Allt du inte visste om Kronofogden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du inte visste om Kronofogden"

Transkript

1 Allt du inte visste om Kronofogden

2

3 Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra nytta i samhället och för att de skuldsatta ska bli färre. Man kan säga att vårt mål är att göra oss själva överflödiga. De människor vi möter har alla egna historier, men många gånger finns det likheter mellan dem. Vi kommer oftast in sent i ett ekonomiskt händelseförlopp. För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt behöver vi förstå vilket läge både den skuldsatta och den som inte fått betalt befinner sig i. Vi tror att det många gånger kan finnas en möjlighet för de inblandade att reda ut situationen, utan att vi behöver utmäta något. Utan att ta över ansvaret försöker vi ge det stöd som krävs för att de själva ska kunna se en lösning. 3

4 I ett modernt samhälle behövs krediter och Kronofogden I ett samhälle där alla betalade allt kontant skulle det förmodligen finnas betydligt färre skuldsatta. Men så ser inte verkligheten ut. Krediter är en del av det moderna samhället och många behöver låna pengar för att köpa till exempel en lägenhet eller en bil. Och de som lånar ut pengar måste få tillbaka dem. I de allra flesta fall fungerar det här bra. Men om något skulle gå fel är det Kronofogden man kan vända sig till. Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt oavsett om det handlar om obetalda skatter till staten, en ensamstående förälder som inte får underhåll för sitt barn eller en hantverksfirma som är beroende av att få betalt för sina uppdrag. Samtidigt värnar vi om den skuldsattas rättigheter. I vårt arbetet är vi alltid opartiska. Vi har stora befogenheter och med det följer ett stort ansvar. Vi möter ofta människor i kris och vi vet att respekt och empati är en viktig förutsättning i det mötet. 4

5 5

6

7 Överskuldsättning skapar problem Många pratar om begreppet överskuldsättning och det finns olika definitioner av vad det är. Vi vill beskriva det som att leva med en djupgående och långvarig skuldproblematik. Oavsett definition är överskuldsättningen oerhört kostsam. Beräkningar säger att det ekonomiska utanförskapet kostar samhället 30 till 50 miljarder kronor per år. Men ännu allvarligare är hur den påverkar varje människa som drabbas. Du kanske reagerar på ordet drabbas, ungefär som att överskuldsättningen bara händer utan att man har ett eget ansvar. Det menar vi inte. Alla har ett ansvar för sina val. Men vi vet att bilden av en överskuldsatt som en slarvig lyxkonsument ofta inte stämmer. De allra flesta vill göra rätt för sig och väldigt få människor sätter sig frivilligt i en situation där utgifterna är större än inkomsterna. Våra erfarenheter visar att risken för att tappa kontrollen över ekonomin är som störst när det händer något oplanerat, som till exempel skilsmässa, arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Samtidigt får långt ifrån alla som skiljer sig eller förlorar jobbet problem med ekonomin. Det är de egna förutsättningarna som avgör hur mycket vi påverkas av en händelse. Bland annat om vi har människor i vår närhet att prata med, en sund inställning till pengar och kanske viktigast av allt, kunskap om ekonomi. 7

8 Vi arbetar för att minska problemen Vi är övertygade om att det bästa sättet att hjälpa människor att behålla balansen i ekonomin är att arbeta förebyggande. Det gör vi genom att dela med oss av vår kunskap kunskap som ger möjlighet att göra medvetna val. Vi tror inte att förbud är rätt väg att gå för att komma tillrätta med olika skuldfällor. Om en viss typ av lån förbjuds kommer det snart en ny variant som fortsätter skapa problem. Vi tycker att det är viktigare att de som erbjuder lånen blir tydligare i sin information om kostnader och villkor. Vi arbetar också för att de ska göra en rimlig kreditprövning innan de lånar ut för att inte förvärra situationen för personer med obalans i ekonomin. Vi tar aldrig ställning för eller emot den som ska betala eller den som vill ha hjälp att få betalt. Vi ska bidra till en balans mellan parterna. Men balans innebär inte alltid att göra exakt samma sak för båda. Många gånger behöver en part mer stöd för att det ska bli jämvikt. Barn och unga är ett exempel. Förutom att vi har föreslagit lagändringar som gör att barn inte ska kunna bli skuldsatta, satsar vi mycket på att stötta lärare i att arbeta med privatekonomi i skolan. Att som 18-åring gå ut i vuxenlivet och ställas inför en massa beslut kring ekonomi är inte enkelt. Kunskap om privatekonomi är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut. 8

9 9

10 När skulden växer i onödan Vi vet att det kan vara smärtsamt och påfrestande att tappa kontrollen över sin ekonomi. Fönsterkuverten på hallmattan kan skapa ett så starkt obehag att de hamnar längst ner i byrålådan utan att öppnas. Tiden går och de ekonomiska svårigheterna som från början kanske var ganska lätta att lösa blir snabbt värre. Känslor av hopplöshet och skam gör att det för stunden kan kännas enklare att förtränga problemen i stället för att lösa dem. Många har inte heller någon aning om vad de ska ta sig till. Det är väldigt synd, för det finns hjälp att få. Ett första viktigt steg bort från hopplösheten kan vara att prata med någon närstående eller att ringa oss och beskriva situationen. Det viktigaste är att inte stoppa huvudet i sanden skulderna kommer inte att försvinna, bara att växa. 10

11 11

12 Jag var inställd på en segdragen process, men plötsligt fanns alla pengar på mitt konto! Det var som magi.

13 Egenföretagaren Cajsa Högberg fick inte betalt av en uppdragsgivare. Då kontaktade Cajsa oss. Cajsa driver ett eget företag och hon kontaktade oss när en av hennes kunder blev allt senare med sina betalningar. Jag fick skicka mejl och påminna kunden på olika sätt. De skyllde på en massa olika saker och förhalade betalningarna, säger Cajsa. Till slut tröttnade hon på att lägga tid och energi på att få betalt. Hon avsade sig uppdraget. I samma stund blev företaget som anlitat henne ännu mer nonchalant och ointresserat. En kollega tipsade Cajsa om att Kronofogden kunde hjälpa till. Kontakten med Kronofogden var bra, enkel och positiv. Handläggaren berättade om hur det fungerar med ett betalningsföreläggande och hur jag skulle fylla i min ansökan. När hon lämnat in ansökan skickade vi ett brev till företaget. Den här gången räckte det och Cajsa fick sina pengar. 13

14

15 Om det ändå går snett? När någon vänder sig till oss för att få hjälp med att få betalt så är gången densamma oavsett hur stor eller liten skulden är. För att vi ska kunna hjälpa till krävs ett beslut som säger att skulden stämmer. Den som vill få betalt börjar med att lämna in en ansökan om ett betalningsföreläggande till oss. Vi skickar då ett brev till den som kravet riktas mot och frågar om skulden stämmer. Får vi inte svar på brevet söker vi upp personen eller företaget. Det gör vi för att den som har fått ett krav riktat mot sig ska få reda på det och ha en möjlighet att agera. Om skulden stämmer fattar vi ett beslut: ett utslag om betalningsföreläggande. Det utslaget kan man sedan använda till att gå vidare och begära utmätning för att få tillbaka sina pengar. Om de inblandade inte är överens om skulden fattar vi inget beslut, utan lämnar över ärendet till en domstol som får avgöra tvisten. För skulder till staten, som till exempel tv-avgifter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget utslag från oss, eftersom sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas därför direkt till oss för utmätning. 15

16 myt Det Kronofogden tar behåller de väl själva?

17 sanning Nej, allt vi utmäter går till att betala de skulder som finns. När någon begär utmätning för att få betalt börjar vi med att utreda vilka tillgångar det finns som kan betala skulden. Det kan till exempel vara en del av lönen, pengar på banken eller en bil. Vi försöker alltid utmäta det som gör minst skada för den skuldsatta och vi utmäter aldrig sådant som behövs för att klara det dagliga uppehället. I de allra flesta fall är bostaden det sista vi utmäter för att skulden ska bli betald. Både när vi utreder och när vi utmäter har vi en dialog med den skuldsatta och vi försöker alltid att lösa situationen med så små konsekvenser som möjligt. Det vi utmäter säljs till högsta möjliga pris vid våra auktioner eller genom anbud. Målet är att kunna betala hela skulden. Ju mer pengar som kommer in vid försäljningen, desto bättre för både den skuldsatta och den som inte fått betalt. 17

18 myt Kronofogden jobbar bara med att driva in pengar.

19 sanning Nej, vi har många olika uppgifter. Bland annat hjälper vi till vid tvister om till exempel hus och föremål. Vi arbetar inte bara med sådant som rör pengar. Vi hjälper också till vid tvister om andra tillgångar och rättigheter. Det kallas för handräckning. Det kan till exempel vara en hyresgäst som inte betalat hyran och ska vräkas eller en markägare som stängt av en väg, trots att andra också har rätt att använda den. Det kan också handla om att någon slagit läger på någon annans mark, eller att en före detta partner inte lämnat tillbaka saker efter en skilsmässa. Vi arbetar även med att bekämpa grov organiserad brottslighet genom att samarbeta med andra myndigheter. Målet är att komma åt de brottsvinster som annars kan användas för att begå nya brott. Det vi utmäter går bland annat till att betala skadestånd till brottsoffer. Inom samarbetet har vi en jourverksamhet som är öppen dygnet runt. Den hjälper oss att utmäta det som andra myndigheter hittar hos personer med koppling till den grova organiserade brottsligheten. 19

20

21

22 myt Det är kört när man fått en prick.

23 sanning Nej, det behöver inte vara kört. Det är upp till kreditgivarna att avgöra om de vill låna ut eller inte. Ofta är det värt att kontakta dem för att diskutera situationen. En prick, eller betalningsanmärkning som det egentligen heter, är ett samlingsnamn som kreditupplysningsföretagen använder. Kortfattat kan det beskrivas som en uppgift om att en person eller företag inte har betalat sina skulder i tid. När någon vill låna pengar, hyra en bostad eller köpa på avbetalning är det vanligt att företag kontrollerar personen hos ett kreditupplysningsföretag. Om det finns en prick är det svårt att få en kredit eller ett hyreskontrakt. Det är inte vi som sätter eller tar bort betalningsanmärkningar, men vi får många frågor om dem. Vi kan förstås svara på en del av frågorna, men du hittar mer utförlig information på Datainspektionens webbplats: www. datainspektionen.se 23 23

24 myt Det är väl bara att lyxkonsumera, dra på sig stora skulder och sen beställa en skuldsanering?

25 sanning Nej, skuldsanering är inte en chans till lyxkonsumtion. Det är en räddningsplanka för den som aldrig kommer att kunna betala tillbaka sina skulder. För den som hamnat i en riktigt svår ekonomisk situation kan skuldsanering vara en möjlig utväg. Skuldsanering innebär att den skuldsatta slipper betala hela eller delar av sin skuld. För att kunna få skuldsanering ska man sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Och det behöver inte handla om väldigt stora skulder, utan det är den skuldsattas personliga situation som avgör. Det är vi på Kronofogden som bedömer och beslutar om skuldsanering. När vi beslutat om skuldsanering gör vi en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att den skuldsatta får leva på existensminimum i fem år. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått avskrivs alla återstående skulder. Skuldsanering Det är ungefär personer som får skuldsanering varje år. De vanligaste skuldbeloppen som saneras är mellan och kronor. 25

26

27 En vanlig fördom är att alla på Kronofogden är äldre män med beige kostym och slips. Men de flesta av oss är faktiskt kvinnor. Utan slipsar. Vi är cirka personer som jobbar på Kronofogden. Två av tre är kvinnor och vår medelålder är 44 år. Det är också fler kvinnor än män som är chefer hos oss. Vi finns på ett fyrtiotal kontor över hela landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg. Fakta om skulder hos Kronofogden I våra register finns ungefär skuldsatta, både privatpersoner och företag. Totalt handlar det om skulder för cirka 95 miljarder kronor. Några av de vanligaste skulderna är obetalda skatter, studielån, tv-avgifter, andra lån och krediter samt räkningar för mobiltelefoni och internet. Varje år driver vi in nästan tio miljarder kronor åt dem som ska ha betalt. 27

28 Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra får hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala får stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Kronofogden 2014 KFM 985 utgåva 1 Form och produktion: ETC kommunikation AB Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar vi förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala. Ring oss så får du råd. Telefon

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer