Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra bolagsstämma 15 oktober 2012"

Transkript

1 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

2 Bakgrund till namnbyte

3 VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder och marknad Anställda

4 BAKGRUND TILL NAMNBYTET - Dones varumärke är kopplat till produktion, repro och traditionell media vilket inte längre ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet. - Det digitala Ottoboni är ett dotterbolag till produktionsbyrån Done vilket är missvisande. - Namnet Done delas av moderbolaget Done Management & Systems och Done Production - Management & Systems är ej relevant för vår verksamhet

5 VARFÖR NORDKOM? Namnförslag kommer från personal Process använts för att öka engagemanget för bolaget Granskat och överenskommet av personal, ledning och styrelse NORDKOM Nordisk Kommunikation

6 VAD ÄR VIKTIGAST I NAMNBYTET? Kunder Marknadsbearbetning Digital kommunikationsbyrå Produktionsbyrå med fokus traditionella medier NORDKOM AB Verka för: Integrerad verksamhet Cross selling Centrala funktioner/system Garant affärsmässighet Finansmarknad

7 TIDPLAN Beslut om ändring av firma Ändringsanmälan till Bolagsverket Ändring av firma registrerad (Börsmeddelande samt pressrelease) Q3 rapport under firma Nordkom AB 15 oktober 16 oktober ~ 23 oktober 25 oktober

8 BESLUTSFÖRSLAG Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av firma och verksamhetsföremål (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Nordkom AB (publ) varvid 1 i bolagsordningen får följande lydelse Bolagets firma är Nordkom AB (publ). Bolaget är publikt. Vidare föreslås att 3 i bolagsordningen om bolagets verk-samhet ändras och får följande lydelse Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag samt verka för en ändamåls-enlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan, inklusive smärre justeringar i firmanamnet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

9 Presentation Nordkom

10 AGENDA - Varför byter vi namn på bolaget? - Historik - Nuläge - Framtid

11 NAMNBYTE

12 NAMNBYTE NORDKOM Kunder Marknadsbearbetning Digital kommunikationsbyrå Produktionsbyrå med fokus traditionella medier NORDKOM AB - Integrerad verksamhet - Pusha cross selling - Centrala funktioner/system - Garant affärsmässighet Finansmarknad

13 HISTORIK

14 HISTORIK Vårt erbjudande Vår kund 1999 Repetitivt kontorsmaterial Marknadsavd. på kommunikationsintensiva företag 2004 Produktionsbyråtjänster Som ovan Ytterligare produktionsbyråtjänster Som ovan Digitalt erbjudande Som ovan. Tryckeri avyttras 2010 Strategiskt kommunikations- Som ovan. erbjudande

15 FINANSIELL UTVECKLING Omsättning Digital Media Omsättning Traditionell Media EBITA resultat

16 NULÄGE

17 NULÄGE mån mån 2012 Omsättning EBITA

18 OTTOBONI Ottoboni är en digital kommunikationsbyrå Ottoboni hjälper sina kunder att skapa kommunikation i digitala kanaler som gör att de överträffar sina affärsmål De tjänster som Ottoboni erbjuder är strategi, koncept, design samt teknisk implementation i digitala kanaler. Vår personal består av strateger, AD, copy, frontend/systemutvecklare samt projektledare

19 KUNDCASE OTTOBONI - FOLKUNIVERSITETET

20 DONE DONE är en produktionsbyrå med fokus på traditionell media Done hjälper sina kunder att effektivt genomföra produktionen av deras tryckta kommunikationsmaterial De tjänster som Done erbjuder är retusch, repro, original, formgivning samt tryckförmedling. Vår personal består av originalare, formgivare, retuschörer samt projektledare

21 KUNDCASE DONE L Oréal

22 EXEMPEL PÅ DELADE KUNDER

23

24 KONKURRENTER DONE / OTTOBONI Strategi/kreativt Traditionell media Digital media Produktion

25 KONKURRENTER OTTOBONI - OMSÄTTNING Creuna Mogul Ottoboni Avantime Cloud nine Nansen

26 KONKURRENTER DONE- OMSÄTTNING Citat Done Blomquist Turbin Traffic Detail

27 PEERS TILL NORDKOM Intellecta A-Com Dacke Group Vad gör vi annorlunda? - Tempo - Vi kommer inte från branschen - Förvärv när det finns en industriell logik

28 FRAMTID

29 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

30 DEN VÄXANDE KANALEN

31 LÄNGE LEVE TRADITIONELL MEDIA

32 TILLVÄXTMÖJLIGHETER Utöka erbjudandet Geografisk expansion PR / socmedier SEO/ SEM 3D-produktion DM/DR Stockholm Malmö Göteborg Norden OTTOBONI DONE

33 AVSLUTNING En värld där marknadskommunikation bara blir allt viktigare och större del av ett bolags verksamhet Vi har bara sett början av den digitala revolutionen Traditionell media kommer leva länge till och behöver kostnadseffektiva leverantörer Affärsmässiga och professionella leverantörer kan ta andelar på en fragmenterad och omogen marknad Nordkom har: 1) Affärsmässigt DNA 2) Kritisk massa 3)Två separata erbjudanden med bra position inför framtiden

34 Q&A factsheet 150 anställda Verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö Finansiell data 2011 Omsättning 176 MSEK Resultat 23 MSEK Noterat på First North sedan 2007 C:a 1,300 aktieägare