YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska"

Transkript

1 YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014

2 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet 1.4 Etisk kod 1.5 Ändringar/samtycke Avsnitt 2: Bli en distributör 2.1 Krav för att bli en Young Living-distributör 2.2 Start Living-kit 2.3 Distributörsansökan 2.4 Webbansökningar 2.5 Databearbetning Avsnitt 3: Allmänna principer 3.1 Distributörsstatus 3.2 Kundtyper 3.3 Distributörer inom samma hushåll och duplikatkonton Agerande av medlemmar i samma hushåll eller associerade parter Agerande av uplinemedlemmar 3.4 Företag, partnerskap, aktiebolag, fond eller annan affärsverksamhet 3.5 Försäljning, överföring och gåvor Succession 3.6. Uppdelning av en Young Livingdistributörsverksamhet 3.7 Marknadsorganisationens förflyttning 3.8 Skatt 3.9 Distributörens påståenden och uppförande Skadestånd Produktpåståenden Inkomstpåståenden Ansvar 3.10 Riktlinjer och bedrägligt beteende Otillbörlig rekrytering Rekrytering Kontakter under första nivån är absolut förbjudet Konkurrensbegränsning Konfidentialitet Rekrytering över linjer Köpa och spara bonusersättning Ompaketering och ometikettering Rapportera överträdelser mot principerna 3.11 Rapporter om downlineorganisationen och konfidentialitet Sälja till andra direktförsäljare 3.12 Försäljningsställen 3.13 Mässor och utställningar 3.14 Internationellt 3.15 NFR Avsnitt 4: Sponsorns ansvar 4.1 Sponsring 4.2 Sponsring online 4.2 Kontinuerlig handledning, utbildning och försäljning 4.3 Undvika att tala nedsättande om företaget 4.4 Rapportera överträdelser mot principerna Avsnitt 5: Annonsering 5.1 Användning av företagets material 5.2 Varumärken och upphovsrätt 5.3 Frågor från massmedia 5.4 Marknadsföringsmaterial som tagits fram av distributörer 5.5 Domännamn och e-postadresser 5.6 Värvning per telefon 5.7 Rekommendationer och möten Rekommendationer Möten 5.8 Personliga webbplatser för YLEO 5.9 Foton på distributörer 5.10 Internetpolicy 5.11 Auktionswebbplatser Avsnitt 6: Försäljningskrav 6.1 Produktförsäljning 6.2 Medlemmar och kunder som inte är medlemmar 6.3 Kund- och försäljningskrav 6.4 Förbud mot överdrivet stora lagerinköp 6.5 Inga restriktioner för pris eller område Avsnitt 7: Provision och bonus 7.1 Provision och bonuscheckar 7.2 Kontosammanställning 7.3 Justeringar 7.4 Avdrag/underhållsavgifter 7.5 Fel eller frågor 7.6 Provision och bonus 7.7 Oinlösta kompensationscheckar Avsnitt 8: Returnerade produkter 8.1 Returpolicy Riktlinjer för returer YL-medlemmarnas och distributörskundernas rättigheter och skyldigheter Distributörernas och distributörskundernas juridiska rättigheter Produktpaket Returnering av kampanjprodukt(er) 8.2 Returneringsrutiner Avsnitt 9: Beställning 9.1 Beställningsmetoder Telefon Fax Post Sidan 2 av 26

3 9.1.4 Young Livings webbplats 9.2 Essential Rewards Autoship-programmet Essential Rewards Autoshipproduktkredit Kreditinlösen Essential Rewards - Autoship-ändringar Annullera en Essential Rewards - Autoship-beställning 9.3 Allmänna beställningsprinciper Restordrar Sista dag för behandling av beställningar Bakdaterade beställningar Avsnitt 10: Leverans 10.1 Leveransmetoder och -avgifter 10.2 Leveransavvikelser Avsnitt 11: Betalning 11.1 Betalningsmetoder 11.2 Otillräcklig täckning 11.3 Formulär för överföring av provision och bonus Avsnitt 12: Administration av distributörskontot 12.1 Förändringar av distributörskontot Byte av sponsor Byte av sponsor/värvare 12.2 Konfidentialitet Avsnitt 13: Konfliktlösning och disciplinära åtgärder 13.1 Tvister mellan distributörer 13.2 Tvister mellan Young Living och distributören Tillämplig lag 13.3 Disciplinära åtgärder Varningar och sanktioner Uppsägning 13.4 Överklagande av disciplinär åtgärd, Avsnitt 14: Inaktivitet, återaktivering och uppsägning 14.1 Inaktivitet 14.2 Återaktivering 14.3 Ofrivillig uppsägning 14.4 Frivillig uppsägning 14.5 Uppsägningens resultat Avsnitt 15: Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Avsnitt 16: Meddelanden 16.1 Allmänt 16.2 Metoder 16.3 Kvitto 16.4 Information 16.5 Förseningar 16.6 Ofullständig giltighet 16.7 Friskrivning 16.8 Hänvisningar Sidan 3 av 26

4 AVSNITT 1 INTRODUKTION 1.1 Välkommen Välkommen till Young Living Essential Oils! Vi är glada över att du har valt att börja arbeta med vårt företag. Young Living erbjuder dig de bästa produkterna och affärsmöjligheterna som du kan hitta. De flesta av oss är överens om att hemmabaserade företag är framtidens melodi. Hur mycket tid du lägger ned på att lära känna vårt företag, inklusive våra principer och rutiner, gör en avsevärd skillnad för din affärserfarenhet. Det kan också vara till hjälp att regelbundet hålla kontakten med din uplinestödgrupp för att hålla dig uppdaterad om Young Livings produkter, verksamhet, supportprogram, möten och evenemang. Var proaktiv och sök det stöd du behöver från din sponsor eller någon annan chef. Om du inte kan få det stöd som du behöver kan du ringa kundtjänst på +44 (0) eller gratisnumret (gratis från fast telefon i Sverige). I dessa principer och rutiner kallas du, distributören som ingår avtalet (se definitionen nedan), för du eller distributören. Ditt personliga distributörskonto samt den downline som du bygger upp kallas för ditt distributörsskap eller din försäljningsorganisation. Termen värvare avser den distributör, om någon, som värvar en distributör. Termen sponsor avser distributörens närmaste medlem upline. Ett distributörskonto kallas för aktivt om distributören har värvats som ny distributör eller köpt en produkt inom de senaste 12 månaderna och för inaktivt om han eller hon inte gjort det. Kontaktuppgifter: Young Living (Europe) Ltd. 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, Storbritannien Webbplats: 1.2 Syfte Syftet med våra principer och rutiner för oberoende distributörer är att: a. Sätta upp standarder för ett godkänt affärsförfarande. b. Definiera relationen mellan dig och Young Living (YL). c. Hjälpa dig att bygga upp en verksamhet och underhålla den. d. Dessa principer och rutiner är bindande för dig genom Young Livings distributörsavtal som består av ansökningsblanketten för Europa generisk version Young Living (Europe) Ltd ( företaget, vi, vår, YL eller oss ). Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska distributörer, villkoren och bestämmelserna, kompensationsprogrammet och dessa principer och rutiner. / 1.3 Principer i distributörsavtalet När termen avtal används i dessa principer och rutiner hänvisar den gemensamt till Young Livings distributörsansökan (som du hittar på vår webbplats eller i form av papperskopian Ansökan för Young Livingdistributör ), värvningsblanketten och villkoren och bestämmelserna, principerna och rutinerna, integritetspolicyn och kompensationsprogrammet. En referens till de här dokumenten finns i YLdistributörsavtalet (i deras nuvarande utformning samt i enlighet med eventuella uppdateringar som kan göras av Young Living). Det är varje distributörs ansvar att läsa, förstå, följa och se till att han eller hon arbetar enligt den senaste versionen av våra principer och rutiner. 1.4 Etisk kod Young Living har upprättat nedanstående etiska kod för att reglera den oberoende distributörsverksamheten. Ett villkor för att du ska få bli oberoende distributör är att du måste titta närmare på koden och samtycka till att följa den. Överträdelse av den etiska koden eller våra principer och rutiner kan leda till att ditt distributörsavtal sägs upp och att du inte längre får delta i Young Living-verksamheten. Se till att du förstår och samtycker till de principer och rutiner som alla kodens förpliktelser för med sig. Etisk kod a. Jag följer en hög standard när det gäller ärlighet och integritet vid utveckling och drift av Young Living-verksamheten. b. Jag erbjuder snabb och effektiv service till alla som jag introducerar Young Livings produkter för. c. Jag gör inga anspråk på, eller ger andra föreställningar om, några Young Livingprodukter, än de anspråk och föreställningar som finns i den aktuella företagsdokumentationen eller på etiketter, så som tillåts enligt lag i mitt land. d. Jag uttalar mig inte negativt eller nedsättande om Young Livings eventuella konkurrenter, om deras anställda, produkter eller organisationer. e. Jag deltar inte i aktiviteter som kan medföra förlust för Young Living eller någon annan oberoende Young Living-distributör. f. Jag använder inte Young Livings varumärke, märkesnamn, logotyp, information, Sidan 4 av 26

5 distributörslistor, dokumentation, möten, samlingar eller Young Living-resurser för att främja andra affärsintressen. g. Jag utför alla mina sponsor- och chefsförpliktelser när jag bygger upp min Young Living-verksamhet. h. Jag respekterar både mina upline- och downlinedistributörers samt mina kunders integritet. i. Jag presenterar Young Livings kompensationsprogram på ett korrekt och ärligt sätt och beskriver hur mycket arbete som en person måste lägga ner för att nå framgång utan att överdriva lönsamheten. j. Jag gör inga falska påståenden om eventuella affärsmöjligheter när jag rekryterar distributörer och gör inte heller några ej representativa eller överdrivna påståenden om förtjänstmöjligheterna. k. Jag följer alla regler, föreskrifter, lagar och förordningar som måste tillämpas när jag som distributör driver en Young Living-verksamhet. l. Jag rekryterar inte Young Living-medlemmar till andra affärsmöjligheter. 1.5 Ändringar/samtycke Företaget kan då och då ändra bestämmelserna och villkoren i distributörsavtalet, våra principer och rutiner, kompensationsprogrammet, produktprislistan och produktlistan. Ändringarna träder i kraft femton (15) dagar efter att de först publicerats av Young Living, förutsatt att de inte gäller dina ekonomiska förpliktelser, i vilket fall ändringarna träder i kraft först sextio (60) dagar efter att ett skriftligt meddelande erhållits från Young Living. Sådana tillägg eller ändringar ska presenteras i officiella Young Living-trycksaker som distribueras till alla aktiva distributörer eller publiceras på webbplatsen (t.ex. e-nyheter), förutsatt att de inte gäller dina ekonomiska skyldigheter, i vilket fall du ska meddelas skriftligen. Om en distributör inte accepterar förändringarna måste Young Living meddelas detta skriftligen innan ändringen träder i kraft. Om en distributör i enlighet med detta avtal fortsätter med sin affärsverksamhet, lägger beställningar, tar emot en provisions- eller bonusutbetalning eller någon annan förmån anses denne samtycka till avtalet i sin helhet samt alla eventuella bilagor. AVSNITT 2 BLI DISTRIBUTÖR 2.1 Krav för att bli en Young Living-distributör För att bli Young Living-distributör måste varje sökande: a. Vara minst arton (18) år gammal. b. Vara permanent bosatt i landet som du beställer från. c. Läsa Young Livings principer och rutiner, kompensationsprogrammet och andra dokument som anges i 1.3. d. Om du föredrar att inte registrera dig via vår webbplats (se 2.5, vi rekommenderar dock att du gör detta), fyller du i, undertecknar och / 2.2 Start Living-kit skickar in Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer (förkortat ansökningsblanketten) till Young Living. Företaget förbehåller sig rätten att neka en ansökan från en ny distributör. Enligt engelsk lagstiftning kan inga beställningar bearbetas och inga distributörer sponsras förrän Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer har mottagits (via post, elektroniskt via e-post, fax) eller genom att registreringsprocessen online slutförs på Young Livings webbplats. Den sökande rekommenderas att köpa ett Young Livingstartkit för att bli en effektivare distributör. Detta är ett paket med material som utformats för att nya distributörer ska kunna bekanta sig med Young Livings produkter, tjänster, försäljningstekniker, säljhjälpmedel och annat utbildningsmaterial. Paketet innehåller prover på olika produkter och marknadsföringshjälpmedel. Din enda förpliktelse enligt detta avtal är att betala de underhållsavgifter som beskrivs i avsnitt 7.4, om du får någon provision. 2.3 Distributörsansökan Sökanden (som inte registrerar sig på webbplatsen) måste skicka in Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer (förkortat ansökningsblanketten) till Young Living för att bli distributör. Ansökningsblanketten kan skickas via post eller fax. Enligt engelsk lagstiftning får inga beställningar göras förrän båda parter i avtal skriftligen har samtyckt till distributörsavtalet och Young Living (Europe) Ltd har mottagit ett fullständigt ifyllt och undertecknat exemplar av distributörsavtalet. Vi förbehåller oss rätten att avslå en distributörsansökan efter eget gottfinnande. 2.4 Webbansökningar Om du registrerar dig via webbplatsen (www.younglivingeurope. com) behöver du inte skicka in någon ansökan på papper. Om du är bosatt i Europa måste du registrera dig via den europeiska webbplatsen. 2.5 Databearbetning Företaget bearbetar distributörens uppgifter för beställningar, allmän administration, marknadsföring, affärsutveckling, statistik och administrationsändamål, t.ex. beräkning av kommission, för statistik och forskningsändamål vilket inkluderar analys och spårning av transaktioner samt skapandet av marknadsprofiler som gör att företaget kan betjäna distributören bättre. För detta ändamål samtycker distributören till att företaget överför distributörens uppgifter till dotterbolag, ombud och tredje parter som arbetar på företagets vägnar. Distributören är medveten om att företagets huvudkontor ligger i USA utanför EEA samt Sidan 5 av 26

6 att länder utanför EEA kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som Storbritannien och samtycker till att distributörens data överförs och lokaliseras i USA utanför EEA. I framtiden, om företaget säljer sin verksamhet, sina tillgångar, samtycker distributören till att företaget kan redovisa, sälja, överlåta, licensiera all information (inklusive information som kan identifiera distributören som person) till tredje parter som resultat av eller som förberedelser inför försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändrad styrning, överföring av väsentliga tillgångar, omorganisering eller avveckling av företaget. Distributören kan begära information om dessa koncernbolag, agenter och tredje parter genom att kontakta företaget på adressen ovan och kan från företaget erhålla en kopia av den information som företaget har om distributören och som omfattas av brittiska Data Protection Act 1998 (en liten avgift kan tas ut för detta). Företaget bekräftar att det kommer att följa Data Protection Act AVSNITT 3 ALLMÄNNA PRINCIPER 3.1 Distributörsstatus Som Young Living-distributör är du en oberoende försäljare och köper inte någon franchiseverksamhet eller affärsmöjlighet. Avtalet mellan dig och Young Living utgör inget förhållande av typen arbetsgivare/anställd, agentur, partnerskap eller joint venture. Du har ingen rätt (varken uttrycklig eller underförstådd) att kräva några förpliktelser av företaget. Du uppmuntras att sätta upp dina egna mål, tillämpa dina egna arbetstider och försäljningsmetoder så länge som du följer tillämpliga lagar och distributörsavtalets bestämmelser och villkor. Som distributör ska du: a. lägga beställningar på Young Living-produkter och dra nytta av grossistpriser b. marknadsföra och sälja Young Livingprodukter till allmänheten c. sponsra andra distributörer och d. få ersättning för din försäljning och ditt sponsorarbete som lyder under och utförs i enlighet med villkoren i den dokumentation som hänvisas till i avsnitt 1.3 och i dessa principer och rutiner. Du förstår att de ekonomiska fördelar som är relaterade till ditt engagemang i Young Livings organisation beror på din egen och downlineorganisationens försäljning. Ingen bonus betalas ut bara för att du sponsrar andra eller för att du presenterar Young Livings organisation för andra. Distributören får delegera utförandet av dennes tjänster under detta avtal till sådana tredje parter som, på distributörens begäran, skriftligen kan godkännas av företaget som korrekt utbildade och kompetenta för syftet, under förutsättning att (i) sådan tredje part åtar sig att gentemot företaget följa villkoren i avtalet och (ii) ingen sådan delegering befriar distributören från några förpliktelser eller något ansvar under avtalet. Distributören har fullt ansvar för sina delegaters handlingar och underlåtenheter i samma utsträckning som distributören är ansvarig för sina 3.2 Kundtyper egna handlingar och underlåtenheter enligt detta avtal och distributören ska därmed också vid alla tidpunkter ersätta och hålla företaget skadelöst i förhållande till sina delegaters handlingar och underlåtenheter. Distributören har rätt att bestämma sina egna arbetstider, och föremål för vederbörlig efterlevnad av detta avtal, sina egna arbetsmetoder. Medlem: Generisk term som används för att identifiera en Young Living-distributör eller kund. Återförsäljarkund: En kund som väljer att inte vara med i Young Livings affärsverksamhet utan hellre vill köpa produkterna direkt från företaget för eget bruk. Kunderna köper produkterna till redovisat kund-/detaljhandelspris. Kundernas inköp tillgodoräknas sponsorns OPV (organisationsgruppvolym). Beställningar som läggs av någon av dina återförsäljarkunder inkluderas alltså i den totala försäljningsvolymen för hela din organisation. Kunder deltar inte i Young Livings affärs- eller nätverksmarknadsföringsplan. Kunder får inte delta i Essential Rewards Autoship-programmet. Young Living förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa nya medlemmar. En återförsäljarkund kan när som helst bli distributör genom att fylla i och skicka in Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer. Distributör: En distributör (du) kan köpa produkter från Young Living till redovisat grossistpris och har chans att få provision och bonus baserat på kvalificerings- och prestationsnivå i Young Livings kompensationsprogram. (Se det utgivna kompensationsprogrammet för mer information.) När du börjar arbeta med Young Living måste du läsa, samtycka till att följa och skicka in ett ifyllt exemplar av Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer. (Se avsnitt 2.) 3.3 Distributörer inom samma hushåll och duplikatkonton Du kan bara ha ekonomiska intressen i ett konto. Om Young Living upptäcker att du har intressen i flera konton kommer dina duplicerade konton att avslutas och du får kvar det konto som skapades först. Det är strängt förbjudet att skapa duplikatkonton för att försöka ändra sponsorlinjer, manipulera kompensationsplanen eller kringgå avtalet på något sätt. Medlemmar i distributörens närmaste familj (vilket omfattar make/maka, föräldrar och barn) kan tillsammans fungera som en enda distributör, men får inte bli separata distributörer om inte företaget känner till deras relationer och på förhand har givit sitt uttryckliga skriftliga tillstånd till detta. Sidan 6 av 26

7 Om en distributörsverksamhet delas av två personer som är gifta med varandra är de personerna tillsammans och var för sig ansvariga för att förpliktelserna i detta avtal efterlevs. Om två distributörer gifter sig kan de välja mellan flera alternativ: a. att kombinera sina distributörsorganisationer (endast om den ena har sponsrat den andra), b. sälja en av dem, c. avsluta en av dem, d. eller ha separata Young Livingdistributörsskap. Kontakta kundtjänst för hjälp med processen och för att samla in den information som kan krävas för att uppfylla detta villkor. Om paret väljer att ha separata konton och ett konto sedan blir inaktivt kan det inte återaktiveras så länge partnerns konto är aktivt. Ett delat distributörsskap behandlas som ett delat innehav med rättigheter för efterlevande. Barn till en distributör som är berättigad till ett avtal, kan bli en oberoende distributör, så länge som han eller hon är huvuddeltagare i den distributörsverksamheten, vilket innebär att barnet måste vara den enda mottagaren av kommission, krediter och bonusförmåner som erbjuds av YL Agerande av medlemmar i samma hushåll eller associerade parter Om en medlem i ditt hushåll utför en handling som innebär ett brott mot detta avtal kommer det att betraktas som om du har brutit mot avtalet och Young Living kan vidta disciplinära åtgärder mot dig enligt dessa principer och rutiner. Om en person som på något vis är associerad med ett företag, kompanjonskap, företag med begränsat ansvar, fond eller annan juridisk person ( juridisk person ) bryter mot detta avtal kommer detta att betraktas som om den juridiska personen har brutit mot avtalet och Young Living kan vidta disciplinära åtgärder mot den juridiska personen. Om en distributör går med i Young Living som juridisk person kommer alla parter som är anknutna till den juridiska personen att anses som personligt och individuellt bundna av villkoren i detta avtal Agerande av medlemmar upline Om en medlem upline uppmuntrar, hjälper eller stödjer en distributör downline i en verksamhet som skulle innebära brott mot detta avtal om den utfördes av medlemmen upline (t.ex. skapa duplikatkonton eller rekrytera över linjer), kommer det att betraktas som om medlemmen upline har brutit mot avtalet och Young Living kan vidta disciplinära åtgärder mot medlemmen upline enligt dessa principer och rutiner. Om sådana överträdelser fortsätter förbehåller sig Young Living rätten att avsluta distributörskontot för medlemmen upline. / 3.4 Företag, partnerskap, aktiebolag, fond eller annan affärsverksamhet Ett partnerskap, ett aktiebolag eller en fond kan efter Young Livings gottfinnande bli Young Living-distributör genom att skicka in ett partnerskapsavtal till Young Living, alla uppdaterade poster som arkiverats i handelsregistret eller ett förvaltningsavtal tillsammans med ett rätt ifyllt formulär för registrering av affärsenhet. Formuläret för registrering av affärsenhet måste undertecknas av alla aktieägare, styrelseledamöter, chefer, partners och förvaltare. Dessa personer är gemensamt och var och en för sig ansvariga för eventuella skulder och affärsenhetens övriga förpliktelser gentemot Young Living. Ingen enskild person kan delta i flera Young Livingdistributörsverksamheter i någon form. En distributör kan övergå från enskilt ägande till affärsverksamhet genom att skicka in lämplig dokumentation så som anges ovan, vilken enligt Young Livings gottfinnande kan accepteras eller avslås. Ingen enskild person får sälja eller på annat sätt överföra sin andel i den aktuella affärsenheten utan föregående skriftligt medgivande från Young Living. Godkännande av försäljning eller överföring befriar inte den enskilda personen eller affärsenheten från eventuella förpliktelser i eller till följd av distributörsavtalet (om inget annat anges skriftligen). Young Living förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa distributörers affärsnamnbyten, partnerskap som bildas, företag och skattefonder, fastighetsplanering och försök att begränsa ansvarigheten. Genom att skicka in ett formulär om registrering av affärsenhet intygar distributören dessutom att ingen som har någon andel i den nya affärsenheten har haft någon andel i någon annan Young Living-distributörsverksamhet under de senaste sex (6) månaderna före intygets framläggande (om det inte är en fortsättning på en befintlig distributörsverksamhet som ändrar verksamhetsform). 3.5 Försäljning, överföring och gåvor Du kan sälja, överföra eller överlåta ( överlåtelse ) hela dina organisation downline genom att skicka in en ansökan till Young Living tillsammans med en administrationsavgift på 25 USD*. För att din begäran ska godkännas måste följande kriterier vara uppfyllda: a. Du och mottagaren måste meddela Young Living skriftligen om att du avser att överlåta din försäljningsorganisation. Ansökan måste undertecknas och kan därför inte skickas med e-post, men fax eller en PDF-kopia med övertagarens signatur godkänns. b. Young Living måste godkänna köparen före försäljning/överlåtelsen. c. Köparen eller den du överför verksamheten till måste vara (eller bli) en behörig Young Livingdistributör. d. Försäljningen eller överföringen får inte leda till några förändringar i sponsorkedjan. e. Innan överföringen eller försäljningen godkänns måste alla eventuella skulder du har till Young Living betalas till fullo. Sidan 7 av 26

8 f. Om mottagaren har en befintlig downline, måste han eller hon först överlåta denna eller ha arrangerat en överlåtelse som har godkänts av Young Living innan han eller hon accepterar den nya downlineorganisationen. Alternativt kan mottagaren välja att annullera sin försäljningsorganisation och tillåta att medlemmar downline förflyttas till sina sponsorer i enlighet med avsnitt 3.7. g. Innan en överlåtelse godkänns måste du och mottagaren uppfylla alla villkor i avtalet. Young Living förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå din begäran om överlåtelse av försäljningsorganisationen oavsett orsak. Du kan inte överlåta din försäljningsorganisation till en person eller juridisk person utan skriftligt medgivande från Young Living. Young Living bortser inte från brott mot avtalet, även om överträdelsen skett när en tidigare person ägde din försäljningsorganisation. Som ny ägare av en tidigare försäljningsorganisation kan du enligt avtalet bli ansvarig för överträdelser som den tidigare ägaren har begått i samband med försäljningsorganisationen. Eventuella åtgärder som vi skulle ha vidtagit mot den tidigare ägaren av försäljningsorganisationen enligt avsnitt 13 kan överföras på dig. *Administrationsavgiften omvandlas till svenska kronor i överensstämmelse med den valutakurs som tillämpas av företaget vid tidpunkten för omvandlingen. Distributörer kan kontakta kundtjänstavdelningen för att erhålla aktuell valutakurs Succession Vid dödsfall eller arbetsoförmåga övergår alla dina rättigheter till provision, bonus och downlineorganisation samt alla distributörsförpliktelser, till din eller dina efterföljare, om de kvalificerar sig som YL-distributör. Efterföljaren måste uppvisa bevis på dödsfall eller arbetsoförmåga för Young Living, tillsammans med lämplig juridisk dokumentation och en korrekt ifylld distributörsansökan och ett korrekt ifyllt distributörsavtal. Förmånstagaren får rätt att samla in din försäljningsorganisations provision och bonus förutsatt att han eller hon uppfyller alla de kvalifikationer som behövs för kompensationsprogrammet och för att slutföra övergången. Om förmånstagaren redan har en befintlig distributörsverksamhet har denne 90 dagar på sig att sälja eller överföra en av organisationerna enligt den procedur som redovisas i avsnitt Uppdelning av en Young Livingdistributörsverksamhet Young Living-distributörer driver ibland sin Young Livingverksamhet som ett partnerskap mellan äkta makar, ett vanligt partnerskap, ett företag eller en fond. Äktenskap kan sluta i skilsmässa och företag, partnerskap och fonder (dessa tre kallas här gemensamt för enheter ) kan upplösas, och därför måste åtgärder vidtas för att garantera att inga skilda eller oeniga affärsintressen uppkommer, så att inte andra företags eller sponsorns, up- och downlineorganisations intressen och intäkter påverkas. Om något äktenskap eller någon affärsenhet upplösts och man inte kan komma överens om en fortsättning som passar alla parter (inklusive Young Living) kan Young Living, som en följd därav, tvångsavsluta distributörsavtalet, enligt Young Livings principer och rutiner. Då ett äktenskap eller en affärsenhet upplöses måste parterna använda någon av följande metoder: a. Någon av parterna kan med de andras samtycke driva verksamheten enligt en överlåtelse som skriftligen undertecknats av en notarie, varefter den avstående parten/ de avstående parterna ger Young Living befogenhet att handla direkt och enbart med den andra parten/de andra parterna. b. Parterna kan fortsätta att driva Young Livingverksamheten som vanligt, då all kompensation som betalas ut av Young Living betalas ut gemensamt till distributörerna eller till enheten för att fördelas, eftersom parterna kan ha en egen, oberoende överenskommelse. c. Downlineorganisationen som tillhör makar som skiljer sig eller en affärsenhet som delas fördelas inte under några som helst omständigheter. På samma sätt fördelar inte Young Living provisions- och bonuscheckar mellan makar som skiljer sig eller distributörer i affärsenheter som upplöses. Young Living erkänner endast en downlineorganisation och utbetalar endast en provisionscheck per Young Living-verksamhet per provisionscykel. Provisionscheckar ska alltid utbetalas till samma person eller enhet, om inte alla parter har kommit överens om att provisionen ska betalas ut till en annan part eller på order av en domstol som har domsrätt över Young Living. Om en tidigare make/maka eller en tidigare delenhet helt har avstått från sina rättigheter till sin ursprungliga Young Livingverksamhet är han/hon därefter fri att registrera sig under valfri sponsor. I sådana fall har dock den tidigare maken/makan eller partnern inte rätt till några distributörer i sin tidigare organisation eller till tidigare kunder. Han eller hon måste utveckla sin nya verksamhet på samma sätt som en ny distributör skulle göra. 3.7 Marknadsorganisationens förflyttning När en plats blir ledig i marknadsorganisationen på grund av att någon Young Living-verksamhet avslutas, flyttas, på uppsägningsdagen, alla distributörer på den första nivån direkt under den distributör som slutar, till den första nivån ( frontlinjen ) under sponsorn till den distributör som slutar. Om t.ex. A sponsrar B och B sponsrar C1, C2, och C3, och B avslutar sin verksamhet, flyttas C1, C2 och C3 upp till A och blir en del av A:s första nivå. Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande sälja en försäljningsorganisation som har annullerats eller avslutats på grund av olämpligt uppförande. Sidan 8 av 26

9 3.8 Skatt Distributören har personligt ansvar för alla lagstadgade skatter och avgifter, inklusive men inte begränsat till, inkomstskatt, sociala avgifter och korrekt insamling och betalning av moms på försäljning och provision. Distributören ska arkivera alla erforderliga dokument för att säkerställa korrekt bedömning och betalning av alla sådana skatter och/eller avgifter. 3.9 Distributörens påståenden och uppförande Skadestånd Du ansvarar helt för alla muntliga och skriftliga påståenden som du gör om Young Livings produkter, tjänster och kompensationsprogram som inte uttryckligen uttrycks i det officiella Young Livingmaterialet. Du samtycker till att ersätta Young Living och Young Livings chefer, styrelseledamöter, anställda och agenter och hålla dem skadelösa för allt ansvar, alla kostnader och förluster, inklusive domslut, böter, återbetalning, advokatkostnader, rättegångskostnader och förlorad affärsverksamhet som Young Living ådrar sig på grund av distributörens icke-auktoriserade uppgifter eller agerande Produktpåståenden Du får inte (varken skriftligen eller muntligen) komma med några påståenden som inte uttryckligen anges i Young Livings dokumentation. I synnerhet får du inte göra gällande att Young Livings produkter kan användas för att förebygga, behandla eller bota någon sjukdom eller något tillstånd. Uttala dig inte falskt eller vilseledande och ge inga falska eller vilseledande intyg rörande Young Livings produkter. Alla uttalanden måste följa alla lagar. Om någon diagnostiserar ett tillstånd eller föreskriver Young Livings produkter på ett otillbörligt sätt kan det äventyra Young Livings och alla distributörers framtid och därför kommer en sådan persons distributörsverksamhet att avslutas om denne befinns ha diagnostiserat något tillstånd eller ha föreskrivet Young Livings produkter på ett otillbörligt sätt utan att vara en licensierad medicinsk expert med befogenhet att göra detta Inkomstpåståenden Framtida inkomster får inte beskrivas på ett falskt eller vilseledande sätt för blivande distributörer. I sin entusiasm kan distributörer ibland frestas att beskriva hypotetiska inkomster baserat på nätverksmarknadsföringens naturliga möjligheter som faktiska inkomstprognoser. Detta är kontraproduktivt eftersom nya distributörer snabbt kan bli besvikna om de inte når så bra resultat eller når resultat så snabbt som i en hypotetisk modell. En Young Living-distributörs inkomstpotential är tillräckligt bra för att vara mycket attraktiv i verkligheten, utan att du behöver ta till påhittade eller orealistiska påståenden. Inga ej representativa eller överdrivna påståenden om förtjänstmöjligheterna får göras. Alla påståenden om förtjänstmöjligheter måste relatera till faktiska förtjänster som en identifierbar person har åstadkommit av affärsmöjligheten och som kan verifieras. Påståenden om förtjänstmöjligheter får inte antyda att det går lätt och snabbt att tjäna pengarna. Dessutom har flera länder lagar eller föreskrifter som reglerar eller till och med förbjuder vissa sorters påståenden och intyganden om inkomster från personer som ägnar sig åt nätverksmarknadsföring. Även om distributörer kanske tror att det är fördelaktigt att tillhandahålla kopior på checkar eller redovisa hur mycket de själva eller andra har tjänat, har ett sådant tillvägagångssätt rättsliga följder som kan påverka både Young Living och den tillhandahållande distributören negativt, om inte vederbörlig redovisning som krävs enligt lag visas upp samtidigt som den påstådda inkomsten eller förtjänsten. Eftersom Young Livings distributörer inte har de uppgifter som behövs för att uppfylla de rättsliga krav som ställs för att få komma med inkomstpåståenden, ska en distributör, när han eller hon presenterar eller diskuterar Young Livingmöjligheten eller kompensationsprogrammet för och med en blivande distributör, inte göra inkomstuppskattningar, inkomstpåståenden eller redovisa sin egen Young Living-inkomst (inklusive redovisa checkar, kopior av checkar, bankutdrag eller skatteredogörelser). Young Living-distributörer måste följa alla lokala lagar Ansvar Distributören får inte skapa eller ådra sig något ansvar och/eller någon förpliktelse å Young Livings eller företagets vägnar och företaget ansvarar inte för någon typ av skulder eller ansvar oavsett hur distributören har ådragit sig dessa och oavsett om detta ansvar har uppstått under avtalets giltighetstid Riktlinjer och bedrägligt beteende Otillbörlig rekrytering Du har tillstånd att delta i andra ej konkurrerande affärsprojekt. Under detta avtals giltighetstid får du däremot inte rekrytera andra Young Living-distributörer eller kunder till något annat projekt. Termen rekrytera innebär faktisk sponsring eller försök till sponsring, värvning, uppmuntran eller bemödande om att på något sätt påverka, antingen direkt eller indirekt eller genom tredje part, en annan Young Livingdistributör att delta i ett företag, nätverk, verksamhet eller affärsmöjlighet som baseras på flera nivåer, nätverksmarknadsföring eller direktförsäljning. Sådant beteende tolkas som rekrytering även om distributörens agerande sker som svar på en förfrågan från en annan distributör eller kund Rekrytering Sidan 9 av 26

10 Du har tillstånd att delta i andra ej konkurrerande affärsprojekt som anges i punkt nedan. Distributörer får inte marknadsföra eller sälja produkter, tjänster eller affärsmöjligheter som inte direkt associeras med företaget till existerande distributörer eller potentiella distributörer på företagets presentationer, utbildningsevenemang eller liknande. Distributörer får inte dra nytta av sina kunskaper om andra distributörer, kunder eller konfidentiell information (definieras i punkt ), kunskaper som inhämtats eller gäller deras egna sponsringslinjer, verksamhetsorganisation eller deras position som distributör för att marknadsföra och utöka sådana affärsverksamheter. Sådant beteende utgör oförsvarlig och orimlig störning av andra distributörers och Young Livings verksamhet Kontakter under första nivån är absolut förbjudet Under avtalsperioden och sex månader efter avtalets upphörande samtycker distributören till att inte direkt eller indirekt kontakta andra distributörer som han eller hon personligen värvat med avsikt att sälja, erbjuda eller marknadsföra andra produkter, tjänster, affärsmöjligheter, investeringar, värdepapper eller lån som inte erbjuds eller marknadsförs av Young Living, eller vidta andra åtgärder som kan leda till att affärsförhållandet mellan Young Living och en Young Living-distributör avslutas eller skadas. Distributören medger att det skulle vara ogörligt att geografiskt begränsa denna klausul eftersom nätverksmarknadsföring sker via nätverk av oberoende entreprenörer i USA och internationellt och försäljningen vanligtvis sker via internet och telefon. Därför samtycker distributören till att klausulen om ickevärvning gäller i hela landet och på alla internationella marknader där det finns Young Living-distributörer Konkurrensbegränsning Under avtalsperioden och sex månader efter avtalets upphörande eller uppsägande av endera part oavsett orsak, samtycker distributören till att inte sälja, erbjuda sig att sälja eller främja andra affärsmöjligheter, produkter eller tjänster som anses utgöra direkt konkurrens till Young Living, eller direkt eller indirekt fungera som distributör, representant, konsult, anställd, ombud, tjänsteman, direktör, aktieägare, partner, medlem eller ägare i ett annat företag, nätverk eller affärsmöjlighet som baserar sig på flera nivåer, nätverksmarknadsföring eller direktförsäljning i direkt konkurrens med Young Living. Direkt konkurrens definieras härmed som något företag vars primära produktserie består av, eller relaterar till, eteriska oljor (med vilket avses extrakt, destillering eller derivat oavsett mängd av en ört eller växt som odlats, skördats eller bearbetats), eteriska oljeblandningar eller produkter som innehåller eteriska oljor och/eller bär, puré eller extrakt av gojibär ( direkt konkurrens ) oavsett ort, län, delstat, region, land eller annat erkänt geografiskt område där Young Living verkar. Brott mot, denna princip kan efter företagets gottfinnande resultera i att distributörsavtalet avslutas. Du får inte visa Young Livings marknadsmaterial, säljverktyg, produkter eller tjänster ( marknadsmaterial ) på en plats där det finns marknadsmaterial från ett annat företag eller på ett sätt eller i ett format som gör att tittaren samtidigt kan se marknadsmaterial från Young Living och ett annat företag. Du får till exempel inte presentera marknadsmaterial från Young Living med marknadsmaterial från ett annat företag på samma webbplats, blogg, i en tweet, ett inlägg, text, broschyr eller annat tryckt material, på skyltar eller i elektronisk eller annan kommunikation. Du får inte erbjuda program, möjligheter, produkter eller tjänster från Young Living till potentiella eller befintliga Young Living-kunder eller distributörer tillsammans med program, möjligheter, produkter och tjänster från andra företag. Du får inte erbjuda program, möjligheter, produkter eller tjänster från andra företag än Young Living på Young Living-relaterade möten, seminarier, konvent, webbseminarier, telekonferenser eller andra evenemang. Du samtycker till att Young Living har intresse av att skydda företagets goodwill, konfidentiella information och handelsinformation. Du bekräftar även att eventuella brott mot dina skyldigheter enligt avsnitten , , och i detta avtal utgör en omgående och permanent skada för Young Living för vilken ekonomisk ersättning eller andra rättsliga påföljder inte kan kompensera. Du bekräftar även att begränsningarna i avsnitten , , och i avtalet är rimliga och begränsar ditt agerande endast i den omfattning som krävs för att skydda, underhålla och bevara Young Livings affärsintressen. Du intygar även att du förstår de juridiska och andra konsekvenserna av att ingå de överenskommelser och avtal som anges i avsnitten , , och i avtalet och att villkoren inte är oskäligt stränga. Om en begränsning i avsnitten , , och i avtalet bedöms som omöjliga att verkställa av en kompetent domstol, samtycker du till att en sådan domstol kan ändra och genomdriva sådana begränsningar i den omfattning som domstolen anser vara rimligt under de gällande omständigheterna Konfidentialitet Under detta avtals giltighetstid kan Young Living förmedla konfidentiell information till distributörer, som inkluderar men inte är begränsat till, rapporter om downlineorganisation och organisationsrapporter, kundlistor, kundinformation framtagen av Young Living eller som tagits fram för Young Livings räkning av distributörer (inklusive men inte begränsat till, kundoch distributörsprofiler och produktköpsinformation), distributörslistor, tillverkar- och leverantörsinformation, affärsrapporter, Young Livings affärer, verksamhet och Sidan 10 av 26

11 processer, avsikter eller marknadsmöjligheter, produktinformation, know-how, designer, affärshemligheter, programvara, provisions- eller försäljningsrapporter, marknadsföringsstrategier och - planer och annan ekonomisk information och företagsinformation som man skäligen kan inse är konfidentiell ( konfidentiell information ). All konfidentiell information (oavsett om den förekommer i skriftlig, muntlig eller elektronisk form) överförs till distributörer under strikt konfidentialitet till dem som behöver den och får endast användas i distributörernas Young Living-verksamhet. Distributörer måste hålla sådan konfidentiell information konfidentiell och får inte avslöja någon konfidentiell information för någon tredje part, varken direkt eller indirekt. Distributörer får inte använda den konfidentiella informationen för att konkurrera med Young Living eller för något annat syfte än att främja Young Livings program och dess produkter och tjänster. Young Living kan kräva att distributörer skriver under ett konfidentialitetsavtal innan företaget över någon information om downlineorganisationen eller organisationsinformation eller annan konfidentiell information. Då detta avtal löper ut, upphör att förnyas eller avslutas måste distributörer omedelbart sluta att använda sådan konfidentiell information och utan dröjsmål förstöra eller returnera konfidentiell information till Young Living som distributören kan ha i sin besittning. Detta krav på konfidentialitet i klausul är oåterkalleligt, kvarstår efter att distributörsavtalet har avslutats och kan bli föremål för rättsliga åtgärder som interimistiska domstolsbeslut i form av föreläggande och utdömande av alla kostnader och avgifter enligt vad som erfordras Rekrytering över linjer Det är strängt förbjudet att rekrytera eller sponsra eller försöka att rekrytera eller sponsra över linjerna. Rekrytering över linjerna definieras som att sponsra eller försöka att sponsra en enskild person eller en enhet som redan har registrerat ett gällande distributörsavtal med Young Living inom en annan sponsorlinje eller med en annan sponsor. Det är förbjudet att använda makes/makas namn, handelsnamn, marknadsföringsnamn (DBA, Doing Business As), taget namn, företag, fonder, ID-nummer eller fingerade IDnummer för att kringgå denna policy. Du ska inte förringa, misskreditera eller förtala någon annan Young Living-distributör, särskilt inte i syfte att locka någon annan distributör att bli en del av din marknadsföringsorganisation Köpa och spara bonusersättning Bonusköp omfattar a. värvning av enskilda personer eller enheter utan att känna till om det finns någon Ansökan, avtal och värvningsblankett för distributörer för de personerna eller enheterna eller utan att dessa utfärdas b. bedräglig värvning av en enskild person eller enhet som distributör eller kund, c. värvning eller försök till värvning av ickebefintliga personer eller enheter som distributörer eller kunder (spökkunder) eller d. bruk av kreditkort av eller på uppdrag av en distributör, en blivande distributör eller en kund, där distributören eller kunden inte är kontoinnehavaren för kreditkortet, utan föregående skriftligt medgivande, e. banköverföring utan att vara ägaren till kontot, f. bruk av kreditkort av eller på uppdrag av en distributör, en blivande distributör eller en kund, där distributören eller kunden inte är kontoinnehavaren för kreditkortet eller g. övriga aktiviteter som företaget anser är olagliga eller olämpliga. Termen spara omfattar h. underlåtenhet att överföra distributörsansökningar och -avtal till Young Living eller innehav av distributörsansökan och distributörsavtal i över två (2) arbetsdagar efter att de har verkställts i. placering eller manipulering av distributörsansökningar eller -avtal i syfte att maximera ersättningen enligt Young Livings kompensationsprogram j. ge nya distributörer ekonomiskt stöd i syfte att maximera ersättningen enligt Young Livings kompensationsprogram eller k. köpa produkter eller skicka leveranser via en annan persons konto för att öka distributörsverksamhetens lönsamhet. Att köpa och spara bonusersättning är ett allvarligt brott mot dessa principer och rutiner och är strängeligen förbjudet Ompaketering och ometikettering Du får inte etikettera om, ändra etiketterna på, packa om eller fylla på någon Young Living-produkt. Young Livings produkter får endast säljas i sin ursprungliga förpackning. Ometikettering och ompaketering strider sannolikt mot de lokala lagarna i ditt land, vilket kan leda till allvarliga påföljder. Du får inte använda Young Livings produkter som ingredienser eller komponenter i produkter för återförsäljning Rapportera överträdelser mot principerna Du ska alltid rapportera när en distributör bryter mot dessa principer och rutiner till Young Livings Distributor Compliance Department genom att e-posta till eller ringa kundtjänst på (gratis från en fast telefon i Sverige) Rapporter om downlineorganisationen och konfidentialitet Företagets information om downlineorganisationen (den information som ägs och innehas av företaget och som är relaterad till företagets distributörer och kunder, Sidan 11 av 26

12 inklusive men inte begränsat till, dess relation med var och en av distributörerna, varje distributörs sponsorskap, distributörens upline- och downlineorganisationer samt information om tidigare köp för varje distributör) är konfidentiell information som är mycket känslig och värdefull för företagets verksamhet och företagets legitima affärsintressen kräver att sådan information förvaras konfidentiellt vid alla tidpunkter. I fall då företaget avslöjar information om sina downlineorganisationer till distributören under detta avtals giltighetstid: a. ska distributören vid alla tidpunkter och utan tidsbegränsning behandla sådan information som konfidentiell information som till sin natur är affärshemligheter och får inte avslöja sådan information för någon annan person (inklusive något företag eller någon person som konkurrerar med företaget) och ska vidta alla skäliga åtgärder för att skydda och bevara denna information på ett säkert sätt och får använda informationen endast till företagets fördel och för det syfte för vilket den tillhandahölls, och b. ska distributören returnera kopior av all sådan information till företaget omgående om detta avtal avslutas, oavsett skäl. Rapporter om downlineorganisation är valfria och kan beställas när som helst. Medlemmar med en Young Living-sponsrad personlig webbplats kan få två kostnadsfria downlinerapporter via e-post varje månad, ytterligare e-postrapporter kostar 5 USD* styck. Medlemmar som vill ha rapporten per fax eller post betalar 5 USD för de 10 första sidorna och 10 cent för varje extra sida. Young Living förbehåller sig rätten att ändra avgifterna som beskrivs i avsnitt Rapporter om downlineorganisation är valfria och kan beställas när som helst. Medlemmar med en Young Living-sponsrad personlig webbplats kan få två kostnadsfria downlinerapporter via e-post varje månad, ytterligare e-postrapporter kostar 5 USD* styck. Medlemmar som inte har en personlig webbplats betalar 5 USD* för varje e-postad rapport. Medlemmar som vill ha rapporten per fax eller post betalar 5 USD* för de 10 första sidorna och 10 cent* för varje extra sida. Young Living förbehåller sig rätten att ändra avgifterna som beskrivs i avsnitt Downlinerapporter innehåller hemlig handelsinformation som tillhör Young Living. Se avsnitt 3.11 angående begränsningar för rapporternas användning. Young Living kan när som helst begära att rapporterna returneras och kommer att begära att de returneras om distributörsskapet avslutas. * Avgiften i USD omvandlas till svenska kronor i överensstämmelse med den valutakurs som tillämpas av företaget vid tidpunkten för omvandlingen. Distributörer kan kontakta kundtjänstavdelningen för att erhålla aktuell valutakurs Sälja till andra direktförsäljare Young Living överser inte med att distributörer särskilt eller medvetet försöker sälja Young Livings produkter till säljstyrkan i ett annat direktförsäljningsföretag eller uppmuntra dessa att bli distributörer för Young Living. Young Living uppmuntrar inte heller till försäljning eller värvning av medlemmar i säljstyrkan i ett annat direktförsäljningsföretag i syfte att få dem att bryta mot deras avtal med ett sådant företag. Om en distributör gör detta kan distributören stämmas av det andra direktförsäljningsföretaget. Young Living betalar inga försvarskostnader eller juridiska arvoden i samband med rättegångar, tvister eller förlikningar som uppstår på grund av att du på ett olämpligt sätt försökt rekrytera säljstyrkan eller kunderna hos ett annat företag och Young Living ersätter dig inte för eventuella böter, skadestånd eller förlikningar Försäljningsställen Du får visa upp Young Livings produkter på försäljningsställen där den största inkomstkällan är professionella tjänster och i andra hand produktförsäljning, så som tjänsteorienterade inrättningar, inklusive, men inte begränsat till, spaanläggningar och skönhetsbutiker Mässor och utställningar Du får visa upp och sälja Young Livings produkter på mässor och utställningar. All dokumentation som visas vid evenemanget måste vara officiell Young Livingdokumentation som relaterar till det aktuella landet och du måste tydligt identifiera dig som en oberoende distributör Internationellt Då Young Living alltmer utvecklas internationellt måste varje lands specifika rätts- och skattesystem tas i beaktande om den downlineorganisation som du utvecklat befinner sig i andra länder. Det är avgörande att följa främmande lag gällande immaterialrätt, tull, beskattning, dokumentationsinnehåll och andra riktlinjer för direktförsäljning för en lyckad internationell expansion. Det finns inga territoriella begränsningar för distributörens produktförsäljning enligt avtalet i Storbritannien. Du har ingen rätt att registrera produkter, handelsnamn eller IP-adresser i något land för eller på uppdrag av Young Living. Den som bryter mot denna klausul 3.14 samtycker till att ersätta företaget för sådana aktiviteter som skadar företaget, inklusive, men inte begränsat till, förlust av förtjänst, förlust av goodwill, eventuella skador och skäliga advokatkostnader. Om en distributör vill bedriva sponsring internationellt i ett land som officiellt är öppet måste vissa krav uppfyllas. En distributör måste a. läsa och förstå de principer och rutiner som gäller i de länder där han eller hon ska bedriva sponsring b. samtycka till att följa fastställda principer och rutiner i alla länder där han eller hon vill verka Sidan 12 av 26

13 c. vara en distributör som följer alla principer och rutiner där han eller hon bedriver sponsring d. samtycka till att följa fastställda principer och rutiner i alla länder där han eller hon vill verka e. samtycka till att följa alla landets tillämpliga lagar f. samtycka till eventuell källskatt och/eller sådana skatteinbetalningar som är tillämpliga i landet g. samtycka till en växlingsavgift för utländsk valuta som företaget kommer att fastställa med jämna mellanrum h. samtycka till att registrera alla blivande distributörer med hjälp av Young Livings godkända distributörsavtal för individens hemland. Distributörer ska inte importera eller sälja produkter i ett land där Young Living inte har öppnat någon verksamhet eller om det inte är lagligt att importera och sälja varor i den aktuella domsrätten. Distributörer ska följa alla lagar i de länder där de bedriver sponsorskap, inklusive men inte begränsat till, alla direktförsäljningslagar, alla reklamlagar, alla skattelagar och alla andra lagar som gäller för distributörsverksamhet i landet NFR I vissa länder kan kunder köpa Young Living-produkter som inte får återförsäljas och distributörerna varken marknadsför eller annonserar Young Living-produkterna direkt eller indirekt i dessa fall. Sådana produkter får vid dessa tillfällen endast användas av inköparen och får inte säljas vidare. AVSNITT 4 SPONSORNS ANSVAR 4.1 Sponsring Alla distributörer har rätt att sponsra andra inom Young Living. Alla framtida distributörer har rättigheten att välja sin egen sponsor. Om två distributörer hävdar att de sponsrar samma nya distributör eller kund har den nya distributören rätt att välja mellan de två inom de 30 första dagarna. Efter 30 dagar anser Young Living att den första ansökan som Young Living mottog är bindande. När du sponsrar en ny distributör måste du ge denne den senaste versionen av dessa principer och rutiner samt kompensationsprogrammet innan han eller hon undertecknar distributörsavtalet eller se till att personen har tillgång till materialet online. 4.2 Sponsring online När du sponsrar en ny distributör via värningsprocessen online kan du hjälpa den ansökande med att fylla i värvningsmaterialet. Den ansökande måste dock personligen granska och godkänna distributörsavtalet online, dessa principer och rutiner samt, kompensationsprogrammet. Du får inte fylla i onlineansökan eller avtalet. 4.2 Kontinuerlig handledning, utbildning och försäljning Som sponsor förväntas du utbilda, handleda och kommunicera med din säljorganisation via brev, nyhetsbrev, möten, telefonsamtal, röstmeddelanden, e- post och utbildningstillfällen samt genom att följa med de värvade medlemmarna till Young Livings utbildningsmöten. Som sponsor samtycker du även till att göra dina kontaktuppgifter (telefonnummer/epostadress) tillgängliga för hans/hennes downline för utbildning och support. Du ska övervaka distributörerna i din downline för att se till att de inte gör olämpliga påståenden om produkterna eller affärsmöjligheten eller deltar i olagliga eller olämpliga aktiviteter som strider mot detta avtal. När du stiger genom de olika ledarnivåerna får du mer erfarenhet av säljtekniker och kännedom om produkterna och Young Livings program. I sådana fall kan du ombes att dela dessa kunskaper med mindre erfarna distributörer i din downline. Oavsett erfarenhetsnivå har du ett löpande ansvar att personligen fortsätta att stimulera försäljningen genom att hitta nya kunder och betjäna befintliga kunder. 4.3 Undvika att tala nedsättande om företaget I syfte att vara ett gott exempel för din downlineorganisation får du inte tala nedsättande om, baktala eller kränka någon av Young Livings distributörer, Young Livings produkter, kompensationsprogrammet eller anställda hos företaget. Sådana nedsättande uttalanden är ett allvarligt brott mot dessa principer och rutiner och kan leda till att ditt distributörsavtal sägs upp. 4.4 Rapportera överträdelser mot principerna Om du lägger märke till eventuella överträdelser mot distributörsavtalet måste du rapportera dessa till Young Living Europe. AVSNITT 5 ANNONSERING Du får inte göra falska eller bedrägliga påståenden om Young Livings produkter, kompensationsprogrammet eller inkomstmöjligheterna. 5.1 Användning av företagets material I syfte att förhindra oavsiktliga felaktigheter eller olagliga påståenden måste du använda aktuell Young Living-dokumentation som är specifik för det land där den används, när du marknadsför och beskriver Young Livings produkter eller program. Allt material måste användas i rätt sammanhang så att det inte blir vilseledande. Allt material från Young Living, oavsett om det är i tryck, på video eller dvd eller i något annat Sidan 13 av 26

14 elektroniskt format, är upphovsrättsskyddat och får endast återges, helt eller delvis, om detta godkänts av Young Living. Disciplinära åtgärder kan vidtas mot personer som upptäcks ha kopierat ljud- eller bildmaterial eller skriftligt material som producerats av Young Living eller av företagets personal, utan att först ha fått skriftligt godkännande. Inspelning i alla former är förbjudet under Young Livings konvent och möten. Personer som upptäcks göra inspelningar vid Young Livings konvent eller vid andra Young Living-möten kommer att eskorteras därifrån, det inspelade materialet beslagtas och disciplinära åtgärder vidtas. Publicering eller distribution av en distributörs anteckningar från ett Young Living-evenemang är förbjudet, de är avsedda för personligt bruk. 5.2 Varumärken och upphovsrätt Namnen Young Living, Young Living Essential Oils, Young Living Farms och alla andra namn som Young Living kan tänkas ta i bruk, som till exempel Young Livings handelsnamn, varumärken, logotyper och slogantexter samt företagets webb- eller URL-adress (eller snarlika namn som kan förväxlas med dessa) tillhör Young Living och har stort värde. Du får endast använda Young Livings logotyper och varumärken för att marknadsföra Young Livings produkter om du har fått skriftligt tillstånd till detta. Allt marknadsföringsmaterial som inte har tagits fram av Young Living måste markeras med orden Oberoende distributör för att tydligt visa att du representerar företaget i egenskap av oberoende distributör. 5.3 Frågor från massmedia Du får inte besvara frågor från massmedia angående Young Living, företagets produkter eller tjänster eller din verksamhet som oberoende distributör. Alla frågor från alla slags massmedier måste omedelbart hänvisas till Young Livings Europas marknadsföringsavdelning. Detta säkerställer att allmänheten får korrekt och konsekvent information. 5.4 Marknadsföringsmaterial som tagits fram av distributörer Living uppmuntrar sina distributörer att marknadsföra företagets produkter med hjälp av den dokumentation som tagits fram av Young Living. Detta material är upphovsrättsskyddat och får inte återges utan skriftligt tillstånd. Marknadsföring i tv och/eller radio är strängeligen förbjudet. Marknadsföring via fax, e-post, nyhetsbrev eller Internet måste utföras i enlighet med alla tillämpliga lagar. Det är distributörernas ansvar att känna till och följa alla sådana lagar. Det är strängeligen förbjudet att använda marknadsföringsmaterial som inte har framställts, granskats eller godkänts skriftligen av Young Living. I fall då Young Living har godkänt marknadsföringsmaterial som du har tagit fram för användning, överlåter du härmed alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätten, över hela världen för dessa material, under alla omständigheter och för hela giltighetstiden, inklusive förnyelser, återgångar, återupptaganden och förlängningar och tillsammans med alla relaterade rättigheter och bemyndiganden som uppstår eller uppkommer, inklusive rätten att ge, skaffa, motsätta sig, försvara, begära och erhålla ersättning (och behålla tilldelat skadestånd) vad gäller överträdelse eller någon annan rättsgrund som kan uppstå till följd av äganderätt till någon av dessa överlåtna rättigheter, oavsett om detta uppstått före, under eller efter datumet för distributörsavtalet. Du, som enda författare till sådant material, avstår till fullo från all ideell rätt som uppstår enligt brittiska Copyright, Designs and Patents Act 1988 och så långt som lagen tillåter, alla enligt en bred definition motsvarande rättigheter som du kan ha på något territorium i världen. Överträdelser kan leda till att sanktioner vidtas mot distributören enligt företagets principer och rutiner eller distributörsavtalet. Du får inte använda Young Livings handelsnamn, varumärken, copyright eller annan immateriell egendom på marknadsföringsmaterial (varken fysiska eller elektroniska), eteriska oljetillbehör, program, märkta varor eller andra produkter som du distribuerar eller på annat sätt säljer till andra (inklusive andra Young Livingdistributörer) utan att först skaffa en licens från Young Living. Brott mot denna punkt kan leda till juridiska påföljder och disciplinära åtgärder så som anges i avsnitt Domännamn och e-postadresser Distributörer får inte använda eller försöka registrera Young Livings handelsnamn, varumärken, tjänstnamn, tjänstmärken, produktnamn, företagets namn eller någon avledning av dessa för att skapa hela eller delvisa domännamn på Internet, antingen i Storbritannien eller i andra länder. Distributörer får inte heller införliva eller försöka införliva Young Livings handelsnamn, varumärken, tjänstnamn, tjänstmärken, produktnamn, företagets namn eller någon avledning av dessa i några e-postadresser. I enlighet med denna policy förväntar vi oss att alla befintliga, distributörsägda domännamn som byter mot denna punkt ändras inom tre månader efter det att vi meddelat detta. 5.6 Värvning per telefon Young Livings namn och upphovsrättsskyddade material får inte användas tillsammans med automatiska uppringningsenheter eller med sådan telefonförsäljning som kallas boiler room - verksamhet, för att värva framtida medlemmar. 5.7 Rekommendationer och möten Rekommendationer a. Du måste vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de rekommendationer som du använder dig av är lagliga och följer lagarna i ditt land. Sidan 14 av 26

15 b. Alla rekommendationer måste vara baserade på fakta. c. Rekommendationerna får inte antyda att det är enkelt att tjäna mycket pengar. d. Rekommendationerna får inte hävda att sjukdomar och/eller medicinska tillstånd kan behandlas, botas, förhindras eller lindras. Detta omfattar både uttryckliga och underförstådda påståenden. Alla hänvisningar till sjukdomar ska undvikas. Om Young Living (eller en oberoende distributör) använder en rekommendation som återger att produkter vid något tillfälle har använts för att behandla en sjukdom, kommer dessa produkter sedan enligt lag att klassas som läkemedel och/eller mediciner, vilket kräver att de måste godkännas av myndigheter innan de lagligen kan marknadsföras. e. Alla rekommendationer måste uppfylla tillämpliga lagar Möten Vid mötena kan personer berätta om hur företagets tillskott och/eller eteriska oljor har hjälpt dem vilket är strängt förbjudet. Om en person gör ett sjukdomspåstående vid ett möte som sponsras av företaget, kan skulden för påståendet läggas på företaget och därmed utsätta företaget och personen för negativa rättsliga påföljder. Tänk på detta om det är du som håller i mötet: a. Se till att inte arrangera att någon berättar om sjukdomar som botats. b. Berätta inte själv om sjukdomar som botats. c. Om någon oförberett skulle berätta om sjukdomar som botats leder du diskussionen i en annan riktning genom att säga: Våra eteriska oljor eller tillskott är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra sjukdomar. Vetenskaplig dokumentation från tredje part som överensstämmer med lokal lagstiftning måste godkännas skriftligen av Young Living innan den kan delas ut vid mötena och måste i dessa fall placeras separat och åtskilt från övrigt marknadsföringsmaterial från Young Living. 5.8 Personliga webbplatser för YLEO Young Living erbjuder personliga webbplatser i syfte att hjälpa dig med marknadsföringsarbetet. Det finns två olika versioner med flera olika funktioner. Kontakta kundtjänstavdelningen eller logga in på ditt virtuella kontor på företagets webbplats om du behöver mer information. 5.9 Foton på distributörer I samband med att du beviljas ett distributörsskap av Young Living ger du ditt medgivande till att foton får tas av dig på olika Young Living-sponsrade evenemang av Young Livings personal och att dessa bilder får användas, av Young Living efter eget gottfinnande i annonser och marknadsföringsmaterial, tryckta publikationer, presentationer, reklammaterial och på företagets webbplats, i originalformat eller i redigerat eller ändrat tillstånd efter vad företaget finner lämpligt ( särskilda syften ). Jag motsätter mig inte att Young Living a. lagrar kopior av foton för de särskilda syftena eller b. att Young Living överför fotona och mina kontaktuppgifter till destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller lagrar dem på en destination utanför EES som USA. Du får ingen kompensation för användningen. Om du av religiösa eller moraliska skäl motsätter dig att foton tas av dig ska du underrätta en person i Young Livings personal under evenemang där bilder tas. Bestämmelserna i detta avsnitt gäller permanent efter att detta avtal har löpt ut Internetpolicy Alla distributörer har tillstånd att använda Internet för att främja sina verksamheter med hjälp av webbplatser, startsidor och sociala medier (gemensamt kallade distributörssidor ). Distributörssidor som används för att marknadsföra Young Living, Young Livings produkter eller Young Livings evenemang måste på en framträdande plats förses med en aktuell logotyp som visar att distributören är en oberoende distributör. Logotyperna för Young Livings oberoende distributörer tillhandahålls av Young Living och innehåller frasen oberoende distributör. Användning av logotyper som inte innehåller frasen oberoende distributör är strängeligen förbjuden. Distributörssidor måste även visa: a. distributörens medlemsnummer. Distributörssidor kan innehålla produktbeskrivningar, foton, videofilmer och andra medier som görs tillgängliga för distributörer av Young Living (dvs. genom YLs officiella webbplats, det virtuella kontoret eller YLs Flickr -konto). Distributörssidorna får inte: a. använda någon Young Living-logotyp utöver Young Livings distributörslogotyp b. använda en webbplatslayout som känns och ser ut som Young Livings webbplats c. innehålla påståenden om hälsa eller näring så som anges i avsnitt 3.9.2; d. marknadsföra produkter eller verksamhet för något annat företag, eller e. innehålla falsk eller missledande information. Distributörerna ansvarar för att säkerställa att alla användarna av deras distributörssidor följer dessa regler. Distributörssidor kan, efter Young Livings eget gottfinnande, övervakas av Young Living för brott mot distributörsavtalet. Underlåtenhet att övervaka distributörssidor under en tidsperiod åsidosätter inte Young Livings rätt att genomdriva bestämmelserna i det här avsnittet. Vid användning av sociala medier ska distributörerna följa distributörsavtalet och får som Sidan 15 av 26

16 användarnamn, kontonamn eller annan identifierare (gemensamt kallade användarnamn ) inte använda något av Young Livings handelsnamn eller företagsnamn eller något annat namn som kan förväxlas med Young Living eller antyder att Young Living agerar som sponsor. Användarnamn får dock inkludera Young Livings handelsnamn och företagsnamn om de samtidigt inkluderar oberoende distributör eller ob.distributör Auktionswebbplatser Young Living är ett direktförsäljningsföretag. Presentationer, affärsmöten och den oberoende distributörens personliga kontakter är de metoder som i första hand tillåts för presentation av Young Livings produkter och Young Livings affärsmöjlighet. Integriteten hos Young Livings märkesnamn, produktserier, hälso- och säkerhetsfrågor samt förhållandet med oberoende distributörer är viktigt för Young Living. Att erbjuda våra produkter på auktionswebbplatser försvagar förhållandet mellan den oberoende distributören och kunden. Det inverkar även negativt på det intryck av märket och upplevelsen som Young Living vill skapa för sina kunder och produkter. Därför får oberoende Young Living-distributörer inte direkt eller indirekt erbjuda Young Livings produkter till försäljning på kommersiella auktionswebbplatser eller onlineauktioner (inklusive men inte begränsat till auktionswebbplatser som ebay). AVSNITT 6 FÖRSÄLJNINGSKRAV 6.1 Produktförsäljning Young Livings kompensationsplan baseras på försäljningen av Young Livings produkter och tjänster till slutkunder. Du måste uppfylla de angivna försäljningskraven på dig som person och din downlineorganisation (samt uppfylla andra förpliktelser som anges i företagets principer och rutiner), för att vara kvalificerad för bonus, provision och befordran till högre resultatnivåer. Följande försäljningskrav måste uppfyllas för att du ska vara kvalificerad för provision: a. Minst 70 % av dina beställningar måste säljas till kunder eller andra slutanvändare. Du får inte köpa ytterligare produkter förrän du har sålt minst 70 % av den tidigare beställningen till slutkunder. b. Du måste förse dina kunder med ett detaljhandelskvitto som anger försäljningsdatum, försäljningssumma, vilka artiklar som sålts och Young Livings nöjd kundgaranti. Om du säljer produktlager till andra distributörer måste du ge köparen ett kvitto på försäljningen. Du måste spara kopior på alla försäljningskvitton under det här avtalets giltighetstid och lämna över dem till Young Living om företaget skulle kräva det. Young Living kommer att upprätthålla dokumentation över de inköp som gjorts av distributörens kunder och direktköpskunder., c. Alla Young Living-distributörer går med på att inte ha ett överdrivet stort lager och att följa 70 %-regeln som innebär att 70 % av distributörens lager ska säljas eller konsumeras innan ytterligare beställningar görs. Genom att beställa fler produkter intygar distributören att 70 % av alla tidigare beställningar har använts eller sålts. Distributören går också med på att inte köpa upp ett produktlager enbart i syfte att kvalificera sig för kompensation och/eller utbetalningar. 6.2 Medlemmar och kunder som inte är medlemmar Du kan personligen sälja Young Livings produkter till kunder (medlemmar eller icke-medlemmar) till ett pris du sätter själv. En kund och icke-medlem är en person som köper en produkt direkt från dig utan att vara medlem i Young Living. 6.3 Kund- och försäljningskrav Kundbeställningar uppfyller kundförsäljningskraven och bidrar till provisionskvalificeringarna. 6.4 Förbud mot överdrivet stora lagerinköp Young Living har ett strängt förbud mot att orimliga mängder produkter köps in enbart i syfte att köparen ska kvalificera sig för provision, bonus eller befordran inom kompensationsprogrammet. Du får inte köpa fler produkter än du rimligtvis kan sälja vidare eller använda under en månad och du får inte heller uppmuntra andra att göra det. 6.5 Inga restriktioner för pris eller område Du måste inte sälja Young Livings produkter till de rekommenderade kundpriser som Young Living fastställer i sin produktprislista. Du kan sälja Young Livings produkter till ett pris du sätter själv. Ingen har rätt till exklusiva försäljningsområden. Inga franchiseavgifter krävs. AVSNITT 7 PROVISION OCH BONUS 7.1 Provision och bonuscheckar Du måste vara aktiv och följa avtalet för att kvalificera dig för kompensation. Så länge du följer villkoren i avtalet kommer Young Living att betala ut provision och bonus till dig i enlighet med kompensationsprogrammet. Provision och bonus betalas som minimum ut varje månad. All annan provision och bonus (Unilevel, Generations m.fl.) betalas ut runt den 20:e varje månad för föregående månads försäljning. Provision på summor under 25 dollar (eller motsvarande värde i svenska kronor beräknat med YL:s fastställda valutakurs) kommer inte att betalas ut med check eller som banköverföring utan sparas som en kredit på kontot för framtida produktinköp. Provisionen omvandlas till pund sterling i överensstämmelse med den valutakurs som Sidan 16 av 26

17 tillämpas av företaget vid tidpunkten för omvandlingen. Distributörer kan kontakta kundtjänstavdelningen för att erhålla aktuell valutakurs. * Avgiften i USD omvandlas till svenska kronor i överensstämmelse med den valutakurs som tillämpas av företaget vid tidpunkten för omvandlingen. Distributörer kan kontakta kundtjänstavdelningen för att erhålla aktuell valutakurs. 7.2 Kontosammanställning Detaljerade sammanställningar finns online på det virtuella kontoret på företagets webbplats. Om du inte har tillgång till Internet kan du be att utdraget skickas till dig med fax eller post mot en mindre avgift. 7.3 Justeringar Distributörerna godtar att beloppet på provisionschecken kan justeras med avseende på administrationsavgifter, obetalda saldon eller skulder för andra tjänster. När en produkt returneras till Young Living och pengar betalas tillbaka, eller om en produkt återköps av företaget, kommer all bonus och provision som kan hänföras till den returnerade eller återköpta produkten att dras av från framtida provisionscheckar, och även från uplinedistributörens provisionscheck. Även andra skulder kan avräknas mot provisionscheckarna. 7.4 Avdrag/underhållsavgifter Varje månad fastställs en månadsvis underhållsavgift som sedan används för att täcka bokföring, bearbetning och kontounderhåll. Avgiften kan vara avdragsgill så rådfråga din personliga skatterådgivare. Avgiftsprogrammet gäller enligt följande: Månadsprovision Avgift $10-49 $1,00* $50-99 $2,00* $ $3,00* $ $4,00* $1,000 + $5,00* * Underhållsavgiften omvandlas till svenska kronor i överensstämmelse med den valutakurs som tillämpas av företaget vid tidpunkten för omvandlingen. Den månadsvisa underhållsavgiften på provisionen överskrider inte 5 dollar per månad eller 60 dollar per år. Syftet med underhållsavgiften är att täcka kostnader i samband med kontounderhåll, för att söka efter kreditinnehavare, upprätthålla konton och skicka ut förfrågningar och undersökningsmaterial, regelbundna uppdateringar, nyhetsbrev osv. Kontakta kundtjänst för frågor om företagets valutakurs. Om en distributör skulle begära att få en check återutfärdad innan tidsgränsen om 90 (nittio) dagar för att lösa in en provisionscheck har passerat, tas en serviceavgift på 140 SEK (beroende på växelkursen) ut för att återutfärda checken och avgiften dras från den summa som företaget är skyldig distributören., 7.5 Fel eller frågor Granska dina kontoutdrag för provision och bonus och rapportera alla eventuella fel eller avvikelser till Young Living inom fyrtiofem (45) dagar från datumet på checken. Fel eller avvikelser som inte anmäls till Young Living inom en period på fyrtiofem (45) dagar kommer att betraktas som efterskänkta av distributören. 7.6 Provision och bonus Kredit eller kontantprovision på distributörens Young Living-konto (visas som kredit på distributörens konto) eller bonuscheckar måste lösas in inom nittio (90) dagar från utfärdandedatumet. 7.7 Oinlösta kompensationscheckar Young Living försöker alltid säkerställa att checkar skickas till korrekt adress (den adress som har anmälts till Young Living). Av olika anledningar som ligger utanför Young Livings kontroll, händer det att vissa checkar inte inlöses inom nittio (90) dagar. Om en kompensationscheck inte har lösts in inom nittio (90) dagar från utfärdandedatumet, kommer den att annulleras och beloppet krediteras till distributörens konto. AVSNITT 8 RETURNERADE PRODUKTER 8.1 Returpolicy Young Living förbehåller sig rätten att granska varje retur eller byte från fall till fall och i enlighet med dina lagstadgade rättigheter. Returer leder till att erbjudanden, krediter, provision och bonus justeras eller återkallas, både för personen som gör returen och för alla eventuella uplinedistributörer som fått kompensation för sådana inköp Riktlinjer för returer Medlemmar som har köpt produkter direkt från Young Living (t.ex. via telefon, e-post, postorder, fax eller webbplatsen): - har rätt att returnera varorna när som helst upp till 14 dagar efter det att medlemmen tagit emot varorna. - återbetalningen sker med samma metod (betalningsmetod) som varorna köpts och inkluderar kostnaden för standardleverans Inkludera följande när du vill häva ett köp: - Medlemmens namn och adress samt YL IDnummer och PIN - En beskrivning av varorna - Beställningsdatum - Referensnummer på beställning eller faktura Viktigt: Meddelande om retur måste ske inom 14 dagar från det att varorna togs emot via telefon, post (gäller Sidan 17 av 26

18 från det datum meddelandet postas), e-post (gäller när det skickas) eller fax (gäller när det skickas). Det är viktigt att produkterna returneras i gott skick inom 14 dagar från annulleringen. Portokostnaden för returen (från medlemmen till Young Living) återbetalas inte, den betalas av medlemmen. Övriga garantier: Garantierna i detta dokument (a d) påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. a. Retur av felaktiga eller skadade produkter (utom elektriska apparater) Inom nittio (90) dagar efter avsändning (skador till följd av olyckor och felaktig användning undantaget) och i tillägg till rätten att annullera beställningen så som anges ovan, har du rätt till - reparation eller - en ersättningsprodukt eller - en kredit på medlemmens Young Living-konto för summan av inköpspriset och tillämplig moms eller - en fullständig återbetalning av inköpspriset och tillämplig moms. En returetikett (med betalt porto) tillhandahålls av YL för retur av en felaktig eller skadad produkt. Kontakta kundtjänsten per telefon eller e-post om du behöver en sådan etikett. Det är viktigt att du beskriver felet så utförligt som möjligt (per e-post eller i form av ett brev med returförsändelsen) eftersom produkten kommer att kontrolleras och testas. b. Retur av felaktiga eller skadade elektriska apparater Inom tolv (12) månader (skador till följd av olyckor och felaktig användning undantaget) och i tillägg till rätten att annullera beställningen så som anges ovan, har du rätt till - reparation eller - en ersättningsprodukt med början från leveransdatumet. En returetikett (med betalt porto) tillhandahålls av YL för retur av en felaktig eller skadad produkt. Kontakta kundtjänsten per telefon eller e-post om du behöver en sådan etikett. Det är viktigt att du beskriver felet så utförligt som möjligt (per e-post eller i form av ett brev med returförsändelsen) eftersom apparaten kommer att testas. Om produkten är i funktionsdugligt skick utan fel kommer du att kontaktas av kundtjänst och - den fungerande produkten sänds tillbaka till dig och du debiteras för alla fraktkostnader eller - du kan köpa en ny produkt till det vanliga försäljningspriset beroende på samtalet med kundtjänst. Du debiteras för alla fraktkostnader., c. Retur av oöppnade/förseglade produkter (alla produkter) Inom trettio (30) dagar efter leverans och i tillägg till rätten att annullera beställningen så som anges ovan: - för fullständig återbetalning av inköpspriset samt tillämplig moms (minus leveranskostnader) med samma betalningsmetod. Inom nittio (90) dagar efter leverans (undantaget de trettio (30) första dagarna) och i tillägg till rätten att annullera beställningen så som anges ovan: - för produkter som medlemmen är missnöjd med för en kredit av inköpspriset och tillämplig moms (minus leveranskostnader), inklusive en hanteringsavgift på 10 %. Om en returnerad produkt inte inkommer till företagets distributionscenter, är det medlemmens ansvar att spåra den. Young Living ansvarar inte för försändelser som kommer bort eller skadas under transporten. Distributören står för kostnaden för att returnera en eller flera produkter. d. Retur av öppnade produkter (alla produkter) Inom trettio (30) dagar efter leverans för produkter som kunden är missnöjd med - för kredit på medlemmens Young Living-konto av inköpspriset samt tillämplig moms (minus leveranskostnader). Inom nittio (90) dagar efter leverans (exklusive de första trettio (30) dagarna) för produkter som kunden är missnöjd med - för kredit av inköpspriset och tillämplig moms (minus leveranskostnader) och en administrationskostnad på 10 %. - Den kredit som ges för en öppnad produkt baseras på procenten returnerad produkt. Om du till exempel returnerar 50 % av en produkt får du en kredit på 50 % (minus fraktkostnader och en administrationsavgift på 10 %) på ditt Young Living-konto. Dessa returriktlinjer påverkar inte distributörens rätt att returnera produkter vid uppsägning av distributörsavtalet, så som det redovisas i klausul 38 i distributörsavtalet YL-distributörernas rättigheter och skyldigheter YL-distributörer måste ge sina kunder (konsumenten) samma rättigheter som den här returpolicyn och därmed ge sina kunder (konsumenten) samma garantier som YL ger sina medlemmar. YL-distributörer måste: a. meddela YL om eventuella avbeställningar eller anspråk enligt YLs garanti som distributören får från en kund (konsumenten) och Sidan 18 av 26

19 b. samarbeta med YL för att se till att kunden (konsumentens) rättigheter uppfylls. Rätten för YL-distributörer att annullera beställningar som distributören har lagt in hos YL regleras av principerna och rutinerna som är en del av distributörens avtal med YL. Distributören ansvarar för att returnerade produkter returneras till företaget inom fjorton (14) dagar efter det att returen tagits emot. Överdrivet många returer kan bedömas vara ett missbruk av Young Livings policy för returer och kan leda till att dina returrättigheter och/eller din distributörsverksamhet upphävs. Kvitto/faktura/inköpsbevis från distributören till kunden med datum, belopp, artikelbeskrivning och antal krävs för att få återbetalning för felaktiga varor Distributörernas och distributörskundernas juridiska rättigheter Bland dina rättigheter är rätten att få varor som motsvarar beskrivningen (och eventuella prover) som var grund för försäljningen, som är av godtagbar kvalitet, som är rimligt lämpliga för det ändamål för vilket sådana varor i allmänhet köps och för det ändamål som du eventuellt har meddelat oss att du vill använda dem för. Rätten av avbeställa och YLs garanti som anges ovan är i tillägg till dessa lagstadgade rättigheter. Vi gör alla ansträngningar för att se till att YLs produkter håller högsta kvalitet. Om varorna är skadade vid leverans, om du anser dem vara defekta eller under den kvalitet som rimligen kan förväntas ska du omgående kontakta din distributör eller YL direkt Produktpaket Alla produktpaket som returneras till Young Living måste vara kompletta, annars kommer inte paketet att vara berättigat för byte eller återbetalning. Inga individuella artiklar från paketen är berättigade för återbetalning Returnering av kampanjprodukt(er) När det gäller de eventuella gratisartiklar som inköpare har tagit emot, antingen genom ett kvalificerande köp eller genom ett två för en-erbjudande, kommer returer att hanteras på följande sätt: a. Om ett kvalificerande köp helt eller delvis returneras och rätten till gratisartikeln därmed upphävs, måste alla eventuella kampanjprodukter också returneras, annars kommer medlemmen att få betala för gratisprodukterna. b. Om en produkt som köpts med ett två för enerbjudande returneras kommer Young Living inte att kreditera medlemmen eftersom Young Living då antar att den eller de returnerade artiklarna är kampanjprodukter. Om en produkt som köpts med ett två för enerbjudande returneras kommer Young Living, att kreditera medlemmen för den köpta produkten. 8.2 Returneringsrutiner Följande rutiner gäller för alla returer för återbetalning, återköp eller byte: En separat returrutin tillämpas för avslutade distributörsavtal (se klausul 38, Uppsägning, i distributörsavtalets villkor och bestämmelser). a. Kunden eller distributören som stod för inköpet av produkten direkt från Young Living måste returnera alla produkter. Om en kund eller distributör skickar tillbaka en produkt kommer denna att kontrolleras och testas. b. Alla produkter måste returneras i originalförpackningen (t.ex. glasflaskor). Om en returnerad produkt inte inkommer till företagets distributionscenter, är det medlemmens ansvar att spåra den. Young Living ansvarar inte för försändelser som kommer bort eller skadas under transporten. Vi rekommenderar därför att du returnerar artiklar med specialanpassade eller rekommenderade sändningssystem och sparar kvittot för försändelsen. c. Returförsändelsen måste ha ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) som du kan få genom att ringa YL:s europeiska kundtjänst. RMA-numret måste antecknas utanpå alla paket i annat fall returneras försändelsen till distributören och/eller kunden och distributören och/eller kunden blir skyldiga att stå för kostnaderna. Alternativt kan du bifoga ett ifyllt formulär för produktreturer, leveransavvikelser och skador (dvs. formuläret för produktreturer). d. Alla returer till Young Living måste vara förbetalda och levereras till den adress som anges i avsnitt 15. e. Växlingsvolymen beräknas den månad växlingstransaktionen skedde. f. Ingen återbetalning eller växling sker för efterföljande returer av samma produkt, om inte produkten är skadad eller defekt. g. Krediter/utbetalning fås när Young Living har mottagit varorna. h. Medlemmarna ansvarar för att säkerställa att produkter returneras i gott skick. i. Den distributör som stod för inköpet från Young Living måste returnera alla produkter. Distributörer måste erhålla ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation Number) från kundtjänst innan några artiklar returneras och detta nummer måste anges utanpå Sidan 19 av 26

20 paketet. Young Living accepterar inga returer från distributörer utan angivet RMA-nummer eller en ifylld och bifogad Blankett för produktretur, leveransavvikelse och skada. AVSNITT 9 BESTÄLLNING 9.1 Beställningsmetoder Alla medlemmar kan lägga beställningar per telefon, fax, post, via YL-webbplats eller Essential Rewards - Autoship-programmet. Av säkerhetsskäl godtas endast beställningar via e-post om all information är korrekt och medlemmarna är införstådda med att den här metoden inte är säker Telefon Var beredd på att uppge all information som efterfrågas på Young Livings produktbeställningsformulär när du beställer per telefon. Telefonister finns på plats måndag till fredag, 10:00 18:00 GMT svensk tid. Betalning kan ske via Visa, Mastercard, Solo, Electron och Maestro, check eller banköverföring Fax Skriv informationen tydligt på beställningsformuläret om du beställer per fax. Betalning kan ske via kreditkort (Visa, Mastercard, Solo, Electron och Maestro), check eller banköverföring. Beställningar kan faxas till i Europa Post Om du beställer per post skickar du ett ifyllt beställningsformulär med betalning till: Young Living (Europe) Ltd Attn: Order Entry 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate Kimbolton, Huntingdon PE28 0NJ, Storbritannien Betalning kan ske via kreditkort (Visa, Mastercard, Solo, Electron och Maestro) eller banköverföring Young Livings webbplats Det går snabbt och enkelt att beställa och få information online på företagets webbplats. På webbplatsen kan du lägga beställningar online den är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan (med undantag för om sidan ligger nere eller uppdateras). Du behöver ditt medlemsnummer och lösenord (som måste förvaras konfidentiellt) samt en säkerhetskod (4-siffrig pinkod) för att kunna logga in på Du måste förvara ditt PIN-nummer säkert och du får bara beställa via ditt konto. 9.2 Essential Rewards Autoship-programmet Grunden för ett framgångsrikt nätverksföretag är ett starkt Autoship-program. Young Livings Essential Rewards Autoship-program främjar ett jämnt, beställningsflöde och tillhandahåller värdefulla incitament för distributörer. Programmet är bara tillgängligt för distributörer som har registrerat sig för Avtal för Essential Rewards Autoship-programmet. En Essential Rewards - Autoship-beställning ska vara ett standardinköp av en produkt som sker varje månad. Om du vill registrera dig för det här programmet anger du vid beställningen att det är en Essential Rewards - Autoship-beställning, väljer den produkt som du vill att Young Living ska skicka varje månad och vilken dag i månaden som du vill att beställningen ska administreras (det kan finnas vissa begränsningar). Beställningssumman plus vederbörlig frakt- och försäljningsskatt dras automatiskt från det kreditkort eller bankkonto som du angivit. Minsta inköp är 50 PV (Personal Volume) per månad för att få delta och ackumulera fördelar (se 9.2.1). Krav för att få ta del av fördelarna med Essential Rewardsprogrammet: - En månadsvis Essential Rewards-beställning om minst totalt 50 PV. - Se kompensationsprogrammet för information om hur du kvalificerar dig för provisionsutbetalningar. En Essential Rewards Autoship-beställning kan göras: - Via det virtuella kontoret (VO) - Via telefon hos en av våra kundtjänstrådgivare - Genom att fylla i och (via e-post, fax eller post) skicka in en registreringsblankett för Essential Rewards- Autoship. Fördelar med att delta i Essential Rewards Autoshipprogrammet: - Garanterade månadsvisa leveranser - Rabatterade priser på exklusiva produktpaket - Möjlighet att tjäna ihop Essential Rewards-poäng som kan lösas in mot kostnadsfria produkter (se 9.2.1) - Möjlighet att kvalificera sig för kompensation (en månadsvis Essential Rewards Autoship-beställning om minst 100 PV, se kompensationsprogrammet för mer information) - Reducerade leveransavgifter Essential Rewards Autoshipproduktkredit Distributörer i Autoship-programmet med minst 50 PV kan få Essential Rewards - Autoship-kredit baserat på följande schema: 1 6 månader (i följd) ger en kredit på 10 % på Autoshipbeställningen varje månad månader (i följd) ger en kredit på 15 % på Autoship-beställningen varje månad månader (i följd) ger en kredit på 20 % på Autoshipbeställningen varje månad. Essential Rewards-Autoship-krediten sätts in på respektive medlems konto när beställningen har skickats Kreditinlösen a. Krediten gäller endast för produktinköp (endast fullständiga PV-produkter, inga säljhjälpmedel). Se prislistan som har utfärdats för det aktuella året. Sidan 20 av 26

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Huvudfrågor 1. F: Varför ändrar Young Living kompensationsplanen? S: Vi har justerat kompensationsplanen för att göra det enklare för våra distributörer att

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg!

Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg! VILL DU KOMMA IGÅNG? Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg! Gå till www.youngliving.com och logga in på ditt virtuella kontor. Du får inloggningsuppgifterna när du registrerar dig

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA 1 DIREKTFÖRSÄLJNING KAN ANSES VARA URSPRUNGET TILL SOCIAL NÄTVERKAN Vår affärsmodell grundar sig på försäljning från person till person

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT Måste inkomma senast den 30 maj 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Anmälningsnummer: Kontrollnummer: ANSÖKNINGSBLANKETT

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300.

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300. e MANNAFEST e Viktiga datum Incitamentsperioden: VP12 2013 VP2 (26 oktober 2013 14 februari ) Sista datum för inlämning av tracker: 28 februari Vistelsedatum Ankomst onsdag 30 april avresa söndag 4 maj,

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Slutanvändare innebär en person eller enhet som köper produkterna utan att sälja dem vidare kommersiellt.

Slutanvändare innebär en person eller enhet som köper produkterna utan att sälja dem vidare kommersiellt. Genom att klicka på Acceptera och godkänn till dessa allmänna villkor för auktoriserade återförsäljares försäljning av B&O PLAY, inkl. bilagor, bekräftar jag (i) att jag har befogenhet att göra åtaganden

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer