den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt"

Transkript

1 Thomas360-rapport den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt

2 Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta och 5 lägsta påståendegenomsnitten Summering av vikt för varje kompetens för jobbroll Utvecklingsområden som skulle göra dig mer effektiv i din roll. Nyckelstyrkor och hur de observeras på arbetsplatsen. Personlig utvecklingsplan Anteckningar Appendix Rangordningar mot varje av de 9 kompetenskategorierna Vidare information 2

3 Introduktion Denna konfidentiella Thomas360-rapport har utformats för att förse dig med en detaljerad analys av informationen som mottagits från olika individer och som jämförs i Thomas360. Relation Inbjudna Färdigställd Du 1 1 Chef 1 1 Medarbetare 3 3 Team 3 2 Kund 2 2 Om antalet svar som skickats in är färre än det förväntade minsta antalet så minskar denna rapports giltighet och vi rekommenderar då försiktighet vid återkopplingen samt insamling av ytterligare feedback. Denna rapport förser dig med en summering av poängen från din chef och från de övriga personerna som har svarat på din Thomas360 inbjudan. Dessa poäng summeras för varje av följande 9 kompetenskategorier: -Förtroende -Professionalism -Drivkraft -Inflytande -Organisationsförmåga -Kommunikation -Teamarbete -Strategisk medvetenhet -Kundfokus Analysen av de 45 påståendena som är länkade till ovan visar den genomsnittliga värderingen för varje kompetenskategori (inklusive och exklusive dig själv) samt de olika poäng som givits dig. Dessutom presenteras information grafiskt och visar de fem högst och fem lägst poängsatta påståendena för att identifiera dina styrkor respektive utvecklingsområden. Du kan även jämföra variationen i viktrangordning för kompetenskategorier med dina kollegors rangordningar. 3

4 Förstå din Thomas360-rapport Rapportens huvudmål Dagens anställda har i hög grad eget ansvar för sin befattning och samarbetar i sin roll med ett brett spektrum av människor inom och utanför organisationen. Därmed blir cheferna mer att betrakta som coacher som ska hjälpa sina medarbetare att prestera. Feedback från en enstaka källa är då sällan omfattande nog för att ses som robust och av god kvalitet. 360-graders verktyg blir allt mer populära hjälpmedel för att länka ihop god kvalitetsfeedback med förbättringen av arbetsprestationer, vilket är en grundläggande del av personlig utveckling. Syftet med Thomas360 är att ta feedbacken ett steg längre genom involvera en större mängd och variation av människor i processen. Syftet med Thomas360. -Att utveckla en medvetenhet om ditt uppfattade beteende på arbetsplatsen. -Att fokusera på förändringar som du behöver göra för att utvecklas. -Att förse dig med information som låter dig bygga på det du gör bra. -Att ge dig tillfället att betänka anledningen till bedömningen. -Att hjälpa dig att vidta åtgärder -Att ge dig tillfället att ta ansvar för din egen utveckling. Denna rapport är en sammanställning av alla enkäter som du distribuerat till personer som du arbetar med. 4

5 Genomsnitt för kompetenser Tabellen nedan summerar poängbedömningen mot varje av de 9 kompetenskategorierna. Högre poäng betyder att det uppfattas att du uppvisar beteendet i stor utsträckning. Kompetenserna är ordnade så att den kompetensen med den högsta genomsnittliga poängen (exklusive kandidatens) listas längst upp. 5

6 Ett diagram med de 5 högsta och 5 lägsta påståendegenomsnitten 6

7 Summering av vikt för varje kompetens för jobbroll Följande tabell summerar hur du värderar vikten av kompetensen för din arbetsroll. Du ser också hur din uppfattning stämmer överens med hur de som givit dig feedback ser på saken. Kompetenser Rangordning Värdering 1 = Viktigast 9 = Minst viktigt 7 = Högt Du Chef Medarbeta re Team Kund Snitt 1 = Lågt Kundfokus ,5 3,0 Teamarbete ,8 2,0 Strategisk medvetenhet ,0 4,1 Kommunikation ,2 3,9 Inflytande ,8 4,2 Organisationsförmåga ,1 4,4 Drivkraft ,7 5,1 Förtroende ,9 4,6 Professionalism ,0 4,2 Rangordnings och Kompetensvärdesjämförelse - Jämför dina kompetensrangordningar med dina kompetensvärden. Dina värden visas i kolumnen längst till höger. De högst rangordnade kompetenser finns längst upp i tabellen. Högt rangordnade kompetenser vid högt värde visar på att dina nyckelfärdigheter passar väl med din nuvarande arbetsrolls prioriteter. Låga värden vid höga rangordningar visar på potentiella högprioriteringsområden för utveckling. Rangordningsskillnader - Celler som är markerade med gult visar på områden med störst skillnad i prioritetsrangordning mellan dig själv och andra respondentgrupper. Områden med stora skillnader mellan rangordning av kompetenser mellan dig själv och andra respondenter visar ofta på ett behov att diskutera din rolls prioriteter med dem som du arbetar med. Stora skillnader visar ofta på potentiella områden av spänning och missförstånd. 7

8 Kvalitativa observationer Nyckelstyrkor och hur de observeras på arbetsplatsen. Kommentarer som är sammanställda i denna del registreras exakt som de skrivits av respondenterna - de ändras, betonas, ordnas eller filtreras inte på något sätt. Där kommentarer verkar vara dubbletter har samma kommentar skrivits av mer än en respondent. Svar som givits -Toppresultat tre månader i rad säger väl allt!? Andra säljare borde se och lära hur man ska göra. Kort sagt en toppsäljare! :-) -Han är bra på att bygga kundrelationer och behålla dem -Tom är resultatorienterad -Skinn på näsan, kan höra vad andra säger om honom utan att ta illa upp. Är inte rädd för att ställa avslutsfrågan. -Beslutsam -Tom utvecklar sina försäljningsmål -Envist uthållig i att nå resultat -Tom kan få kunder att ta snabba köpbeslut -Tom kan sälja is till eskimåer -Jag tror att självförtroende betyder allt inom försäljning, utan det hade jag inte lyckats som jag gör. -Tom missar inte en avslutsmöjlighet -En riktig utförare med handlingskraft -Missar aldrig en snabb affär -Tom är snabb på att tolka kunders behov -Han är mycket målmedveten -Utmärkt försäljning! -Tom har en god marknadsuppfattning och är respekterad både av kunder och kollegor -Han förstår snabb kundens behov 8

9 Kvalitativa observationer Utvecklingsområden som skulle göra dig mer effektiv i din roll. Kommentarer som är sammanställda i denna del registreras exakt som de matats in av svaranden - de ändras, betonas, ordnas eller filtreras inte på något sätt. Där kommentarer verkar vara dubbletter har samma kommentar matats in av mer än en svarande. Svar som givits -Jag har förmodligen någon svaghet i min försäljning men jag vet inte hur det eventuellt kan påverka min roll som säljare. -Han behåller gärna expertkunskap för sig själv och ser inte nyttan med att dela den med andra -Han kan ibland verka nonchalant och arrogant. Tror inte att han ser andras åsikter som lika värdefulla -Hans bild av grupparbete är vad andra kan göra för honom. Han skulle behöva en utökad förmåga att bry sig om andra. -Trots att Tom åstadkommer bra resultat för sig själv så behöver han förstå att hans ambitioner att bli ledare kräver att han arbetsgruppen och bygger relationerna inom den. Det behövs för att fullgöra uppdraget -Tom kan bli strulig när det gäller inrapportering och gör att vi ibland sitter trångt till. Hans kundlöften är ofta inkorrekta och innebär en hel del merarbete med kundreklamationer och återbetalningar. -Rapportera i tid så att vi kan sammanställa resultat -Tom är bra på att ta tag i saker direkt men kan behöva tänka på konsekvenser på lång sikt. Ett bättre handhavande av planering och genomförande skulle ge honom bättre utrymme i sitt tidsutnyttjande. Ibland pressar han sig själv och sin omgivning helt i onödan, det kan undvikas med bättre planering och framförhållning. -Tom är verkligen frustrerande att arbeta med. Han kommer aldrig in med rapporter i tid. -Jag funderar över personlighetsutveckling när jag har ett bra resultat att luta mig mot. I annat fall låter jag det bli lågprioriterat. -Team work -Teamarbete -Kundservice -Tom är ingen teamspelare, och det kan vara bra för honom att veta att han själv kan behöva hjälp någon gång -Han kan ibland vara slarvig i kundbehovsanalysen och hellre för en affär än att titta djupare för att göra en större. Detta skadar firmans rykte han måste lära sig att tänka på följderna. -Bli bättre på internkommunikation! -Tom låter småsaker glida mellan händerna och det ger kollegor merarbete att städa upp efter honom. Ett exempel kan vara att han gör affär med kund men glömmer att fylla i kundens specifika önskemål - det finns ett speciellt utrymme i formuläret för den typen av information!!!! Om Tom bara kunde lära sig att göra detta ordentligt så skulle det spara mycket tid och lidande. 9

10 -Tom har goda försäljningssiffror nyligen men det beror till stor del på andras arbete. Det har kommit till ett stadium där ingen vill arbeta med honom. Han skulle vinna mycket på att dela med sig av support och beröm 10

11 Personlig utvecklingsplan Skriv upp dina utvecklingsbehov och mål. Använd denna sida för att summera dina nyckelutvecklingsmål som identifierats som ett resultat av din Thomas360. Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum 11

12 Anteckningar 12

13 Appendix Rangordningar mot varje av de 9 kompetenskategorierna Förklaring av följande tabeller Varje kompetens har delats upp i påståenden, på vilka du får feedback. Varje påstående har en summering av distributionen av poäng från Kandidaten själv, Chef, Medarbetare, Team, Kunder och Andra lämpliga personer. Utvärderarna har poängsatt påståendena baserade på sina observationer såsom följer: -7 - I hög utsträckning - deltagaren är utomordentlig och kan anses som en förebild inom detta område Tillfredsställande - deltagaren möter en tillfredsställande standard för sin roll I låg utsträckning - deltagaren behöver ansenligt stöd eller utveckling inom detta område. -Inte observerad/inte relevant - deltagaren har inte haft tillfälle att visa denna kunskap eller så är det inte relevant för deras roll. I tabellerna som följer kallas denna kolumn "Inte observerad". Varje påstående ges en genomsnittlig poäng och varje kompetens har ett genomsnittligt poängvärde. 1. Där Inte observerat/inte relevant har valts exkluderas det när den genomsnittliga poängen beräknas. 2. Den genomsnittliga poängen för varje respondentgrupp visas med ett decimaltecken. 3. Påståendets genomsnitt är det beräknade vägda genomsnittsvärdet för varje respondentgrupp. Totalrutan till vänster visar genomsnittet exklusive kandidaten; totalrutan till höger visas genomsnittet inklusive kandidaten. 4. Kompetensgenomsnittet beräknas från de vägda påståendegenomsnitten (2). Om ett påstående inte observerats av någon inkluderas det inte i kompetensgenomsnittet. Förtroende 13

14 Skapar snabbt trovärdighet Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 5,3 Team 2 6,0 Kund till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,0 5,2 Har lätt för att skapa goda förbindelser Chef 1 5,0 Medarbetare 3 5,0 Team 2 6,0 Kund 2 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,0 5,4 Uppnår överenskommelser som gagnar båda parter Chef 1 4,0 Medarbetare till 3 2,3 Team 2 3,0 Kund till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,8 Uppvisar entusiasm och engagemang Chef 1 5,0 Medarbetare till 6 5,3 Team till 6 5,5 Kund till 6 5,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,3 5,7 Skapar sig ett rykte om pålitlighet Chef 1 5,0 Medarbetare till 6 5,3 Team till 6 5,5 Kund till 5 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,0 5,4 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,6 5,1 14

15 Inflytande Får kunder att känna sig nöjda med ett köp Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 3,7 Team till 3 2,5 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,6 Säljer på företagets goda rykte Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 5,0 Team 2 4,0 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,6 5,1 Behandlar kunders invändningar effektivt Chef 1 3,0 Medarbetare till 4 2,7 Team 2 3,0 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,9 3,5 Visar gott självförtroende Chef 1 7,0 Medarbetare till 6 5,7 Team till 7 6,5 Kund till 5 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,8 6,0 Influerar kundens viktigaste beslutsfattare Chef 1 5,0 Medarbetare till 5 4,3 Team till 4 3,5 Kund 1 1 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,7 5,2 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,2 4,7 15

16 Kommunikation Tydliggör sin förståelse av köparens behov Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 4,0 Team till 4 3,5 Kund till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,0 4,4 Är en god verbal kommunikatör Chef 1 4,0 Medarbetare till 7 6,0 Team till 7 6,5 Kund 2 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,6 5,9 Förstår outsagda signaler från kunder Du 1 5,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 4 3,0 Team till 3 2,5 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,4 Kan skriva säljande offerter Chef 1 5,0 Medarbetare 3 5,0 Team till 6 5,5 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,8 5,2 Lyssnar aktivt utan att avbryta Chef 1 2,0 Medarbetare till 3 2,3 Team till 3 2,5 Kund till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,3 3,1 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 3,9 4,4 16

17 Teamarbete Inspirerar till engagemang för att göra teamet framgångsrikt Chef 1 1,0 Medarbetare 3 1,0 Team 2 2,0 Kund 1 1 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 1,5 2,6 Delar med sig av kunskap och information Chef 1 2,0 Medarbetare till 3 2,7 Team 2 1,0 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,2 3,1 Uppmanar alla i organisationen att se sig själva som en del av ett team Chef 1 2,0 Medarbetare till 3 2,3 Team 2 2,0 Kund 1 1 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,3 3,1 Erbjuder hjälp och stöd till alla medlemmar i teamet Chef 1 1,0 Medarbetare till 2 1,7 Team 2 2,0 Kund 1 1 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 1,7 2,7 Delar med sig av erkännande för försäljningsframgångar Chef 1 2,0 Medarbetare till 3 2,3 Team till 3 2,5 Kund 1 1 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,5 3,4 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 2,0 3,0 17

18 Organisationsförmåga Slutför administrativa uppgifter i tid Du 1 4,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 3 2,3 Team till 3 2,5 Kund 1 1 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,5 2,8 Tillser att löften och åtaganden till kunden fullföljs i tid Chef 1 3,0 Medarbetare till 4 3,3 Team 2 4,0 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,3 3,9 Identifierar insatser som krävs för att uppnå försäljningsmål Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 5,3 Team 2 7,0 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,5 5,8 Övervakar uppnåelse av försäljningsmål Chef 1 5,0 Medarbetare till 7 5,3 Team till 6 5,5 Kund 2 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,2 5,6 Sätter utmanande men realistiska mål Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 4,7 Team till 7 6,5 Kund till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,4 5,5 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,4 4,7 18

19 Drivkraft Uppvisar uthållighet vid svårigheter Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 5,0 Team till 5 4,5 Kund till 5 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,2 4,8 Förblir fokuserad under press Chef 1 5,0 Medarbetare 3 5,0 Team 2 5,0 Kund 1 1 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,8 5,2 Uppvisar drivkraft och bestämdhet Chef 1 7,0 Medarbetare till 6 5,3 Team till 6 5,5 Kund 2 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 6,0 Är fokuserad på resultatet Chef 1 7,0 Medarbetare till 7 6,3 Team till 7 6,5 Kund till 6 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,2 6,4 Identifierar områden med nya möjligheter Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 5,3 Team till 5 4,5 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,7 5,0 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 5,1 5,5 19

20 Strategisk medvetenhet Underlättar relationer mellan externa och interna kunder Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 3,7 Team till 4 3,5 Kund 1 1 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,3 4,0 Ser till att uppdaterad information innehas om kunder och konkurrenter Du 1 5,0 Chef 1 2,0 Medarbetare till 4 3,0 Team till 5 4,0 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,4 Tar beräknade risker vid strategiska beslut Chef 1 5,0 Medarbetare till 6 5,3 Team till 6 5,5 Kund 1 1 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,2 5,6 Förstår nödvändigheten av att kontinuerligt förbättra produkter och tjänster Chef 1 4,0 Medarbetare till 5 4,0 Team 2 5,0 Kund 2 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,2 4,8 Använder sig av konkurrenters svagheter Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 5,7 Team till 6 5,0 Kund 1 1 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,9 5,3 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,1 4,6 20

21 Professionalism Försöker kontinuerligt öka sin kunskap Chef 1 4,0 Medarbetare till 5 4,3 Team till 4 3,5 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,7 4,2 Uppvisar en djup förståelse för produktsortimentet Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 5,0 Team 2 5,0 Kund till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,6 4,9 Söker högkvalitativa referenser från olika källor Chef 1 5,0 Medarbetare till 5 4,3 Team till 5 4,5 Kund 2 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,5 5,0 Accepterar konstruktiv feedback på ett positivt sätt Chef 1 2,0 Medarbetare till 4 3,0 Team 2 3,0 Kund till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,6 3,5 Ser avslutsmöjligheter Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 5,7 Team till 7 6,5 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,4 5,7 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,2 4,7 21

22 Kundfokus Bygger partnerskapsrelationer med kunden Du 1 5,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 4 3,5 Kund till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,5 3,8 Vinner kunders förtroende och respekt Chef 1 2,0 Medarbetare till 5 3,0 Team 2 3,0 Kund 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,8 3,4 Tillser att kundbehoven förblir en prioritet Du 1 4,0 Chef 1 2,0 Medarbetare till 4 3,0 Team till 6 5,5 Kund till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,8 3,8 Frågar aktivt efter feedback från kunder Chef 1 2,0 Medarbetare till 3 2,7 Team till 3 2,5 Kund till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,4 3,1 Svarar flexibelt på kunders behov Du 1 5,0 Chef 1 2,0 Medarbetare 3 2,0 Team 2 3,0 Kund till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,4 2,9 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 3,0 3,4 22

23 Vidare information Introduktion av Thomas International Under de senaste 25 åren har Thomas International blivit en global leverantör av objektiva personutvecklingssystem och organisationsutvärderingsverktyg som hjälper organisationer att rekrytera, behålla, utveckla och utbilda sin personal. Vi utför över en miljon utvärderingar för engelska företag varje år. Vi finns i över 60 länder och vår beteendeutvärdering är tillgänglig på 56 olika språk. Vi ger dig verktygen för att motivera, stimulera och uppmuntra personer i din organisation genom att höja människors självmedvetenhet, självkänsla och självförtroende. ThomasSystemet ger oss noggranna, giltiga och objektiva utvärderingar som låter arbetsgivare förstå och utveckla sin personals fulla potential. Vi förser professionell HR-personal, chefer och ledare med verktyg och utbildning för att motivera, engagera och coacha individer. Thomas360 Thomas International välkomnar alltid feedback om rapportens stil och innehåll. Thomas360 underhålls av Thomas International. Om du behöver support om systemet kontaktar du vänligen oss direkt enligt nedan: Thomas International Harris House 17 West Street Marlow Buckinghamshire SL7 2LS United Kingdom Tel No: +44 (0) Web: 23

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Bästa praxis för medarbetarsamtal

Bästa praxis för medarbetarsamtal Bästa praxis för medarbetarsamtal En digital guide www.thomasinternational.net 1 Innehåll 3 Introduktion 4 Enskilda Fastställa mål och tillvägagånssätt samtal 7Halvårsuppföljning 8Årlig avstämning 6Användning

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL 17-04-24 Agenda Vad är kommunikativt ledarskap? Varför så viktigt? Kommunikatörens roller

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhetsklimat på arbetsplatsen

Nordiskt frågeformulär om säkerhetsklimat på arbetsplatsen NOSACQ-50- Swedish Nordiskt frågeformulär om säkerhetsklimat på arbetsplatsen Syftet med detta frågeformulär är att få din uppfattning om säkerheten på den här arbetsplatsen. Dina svar kommer att bearbetas

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 78 8 0 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 9 0 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer