Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder."

Transkript

1 Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens ett problem? Globalt Kan resistens motverkas? Hur arbetar vi praktiskt? Vad orsakar resistens? Antibiotikabehandlingar selekterar fram resistenta bakterier. Resistenta bakterier sprids sedan mellan människor och djur. Vårdrelaterade infektioner Ungefär lika vanligt i Europa Ständig smittspridning i vården Märks inte på samma sätt som vinterkräksjukan Hur minska VRI Kortärmat Inga klockor, ringar etc. Sprita FÖRE och efter patientkontakt. Byt kläder. Handskar används för mycket! Ofta lång livslängd på ytor vårdmiljöer är fullkomligt nedlusade. Andra länder Kina Södra Asien: Ett barn dör varannan minut då tillgängliga antibiotika inte längre fungerar. Uganda: Hälften av sepsisfall kan inte behandlas med befintliga antibiotika.

2 Djur och natur Tundrans fåglar Pingvinerna i Antarktis Måsarna i Kalmar ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamases Smittsam resistens mellan gramnegativa bakterier. Ofta samtidig annan resistens. Cefalosporiner driver ESBL resistens Information till bärare. 250-målet 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år Strama Regeringen Journalgenomgångar Kalmar Holland 250-målet Uppnås om vi följer aktuella riktlinjer. Patienter ska slippa få antibiotikabehandlingar som saknar effekt! Patienter ska inte undanhållas effektiva behandlingar. Detta är viktigt för att 250-målet ska vara riskfritt. Den goda normalfloran Viktig! En enda antibiotikabehandling påverkar tarmfloran under flera år. Den totala antibiotikaförbrukningen i Sverige mätt i recept/ 1000 invånare och år ökade med 2,2% sista kvartalet 2011 jämfört med sista kvartalet Under hela 2011 jämfört med 2010 minskade däremot förbrukningen med 1,26 %, från 390,3 till 385,4 recept/ 1000 invånare och år. Antibiotikaförbrukningen under 2011 varierar mellan länen från 416,6 i Stockholm till 310,0 i västerbotten. 12

3 Hur sjuk är patienten? Förr: Virus ej antibiotika Bakterier - antibiotika Idag betonas även: Om patienten inte är särskilt sjuk förkortar antibiotika sällan sjukdomstiden, även om det är en bakteriell infektion. Självklart antibiotika! Antibiotika har livräddande effekt Meningit Sepsis Pneumokockpneumoni Utbredd erysipelas Pyelonefrit Självklart antibiotika! Antibiotika minskar komplikationer Erytema migrans (borrelia) Sexuellt överförda infektioner (STI) Akut otit < 1 år Vissa sårinfektioner Rimligt att ge antibiotika! Antibiotika är symtomlindrande Nedre UVI Uttalad tonsillit med Streptokocker grupp A Mer tveksamt med antibiotika Osäker / liten effekt av antibiotika Klinisk misstanke om maxillarsinuit Lätt / måttlig tonsillit med Streptokocker grupp A Avstå från antibiotika! Antibiotika saknar effekt ÖLI Tonsillit utan Streptokocker Akut bronkit, oberoende av genes Hosta Akut otit 1-12 år utan komplicerande faktorer

4 Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Inom primärvården störst överförskrivning vid: Tonsilliter Akuta bronkiter Otiter Tonsillit Lindriga besvär Avstå från snabbtest och antibiotika. Virussymptom (snuva, hosta eller heshet): Avstå från snabbtest och antibiotika. Uttalade halsbesvär och inga virussymptom: Ta snabbtest. Behandla om positivt. Ge inte antibiotika vid negativt snabbtest! Förkylning Virusinfektion Antibiotika har ingen effekt Färgad snuva normalt. Barn i förskoleåldern: 6-10 luftvägsinfektioner per år - duration 1-2 veckor Akut bronkit Hostan varar i genomsnitt tre veckor! Virusinfektioner ger också missfärgade upphostningar. Antibiotika förkortar inte tiden med symptom, inte ens vid Mycoplasma!

5 Pneumoni Plötslig debut av feber, takypné och hostan Takypné: >20 andetag/minut för vuxna >40 andetag/minut för barn 1-5år >50 andetag/minut för barn <1 år CRP i oklara fall. Svårbedömt vid sjukdomsduration <1 dygn! Kåvepenin i 7 dagar. Allvarliga infektioner Värdera alltid AT oavsett infektionsfokus! Om påverkat AT kontrolleras temp, puls, blodtryck, andningsfrekvens och POX. Sepsis kan ge såväl feber som hypotermi. Takypné kan vara ett tecken på en allvarlig infektion. Nackstelhet Akut mediaotit 1-12 år: Aktiv expektans. OBS! Ge antibiotika vid komplicerande faktorer. <1 år och >12 år med säker AOM ge antibiotika. Bilateral AOM <2 år ge antibiotika. AOM med perforerad trumhinna ge antibiotika oavsett ålder. Komplicerande faktorer Svår värk trots adekvat analgetikabehandling. Infektionskänslighet pga annan sjukdom eller behandling. Missbildning i ansiktsskelett eller inneröra. Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur Komplicerande faktorer Uppföljning AOM Cochleaimplantat. Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr). Känd sensorineural hörselnedsättning. Kvarvarande symtom = misstanke om hörselnedsättning (Tidigare vid andra kvarstående symtom såsom värk, kraftig tryck- eller lockkänsla, öronflytning eller balanspåverkan)

6 Läkarbesök Aktiv expektans Akut mediaotit Telefonrådgivning Tid inom ett dygn Om besvärsfri under väntetiden: Avvakta 1-12 år <1år >12 år Perforerad AOM Bilateral AOM <2år Nedsatt AT, svår värk PcV x 3 i 5 dagar Sämre läkarbesök Ej bättre efter 2-3 dygn läkarbesök Läkarbesök PcV x 3 i 5 dagar Konjunktivit Både bakteriella och virusorsakade konjunktiviter är oftast självläkande De flesta spontanläker på en vecka Tvätta ögonen med vanligt vatten. Hygienråd. Ensidig otit utan tidigare hörselnedsättning behöver ej kontrolleras Barn <4år med dubbelsidig AOM Kontroll 3 mån Nya rekommendationer 2010 Impetigo - behandling Streptokocker eller S.aureus Tvätta med tvål och vatten 3 gånger dagligen. Ta bort skorporna (efter blötläggning med fuktig kompress) Gärna klorhexidinlösning Microcid kan prövas Impetigo behandling Använd INTE Fucidin eller Bactroban. Om antibiotika behövs Altargo. Utbrett / progredierande - perorala antibiotika. Sinuit Spontanläkning vanligt. Förkylningssymtom < 10 dagar och lätt/måttlig smärta i kind/tänder: Symtomlindrande behandling. UVI hos kvinnor Miktionssveda, täta trängningar och frekventa miktioner Gynekologiska symptom? Misstanke om STI? Selexid, Furadantin (inte kinoloner).

7 UVI hos kvinnor Alltid urinodling vid misstanke om pyelonefrit, behandlingssvikt, recidiv, graviditet eller vid nylig vistelse på sjukhus eller utomlands Temp >38 eller flanksmärta kan vara pyelonefrit. Sammanfattning Stramas mål är realistiskt. Genom att inte undanhålla effektiva behandlingar är det riskfritt. Målet uppnås om vi följer aktuella behandlingsriktlinjer. Viktigast att komma ihåg: Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot framtida hälso- och sjukvård. Följ aktuella råd! Patienter ska slippa att få antibiotikabehandlingar som saknar effekt! Hosta och halsont genererar många onödiga antibiotikabehandlingar. Viktigast att komma ihåg: Värdera hur sjuk patienten är. Var vaksam på tecken på allvarlig infektion. God vårdhygien minskar spridningen av resistenta bakterier.

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Handläggning av Faryngotonsilliter

Handläggning av Faryngotonsilliter Rekommendationer Läkemedelsverket anordnade i samarbete med RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och STRA- MA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens)

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Doc Bo Berglund Div för Medicin, Karolinska Sjukhuset, 171 76 Stockholm. Kort bakgrund Riskerna för skadliga effekter

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer