BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax

2 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

3 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Innehållsförteckning FÖRORD...5 ÖVERSIKT...7 PROGRAMÖVERSIKT...7 DATORÖVERSIKT...8 START/STOPP-TANGENT (POS. 1)...9 AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2)...9 MENU-TANGENT (POS. 3)...9 PILE-TANGENTER (POS. 4)...9 RETUR-TANGENT (POS. 5)...9 ESCAPE-TANGENT (POS. 6)...10 CLEAR-TANGENT (POS. 7)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)...10 DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10)...10 DOSERING (POS. 11)...10 SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12)...11 DRIFT...12 DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA...12 DRIFTSVARNINGAR...12 INSTÄLLNINGAR...13 DRIFTSINSTÄLLNINGAR...13 DOSERING...13 ARBETSBREDD...13 STEGDOSERING...13 VARNINGAR...13 TOM TANK-FUNKTION...14 MASKININSTÄLLNINGAR...14 FÖRDELARE...14 TANKVOLYM...14 KÖRFAKTOR...14 VARVTALSGIVARE...14 REGLERINGSTID...15 MANUELL START...15 KALIBRERING...16 FLÖDESMÄTAREKALIBRERING...16 HASTIGHETSKALIBRERING...17 INFOMENY...18 TRANSPORTMENY...19 MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN...20 GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA...20 LH AGRO 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG)...21 RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG...21 START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB...22 NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK...22 UTSKRIFT AV UPPDRAG...22 SYSTEM...23 KONTRAST/LJUS...23 SPRÅK...23 TON/M SIMULERA HASTIGHET...23 TOTAL-RÄKNEVERK...23 SOFTWARE-INFO...24 TEST...24 TEST-INGÅNGAR...24 TEST-UTGÅNGAR LH AGRO

5 500 BETJENINGSVEJLEDNING FORORD FÖRORD Tack för att ni valt en LH-produkt. Under utvecklingen av Er nya LH 500 IntelliSlurry har stor vikt lagts på att skapa en produkt som är både avancerad och lätt att betjäna. Det är inte nödvändigt att läsa hela boken nu, men för att komma igång med hur du kommunicerar med datorn, rekommenderar vi att du bläddrar i anvisningen innan du startar datorn första gången. Många av funktionerna som finns i datorn är självförklarande. Det underlättar hanteringen och efter bara några få timmars arbete med datorn kommer du att kunna klara dig utan denna manual. Dock bör den alltid finnas till hands om förståelse- eller driftproblem skulle uppstå. Alla inställningar som är nödvändiga för korrekt drift är uppdelade i undermenyer. Driftindställningar relaterar till inställningar som har med flytgödsel att göra under olika förhållanden. Maskininställningar relaterar till maskinen och skall som regel bara anges en gång. I Kalibreringsmenyn utförs kalibreringen för att ge en noggrann och riktig drift. Data/radera funktionen klarar att spara upp till 10 olika räkneverk (jobb), att användas vid fältarbete eller transporter till och från fältet (via Transportmenyn). Med ovannämnda möjligheter, samt möjligheten till positionsbestämd dosering via en seriell förbindelse till en annan terminal, t.ex. en LH 665+ eller en handdator, gör LH 500 IntelliSlurry en av de mest allsidiga och hanteringsvänliga gödseldatorerna på marknaden. God arbetslust! LH AGRO 5

6 FORORD 500 BETJENINGSVEJLEDNING Vi har lagt oss vinn om att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett optimalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser - varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattade av CE-märkning. Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare, som säljarens utrustning skall använda. Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PCutrustning som inte levererats av säljaren. Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av varningar eller felanmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid ibruktagning av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavdelning. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke original eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan när så önskas alltid rekvireras från LH Agro Elektronik AB. LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax Internet: 6 LH AGRO

7 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT ÖVERSIKT PROGRAMÖVERSIKT Dosering Huvudmeny Arbejtsbredd Steg % Fördelareutgångar Drift Indställningar Info Drift Maskin Kalibrering Flödesmätare Hastighet Varninger Tom tank funk. Arealbrytare Fördelare Tankvolym Dosering Mängd rest Max. hastighet RPM fördelare RPM pump RPM PTO Transport Körtidsfaktor RPM givare PTO Reglertid Pump Manuell start Fördelare Data Nytt register Data/Utskrift Radera register Utskrift Skriva ut 1 Skriva ut alla System Kontrast/Ljus Språk Vikt/Volum Simulera hastighet Totalräknare Software info Test Test Ingångar Test Utgånger LH AGRO 7

8 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATORÖVERSIKT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stopp-tangent 7 Clear-tangent 2 Auto/Man-tangent 8 Val av önskad driftsfunktion 3 Meny-tangent 9 Steg +/- och Dosering +/- tangenter 4 Pil-tangenter 10 Valbar driftsfunktion 5 Retur-tangent 11 Doseringsvisning 6 Escape-tangent 12 Spridare på/av indikering 8 LH AGRO

9 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT START/STOPP-TANGENT (POS. 1) Här startat och stoppar man spridningen. Symbolen på skärmen skiftar mellan på/av visning (pos. 12), se sida 11. AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tangenten används för att skifta mellan automatisk och manuell styrning av doseringen. MAN visas på skärmen överst till vänster, när manuell dosering valts. Programtangenterna pos. 9 (se sida 10) skiftar symboler och funktion så här: Manuell dosering: Pil-upp (doseringsökning) och pil-ner (doseringsminskning). Automatisk dosering: Steg-dosering i % med + och. MENU-TANGENT (POS. 3) Menu MENY-en byter mellan driftsbild och huvudmeny. en har en toggle funktion, d.v.s. att om driftbilden visas och man trycker på MENY visas huvudmenyn. Trycker man på tangenten medan man t.ex. programmerar kommer skärmen att visa driftbilden. PILE-TANGENTER (POS. 4) Piltangenterna används för att ändra en inställning. Dessutom används UPP och NER tangenterna till att ändra markören i driftbilden för att skifta mellan 2 valbara driftfunktioner. Under programmering används pilarna till att välja och ställa in önskad siffra. Varje siffra kan ställas mellan 0-9 med UPP och NER tangenterna, och HÖGER/VÄNSTER tangenterna används för att välja sifferposition. RETUR-TANGENT (POS. 5) Enter används för att godkänna t.ex. programmerade inställningar samt som retur till föregående skärmbild. LH AGRO 9

10 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING ESCAPE-TANGENT (POS. 6) Esc Denna tangent används för att returnera till föregående meny utan att spara. CLEAR-TANGENT (POS. 7) C Clear används för att nollställa inställningar/värden samt som kvitto av varningar. PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8) 3-4 Dessa två används för att bläddra fram den driftsfunktion du önskar skall visas. PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) 1-2 Dessa två används primärt till steg-dosering. % stegens storlek anges under programmeringen. Vid skifte från auto till manuell dosering, ändras symbolen över tangenterna. Doseringen kan ökas (pil-upp) eller minskas (pil-ner) med samma två tangenter. DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10) Denna driftsfunktion kallas den valbara, eftersom funktionen kan visas och väljas med programtangenterna 3 och 4 (pos. 8). De olika driftsfunktionerna förklaras på sidan 12. DOSERING (POS. 11) Den aktuella doseringen visas i ton/ha eller M 3 beroende på det val av doseringsvisning du gjort. (beskrivs på sida 23.) 10 LH AGRO

11 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12) Symbol Denna symbol betyder Spridare av. Ingen areal räknas när arealbrytaren på lastningskran är aktiverad. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). Denna symbol betyder Spridare på. Här räknas areal. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). LH AGRO 11

12 DRIFT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA Symbol Areal: Bearbetad areal sedan senaste nollställning, visad som ha. Arealen visas med 2 decimaler till ha. Härefter visas arealen med 1 decimal till ha, och därefter utan decimaler. Se Data/Radera på sida 21. Avstånd: Körd sträcka sedan senaste nollställning (se sida 22) visad i meter, upp till 9999 m, därefter visas körd sträcka i km (99.99, 999.9, 9999). När avståndsvisningen övergår till km visas km i stället för m i symbolen. Startas och stoppas med vald arealbrytare, d.v.s. at avståndet bara räknas när man sprider. Önskar man mäta avstånd under transport, skall transportmenyn användas, se sida 19. Hastighet: Aktuell hastighet i kilometer per timme. Spridd mängd: Antal ton utspritt sedan senaste nollställning. Hur du nollställer ett räkneverk visas på sida 22. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 som återstår i tanken.. DRIFTSVARNINGAR Under drift kan situationer uppstå som förorsakar ett alarm. De olika varningarna/alarmerna kvitteras med C-tangenten. Hur du anger och aktiverar alarmerna visas på sida 13. Undersök orsaken till alarmet noga innan du kvitterar för det. 12 LH AGRO

13 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR DRIFTSINSTÄLLNINGAR DOSERING här anges önskad dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha beroende på val av doseringsvisning som beskrivs på sida 23. ARBETSBREDD Arbetsbredden anges i meter på den använda rampen eller nedfällaren. Här anges det antal fördelareutgångar, som inte används vid t.ex. reducerad arbetsbredd. OBS! Man väljer i Maskininställningar om ej använda utgångar spärras eller förs tillbaka till tank. (returlöp on/off, se sida 14). STEGDOSERING Här anges värdet per steg i %. Detta steg-värde är lika för både ökning och minskning. Maximalt värde som kan anges är 99%. VARNINGAR Alarm on. Alarm off. Följande alarm kan anges: Doseringsalarm: Alarm för angiven max. tillåten feldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm för angivet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighet: Alarm för angiven max. hastighet, samt alarm ON/OFF. Rpm fördelare: Alarm för angiven min. fördelarevarvtal, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm för angiven min. varvtal på kraftöverföringsaxeln, samt alarm ON/OFF. Det rekommenderas att de alarm som inte används, slås av (OFF). LH AGRO 13

14 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen kan man automatisk få Ton-rest på skärmen med värdet av den angivan tankvolymen. Varje gång spridningen stoppas, antingen via Start/Stop-tangenten eller via vald arealbrytare, visas en pop up-meny, som frågar om tanken är tom. Tom-tank-menyn visas, varje gång man vänder på vändtegen. Om tanken inte är tom, startas spridningen som vanligt och pop-up bilden försvinner automatisk. När tanken är tom, kan man med RETUR-tangenten automatiskt ange Ton-rest, samtidigt som utspridd mängd summeras i valt räkneverk i DATA/RADERA. Pop-up bilden kan tas bort med C-tangenten, när man t.ex. skall utföra/ändra en programmering. MASKININSTÄLLNINGAR FÖRDELARE Här anges det totala antalet utgångar på fördelaren, samt om gödseln från de ev. stängda utgångarna, leds i retur till tanken (Returlöp = ON), eller fördelas mellan de andra utgångarna (Returlöp = OFF). Dessa upplysningar är nödvändiga för att kunna beräkna spridd mängd (Ton +) och aktuellt flöde (Ton/min.) vid de tillfällen gödseln leds i retur till tank från ett bestämt antal utgångar. Under Driftsinställningar anges antalet fördelareutgångar som inte används (se sida 13). Returlöp ON/OFF ändras genom att flytta markören över fältet och trycka på RETUR-tangenten. TANKVOLYM Här anges den använda tankens volym i ton (eller M 3 ). Detta är viktigt för att Tomtank funktionen skall fungera (se sida 14). KÖRFAKTOR Körfaktorn är ett mått på den hastighet varmed regleringen arbetar. Är regleringen för långsam, skall faktorn ökas. Är regleringen för snabb (doseringen svingar snabbt upp och ner), skall faktorn minskas. Standardinställning = 25 som utgångspunkt. VARVTALSGIVARE Antal pulser per axelvarv skall anges för följande varvtalsgivare för att rätt varvtal skall visas på skärmen: PTO: Antal pulser per varv för givaren monterad på traktorns kraftöverföringsaxel. Fördelare: Antal pulser per varv för givaren monterad på fördelaren på maskinen. 14 LH AGRO

15 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR REGLERINGSTID Här anges det maximala antal sekunder, som regleringsenheten får gå i en riktning. MANUELL START Med denna funktion kan man öppna för spridningen även om man inte kör. Funktionen används t.ex. i ett hörn när det kan uppstå en mista p.g.a. att systemet först skall fylla slangar och rör med gödsel. Med Start/Stopp-tangent kan man, när Manuell Start-funktionen är aktiverad, öppna ventilen i det antal sekunder som programmerats. LH AGRO 15

16 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING KALIBRERING I kalibreringsmenyn skall man kalibrera flödesmätare och hastighetsgivare. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för båda kalibreringarna. FLÖDESMÄTAREKALIBRERING Automatisk kalibrering: LH 500 har en automatisk flödesmätare-kalibreringsfunktion. Nedan beskrivs tillvägagångssättet: Steg/ 1 Första gången flödesmätaren skall kalibreras skall ett flödestal på 1000 anges. Tryck på denna tangent (programtangent 1) och programmera mängden (i ton) gödsel i tanken Gå därefter tillbaka till driftmenyn. Kör ut tankens innehåll, men passa på att inte köra den helt tom så att det kommer luft i flödesmätaren. Tryck på denna tangent (programtangent 2) och programmera mängden (i ton) gödsel som finns kvar i tanken. (restmängd). Är tanken tom = 0. Tryck på denna tangent (programtangent 4) och ett nytt flödestal beräknas. 5 Manuell flödesmätarekalibrering: Flödestalet kan också beräknas manuellt så här: 1. Fylll tanken helt, för att på detta vis känna till totalmängden i tanken. 2. Nollställ räkneverket eller starta ett nytt (se sida 21). 3. Kör ut hela tankens innehåll (passa på så det inte kommer luft i flödesmätaren.) 4. Läs av antal ton under Data/Radera (se sida 21). 5. Sätt in värdena i följande formel: NYTT FLÖDESTAL = Gammalt flöd.tal x utspridd mängd Avläst mängd (LH 500) 6. Ange resultatet av beräkningen som nytt flödestal. 16 LH AGRO

17 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR HASTIGHETSKALIBRERING Val av hastighetsgivare och kalibreringstal för denna anges här. Det är också möjligt att kalibrera hastighetsgivaren. Menyn för detta väljs i programmeringsmenyn genom att med PIL UPP och NER tangenterna märka upp hastighetsgivare och därefter trycka på RETUR. Här väljs (programtangent 1) radar som hastighetsgivare (via det 7- poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 2) hjulgivare monterad på traktorn som hastighetsgivare (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 3) hjulgivare monterad på tankvagnen som hastighetsgivare. Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Automatisk hastighetskalibrering: Steg/ 1 Mät upp en sträcka på 100 meter och kör fram till startmärket. 2 Välj en hastighetsgivare enligt ovan. Tryck på denna tangent och kör den uppmätta 100 m-sträckan. Stanna exakt vid stopp(100 m) märket 3 Datorn rärkna pulser från vald givare medan du kör. 4 Tryck på RETUR-tangenten och kalibreringen är klar. LH AGRO 17

18 INFOMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENY Info-menyn visar följande informationer (använd UPP- och NED-tangenterna att bläddra med): Dosering: Önskad dosering. Här visas antingen den programmerade doseringen eller den dosering som kan mottas via en seriell anslutning till annan terminal (t.ex. LH ) PTO: Traktorns kraftöverföringsaxels aktuella varv/min. Rpm födelare: Fördelarens aktuella varv/min. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) per minut gennom flödesmätaren. Får inte förväxlas med pumpkapacitet. Ha/tim: Arbetseffektivitet. D.v.s. hur stor areal som bearbetas med den aktuella hastigheten och den utnyttjade arbetsbredden. Tid: Samlad tid sedan arbetets start eller sedan senaste nollställning (se sida 21). Trippräknare: Numret på den aktiva trippräknaren. 18 LH AGRO

19 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTMENU TRANSPORTMENY Transportmenyn används om man önskar registrera transporttid, t.ex. från gödseltanken till fältet och tillbaka igen. Följande visas på skärmen när transportmenyn valts: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighet Km/tim Distans: Körd sträcka sedan start eller senaste nollställning. Distansräknaren startas och stoppas med programtangent 2. Tid: Tiden sedan start eller senaste nollställning Tidsregistreringen startas och stoppas med programtangent 1. LH AGRO 19

20 TRANSPORTMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN Distans- och tidsräknarna startas och stoppas manuellt i transportmenyn och är inte beroende av om man sprider eller ej. Start och stopp av dessa räkneverk sker med programtangenterna 1 och 2. Tidsregistrering på. Tidsregistrering av. Distansräknare på. Distansräknare av. GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA Denna tangent öppnar Data/Radera i transportmenyn. Funktionen kan t.ex. användas om du önskar ett nytt räkneverk uteslutande för transport. 20 LH AGRO

21 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/RADERA DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG) Det går att ha upp till 10 olika trippmätare (uppdrag) igång som kan startas och stoppas t.ex. vid skifte av fält eller kund. Dessa uppdrag kan skrivas ut om en printer (LH nr ) anslutits till LH 500:an. Datamenyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENU-tangenten): 1. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data/Print. 2. Tryck på RETUR-tangenten. 3. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data. 4. Tryck på RETUR-tangenten. När man startat ett nytt uppdrag är alla räkneverk nollställda. Det är möjligt att gå från ett uppdrag till ett annat, och senare tillbaka igen utan att uppmätta värden i går förlorade. Uppdragen nollställs en och en. RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG Trippräknare 1/10 Nytt register Radera register Bilden till vänster visas när Data/Radera menyn valts. Här under följer en beskrivning av varje enskilt räkneverk. Ton 0.0 Ha/Tim 0.00 Avstånd (km) 0 Tid (tt:mm) 0:00 Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 utspritt sedan start eller sedan senaste nollställning. Ha/Tim: Körd areal sedan start eller sedan senaste nollställning. Arealen motsvarar den effektiva arealen, d.v.s. enbart den areal, som bearbetats. Avstånd (km): Avstånd i meter (effektiva avståndet) sedan start eller sedan senaste nollställning. Tid (t:min): Samlad tid sidan sedan start eller sedan senaste nollställning. LH AGRO 21

22 DATA/RADERA RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB Välj Data/Radera -menyn och senast använda jobb öppnas. Har aldrig ett jobb startats kommer jobbnumret att vara 1. Trippräknare Trippräknare 1 Trippräknare 2 Trippräknare 3 Trippräknare 4 Trippräknare 5 Trippräknare 6 För att starta eller fortsätta ett jobb, tryck på tangenten Nytt register. Härefter kan jobben 1 10 väljas. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera önskat nummer. Tryck sedan på RETUR-tangenten. MENY-tangenten tar dig tillbaka till drift. NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK Om du vill nollställa ett register, välj ett jobbregister enligt ovan, markera Radera register och tryck på RETUR-tangenten. UTSKRIFT AV UPPDRAG Det går både att skriva ut det aktiva uppdraget enskilt, eller alla 10 uppdragen på en gång. Gör så här: 1. Huvudmenyn väljs (tryck på MENU-tangenten) 2. Välj Data/Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna 3. Tryck på RETUR-tangenten. 4. Välj Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna. 5. Tryck på RETUR-tangenten. 6. Det datum som önskas på utskriften anges. 7. Tryck på FUNKTIONS-tangent 1 eller 2 för att skriva ut aktivt uppdrag. 8. Tryck på FUNKTIONS-tangent 3 eller 4 för att skriva ut alla uppdrag. 22 LH AGRO

23 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENY-tangenten). Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera System, och tryck på RETUR-tangenten. KONTRAST/LJUS Gör skärmen ljusare. Gör skärmen mörkare. Autoljus-funktion. Skärmens bakgrundsljus är släckt, tills valfri tangent aktiveras. Då tänds ljuset automatiskt. Bakgrundsljus av och på. SPRÅK Här väljs önskat språk för LH 500 Intellislurry. TON/M 3 Här anges om doseringen skal visas som ton/ha eller M 3 /ha. Har ton/ha valts skall gödselns volymvikt anges. SIMULERA HASTIGHET Med denna funktion kan man simulera en hastighet. Den kan användas vid inkörning eller stillastående prov av bl.a. autodosering. Funktionen används så här: 1. Ange önskad hastighet, som skall simuleras. 2. Tryck på programtangent 2 för att aktivera hastighetssimuleringen. Hastighetssimuleringen stoppar automatiskt vid första pulsen från hjulgivaren eller manuellt vid tryck på programtangent 2 under hastighedssimulerings-menyn. TOTAL-RÄKNEVERK I denna meny kan totalerna för mängd och areal afläsas. Nollställs genom att markera ett räkneverk och trycka på C-tangenten. LH AGRO 23

24 SYSTEM RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SOFTWARE-INFO Visar software-versionen för LH 500 Intellislurry. TEST TEST-INGÅNGAR Använd Test-ingångar om du misstänker att en givare är defekt. Under varje ingångsbeskrivning finns, till höger på skärmen, ett räkneverk som registrerar antal gånger ingången aktiverats (t.ex. att man dragit en magnet 3 ggr förbi hjulgivaren). Räknaren nollställs automatiskt varje gång Test ingångar lämnas, eller via tryck på C-tangenten). Till vänster visas aktuell status på ingången (Hi/Lo Hi=ej aktiverad, Lo=aktiverad). Bläddra genom de olika ingångarna med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna (totalt 3 sidor). De olika ingångsbeskrivningarna relaterar till följande: Ingång Hjul Hastighetssignal från hjulgivare monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Radar Hastighetssignal från radar monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Hjul redskab Hastighetssignal från hjulgivare montered på tankvagnen. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: PTO Signal från givare monterad vid kraftöverföringsaxeln. Flöde Signal från flödesmätaren. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: Rpm Signal från givare monterad vid fördelaren. fördelare Redskap Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). TEST-UTGÅNGAR Här kan utgångarna testas. Tryck på programtangenterna för följande test: Utgång Dosering + Dosering - Programtangent 1 öppnar regleringsenheten. Programtangent 2 stänger regleringsenheten. 24 LH AGRO

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION BRUKSANVISNING FÖR LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION Vejl. Nr. 021-202-S, Version 2.00 A AGROTECH AB Lilla Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet:

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Manual Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Kortfattat handhavande Starta skrivaren För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 TILLGÅNG TILL FÖNSTER/SYMBOLER/DATA.... 3 Automatisk tändning/släckning av skärm.... 3 Öppna och stänga fönster allmänt.... 3 Skärmens

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

BOX KING GT 2800 PC-MANUAL

BOX KING GT 2800 PC-MANUAL BOX KING GT 2800 PC-MANUAL 1 Sw, Mar 03 Innehållsförteckning 1. Tekniska data 4 2. Förord 5 3. Reservdelsbeställning 5 2 Beskrivning 6 3 Sido-beskrivning 6 3.1 Huvudsida 7 3.1.1 Statusinformation 7 3.1.2

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder Arbetsorder Allmänt Modulen arbetsorder finns i versionerna ProXtra och Advicer av Näsgård Management. Arbetsorder kan skrivas ut i pappersformat eller öppnas via Näsgård MOBILE. Användare av Näsgård MOBILE

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab Iqan-MD3 Produkt registrering För att produktgarantin skall gälla från rätt datum behöver ni göra en leveransregistrering på vår hemsida. www.ljphb.se Välj sida Maskinservice och där efter Produktregistrering

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer