FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!"

Transkript

1

2 FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som i värsta fall kan leda till överskuldsättning, med alla de problem detta innebär. Du som i din yrkesroll eller privat möter medmänniskor kan genom att dela med dig av dina kunskaper göra skillnad. Kunskap är en av få saker man kan ge bort men ändå ha kvar. Det här materialet är tänkt att fungera som en handbok för dig i din roll som budbärare. Innehållet belyser såväl hur du kan arbeta förebyggande med överskuldsättningsproblematik som vad som händer om en skuld hamnar hos Kronofogden. Handboken innehåller exempel på en mängd frågor som du kan ställa utifrån den dialog du som budbärare kommer att ha med din klient/brukare. Det innebär att texten vänder sig till den person som du kommer att ha dialog med. Michael Necke Kronodirektör

3 Handbok för budbärare, version 1.1 december 2011 Kronofogdens förebyggande verksamhet

4 Innehållsförteckning 1. MOTKRAFTER Sidan Inställning till pengar Kunskap om privatekonomi Socialt nätverk Arbete och inkomst Buffert Hälsa 8 2. MOTIVATION Den starkaste drivkraften 8 3. LITEN SKULD BLIR STOR 9 4. HAR DU FÅTT BREV FRÅN KRONOFOGDEN Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande Handräckning Avhysning Fastställelse ur pant Skuld att betala UTMÄTNING Vad krävs för att Kronofogden ska utmäta Utmätning av pengar Överskott på skattekontot Utmätning i lön / Löneutmätning Utmätning av övriga tillgångar Utmätning av fast egendom BETALNINGSANMÄRKNING En gång är ingen gång försök att undvika betalningsanmärkning BROTTSRELATERADE SKULDER: SKADESTÅND, BÖTER OCH AVGIFTER TILL BROTTSOFFERFONDEN Skadeståndsskyldighet Domstolen skickar kopia av domen till Kronofogden. Vad händer? Solidariskt ansvar en för alla, alla för en Är du dömd att betala skadestånd och inte kan betala? Har du en skuld som avser böter eller en skuld till Brottsofferfonden? 15 2

5 7.6 För den som blivit utsatt för ett brott och har rätt till skadestånd Sidan AVHYSNING Innan avhysning kan ske Att få tillbaka hyresrätten Hur går en avhysning till? HANDRÄCKNING Vanlig handräckning RÄNTA OCH PRESKRIPTION Vad menas med effektiv ränta? Ränta enligt 6 Räntelagen Preskription Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt SKULDSANERING TYCKER DU ATT KRONOFOGDENS BESLUT ÄR FELAKTIGT? SOM BUDBÄRARE ÄR DU EN VIKTIG PERSON FÖR OSS 21 3

6 1 Motkrafter Vem som helst kan få problem med sin privatekonomi Ett flertal undersökningar visar att vissa händelser i livet, ofta traumatiska, kan skapa obalans i privatekonomin. Exempel på sådana händelser är: arbetslöshet sjukdom skilsmässa effekterna av en lågkonjunktur dödsfall personlig konkurs Det som kan påverka obalansen är sex betydelsefulla faktorer, som vi kallar motkrafter. Motkrafterna är avgörande för att klara oförutsedda händelser. Genom att i ett tidigt skede identifiera de svaga områdena hos individen, så kan individen själv eller ihop med budbäraren sätta in rätt förebyggande insats. Det finns sex betydelsefulla faktorer motkrafter som kan vara avgörande för att klara oförutsedda händelser. Motkrafterna är: 1. inställning till pengar 2. kunskap 3. socialt nätverk 4. arbete 5. buffert 6. hälsa 1.1 Inställning till pengar Vi har alla olika inställningar till pengar. Har du reflekterat över din? Är din inställning att Det ordnar sig eller att Jag får ordna det? Vilka drivkrafter har du kring din ekonomi? Vill du ha det lika bra som alla andra eller handlar det om att sova gott om natten? Det är aldrig för sent att ta tag i sin ekonomi. Att slippa oroa sig för ekonomi ger en frihetskänsla. Ge dig själv chansen och avsätt lite tid. Det är roligt och om du vill, så finns det hjälp att få. 4

7 Vad kan du göra redan nu för att eventuellt ändra ditt beteende? Analysera din inställning till pengar och varför du hanterar pengar på ett visst sätt Gör en budget för att få koll på ekonomin. Försök planera långsiktigt tänk mer än en månad framåt! Låna inte till konsumtion! Försök förändra ditt beteende. 1.2 Kunskap om privatekonomi Att ha kunskap om den egna ekonomiska situationen betyder att ha koll på pengarna. Rätt kunskap gör att du kan göra medvetna val. Det kan leda till att du sparar pengar genom att teckna exempelvis bättre abonnemang och avtal samt att du vet var hjälpen finns när du behöver den. På så sätt kan du undvika att hamna i onödiga skuldfällor och förstår hur du ska prioritera och välja. Dagens samhälle gör att du ständigt måste göra olika val och ingå olika ekonomiska förbindelser. Viktiga val är t.ex. att välja: elleverantör försäkring sparformer lån och krediter Prioritera räkningar Hamnar du in en situation då du måste prioritera dina räkningar är det angeläget att veta vilka som är viktigast: Hyra, El och Mat = HEM. Autogiro Ett exempel på en åtgärd som kan verka klok men som kan leda till en skuldfälla är autogiro. Det fungerar utmärkt för att räkningarna ska betalas i tid under förutsättning att man har koll på hur mycket pengar man har till förfogande. Det är viktigt att fundera på vad syftet med autogiro är och bedöma vilka utgifter som ska finnas där. Ta reda på totalsumman som går via autogiro så att du varje månad har koll på hur mycket som kommer att dras från ditt konto. Det har visat sig att många lägger in flertalet av sina räkningar via autogiro, vilket i sin tur leder till att man, när något oförutsett händer, inte själv kan påverka vilka räkningar som ska betalas i första hand. Förslag på utgifter som du kan ha autogiro på: hyra, bostadslån, månadsavgift a-kasseavgift elräkning hemförsäkring 5

8 Vilken kunskap har du? Vem vänder du dig till om du behöver veta mer när det gäller olika ekonomiska beslut? I varje kommun kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare. De kan ge dig praktiska råd om hur du kan gå tillväga i en skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. Behöver du konsumentvägledning kan du kontakta konsumentrådgivaren i din hemkommun. Mer information finns att söka på: Du kan också hitta värdefull information på Internet. Det finns flera sidor där man jämför elpriser, räntor och abonnemang, t.ex. och På Konsumentverkets hemsida finns också ett budgetverktyg som du kan använda dig av: 1.3 Socialt nätverk Ditt nätverk av familj, vänner och andra kontakter är ditt skyddsnät. Våga använda det. Det kan handla om att tillfälligt låna pengar eller få råd om hur du kan lösa en svår situation. Fråga dina vänner hur har de gjort får att förbättra ekonomin, hitta drömjobbet eller spara till jordenruntresan? Genom att prata med andra, kan man också få hjälp och kunskap. Hur ser ditt nätverk ut och vem skulle kunna hjälpa dig om det kniper? Har du någon att prata med om din ekonomi? Har du någon som du kan låna ett par hundralappar av när det kniper? Har du någon att prata med om den situation du befinner dig i? Kartlägg ditt sociala nätverk fundera utanför dina vanliga ramar! Har du någon i din närhet som du kortsiktigt kan låna en mindre summa pengar av? Om du behöver låna våga fråga någon närstående du kan inte få mer än ett nej. Kontakta en budget- och skuldrådgivare för konkreta råd och tips. Om du lever i en parrelation, berätta för din partner om dina bekymmer och försök att få honom eller henne att stötta dig. 6

9 1.4 Arbete och inkomst En regelbunden inkomst är naturligtvis viktigt för en ekonomisk kontinuitet. Men det handlar inte alltid om storleken på inkomsten utan kanske om storleken på utgifterna. Fundera på din inkomst. Räcker den till det du vill och arbetar du i den omfattning du vill? För att orka söka jobb aktivt krävs det att man är i balans med sig själv och sin ekonomi. Om du hela tiden måste oroa dig för hur du ska få pengarna att räcka är det svårt att fokusera på att söka jobb. För att nå framgång måste du själv vara aktiv och kunna lägga all kraft på att prestera ditt yttersta under t.ex. en jobbintervju. Vad kan du göra? Gör jobbsökandet till något som du ska göra varje dag fram till den tidpunkt då du får anställning. Det handlar om att vara aktiv och att våga. Fundera över vilka kontakter du har och ta eget initiativ till kontakt. Förbered så mycket du kan. Uppdatera din CV löpande och ha en färdig stomme till ett personligt brev. Ta personlig kontakt i samband med att du skickar in din ansökan och följ upp vad som händer. Tänk igenom vad du själv vill. Vad vill du arbeta med? Kontakta olika arbetsgivare och begär att få en personlig jobbcoach genom Arbetsförmedlingen. Gå in på Arbetsförmedlingens webbplats och läs mer, 1.5 Buffert En buffert ger marginaler när något oförutsett inträffar. Den gör att du inte behöver handla för pengar som du inte har och innebär att du kanske hinner ställa om din ekonomi om du förlorar jobbet. En buffert ger dig långsiktighet i din ekonomi. Det behöver inte handla om att spara stora summor, utan framförallt om att få in vanan att spara. Hur kan du skapa en buffert? Det finns många sätt att spara. En guldtia varje dag i en 1,5-liters PET-flaska ger på sikt en stor summa pengar. En full flaska motsvarar minst kronor. Det finns också andra sätt att spara. Ett sätt kan vara att regelbundet se över sina avtal och abonnemang. Genom att jämföra olika aktörer på marknaden alternativt att t.ex. byta från rörligt till fast elavtal, kan du påverka dina utgifter. Det är vanligt att man säger att: Jag har inte råd att spara. Det blir aldrig något över. Om du känner igen dig, hur tänker du då när det handlar om att ta ett lån eller köpa något på kredit? 7

10 1.6 Hälsa Att vara rädd om hälsan är viktigt, inte minst eftersom du förlorar en del av din inkomst vid sjukdom. Men framför allt är en stabil ekonomi bra för hälsan. Personer med dålig ekonomi mår sämre, har lägre hälsotal än befolkningen i genomsnitt och oroar sig mer för framtiden. Är du orolig för din ekonomi så finns det hjälp att få. Vad kan du göra själv? Om du behöver hjälp fundera över vem som kan hjälpa dig och vilka kontakter som kan vara aktuella. Kan din hälsa och hur du mår ha med din ekonomi att göra? Orsak och verkan. Det är viktigt att helhetsproblematiken kommer fram fysiska och psykiska problem men även din ekonomiska situation. Tveka inte sök hjälp när du behöver. Vänd dig till sjukvården för professionell hjälp. 2 Motivation den starkaste drivkraften Analysera de olika motkrafterna (dvs. inställning till hanteringen av pengar, kunskap om privatekonomi, socialt nätverk, arbete, buffert och hälsa enligt ovan) Finns det något område som är svagare än övriga? Sätt upp delmål Notera kortsiktiga framgångar Tänk positivt 8

11 3 Liten skuld blir stor En skuld som inte betalas i tid växer snabbt! Betala så snabbt som möjligt för att undvika onödiga avgifter. Avgifterna som förs på skulden varierar beroende på vilken typ av skuld det är. Till exempel kan en obetald mobilräkning på 600 kronor inom bara några månader komma att uppgå till kronor. För skulder till stat och kommun, så kallade allmänna mål, gäller följande: Böter Brottsofferfonden Skattekonto, tv-avgift, studiemedel med flera Grundavgift 600 kr Grundavgift 600 kr Grundavgift 600 kr För privata skulder, s.k. enskilda mål, är avgifterna helt annorlunda. Exempel på sådan skuld kan vara banklån, krediter av olika slag och elavgifter. Mobilräkning Påminnelse Inkassokostnad Dröjsmålsränta Betalningsföreläggande risk för betalningsanmärkning Ombudskostnader/kostnad för utfört arbete Grundavgift - kostnader för indrivning Totalt 300 kr 50 kr 160 kr *30 kr 300 kr 340 kr 600 kr kr * 30 kr är ett exempel. Räntebeloppet kan vara högre eller lägre beroende på hur stor kapitalskulden är och vilken räntesats som gäller. 9

12 4 Har du fått brev från Kronofogden? Vad handlar brevet om? Är det ett föreläggande? Då kan det handla om olika saker: - betalningsföreläggande - handräckning - avhysning - Fastställelse till betalning ur pant Är det ett brev som talar om hur stor skuld du har att betala? Läs alltid igenom brevet noga. 4.1 Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande innebär att någon har ansökt om att fastställa en skuld och att det är du som är den betalningsskyldige. Betalningsföreläggandet ger dig tillfälle att medge eller bestrida skulden. Det är viktigt att du alltid skickar tillbaka delgivningskvittot som finns med vare sig du bestrider eller medger. I det här läget har du fortfarande en möjlighet att betala skulden utan att få en betalningsanmärkning. Skulden ska betalas till sökanden (den som ska ha betalt), inte till Kronofogden. Om skulden är felaktig måste du omedelbart skriva till Kronofogden och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande av ett föreläggande måste alltid vara skriftligt. Lättast bestrider du i samband med att du skickar in ditt påskrivna delgivningskvitto genom att du skriver Jag bestrider på kvittot om skulden är felaktig Handräckning Handräckning innebär att det finns ett krav på att du ska göra något som du inte har gjort t.ex. flytta ett staket, lämna tillbaka en maskin som du har lånat eller flytta från bostaden Avhysning Avhysning är en variant av handräckningsärende vilket innebär att det finns ett krav på att du ska flytta från din lägenhet, lokal eller bostadsrätt. Uppsägning och kravet på att du ska flytta kan bero på att du inte betalat hyran/månadsavgiften eller annat kontraktsbrott, t.ex. störande beteende eller vanskötsel av lägenhet. 10

13 Om avhysningen beror på att du inte har betalat hyran i tid, har du möjlighet att få tillbaka hyresrätten. Kravet är att du betalar din skuld inom en viss, kortare tid - två eller tre veckor efter uppsägningen av kontraktet Fastställelse till betalning ur pant Betalningsfastställelse ur pant avser fastställande att betalning ska utgå ur viss pantsatt egendom, t.ex. fastighet eller bostadsrätt. För att undvika att din fastighet säljs på s.k. exekutiv auktion måste en uppgörelse, alternativt en betalning ske till den som har panträtten. Kontakta den bank eller det kreditinstitut där du har dina bolån. 4.2 Skuld att betala Det är viktigt att du betalar skulden inom den tid som står i brevet och att pengarna finns på Kronofogdens konto senast den dag som är angiven. Om du inte kan betala, ring till Kronofogden och berätta varför du inte kan betala. Kronofogden kommer därefter att göra en utredning för att se om du har tillgångar som kan utmätas för att täcka dina skulder. Det kan då bli aktuellt med utmätning i din lön. 11

14 5 Utmätning 5.1 Vad krävs för att Kronofogden ska kunna utmäta? För att Kronofogden ska kunna göra en utmätning behöver vissa kriterier vara uppfyllda: egendomen ska tillhöra den som har skulden egendomen ska kunna överlåtas alternativt vara en rättighet som går att överlåta egendomen ska ha ett andrahandsvärde och gå att sälja 5.2 Utmätning av pengar Kontanter och pengar på banken är exempel på tillgångar som Kronofogden utmäter. 5.3 Överskott på skattekontot Om du har skulder hos Kronofogden och ska få tillbaka pengar på skatten överskott på skattekontot - överför Skatteverket i första hand pengarna till Kronofogden, så att skulderna blir betalda. 5.4 Utmätning i lön / Löneutmätning Utmätning av lön innebär att Kronofogden beslutar att en del av din inkomst ska gå direkt till att betala dina skulder. Ring oss om du har frågor kring löneutmätning eller gå in på vår webbplats och sök efter information. 5.5 Utmätning av övriga tillgångar Om du har utmätningsbara tillgångar kan Kronofogden sälja dem och använda pengarna till att betala dina skulder. Det kan vara t.ex. aktier, fonder, värdefulla möbler, elektronik, fordon och bostadsrätt. All egendom får inte utmätas. Vissa saker måste du ha kvar för att klara dig och din familjs uppehälle. Exempel på sådan egendom är kläder, vissa möbler och pengar till den normala försörjningen en månad framåt. Egendom som inte får utmätas kallas beneficieegendom. 5.6 Utmätning av fast egendom Kronofogden kan utmäta och sälja din fastighet (t.ex. villa, fritidshus eller industrifastighet) så att den du är skyldig pengar ska få betalt. 12

15 6 Betalningsanmärkning En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, t.ex. Kronofogden. En betalningsanmärkning kan leda till att du får svårt att: ingå abonnemangsavtal, t ex telefon, Internetaccess eller el skaffa betalkort få anställning få hyra lägenhet beviljas svenskt medborgarskap beviljas lån eller handla på kredit 6.1 En gång är ingen gång - försök att undvika betalningsanmärkning Om skulden är ett s.k. allmänt mål - en skuld till stat och kommun - och du betalar så kan du få skulden sekretessmarkerad. Sekretessmarkering innebär att kreditupplysningsföretagen kan ta bort den betalningsanmärkning som uppkommit i samband med att ärendet registrerades hos Kronofogden. Det är dock under förutsättning att du inte haft andra skulder hos Kronofogden under de senaste två åren. Om en ny skuld tillkommer under de kommande två åren så tas sekretessmarkeringen bort. När det gäller privata skulder och ansökan om betalningsföreläggande är det annorlunda. Är skulden väl fastställd så är möjligheten att få sekretess begränsad. 13

16 7 Brottsrelaterade skulder: skadestånd, böter och avgifter till brottsofferfonden 7.1 Skadeståndsskyldighet Om du har blivit skadeståndsskyldig är du skyldig att betala skadeståndet omgående. Läs domen. Av domen framgår hur mycket du ska betala och till vem eller vilka. Glöm inte att betala ränta. Räntan kan räknas ut med hjälp av vårt ränteuträkningsprogram. Du hittar programmet på Kronofogdens webbplats: Om du är dömd att betala solidariskt, tag kontakt med övriga dömda och diskutera hur ni ska betala skadeståndet. Ta, om det är möjligt, kontakt med brottsoffret och kom överens om hur betalning ska ske. 7.2 Domstolen skickar kopia av domen till Kronofogden. Vad händer? Tingsrätten skickar domen till Kronofogden när den inte längre går att överklaga. Om målsäganden är en privatperson, skickar Kronofogden ett informationsbrev till brottsoffret och en ansökningsblankett för verkställighet. Brottsoffret fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Kronofogden. Om brottsoffret är ett företag eller en förening, måste det/den själv skicka domen och en ifylld ansökningsblankett till Kronofogden Ärendet registreras och lämnas över för indrivning. Samtidigt lägger Kronofogden på en grundavgift om 600 kronor. Ett krav på betalning skickas till den dömde/gäldenären med uppmaning om att betala inom 10 dagar. Om betalning sker inom 10 dagar sekretessmarkeras målet. Sekretessmarkering innebär att kreditupplysningsföretagen kan ta bort den betalningsanmärkning som uppkommit i samband med att ärendet registrerades hos Kronofogden. Det är dock under förutsättning att inget annat mål registrerats två år före målets ankomstdag och att inget annat mål registreras inom den kommande tvåårsperioden. 14

17 7.3 Solidariskt ansvar en för alla, alla för en Att bli dömd att betala skadestånd med solidariskt betalningsansvar innebär att två eller flera personer tillsammans ska betala en fastställd summa. Hur den fördelas är upp till dem som ska betala. Det är alltså inte brottsoffrets sak att avgöra. Kronofogden skickar krav på hela beloppet till var och en av de dömda. Kronofogden delar alltså inte upp beloppet på var och en. Beloppet drivs in i sin helhet, så länge ingen delbetalning av skulden har gjorts. Om du, som en av flera solidariskt betalningsansvariga, har betalat hela skadeståndet själv, har du s.k. regressrätt gentemot övriga skadeståndsansvariga. Regressrätt innebär i det här fallet, att du har rätt att kräva övriga ansvariga på deras del av skadeståndsbeloppet. Ett sådant krav bör framställas så snart som möjligt. 7.4 Är du dömd till att betala skadestånd och inte kan betala? Om möjligt, försök få en uppgörelse med brottsoffret. Om du inte kan betala och får ett brev från Kronofogden, ring till Kronofogden och berätta varför du inte kan betala. Kronofogden tar ställning till hur ärendet ska handläggas i fortsättningen. 7.5 Har du en skuld som avser böter eller en skuld till Brottsofferfonden? Använd det inbetalningskort som du fått. Försök att betala inom kravtiden dvs. innan förfallodagen. Om du inte kan betala och får ett brev från Kronofogden, ring och berätta hur din ekonomiska situation ser ut. 7.6 För den som blivit utsatt för ett brott och har rätt till skadestånd Kronofogden kan hjälpa dig att driva in ett skadestånd om den dömde inte betalar frivilligt. När rättegången avslutats och domen vunnit laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas, skickas domen till Kronofogden. Kronofogden skickar en fråga till dig, om du vill ha hjälp att driva in pengarna. Genom att fylla i blanketten "Ansökan om verkställighet" och lämna in den till Kronofogden, så försöker Kronofogden att driva in skadeståndet åt dig. Det kostar inget för den som har rätt till skadeståndet. 15

18 Kronofogden undersöker om den dömde har några tillgångar att betala skadeståndet med. Det kan leda till betalning helt eller delvis. Det kan också visa sig att den dömde inte har några tillgångar alls och inte kan betala. Om du fått en rapport från Kronofogden som säger att den dömde saknar tillgångar kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp att få ut skadeståndsersättning. De flesta försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver en färsk rapport från Kronofogden om den dömdes tillgångar innan de betalar ut någon ersättning. Om flera gärningspersoner döms för samma brott, och döms att betala skadestånd till dig, är var och en av gärningspersonerna i regel ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Det kallas solidariskt skadeståndsansvar och tanken med det är att du som brottsoffer ska ha en större chans att få dina skador ersatta. Du behöver inte acceptera ett förslag om uppgörelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar sin del av skadeståndet. Risken är då att man förlorar sin rätt till brottsskadeersättning. Har du fått ersättning från Brottsoffermyndigheten eller försäkringsbolaget och har lämnat in en ansökan till Kronofogden, ska du meddela utbetalningen till Kronofogden. Detsamma gäller om den dömde betalar direkt till dig. 16

19 8 Avhysning Avhysning, eller vräkning som det också kallas, innebär att du som hyresgäst eller som tidigare ägare till en fastighet skiljs från bostaden eller den lokal du hyrt eller tidigare ägt. Även dina tillhörigheter tas bort från bostaden/lokalen. Rätten till bostaden/lokalen övergår därefter till sökanden, som oftast är en hyresvärd eller ny ägare av fastigheten. 8.1 Innan avhysning kan ske När det gäller avhysning från bostad måste hyresvärden först säga upp ditt hyreskontrakt. Hyresvärden ska också meddela socialförvaltningen i din kommun att du blivit uppsagd (gäller bara bostäder). Du kan då välja att flytta frivilligt. Om du inte gör det kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få ett bevis (utslag), där det står att du ska flytta. Hyresvärden kan också vända sig till hyresnämnden för att få en dom. Hyresvärden behöver beviset eller domen för att Kronofogden ska hjälpa till med avhysningen. Kronofogden måste vara med för att avhysningen ska gå rätt till. Ingen annan än Kronofogden får tvinga någon att lämna sin bostad eller lokal. 8.2 Att få tillbaka hyresrätten Om avhysningen beror på att du inte betalt hyran i tid, så finns möjligheten att du kan få tillbaka hyresrätten. Kravet är då att skulden betalas inom en viss kortare tid, oftast två eller tre veckor efter uppsägningen av hyresavtalet. Observera att detta kan ha skett innan ansökan om avhysning kommer till Kronofogden. 8.3 Hur går en avhysning till? Om du ska avhysas så blir du kontaktad av Kronofogden. Du får reda på tidpunkten för avhysningen och ända fram till den dagen finns möjligheten att flytta frivilligt för att slippa extra kostnader. Viktigt är att du meddelar hyresvärden att du flyttat och att du lämnar tillbaka nycklarna till bostaden eller lokalen. På dagen för avhysningen kommer Kronofogden till din bostad/lokal och flyttar de saker som du själv inte tagit hand om sedan byts låset. De saker som saknar värde eller inte går att förvara i magasin kastas direkt, t.ex. färsk mat, krukväxter, odiskat porslin och blöta eller fuktiga textilier. Saker från en avhysning magasineras i högst tre månader. Sedan säljs eller slängs sakerna. Magasineringen kostar pengar och det betalas i första hand av hyresgästen. När tre månader har gått, kastas eller säljs de saker som du själv inte hämtat ut. För den som har blivit avhyst, kan det bli svårt att få hyra en ny lägenhet. 17

20 9 Handräckning Handräckning är sådana mål som gäller annat än betalningsskyldighet och avhysning, exempelvis att egendom ska överlämnas eller tas bort. För att Kronofogden ska kunna göra en handräckning krävs liksom vid utmätning att sökanden har en dom från domstol eller ett utslag enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. 9.1 Vanlig handräckning Syftet med vanlig handräckning är att ge den som söker möjlighet att enkelt, snabbt och billigt få till stånd verkställighet när svaranden inte lämnar tillbaka eller tar bort viss egendom. Till exempel är det vanligt vid separationer att parterna är oense. Hindras du att få ut dina saker från en tidigare gemensam bostad, kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. 18

21 10 Ränta och preskription 10.1 Vad menas med effektiv ränta? Den totala kostnaden för ett lån (en kredit) anges med effektiv ränta. Där ingår ränta och avgifter såsom avgifter för avisering, uppläggningskostnader och eventuellt andra kostnader. Den effektiva räntan anges i procent och kan användas för att jämföra olika krediter med varandra Ränta enligt 6 Räntelagen Det är vanligt att det i domen eller utslaget står att du ska betala ränta från en viss dag. Räntan beräknas utifrån referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. Referensränta är en räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken. När det gäller skadestånd löper i regel ränta från dagen efter det att brottet begicks. Det är viktigt att du i samband med att du betalar skadeståndet tänker på att du också ska betala ränta. Om du inte betalar ränta, kan det vara en grund att skicka över ärendet till Kronofogden för indrivning avseende räntekostnaden. Även i andra fall än de som gäller skadestånd, måste alltid dröjsmålsränta enligt 1 Räntelagen betalas om inget annat har avtalats. Räntan kan du räkna ut med hjälp av vårt ränteuträkningsprogram. Du hittar det på följande Internetsida: Preskription Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald med hjälp av Kronofogden. En skuld preskriberas efter en viss tid om du inte har medgett att du har en skuld eller borgenären har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott. Anser du att borgenären har ansökt om verkställighet för en preskriberad skuld måste du invända detta skriftligen till Kronofogden för att invändningen ska prövas. Kronofogden prövar alltså inte automatiskt om en skuld är preskriberad. Olika typer av skulder har olika preskriptionstider. Enskilda fordringar, t.ex. skadestånd och banklån 10 år De flesta skulder till staten, t ex böter, brottsofferfonden eller skatter 5 år Konsumentfordringar, t.ex. telefonräkning, hyresskuld eller postorderskuld 3 år 19

22 Preskriptionstiden för skadestånd gäller normalt från den dag som brottet begicks. Preskriptionsavbrott innebär att ny preskriptionstid börjar löpa. Detta innebär att den som ska ha betalt förlänger den tid han har på sig att begära betalning Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt Till exempel genom att: Du betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du medger skulden. Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den som har rätt till betalning. 11 Skuldsanering Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare i din hemkommun. Skuldsanering kan beviljas om den som är skuldsatt inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på många år det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden den skuldsatte är folkbokförd i Sverige I princip kan du bara få skuldsanering en gång., men däremot kan du ansöka om skuldsanering hur många gånger som helst. Skuldsanering innebär att du får leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna. Den del av dina skulder som inte ska betalas enligt planen blir du befriad från när skuldsaneringsplanen gått ut. Om du blir beviljad skuldsanering är det mycket viktigt att du följer den upprättade betalningsplanen. Det är nämligen du själv som ska ansvara för de överenskomna betalningarna under den tid som skuldsaneringen pågår. 20

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

www.kollpacashen.se DVD-film och ledning lärarhand

www.kollpacashen.se DVD-film och ledning lärarhand www.kollpacashen.se ch o m l -fi ng DV D n d l e d n i ha r a r lä 2 3 Hej! Kul att just du visar intresse för filmen Koll på Cashen, och funderar på att använda den i din undervisning. I denna lärarhandledning

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer