1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10."

Transkript

1 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT GENERELLA FUNKTIONER SPRUTA GÖDNINGSSPRIDARE, ANNAN TYP GÖDNINGSSPRIDARE, ANNAN TYP MED REGLERING GÖDNINGSSPRIDARE, BOGBALLE (D, E, DZ OG EX) GÖDNINGSSPRIDARE, BREDAL (B2, B3, B4 OG B6) GÖDNINGSSPRIDARE, BREDAL (HYDR. B) GÖDNINGSSPRIDARE, BREDAL (HYDR. K) GÖDNINGSSPRIDARE, BREDAL K RAMP GÖDNINGSSPRIDARE, RAUCH AERO GÖDNINGSSPRIDARE, RAUCH BETA/DELTA GÖDNINGSSPRIDARE, RAUCH AXERA H GÖDNINGSSPRIDARE, REIβL SÅMASKIN, ANNAN TYP SÅMASKIN, NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKIN, LEMKEN SÅMASKIN, SIMBA BALPRESS FLYTGÖDSELTANKVAGN, ANNAN TYP FLYTGÖDSELTANKVAGN, HYDRAULISK FLYTGÖDSELTANK, HORSCH FLYTGÖDSELTANK, ZUNHAMMER ANNAT REDSKAP DGPS MONTERINGSANVISNING

3 FÖRORD Välkommen till många timmars samarbete med Er nya LH 5000 multifunktionsdator för traktor och redskap. Vi rekommenderar att Ni min. läser igenom den allmänna betjäningen i denna vägledning, innan Ni börjar nyttja datorn. Vi har gjort vårt bästa för att göra manualen så läsvänlig som möjligt, och således har vi försökt undvika datortermer i största möjliga mån. Läs först de allmänna avsnitten 1 och 2, ta sedan med manualen upp i förarsätet, slå till tändningen och bläddra med manualen som referens igenom de spännande möjligheterna som Er LH 5000 ger Er. Ett råd: lär Er ett program: T.ex. för det redskap som just ska användas för när Ni satt Er in i det första programmet, så kan Ni också använda alla de andra programmen, tack vare LH 5000-datorns logiska och strukturerade menyhantering. Låt Er inte förvillas av de skiftande bilderna och texterna på skärmen de blir snart en självklarhet. Ge Er tid! Undvik att använda för många funktioner i början, t.ex. alarm. Det kan alltid göras senare. En LH 5000 är inte bara en Det sker ständigt nya förbättringar och utvecklingar. Er datorversion visas längst ner på skärmen varje gång Ni startar datorn. Använd alltid denna referens när/om Ni behöver kontakta Ert köpställe eller LH Agro. Ni är alltid varmt välkommen med frågor, förslag m.m. såväl beträffande Er LH 5000 som det övriga breda sortiment av maskinutrustningar som finns och som utvecklas i nära samarbete med ledande maskinproducenter. Denna manual är uppbyggd så att många av det funktioner som är liknande för de olika redskapen finns samlade under avsnitt 1 och 2, t.ex. hastighetskalibrering och uppdragsfunktionen. LH 5000 Version 4.14

4 VIKTIGT Vi har eftersträvat att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett maximalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattande CE-märkning. Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare, som säljarens utrustning skall använda. Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PCutrustning som inte levererats av säljaren. Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av alarm eller felanmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid bruk av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavdelning. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke original eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan alltid när behov uppstår rekvireras från LH Agro Elektronik AB. Med vänlig hälsning LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33, YSTAD Tel Fax E-post Internet:

5 Allmänt ALLMÄNT FASTA TANGENTER RETURTANGENT TRAKTOR-INFO KONTRAST MEMORY EXTRA RADERA BAKGRUNDSLJUS SIFFERTASTATUR LH AGRO 1.1

6 ALLMÄNT LH 5000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT LH 5000 är speciellt utvecklad efter önskemålet att kunna betjäna alla redskap som normalt används i lantbruket med en monitor och därmed också ett betjäningssätt. Således kan samma monitor, via anslutning av nödvändiga givare, lösa de flesta uppgifterna. LH 5000 menysystem är i princip utformat som en bok, i vilken man kan bläddra fram och tillbaka. Monitorns funktioner är indelade i program. Varje program är skräddarsytt till ett bestämt redskap. De 6 programmen är : Spruta Gödningsspridare Såmaskin Balpress Flytgödseltankvagn Annat redskap De 6 redskapsavsnitten behandlar det program som är speciellt för det valda redskapet. Varje avsnitt är i sin tur uppdelat i underavsnitt. Avsnittet om GENERELLA FUNKTIONER behandlar en beskrivning av monitorns knappsats samt alla de funktioner som kan väljas oavsett vilket redskap som valts. Under avsnittet SYSTEM kan alla ingångar (givare) och utgångar (motorventil, spårkoppling eller dyl.) testas under TEST INPUT och TEST OUTPUT. Under SYSTEM DATA finns speciella inprogrammeringar som användaren inte har tillgång till. Önskat språk väljs under SPRÅK LH 5000 bassats omfattar: Monitor, kopplingsbox, kontakter, hjulgivare, arealbrytare samt nödvändig monteringsutrustning till en traktor. Systemet är förberett för otaliga utbyggnader, men dessa är som regel beroende av traktor- och maskintyp. I LH Agros sortiment finns specialanpassade monteringssatser för de vanligast förekommande fabrikat och typer. Kontakta därför Er återförsäljare eller LH Agro direkt. OBS! Längst back finns instrumentet avbildat, så att det är lättare att följa med i manualen 1.2 LH AGRO

7 LH 5000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT FASTA TANGENTER RETURTANGENT Returtangenten används att bläddra tillbaka med. En meny eller sida skiftar per tryck. Den används också för att godkänna statusbilden för inprogrammeringsvärde (se STATUSBILD). TRAKTOR-INFO Denna tangent framkallar ett antal viktiga traktorfunktioner, oavsett vilken funktion som annars är vald. Traktorinformationerna är följande : HASTIGHET HJULSLIRNING DIESELFÖRBRUK/HA KÖREFFEKTIVITET AREAL RESTAREAL Återgå till föregående bild med returtangenten. KONTRAST Med denna tangent kan bildskärmens kontrast (ljus/mörk) ställas in. Detta bidrar till att läsbarheten kan inställas optimalt under olika förhållanden. Vid extrem kyla eller värme kan det förekomma att bildskärmen är helt blank eller helt svart. Kompensera detta med KONTRAST - tangenten. Överst i bild visas ett värde. Normalvärde på kontrast ligger mellan Kontrast inställs på normal genom tryck på C - tangenten LH AGRO 1.3

8 ALLMÄNT LH 5000 BRUKSANVISNING MEMORY Memory eller minnestangenten fungerar som ett bokmärke. Ett tryck på M - knappen memorerar en sida i menysystemet, innan man bläddrar flera sidor bort. Bildskärmen snabbspolar sedan direkt tillbaka till den M - märkta sidan, nästa gång M - tangenten aktiveras. OBS! Memorytangenten fungerar bara i ett redskapsprogram åt gången. EXTRA Denna tangent har olika funktion beroende på redskapsprogram. Håll-tangent på såmaskin ( Låsning av automatiskt markörskifte ) Påfyllnadsprogram för spruta, Start/stopp på gödningsspridaren, m.m. RADERA Radera-tangenten används tillsammans med sifferknapparna vid inprogrammering. Tar bort felaktig programmering. Används också för att nollställa pulsräknarna i TEST - funktionen. BAKGRUNDSLJUS Används att tända och släcka bildskärmens bakgrundsljus. Det kan också göras i KONTRASTfunktionen. SIFFERTASTATUR Används uteslutande vid inprogrammering. 1.4 LH AGRO

9 Generella funktioner GENERELLA FUNKTIONER FUNKTIONSTASTATUR GRUNDMENY STATUSBILD TRAKTORFUNKTIONER AREALFUNKTIONER TIDSFUNKTIONER UPPDRAGSFUNKTION START ID NR AVSLUT UPPDRAG SE UPPDRAG RENSA UPPDRAG UTSKRIFT UPPDRAG SKRIV UT ENSKILT SKRIV UT ALLA UTSKRIFTS UPPDRAG VIA PC ANSLUTNING AV LH 5000 TILL PC INSTALLATION AV HYPERTERMINAL -PROGRAMMET (WINDOWS 9X) REDIGERING AV TEXTFIL I WORDPAD ORDBEHANDLING DATA/RADERA HJULGIVARE HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAP RADAR MANUELL KALIBRERING AUTOMATISK KALIBRERING SYSTEM TEST INPUT/OUTPUT TEST INPUT/OUTPUT, SPRUTA TEST INPUT/OUTPUT, GÖDNINGSSPRIDARE TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKIN TEST INPUT/OUTPUT, FLYTGÖDSELSPRIDARE TEST INPUT/OUTPUT, BALPRESS TEST INPUT/OUTPUT, ANNAT REDSKAP DIESEL FLÖDESTAL HASTIGHETSSIMULERING GPS-SYSTEM SYSTEMDATA REDSKAP INFO FELINDIKERINGAR LH AGRO 2.1

10 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING 2.2 LH AGRO

11 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER GENERELLA FUNKTIONER I detta avsnitt berörs de funktioner som alltid kan väljas oavsett vilket redskapsprogram som används. Programmeringsvärdena till dessa funktioner berörs under respektive redskapsprogram, eftersom varje redskap har separata inprogrammeringsvärden. FUNKTIONSTASTATUR Med de 4 FUNKTIONSTANGENTERNA och RETURTANGENTEN kan man bläddra igenom alla monitorns funktioner på ett systematiskt och överskådligt sätt. Var och en av de 4 funktionstangenternas aktuella funktion visas på skärmen omedelbart till vänster om tangenten. Efter ett tryck på någon av tangenterna kan de alla skifta till en ny funktion. ( se nedanstående exempel ). GRUNDMENY Denna bild är den första i menysystemet. Från denna bild görs huvudvalet, val av redskapsprogram. Kommandot utförs genom att flytta det mörka fältet fram över önskat redskap med de 2 funktionerna, PIL UPP eller PIL NER. Tryck härefter på VÄLJ. LH AGRO 2.3

12 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! När LH 5000 är i arbete går det inte att bläddra mellan redskapsprogrammen. I sådana fall kommer alarmtexten PROGRAMSKIFTE EJ TILLÅTEN. Detta för att förhindra att mätningar och styrning kan bli felaktig eller stoppas! Signalerna från givarna måste upphöra i ca 10 sek innan programskifte godkänns av LH STATUSBILD Varje gång ett nytt redskaps DRIFTSMENY väljs eller när man lämnar en programmeringsmeny, visas automatiskt en STATUSBILD. Dessa bilder (2 st) visar alla de viktigaste programmeringsvärdena. Kontrollera och godkänn alla värdena med RETUR knappen innan Ni går vidare. Oavsett vilket redskap som väljs kan följande funktioner väljas. Några av funktionerna som t.ex. areal är naturligtvis beroende av tillhörande programmeringsvärden för gällande redskap. I redskapsprogrammen kan ytterligare funktioner finnas under t.ex. arealfunktioner. Dessa speciella funktioner beskrivs under detta speciella redskap. 2.4 LH AGRO

13 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TRAKTORFUNKTIONER SLIR: PTO: DIST: BATT: Hjulslirning. Kraftuttagsvarvtal. Körd sträcka. Batterispänning. SLIR: PTO: DIST: BATT: Hjulslirning i %.Förhållandet mellan hastighet uppmätt på hjul eller kardan och hastighet uppmätt med radar. Denna funktion är aktiv endast om radar monterats och aktiverats, ON i programmering. Varv/min på kraftuttaget. Denna funktion är aktiv endast om varvgivare monterats. Körd sträcka i meter, uppmätt med vald hastighetsgivare. Startas och stoppas av arealbrytaren, eller manuellt via tryck på DIST. (Detta väljs i inprogrammeringen). Nollställs under DATA/RADERA. Batterispänning på traktorn. AREALFUNKTIONER HA/T: HA: HA REST: Avverkning. Areal. Restareal. HA/T: HA: HA REST: Avverkning eller köreffektivitet.hur stor areal som bearbetas per timme med aktuell hastighet och arbetsbredd. Arealmätare. Bearbetad areal i hektar sedan senaste nollställning, som sker i DATA/RADERA. I DATA/RADERA finns också en totalarealmätare. Resterande areal. Om fältets storlek programmeras före start ( i INPROGRAM. ) kan restarealen avläsas här. LH AGRO 2.5

14 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TIDSFUNKTIONER TIDUR: SLUTTID: KLOCKA: DATUM: Arbetstid i timmar och minuter. Färdigtid med aktuell avverkning. Tid i timme:min:sek. År:mån:dag. TIDUR: SLUTTID: KLOCKA: DATUM: Mäter tidsåtgången vid ett bestämt arbete. Tiduret kan startas och stoppas manuellt. Styrs inte av arealbrytaren. Det klockslag arbetet kan förväntas vara klart beräknat på aktuell köreffektivitet och den programmerade restarealen. Tiden visad i timmar:minuter:sekunder. Klockan är ställbar i INPROGRAM. Datum visad i år:månad:dag. Datum är ställbar i INPROGRAM 2.6 LH AGRO

15 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER UPPDRAGSFUNKTION Som en generell funktion finns i LH 5000 version 4 möjlighet att registrera upp till 50 arbetsuppgifter oberoende av varandra. De 50 uppdragen kan fördelas på alla redskapsprogram allt efter behov. Om inte funktionen önskas registrerar LH 5000 version 4 data i enbart ett register per redskapsprogram. Om funktionen önskas skall uppdragsnumret väljas innan arbetet påbörjas, eftersom trippmätarna i driftmenyn (ha, mängd och tid) nollställs automatiskt när ett nytt uppdragsnummer väljs. Funktionerna i UPPDRAG är i huvudsak: - STARTA UPPDRAG. - AVSLUT UPPDRAG. - SE UPPDRAG. - RENSA UPPDRAG. Med tillbehör finns det också möjlighet för: UTSKRIFT AV UPPDRAG, Nödvändigt tillbehör: LH mobilprinter inkl. kabel LH nr Skrivaren ansluts till system A uttaget. Mellankabel LH nr används om System A uttaget är upptaget. ÖVERFÖRING AV DATA TILL PC VIA RS232 UTGÅNG: Nödvändigt tillbehör: PC förbindelsekabel LH nr För att överföra data till PC via seriell kabel, är et nödvändigt att Pc:n använder Windows 3.xx eller Windows 95. Välj UPPDRAG genom att trycka på nedersta funktionstangenten: LH AGRO 2.7

16 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING I första menybilden visas vilket redskapsprogram som används och det antal uppdrag som är startade (halvfylld stapel) samt det antal tomma uppdrag som återstår i minnet (tom stapel) Tryck på STARTA UPPDR. och följande visas: START Man kan nu med PIL UPP/PIL NED samt START välja att antingen öppna ett existerande uppdrag eller starta en helt ny. Om ett existerande uppdrag startas på nytt, fortsätter trippmätarna (ha, mängd och tid) att lägga data till de redan uppmätta. Startas ett nytt uppdrag nollställs eventuellt uppmätta värden från driftmenyn. (Om inte dessa tillhör något uppdrag). Efter START visas följande bild: 2.8 LH AGRO

17 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER ANGE ID NR. AVSLUT UPPDR. SE UPPDR. RENSA UPPDR. Med returtangenten kommer man tillbaka till sprutans huvudmeny. Att ett uppdrag startats indikeras av uppdragssymbolen (fylld stapel) nederst på bildskärmens informationsdel ID NR. Detta kommando gör det möjligt att knappa in ett ID nr. till ett enskilt uppdrag. Kan t.ex. vara fältnummer, ett telefonnummer som identifierar en kund eller ett nummer som identifierar en medarbetare. Det spelar ingen roll när ID nr. knappas in, dock ska uppdraget vara startat. Datorn använder uppdragsnumret som en intern referens, det är därför inte nödvändigt att knappa in något ID nr. om så ej önskas. Inmatningen sker med siffertastaturen. Siffror kan när som helst raderas med C. Med returtangenten kommer man tillbaka till sprutans huvudmeny AVSLUT UPPDRAG Detta kommando avslutar det pågående uppdraget, som när som helst kan öppnas igen så länge det finns kvar i LH 5000-minnet. OBS! Det går inte att lämna ett redskapsprogram så länge ett uppdrag är öppet (ej avslutat). Datorn skriver då följande felmeddelande på skärmen: UPPDRAG ÖPPET - PROGRAMSKIFTE EJ TILLÅTET. Samtidigt visas vilket uppdrag som måste avslutas innan programskifte kan göras. LH AGRO 2.9

18 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING SE UPPDRAG Vid tryck på denna tangent visas följande bild: Markera med PIL UPP/PIL NED det uppdrag som önskas och tryck på SE UPPDR.. Uppdraget kan nu avläsas utan att det startas. Tänk på att alla uppdrag kan avläsas under ett redskap, alltså även de som startats från och hör till andra redskapstyper. RENSA UPPDRAG Markera med PIL UPP/PIL NED det uppdrag som skall raderas och tryck på RADERA. Alla data inlästa under det aktuella uppdragsnumret har nu raderats. Tänk på att alla uppdrag kan raderas under ett redskap, alltså även de som startats från och hör till andra redskapstyper UTSKRIFT UPPDRAG Följande bild visas vid tryck på tangenten 2.10 LH AGRO

19 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER SKRIV UT ENSKILT Placera markeringen över det uppdrag som ska skrivas ut och tryck på tangenten SKRIV UT ENSKILT. Innehållet i det aktuella uppdraget skrivs nu ut. Observera att alla uppdrag som innehåller data kan skrivas ut under ett redskap också de uppdrag som hör till andra redskapstyper. Dvs. att under spruta kan också ett flytgödselsuppdrag skrivas ut. SKRIV UT ALLA Vid retur på denna funktionstangent, skrivs alla uppdrag som innehåller data ut. Efter att alla uppdrag skrivits ut, tryck på returtangenten så visas följande bild: Vid tryck på RADERA ALLA, raderas alla uppdrag. Skall inte uppdragen raderas tryck på AVBRYT för att komma tillbaka till föregående meny. LH AGRO 2.11

20 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING UTSKRIFTS UPPDRAG VIA PC För att föra över uppdragen till en PC ska följande program/software vara tillgängliga: LH5000 PC interface inkl. strömkabel LH nr PC med Windows 3.xx eller Windows 95 software. Skrivare REDSKAP : ID. NR. : UPPDRAG: LITER: HA : LITER/HA : START : SLUT : TID : SPRUTA : :56 1:24 UNDERSKRIFT: Exempel på sprutuppdrag ANSLUTNING AV LH 5000 TILL PC LH5000 PC-interface består av en speciell kabel, som ansluts till huvudledningen på LH5000, en 9 till 25 polig adapter och en strömkabel, som ansluts till 220V. Adaptern, som omvandlar det seriella uttaget från 9 till 25 poler används då PC:n är försedd med ett 25 poligt seriellt uttag LH AGRO

21 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER INSTALLATION AV HYPERTERMINAL -PROGRAMMET (WINDOWS 9X) Windows 95/98 innehåller 2 program som kan användas till överföring och utskrift av uppdragen. WORDPAD är ett ordbehandlingsprogram som levereras tillsammans med Windows 95/98. HYPERTERMINAL är ett kommunikations program som bl.a. kan användas till import av textfiler via den seriella porten i PC:n. Andra liknande Windows program kan naturligtvis också användas om detta önskas. Dubbelklicka på ikonen för HyperTerminal programmet. Ikonens tillgänglighet beror på Windows inställningar, allmänt hänvisas den till standard dokumentation av Windows. 1. Dubbelklicka på Hypertrm.exe 2. Välj namn och ikon för den nya förbindelsen 3. Välj den seriella port som är ansluten till LH 5000 LH AGRO 2.13

22 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING 4 Ändra egenskaperna för den valda seriella porten. 5. VÆLGE FILER og Gem som og gem opsætningen som forslået af programmet LH AGRO

23 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER 5. Välj Arkiv och Spara som och spara uppgiften som programmet föreslår. 6. Välj Överför och. Ändra namnet till t.ex. lh5000.txt. Klicka sedan på start. REDIGERING AV TEXTFIL I WORDPAD ORDBEHANDLING Under överföringen sparades data automatiskt i den gällande textfilen. Textfilen kan nu öppnas och redigeras t.ex. i ordbehandlingsprogrammet WordPad. Tips gällade redigering i WordPad: Textfilen är namngiven med det namn WordPad föreslår. WordPad använder sig av filändelsen.doc. Skifta till filändelsen i dialogrutan till.txt. När man försöker öppna textfilen konverteras den samtidigt till WordPadformat. Makera hela texten och välj teckensnittet COURIER och teckenstorlek 10 pt LH AGRO 2.15

24 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING DATA/RADERA I denna funktion ligger 3 huvudmöjligheter: 1. Avläsa totalräkneverken (finns inte på annat ställe). 2. Radera räkneverken enskilt. 3. Radera alla tripp-räkneverken samtidigt. I driftmenyerna finns inte möjligheten att se/välja totalräkneverken. Därför är DATA/RADERA det enda ställe där dessa kan avläsas. Med pil-knapparna kan det mörka fältet flyttas till det räkneverk som skall nollställas. Nollställning sker med RADERA-knappen. Med RADERA/TRIPP nollställs alla trippmätarna samtidigt Räkneverken är följande: TID: Trippmätare för förbrukad tid sedan senaste nollställning TID+: Totalmätare för förbrukad tid sedan senaste nollställning. Detta räkneverk finns bara i DATA/RADERA och kan inte väljas i DRIFT. HA: Trippmätare för bearbetad areal sedan senaste nollställning. HA+: Totalmätare för bearbetad areal sedan senaste nollställning. Detta räkneverk finns bara i DATA/RADERA och kan inte väljas i DRIFT. METER+: Tillryggalagd sträcka sedan senaste nollställning. Nollställs som totalmätare. DIESEL+: Dieselförbrukning sedan senaste nollställning. Noll- ställs som totalmätare. Detta räkneverk finns bara i DATA/RADERA och kan inte väljas i DRIFT. (MÄNGD): Trippmätare för förbrukad mängd i antingen kg, liter eller ton/m 3 sedan senaste nollställningen. (MÄNGD+): Totalmätare för förbrukad mängd i antingen kg, liter eller ton/m 3 sedan senaste nollställningen. Detta räkneverk finns bara i DATA/RADERA och kan inte väljas i DRIFT LH AGRO

25 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER HJULGIVARE I varje program i LH 5000 version 4, finns tre möjligheter för hjulgivare. HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAP (Hjul spruta, Hjul spridare, etc.) RADAR HJUL TRAKTOR Beroende på typ av traktor kan hastighetssignalen komma från en givare inbyggd i traktorns transmission, från en givare monterad vid kardanen, eller en givare monterad vid ett av hjulen. Då den körda sträckan per impuls vid t.ex. givare monterad i transmissionen kan vara mycket liten, matas den körda sträckan in i cm med tre decimaler. Tryck på funktionstangenten HJUL TRAKTOR, så väljs traktorns hjulgivare som aktuell. Detta visas överst på skärmen, tillsammans med körd sträcka/impuls. LH 5000 är försedd med en automatisk hastighetskalibrering som skall användas vid inbyggnads- och kardangivare. Den kan också användas med vanlig hjulgivare, om hjulomkretsen dividerat med antal hjulmagneter inte överstiger 100 cm. Vi rekommenderar att alltid montera så många magneter i hjulet att programmeringsvärdet inte överstiger 100 cm, så att möjligheten till automatisk dosering kan användas. OBS! Det är mycket viktigt att det inbördes avståndet mellan magneterna är lika stort, annars kommer hastighetsvisningen att bläddra. Finns flera magneter monterade skall omkretsen divideras med antal magneter före programmering. Vid programmeringsvärde över 100 cm måste manuell dosering användas HJUL REDSKAP På vissa redskap finns hjulgivare monterade, som avger passande mängd impulser för att autodoseringen med LH 5000 ska fungera optimalt. Där det finns angivet i avsnittet för olika redskap, bör denna givare användas. Kalibrering av hjul redskap är den samma som för hjul traktor, välj bara HJUL REDSKAP (hjul spruta, hjul spridare, etc.). Tillvägagångssätt för kalibrering följer nedan: RADAR Om en radar finns monterad, välj RADAR, så väljs traktorns radar som aktuell mätare. Detta visas överst på skärmen tillsammans med antal impulser per meter. Beroende på radartyp kommer antalet impulser per meter att variera, grundvärden är 100 och 130. Radarns vinkel i förhållande till marken kommer att påverka antalet impulser per meter, därför rekommenderas den automatiska kalibreringen. VIKTIGT! Vid arbete i växande gröda som kan bölja för vinden, bör radarn slås ifrån. Annars kan fel uppstå i hastighetsmätningen och de härav beroende funktionerna. Kalibrering av radarn sker som beskrivs för hjul traktor LH AGRO 2.17

26 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING MANUELL KALIBRERING 1. Gör en markering på marken och på motsvarande ställe på däcket. 2..Låt hjulet rulla 10 varv. 3. Gör en ny markering på marken där hjulet stannat. 4. Mät avståndet mellan de två markeringarna. Avståndet divideras med antalet hjulvarv ( 10 ), och resultatet är den effektiva hjulomkretsen. 5. Dividera hjulomkretsen med antalet monterade magneter, och mata in denna i cm med en decimal. Exempel: Avståndet mellan märkena på marken är 50,00 meter (5000 centimeter), hjulen har rullat 10 varv och det finns 4 magneter monterade (avstånd mellan markeringarna på marken i cm) = 125,000 cm (körd sträcka per impuls). 10 (Hjulvarv) x 4 (Magneter) Det uträknade värdet matas in under KALIBRERA med siffertastaturen. Om Ni vill radera värdet tryck på C. OBS! Mät på det magnetmonterade hjulet och i den marktyp redskapet normalt arbetar i. Används inte givaren programmeras LH AGRO

27 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER AUTOMATISK KALIBRERING Vid tryck på denna tangent visas denna bild: 1. Mät upp en 100 m sträcka och kör fram till start -märket. 2. Tryck på KALIBRERA två gånger så att pulsräknaren nollställs 3. Kör 100 m sträckan och stanna exakt vid stopp -märket. 4. Om LH 5000 har fått pulser nog (över 100) blinkar BERÄKNA HJUL. Tryck på denna tangent och kalibreringen är avslutad. Det programmerade värdet visas överst på bildskärmen. LH AGRO 2.19

28 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING SYSTEM I denna funktion kan såväl in- som utgångar testas. Följande bild visas efter tryck på tangenten TEST INPUT: Test av alla ingångar för det valda redskapet (anslutna givare, beskrivs nedan) TEST OUTPUT: Test av alla utgångar för det valda redskapet (motorventil eller dyl., beskrivs nedan). SPRÄK: Välj önskat språk. DIESEL FLÖD.TAL: Här matas flödestalet för dieselflödesmätaren in (extrautrustning). Eftersom dieselmängd/impuls är beroende av den monterade flödesmätartypen, är det nödvändigt att mata in ett kalibreringstal för flödesmätaren. SIMULERA HASTIGH.: GPS SYSTEM: Val av eventuella DGPSfunktioner (visas enbart om LH 5000 är utrustad med DGPS-program). SYSTEM DATA: Systeminställningar utan tillämpning för användaren. REDSKAP INFO: 2.20 LH AGRO

29 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TEST INPUT/OUTPUT Använd TEST INPUT/OUTPUT t.ex. vid misstanke om defekt givare. Till vänster finns ett räkneverk som visar hur många gånger givaren aktiverats. Till höger visas aktuell status på givaren. HI = inaktiv och LO = aktiv. Nollställning sker varje gång TEST INPUT startas eller med C tangenten. Bläddra mellan sidor med NÄSTA SIDA (totalt 4 sidor). Under TEST OUTPUT kan de olika utgångarna testas. Överst på skärmen visas statusen på olika utgångar när funktionstangenterna aktiveras: RADAR: PTO: HJUL TRAKTOR: DIESEL: Signal från radar vid långsam körning framåt. Signal från PTO givare när PTOaxeln snurrar. Signal från hjulgivare på traktor. Signal från bränslemätare. ( vid tomgång mycket låg förbrukning). AREALBR: Signal från arealbrytare på monterad på traktorn. RAMPSEKTION: Här visas ett av två tillstånd: OK Vid korrekt ansluten delbreddsinterface FEL Vid felaktigheter i delbreddsinterface, eller om sådan saknas. LH AGRO 2.21

30 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TEST INPUT/OUTPUT, SPRUTA TEST INPUT SPRUTA (ANNAN TYP) HOLDER RED 1 Signal från tryckgivare Signal från tryckgivare RED 2 RED 4 RED 7 RED 8 Signal från sprutflödesmätare. Snurra på skovelhjulet eller låt sprutan spruta. Signal från hjulgivare monterad på bogserad spruta. Signal från sprutans öppna/stängfunktion (huvudkontakt eller manuell huvudkran) Signal från fyllnadsflödesmätare. Snurra på skovelhjulet eller låt sprutan spruta. Signal från sprutflödesmätare. Snurra på skovelhjulet eller låt sprutan spruta. Signal från hjulgivare monterad på bogserad spruta. Signal från sprutans öppna/stängfunktion (huvudkontakt eller manuell huvudkran) Signal från fyllnadsflödesmätare. Snurra på skovelhjulet eller låt sprutan spruta. RED 15 Används ej i sprutprogrammet Används ej i sprutprogrammet RED 16 Används ej i sprutprogrammet Används ej i sprutprogrammet RAMP 1-12 Visar om det programmerade antalet Visar om det programmerade antalet rampsektioner är öppna eller stängda. rampsektioner är öppna eller stängda. TEST OUTPUT OUT 1 OUT 2 Signal som styr trycket och därmed doseringen, uppåt. Trycket stiger så länge tangenten är aktiverad. Signal som styr trycket och därmed doseringen, nedåt. Trycket sjunker så länge tangenten är aktiverad. Signal som styr trycket och därmed doseringen, uppåt. Trycket stiger så länge tangenten är aktiverad. Signal som styr trycket och därmed doseringen, nedåt. Trycket sjunker så länge tangenten är aktiverad. OUT 3 Används ej i sprutprogrammet. Används ej i sprutprogrammet. OUT 4 Signal till fyllnadsvarning eller ventil i förbindelse med fyllnadsautomatik och fyllnadsflödesmätare. Signal till fyllnadsvarning eller ventil i förbindelse med fyllnadsautomatik och fyllnadsflödesmätare. POT 1-2 Används ej i sprutprogrammet Används ej i sprutprogrammet 2.22 LH AGRO

31 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TEST INPUT/OUTPUT, GÖDNINGSSPRIDARE TEST INPUT ANNAN TYP ANNAN TYP MED REGLERING RED 1 Signal från varvgivare RPM 1 Signal från varvgivare monterad på spridartallrikarna. (RPM 1) RED 2 RED 4 RED 7 Signal från varvgivare RPM 2, eller signal från våginterface. Signal från hjulgivare monterad på spridare. Signal från arealbrytare monterad på spridare (t.ex. vid öppna/stängfunktion). Signal från varvgivare vid såvalsarna. (RPM 2) Signal från hjulgivare monterad på spridare. Arealbrytare ON/OFF-signal från spridaren. RED 8 Används ej. Används ej. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 Signal från rampsektionskontakterna via system B kontakt (delbreddskompensation), såvida detta används. Signal från rampsektionskontakterna via system B kontakt (delbreddskompensation), såvida detta används. TEST OUTPUT OUT 1 Används ej. Signal till regleringsenhet. OUT 2 Används ej. Signal till regleringsenhet. OUT 3 Används ej. Används ej. OUT 4 Används ej. Används ej. POT 1-2 Används ej. Används ej. LH AGRO 2.23

32 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TEST INPUT BOGBALLE (E/EX och D/DZ) BREDAL RED 1 Signal från varvgivare Signal från varvgivare RPM 1. RED 2 Används ej i Bogballe-program. Signal från vågceller RED 4 Signal från hjulgivare monterad på spridare. Signal från hjulgivare monterad på spridarbandets drivhjul. RED 7 Används ej. Signal från arealbrytare monterad på armen till drivhjulet. RED 8 Används ej. Används ej. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 TEST OUTPUT OUT 1 OUT 2 Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. Signal till styrning av elmotor som stänger spjället. Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället. Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. Signal till styrning av elmotor som stänger spjället. Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället. OUT 3 Används ej. Används ej. OUT 4 Används ej. Används ej. POT 1 Signal från elmotor. Lägsta tal när spjället är stängt. Signal från elmotor. Lägsta tal när spjället är stängt, och högsta när öppet. POT 2 Används ej. Används ej LH AGRO

33 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TEST INPUT BREDAL (HYDRAULISK) BREDAL K RAMP RED 1 Signal från varvgivare monterad på tallrikarna. Signal från varvgivare monterad på tallrikarna. RED 2 Signal från vågceller. Signal från vågceller. RED 4 Signal från hjulgivare monterad på Signal från hjulgivare monterad på spridarens hjul. spridarens hjul. RED 7 Signal från varvtalsgivare monterad på bottenmattans oljemotor. Signal från varvtalsgivare monterad på bottenmattans oljemotor. RED 8 Används ej. Signal från varvtalsgivare monterad på skruvens oljemotor. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. TEST OUTPUT OUT 1 Signal som öppnar proportionalventilen helt, när tangenten släpps stängs ventilen. Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. Signal som öppnar proportionalventilen till bottenmattan helt, när tangenten släpps stängs ventilen. OUT 2 Används ej. Signal som öppnar proportionalventilen till skruven helt, när tangenten släpps stängs ventilen. OUT 3 Används ej. Används ej. OUT 4 Används ej. Används ej. POT 1 Används ej. Används ej. POT 2 Används ej. Används ej. LH AGRO 2.25

34 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TEST INPUT RAUCH AERO RAUCH BETA/DELTA RED 1 Används ej. Signal från varvgivare RPM 1. RED 2 Signal från varvgivare vid såvalsarna. Används ej. RED 4 RED 7 Signal från hjulgivare monterad på bogserat redskap. Arealbrytare ON/OFF-signal från redskap. Signal från hjulgivare monterad på bogserat redskap. Arealbrytare ON/OFF-signal från redskap. RED 8 Används ej. Används ej. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. TEST OUTPUT OUT 1 Öppnar regleringsventilen momentant helt och såvalsarna körs med maxvarv. Stannas då tangenten släpps. Signal till styrning av elmotor som stänger spjället (vänster). OUT 2 Används ej. Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället (vänster). OUT 3 Används ej. Signal till styrning av elmotor som stänger spjället (höger). OUT 4 Används ej. Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället (höger). POT 1 Används ej. Elmotor position vänster POT 2 Används ej. Elmotor position höger 2.26 LH AGRO

35 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TEST INPUT RAUCH AXERA H REIβL RED 1 Används ej. Signal från varvgivare monterad på spridartallrikarna. (RPM 1) RED 2 Används ej. Signal från varvgivare vid såvalsarna. (RPM 2) RED 4 RED 7 Signal från hjulgivare monterad på bogserat redskap. Arealbrytare ON/OFF-signal från redskap. Signal från hjulgivare monterad på spridare. Arealbrytare ON/OFF-signal från spridaren. RED 8 Används ej. Används ej. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 Här visas FEL då inget externt rampinterface är anslutet. Signal från rampsektionskontakterna via system B kontakt (delbreddskompensation), såvida detta används. TEST OUTPUT OUT 1 Signal till styrning av elmotor som stänger spjället (vänster). Signal till regleringsenhet. OUT 2 OUT 3 OUT 4 Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället (vänster). Signal till styrning av elmotor som stänger spjället (höger). Signal till styrning av elmotor som öppnar spjället (höger). Signal till regleringsenhet. Används ej. Används ej. POT 1-2 Elmotor position vänster Används ej. Elmotor position höger LH AGRO 2.27

36 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKIN TEST INPUT ANNAN TYP NORDSTEN RED 1 RED 2 RED 4 RED 7 Signal från varvgivare monterad på såaxeln. Signal från varvgivare monterad på plogspårskopplingar. När såaxeln roterar långsamt skiftar status mellan HI och Lo och antal impulser registreras i räknaren. Roterar såaxeln fort skiftar status till LO. Signal från nivågivare monterad i såtanken (tom tank). Signal från arealbrytare monterad på såmaskinen (t.ex. markörsystem eller när maskinen lyfts). Signal från varvgivare monterad på såaxeln. Signal från varvgivare monterad på såaxelns drivmotor. Signal från hjulgivare monterad på såmaskinen. Signal från arealbrytare monterad på såmaskin. RED 8 Används ej. Signal från varvgivare monterad på blåsare eller vänster koppling (beroende på maskintyp). RED 15 Används ej. Signal från nivågivare monterad i såtanken (tom tank). RED 16 Används ej. Signal från varvgivare monterad på höger koppling. RAMP 1-12 Används ej. Används ej. TEST OUTPUT OUT 1 Motor+ signal när plogspår ska läggas. Signal som styr plogspårsläggning (tryck på OUT 1 för att aktivera). OUT 2 Används ej. Signal som styr varvtalet på såaxelns drivmotor (tryck på OUT 2 för att aktivera motorn). OUT 3 Används ej. Används ej. OUT 4 Används ej. Används ej. POT 1-2 Används ej. Används ej LH AGRO

37 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER TEST INPUT/OUTPUT, FLYTGÖDSELSPRIDARE TEST INPUT ANNAN TYP HYDRAULISK RED 1 RED 2 RED 4 RED 7 Signal från varvgivare (RPM1), t.ex. varvgivare monterad vid fördelare. Signal från flödesmätare eller signal från varvgivare monterad på fast deplacementspump. Signal från hjulgivare monterad på gödningsspridare. Signal från arealbrytare monterad på gödningsspridare (t.ex. vid omrörare eller huvudventil). Signal från varvgivare monterad på fördelaren. Signal från flödesmätare. Signal från hjulgivare monterad på gödningsspridare. Signal från arealbrytare. RED 8 Används ej. Signal från varvgivare monterad på pumpen. RED 15 Används ej. Används ej. RED 16 Används ej. Används ej. RAMP 1-12 Signal från rampsektionskontakterna via system B kontakt (delbreddskompensation), såvida detta används. TEST OUTPUT OUT 1 Motor+ signal tillstyrning av reglerventil som ökar doseringen. Mängden genom flödesmätaren ska stiga och vid styrning av fast deplacement ska pumpvarvtalet stiga. OUT 2 Motor- signal tillstyrning av reglerventil som minskar doseringen. Mängden genom flödesmätaren ska sjunka och vid styrning av fast deplacement ska pumpvarvtalet minska. OUT 3 Används ej. Används ej. OUT 4 Används ej. Används ej. POT 1-2 Används ej. Används ej. Signal från rampsektionskontakterna via system B kontakt (delbreddskompensation), såvida detta används. Signal som öppnar reglerventilen. Signal som stänger reglerventilen. LH AGRO 2.29

38 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING TEST INPUT/OUTPUT, BALPRESS TEST INPUT RED 1 RED 2 RED 4 RED 7 RED 8 RED 15 RED 16 RAMP 1-12 TEST OUTPUT OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 POT 1-2 BALPRESS Signal från styckräknargivare. Signal från RPM3 givare eller balvikt (om monterat) Signal från RPM2 givare Signal från RPM1 givare Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. TEST INPUT/OUTPUT, ANNAT REDSKAP TEST INPUT RED 1 RED 2 RED 4 RED 7 RED 8 RED 15 RED 16 RAMP 1-12 TEST OUTPUT OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 POT 1-2 ANNAT REDSKAP Används ej. Används ej. Hastighetssignal från hjulgivare monterad på redskapet. Areal ON/OFF signal från givare (arealbrytare) monterad på redskapet. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej. Används ej LH AGRO

39 LH 5000 BRUKSANVISNING GENERELLA FUNKTIONER DIESEL FLÖDESTAL Kalibreringstalet för dieselflödesmätaren beräknas enligt: Dieselflödestal = 0,001 milliliter / impuls. Exempel 1: Av dieselflödesmätarens specifikationer framgår att för varje milliliter bränsle ges 1 impuls. dieselflödestal = (1ml/0,001 ml) dieselflödestal = 1000 Exempel 2: Av dieselflödesmätarens specifikationer framgår att för varje 5 milliliter bränsle ges 1 impuls. dieselflödestal = (5ml/0,001 ml) Dieselflödestal = 5000 HASTIGHETSSIMULERING Med funktionen SIMULERA HASTIGH. är det möjligt att simulera hastighet för olika redskap, vilket kan användas för inkörning eller avprovning av autodosering etc. För att använda funktionen gör följande: Sätt SIMULERA HASTIGH. till ON och välj driftmenyn för det redskap som önskas testas. Mata in önskad hastighet med siffertastaturen. Radera SIMULERA HASTIGH. kan göras på två sätt: 1. Kör framåt med maskinen så att hjulgivare ger pulser, så raderas SIMULERA HASTIGH. automatiskt. 2. Inprogrammera via siffertastaturen en hastighet på 0. Efter 8 sekunder är det möjligt att välja SYSTEM, där SIMULERA HASTIGH. sätts till OFF GPS-SYSTEM Här väljs eventuella funktioner till DGPS. (Visas enbart om LH 5000-datorn är en DGPS-version). SYSTEMDATA Denna funktion är endast tillgänglig för LH:s tekniker. Den innehåller viktiga systemdata som driftstid, servicedatum osv. REDSKAP INFO Total tid och areal som LH 5000 varit i drift för de redskap som visas. Tid- och arealräkning sker bara om arealen räknas. RÄKNARE ÖVER visar summan av den tid samt den areal som man kört över den av redskapsfabrikanten fastslagna maxhastigheten. LH AGRO 2.31

40 GENERELLA FUNKTIONER LH 5000 BRUKSANVISNING FELINDIKERINGAR LH 5000 har följande 4 felindikeringar inbyggda: 1: ALARM BATT. Om driftsspänningen till apparaten understiger 10 V. Denna felindikering försvinner först när spänningen åter överstiger 10 V. 2: ALARM UTGÅNG I de fall en kortslutning uppstått på kabeln till en styrande enhet (motorventil, körspårskoppling etc.). Denna felindikering försvinner först när kortslutningen rättats till. 3: ALARM DATAFEL I de fall ett fel i lagring av data uppstår. (Programmerade och uppmätta värden.) Med OK-tangenten kan felindikeringen tas bort. Kontrollera därefter alla programmerade värden. Återkommer felindikeringen upprepade gånger skall monitorn sändas för översyn. 4: ALARM ELMOTORFEL - Vid styrning på gödningsspridare. Felaktig anslutning eller felaktig elmotor. Kontrollera installationen. Vid fortsatt fel, kontakta Er återförsäljare LH AGRO

41 Spruta SPRUTA SPRUTA (ANNAN TYP) SPRUTA DRIFT SPRUTFUNKTIONER EXTRA TRAKTORFUNKTIONER I SPRUTPROGRAMMET PÅFYLLNADSFUNKTION INPROGRAMMERING SPRUTA DOSERING STEG % LITER REST HA REST FLÖDESTAL RAMPBREDD KÖRTIDSFAKTOR TRYCKUTJÄMNING HASTIGHETSGIVARE AREALBRYTARE TRYCKGIVARE TANKVOLYM DISTANSBRYTARE SYSTEM B UTTAG ALARMER DATUM/KLOCKA LH AGRO 3.1

42 SPRUTA LH 5000 BRUKSANVISNING SPRUTA Från grundmenyn väljs spruta så här: Med pil upp eller pil ner flyttas det mörka fältet fram över SPRUTA. Tryck därefter på VÄLJ. Det går nu att välja mellan de två sprutprogrammen: Holder DC (speciellt utvecklat program till Holder sprutor med Dosicontrol armatur med motordrivna ventiler). Annan typ (används av alla andra typer av sprutor). Om display visar det önskade programmet tryck på GODKÄNN. Önskas en annan spruttyp, tryck VÄLJ TYP, flytta markören till vald typ och tryck VÄLJ. De två programmen är för användaren identiska. Det är dock viktigt att använda rätt program, då det i Holder-programmet finns inlagt speciella parametrar för att styra Holder-sprutan optimalt. Dessa parametrar kan också orsaka att datorn reagerar oväntat på andra sprutor. Då de två programmen utåt sett är lika, går vi igenom endast det ena programmet (annan typ) nedan. 3.2 LH AGRO

43 LH 5000 BRUKSANVISNING SPRUTA SPRUTA (ANNAN TYP) Det är nu möjligt att välj mellan funktionerna: DRIFT INPROGRAM. DATA/RADERA UPPDRAG Uppdragsfunktionen beskrivs under generella funktioner i avsnitt 2 tillsammans med andra gemensamma funktioner gällande för alla program (hektar-, tid- och traktorfunktioner). Sprutfunktionerna kommer att gås igenom steg för steg nedan. SPRUTA DRIFT Efter att ha godkänt de 2 statusbilderna (RETUR tangenten) med inprogrammeringsvärdena visas följande: DOSERING: Som primär information i sprutans driftsmeny har valts dosering. Denna visas i liter per hektar. Beräkningarna baseras på genomströmning i flödesmätaren, hastighet och arbetsbredd. Om någon av dessa givare är inaktiv sker naturligtvis ingen visning. OBS! En förutsättning för korrekt visning är kalibrering av flödesmätaren, korrekt hjulomkrets och arbetsbredd. HASTIGHET: Hastigheten visas i km per timme med en decimal. Hastigheten beräknas på den givare som valts i programmeringen. (Hjul traktor, hjul spruta eller radar). Som tredje information kan väljas någon av de följande funktionerna LH AGRO 3.3

44 SPRUTA LH 5000 BRUKSANVISNING SPRUTFUNKTIONER LITER: LITER REST: LITER/MIN: Förbrukat antal liter vätska. Antal liter kvar i tanken. Literförbrukningen per minut. LITER: Förbrukad vätskevolym i liter sedan start. Denna funktion fungerar som trippmätare och nollställs i DATA/RADERA där också totalmätaren finns. LITER REST: Resterande vätskevolym i tanken. Förutsätter programmering av påfylld mängd före start. Används också för kontroll och kalibrering av flödesmätaren. LITER/MIN: Liter per minut genom flödesmätaren. Ej att förväxla med pumpkapaciteten. Genom att trycka på NÄSTA SIDA kommer ytterligare funktioner fram. +xx%: Stegdosering. Öka. -xx%: Stegdosering. Minska. DOSERING/NORMAL: Inprogrammering av önskad dosering eller retur till normaldosering efter användning av stegdoseringstangenterna. + xx%: Ökning av den tidigare förutbestämda doseringen i fasta steg. Stegens storlek programmeras i INPROGRAM. Fungerar endast då autodoseringsutrustning anslutits till anläggningen. Enligt vidstående exempel ger ett tryck 5 % ökning, 2 tryck 10 % o.s.v. - xx%: Doseringsminskning enl samma riktlinjer som ovan. DOSERING/ NORMAL: Denna tangent har två funktioner; DOSERING och NORMAL. Här kan önskad dosering matas in. Om man arbetar med över- och underdosering heter tangenten NORMAL. Oavsett hur många gånger (steg) + eller - tangenten aktiverats återgår dosering till önskad normaldosering med denna tangent. Genom att trycka på NÄSTA SIDA kommer ytterligare funktioner fram. 3.4 LH AGRO

45 LH 5000 BRUKSANVISNING SPRUTA ARBETS TRYCK: TARERING: Sprutans arbetstryck i BAR med en decimal Nollställning av tryckcell. ARBETS TRYCK: TARERING: Förutsätter att elektronisk tryckgivare finns monterad. Denna tangent visar sprutans tryck i BAR med en decimal. Tryckgivarens maximala tryck (står angivet på givaren) skall programmeras i INPROGRAM. Genom att aktivera denna tangent definieras tryckgivarens nollpunkt. Därför får detta endast göras när sprutan är absolut trycklös. Används den vid någon annan tidpunkt medför det felaktig tryckvisning. Genom att trycka på NÄSTA SIDA kommer ytterligare funktioner fram. REST DOS.: REST METER: Dosering med resterande mängd i sprutan. Resterande antal meter möjliga. REST DOSERING: REST METER: Här visas den doseringen som skall gälla för att restmängden i tanken skall gå åt/räcka. Värdet beräknas på restmängden i tanken samt restarealen. Här visas hur långt det går att köra med resterande mängd i tanken och aktuell dosering. Genom att trycka på NÄSTA SIDA kommer ytterligare funktioner fram LH AGRO 3.5

46 SPRUTA LH 5000 BRUKSANVISNING AUTO/MAN: Automatisk eller manuell dosering. +: Öka doseringen (visas endast om MAN är valt). -: Minska doseringen (visas endast om MAN är valt). AUTO/MAN: Här väljs manuell eller automatiskt drift. Om manuell drift valts, blinkar MAN i nedersta delen av skärmen. Dessutom visas funktionstangenterna + och -. +: Öka doseringen. När denna tangent hålls ner ökas doseringen. Hastigheten på ökningen är beroende av reglersystemets hastighet (visas enbart om MAN är valt). -: Minska doseringen. När denna tangent hålls ner minskas doseringen. Hastigheten på minskningen är beroende av reglersystemets hastighet (visas enbart om MAN är valt). Genom att trycka på NÄSTA SIDA återkommer de först visade funktionerna EXTRA TRAKTORFUNKTIONER I SPRUTPROGRAMMET METER I SPÅR: Antal körda meter i aktuellt körspår. DIST. Körd sträcka i meter eller DIST. START/ DIST. STOPP Manuell start/stopp av meterräknare. METER I SPÅR Antal körda meter i aktuellt körspår. Denna funktion används för att man efter en påfyllning skall hitta tillbaka till precis samma ställe i spåret där sprutan blev tom. Funktionen arbetar samman med funktionen RÄKNA SPÅR M som enbart syns när sprutan är avstängd. Funktionen fungerar enligt följande: Varje gång sprutan öppnas efter vändning på vändtegen startar METER I SPÅR -räknaren från 0. Om sprutan nu stängs någonstans i spåret, kommer datorn ihåg hur många meter man kört i det aktuella spåret. Efter stängning visas RÄKNA SPÅR M. OBS! Efter att sprutan har stängts i spåret, ska den inte startas igen förrän den är påfylld och åter finns på det ställe på vändtegen där sprutan startades senast. Tryck på RÄKNA SPÅR M först och kör sedan längs spåret. 5 meter innan sprutan ska startas kommer en kort varning, som också visas på skärmen SPRUTAN SKALL SNART STARTAS. När man når stället kommer ännu en akustisk varning och ett meddelande på skärmen: SPRUTAN SKALL STARTAS NU. Alarmet fortgår tills sprutan öppnas. 3.6 LH AGRO

47 LH 5000 BRUKSANVISNING SPRUTA DIST Körd sträcka i meter. Mäts utifrån den givna hastighetsgivaren. Kan antingen starta och stoppas manuellt eller av arealbrytare. Valet görs i inprogrammeringen under DISTANSBRYTARE. eller DIST. START / DIST. STOP Manuell start eller stopp av meterräknaren. Dessa funktionsknappar visas istället för DIST, då man i inprogrammeringen har valt manuell styrning av meterräknare. RAMPSEKTIONER ON/OFF Symbolen visar att arbete sker med en 2 sektioners spruta, som för tillfället har en stängd. Antal visade sektioner ges i programmeringen. R När arealmätarna inte räknar visas ett R på skärmen. LH AGRO 3.7

48 SPRUTA LH 5000 BRUKSANVISNING PÅFYLLNADSFUNKTION Med EXTRA tangenten väljs påfyllnadsfunktionen, där mängd som ska fyllas på sprutan kan räknas ut och avläsas. Det finns också en automatik som själv stänger av vattentillförseln när bestämd mängd fyllts på. Denna automatik kräver att sprutan förses med en elstyrd avstängningsventil. FYLLNADSMÄNGD: Mängden som skall fyllas i sprutan beräknas på LITER REST, HA REST, TANKVOLYM och önskad DOSERING. PÅFYLLD MÄNGD: Mängd uppmätt med påfyllnadsflödesmätare. LITER REST: Beräknad LITER REST i sprutan. OBS! Motsvarar den beräknade LITER REST inte aktuell restmängd i sprutan, skall flödesmätaren kalibreras. BERÄKNA MÄNGD: START FYLLNING: Påfyllnadsmängden beräknas genom att aktivera denna tangent. Här startas fyllningen om elstyrd påfyllnadsventil finns och mängden mäts med påfyllnadsflödesmätaren. FLÖDESTAL: Kalibreringstal för påfyllnadsflödesmätaren. KALIBRERING AV PÅFYLLNADSFLÖDESMÄTARE: Före användning av flödesmätaren skall denna kalibreras. Detta görs enklast med den inbyggda menyn i LH Kalibreringens noggrannhet beror på mängden den kalibreras med. Här visas ett exempel med 1000 liter. 1. Välj FLÖDESTAL i undermenyn. 2. Kontrollera att ett flödestal finns, annars programmeras 5000 som startflödestal. 3. Gå tillbaka till föregående meny med returtangenten. 4. Programmera en PÅFYLLNADSMÄNGD som är ca det dubbla av den kända mängd man avser att fylla. 5. Välj STARTA FYLLNING i undermenyn. 3.8 LH AGRO

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 4000 SPRUTMONITOR LH No. 020-183-S Version 1.05 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1200 MONITOR LH No. 020-122-S Version 2.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se LH

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR Vejl. Nr. 020-965-S, Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lia Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet: http://www.lh-agro.com/

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1000 MONITOR LH No. 020-012-S Version 2.00 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: www.agrotech.se LH 1000 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No. 020-510-S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 www.agrotech.se 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION BRUKSANVISNING FÖR LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION Vejl. Nr. 021-202-S, Version 2.00 A AGROTECH AB Lilla Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet:

Läs mer

Programmering och handhavande

Programmering och handhavande rogrammering och handhavande TeeJet Technologies Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark www.teejet.com 844-E TJ844E V5_E9 manual svensk.doc( Soft 5.E9 ) 1 Driftsskärmbilder: Densitet = 00 (vattten ) Vikt 00

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 Monteringsanvisning för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 ÖVERSIKTSBILD SIDAN RESERVDELAR Nr LH varunummer Beteckning Nr LH varunummer Beteckning 1 1-81-11 Skruv.9 x 9.5 18 1-168-10

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Bruksanvisning LH AGRO 1600

Bruksanvisning LH AGRO 1600 Bruksanvisning LH AGRO 1600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 ALLMÄNT 6 MONITOREN 6 FÖRE START 7 PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD 7 PROGRAMMERING AV HJULOMKRETS 8 VAL AV KÖRSPÅRSMETOD 9 METOD OJÄMN 9 METOD JÄMN

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S 1 FÖRBINDELSESKISS MONTERING AV APPARAT Apparaten skall monteras inom förarens räckvidd, helst i synfältet framför eller till höger om föraren. I moderna traktorer kan

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 001-UK V1.11 15/03/2007 Page 1 of 6 1. Förbindelseskiss Sedd från monitorns kabelsida Pol Beskrivning Kabelfärg 1 2 Hastighet signal Brun 3 Arealsignal Grön 4 Jord/OV Gul

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Manual ID GPS-5 Rev dat. 2012-06-08 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Snabb manual för Amazone GPS-Switch

Snabb manual för Amazone GPS-Switch Snabb manual för Amazone GPS-Switch Betrakta följande som endast ett komplement till förarhandboken. Installation GPS-Switch a) GPS-Switch terminalen skall skarvas in på den svarta Amatron+ kabeln med

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Manual ID GPS-6 Rev dat. 2011-10-18 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Installation av

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv

Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv Dasa Control Systems AB Dasa Control Systems AB Innehållsförteckning 1 Översikt...1 1.1 ForwarderVolume...1 1.1.1 Avverkningsobjekt... 1 1.1.2 Transportobjekt...

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

VU 201A Inställningar Waratah

VU 201A Inställningar Waratah VU 202 Waratah Sidan 2: Vu 202 i hytt, förklaring lysdioder F1-F7 Sidan 3: Brytpunktskalibrering Sidan 4-5: Vu 201A kort, elschema. Sidan 6: Montering Sidan 7: Kabelnummer i aggregat 1 VU 201A Inställningar

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-621-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 Vigtigt: Innan apparaten används är det vigtigt att läsa denna användarmanual grundligt och förstå

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer