Så här loggar man in:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här loggar man in:"

Transkript

1 instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar utbildningen. För dig som instruktör är det inte minst viktigt hur man använder etruck. etruck kompletterar teoriundervisning i klassrummet. Det finns flera sätt att gå till väga, men de har alla ett gemensamt: Använd etruck först. Utvärdera sedan resultaten och anpassa klassrumstiden efter hur det gått. Så här loggar man in: 1. Öppna din webbläsare och skriv in adressen: Tryck ENTER. Den fullständiga adressen är: 2. Du kommer nu till instruktörernas inloggningssida. Skriv in det lösenord du fått. Tryck på LOGGA IN. Har du inget lösenord? Kontakta din chef eller MA-system. 3. Om du använder både Grundutbildning och Repetitionsutbildning börjar du med att välja vilketdera du skall arbeta med. Använder du bara något av dem kommer du direkt in i instruktörsdelen av etruck. OBS! Om du inte är aktiv på instruktörssidorna under 20 minuter, blir du automatiskt utloggad och måste logga in med lösenordet igen. Detta för att förhindra att obehöriga får tillgång till dina uppgifter. Problem med bandväggar? Har du problem att använda etruck på grund av företagets branväggar eller andra begränsningar? Ta kontakt med MA-system det går enkelt att specialdesigna en väg in till etruck, som inte påverkar företagets övriga begränsningar.

2 Översikt av knapparna När du kommit in till Instruktörssidan i etruck syns en rad fält i den övre panelen och en panel med knappar på den vänstra sidan. Här följer en kort beskrivning av alla knappar: KLASS SKAPA NY: Här skapar du en ny klass inför en kurs. EDITERA: Här ändrar du uppgifterna i en befintlig klass, t ex lägger till eller tar bort elever. RESULTAT: Här kan du följa resultaten i en klass och för en elev. MAIL ÖPPNA: Här öppnar du mail-funktionen för att skicka och ta emot mail till och från eleverna. SÖK ELEV: Här söker du efter en specifik elev. HISTORIK: Här söker du efter uppgifter om genomförda kurser, etc. INSTRUKTÖR LOGGA IN SOM: Här kan du logga in som en annan instruktör om du t ex skall ta över en annan instruktörs klass temporärt. EGENSKAPER: Här kan du ändra instruktörens namn om ni t ex byter instruktör under kursens gång. MANUALER ELEV: Här hittar du en elevmanual. INSTRUKTÖR: Här hittar du den här instruktörsmanualen. etruck ÖPPNA: Här kommer du till elevdelen av etruck. Här finns alla rätta svar angivna. AVSLUTA Här går du ut ur etrucks Instruktörsdel. Instruktör Här syns vems kurser du redigerar. Välj utbildning Här kan du byta mellan Grundoch Repetitionsutbildning. Aktiv utbildning Här syns vilken utbildning som är aktiv, Grundeller Repetition. Antal lediga lösenord Här syns hur många lediga lösenord som finns kvar. Beställ Här kan du beställa fler lösenord och annat utbildningsmaterial. TIPS Här får du veta hur du bäst använder etruck.

3 MENY KLASS: Skapa en ny klass När du skall starta en kurs, måste du börja med att skapa en ny klass. I den kan du sen tilldela eleverna sina lösenord. Skapa en ny klass 1. Klicka på knappen Skapa ny. 2. Ange ett namn åt klassen. 3. Klicka på Skapa. Nu har du skapat ett nytt klassnamn. Det återstår att fylla klassen med elever. Skapa elev-login (lösenord) till klassen. 1. Ange antal elever. 2. Klicka på Skapa Du kan maximalt skapa lika många elev-lösenord som du för tillfället har tillgängliga i er licens. Behövs fler lösenord, klicka på Beställ i den övre panelen eller kontakta MA-system. Fyll i elevuppgifter 1. Ange för- och efternamn på eleverna i klassen. Det är inte nödvändigt att fylla i personuppgifterna du kanske inte känner till alla namn i förväg. I så fall fyller eleverna själv i sina uppgifter när de loggar in i etruck. 2. Avsluta med att klicka på Skicka. Skapa etiketter. 1. Lägg ett etikettark i din printer. 2. Klicka på Skriv ut. Etiketterna kommer att innehålla elevens lösenord och webbadressen till etruck. Klistra etiketten på pärmens insida av elevboken TRUCK2. Då vet du att eleverna inte blir av med sitt lösenord. Behöver du fler etikettark? Klicka på Beställ i den övre panelen eller kontakta MA-system.

4 MENY KLASS: Ändra i en klass Här kan du hitta ELEVENS LÖSENORD om det kommit bort! När du skapat en klass, kan du efter ett tag upptäcka att den måste ändras t ex kan du behöva lägga till eller ta bort en elev. 1. Klicka på knappen Editera. 2. Välj klass du vill granska /editera. När du har haft många kurser kommer du att märka vinsten med att namnge klasserna så att det blir lätt att identifiera dem. 3. Klassen visas. Du kan ändra klassens namn, skapa fler elevlösenord, eller radera klassen. Om du raderar klassen försvinner även eleverna och ej nyttjade elev-licenser återgår till er lösenordsbank. Under kolumnrubriken Redigera kan du ändra elevuppgifter och kontrollera elevernas lösenord. Under kolumnrubriken Radera elev Status kan du radera elever som inte har loggat in i systemet. Du kan även skapa etiketter för utskrift av elevernas lösenord. MENY KLASS: Följ klassens resultat Under den tid eleverna arbetar med etruck kan du som instruktör följa hur det går för dem. När eleverna är klara, kan du se slutresultatet. 1. Klicka på knappen Resultat. 2. Välj klass du vill granska. 3. Klassen visas. 4. Välj mellan att se resultaten Detaljerat eller i Översikt I läget Detaljerat ser du de genomförda avsnitten i kolumnen Avsnitt, där godkänt nivå visas i grönt och ej godkänt i rött. Kolumnen Granska visar varje enskild elevs resultat mer utförligt. Du kan också utläsa hur många gånger en elev har spelat en speciell övning genom att föra musen över just det spelets stapel. I läget Översikt kan du se en snabböversikt av hela klassen.

5 MENY MAIL: Skicka och ta emot mail För att underlätta kommunikationen med eleverna under kursen, finns en mail-funktion i etruck. Läs inkommande mail: 1. Klicka på knappen MAIL/Öppna. Din mailbox visas, ej lästa mail visas med fetstil. Vid klick på namn i kolumnen Från / Visa öppnas det aktuella mailet. Här kan du även svara eller radera mailet. Skicka mail: 1. Välj vilken klass du vill kommunicera med. Om du väljer att skicka nytt mail använder du klassnamn och/eller elev namn för att skapa urval. 2. Ditt urval visas listat med bockar i Till -kolumnen. De du lämnar förbockade kommer att få det mail du skickar. OBS! Glöm inte att kolla dina inkomna mail med jämna mellanrum under den tid eleverna arbetar med etruck du kan få viktiga frågor som kräver svar! MENY SÖK: Sök efter data Både när en kurs pågår, och långt efter, kan du behöva söka efter en elev eller en klass för att kontollera någon uppgift. SÖK/Elev: Sök efter elevens för- eller efternamn. Klass, resultat och elevuppgifter kan granskas direkt för urvalet. SÖK/Historik: Sök efter elevuppgifter i systemets historik (elever från företaget som tidigare genomfört utbildningar). Sökning kan göras på förnamn, efternamn, avdelning, , personnummer eller anställningsnummer.

6 MENY INSTRUKTÖR: Ändra instruktörsuppgifter Om du skulle behöva gå in och arbeta i en annan instruktörs klass, eller ändra i instruktörsuppgifterna, går du in här. Logga in som: Om företaget har mer än en instruktör och du temporärt ska ta över en klass, kan du komma åt den ordinarie instruktörens klasser om du går in på sök/logga in som. 1. Klicka på knappen Logga in som. 2. Aktiva instruktörer (som skapat elev-licenser) och deras klasser visas. Välj i listan vilken instruktör du vill logga in som. Högst uppe på sidan visas att du är inloggad under annan identitet. Du kan återgå till ditt egen inloggning genom att klicka på länken Återgå till egen inloggning. Observera att du endast ser elever/ klasser som tillhör den identitet du loggat in som. Egenskaper: Här kan du ändra dina namnuppgifter (t.ex. om instruktören byts ut under kursens gång). MENY MANUALER: Hur ska man göra? Både elever och instruktörer kan glömma hur en detalj i etruck fungerar. Här finns manualer som förklarar. MANUAL/Elev: Här får du upp en manual som förklarar hur eleven skall göra när han/hon loggar in och ska börja utbildningen. Manualen är i pdf-format och kan skrivas ut och kopieras vid behov. MANUAL/Instruktör: Här får du upp manualen du just nu läser. Manualen är i pdf-format och kan skrivas ut och kopieras vid behov.

7 MENY etruck: Spela/kontrollera etruck Som instruktör kan du få frågor från eleverna om olika övningar eller en specifik fråga i etruck. Här kan du själv komma in till elevdelen av etruck. Klicka på knappen Öppna. Du kommer nu in i elevutbildningen och kan komma åt alla spel och övningar. Alla frågor är redan försedda med facit, så du lättare skall kunna besvara frågor från eleverna. MENY ANVÄNDARTIPS: Använd etruck optimalt! Om du använder etruck optimalt, kan du göra stora vinster i pengar, i tid och i en högre kvalitet på din utbildning. Här lär du dig hur. Öppna användartipsen genom att klicka på den röda symbolen uppe till höger. Tipsen är uppdelade i tre delar: 1. Grundutbildning 2. Repetitionsutbildning 3. Diagnostiska prov. Välj vilken utbildningsform du är intresserad av. Här kan du läsa om hur du kan använda etruck till de olika momenten, och om olika sätt att lägga upp en kurs, för att göra så stora vinster som möjligt.

8 Systemkrav: Rekommenderade minimikrav Windows 200 MHz Intel Pentium-processor Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT4, Windows 2000 eller Windows XP 64 MB ledigt RAM-minne i systemet (128 MB rekommenderas) 800 x 600, 16-bitars (tusentals färger) färgbildskärm (eller bättre) Internet Explorer 4.0 eller senare, Netscape Navigator 4 eller senare Rekommenderade minimikrav Macintosh Mac OS 9.1 eller senare 64 MB ledigt RAM-minne i systemet (128 MB rekommenderas) 800 x 600, 16-bitars (tusentals färger) färgbildskärm (eller bättre) Netscape-insticksprogram, som är kompatibelt med Netscape 4.5 eller senare, Netscape 6.2 eller senare, Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare Följer läroplanen Utbildningsmaterialet är anpassat till gällande läroplaner för truckförarutbildning. Till grundutbildning 10 kapitel, 26 övningar och spel. Följer boken TRUCK 2. Normal effektiv speltid ca 6-8 timmar. Till repetitionsutbildning 4 utvalda kapitel, 11 övningar och spel. Utdrag ur boken TRUCK 2. Normal effektiv speltid ca 3-4 timmar. Gäller för: alla trucktyper som ingår i både låglyftar- och höglyftarpaketet. etruck är anpassat som komplement till truckförarutbildningen Truck 2. Instruktörsutbildning i etruck MA-system arrangerar öppna utbildningar för truckinstruktörer, där vi grundligt lär ut hur etruck fungerar. Både elevdelen och instruktörsdelens alla funktioner blir överskådligt förklarade. Samtidigt får instruktören tydliga insikter av hur etruck kan användas för att få optimal effekt. Mer information Mer information finns på vår webbplats Du kan också ringa MA-system Utbildning, tel MA-system AB Porfyrvägen 14, LUND Tel fax

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 9 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 9 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-11 Kom igång med PING

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer