FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!"

Transkript

1

2 FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som i värsta fall kan leda till överskuldsättning, med alla de problem detta innebär. Du som i din yrkesroll eller privat möter medmänniskor kan genom att dela med dig av dina kunskaper göra skillnad. Kunskap är en av få saker man kan ge bort men ändå ha kvar. Det här materialet är tänkt att fungera som en handbok för dig i din roll som budbärare. Innehållet belyser såväl hur du kan arbeta förebyggande med överskuldsättningsproblematik som vad som händer om en skuld hamnar hos Kronofogden. Handboken innehåller exempel på en mängd frågor som du kan ställa utifrån den dialog du som budbärare kommer att ha med din klient/brukare. Det innebär att texten vänder sig till den person som du kommer att ha dialog med. Michael Necke Kronodirektör

3 Handbok för budbärare, version 1.1 december 2011 Kronofogdens förebyggande verksamhet

4 Innehållsförteckning 1. MOTKRAFTER Sidan Inställning till pengar Kunskap om privatekonomi Socialt nätverk Arbete och inkomst Buffert Hälsa 8 2. MOTIVATION Den starkaste drivkraften 8 3. LITEN SKULD BLIR STOR 9 4. HAR DU FÅTT BREV FRÅN KRONOFOGDEN Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande Handräckning Avhysning Fastställelse ur pant Skuld att betala UTMÄTNING Vad krävs för att Kronofogden ska utmäta Utmätning av pengar Överskott på skattekontot Utmätning i lön / Löneutmätning Utmätning av övriga tillgångar Utmätning av fast egendom BETALNINGSANMÄRKNING En gång är ingen gång försök att undvika betalningsanmärkning BROTTSRELATERADE SKULDER: SKADESTÅND, BÖTER OCH AVGIFTER TILL BROTTSOFFERFONDEN Skadeståndsskyldighet Domstolen skickar kopia av domen till Kronofogden. Vad händer? Solidariskt ansvar en för alla, alla för en Är du dömd att betala skadestånd och inte kan betala? Har du en skuld som avser böter eller en skuld till Brottsofferfonden? 15 2

5 7.6 För den som blivit utsatt för ett brott och har rätt till skadestånd Sidan AVHYSNING Innan avhysning kan ske Att få tillbaka hyresrätten Hur går en avhysning till? HANDRÄCKNING Vanlig handräckning RÄNTA OCH PRESKRIPTION Vad menas med effektiv ränta? Ränta enligt 6 Räntelagen Preskription Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt SKULDSANERING TYCKER DU ATT KRONOFOGDENS BESLUT ÄR FELAKTIGT? SOM BUDBÄRARE ÄR DU EN VIKTIG PERSON FÖR OSS 21 3

6 1 Motkrafter Vem som helst kan få problem med sin privatekonomi Ett flertal undersökningar visar att vissa händelser i livet, ofta traumatiska, kan skapa obalans i privatekonomin. Exempel på sådana händelser är: arbetslöshet sjukdom skilsmässa effekterna av en lågkonjunktur dödsfall personlig konkurs Det som kan påverka obalansen är sex betydelsefulla faktorer, som vi kallar motkrafter. Motkrafterna är avgörande för att klara oförutsedda händelser. Genom att i ett tidigt skede identifiera de svaga områdena hos individen, så kan individen själv eller ihop med budbäraren sätta in rätt förebyggande insats. Det finns sex betydelsefulla faktorer motkrafter som kan vara avgörande för att klara oförutsedda händelser. Motkrafterna är: 1. inställning till pengar 2. kunskap 3. socialt nätverk 4. arbete 5. buffert 6. hälsa 1.1 Inställning till pengar Vi har alla olika inställningar till pengar. Har du reflekterat över din? Är din inställning att Det ordnar sig eller att Jag får ordna det? Vilka drivkrafter har du kring din ekonomi? Vill du ha det lika bra som alla andra eller handlar det om att sova gott om natten? Det är aldrig för sent att ta tag i sin ekonomi. Att slippa oroa sig för ekonomi ger en frihetskänsla. Ge dig själv chansen och avsätt lite tid. Det är roligt och om du vill, så finns det hjälp att få. 4

7 Vad kan du göra redan nu för att eventuellt ändra ditt beteende? Analysera din inställning till pengar och varför du hanterar pengar på ett visst sätt Gör en budget för att få koll på ekonomin. Försök planera långsiktigt tänk mer än en månad framåt! Låna inte till konsumtion! Försök förändra ditt beteende. 1.2 Kunskap om privatekonomi Att ha kunskap om den egna ekonomiska situationen betyder att ha koll på pengarna. Rätt kunskap gör att du kan göra medvetna val. Det kan leda till att du sparar pengar genom att teckna exempelvis bättre abonnemang och avtal samt att du vet var hjälpen finns när du behöver den. På så sätt kan du undvika att hamna i onödiga skuldfällor och förstår hur du ska prioritera och välja. Dagens samhälle gör att du ständigt måste göra olika val och ingå olika ekonomiska förbindelser. Viktiga val är t.ex. att välja: elleverantör försäkring sparformer lån och krediter Prioritera räkningar Hamnar du in en situation då du måste prioritera dina räkningar är det angeläget att veta vilka som är viktigast: Hyra, El och Mat = HEM. Autogiro Ett exempel på en åtgärd som kan verka klok men som kan leda till en skuldfälla är autogiro. Det fungerar utmärkt för att räkningarna ska betalas i tid under förutsättning att man har koll på hur mycket pengar man har till förfogande. Det är viktigt att fundera på vad syftet med autogiro är och bedöma vilka utgifter som ska finnas där. Ta reda på totalsumman som går via autogiro så att du varje månad har koll på hur mycket som kommer att dras från ditt konto. Det har visat sig att många lägger in flertalet av sina räkningar via autogiro, vilket i sin tur leder till att man, när något oförutsett händer, inte själv kan påverka vilka räkningar som ska betalas i första hand. Förslag på utgifter som du kan ha autogiro på: hyra, bostadslån, månadsavgift a-kasseavgift elräkning hemförsäkring 5

8 Vilken kunskap har du? Vem vänder du dig till om du behöver veta mer när det gäller olika ekonomiska beslut? I varje kommun kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare. De kan ge dig praktiska råd om hur du kan gå tillväga i en skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. Behöver du konsumentvägledning kan du kontakta konsumentrådgivaren i din hemkommun. Mer information finns att söka på: Du kan också hitta värdefull information på Internet. Det finns flera sidor där man jämför elpriser, räntor och abonnemang, t.ex. och På Konsumentverkets hemsida finns också ett budgetverktyg som du kan använda dig av: 1.3 Socialt nätverk Ditt nätverk av familj, vänner och andra kontakter är ditt skyddsnät. Våga använda det. Det kan handla om att tillfälligt låna pengar eller få råd om hur du kan lösa en svår situation. Fråga dina vänner hur har de gjort får att förbättra ekonomin, hitta drömjobbet eller spara till jordenruntresan? Genom att prata med andra, kan man också få hjälp och kunskap. Hur ser ditt nätverk ut och vem skulle kunna hjälpa dig om det kniper? Har du någon att prata med om din ekonomi? Har du någon som du kan låna ett par hundralappar av när det kniper? Har du någon att prata med om den situation du befinner dig i? Kartlägg ditt sociala nätverk fundera utanför dina vanliga ramar! Har du någon i din närhet som du kortsiktigt kan låna en mindre summa pengar av? Om du behöver låna våga fråga någon närstående du kan inte få mer än ett nej. Kontakta en budget- och skuldrådgivare för konkreta råd och tips. Om du lever i en parrelation, berätta för din partner om dina bekymmer och försök att få honom eller henne att stötta dig. 6

9 1.4 Arbete och inkomst En regelbunden inkomst är naturligtvis viktigt för en ekonomisk kontinuitet. Men det handlar inte alltid om storleken på inkomsten utan kanske om storleken på utgifterna. Fundera på din inkomst. Räcker den till det du vill och arbetar du i den omfattning du vill? För att orka söka jobb aktivt krävs det att man är i balans med sig själv och sin ekonomi. Om du hela tiden måste oroa dig för hur du ska få pengarna att räcka är det svårt att fokusera på att söka jobb. För att nå framgång måste du själv vara aktiv och kunna lägga all kraft på att prestera ditt yttersta under t.ex. en jobbintervju. Vad kan du göra? Gör jobbsökandet till något som du ska göra varje dag fram till den tidpunkt då du får anställning. Det handlar om att vara aktiv och att våga. Fundera över vilka kontakter du har och ta eget initiativ till kontakt. Förbered så mycket du kan. Uppdatera din CV löpande och ha en färdig stomme till ett personligt brev. Ta personlig kontakt i samband med att du skickar in din ansökan och följ upp vad som händer. Tänk igenom vad du själv vill. Vad vill du arbeta med? Kontakta olika arbetsgivare och begär att få en personlig jobbcoach genom Arbetsförmedlingen. Gå in på Arbetsförmedlingens webbplats och läs mer, 1.5 Buffert En buffert ger marginaler när något oförutsett inträffar. Den gör att du inte behöver handla för pengar som du inte har och innebär att du kanske hinner ställa om din ekonomi om du förlorar jobbet. En buffert ger dig långsiktighet i din ekonomi. Det behöver inte handla om att spara stora summor, utan framförallt om att få in vanan att spara. Hur kan du skapa en buffert? Det finns många sätt att spara. En guldtia varje dag i en 1,5-liters PET-flaska ger på sikt en stor summa pengar. En full flaska motsvarar minst kronor. Det finns också andra sätt att spara. Ett sätt kan vara att regelbundet se över sina avtal och abonnemang. Genom att jämföra olika aktörer på marknaden alternativt att t.ex. byta från rörligt till fast elavtal, kan du påverka dina utgifter. Det är vanligt att man säger att: Jag har inte råd att spara. Det blir aldrig något över. Om du känner igen dig, hur tänker du då när det handlar om att ta ett lån eller köpa något på kredit? 7

10 1.6 Hälsa Att vara rädd om hälsan är viktigt, inte minst eftersom du förlorar en del av din inkomst vid sjukdom. Men framför allt är en stabil ekonomi bra för hälsan. Personer med dålig ekonomi mår sämre, har lägre hälsotal än befolkningen i genomsnitt och oroar sig mer för framtiden. Är du orolig för din ekonomi så finns det hjälp att få. Vad kan du göra själv? Om du behöver hjälp fundera över vem som kan hjälpa dig och vilka kontakter som kan vara aktuella. Kan din hälsa och hur du mår ha med din ekonomi att göra? Orsak och verkan. Det är viktigt att helhetsproblematiken kommer fram fysiska och psykiska problem men även din ekonomiska situation. Tveka inte sök hjälp när du behöver. Vänd dig till sjukvården för professionell hjälp. 2 Motivation den starkaste drivkraften Analysera de olika motkrafterna (dvs. inställning till hanteringen av pengar, kunskap om privatekonomi, socialt nätverk, arbete, buffert och hälsa enligt ovan) Finns det något område som är svagare än övriga? Sätt upp delmål Notera kortsiktiga framgångar Tänk positivt 8

11 3 Liten skuld blir stor En skuld som inte betalas i tid växer snabbt! Betala så snabbt som möjligt för att undvika onödiga avgifter. Avgifterna som förs på skulden varierar beroende på vilken typ av skuld det är. Till exempel kan en obetald mobilräkning på 600 kronor inom bara några månader komma att uppgå till kronor. För skulder till stat och kommun, så kallade allmänna mål, gäller följande: Böter Brottsofferfonden Skattekonto, tv-avgift, studiemedel med flera Grundavgift 600 kr Grundavgift 600 kr Grundavgift 600 kr För privata skulder, s.k. enskilda mål, är avgifterna helt annorlunda. Exempel på sådan skuld kan vara banklån, krediter av olika slag och elavgifter. Mobilräkning Påminnelse Inkassokostnad Dröjsmålsränta Betalningsföreläggande risk för betalningsanmärkning Ombudskostnader/kostnad för utfört arbete Grundavgift - kostnader för indrivning Totalt 300 kr 50 kr 160 kr *30 kr 300 kr 340 kr 600 kr kr * 30 kr är ett exempel. Räntebeloppet kan vara högre eller lägre beroende på hur stor kapitalskulden är och vilken räntesats som gäller. 9

12 4 Har du fått brev från Kronofogden? Vad handlar brevet om? Är det ett föreläggande? Då kan det handla om olika saker: - betalningsföreläggande - handräckning - avhysning - Fastställelse till betalning ur pant Är det ett brev som talar om hur stor skuld du har att betala? Läs alltid igenom brevet noga. 4.1 Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande innebär att någon har ansökt om att fastställa en skuld och att det är du som är den betalningsskyldige. Betalningsföreläggandet ger dig tillfälle att medge eller bestrida skulden. Det är viktigt att du alltid skickar tillbaka delgivningskvittot som finns med vare sig du bestrider eller medger. I det här läget har du fortfarande en möjlighet att betala skulden utan att få en betalningsanmärkning. Skulden ska betalas till sökanden (den som ska ha betalt), inte till Kronofogden. Om skulden är felaktig måste du omedelbart skriva till Kronofogden och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande av ett föreläggande måste alltid vara skriftligt. Lättast bestrider du i samband med att du skickar in ditt påskrivna delgivningskvitto genom att du skriver Jag bestrider på kvittot om skulden är felaktig Handräckning Handräckning innebär att det finns ett krav på att du ska göra något som du inte har gjort t.ex. flytta ett staket, lämna tillbaka en maskin som du har lånat eller flytta från bostaden Avhysning Avhysning är en variant av handräckningsärende vilket innebär att det finns ett krav på att du ska flytta från din lägenhet, lokal eller bostadsrätt. Uppsägning och kravet på att du ska flytta kan bero på att du inte betalat hyran/månadsavgiften eller annat kontraktsbrott, t.ex. störande beteende eller vanskötsel av lägenhet. 10

13 Om avhysningen beror på att du inte har betalat hyran i tid, har du möjlighet att få tillbaka hyresrätten. Kravet är att du betalar din skuld inom en viss, kortare tid - två eller tre veckor efter uppsägningen av kontraktet Fastställelse till betalning ur pant Betalningsfastställelse ur pant avser fastställande att betalning ska utgå ur viss pantsatt egendom, t.ex. fastighet eller bostadsrätt. För att undvika att din fastighet säljs på s.k. exekutiv auktion måste en uppgörelse, alternativt en betalning ske till den som har panträtten. Kontakta den bank eller det kreditinstitut där du har dina bolån. 4.2 Skuld att betala Det är viktigt att du betalar skulden inom den tid som står i brevet och att pengarna finns på Kronofogdens konto senast den dag som är angiven. Om du inte kan betala, ring till Kronofogden och berätta varför du inte kan betala. Kronofogden kommer därefter att göra en utredning för att se om du har tillgångar som kan utmätas för att täcka dina skulder. Det kan då bli aktuellt med utmätning i din lön. 11

14 5 Utmätning 5.1 Vad krävs för att Kronofogden ska kunna utmäta? För att Kronofogden ska kunna göra en utmätning behöver vissa kriterier vara uppfyllda: egendomen ska tillhöra den som har skulden egendomen ska kunna överlåtas alternativt vara en rättighet som går att överlåta egendomen ska ha ett andrahandsvärde och gå att sälja 5.2 Utmätning av pengar Kontanter och pengar på banken är exempel på tillgångar som Kronofogden utmäter. 5.3 Överskott på skattekontot Om du har skulder hos Kronofogden och ska få tillbaka pengar på skatten överskott på skattekontot - överför Skatteverket i första hand pengarna till Kronofogden, så att skulderna blir betalda. 5.4 Utmätning i lön / Löneutmätning Utmätning av lön innebär att Kronofogden beslutar att en del av din inkomst ska gå direkt till att betala dina skulder. Ring oss om du har frågor kring löneutmätning eller gå in på vår webbplats och sök efter information. 5.5 Utmätning av övriga tillgångar Om du har utmätningsbara tillgångar kan Kronofogden sälja dem och använda pengarna till att betala dina skulder. Det kan vara t.ex. aktier, fonder, värdefulla möbler, elektronik, fordon och bostadsrätt. All egendom får inte utmätas. Vissa saker måste du ha kvar för att klara dig och din familjs uppehälle. Exempel på sådan egendom är kläder, vissa möbler och pengar till den normala försörjningen en månad framåt. Egendom som inte får utmätas kallas beneficieegendom. 5.6 Utmätning av fast egendom Kronofogden kan utmäta och sälja din fastighet (t.ex. villa, fritidshus eller industrifastighet) så att den du är skyldig pengar ska få betalt. 12

15 6 Betalningsanmärkning En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, t.ex. Kronofogden. En betalningsanmärkning kan leda till att du får svårt att: ingå abonnemangsavtal, t ex telefon, Internetaccess eller el skaffa betalkort få anställning få hyra lägenhet beviljas svenskt medborgarskap beviljas lån eller handla på kredit 6.1 En gång är ingen gång - försök att undvika betalningsanmärkning Om skulden är ett s.k. allmänt mål - en skuld till stat och kommun - och du betalar så kan du få skulden sekretessmarkerad. Sekretessmarkering innebär att kreditupplysningsföretagen kan ta bort den betalningsanmärkning som uppkommit i samband med att ärendet registrerades hos Kronofogden. Det är dock under förutsättning att du inte haft andra skulder hos Kronofogden under de senaste två åren. Om en ny skuld tillkommer under de kommande två åren så tas sekretessmarkeringen bort. När det gäller privata skulder och ansökan om betalningsföreläggande är det annorlunda. Är skulden väl fastställd så är möjligheten att få sekretess begränsad. 13

16 7 Brottsrelaterade skulder: skadestånd, böter och avgifter till brottsofferfonden 7.1 Skadeståndsskyldighet Om du har blivit skadeståndsskyldig är du skyldig att betala skadeståndet omgående. Läs domen. Av domen framgår hur mycket du ska betala och till vem eller vilka. Glöm inte att betala ränta. Räntan kan räknas ut med hjälp av vårt ränteuträkningsprogram. Du hittar programmet på Kronofogdens webbplats: Om du är dömd att betala solidariskt, tag kontakt med övriga dömda och diskutera hur ni ska betala skadeståndet. Ta, om det är möjligt, kontakt med brottsoffret och kom överens om hur betalning ska ske. 7.2 Domstolen skickar kopia av domen till Kronofogden. Vad händer? Tingsrätten skickar domen till Kronofogden när den inte längre går att överklaga. Om målsäganden är en privatperson, skickar Kronofogden ett informationsbrev till brottsoffret och en ansökningsblankett för verkställighet. Brottsoffret fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Kronofogden. Om brottsoffret är ett företag eller en förening, måste det/den själv skicka domen och en ifylld ansökningsblankett till Kronofogden Ärendet registreras och lämnas över för indrivning. Samtidigt lägger Kronofogden på en grundavgift om 600 kronor. Ett krav på betalning skickas till den dömde/gäldenären med uppmaning om att betala inom 10 dagar. Om betalning sker inom 10 dagar sekretessmarkeras målet. Sekretessmarkering innebär att kreditupplysningsföretagen kan ta bort den betalningsanmärkning som uppkommit i samband med att ärendet registrerades hos Kronofogden. Det är dock under förutsättning att inget annat mål registrerats två år före målets ankomstdag och att inget annat mål registreras inom den kommande tvåårsperioden. 14

17 7.3 Solidariskt ansvar en för alla, alla för en Att bli dömd att betala skadestånd med solidariskt betalningsansvar innebär att två eller flera personer tillsammans ska betala en fastställd summa. Hur den fördelas är upp till dem som ska betala. Det är alltså inte brottsoffrets sak att avgöra. Kronofogden skickar krav på hela beloppet till var och en av de dömda. Kronofogden delar alltså inte upp beloppet på var och en. Beloppet drivs in i sin helhet, så länge ingen delbetalning av skulden har gjorts. Om du, som en av flera solidariskt betalningsansvariga, har betalat hela skadeståndet själv, har du s.k. regressrätt gentemot övriga skadeståndsansvariga. Regressrätt innebär i det här fallet, att du har rätt att kräva övriga ansvariga på deras del av skadeståndsbeloppet. Ett sådant krav bör framställas så snart som möjligt. 7.4 Är du dömd till att betala skadestånd och inte kan betala? Om möjligt, försök få en uppgörelse med brottsoffret. Om du inte kan betala och får ett brev från Kronofogden, ring till Kronofogden och berätta varför du inte kan betala. Kronofogden tar ställning till hur ärendet ska handläggas i fortsättningen. 7.5 Har du en skuld som avser böter eller en skuld till Brottsofferfonden? Använd det inbetalningskort som du fått. Försök att betala inom kravtiden dvs. innan förfallodagen. Om du inte kan betala och får ett brev från Kronofogden, ring och berätta hur din ekonomiska situation ser ut. 7.6 För den som blivit utsatt för ett brott och har rätt till skadestånd Kronofogden kan hjälpa dig att driva in ett skadestånd om den dömde inte betalar frivilligt. När rättegången avslutats och domen vunnit laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas, skickas domen till Kronofogden. Kronofogden skickar en fråga till dig, om du vill ha hjälp att driva in pengarna. Genom att fylla i blanketten "Ansökan om verkställighet" och lämna in den till Kronofogden, så försöker Kronofogden att driva in skadeståndet åt dig. Det kostar inget för den som har rätt till skadeståndet. 15

18 Kronofogden undersöker om den dömde har några tillgångar att betala skadeståndet med. Det kan leda till betalning helt eller delvis. Det kan också visa sig att den dömde inte har några tillgångar alls och inte kan betala. Om du fått en rapport från Kronofogden som säger att den dömde saknar tillgångar kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp att få ut skadeståndsersättning. De flesta försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver en färsk rapport från Kronofogden om den dömdes tillgångar innan de betalar ut någon ersättning. Om flera gärningspersoner döms för samma brott, och döms att betala skadestånd till dig, är var och en av gärningspersonerna i regel ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Det kallas solidariskt skadeståndsansvar och tanken med det är att du som brottsoffer ska ha en större chans att få dina skador ersatta. Du behöver inte acceptera ett förslag om uppgörelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar sin del av skadeståndet. Risken är då att man förlorar sin rätt till brottsskadeersättning. Har du fått ersättning från Brottsoffermyndigheten eller försäkringsbolaget och har lämnat in en ansökan till Kronofogden, ska du meddela utbetalningen till Kronofogden. Detsamma gäller om den dömde betalar direkt till dig. 16

19 8 Avhysning Avhysning, eller vräkning som det också kallas, innebär att du som hyresgäst eller som tidigare ägare till en fastighet skiljs från bostaden eller den lokal du hyrt eller tidigare ägt. Även dina tillhörigheter tas bort från bostaden/lokalen. Rätten till bostaden/lokalen övergår därefter till sökanden, som oftast är en hyresvärd eller ny ägare av fastigheten. 8.1 Innan avhysning kan ske När det gäller avhysning från bostad måste hyresvärden först säga upp ditt hyreskontrakt. Hyresvärden ska också meddela socialförvaltningen i din kommun att du blivit uppsagd (gäller bara bostäder). Du kan då välja att flytta frivilligt. Om du inte gör det kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få ett bevis (utslag), där det står att du ska flytta. Hyresvärden kan också vända sig till hyresnämnden för att få en dom. Hyresvärden behöver beviset eller domen för att Kronofogden ska hjälpa till med avhysningen. Kronofogden måste vara med för att avhysningen ska gå rätt till. Ingen annan än Kronofogden får tvinga någon att lämna sin bostad eller lokal. 8.2 Att få tillbaka hyresrätten Om avhysningen beror på att du inte betalt hyran i tid, så finns möjligheten att du kan få tillbaka hyresrätten. Kravet är då att skulden betalas inom en viss kortare tid, oftast två eller tre veckor efter uppsägningen av hyresavtalet. Observera att detta kan ha skett innan ansökan om avhysning kommer till Kronofogden. 8.3 Hur går en avhysning till? Om du ska avhysas så blir du kontaktad av Kronofogden. Du får reda på tidpunkten för avhysningen och ända fram till den dagen finns möjligheten att flytta frivilligt för att slippa extra kostnader. Viktigt är att du meddelar hyresvärden att du flyttat och att du lämnar tillbaka nycklarna till bostaden eller lokalen. På dagen för avhysningen kommer Kronofogden till din bostad/lokal och flyttar de saker som du själv inte tagit hand om sedan byts låset. De saker som saknar värde eller inte går att förvara i magasin kastas direkt, t.ex. färsk mat, krukväxter, odiskat porslin och blöta eller fuktiga textilier. Saker från en avhysning magasineras i högst tre månader. Sedan säljs eller slängs sakerna. Magasineringen kostar pengar och det betalas i första hand av hyresgästen. När tre månader har gått, kastas eller säljs de saker som du själv inte hämtat ut. För den som har blivit avhyst, kan det bli svårt att få hyra en ny lägenhet. 17

20 9 Handräckning Handräckning är sådana mål som gäller annat än betalningsskyldighet och avhysning, exempelvis att egendom ska överlämnas eller tas bort. För att Kronofogden ska kunna göra en handräckning krävs liksom vid utmätning att sökanden har en dom från domstol eller ett utslag enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. 9.1 Vanlig handräckning Syftet med vanlig handräckning är att ge den som söker möjlighet att enkelt, snabbt och billigt få till stånd verkställighet när svaranden inte lämnar tillbaka eller tar bort viss egendom. Till exempel är det vanligt vid separationer att parterna är oense. Hindras du att få ut dina saker från en tidigare gemensam bostad, kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. 18

21 10 Ränta och preskription 10.1 Vad menas med effektiv ränta? Den totala kostnaden för ett lån (en kredit) anges med effektiv ränta. Där ingår ränta och avgifter såsom avgifter för avisering, uppläggningskostnader och eventuellt andra kostnader. Den effektiva räntan anges i procent och kan användas för att jämföra olika krediter med varandra Ränta enligt 6 Räntelagen Det är vanligt att det i domen eller utslaget står att du ska betala ränta från en viss dag. Räntan beräknas utifrån referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. Referensränta är en räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken. När det gäller skadestånd löper i regel ränta från dagen efter det att brottet begicks. Det är viktigt att du i samband med att du betalar skadeståndet tänker på att du också ska betala ränta. Om du inte betalar ränta, kan det vara en grund att skicka över ärendet till Kronofogden för indrivning avseende räntekostnaden. Även i andra fall än de som gäller skadestånd, måste alltid dröjsmålsränta enligt 1 Räntelagen betalas om inget annat har avtalats. Räntan kan du räkna ut med hjälp av vårt ränteuträkningsprogram. Du hittar det på följande Internetsida: Preskription Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald med hjälp av Kronofogden. En skuld preskriberas efter en viss tid om du inte har medgett att du har en skuld eller borgenären har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott. Anser du att borgenären har ansökt om verkställighet för en preskriberad skuld måste du invända detta skriftligen till Kronofogden för att invändningen ska prövas. Kronofogden prövar alltså inte automatiskt om en skuld är preskriberad. Olika typer av skulder har olika preskriptionstider. Enskilda fordringar, t.ex. skadestånd och banklån 10 år De flesta skulder till staten, t ex böter, brottsofferfonden eller skatter 5 år Konsumentfordringar, t.ex. telefonräkning, hyresskuld eller postorderskuld 3 år 19

22 Preskriptionstiden för skadestånd gäller normalt från den dag som brottet begicks. Preskriptionsavbrott innebär att ny preskriptionstid börjar löpa. Detta innebär att den som ska ha betalt förlänger den tid han har på sig att begära betalning Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt Till exempel genom att: Du betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du medger skulden. Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den som har rätt till betalning. 11 Skuldsanering Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare i din hemkommun. Skuldsanering kan beviljas om den som är skuldsatt inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på många år det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden den skuldsatte är folkbokförd i Sverige I princip kan du bara få skuldsanering en gång., men däremot kan du ansöka om skuldsanering hur många gånger som helst. Skuldsanering innebär att du får leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna. Den del av dina skulder som inte ska betalas enligt planen blir du befriad från när skuldsaneringsplanen gått ut. Om du blir beviljad skuldsanering är det mycket viktigt att du följer den upprättade betalningsplanen. Det är nämligen du själv som ska ansvara för de överenskomna betalningarna under den tid som skuldsaneringen pågår. 20

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Per Christian Stene Konsument Göteborg Telefon 031-3680800 Budget- och skuldrådgivning: telefontid mån tors kl 9-12. E-post budget@kom.goteborg.se Konsumentrådgivning:

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1 Privatekonomi Livet och pengarna Avsnitt 1 5 Sant eller falskt Ringa in S eller F 1. Ränta är en kostnad för att låna pengar. 2. Man kan bli vräkt om man inte betalar hyran i tid. 3. Faktura är samma sak

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Ersättning vid brott

Ersättning vid brott Ersättning vid brott SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING VARFÖR OLIKA BELOPP? ANSÖKAN KRÄNKNING SKADESTÅND KRÄNKNING KRÄNKNING SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSER- BROTTSSKADEERSÄTTNING SÄTTNING FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Var med och tävla som ekonomicoach!

Var med och tävla som ekonomicoach! För elever Var med och tävla som ekonomicoach! En tävling i privatekonomi. 1:a pris är 20 000 kronor till klasskassan! 2014-2015 Var med och tävla som ekonomicoach! Så här går tävlingen till Börja med

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

Var med och tävla som ekonomicoach!

Var med och tävla som ekonomicoach! För elever Var med och tävla som ekonomicoach! En tävling i privatekonomi. 1:a pris är 20 000 kronor till klasskassan! 2013-2014 Var med och tävla som ekonomicoach! Så här går tävlingen till Börja med

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer