PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual"

Transkript

1 PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual Final Version Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutsches Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japan) Analyse des systèmes et des pratiques d enseignement (aspe) Westat

2 Akronymer ERA NC OECD PISA SA NB Stöd PRB EB Electronic Reading Assessment Nationellt Centrum Organisation for Economic Co-operation and Development Programme for International Student Assessment SkolAnsvarig Närvaroblankett Behov av särskilt stöd Provrapportblankett Elevblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 2

3 Innehåll INLEDNING... 4 Vad är PISA?... 4 Utformningen av PISA... 5 Vilken roll har Skolansvarig (SA)?... 5 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER Kom överens med NC om provdatum Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i datorresursblanketten online på Bekräftelse av provdatum från NC Kvalitetsobservatörer Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten Sammanfattning av kapitel KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC Bekanta dig med provtillfälleskoderna Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna Lämna Skolenkäten till rektor Organisera och kom överens om provplanerna med övrig personal Förbered allt material som behövs för proven Hämta den ifyllda Skolenkäten...25 Sammanfattning av kapitel KAPITEL 3: PROVDAGEN Gå igenom och gör färdig Elevblanketten KAPITEL 4: EFTER PROVET Gör i ordning en försändelse med materialet Skicka tillbaka allt provmaterial till NC Förvara kopior av blanketter (EB, NB, NB_ERA, PRB och PRB_ERA) Sammanfattning av Kapitel Bilaga 1: PISA 2009 Main Survey - Provdatumblankett Bilaga 2: ELEVLISTA Bilaga 3: PISA 2009 Main Survey Förklaringar till frågor i Elevenkäten Bilaga 4: PISA 2009 Main Survey Mottagningsblankett Bilaga 5a: PISA 2009 Main Survey Exempel på närvaroblankett Bilaga 5b Exempel ERA Närvaroblankett (NB_ERA) Bilaga 6a: PISA 2009 Main Survey Provrapportblankett Bilaga 6b PISA 2009 Main Survey ERA Provrapportblankett (PRB_ERA) Bilaga 7: PISA 2009 Main Survey Återsändningsblankett Bilaga 8: PISA 2009 huvudundersökning Datorresursblankett PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 3

4 INLEDNING 1. Tack för att du ställer upp som Skolansvarig (SA) för PISA. Eftersom din skola valts ut för att representera Sverige i detta stora utvärderingsprogram kommer du att spela en mycket viktig roll för att säkerställa att undersökningen genomförs smidigt och på föreskrivet sätt. Därigenom kommer du att bidra till PISAs målsättning att förbättra utbildningskvaliteten i Sverige. 2. Denna manual kommer att hjälpa dig att steg för steg förstå hur du som SA kan bidra till att PISA genomförs framgångsrikt. Vad är PISA? 3. PISA står för Programme for International Student Assessment, och stöds av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA 2009 är den fjärde PISA-studien som genomförts sedan 2000 och involverar fler än 60 deltagande länder. 4. PISA har följande karaktäristika: Den är världens största internationella studie inom utbildning; Den undersöker elever som är omkring 15 år gamla; Den undersöker hur väl förberedda eleverna är för vuxenlivet; och Den mäter elevers prestationer i Läsning, Matematik och Naturvetenskap. 5. Mellan 4500 och elever i varje land deltar normalt i huvudstudien, och mellan 800 och 1200 i förundersökningen. 6. Att delta i PISA är viktigt därför att resultaten från undersökningen kan användas för följande syften: Att visa hur väl förberedda svenska elever är för att lära vidare efter skolan; Att användas av skolor, utbildningssystem och regeringar för att identifiera utvecklingsområden; och Att ge möjligheter till jämförelser med avseende på prestationer och lärmiljöer mellan olika länder. Vad är ERA? 7. Den ökande relevansen av och insikten om elektronisk text som en viktig aspekt av läsning har lett till en ny och innovativ komponent i PISA: The Electronic Reading Assessment (ERA). 8. Elever som deltar i ERA är ett delurval av dem som deltar i PISAs skriftliga prov. ERA genomförs på skolans datorer i ett rum. 9. Det är ett krav att ERA äger rum efter PISAs skriftliga prov, och helst samma dag. 10. För mer detaljer om PISA, se material från NC, OECDs webplats eller OBS 1: Alla data som samlas in i PISA är konfidentiella. Ingen person eller skola kan identifieras i någon rapport från undersökningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 4

5 Utformningen av PISA 11. Vid undersökningen kommer upp till 30 elever att under två timmar få fylla i ett provhäfte och därefter en elevenkät. Det finns 13 olika provhäften, och varje elev kommer att tilldelas ett av dem. Rektor kommer också att få fylla i en skolenkät. 12. Efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag, kommer ett delurval av de elever som deltog i det skriftliga provet, också att delta i ERA. Vilken roll har Skolansvarig (SA)? 13. Som SA har du ansvaret att fungera som en förbindelselänk mellan din skola och det Nationella Centret. 14. Det är nödvändigt att de procedurer som beskrivs i denna manual följs till punkt och pricka för att säkerställa att PISA genomförs på samma sätt i alla deltagande länder. Om man inte gör det kan resultaten av undersökningen bli oanvändbara. 15. De viktigaste aktiviteterna du kommer att genomföra som SA finns i Tabell 1 med ungefärliga datum. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 5

6 Tabell 1: Viktiga aktiviteter för SA inom PISA Stadium Datum Aktivitet Sida 1. Förberedelser 16 januari 16 januari 26 januari Föreslå provdatum online på Göra en lista över alla valbara elever och maila den till NC Fylla i datorresursformuläret - online på Få bekräftelse av NC om provdatum Kontakta NC om provdatum måste ändras. 12 januari/februari 2009 Närvara vid PISA-utbildningen 12 Efter utbildningen Bekanta dig med förklaringarna i elevenkäten Före provtillfället 2 veckor före provtillfället Ta emot, kontrollera och säkra materialet som skickats från NC. 14 Bekanta dig med provtillfälleskoderna februari 1-2 veckor före provtillfället Informera lärare, elever och eventuellt föräldrar om provet. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB). Skicka den ifyllda EB till NC för godkännande. Lämna skolenkäten till lämplig person vid skolan. Organisera och gå igenom planerna för genomförandet med övrig skolpersonal Förbered allt material som behövs för provet. 25 Några dagar före provtillfället Hämta den ifyllda skolenkäten. 25 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 6

7 3. Provdagen 1 timme före provet Gå igenom Elevblanketten och gör den färdig Efter provtillfälet Övrigt om provdagen hittar ni i den blå provledarmanualen och i den röda ERA manualen som ni får i samband med utbildningen Snarast efter provet Förbered allt material för att skicka iväg det. 28 Så snart allt material är packat Till årets slut Skicka tillbaka allt provmaterial till NC. 28 Spara kopior av Elevblankett, Närvaroblanketter och Provrapportblanketter. 29 Om du har några frågor, kontakta oss: Maria Edholm, ; Britt-Marie Backlund KG Karlsson, Mittuniversitetet, Härnösand PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 7

8 KAPITEL 1: FÖRBEREDELSER 1. Kom överens med NC om provdatum 16. PISA-undersökningen äger rum mellan 9 mars och 17 april. Fyll i detaljer om önskat provdatum i Provdatumblanketten (Bilaga 1). Fyll i den online på före den 16 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). Att tänka på när du väljer provdatum 17. Tänk på följande när du väljer provdatum. Du måste planera för både det skriftliga PISA-provet och ERA-provet. ERA-provet måste äga rum efter det skriftliga PISA-provet, och helst samma dag. Kontrollera att inget annat, som kan krocka med provet, sker på skolan. Kontrollera också att inget kolliderar med ERA-provet. Elever som även väljs ut för ERA måste vara tillgängliga för båda proven. Försäkra dig om att skolan har en lämplig lokal för provet. Rummet bör uppfylla följande kriterier: (a) stort nog för att rymma 30 elever vid varsitt bord; (b) avskärmat från distraktioner och oljud; Försäkra dig om att rummet där ERA-provet äger rum uppfyller följande kriterier: (a) Utformat så att provet kan övervakas av en enda provledare och stort nog för att rymma upp till 14 elever som sitter så att de inte kan se varandras skärmar. (b) Vara tillgängligt under hela provtiden (ungefär 1 timme 20 minuter inklusive förberedelser och avslutande aktiviteter). Det skriftliga PISA-provet tar ungefär 3½ timme, som framgår av Tabell 2a, och ERA tar ungefär 1 timme 20 minuter, inklusive förberedelser, som framgår av tabell 2b. Den tid som eleverna måste vara närvarande vid ERA är ungefär 60 minuter. Eftersom vissa elever kommer att delta både i det skriftliga provet och i ERA är det bäst att lägga det skriftliga provet i början av skoldagen. Det rekommenderas att ERA genomförs under eftermiddagen. Ytterligare tid kan behövas för att ställa i ordning datorerna. Se manualen för hårdvarutestet. Gör en paus på minst en timme efter det skriftliga provet innan ERA-provet börjar. Tiden behövs för att iordningställa datorerna för provet. Dessutom behöver ERA-eleverna en paus. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 8

9 Tabell 2a: Tider för det skriftliga PISA-provet Aktivitet Utdelning av material och introduktion Provhäftet Kort paus Provhäftet Paus Elevenkäten Hopsamling av material och avslutning Totalt Tid minuter (ungefär) 1 timme (exakt) Högst 5 minuter 1 timme (exakt) minuter 35 minuter (ungefär) 3-5 minuter (ungefär) 3 timmar och 25 minuter Tabell 2b: Tider för ERA-provet Aktivitet Ställa i ordning datorer Dela ut inloggningsuppgifter, lösenord samt introduktion av provet ERA-övning Genomföra ERA-provet Avsluta provet, samla in och överföra data Tid 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 10 minuter (ungefär) 40 minuter (exakt) 10 minuter (ungefär) Totalt 1 timme 20 minuter (ungefär) Obs: Om datorerna måste ställas i ordning, lägg till 20 minuter före och 20 minuter efter provet. OBS 2: Det är viktigt att Provdatumblanketten fylls i före 16 januari på PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 9

10 Figur 1: ELEVLISTA (Exempel) Fyll i skolans namn och adress samt namn på personen som sammanställt listan och telefonnumret till denna person. Fyll också i det datum då listan skrevs. Skolans namn Adress Listan skriven av E-post Telefon Datum då listan skrevs Lista ALLA elever i årskurs 7 eller högre födda mellan 1 januari och 31 december 1993 A B Klass/grupp- C D Kön (Flicka=F E Födelsemånad F Födelseår För- och efternamn beteckning Årskurs Pojke=P) (4 siffror) 1 Anders Svensson 9 a 9 P Sune Linde Asken 9 P Jennifer Ögren Björken 9 F José Rodriguez 9 P Lina Karlsson 8 F Roy Zastrow 8 P Elias Jonasson 9 P Julia Walter 9 F Susanne Svensson 9 F Lars Fredriksson 9 P Cecilia Alexandersson 9 F * 12 Anna Radlov 9 F Maria Martinsson 6* F Karl Persson 9 P * Avsiktliga felaktigheter. Förklaras närmare i punkt 61 PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 10

11 2. Gör i ordning en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Steg för att sammanställa en lista över valbara elever Steg 1: Förbered en elevlista 18. Använd blanketten som mailats ut. Den kan även laddas ned från Steg 2: Identifiera ALLA elever vid skolan som uppfyller valbarhetskriterierna 19. Viktigt! Kriterier för elevers valbarhet till PISA är: Går i årskurs 7 eller högre; OCH Är född under Integrerade särskoleelever ska ha minst 50% undervisning i normalklass för att vara med på listan. 20. PISA behöver korrekt information om alla elever vid skolan som uppfyller ovanstående kriterier för valbarhet. Några få av dessa elever kan eventuellt inte delta i PISA. För tillfället måste alla sådana elever vara med på den fullständiga listan. Senare kan en del elever behöva uteslutas. Se nästa kapitel. Steg 3: Skriv varje valbar elevs namn kolumn A Steg 4: Notera den demografiska informationen för varje valbar elev Kolumnerna B - F 21. Födelsemånad och år (Kolumn E och F) Kön (Kolumn D): Skriv F (Flicka) eller P (Pojke). 23. Årskurs (Kolumn C): Årskursen ska vara 7 eller högre. 24. Klass eller grupp (Kolumn B): För att kunna skilja på elever med samma namn och födelsedata. Steg 5: Skicka listan till NC 25. Maila den ifyllda listan till på NC senast den 16 januari. Därefter kommer NC att slumpmässigt välja ut 30 elever från listan. 3. Fyll i datorresursblanketten online på 26. Du måste fylla i Datorresursblanketten med resultaten från hårdvarutestet (Bilaga 8). 27. I denna blankett krävs information om datorresurserna vid din skola. Den kommer att användas för att fastställa hur många lämpliga datorer som finns för att genomföra ERA-provet. 28. Ifyllandet av denna blankett kräver att du tar kontakt med någon som känner till de tekniska aspekterna av skolans datorresurser och skolans IT-policy. Idealt är det den dataansvarige vid skolan. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 11

12 29. Fyll i skolans datorresursblankett på senast 26 januari. Använd din skolas unika identifikation (stratum och skol-id). 4. Bekräftelse av provdatum från NC 30. Du får bekräftelse om provdatum från NC senast den 12 februari. Informera rektor och skolpersonal om detaljerna. 5. Kvalitetsobservatörer 31. På provdagen kommer PISAs kvalitetsobservatörer utsedda av NC att besöka vissa slumpvis utvalda skolor. Deras huvuduppgift är att dokumentera hur provprocedurerna följs på provdagen. För att göra det kommer PISAs kvalitetsobservatörer att besöka vissa skolor, observera proven och genomföra en kort intervju med dig efter provet. Deras uppgift är begränsad till dessa PISA-relaterade aktiviteter. 32. Eftersom din skola kan komma att väljas ut för observation är det nödvändigt att du kontaktar NC snarast om provdatum måste ändras. 33. Om din skola väljs ut för kvalitetskontroll kommer kvalitetsobservatören att kontakta dig några dagar före provet för att informera dig om sitt besök. På provdagens morgon kommer kvalitetsobservatören att anmäla sig på skolexpeditionen. Kontakta NC om du har några frågor om besök av en kvalitetsobservatör. 6. Närvara vid PISA-utbildningen 34. Alla som ska fungera som provledare måste närvara vid PISA-utbildningen. Vid utbildningen kommer din roll att tydliggöras. Det är viktigt att du läser provledarmanualen noga före utbildningen och tar med den till utbildningsdagen. Utbildningen ges på följande orter. Detaljprogram mailas: Sundsvall 30 januari Göteborg 3 februari Malmö 4 februari Växjö 5 februari Gävle 9 februari Örebro 10 februari Stockholm 11 februari Luleå 12 februari 7. Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten 35. När eleverna fyller i elevenkäten kan du behöva svara på elevernas undringar om de har svårigheter att besvara frågorna. För att hjälpa dig att hantera sådana frågor finns förklaringar till olika delar av elevenkäten i Bilaga 3. Bekanta dig med dessa förklaringar före provdagen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 12

13 Sammanfattning av kapitel 1 Tabell 3: Checklista - Kapitel 1: Förberedelser Föreslå provdatum och fyll i Provdatumblanketten på Sammanställ en lista över alla valbara elever och skicka den till NC Fyll i Datorresursblanketten på med hjälp av hårdvarutestet Få provdatum bekräftat av NC Kontakta NC om provdatum måste ändras Närvara vid PISA-utbildningen Bekanta dig med förklaringarna till elevenkäten PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 13

14 KAPITEL 2: FÖRE PROVTILLFÄLLET 1. Ta emot, kontrollera och säkra provmaterialet som skickats av NC 36. Ungefär två veckor före provet kommer NC att skicka ett paket med provmaterialet till din skola. 37. När du får paketet ska du göra följande: Försäkra dig om att allt du behöver finns med (använd checklistan i Tabell 4); Fyll i Mottagningsblanketten (se Bilaga 4) på och Efter att ha kontrollerat paketet, stäng det och förvara det på säker plats. 38. Du ansvarar för att provmaterialet förvaras säkert och för att skicka tillbaka allt material till NC efter provet. Tabell 4: Checklista över material Mottaget Material Antal Elevblankett (EB): En lista över de elever vid skolan som valts ut för att delta i det skriftliga PISA-provet och de som valts ut för ERA, med demografisk information om dessa elever. Du ska använda blanketten före provet för att skriva in de elever som inte kan delta i provet. Provmaterial: Slutna kuvert som vart och ett innehåller ett provhäfte och en elevenkät för varje elev i urvalet. Varje kuvert har en etikett med elevidentifikationsdata. Skolenkäter Extra provhäften 1 30 kuvert per skola 2 (en extra kopia) 1 bunt Extra elevenkäter 2 Närvaroblankett (Bilaga 5a): Du ska använda blanketten under provtillfället för att notera elevnärvaro. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Provrapportblankett (Bilaga 6a): Du ska fylla i blanketten under och efter provtillfället för att ge information om tider och provförhållanden. En extra kopia finns med om mer än ett provtillfälle krävs. Återsändningsblankett (Bilaga 7): Du ska fylla i blanketten när allt material skickas tillbaka till NC PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 14

15 Mottaget Material Antal CD-skivor för ERA-provet Enligt hårdvarutest (max 14) USB-minnen för ERA-provet Max 14 ERA Närvaroblanketter (NB_ERA; Bilaga 5b) 2 ERA Provrapportblankett (PRB_ERA; Bilaga 6b) 2 Elev Login Formulär ERA Data Submission Form och FTP Login: Du använder dessa när du laddar upp elevernas svar på ACERs FTP site Rekvisitionsblankett för ersättning 1 1 per elev 1 OBS 3: Eftersom PISA-material kan komma att användas i framtiden är säkerheten mycket viktig. Övrig skolpersonal kan titta igenom oanvända provhäften endast efter provet och i din närvaro. Kopiera INTE provhäften eller ERA-material på något sätt under några omständigheter. Viktiga blanketter: Elevblankett, Närvaroblankett och Provrapportblankett och motsvarande för ERA 39. Bland det material du har fått är Elevblanketten (EB), Närvaroblanketter (NB och NB_ERA) och Provrapportblanketten (PRB och PRB_ERA) viktiga dokument som du kommer att använda vid provtillfällena. Syftet med varje blankett redovisas i Tabell 5 nedan. Tabell 5: Blanketternas syften Blankett Syfte Fylls i av Elevblankett (EB) Lista de elever som valts ut för att delta i PISA och ERA och ge demografisk information om dessa elever (Se Figur 2 och Figur 3 för exempel). NC och SA Närvaroblankett (NB och NB_ERA) Ange nummer på provhäfte som tilldelats varje elev, och att notera elevnärvaron vid varje provtillfälle (se Bilaga 5a och 5b för exempel). NC och SA Provrapportblankett (PRB och PRB_ERA) Notera tider och förhållanden vid varje provtillfälle (Bilaga 6a och 6b). SA PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 15

16 2. Bekanta dig med provtillfälleskoderna 40. Provtillfälleskoden är en unik tvåsiffrig kod för varje provtillfälle vid en skola. Den kan ha alla värden mellan 11 och 77. Du ska fylla i en provtillfälleskod på NB och PRB för varje provtillfälle. Därför är det viktigt att vara väl förtrogen med tillfälleskodningen före provdagen. 41. Du och eventuella andra personer som leder prov måste i förväg komma överens om en tvåsiffrig tillfälleskod. Det kan till exempel vara en person som leder det skriftliga provet och en som leder ERA. Första siffran i provtillfälleskoden: Provledarens nummer 42. Den första siffran i provtillfälleskoden identifierar provledaren. Om ni bara använder en provledare vid skolan kommer den första siffran för alla tillfällen att vara 1. Om PISA genomförs med mer än en grupp och två provledare kommer att användas, ska första siffran för de tillfällen som genomförs av den första provledaren vara 1, och första siffran för de tillfällen som genomförs av den andra provledaren vara 2. I så fall måste ni i förväg komma överens om vilken siffra var och en ska använda. Andra siffran i provtillfälleskoden: Provtillfällets nummer 43. Den andra siffran är numret på det provtillfälle som genomförs av en provledare. Alltså, om det är flera tillfällen kommer koderna att följa mönstret 11, 12, 13 och så vidare. Om flera personer genomför provtillfällen kommer provtillfälleskoderna att bli 11, 12 för den första provledaren, och 21, 22 för provledare nummer 2, och så vidare. OBS 4: En separat uppsättning av NB och PRB måste användas vid varje provtillfälle. Om det krävs fler än två provtillfällen måste du göra fler kopior av dessa blanketter. Däremot ska en enda EB användas för att ge information om alla elever som valts ut vid skolan. Exempel på användning av Provtillfälleskoder 44. Nedan ges några exempel på provtillfälleskoder för olika fall. Använd exemplen för att lära dig använda koderna. 45. (a) Provhäftena och enkäterna administreras till alla utvalda elever vid ett enda kombinerat prov- och enkättillfälle. Inget uppföljningstillfälle behövs. Skriv in provtillfälleskod 11 på både NB och PRB. 46. (b) Ett kombinerat prov- och enkättillfälle hålls på en dag och ett kombinerat prov- och enkätuppföljningstillfälle hålls en senare dag. Båda tillfällena administreras av samma provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB för det första tillfället och 12 på en andra uppsättning NB och PRB som används vid uppföljningstillfället. Lägg märke till att två uppsättningar blanketter måste användas i detta fall, en för det första provtillfället och en för uppföljningen. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 16

17 47. (c) Skolan har inte plats för alla elever i ett rum, och man beslutar sig för två parallella prov- och enkättillfällen. I detta fall krävs två provledare. Skriv in provtillfälleskod 11 på NB och PRB som används av en provledare, och 21 på de två blanketter som används av den andra provledaren. OBS 5: Lägg märke till följande om fler än en provledare behövs för att genomföra provet. Alla provledare måste ha deltagit vid utbildning som ordnats av NC. Före provet ska varje provledare ha: en kopia av EB, en uppsättning NB och PRB och en kopia av denna manual. De olika provledarna måste i förväg komma överens om vem som ska använda 1 som första siffra i tillfälleskoden, vem som ska använda 2 och så vidare. 3. Informera kollegor, elever och eventuellt föräldrar om provet 48. Informera kollegor, elever (särskilt dem som valts ut) och eventuellt föräldrar om PISAundersökningen i enlighet med de principer ni har vid skolan. 49. Informera också kollegor, elever och eventuellt föräldrar om de elever som ska delta i ERA. Förklara vad ERA går ut på för eleverna och att de valts ut slumpmässigt. Använd EB (kolumn 12) för att identifiera de elever som valts ut till ERA. 50. Be om hjälp av en kollega som känner till skolans datorer för att: (1) ge teknisk support (framför allt vid början och slutet av provet för set-up och återställning av datorerna om det behövs) och/eller (2) konfigurera om datorerna för ERA, helst dagen före provet (om det är nödvändigt). 51. Den hjälpen kommer att vara värdefull för att säkerställa att ERA löper friktionsfritt. Du kan ge den som hjälper dig relevanta delar av denna manual. 52. Det är mycket viktigt att förklara syftet med PISA för kollegor och elever före provet för att engagera eleverna och uppmuntra dem att vara med. 4. Gå igenom och uppdatera Elevblanketten (EB) som innehåller de utvalda eleverna 53. Listan med de utvalda eleverna och de data du lämnade om dessa elever kommer att skickas till dig på Elevblanketten (EB). Du måste gå igenom listan och komplettera den med ytterligare information. Ett exempel på EB visas på följande sida i Figur 2. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 17

18 Figur 2 : PISA 2009 Main Survey - ELEVBLANKETT (exempel innan den är helt ifylld) Skola: Kyrkskolan SkolAnsvarig: Kalle Pettersson Fylls i av NC Kontrolleras av SA Fylls i av SA Av NC för ERA För SA vid behov (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8a) (8b) (9) (10) (11) (12) (13) Stratum ID Skol ID Elev ID Rad Nummer Elevens Namn Årskurs Kön (F=1; P=2) Födelsemånad (MM-ÅÅÅÅ) Studie Prog. Stöd Ej deltagande ERA KOMMENTARER Anders Svensson Sune Linde Jennifer Ögren José Rodriguez Lina Karlsson Roy Zastrow Elias Jonasson Julia Walter Susanne Svensson Lars Fredriksson Cecilia Alexandersson Anna Radlov Maria Martinsson Karl Persson

19 Steg för att gå igenom och uppdatera Elevblanketten Steg 1: Kontrollera och fyll i elevdata (kolumn 5-9) 54. För kolumnerna 5 till 8, identifiera och korrigera information som saknas eller är felaktig beträffande elevens namn, årskurs, kön eller födelsemånad. 55. Kolumnen med studieprogram (kolumn 9) fylls i enligt följande. 1: Grundskola 2: Gymnasieskola, studieförberedande program (naturvetenskapsprogram, samhällsvetenskapsprogram, teknikprogram, estetiskt program) 3: Gymnasieskola, övriga program utom individuella programmet 4: Gymnasieskola, individuella programmet Steg 2: Identifiera elever med behov av särskilt stöd (kolumn 10) 56. Information om elever i behov av särskilt stöd registreras i kolumn 10 på elevblanketten. De koder som skall användas definieras nedan. ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Koder som ska användas i kolumn 10 på elevblanketten för att definiera de utvalda elevernas behov av särskilt stöd. Kod 1 = Fysisk, kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning eleven har en måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning eller en kognitiv eller emotionell funktionsnedsättning enligt test eller bedömning av en på området professionellt kunnig person. Kod 3 = Begränsade erfarenheter av svenska språket eleven har inte svenska som modersmål och har därför begränsade kunskaper i svenska språket. De flesta eleverna kommer inte att få någon kod i kolumn 10, vilket betyder att de inte är i behov av särskilt stöd. Exempel på koder för särskilt stöd: 57. Studera Figur 2, där följande exempelkoder angetts. José Rodriguez har inte svenska som modersmål och har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Han betecknas därför med kod 3 i kolumn 10. Roy Zastrow har inte svenska som modersmål. Han har fått undervisning i svenska längre än ett år, men har fortfarande svårigheter med svenska uttryck och behöver ytterligare undervisning. Han får också kod 3 i kolumn 10. Elias Jonasson är blind och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Lars Fredriksson är rörelsehindrad och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Anna Radlov har av professionellt kunniga bedömts ha en kognitiv funktionsnedsättning och betecknas därför med kod 1 i kolumn 10. Ingen av de andra eleverna är i behov av särskilt stöd och får därför ingen kod i kolumn 10. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 19

20 Steg 3: Identifiera elever som INTE KAN delta i PISA (kolumn 11) 58. Kolumn 11 används för att markera elever som inte kan delta i PISA. PISA har som mål att omfatta så många elever som möjligt. Några elever kanske ändå inte kan delta av olika skäl. Dessa skäl för icke deltagande måste anges i kolumn 11 på EB med hjälp av följande koder: Kod 2 - Elevens föräldrar vägrar eleven att delta i PISA 59. Ett litet antal föräldrar kan vägra sitt barn att delta i PISA. Om det sker, ange "2" i kolumn 11. Kod 3 - Elev med behov av särskilt stöd som inte kan delta 60. Riktlinjerna i tabell 6 kan hjälpa dig att avgöra om en elev med behov av särskilt stöd kan uteslutas från PISA. Om en elev med särskilda behov ska uteslutas, ange "3" för denna elev i kolumn 11. OBS 6 : Många elever med behov av särskilt stöd kommer att kunna delta. Tabell 6: Riktlinjer - Elever med behov av särskilt stöd som inte kan delta Behov av särskilt stöd Elever som kan uteslutas Elever som ska vara med Fysisk funktionsnedsättning Kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning Otillräckliga erfarenheter av svenska språket Eleven har en måttlig till svår permanent motorisk funktionsnedsättning som gör att han/hon inte kan delta vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven har en sådan kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning att han/hon inte klarar av att delta i PISA-provet. Med detta menas elever som kognitivt eller emotionellt är oförmögna att ens följa de allmänna instruktionerna vid provtillfället. Kod 3 i kolumn 11 Eleven uppfyller ALLA TRE följande kriterier: Har inte svenska som modersmål; har begränsade kunskaper i svenska; och Har fått mindre än ett års undervisning i svenska. Kod 3 in kolumn 11 Eleven klarar att delta i provet. Eleven klarar att delta i provet. Han/hon ska INTE uteslutas endast på grund av dåliga skolresultat eller disciplinproblem. Eleven uppfyller BARA ett eller två av kriterierna. 61. Följande koder hänför sig till fall där elever inte längre finns på skolan, eller där elever inte uppfyller valbarhetskriterierna och av misstag togs med på listan över valbara elever. Kod 4 och 5 - En elev har flyttat till en annan skola Om en elev har flyttat till en annan skola, ange kod "4" för den eleven i kolumn 11. Om en elev har lämnat skolan, och det inte är känt till vilken skola eleven flyttat, ange kod "5" för den eleven i kolumn 11. PISA Main Survey 2009 Skolansvarigs manual Sidan 20

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Skriftliga PISA-provet

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Skriftliga PISA-provet PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Skriftliga PISA-provet Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutsches Institut für

Läs mer

VÄLKOMNA TILL PROVLEDARUTBILDNING PISA 2015

VÄLKOMNA TILL PROVLEDARUTBILDNING PISA 2015 VÄLKOMNA TILL PROVLEDARUTBILDNING PISA 2015 DAGENS AKTIVITETER 09.30 Fika och registrering 10:00 Välkomna! 10:10 PISA-resultat i korthet 10:30 Elever och PISA 12:00 Gemensam lunch 13:00 Provet och datorer

Läs mer

Information till skolledare PISA HUVUDSTUDIE 2015

Information till skolledare PISA HUVUDSTUDIE 2015 Information till skolledare PISA HUVUDSTUDIE 2015 PISA Nationella Centrum November 2014 INNEHÅLL PISA i Sverige och världen... 3 PISA på skolan... 3 Tabell 1: Viktiga aktiviteter... 4 PISA-webben... 4

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA)

PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA) PISA 2009 Main Survey Provledarmanual Electronic Reading Assessment (ERA) Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutshes

Läs mer

Handbok för skolsamordnare

Handbok för skolsamordnare Handbok för skolsamordnare TIMSS Advanced 2008 School Coordinator Manual TIMSS Advanced 2008 School Coordinator Manual Innehållsförteckning Inledning...1 1. Din roll som skolsamordnare...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

1. Vad är PISA?... 2. 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2. 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2. 4. Hur är PISA organsierat?...

1. Vad är PISA?... 2. 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2. 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2. 4. Hur är PISA organsierat?... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är PISA?... 2 2. Varför är Sverige med i PISA?... 2 3. Vilka jämförelser kan PISA göra?... 2 4. Hur är PISA organsierat?... 2 5. Vad försöker PISA beskriva?... 3 Literacy...

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2016

Grundskolan: elever per 15 oktober 2016 Grundskolan: elever per 15 oktober 2016 Avser alla kommunala samt alla fristående grundskoleenheter förutom konfessionella- och sameskolenheter. Instruktioner Sista insändningsdag: 2016-11-01 Innehåll

Läs mer

Introduktion till DigiExam-klienten/appen

Introduktion till DigiExam-klienten/appen Checklista som kan användas innan och under ett provtillfälle med allmänna rekommendationer för att lyckas med provtillfället Introduktion till DigiExam-klienten/appen Det är i DigiExam-klienten/appen

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Avser alla kommunala och fristående grundskoleenheter förutom sameskolenheter. Instruktioner Sista insändningsdag: 2017-11-01 Innehåll Nyheter 2017... 1 Allmänt

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 1. ALLMÄNT Som botten för meddelandeblanketten fungerar Räddningsinstitutets blankett, som blivit modifierad för Säkerhet 2003 övningarna samt för

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Registrera sammankomst... 2 Välj rätt närvarokort... 2 Välj vad ni gjorde och

Läs mer

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm i j Skolenkät Årskurs 8 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 h k Allmänna anvisningar Din skola har samtyckt till att

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar som du får om några dagar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer.

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Maj 2015 Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober Avser både kommunal och enskild huvudman. Instruktioner Sista insändningsdag: 2017-11-01 Innehåll Nyheter 2017... 1 Allmänt om

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 1(9) November 2015 Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 Uppgifterna ska uppdateras så att de visar hur skolorganisationen ser ut vid terminsstart läsåret 2015/2016.

Läs mer

Att fylla i närvarokort - ledare

Att fylla i närvarokort - ledare Att fylla i närvarokort - ledare 1 2 Innehåll Registrera sammankomst 4 Välj närvarokort 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det 4 Lägg till deltagare på närvarokortet 5 Fyll i närvaromarkeringar 5 Spara

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: Resultat VT Vilka uppgifter samlas in?

Nationella prov gymnasieskolan: Resultat VT Vilka uppgifter samlas in? 2017-05-18 Instruktioner Nationella prov gymnasieskolan: Resultat VT 2017 Sista insändningsdag: 2017-06-18 Om instruktionerna inte kan besvara er fråga är ni välkomna att kontakta vår uppgiftslämnarservice

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Att fylla i närvarokort - ledare 2 (12) 3 (12) Innehåll Innehåll... 3 Registrera sammankomst... 4 Menyval... 4 Välj närvarokort... 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI Sverige svenska Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement

Läs mer

Salshantering i Novaschem 2013

Salshantering i Novaschem 2013 Salshantering Salshanteringen har ändrats och förbättrats i Novaschem 2013. Det finns nu ett antal nya möjligheter. Förutom de tidigare möjligheterna kan man välja att en sal inte får väljas för vissa

Läs mer

Elever som läser enligt lpf94

Elever som läser enligt lpf94 Elever som läser enligt lpf94 Instruktioner och förklaringar till kursprovsmallen. Undersökningen består av tre blanketter, logga in och lämna samtliga uppgifter för GY 2011 eller Lpf 94. Om det saknas

Läs mer

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti ALLMÄNT Drevprovsredovisningen kommer även den kommande säsongen att skötas med hjälp av ett Excelprogram, vilket är en uppdaterad variant av det program som togs i bruk säsongen 2011/2012. Denna instruktion

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Version 7.0. Instruktioner för testning och utvärdering

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Version 7.0. Instruktioner för testning och utvärdering Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Version 7.0 Instruktioner för testning och utvärdering MoCA utformades som ett snabbt screening-instrument för lätt kognitiv funktionsnedsättning. Det utvärderar olika

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar Provtid

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Nationella prov och anpassning. http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909

Nationella prov och anpassning. http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909 Nationella prov och anpassning http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909 Syften med nationella prov stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning

Läs mer

Distributionsmanualen

Distributionsmanualen Vid frågor eller funderingar kontakta: Matilda Pia Linda Tel: 08-602 02 01, matilda.fellke@tidsam.se Tel: 08-602 02 16, pia.sundquist@tidsam.se Tel: 08-602 02 42, linda.morling@tidsam.se Postadress: Box

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 2 Startsidan... 2 Mitt konto... 3 Mina observationer... 5 Visa registrerade observationer... 5 Registrera nytt

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

PISA 2015 HUVUDSTUDIE DATORINSTRUKTIONER OCH MANUSKRIPT

PISA 2015 HUVUDSTUDIE DATORINSTRUKTIONER OCH MANUSKRIPT OECD Programme for International Student Assessment 2015 PISA 2015 HUVUDSTUDIE DATORINSTRUKTIONER OCH MANUSKRIPT Dokument: Datoranvisningar_och_manuskript_PISAMS2015.docx Framställd av Westat Core 4 i

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar elevenkät 2012 - informationsblad 3 Malmö stad Barn och Ungdom Projekt kvalitetsarbete Malmö 2012-11-21 Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Dessa anvisningar gäller övervakning av provsituationen. Provlokalen och studerandes sittplatser har förberetts före provsituationen enligt instruktioner

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité. - TIMSS, sa du inte PISA?

Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité. - TIMSS, sa du inte PISA? Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité - TIMSS, sa du inte? Christel Bäckström, Kvalitetsnätverket 20161201 Alla tycker till om skolan Vem använder sig av tex och varför? Vems

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Elever som läser enligt Gy2011

Elever som läser enligt Gy2011 Elever som läser enligt Gy2011 Instruktioner och förklaringar till kursprovsmallen Undersökningen består av tre blanketter, logga in och lämna samtliga uppgifter för GY 2011 eller Lpf 94. Om det saknas

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 freeleaks NpMaB vt00 1(8) Innehåll Förord 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 00 Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3 Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 Förord Uppgifter till den äldre

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Instruktion till provvakt

Instruktion till provvakt Stödjande dokument 1 (7) Upprättad av Toni Reuterstrand, Marcus Oswaldson, Pär Wilund Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygutbildning Stödjande dokument 2

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

SCB-elever per den 15 oktober 2014

SCB-elever per den 15 oktober 2014 Information Education 2014-09-25 Healthcare & Welfare Welfare Nordic SCB-elever per den 15 oktober 2014 Tieto Peter Holmström, Verksamhetsutvecklare Innehållsförteckning Användarhandledning SCB-statistik

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Manual Matchprotokoll

Manual Matchprotokoll Manual Matchprotokoll Seniorer och Juniorer Matchtid 3 x 20 min. Pojkar och Flickor 13 år och äldre. Hanteringen av matchprotokoll sker i vårt administrationssystem. Manualen beskriver hur du får ut matchprotokoll

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; UHRFS 2015:3 Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 11 juni

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT)

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) www.insieme.se Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) Version Datum Kommentar Författare 1 Marlene SandbergAndersson 2 2014-09-02 Uppdaterad Marlene SandbergAndersson 3 2014-09-17 Uppdaterad

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed 1 Guide till Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2017-02-17 2 Denna lathund är utformad för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera medlemsregistret KomMed. KomMed

Läs mer

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander)

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander) Sveriges lantbruksuniversitet Styrande dokument Dokumentnamn Tentamensregler vid SLU Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2010-06-28 Rektor SLU ua Fe.2010.3.0-2052 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual FÖRENINGSVERKTYGET Basuppgifter Fyll i allmänna uppgifter om er förening, fastighet samt kontaktperson Föreningspersonerna Fyll i vem som ansvarar för vilka uppgifter i er förening Medlemskår Fyll i hur

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer