PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual"

Transkript

1 PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual Final Version Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutsches Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japan) Analyse des systèmes et des pratiques d enseignement (aspe) Westat

2 Akronymer ERA NC OECD PISA SA NB Stöd PRB EB Electronic Reading Assessment Nationellt Centrum Organisation for Economic Co-operation and Development Programme for International Student Assessment SkolAnsvarig Närvaroblankett Behov av särskilt stöd Provrapportblankett Elevblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 2

3 Innehåll INLEDNING... 4 Vad är PISA?... 4 Utformningen av PISA... 5 Vilken roll har Skolansvarig (SA)?... 5 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER Kom överens med NC om provdatum Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i datorresursblanketten online på Bekräftelse av provdatum från NC Kvalitetsobservatörer Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten Sammanfattning av kapitel KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC Bekanta dig med provtillfälleskoderna Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna Lämna Skolenkäten till rektor Organisera och kom överens om provplanerna med övrig personal Förbered allt material som behövs för proven Hämta den ifyllda Skolenkäten...25 Sammanfattning av kapitel KAPITEL 3: PROVDAGEN Gå igenom och gör färdig Elevblanketten KAPITEL 4: EFTER PROVET Gör i ordning en försändelse med materialet Skicka tillbaka allt provmaterial till NC Förvara kopior av blanketter (EB, NB, NB_ERA, PRB och PRB_ERA) Sammanfattning av Kapitel Bilaga 1: PISA 2009 Main Survey - Provdatumblankett Bilaga 2: ELEVLISTA Bilaga 3: PISA 2009 Main Survey Förklaringar till frågor i Elevenkäten Bilaga 4: PISA 2009 Main Survey Mottagningsblankett Bilaga 5a: PISA 2009 Main Survey Exempel på närvaroblankett Bilaga 5b Exempel ERA Närvaroblankett (NB_ERA) Bilaga 6a: PISA 2009 Main Survey Provrapportblankett Bilaga 6b PISA 2009 Main Survey ERA Provrapportblankett (PRB_ERA) Bilaga 7: PISA 2009 Main Survey Återsändningsblankett Bilaga 8: PISA 2009 huvudundersökning Datorresursblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 3

4 INLEDNING 1. Tack för att du ställer upp som Skolansvarig (SA) för PISA. Eftersom din skola valts ut för att representera Sverige i detta stora utvärderingsprogram kommer du att spela en mycket viktig roll för att säkerställa att undersökningen genomförs smidigt och på föreskrivet sätt. Därigenom kommer du att bidra till PISAs målsättning att förbättra utbildningskvaliteten i Sverige. 2. Denna manual kommer att hjälpa dig att steg för steg förstå hur du som SA kan bidra till att PISA genomförs framgångsrikt. Vad är PISA? 3. PISA står för Programme for International Student Assessment, och stöds av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA 2009 är den fjärde PISA-studien som genomförts sedan 2000 och involverar fler än 60 deltagande länder. 4. PISA har följande karaktäristika: Den är världens största internationella studie inom utbildning; Den undersöker elever som är omkring 15 år gamla; Den undersöker hur väl förberedda eleverna är för vuxenlivet; och Den mäter elevers prestationer i Läsning, Matematik och Naturvetenskap. 5. Mellan 4500 och elever i varje land deltar normalt i huvudstudien, och mellan 800 och 1200 i förundersökningen. 6. Att delta i PISA är viktigt därför att resultaten från undersökningen kan användas för följande syften: Att visa hur väl förberedda svenska elever är för att lära vidare efter skolan; Att användas av skolor, utbildningssystem och regeringar för att identifiera utvecklingsområden; och Att ge möjligheter till jämförelser med avseende på prestationer och lärmiljöer mellan olika länder. Vad är ERA? 7. Den ökande relevansen av och insikten om elektronisk text som en viktig aspekt av läsning har lett till en ny och innovativ komponent i PISA: The Electronic Reading Assessment (ERA). 8. Elever som deltar i ERA är ett delurval av dem som deltar i PISAs skriftliga prov. ERA genomförs på skolans datorer i ett rum. 9. Det är ett krav att ERA äger rum efter PISAs skriftliga prov, och helst samma dag. 10. För mer detaljer om PISA, se material från NC, OECDs webplats eller OBS 1: Alla data som samlas in i PISA är konfidentiella. Ingen person eller skola kan identifieras i någon rapport från undersökningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 4

5 Utformningen av PISA 11. Vid undersökningen kommer upp till 30 elever att under två timmar få fylla i ett provhäfte och därefter en elevenkät. Det finns 13 olika provhäften, och varje elev kommer att tilldelas ett av dem. Rektor kommer också att få fylla i en skolenkät. 12. Efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag, kommer ett delurval av de elever som deltog i det skriftliga provet, också att delta i ERA. Vilken roll har Skolansvarig (SA)? 13. Som SA har du ansvaret att fungera som en förbindelselänk mellan din skola och det Nationella Centret. 14. Det är nödvändigt att de procedurer som beskrivs i denna manual följs till punkt och pricka för att säkerställa att PISA genomförs på samma sätt i alla deltagande länder. Om man inte gör det kan resultaten av undersökningen bli oanvändbara. 15. De viktigaste aktiviteterna du kommer att genomföra som SA finns i Tabell 1 med ungefärliga datum. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 5

6 Tabell 1: Viktiga aktiviteter för SA inom PISA Stadium Datum Aktivitet Sida 1. Förberedelser 16 januari 16 januari 26 januari Föreslå provdatum online på Göra en lista över alla valbara elever och maila den till NC Fylla i datorresursformuläret - online på Få bekräftelse av NC om provdatum Kontakta NC om provdatum måste ändras. 12 januari/februari 2009 Närvara vid PISA-utbildningen 12 Efter utbildningen Bekanta dig med förklaringarna i elevenkäten Före provtillfället 2 veckor före provtillfället Ta emot, kontrollera och säkra materialet som skickats från NC. 14 Bekanta dig med provtillfälleskoderna februari 1-2 veckor före provtillfället Informera lärare, elever och eventuellt föräldrar om provet. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB). Skicka den ifyllda EB till NC för godkännande. Lämna skolenkäten till lämplig person vid skolan. Organisera och gå igenom planerna för genomförandet med övrig skolpersonal Förbered allt material som behövs för provet. 25 Några dagar före provtillfället Hämta den ifyllda skolenkäten. 25 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 6

7 3. Provdagen 1 timme före provet Gå igenom Elevblanketten och gör den färdig Efter provtillfälet Övrigt om provdagen hittar ni i den blå provledarmanualen och i den röda ERA manualen som ni får i samband med utbildningen Snarast efter provet Förbered allt material för att skicka iväg det. 28 Så snart allt material är packat Till årets slut Skicka tillbaka allt provmaterial till NC. 28 Spara kopior av Elevblankett, Närvaroblanketter och Provrapportblanketter. 29 Om du har några frågor, kontakta oss: Maria Edholm, ; Britt-Marie Backlund KG Karlsson, Mittuniversitetet, Härnösand PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 7

8 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER 1. Kom överens med NC om provdatum 16. PISA-undersökningen äger rum mellan 9 mars och 17 april. Fyll i detaljer om önskat provdatum i Provdatumblanketten (Bilaga 1). Fyll i den online på före den 16 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). Att tänka på när du väljer provdatum 17. Tänk på följande när du väljer provdatum. Du måste planera för både det skriftliga PISA-provet och ERA-provet. ERA-provet måste äga rum efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag. Kontrollera att inget annat, som kan krocka med provet, sker på skolan. Kontrollera också att inget kolliderar med ERA-provet. Elever som även väljs ut för ERA måste vara tillgängliga för båda proven. Försäkra dig om att skolan har en lämplig lokal för provet. Rummet bör uppfylla följande kriterier: (a) stort nog för att rymma 30 elever vid varsitt bord; (b) avskärmat från distraktioner och oljud; Försäkra dig om att rummet där ERA-provet äger rum uppfyller följande kriterier: (a) Utformat så att provet kan övervakas av en enda provledare och stort nog för att rymma upp till 14 elever som sitter så att de inte kan se varandras skärmar. (b) Vara tillgängligt under hela provtiden (ungefär 1 timme 20 minuter inklusive förberedelser och avslutande aktiviteter). Det skriftliga PISA-provet tar ungefär 3½ timme, som framgår av Tabell 2a, och ERA tar ungefär 1 timme 20 minuter, inklusive förberedelser, som framgår av tabell 2b. Den tid som eleverna måste vara närvarande vid ERA är ungefär 60 minuter. Eftersom vissa elever kommer att delta både i det skriftliga provet och i ERA är det bäst att lägga det skriftliga provet i början av skoldagen. Det rekommenderas att ERA genomförs under eftermiddagen. Ytterligare tid kan behövas för att ställa i ordning datorerna. Se manualen för hårdvarutestet. Gör en paus på minst en timme efter det skriftliga provet innan ERA-provet börjar. Tiden behövs för att iordningställa datorerna för provet. Dessutom behöver ERA-eleverna en paus. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 8

9 Tabell 2a: Tider för det skriftliga PISA-provet Aktivitet Utdelning av material och introduktion Provhäftet Kort paus Provhäftet Paus Elevenkäten Hopsamling av material och avslutning Totalt Tid minuter (ungefär) 1 timme (exakt) Högst 5 minuter 1 timme (exakt) minuter 35 minuter (ungefär) 3-5 minuter (ungefär) 3 timmar och 25 minuter Tabell 2b: Tider för ERA-provet Aktivitet Ställa i ordning datorer Dela ut inloggningsuppgifter, lösenord samt introduktion av provet ERA-övning Genomföra ERA-provet Avsluta provet, samla in och överföra data Tid 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 40 minuter (exakt) 10 minuter (ungefär) Totalt 1 timme 20 minuter (ungefär) Obs: Om datorerna måste ställas i ordning, lägg till 20 minuter före och 20 minuter efter provet. OBS 2: Det är viktigt att Provdatumblanketten fylls i före 16 januari på PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 9

10 Figur 1: ELEVLISTA (Exempel) Fyll i skolans namn och adress samt namn på personen som sammanställt listan och telefonnumret till denna person. Fyll också i det datum då listan skrevs. Skolans namn Adress Listan skriven av E-post Telefon Datum då listan skrevs Lista ALLA elever i årskurs 7 eller högre födda mellan 1 januari och 31 december 1993 A B Klass/grupp- C D Kön (Flicka=F E Födelsemånad F Födelseår För- och efternamn beteckning Årskurs Pojke=P) (4 siffror) 1 Anders Svensson 9 a 9 P Sune Linde Asken 9 P Jennifer Ögren Björken 9 F José Rodriguez 9 P Lina Karlsson 8 F Roy Zastrow 8 P Elias Jonasson 9 P Julia Walter 9 F Susanne Svensson 9 F Lars Fredriksson 9 P Cecilia Alexandersson 9 F * 12 Anna Radlov 9 F Maria Martinsson 6* F Karl Persson 9 P * Avsiktliga felaktigheter. Förklaras närmare i punkt 61 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 10

11 2. Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Steg för att sammanställa en lista över valbara elever Steg 1: Förbered en elevlista 18. Använd blanketten som mailats ut. Den kan även laddas ned från Steg 2: Identifiera ALLA elever vid skolan som uppfyller valbarhetskriterierna 19. Viktigt! Kriterier för elevers valbarhet till PISA är: Går i årskurs 7 eller högre; OCH Är född under Integrerade särskoleelever ska ha minst 50% undervisning i normalklass för att vara med på listan. 20. PISA behöver korrekt information om alla elever vid skolan som uppfyller ovanstående kriterier för valbarhet. Några få av dessa elever kan eventuellt inte delta i PISA. För tillfället måste alla sådana elever vara med på den fullständiga listan. Senare kan en del elever behöva uteslutas. Se nästa kapitel. Steg 3: Skriv varje valbar elevs namn kolumn A Steg 4: Notera den demografiska informationen för varje valbar elev Kolumnerna B - F 21. Födelsemånad och år (Kolumn E och F) Kön (Kolumn D): Skriv F (Flicka) eller P (Pojke). 23. Årskurs (Kolumn C): Årskursen ska vara 7 eller högre. 24. Klass eller grupp (Kolumn B): För att kunna skilja på elever med samma namn och födelsedata. Steg 5: Skicka listan till NC 25. Maila den ifyllda listan till på NC senast den 16 januari. Därefter kommer NC att slumpmässigt välja ut 30 elever från listan. 3. Fyll i datorresursblanketten online på 26. Du måste fylla i Datorresursblanketten med resultaten från hårdvarutestet (Bilaga 8). 27. I denna blankett krävs information om datorresurserna vid din skola. Den kommer att användas för att fastställa hur många lämpliga datorer som finns för att genomföra ERA-provet. 28. Ifyllandet av denna blankett kräver att du tar kontakt med någon som känner till de tekniska aspekterna av skolans datorresurser och skolans IT-policy. Idealt är det den dataansvarige vid skolan. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 11

12 29. Fyll i skolans datorresursblankett på senast 26 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). 4. Bekräftelse av provdatum från NC 30. Du får bekräftelse om provdatum från NC senast den 12 februari. Informera rektor och skolpersonal om detaljerna. 5. Kvalitetsobservatörer 31. På provdagen kommer PISAs kvalitetsobservatörer utsedda av NC att besöka vissa slumpvis utvalda skolor. Deras huvuduppgift är att dokumentera hur provprocedurerna följs på provdagen. För att göra det kommer PISAs kvalitetsobservatörer att besöka vissa skolor, observera proven och genomföra en kort intervju med dig efter provet. Deras uppgift är begränsad till dessa PISA-relaterade aktiviteter. 32. Eftersom din skola kan komma att väljas ut för observation är det nödvändigt att du kontaktar NC snarast om provdatum måste ändras. 33. Om din skola väljs ut för kvalitetskontroll kommer kvalitetsobservatören att kontakta dig några dagar före provet för att informera dig om sitt besök. På provdagens morgon kommer kvalitetsobservatören att anmäla sig på skolexpeditionen. Kontakta NC om du har några frågor om besök av en kvalitetsobservatör. 6. Närvara vid PISA-utbildningen 34. Alla som ska fungera som provledare måste närvara vid PISA-utbildningen. Vid utbildningen kommer din roll att tydliggöras. Det är viktigt att du läser provledarmanualen noga före utbildningen och tar med den till utbildningsdagen. Utbildningen ges på följande orter. Detaljprogram mailas: Sundsvall 30 januari Göteborg 3 februari Malmö 4 februari Växjö 5 februari Gävle 9 februari Örebro 10 februari Stockholm 11 februari Luleå 12 februari 7. Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten 35. När eleverna fyller i elevenkäten kan du behöva svara på elevernas undringar om de har svårigheter att besvara frågorna. För att hjälpa dig att hantera sådana frågor finns förklaringar till olika delar av elevenkäten i Bilaga 3. Bekanta dig med dessa förklaringar före provdagen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 12

13 Sammanfattning av kapitel 1 Tabell 3: Checklista - Kapitel 1: Förberedelser Föreslå provdatum och fyll i Provdatumblanketten på Sammanställ en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i Datorresursblanketten på med hjälp av hårdvarutestet Få provdatum bekräftat av NC Kontakta NC om provdatum måste ändras Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 13

14 KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET 1. Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC 36. Ungefär två veckor före provet kommer NC att skicka ett paket med provmaterialet till din skola. 37. När du får paketet ska du göra följande: Försäkra dig om att allt du behöver finns med (använd checklistan i Tabell 4); Fyll i Mottagningsblanketten (se Bilaga 4) på och Efter att ha kontrollerat paketet, stäng det och förvara det på säker plats. 38. Du ansvarar för att provmaterialet förvaras säkert och för att skicka tillbaka allt material till NC efter provet. Tabell 4: Checklista över material Mottaget Material Antal Elevblankett (EB): En lista över de elever vid skolan som valts ut för att delta i det skriftliga PISA-provet och de som valts ut för ERA, med demografisk information om dessa elever. Du ska använda blanketten före provet för att skriva in de elever som inte kan delta i provet. Provmaterial: Slutna kuvert som vart och ett innehåller ett provhäfte och en elevenkät för varje elev i urvalet. Varje kuvert har en etikett med elevidentifikationsdata. Skolenkäter Extra provhäften 1 30 kuvert per skola 2 (en extra kopia) 1 bunt Extra elevenkäter 2 Närvaroblankett (Bilaga 5a): Du ska använda blanketten under provtillfället för att notera elevnärvaro. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Provrapportblankett (Bilaga 6a): Du ska fylla i blanketten under och efter provtillfället för att ge information om tider och provförhållanden. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Återsändningsblankett (Bilaga 7): Du ska fylla i blanketten när allt material skickas tillbaka till NC PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 14

15 Mottaget Material Antal CD-skivor för ERA-provet Enligt hårdvarutest (max 14) USB-minnen för ERA-provet Max 14 ERA Närvaroblanketter (NB_ERA; Bilaga 5b) 2 ERA Provrapportblankett (PRB_ERA; Bilaga 6b) 2 Elev Login Formulär ERA Data Submission Form och FTP Login: Du använder dessa när du laddar upp elevernas svar på ACERs FTP site Rekvisitionsblankett för ersättning 1 1 per elev 1 OBS 3: Eftersom PISA-material kan komma att användas i framtiden är säkerheten mycket viktig. Övrig skolpersonal kan titta igenom oanvända provhäften endast efter provet och i din närvaro. Kopiera INTE provhäften eller ERA-material på något sätt under några omständigheter. Viktiga blanketter: Elevblankett, Närvaroblankett och Provrapportblankett och motsvarande för ERA 39. Bland det material du har fått är Elevblanketten (EB), Närvaroblanketter (NB och NB_ERA) och Provrapportblanketten (PRB och PRB_ERA) viktiga dokument som du kommer att använda vid provtillfällena. Syftet med varje blankett redovisas i Tabell 5 nedan. Tabell 5: Blanketternas syften Blankett Syfte Fylls i av Elevblankett (EB) Lista de elever som valts ut för att delta i PISA och ERA och ge demografisk information om dessa elever (Se Figur 2 och Figur 3 för exempel). NC och SA Närvaroblankett (NB och NB_ERA) Ange nummer på provhäfte som tilldelats varje elev, och att notera elevnärvaron vid varje provtillfälle (se Bilaga 5a och 5b för exempel). NC och SA Provrapportblankett (PRB och PRB_ERA) Notera tider och förhållanden vid varje provtillfälle (Bilaga 6a och 6b). SA PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 15

16 2. Bekanta dig med provtillfälleskoderna 40. Provtillfälleskoden är en unik tvåsiffrig kod för varje provtillfälle vid en skola. Den kan ha alla värden mellan 11 och 77. Du ska fylla i en provtillfälleskod på NB och PRB för varje provtillfälle. Därför är det viktigt att vara väl förtrogen med tillfälleskodningen före provdagen. 41. Du och eventuella andra personer som leder prov måste i förväg komma överens om en tvåsiffrig tillfälleskod. Det kan till exempel vara en person som leder det skriftliga provet och en som leder ERA. Första siffran i provtillfälleskoden: Provledarens nummer 42. Den första siffran i provtillfälleskoden identifierar provledaren. Om ni bara använder en provledare vid skolan kommer den första siffran för alla tillfällen att vara 1. Om PISA genomförs med mer än en grupp och två provledare kommer att användas, ska första siffran för de tillfällen som genomförs av den första provledaren vara 1, och första siffran för de tillfällen som genomförs av den andra provledaren vara 2. I så fall måste ni i förväg komma överens om vilken siffra var och en ska använda. Andra siffran i provtillfälleskoden: Provtillfällets nummer 43. Den andra siffran är numret på det provtillfälle som genomförs av en provledare. Alltså, om det är flera tillfällen kommer koderna att följa mönstret 11, 12, 13 och så vidare. Om flera personer genomför provtillfällen kommer provtillfälleskoderna att bli 11, 12 för den första provledaren, och 21, 22 för provledare nummer 2, och så vidare. OBS 4: En separat uppsättning av NB och PRB måste användas vid varje provtillfälle. Om det krävs fler än två provtillfällen måste du göra fler kopior av dessa blanketter. Däremot ska en enda EB användas för att ge information om alla elever som valts ut vid skolan. Exempel på användning av Provtillfälleskoder 44. Nedan ges några exempel på provtillfälleskoder för olika fall. Använd exemplen för att lära dig använda koderna. 45. (a) Provhäftena och enkäterna administreras till alla utvalda elever vid ett enda kombinerat prov- och enkättillfälle. Inget uppföljningstillfälle behövs. Skriv in provtillfälleskod 11 på både NB och PRB. 46. (b) Ett kombinerat prov- och enkättillfälle hålls på en dag och ett kombinerat prov- och enkätuppföljningstillfälle hålls en senare dag. Båda tillfällena administreras av samma provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB för det första tillfället och 12 på en andra uppsättning NB och PRB som används vid uppföljningstillfället. Lägg märke till att två uppsättningar blanketter måste användas i detta fall, en för det första provtillfället och en för uppföljningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 16

17 47. (c) Skolan har inte plats för alla elever i ett rum, och man beslutar sig för två parallella prov- och enkättillfällen. I detta fall krävs två provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB som används av en provledare, och 21 på de två blanketter som används av den andra provledaren. OBS 5: Lägg märke till följande om fler än en provledare behövs för att genomföra provet. Alla provledare måste ha deltagit vid utbildning som ordnats av NC. Före provet ska varje provledare ha: en kopia av EB, en uppsättning NB och PRB och en kopia av denna manual. De olika provledarna måste i förväg komma överens om vem som ska använda 1 som första siffra i tillfälleskoden, vem som ska använda 2 och så vidare. 3. Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet 48. Informera kollegor, elever (särskilt dem som valts ut) och eventuellt föräldrar om PISAundersökningen i enlighet med de principer ni har vid skolan. 49. Informera också kollegor, elever och eventuellt föräldrar om de elever som ska delta i ERA. Förklara vad ERA går ut på för eleverna och att de valts ut slumpmässigt. Använd EB (kolumn 12) för att identifiera de elever som valts ut till ERA. 50. Be om hjälp av en kollega som känner till skolans datorer för att: (1) ge teknisk support (framför allt vid början och slutet av provet för set-up och återställning av datorerna om det behövs) och/eller (2) konfigurera om datorerna för ERA, helst dagen före provet (om det är nödvändigt). 51. Den hjälpen kommer att vara värdefull för att säkerställa att ERA löper friktionsfritt. Du kan ge den som hjälper dig relevanta delar av denna manual. 52. Det är mycket viktigt att förklara syftet med PISA för kollegor och elever före provet för att engagera eleverna och uppmuntra dem att vara med. 4. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna 53. Listan med de utvalda eleverna och de data du lämnade om dessa elever kommer att skickas till dig på Elevblanketten (EB). Du måste gå igenom listan och komplettera den med ytterligare information. Ett exempel på EB visas på följande sida i Figur 2. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 17

18 Figur 2 : PISA 2009 Main Survey - ELEVBLANKETT (exempel innan den är helt ifylld) Skola: Kyrkskolan SkolAnsvarig: Kalle Pettersson Fylls i av NC Kontrolleras av SA Fylls i av SA Av NC för ERA För SA vid behov (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8a) (8b) (9) (10) (11) (12) (13) Stratum ID Skol ID Elev ID Rad Nummer Elevens Namn Årskurs Kön (F=1; P=2) Födelsemånad (MM-ÅÅÅÅ) Studie Prog. Stöd Ej deltagande ERA KOMMENTARER Anders Svensson Sune Linde Jennifer Ögren José Rodriguez Lina Karlsson Roy Zastrow Elias Jonasson Julia Walter Susanne Svensson Lars Fredriksson Cecilia Alexandersson Anna Radlov Maria Martinsson Karl Persson

19 Steg för att gå igenom och uppdatera Elevblanketten Steg 1: Kontrollera och fyll i elevdata (kolumn 5-9) 54. För kolumnerna 5 till 8, identifiera och korrigera information som saknas eller är felaktig beträffande elevens namn, årskurs, kön eller födelsemånad. 55. Kolumnen med studieprogram (kolumn 9) fylls i enligt följande. 1: Grundskola 2: Gymnasieskola, studieförberedande program (naturvetenskapsprogram, samhällsvetenskapsprogram, teknikprogram, estetiskt program) 3: Gymnasieskola, övriga program utom individuella programmet 4: Gymnasieskola, individuella programmet Steg 2: Identifiera elever med behov av särskilt stöd (kolumn 10) 56. Information om elever i behov av särskilt stöd registreras i kolumn 10 på elevblanketten. De koder som skall användas definieras nedan. ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Koder som ska användas i kolumn 10 på elevblanketten för att definiera de utvalda elevernas behov av särskilt stöd. Kod 1 = Fysisk, kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning eleven har en måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning eller en kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning enligt test eller bedömning av en på området professionellt kunnig person. Kod 3 = Begränsade erfarenheter av svenska språket eleven har inte svenska som modersmål och har därför begränsade kunskaper i svenska språket. De flesta eleverna kommer inte att få någon kod i kolumn 10, vilket betyder att de inte är i behov av särskilt stöd. Exempel på koder för särskilt stöd: 57. Studera Figur 2, där följande exempelkoder angetts. José Rodriguez har inte svenska som modersmål och har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Han betecknas därför med kod 3 i kolumn 10. Roy Zastrow har inte svenska som modersmål. Han har fått undervisning i svenska längre än ett år, men har fortfarande svårigheter med svenska uttryck och behöver ytterligare undervisning. Han får också kod 3 i kolumn 10. Elias Jonasson är blind och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Lars Fredriksson är rörelsehindrad och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Anna Radlov har av professionellt kunniga bedömts ha en kognitiv funktionsnedsättning och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Ingen av de andra eleverna är i behov av särskilt stöd och får därför ingen kod i kolumn 10. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 19

20 Steg 3: Identifiera elever som INTE KAN delta i PISA (kolumn 11) 58. Kolumn 11 används för att markera elever som inte kan delta i PISA. PISA har som mål att omfatta så många elever som möjligt. Några elever kanske ändå inte kan delta av olika skäl. Dessa skäl för icke deltagande måste anges i kolumn 11 på EB med hjälp av följande koder: Kod 2 - Elevens föräldrar vägrar eleven att delta i PISA 59. Ett litet antal föräldrar kan vägra sitt barn att delta i PISA. Om det sker, ange "2" i kolumn 11. Kod 3 - Elev med behov av särskilt stöd som inte kan delta 60. Riktlinjerna i tabell 6 kan hjälpa dig att avgöra om en elev med behov av särskilt stöd kan uteslutas från PISA. Om en elev med särskilda behov ska uteslutas, ange "3" för denna elev i kolumn 11. OBS 6 : Många elever med behov av särskilt stöd kommer att kunna delta. Tabell 6: Riktlinjer - Elever med behov av särskilt stöd som inte kan delta Behov av särskilt stöd Elever som kan uteslutas Elever som ska vara med Fysisk funktionsnedsättning Kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning Otillräckliga erfarenheter av svenska språket Eleven har en måttlig till svår permanent motorisk funktionsnedsättning som gör att han/hon inte kan delta vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven har en sådan kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning att han/hon inte klarar av att delta i PISA-provet. Med detta menas elever som kognitivt eller emotionellt är oförmögna att ens följa de allmänna instruktionerna vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven uppfyller ALLA TRE följande kriterier: Har inte svenska som modersmål; har begränsade kunskaper i svenska; och Har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Kod 3 in kolumn 11 Eleven klarar att delta i provet. Eleven klarar att delta i provet. Han/hon ska INTE uteslutas endast på grund av dåliga skolresultat eller disciplinproblem. Eleven uppfyller BARA ett eller två av kriterierna. 61. Följande koder hänför sig till fall där elever inte längre finns på skolan, eller där elever inte uppfyller valbarhetskriterierna och av misstag togs med på listan över valbara elever. Kod 4 och 5 - En elev har flyttat till en annan skola Om en elev har flyttat till en annan skola, ange kod "4" för den eleven i kolumn 11. Om en elev har lämnat skolan, och det inte är känt till vilken skola eleven flyttat, ange kod "5" för den eleven i kolumn 11. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 20

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Maria Eriksson Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen VT 2010 Handledare:

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Jag brukar jämföra källor med varandra.

Jag brukar jämföra källor med varandra. Estetisk-filosofiska fakulteten Annika Johansson Jag brukar jämföra källor med varandra. En studie i gymnasieelevers kritiska tänkande I usually compare sources with each other. A study in high school

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer