BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax

2 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

3 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Innehållsförteckning FÖRORD...5 ÖVERSIKT...7 PROGRAMÖVERSIKT...7 DATORÖVERSIKT...8 START/STOPP-TANGENT (POS. 1)...9 AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2)...9 MENU-TANGENT (POS. 3)...9 PILE-TANGENTER (POS. 4)...9 RETUR-TANGENT (POS. 5)...9 ESCAPE-TANGENT (POS. 6)...10 CLEAR-TANGENT (POS. 7)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8)...10 PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9)...10 DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10)...10 DOSERING (POS. 11)...10 SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12)...11 DRIFT...12 DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA...12 DRIFTSVARNINGAR...12 INSTÄLLNINGAR...13 DRIFTSINSTÄLLNINGAR...13 DOSERING...13 ARBETSBREDD...13 STEGDOSERING...13 VARNINGAR...13 TOM TANK-FUNKTION...14 MASKININSTÄLLNINGAR...14 FÖRDELARE...14 TANKVOLYM...14 KÖRFAKTOR...14 VARVTALSGIVARE...14 REGLERINGSTID...15 MANUELL START...15 KALIBRERING...16 FLÖDESMÄTAREKALIBRERING...16 HASTIGHETSKALIBRERING...17 INFOMENY...18 TRANSPORTMENY...19 MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN...20 GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA...20 LH AGRO 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG)...21 RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG...21 START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB...22 NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK...22 UTSKRIFT AV UPPDRAG...22 SYSTEM...23 KONTRAST/LJUS...23 SPRÅK...23 TON/M SIMULERA HASTIGHET...23 TOTAL-RÄKNEVERK...23 SOFTWARE-INFO...24 TEST...24 TEST-INGÅNGAR...24 TEST-UTGÅNGAR LH AGRO

5 500 BETJENINGSVEJLEDNING FORORD FÖRORD Tack för att ni valt en LH-produkt. Under utvecklingen av Er nya LH 500 IntelliSlurry har stor vikt lagts på att skapa en produkt som är både avancerad och lätt att betjäna. Det är inte nödvändigt att läsa hela boken nu, men för att komma igång med hur du kommunicerar med datorn, rekommenderar vi att du bläddrar i anvisningen innan du startar datorn första gången. Många av funktionerna som finns i datorn är självförklarande. Det underlättar hanteringen och efter bara några få timmars arbete med datorn kommer du att kunna klara dig utan denna manual. Dock bör den alltid finnas till hands om förståelse- eller driftproblem skulle uppstå. Alla inställningar som är nödvändiga för korrekt drift är uppdelade i undermenyer. Driftindställningar relaterar till inställningar som har med flytgödsel att göra under olika förhållanden. Maskininställningar relaterar till maskinen och skall som regel bara anges en gång. I Kalibreringsmenyn utförs kalibreringen för att ge en noggrann och riktig drift. Data/radera funktionen klarar att spara upp till 10 olika räkneverk (jobb), att användas vid fältarbete eller transporter till och från fältet (via Transportmenyn). Med ovannämnda möjligheter, samt möjligheten till positionsbestämd dosering via en seriell förbindelse till en annan terminal, t.ex. en LH 665+ eller en handdator, gör LH 500 IntelliSlurry en av de mest allsidiga och hanteringsvänliga gödseldatorerna på marknaden. God arbetslust! LH AGRO 5

6 FORORD 500 BETJENINGSVEJLEDNING Vi har lagt oss vinn om att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett optimalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser - varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattade av CE-märkning. Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare, som säljarens utrustning skall använda. Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PCutrustning som inte levererats av säljaren. Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av varningar eller felanmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid ibruktagning av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavdelning. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke original eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan när så önskas alltid rekvireras från LH Agro Elektronik AB. LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan YSTAD Tlf Fax Internet: 6 LH AGRO

7 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT ÖVERSIKT PROGRAMÖVERSIKT Dosering Huvudmeny Arbejtsbredd Steg % Fördelareutgångar Drift Indställningar Info Drift Maskin Kalibrering Flödesmätare Hastighet Varninger Tom tank funk. Arealbrytare Fördelare Tankvolym Dosering Mängd rest Max. hastighet RPM fördelare RPM pump RPM PTO Transport Körtidsfaktor RPM givare PTO Reglertid Pump Manuell start Fördelare Data Nytt register Data/Utskrift Radera register Utskrift Skriva ut 1 Skriva ut alla System Kontrast/Ljus Språk Vikt/Volum Simulera hastighet Totalräknare Software info Test Test Ingångar Test Utgånger LH AGRO 7

8 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATORÖVERSIKT T Aut/Man Menu 4 + XX% XX% Esc 5 C Pos. Pos. 1 Start/Stopp-tangent 7 Clear-tangent 2 Auto/Man-tangent 8 Val av önskad driftsfunktion 3 Meny-tangent 9 Steg +/- och Dosering +/- tangenter 4 Pil-tangenter 10 Valbar driftsfunktion 5 Retur-tangent 11 Doseringsvisning 6 Escape-tangent 12 Spridare på/av indikering 8 LH AGRO

9 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT START/STOPP-TANGENT (POS. 1) Här startat och stoppar man spridningen. Symbolen på skärmen skiftar mellan på/av visning (pos. 12), se sida 11. AUTO/MAN-TANGENT (POS. 2) Aut/Man AUTO/MAN-tangenten används för att skifta mellan automatisk och manuell styrning av doseringen. MAN visas på skärmen överst till vänster, när manuell dosering valts. Programtangenterna pos. 9 (se sida 10) skiftar symboler och funktion så här: Manuell dosering: Pil-upp (doseringsökning) och pil-ner (doseringsminskning). Automatisk dosering: Steg-dosering i % med + och. MENU-TANGENT (POS. 3) Menu MENY-en byter mellan driftsbild och huvudmeny. en har en toggle funktion, d.v.s. att om driftbilden visas och man trycker på MENY visas huvudmenyn. Trycker man på tangenten medan man t.ex. programmerar kommer skärmen att visa driftbilden. PILE-TANGENTER (POS. 4) Piltangenterna används för att ändra en inställning. Dessutom används UPP och NER tangenterna till att ändra markören i driftbilden för att skifta mellan 2 valbara driftfunktioner. Under programmering används pilarna till att välja och ställa in önskad siffra. Varje siffra kan ställas mellan 0-9 med UPP och NER tangenterna, och HÖGER/VÄNSTER tangenterna används för att välja sifferposition. RETUR-TANGENT (POS. 5) Enter används för att godkänna t.ex. programmerade inställningar samt som retur till föregående skärmbild. LH AGRO 9

10 OVERSIGT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING ESCAPE-TANGENT (POS. 6) Esc Denna tangent används för att returnera till föregående meny utan att spara. CLEAR-TANGENT (POS. 7) C Clear används för att nollställa inställningar/värden samt som kvitto av varningar. PROGRAM-TANGENTER FÖR VAL AV DRIFTSFUNKTION (POS. 8) 3-4 Dessa två används för att bläddra fram den driftsfunktion du önskar skall visas. PROGRAM-TANGENTER FÖR STEG-DOSERING/ DOSERING +/ (POS. 9) 1-2 Dessa två används primärt till steg-dosering. % stegens storlek anges under programmeringen. Vid skifte från auto till manuell dosering, ändras symbolen över tangenterna. Doseringen kan ökas (pil-upp) eller minskas (pil-ner) med samma två tangenter. DEN VALGBARA DRIFTSFUNKTIONEN (POS. 10) Denna driftsfunktion kallas den valbara, eftersom funktionen kan visas och väljas med programtangenterna 3 och 4 (pos. 8). De olika driftsfunktionerna förklaras på sidan 12. DOSERING (POS. 11) Den aktuella doseringen visas i ton/ha eller M 3 beroende på det val av doseringsvisning du gjort. (beskrivs på sida 23.) 10 LH AGRO

11 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT SPRIDARE PÅ/AV (POS. 12) Symbol Denna symbol betyder Spridare av. Ingen areal räknas när arealbrytaren på lastningskran är aktiverad. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). Denna symbol betyder Spridare på. Här räknas areal. Spridaren startas och stoppas med Start/Stop-tangenten (pos. 1). LH AGRO 11

12 DRIFT RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DRIFT DE VALBARA DRIFTSFUNKTIONERNA Symbol Areal: Bearbetad areal sedan senaste nollställning, visad som ha. Arealen visas med 2 decimaler till ha. Härefter visas arealen med 1 decimal till ha, och därefter utan decimaler. Se Data/Radera på sida 21. Avstånd: Körd sträcka sedan senaste nollställning (se sida 22) visad i meter, upp till 9999 m, därefter visas körd sträcka i km (99.99, 999.9, 9999). När avståndsvisningen övergår till km visas km i stället för m i symbolen. Startas och stoppas med vald arealbrytare, d.v.s. at avståndet bara räknas när man sprider. Önskar man mäta avstånd under transport, skall transportmenyn användas, se sida 19. Hastighet: Aktuell hastighet i kilometer per timme. Spridd mängd: Antal ton utspritt sedan senaste nollställning. Hur du nollställer ett räkneverk visas på sida 22. Ton eller M 3 rest: Antal ton eller M 3 som återstår i tanken.. DRIFTSVARNINGAR Under drift kan situationer uppstå som förorsakar ett alarm. De olika varningarna/alarmerna kvitteras med C-tangenten. Hur du anger och aktiverar alarmerna visas på sida 13. Undersök orsaken till alarmet noga innan du kvitterar för det. 12 LH AGRO

13 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR DRIFTSINSTÄLLNINGAR DOSERING här anges önskad dosering i ton pr. ha eller M 3 pr. ha beroende på val av doseringsvisning som beskrivs på sida 23. ARBETSBREDD Arbetsbredden anges i meter på den använda rampen eller nedfällaren. Här anges det antal fördelareutgångar, som inte används vid t.ex. reducerad arbetsbredd. OBS! Man väljer i Maskininställningar om ej använda utgångar spärras eller förs tillbaka till tank. (returlöp on/off, se sida 14). STEGDOSERING Här anges värdet per steg i %. Detta steg-värde är lika för både ökning och minskning. Maximalt värde som kan anges är 99%. VARNINGAR Alarm on. Alarm off. Följande alarm kan anges: Doseringsalarm: Alarm för angiven max. tillåten feldosering i %, samt alarm ON/OFF. Ton rest: Alarm för angivet min. antal ton i tanken, samt alarm ON/OFF. Max. hastighet: Alarm för angiven max. hastighet, samt alarm ON/OFF. Rpm fördelare: Alarm för angiven min. fördelarevarvtal, samt alarm ON/OFF. Rpm PTO: Alarm för angiven min. varvtal på kraftöverföringsaxeln, samt alarm ON/OFF. Det rekommenderas att de alarm som inte används, slås av (OFF). LH AGRO 13

14 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TOM TANK-FUNKTION Med Tom tank-funktionen kan man automatisk få Ton-rest på skärmen med värdet av den angivan tankvolymen. Varje gång spridningen stoppas, antingen via Start/Stop-tangenten eller via vald arealbrytare, visas en pop up-meny, som frågar om tanken är tom. Tom-tank-menyn visas, varje gång man vänder på vändtegen. Om tanken inte är tom, startas spridningen som vanligt och pop-up bilden försvinner automatisk. När tanken är tom, kan man med RETUR-tangenten automatiskt ange Ton-rest, samtidigt som utspridd mängd summeras i valt räkneverk i DATA/RADERA. Pop-up bilden kan tas bort med C-tangenten, när man t.ex. skall utföra/ändra en programmering. MASKININSTÄLLNINGAR FÖRDELARE Här anges det totala antalet utgångar på fördelaren, samt om gödseln från de ev. stängda utgångarna, leds i retur till tanken (Returlöp = ON), eller fördelas mellan de andra utgångarna (Returlöp = OFF). Dessa upplysningar är nödvändiga för att kunna beräkna spridd mängd (Ton +) och aktuellt flöde (Ton/min.) vid de tillfällen gödseln leds i retur till tank från ett bestämt antal utgångar. Under Driftsinställningar anges antalet fördelareutgångar som inte används (se sida 13). Returlöp ON/OFF ändras genom att flytta markören över fältet och trycka på RETUR-tangenten. TANKVOLYM Här anges den använda tankens volym i ton (eller M 3 ). Detta är viktigt för att Tomtank funktionen skall fungera (se sida 14). KÖRFAKTOR Körfaktorn är ett mått på den hastighet varmed regleringen arbetar. Är regleringen för långsam, skall faktorn ökas. Är regleringen för snabb (doseringen svingar snabbt upp och ner), skall faktorn minskas. Standardinställning = 25 som utgångspunkt. VARVTALSGIVARE Antal pulser per axelvarv skall anges för följande varvtalsgivare för att rätt varvtal skall visas på skärmen: PTO: Antal pulser per varv för givaren monterad på traktorns kraftöverföringsaxel. Fördelare: Antal pulser per varv för givaren monterad på fördelaren på maskinen. 14 LH AGRO

15 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR REGLERINGSTID Här anges det maximala antal sekunder, som regleringsenheten får gå i en riktning. MANUELL START Med denna funktion kan man öppna för spridningen även om man inte kör. Funktionen används t.ex. i ett hörn när det kan uppstå en mista p.g.a. att systemet först skall fylla slangar och rör med gödsel. Med Start/Stopp-tangent kan man, när Manuell Start-funktionen är aktiverad, öppna ventilen i det antal sekunder som programmerats. LH AGRO 15

16 INSTÄLLNINGAR RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING KALIBRERING I kalibreringsmenyn skall man kalibrera flödesmätare och hastighetsgivare. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för båda kalibreringarna. FLÖDESMÄTAREKALIBRERING Automatisk kalibrering: LH 500 har en automatisk flödesmätare-kalibreringsfunktion. Nedan beskrivs tillvägagångssättet: Steg/ 1 Första gången flödesmätaren skall kalibreras skall ett flödestal på 1000 anges. Tryck på denna tangent (programtangent 1) och programmera mängden (i ton) gödsel i tanken Gå därefter tillbaka till driftmenyn. Kör ut tankens innehåll, men passa på att inte köra den helt tom så att det kommer luft i flödesmätaren. Tryck på denna tangent (programtangent 2) och programmera mängden (i ton) gödsel som finns kvar i tanken. (restmängd). Är tanken tom = 0. Tryck på denna tangent (programtangent 4) och ett nytt flödestal beräknas. 5 Manuell flödesmätarekalibrering: Flödestalet kan också beräknas manuellt så här: 1. Fylll tanken helt, för att på detta vis känna till totalmängden i tanken. 2. Nollställ räkneverket eller starta ett nytt (se sida 21). 3. Kör ut hela tankens innehåll (passa på så det inte kommer luft i flödesmätaren.) 4. Läs av antal ton under Data/Radera (se sida 21). 5. Sätt in värdena i följande formel: NYTT FLÖDESTAL = Gammalt flöd.tal x utspridd mängd Avläst mängd (LH 500) 6. Ange resultatet av beräkningen som nytt flödestal. 16 LH AGRO

17 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INSTÄLLNINGAR HASTIGHETSKALIBRERING Val av hastighetsgivare och kalibreringstal för denna anges här. Det är också möjligt att kalibrera hastighetsgivaren. Menyn för detta väljs i programmeringsmenyn genom att med PIL UPP och NER tangenterna märka upp hastighetsgivare och därefter trycka på RETUR. Här väljs (programtangent 1) radar som hastighetsgivare (via det 7- poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 2) hjulgivare monterad på traktorn som hastighetsgivare (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Här väljs (programtangent 3) hjulgivare monterad på tankvagnen som hastighetsgivare. Om antal pulser/100 m är känt kan detta anges direkt. Automatisk hastighetskalibrering: Steg/ 1 Mät upp en sträcka på 100 meter och kör fram till startmärket. 2 Välj en hastighetsgivare enligt ovan. Tryck på denna tangent och kör den uppmätta 100 m-sträckan. Stanna exakt vid stopp(100 m) märket 3 Datorn rärkna pulser från vald givare medan du kör. 4 Tryck på RETUR-tangenten och kalibreringen är klar. LH AGRO 17

18 INFOMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING INFOMENY Info-menyn visar följande informationer (använd UPP- och NED-tangenterna att bläddra med): Dosering: Önskad dosering. Här visas antingen den programmerade doseringen eller den dosering som kan mottas via en seriell anslutning till annan terminal (t.ex. LH ) PTO: Traktorns kraftöverföringsaxels aktuella varv/min. Rpm födelare: Fördelarens aktuella varv/min. Ton (eller M 3 )/min: Ton (eller M 3 ) per minut gennom flödesmätaren. Får inte förväxlas med pumpkapacitet. Ha/tim: Arbetseffektivitet. D.v.s. hur stor areal som bearbetas med den aktuella hastigheten och den utnyttjade arbetsbredden. Tid: Samlad tid sedan arbetets start eller sedan senaste nollställning (se sida 21). Trippräknare: Numret på den aktiva trippräknaren. 18 LH AGRO

19 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTMENU TRANSPORTMENY Transportmenyn används om man önskar registrera transporttid, t.ex. från gödseltanken till fältet och tillbaka igen. Följande visas på skärmen när transportmenyn valts: :45 Aut/Man Menu Esc C Symbol Hastighet Km/tim Distans: Körd sträcka sedan start eller senaste nollställning. Distansräknaren startas och stoppas med programtangent 2. Tid: Tiden sedan start eller senaste nollställning Tidsregistreringen startas och stoppas med programtangent 1. LH AGRO 19

20 TRANSPORTMENU RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING MANUELL START OCH STOPP AV RÄKNARE I TRANSPORTMENYN Distans- och tidsräknarna startas och stoppas manuellt i transportmenyn och är inte beroende av om man sprider eller ej. Start och stopp av dessa räkneverk sker med programtangenterna 1 och 2. Tidsregistrering på. Tidsregistrering av. Distansräknare på. Distansräknare av. GENVÄG TILL TRIPPMÄTARNA Denna tangent öppnar Data/Radera i transportmenyn. Funktionen kan t.ex. användas om du önskar ett nytt räkneverk uteslutande för transport. 20 LH AGRO

21 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING DATA/RADERA DATA/UTSKRIFT (UPPDRAG) Det går att ha upp till 10 olika trippmätare (uppdrag) igång som kan startas och stoppas t.ex. vid skifte av fält eller kund. Dessa uppdrag kan skrivas ut om en printer (LH nr ) anslutits till LH 500:an. Datamenyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENU-tangenten): 1. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data/Print. 2. Tryck på RETUR-tangenten. 3. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att märka upp Data. 4. Tryck på RETUR-tangenten. När man startat ett nytt uppdrag är alla räkneverk nollställda. Det är möjligt att gå från ett uppdrag till ett annat, och senare tillbaka igen utan att uppmätta värden i går förlorade. Uppdragen nollställs en och en. RÄKNEVERKEN I ETT UPPDRAG Trippräknare 1/10 Nytt register Radera register Bilden till vänster visas när Data/Radera menyn valts. Här under följer en beskrivning av varje enskilt räkneverk. Ton 0.0 Ha/Tim 0.00 Avstånd (km) 0 Tid (tt:mm) 0:00 Ton/M 3 : Antal ton eller M 3 utspritt sedan start eller sedan senaste nollställning. Ha/Tim: Körd areal sedan start eller sedan senaste nollställning. Arealen motsvarar den effektiva arealen, d.v.s. enbart den areal, som bearbetats. Avstånd (km): Avstånd i meter (effektiva avståndet) sedan start eller sedan senaste nollställning. Tid (t:min): Samlad tid sidan sedan start eller sedan senaste nollställning. LH AGRO 21

22 DATA/RADERA RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING START/FORTSÄTTNING AV ETT JOBB Välj Data/Radera -menyn och senast använda jobb öppnas. Har aldrig ett jobb startats kommer jobbnumret att vara 1. Trippräknare Trippräknare 1 Trippräknare 2 Trippräknare 3 Trippräknare 4 Trippräknare 5 Trippräknare 6 För att starta eller fortsätta ett jobb, tryck på tangenten Nytt register. Härefter kan jobben 1 10 väljas. Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera önskat nummer. Tryck sedan på RETUR-tangenten. MENY-tangenten tar dig tillbaka till drift. NOLSTÄLLNING AV ETT UPPDRAG/RÄKNEVERK Om du vill nollställa ett register, välj ett jobbregister enligt ovan, markera Radera register och tryck på RETUR-tangenten. UTSKRIFT AV UPPDRAG Det går både att skriva ut det aktiva uppdraget enskilt, eller alla 10 uppdragen på en gång. Gör så här: 1. Huvudmenyn väljs (tryck på MENU-tangenten) 2. Välj Data/Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna 3. Tryck på RETUR-tangenten. 4. Välj Print med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna. 5. Tryck på RETUR-tangenten. 6. Det datum som önskas på utskriften anges. 7. Tryck på FUNKTIONS-tangent 1 eller 2 för att skriva ut aktivt uppdrag. 8. Tryck på FUNKTIONS-tangent 3 eller 4 för att skriva ut alla uppdrag. 22 LH AGRO

23 RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM SYSTEM SYSTEM-menyn väljs från huvudmenyn (tryck på MENY-tangenten). Använd PIL UPP- och PIL NED-tangenterna för att markera System, och tryck på RETUR-tangenten. KONTRAST/LJUS Gör skärmen ljusare. Gör skärmen mörkare. Autoljus-funktion. Skärmens bakgrundsljus är släckt, tills valfri tangent aktiveras. Då tänds ljuset automatiskt. Bakgrundsljus av och på. SPRÅK Här väljs önskat språk för LH 500 Intellislurry. TON/M 3 Här anges om doseringen skal visas som ton/ha eller M 3 /ha. Har ton/ha valts skall gödselns volymvikt anges. SIMULERA HASTIGHET Med denna funktion kan man simulera en hastighet. Den kan användas vid inkörning eller stillastående prov av bl.a. autodosering. Funktionen används så här: 1. Ange önskad hastighet, som skall simuleras. 2. Tryck på programtangent 2 för att aktivera hastighetssimuleringen. Hastighetssimuleringen stoppar automatiskt vid första pulsen från hjulgivaren eller manuellt vid tryck på programtangent 2 under hastighedssimulerings-menyn. TOTAL-RÄKNEVERK I denna meny kan totalerna för mängd och areal afläsas. Nollställs genom att markera ett räkneverk och trycka på C-tangenten. LH AGRO 23

24 SYSTEM RANAVERKEN 500 BETJENINGSVEJLEDNING SOFTWARE-INFO Visar software-versionen för LH 500 Intellislurry. TEST TEST-INGÅNGAR Använd Test-ingångar om du misstänker att en givare är defekt. Under varje ingångsbeskrivning finns, till höger på skärmen, ett räkneverk som registrerar antal gånger ingången aktiverats (t.ex. att man dragit en magnet 3 ggr förbi hjulgivaren). Räknaren nollställs automatiskt varje gång Test ingångar lämnas, eller via tryck på C-tangenten). Till vänster visas aktuell status på ingången (Hi/Lo Hi=ej aktiverad, Lo=aktiverad). Bläddra genom de olika ingångarna med PIL UPP- och PIL NED-tangenterna (totalt 3 sidor). De olika ingångsbeskrivningarna relaterar till följande: Ingång Hjul Hastighetssignal från hjulgivare monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Radar Hastighetssignal från radar monterad på traktorn (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). Hjul redskab Hastighetssignal från hjulgivare montered på tankvagnen. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: PTO Signal från givare monterad vid kraftöverföringsaxeln. Flöde Signal från flödesmätaren. Tryck på PIL NED-tangenten för att se nästa ingångar: Rpm Signal från givare monterad vid fördelaren. fördelare Redskap Redskabssignal (areal ON/OFF) fra redskabsføler monteret på traktoren (via det 7-poliga DIN/ISO uttaget). TEST-UTGÅNGAR Här kan utgångarna testas. Tryck på programtangenterna för följande test: Utgång Dosering + Dosering - Programtangent 1 öppnar regleringsenheten. Programtangent 2 stänger regleringsenheten. 24 LH AGRO

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1200 MONITOR LH No. 020-122-S Version 2.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se LH

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1000 MONITOR LH No. 020-012-S Version 2.00 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: www.agrotech.se LH 1000 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 4000 SPRUTMONITOR LH No. 020-183-S Version 1.05 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR Vejl. Nr. 020-965-S, Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lia Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet: http://www.lh-agro.com/

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION BRUKSANVISNING FÖR LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION Vejl. Nr. 021-202-S, Version 2.00 A AGROTECH AB Lilla Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet:

Läs mer

Programmering och handhavande

Programmering och handhavande rogrammering och handhavande TeeJet Technologies Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark www.teejet.com 844-E TJ844E V5_E9 manual svensk.doc( Soft 5.E9 ) 1 Driftsskärmbilder: Densitet = 00 (vattten ) Vikt 00

Läs mer

Bruksanvisning LH AGRO 1600

Bruksanvisning LH AGRO 1600 Bruksanvisning LH AGRO 1600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 ALLMÄNT 6 MONITOREN 6 FÖRE START 7 PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD 7 PROGRAMMERING AV HJULOMKRETS 8 VAL AV KÖRSPÅRSMETOD 9 METOD OJÄMN 9 METOD JÄMN

Läs mer

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 001-UK V1.11 15/03/2007 Page 1 of 6 1. Förbindelseskiss Sedd från monitorns kabelsida Pol Beskrivning Kabelfärg 1 2 Hastighet signal Brun 3 Arealsignal Grön 4 Jord/OV Gul

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE LH. No. 020-021-S version 1.11 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergaten 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 Internet: http://www.lh-agro.se/

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 Vigtigt: Innan apparaten används är det vigtigt att läsa denna användarmanual grundligt och förstå

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Manual ID GPS-6 Rev dat. 2011-10-18 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Installation av

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

BLIS StatusPanel. Bruksanvisning

BLIS StatusPanel. Bruksanvisning BLIS StatusPanel Bruksanvisning SE 1 Innehållsförteckning 1 Överblick...3 2 Statuspanel...3 3 Status...4 3.1 Anropsbegäran...4 3.2 Felindikation...4 4 Navigation...4 5 Information...7 2 1. Överblick BLIS

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S 1 FÖRBINDELSESKISS MONTERING AV APPARAT Apparaten skall monteras inom förarens räckvidd, helst i synfältet framför eller till höger om föraren. I moderna traktorer kan

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabb manual för Amazone GPS-Switch

Snabb manual för Amazone GPS-Switch Snabb manual för Amazone GPS-Switch Betrakta följande som endast ett komplement till förarhandboken. Installation GPS-Switch a) GPS-Switch terminalen skall skarvas in på den svarta Amatron+ kabeln med

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat TIVA Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7-

Läs mer

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Version 18 maj 2006 Innehållsförteckning Inledning...2 Funktioner...2 Klockans fyra huvudmenyer...3 Tid och datum...3 Alarm banken...4 Att inaktivera

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Handdatorn Besiktningen

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 Monteringsanvisning för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 ÖVERSIKTSBILD SIDAN RESERVDELAR Nr LH varunummer Beteckning Nr LH varunummer Beteckning 1 1-81-11 Skruv.9 x 9.5 18 1-168-10

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer