Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett"

Transkript

1 Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

2 Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder, i praktiken använda, jämfört med internationellt rekommenderade Antal odlingar på labbet i Falun Nuvarande hantering och svarspolicy på labbet Vanliga bakteriefynd och deras betydelse Antibiotikaresistensproblem Förslag till förbättringar

3 Betydelse Cirka 4 6 procent av Sveriges befolkning i åldern år har diabetes Cirka 15 20% av alla diabetiker får under sin livstid ett fotsår. Prevalensen fotsår hos diabetiker är 5 9%. Såren orsakas av ischemi, neuropati, och ev tryck/trauma. Sårbehandlingen är mycket kostnadskrävande Såren koloniseras av bakterier. Infektioner är vanliga. De kan indelas i milda, moderata och allvarliga Allvarliga (och ibland moderata) infektioner kräver sjukhusvård. Allvarlig djup infektion i kombination med ischemi är vanlig orsak till amputation Amputation i nedre extremiteter sker i 40 50% av fallen på individer med diabetes. Amputationsincidensen är ca 6,5 per 1000 diabetiker och år.

4 Diagnos av infektion Diagnosen är klinisk!!!!! (men inte lätt!) Odling är indicerad endast när en infektion har diagnosticerats kliniskt (undantag = screening- eller smittspårningsodlingar för MRSA) Odling kan inte svara på frågan: Infektion? (det finns alltid koloniserande bakterier i ett svårläkt sår) Odling används för att försöka fastställa vilka bakterier som orsakar infektionen och deras känslighet för olika antibiotika. Ofta polymikrobiell infektion

5 Provtagningsmetod Med rätt provtagningsmetod ökar chansen att påvisa de bakterier som orsakar infektionen, samtidigt som risken att odla koloniserande bakterier som inte är patogena minskar. Före provtagningen skall såret tvättas med steril fysiologisk koksaltlösning och vid behov debrideras. Detta görs för att i möjligaste mån få bort koloniserande bakterier, som finns ytligt i sekret/pus eller nekrotisk vävnad. VIKTIGT! I internationell litteratur rekommenderas att infekterad vävnad skrapas med en kurett eller skalpell och att skrapet skickas för odling. Alternativt kan en sårbiopsi skickas för odling. De bakterier som orsakar infektionen antas finnas i vävnaden. I Sverige tas prov oftast med en swab som roteras mot den infekterade vävnaden i sårbotten eller sårkanten. Prov kan också tas på pus/sekret som aspireras med steril kateterslang från djupet nere i en fistelgång eller abscess

6 Misstänkt osteit Gör PTB-test (probe to bone) Misstänkt osteit kan utredas med slätröntgen och MRT Benbiopsi för odling (mikrobiologlab) och histologi (patologen) kan tas i samband med kirurgisk debridering/revision som innefattar att delar av ben tas bort. Benbiopsi kan också tas för odling inför behandling med antibiotika (utan kirurgisk intervention) för att rikta behandlingen mot rätt bakterie. Benbiopsin bör i så fall inte tas via öppet infekterat sår utan perkutant via ej infekterad hud och vävnad.

7 Antal odlingar på labbet i Falun Exempel: En vanlig vecka (vecka 38, 2014) 23 odlingar från sår på diabetesfötter: 13 från vårdcentraler 10 från sjukhus eller specialistmottagningar (infektion, medicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik)

8 Prover från diabetesfotsår tagna på vårdcentraler vecka 38, 2014 Text på remissen Antibiotika- Bakterier i svaret från lab behandling Sår på tå med osteit Bacteroides fragilis Svårläkt sår under vä stortå, bakterier? Nej E. coli, ordinär hudflora Sårinfektion Heracillin S. aureus Enterococcus faecalis, Enterobacter species, Pseudomonas aeruginosa, Svårläkt sår vä luktar illa Ingen aerob blandflora Växt av bakterier? Nej S. aureus Misstänkt infekterat sår Vätskande svårläkt sår vänster fot S. aureus, Pseudomonas aeruginosa S. aureus, Klebsiella pneumoniae Höger fot, dig 3. Sårinfektion? Nej S. aureus, Morganella morganii Infektion tå Nej Ordinär hudflora Fot. DM sedan 2003, komplicerade inf tårna tidigare med bla. amputation Dig I ped dx Heracillin Enterobacter species, koagulasnegativa stafylokocker, Enterococcus species Tå. Som ovan. " Enterococcus species, koagulasnegativa stafylokocker Svårläkt sår hö.fotled. Avslutat AB-behandling med Heracillin utan effekt. Såret smärtar. Har ätit Pseudomonas aeruginosa S. aureus

9 Nuvarande hantering och svarspolicy på labbet Följande informationen på remissen 1) diabetespatient och 2) odlingsprov från sår på foten leder till att i princip alla typer av bakterier som växer i odlingen arttypas och resistensbestäms Lab hanterar och besvarar alltså odlingarna som om det alltid rörde sig om en djup, allvarlig, polymikrobiell infektion Sårodlingar från diabetesfotsår innebär därför mycket jobb på labbet

10 I genomsnitt 4,1 5,8 olika bakteriearter i varje sårodling (siffrorna kommer från olika studier) Grampositiva bakterier Betahemolyserande streptokocker grupp A, C och G Staphylococcus aureus Streptokocker grupp B Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Alfastreptokocker inkl Streptokocker tillhörande anginosusgruppen Koagulas-negativa stafylokocker

11 Gramnegativa bakterier Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae, vilket inkluderar E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia m fl Gramnegativa miljöbakterier, vilket inkluderar Pseudomonas aeruginosa, andra Pseudomonas-arter, Stenotrophomonas, Burkholderia m fl Icke-fermentattiva gram-negativa stavar, vilket inkluderar Acinetobacter, Chryseobacterium m fl

12 Anaeroba bakterier Anaeroba gram-positiva kocker, vilket inkluderar olika typer av peptostreptokocker (känsliga för beta-laktamantibiotika) Bacteroides fragilis-gruppen (gram-negativa stavar) (förekommer fr a vid djupa infektioner, ischemi och nekroser, bildar beta-laktamas)

13 Vilka bakteriefynd har störst betydelse? Betahemolyserande streptokocker grupp A, C och G Staphylococcus aureus Streptokocker grupp B Vid ytliga sårinfektioner skall antibiotikaterapin riktas mot dessa, övriga bakteriefynd har då mindre betydelse Hugga huvudet av ormen -principen. Övriga bakteriefynd att betrakta som delar av ormens kropp.

14 Övriga bakterier Enterokocker, alfastreptokocker och gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae anses ha betydelse vid djupa långdragna infektioner, abscesser, fistlar och gangrän Synergistisk infektion är ett begrepp som innebär att en polymikrobiell bakterieflora kan ha en sammantagen effekt som ger vävnadsskador och nekroser Koagulas-negativa stafylokocker, enterokocker och gramnegativa bakterier förekommer vid osteit. Staphylococcus aureus dock vanligast.

15 Pseudomonas aeruginosa Patogen betydelse i diabetesfotsår diskuteras. Anses av somliga störa sårläkningen i ytliga sår. Men andra har observerat att patienter förbättras även om given antibiotikabehandling inte täcker Pseudomonas aeruginosa. Vid allvarlig infektion rekommenderas att antibiotikabehandlingen täcker Pseudomonas aeruginosa Andra Pseudomonas-arter, gramnegativa miljöbakterier och ickefermentativa gram-negativa stavar Oklar betydelse. Svårt att avgöra om dessa ofta antibiotikaresistenta bakterier behöver täckas vid antibiotikabehandling.

16 Anaeroba bakterier Har betydelse vid djupa infektioner med abscessbildning. Ischemi och nekros gynnar växt av anaeroba bakterier. Anaeroba grampositiva kocker är oftast känsliga för de penicilliner och cefalosporiner som används mot stafylokocker och streptokocker Bacteroides fragilis-gruppen har hög benägenhet att orsaka abscesser, och bildar beta-laktamas vilket gör behandling med penicilliner och cefalosporiner overksam. Verksamma medel är metronidazol, klindamycin och imipenem/meropenem.

17 Antibiotikabehandling Alltid till patienter med infekterade diabetesfotsår. Men antibiotika räcker inte. OBS: Antibiotika når inte fram till ischemisk, devitaliserad nekrotisk vävnad. Annan viktig behandling, t ex: Sårrengöring och omläggningar, dränera abscesser, debrideringar, kirurgisk intervention. Vid behov kirurgiskt förbättra arteriellt blodflöde Reglera blodglukos-nivån

18 Antibiotikaresistens-problem Pseudomonas aeruginosa Endast känslig för ett peroralt medel: Ciprofloxacin. Resistens mot ciprofloxacin uppkommer regelmässigt om subinhibitoriska koncentrationer av medlet når fram till stora mängder bakterier som kan finnas ytligt i ett otvättad, odebriderat sår. Sedan återstår endast parenteral behandling. Resistensutveckling sker också mot imipenem/meropenem genom selektion av resistent subpopulation. Andra gram-negativa miljöbakterier Ofta naturlig resistens mot många cefalosporiner och ibland även mot imipenem/meropenem Enterokocker Alltid resistenta mot cefalosporiner. Enterococcus faecalis är känslig för ampicillin, men Enterococcus faecium är resistent. Enda perorala återstående medel = linezolid. Parenteralt fungerar vancomycin. Stafylokocker MRSA är ett stort problem i många länder. Ännu inget stort problem i Dalarna/Sverige. Multiresistenta koagulasnegativa stafylokocker är vanliga fynd i sår efter upprepade antibiotikakurer Gramnegativa bakterier tillhörande Enterobacteriacae Ökad förekomst av ESBL i befolkningen kan leda till problem även vid behandling av infekterade diabetesfotsår

19 Förslag till förbättring För rationell odling på lab och relevanta labsvar: Ange alltid på remissen om patienten är diabetiker Ange om såret är ytligt eller djupt. Lokala infektionstecken förutsätts, men finns det även systemiska infektionstecken? (Ev indelning av sår i milda, moderata och allvarliga i enlighet med rekommendationer från IDSA, USA)

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013 Strama Västmanland och Läkemedelskommittén Samverkan mot antibiotikaresistens Antibiotika Rekommendationer och behandlingsmål 2013 2 förord Landstingets Stramagrupp, Strama Västmanland, presenterar här

Läs mer

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår Louize Nordmyr Examensarbete för bioanalytiker (YH)-examen Utbildningsprogrammet för bioanalytik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Louize Nordmyr Utbildningsprogram

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer

Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Statens legemiddelkontroll i Norge ett expertmöte om antibiotikaprofylax vid kirurgi den 6-7 maj

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 12 F R Å N Supplement 1 JUNI 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Användning av antibakteriella medel till hund och katt Antiparasitära medel till häst, hund och katt (sällskapsdjur) Resistens mot

Läs mer

Sår gör antibiotika nytta?

Sår gör antibiotika nytta? LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nr 186 FEBRUARI 2013 INNEHÅLL 1-3 Sår gör antibiotika nytta? Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor 3 Antibiotikaprofylax mot endokardit upphör

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Läs mer

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Handläggare Datum D:nr Pär-Daniel Sundvall 2010-11-09 PVSA87-2010 PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Giltigt t o m: 2012-12-31 Målsättning I Västra Götaland förskriver vi 400

Läs mer

Finns det några "nya" antibiotika på gång?

Finns det några nya antibiotika på gång? Finns det några "nya" antibiotika på gång? SFOG-veckan, 24/8 2009 Charlotta Edlund Brist på nya preparat/klasser! Year Introduced Class of Drug 1935 Sulfonamides 1941 Penicillins 1944 Aminoglycosides

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 Dokumentet finns även i nätupplaga på www.infektion.net Innehållsförteckning: Sida A. Bakgrund och process 2 B. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit AOM Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor/asymtomatisk bakteriuri Impetigo/Erysipelas/Sårinfektioner/Infekterade

Läs mer

Definitioner Infektion: Kolonisation: Kontamination (förorening): Abscess: Cellulit: Flegmone: Nekrotiserande mjukdelsinfektion:

Definitioner Infektion: Kolonisation: Kontamination (förorening): Abscess: Cellulit: Flegmone: Nekrotiserande mjukdelsinfektion: KLINISK DEL 21 22 Definitioner Infektion: Tillväxt av mikroorganismer med toxisk påverkan i vävnad som hos immunkompetenta individer svarar med tecken på inflammation. Inflammationstecken kan vara diskreta

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 Innehållsförteckning Sida A: Bakgrund och process 2 B: Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling 6 C: Antibiotikaprofylax Systemisk antibiotikaprofylax

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner Övre luftvägsinfektioner Tonsillit Övertyga dig om diagnosen! Se nedanstående diagnostiska kriterier och rekommendation för provtagning med strepa test, gäller för barn >3 år. Hos barn under 3 år finns

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor, Asymtomatisk bakteriuri Impetigo, Erysipelas, Sårinfektioner,

Läs mer

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping RAF projekt Enkät Blododlingar Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping Enkäten Google-enkät Fördelar: Gratis. Relativt lätt att göra. Sammanställer. Nackdelar: Kräver tillgång till Gmail.

Läs mer