Resistensbestämning. lappdiffusionsmetod. Version 5.0 Februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resistensbestämning. lappdiffusionsmetod. Version 5.0 Februari 2015"

Transkript

1 Resistensbestämning enligt EUCAST lappdiffusionsmetod Version 5.0 Februari 2015

2 Innehåll Media Inokulatberedning Inokulering av plattor Antibiotikalappar Inkubering Avläsning Tolkning Kvalitetskontroll Felsökning EUCAST 2015 Version 5.0 2

3 Ändringar i bildspelet om EUCAST lappdiffusionsmetod Version Version 5.0 Februari 2015 Version 4.0 Augusti 2014 Version 3.0 Maj 2013 Ändringar Information om förlängd inkubering för glykopeptider och enterokocker tillagt på bild 20. E. coli ATCC flyttad till rutinmässig kvalitetskontroll. Tryckfel för DSM-nummer korrigerat på bild 31. Kommentar om att H. influenzae NCTC 8468 ska utgå, tillagt på bild 32. H. influenzae ATCC tillagd som kvalitetskontrollstam på bild 32. Tryckfel för ATCC-nummer för E. faecalis ATCC korrigerat på bild 33. Corynebacterium spp. tillagt på bild 7 och 20. Förtydligande angående förvaring och hantering av agarplattor på bild 10. Förtydligande angående defibrinerat hästblod och β-nad på bild 5. Pasteurella multocida, Campylobacter jejuni och coli tillagt på bild 6 och 19. Förtydligande angående selektion av kolonier för lappdiffusion på bild 11 och 12. Förtydligande angående agarplattor på bild 13. Ändring av glykopeptider till vankomycin för Enterococcus spp. på bild 26. Ändring av Staphylococcus spp. till S. aureus för bensylpenicillin på bild 27. Tillägg av länk för kvalitetskontrollstammar med specifika resistensmekanismer på bild 29. Campylobacter jejuni ATCC tillagd på bild 30. DSM- och CCUG-nummer tillagt för E. faecalis ATCC på bild 31. EUCAST 2015 Version 5.0 3

4 Ändringar i bildspelet om EUCAST lappdiffusionsmetod Version Version 2.1 Januari 2012 Version 1.0 December 2009 Ändringar Ny terminologi (Streptokocker viridansgruppen) och tillägg av Listeria monocytogenes på bild 6 och 19. Förtydligande angående agardjup på bild 7. Förtydligande angående avläsning av zoner på bild 23 och 25. Tillägg av undantag vid avläsning av zoner på bild 27. Tillägg av spanska stamkollektionsnummer på bild 30 och 31. Tillägg av K. pneumoniae ATCC och E. faecalis ATCC på bild 31. Bildspelet om EUCAST lappdiffusionsmetod publiceras för första gången på EUCAST hemsida i engelsk version. EUCAST 2015 Version 5.0 4

5 Media EUCAST 2015 Version 5.0 5

6 Media Använd endast Mueller Hintonagar (MH) För krävande organismer används MH-F (Mueller Hinton- Fastidious), dvs MH med tillsats av 5% hästblod (mekaniskt defibrinerat) och 20 mg/l β-nad. Använd β-nad (Nikotinamid Adenin Dinukleotid) med en renhet på 98%. EUCAST 2015 Version 5.0 6

7 Media för olika organismer Organismer Enterobacteriaceae Pseudomonas spp. Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter spp. Staphylococcus spp. Enterococcus spp. Streptococcus pneumoniae Streptokocker grupp A, B, C och G Streptokocker viridansgruppen Haemophilus spp. Moraxella catarrhalis Listeria monocytogenes Pasteurella multocida Campylobacter jejuni och coli Corynebacterium spp. Övriga krävande organismer Medium Mueller Hintonagar Mueller Hintonagar + 5% defibrinerat hästblod + 20 mg/l β-nad (MH-F) Ej klart EUCAST 2015 Version 5.0 7

8 Egen tillverkning av agarplattor Tillverka MH-plattor enligt tillverkarens instruktioner. Låt agarn svalna till C innan blod eller β-nad tillsätts, blanda väl och dispensera plattorna omedelbart. Dispensera plattorna på en plan yta för att få ett jämnt djup på 4.0 ± 0.5 mm. Om upprepade mätningar ger ett agardjup över eller under 4 mm, justera volymen även om agardjupet är inom mm. Vanligt förekommande storlekar på Petriskålar är 90 mm (~25 ml), 100 mm (~31 ml), 150 mm (~71 ml) och kvadratiska 100 mm (~40 ml). EUCAST 2015 Version 5.0 8

9 Kvalitetskontroll av Mueller Hintonagar Kontrollera att alla batcher av Mueller Hinton hamnar inom QC-gränserna för alla relevanta kombinationer av bakterier och antibiotika. Observera: P. aeruginosa ATCC och aminoglykosider: Zoner utanför QC-intervallet indikerar för höga eller låga koncentrationer av divalenta katjoner i agarn. E. faecalis ATCC och trimetoprim/trim-sulfa: För små zoner eller växt in till lappen indikerar för höga halter av tymin och tymidin i agarn. EUCAST 2015 Version 5.0 9

10 Torkning och förvaring av agarplattor Agarplattor ska förvaras vid 4-10 C. Torkning, förvaring och hållbarhet hos egentillverkade agarplattor kan variera beroende på lokala förhållanden (temperatur, fukthalt mm). Köpta agarplattor ska förvaras enligt tillverkarens rekommendationer och användas innan utgångsdatum. MH-F plattor som förvaras i plastpåse eller annan försluten förpackning kan behöva torkas före användning. På detta sätt undviks fukt som annars kan ge problem med otydliga zonkanter och/eller dimma i zon. Agarplattorna ska vara rumstempererade vid inokulering. Det ska inte finnas vattendroppar på agarytan, men plattorna ska inte heller vara för torra. EUCAST 2015 Version

11 Inokulat Inokulatet ska motsvara grumligheten hos en McFarland 0.5-standard*. * Motsvarar ungefär 1-2 x 10 8 CFU/mL för E. coli. EUCAST 2015 Version

12 Plocka isolerade kolonier från en övernattskultur på icke selektivt medium EUCAST 2015 Version

13 Inokulatberedning Plocka om möjligt flera morfologiskt lika kolonier för att undvika att välja en atypisk variant. Slamma kolonierna i 0.85% NaCl till en homogen lösning som motsvarar en McFarland 0.5-standard. Undantag: Streptococcus pneumoniae slammas till McFarland 0.5 från en blodplatta, men till McFarland 1.0 från en chokladplatta. Justera grumligheten genom att tillsätta mer bakterier eller NaCl till slamningen. Mät gärna till McFarland 0.5 med en densitometer. EUCAST 2015 Version

14 Inokulering av plattor Använd helst inokulatet inom 15 minuter från slamning och alltid inom 60 minuter. Doppa en bomullspinne i slamningen och tryck bort överflödig vätska mot insidan av röret. Se till att agarplattorna är rumstempererade. Sprid inokulatet jämnt över hela agarytan, antingen för hand i tre riktningar eller med hjälp av en rotator. EUCAST 2015 Version

15 Undvik överinokulering Det är viktigt att inte överinokulera plattorna så att växten blir för tjockt. Kontrollera att zonerna för kontrollstammarna hamnar inom rekommenderade QC-intervall. För tjockt inokulat kan resultera i för små zoner. Tryck bort överflödig vätska genom att försiktigt pressa bomullspinnen mot insidan av röret innan inokulatet sprids ut (undvik dock en alltför torr bommullspinne för grampositiva organismer). EUCAST 2015 Version

16 Förvaring av antibiotikalappar Förvara lager av antibiotikalappar enligt tillverkarens rekommendationer. Lappar som är i bruk förvaras mörkt vid 4-8 C i förslutna behållare med torkmedel. Låt behållarna nå rumstemperatur innan de öppnas för att undvika kondensation på lapparna. Det är bättre att förvara antibiotikalapparna i rumstemperatur under dagen än att flytta dem in och ut ur kylen upprepade gånger. Använd inte antibiotikalappar som har passerat utgångsdatum (se förpackningen). EUCAST 2015 Version

17 Applicering av antibiotikalappar Antibiotikalapparna ska appliceras inom 15 minuter från att plattorna inokulerats. Lapparna ska ligga plant på ytan av mediet. Lapparna ska vara fördelade så att zonerna inte överlappar varandra. Överlappande zoner försvårar avläsningen och kan ge interaktioner mellan olika antibiotika. EUCAST 2015 Version

18 Sammanfattning Inokulering Slamma isolerade kolonier plockade från en icke-selektiv agarplatta som är inkuberad över natten. Justera till McFarland 0.5, gärna med en densitometer. Använd helst inokulatet inom 15 minuter. Doppa en steril bommullspinne i slamningen och tryck bort överflödig vätska mot insidan av röret. Sprid ut inokulatet jämnt över hela agarytan. Applicera antibiotikalappar inom 15 minuter från inokulering och påbörja inkubering av plattorna inom ytterligare 15 minuter. EUCAST 2015 Version

19 Inkubering Vänd plattorna upp-och-ned och påbörja inkubering inom 15 minuter från att antibiotikalapparna har applicerats. Detta förhindrar prediffusion, vilket annars kan resultera i för stora zoner. Inkubera plattorna i så små staplar som möjligt för att undvika ojämn uppvärmning, vilket kan påverka zonstorlekarna (beroende på inkubatorns effektivitet). MH inkuberas i luft och MH-F i luft med 4-6% CO 2. EUCAST 2015 Version

20 Inkubering Organism Enterobacteriaceae Pseudomonas spp. Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter spp. Staphylococcus spp. Enterococcus spp. Streptokocker grupp A, B, C och G Streptokocker viridansgruppen Streptococcus pneumoniae Haemophilus spp. Moraxella catarrhalis Listeria monocytogenes Pasteurella multocida Campylobacter jejuni och coli Corynebacterium spp. Övriga krävande organismer Inkubering 35±1 ºC i luft h 35±1 ºC i luft h 35±1 ºC i luft h 35±1 ºC i luft h 35±1 ºC i luft h 35±1 ºC i luft h (24 h för glykopeptider) 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h 41±1 ºC i mikroaerob miljö 24 h (40-48h) 35±1 ºC i luft med 4-6% CO h (40-48h) Ej klart EUCAST 2015 Version

21 minutersregeln Observera: Använd helst inokulatet inom 15 minuter från slamning och alltid inom 60 minuter. Applicera antibiotikalappar inom 15 minuter från att plattorna inokulerats. Påbörja inkubering inom 15 minuter från att antibiotikalapparna applicerats. EUCAST 2015 Version

22 Undersökning av plattor efter inkubering Växten ska vara konfluerande. Det är viktigt att växten är jämn för att få fina zonkanter (se exempel på nästa bild). Om enskilda kolonier syns är inokulatet för tunt och resistensbestämningen måste göras om. EUCAST 2015 Version

23 Växten ska vara jämn och konfluerande så här!...men inte så här! EUCAST 2015 Version

24 Avläsning Håll plattan på ca 30 cm avstånd, ta hänsyn till all växt som syns med blotta ögat och läs zonerna där växten slutar. Exempel: E. coli Ciprofloxacin S. aureus Erytromycin KNS Trimetoprim S. pneumoniae Rifampicin EUCAST 2015 Version

25 Avläsning MH Mät zoner från baksidan mot en mörk bakgrund med belysning mot plattan MH-F Mät zoner från ovansidan utan lock med belysning mot plattan EUCAST 2015 Version

26 Avläsning Håll inte upp plattan mot ljuset och använd inte förstoringsglas (se undantag nedan). Mät zonerna med skjutmått, linjal eller med en automatisk zonavläsare. Om enskilda kolonier växer in i zonen, kontrollera om det är en kontamination och upprepa resistensbestämningen vid behov. EUCAST 2015 Version

27 Avläsning undantag (1) Organism Antibiotika Avläsning Proteus spp. Alla Bortse från svärmning. Streptococcus spp. Alla Läs där växten slutar och inte där hemolysen slutar. Alla Trimetoprim Trimetoprim-sulfametoxazol Bortse från en tunn hinna av växt in till lappen i en i övrigt tydlig zon. Staphylococcus spp. Linezolid Håll upp plattan mot ljuset och undersök zonen. Enterococcus spp. Vankomycin Håll upp plattan mot ljuset och undersök zonen. Enterobacteriaceae Ampicillin Bortse från tunn inväxt i form av en inre zon som kan uppstå med viss Mueller Hintonagar. EUCAST 2015 Version

28 Avläsning undantag (2) Organism Antibiotika Avläsning E. coli Mecillinam Bortse från isolerade kolonier i zonen. S. aureus Bensylpenicillin Håll upp plattan mot ljuset och undersök zonkanten noggrant. Staphylococcus spp. Cefoxitin Undersök zonen noggrant för att detektera ev. kolonier i zonen. EUCAST 2015 Version

29 Tolkning Kontrollera att zonerna för kontrollstammarna hamnar inom angivna QC-intervall innan resultaten tolkas. Uppmätta zondiametrar (avrundade till närmsta millimeter) tolkas till S, I och R enligt publicerade brytpunktstabeller ( eller Alternativt kan mallar med EUCAST brytpunkter användas. EUCAST 2015 Version

30 Kvalitetskontroll Använd rekommenderade kvalitetskontrollstammar i laboratoriets rutinmässiga arbete (se EUCAST QC Tables). Kvalitetskontrollstammar med definierade resistensmekanismer kan användas för att detektera specifika resistensmekanismer (se EUCAST QC Tables). Kvalitetskontrollstammar kan köpas från stamkollektioner eller vissa leverantörer av material för resistensbestämning. EUCAST 2015 Version

31 EUCAST kvalitetskontrollstammar Organism Stamkollektionsnummer Egenskaper E. coli ATCC 25922; NCTC CIP 7624; DSM 1103 CCUG 17620; CECT 434 E. coli ATCC 35218; NCTC CIP ; DSM 5923 CCUG 30600; CECT 943 P. aeruginosa ATCC 27853; NCTC CIP 76110; DSM 1117 CCUG 17619; CECT 108 S. aureus ATCC 29213; NCTC CIP ; DSM 2569 CCUG 15915; CECT 794 E. faecalis ATCC 29212; NCTC CIP ; DSM 2570 CCUG 9997; CECT 795 Känslig, vildtyp TEM-1 β-laktamasproducerande Känslig, vildtyp Svagt β-laktamasproducerande Känslig, vildtyp EUCAST 2015 Version

32 EUCAST kvalitetskontrollstammar Organism Stamkollektionsnummer Egenskaper S. pneumoniae ATCC 49619; NCTC CIP ; DSM CCUG H. influenzae NCTC 8468*; CIP5494 CCUG H. influenzae ATCC 49766; NCTC CIP ; DSM CCUG Campylobacter jejuni ATCC 33560; NCTC 11351; CIP 702; DSM 4688 CCUG Nedsatt känslighet för bensylpenicillin Känslig, vildtyp Känslig, vildtyp Känslig, vildtyp * H. influenzae NCTC 8468 har en ovanlig morfologi och kommer att utgå EUCAST 2015 Version

33 Kontrollstammar för detektion av specifika resistensmekanismer Organism Stamkollektionsnummer Egenskaper K. pneumoniae ATCC ; NCTC CCUG 45421; CECT 7787 S. aureus NCTC E. faecalis H. influenzae ATCC 51299; NCTC CIP ; DSM CCUG ATCC 49247; NCTC CIP ; DSM 9999 CCUG ESBL-producerande (SHV-18) Oxacillin-heteroresistent, meca-positiv Höggradigt aminoglykosidresistent (HLAR) och vankomycinresistent (vanb positiv) β-laktamasnegativ, ampicillin-resistent (BLNAR) EUCAST 2015 Version

34 Stamkollektioner ATCC: American Type Culture Collection, Parklawn Drive, Rockville, MD 20852, USA. NCTC: National Collection of Type Cultures, Health Protection Agency Centre for Infections, 61 Colindale Avenue, London NW9 5HT, Storbritannien. CIP: Collection de Institut Pasteur, Rue du Docteur Roux, Paris Cedex 15, Frankrike. DSMZ: Deutsche Stammsammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen, Mascheroder Weg 16, D Braunschweig, Tyskland. CCUG: The Culture Collection University of Gothenburg, Sverige. CECT: Colección Española de Cultivos Tipo, Universidad de Valencia, Burjassot, Valencia, Spanien. EUCAST 2015 Version

35 Rutinmässig kvalitetskontroll Kvalitetskontroll bör utföras dagligen, särskilt för antibiotika som används rutinmässigt. Kvalitetskontrollen skall alltid läsas och bedömas innan de kliniska isolaten läses. Bedömningen görs på resultaten från de senaste 20 konsekutiva mätningarna. Var uppmärksam på trender och på zoner som upprepade gånger hamnar över eller under målvärdet. Om två eller fler av 20 mätningar ligger utanför intervallet krävs felsökning. EUCAST 2015 Version

36 Zondiameter (mm) Övervakning av QC-resultat Enstaka mätningar utanför QC-intervallet Alla mätningar inom intervallet men på samma sida om målvärdet. Övre gränsvärde Målvärde Nedre gränsvärde Konsekutiva mätningar utanför intervallet på samma sida om målvärdet Dag EUCAST 2015 Version

37 Åtgärder vid avvikande QC-resultat Om två ickekonsekutiva mätningar av 20 hamnar utanför QCintervallet rapportera resultaten från resistensbestämningen, men gör felsökning. Om två konsekutiva mätningar av 20 hamnar utanför QC- intervallet gör felsökning innan resultaten rapporteras. Resistensbestämningen kan behöva göras om. Om flera antibiotikalappar (>2) ligger utanför respektive QC-intervall samma dag gör felsökning innan resultaten rapporteras. Resistensbestämningen kan behöva göras om. Om en kontrollstam med specifika resistensmekanismer inte uppvisar resistens svara inte ut resultaten, undersök och gör om resistensbestämningen. EUCAST 2015 Version

38 Hantering av kontrollstammar Förvara kontrollstammarna vid -70 C på keramiska pärlor/kulor i små portioner. Se till att ha minst ett arkivrör och flera bruksrör i frysen. Alternativ förvaring är frystorkat material eller kommersiellt tillgängliga produkter. Från ett bruksrör görs varje vecka en veckoplatta på ickeselektivt medium. Från veckoplattan stryks varje dag en färsk platta som används till morgondagens kvalitetskontroll. Endast för krävande organismer får man använda seriell omstrykning av den dagliga färska plattan. EUCAST 2015 Version

39 Potentiella felkällor (1) Förvaring av plattor Ej följt instruktioner vid tillverkning av plattor Medium Variation mellan batcher eller byte av leverantör Tillsatser (variation mellan batcher, fel mängd eller passerat utgångsdatum) ph Agardjup/Agarvolym Passerat utgångsdatum Test- förhållanden Ej följt minutersregeln (använd slamning inom 15 min, applicera lappar inom 15 min, inkubera inom 15 min) Inkubering (temperatur, miljö och tid) Felaktig inokulering (för tjockt, tunt eller ojämnt inokulat) Avläsning med fel belysning eller bakgrund Avläsning av zoner EUCAST 2015 Version

40 Potentiella felkällor (2) Antibiotikalappar Kontrollstammar Fel antibiotikalapp (fel antibiotika eller fel lappstyrka) Antibiotikainnehåll (felaktig förvaring, känsliga antibiotika, passerat utgångsdatum) Lapparna inte rumstempererade när behållaren öppnats För många lappar på plattan (interaktion mellan lappar) Fel kvalitetskontrollstam Mutation Kontamination För gammal kultur EUCAST 2015 Version

41 EUCAST hemsida Följ regelbundet uppdateringar i metodologi, QC-tabeller och brytpunktstabeller på EUCAST hemsida Vid eventuella frågor kontakta eller EUCAST sekretariat (se hemsida). EUCAST 2015 Version

42

Avläsningsguide. EUCAST lappdiffusionsmetod

Avläsningsguide. EUCAST lappdiffusionsmetod Avläsningsguide EUCAST lappdiffusionsmetod Version 4.0 Augusti 2014 Ändringar i EUCAST avläsningsguide Version Version 4.0 Augusti 2014 Version 3.0 Maj 2013 Version 2.0 Maj 2012 Version 1.0 September 2010

Läs mer

Extern och intern kvalitetskontroll. Erika Matuschek EUCAST Laboratory for AST

Extern och intern kvalitetskontroll. Erika Matuschek EUCAST Laboratory for AST Extern och intern kvalitetskontroll Erika Matuschek EUCAST Laboratory for AST Kvalitetskontroll Nödvändigt för att kunna lita på sina resultat! Extern kvalitetskontroll Att provocera laboratoriets rutiner

Läs mer

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter och pågående arbete EUCAST Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter EUCASTs brytpunktstabell v 4.0 Nya brytpunkter (I) Enterobacteriaceae Amoxicillin-klavulansyra (okomplicerad

Läs mer

Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Brytpunktstabeller för tolkning av MIC-värden och zondiametrar NordicAST Version 6.0, 2016-01-01 Baserat på EUCAST Version 6.0 Innehåll Externa

Läs mer

Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre. Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012

Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre. Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012 Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012 Syfte Utvärdera automatiserad MIC-bestämning och lappdiffusion mot ISO referensmetoden broth

Läs mer

Isolering av bakterier Diskdiffusion E-test och utvidgad resistensbestämning Vid multiresistenta fynd - anmälning till vårdhygienen.

Isolering av bakterier Diskdiffusion E-test och utvidgad resistensbestämning Vid multiresistenta fynd - anmälning till vårdhygienen. Isolering av bakterier Diskdiffusion E-test och utvidgad resistensbestämning Vid multiresistenta fynd - anmälning till vårdhygienen. PCR analys för påvisande av resistensgenen ex: mec-genen (MRSA) Sekvenseringen,

Läs mer

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET Sivu 1 REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET Evira 3484/bilaga 2/version 8 RESISTENSBESTÄMNING Bilaga 2. SIR-gränsvärden av den diskdiffusionsmetoden 1,2,3 AMINOGLYKOSIDER Gentamicin Hund Enterobacteriaceae, Pseudomonas

Läs mer

BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F)

BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-257491.01 Reviderad: Augusti 2016 BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) AVSEDD ANVÄNDNING BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) (BD Mueller Hinton-agar för

Läs mer

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Snabb resistensbestämning Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Varför? Ökande antibiotikaresistens Felaktig antibiotikabehandling ger ökad risk för död hos våra svårast sjuka

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Sammanställt av Inga Fröding, ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Huddinge, 20120113 Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Sammanställt av Aina Iversen, mikrobiolog Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk mikrobiologi, Solna 2011-09-15 Uppdaterad

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2010-2015

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Nyheter i resistensbestämning 2014-2015. Jenny Åhman EUCAST Development Laboratory

Nyheter i resistensbestämning 2014-2015. Jenny Åhman EUCAST Development Laboratory Nyheter i resistensbestämning 2014-2015 Jenny Åhman EUCAST Development Laboratory Brytpunktstabell v. 4.0 Enterobacteriaceae Pefloxacin och Salmonella spp. Pseudomonas spp. (zonbrytpunkter) Staphylococcus

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet

Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet 2001-2009 10 8 2001 2002 % R 6 4 3,8 3,2 4,5 4,7 2003 2004 2005 2006 2007 2 0 0,8 Oxacillin/ Cefoxitin (=MRSA) Erythromycin Clindamycin Fusidic

Läs mer

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2015

Läs mer

Antibiotikaresistens i Uppsala län och Sverige

Antibiotikaresistens i Uppsala län och Sverige Antibiotikaresistens i Uppsala län och Sverige T o m 215 12 Antal inrapporterade fall av ESBL per 1 invånare och år i Uppsala län respektive Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten 1 Antal fall per 1 invånare

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2014

Läs mer

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet och konsekvenser för empirisk behandling Gunnar Kahlmeter Klinisk mikrobiologi Landstingen Kronoberg och Blekinge ECDC, Czech ministerial conferance,

Läs mer

Resistensläge i öppenvård:

Resistensläge i öppenvård: Resistensläge i öppenvård: S. aureus i sårodlingar Haemophilus influenzae i nasofarynxodlingar Streptococcus pneumoniae i nasofarynxodlingar E. coli i urinodlingar Inga Fröding och Christian Giske Klinisk

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 201 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Det var ett stort intresse för årets ringtest med nästan dubbelt så många arbetsplatser som förra året. Det negativa provet och E coli

Läs mer

Analys av antibiotikakänslighet hos bakterier med diskdiffusionsmetoden

Analys av antibiotikakänslighet hos bakterier med diskdiffusionsmetoden Ansvarig Suvi Nykäsenoja Sida/sidor 1 / 9 Analys av antibiotikakänslighet hos bakterier med diskdiffusionsmetoden 1 Metodreferenser och avvikelser CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and

Läs mer

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY Sk Conjuncti No Phary Mou Lower Anterior Vagi BACTERIUM in va se nx th Intestine urethra na Staphylococcus epidermidis (1) ++ + ++ ++

Läs mer

Direkt resistensbestämning

Direkt resistensbestämning Direkt resistensbestämning (Direct Antimicrobial usceptibility Testing, D-AT) Martin undqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro Varför? Ökande resistens

Läs mer

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN BA-256665.02-1 - BRUKSANVISNING DELVIS FÄRDIGSTÄLLDA MEDIER I FLASKA BA-256665.02 Reviderad: Augusti 2003 BD Tryptic Soy Agar AVSEDD ANVÄNDNING BD Tryptic Soy Agar (sojaagar), som levereras i flaskor,

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014 Kommentarer till resistensläget jan-juni 214 Endast små förändringar i resistensläget noteras under första halvåret 214 Noterbart är att resistens mot mecillinam hos E coli ökat men fortfarande på en låg

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Gymnasieskolan Knut Hahn Projektrapport - Anna Goos

Gymnasieskolan Knut Hahn Projektrapport - Anna Goos - Anna Goos Innehållsförteckning Inledning Sida 2 Syfte Sida 3 Teori Sida 3-5 Vad är ESBL? Sida 3 Hur hittar man ESBL (hur screenar man efter ESBL-producerande bakterier)? Sida 3 Vad är lappdiffusion?

Läs mer

Antibiotikakompendium

Antibiotikakompendium 1 Antibiotikakompendium Introduktion Detta antibiotikakompendium ger en översikt av antibiotika och dess användningsområde i Sverige. Antibiotikakompendiet baseras på läkemedelföretagens monografier (FASS),

Läs mer

Världen i Norden och Norden i världen

Världen i Norden och Norden i världen Världen i Norden och Norden i världen Björn Bengtsson Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Sverige Oslo 27 maj 2015 Antibiotikaresistens i Norden Läget i Norden i ett globalt perspektiv humanmedicin

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012 Kommentarer till resistensläget jan-maj 212 Endast små förändringar i resistensläget noteras utom beträffande Haemophilus influenzae där en påtaglig ökning av resistens mot ampicillin och trim/sulfa noteras.

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

BD BBL CHROMagar CPE

BD BBL CHROMagar CPE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING FÄRDIG ODLINGSPLATTA BD BBL CHROMagar CPE PA-257681.02 Reviderad: januari 2017 AVSEDD ANVÄNDNING BD BBL CHROMagar CPE är ett selektivt kromogent screeningmedium för detektion

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta?

Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta? Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta? Thomas Tängdén Infektionskliniken Uppsala Behandling av ESBL A -producerande Enterobacteriaceae

Läs mer

Bilaga 2. SIR-gränsvärden av den diskdiffusionsmetoden 1,2,3

Bilaga 2. SIR-gränsvärden av den diskdiffusionsmetoden 1,2,3 Bilaga 2. SIR-gränsvärden av den diskdiffusionsmetoden 1,2,3 AMINOGLYKOSIDER Gentamicin Hund Enterobacteriacae 10 g 16 13-15 12 Pseudomonas aeruginosa 10 g 16 13-15 12 Häst Enterobacteriacae 10 g 16 13-15

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum. Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket

Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum. Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket Vilka aminoglykosider finns tillgängliga i Sverige? Gentamicin

Läs mer

BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens

BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens 8840621JAA(02) Om produkten är CE-märkt framgår det av etiketten. 2014-03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Dessa lappar är avsedda för semikvantitativ

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida. Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida. Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp. Kontaktperson Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp.se Bevara Produkter Nossebro AB Lars Kälström Essunga Källstorp 402 465 93 NOSSEBRO

Läs mer

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 06 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Även i år var intresset stort och för tredje året i rad har vi haft fler deltagande arbetsplatser än föregående år. I år deltog 8 arbetsplatser

Läs mer

BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens

BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens BBL Sensi-Disc lappar för bestämning av antibiotikaresistens 8840621 2007/11 Om produkten är CE-märkt framgår det av etiketten. Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Dessa lappar är avsedda för semikvantitativ resistensbestämning

Läs mer

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood,

Läs mer

Substratrecept Näringsberikade fasta substrat för isolering av aeroba och fakultativt anaeroba bakterier (blodagar, hematinagar och CLED-agar)

Substratrecept Näringsberikade fasta substrat för isolering av aeroba och fakultativt anaeroba bakterier (blodagar, hematinagar och CLED-agar) BILAGOR 225 226 BILAGA 1 227 228 Substratrecept Urvalet av referenssubstrat i denna gula bok har följt principen att finna medier som effektivast möjligt understödjer växt av beskrivna mikroorganismer.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium AVSEDD ANVÄNDNING BD CHROMagar Orientation Medium är ett oselektivt medium för isolering, direkt identifiering,

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Ringtesten bestod av 6 olika prover med olika mastitpatogener. I år hade vi valt att inrikta oss på grampositiva bakterier.

Ringtesten bestod av 6 olika prover med olika mastitpatogener. I år hade vi valt att inrikta oss på grampositiva bakterier. Rapport från 24 års ringtest för kliniska mastiter Ringtesten skickades ut till 27 arbetsplatser. Totalt svarade 48 personer från 26 olika arbetsplatser. De flesta arbetsplatser odlar ut sina prover på

Läs mer

Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik. Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö

Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik. Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö Optimal antibiotikadosering Effekt Toxicitet Resistens Kostnader Farmakokinetik Absorption Biotillgänglighet

Läs mer

Bestämning av koagulaspositiva stafylokocker. Koloniräkningsteknik.

Bestämning av koagulaspositiva stafylokocker. Koloniräkningsteknik. Ansvariga Hakola Satu, Sida/sidor 1 / 5 Bestämning av koagulaspositiva stafylokocker. Koloniräkningsteknik. 1 Metodreferenser och avvikelser ISO 6888-1:1999,/ Amd 1:2003, variation. (Baird-Parker 37 C

Läs mer

Bestämning av presumtiv Bacillus cereus och sporer. Koloniräkningsteknik.

Bestämning av presumtiv Bacillus cereus och sporer. Koloniräkningsteknik. Ansvarig Tuula Johansson Sida/sidor 1 / 5 Bestämning av presumtiv Bacillus cereus och sporer. Koloniräkningsteknik. 1 Metodreferenser och avvikelser ISO 7932:2004 (Mossel 30 C / 24 48 h, nöt- eller fårblodagar

Läs mer

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Inledning Åke Örtqvist

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Inledning Åke Örtqvist Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin Aminoglykosider Aminoglykosider är naturligt förekommande molekyler hos vissa svamparter och har potent antibakteriell effekt. Ett par är semisyntetiska derivat Naturligt förekommande Streptomycin Kanamycin

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Antibiotikaresistens en fara för folk och fä. Christina Greko Strama VL Djurhälsa och antibiotikafrågor

Antibiotikaresistens en fara för folk och fä. Christina Greko Strama VL Djurhälsa och antibiotikafrågor Antibiotikaresistens en fara för folk och fä Christina Greko Strama VL Djurhälsa och antibiotikafrågor A post-antibiotic era - in which common infections and minor injuries can kill far from being an apocalyptic

Läs mer

Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren

Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren Sammanfattning Centrala venkatetrar (CVK), för kort- eller lång tid, och ibland perifera artär och - venkatetrar kan ge upphov till lokala eller systemiska

Läs mer

KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer.

KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer. KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer. Urinodling: Escherichia coli > 10 8 / ml Ampicillin R Ciprofloxacin R Cefadroxil R Gentamycin R Cefotaxim R Tobramycin R Ceftazidim I Trimsulfa R

Läs mer

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading Innehåll Grupp 1-4: Betalaktamantibiotika... 3 Allmänt om penicilliner... 3 Penicillinresistens... 3 1. Penicillinaskänsliga penicilliner... 3 Fenoximetylpenicillin...

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

PROJEKTPLAN. Namn: Malin Hagstrand Aldman ST-läkare, Infektionskliniken, Lund, SUS

PROJEKTPLAN. Namn: Malin Hagstrand Aldman ST-läkare, Infektionskliniken, Lund, SUS PROJEKTPLAN Kan vi fortfarande behandla Staphylococcus aureus i Sverige med bensylpenicillin? En kartläggning av känslighet för bensylpenicillin hos Staphylococcus aureus från Lund/Helsingborg/Kristianstad.

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem 500 mg respektive 1 g.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem 500 mg respektive 1 g. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Meronem pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6 Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt Page 1 of 6 Page 2 of 6 1. Administrativa uppgifter 1.1. Produktens handelsnamn Marknadsområde Sverige Godkännandenummer Datum för godkännande Utgångsdatum

Läs mer

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M) RAFs RATIONALDOKUMENT: CEFUROXIM Produktnamn (företag) Zinacef (GSK), Cefuroxim (FarmaPlus) Deklaration Cefuroxim är ett parenteralt cefalosporin som är stabilt mot penicillinaser, och som liksom andra

Läs mer

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square AVSEDD ANVÄNDNING BD Mueller Hinton II Agar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Antibiotika verkningsmekanismer. Christian G. Giske Biträdande överläkare / Med Dr Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 18 mars 2010

Antibiotika verkningsmekanismer. Christian G. Giske Biträdande överläkare / Med Dr Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 18 mars 2010 Antibiotika verkningsmekanismer Christian G. Giske Biträdande överläkare / Med Dr Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 18 mars 2010 Historik: från Fleming till bad bugs need drugs Christian

Läs mer

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik TFKE32/TFKI09/9KEA21 Laboration i Genteknik Denna laboration består av tre delar: A. Restriktionsklyvning av plasmiden pcantab samt konstruering av restriktionskarta. B. Preparation av plasmiden pcantab

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier?

Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier? Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier? SFVH 18/4-07 Lennart E Nilsson Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping Resistensmekanismer hos Gram-negativa bakterier

Läs mer

Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson. Miljövetarprogrammet Linköpings universitet, Campus Norrköping

Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson. Miljövetarprogrammet Linköpings universitet, Campus Norrköping Manual för analys av bakteriehalt i vatten: totalhalt - bestämning med ingjutningsmetoden, koliforma bakterier och E.Coli - bestämning med membranfiltermetoden. Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson

Läs mer

RAF, EUCAST och brytpunkter

RAF, EUCAST och brytpunkter RAF, EUCAST och brytpunkter Christian G. Giske Docent / BÖL Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 8 december 2010 RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) SMI SVLS Referensgruppen

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

P3-incidin T. Beskrivning:

P3-incidin T. Beskrivning: P3-incidin T Beskrivning: Desinfektionsmedel, som är bakterie-, svamp- och virusdödande. Lämpligt för termo- dimmning och fogging. För desinficering av material och stallar, som används i djurhållning

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Detektion och identifiering av bakterien Listeria monocytogenes

Detektion och identifiering av bakterien Listeria monocytogenes Sida/sidor 1 / 8 Detektion och identifiering av bakterien Listeria monocytogenes 1 Metodreferenser och avvikelser NMKL 136:2010 ISO/DIS11290-1:2014 (1/2 Fraser 30 C / 24+2 h, ALOA och LMBA 37 C / 24-48

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-257574.02 Reviderad: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) AVSEDD ANVÄNDNING BD MacConkey II Agar / Columbia

Läs mer

Antimikrobiella medel

Antimikrobiella medel Antimikrobiella medel Ett kompendium av Gunnar Kahlmeter Senast uppdaterat: 1999-10-11 Kompendiet används på medicinska fakulteterna i Lund och Uppsala. Det står andra fritt att använda det i undervisningssammanhang.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Antibiotikaresistens. Christian G. Giske Docent / BÖL Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 14 mars 2012

Antibiotikaresistens. Christian G. Giske Docent / BÖL Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 14 mars 2012 Antibiotikaresistens Christian G. Giske Docent / BÖL Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 14 mars 2012 Historik: från Fleming till bad bugs need drugs Vägen till ett nytt preparat EMA

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Rolf Pettersson, Charlotte Sahlberg Bang Datum: 2/5-2011 Skrivtid:

Läs mer