Instruktionsbok S 1000RR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok S 1000RR"

Transkript

1 BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Välkommen till BMW Vi gratulerar till ditt val av en motorcykel från BMW och hälsar dig välkommen som BMW-förare. Ju bättre du känner din motorcykel, desto säkrare blir du i trafiken. Läs igenom denna instruktionsbok innan du startar din nya BMW. Med hjälp av boken lär du snabbt känna din BMWmotorcykel så att du kan utnyttja de tekniska fördelarna fullt ut. Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. Din BMW Motorrad-återförsäljare står gärna till tjänst med att svara på frågor angående motorcykeln. BMW Motorrad. Vi önskar dig lycka till med din nya BMW-motorcykeln och en angenäm och säker körning * *

4 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av instruktionsboken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar... 5 Översikt Förkortningar och symboler Utrustning Tekniska data Aktualitet Översikt... 9 Sidovy vänster Sidovy höger Kombiomkopplare vänster Kombikontakt höger Under sadeln Kombiinstrument Indikeringar Multifunktionsdisplay Varnings- och kontrollampor Serviceindikering Räckvidd Varningsindikeringar Manövrering Styr-/tändningslås Elektronisk körspärr (EWS) Klocka Trippmätare Hastighetsvarning Ljus Blinker Varningsblinkers Nödströmbrytare Handtagsvärme BMW Motorrad Race ABS Dynamisk traktionskontroll DTC Körläge Broms Speglar Fjäderförspänning Dämpning Däck Strålkastare Förar- och passagerarsadel Hjälmkrokar Bagageremsöglor Körning Säkerhetsanvisningar Checklista Start Inkörning Växling Styra Bromsar Parkera motorcykeln Tankning Förankra motorcykeln vid transport

5 6 På racingbanan Multifunktionsdisplay LAPTIMER-läge INFO-läge SETUP-läge På grusbädd Montering/demontering av spegel Demontering och montering av nummerskyltshållare Demontering och montering av blinker fram Teknik i detalj Körläge Bromsar med BMW Motorrad Race ABS Motorstyrning med BMW Motorrad DTC Tillbehör Allmänna anvisningar Underhåll Allmänna anvisningar Verktygsutrustning Motorolja Bromssystem Kylmedel Klädseldetaljer Koppling Fälgar och däck Kedja Hjul Framhjulsstöd Bakhjulsstöd Lampor Säkringar Starthjälp Batteri Skötsel Vårdprodukter Motorcykeltvätt Rengöring av känsliga fordonsdelar Lackvård Konservering Avställning av motorcykeln Idrifttagning av motorcykel Tekniska data Felsökningsschema Skruvförband Motor Bränsle Motorolja Koppling Växellåda Bakhjulsdrivning Chassi Bromsar Hjul och däck Elsystem Ram Mått Vikter Körvärden Service BMW Motorrad Service BMW Motorrad Mobilitetstjänster Servicearbeten Servicebekräftelser Servicebekräftelser

6 13 Alfabetiskt register

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Utrustning Tekniska data Aktualitet

8 1 6 Allmänna anvisningar z Översikt I kapitel 2 av denna instruktionsbok finns en första överblick över din motorcykel. I kapitel 12 dokumenteras alla genomförda service- och reparationsarbeten. Bevisen på att servicearbetena har genomförts är förutsättning för goodwillarbeten. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du säljer din BMW. Den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Står för varningsanvisningar som du ovillkorligen ska beakta - för din egen säkerhet, för andras säkerhet och för att undvika skador på din produkt. Särskilda anvisningar för bättre hantering vid manöver, kontroll- och justeringsprocedurer samt underhåll av motorcykeln. Markerar slutet på en anvisning. Åtgärdsanvisning. Åtgärdsresultat. Hänvisning till en sida med fortsatt information. Markerar slutet på tillbehörs- resp utrustningsrelaterad information. Åtdragningsmoment. Tekniska data. FE Tbh EWS Fabriksmonterad extrautrustning Extrautrustningarna för BMW Motorrad monteras redan vid tillverkningen av motorcykeln. Tillbehör BMW tillbehör kan beställas och eftermonteras hos din BMW Motorradåterförsäljare. Startblockering. DWA Stöldlarm. ABS DTC Låsningsfria bromsar. Dynamisk väggreppskontroll.

9 z Allmänna anvisningar Utrustning Du har blivit ägare till en BMWmotorcykel med individuell utrustning. Denna instruktionsbok beskriver de fabriksmonterade extrautrustningar (FE) som erbjuds av BMW och ett urval av tillbehör (Tbh). Det är därför möjligt att även utrustningsvarianter beskrivs som inte motsvarar din motorcykel. Det är också möjligt att vissa landsutföranden inte exakt motsvarar den avbildade motorcykeln. Om din BMW skulle ha utrustningar som inte beskrivs i denna instruktionsbok, beskrivs de i en separat bok. Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i bruksanvisningen är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. På grund av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. 1 7

10 1 8 Allmänna anvisningar z

11 z Översikt Översikt Sidovy vänster Sidovy höger Kombiomkopplare vänster Kombikontakt höger Under sadeln Kombiinstrument

12 2 10 z Översikt

13 z Översikt Sidovy vänster 1 Inställning av fjäderförspänning fram ( 46) Inställning av returdämpningen fram ( 49) 2 Inställning av kompressionsdämpningen bak ( 50) 3 Inställning av fjäderförspänning bak ( 47) 4 Sadellås ( 53) 5 Däcktryckstabell Lasttabell Kedjeinställningsvärden 6 Motoroljenivåindikering ( 109) 7 Inställning av kompressionsdämpningen fram ( 48) 2 11

14 2 12 z Översikt

15 z Översikt Sidovy höger 1 Bromsvätskebehållare bak ( 114) 2 Chassinummer och typskylt (på höger styrhuvudslager) 3 Bromsvätskebehållare fram ( 113) 4 Styrningsdämpare (bakom höger sidokåpa) ( 64) 5 Kylvätskenivåindikering (bakom sidokåpan) ( 115) 6 Motoroljepåfyllningsöppning ( 110) 7 Inställning av returdämpning bak ( 51) 2 13

16 2 14 z Översikt Kombiomkopplare vänster 1 Helljus och ljustuta ( 38) Använda Laptimer ( 74) 2 Manövrera ABS ( 40) med BMW Motorrad DTC FE Manövrera DTC ( 41) 3 Manövrera varningsblinker ( 38) 4 Manövrera blinker ( 38) 5 Signalhorn 6 Inställning av klocka ( 35) Manövrering av racingfunktioner ( 70) 7 Manövrera kilometerräknare ( 35)

17 z Översikt Kombikontakt höger 1 med värmehandtag FE Manövrera handtagsvärmen ( 39) 2 Val av körläge ( 42) 3 Nödströmbrytare ( 39) 4 Starta motorn ( 59) 2 15

18 2 16 z Översikt Under sadeln 1 Batteri ( 138) 2 Hjälmkrokar ( 54) 3 Bagageremsöglor ( 54) 4 Verktygsutrustning ( 108) 5 Säkringsbox ( 137) 6 Instruktionsbok

19 z Översikt Kombiinstrument 1 Fält för varnings- och kontrollampor ( 21) 2 Varvräknare 3 Växlingslampa ( 62) 4 Omgivningsljussensor (för anpassning av instrumentbelysningens ljusstyrka) med stöldlarm FE DWA-kontrollampa (se instruktionsbok för DWA) 5 Multifunktionsdisplay ( 20) 2 17

20 2 18 z Översikt

21 Indikeringar Multifunktionsdisplay Varnings- och kontrollampor Serviceindikering Räckvidd Varningsindikeringar Indikeringar z

22 3 20 Indikeringar z Multifunktionsdisplay 1 Hastighetsmätare 2 Kylvätsketemperatur 3 med värmehandtag FE Indikering för handtagsvärme ( 39) 4 Kilometerräknare ( 35) 5 Klocka ( 35) 6 Inställt körläge ( 42) 7 Växelindikering, vid tomgång visas "N" 8 Val av körläge ( 42) Information om visningslägena för racingbana finns i kapitel 5.

23 Varnings- och kontrollampor 1 ABS-varningslampa ( 29) 2 med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampa ( 29) 3 Kontrollampa för vänster blinker 4 Allmän varningslampa, i kombination med varningsmeddelanden på displayen ( 23) 5 Kontrollampa för höger blinker 6 Varningslampan för bränslereserv ( 27) 7 Kontrollampa för friläge 8 Kontrollampa för helljus 9 Varningslampa för motorelektronik ( 27) 10 Lampa "Snabbaste varvet" ( 75) 3 21 Indikeringar z

24 3 22 Indikeringar z Serviceindikering Om den återstående tiden till nästa service är kortare än en månad, visas servicedatumet 1 en kort stund efter Pre-Ride Check. I detta exempel betyder visningen "augusti 2012". För motorcyklar som körs många mil per år kan servicen eventuellt behöva genomföras tidigare. När det återstår mindre än 1000 km till den tidigarelagda servicen, räknas den återstående sträckan nedåt 2 i steg på 100 km och indikeras en kort stund efter Pre- Ride Check. Om serviceindikeringen visas redan mer än en månad före servicedatumet måste det datum som sparats i kombiinstrumentet ställas in. Denna situation kan uppstå om batteriet har varit lossat en längre tid. Vänd dig till en auktoriserad verkstad för att få datumet inställt, helst till en BMW Motorradåterförsäljare. Räckvidd Om tidpunkten för service har överskridits, lyser förutom datum- eller kilometerindikeringen dessutom den allmänna varningslampan gul. Servicetexten visas hela tiden. Räckvidden 1 anger hur lång sträcka som kan köras med den återstående bränslemängden. Den visas när reservmängd åter-

25 står i tanken. Beräkningen görs med hjälp av genomsnittsförbrukningen och bränslenivån. Om du tankar när reservmängden har underskridits, måste den totala mängden vara större än reservmängden för att den nya nivån ska registreras. Annars kan räckviddsindikeringen inte uppdateras. Om motorcykeln står på sidostödet, kan bränslemängden inte beräknas korrekt på grund av det sneda läget. Därför kan räckvidden bara beräknas när sidostödet är infällt. Den räckvidd som fastställs är ett närmevärde. BMW Motorrad rekommenderar därför att du inte kör ända till sista kilometern. Varningsindikeringar Indikering Varningar visas med respektive varningslampa. Varningar som inte har någon egen varningslampa visas genom den allmänna varningslampan 1 i kombination med en varningssymbol, som t ex 2 på multifunktionsdisplayen. Beroende på hur allvarlig varningen är, lyser den allmänna varningslampan röd eller gul. Föreligger flera varningar, indikeras alla motsvarande varningslampor och varningssymboler, varningsmeddelandena visas omväxlande. En översikt över möjliga varningar finns på följande sida Indikeringar z

26 3 24 Varningssymboler på displayen Innebörd lyser gul! EWS visas EWS aktiv ( 27) Indikeringar z lyser Bränslereserv ( 27) lyser röd Varningsöversikt Varnings- och kontrollampor Temperaturindikeringen blinkar För hög kylvätsketemperatur ( 27) lyser Motorn i nödprogram ( 27) lyser gul! LAMPR visas Bakljuslampa defekt ( 28)! LAMPF visas Parkeringsljuslampa defekt ( 28)! LAMP visas Blinkerlampa defekt ( 28)

27 Varnings- och kontrollampor Varningssymboler på displayen Innebörd! VDS visas på Fordonet har kört omkull ( 28) den tomma displayen! VDS visas Tippskyddet är defekt ( 28) 3 25 blinkar ABS-självdiagnosen inte avslutad ( 29) lyser ABS frånkopplat ( 29) lyser ABS-fel ( 29) Indikeringar z lyser snabbt DTC-ingrepp ( 29) lyser långsamt DTC-självdiagnosen inte avslutad ( 29) lyser DTC frånkopplad ( 30)

28 3 26 Varnings- och kontrollampor Varningssymboler på displayen Innebörd lyser DTC-Fel ( 30)! DWALO visas Stöldlarmsbatteriet svagt ( 30) Indikeringar z lyser gul! DWA visas DWA-batteriet tomt ( 30) Växlingslampan lyser eller blinkar! SPEED visas Hastighetsvarning ( 30)

29 EWS aktiv Den allmänna varningslampan lyser gul.! EWS visas. Möjlig orsak: Fordonet kan inte startas med den använda nyckeln eller så är förbindelsen mellan nyckeln och motorelektroniken är störd. Ta bort andra nycklar från tändningsnyckelns nyckelknippa. Använd reservnyckeln. Byt ut den defekta nyckeln hos en BMW Motorrad-återförsäljare. Bränslereserv Varningslampan för bränslereserv lyser. Bränslebrist kan leda till feltändningar. Motorn kan stängas av oväntat (olycksrisk) och katalysatorn skadas. Kör inte tills tanken är tom. Möjlig orsak: I bränsletanken finns maximalt reservmängd kvar. ca 4 l Bränslereservmängd Tankning ( 66). För hög kylvätsketemperatur Den allmänna varningslampan lyser röd. Kylvätsketemperaturmätaren blinkar. Körning med överhettad motor kan skada motorn. Iaktta nedanstående åtgärder. Möjlig orsak: Kylmedelstemperaturen är för hög. Kör om möjligt motorn på lägre varvtal tills den svalnar. Om kylvätsketemperaturen ofta är för hög, bör du snarast möjligt låta åtgärda felet hos en auktoriserad verkstad, helst hos en BMW Motorrad-återförsäljare. Motorn i nödprogram Varningslampan för motorfel lyser. Motorn går på nödprogram. Avvikande köregenskaper kan uppkomma. Anpassa körsättet. Undvik kraftig acceleration och omkörningar. Möjlig orsak: Motorstyrenheten har diagnostiserat ett fel. I sällsynta fall stängs motorn av och kan inte startas igen. Annars går motorn på nödprogrammet. Det går att köra vidare, men motoreffekten eller varvtalsregistret går kanske inte att utnyttja som vanligt Indikeringar z

30 3 28 Indikeringar z Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Bakljuslampa defekt Den allmänna varningslampan lyser gul.! LAMPR visas. Möjlig orsak: Fel på en bakljuslampa eller bromsljuslampa. Diodbakljuset måste bytas. Vänd dig till en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Parkeringsljuslampa defekt! LAMPF visas. Ett lampfel på motorcykeln är en säkerhetsrisk eftersom andra trafikanter har svårt att se dig och ditt fordon. Byt ut defekta lampor snarast möjligt. Det bästa är att alltid ta med reservlampor. Möjlig orsak: Parkeringsljuslampa defekt. Byta vänster parkeringsljuslampa ( 132). Byta höger parkeringsljuslampa ( 133). Blinkerlampa defekt! LAMP visas. Ett lampfel på motorcykeln är en säkerhetsrisk eftersom andra trafikanter har svårt att se dig och ditt fordon. Byt ut defekta lampor snarast möjligt. Det bästa är att alltid ta med reservlampor. Möjlig orsak: Blinkerlampa defekt Byte av blinkerlampor fram och bak ( 134). Möjlig orsak: Nummerskyltshållaren har demonterats, saknad blinker identifieras inte i fordonselektroniken. Montering av nummerskyltshållare ( 92). Koppla till undertryckande av felmeddelande i SETUP-läget. Fordonet har kört omkull! VDS (Vertical Down Sensor) indikeras på den tomma displayen. Möjlig orsak: Tippskyddet har registrerat en omkullkörning och stängt av motorn. Räta upp fordonet. Slå av tändningen och slå på den igen eller slå av och på nödstoppsbrytaren. Tippskyddet är defekt! VDS (Vertical Down Sensor) visas.

31 Möjlig orsak: En defekt har identifierats på tippskyddet. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. ABS-självdiagnosen inte avslutad ABS-varningslampan blinkar. Möjlig orsak: Det finns ingen ABS-funktion, eftersom självdiagnosen inte har avslutats. För kontroll av hjulsensorerna måste motorcykeln köras några meter. Kör långsamt. Tänk på att ABS inte fungerar förrän självdiagnosen är klar. ABS frånkopplat ABS-varningslampan lyser. Möjlig orsak: ABS-systemet har kopplats från av föraren. Aktivera ABS-funktionen ( 41). ABS-fel ABS-varningslampan lyser. Möjlig orsak: ABS-styrenheten har identifierat ett fel. ABS fungerar inte. Du kan köra vidare, men måste tänka på att ABS inte fungerar. Observera ytterligare information om situationer, som kan leda till ett ABS-fel ( 101). Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. DTC-ingrepp med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan blinkar snabbt. DTC känner av instabilitet i bakhjulet och minskar vridmomentet. Kontrollampan blinkar en stund efter att DTC-ingreppet upphört. På så sätt kan föraren även efter den kritiska situationen se att regleringen har genomförts. DTC-självdiagnosen inte avslutad med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan blinkar långsamt. Möjlig orsak: DTC fungerar inte, eftersom självdiagnosen inte har avslutats. För att DTC-självdiagnosen ska kunna avslutas, måste motorn gå och motorcykeln köras i minst 5 km/h Indikeringar z

32 3 30 Indikeringar z Kör långsamt. Tänk på att DTC inte fungerar förrän självdiagnosen är klar. DTC frånkopplad med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan lyser. Möjlig orsak: DTC-systemet har kopplats från av föraren. Aktivera DTC-funktionen ( 42). DTC-Fel med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan lyser. Möjlig orsak: DTC-styrenheten har identifierat ett fel. Du kan köra vidare. Tänk på att DTC inte fungerar, eller bara fungerar i begränsad omfattning. Var uppmärksam på ytterligare information om situationer som kan leda till ett DTC-fel ( 102). Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Stöldlarmsbatteriet svagt med stöldlarm FE! DWALO visas. Detta felmeddelande visas endast efter pre-ride check under en kort stund. Möjlig orsak: DWA-batteriet har inte längre full kapacitet. När motorcykelbatteriet har kopplats bort fungerar DWA endast under en begränsad tid. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. DWA-batteriet tomt med stöldlarm FE Den allmänna varningslampan lyser gul.! DWA visas. Detta felmeddelande visas endast efter pre-ride check under en kort stund. Möjlig orsak: DWA-batteriet har ingen kapacitet längre. När motorcykelbatteriet har kopplats bort fungerar inte DWA längre. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. Hastighetsvarning Växlingslampan lyser eller blinkar, beroende på inställningen.! SPEED visas.

33 Möjlig orsak: Den inställda maxhastigheten har överskridits. Minska hastigheten. Ställ in en ny maxhastighet Indikeringar z

34 3 32 Indikeringar z

35 z Manövrering Manövrering Styr-/tändningslås Elektronisk körspärr (EWS) Klocka Trippmätare Hastighetsvarning Ljus Blinker Varningsblinkers Nödströmbrytare Handtagsvärme BMW Motorrad Race ABS Dynamisk traktionskontroll DTC Körläge Broms Speglar Fjäderförspänning Dämpning Däck Strålkastare Förar- och passagerarsadel Hjälmkrokar Bagageremsöglor

36 4 34 z Manövrering Styr-/tändningslås Nycklar 2 tändningsnycklar medföljer. Följ informationen om elektronisk startspärr (EWS) ( 34) vid förlust av nyckel. Samma nyckel passar till styr-/ tändningslåset, tanklocket och sadellåset. Tillkoppling av tändning Vrid nyckeln till läge 1. Parkeringsljuset och alla funktionskretsar tillkopplade. Motorn kan startas. Pre-Ride Check genomförs. ( 60) ABS-självdiagnos genomförs. ( 60) med BMW Motorrad DTC FE DTC-självdiagnos genomförs. ( 61) Frånkoppling av tändning Vrid nyckeln till läge 2. Ljuset släckt. Styrlåset inte låst. Nyckeln kan dras ur. Lås styrlåset Vrid styret åt vänster. Vrid nyckeln till läge 3 och rör samtidigt lite på styret. Tändning, ljus och alla funktionskretsar frånkopplade. Styrlåset låst. Nyckeln kan dras ur. Elektronisk körspärr (EWS) Motorcykelns elektronik utvärderar datainformationen i fordonsnyckeln via en ringantenn i tändningslåset. Först när en nyc-

37 z Manövrering kel känns igen som behörig ger motorstyrenheten klarsignal om att motorn kan startas. Om ytterligare en fordonsnyckel är fäst vid tändningsnyckeln, kan elektroniken bli irriterad och ingen klarsignal för motorstarten avges. På multifunktionsdisplayen visas varningen EWS. Förvara därför alltid ytterligare reservnycklar åtskilda från tändningsnyckeln. Tappar du en nyckel kan få den spärrad hos din BMW Motorrad -återförsäljare. Du måste då ta med alla andra nycklar som hör till motorcykeln. Motorn går inte längre att starta med en nyckel som spärrats, men en spärrad nyckel kan aktiveras på nytt. Reserv- och extranycklar kan du endast få hos en BMW Motorrad -återförsäljare. Där är man skyldig att kontrollera din legitimation, eftersom nycklarna är en del av ett säkerhetssystem. Klocka Inställning av klocka Om du ställer in klockan när du kör, kan du förorsaka en olycka. Ställ endast in klockan när motorcykeln står stilla. Koppla till tändningen. Tryck ner knappen 2 tills timmarna 3 blinkar. Tryck på knappen 1 för att ställa fram timmarna. Tryck på knappen 2 för att ställa tillbaka timmarna. När timmarna är korrekt inställda håller du ner knappen 2 tills minuterna 4 blinkar. Tryck på knappen 1 för att ställa fram minuterna. Tryck på knappen 2 för att ställa tillbaka minuterna. När minuterna är korrekt inställda håller du ner knappen 2 tills minuterna slutar blinka. Inställningen är klar. Trippmätare Välj indikering Koppla till tändningen. 4 35

38 4 36 z Manövrering Tryck på knappen 1 tills önskat värde visas i område 3. Följande värden kan visas: Total kilometerställning Trippmätare 1 (Trip I) Trippmätare 2 (Trip II) Räckvidd (när reservmängden nåtts) Nollställa trippmätaren Slå på tändningen. Välja önskad trippmätare. Håll knappen 1 intryckt tills trippmätaren nollställts. Hastighetsvarning Ställa in hastighetsvarningen Aktivera vid behov hastighetsvarningen i SETUP-menyn (se kapitlet "På racingbanan"). Tryck på knappen 2 flera gånger, tills LIMIT visas på displayen. Den för tillfället inställda hastigheten eller OFF visas.

39 z Manövrering 4 37 För att ställa in den aktuella körhastigheten som ny gräns: Håll knappen 2 intryckt tills denna hastighet visas på displayen. För att öka den inställda hastigheten: Tryck kortvarigt på knappen 1. Varje gång man trycker ökar gränsen med 10 km/h. När den inställda hastigheten överskrids, lyser eller blinkar växlingslampan 3 med inställd frekvens och varningen 4 visas. För att koppla ifrån hastighetsvarningen: Håll knappen 1 intryckt tills OFF visas. Ljus Parkeringsljus Parkeringsljuset tänds automatiskt när tändningen kopplas till. Parkeringsljuset belastar batteriet. Låt därför inte tändningen vara tillkopplad för länge.

40 4 38 Halvljus Halvljuset tänds automatiskt när motorn startas. Helljus och ljustuta Starta motorn. z Manövrering Tryck knappen 1 framåt för att slå på helljuset. Dra knappen 1 bakåt för att använda ljustutan. Parkeringsljus Slå av tändningen. Slå från tändningen och tryck genast knappen 1 åt vänster och håll den i det läget tills parkeringsljuset slagits på. Slå på och sedan av tändningen för att slå från parkeringsljuset. Blinker Manövrering av blinker Slå på tändningen. Efter ca 10 sekunders körning och en sträcka på ca 300 m släcks blinkerlamporna automatiskt. Tryck knappen 1 åt vänster för att aktivera vänster blinker. Tryck knappen 1 åt höger för att aktivera höger blinker. Ställ knappen 1 i mittläget för att stänga av blinkern. Varningsblinkers Koppla till varningsblinker Slå på tändningen. Varningsblinkern belastar batteriet. Tänd varningsblinkern endast en kort stund.

41 z Manövrering Manövreras en blinkerknapp när tändningen är tillkopplad, blinkar blinkern i stället för varningsblinkern. När blinkerknappen inte längre manövreras, aktiveras åter varningsblinkerfunktionen. Nödströmbrytare 4 39 Tryck på knappen 1 för att aktivera varningsblinkern. Tändningen kan kopplas ifrån. Tryck på knappen 1 igen för att avaktivera varningsblinkern. 1 Nödströmbrytare Om nödströmbrytaren manövreras under körning kan bakhjulet låsa sig och motorcykeln välta. Manövrera inte nödströmbrytaren för tändning under körning. Med hjälp av nödströmbrytaren kan man snabbt och enkelt stänga av motorn. a b Motorn avstängd Driftläge Handtagsvärme med värmehandtag FE Manövrera handtagsvärme Starta motorn. Värmehandtagen fungerar bara när motorn är i gång. Värmehandtagen ökar strömförbrukningen, vilket kan medföra att batteriet urladdas vid körning på låga varvtal. Vid låg batteriladdning

42 4 40 kopplas värmehandtagen ifrån för att säkerställa att motorn kan startas. BMW Motorrad Race ABS Avaktivera ABSfunktionen Slå på tändningen. z Manövrering Tryck flera gånger på knappen 1 tills önskad värmenivå indikeras. Styrhandtagen kan värmas upp i två steg. Det andra steget 2 är till för snabb uppvärmning av handtagen. När de har blivit varma bör man växla tillbaka till det första steget. 100 % värmeeffekt ABS-funktionen kan också kopplas från under körningen. 50 % värmeeffekt Om inga fler ändringar görs ställs den valda värmenivån in. Håll knappen 1 intryckt tills ABS-varningslampan 2 ändras. ABS-varningslampan lyser.

43 z Manövrering med BMW Motorrad DTC FE Aktivera ABS-funktionen en annan möjlighet att slå av och slå på tändningen igen. Om ABS-varningslampan fortsätter att lysa efter att tändningen slagits av- och på och körning i minst 5 km/h därefter, föreligger ett ABS-fel Håll knappen 1 intryckt tills först DTC-kontrollampan 3 och därefter ABS-varningslampan 2 ändras. Inställningen av DTC förblir oförändrad. ABS-varningslampan lyser. Släpp knappen 1 inom två sekunder. ABS-varningslampan fortsätter att lysa. ABS-funktionen är avaktiverad. Håll knappen 1 intryckt tills ABS-varningslampan 2 ändras. ABS-varningslampan slocknar, vid ej avslutad självdiagnos börjar den blinka. Släpp knappen 1 inom två sekunder. ABS-varningslampan förblir släckt resp. fortsätter att blinka. ABS-funktionen är aktiverad. Om kodningskontakten för SLICK-funktion inte sitter i, är Dynamisk traktionskontroll DTC med BMW Motorrad DTC FE Avaktivera DTCfunktionen Slå på tändningen. DTC-funktionen kan också kopplas från under körningen.

44 4 42 z Manövrering Håll knappen 1 intryckt tills DTC-kontrollampan 3 ändras. DTC-kontrollampan tänds. Släpp knappen 1 inom två sekunder. DTC-kontrollampan fortsätter att lysa. DTC-funktionen är frånkopplad. Aktivera DTC-funktionen Håll knappen 1 intryckt tills DTC-kontrollampan 3 ändras. DTC-kontrollampan slocknar, vid ej avslutad självdiagnos börjar den blinka. Släpp knappen 1 inom två sekunder. DTC-kontrollampan förblir släckt resp fortsätter att blinka. en annan möjlighet att slå av och slå på tändningen igen. Om DTC-kontrollampan fortfarande lyser när tändningen har kopplats från och åter till och motorcykeln körts i en hastighet över 5 km/h, föreligger ett DTC-fel. Körläge Ställa in körläge Koppla till tändningen. DTC-funktionen är tillkopplad. Om kodningskontakten för SLICK-funktion inte sitter i, är Tryck på knappen 1.

45 z Manövrering Mer information om tillgängliga körlägen finns i kapitlet "Teknik i detalj" Markeringspilen 1 och menyn 2 visas. Vid position 3 visas den aktuella inställningen. När kodningskontakten sitter i kan man även välja körläget SLICK 4 i menyn. Montering av kodningskontakt ( 44). Tryck på knappen 1 tills markörpilen står framför önskad inställning. SLICK-läget är avpassat för racingdäck (slickdäck) och utgår från mycket goda greppvärden, som normalt bara förekommer på tävlingsbanor. Aktivera inte SLICK-läget annat än vid bankörning och med racingdäck. Vid val av SLICK-läge: Beakta den begränsade ABS-regleringen för bakhjulet (se kapitlet "Teknik i detalj").

46 4 44 z Manövrering Står motorcykeln stilla aktiveras det valda körläget efter cirka tio sekunder. Aktivering av det nya körläget under körning kan endast ske under följande förutsättningar: Bromsen ej ilagd Gashandtaget helt tillbakavridet Koppling manövrerad När det nya körläget aktiverats stängs menyn. Det inställda körläget, med tillhörande anpassning av motorkarakteristik, ABS och DTC, är kvar även när tändningen kopplas från. Montering av kodningskontakt Slå från tändningen. med effektreducering 79 kw FE För fordon med effektreducering gäller: Genom användning av kodningskontakten blir körlägena SPORT och RACE med förhöjd motoreffekt tillgängliga. En mycket sportig körstil kan leda till farliga situationer. Öva med din sportiga körstil. För fordon med effektreducering gäller: Om kodningskontakt används upphör typgodkännandet för allmän väg att gälla. Använd inte kodningskontakten på allmän väg för dessa fordon. Slå från tändningen. Demontera förarsadeln ( 53). Smuts och fukt kan samlas i den öppna stickkontakten och orsaka funktionsfel. Sätt åter på täckhatten när kodningskontakten tagits bort. Öppna buntbandet och ta bort stickkontaktens täcklock 1.

Bruksanvisning K 1300 R

Bruksanvisning K 1300 R Bruksanvisning K 1300 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktionsbok R 1200 GS

Instruktionsbok R 1200 GS Instruktionsbok R 1200 GS BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktionsbok R 1200GS

Instruktionsbok R 1200GS BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok R 1200GS Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Din manual BMW G 650 GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829645

Din manual BMW G 650 GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829645 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BMW G 650 GS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktionsbok R 1200 GS Adventure

Instruktionsbok R 1200 GS Adventure BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok R 1200 GS Adventure Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod

Läs mer

Instruktionsbok G 450 X

Instruktionsbok G 450 X Instruktionsbok G 450 X BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om modellerna Triumph Rocket III Roadster. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har tillgång

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Produktbeskrivning... 5 2.1 Så kommer du igång... 5 3. Inställningar före användning... 6 3.1 Styre... 6 3.2 Sadel... 7

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om modellerna Triumph Sprint ST och Sprint GT. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har tillgång

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer