Feber & Andningsbesvär hos barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feber & Andningsbesvär hos barn"

Transkript

1 Feber & Andningsbesvär hos barn

2 Art is long, life is short, opportunity is fleeting, judgement is difficult and experience is deceitful Hippocrates 400 BC

3 Feber Phobia Heightened anxiety about the presence of fever in the child that can lead to aggressive antipyretic use, unnecessary ED visits, laboratory testing or empiric antibiotic treatment. Important at both parents and providers may have Fever Phobia.

4 Barn < 3 månader > 38 C rektal Barn 3-24 månader > 37.5 C - armhålan > 38.2 C - rektal Barn > 24 månader > 38 C rektal > 37.8 C oral > 37.5 C armhålan Vad är feber?

5 < 3 månader > 38 C rektalt Feber av concern 3-6 månader > 39 C rektalt, > 38.5 C armhålan 6-36 månader > 39 C armhålan > 36 månader > C armhålan

6 Vanliga beliefs Febern går inte ner med Alvedon/Ipren Hög feber upp till 40 C Äter/dricker ingenting Allvarlig/bakteriell sjukdom MYTER

7 Viktiga fakta Feber är inte en sjukdom. Oftast benign hos barn utan underliggande kroniska sjukdomar Feber orsakar inte hjärnskada Feber gör inte sjukdomen sämre Feber orsakar inte kramper (friska barn i övrig utan epilepsi eller feberkramp) Section on clinical Pharmacology and Therapeutics; Committee on Drugs: Fever and antipyretics use in children. Pediatrics 2011;127(3):

8 Behandling av feber - När - Rekommenderas ej som rutin hos tidigare friska barn - Hög feber > 40 C - Obehag - Minskat vätskeintag - Chock - Underliggande sjukdomar

9 Behandling av feber - Hur Kombinerad eller alternerade behandling med paracetamol (Alvedon) med ibuprofen (Ipren) ej rekommenderad => dosing confusion, toxicitet och feber phobia Alvedon po mg/kg/4-6 timmar men ej mer än 5 doser/dygn (max dygns dos 75mg/kg) Ibuprofen po 10 mg/kg/dose/6 timmar (max dygns dos 40mg/kg eller 2.4 gr/dygn). I övrigt ej rekommenderad till barn < 6 månader. Vid utebliven effekt och fortsatt discomfort rimligt att byta Paracetamol till Ibuprofen eller vice versa Section on clinical Pharmacology and Therapeutics; Committee on Drugs: Fever and antipyretics use in children. Pediatrics 2011;127(3):

10 Viral infektion 20.2% Viral ÖLI 16.5% Gastroenterit 13.9% Feber utan fokus 8.1% Annat 6.2% Tonsillit 5.4% Bronkit-Bronkiolit 5.1% Astma-Wheeze 4.5% Pneumoni 4.0% Croup 3.9% Otit (AOM eller external) 3.1% Feberkramp 2.7% UVI 1.9% Allergi 1.5% Hudinfektion (impetigo,cellulit) 1.0% Sepsis 0.2% Meningit-Encefalit 0.1%

11 Serious Bacterial Infektion (SBI) Pneumoni Pyelonefrit Meningit Bakteriemi Septisk artit, osteomyelit

12 När skulle man misstänka en SBI? A. CRP > 20 mg/l B. CRP > 40 mg/l C. CRP > 80 mg/l D. CRP > 100 mg/l

13 Pojke 2 år med feber i 14 timmar och kräkningar i 4 timmar, nackstelhet, petekier på benen, puls 180/min, ÅF 4 sekunder och CRP 35 mg/l. Nästa åtgärder: A. Sepsis/Meningit utredning och behandling B. Behandling och Sepsis/Meningit utredning C. Ingenting. CRP är < 80 mg/l. Hem och återbesök vid behöv. D. Inläggning för observation. Ny CRP om 6 timmar. Antibiotika om > 80 mg/l.

14 Pojke 4 år med feber i 28 timmar och svullet hö knä. Inget trauma. Vid undersökning varmt, svullet, öm hö knä. CRP 28. Nästa åtgärder: A. Ingenting. Jag skickar barnet hem. CRP är låg B. Jag ordinerar U/L. Om normal hem med uppföljning. C. Jag misstänker septisk artrit. Vidare utredning med U/L och behandling med iv antibiotika oavsett svaret. D. Inläggning för observation. Ny CRP om 6 timmar. Antibiotika om > 80 mg/l.

15 Pojke 8 år med feber i 2 dagar och halsont. Varit på VC:en. Hade röda inflammerade tonsiller och positiv strep A test, urin test negativ. Kommer på remiss pga CRP på 165 mg/l. Normala parametrar och helt opåverkad. Nästa åtgärder: A. Inläggning med iv antibiotika. Alvarlig infektion pga CRP är för hög!! B. CRP på 135???!!!! Det kan inte bero på tonsillit. Jag måste hitta en förklaring. Jag ordinerar Rö Pulm, vita/n. C. Ingenting mer. Skickar hem med KVP. D. Varför ordinerades samtidigt strep A, urinprov och CRP hos en 8årig pojke med feber och halsont??????

16 När skulle man misstänka en Bakteriell infektion? 1. CRP > 20 mg/l 2. CRP > 40 mg/l 3. CRP > 80 mg/l 4. CRP > 100 mg/l 5. Frågan är absurd. Jag behöver mer information.

17 Olika cut-off värden beroende på om man vill rule in eller rule out allvarlig infektion. Cut-off värden: Rule-in: CRP > 80 (specificitet >90%, sensitivitet 40-50% Rule-out: CRP < 20 (sensitivitet >80%, specificitet 70%).

18 CRP Cut-off värden

19 Mäta och tolka CRP Det bör helst ha gått timmar från debut av symtom innan man mäter CRP. Blodprover är bättre att rule-out allvarlig infektion hos barn som bedöms vara hög-risk baserat på kliniken. Hos dessa barn sänks risken för allvarlig infektion från 42% till 15% om CRP, Prokalcitonin och u-sticka är negativa. Vid infektion och CRP > 80 mg/l ökar sannolikheten för bakteriell infektion. Men sannolikheten för allvarlig infektion ökar inte betydligt om proven är positiva Prevalens och pre-test probabilitet är viktiga (Bayes teorem)

20 C-Reactive Protein Level as Diagnostic Marker in Young Febrile Children Presenting in a General Practice Out-of- Hours Service. (J Am Board Fam Med 2016;29: ) Conclusions: In general practice CRP has little clinically relevant value in discriminating febrile children in need of medical care from those who are not. In children without a diagnosis of SI at presentation, CRP could not predict an SI during follow-up

21 Vita/Neutrofila Vita blodkroppar är mindre värdefulla än CRP och Prokalcitonin till att rule-in allvarlig infektion och har inget värde i att rule-out allvarlig infektion. Att mäta vita blodkroppar ger begränsad diagnostisk vägledning i att identifiera allvarlig infektion hos barn.

22 Serious Bacterial Infektion (SBI) Pneumoni Pyelonefrit Meningit Bakteriemi Septisk artit, osteomyelit

23 Tecken/symtom av SBIs - Pneumoni Takypne Krepitationer Näsvingespell Indragningar Cyanos Saturation < 95%

24 Tecken/Symtom av SBIs - Pyelonefrit Feber plus 1 - Kräkningar - Poor feeding - Somnolens - Irritabilitet - Buksmärta - Syknuri/dysuri

25 Tecken/Symtom av SBIs - Meningit Nackstelhet Buktande fontanell Minskad medvetande grad Kramper Status epilepticus Ill-looking barn Purpura Återfyllnad > 2 sek

26 Tecken/Symtom av SBIs Septisk artit/osteomyelit Feber plus någon av: - Svullnad av extremetitet eller led - Vägra att använda extremitet - Non-weight bearing

27 Diagnostiska Markörer Negativa för SBI Ronki (wheeze), Stridor Tecken från öronen, näsan, halsen Utslag

28 Sammanfattning Infektionsprover skulle alltid tolkas in light of the clinical context and not be used for decisive but rather as supportive tools in clinical decision making

29 Klinisk Fall 1 Pojke 2.5 år. Feber, hosta och snuva i 3 dagar. Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 99%, AF 28/min, Puls 120/min Pigg, opåverkad Klinisk rodnade tonsiller Lab? Diagnos? Behandling?

30 ÖLI Oftast virus orsakade Komplikationer : otit, wheezing, sinuit, pneumoni sällsynt Prover ej rutinmässigt Ej CRP, vita, neutrofila Ej NPH odling Ej antibiotika

31 Klinisk Fall 2 Pojke 8 månader. Feber i 2 dagar, kräkningar, poorfeeding. Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 100%, AF 36/min, Puls 140/min Trött Undersökning ua Lab? Diagnos? Behandling?

32 Pyelonefrit barn 2-24 månader Feber utan fokus, icke låg risk => urinprov Feber utan fokus, låg risk, bra allmäntillstånd => exspektans utan prover kan övervägas Overall prevalence of UTI in febrile infants who have no evident source for their fever on the basis of history or physical examination results is approximately 5% Ovanlig pojkar > 1 år, flickor > 2 år The presence of another, clinically obvious source of infection reduces the likelihood of UTI by one-half

33 Pyelonefrit Urinsticka pos för nitur +/- leukocyter => UVI Urinsticka pos leukocyter, neg nitur => sannolik UI Erytrocyter utan nitur/ leukocyter ej UVI Helst 2 odlingar innan antibiotika > 2 års ålder mer specifika symtom

34 Pyelonefrit Den vanligaste SBI hos barn med feber utan fokus är UVI 4-6 % hos febrila barn och 8% hos de som klassas som hög risk Flickor högre risk än pojkar Utvärdera alltid för UVI hos barn med feber utan fokus.

35 Klinisk Fall 3 Flicka 14 månader. Feber i 2 dagar Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 99%, AF 30/min, Puls 140/min Trött Undersökning ua Lab? Diagnos? Behandling?

36 Klinisk Fall 4 Flicka 4 år. Feber i 3 dagar. Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 100%, AF 28/min, Puls 130/min Pigg, opåverkad Undersökning ua Lab? Diagnos? Behandling?

37 Feber utan focus UVI? Risk uppskattning => eventuella prover Vaccination status viktig Bakteriemi ca 5-10% innan pneum/haem/men vaccin, % efter Oftast pga virus hos vaccinerade barn Urinprov som minimum/endast utredning vid normala parametrar hos barn 3-36 månader med minst 2 vaccin doser?

38 Akut Andningsbesvär Barn 1. Bidragande faktorer hos barn: - mindre luftvägar - högre metaboliska krav - otillräckliga kompensations mekanismer 2. Definition av andningssvikt : När andning inte matchar kroppens metabolisk krav för syresättning

39

40 Vitala parametrar 1) Andningsfrekvens Viktigast, varierar med ålder Takypne också pga feber, 3-7 andetag/min/grad Celsius över basal temp, barn < 1 år 7-10 andetag/min 2) Puls Hög puls vanlig pga andningsbesvär men också pga dehydrering/feber Bradykardi sent och ominöst tecken 3) Saturation Fokusera inte så mycket på saturationen Skall tolkas/värderas i samband med alla andra parametrar/tecken och INTE SOM ISOLERAT FENOMEN Falskt låg: dålig perifer perfusion, hypotermi, vasokonstriktion, fingerbädd polish, elektroderna inte mitt emot varandra

41 Användning av accessoriska muskler 1) Näsvingespel : måttligt kraftigt besvär 2) Bukandning: milt besvär, kan vara normal hos små barn 3) Indragningar: - Subcostala, intercostala, substernala, suprasternala, sternala, supraclaviculära *Flera än ett muskel grupp => måttliga/kraftiga besvär

42

43 Assessmet of Severity of Respiratory Conditions The Royal Children s hospital Melbourne Mild Moderate Severe Behaviour Normal Mild/intermittent irritability Increasing irritability +/- lethargy Tachypnea * (at rest ie not crying) Normal or mildly increased RR Increased RR Increased eller markedly reduced RR Retractions/Paradoxal abdominal breathing /Nasal flaring/sniffing position Saturation (is only of limited utility in judging severity, don t just focus on the sat%) None or minimal Moderate Marked increase in accessory muscle use < 85% Heart rate * Normal or slight increase Mildly increase Significantly increase eller bradycardia Blood Pressure Normal Increased Increased or decreased late * Fever is associated with increased RR and HR

44 Klinisk Fall 6 Pojke 6 månader. Feber, hosta och snuva i 4 dagar. Andningsbesvär idag. Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 96%, AF 48/min, Puls 140/min Trött Indragningar, bilaterala krepitationer och ronki Lab? Diagnos? Behandling?

45 Bronkiolit - Diagnos Barn < 2 år, oftast < 1 år, topp 3-6 månader Mest under höst - vinter Snuva 1-3 dagar och därefter hosta, takypne eller/och indragningar, breda/bilaterala krepitationer och/eller ronki. Sjukast 4e-6e dagen. Feber hos ca 30% av barn, oftast < 39 C Minskat matintag (typisk efter 3e-5e dagen) Barn < 6 veckor kan presentera med apnéer utan andra kliniska symtom Ingen effekt av bronkodilaterande

46 Bronkiolit - Differentialdiagnos Överväga pneumoni: Feber > 39 C och/eller ihållande fokala krepitationer Överväga förkylnings astma (viral induced astma) eller early onset astma hos äldre infants och små barn: Persistenta ronki utan krepitationer Recurrent episodic wheezing Atopi eller hereditet på atopi * Tänk att förkylnings astma är mycket sällsynt hos barn < 1 år

47 Bronkiolit Risk faktorer Kronisk lungsjukdom Hemodynamiskt signifikant hjärtsjukdom Ålder < 3 månader Prematuritet, speciellt < 32 veckor Neuromuskulära sjukdomar Immunbrist

48 Bronkiolit Bedömning Klinisk bedömning av hydrering Klinisk bedömning av andningssvårighetsgraden Ej rutinmässigt blodprover Ej rutinmässigt Röntgen pulm

49 Bronkiolit Remiss/Inläggning Apnéer Persistent sat% < 92% Minskad matintag (< 50-75%, beroende på ålder och risk faktorer) Ökat andningsarbete (grunting, måttliga/kraftiga indragningar, AF>70/min) Sociala skäl, föläldrarnas kompetens att ta hand om barnet, förtroende att de kan upptäcka alarmerande tecken, avstånd till sjukvård

50 Bronkiolit Behandling på akuten/vc:en Ej inhalation med adrenalin Ej inhalation med NaCl 0.9% Ej inhalation med Airomir Ej systemiska steroider eller inhalationer Ej rutinmässigt sugning av luftvägar utan mest för barn med andningsbesvär och matningssvårigheter Syrgas om Sat% persistent < 92% inför inläggningen

51 Klinisk Fall 7 Flicka 18 månader. Feber och snuva i 1 dag, andningsbesvär idag Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 95%, AF 48/min, Puls 140/min Trött Indragningar, bilaterala ronki, förlängt exspirium Lab? Diagnos? Behandling?

52 Wheezing 1) Wheezing - isolerad virusorsakad episod - säsongsbunden/allergen-inducerad astma - oupptäckt okontrollerad astma - bronkiolit hos barn yngre än 2 år 2) Episodisk wheezing och hosta är vanligt hos barn utan att de har astma, speciellt hos barn under 3 år. Typisk wheezing är vanlig vid virusorsakade luftvägsinfektioner 3) Astma diagnos hos unga barn baseras på symptom (wheeze, hosta, andfåddhet, begränsad aktivitet, nattliga symptom eller uppvaknanden) och anfalls frekvens kombinerade med kliniska fynd och hereditet.

53 Virusorsakad wheezing Förkylningsastma - Obstruktiv bronkit 15% av barn < 2 år Sällsynt < 1 år Ibland svårt att differentiera från Bronkiolit (Snabbare förlopp än bronkiolit, svarar på Airomir, flera anfall, ålder) Kan bli svårt att differentiera från Astma ( > 3 anfall/år, långdragna symtom > 10 dagar vid varje ÖLI, nattlig försämring, symtom som hosta, ronki mellan episoderna, eksem/atopi eller hereditet av astma) Ronki ( obstruktiva symtom) nästan alltid av virus genes => sällan indikation för CRP/vita/N/Rtg Pulm

54

55 Virusorsakad wheezing - Behandling Bronkdilaterande (Airomir, Ventoline) har bra effekt Astma PM Steroider (Flixotide) kan övervägas vid upprepade anfall, men ej efter det första eller andra. Fortfarande lite kontroversiellt i litteraturen. Vid utebliven effekt av bronkdilaterande överväg bronkiolit (barn < 2 år).

56 Klinisk Fall 8 Flicka 36 månader. Feber, hosta i 4 dagar. Tidigare frisk. Vaccinerad Sat 97%, AF 48/min, Puls 140/min Trött Indragningar, krepitationer hö Lab? Diagnos? Behandling?

57 Pneumoni Oftast virusorsakad hos barn < 5-6 år (speciellt < 2 år) 20-30% hos barn i skolåldern beror på RSV Ej NPH odling Ej rutinmässigt CRP, vita/n på akuten men när svår pneumoni - inläggning CRP, PCT ej så specifika för att differentiera mellan virus-bakteriell genes Rtg pulm ej nödvändig på akuten vid misstänk lätt pneumoni Rtg pulm => svår pneumoni (låg sat%, andningsbesvär) eller terapisvikt Antibiotika ej rutinmässigt hos små barn

58 The Utility of Serum C-Reactive Protein in Differentiating Bacterial from Nonbacterial Pneumonia in Children: A Meta- Analysis of 1230 Children. Flood, Robert; Badik, Jennifer; Aronoff, Stephen Pediatric Infectious Disease Journal. 27(2):95-99, February In summary, this meta-analysis showed that children with serum CRP concentrations exceeding mg/l were more likely to have bacterial pneumonia than children with lower serum concentrations. Given an a priori probability of 41% for bacterial pneumonia among children presenting with febrile lower respiratory illnesses, a child with clinical and radiographic pneumonia and a high serum CRP has a 64% probability of a bacterial infection.

59 Krupp 1. Virusorsakad Krupp Parainfluenza, rhinovirus, enterovirus, RSV, influenza, adenovirus Barn mellan 6 månader och 6 år. Pojkar och små barn högre risk Främst subglottic area. Prodromal symtom (snuva, feber, pharyngitis), stridor, heshet, skällande hosta, ökat andningsarbete 2. Spasmodic Krupp Upprepade kruppanfall som liknar de virala men utan förkylnings symtom It is considered that symptoms are more transient than those of viral croup, respond differently to therapeutic interventions and improve following exsposure to cold air.

60 Krupp Differential diagnos 1. Epiglottit Inflammation av supraglottic area Haemophilus influenzae tyb b (nästan försvunnit pga vaccinet) Förskolebarn, plötsligt insättande feber, andningsbesvär, stridor, dregling, dysfagi 2. Bacteriell trakeit Sällsynt komplikation av viral krupp. Staph. aureus, H. influenzae, Strept. Pneumoniae, Moraxella catarhallis Som viral krupp i början men progressivt hög feber, toxicitet, andningsbesvär och utebliven effekt av adrenalin/kortison behandling

61 Krupp - Stadieindelning MILD Måttlig Svår Stridor vid agitation Stridor i vila Stridor i vila Ej takypne Mild takypne Påtagliga andningssvårigheter Inga indragningar Milda indragningar Kraftiga indragningar Opåverkat allmäntillstånd Opåverkat allmäntillstånd Påverkat allmäntillstånd De flesta studier har använt Westley Croup score men i klinisk praxis såsom tabell ovan Stridor +/- indragningar minimum för klinisk betydande krupp Saturation påverkad bara vid mycket kraftig krupp

62 Krupp - Behandling 1. Mild krupp +/- Betapred 0.15 mg/kg (max dos 10 mg) 2. Måttlig Krupp Betapred mg/kg (max dos 10 mg) ( 0.15* mg/kg har visat bra effekt och man kan börja med denna dosen och komplettera vid utebliven effekt) Adrenalin inh 3. Svår Adrenalin inh (kan repeteras / timme) Betapred mg/kg (max dos 10 mg) ( 0.15* mg/kg har visat bra effekt och man kan börja med denna dosen och komplettera vid utebliven effekt) Behandling med Flutide har inte visat effekt i de flesta studierna * 0.15 mg Dexametason = 0.1 mg Betametason

63 Andningsbesvär Sammanfattning Klinisk bedömning oftast tillräcklig för diagnos Diagnostiska test skall användas selektivt beroende på symtom och kliniska fynd Barn med mild/måttlig besvär, tydlig diagnos & bra effekt av behandling => inga utredningar Svår andningsstörning => Blodgas? Lab prover beroende på kliniska fynd Röntgen i vissa fall för att etablera diagnosen

64 Stöd vid bedömning av andningsbesvär hos barn Ioannis Orfanos Barnläkare, OBS!! Detta är stöd och INTE ett PM. Inget schema/pm kan ersätta kunskap, erfarenhet, vårdpersonalens undersökning och bedömning. De vanligaste orsakerna hos små barn är bronkiolit, astma, obstruktiv bronkit (viral induced wheezing), krupp och pneumoni men differential diagnos av andningsbesvär hos barn är mycket bredare Det kan finnas betydlig överlappning av symtom och anamnes mellan sjukdomarna ovan. Tänk att barn respekterar inte alltid läroböckernas åldersgränser. - Relativt långsamt förlopp dagars prodromala symtom (snuva, feber, hosta) - Försämring dag 3-5 med hosta och andningsbesvär - Matvägran (oftast dag 3-5) - Apnéer - Spridda krepitationer > Ronki - Ålder < 2 år (mest < 1 år) - Snabbare förlopp 1-2d - Ålder > 1år (speciellt>2år) - Ronki > Krepitationer - Förlängt expirium - Ålder < 2 år - Symtom < 10 dagar i samband med ÖLI - < 2-3 anfall/år - Inga symtom mellan episoderna - Ålder >2år - Symtom > 10 d - > 3 anfall/år - Svåra episoder - Nattliga symtom - Symtom mellan ÖLI - Eksem, atopi - Hereditet Skällande hosta Stridor Heshet - Krepitatione r (mest fokala & ej migrerande) - Dämpade andningslju d - Hög feber flera dagar Bronkiolit Obstruktiv bronkit 2,3 (Viral induced wheezing Astma 3 Krupp Pneumoni 4 Utredning 1 : Ej rutinmässigt: CRP, V/N, Rtg pulm, Luftvägs panel Utredning 1 : Ej rutinmässigt: CRP, V/N, Rtg pulm Utredning 1 : Ej rutinmässigt: CRP,V/N, Rtg pulm Behandling enligt PM Behandling enl astma PM Behandling Behandling

65 Stöd vid bedömning av andningsbesvär hos barn Bronkiolit Obstruktiv bronkit (Viral induced wheezing) Astma Krup p 7 Pneumoni SSK besök Inga åtgärder. Hem med info SSK besök Läkarbedömning vb Inga åtgärder. Hem med info Läkarbedömning Inläggningsindikationer? Nej => Hem med information Ja => Inläggning Syrgas, blodgas Behandling enl. PM Inläggning Första gång Läkarbesök Airomir 6 Redan diagnostiserad SSK besök Airomir 6 Bedömning 20 min efter inh Förbättring: genomgång av teknik och hem med skriftlig info Ingen effekt: upprepade inh läkarbedömning vb Första gång Läkarbedömning Airomir 6 var 20:e minut Förbättring: enl. ovan Ej förbättring eller försämring: enl Orange Redan diagnostiserad SSK besök eller Läk bedömning Airomir 6 var 20:e min max x 3 Förbättring: enligt ovan Ej förbättring/försämring: Läkarbedömning Läkarbed och beh. Enl. Airomir Orange 6 var 20:e min i 1 timme Betapred 6 Bedömning 20 min efter 3e dos Förbättring: Airomir mindre ofta tills grön Ej förbättring: Airomir var 20:e min (enl. Akut Astma Syrgas PM) Läkarbedömning (Bakjour vb) Försämring: enl. Röd Behandling enl. Akut Astma PM Blodgas Inläggning Inga åtgärder. Hem med info Läkarbedömning Betapred 5 po Adrenalin inh Observation 2-3 timmar Förbättring => Hem när Grön Oförändrat/Sämre => enl. Orange Läkarbedömning Betapred 5 po Adrenalin 8 inh, kan upprepas var 15-20e min upp till 3-4 ggr Förbättring: hem när Grön och 3-4 timmars observation Oförändrat/Sämre: enl. Röd Syrgas Läkarbedömning Bakjour informeras BIVA och ÖNH konsult Adrenalin 8 inh som kan upprepas var minut upp till 3-4 ggr Betapred 5 po/iv. eller neb Pulmicort 2 mg Inläggning 1 Främst kliniska diagnoser, oftast virus orsakade, prover endast i vissa fall efter läkarbedömning 2 För Obstruktiv bronkit används den internationella definitionen Viral Induced Wheezing och inte BLFs (< 2 fall). 3 Både obstruktiv bronkit och astma är sällsynta/osannolika <1 år. Virusorsakade. Prover/Rtg påverkar inte Till VC som SSK besök Läkarbedömning vb Ab po vid behov Hem med info Till VC som SSK besök Läkarbedömning vb Ab po vid behov Hem med info Läkarbedömning Inläggningsindikatione r? Nej => Hem med info om återbesöksindikationer Ab Syrgas po vid behov Läkarbedömning Prover, Rtg pulm Inläggning Ab iv behandling/diagnos 4 Pneumoni oftast virus orsakad hos små barn. 5 Effekt efter 2-3 timmar. Minskar återbesök. Dos mg/kg med max dos 8 mg. Nebuliserad Pulmicort 2 mg hos ban som inte kan ta Betapred. Kan ges samtidigt med Adrenalin i Ailos. 6 Enligt Akut Astma PM 7 Saturation och andningsfrekvens brukar vara normala vid lätt/måttlig krupp. Det är stridor och andningsarbete som är viktigast 8 Adrenalin 3 ml i Maxin vid orange/röd prio

66 Half of what you ll learn in medical school will be shown to be either dead wrong or out of date within five years of your graduation; the trouble is that nobody can tell you which half so the most important thing to learn is how to learn on your own David Sackett, OC, FRSC, BA (Lawrence), MD (Illinois & Basel), MSc (Harvard), FRCP (Ottawa, London, Edinburgh)

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö PRIS: 60 vårdcentraler. 10 diagnoser stod för 89 % av antibiotikaförskrivningen 2010 Diagnos % av total

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö PRIS: 60 vårdcentraler. 10 diagnoser stod för 89 % av antibiotikaförskrivningen 2010 Diagnos % av total

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Fall 1: 6-mån flicka. Fallseminarium: Astma och allergi. Hur bedömer du barnet akut? Kompletterande anamnes. Ev provtagning och röntgen

Fall 1: 6-mån flicka. Fallseminarium: Astma och allergi. Hur bedömer du barnet akut? Kompletterande anamnes. Ev provtagning och röntgen Fall 1: 6-mån flicka Fallseminarium: Astma och allergi Wilhelm Zetterquist 20141120 Jour på Barnakuten: En 6-mån flicka inkommer pga andningsbesvär sedan 2 dagar. Hon är hostig och rosslig och har dyspné

Läs mer

Övre luftvägsinfektioner hos barn

Övre luftvägsinfektioner hos barn Övre luftvägsinfektioner hos barn Margareta Eriksson, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varför är små barn alltid förkylda? (30 % av infektionsbesök i öppenvård) Saknar immunologiskt minne Tycker

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sidan 1 Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!!

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!! DUGGA kull 1 Utveckling Fredagen den 29/1 2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 48p Godkänt: 32p Namn Resultat.. Lycka till!! 1. Nämn 3 principiellt olika orsaker för sen språkutveckling. (2p) 2. Vilka 3 olika

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Astma bronkiale är en sjukdom med förträngning i luftvägarna på grund av Inflammation Slemhinnesvullnad, slembildning och ökad retbarhet Muskelkramp : - utlöst

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77 läkare i Sverige

Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77 läkare i Sverige Luftvägsinfektioner i primärvården Resultat för 77 läkare i Sverige HAPPY AUDIT. September 28. Results from 77 doctors in Sverige A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Läs mer

Persisterande bakteriell bronkit (PBB) (Protracted bacterial bronchitis) Laszlo Kadar, öl Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Persisterande bakteriell bronkit (PBB) (Protracted bacterial bronchitis) Laszlo Kadar, öl Skaraborgs Sjukhus, Skövde Persisterande bakteriell bronkit (PBB) (Protracted bacterial bronchitis) Laszlo Kadar, öl Skaraborgs Sjukhus, Skövde >3 veckor (6 mån) Svettest, CF genetik M pneumoniae och B pertussis serologi Immunglobuliner,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library Mässling Foto: Public Health Image Library Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Barn 2 år 3 månader Insjuknar 14/6 med feber+hosta Söker 15/6 + 16/6 VC söderort, bedöms som viros, alvedon Söker

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Mål och mått? Mål för antibiotikarecept och vald klass Mål per diagnos/infektion/symtom Diagnos/behandling

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn Luftvägsinfektioner hos förskolebarn Katarina Hedin Specialist i allmänmedicin, Med Dr Växjö Monto AS, Ullman BM. JAMA 1974;227:164-9 procent 60 50 Dagar med rapporterade symtom 0 dagar 1-7 dagar 8-14

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Sven Engström Distriktsläkare Gränna Vårdcentral Ordf. SFAMQ Omfattning Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga i primärvården

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

Fallseminarium: Astma och allergi. Wilhelm Zetterquist

Fallseminarium: Astma och allergi. Wilhelm Zetterquist Fallseminarium: Astma och allergi Wilhelm Zetterquist 20161110 Fall 1: 8-mån flicka Jour på Barnakuten: En 8-mån flicka inkommer pga andningsbesvär sedan 2 dagar. Hon är hostig och rosslig och har dyspné

Läs mer

Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten

Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten Minisymposium Akut astma, Linköping 16 september 2011 Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten Göran Wennergren Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Akuta svåra astmaanfall är

Läs mer

MOMENT: Utveckling Max: 55 Resultat:.. poäng

MOMENT: Utveckling Max: 55 Resultat:.. poäng MOMENT: Utveckling Max: 55 Resultat:.. poäng 1 Hur behandlar du nedanstående patientfall med tanke på vätsketillförsel? Ange i punktform: vilken vätska/vilka vätskor? Hur du vill ge vätskan? Ange också

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917 Rådgivningsutbildning 150917 REK-boken Långversionen endast på nätet Kortversionen på nätet och i pocketformat Kortversionen och barnreklistan planeras komma i app till smartphone, surfplatta under 2015

Läs mer

Klinikrutin 5:5 Ansvarig: M Lingström, öl/la Barn- och ungdomskliniken Skapad/reviderad 2011-09-01 Länssjukhuset i Kalmar Gäller tom: 2014-08-31

Klinikrutin 5:5 Ansvarig: M Lingström, öl/la Barn- och ungdomskliniken Skapad/reviderad 2011-09-01 Länssjukhuset i Kalmar Gäller tom: 2014-08-31 Vi är måna om att du ska trivas hos oss och få ut mesta möjliga av Din placering och vill därför ge Dig en introduktion till kliniken och vad vi gör. vverksamhetverksamhet! Klinikens verksamhet Kliniken

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut?

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut? Hur ser biverkningarna ut? Rapportering av biverkningar http://www.lakemedelsverket.se Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntadebiverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens

Läs mer

Tjänstgöring. på infektionsmottagningen. Amelie Kinch Infektionskliniken

Tjänstgöring. på infektionsmottagningen. Amelie Kinch Infektionskliniken Tjänstgöring på infektionsmottagningen Amelie Kinch Infektionskliniken Triagering och provtagning Bedömning av en kandidat Genomgång AKUT Sök jourläkare Upptagen? Diktera Ta en ny patient EJ AKUT Gör ett

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Basal spirometri och fallbeskrivningar

Basal spirometri och fallbeskrivningar Basal spirometri och fallbeskrivningar Lennart Hansson Överläkare, Med Dr Lung- o allergikliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus Per Olsson Distriktsläkare kare VC Sjöbo Fråga 1 Mina spirometrikunskaper

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Penicillinallergi hos barn

Penicillinallergi hos barn Penicillinallergi hos barn Misstänkt betalaktamöverkänslighet Dan Gustafsson Allergicentrum ÖLL Strategi ACÖ skall kännetecknas av hög kompetens i allergi frågor vad avser såväl hälsofrämjande, preventiva

Läs mer

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: 09.00 11:30 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng Godkänt: 32 poäng Resultat:... poäng MOMENT UTVECKLING Poäng:

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6)

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) 56-årig rökande, kvinna söker på vårdcentralen i Fruängen. Hon är känd där på grund av ett alkoholmissbruk som hon dock sedan 6 månader är fri från. Hon har hemhorrojdbesvär,

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Strama tyglar för antibiotika

Strama tyglar för antibiotika Strama tyglar för antibiotika Läkemedel och patientsäkerhet 110405 Anders Lundqvist Infektionskliniken Borås Södra Älvsborgs Sjukhus Den exponentiella kurvan och dess pedagogiska problem Litet praktiskt

Läs mer