nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 1:2003 Årgang 6 side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram Det nordiska näringspolitiska samarbetsprogrammet går in på sitt andra år bjuder bland annat på en konferens om entreprenörskap och regelförenkling. Egen bilaga medföljer detta nummer. Planera resan 8 modalt Vad kostar egentligen resan? Vad vinner jag i tid och vilken påverkan har min resa på miljön? Dessa och andra frågor ska kunna besvaras i ett tänkt nordiskt miljöriktigt multireseplaneringssystem.

2 Forord Business angels og intellektuell kapital I dette nummeret av nordicinnovation ønsker jeg å sette fokus på to saker. Det første er behovet for nordiske business angels. Det andre er at Nordisk Industrifond gir stafettpinnen videre for fortsatt utvikling av rapportering på intellektuell kapital. Business angels Mangelen på risikovillig kapital er i øyeblikket et av de største problemene for fremveksten av nye virksomheter. Dette er et problem som ved flere anledninger er blitt fremhevet av Næringsutvalget i Nordisk Råd. Også de nordiske næringsministrene har i Nordisk Charter for små innovative virksomheder, iværksættere og selvstændige opfindere slått fast at det er nødvendig å aktivere mer risikovillig kapital. I samarbeid med Nordisk Råd har Nordisk Industrifond tatt et initiativ for å se på mulighetene for å aktivere potensielle business angels i Norden. Erfaringer fra andre land viser at den kapitalen som kan frigjøres via Business Angels er betydelig i forhold til den mer organiserte venture-kapitalen. Danmark har kommet langt med organiseringen av business angels nettverk, såkalt BANs. Det er en spennende oppgave å sørge for at de danske erfaringene kan komme til nytte også i de øvrige nordiske landene. Intellektuell kapital For fire år siden tok Nordisk Industrifond, etter dialog med OECD, initiativ til et prosjekt omkring metoder for bruk av intellektuell kapital som styrings- og rapporteringsverktøy. Arbeidet har båret frukter. I 2001 kom rapporten Intellectual Capital Managing and Reporting, og i april i år presenterte FRAME-prosjektet kompendiet How to develop and monitor your company s intellectual capital på sitt avsluttende nettverksseminar. Vi håper og tror dette er et viktig bidrag til bedrifter som vil bruke intellektuelle kapitalrapporter som styringsverktøy. Etter snart fire år med utvikling, case studier, og utarbeidelse av læringsopplegg er vi kommet et langt stykke på vei. Plattformen er lagt, og det er med glede vi ser at noen bransjeorganisasjoner nå overtar stafettpinnen for å tilpasse verktøyene til sine bedrifter. Først ut er ITsektoren på Island med prosjektet Harmonized Knowledge Indicators, og vi vil følge prosjektet med spenning. Jeg ønsker dere alle en fin vår! Kjetil Storvik Adm. direktør Nordisk Industrifond Norden trenger fler business angels. Geosyntetseminarium i Göteborg Ett nordiskt geosyntetseminarium arrangeras i Göteborg maj Arrangör är Svenska geotekniska föreningen i samabete med Nordisk Industrifond och de övriga geotekniska föreningarna i Norden. På seminariet presenteras bland annat en ny nordisk handbok för armerad jord och ett nytt klassificeringssystem för geotextiler. Systemet har tagits fram i projektet NorGeoSpec och kommer att användas av Vägverken i Finland, Norge och Sverige. Mer information: Yvonne Rogbeck 2 nordicinnovation

3 Gjuteriföreningen utger CD Den nordiska samarbetsorganisationen för gjuteriområdet, STÖPFORSK, har nyligen avslutat sitt infomationsspridningsprojekt kring tekniker för god inre miljö i gjuterier. Fokus har varit på kärntillverkning med kemiskt bunda massor och rensning av gjutgods. Totalt har man under projektet utgett ett 20-tal informationsblad på teman som exempelvis robot- och manipulatoranvändning vid rensning av gjutgods och olika typer av bindemedel för kärnmassor. Dessutom har man tagit fram en databas över olika kemiska bindemedel för formar och kärnor. All information som utgetts har samlats på en CD. Denna går att beställa från Gjuteriföreningens hemsida: Nordic Foodpack lever videre Nordisk Industrifond støttede i at fødevareog fødevareemballageindustrien, samt forskerne i Norden startede et samarbejde som har vist sig så livskraftigt at det kan leve uden videre finansiering fra Nordisk Industrifond. Situationen var dengang at hvert land havde sit eget forskningsprogram om fødevareemballering. Nu samarbejder man på tværs af grænserne og har også indledt et tæt samarbejde med industrien. Hvert år i september mødes man. Virksomhederne præsenterer forskerne for sine udviklings- og forskningsbehov, mens forskerne beskriver hvad man er dygtig til og hvad er den nyeste viden. I pauserne indgår man samarbejder for de nye emner man skal tage op. I år bliver mødet i Taastrup vest for København. Søren Østergaard Nyt call for proposals: Forbedret kundskabsgrundlag for nordisk SMEog innovationspolitik Nordisk Industrifond har ultimo februar 2003 udsendt et nyt call for proposals til SME Forum projekter. Dermed følger Nordisk Industrifond op på den første generation af SME Forum projekter. Disse projekter blev igangsat i begyndelsen af 2002, og de vil blive afsluttet i løbet af dette år. SME Forum projekter er kendetegnet ved at være fælles nordiske udviklingsarbejder, der bidrager til at øge kundskabsbasen blandt beslutningstagere i innovationssystemerne. Med forbedret beslutningsgrundlag om effektive instrumenter til fremme af innovation er det målsætningen at forbedre små og mellemstore virksomheders forretningsvilkår og konkurrenceevne. De foreløbige positive resultater fra den første generation af SME Forum projekter understreger betydning af dette aktivitetsområde for Nordisk Industrifond. På den baggrund har fondens bestyrelse valgt at give prioritet til igangsættelse af en ny generation af projekter. Fokusområderne i det nye call vil være: Entreprenørskab/intraprenørskab i en globalisert kundskabsøkonomi Informationsteknologi og SME Anden innovationspolitik (relateret til fx teknologiog kompetenceoverførelse og kommercialisering) Invitationen til projektforslag er udsendt til ca. 200 forsknings/analysermiljøer i Norden i slutningen af februar Intereresserede, der ikke har modtaget en invitation, men som gennem et nordisk projekt ønsker at bidrage til at forbedre mulighederne for innovation i små og mellemstore virksomheder opfordres til at downloade call for proposals på På denne hjemmeside kan man også finde mere detaljeret information om de projekter, der indgår i den første generation af SME Forum projekter. Thomas Winther Nordisk Industrifond nordicinnovation 3

4 Design Verktøykasse for god design Tekst og foto: Sigurd Aarvig Terskelen du må over for å skape god design, er blitt bli lavere. Prosjektet Nordisk Designverktøy har laget et hjelpemiddel spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB) som vil utvikle sin visuelle profil og skape konkurransedyktige produkter. Ved å samle verktøy og kompetanse fra alle de nordiske land, har vi satt sammen en verktøykasse for designarbeid, forteller Judith Gloppen i Norsk Designråd, som har ledet prosjektet. Verktøykassen er en liten CD, som veileder steg for steg gjennom den møysommelige prosessen det er å bruke design som et konkurransemiddel. Fordi god design må forankres i bedriften, legges det stor vekt på å analysere virksomheten før kreativiteten slippes løs. Design skal visualisere bedriftens strategi. Vår rolle er å legge til rette for optimal bruk av designere, sier Gloppen. Tilpasses bedriften Prosjektet kom i gang på initiativ fra Nordisk Industrifonds SMB-forum og rapporten Designfrämjande i Norden. Rapporten viste at det var grunnlag for å samordne den nordiske satsingen på design som et middel til å bedre konkurranseevnen til mindre bedrifter. Verktøykassen er bygd opp med basis i Excel, Word og PowerPoint. Den inneholder lenker til fordypningsområder innenfor hvert steg i en produktutviklingsprosess, og lenkene kan lett tilpasses den enkelte bedrifts situasjon. Stimulerer tverrfaglighet Både bedriftens, designerens og rådgiverens rolle i prosessen synliggjøres. Verktøykassen viser at tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å skape konkurransedyktige produkter. Den digitale verktøykassen gir en trinn for trinn-veiledning gjennom designarbeidet, forklarer Judith Gloppen i Norsk Designråd. Hun har vært prosjektleder for Nordisk Designverktøy. Hvert av deltakerlandene har fått CD-en oversatt til sitt eget språk slik at den er tilgjengelig i hele Norden. CD-en tilbys ikke til den enkelte bedrift, men benyttes av konsulent i samarbeid med bedrift og designer. Bedriften får tilgang til den del av verktøykassen som er relevant i det aktuelle tilfellet. Verktøyene er testet mot flere bedrifter, og tilbakemeldinger viser at verktøyene bidrar til å åpne øynene på næringslivsledere for verdien av å benytte design i forretningsutvikling. Heve nivået De nasjonale designråd og institutt i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har deltatt i prosjektet. 4 nordicinnovation

5 Transport IT and transportation an international success Prosjektet har bidratt til å øke forståelsen for bruk av design som en konkurranseparameter for bedriftene. Samtidig vil det være med på å heve nivået ved kjøp av designtjenester og dermed skape bedre utnyttelse av ressursene, sier Judith Gloppen. Grunnlaget er nå til stede for et fremtidig, nordisk kompetanseforum som vil komme nordisk næringsliv til nytte også i et lengre perspektiv enn prosjektets levetid. Judith Gloppen EU og nordisk komposittindustri The Nordic project IT in transportation has generated over 20 cooperation projects and influenced four new company establishments with Nordic cross-ownership. The idea of the project has been to bring Nordic high end software technology up to a well known high end area - transportation. The project and the project results have been materialised in Nordic and international successes like: Malaysian Highway Authority has used the Nordic software NovaPOINT. Swedish and Norwegian Road Authorities have used the co-operation group North Visions to establish a complete virtual reality model of the new Svinesund bridge. The Indian consulting firm L&T has used Nordic soft ware to design advanced roads in the Kashmir Mountains. Komposittorganisasjonene i Danmark, Sverige og Norge samarbeider om å etablere og utvikle drift av en felles nordisk informasjonstjeneste. Informasjonen vil spesielt omfatte EU-direktiver og nasjonale forskrifter knyttet til miljø, gjenvinning, avfallshåndtering og konkrete produktgrupper. Etter hvert vil også informasjon om nordiske og europeiske forskningsprosjekter tas med. Hensikten er å bearbeide informasjonen slik at de enkelte bedriftene kan følge med i den omfattende informasjonsflommen uten å bruke for store ressurser. Informasjonen distribueres i form av korte informasjonsbrev via og på Internett. Det er til nå sendt ut 9 informasjonsbrev som har tatt for seg de viktigste EU-direktivene og den betydning de vil ha for bedriftene. Informasjonsbrevene når ut til mer enn 150 nordiske komposittbedrifter. Finn Zetterstrøm gives a presentation of a 3D simulation solution from the project IT and transportation to Indian Road Authorities and TV at Map India 2003 in New Delhi. Stokke Reidar Finn Zetterstrøm nordicinnovation 5

6 Transport Planera resan effektivt och miljövänligt Av Christer Källström Vad kostar egentligen resan? Vad vinner jag i tid och vilken påverkan har min resa på miljön? Dessa och andra frågor ska kunna besvaras i ett tänkt nordiskt miljöriktigt multimodalt reseplaneringssystem. En förstudie på detta tema har nyligen presenterats i Nordiska ministerrådets regi med stöd av Nordisk Industrifond. En användarstudie som omfattade tio resenärer från Stockholm och tio från Köpenhamn visade att det finns behov för ett nordiskt multimodalt reseplaneringsssystem, där resor kan jämföras utifrån pris- och tidsaspekt. Av undersökningen framgick det vidare att trafikanterna sätter stort värde på att få information via internet. Miljöaspekten kom längst ned på listan. Idag finns det bara reseplaneringssystem som omfattar enstaka transportformer, t ex bil (bl a ViaMichelin) och flyg (Amadeus) samt olika kollektivresor (t ex Rejseplanen.dk). Det finns inget system som tar med samtliga trafikslag i sina beräkningar. Om vi hade ett multimodalt system som tog med alla kostnader för bilen inte bara bensin utan också skatt, försäkring, avskrivningar, värdeminskning mm så tror jag nog att många skulle fundera både en och två gånger innan de satte bilen på första plats, säger projektledare Charlotte Vithen på Vejdirektoratet i Danmark. Vårt mål är att få till ett mer effektivt utnyttjande av transportsystemet som helhet och stödja de politiska målsättningar om bl a att främja kollektivtransport. För att klara det måste vi kunna visa hur stora de totala/reella kostnaderna är för varje transportgren. Människor värdesätter transportsätten olika beroende på i vilken situation de är. Om de reser i arbetet är tiden den viktigaste faktorn. Som privatperson spelar priset den avgörande rollen. Miljöaspekten prioriteras hela tiden lägst. Men det finns stora företag i Sverige som uppmanar sina anställda att tänka på miljön när de planerar sina resor. Om flera företag och myndigheter gick in för detta så skulle detta ge en klar signal till folk om att miljöaspekten också är viktigt i sammanhanget, säger Charlotte Vithen. För att kunna utveckla ett multimodalt reseplaneringssystem måste myndigheterna gå i spetsen och stå för utvecklingskostnaderna. De privata företagen har mer 6 nordicinnovation

7 Kunnskapsarbeidsplassen kommersiella hänsyn att ta och lär inte ta initiativ till ett sådant arbete. Men när ett system väl finns på plats, så är jag jag övertygad om att de privata kommer att använda det. Nordiskt eller europeiskt? Något beslut om hur ett sådant reseplaneringssystem ska utvecklas och vem som eventeuellt ska ta initiativ och finansiera detta, har ännu inte fattats av Den Nordiska Ämbetsmannakommittéen för Transport. Inom det EUfinansierade euro-regionala projektet Viking arbetas det också med multimodal informationsservice, bl a reseplaneringssystem. Det är möjligt att det kommer ett initiativ från Vikings deltagarländer för att samordna några av de existerande reseplaneringssystemen. Deltagarländerna är Sverige, Norge, Danmark, Finland och de fem nordtyska delstaterna. Nordisk ministerråd har också låtit göra en förstudie till ett övervakningssystem för transport av farligt gods. Med ett sådant system kan olycksrisken minskas, liksom risken för miljökatastrofer. Genom ett nordiskt samarbete på detta område kan informationssystemet göras kompatibelt och därmed underlätta övervakning av transport med farligt gods i Norden. Det är också resurser att spara genom samarbete. I förstudierapporten heter det vidare att informationssystemet bör utformas så att de företag som transporterar farligt gods behöver det och drar nytta av det. Företagens engagemang är nämligen en förutsättning för att systemen ska fungera. Slutligen föreslås att ett nordiskt samarbetsprojekt inleds för att utveckla ett system för övervakning av farligt gods. Denne våren starter forskningsprosjektet Den Nordiske Kunnskapsarbeidsplassen med deltakere fra hele Norden. Prosjektet, som er finansiert av Nordisk Industrifond, har som mål å øke forståelsen for hvordan arbeidsplassutforming kan brukes konstruktivt for å styrke nordiske bedrifters innovasjonsevne og konkuransekraft. Planlagte leveranser fra prosjektet vil blant annet være best-practise analyser samt retningslinjer for virksomheter som vil utvikle innovative arbeidsplasser. Tom Erik Julsrud Digitalt netværk for produktudviklere Internettet giver os mulighed for at samarbejde på tværs af grænser, uanset om disse er geografiske, tidsmæssige eller organisatoriske. Dette har bl.a. medført skærpet konkurrence på mange områder, men det har samtidigt også givet nye veje for kommunikation og samarbejde. Projektet Digitalt netværk for produktutviklere i Norden ønsker, at skabe et digitalt netværk. Et netværk der styrker kommunikationen og samarbejdet mellem de forskellige aktører i en produktudviklingsproces og derved øge deres konkurrenceevne. For mer information: Charlotte Vithen Christina Alberg nordicinnovation

8 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Forsknings- och innovationssamarbete med Estland För att öka samarbetet mellan Norden och Estland inom forskning, innovation och näringsutveckling organiserade Nordisk Industrifond i samarbete med Nordiska ministerrådet i Tallinn, Nordisk Forskerutdanningsakademi, Nordisk Energiforskning och Nordtest ett seminarium i Tallinn den 12 december Det övergripande syftet med seminariet var att informera kunskapsmiljön i Estland om de medverkande nordiska institutionerna och möjligheterna till att öka samt förbättra samarbetet. Evenemanget samlade 150 deltagare som representerade myndigheterna, näringslivet och universiteten i Estland. En viktig punkt på programmet var networking buffet där deltagarna under inofficiella former kunde inhämta information från talarna, utbyta erfarenheter och organisera framtida möten. Estland, en kommande EU medlemsstat som är beläget vid Östersjön i nordens närområde har av hävd haft goda relationer med de nordiska länderna. Estland har haft en stark ekonomisk utveckling efter självständigheten och landet satsar intensivt på ett kunskapsbaserat samhälle med IKT, bioteknik och materialvetenskap som huvudpelarna i sin F&U strategi Ekonomi och Transportminister Liina Tõnisson underströk i sitt tal att Estland är en nation som satsar på kunskapssamhället och önskar vara en konstruktiv samt attraktiv partner till Norden. Satsningarna på den ny teknik har gjort till att Estland bl. a. har ett world class forskningsfundament inom bioteknik. Seminariet blev ett forum där kontaktnätet mellan de nordiska institutionerna och de estniska deltagarna ömsesidigt utvecklades samt förbättrades. Fruktbara diskussioner fördes rörande potentiella områden för samarbete mellan regionerna och flera intressanta projektförslag diskuterades. Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik, Redaktør: Espen Ruud Grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo Trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond