nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 1:2003 Årgang 6 side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram Det nordiska näringspolitiska samarbetsprogrammet går in på sitt andra år bjuder bland annat på en konferens om entreprenörskap och regelförenkling. Egen bilaga medföljer detta nummer. Planera resan 8 modalt Vad kostar egentligen resan? Vad vinner jag i tid och vilken påverkan har min resa på miljön? Dessa och andra frågor ska kunna besvaras i ett tänkt nordiskt miljöriktigt multireseplaneringssystem.

2 Forord Business angels og intellektuell kapital I dette nummeret av nordicinnovation ønsker jeg å sette fokus på to saker. Det første er behovet for nordiske business angels. Det andre er at Nordisk Industrifond gir stafettpinnen videre for fortsatt utvikling av rapportering på intellektuell kapital. Business angels Mangelen på risikovillig kapital er i øyeblikket et av de største problemene for fremveksten av nye virksomheter. Dette er et problem som ved flere anledninger er blitt fremhevet av Næringsutvalget i Nordisk Råd. Også de nordiske næringsministrene har i Nordisk Charter for små innovative virksomheder, iværksættere og selvstændige opfindere slått fast at det er nødvendig å aktivere mer risikovillig kapital. I samarbeid med Nordisk Råd har Nordisk Industrifond tatt et initiativ for å se på mulighetene for å aktivere potensielle business angels i Norden. Erfaringer fra andre land viser at den kapitalen som kan frigjøres via Business Angels er betydelig i forhold til den mer organiserte venture-kapitalen. Danmark har kommet langt med organiseringen av business angels nettverk, såkalt BANs. Det er en spennende oppgave å sørge for at de danske erfaringene kan komme til nytte også i de øvrige nordiske landene. Intellektuell kapital For fire år siden tok Nordisk Industrifond, etter dialog med OECD, initiativ til et prosjekt omkring metoder for bruk av intellektuell kapital som styrings- og rapporteringsverktøy. Arbeidet har båret frukter. I 2001 kom rapporten Intellectual Capital Managing and Reporting, og i april i år presenterte FRAME-prosjektet kompendiet How to develop and monitor your company s intellectual capital på sitt avsluttende nettverksseminar. Vi håper og tror dette er et viktig bidrag til bedrifter som vil bruke intellektuelle kapitalrapporter som styringsverktøy. Etter snart fire år med utvikling, case studier, og utarbeidelse av læringsopplegg er vi kommet et langt stykke på vei. Plattformen er lagt, og det er med glede vi ser at noen bransjeorganisasjoner nå overtar stafettpinnen for å tilpasse verktøyene til sine bedrifter. Først ut er ITsektoren på Island med prosjektet Harmonized Knowledge Indicators, og vi vil følge prosjektet med spenning. Jeg ønsker dere alle en fin vår! Kjetil Storvik Adm. direktør Nordisk Industrifond Norden trenger fler business angels. Geosyntetseminarium i Göteborg Ett nordiskt geosyntetseminarium arrangeras i Göteborg maj Arrangör är Svenska geotekniska föreningen i samabete med Nordisk Industrifond och de övriga geotekniska föreningarna i Norden. På seminariet presenteras bland annat en ny nordisk handbok för armerad jord och ett nytt klassificeringssystem för geotextiler. Systemet har tagits fram i projektet NorGeoSpec och kommer att användas av Vägverken i Finland, Norge och Sverige. Mer information: Yvonne Rogbeck 2 nordicinnovation

3 Gjuteriföreningen utger CD Den nordiska samarbetsorganisationen för gjuteriområdet, STÖPFORSK, har nyligen avslutat sitt infomationsspridningsprojekt kring tekniker för god inre miljö i gjuterier. Fokus har varit på kärntillverkning med kemiskt bunda massor och rensning av gjutgods. Totalt har man under projektet utgett ett 20-tal informationsblad på teman som exempelvis robot- och manipulatoranvändning vid rensning av gjutgods och olika typer av bindemedel för kärnmassor. Dessutom har man tagit fram en databas över olika kemiska bindemedel för formar och kärnor. All information som utgetts har samlats på en CD. Denna går att beställa från Gjuteriföreningens hemsida: Nordic Foodpack lever videre Nordisk Industrifond støttede i at fødevareog fødevareemballageindustrien, samt forskerne i Norden startede et samarbejde som har vist sig så livskraftigt at det kan leve uden videre finansiering fra Nordisk Industrifond. Situationen var dengang at hvert land havde sit eget forskningsprogram om fødevareemballering. Nu samarbejder man på tværs af grænserne og har også indledt et tæt samarbejde med industrien. Hvert år i september mødes man. Virksomhederne præsenterer forskerne for sine udviklings- og forskningsbehov, mens forskerne beskriver hvad man er dygtig til og hvad er den nyeste viden. I pauserne indgår man samarbejder for de nye emner man skal tage op. I år bliver mødet i Taastrup vest for København. Søren Østergaard Nyt call for proposals: Forbedret kundskabsgrundlag for nordisk SMEog innovationspolitik Nordisk Industrifond har ultimo februar 2003 udsendt et nyt call for proposals til SME Forum projekter. Dermed følger Nordisk Industrifond op på den første generation af SME Forum projekter. Disse projekter blev igangsat i begyndelsen af 2002, og de vil blive afsluttet i løbet af dette år. SME Forum projekter er kendetegnet ved at være fælles nordiske udviklingsarbejder, der bidrager til at øge kundskabsbasen blandt beslutningstagere i innovationssystemerne. Med forbedret beslutningsgrundlag om effektive instrumenter til fremme af innovation er det målsætningen at forbedre små og mellemstore virksomheders forretningsvilkår og konkurrenceevne. De foreløbige positive resultater fra den første generation af SME Forum projekter understreger betydning af dette aktivitetsområde for Nordisk Industrifond. På den baggrund har fondens bestyrelse valgt at give prioritet til igangsættelse af en ny generation af projekter. Fokusområderne i det nye call vil være: Entreprenørskab/intraprenørskab i en globalisert kundskabsøkonomi Informationsteknologi og SME Anden innovationspolitik (relateret til fx teknologiog kompetenceoverførelse og kommercialisering) Invitationen til projektforslag er udsendt til ca. 200 forsknings/analysermiljøer i Norden i slutningen af februar Intereresserede, der ikke har modtaget en invitation, men som gennem et nordisk projekt ønsker at bidrage til at forbedre mulighederne for innovation i små og mellemstore virksomheder opfordres til at downloade call for proposals på På denne hjemmeside kan man også finde mere detaljeret information om de projekter, der indgår i den første generation af SME Forum projekter. Thomas Winther Nordisk Industrifond nordicinnovation 3

4 Design Verktøykasse for god design Tekst og foto: Sigurd Aarvig Terskelen du må over for å skape god design, er blitt bli lavere. Prosjektet Nordisk Designverktøy har laget et hjelpemiddel spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB) som vil utvikle sin visuelle profil og skape konkurransedyktige produkter. Ved å samle verktøy og kompetanse fra alle de nordiske land, har vi satt sammen en verktøykasse for designarbeid, forteller Judith Gloppen i Norsk Designråd, som har ledet prosjektet. Verktøykassen er en liten CD, som veileder steg for steg gjennom den møysommelige prosessen det er å bruke design som et konkurransemiddel. Fordi god design må forankres i bedriften, legges det stor vekt på å analysere virksomheten før kreativiteten slippes løs. Design skal visualisere bedriftens strategi. Vår rolle er å legge til rette for optimal bruk av designere, sier Gloppen. Tilpasses bedriften Prosjektet kom i gang på initiativ fra Nordisk Industrifonds SMB-forum og rapporten Designfrämjande i Norden. Rapporten viste at det var grunnlag for å samordne den nordiske satsingen på design som et middel til å bedre konkurranseevnen til mindre bedrifter. Verktøykassen er bygd opp med basis i Excel, Word og PowerPoint. Den inneholder lenker til fordypningsområder innenfor hvert steg i en produktutviklingsprosess, og lenkene kan lett tilpasses den enkelte bedrifts situasjon. Stimulerer tverrfaglighet Både bedriftens, designerens og rådgiverens rolle i prosessen synliggjøres. Verktøykassen viser at tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å skape konkurransedyktige produkter. Den digitale verktøykassen gir en trinn for trinn-veiledning gjennom designarbeidet, forklarer Judith Gloppen i Norsk Designråd. Hun har vært prosjektleder for Nordisk Designverktøy. Hvert av deltakerlandene har fått CD-en oversatt til sitt eget språk slik at den er tilgjengelig i hele Norden. CD-en tilbys ikke til den enkelte bedrift, men benyttes av konsulent i samarbeid med bedrift og designer. Bedriften får tilgang til den del av verktøykassen som er relevant i det aktuelle tilfellet. Verktøyene er testet mot flere bedrifter, og tilbakemeldinger viser at verktøyene bidrar til å åpne øynene på næringslivsledere for verdien av å benytte design i forretningsutvikling. Heve nivået De nasjonale designråd og institutt i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har deltatt i prosjektet. 4 nordicinnovation

5 Transport IT and transportation an international success Prosjektet har bidratt til å øke forståelsen for bruk av design som en konkurranseparameter for bedriftene. Samtidig vil det være med på å heve nivået ved kjøp av designtjenester og dermed skape bedre utnyttelse av ressursene, sier Judith Gloppen. Grunnlaget er nå til stede for et fremtidig, nordisk kompetanseforum som vil komme nordisk næringsliv til nytte også i et lengre perspektiv enn prosjektets levetid. Judith Gloppen EU og nordisk komposittindustri The Nordic project IT in transportation has generated over 20 cooperation projects and influenced four new company establishments with Nordic cross-ownership. The idea of the project has been to bring Nordic high end software technology up to a well known high end area - transportation. The project and the project results have been materialised in Nordic and international successes like: Malaysian Highway Authority has used the Nordic software NovaPOINT. Swedish and Norwegian Road Authorities have used the co-operation group North Visions to establish a complete virtual reality model of the new Svinesund bridge. The Indian consulting firm L&T has used Nordic soft ware to design advanced roads in the Kashmir Mountains. Komposittorganisasjonene i Danmark, Sverige og Norge samarbeider om å etablere og utvikle drift av en felles nordisk informasjonstjeneste. Informasjonen vil spesielt omfatte EU-direktiver og nasjonale forskrifter knyttet til miljø, gjenvinning, avfallshåndtering og konkrete produktgrupper. Etter hvert vil også informasjon om nordiske og europeiske forskningsprosjekter tas med. Hensikten er å bearbeide informasjonen slik at de enkelte bedriftene kan følge med i den omfattende informasjonsflommen uten å bruke for store ressurser. Informasjonen distribueres i form av korte informasjonsbrev via og på Internett. Det er til nå sendt ut 9 informasjonsbrev som har tatt for seg de viktigste EU-direktivene og den betydning de vil ha for bedriftene. Informasjonsbrevene når ut til mer enn 150 nordiske komposittbedrifter. Finn Zetterstrøm gives a presentation of a 3D simulation solution from the project IT and transportation to Indian Road Authorities and TV at Map India 2003 in New Delhi. Stokke Reidar Finn Zetterstrøm nordicinnovation 5

6 Transport Planera resan effektivt och miljövänligt Av Christer Källström Vad kostar egentligen resan? Vad vinner jag i tid och vilken påverkan har min resa på miljön? Dessa och andra frågor ska kunna besvaras i ett tänkt nordiskt miljöriktigt multimodalt reseplaneringssystem. En förstudie på detta tema har nyligen presenterats i Nordiska ministerrådets regi med stöd av Nordisk Industrifond. En användarstudie som omfattade tio resenärer från Stockholm och tio från Köpenhamn visade att det finns behov för ett nordiskt multimodalt reseplaneringsssystem, där resor kan jämföras utifrån pris- och tidsaspekt. Av undersökningen framgick det vidare att trafikanterna sätter stort värde på att få information via internet. Miljöaspekten kom längst ned på listan. Idag finns det bara reseplaneringssystem som omfattar enstaka transportformer, t ex bil (bl a ViaMichelin) och flyg (Amadeus) samt olika kollektivresor (t ex Rejseplanen.dk). Det finns inget system som tar med samtliga trafikslag i sina beräkningar. Om vi hade ett multimodalt system som tog med alla kostnader för bilen inte bara bensin utan också skatt, försäkring, avskrivningar, värdeminskning mm så tror jag nog att många skulle fundera både en och två gånger innan de satte bilen på första plats, säger projektledare Charlotte Vithen på Vejdirektoratet i Danmark. Vårt mål är att få till ett mer effektivt utnyttjande av transportsystemet som helhet och stödja de politiska målsättningar om bl a att främja kollektivtransport. För att klara det måste vi kunna visa hur stora de totala/reella kostnaderna är för varje transportgren. Människor värdesätter transportsätten olika beroende på i vilken situation de är. Om de reser i arbetet är tiden den viktigaste faktorn. Som privatperson spelar priset den avgörande rollen. Miljöaspekten prioriteras hela tiden lägst. Men det finns stora företag i Sverige som uppmanar sina anställda att tänka på miljön när de planerar sina resor. Om flera företag och myndigheter gick in för detta så skulle detta ge en klar signal till folk om att miljöaspekten också är viktigt i sammanhanget, säger Charlotte Vithen. För att kunna utveckla ett multimodalt reseplaneringssystem måste myndigheterna gå i spetsen och stå för utvecklingskostnaderna. De privata företagen har mer 6 nordicinnovation

7 Kunnskapsarbeidsplassen kommersiella hänsyn att ta och lär inte ta initiativ till ett sådant arbete. Men när ett system väl finns på plats, så är jag jag övertygad om att de privata kommer att använda det. Nordiskt eller europeiskt? Något beslut om hur ett sådant reseplaneringssystem ska utvecklas och vem som eventeuellt ska ta initiativ och finansiera detta, har ännu inte fattats av Den Nordiska Ämbetsmannakommittéen för Transport. Inom det EUfinansierade euro-regionala projektet Viking arbetas det också med multimodal informationsservice, bl a reseplaneringssystem. Det är möjligt att det kommer ett initiativ från Vikings deltagarländer för att samordna några av de existerande reseplaneringssystemen. Deltagarländerna är Sverige, Norge, Danmark, Finland och de fem nordtyska delstaterna. Nordisk ministerråd har också låtit göra en förstudie till ett övervakningssystem för transport av farligt gods. Med ett sådant system kan olycksrisken minskas, liksom risken för miljökatastrofer. Genom ett nordiskt samarbete på detta område kan informationssystemet göras kompatibelt och därmed underlätta övervakning av transport med farligt gods i Norden. Det är också resurser att spara genom samarbete. I förstudierapporten heter det vidare att informationssystemet bör utformas så att de företag som transporterar farligt gods behöver det och drar nytta av det. Företagens engagemang är nämligen en förutsättning för att systemen ska fungera. Slutligen föreslås att ett nordiskt samarbetsprojekt inleds för att utveckla ett system för övervakning av farligt gods. Denne våren starter forskningsprosjektet Den Nordiske Kunnskapsarbeidsplassen med deltakere fra hele Norden. Prosjektet, som er finansiert av Nordisk Industrifond, har som mål å øke forståelsen for hvordan arbeidsplassutforming kan brukes konstruktivt for å styrke nordiske bedrifters innovasjonsevne og konkuransekraft. Planlagte leveranser fra prosjektet vil blant annet være best-practise analyser samt retningslinjer for virksomheter som vil utvikle innovative arbeidsplasser. Tom Erik Julsrud Digitalt netværk for produktudviklere Internettet giver os mulighed for at samarbejde på tværs af grænser, uanset om disse er geografiske, tidsmæssige eller organisatoriske. Dette har bl.a. medført skærpet konkurrence på mange områder, men det har samtidigt også givet nye veje for kommunikation og samarbejde. Projektet Digitalt netværk for produktutviklere i Norden ønsker, at skabe et digitalt netværk. Et netværk der styrker kommunikationen og samarbejdet mellem de forskellige aktører i en produktudviklingsproces og derved øge deres konkurrenceevne. For mer information: Charlotte Vithen Christina Alberg nordicinnovation

8 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Forsknings- och innovationssamarbete med Estland För att öka samarbetet mellan Norden och Estland inom forskning, innovation och näringsutveckling organiserade Nordisk Industrifond i samarbete med Nordiska ministerrådet i Tallinn, Nordisk Forskerutdanningsakademi, Nordisk Energiforskning och Nordtest ett seminarium i Tallinn den 12 december Det övergripande syftet med seminariet var att informera kunskapsmiljön i Estland om de medverkande nordiska institutionerna och möjligheterna till att öka samt förbättra samarbetet. Evenemanget samlade 150 deltagare som representerade myndigheterna, näringslivet och universiteten i Estland. En viktig punkt på programmet var networking buffet där deltagarna under inofficiella former kunde inhämta information från talarna, utbyta erfarenheter och organisera framtida möten. Estland, en kommande EU medlemsstat som är beläget vid Östersjön i nordens närområde har av hävd haft goda relationer med de nordiska länderna. Estland har haft en stark ekonomisk utveckling efter självständigheten och landet satsar intensivt på ett kunskapsbaserat samhälle med IKT, bioteknik och materialvetenskap som huvudpelarna i sin F&U strategi Ekonomi och Transportminister Liina Tõnisson underströk i sitt tal att Estland är en nation som satsar på kunskapssamhället och önskar vara en konstruktiv samt attraktiv partner till Norden. Satsningarna på den ny teknik har gjort till att Estland bl. a. har ett world class forskningsfundament inom bioteknik. Seminariet blev ett forum där kontaktnätet mellan de nordiska institutionerna och de estniska deltagarna ömsesidigt utvecklades samt förbättrades. Fruktbara diskussioner fördes rörande potentiella områden för samarbete mellan regionerna och flera intressanta projektförslag diskuterades. Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik, Redaktør: Espen Ruud Grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo Trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader

nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 2:2003 Årgang 6 Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 EVELYN FOX KELLER Professor Massachusets Institute of Technology, USA Being an outsider gave me the possibility of seeing SVERIGE Istället för att kvinnor skall

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Norrlands Trä Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 25 gutter. Vi representerer Murbergsskolan

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Family of Nyheden Vi kommer fra Krokom Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Nyhedens

Läs mer

Sodexo Renholdsleverandør med suksess

Sodexo Renholdsleverandør med suksess Sodexo Renholdsleverandør med suksess Charlotta Moore Systemspecialist Städ Service Operation Nordics Sodexo Pia Hedman-Modig Project Manager Operational Development Sodexo Sodexo er et av de større renholds-

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Söråker Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 0 jenter og 9 gutter. Vi representerer Söråkers skola Type

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget HTexperience Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Robotfalkarna Vi kommer fra Sävar Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 1 jente og 8 gutter. Vi representerer Type lag: Hobbyprosjekt

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 8. december 2011-9. december 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden.

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. FORSÍÐA Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. Arbetsplan, avgränsningar, metod Dr. Grétar Thór Eythórsson Bifröst Handelshögskola

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Arbetsdokument för nationella referensgrupper 2015

Arbetsdokument för nationella referensgrupper 2015 Nordplusprojektet Inkludera Flera Syntesrapport. Version 2.4. Utkast 15.2.2015. Skriven av Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Finland Arbetsdokument för nationella referensgrupper 2015 Motto: Att demokratisera

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget great 8 teammates Vi kommer fra Djursholm Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Viktor

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2007: 17 Nr 17 Avtal om ändring av avtalet med Norge den 1 juli 2005 (SÖ 2005:24) om avgiftssystem för färd med

Läs mer

FIRST LEGO League. Skövde 2012

FIRST LEGO League. Skövde 2012 FIRST LEGO League Skövde 2012 Presentasjon av laget Tandvård Keller Vi kommer fra Skövde Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Helenaskolan Type

Läs mer

Näringsstrukturer i KUSK-området

Näringsstrukturer i KUSK-området Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin (martin.henning@keg.lu.se) Temagrupp: Daisley, Annika (annika.daisley@fyrbodal.se) Kömmits, Urmas (urmas.kommits@vgregion.se)

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna 2008 ÅRSBERÄTTELSE Mittnorden Samarbete över gränserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FRA LEDEREN VERKSAMHET 2008 PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN STRATEGISK PÅVERKAN MITTNORDISKT UNGDOMSNÄTVERK MITTNORDISKA KULTURDAGARNA

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Hot Gamlis Vi kommer fra Sala Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 7 jenter og 7 gutter. Vi representerer Type lag: Skolelag Lag

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

NVF/TRANSPORT I STÄDER. Ordförande&sekreterar möte. 1. Öppnandet av mötet. 2. Nationella utskottens hälsningar. Referat 11.11.2008

NVF/TRANSPORT I STÄDER. Ordförande&sekreterar möte. 1. Öppnandet av mötet. 2. Nationella utskottens hälsningar. Referat 11.11.2008 NVF/TRANSPORT I STÄDER Ordförande&sekreterar möte Tid: kl. 10.00 Plats: Björvika Deltagare: Björn Silfverberg (ordf.) Finland Marek Salermo (sekr.) Finland Guro Berge Toril Presttun Thomas Erlandson Sverige

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke?

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke? Här fortsätter diskussionen om hur eleverna kan/ska räkna. Det första inlägget kommer från den internationellt kände forskaren och matematikdidaktikern Stieg Mellin-Olsen från Bergen vars specialintresse

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget E-profilen Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 33356 år Laget består av 9 jenter og 6 gutter. Vi representerer Äppelviksskolan

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015 Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011 2015 Nordgu er en paraplyorganisasjon for nordiske barn och ungdomsnykterhetsorganisationer. I alt er 12 organisasjoner medlemmer fra alle nordiske land.

Läs mer

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk kompetensebank innen miljø og energi. Næringsutvalgets betenkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk kompetensebank innen miljø og energi. Næringsutvalgets betenkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om nordisk kompetensebank innen miljø og energi 1. Utvalgets forslag föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 16. september 2008 Mødested Grand Hotel - møderum Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45

Läs mer

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år?

Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år? Sanering av förorenade sediment i Norge vad har vi lärt på 20 år? Renare mark Vårmöte 2012, Göteborg, 28-29 mars 2012 Jens Laugesen, Det Norske Veritas (DNV) mail: jens.laugesen@dnv.com Varför har vi förorenade

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm Adam Fisher Gutt 13 år 0 Filippa Nyqvist Jente 12 år 0 Alexander Bicho Gutt 12 år 0 Jack Beckman Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stockholm Adam Fisher Gutt 13 år 0 Filippa Nyqvist Jente 12 år 0 Alexander Bicho Gutt 12 år 0 Jack Beckman Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stockholm 4-6 2012 Presentasjon av laget Helping Old People Elite (H.O.P.E) Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 8 gutter. Vi representerer

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik 2013 1 Social- och hälsopolitik Program för Sveriges ordförandeskap

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer