Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp"

Transkript

1 Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på <250 antibiotikarecept/1 000 invånare och år har väl nått ut till de flesta förskrivare!? Motivet är ökad patientsäkerhet. Denna uppnås genom att motverka den framtida förekomsten av infektioner orsakade av bakterier med minskad antibiotikakänslighet. Och detta uppnås genom att minska det selektionstryck som gynnar förekomsten av bakterier med dessa egenskaper. I Sverige har vi i många år haft en relativt kontrollerad användning av antibiotika och åtminstone i öppen vård en bra profil med relativt stor förskrivning av antibiotika med smalt spektrum. Men trots det och genom ökade internationella kontakter så ökar förekomsten av resistenta bakterier i normalfloran. Varje gång antibiotika används gynnas deras tillväxt och de upptar en större och större andel av denna normalflora. Allteftersom de resistenta bakterierna blir vanligare och vanligare ökar risken för att de ska ge upphov till infektioner, som blir svårare att behandla. De samhällsförvärvade infektioner orsakade av resistenta bakterier vi ser idag är bara toppen på isberget! Men förutom att vi måste minska selektionstrycket genom att minska antibiotikaförskrivningen, vilket sker genom att minimera inadekvat antibiotika-användning, så spelar det fortfarande roll vad vi förskriver. Cefalosporiner och kinoloner har till exempel spelat en viktig roll vid uppkomsten av nya resistenta stammar och bär därför med sig dubbla risker! Med inadekvat antibiotikaanvändning menas behandling av sjukdomstillstånd som läker med minimal risk för skador även utan denna behandling. Mänskligheten är trots allt utrustad med ett immunsystem som fått oss att överleva i flera år innan penicillinet eller sulfan såg dagens ljus. Men samtidigt finns situationer då behandling är avgörande eller livräddande och det är för att kunna ha kvar antibiotikavapnet vid sådana infektioner som vi måste vara rädda om det. Att det blev just 250 recept beror som många nog vet på att det var möjligt att nå ner dit i Nederländerna, med bibehållen kvalitet på vården. Kanske är den ideala förskrivningsnivån ännu lägre? Även om det inte gått så bra att minska antibiotikaförskrivningen i vare sig Sverige och än mindre i Västra Götaland, så visar det sig att det på sina håll faktiskt är fullt möjligt! Och det kommer naturligtvis att fungera även i regionen. Vi i Södra Älvsborg utmärker oss positivt, i varje fall i regionen. Kinolonanvändningen har minskat i hela Västra Götaland och vi var i Södra Älvsborg tidigt igång med det. Vi är dessutom bättre än många andra på att minska cefalosporinanvändningen. Alltså finns det en del medvetna förskrivare!

2 Nedan följer några tabeller som beskriver utvecklingen av antibiotikaförskrivningen i öppen vård första halvåret 2011 jämfört med första halvåret Tabell 1. Visar en linjär prognos för förskrivningen 2011 till invånarna i respektive kommun i Södra Älvsborg baserad på första halvåret. Därefter visas hur denna förskrivning fördelar sig mellan olika förskrivarkategorier; VG Primärvård (VGP), sjukhus (= alla sjukhus i VGR), primärvård exkl VGP (i huvudsak barn- och ungdomsmottagningar) samt övriga förskrivare (i huvudsak privat- och företagsläkare). Till sist visas hur respektive förskrivarekategoris andel av förskrivningen förändrats jämfört med 2010, angivet i procentenheter. Recept per 1000 invånare VGP Sjukhus Primärvård exkl VGP Övriga förskrivare Alingsås ,7 2,6 15,0-2,2 1,8-1,5 16,5 1,1 Bollebygd ,5-5,0 16,5-2,8 0,9-0,2 22,2 8,0 Borås ,4 3,8 16,4-5,3 0,5-1,6 22,6 3,1 Herrljunga ,7-2,0 16,9-1,3 0,8-1,4 17,6 4,6 Lerum ,6-1,0 17,7 0,6 1,4-0,9 20,3 1,4 Mark ,5 1,0 14,6-3,5 1,5-1,5 18,4 4,0 Svenljunga ,1 0,8 16,4-5,6 1,2-1,4 20,3 6,1 Tranemo ,4-6,3 15,9 0,4 0,5-2,2 22,3 8,1 Ulricehamn ,6 2,1 16,1-5,3 1,0-1,2 21,2 4,3 Vårgårda ,7-2,6 14,8 0,5 2,8-1,4 13,7 3,5 Att notera är att särskilt övrig primärvård minskat sin förskrivning avsevärt (omkring eller mer än en halvering!) och att även sjukhusen har minskat sin andel. Förklaringen är nog helt säkert för övrig primärvård en stramare förskrivning. Men också flöden av patienter mellan vårdarkategorierna är en rimlig delförklaring till minskningar och ökningar. Till exempel att en del av sjukhusens minskade andel kan förklaras av att patienter hänvisats till rätt vårdnivå, det vill säga VGP?

3 Tabell 2. Visar förändringen i antal antibiotikarecept första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period Differens Riket pat -1,1 Västra Götaland 2,2 Tranemo -15,2 Bollebygd -13,8 Bengtsfors -10,5 Orust -8,1 Dals-Ed -6,6 Ale -5,3 Grästorp -5,3 Strömstad -4,8 Karlsborg -3,8 Falköping -3,8 Lysekil -3,8 Vänersborg -3,5 Alingsås -2,6 Mellerud -2,2 Svenljunga -1,9 Mark -1,7 Vara -1,7 Vårgårda -1,6 Lidköping -1,0 Lerum -1,0 Ulricehamn -0,9 Munkedal -0,5 Hjo -0,3 Tibro -0,2 Skara 0,3 Tanum 0,8 Herrljunga 1,4 Trollhättan 1,8 Borås 1,8 Göteborg 1,8 Partille 2,0 Mölndal 2,3 Götene 2,4 Essunga 2,7 Mariestad 3,0 Töreboda 3,5 Skövde 3,6 Sotenäs 4,7 Uddevalla 4,9 Tjörn 6,0 Härryda 6,1 Lilla Edet 6,1 Kungälv 6,7 Färgelanda 6,9 Tidaholm 8,3 Gullspång 9,2 Stenungsund 10,2 Öckerö 14,8 Åmål 18,9 Vi kan se att Södra Älvsborg knappast har någon anledning att skämmas, i alla fall inte i detta sällskap!? Ett stort bekymmer för regionen är onekligen att alla större/folkrika kommuner ökat sin förskrivning. Dessutom formulerades nog 250-målet vid en för regionens vårdval olycklig tidpunkt. Få kommuner med flera nyetablerade VGP-enheter placerar sig i tabelltoppen. Vid en nationell jämförelse finns dock ingen stor anledning till oro. De landsting som genomförde sitt vårdval några år före Västra Götaland har haft lättare att minska sin förskrivning.

4 Tabell 3. Visar förändringen i förskrivningen första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period 2010 mätt i absoluta tal, d v s i antal recept. Differens (antal recept) Riket pat Västra Götaland 6844 Tranemo -335 Ale -293 Orust -260 Vänersborg -241 Falköping -235 Bengtsfors -208 Bollebygd -205 Alingsås -180 Lysekil -116 Mark -107 Strömstad -97 Lerum -67 Lidköping -57 Karlsborg -55 Grästorp -52 Vara -50 Dals-Ed -47 Mellerud -44 Svenljunga -38 Ulricehamn -33 Vårgårda -31 Munkedal -9 Tibro -5 Hjo -4 Skara 9 Tanum 20 Herrljunga 21 Essunga 27 Götene 51 Töreboda 63 Sotenäs 78 Färgelanda 94 Gullspång 120 Mariestad 142 Partille 152 Tidaholm 159 Lilla Edet 164 Trollhättan 187 Tjörn 194 Mölndal 292 Skövde 315 Borås 330 Öckerö 362 Härryda 408 Åmål 422 Uddevalla 467 Kungälv 512 Stenungsund 545 Göteborg 1983 Konklusion Att vi måste bli bättre och bättre på att skriva rätt antibiotikum vid rätt tillstånd!

5 Några tips om hur vi kan minska antibiotikaförskrivningen När man överväger att ge ett antibiotikum är det viktigt att bedöma hur allvarlig infektionen är. Förr fokuserade man på om det var virus eller bakterier. Var det virus avstod man från behandling och var det bakterier behandlade man med ett antibiotikum. Idag vet vi att det i första hand är viktigt att bedöma hur sjuk patienten är. Är patienten inte särskilt sjuk förkortar sällan antibiotika sjukdomstiden även om det är en bakteriell infektion. Genom att följa aktuella rekommendationer kring infektionsbehandling kan antalet antibiotikabehandlingar minskas med minst 30 %. Målsättningen med riktlinjerna är att man ska undvika att ge antibiotikabehandlingar som saknar eller har mycket begränsad effekt på sjukdomstillståndet. Akuta bronkiter och halsont är två åkommor som ofta resulterar i en överförskrivning av antibiotika. Tänk på att man i genomsnitt hostar under tre veckors tid vid en akut bronkit. Hostan är ofta besvärlig. Hosta som varat 2½ vecka är således inte en antibiotikaindikation i sig. Det finns inte någon antibiotikasort som kan förkorta symptomtiden vid en akut bronkit, inte ens vid mykoplasma! Eftersom mykoplasmabronkiter inte ska antibiotikabehandlas finns det heller ingen anledning att leta efter dessa. (Däremot bör man antibiotikabehandla en mykoplasmapneumoni med feber och påverkat allmäntillstånd.) Även virusinfektioner orsakar färgade upphostningar på grund av förekomst av leukocyter. Färgade upphostningar är inte ett skäl att ge ett antibiotikum, förutsatt att det inte rör sig om en exacerbation av en kronisk bronkit hos en patient med diagnostiserad KOL. Vid handläggning av tonsilliter bör man ha i åtanke att 7-11 % av förskolebarn är friska bärare av streptokocker i halsen. Vintertid stiger denna siffra. Ta därför inte strep A på dem som kliniskt har en virusinfektion, det vill säga har hosta, snuva eller heshet. Är strep A positivt hos dessa individer betyder det bara att de är bärare av streptokocker. Detta bärarskap ska inte behandlas. Vid måttliga streptokockorsakade symptom i form av halsont och feber förkortar antibiotika symptomen med <1 dag. På grund av denna ringa effekt bör man avstå från såväl strep A som antibiotika vid lindriga/måttliga besvär, även om dessa skulle kunna vara streptokockorsakade. Om en patient har ordentligt ont i halsen, feber och samtidigt saknar virussymptomen hosta, snuva och heshet orsakas hälften av fallen av streptokocker och hälften av virus. Man kan inte skilja detta åt genom att titta i halsen eftersom den kliniska bilden är identisk. Ta därför alltid strep A i dessa situationer. Ge inte antibiotika till alla med tonsillitbild. Lita på snabbtestet för påvisande av grupp A streptokocker. Avstå från antibiotikabehandling när detta är negativt. Avslutningsvis vill vi poängtera att 100 % följsamhet till PM eller rekommendationer inte alltid är önskvärt. Undantagsvis bör man göra avsteg från allmänna rekommendationer när man befarar att en patient är allvarligt sjuk eller snart kommer att bli det. Om man å andra sidan hamnar i en situation där de flesta patienter man har är ovanliga undantag kanske man bör fundera över om detta verkligen kan vara rimligt. Primärvården i Södra Älvsborgs PM om handläggning av vanliga infektioner Södra Älvsborgs Strama-grupp oktober 2011 genom: Björn Nilsson, distriktsläkare Floda vårdcentral Pär-Daniel Sundvall, distriktsläkare Sandareds vårdcentral Anders Lundqvist, överläkare Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Tobias Karlsson, Apotekare Primärvården Södra Älvsborg Peter Ulleryd, bitr. smittskyddsläkare Västra Götaland

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer