REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET"

Transkript

1 REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra cefalotin 2 oxacillin**: koagulaspositiva stafylokocker 3 cefoxitin** klindamycin 4 pirlimycin erytromycin 5 (endast S. aureus, sinande) tetracyklin 6 trimetoprim-sulfa fluorokinolon, t.ex. enrofloxacin 7 isolat från ögon + fucidinsyra gentamycin kloramfenikol tetracyklin

2 isolat från hud eller öron + fucidinsyra gentamycin kanamycin 8 beskriver även känslighet för aminopenicilliner, 2. generationens cefalosporiner, 3 beskriver känslighet för kloxacillin, 4 beskriver även känslighet för linkomycin, 5 makrolidgruppen, 6 tetracyklingruppen, 7 uppföljning av resistens, 8 beskriver även känslighet för framycetin, * om stammen producerar beta-laktamas, anges R som resultat för G-penicillin, även om resultatet med diskdiffusionsmetoden skulle vara S, ** om stammen är resistent mot oxacillin eller cefoxitin, meddelas resultatet R för alla beta-laktamer. Produktion av beta-laktamas testas skilt. Det lönar sig inte att testa känslighet för penicillin om stammen som ska analyseras har isolerats från kronisk, djup pyoderma hos hund eller katt. Det är svårt att identifiera meticillinresistenta stafylokocker med diskmetoden. Om det i laboratoriet påvisas koagulaspositiva stafylokocker som är resistenta mot oxacillin och/eller cefoxitin, t.ex. S. aureus, önskar vi att provet sänds till Evira för ytterligare analyser (MRSA-screening test, påvisande av meca-gen). Undersökningarna är avgiftsfria. Streptococcus sp. Om penicillinresistenta streptokocker misstänks, ska artbestämningen kontrolleras. Om resultatet av identifieringen fortfarande är streptokocker, ska stammen sändas till Evira för exaktare analys. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar inget behov att testa G-penicillin cefalotin 2 klindamycin 3 erytromycin 4 tetracyklin 5 trimetoprim-sulfa beskriver även känslighet för aminopenicilliner, 2. generationens cefalosporiner, 3 beskriver även känslighet för linkomycin, 4 makrolidgruppen, 5 tetracyklingruppen 2

3 Enterococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Hästar G-penicillin erytromycin 2 gentamycin, HL 3 neomycin, HL 3 beskriver även känslighet för aminopenicilliner (inte enterokocker som producerar betalaktamas; resultatet berättar inte om det gäller en enterokock som förekommer sällan och som producerar betalaktamas; produktionen testas vid behov genom ett test baserat på nitrocefin), den kliniska effekten är osäker 2 makrolidgruppen, den kliniska effekten är osäker 3 HL, high level = resistens på hög nivå Då det gäller enterokocker kan den kliniska responsen vara svag, även om bakterien in vitro skulle vara känslig för en viss antibiotika. Cefalosporiner, aminoglykocider, klindamycin och trimetoprimsulfa har ingen klinisk effekt på enterokocker. Om bakterien inte uppvisar resistens på hög nivå mot aminoglykocider och inte heller mot penicillin eller ampicillin, kan kombinationen penicillin/ampicillin-aminoglykos vara effektiv. Det är ändå inte möjligt att särskilja på basis av diskresultatet om resistensen avseende penicillin/ampicillin är av låg eller hög grad. Om ovan nämnda kombination övervägs, ska sensitiviteten för penicillin undersökas med MIC-metoden eller produktionen av betalaktamas testas. Lactococcus sp. Det är inte nödvändigt att testa sensitiviteten hos bakterier av släktet Lactococcus som har isolerats från prov. Laktokocker är in vitro i allmänhet känsliga för penicillin. Känsligheten för tetracykliner, erytromycin, streptomycin och cefalotin varierar, och de flesta stammarna är resistenta mot cefoxitin, gentamycin och kanamycin. 3

4 Rhodococcus sp. Hästar erytromycin gentamycin rifampicin makrolidgruppen E. coli Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ampicillin amoxicillin- klavulansyra cefalotin 2 gentamycin streptomycin tetracyklin 3 trimetoprim-sulfa fluorokinolon, t.ex. enrofloxacin nalidixinsyra isolat från urinvägarna + nitrofurantoin mecillinam beskriver även sensitivitet för amoxicillin, 2. generationens cefalosporiner, 3 tetracyklingruppen 4

5 Pseudomonas sp. Hundar, katter Nötkreatur Hästar gentamycin enrofloxacin siprofloxacin polymyxin B 2 även andra fluorokinoloner kan testas, 2 isolat från hud och öron Proteus sp. Hundar, katter ampicillin amoxicillinklavulansyra cefalotin gentamycin kanamycin 2,3 trimetoprim-sulfa isolat från urinvägar + mecillinam. generationens cefalosporiner, 2 beskriver också känslighet för framycetin, 3 isolat från öron 5

6 Pasteurella sp. Hundar, katter Svin Hästar ampicillin cefalotin 2 erytromycin 3 gentamycin tetracyklin 4 trimetoprim-sulfa fluorokinolon, t.ex. enrofloxacin florfenikol aminopenicilliner, 2. generationens cefalosporiner, 3 makrolidgruppen, 4 tetracyklingruppen 6

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012.

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012. MINDRE MIKROBLÄKEMEDEL ANVÄNDES TILL DJUR I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur följts upp sedan 1995 1. Uppgifterna om förbrukningen grundar sig på statistik som läkemedelspartiaffärerna

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario?

En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario? En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario? Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef Folkhälsomyndigheten 5 december 2014 Infektioner och folkhälsan Under 1900-talet ökade livslängden i den västerländska

Läs mer

Säkerställande av ESBL-, AmpC- och karbapenemasproduktion med diskdiffusionsmetoden

Säkerställande av ESBL-, AmpC- och karbapenemasproduktion med diskdiffusionsmetoden Ansvarig person Suvi Nykäsenoja Sida/sidor 1 / 5 Säkerställande av ESBL-, AmpC- och karbapenemasproduktion med diskdiffusionsmetoden 1 Metodreferenser och avvikelser CLSI Document M31-A3, Vol. 28, No 8.

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika Dosering av antibiotika till gris bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Handbok vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Författare: Agronom Boel Carlsson, Salbo Miljökonsult, Brålanda Veterinär Anna Nordström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA),

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner?

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Qulturum Rapport Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Louise Tranmo 2011:5 Författare: Louise Tranmo, ST-läkare allmänmedicin Rosenlunds vårdcentral Hermansvägen

Läs mer

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping Prevalens, dokumentation, komplikationer Författare: Handledare: Monica Petersson Anders Tengblad Årtal: 2013 Författare: Monica Petersson Handledare:

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer