PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual"

Transkript

1 PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual Final Version Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutsches Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japan) Analyse des systèmes et des pratiques d enseignement (aspe) Westat

2 Akronymer ERA NC OECD PISA SA NB Stöd PRB EB Electronic Reading Assessment Nationellt Centrum Organisation for Economic Co-operation and Development Programme for International Student Assessment SkolAnsvarig Närvaroblankett Behov av särskilt stöd Provrapportblankett Elevblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 2

3 Innehåll INLEDNING... 4 Vad är PISA?... 4 Utformningen av PISA... 5 Vilken roll har Skolansvarig (SA)?... 5 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER Kom överens med NC om provdatum Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i datorresursblanketten online på Bekräftelse av provdatum från NC Kvalitetsobservatörer Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten Sammanfattning av kapitel KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC Bekanta dig med provtillfälleskoderna Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna Lämna Skolenkäten till rektor Organisera och kom överens om provplanerna med övrig personal Förbered allt material som behövs för proven Hämta den ifyllda Skolenkäten...25 Sammanfattning av kapitel KAPITEL 3: PROVDAGEN Gå igenom och gör färdig Elevblanketten KAPITEL 4: EFTER PROVET Gör i ordning en försändelse med materialet Skicka tillbaka allt provmaterial till NC Förvara kopior av blanketter (EB, NB, NB_ERA, PRB och PRB_ERA) Sammanfattning av Kapitel Bilaga 1: PISA 2009 Main Survey - Provdatumblankett Bilaga 2: ELEVLISTA Bilaga 3: PISA 2009 Main Survey Förklaringar till frågor i Elevenkäten Bilaga 4: PISA 2009 Main Survey Mottagningsblankett Bilaga 5a: PISA 2009 Main Survey Exempel på närvaroblankett Bilaga 5b Exempel ERA Närvaroblankett (NB_ERA) Bilaga 6a: PISA 2009 Main Survey Provrapportblankett Bilaga 6b PISA 2009 Main Survey ERA Provrapportblankett (PRB_ERA) Bilaga 7: PISA 2009 Main Survey Återsändningsblankett Bilaga 8: PISA 2009 huvudundersökning Datorresursblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 3

4 INLEDNING 1. Tack för att du ställer upp som Skolansvarig (SA) för PISA. Eftersom din skola valts ut för att representera Sverige i detta stora utvärderingsprogram kommer du att spela en mycket viktig roll för att säkerställa att undersökningen genomförs smidigt och på föreskrivet sätt. Därigenom kommer du att bidra till PISAs målsättning att förbättra utbildningskvaliteten i Sverige. 2. Denna manual kommer att hjälpa dig att steg för steg förstå hur du som SA kan bidra till att PISA genomförs framgångsrikt. Vad är PISA? 3. PISA står för Programme for International Student Assessment, och stöds av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA 2009 är den fjärde PISA-studien som genomförts sedan 2000 och involverar fler än 60 deltagande länder. 4. PISA har följande karaktäristika: Den är världens största internationella studie inom utbildning; Den undersöker elever som är omkring 15 år gamla; Den undersöker hur väl förberedda eleverna är för vuxenlivet; och Den mäter elevers prestationer i Läsning, Matematik och Naturvetenskap. 5. Mellan 4500 och elever i varje land deltar normalt i huvudstudien, och mellan 800 och 1200 i förundersökningen. 6. Att delta i PISA är viktigt därför att resultaten från undersökningen kan användas för följande syften: Att visa hur väl förberedda svenska elever är för att lära vidare efter skolan; Att användas av skolor, utbildningssystem och regeringar för att identifiera utvecklingsområden; och Att ge möjligheter till jämförelser med avseende på prestationer och lärmiljöer mellan olika länder. Vad är ERA? 7. Den ökande relevansen av och insikten om elektronisk text som en viktig aspekt av läsning har lett till en ny och innovativ komponent i PISA: The Electronic Reading Assessment (ERA). 8. Elever som deltar i ERA är ett delurval av dem som deltar i PISAs skriftliga prov. ERA genomförs på skolans datorer i ett rum. 9. Det är ett krav att ERA äger rum efter PISAs skriftliga prov, och helst samma dag. 10. För mer detaljer om PISA, se material från NC, OECDs webplats eller OBS 1: Alla data som samlas in i PISA är konfidentiella. Ingen person eller skola kan identifieras i någon rapport från undersökningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 4

5 Utformningen av PISA 11. Vid undersökningen kommer upp till 30 elever att under två timmar få fylla i ett provhäfte och därefter en elevenkät. Det finns 13 olika provhäften, och varje elev kommer att tilldelas ett av dem. Rektor kommer också att få fylla i en skolenkät. 12. Efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag, kommer ett delurval av de elever som deltog i det skriftliga provet, också att delta i ERA. Vilken roll har Skolansvarig (SA)? 13. Som SA har du ansvaret att fungera som en förbindelselänk mellan din skola och det Nationella Centret. 14. Det är nödvändigt att de procedurer som beskrivs i denna manual följs till punkt och pricka för att säkerställa att PISA genomförs på samma sätt i alla deltagande länder. Om man inte gör det kan resultaten av undersökningen bli oanvändbara. 15. De viktigaste aktiviteterna du kommer att genomföra som SA finns i Tabell 1 med ungefärliga datum. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 5

6 Tabell 1: Viktiga aktiviteter för SA inom PISA Stadium Datum Aktivitet Sida 1. Förberedelser 16 januari 16 januari 26 januari Föreslå provdatum online på Göra en lista över alla valbara elever och maila den till NC Fylla i datorresursformuläret - online på Få bekräftelse av NC om provdatum Kontakta NC om provdatum måste ändras. 12 januari/februari 2009 Närvara vid PISA-utbildningen 12 Efter utbildningen Bekanta dig med förklaringarna i elevenkäten Före provtillfället 2 veckor före provtillfället Ta emot, kontrollera och säkra materialet som skickats från NC. 14 Bekanta dig med provtillfälleskoderna februari 1-2 veckor före provtillfället Informera lärare, elever och eventuellt föräldrar om provet. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB). Skicka den ifyllda EB till NC för godkännande. Lämna skolenkäten till lämplig person vid skolan. Organisera och gå igenom planerna för genomförandet med övrig skolpersonal Förbered allt material som behövs för provet. 25 Några dagar före provtillfället Hämta den ifyllda skolenkäten. 25 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 6

7 3. Provdagen 1 timme före provet Gå igenom Elevblanketten och gör den färdig Efter provtillfälet Övrigt om provdagen hittar ni i den blå provledarmanualen och i den röda ERA manualen som ni får i samband med utbildningen Snarast efter provet Förbered allt material för att skicka iväg det. 28 Så snart allt material är packat Till årets slut Skicka tillbaka allt provmaterial till NC. 28 Spara kopior av Elevblankett, Närvaroblanketter och Provrapportblanketter. 29 Om du har några frågor, kontakta oss: Maria Edholm, ; Britt-Marie Backlund KG Karlsson, Mittuniversitetet, Härnösand PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 7

8 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER 1. Kom överens med NC om provdatum 16. PISA-undersökningen äger rum mellan 9 mars och 17 april. Fyll i detaljer om önskat provdatum i Provdatumblanketten (Bilaga 1). Fyll i den online på före den 16 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). Att tänka på när du väljer provdatum 17. Tänk på följande när du väljer provdatum. Du måste planera för både det skriftliga PISA-provet och ERA-provet. ERA-provet måste äga rum efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag. Kontrollera att inget annat, som kan krocka med provet, sker på skolan. Kontrollera också att inget kolliderar med ERA-provet. Elever som även väljs ut för ERA måste vara tillgängliga för båda proven. Försäkra dig om att skolan har en lämplig lokal för provet. Rummet bör uppfylla följande kriterier: (a) stort nog för att rymma 30 elever vid varsitt bord; (b) avskärmat från distraktioner och oljud; Försäkra dig om att rummet där ERA-provet äger rum uppfyller följande kriterier: (a) Utformat så att provet kan övervakas av en enda provledare och stort nog för att rymma upp till 14 elever som sitter så att de inte kan se varandras skärmar. (b) Vara tillgängligt under hela provtiden (ungefär 1 timme 20 minuter inklusive förberedelser och avslutande aktiviteter). Det skriftliga PISA-provet tar ungefär 3½ timme, som framgår av Tabell 2a, och ERA tar ungefär 1 timme 20 minuter, inklusive förberedelser, som framgår av tabell 2b. Den tid som eleverna måste vara närvarande vid ERA är ungefär 60 minuter. Eftersom vissa elever kommer att delta både i det skriftliga provet och i ERA är det bäst att lägga det skriftliga provet i början av skoldagen. Det rekommenderas att ERA genomförs under eftermiddagen. Ytterligare tid kan behövas för att ställa i ordning datorerna. Se manualen för hårdvarutestet. Gör en paus på minst en timme efter det skriftliga provet innan ERA-provet börjar. Tiden behövs för att iordningställa datorerna för provet. Dessutom behöver ERA-eleverna en paus. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 8

9 Tabell 2a: Tider för det skriftliga PISA-provet Aktivitet Utdelning av material och introduktion Provhäftet Kort paus Provhäftet Paus Elevenkäten Hopsamling av material och avslutning Totalt Tid minuter (ungefär) 1 timme (exakt) Högst 5 minuter 1 timme (exakt) minuter 35 minuter (ungefär) 3-5 minuter (ungefär) 3 timmar och 25 minuter Tabell 2b: Tider för ERA-provet Aktivitet Ställa i ordning datorer Dela ut inloggningsuppgifter, lösenord samt introduktion av provet ERA-övning Genomföra ERA-provet Avsluta provet, samla in och överföra data Tid 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 40 minuter (exakt) 10 minuter (ungefär) Totalt 1 timme 20 minuter (ungefär) Obs: Om datorerna måste ställas i ordning, lägg till 20 minuter före och 20 minuter efter provet. OBS 2: Det är viktigt att Provdatumblanketten fylls i före 16 januari på PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 9

10 Figur 1: ELEVLISTA (Exempel) Fyll i skolans namn och adress samt namn på personen som sammanställt listan och telefonnumret till denna person. Fyll också i det datum då listan skrevs. Skolans namn Adress Listan skriven av E-post Telefon Datum då listan skrevs Lista ALLA elever i årskurs 7 eller högre födda mellan 1 januari och 31 december 1993 A B Klass/grupp- C D Kön (Flicka=F E Födelsemånad F Födelseår För- och efternamn beteckning Årskurs Pojke=P) (4 siffror) 1 Anders Svensson 9 a 9 P Sune Linde Asken 9 P Jennifer Ögren Björken 9 F José Rodriguez 9 P Lina Karlsson 8 F Roy Zastrow 8 P Elias Jonasson 9 P Julia Walter 9 F Susanne Svensson 9 F Lars Fredriksson 9 P Cecilia Alexandersson 9 F * 12 Anna Radlov 9 F Maria Martinsson 6* F Karl Persson 9 P * Avsiktliga felaktigheter. Förklaras närmare i punkt 61 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 10

11 2. Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Steg för att sammanställa en lista över valbara elever Steg 1: Förbered en elevlista 18. Använd blanketten som mailats ut. Den kan även laddas ned från Steg 2: Identifiera ALLA elever vid skolan som uppfyller valbarhetskriterierna 19. Viktigt! Kriterier för elevers valbarhet till PISA är: Går i årskurs 7 eller högre; OCH Är född under Integrerade särskoleelever ska ha minst 50% undervisning i normalklass för att vara med på listan. 20. PISA behöver korrekt information om alla elever vid skolan som uppfyller ovanstående kriterier för valbarhet. Några få av dessa elever kan eventuellt inte delta i PISA. För tillfället måste alla sådana elever vara med på den fullständiga listan. Senare kan en del elever behöva uteslutas. Se nästa kapitel. Steg 3: Skriv varje valbar elevs namn kolumn A Steg 4: Notera den demografiska informationen för varje valbar elev Kolumnerna B - F 21. Födelsemånad och år (Kolumn E och F) Kön (Kolumn D): Skriv F (Flicka) eller P (Pojke). 23. Årskurs (Kolumn C): Årskursen ska vara 7 eller högre. 24. Klass eller grupp (Kolumn B): För att kunna skilja på elever med samma namn och födelsedata. Steg 5: Skicka listan till NC 25. Maila den ifyllda listan till på NC senast den 16 januari. Därefter kommer NC att slumpmässigt välja ut 30 elever från listan. 3. Fyll i datorresursblanketten online på 26. Du måste fylla i Datorresursblanketten med resultaten från hårdvarutestet (Bilaga 8). 27. I denna blankett krävs information om datorresurserna vid din skola. Den kommer att användas för att fastställa hur många lämpliga datorer som finns för att genomföra ERA-provet. 28. Ifyllandet av denna blankett kräver att du tar kontakt med någon som känner till de tekniska aspekterna av skolans datorresurser och skolans IT-policy. Idealt är det den dataansvarige vid skolan. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 11

12 29. Fyll i skolans datorresursblankett på senast 26 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). 4. Bekräftelse av provdatum från NC 30. Du får bekräftelse om provdatum från NC senast den 12 februari. Informera rektor och skolpersonal om detaljerna. 5. Kvalitetsobservatörer 31. På provdagen kommer PISAs kvalitetsobservatörer utsedda av NC att besöka vissa slumpvis utvalda skolor. Deras huvuduppgift är att dokumentera hur provprocedurerna följs på provdagen. För att göra det kommer PISAs kvalitetsobservatörer att besöka vissa skolor, observera proven och genomföra en kort intervju med dig efter provet. Deras uppgift är begränsad till dessa PISA-relaterade aktiviteter. 32. Eftersom din skola kan komma att väljas ut för observation är det nödvändigt att du kontaktar NC snarast om provdatum måste ändras. 33. Om din skola väljs ut för kvalitetskontroll kommer kvalitetsobservatören att kontakta dig några dagar före provet för att informera dig om sitt besök. På provdagens morgon kommer kvalitetsobservatören att anmäla sig på skolexpeditionen. Kontakta NC om du har några frågor om besök av en kvalitetsobservatör. 6. Närvara vid PISA-utbildningen 34. Alla som ska fungera som provledare måste närvara vid PISA-utbildningen. Vid utbildningen kommer din roll att tydliggöras. Det är viktigt att du läser provledarmanualen noga före utbildningen och tar med den till utbildningsdagen. Utbildningen ges på följande orter. Detaljprogram mailas: Sundsvall 30 januari Göteborg 3 februari Malmö 4 februari Växjö 5 februari Gävle 9 februari Örebro 10 februari Stockholm 11 februari Luleå 12 februari 7. Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten 35. När eleverna fyller i elevenkäten kan du behöva svara på elevernas undringar om de har svårigheter att besvara frågorna. För att hjälpa dig att hantera sådana frågor finns förklaringar till olika delar av elevenkäten i Bilaga 3. Bekanta dig med dessa förklaringar före provdagen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 12

13 Sammanfattning av kapitel 1 Tabell 3: Checklista - Kapitel 1: Förberedelser Föreslå provdatum och fyll i Provdatumblanketten på Sammanställ en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i Datorresursblanketten på med hjälp av hårdvarutestet Få provdatum bekräftat av NC Kontakta NC om provdatum måste ändras Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 13

14 KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET 1. Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC 36. Ungefär två veckor före provet kommer NC att skicka ett paket med provmaterialet till din skola. 37. När du får paketet ska du göra följande: Försäkra dig om att allt du behöver finns med (använd checklistan i Tabell 4); Fyll i Mottagningsblanketten (se Bilaga 4) på och Efter att ha kontrollerat paketet, stäng det och förvara det på säker plats. 38. Du ansvarar för att provmaterialet förvaras säkert och för att skicka tillbaka allt material till NC efter provet. Tabell 4: Checklista över material Mottaget Material Antal Elevblankett (EB): En lista över de elever vid skolan som valts ut för att delta i det skriftliga PISA-provet och de som valts ut för ERA, med demografisk information om dessa elever. Du ska använda blanketten före provet för att skriva in de elever som inte kan delta i provet. Provmaterial: Slutna kuvert som vart och ett innehåller ett provhäfte och en elevenkät för varje elev i urvalet. Varje kuvert har en etikett med elevidentifikationsdata. Skolenkäter Extra provhäften 1 30 kuvert per skola 2 (en extra kopia) 1 bunt Extra elevenkäter 2 Närvaroblankett (Bilaga 5a): Du ska använda blanketten under provtillfället för att notera elevnärvaro. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Provrapportblankett (Bilaga 6a): Du ska fylla i blanketten under och efter provtillfället för att ge information om tider och provförhållanden. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Återsändningsblankett (Bilaga 7): Du ska fylla i blanketten när allt material skickas tillbaka till NC PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 14

15 Mottaget Material Antal CD-skivor för ERA-provet Enligt hårdvarutest (max 14) USB-minnen för ERA-provet Max 14 ERA Närvaroblanketter (NB_ERA; Bilaga 5b) 2 ERA Provrapportblankett (PRB_ERA; Bilaga 6b) 2 Elev Login Formulär ERA Data Submission Form och FTP Login: Du använder dessa när du laddar upp elevernas svar på ACERs FTP site Rekvisitionsblankett för ersättning 1 1 per elev 1 OBS 3: Eftersom PISA-material kan komma att användas i framtiden är säkerheten mycket viktig. Övrig skolpersonal kan titta igenom oanvända provhäften endast efter provet och i din närvaro. Kopiera INTE provhäften eller ERA-material på något sätt under några omständigheter. Viktiga blanketter: Elevblankett, Närvaroblankett och Provrapportblankett och motsvarande för ERA 39. Bland det material du har fått är Elevblanketten (EB), Närvaroblanketter (NB och NB_ERA) och Provrapportblanketten (PRB och PRB_ERA) viktiga dokument som du kommer att använda vid provtillfällena. Syftet med varje blankett redovisas i Tabell 5 nedan. Tabell 5: Blanketternas syften Blankett Syfte Fylls i av Elevblankett (EB) Lista de elever som valts ut för att delta i PISA och ERA och ge demografisk information om dessa elever (Se Figur 2 och Figur 3 för exempel). NC och SA Närvaroblankett (NB och NB_ERA) Ange nummer på provhäfte som tilldelats varje elev, och att notera elevnärvaron vid varje provtillfälle (se Bilaga 5a och 5b för exempel). NC och SA Provrapportblankett (PRB och PRB_ERA) Notera tider och förhållanden vid varje provtillfälle (Bilaga 6a och 6b). SA PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 15

16 2. Bekanta dig med provtillfälleskoderna 40. Provtillfälleskoden är en unik tvåsiffrig kod för varje provtillfälle vid en skola. Den kan ha alla värden mellan 11 och 77. Du ska fylla i en provtillfälleskod på NB och PRB för varje provtillfälle. Därför är det viktigt att vara väl förtrogen med tillfälleskodningen före provdagen. 41. Du och eventuella andra personer som leder prov måste i förväg komma överens om en tvåsiffrig tillfälleskod. Det kan till exempel vara en person som leder det skriftliga provet och en som leder ERA. Första siffran i provtillfälleskoden: Provledarens nummer 42. Den första siffran i provtillfälleskoden identifierar provledaren. Om ni bara använder en provledare vid skolan kommer den första siffran för alla tillfällen att vara 1. Om PISA genomförs med mer än en grupp och två provledare kommer att användas, ska första siffran för de tillfällen som genomförs av den första provledaren vara 1, och första siffran för de tillfällen som genomförs av den andra provledaren vara 2. I så fall måste ni i förväg komma överens om vilken siffra var och en ska använda. Andra siffran i provtillfälleskoden: Provtillfällets nummer 43. Den andra siffran är numret på det provtillfälle som genomförs av en provledare. Alltså, om det är flera tillfällen kommer koderna att följa mönstret 11, 12, 13 och så vidare. Om flera personer genomför provtillfällen kommer provtillfälleskoderna att bli 11, 12 för den första provledaren, och 21, 22 för provledare nummer 2, och så vidare. OBS 4: En separat uppsättning av NB och PRB måste användas vid varje provtillfälle. Om det krävs fler än två provtillfällen måste du göra fler kopior av dessa blanketter. Däremot ska en enda EB användas för att ge information om alla elever som valts ut vid skolan. Exempel på användning av Provtillfälleskoder 44. Nedan ges några exempel på provtillfälleskoder för olika fall. Använd exemplen för att lära dig använda koderna. 45. (a) Provhäftena och enkäterna administreras till alla utvalda elever vid ett enda kombinerat prov- och enkättillfälle. Inget uppföljningstillfälle behövs. Skriv in provtillfälleskod 11 på både NB och PRB. 46. (b) Ett kombinerat prov- och enkättillfälle hålls på en dag och ett kombinerat prov- och enkätuppföljningstillfälle hålls en senare dag. Båda tillfällena administreras av samma provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB för det första tillfället och 12 på en andra uppsättning NB och PRB som används vid uppföljningstillfället. Lägg märke till att två uppsättningar blanketter måste användas i detta fall, en för det första provtillfället och en för uppföljningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 16

17 47. (c) Skolan har inte plats för alla elever i ett rum, och man beslutar sig för två parallella prov- och enkättillfällen. I detta fall krävs två provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB som används av en provledare, och 21 på de två blanketter som används av den andra provledaren. OBS 5: Lägg märke till följande om fler än en provledare behövs för att genomföra provet. Alla provledare måste ha deltagit vid utbildning som ordnats av NC. Före provet ska varje provledare ha: en kopia av EB, en uppsättning NB och PRB och en kopia av denna manual. De olika provledarna måste i förväg komma överens om vem som ska använda 1 som första siffra i tillfälleskoden, vem som ska använda 2 och så vidare. 3. Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet 48. Informera kollegor, elever (särskilt dem som valts ut) och eventuellt föräldrar om PISAundersökningen i enlighet med de principer ni har vid skolan. 49. Informera också kollegor, elever och eventuellt föräldrar om de elever som ska delta i ERA. Förklara vad ERA går ut på för eleverna och att de valts ut slumpmässigt. Använd EB (kolumn 12) för att identifiera de elever som valts ut till ERA. 50. Be om hjälp av en kollega som känner till skolans datorer för att: (1) ge teknisk support (framför allt vid början och slutet av provet för set-up och återställning av datorerna om det behövs) och/eller (2) konfigurera om datorerna för ERA, helst dagen före provet (om det är nödvändigt). 51. Den hjälpen kommer att vara värdefull för att säkerställa att ERA löper friktionsfritt. Du kan ge den som hjälper dig relevanta delar av denna manual. 52. Det är mycket viktigt att förklara syftet med PISA för kollegor och elever före provet för att engagera eleverna och uppmuntra dem att vara med. 4. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna 53. Listan med de utvalda eleverna och de data du lämnade om dessa elever kommer att skickas till dig på Elevblanketten (EB). Du måste gå igenom listan och komplettera den med ytterligare information. Ett exempel på EB visas på följande sida i Figur 2. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 17

18 Figur 2 : PISA 2009 Main Survey - ELEVBLANKETT (exempel innan den är helt ifylld) Skola: Kyrkskolan SkolAnsvarig: Kalle Pettersson Fylls i av NC Kontrolleras av SA Fylls i av SA Av NC för ERA För SA vid behov (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8a) (8b) (9) (10) (11) (12) (13) Stratum ID Skol ID Elev ID Rad Nummer Elevens Namn Årskurs Kön (F=1; P=2) Födelsemånad (MM-ÅÅÅÅ) Studie Prog. Stöd Ej deltagande ERA KOMMENTARER Anders Svensson Sune Linde Jennifer Ögren José Rodriguez Lina Karlsson Roy Zastrow Elias Jonasson Julia Walter Susanne Svensson Lars Fredriksson Cecilia Alexandersson Anna Radlov Maria Martinsson Karl Persson

19 Steg för att gå igenom och uppdatera Elevblanketten Steg 1: Kontrollera och fyll i elevdata (kolumn 5-9) 54. För kolumnerna 5 till 8, identifiera och korrigera information som saknas eller är felaktig beträffande elevens namn, årskurs, kön eller födelsemånad. 55. Kolumnen med studieprogram (kolumn 9) fylls i enligt följande. 1: Grundskola 2: Gymnasieskola, studieförberedande program (naturvetenskapsprogram, samhällsvetenskapsprogram, teknikprogram, estetiskt program) 3: Gymnasieskola, övriga program utom individuella programmet 4: Gymnasieskola, individuella programmet Steg 2: Identifiera elever med behov av särskilt stöd (kolumn 10) 56. Information om elever i behov av särskilt stöd registreras i kolumn 10 på elevblanketten. De koder som skall användas definieras nedan. ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Koder som ska användas i kolumn 10 på elevblanketten för att definiera de utvalda elevernas behov av särskilt stöd. Kod 1 = Fysisk, kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning eleven har en måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning eller en kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning enligt test eller bedömning av en på området professionellt kunnig person. Kod 3 = Begränsade erfarenheter av svenska språket eleven har inte svenska som modersmål och har därför begränsade kunskaper i svenska språket. De flesta eleverna kommer inte att få någon kod i kolumn 10, vilket betyder att de inte är i behov av särskilt stöd. Exempel på koder för särskilt stöd: 57. Studera Figur 2, där följande exempelkoder angetts. José Rodriguez har inte svenska som modersmål och har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Han betecknas därför med kod 3 i kolumn 10. Roy Zastrow har inte svenska som modersmål. Han har fått undervisning i svenska längre än ett år, men har fortfarande svårigheter med svenska uttryck och behöver ytterligare undervisning. Han får också kod 3 i kolumn 10. Elias Jonasson är blind och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Lars Fredriksson är rörelsehindrad och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Anna Radlov har av professionellt kunniga bedömts ha en kognitiv funktionsnedsättning och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Ingen av de andra eleverna är i behov av särskilt stöd och får därför ingen kod i kolumn 10. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 19

20 Steg 3: Identifiera elever som INTE KAN delta i PISA (kolumn 11) 58. Kolumn 11 används för att markera elever som inte kan delta i PISA. PISA har som mål att omfatta så många elever som möjligt. Några elever kanske ändå inte kan delta av olika skäl. Dessa skäl för icke deltagande måste anges i kolumn 11 på EB med hjälp av följande koder: Kod 2 - Elevens föräldrar vägrar eleven att delta i PISA 59. Ett litet antal föräldrar kan vägra sitt barn att delta i PISA. Om det sker, ange "2" i kolumn 11. Kod 3 - Elev med behov av särskilt stöd som inte kan delta 60. Riktlinjerna i tabell 6 kan hjälpa dig att avgöra om en elev med behov av särskilt stöd kan uteslutas från PISA. Om en elev med särskilda behov ska uteslutas, ange "3" för denna elev i kolumn 11. OBS 6 : Många elever med behov av särskilt stöd kommer att kunna delta. Tabell 6: Riktlinjer - Elever med behov av särskilt stöd som inte kan delta Behov av särskilt stöd Elever som kan uteslutas Elever som ska vara med Fysisk funktionsnedsättning Kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning Otillräckliga erfarenheter av svenska språket Eleven har en måttlig till svår permanent motorisk funktionsnedsättning som gör att han/hon inte kan delta vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven har en sådan kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning att han/hon inte klarar av att delta i PISA-provet. Med detta menas elever som kognitivt eller emotionellt är oförmögna att ens följa de allmänna instruktionerna vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven uppfyller ALLA TRE följande kriterier: Har inte svenska som modersmål; har begränsade kunskaper i svenska; och Har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Kod 3 in kolumn 11 Eleven klarar att delta i provet. Eleven klarar att delta i provet. Han/hon ska INTE uteslutas endast på grund av dåliga skolresultat eller disciplinproblem. Eleven uppfyller BARA ett eller två av kriterierna. 61. Följande koder hänför sig till fall där elever inte längre finns på skolan, eller där elever inte uppfyller valbarhetskriterierna och av misstag togs med på listan över valbara elever. Kod 4 och 5 - En elev har flyttat till en annan skola Om en elev har flyttat till en annan skola, ange kod "4" för den eleven i kolumn 11. Om en elev har lämnat skolan, och det inte är känt till vilken skola eleven flyttat, ange kod "5" för den eleven i kolumn 11. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 20

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA)

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA) PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA) Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutshes

Läs mer

1. Vad är PISA?... 2. 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2. 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2. 4. Hur är PISA organsierat?...

1. Vad är PISA?... 2. 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2. 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2. 4. Hur är PISA organsierat?... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är PISA?... 2 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2 4. Hur är PISA organsierat?... 2 5. Vad försöker PISA beskriva?... 3 Literacy...

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti ALLMÄNT Drevprovsredovisningen kommer även den kommande säsongen att skötas med hjälp av ett Excelprogram, vilket är en uppdaterad variant av det program som togs i bruk säsongen 2011/2012. Denna instruktion

Läs mer

Salshantering i Novaschem 2013

Salshantering i Novaschem 2013 Salshantering Salshanteringen har ändrats och förbättrats i Novaschem 2013. Det finns nu ett antal nya möjligheter. Förutom de tidigare möjligheterna kan man välja att en sal inte får väljas för vissa

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; UHRFS 2015:3 Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 11 juni

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för

Läs mer

Högskoleprovet provhandbok

Högskoleprovet provhandbok 1 Högskoleprovet provhandbok INNEHÅLL Information från Universitets- och högskolerådet s. 1 Rutiner för provmaterialet s. 2 Information som rör provgenomförandet s. 4 Provets genomförande instruktioner

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för

Läs mer

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Dessa anvisningar gäller övervakning av provsituationen. Provlokalen och studerandes sittplatser har förberetts före provsituationen enligt instruktioner

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) 14. Att göra utskrifter version 2006-11-29 14.1 14. Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar som du får om några dagar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu.

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu. Högskoleprovet ytterligare en väg till högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu. VIKTIGA DATUM 2015 Sista anmälningsdag är den 15 september. Provdag är lördagen den 24 oktober. VIKTIGA DATUM 2016

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Elever som läser enligt Gy2011

Elever som läser enligt Gy2011 Elever som läser enligt Gy2011 Instruktioner och förklaringar till kursprovsmallen Undersökningen består av tre blanketter, logga in och lämna samtliga uppgifter för GY 2011 eller Lpf 94. Om det saknas

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet

Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet 1 Högskoleprovet handbok för skolor i utlandet INNEHÅLL Administrativa rutiner s. 1 Rutiner som rör provmaterialet s. 2 Information om provgenomförandet s. 3 Provets genomförande Instruktioner till provledare

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator

Så här kommer du igång med din elevdator Så här kommer du igång med din elevdator Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer. Namnlapp sätter vi på framsidan.

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST

UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST BAKGRUNDSINFORMATION Elevens namn: Ålder: Datum: Årskurs: Kön: Testledare: Antal dagar tränade med Mattelek Flex: 1 FÖRTEST#1: TALUPPFATTNING

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google apps for education Classroom - Pedagoger Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google Classroom i Österåker Sida 2 Google Classroom länk

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Att fylla i närvarokort - ledare

Att fylla i närvarokort - ledare Att fylla i närvarokort - ledare 1 2 Innehåll Registrera sammankomst 4 Välj närvarokort 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det 4 Lägg till deltagare på närvarokortet 5 Fyll i närvaromarkeringar 5 Spara

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Sammanfattning. Rapportens syfte

Sammanfattning. Rapportens syfte Sammanfattning En viktig källa till information om utvecklingen av kunskaper och färdigheter i den svenska skolan är de återkommande internationella jämförande studierna. Dessa studier har under 2000-talet

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Registrera sammankomst... 2 Välj rätt närvarokort... 2 Välj vad ni gjorde och

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT)

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) www.insieme.se Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) Version Datum Kommentar Författare 1 Marlene SandbergAndersson 2 2014-09-02 Uppdaterad Marlene SandbergAndersson 3 2014-09-17 Uppdaterad

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum 2010-09-13 Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum Med syfte att erhålla en bild av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren kommer undervisningen

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Lathund Skolverkets bedömningsportal

Lathund Skolverkets bedömningsportal Lathund Skolverkets bedömningsportal 1 (10) Innehåll 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal... 2 2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov & material med flera uppgifter... 6 3.Logga ut...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT A Svenska 494 Project

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer