BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax

2 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

3 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Innehållsförteckning FÖRORD...5 ÖVERSIKT...7 PROGRAMÖVERSIKT...7 DATORÖVERSIKT...8 START/STOPP-TANGENT (POS. 1)...9 AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2)...9 MENU-TANGENT (POS. 3)...9 PILE-TANGENTER (POS. 4)...9 RETUR-TANGENT (POS. 5)...9 ESCAPE-TANGENT (POS. 6)...10 CLEAR-TANGENT (POS. 7)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)...10 DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10)...10 DOSERING (POS. 11)...10 SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12)...11 DRIFT...12 DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA...12 DRIFTSVARNINGAR...12 INSTÄLLNINGAR...13 DRIFTSINSTÄLLNINGAR...13 DOSERING...13 ARBETSBREDD...13 STEGDOSERING...13 VARNINGAR...13 TOM TANK-FUNKTION...14 MASKININSTÄLLNINGAR...14 FÖRDELARE...14 TANKVOLYM...14 KÖRFAKTOR...14 VARVTALSGIVARE...14 REGLERINGSTID...15 MANUELL START...15 KALIBRERING...16 FLÖDESMÄTAREKALIBRERING...16 HASTIGHETSKALIBRERING...17 INFOMENY...18 TRANSPORTMENY...19 MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN...20 GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA...20 LH AGRO 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG)...21 RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG...21 START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB...22 NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK...22 UTSKRIFT AV UPPDRAG...22 SYSTEM...23 KONTRAST/LJUS...23 SPRÅK...23 TON/M SIMULERA HASTIGHET...23 TOTAL-RÄKNEVERK...23 SOFTWARE-INFO...24 TEST...24 TEST-INGÅNGAR...24 TEST-UTGÅNGAR LH AGRO

5 500 BETJENINGSVEJLEDNING FORORD FÖRORD Tack för att ni valt en LH-produkt. Under utvecklingen av Er nya LH 500 IntelliSlurry har stor vikt lagts på att skapa en produkt som är både avancerad och lätt att betjäna. Det är inte nödvändigt att läsa hela boken nu, men för att komma igång med hur du kommunicerar med datorn, rekommenderar vi att du bläddrar i anvisningen innan du startar datorn första gången. Många av funktionerna som finns i datorn är självförklarande. Det underlättar hanteringen och efter bara några få timmars arbete med datorn kommer du att kunna klara dig utan denna manual. Dock bör den alltid finnas till hands om förståelse- eller driftproblem skulle uppstå. Alla inställningar som är nödvändiga för korrekt drift är uppdelade i undermenyer. Driftindställningar relaterar till inställningar som har med flytgödsel att göra under olika förhållanden. Maskininställningar relaterar till maskinen och skall som regel bara anges en gång. I Kalibreringsmenyn utförs kalibreringen för att ge en noggrann och riktig drift. Data/radera funktionen klarar att spara upp till 10 olika räkneverk (jobb), att användas vid fältarbete eller transporter till och från fältet (via Transportmenyn). Med ovannämnda möjligheter, samt möjligheten till positionsbestämd dosering via en seriell förbindelse till en annan terminal, t.ex. en LH 665+ eller en handdator, gör LH 500 IntelliSlurry en av de mest allsidiga och hanteringsvänliga gödseldatorerna på marknaden. God arbetslust! LH AGRO 5

6 FORORD 500 BETJENINGSVEJLEDNING Vi har lagt oss vinn om att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett optimalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser - varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattade av CE-märkning. Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare, som säljarens utrustning skall använda. Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PCutrustning som inte levererats av säljaren. Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av varningar eller felanmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid ibruktagning av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavdelning. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke original eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan när så önskas alltid rekvireras från LH Agro Elektronik AB. LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax Internet: 6 LH AGRO

7 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT ÖVERSIKT PROGRAMÖVERSIKT Dosering Huvudmeny Arbejtsbredd Steg % Fördelareutgångar Drift Indställningar Info Drift Maskin Kalibrering Flödesmätare Hastighet Varninger Tom tank funk. Arealbrytare Fördelare Tankvolym Dosering Mängd rest Max. hastighet RPM fördelare RPM pump RPM PTO Transport Körtidsfaktor RPM givare PTO Reglertid Pump Manuell start Fördelare Data Nytt register Data/Utskrift Radera register Utskrift Skriva ut 1 Skriva ut alla System Kontrast/Ljus Språk Vikt/Volum Simulera hastighet Totalräknare Software info Test Test Ingångar Test Utgånger LH AGRO 7

8 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATORÖVERSIKT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stopp-tangent 7 Clear-tangent 2 Auto/Man-tangent 8 Val av önskad driftsfunktion 3 Meny-tangent 9 Steg +/- och Dosering +/- tangenter 4 Pil-tangenter 10 Valbar driftsfunktion 5 Retur-tangent 11 Doseringsvisning 6 Escape-tangent 12 Spridare på/av indikering 8 LH AGRO

9 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT START/STOPP-TANGENT (POS. 1) Här startat och stoppar man spridningen. Symbolen på skärmen skiftar mellan på/av visning (pos. 12), se sida 11. AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tangenten används för att skifta mellan automatisk och manuell styrning av doseringen. MAN visas på skärmen överst till vänster, när manuell dosering valts. Programtangenterna pos. 9 (se sida 10) skiftar symboler och funktion så här: Manuell dosering: Pil-upp (doseringsökning) och pil-ner (doseringsminskning). Automatisk dosering: Steg-dosering i % med + och. MENU-TANGENT (POS. 3) Menu MENY-en byter mellan driftsbild och huvudmeny. en har en toggle funktion, d.v.s. att om driftbilden visas och man trycker på MENY visas huvudmenyn. Trycker man på tangenten medan man t.ex. programmerar kommer skärmen att visa driftbilden. PILE-TANGENTER (POS. 4) Piltangenterna används för att ändra en inställning. Dessutom används UPP och NER tangenterna till att ändra markören i driftbilden för att skifta mellan 2 valbara driftfunktioner. Under programmering används pilarna till att välja och ställa in önskad siffra. Varje siffra kan ställas mellan 0-9 med UPP och NER tangenterna, och HÖGER/VÄNSTER tangenterna används för att välja sifferposition. RETUR-TANGENT (POS. 5) Enter används för att godkänna t.ex. programmerade inställningar samt som retur till föregående skärmbild. LH AGRO 9

10 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING ESCAPE-TANGENT (POS. 6) Esc Denna tangent används för att returnera till föregående meny utan att spara. CLEAR-TANGENT (POS. 7) C Clear används för att nollställa inställningar/värden samt som kvitto av varningar. PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8) 3-4 Dessa två används för att bläddra fram den driftsfunktion du önskar skall visas. PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) 1-2 Dessa två används primärt till steg-dosering. % stegens storlek anges under programmeringen. Vid skifte från auto till manuell dosering, ändras symbolen över tangenterna. Doseringen kan ökas (pil-upp) eller minskas (pil-ner) med samma två tangenter. DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10) Denna driftsfunktion kallas den valbara, eftersom funktionen kan visas och väljas med programtangenterna 3 och 4 (pos. 8). De olika driftsfunktionerna förklaras på sidan 12. DOSERING (POS. 11) Den aktuella doseringen visas i ton/ha eller M 3 beroende på det val av doseringsvisning du gjort. (beskrivs på sida 23.) 10 LH AGRO

11 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12) Symbol Denna symbol betyder Spridare av. Ingen areal räknas när arealbrytaren på lastningskran är aktiverad. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). Denna symbol betyder Spridare på. Här räknas areal. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). LH AGRO 11

12 DRIFT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA Symbol Areal: Bearbetad areal sedan senaste nollställning, visad som ha. Arealen visas med 2 decimaler till ha. Härefter visas arealen med 1 decimal till ha, och därefter utan decimaler. Se Data/Radera på sida 21. Avstånd: Körd sträcka sedan senaste nollställning (se sida 22) visad i meter, upp till 9999 m, därefter visas körd sträcka i km (99.99, 999.9, 9999). När avståndsvisningen övergår till km visas km i stället för m i symbolen. Startas och stoppas med vald arealbrytare, d.v.s. at avståndet bara räknas när man sprider. Önskar man mäta avstånd under transport, skall transportmenyn användas, se sida 19. Hastighet: Aktuell hastighet i kilometer per timme. Spridd mängd: Antal ton utspritt sedan senaste nollställning. Hur du nollställer ett räkneverk visas på sida 22. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 som återstår i tanken.. DRIFTSVARNINGAR Under drift kan situationer uppstå som förorsakar ett alarm. De olika varningarna/alarmerna kvitteras med C-tangenten. Hur du anger och aktiverar alarmerna visas på sida 13. Undersök orsaken till alarmet noga innan du kvitterar för det. 12 LH AGRO

13 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR DRIFTSINSTÄLLNINGAR DOSERING här anges önskad dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha beroende på val av doseringsvisning som beskrivs på sida 23. ARBETSBREDD Arbetsbredden anges i meter på den använda rampen eller nedfällaren. Här anges det antal fördelareutgångar, som inte används vid t.ex. reducerad arbetsbredd. OBS! Man väljer i Maskininställningar om ej använda utgångar spärras eller förs tillbaka till tank. (returlöp on/off, se sida 14). STEGDOSERING Här anges värdet per steg i %. Detta steg-värde är lika för både ökning och minskning. Maximalt värde som kan anges är 99%. VARNINGAR Alarm on. Alarm off. Följande alarm kan anges: Doseringsalarm: Alarm för angiven max. tillåten feldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm för angivet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighet: Alarm för angiven max. hastighet, samt alarm ON/OFF. Rpm fördelare: Alarm för angiven min. fördelarevarvtal, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm för angiven min. varvtal på kraftöverföringsaxeln, samt alarm ON/OFF. Det rekommenderas att de alarm som inte används, slås av (OFF). LH AGRO 13

14 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen kan man automatisk få Ton-rest på skärmen med värdet av den angivan tankvolymen. Varje gång spridningen stoppas, antingen via Start/Stop-tangenten eller via vald arealbrytare, visas en pop up-meny, som frågar om tanken är tom. Tom-tank-menyn visas, varje gång man vänder på vändtegen. Om tanken inte är tom, startas spridningen som vanligt och pop-up bilden försvinner automatisk. När tanken är tom, kan man med RETUR-tangenten automatiskt ange Ton-rest, samtidigt som utspridd mängd summeras i valt räkneverk i DATA/RADERA. Pop-up bilden kan tas bort med C-tangenten, när man t.ex. skall utföra/ändra en programmering. MASKININSTÄLLNINGAR FÖRDELARE Här anges det totala antalet utgångar på fördelaren, samt om gödseln från de ev. stängda utgångarna, leds i retur till tanken (Returlöp = ON), eller fördelas mellan de andra utgångarna (Returlöp = OFF). Dessa upplysningar är nödvändiga för att kunna beräkna spridd mängd (Ton +) och aktuellt flöde (Ton/min.) vid de tillfällen gödseln leds i retur till tank från ett bestämt antal utgångar. Under Driftsinställningar anges antalet fördelareutgångar som inte används (se sida 13). Returlöp ON/OFF ändras genom att flytta markören över fältet och trycka på RETUR-tangenten. TANKVOLYM Här anges den använda tankens volym i ton (eller M 3 ). Detta är viktigt för att Tomtank funktionen skall fungera (se sida 14). KÖRFAKTOR Körfaktorn är ett mått på den hastighet varmed regleringen arbetar. Är regleringen för långsam, skall faktorn ökas. Är regleringen för snabb (doseringen svingar snabbt upp och ner), skall faktorn minskas. Standardinställning = 25 som utgångspunkt. VARVTALSGIVARE Antal pulser per axelvarv skall anges för följande varvtalsgivare för att rätt varvtal skall visas på skärmen: PTO: Antal pulser per varv för givaren monterad på traktorns kraftöverföringsaxel. Fördelare: Antal pulser per varv för givaren monterad på fördelaren på maskinen. 14 LH AGRO

15 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR REGLERINGSTID Här anges det maximala antal sekunder, som regleringsenheten får gå i en riktning. MANUELL START Med denna funktion kan man öppna för spridningen även om man inte kör. Funktionen används t.ex. i ett hörn när det kan uppstå en mista p.g.a. att systemet först skall fylla slangar och rör med gödsel. Med Start/Stopp-tangent kan man, när Manuell Start-funktionen är aktiverad, öppna ventilen i det antal sekunder som programmerats. LH AGRO 15

16 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING KALIBRERING I kalibreringsmenyn skall man kalibrera flödesmätare och hastighetsgivare. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för båda kalibreringarna. FLÖDESMÄTAREKALIBRERING Automatisk kalibrering: LH 500 har en automatisk flödesmätare-kalibreringsfunktion. Nedan beskrivs tillvägagångssättet: Steg/ 1 Första gången flödesmätaren skall kalibreras skall ett flödestal på 1000 anges. Tryck på denna tangent (programtangent 1) och programmera mängden (i ton) gödsel i tanken Gå därefter tillbaka till driftmenyn. Kör ut tankens innehåll, men passa på att inte köra den helt tom så att det kommer luft i flödesmätaren. Tryck på denna tangent (programtangent 2) och programmera mängden (i ton) gödsel som finns kvar i tanken. (restmängd). Är tanken tom = 0. Tryck på denna tangent (programtangent 4) och ett nytt flödestal beräknas. 5 Manuell flödesmätarekalibrering: Flödestalet kan också beräknas manuellt så här: 1. Fylll tanken helt, för att på detta vis känna till totalmängden i tanken. 2. Nollställ räkneverket eller starta ett nytt (se sida 21). 3. Kör ut hela tankens innehåll (passa på så det inte kommer luft i flödesmätaren.) 4. Läs av antal ton under Data/Radera (se sida 21). 5. Sätt in värdena i följande formel: NYTT FLÖDESTAL = Gammalt flöd.tal x utspridd mängd Avläst mängd (LH 500) 6. Ange resultatet av beräkningen som nytt flödestal. 16 LH AGRO

17 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR HASTIGHETSKALIBRERING Val av hastighetsgivare och kalibreringstal för denna anges här. Det är också möjligt att kalibrera hastighetsgivaren. Menyn för detta väljs i programmeringsmenyn genom att med PIL UPP och NER tangenterna märka upp hastighetsgivare och därefter trycka på RETUR. Här väljs (programtangent 1) radar som hastighetsgivare (via det 7- poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 2) hjulgivare monterad på traktorn som hastighetsgivare (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 3) hjulgivare monterad på tankvagnen som hastighetsgivare. Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Automatisk hastighetskalibrering: Steg/ 1 Mät upp en sträcka på 100 meter och kör fram till startmärket. 2 Välj en hastighetsgivare enligt ovan. Tryck på denna tangent och kör den uppmätta 100 m-sträckan. Stanna exakt vid stopp(100 m) märket 3 Datorn rärkna pulser från vald givare medan du kör. 4 Tryck på RETUR-tangenten och kalibreringen är klar. LH AGRO 17

18 INFOMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENY Info-menyn visar följande informationer (använd UPP- och NED-tangenterna att bläddra med): Dosering: Önskad dosering. Här visas antingen den programmerade doseringen eller den dosering som kan mottas via en seriell anslutning till annan terminal (t.ex. LH ) PTO: Traktorns kraftöverföringsaxels aktuella varv/min. Rpm födelare: Fördelarens aktuella varv/min. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) per minut gennom flödesmätaren. Får inte förväxlas med pumpkapacitet. Ha/tim: Arbetseffektivitet. D.v.s. hur stor areal som bearbetas med den aktuella hastigheten och den utnyttjade arbetsbredden. Tid: Samlad tid sedan arbetets start eller sedan senaste nollställning (se sida 21). Trippräknare: Numret på den aktiva trippräknaren. 18 LH AGRO

19 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTMENU TRANSPORTMENY Transportmenyn används om man önskar registrera transporttid, t.ex. från gödseltanken till fältet och tillbaka igen. Följande visas på skärmen när transportmenyn valts: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighet Km/tim Distans: Körd sträcka sedan start eller senaste nollställning. Distansräknaren startas och stoppas med programtangent 2. Tid: Tiden sedan start eller senaste nollställning Tidsregistreringen startas och stoppas med programtangent 1. LH AGRO 19

20 TRANSPORTMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN Distans- och tidsräknarna startas och stoppas manuellt i transportmenyn och är inte beroende av om man sprider eller ej. Start och stopp av dessa räkneverk sker med programtangenterna 1 och 2. Tidsregistrering på. Tidsregistrering av. Distansräknare på. Distansräknare av. GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA Denna tangent öppnar Data/Radera i transportmenyn. Funktionen kan t.ex. användas om du önskar ett nytt räkneverk uteslutande för transport. 20 LH AGRO

21 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/RADERA DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG) Det går att ha upp till 10 olika trippmätare (uppdrag) igång som kan startas och stoppas t.ex. vid skifte av fält eller kund. Dessa uppdrag kan skrivas ut om en printer (LH nr ) anslutits till LH 500:an. Datamenyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENU-tangenten): 1. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data/Print. 2. Tryck på RETUR-tangenten. 3. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data. 4. Tryck på RETUR-tangenten. När man startat ett nytt uppdrag är alla räkneverk nollställda. Det är möjligt att gå från ett uppdrag till ett annat, och senare tillbaka igen utan att uppmätta värden i går förlorade. Uppdragen nollställs en och en. RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG Trippräknare 1/10 Nytt register Radera register Bilden till vänster visas när Data/Radera menyn valts. Här under följer en beskrivning av varje enskilt räkneverk. Ton 0.0 Ha/Tim 0.00 Avstånd (km) 0 Tid (tt:mm) 0:00 Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 utspritt sedan start eller sedan senaste nollställning. Ha/Tim: Körd areal sedan start eller sedan senaste nollställning. Arealen motsvarar den effektiva arealen, d.v.s. enbart den areal, som bearbetats. Avstånd (km): Avstånd i meter (effektiva avståndet) sedan start eller sedan senaste nollställning. Tid (t:min): Samlad tid sidan sedan start eller sedan senaste nollställning. LH AGRO 21

22 DATA/RADERA RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB Välj Data/Radera -menyn och senast använda jobb öppnas. Har aldrig ett jobb startats kommer jobbnumret att vara 1. Trippräknare Trippräknare 1 Trippräknare 2 Trippräknare 3 Trippräknare 4 Trippräknare 5 Trippräknare 6 För att starta eller fortsätta ett jobb, tryck på tangenten Nytt register. Härefter kan jobben 1 10 väljas. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera önskat nummer. Tryck sedan på RETUR-tangenten. MENY-tangenten tar dig tillbaka till drift. NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK Om du vill nollställa ett register, välj ett jobbregister enligt ovan, markera Radera register och tryck på RETUR-tangenten. UTSKRIFT AV UPPDRAG Det går både att skriva ut det aktiva uppdraget enskilt, eller alla 10 uppdragen på en gång. Gör så här: 1. Huvudmenyn väljs (tryck på MENU-tangenten) 2. Välj Data/Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna 3. Tryck på RETUR-tangenten. 4. Välj Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna. 5. Tryck på RETUR-tangenten. 6. Det datum som önskas på utskriften anges. 7. Tryck på FUNKTIONS-tangent 1 eller 2 för att skriva ut aktivt uppdrag. 8. Tryck på FUNKTIONS-tangent 3 eller 4 för att skriva ut alla uppdrag. 22 LH AGRO

23 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENY-tangenten). Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera System, och tryck på RETUR-tangenten. KONTRAST/LJUS Gör skärmen ljusare. Gör skärmen mörkare. Autoljus-funktion. Skärmens bakgrundsljus är släckt, tills valfri tangent aktiveras. Då tänds ljuset automatiskt. Bakgrundsljus av och på. SPRÅK Här väljs önskat språk för LH 500 Intellislurry. TON/M 3 Här anges om doseringen skal visas som ton/ha eller M 3 /ha. Har ton/ha valts skall gödselns volymvikt anges. SIMULERA HASTIGHET Med denna funktion kan man simulera en hastighet. Den kan användas vid inkörning eller stillastående prov av bl.a. autodosering. Funktionen används så här: 1. Ange önskad hastighet, som skall simuleras. 2. Tryck på programtangent 2 för att aktivera hastighetssimuleringen. Hastighetssimuleringen stoppar automatiskt vid första pulsen från hjulgivaren eller manuellt vid tryck på programtangent 2 under hastighedssimulerings-menyn. TOTAL-RÄKNEVERK I denna meny kan totalerna för mängd och areal afläsas. Nollställs genom att markera ett räkneverk och trycka på C-tangenten. LH AGRO 23

24 SYSTEM RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SOFTWARE-INFO Visar software-versionen för LH 500 Intellislurry. TEST TEST-INGÅNGAR Använd Test-ingångar om du misstänker att en givare är defekt. Under varje ingångsbeskrivning finns, till höger på skärmen, ett räkneverk som registrerar antal gånger ingången aktiverats (t.ex. att man dragit en magnet 3 ggr förbi hjulgivaren). Räknaren nollställs automatiskt varje gång Test ingångar lämnas, eller via tryck på C-tangenten). Till vänster visas aktuell status på ingången (Hi/Lo Hi=ej aktiverad, Lo=aktiverad). Bläddra genom de olika ingångarna med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna (totalt 3 sidor). De olika ingångsbeskrivningarna relaterar till följande: Ingång Hjul Hastighetssignal från hjulgivare monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Radar Hastighetssignal från radar monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Hjul redskab Hastighetssignal från hjulgivare montered på tankvagnen. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: PTO Signal från givare monterad vid kraftöverföringsaxeln. Flöde Signal från flödesmätaren. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: Rpm Signal från givare monterad vid fördelaren. fördelare Redskap Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). TEST-UTGÅNGAR Här kan utgångarna testas. Tryck på programtangenterna för följande test: Utgång Dosering + Dosering - Programtangent 1 öppnar regleringsenheten. Programtangent 2 stänger regleringsenheten. 24 LH AGRO

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34 Hjälp Ver 1.1 ALS Träning... 3 Välja EKG-rytm.... 3 Övningsdockans funktioner... 7 Menyredigering.... 10 Kör Scenario.... 11 Gör scenario.... 12 Moment.... 15 Händelser... 18 HLR Träning... 22 EKG Simulator...

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC. Svensk generalagent; CADMAC La

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer