Instruktionsbok S 1000RR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok S 1000RR"

Transkript

1 BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Välkommen till BMW Vi gratulerar till ditt val av en motorcykel från BMW och hälsar dig välkommen som BMW-förare. Ju bättre du känner din motorcykel, desto säkrare blir du i trafiken. Läs igenom denna instruktionsbok innan du startar din nya BMW. Med hjälp av boken lär du snabbt känna din BMWmotorcykel så att du kan utnyttja de tekniska fördelarna fullt ut. Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. Din BMW Motorrad-återförsäljare står gärna till tjänst med att svara på frågor angående motorcykeln. BMW Motorrad. Vi önskar dig lycka till med din nya BMW-motorcykeln och en angenäm och säker körning * *

4 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av instruktionsboken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar... 5 Översikt Förkortningar och symboler Utrustning Tekniska data Aktualitet Översikt... 9 Sidovy vänster Sidovy höger Kombiomkopplare vänster Kombikontakt höger Under sadeln Kombiinstrument Indikeringar Multifunktionsdisplay Varnings- och kontrollampor Serviceindikering Räckvidd Varningsindikeringar Manövrering Styr-/tändningslås Elektronisk körspärr (EWS) Klocka Trippmätare Hastighetsvarning Ljus Blinker Varningsblinkers Nödströmbrytare Handtagsvärme BMW Motorrad Race ABS Dynamisk traktionskontroll DTC Körläge Broms Speglar Fjäderförspänning Dämpning Däck Strålkastare Förar- och passagerarsadel Hjälmkrokar Bagageremsöglor Körning Säkerhetsanvisningar Checklista Start Inkörning Växling Styra Bromsar Parkera motorcykeln Tankning Förankra motorcykeln vid transport

5 6 På racingbanan Multifunktionsdisplay LAPTIMER-läge INFO-läge SETUP-läge På grusbädd Montering/demontering av spegel Demontering och montering av nummerskyltshållare Demontering och montering av blinker fram Teknik i detalj Körläge Bromsar med BMW Motorrad Race ABS Motorstyrning med BMW Motorrad DTC Tillbehör Allmänna anvisningar Underhåll Allmänna anvisningar Verktygsutrustning Motorolja Bromssystem Kylmedel Klädseldetaljer Koppling Fälgar och däck Kedja Hjul Framhjulsstöd Bakhjulsstöd Lampor Säkringar Starthjälp Batteri Skötsel Vårdprodukter Motorcykeltvätt Rengöring av känsliga fordonsdelar Lackvård Konservering Avställning av motorcykeln Idrifttagning av motorcykel Tekniska data Felsökningsschema Skruvförband Motor Bränsle Motorolja Koppling Växellåda Bakhjulsdrivning Chassi Bromsar Hjul och däck Elsystem Ram Mått Vikter Körvärden Service BMW Motorrad Service BMW Motorrad Mobilitetstjänster Servicearbeten Servicebekräftelser Servicebekräftelser

6 13 Alfabetiskt register

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Utrustning Tekniska data Aktualitet

8 1 6 Allmänna anvisningar z Översikt I kapitel 2 av denna instruktionsbok finns en första överblick över din motorcykel. I kapitel 12 dokumenteras alla genomförda service- och reparationsarbeten. Bevisen på att servicearbetena har genomförts är förutsättning för goodwillarbeten. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du säljer din BMW. Den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Står för varningsanvisningar som du ovillkorligen ska beakta - för din egen säkerhet, för andras säkerhet och för att undvika skador på din produkt. Särskilda anvisningar för bättre hantering vid manöver, kontroll- och justeringsprocedurer samt underhåll av motorcykeln. Markerar slutet på en anvisning. Åtgärdsanvisning. Åtgärdsresultat. Hänvisning till en sida med fortsatt information. Markerar slutet på tillbehörs- resp utrustningsrelaterad information. Åtdragningsmoment. Tekniska data. FE Tbh EWS Fabriksmonterad extrautrustning Extrautrustningarna för BMW Motorrad monteras redan vid tillverkningen av motorcykeln. Tillbehör BMW tillbehör kan beställas och eftermonteras hos din BMW Motorradåterförsäljare. Startblockering. DWA Stöldlarm. ABS DTC Låsningsfria bromsar. Dynamisk väggreppskontroll.

9 z Allmänna anvisningar Utrustning Du har blivit ägare till en BMWmotorcykel med individuell utrustning. Denna instruktionsbok beskriver de fabriksmonterade extrautrustningar (FE) som erbjuds av BMW och ett urval av tillbehör (Tbh). Det är därför möjligt att även utrustningsvarianter beskrivs som inte motsvarar din motorcykel. Det är också möjligt att vissa landsutföranden inte exakt motsvarar den avbildade motorcykeln. Om din BMW skulle ha utrustningar som inte beskrivs i denna instruktionsbok, beskrivs de i en separat bok. Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i bruksanvisningen är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. På grund av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. 1 7

10 1 8 Allmänna anvisningar z

11 z Översikt Översikt Sidovy vänster Sidovy höger Kombiomkopplare vänster Kombikontakt höger Under sadeln Kombiinstrument

12 2 10 z Översikt

13 z Översikt Sidovy vänster 1 Inställning av fjäderförspänning fram ( 46) Inställning av returdämpningen fram ( 49) 2 Inställning av kompressionsdämpningen bak ( 50) 3 Inställning av fjäderförspänning bak ( 47) 4 Sadellås ( 53) 5 Däcktryckstabell Lasttabell Kedjeinställningsvärden 6 Motoroljenivåindikering ( 109) 7 Inställning av kompressionsdämpningen fram ( 48) 2 11

14 2 12 z Översikt

15 z Översikt Sidovy höger 1 Bromsvätskebehållare bak ( 114) 2 Chassinummer och typskylt (på höger styrhuvudslager) 3 Bromsvätskebehållare fram ( 113) 4 Styrningsdämpare (bakom höger sidokåpa) ( 64) 5 Kylvätskenivåindikering (bakom sidokåpan) ( 115) 6 Motoroljepåfyllningsöppning ( 110) 7 Inställning av returdämpning bak ( 51) 2 13

16 2 14 z Översikt Kombiomkopplare vänster 1 Helljus och ljustuta ( 38) Använda Laptimer ( 74) 2 Manövrera ABS ( 40) med BMW Motorrad DTC FE Manövrera DTC ( 41) 3 Manövrera varningsblinker ( 38) 4 Manövrera blinker ( 38) 5 Signalhorn 6 Inställning av klocka ( 35) Manövrering av racingfunktioner ( 70) 7 Manövrera kilometerräknare ( 35)

17 z Översikt Kombikontakt höger 1 med värmehandtag FE Manövrera handtagsvärmen ( 39) 2 Val av körläge ( 42) 3 Nödströmbrytare ( 39) 4 Starta motorn ( 59) 2 15

18 2 16 z Översikt Under sadeln 1 Batteri ( 138) 2 Hjälmkrokar ( 54) 3 Bagageremsöglor ( 54) 4 Verktygsutrustning ( 108) 5 Säkringsbox ( 137) 6 Instruktionsbok

19 z Översikt Kombiinstrument 1 Fält för varnings- och kontrollampor ( 21) 2 Varvräknare 3 Växlingslampa ( 62) 4 Omgivningsljussensor (för anpassning av instrumentbelysningens ljusstyrka) med stöldlarm FE DWA-kontrollampa (se instruktionsbok för DWA) 5 Multifunktionsdisplay ( 20) 2 17

20 2 18 z Översikt

21 Indikeringar Multifunktionsdisplay Varnings- och kontrollampor Serviceindikering Räckvidd Varningsindikeringar Indikeringar z

22 3 20 Indikeringar z Multifunktionsdisplay 1 Hastighetsmätare 2 Kylvätsketemperatur 3 med värmehandtag FE Indikering för handtagsvärme ( 39) 4 Kilometerräknare ( 35) 5 Klocka ( 35) 6 Inställt körläge ( 42) 7 Växelindikering, vid tomgång visas "N" 8 Val av körläge ( 42) Information om visningslägena för racingbana finns i kapitel 5.

23 Varnings- och kontrollampor 1 ABS-varningslampa ( 29) 2 med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampa ( 29) 3 Kontrollampa för vänster blinker 4 Allmän varningslampa, i kombination med varningsmeddelanden på displayen ( 23) 5 Kontrollampa för höger blinker 6 Varningslampan för bränslereserv ( 27) 7 Kontrollampa för friläge 8 Kontrollampa för helljus 9 Varningslampa för motorelektronik ( 27) 10 Lampa "Snabbaste varvet" ( 75) 3 21 Indikeringar z

24 3 22 Indikeringar z Serviceindikering Om den återstående tiden till nästa service är kortare än en månad, visas servicedatumet 1 en kort stund efter Pre-Ride Check. I detta exempel betyder visningen "augusti 2012". För motorcyklar som körs många mil per år kan servicen eventuellt behöva genomföras tidigare. När det återstår mindre än 1000 km till den tidigarelagda servicen, räknas den återstående sträckan nedåt 2 i steg på 100 km och indikeras en kort stund efter Pre- Ride Check. Om serviceindikeringen visas redan mer än en månad före servicedatumet måste det datum som sparats i kombiinstrumentet ställas in. Denna situation kan uppstå om batteriet har varit lossat en längre tid. Vänd dig till en auktoriserad verkstad för att få datumet inställt, helst till en BMW Motorradåterförsäljare. Räckvidd Om tidpunkten för service har överskridits, lyser förutom datum- eller kilometerindikeringen dessutom den allmänna varningslampan gul. Servicetexten visas hela tiden. Räckvidden 1 anger hur lång sträcka som kan köras med den återstående bränslemängden. Den visas när reservmängd åter-

25 står i tanken. Beräkningen görs med hjälp av genomsnittsförbrukningen och bränslenivån. Om du tankar när reservmängden har underskridits, måste den totala mängden vara större än reservmängden för att den nya nivån ska registreras. Annars kan räckviddsindikeringen inte uppdateras. Om motorcykeln står på sidostödet, kan bränslemängden inte beräknas korrekt på grund av det sneda läget. Därför kan räckvidden bara beräknas när sidostödet är infällt. Den räckvidd som fastställs är ett närmevärde. BMW Motorrad rekommenderar därför att du inte kör ända till sista kilometern. Varningsindikeringar Indikering Varningar visas med respektive varningslampa. Varningar som inte har någon egen varningslampa visas genom den allmänna varningslampan 1 i kombination med en varningssymbol, som t ex 2 på multifunktionsdisplayen. Beroende på hur allvarlig varningen är, lyser den allmänna varningslampan röd eller gul. Föreligger flera varningar, indikeras alla motsvarande varningslampor och varningssymboler, varningsmeddelandena visas omväxlande. En översikt över möjliga varningar finns på följande sida Indikeringar z

26 3 24 Varningssymboler på displayen Innebörd lyser gul! EWS visas EWS aktiv ( 27) Indikeringar z lyser Bränslereserv ( 27) lyser röd Varningsöversikt Varnings- och kontrollampor Temperaturindikeringen blinkar För hög kylvätsketemperatur ( 27) lyser Motorn i nödprogram ( 27) lyser gul! LAMPR visas Bakljuslampa defekt ( 28)! LAMPF visas Parkeringsljuslampa defekt ( 28)! LAMP visas Blinkerlampa defekt ( 28)

27 Varnings- och kontrollampor Varningssymboler på displayen Innebörd! VDS visas på Fordonet har kört omkull ( 28) den tomma displayen! VDS visas Tippskyddet är defekt ( 28) 3 25 blinkar ABS-självdiagnosen inte avslutad ( 29) lyser ABS frånkopplat ( 29) lyser ABS-fel ( 29) Indikeringar z lyser snabbt DTC-ingrepp ( 29) lyser långsamt DTC-självdiagnosen inte avslutad ( 29) lyser DTC frånkopplad ( 30)

28 3 26 Varnings- och kontrollampor Varningssymboler på displayen Innebörd lyser DTC-Fel ( 30)! DWALO visas Stöldlarmsbatteriet svagt ( 30) Indikeringar z lyser gul! DWA visas DWA-batteriet tomt ( 30) Växlingslampan lyser eller blinkar! SPEED visas Hastighetsvarning ( 30)

29 EWS aktiv Den allmänna varningslampan lyser gul.! EWS visas. Möjlig orsak: Fordonet kan inte startas med den använda nyckeln eller så är förbindelsen mellan nyckeln och motorelektroniken är störd. Ta bort andra nycklar från tändningsnyckelns nyckelknippa. Använd reservnyckeln. Byt ut den defekta nyckeln hos en BMW Motorrad-återförsäljare. Bränslereserv Varningslampan för bränslereserv lyser. Bränslebrist kan leda till feltändningar. Motorn kan stängas av oväntat (olycksrisk) och katalysatorn skadas. Kör inte tills tanken är tom. Möjlig orsak: I bränsletanken finns maximalt reservmängd kvar. ca 4 l Bränslereservmängd Tankning ( 66). För hög kylvätsketemperatur Den allmänna varningslampan lyser röd. Kylvätsketemperaturmätaren blinkar. Körning med överhettad motor kan skada motorn. Iaktta nedanstående åtgärder. Möjlig orsak: Kylmedelstemperaturen är för hög. Kör om möjligt motorn på lägre varvtal tills den svalnar. Om kylvätsketemperaturen ofta är för hög, bör du snarast möjligt låta åtgärda felet hos en auktoriserad verkstad, helst hos en BMW Motorrad-återförsäljare. Motorn i nödprogram Varningslampan för motorfel lyser. Motorn går på nödprogram. Avvikande köregenskaper kan uppkomma. Anpassa körsättet. Undvik kraftig acceleration och omkörningar. Möjlig orsak: Motorstyrenheten har diagnostiserat ett fel. I sällsynta fall stängs motorn av och kan inte startas igen. Annars går motorn på nödprogrammet. Det går att köra vidare, men motoreffekten eller varvtalsregistret går kanske inte att utnyttja som vanligt Indikeringar z

30 3 28 Indikeringar z Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Bakljuslampa defekt Den allmänna varningslampan lyser gul.! LAMPR visas. Möjlig orsak: Fel på en bakljuslampa eller bromsljuslampa. Diodbakljuset måste bytas. Vänd dig till en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Parkeringsljuslampa defekt! LAMPF visas. Ett lampfel på motorcykeln är en säkerhetsrisk eftersom andra trafikanter har svårt att se dig och ditt fordon. Byt ut defekta lampor snarast möjligt. Det bästa är att alltid ta med reservlampor. Möjlig orsak: Parkeringsljuslampa defekt. Byta vänster parkeringsljuslampa ( 132). Byta höger parkeringsljuslampa ( 133). Blinkerlampa defekt! LAMP visas. Ett lampfel på motorcykeln är en säkerhetsrisk eftersom andra trafikanter har svårt att se dig och ditt fordon. Byt ut defekta lampor snarast möjligt. Det bästa är att alltid ta med reservlampor. Möjlig orsak: Blinkerlampa defekt Byte av blinkerlampor fram och bak ( 134). Möjlig orsak: Nummerskyltshållaren har demonterats, saknad blinker identifieras inte i fordonselektroniken. Montering av nummerskyltshållare ( 92). Koppla till undertryckande av felmeddelande i SETUP-läget. Fordonet har kört omkull! VDS (Vertical Down Sensor) indikeras på den tomma displayen. Möjlig orsak: Tippskyddet har registrerat en omkullkörning och stängt av motorn. Räta upp fordonet. Slå av tändningen och slå på den igen eller slå av och på nödstoppsbrytaren. Tippskyddet är defekt! VDS (Vertical Down Sensor) visas.

31 Möjlig orsak: En defekt har identifierats på tippskyddet. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. ABS-självdiagnosen inte avslutad ABS-varningslampan blinkar. Möjlig orsak: Det finns ingen ABS-funktion, eftersom självdiagnosen inte har avslutats. För kontroll av hjulsensorerna måste motorcykeln köras några meter. Kör långsamt. Tänk på att ABS inte fungerar förrän självdiagnosen är klar. ABS frånkopplat ABS-varningslampan lyser. Möjlig orsak: ABS-systemet har kopplats från av föraren. Aktivera ABS-funktionen ( 41). ABS-fel ABS-varningslampan lyser. Möjlig orsak: ABS-styrenheten har identifierat ett fel. ABS fungerar inte. Du kan köra vidare, men måste tänka på att ABS inte fungerar. Observera ytterligare information om situationer, som kan leda till ett ABS-fel ( 101). Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. DTC-ingrepp med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan blinkar snabbt. DTC känner av instabilitet i bakhjulet och minskar vridmomentet. Kontrollampan blinkar en stund efter att DTC-ingreppet upphört. På så sätt kan föraren även efter den kritiska situationen se att regleringen har genomförts. DTC-självdiagnosen inte avslutad med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan blinkar långsamt. Möjlig orsak: DTC fungerar inte, eftersom självdiagnosen inte har avslutats. För att DTC-självdiagnosen ska kunna avslutas, måste motorn gå och motorcykeln köras i minst 5 km/h Indikeringar z

32 3 30 Indikeringar z Kör långsamt. Tänk på att DTC inte fungerar förrän självdiagnosen är klar. DTC frånkopplad med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan lyser. Möjlig orsak: DTC-systemet har kopplats från av föraren. Aktivera DTC-funktionen ( 42). DTC-Fel med BMW Motorrad DTC FE DTC-kontrollampan lyser. Möjlig orsak: DTC-styrenheten har identifierat ett fel. Du kan köra vidare. Tänk på att DTC inte fungerar, eller bara fungerar i begränsad omfattning. Var uppmärksam på ytterligare information om situationer som kan leda till ett DTC-fel ( 102). Åtgärda felet snarast möjligt hos en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorrad-återförsäljare. Stöldlarmsbatteriet svagt med stöldlarm FE! DWALO visas. Detta felmeddelande visas endast efter pre-ride check under en kort stund. Möjlig orsak: DWA-batteriet har inte längre full kapacitet. När motorcykelbatteriet har kopplats bort fungerar DWA endast under en begränsad tid. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. DWA-batteriet tomt med stöldlarm FE Den allmänna varningslampan lyser gul.! DWA visas. Detta felmeddelande visas endast efter pre-ride check under en kort stund. Möjlig orsak: DWA-batteriet har ingen kapacitet längre. När motorcykelbatteriet har kopplats bort fungerar inte DWA längre. Kontakta en auktoriserad verkstad, helst en BMW Motorradåterförsäljare. Hastighetsvarning Växlingslampan lyser eller blinkar, beroende på inställningen.! SPEED visas.

33 Möjlig orsak: Den inställda maxhastigheten har överskridits. Minska hastigheten. Ställ in en ny maxhastighet Indikeringar z

34 3 32 Indikeringar z

35 z Manövrering Manövrering Styr-/tändningslås Elektronisk körspärr (EWS) Klocka Trippmätare Hastighetsvarning Ljus Blinker Varningsblinkers Nödströmbrytare Handtagsvärme BMW Motorrad Race ABS Dynamisk traktionskontroll DTC Körläge Broms Speglar Fjäderförspänning Dämpning Däck Strålkastare Förar- och passagerarsadel Hjälmkrokar Bagageremsöglor

36 4 34 z Manövrering Styr-/tändningslås Nycklar 2 tändningsnycklar medföljer. Följ informationen om elektronisk startspärr (EWS) ( 34) vid förlust av nyckel. Samma nyckel passar till styr-/ tändningslåset, tanklocket och sadellåset. Tillkoppling av tändning Vrid nyckeln till läge 1. Parkeringsljuset och alla funktionskretsar tillkopplade. Motorn kan startas. Pre-Ride Check genomförs. ( 60) ABS-självdiagnos genomförs. ( 60) med BMW Motorrad DTC FE DTC-självdiagnos genomförs. ( 61) Frånkoppling av tändning Vrid nyckeln till läge 2. Ljuset släckt. Styrlåset inte låst. Nyckeln kan dras ur. Lås styrlåset Vrid styret åt vänster. Vrid nyckeln till läge 3 och rör samtidigt lite på styret. Tändning, ljus och alla funktionskretsar frånkopplade. Styrlåset låst. Nyckeln kan dras ur. Elektronisk körspärr (EWS) Motorcykelns elektronik utvärderar datainformationen i fordonsnyckeln via en ringantenn i tändningslåset. Först när en nyc-

37 z Manövrering kel känns igen som behörig ger motorstyrenheten klarsignal om att motorn kan startas. Om ytterligare en fordonsnyckel är fäst vid tändningsnyckeln, kan elektroniken bli irriterad och ingen klarsignal för motorstarten avges. På multifunktionsdisplayen visas varningen EWS. Förvara därför alltid ytterligare reservnycklar åtskilda från tändningsnyckeln. Tappar du en nyckel kan få den spärrad hos din BMW Motorrad -återförsäljare. Du måste då ta med alla andra nycklar som hör till motorcykeln. Motorn går inte längre att starta med en nyckel som spärrats, men en spärrad nyckel kan aktiveras på nytt. Reserv- och extranycklar kan du endast få hos en BMW Motorrad -återförsäljare. Där är man skyldig att kontrollera din legitimation, eftersom nycklarna är en del av ett säkerhetssystem. Klocka Inställning av klocka Om du ställer in klockan när du kör, kan du förorsaka en olycka. Ställ endast in klockan när motorcykeln står stilla. Koppla till tändningen. Tryck ner knappen 2 tills timmarna 3 blinkar. Tryck på knappen 1 för att ställa fram timmarna. Tryck på knappen 2 för att ställa tillbaka timmarna. När timmarna är korrekt inställda håller du ner knappen 2 tills minuterna 4 blinkar. Tryck på knappen 1 för att ställa fram minuterna. Tryck på knappen 2 för att ställa tillbaka minuterna. När minuterna är korrekt inställda håller du ner knappen 2 tills minuterna slutar blinka. Inställningen är klar. Trippmätare Välj indikering Koppla till tändningen. 4 35

38 4 36 z Manövrering Tryck på knappen 1 tills önskat värde visas i område 3. Följande värden kan visas: Total kilometerställning Trippmätare 1 (Trip I) Trippmätare 2 (Trip II) Räckvidd (när reservmängden nåtts) Nollställa trippmätaren Slå på tändningen. Välja önskad trippmätare. Håll knappen 1 intryckt tills trippmätaren nollställts. Hastighetsvarning Ställa in hastighetsvarningen Aktivera vid behov hastighetsvarningen i SETUP-menyn (se kapitlet "På racingbanan"). Tryck på knappen 2 flera gånger, tills LIMIT visas på displayen. Den för tillfället inställda hastigheten eller OFF visas.

39 z Manövrering 4 37 För att ställa in den aktuella körhastigheten som ny gräns: Håll knappen 2 intryckt tills denna hastighet visas på displayen. För att öka den inställda hastigheten: Tryck kortvarigt på knappen 1. Varje gång man trycker ökar gränsen med 10 km/h. När den inställda hastigheten överskrids, lyser eller blinkar växlingslampan 3 med inställd frekvens och varningen 4 visas. För att koppla ifrån hastighetsvarningen: Håll knappen 1 intryckt tills OFF visas. Ljus Parkeringsljus Parkeringsljuset tänds automatiskt när tändningen kopplas till. Parkeringsljuset belastar batteriet. Låt därför inte tändningen vara tillkopplad för länge.

40 4 38 Halvljus Halvljuset tänds automatiskt när motorn startas. Helljus och ljustuta Starta motorn. z Manövrering Tryck knappen 1 framåt för att slå på helljuset. Dra knappen 1 bakåt för att använda ljustutan. Parkeringsljus Slå av tändningen. Slå från tändningen och tryck genast knappen 1 åt vänster och håll den i det läget tills parkeringsljuset slagits på. Slå på och sedan av tändningen för att slå från parkeringsljuset. Blinker Manövrering av blinker Slå på tändningen. Efter ca 10 sekunders körning och en sträcka på ca 300 m släcks blinkerlamporna automatiskt. Tryck knappen 1 åt vänster för att aktivera vänster blinker. Tryck knappen 1 åt höger för att aktivera höger blinker. Ställ knappen 1 i mittläget för att stänga av blinkern. Varningsblinkers Koppla till varningsblinker Slå på tändningen. Varningsblinkern belastar batteriet. Tänd varningsblinkern endast en kort stund.

41 z Manövrering Manövreras en blinkerknapp när tändningen är tillkopplad, blinkar blinkern i stället för varningsblinkern. När blinkerknappen inte längre manövreras, aktiveras åter varningsblinkerfunktionen. Nödströmbrytare 4 39 Tryck på knappen 1 för att aktivera varningsblinkern. Tändningen kan kopplas ifrån. Tryck på knappen 1 igen för att avaktivera varningsblinkern. 1 Nödströmbrytare Om nödströmbrytaren manövreras under körning kan bakhjulet låsa sig och motorcykeln välta. Manövrera inte nödströmbrytaren för tändning under körning. Med hjälp av nödströmbrytaren kan man snabbt och enkelt stänga av motorn. a b Motorn avstängd Driftläge Handtagsvärme med värmehandtag FE Manövrera handtagsvärme Starta motorn. Värmehandtagen fungerar bara när motorn är i gång. Värmehandtagen ökar strömförbrukningen, vilket kan medföra att batteriet urladdas vid körning på låga varvtal. Vid låg batteriladdning

42 4 40 kopplas värmehandtagen ifrån för att säkerställa att motorn kan startas. BMW Motorrad Race ABS Avaktivera ABSfunktionen Slå på tändningen. z Manövrering Tryck flera gånger på knappen 1 tills önskad värmenivå indikeras. Styrhandtagen kan värmas upp i två steg. Det andra steget 2 är till för snabb uppvärmning av handtagen. När de har blivit varma bör man växla tillbaka till det första steget. 100 % värmeeffekt ABS-funktionen kan också kopplas från under körningen. 50 % värmeeffekt Om inga fler ändringar görs ställs den valda värmenivån in. Håll knappen 1 intryckt tills ABS-varningslampan 2 ändras. ABS-varningslampan lyser.

43 z Manövrering med BMW Motorrad DTC FE Aktivera ABS-funktionen en annan möjlighet att slå av och slå på tändningen igen. Om ABS-varningslampan fortsätter att lysa efter att tändningen slagits av- och på och körning i minst 5 km/h därefter, föreligger ett ABS-fel Håll knappen 1 intryckt tills först DTC-kontrollampan 3 och därefter ABS-varningslampan 2 ändras. Inställningen av DTC förblir oförändrad. ABS-varningslampan lyser. Släpp knappen 1 inom två sekunder. ABS-varningslampan fortsätter att lysa. ABS-funktionen är avaktiverad. Håll knappen 1 intryckt tills ABS-varningslampan 2 ändras. ABS-varningslampan slocknar, vid ej avslutad självdiagnos börjar den blinka. Släpp knappen 1 inom två sekunder. ABS-varningslampan förblir släckt resp. fortsätter att blinka. ABS-funktionen är aktiverad. Om kodningskontakten för SLICK-funktion inte sitter i, är Dynamisk traktionskontroll DTC med BMW Motorrad DTC FE Avaktivera DTCfunktionen Slå på tändningen. DTC-funktionen kan också kopplas från under körningen.

44 4 42 z Manövrering Håll knappen 1 intryckt tills DTC-kontrollampan 3 ändras. DTC-kontrollampan tänds. Släpp knappen 1 inom två sekunder. DTC-kontrollampan fortsätter att lysa. DTC-funktionen är frånkopplad. Aktivera DTC-funktionen Håll knappen 1 intryckt tills DTC-kontrollampan 3 ändras. DTC-kontrollampan slocknar, vid ej avslutad självdiagnos börjar den blinka. Släpp knappen 1 inom två sekunder. DTC-kontrollampan förblir släckt resp fortsätter att blinka. en annan möjlighet att slå av och slå på tändningen igen. Om DTC-kontrollampan fortfarande lyser när tändningen har kopplats från och åter till och motorcykeln körts i en hastighet över 5 km/h, föreligger ett DTC-fel. Körläge Ställa in körläge Koppla till tändningen. DTC-funktionen är tillkopplad. Om kodningskontakten för SLICK-funktion inte sitter i, är Tryck på knappen 1.

45 z Manövrering Mer information om tillgängliga körlägen finns i kapitlet "Teknik i detalj" Markeringspilen 1 och menyn 2 visas. Vid position 3 visas den aktuella inställningen. När kodningskontakten sitter i kan man även välja körläget SLICK 4 i menyn. Montering av kodningskontakt ( 44). Tryck på knappen 1 tills markörpilen står framför önskad inställning. SLICK-läget är avpassat för racingdäck (slickdäck) och utgår från mycket goda greppvärden, som normalt bara förekommer på tävlingsbanor. Aktivera inte SLICK-läget annat än vid bankörning och med racingdäck. Vid val av SLICK-läge: Beakta den begränsade ABS-regleringen för bakhjulet (se kapitlet "Teknik i detalj").

46 4 44 z Manövrering Står motorcykeln stilla aktiveras det valda körläget efter cirka tio sekunder. Aktivering av det nya körläget under körning kan endast ske under följande förutsättningar: Bromsen ej ilagd Gashandtaget helt tillbakavridet Koppling manövrerad När det nya körläget aktiverats stängs menyn. Det inställda körläget, med tillhörande anpassning av motorkarakteristik, ABS och DTC, är kvar även när tändningen kopplas från. Montering av kodningskontakt Slå från tändningen. med effektreducering 79 kw FE För fordon med effektreducering gäller: Genom användning av kodningskontakten blir körlägena SPORT och RACE med förhöjd motoreffekt tillgängliga. En mycket sportig körstil kan leda till farliga situationer. Öva med din sportiga körstil. För fordon med effektreducering gäller: Om kodningskontakt används upphör typgodkännandet för allmän väg att gälla. Använd inte kodningskontakten på allmän väg för dessa fordon. Slå från tändningen. Demontera förarsadeln ( 53). Smuts och fukt kan samlas i den öppna stickkontakten och orsaka funktionsfel. Sätt åter på täckhatten när kodningskontakten tagits bort. Öppna buntbandet och ta bort stickkontaktens täcklock 1.

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer