan Zirk kvartett Nordiska Brass Ensemblen Pro Musica Tritonus Vi har också många tillfälliga uppdrag som t ex att sätta ihop en symfoniorkester för en filminspelning eller fanfartrumpetare för en invigning. Bland våra kunder som köper musikevenemang finns Konserthuset, SVT, Operan, Svenska Kyrkan, BingoLotto, SKF, Liseberg m fl. Kunder som köper eller hyr instrument och tillbehör finns bland konsert- och utbildningsinstitutioner i Sverige och Europa. Kunder för våra konsulttjänster hittar man ex hos GöteborgsMusiken för marknadsföring, Kultur Göteborg för utredningsuppdrag, och skolförvaltningar för undervisning och föreläsningar. Leverantörer för instrument och tillbehör finns i Europa och USA. Vad jobbar vi med? För en redogörelse av CRMs aktiviteter Se bilaga 2 Sidan 5 av 11

7 Figur 2 Tid fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Tid 40% 55% 5% Konsertproduktion F r s ljning/uthyrning Konsultation Kommentar: I konsertproduktion ingår förmedling, projektledning och produktion. Jfr figur 1 Försäljning / uthyrning bildar en egen verksamhetsgren. I konsultationer ingår utredningsuppdrag, undervisning och marknadsföringsuppdrag utanför produktionsblocket. Figur 3 Omsättning (kalkyl) fördelad på de olika verksamheterna 00/01 Pengar 28% 5% 67% Konsertproduktion F rs ljning/uthyrning Konsultation I konsertproduktion ingår projekt- och turnéledning, vilket är det vi helst vill ägna oss åt. Dock är det så att uppgiften tar ca 20% av vår tid, men inbringar endast ca 2% av inkomsterna. Sidan 6 av 11

8 Historik Beslutet att starta ett företag tog vi för att vi ville upprätta ett forum för byggande av något nytt, för personlig utveckling och allmän företagsamhet. Företaget bildades 1989 genom att vi köpte ett vilande aktiebolag och satsade privata instrument som aktiekapital. Orsaken till att vi valde aktiebolagsformen var från början för att kunna vara en trygg och trovärdig arbetsgivare åt projektanställda musiker. Vi ville också som privatpersoner stå ekonomiskt friare, än vad som varit fallet i enskild firma eller handelsbolag, när vi fungerade som konsertarrangörer. Att kunna vara anställd i sitt eget bolag, med möjlighet till ex sjukpenning, kändes också viktigt liksom att åstadkomma en inkomstutjämning mellan oss. Verksamheten var till en början inriktad på egna konsertarrangemang och egen medverkan. Hos PRV registrerades följande verksamhet/syfte Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet Verksamheten har förändrats på så sätt att vår egen medverkan i konserter har minskat till förmån för ledarskaps- och konsultuppgifter. Figur 4 Egna konsertarrangemang /00 Egna konsertarrangemang 98/99 97/98 96/97 95/96 Totalt vr BM Gothia 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 89/ antal Kommentar: Under arrangerade vi barn- och skolkonserter i Stenhammarsalen på Konserthuset, drev vi en barnkammarserie Barnens Musik i Vallhamraskolan, Partille. Medverkande har varit ensembler ur GSO och Musik i Väst. BM Barnens Musik, Gothia Symfonikernas slagverksensemble, Övr övriga ensembler. Företagets profil har under åren förändrats från ett relativt okänt privat bolag som arrangerade barnkonserter, till en i musikkretsar bekant aktör som seriöst erbjuder tjänster åt musiker och ensembler. De senaste åren har konsultuppdragen utgjort en större del av CRMs verksamhet. Sidan 7 av 11

9 Figur 5 Omsättning fördelad på de olika verksamheterna /90-91/92 0% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 92/93 8% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 100% 92% 93/94 22% 1% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 94/95 2% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 77% 98% 95/96 24% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 96/97 5% 0% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 76% 95% 97/98 27% 98/99 24% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 57% Konsprod. Fsg./uthyr. 16% 4% 72% Konsult. 99/00 4% 10% Konsprod. Fsg./uthyr. Konsult. 86% Sidan 8 av 11

10 Genom utbildning på IHM och på har vår syn på företaget och dess verksamhet förändrats. Vi har också lärt under tiden som företaget har utvecklats. För en reflektion om produkt, tjänst och upplevelse i relation till CRMs verksamhet Se bilaga 3 Ekonomi Figur 6 Omsättning och resultat 89/90-00/ kkr Omst tning och resultat oms res r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Omsättningen har ökat ganska stadigt. 99/00s topp ska dock förklaras med ett större förmedlingsuppdrag som inte innebar någon förtjänst för CRM. Resultatet ligger ganska konstant runt 0. Dock kan man se en ökning de senaste åren, vilket nog mest beror på att vi har större kunskap om ekonomi än när vi startade företaget, bättre bokslutsprognoser alltså års negativa resultat var en följd av att vi för första gången gick in i momspliktig verksamhet med redovisning i bokslutet. Vi tog därför ut mer lön än företaget egentligen hade pengar till. När vi ser på om vårt företag är lönsamt eller ej tittar vi inte på vinstutveckling. Vi bedömer utefter hur mycket lön vi har kunnat ta ut för egen del. Figur 7 Lön till styrelse och anställda kkr L ner styrelse anst llda r 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Sidan 9 av 11

11 Figur 8 Antal anställda (inkl styrelse) antal Antal anst llda (inkl styrelse) Anst l lda r Kommentar: Diagrammet visar inte totala antalet anlitade musiker, eftersom många engageras genom sina företag.1997 engagerade vi en symfoniorkester och 2000 en större Brassensemble. I en ev jämförelse av diagram 7 och 8 bör tilläggas att företaget har brutet räkenskapsår, med bokslut 31 augusti. Löneuppgifterna baseras på räkenskapsår och antalet anställda på kalenderår. Likviditeten i företaget är ibland kritisk. Osäkerheten om vilka uppdrag som kan tänkas bli aktuella och en kort framförhållning i musikbranschen gör att CRM lever ett ganska osäkert ekonomiskt liv. Det är svårt att förvänta sig en konstant lön varje månad. Framtid Om nästa år vet vi att konsertproduktionen kommer att ha ungefär samma omfattning som i år. Bland avtalade projekt finns en skolkonsertvecka, en barnkonsertproduktion och Juljubel på Konserthuset, två konsertproduktioner med Borås Blåsar Symfoniker och minst en turné med Nordiska Brass Ensemblen. Försäljning och uthyrning förväntas också få samma omfattning som i år. Konsultationsuppdragen väntas minska något, främst beroende på att ett undervisningsuppdrag avslutas. Flera planerade men ännu ej avtalade projekt och uppdrag vägs in i framtidsprognosen. Sidan 10 av 11

12 Reflektioner Denna rapport har inneburit ett nödvändigt steg i att se strukturen i CRMs verksamhet. Reflektionerna som arbetet tvingat fram har ökat min förståelse för företagets funktion i vårt, andras och kulturens liv. Till grund för beslut om CRMs framtid ligger, förutom denna rapport, också material som tagits fram under LIA IV. T ex konstnadskalkyler, marknadsplaner, prisstrategier och nästa års avtalade och förväntade uppdrag. Att fortsätta använda vårt företag som ett brokigt forum för underlättande av egna och andras musicerande är i nuläget en bra strategi. Dvs det är bra, inte alltid ur företagsekonomisk synvinkel men för vårt företagande. Dels är det stimulerande att arbeta så, dels har verksamheten, i omfattning och ekonomi, stabiliserats på en acceptabel nivå. För att våga ta steget in i företaget på heltid nästa verksamhetsår krävs ett lånsiktigt uppdrag, minst ett halvår, med en omfattning av halvtidsjobb, såväl tids- som ersättningsmässigt. Nu kända och avtalade engagemang kommer att täcka företagets fasta kostnader. Målsättningen för framtiden är att öka CRMs lönsamhet så att företaget kan försörja 1,5 årsanställda (dvs oss). Lönsamheten ska ökas genom att öka andelen konsultationsuppdrag och omfattningen av försäljning/uthyrning. I målsättningen ingår också att utveckla projekt- och turnéledning till en lönsam verksamhet. För att nå målen krävs att vi tar fram utförliga marknadsplaner för de olika verksamhetsgrenarna, med realistiska kalkyler. CRMs konsultations-, projekt- och turnéledningstjänster bör marknadsföras tydligare. Bilagor, projektledare CRMs verksamhet Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Sidan 11 av 11

13 Litteratur - som vidgat min syn på företagande Bucht, G Cringley, R X Konstmusiken och det offentliga samtalet (artikel i Nutida Musik 3/99) Accidental Empires How the boys of Silicon Valley make their millions, battle foreign competition, and still can t get a date (Harper Business 1996) Löfgren, M Jobb. På spaning efter den ny arbetsordningen. (Atlas 1999) O Connor, J Polesie, T The cultural production sector in Manchester, Research and strategy (MIPC Manchester Metropolitan University 1999) Företag i förändring en studie av identitet och ekonomi (BAS, 1990) Skeppner, J Den kalkylerande konstnären fallet Kosta Boda Walfridsson, A (Handelshögskolan, Gbgs Universitet 2000) Sidan 1 av 1

14 Bilaga 1 I behov av en Projektledare? I juni 2001 blir jag färdig med mina studier på en projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Två års heltidsstudier har inneburit mycket ny kunskap, vidgade vyer och ökad kompetens. Nu är jag redo för nya utmaningar och vill på detta sätt marknadsföra mig. Jag är intresserad av uppdrag under längre eller kortare tid, heltid eller deltid, anställd eller som egen företagare. Uppdragens karaktär och innehåll vill jag inte begränsa genom att specificera. Hoppas att du som uppdragsgivare ser möjligheterna i min beskivning. Med vänliga hälsningar, Promenaden Partille tel mob Här följer en beskrivning av utbildningen och på nästa sida, mitt CV. Utbildningen har innehållit Projektkunskap ekonomi, marknadsföring, projektledning Teorikurser - på högskolenivå i demokrati, framtidens arbete, globalisering Datakunskap web- och trycksaksproduktion, databas, kalkyl Lärande i arbete individuell praktik har utgjort 1/3 av utbildningen Min individuella utbildningsprofil har utgjorts av Turnéledning en ingående studie av turnéplanering och ledning. Handledare: Lars Nyström, turné- och projektledare hos Göteborgs Symfoniker. Studien genomfördes i Göteborg och i Europa, på turné med GSO. Arbetet resulterade i en rapport en handbok för turnéledare, oktober Näringslivets behov av kultur ett arbete som försökte beskriva några företags behov och användning av kultur. Handledare: Claes Orwallius, Västsvenska Kulturfonden, mars april 2000 Kulturlivet på Island en undersökning genomförd tillsammans med en grupp KVstudenter i Reykjavik, december 1999 Ekonomistyrning individuell fördjupningskurs, dec mars 2001

15 CV Min utbildning Projektledare med inriktning på kultur och IT Utbildad vid en tvåårig, kvalificerad yrkesutbildning på heltid. Se vidare Mellanstadielärare Utbildad vid Högskolan i Jönköping. Kemiingenjör Sven Ericssonskolan i Borås. North Haven Highschool, Connecticut USA Mina erfarenheter Sedan 1989 har jag verkat som konsertproducent och projektledare för olika kultur- och fortbildningsprojekt. Eget företag inom musikproduktion har jag drivit och varit verksam i sedan Som presentatör har jag samarbetat med symfoniorkestrarna i Göteborg, Malmö, Umeå och Norrkköping samt med länsmusikavdelningarna i Borås och Jönköping. Jag har medverkat till att ett 50-tal produktioner för barn kunnat genomföras runt om i landet drev jag en kammarmusikserie för barn med ensembler ur Göteborgs Symfoniker. Jag har arbetat mycket med att utveckla konsertkoncept som passar i olika sammanhang och för olika publikgrupper, i samarbete med musiker och beställare. Som projekt- och turnéledare för professionella ensembler, bl a Nordiska Brass Ensemblen och Gothia Ensemblen, har jag varit aktiv sedan Skrev i oktober 2000 en rapport om turnéledning utifrån Göteborgs Symfonikers turnéarbete. I Lerums Kommun har jag tjänstgjort som mellanstadielärare på deltid I Partille musik- och kulturskola har jag varit verksam som musiklärare sedan vt Som föreläsare har jag för pedagoger föreläst om bl a matematik, musik och barns kreativa skrivande. Har just nu ett utredningsuppdrag för Kulturförvaltningen i Göteborg om konsertverksamhet ur ett arrangörsperspektiv. Mina kunskaper Jag har goda kunskaper i projektledning, ekonomi, marknadsföring, administration och pedagogik. Behärskar engelska flytande i tal och skrift och uttrycker mig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Mina datakunskaper är mycket goda i Word och Excel, goda i Filemaker Pro, Access, Indesign, Dreamweaver m fl program. Jag är van att arbeta i både Mac och PC-miljö. Min kompetens Jag ser mig själv som ärlig, öppen och positiv men också målmedveten, ansvarsfull och effektiv, dvs jag kan göra en prioritering av mina arbetsuppgifter. Jag har lätt för att entusiasmera och engagera mina medarbetare. Samarbete är ett viktigt ord för mig och i min värld står det för flexibilitet, pålitlighet, lyhördhet och förståelse.

16 Bilaga 2 Verksamhet 1999 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Roger vikar i Wozzek på Operan (31/1 3,5,7/2, 19,21/3) Maria och Gothia-ensmblen gör Musik för en Docka i Konserthusets barnserie (27/3) Brasskvintetten medverkar i Konserthusets kammarserie (28/3) Roger spelar Hary Janos på Konserthuset (21-22/4) Göteborgs Symfonikers Brassensemble spelar på SKF s bolagsstämma (22/4) Roger och Michael Andersson medverkar i Chess i Oslo (23-24/4) Roger spelar cimbalom i Bergen med BIT 20 ensemblen (24/5) Roger åker till USA för att träffa Doug Demorrow, instrumentbyggare (juni) Maria börjar på en två-årig projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Roger vikar på Operan (30/9, 9/10) Maria föreläser för lärare i Halmstad (1/11) Maria och Gothia-ensemblen gör Clownen och Musiken i Konserthusets barnserie (27/11) Rogers skiva på Acoustica kommer ut (äntligen) Maria åker till Island för att undersöka kulturlivet och träffa Askell Masson bl a Göteborgs Symfonikers Brassensemble medverkar i Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till Umeå symfoniorkester Hyrt ut instrument till Stockholm New Music Festival Och Roger har jobbat som marknadsförare åt GöteborgsMusiken Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

17 Bilaga 2 forts Verksamhet 2000 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Körkarlen - musik av Matti Bye till filmen, för filmfestivalen (1/1) Två fanfartrumpetare till filmvisning på filmfestivalen (5/2) Besök i New York för att sondera terrängen angående Scandinavia House bl a (februari Göteborgs Symfonikers brasskvintett spelar med GöteborgsMusiken (4/3) Maria genomför en undersökning av näringslivets behov av kultur Vi tar fram marknadsföringsmaterial åt Kontra-ensemblen Roger medverkar i B&B på TUR-mässan i Scandinavium (23/3) Roger spelar med Märta Schéle, Artisten (25/3) Per Enoksson är solist hos GöteborgsMusiken (15/4) Roger gör ett Kamikaze-inhopp på Operan (30/4) Hvila och Jan Zirk kvartett gör en demo ProMusica och Jan Zirk spelar på Sjömagasinet för Showbusiness AB (2/6) Samarbete med Nordiska Brass Ensemblen inleds Maria presenterar Partille Musikskolas Vårkonsert på Konserthuset (5/5) Roger spelar nationalsånger på Ullevi (3/6) Maria presenterar ungdomskonserter i USA (14-27/6) Roger är i Tyskland och träffar bl a organister i Lübeck för ev konserter med NBE (12-18/6) Big Fat Brass spelar på Liseberg hela sommaren Roger medverkar i B&B i Leksand (1/7) Roger spelar cimbalom i Helsingborg, skivinspelning (4/9) Roger medverkar i skivinspelning med Ulf Lundell (24/9) NBE ger en lunchkonsert på Konserthuset (27/10) Maria studerar turnéledning hos GSO Brassensemblen ger Juljubel på Konserthuset Dessutom har vi Sålt pukskinn till SON, Artisten, Jönköpings Symfoniorkester Sålt trumpetstativ till Helsinki Philharmonic Hyrt ut instrument till MiV, GKAB, Norrdans, String of Pearls AB, Sv Kammarorkestern i Örebro, Brunnsboskolan, Gageego Och Maria har undervisat på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

18 Bilaga 2 forts Verksamhet 2001 CRM Musikproduktion AB Promenaden 11 S Partille Sweden tel/fax + 46 (0) Turné med Nordiska Brass Ensemblen till Norge och runt om i Sverige. (januari) Maria och Gothia-ensemblen gör "Trummor i Trollskogen" i Konserthusets Barnserie (27/1) Roger medverkar i Trubaduren på Operan (18,23,25/2) Roger medverkar som instruktör i Sportlovsorkestern på Konserthuset (v 7) Uppdrag "Genomlysning av musik i Göteborg" för Kultur Göteborg (mars-april) Turné till Mallorca med Partille Musikskolas Blåsorkester. (28/4-5/5) Roger medverkar i konserter på Operan (8-12/5) Maria presenterar Partille Musikskolas vårkonsert på Konserthuset (13/5) Maria skriver sin slutrapport för, om CRM. (maj) Dessutom har vi Hyrt ut instrument till BingoLotto, Göteborgs Musiken m fl Sålt pukskinn till Operan Sålt musiklitteratur och CD s till Furulunds skola Och Maria har undervisat och fortbildat lärare på Furulunds skola Roger har dirigerat Borås Blåsarsymfoniker Planer för resten av året Borås Blåsar Symfoniker gör en sommarkonsert med Lasse Berghagen och Kjell Öhman. (juni) Roger turnerar med "Kristina från Dufvemåla" (juni) Nordiska Brass Ensemblen medverkar i Varbergs Kammarmusikfestival (juli), Tubafestival i Lahti (augusti) och ev Umeå kammarmusikfestival. Jan Zirk, Kjell Jansson och Hvila ger "Billy Strayhorn-konsert" i Domkyrkan (sept) Maria och Gothia-ensemblen medverkar i skolkonserter och på Kulturnatta med "Talking Drums" på Konserthuset. (v 40) Borås Blåsar Symfoniker ger "Jorden runt" med Dan Bornemark och Borås musikskolas körer. (oktober) Borås Blåsar Symfoniker ger gospelkonserter med Carola (november) CRM sätter ihop en kammarorkester ur symfonikerna för Bachs H-moll mässa (nov) Juljubel på Konserthuset med Göteborgs Symfonikers brass Ensemble (dec) CRM Musikproduktion AB mobil + 46 (0) /

19 Bilaga 3 Produkt, tjänst, upplevelse var går gränserna? Det här är ett försök att reda ut hur vårt företags verksamhetsgrenar ska definieras samtidigt som jag, för mig själv, försöker reda ut begreppen produkt, tjänst och upplevelse. Jag väljer att utgå från mina egna uppfattningar om begreppen för att sedan jämföra hur litteraturen definierar dem. Produkt Om man med produkt menar en fysisk vara som kan säljas, blir det enkelt att hänföra import och försäljning av instrument och instrumenttillbehör till den kategorin. Tjänst Om tjänst är den kunskap och kompetens som man kan ta betalt för, hamnar undervisning, projektledning och marknadsföring i den kategorin. Men hur ska man betrakta uthyrning av instrument och artistförmedling? I första läget känns det självklart att definiera uthyrning som en tjänst. Men instrument är också en fysik produkt. Ligger skillnaden i att kunden inte köper varan, utan enbart betalar för tjänsten att få låna den? Uthyrning och förmedling blir i så fall likartat. Vid artist- eller ensembleförmedling tillhandahålls en eller flera fysiska personer (vilka inte bör betraktas som produkter ). Jag bestämmer mig för att definiera uthyrning och förmedling som tjänst. Men var hamnar konsertproduktion? Vid ett konsertarrangemang uppstår kopplingar och transaktioner mellan flera intressenter. Det kan se ut så här: Konserthus CRM Ensemble Biljettförsäljning Manus, Koncept Scenframträdande Vaktmästare, ljus, ljud Finansiering, Gage Lokaluthyrning Marknadsföring I kedjan finns tjänster som biljettförsäljning, uthyrning, förmedling och marknadsföring. Men vad betalar publiken för? En tjänst? Eller ska konserten betecknas som en upplevelse? Vari består skillnaden? Om en konsert är en tjänst som tillhandahålls av musikerna, måste det betyda att kunden erbjuds t ex avkoppling, underhållning eller psykologisk stimulans. Tjänsten som erbjuds är en upplevelse för kunden. Är då t ex Friskis och Svettis en liknande tjänst för fysiska aktiviteter? Och kan ett träningspass då kallas för upplevelse? Njae, det vill jag inte riktigt hålla med om. Men om någon erbjuder aktiviteter som t ex fjällvandring, forsränning eller bergsklättring så skulle man väl kunna hänföra dem till kategorin naturupplevelser.

20 Men är verkligen en konsert en upplevelse? En upplevelse betraktar jag som en envägskommunikation. Man kan uppleva en film, en kanotfärd, eller en inspelning av Beethovens 5:a. En konsert är något mer. Utan publik och publikens gensvar blir det ingen konsert, åtminstone ingen bra konsert. Det uppstår en slags kommunikation mellan publik och musiker. Upplevelsen delas och påverkas av alla parter. Vad ska vi kalla ett sådant samspel mellan kund och leverantör? Vem erbjuder vem en tjänst? Nu blev det för svårt Vad säger litteraturen? Jag börjar med Kunden som partner av Jon Ivar Johansen (Info Net Scandinavia, 1994). I det svenska förordet står att läsa: Relationer och partnerskap är viktiga komponenter när det gäller att stärka band och samspel mellan kund och leverantör. Partnerskap bygger på att nyttan är ömsesidig. Fast jag vet inte om det hjälper mig särskilt mycket. Vår vara/tjänst/upplevelse är väl själva relationen? Vi marknadsför ju inte någon annan vara eller tjänst. Om definition av tjänst och produkt säger Johansen ingenting. Ehdin och Feurst skriver i Praktisk marknadsföring (IHM förlag,1986) om skillnaden mellan varor och tjänster: - De flesta tjänster kan inte lagras. Man behöver en omedelbar försäljning av dessa då de uppstår. Exempel på detta är t ex en teaterbiljett. - Tjänster tillverkas och säljs vid samma tillfälle. - Tjänster kan lättare än varor imiteras av andra på mycket kort tid. - Vissa tjänster ger konsumenten tillfredsställelse lång tid efter själva försäljningstillfället, ex pensionsförsäkring. Av dessa påståenden stämmer första, andra och fjärde väl på fenomenet konsert. Men jag kan inte skriva under på att den är lätt att kopiera. Alltför mycket, och under lång tid förädlad kunskap ligger i tjänsten för att en enkel kopiering skulle vara möjlig. Vilket jag förmodar gäller även för många andra tjänster i nutidens kunskapssamhälle. Jag funderar också över begreppet tillverkas i påstående nummer två. I tillverkning av konserten ingår väl även övning och repetitionsarbete? I Service Management (ISL förlag 1992) definierar Grönroos tjänster så här: En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören.

21 Och så långt instämmer jag i definitionen även för en konsert. Sista meningen blir dock lite knepig i sammanhanget. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem. Grönroos får mig också att inse att jag rört ihop begreppen rejält när det gäller produkt resp vara. Han skriver så här: I denna bok används termen produkt som en övergripande beteckning på objekt eller processer som har värde för en kund. Varor och tjänster är två underavdelningar som beskriver två olika typer av produkter. En annan sådan underavdelning är system av varu och tjänstekomponenter, såsom nyckelfärdiga projekt Och med denna vink om att Konsertproduktion skulle kunna vara ett system, som förvisso behöver analyseras vidare, känner jag mig redo att göra följande indelning: CRMs produkter Varor Tjänster System Instrument Uthyrning av instrument Konsertproduktion Instrumenttillbehör Artist/Ensembleförmedling CDs Projektledning Manus Marknadsföring Undervisning Efter allt huvudbry frågar jag mig själv: Varför ska man överhuvudtaget reda ut begreppen varor, tjänster och upplevelser? Med hjälp av Ehdin och Feurst förstår jag att begreppsdefinitioner visar skillnader som påverkar utformningen av marknadsföringen av tjänster. Så visst har jag lärt mig mycket, som jag knappt har ägnat en tanke tidigare 18 november 2000

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer