Installations- och Konfigurationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Konfigurationshandbok"

Transkript

1 Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok

2 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK

3 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 3 1 Användargränssnitt CP 212 två pumpar RS-232-port för dator (service-port) Nivå Inget larm 2,88 m Nätindikator Larmindikator Manuell/Auto/Från Pump 1, Pump 2 Menyvalsvred Summer Escape/avbryt Indikeringslampa för pump (grön/röd) Tabell 1 Allmänna inställningar och signaler 1 Om ett larm inträffar i början, ska du Bekräfta larm 1 a 2 Vid åtkomst 1x vrid vänster 3 Välj språk Välj språk Orsak till larmet: givare saknas/inte ansluten ESC Nätanslutning Endast visning 1 b Enfas/trefas Tillbaka till huvudmenyn ESC Larmorsak: 4 Driftdatavisning fel rotationsriktning (vänd faserna) ESC 9x vrid höger Nivå xxx m Endast visning Motorström P1 Endast visning Symbolförklaringar: Cos phi P1 Endast visning vrid höger = Motorström P2 Endast visning vrid vänster = Cos phi P2 Endast visning enter (Spara sker) = Drifttid P1 Endast visning tillbaka till huvudmenyn = ESC Drifttid P2 Endast visning Antal starter P1 Endast visning Återställ till fabriksinställningar: Antal starter P2 Endast visning tillbaka till huvudmenyn => ESC tryck ned ESC och Enter samtidigt längre än 5 sek. Åtgärdsfält: Ange angivet eller snarare önskat värde/ ge ett kommando eller snarare ändra. Menyvalsvred Escape/avbryt

4 4 2 Anslutning av en analog givare, till exempel HSC2-givare inklusive lämpliga grundinställningar, med eller utan EX. Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W1 1 2 Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt Stoppa P1 och P2 Tabell 2 5 Givartyp Val av givare Startnivå P1 xx,x m Starta en pump Analog givare, till exempel HSC2 Ange värde, till exempel 0,7 m 6 Analog ma1 Ställ in på 0,7 m Skalera 100 % = xx,x m Ange givares endvärde Stoppnivå P1 xx,x m Stoppa en pump Vrid tills värdet Ange värde, till exempel 0,2 m motsvarar givarens, till exempel Ställ in på 0,2 m Ställ in på 4,0 m Skalera 0 % = 0,0 m Endast visning Startnivå P2 xx,x m Starta två pumpar Ange värde, till exempel 0,8 m Enhet [m] Endast visning Ställ in på 8,0 m Filter 2 s Endast visning Stoppnivå P2 xx,x m Stoppa två pumpar Ange värde, t.ex. 0,3 m 7 Högnivålarm xx,x m Hög vattennivå (< End-värdet) Ställ in på 0,3 m Ange värde, till exempel 2 m Ställ in på 2 m 8 Funk. mottryck [Av] Endast visning Lågnivålarm xx,x m Lågnivå gränsvärde Ange värde, till exempel -3 m 9 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Ställ in på -3 m Identifiera värde för pumpgrop och registrera.

5 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 5 Tabell 2 10 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. P2 ansluten [Ja] Endast visning [Auto nollst.] Startfördröjn. 3 s Endast visning Om ingen temperaturvakt finns endast visning Stoppfördröjn. xx s Ange stoppfördröjn. Temperaturvakt.P2 [Av] Temperaturvakt Ange värde, till exempel. 3 s krävs för EX-pumpar Ställ in på 3 s om sådana finns 11 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning [Manuell nollst.] 12 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde Alternativ icke EX-pumpar med I N från namnskylt pump temperaturvakt. Ställ in på nominell ström [Auto nollst.] Torrpumpning P1 [Av] Endast visning Om ingen temperaturvakt finns endast visning Nominell ström P2 6,0 A Ange värde 17 Summer [På] Endast visning I N från namnskylt pump Ställ in på nominell ström Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, t.ex. 5 min Ställ in på 5 min Torrpumpning P2 [Av] Endast visning Strömlarmfördröjning. 5 Endast visning Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 13 P1 reservdriftsstart [Av] Endast visning [Larmsignal] = flytande larmkontakt P2 reservdriftsstart [Av] Endast visning [Högt nivå] = max. vattennivå Val: [Aktivt larm] = endast vid larm 14 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning Tid larmsignal 10 min Endast visning Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning Paus larmsignal 5 min Endast visning 15 Läckagevakt.P1 [Av] Läckagevakt 18 Kod [Av] Endast visning beroende på pumptyp om sådana finns Stations ID 1 Endast visning [Endast meddelande] CP 212 Ver: xx.x Endast visning Läckagevakt. P2 [Av] Läckagevakt 19 Nätanslutning ESC beroende på pumptyp om sådana finns [Endast meddelande] 16 Temperaturvakt.P1 [Av] Temperaturvakt krävs för EX-pumpar om sådana finns [Manuell nollst.]

6 6 3 Anslutning av ett tryckrör utan kompressor (öppet system) inklusive grundinställningar, med eller utan EX. Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W1 Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2 Tabell 3 5 Givartyp Val av givare Startnivå P1 xx,x m Starta en pump Tryckrör utan kompressor Ange värde, till exempel 0,7 m 6 Analog ma1 Ändra Ställ in på 0,7 m Int. tryckrör Stoppnivå P1 xx,x m Stoppa en pump Skalera 100 % = 3,50 m Endast visning Ange värde, till exempel 0,2 m Ställ in på 0,2 m Skalering 0 % = 0,0 m Endast visning Startnivå P2 xx,x m Starta två pumpar Enhet [m] Endast visning Ange värde, till exempel 0,8 m Ställ in på 0,8 m Filter 2 s Endast visning Stoppnivå P2 xx,x m Stoppa två pumpar 7 Högnivålarm xx,x m Max. vattennivå (< End-värdet) Ange värde, t.ex. 0,3 m Ange värde, till exempel 2 m Ställ in på 0,3 m Ställ in på 2 m Lågnivålarm xx,x m Lågnivå gränsvärde 8 Funk. mottryck [Av] Endast visning Ange värde, till exempel -3 m Ställ in på -3 m 9 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Identifiera värde för pumpgrop och registrera. Efter programversion 1.7 kommer skalera 100 % och skalera 0 % inte att visas mer (se punkt 18).

7 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 7 Tabell 3 10 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Läckagevakt. P2 [Av] Läckagevakt beroende på pumptyp P2 ansluten [Ja] Endast visning om sådana finns Startfördröjn. 3 s Endast visning [Endast meddelande] Stoppfördröjn. xxs Ange stoppfördröjn. 16 Temp.vakt P1 [Av] Temperaturvakt Värde beror på anläggning och måste krävs för EX-pumpar kontrolleras. Se till att om sådana finns pumpen inte suger luft. Tryckröret måste vara fritt. [Manuell nollst.] Ange värde, till exempel 1 s Alternativ med ej bef. och befintlig 11 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning temperaturvakt vid pumpen 12 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde I N från namnskylt pump [Auto nollst.] Ställ in på nominell ström Om ingen temperaturvakt finns endast visning Torrpumpning P1 [Av] Endast visning Temp.vakt P2 [Av] Temperaturvakt Nominell ström P2 6,0 A Ange värde krävs för EX-pumpar I N från namnskylt pump om sådana finns Ställ in på nominell ström [Manuell nollst.] Torrpumpning P2 [Av] Endast visning Alternativ med ej bef. och befintlig Strömlarmsfördröjning. Endast visning temperaturvakt vid pumpen 13 P1 reservdriftsstart Endast visning [Auto nollst.] P2 reservdriftsstart Endast visning Om ingen temperaturvakt 14 Kontrolldrift P1 [Av] Ändra finns endast visning 17 Summer [På] Endast visning Kontrolldrift [På] Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min Kontrolldrift P2 [Av] Ändra Ställ in på 5 min Kontrolldrift [På] Larmreläer [Larmsignal] Larmrelä 1 Kontrolldrift 1 s Värde beror på anläggning och Val: måste kontrolleras. Se till att pumpen inte suger luft. Tryckröret måste vara fritt. Ange värde, t.ex. 1s [Larmsignal] = flytande larmkontakt [Högt vatten] = max. vattennivå [Aktiv signal] = endast om larm inträffar Ställ in på 1 s Tid larmsignal 10 min Endast visning Max. stillestånd 24 h Endast visning 15 Läckagevakt.P1 [Av] Läckagevakt Paus larmsignal 5 min Endast visning beroende på pumptyp om sådana finns Kod [Av] Endast visning 18 Stations ID 1 Endast visning [Endast meddelande] CP 212 Ver: xx.x Endast visning 19 Nätanslutning ESC

8 8 4 Anslutning av tryckrör med kompressor (öppet system) inklusive grundinställningar, med eller utan EX. Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. L1 N Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W1 L1 N CA 641 Kompressor Tillbehör som krävs: CA 641 = Kompressor för luftbubbling Art nr: Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt Stoppa P1 och P2 Tabell 4 5 Givartyp Val av givare Startnivå P1 xx,x m Starta en pump Tryckrör med kompressor Ange värde, till exempel 0,7 m 6 Analog ma1 Ändra Ställ in på 0,7 m Int. tryckrör Stoppnivå P1 xx,x m Stoppa en pump Skalera 100 % = 3,50 m Endast visning Ange värde, till exempel 0,2 m Ställ in på 0,2 m Skalera 0 % = 0,0 m Endast visning Startnivå P2 xx,x m Starta två pumpar Enheter [m] Endast visning Ange värde, till exempel 0,8 m Ställ in på 0,8 m Filter 2 s Endast visning Stoppnivå P2 xx,x m Stoppa två pumpar 7 Högnivålarm xx,x m Max. vattennivå (< End-värdet) Ange värde, t.ex. 0,3 m Ange värde, till exempel 2 m Ställ in på 0,3 m Ställ in på 2 m Lågnivålarm xx,x m Lågnivå gränsvärde 8 Funk. mottryck [Av] Endast visning Ange värde, till exempel -3 m Ställ in på -3 m 9 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Identifiera värde för pumpgrop och registrera. Efter programversion 1.7 kommer skalera 100 % och skalera 0 % inte att visas mer (se punkt 18).

9 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 9 Tabell 4 10 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. P2 ansluten [Ja] Endast visning Startfördröjn. 3 s Endast visning [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt Stoppfördröjn. 3 s Endast visning finns endast visning Temp.vakt P2 [Av] Temperaturvakt 11 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning krävs för EX-pumpar om sådana finns 12 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde I N från namnskylt pump [Manuell nollst.] Ställ in på nominell ström Torrpumpning P1 [Av] Endast visning temperaturvakt Nominell ström P2 6,0 A Ange värde Alternativ icke EX-pumpar med I N från namnskylt pump [Auto nollst.] Ställ in på nominell ström Om ingen temperaturvakt finns endast visning Torrpumpning P2 [Av] Endast visning 17 Summer [På] Endast visning Strömlarmsfördröjning. Endast visning Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min 13 P1 reservdriftsstart Endast visning Ställ in på 5 min P2 reservdriftsstart Endast visning Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 14 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning Val: [Larmsignal] = flytande larmkontakt Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning [Högt vatten] = max. vattennivå 15 Läckagevakt. P1 [Av] Läckagevakt Läckagevakt. P2 [Av] [Aktivt larm] = endast vid larm beroende på pumptyp Tid larmsignal 10 min Endast visning om sådana finns [Endast meddelande] Läckagevakt Paus larmsignal 5 min Endast visning Kod [Av] Endast visning beroende på pumptyp 18 Stations ID 1 Endast visning om sådana finns [Endast meddelande] 16 Temp.vakt P1 [Off ] Temperaturvakt krävs för EX-pumpar om sådana finns [Manuell nollst.] CP 212 Ver: xx.x Endast visning 19 Nätanslutning ESC

10 10 5 Anslutning av luftklocka (stängt system) inklusive grundinställningar, med eller utan EX. Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W1 Tillbehör som krävs: Konverteringssats luftklockeanslutning för CP Art nr: Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2 Tabell 5 5 Givartyp Val av givare Startnivå P1 xx,x m Starta en pump Luftklocka Ange värde, till exempel 0,7 m 6 Analog ma1 Ändra Ställ in på 0,7 m Int. tryckrör Stoppnivå P1 xx,x m Stoppa en pump Skalera 100 % = 3,50 m Endast visning Ange värde, till exempel 0,2 m Ställ in på 0,2 m Skalera 0 % = 0,0 m Endast visning Startnivå P2 xx,x m Starta två pumpar Enheter [m] Endast visning Ange värde, till exempel 0,8 m Ställ in på 0,8 m Filter 2 s Endast visning Stoppnivå P2 xx,x m Stoppa två pumpar 7 Högvattenlarm xx,x m Max. vattennivå 0 3,5 m Ange värde, t.ex. 0,3 m Ange värde, till exempel 2 m Ställ in på 0,3 m Ställ in på 2 m Torrpumpningslarm xx,x Torrpumpning gränsvärde 8 Funk. mottryck [Av] Endast visning Ange värde, till exempel -3 m Ställ in på -3 m 9 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Identifiera värde för pumpgrop och registrera. Efter programversion 1.7 kommer skalera 100 % och skalera 0 % inte att visas mer (se punkt 18).

11 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 11 Tabell 5 10 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning [Manuell nollst.] P2 ansluten [Ja] Endast visning Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. Startfördröjn. 3 s Endast visning Stoppfördröjn. 3 s Endast visning [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt 11 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning finns endast visning temp.vakt. P2 [Av] Temperaturvakt 12 Nominell ström P1 6,0 Ange värde krävs för EX-pumpar I N från namnskylt pump om sådana finns Ställ in på nominell ström [Manuell nollst.] Torrpumpning P1 [Av] Endast visning Alternativ icke EX-pumpar med Nominell ström P2 6,0 A Ange värde temperaturvakt. I N från namnskylt pump Ställ in på nominell ström [Auto nollst.] Torrpumpning P2 [Av] Endast visning Om ingen temperaturvakt finns endast visning Strömlarmfördröjning. Endast visning 17 Summer [På] Endast visning 13 P1 reservdriftsstart Endast visning Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min Ställ in på 5 min P2 reservdriftsstart Endast visning 14 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning [Larmsignal] = flytande larmkontakt Val: [Högt vatten] = max. vattennivå 15 Läckagevakt. P1 [Av] Läckagevakt [Aktivt larm] = endast vid larm beroende på pumptyp om sådana finns Tid larmsignal 10 min Endast visning [Endast meddelande] Paus larmsignal 5 min Endast visning Läckagevakt. P2 [Av] Läckagevakt Kod [Av] Endast visning beroende på pumptyp om sådana finns 18 Stations ID 1 Endast visning [Endast meddelande] CP 212 Ver: xx.x Endast visning 16 Temp.vakt.P1 [Av] Temperaturvakt 19 Nätanslutning ESC krävs för EX-pumpar om sådana finns

12 12 6 Anslutning av 4 nivåvippor utan EX inklusive grundinställningar. Anslutning DI Tabell 6 5 Givartyp Val av givare Startfördröjn. 3 s Endast visning Nivåvippor: 4 enheter 6 Analog ma1 Ändra Stoppfördröjn. 3 s Ange stoppfördröjn. Start-/stoppvippor Ange värde, till exempel 1 s Ställ in på 1 s Startkriterier [2 startvippor] Endast visning 10 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning Stoppkriterier [Stoppvippa] Endast visning 11 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde Nivåvippa Med standardnivåvippa I N från namnskylt pump norm. stängd/norm. öppen ändra till normalt öppen. Ställ in på nominell ström [Normalt stängd] Torrpumpning P1 [Av] Endast visning 7 Funk. mottryck [Av] Endast visning Nominell ström P2 6,0 A Ange värde I N från namnskylt pump 8 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Ställ in på nominell ström 9 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Torrpumpning P2 [Av] Endast visning P2 ansluten [Ja] Endast visning Strömlarmfördröjning. Endast visning ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2

13 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 13 Tabell 6 12 P1 reservdriftsstart Ändra Temp.vakt P2 [Av] Temperaturvakt krävs för EX-pumpar P1 start reservdrift [På] om sådana finns P2 reservdriftsstart Ändra [Manuell nollst.] P2 start reservdrift [På] Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. Reservdrift drifttid [30 s] Pumpar stoppar efter xxx sek. efter att nivåvippan har stängts av. [Auto nollst.] Värde beror på anläggning och Om ingen temperaturvakt måste kontrolleras. finns endast visning Obs: Se till att pumpen inte suger luft! 13 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning 16 Summer [På] Endast visning Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning Ställ in på 5 min 14 Läckagevakt. P1 [Av] Läckagevakt beroende på pumptyp Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 om sådana finns Val: [Larmsignal] = flytande larmkontakt [Endast meddelande] [Högt vatten] = max. vattennivå [Aktivt larm] = endast vid larm Läckagevakt. P2 [Av] Läckagevakt beroende på pumptyp Tid larmsignal 10 min Endast visning om sådana finns [Endast meddelande] Paus larmsignal 5 min Endast visning Kod [Av] Endast visning 15 Temp.vakt.P1 [Av] Temperaturvakt 18 Stations ID 1 Endast visning krävs för EX-pumpar om sådana finns CP 212 Ver: xx.x Endast visning [Manuell nollst.] 19 Nätanslutning ESC Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt finns endast visning

14 14 7 Anslutning av 3 nivåvippor utan EX inklusive grundinställningar. Anslutning DI Tabell 7 5 Givartyp Val av givare 8 Alternering [Stoppa båda] Endast visning Nivåvippor: 3 enheter 6 Analog ma1 Ändra 9 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Start-/stoppvippor P2 ansluten [Ja] Endast visning Startkriterier [2 start-/stopp- Ändra vippor] [1 nivåvippa + tid] Startfördröjn. 3 s Endast visning Stoppfördröjn. 3 s Ange stoppfördröjn. Starttid för P2 [120 s] Pump 2 startar efter xxx sek Ange värde, till exempel 1 s som tillägg till Pump 1 Ställ in på 1 s Värde beror på anläggning och 10 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning måste kontrolleras. Stoppkriterier [Stoppvippa] Endast visning 11 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde I N från namnskylt pump Stoppvippa NO/NC [Stäng] Med standard nivåvippa Ställ in på nominell ström ändra till NC 7 Funk. mottryck [Av] Endast visning Torrpumpning P1 [Av] Endast visning ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Hög vattennivå Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2

15 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 15 Tabell 7 Nominell ström P2 6,0 A Ange värde Alternativ icke EX-pumpar med I N från namnskylt pump temperaturvakt. Ställ in på nominell ström Torrpumpning P2 [Av] Endast visning [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt Strömlarmfördröjning. 5 Endast visning finns endast visning 12 P1 reservdriftsstart [Av] Ändra Temp.vakt P2 [Av] Temperaturvakt krävs för EX-pumpar P1 start reservdrift [På] om sådana finns P2 reservdriftsstart [Av] Ändra [Manuell nollst.] P2 start reservdrift [På] Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. Reservdrift drifttid [30 s] Pumpar stoppar efter xxx sek. efter att nivåvippan har stängts av. [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt Värde beror på anläggning och finns endast visning måste kontrolleras. Obs: 16 Summer [På] Endast visning Se till att pumpen inte suger luft! Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min 13 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning Ställ in på 5 min Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 14 Läckagevakt. P1 [Av] Läckagevakt Val: beroende på pumptyp [Larmsignal] = flytande larmkontakt om sådana finns [Högt vatten] = max. vattennivå [Endast meddelande] [Aktivt larm] = endast vid larm Tid larmsignal 10 min Endast visning Läckagevakt. P2 [Av] Läckagevakt Paus larmsignal 5 min Endast visning beroende på pumptyp om sådana finns Kod [Av] Endast visning [Endast meddelande] 17 Stations ID 1 Endast visning 15 Temp.vakt.P1 [Av] Temperaturvakt CP 212 Ver: xx.x Endast visning krävs för EX-pumpar om sådana finns 18 Nätanslutning ESC [Manuell nollst.]

16 16 8 Anslutning av 2 nivåvippor utan EX inklusive grundinställningar. Anslutning DI Tabell 8 5 Givartyp Val av givare Värde beror på anläggning Nivåvippor: 2 enheter och måste kontrolleras. 6 Analog ma1 Ändra Obs: Start-/stoppvippor Se till att pumpen inte suger luft! 7 Funk. mottryck [Av] Endast visning Startkriterier [1 start-/stopp- Ändra vippa] [1 nivåvippa + tid] 8 Alternering [Stoppa båda] Endast visning 9 Max. pumpar i drift [2 pumpar] Endast visning Starttid för P2 [120 s] Pump 2 startar efter xxx sek. som tillägg till Pump 1 P2 ansluten [Ja] Endast visning Värde beror på anläggning Startfördröjn. 3 s Endast visning och måste kontrolleras. Stoppkriterier [Stoppvippa] Ändra Stoppfördröjn. 3 s Ange stoppfördröjn. [Stopp via tid] Ange värde, till exempel 1 s Ställ in på 1 s Tid till stopp [120 s] Pumpen stoppar xxx sek. efter 10 Alternativ stoppnivå [Av] Endast visning att startvippan har stängts av. ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Hög vattennivå Startnivå P1

17 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK 17 Tabell 8 11 Nominell ström P1 6,0 A Ange värde 15 Temp.vakt P1 [Av] Temperaturvakt I N från namnskylt pump krävs för EX-pumpar Ställ in på nominell ström om sådana finns Torrpumpning P1 [Av] Endast visning [Manuell nollst.] Nominell ström P2 6,0 A Ange värde Alternativ icke EX-pumpar med I N från namnskylt pump temperaturvakt. Ställ in på nominell ström Torrpumpning P2 [Av] Endast visning [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt Strömlarmfördröjning. 5 Endast visning finns endast visning 12 P1 reservdriftsstart [Av] Ändra Temp.vakt P2 [Av] Temperaturvakt krävs för EX-pumpar P1 start reservdrift [På] om sådana finns P2 reservdriftsstart [Av] Ändra [Manuell nollst.] P2 start reservdrift [På] Alternativ icke EX-pumpar med temperaturvakt. Reservdrift drifttid [30 s] Pumparna stoppar xxx sek. efter att startvippan har stängts av. [Auto nollst.] Om ingen temperaturvakt finns endast visning Värde beror på anläggning och måste kontrolleras. 16 Summer [På] Endast visning Obs: Se till att pumpen inte suger luft! Tid LCD-belysn. xx min Ange värde, till exempel 5 min Ställ in på 5 min 13 Kontrolldrift P1 [Av] Endast visning Kontrolldrift P2 [Av] Endast visning Larmrelä [larmsignal] Larmrelä 1 14 Läckagevakt.P1 [Av] Läckagevakt [Larmsignal] = flytande larmkontakt Val: beroende på pumptyp [Högt vatten] = max. vattennivå om sådana finns [Aktivt larm] = endast vid larm [Endast meddelande] Tid larmsignal 10 min Endast visning Läckagevakt.P2 [Av] Läckagevakt Paus larmsignal 5 min Endast visning beroende på pumptyp om sådana finns Kod [Av] Endast visning [Endast meddelande] 17 Stations ID 1 Endast visning CP 212 Ver: xx.x Endast visning 18 Nätanslutning ESC

18 18 9 Anslutning av en nivåvippa för "reservstart" utan EX, för högt vatten (till exempel med en HSC2-givare). Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Tabell 9 Om en extra nivåvippa (normalt stängd) används som max.larm, måste pos.13 anpassas på följande sätt. na gäller för följande kontrollvariationer: - Analog givare (HSC2) - Tryckrör med eller utan kompressor för luftbubbling - Tryckklocka Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2 Observera att denna anslutningsvariant endast gäller för icke-ex-pumpar. 13 P1 reservdriftsstart Ändra P1 start reservdrift [På] P2 reservdriftsstart Ändra P2 start reservdrift [På] Reservdrift drifttid [30 s] Pumparna stoppar xxx sek. efter att larmnivåvippan slagit ifrån. Värde beror på anläggning och måste kontrolleras. Obs: Se till att pumpen inte suger luft!

19 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK Anslutning av en nivåvippa för "reservstart" med EX, för högt vatten (till exempel med en HSC2Ex-givare). Anslutning DI ma in 2 Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W EX 1 2 Hög vattennivå Startnivå P2 Startnivå P1 Lägsta avstängningspunkt / Stopp P1 och P2 Tabell 10 Om en extra nivåvippa (normalt stängd) används som max-larm, måste Pos "reservstart" anpassa på följande sätt. na gäller för följande kontrollvariationer: - Analog givare (HSC2Ex) - Tryckrör med eller utan kompressor för luftbubbling - Tryckklocka 13 P1 reservdriftsstart Ändra P1 start reservdrift [På] P2 reservdriftsstart Ändra P2 start reservdrift [På] Reservdrift drifttid [30 s] Pumparna stoppar xxx sek. efter att larmnivåvippan har slagit ifrån. Värde beror på anläggning och måste kontrolleras. Obs: Se till att pumpen inte suger luft!

20 20 11 Anslutning av torrpumpningsskydd (till exempel av en analog givare HSC2) utan EX. Anslutning DI ma in 2 Obs: Menyn behöver inte ändras. Stoppnivåvippan för torrpumpning är aktiv när den har anslutits. Stoppnivåvippan måste vara normalt stängd. Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Torrpumpning

21 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK Anslutning av torrpumpningsskydd (till exempel en analog givare HSC2Ex) enligt ATEX vid Ex-området. Anslutning DI ma in 2 Obs: Menyn behöver inte ändras. Stoppnivåvippan för torrpumpning är aktiv när den har anslutits. Stoppnivåvippan måste vara normalt öppen. Obs: Om en pumpstation är i drift i en farlig miljö krävs enligt ATEX-direktiv 1999/92/ EC (zondeklaration måste göras av användaren) en extra nivåvippa för torrpumpning. Sens. 0V Block P1 Block P2. Off Off Off Off Off Off U1 V1 W1 U1 V1 W Torrpumpning

22 2014 Sulzer Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd, Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax ,

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287SV (04/2015) SV Installations- oh bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installations- oh bruksanvisning (Översättning av originalinstruktioner) Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 Symboler

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Lining JVP. Styr och övervakningsenhet. Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03)

Lining JVP. Styr och övervakningsenhet. Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03) Lining JVP Lining JVP Styr och övervakningsenhet Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03) Lining JVP Styr och övervakningsenhet Copyright Oy Lining Ab 2011 Alla rättigheter reserverade.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

FGC 211. Installations-, drift- och underhållsmanual

FGC 211. Installations-, drift- och underhållsmanual FGC 211 Installations-, drift- och underhållsmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3 Hälsa och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Pumpstyrning Typ ABS PC 111/211

Pumpstyrning Typ ABS PC 111/211 Pumpstyrning Typ ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- och Användarmanual www.sulzer.com Pumpstyrning typ ABS PC 111/211, Installations- och användarmanual Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 071111/ Thomas Munther LABORATION 3 i Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Målsättning: Bekanta sig med olika processer.

Läs mer

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok CB1 TAC3 FULL Installationshandbok Försiktighet: CB får endast öppnas av behörig personal, eftersom spänningsförande komponenter (230 VAC) finns i enheten. 1 05/2006) CB1 TAC3 FULL Installationshandbok

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Instruktion ComTroller 702

Instruktion ComTroller 702 Instruktion ComTroller 702 Instruktion ComTroller 702 Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning...1 2. Elektrisk inkoppling...2 Inkoppling av modem till ComTroller... 3 3. Tekniska data...4 4. Dimensioner...5

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Användarmanual. www.rebok.se

Användarmanual. www.rebok.se Användarmanual www.rebok.se Logga in Gå in på www.rebok.se och logga in med dina inloggningsuppgifter du har fått. Startsidan När du väl har logga in så kommer du till systemets startsida. Här finner du

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat systemtyper IQHeat50 * 1 st värmekrets IQHeat60 2 st värmekretsar IQHeat70 3 st värmekretsar

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Stämpelklocka / Personalliggare

Stämpelklocka / Personalliggare AdmiPro Stämpelklocka / Personalliggare Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Snabbguide... 3 Tidrapportmeny... 3 Stämpelklocka... 4 Rapporter... 4 Parametrar... 4 Personalliggare... 4 Stämpelklocka

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer