Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00"

Transkript

1 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

2 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 4 Distriktssköterska... 5 Undersköterska... 6 Kurator... 7 Psykolog... 7 Arbetsterapeut... 8 Dietist... 8 Vaccination... 9 Kunskapsbank besöksersättning BVC Grunddefinitioner BVC: BVC Kunskapsbank besöksersättning MVC/ Barnmorskemottagning Grunddefinitioner MVC/ Barnmorskemottagning: MVC Preventivmedelsrådgivning Gynekologisk cellprovskontroll Smittskydd Kunskapsbank besöksersättning tilläggsåtagande sjukgymnastik Grunddefinitioner sjukgymnastik Sjukgymnastik Handbok besöksersättning ver docxx 1

3 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral Besöksersättning ges för definierade insatser på vårdcentralen oavsett om patienten är listad eller ej. För besök med tolk ges en extra ersättning med besöksersättning gånger 0,5 och för hembesök gånger 0,75. Patientavgifterna tillfaller utföraren men dras av från besöksersättningen vid utbetalning. Ersättning utges även för utländska patienter i de fall de omfattas av asyl- eller konventionsavtal ex. medborgare i EU-land som innehar giltigt EU-kort. Mer information om asyl/konvention finns på Landstingets resurscentrum - Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera. Grunddefinitioner vårdcentral: 1. Besök: Innefattar en av vårdgivaren utförd Bedömning, Beslut och/eller Behandling. 2. Hembesök: Innefattar en av vårdgivaren utförd Bedömning, Beslut och/eller Behandling i patientens hem. 3. Tolkbesök: Innefattar besök med tolkhjälp från tolkbyrå, anhörigtolk eller personaltolk. 4. Telefon: Innefattar telefon med patient eller företrädare för patient samt åtgärder som samtalet medför t.ex. recept eller intyg. 5. Receptförnyelse: Innefattar receptförskrivning och läkemedelsordination i APO-dos som inte utförs i samband med annan kontakt t.ex. besök, telefon. 6. Grupp: Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal. Gruppbesök kan vara t.ex. rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser och diabetesutbildning. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar. Handbok besöksersättning ver docxx 2

4 Läkare Läkare besök kr Besök hos läkare som innefattar def 1 Läkare hembesök kr Hembesök av läkare som innefattar def 2 Läkare tolkbesök kr Besök hos läkare som innefattar def 1+3 Läkare hembesök med tolk Telefon/receptförnyelse läkare kr Besök hos läkare som innefattar def kr Telefonkontakt eller receptförnyelse med läkare som innefattar def 4+5 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera vårdgivare vid samma tillfälle ger ersättning till alla deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Ordination i APO-dos för patient i ordinärt boende ingår i Receptförnyelse. Kontakt inom uppdrag i mödrahälsovård, ungdomsmottagning eller särskilt boende ingår inte i vårdcentralsuppdraget utan ersätts på annat sätt. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Receptförnyelse används ej vid recept i samband med annan kontakt ex. besök, telefon Grupp läkare kr Gruppbesök enligt def 6 Grupp läkare med tolk kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök till flera deltagande resurser. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 3

5 Sjuksköterska Sjuksköterska besök Sjuksköterska hembesök Sjuksköterska tolkbesök Sjuksköterska hembesök med tolk Mellanliggande provtagning kr Besök hos sjuksköterska som innefattar def kr Hembesök av sjuksköterska som innefattar def kr Besök hos sjuksköterska som innefattar def kr Besök hos sjuksköterska som innefattar def kr Provtagning utan samband med besök på den egna mottagningen. Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera vårdgivare vid samma tillfälle ger ersättning till alla deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Spirometri, blodtryckskontroll, EKG, öronspolning läkemedelsdelning vid enskilt besök och likartade åtgärder som utförs på ordination ersätts. Provtagning i hemmet ersätts som hembesök. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 EKG, provtagning i samband med läkarbesök ersätts inte. Se Mellanliggande provtagning nedan. Besök för Vaccination ersätts inte. Se undantag för Säsongsinfluensa, Pneumokockvaccination och HPV. Provtagning i samband med besök på den egna enheten ersätts inte. I samband med definieras som upp till 14 dagar före eller efter ett besök där provtagningen ligger till grund för beslut om åtgärd. Grupp sjuksköterska Grupp sjuksköterska med tolk kr Gruppbesök enligt def kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök till flera vårdgivare vid samma tillfälle ger ersättning till alla deltagande resurser. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 4

6 Distriktssköterska Distriktssköterska besök Distriktssköterska hembesök Distriktssköterska tolkbesök Distriktssköterska hembesök med tolk kr Besök hos distriktssköterska som innefattar def kr Hembesök av distriktssköterska som innefattar def kr Besök hos distriktssköterska som innefattar def kr Besök hos distriktssköterska som innefattar def 2+3 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Spirometri, blodtryckskontroll, EKG, öronspolning läkemedelsdelning vid enskilt besök och likartade åtgärder som utförs på ordination ersätts. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 EKG, provtagning i samband med läkarbesök ersätts inte. Se Mellanliggande provtagning nedan. Besök för Vaccination ersätts inte. Se undantag för Säsongsinfluensa, Pneumokockvaccination och HPV Mellanliggande provtagning kr Provtagning utan samband med besök på den egna mottagningen. Provtagning i hemmet ersätts som hembesök. Provtagning i samband med besök på den egna enheten ersätts inte. I samband med definieras som upp till 14 dagar före eller efter ett besök där provtagningen ligger till grund för beslut om åtgärd. Grupp distriktssköterska Grupp distriktssköterska med tolk kr Gruppbesök enligt def kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök till flera deltagande resurser. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 5

7 Undersköterska kr Besök hos Undersköterska undersköterska som besök innefattar def 1 Undersköterska hembesök Undersköterska besök med tolk Undersköterska hembesök med tolk Mellanliggande provtagning kr Besök hos undersköterska som innefattar def kr Besök hos undersköterska som innefattar def kr Besök hos undersköterska som innefattar def kr Provtagning utan samband med besök på den egna mottagningen. Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera vårdgivare vid samma tillfälle ger ersättning till alla deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Spirometri, blodtryckskontroll, EKG, öronspolning och likartade åtgärder som utförs på ordination ersätts. Provtagning i hemmet ersätts som hembesök. EKG, provtagning i samband med läkarbesök ersätts inte. Se Mellanliggande provtagning nedan. BVC se särskilt regelverk. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Provtagning i samband med besök på den egna enheten ersätts inte. I samband med definieras som upp till 14 dagar före eller efter ett besök där provtagningen ligger till grund för beslut om åtgärd. Grupp undersköterska Grupp undersköterska med tolk kr Gruppbesök enligt def kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök till flera vårdgivare vid samma tillfälle ger ersättning till alla deltagande resurser. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 6

8 Kurator Kurator besök kr Besök hos kurator som innefattar def kr Besök hos kurator som innefattar def 1+3 Kurator med tolk Grupp kurator kr Gruppbesök enligt def 6 Grupp kurator med tolk kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Gruppbesök till flera deltagande resurser. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Psykolog Psykolog besök kr Besök hos psykolog som innefattar def kr Besök hos psykolog som innefattar def 1+3 Psykolog med tolk Grupp psykolog kr Gruppbesök enligt def 6 Grupp psykolog med tolk kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Gruppbesök till flera deltagande resurser. Besök hos mödra-, ungdom-, barnpsykolog ersätts inte. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 7

9 Arbetsterapeut kr Besök hos arbetsterapeut som innefattar def 1 Arbetsterapeut besök Arbetsterapeut med tolk kr Besök hos arbetsterapeut som innefattar def 1+3 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Besök i särskilt boende ersätts inte. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Grupp arbetsterapeut Grupp arbetsterapeut med tolk kr Gruppbesök enligt def kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök till flera deltagande resurser. Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Dietist Dietist besök kr Besök hos dietist som innefattar def 1 Dietist med tolk kr Besök hos dietist som innefattar def 1+3 Grupp dietist kr Gruppbesök enligt def 6 Grupp arbetsterapeut med tolk kr Gruppbesök enligt def 3+6 Gruppbesök, teambesök eller annat besök till flera deltagande resurser. Förutsatt att respektive åtgärd faller inom grundefinition 1. Gruppbesök till flera deltagande resurser. Besök för intyg och hälsokontroller på annan grund är sjukdom eller misstanke om sjukdom och som inte innefattas av den allmänna försäkringen ersätts inte. Se Avgiftshandboken flik 9 Ersättning utgår inte för grupper som hålls utanför vårdcentralsuppdraget som t ex mindfulness, yoga, zumba, öppna föreläsningar Handbok besöksersättning ver docxx 8

10 Vaccination kr Besök för vaccination Vacc Influensa säsongsinfluensa patient >64 år riskgrupp eller >64 år eller tillhör riskgrupp. Vacc Pneumokock riskgrupp eller >64 år Vacc Infl +Pneumo riskgrupp eller >64 år HPV-vaccination kr Besök för vaccination pneumokocker patient >64 år eller tillhör riskgrupp kr Besök för vaccination säsongsinfluensa och pneumokocker patient >64 år eller tillhör riskgrupp kr Besök för HPV-vaccination flickor födda Vaccination av säsongsinfluensa, pneumo eller båda på patient <65 år som ej tillhör riskgrupp ersätts ej. Vaccinationsavgiften tillfaller utföraren. Övriga vaccinationer t.ex. TBE är ej ersättningsgrundande. Vaccinationsavgiften tillfaller utföraren. Handbok besöksersättning ver docxx 9

11 Kunskapsbank besöksersättning BVC Besöksersättning ges för hembesök samt besök av utomläns-, asylsökande- eller utomlandspatient som innefattas av konventionsavtal. Mer information om asyl/konvention finns på Landstingets resurscentrum - Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera För besök med tolk ges en extra ersättning med besöksersättning gånger 0,5. Grunddefinitioner BVC: 1. Besök: Innefattar en av vårdgivaren utförd åtgärd inom basprogram BVC. Se Barnhälsovårdens metodbok Besöksersättning utges för utomläns-, asylsökande- eller utomlandspatient som innefattas av konventionsavtal. 2. Hembesök: Innefattar en av vårdgivaren utförd åtgärd inom basprogram BVC i barnets hem. 3. Tolkbesök: Innefattar besök med tolkhjälp från tolkbyrå, anhörigtolk eller personaltolk. Handbok besöksersättning ver docxx 10

12 BVC BVC Hembesök BVC Hembesök med tolk BVC Utomlänsbesök Ingen besöksersättning - BVC kr kr Hembesök inom barnhälsovårdens program som innefattar def 2 Hembesök inom barnhälsovårdens program som innefattar def Besök av utomläns-, asylsökande- eller utomlandspatient som innefattas av konventionsavtal och kr innefattar def 1 0 kr Besök till läkare, distriktssköterska eller annan resurs inom ordinarie program för barnhälsovård. Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 506 kr Åtgärder pga. ohälsa/sjukdom som inte ingår i barnhälsovårdens grundprogram registreras som ett distriktssköterskebesök och är grund för besöksersättning. Handbok besöksersättning ver docxx 11

13 Kunskapsbank besöksersättning MVC/ Barnmorskemottagning Besöksersättning ges för definierade besök på barnmorskemottagningen. Patientavgifter tillfaller utföraren men dras av från besöksersättningen vid utbetalning. Ersättning utges även för utländska patienter i de fall de omfattas av asyl- eller konventionsavtal ex. medborgare i EU-land som innehar giltigt EU-kort. Mer information om asyl/konvention finns på Landstingets resurscentrum - Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera För besök med tolk ges en extra ersättning med besöksersättning gånger 0,5. Grunddefinitioner MVC/ Barnmorskemottagning: 1. MVC: Besök inom ramen för basprogram för graviditet, förlossning, eftervård. Se Kvalitetshandbok Mödrahälsovårdsenheten 2. Preventivmedelsrådgivning: Besök för preventivmedelsrådgivning. 3. Gynekologisk cellprovskontroll: Besök inom ramen för basprogram gynekologisk cellprovskontroll. Se Kvalitetshandbok Gynekologisk cellprovskontroll 4. Smittskydd: Besök inom ramen för länets smittskyddsverksamhet. Länk till Smittskyddsenheten 5. Tolkbesök: Innefattar besök med tolkhjälp från tolkbyrå, anhörigtolk eller personaltolk. Kombination av flera åtgärder kan i vissa fall utföras vid samma besök. I dessa fall ska flera kontakter och besöksprodukter registreras vid besöket. Handbok besöksersättning ver docxx 12

14 MVC Ingen Besök av C-länspatient MVC barnmorska 6005 ersättning som innefattar def 1 Mödrahälsovård Besök av utomläns-, utomlänspatient asylsökande- eller utomlandspatient som innefattas av konventionsavtal och kr innefattar def 1 Mödrahälsovård utomlänspatient med tolk Hembesök tidig hemgång Hembesök tidig hemgång MVC med tolk Efterkontroll MVC kr kr kr kr Besök av utomläns-, asylsökande- eller utomlandspatient som innefattas av konventionsavtal och innefattar def 1+5 Hembesök vid tidig hemgång i Enköping, Håbo, Heby, Tierp, Skutskär och Östhammars kommun och innefattar def 1 Hembesök vid tidig hemgång i Enköping, Håbo, Heby, Tierp, Skutskär och Östhammars kommun och innefattar def 1+5 Besök som innefattar def 1 Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 506 kr. Gäller ej för Uppsala och Knivsta kommun. Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 506 kr Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är Handbok besöksersättning ver docxx 13

15 Efterkontroll MVC med tolk kr Efterkontroll med kopparspiral kr Efterkontroll med kopparspiral med tolk kr Preventivmedelsrådgivning Besök som innefattar def 1 +5 Besök som innefattar def 1 Besök som innefattar def 1 +5 självbetalande. Avgiften för självbetalande är 506 kr Preventivmedelsrådgivning Besök hos barnmorska som kr innefattar def 2 Preventivmedelsrådgivning med tolk Preventivmedelsbesök med kopparspiral Preventivmedelsbesök med kopparspiral med tolk kr kr kr Besök av barnmorska som innefattar def 2+5 Besök hos barnmorska som innefattar def 2 Besök av barnmorska som innefattar def 2+5 Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 563 kr. Besök enbart för graviditetstest ersätts inte. Handbok besöksersättning ver docxx 14

16 Gynekologisk cellprovskontroll Gynekologisk Besök hos cellprovkontroll barnmorska som kr innefattar def 3 Gynekologisk cellprovkontroll med tolk HPV-provtagning HPV-provtagning med tolk kr kr kr Besök hos barnmorska som innefattar def 3+5 Besök hos barnmorska som innefattar def 3 Besök hos barnmorska som innefattar def 3+5 Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 563 kr Smittskydd STI-besök Besök hos barnmorska som kr innefattar def 4 STI-besök med tolk kr Besök hos barnmorska som innefattar def 4+5 Utomlandspatient som ej omfattas av konventionsavtal är självbetalande. Avgiften för självbetalande är 563 kr Handbok besöksersättning ver docxx 15

17 Kunskapsbank besöksersättning tilläggsåtagande sjukgymnastik Besöksersättning ges för definierade insatser på sjukgymnastikmottagningen oavsett om patienten är listad eller ej. Patientavgifterna tillfaller utföraren men dras av från besöksersättningen vid utbetalning. För hembesök och besök med tolk ges en extra ersättning med besöksersättning gånger 0,5. Ersättning utges även för utländska patienter i de fall de omfattas av asyl- eller konventionsavtal ex. medborgare i EU-land som innehar giltigt EU-kort. Mer information om asyl/konvention finns på Landstingets resurscentrum - Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera Grunddefinitioner sjukgymnastik 1. Nybesök: Patient söker för första gången eller för samma hälsoproblem där behandling tidigare avslutats och där ny fullständig sjukgymnastisk/medicinsk bedömning krävs. 2. Återbesök: Besök där individen är bedömd och behandling pågår. 3. Grupp: Planerad aktivitet i grupp där varje gruppmedlem ger en ersättning upp till max 10 deltagare per gång 4. Gruppbesök föräldrautbildning MVC/BVC Gruppaktivitet som ingår i ordinarie MVC/BVC program för föräldrautbildning 5. Hembesök: Kan utföras i hemmet eller på annan plats där individen vistas 6. Tolkbesök: Innefattar besök med tolkhjälp från tolkbyrå, anhörigtolk eller personaltolk 7. Avstämningsmöte FK: Ersättning för deltagande i möte med FK och andra aktörer i patientens nätverk. Utgår per individ och tillfälle. Handbok besöksersättning ver docxx 16

18 Sjukgymnastik Nybesök sjukgymnast kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def Nybesök med tolk sjukgymnast Återbesök sjukgymnast Återbesök med tolk sjukgymnast Gruppbesök sjukgymnast Gruppbesök med tolk sjukgymnast Hembesök sjukgymnast Hembesök med tolk sjukgymnast Avstämningsmöte FK kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def kr Besök till sjukgymnast som innefattar def 7 Besök för individuell träning registreras som återbesök. Besök för individuell träning registreras som återbesök även om besöket sker tillsammans med andra patienter. Max 10 individer ersätts per grupptillfälle. Sjukgymnastik inom Portalprojektet är anslagsfinansierad. För dessa besök registreras produkten Sjukgymnast ingen ersättning. Grupp som ingår i ordinarie MVC/BVC program för föräldrautbildning faktureras Hälsosjukvårdsavdelningen. Max 10 individer ersätts per grupptillfälle. Grupp MVC/BVC kr Besök till sjukgymnast som innefattar def 4 Faktureras till Hälso- sjukvårdsavd Besöksersättning registreras inte i Cosmic. Handbok besöksersättning ver docxx 17

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2016 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 4 Sjuksköterska... 5 Distriktssköterska...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Ersättningshandboken

Ersättningshandboken Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2018, gällande från och med 2018-04-01 Fastställd av vårdstyrelsen 2018-03-19 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 1

Läs mer

Ersättningshandboken

Ersättningshandboken Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård 2019 Handbok besöksersättning 2019, gällande från 2019-01-01 Ersättningsnivåer fastställda av Vårdstyrelsen 2018-10-22 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Registreringar i Cosmic Vårdadministration med anledning av Vårdval primärvård

Registreringar i Cosmic Vårdadministration med anledning av Vårdval primärvård Uppdaterad 18-12-20 Ulrika Danielsson, Niklas Karlsson, Mari Hagesjö Kundval och privata vårdgivare Registreringar i Cosmic Vårdadministration med anledning av Vårdval primärvård Innehåll Betalregistrera...2

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

200 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök) avgift (Region Skåne) 100 kr

200 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök) avgift (Region Skåne) 100 kr 4 5 6 7 Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostnadskydd - 110 per 12-månaders period med undantag som förklaras nedan Läkarbesök Besök på annan vårdenhet/familjeläkare/spec allmänmedicin

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd 1 (16) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Läs mer

Beskrivning av kontakttyper i PMO. regiongavleborg.se

Beskrivning av kontakttyper i PMO. regiongavleborg.se Beskrivning av kontakttyper i PMO Vårdkontakt Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då sjukdom och skador förebyggs, utreds och behandlas, t.ex. besök och telefonkontakt.

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

IT-avdelningen för primärvård

IT-avdelningen för primärvård IT-avdelningen för primärvård Information från PV/IT till nyanställd personal Det här dokumentet är en information från IT-avdelningen. Det ska vara ett stöd för ny personal som ska arbeta på vårdcentral,

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2018

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2018 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2018 Dessa anvisningar är utformade för att man ska kunna ta fram de utdata som behövs för utbetalningarna (prestationsersättningar) enligt

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (21) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Information från IT-avdelningen för primärvård (PV/IT) till nyanställd personal

Information från IT-avdelningen för primärvård (PV/IT) till nyanställd personal Information från IT-avdelningen för primärvård (PV/IT) till nyanställd personal 1 Innehåll 1. IT-avdelning för primärvård... 2 2. IT-samordning... 3 3. Vårdsystemssamordning... 4 4. Regelböcker och uppdrag...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Läkarbesök och Teambesök i öppenvård

Läkarbesök och Teambesök i öppenvård Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Avgiftshandboken 2010-03-22 Flik 15 Läkarbesök och Teambesök i öppenvård INNEHÅLL Besök i primärvård, dagtid sidan 3 Besök i primärvård, jourtid

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Datum LSS-lag om stöd och service sidan 2. Häktade, anhållna sidan 2. Patient med smittsam sjukdom sidan 2

Datum LSS-lag om stöd och service sidan 2. Häktade, anhållna sidan 2. Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Avgiftsbefrielse Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar sidan 2

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Dokument nr: Utgåva: Status: Sida: 2.2 Beslutsunderlag 1 (6)

Dokument nr: Utgåva: Status: Sida: 2.2 Beslutsunderlag 1 (6) 2.2 Beslutsunderlag 1 (6) Regional termförteckning B&T 2006 Bilaga 2 Regionala begrepp och termer samt regionalt kompletterande regelverk för några av termerna i Socialstyrelsens termbank (Termer från

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Handboken Vård av personer från andra länder, som kan laddas ner eller beställas gratis ger dig bra kunskap vid vård av personer från

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

VI ARBETAR I TEAM PÅ VÅRDCENTRALEN

VI ARBETAR I TEAM PÅ VÅRDCENTRALEN VI ARBETAR I TEAM PÅ VÅRDCENTRALEN fysioterapeut läkare distriktssköterska kurator eller psykolog distriktssköterska Landstinget i Värmland, mars 2018. TEAM FÖR DITT BEHOV Nu utvecklar vi vården och våra

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2015 Dessa anvisningar är utformade för att man ska kunna ta fram de utdata som behövs för utbetalningarna (besöks- och kvalitetsersättningar)

Läs mer

Patientavgifter

Patientavgifter Patientavgifter 2018-01-01 Varför gjordes en översyn? Möta utveckling och behov inom vården Förtydliga och förenkla regelverket för att underlätta tolkning och minska administration Omarbeta och förenkla

Läs mer

Frågor & Svar om vårdgarantin i primärvården från och med 2019

Frågor & Svar om vårdgarantin i primärvården från och med 2019 Frågor & Svar om vårdgarantin i primärvården från och med 2019 Hur förändras vårdgarantin från den 1/1 2019? Det är vårdgarantin inom primärvården som förändras. Den nationella vårdgarantin omfattar idag

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

KONTAKT- OCH BESÖKSTYPER I COSMIC

KONTAKT- OCH BESÖKSTYPER I COSMIC 2017-05-09 SEC IT Utveckling och Förvaltning Fg RPVA KONTAKT- OCH BESÖKSTYPER I COSMIC 1 KONTAKTTYPER 2 1 MOTTAGNINGSBESÖK, ENSKILT 2 2 MOTTAGNINGSBESÖK, GRUPP 2 3 MOTTAGNINGSBESÖK, TEAM 2 4 MOTTAGNINGSBESÖK,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Lathund för vårdcentralen/motsvarande som har infört en utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvården

Lathund för vårdcentralen/motsvarande som har infört en utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvården LATHUND Vårt dnr SKL Dnr 16/01539 2017-11-23 Utgåva 1.0 Avd. vård och omsorg Lisbeth Isaksson Lathund för vårdcentralen/motsvarande som har infört en utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvården

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Medlemskap och kundavtal

Medlemskap och kundavtal Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Region-IT 4 9 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Gunilla Häggstad Verksamhetsutvecklare Gun De Vahl Sjögren Förvaltningsledare

Läs mer

Medlemskap och kundavtal

Medlemskap och kundavtal Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Landstings-IT 3 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Gunilla Häggstad Verksamhetsutvecklare Gun De Vahl Sjögren Förvaltningsledare

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barnavårdcentral rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barnavårdcentral rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Kvinnor-Barn-Asyl Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns på nästa

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar finns

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Cosmos. Eleonor Arén Hoda Abou El Oula Cosmos asyl- och integrationshälsan , Märstagatan 2 Uppsala

Cosmos. Eleonor Arén Hoda Abou El Oula Cosmos asyl- och integrationshälsan , Märstagatan 2 Uppsala Cosmos Eleonor Arén Hoda Abou El Oula Cosmos asyl- och integrationshälsan 018-611 89 17, 611 89 90 Märstagatan 2 Uppsala Asylsökande En asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige

Läs mer

I detta dokument beskrivs olika tidböcker som finns i Obstetrix VGR, med gällande besök, reservationer och kopplingar till statistik:

I detta dokument beskrivs olika tidböcker som finns i Obstetrix VGR, med gällande besök, reservationer och kopplingar till statistik: Tidbok VGR tidbok 2.16.1.200 I detta dokument beskrivs olika tidböcker som finns i VGR, med gällande besök, reservationer och kopplingar till : - Barnmorska - Läkare - Undersköterska - Dietist - KUB -

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2016

Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2016 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar 2016 Dessa anvisningar är utformade för att man ska kunna ta fram de utdata som behövs för utbetalningarna (prestationsersättningar) enligt

Läs mer

VGR IT. VG PRIMÄRVÅRD Medidoc VG PRIMÄRVÅRD. Registrering i Medidoc. Regionservice, VGR IT, rev LB

VGR IT. VG PRIMÄRVÅRD Medidoc VG PRIMÄRVÅRD. Registrering i Medidoc. Regionservice, VGR IT, rev LB VGR IT VG PRIMÄRVÅRD Medidoc VG PRIMÄRVÅRD Registrering i Medidoc Regionservice, VGR IT, 2010-01-20 rev LB 20121010 Innehållsförteckning FLERA ENHETER I SAMMA MEDIDOCDATABAS... 3 LISTNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Psykisk ohälsa under graviditet

Psykisk ohälsa under graviditet Godkänt den: 2017-12-03 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård; Mödrahälsovårdsenheten; Region Uppsala Bakgrund Psykisk ohälsa är vanligt, lika vanlig hos gravida kvinnor som hos

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN

8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN 8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN 1404-0541 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 1404-0541 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Barn-Kvinnor-Unga-Asyl

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg - primärvård

Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg - primärvård Regionfullmäktige Dnr 17RK1181 Bilaga 1: Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg - primärvård Giltig från och med 2018-01-01 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-01-29

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Uppföljning av Vårdcentralen Oxelösund

Uppföljning av Vårdcentralen Oxelösund Uppföljning av 2017 Vårdcentralen Oxelösund Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Maria Kronogård Hälso- och sjukvårdsstrateg maria.kronogard@skane.se Datum 2017-12-18 Förfrågningsunderlag för

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

MVC-HULDRA LUL - SPECIFIKATION VID BERÄKNING AV ERSÄTTNING - KÖRNING NR :42:29

MVC-HULDRA LUL - SPECIFIKATION VID BERÄKNING AV ERSÄTTNING - KÖRNING NR :42:29 Kod MVC-HULDRA LUL - SPECIFIKATION VID BERÄKNING AV ERSÄTTNING - KÖRNING NR 84 2017-01-15 20:42:29 Namn Prislista Period A Period B Period C Period A-C 81 Enköping 2253 ENKÖPINGS HUSLÄKARCENTRUM Antal

Läs mer

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård

Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Versionsdatum: 2019-02-13 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Patientadministrationen Virdings Allé 26 Resurscentrum Region Uppsala 751 85 Uppsala

Läs mer