nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 2:2003 Årgang 6 Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader 8 Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. Intellektuellt kapital 6 la Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialtillgångar.

2 Forord Business angels og intellektuell kapital I dette nummeret av nordicinnovation ønsker jeg å sette fokus på to saker. Det første er behovet for nordiske business angels. Det andre er at Nordisk Industrifond gir stafettpinnen videre for fortsatt videreutvikling av intellektuell kapital. Business angels Mangelen på risikovillig kapital er i øyeblikket et av de største problemene for fremveksten av nye virksomheter. Dette er et problem som ved flere anledninger er blitt fremhevet av Næringsutvalget i Nordisk Råd. Også de nordiske næringsministrene har i Nordisk Charter for små innovative virksomheder, iværksættere og selvstændige opfindere slått fast at det er nødvendig å aktivere mer risikovillig kapital. I samarbeid med Nordisk Råd har Nordisk Industrifond tatt et initiativ for å se på mulighetene for å aktivere potensielle business angels i Norden. Erfaringer fra andre land viser at den kapitalen som kan frigjøres via Business Angels er betydelig i forhold til den mer organiserte venture-kapitalen. Danmark har kommet langt med organiseringen av business angels nettverk, såkalt BANs. Det er en spennende oppgave å sørge for at de danske erfaringene kan komme til nytte også i de øvrige nordiske landene. Intellektuell kapital For fire år siden tok Nordisk Industrifond, etter dialog med OECD, initiativ til et prosjekt omkring metoder for bruk av intellektuell kapital som styrings- og rapporteringsverktøy. Arbeidet har båret frukter. I 2001 kom rapporten Intellectual Capital Managing and Reporting, og i april i år presenterte FRAME-prosjektet kompendiet How to develop and monitor your company s intellectual capital på sitt avsluttende nettverksseminar. Vi håper og tror dette er et viktig bidrag til bedrifter som vil bruke intellektuell kapital som styringsverktøy. Etter snart fire år med utvikling, case studier, og utarbeidelse av læringsopplegg er vi kommet et langt stykke på vei. Plattformen er lagt, og det er med glede vi ser at noen bransjeorganisasjoner nå overtar stafettpinnen for å tilpasse verktøyene til sine bedrifter. Først ut er ITsektoren på Island med prosjektet Harmonized Knowledge Indicators, og vi vil følge prosjektet med spenning. Ønsker dere alle en fin vår! Kjetil Storvik Adm. dir. Nordisk Industrifond ScanBaltBioRegion speeds up organisational development During ScanBalt Forum in May clear signals were received from the more than 170 participants, that ScanBalt should quickly adjust to gain maximum benefits from the very positive response to the concept "network of networks". The project manager, Peter Frank says: "We are in an excellent position to strengthen ScanBaltBioRegion to be globally competitive and must do all we can to utilize this the timing is right. One important tool is to create our own unique model for how to organise the biotech world in a meta-region like ScanBalt". Therefore a working group will present a proposal in September to be discussed by the Steering Committtee of ScanBalt. If adopted ScanBalt will in the future be a legally and politically independent self-financed not-forprofit organisation. More information at Peter Frank 2 nordicinnovation

3 Nordic H 2 Energy Foresight in progress At a scenario workshop held in Iceland earlier this year, a draft of scenarios with a time horizon of the year 2030 has been produced for the socio-technical environment around hydrogen energy in the Nordic countries. The project has been invited to present a paper at the 1st European Hydrogen Energy Conference in Grenoble, France in September. The rationale and the design of the Nordic hydrogen energy foresight will be presented as well as the preliminary results from the scenario and vision building activities. More information at Kraftig växt i nordisk FoU Island är den stora vinnaren i förhållande till tidigare år om man ser till FoU-utgifternas andel av BNP. Sverige befäster sin position som Nordens FoU makt och Norge är kvar på sin jumboplats. Finländarna som har varit mest offensiva under senare år visar en tendens till svag avmattning, medan danskarna investerar mer i FoU än på flera år. Deltagande insititutioner i den nordiska gruppen för FoU-statistik och indikatorutveckling är Analyseinstitutet for forskning (Danmark), Statistikcentralen (Finland), Rannís (Island) NIFU/Statistisk sentralbyrå (Norge) och Statistiska Centralbyrån (Sverige). Per Dannemand Andersen Birte Holst Jørgensen FoU-utgifternas andel av BNP 2001 (procent) 5 Biofibre.net 2003 Biofibre.net is a network and a centre of know-how within the bio-fibre field where industry and academy exchange ideas about Packaging workshop, June 12th. product development and find partners for research, product development and business activities. Activities in 2003 include: March 27th: Together with STFI a research seminar was arranged at STFI, Stockholm, Sweden June12th: a workshop about packaging and study visit at Tetra Pak, Lund, Sweden September 25th: a workshop about special cellulose and study visit at Borregaard Ltd Sarpsborg, Norway November 12th: Nordic Biofibre Conference at Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark, Copenhagen, Denmark Sverige 4,3 % Finland 3,4 % Island 3,0 % Danmark 2,4 % Norge 1,6 % More information: and xx 0 Sverige kr Finland kr Island kr Danmark kr Norge kr nordicinnovation 3

4 Musikk Musikindustrin: Stor potential för nordisk musik Av Christer Källström Musikindustrin i Norden står inför stora utmaningar framöver. Genom samarbete kan de små bolagen inom populärmusiken hävda sig gentemot de multinationella jättarna. I Nordisk Industrifonds projekt Behind the music pekar forskarna på problem och möjligheter för branschen. I studien betraktas musikindustrin som vilken annan näringsgren som helst. Musikindustrin är en växande industri både i förhållande till sysselsättning, försäljning av fonogram och tillväxt i angränsande näringsgrenar. Hittills är Sverige det nordiska land med den högsta exporten, men man ser tecken på att de övriga länderna i Norden också klarar att få fram popartister av internationellt format. Globaliseringens effekter Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom musikbranschen, säger SINTEF-forskaren, Johan Hauknes, som lett projektet. Den ökande globaliseringen har fördjupat klyftan mellan de små nationella bolagen i Norden och de multinationella storföretagen. Det startas hela tiden nya företag inom olika delar av musiklivet. Men det är en riskfylld bransch, där ett fåtal av de mindre skivbolagen genererar stora överskott. Genom 90-talet har antalet indie-bolag (små, oavhängiga företag, ofta antikommersiella. Reds.anm.) i Norge ökat, medan de multinationella har minskat. De små på stjärnjakt De multinationella jättarna i branschen har på senare tid ändrat sina roller i Norden. Tidigare var dessa bolag både försäljningskanaler på den nationella marknaden i Norden och talangjägare där. I dag koncentrerar de stora sig i större grad om den förstnämnda verksamheten, vilket betyder att det blir en öppning för de små musikbolagen i Norden att finna sina egna stjärnor. Men att vara liten och ensam i denna bransch är svårt. Därför ingår gärna flera av de mindre bolagen i olika nätverk och allianser. En del av de multinationella bolagen Norden gick miste om Röyksopp har också ingått allianser med flera indie-företag för att utväxla kunskaper om både artistiska strömningar, administration, distribution och försäljning. Detta representerar ett potentiellt fruktbart samarbete mellan olika bolagsformer, som kan stimulera till ökat kunskapsutbyte, innovation och lönsamhet. Vänder Norden ryggen Flera nordiska artister har valt att producera musiken utanför Norden, och blivit omhändertagna av internationella skivbolag. Många av dessa artister säljer bättre som följd av internationell expertis, men denna tendens representerar samtidigt en förlust för nordisk musikindustri. Följden av att inte samarbeta kan betyda att de nordiska länderna går miste om den ekonomiska tillväxt som musikindustrin står för. Ett par exempel: Den isländska popgruppen SigurRos fann inga möjligheter att lansera sin musik från hemlandet, utan gick i stället direkt till bolag i London. Motsvarande gäller för den norska duon Röyksopp. Vid internationell succé betyder det att Norden går miste om de värden som här skapas. 4 nordicinnovation

5 Tack ABBA! Sverige är det enda nordiska land som idag har ett stort musikcentrum. ABBA-effekten lever vidare, säger Johan Hauknes på SINTEF. Musik är en industri Detta är exempel på underutnyttjande av den potential som finns i det nordiska musiklivet. För att förbättra möjligheterna är det viktigt att politikerna inte betraktar populärmusikbranschen som kulturpolitik, utan som närings- och industripolitik. Det är också angeläget att den nordiska musikindustrin samarbetar mera. Idag har vi ett stort musikcentrum i Stockholm, där ABBA-effekten fortfarande lever. Något liknande finns inte i de andra nordiska länderna, säger Johan Hauknes. I projektet utmanar forskarna politikerna på flera områden. Man vill att näringsgrenar som media och IKT också involveras när det talas om insatser riktade mot musiklivet. Det är dessutom behov av insamling och utveckling av mer noggrann statitstik och indikatorer inom musikbranschen. Det behövs ett bättre och mer koordinerat datamaterial för att kunna identifiera problem och jämföra utvecklingstendenser. Reducerade skatter på musikprodukter är ett annat krav som ställs i rapporten. Johan Hauknes e-post? nordicinnovation 5

6 Intellektuellt kapital: Ökat intresse hos nordiskt näringsliv Av Christer Källström Nordisk Industrifonds projektet om intellektuellt kapital (IK), Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialla tillgångar. Chefskonsulent på Dansk Industri och projektledare för Frame, Henrik Jensen, har arbetat med IK sedan mitten på 90- talet: När intresset för IK då startade gällde det först och främst att identifiera problem och finna de verktyg som kunde användas för att mäta företagets immateriella tillgångar. Idag har vi verktygen på plats och vi vet nu vad vi talar om. Grunden är lagd för konkret användning av IK i företagen. Intresset för IK är ökande ute i näringslivet. Det är främst de stora företagen inom produktions- och tjänstesektorn som använder sig av IK och då framförallt som ett verktyg för ledning, för utarbetande av strategier samt för utvärdering och mätning av resultat, säger Henrik Jensen. Rapport för IK-novisen Som en del Frame-projektet har Nordisk Industrifond också tagit fram en rapport för den som har ingen eller liten kännedom om IK. I rapporten, How to Develop and Monitor Your Company s Intellectual Capital, berättar en rad forskare och experter i sju artiklar om de verktyg och riktlinjer som kan användas för att utveckla och redovisa IK i ett företag. Man kan också läsa om de barriärer och konflikter som kan uppstå när företaget använder sig av IK. IK-redskapen kan också användas för att utveckla och konsolidera läroprocessen på företaget. Det gömda vetandet, den enskildes värdefulla insikter och utvecklandet av dem är svårt att jobba med. Det klarar man inte genom traditionella undervisningsformer, utan snarare i workshops och praktiskt lärande, där det sk. tysta vetandet kan utväxlas. Många IK-verktyg Avgörande för vilket redskap man ska använda är vilket mål företaget har, vad man vill påverka eller utveckla. Det är viktigt att se företaget på ett nytt och förutsättningslöst 6 nordicinnovation

7 New network for IC reporting Harmonised guidelines for IC reporting in the Nordic software industry, is a preproject with the aim to establish a network of Nordic IT companies with the ulitmate goal of harmonising indicators for Intellectual capital reporting within that industrial section. sätt att se verksamheten som en helhet när man väljer den karta man ska orientera sig efter. När man reser till Oslo tar man inte med sig en karta över Stockholm, för att man är mest van vid att använda den, avslutar Henrik Jensen. News of this initiating project are that the identification of partners is well on its way. Contact has been made with IT sections of Industrial federations and there is an interest in the project amongst those. An introductary report is soon to be distributed. The first partnermeeting and workshop will take place late June, where the detailed workplan will be put up for acceptance. Main subject for discussion will be: Henrik Jensen The feasibilitiy of harmonising indicators, and if, how to go about that IC indicators as a baseline for managerial steering models Fakta FRAME Allt vetande om intellektuellt kapital (IK) är nu samlat i en slutrapport från Nordisk Industrifond projekt Frame. Frame står för: Fælles rammer og metoder til ledelse og kommunikation och är ett samarbete mellan Nordisk Industrifond och arbetsgivarorganisationerna i de nordiska länderna. Avsikten med projektet är att förmedla information till näringslivet om metoder till ledning och kommunikation av vetande. Detta ska bidra till att utveckla praxis och metoder till att dokumentera vetande, alltså de immaterialla tillgångarna ett annat ord för IK. Man kan läsa mer om projektet och om erfarenheterna från 15 nordiska företags arbete med IK på Henrik Jensen (?) Ásta Thorleifsdottir e-post Business Angels et voksende behov Der er et voksende behov for at tilføre nye foretagende innovationsfinansiering i de helt tidlige udviklingsfaser og dermed er der rettet et naturlig fokus på forretnings engle eller såkaldte Business Angels. Business Angels er private investorer, der investerer risikovillig kapital, egne kompetencer og erfaringer i opstartsvirksomhedernes tidligeudviklingsfaser. Business Angels investerer ofte igennem Business Angel Netværk (BAN). Nordisk Industrifond samarbejder med en række offentlige og private aktører om at samle erfaringerne med opstart af nordiske BAN for derved at kunne samle og aktivere flere Business Angels. Interview og feltstudier udgør det empiriske grundlag for den håndbog, der skal fungere som inspiration og rollemodel for nye Business Angel Netværk i Norden. xx nordicinnovation

8 E-marknader: Ett oplöjt område med möjligheter Av Christer Källström Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. För att hjälpa dessa företag att komma in på e-marknader och göra dem mer internationellt konkurrenskraftiga, har exportråden i de nordiska länderna med stöd från Nordisk Industrifond utarbetat en elektronisk marknadshjälp. När internet-branschen kollapsade för några år sedan var det många företagare som trodde att e-marknaderna var döda och begravda för alltid. Men det är de inte, tvärtom ökar behovet av kunskap och goda lösningar på IT-området. De stora företagen har ofta egna e-marknader. Men för många små och mellanstora företag är e-marknaden fortfarande ett oplöjt område. Och utan den elektroniska handelsplatsen kan det bli svårt för företaket att hänga med i den hårda internationella konkurrensen. För fem år sedan tog Sveriges Exportråd initiativet till att informera företag om e-marknader. De övriga nordiska länderna, utom Finland, kom snart med i projektet, som idag också omfattar exportråden i Australien, Holland, Italien, Nya Zeeland, Portugal och Spanien. Nytt förtroende Syftet är att öka förståelsen för e-marknadernas roll i internationella affärer och stärka konkurrenskraften för de nordiska företagen, säger Jonas Bygdeson på Sveriges Exportråd i Stockholm. Det har vi gjort genom att skapa de rätta verktygen och samtidigt försöka bygga upp ett förtroende hos företagen för dessa verktyg. För att få veta vad företagen behövde, genomförde vi en rad intervjuer. Vi frågade dem om deras behov, affärsplaner och liknande. Det visade sig att många företag inte var medvetna om vilka möjligheter som ligger i sådana här ITlösningar. Tryckeri, bygg och transport framtidsbranscher för e-marknader 8 nordicinnovation

9 Nordic Health Technology Forum E-marknader med många köpare och många säljare kommer att betyda allt mer för företag som vill fungera effektivt på marknaden. Jag tänker på branscher som tryckeri, bygg, transport och liknande. Här kan köparna själva gå in och studera produkterna och göra sina beställningar. På en e-marknad kan företaget också se vilka marknader som finns för hans produkter ute i världen. Exportråden i de samarbetande länderna ser till att hålla web-sidorna uppdaterade, säger Jonas Bygdeson. Kostnadseffektivt Under arbetet med projektet har man utvecklat en modell för att analysera deltagandet på e-marknaderna utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv. Man har också genomfört en rad seminarier och networks samt utarbetat newsletter och artiklar för att öka användandet av e-marknaderna. Genom att sprida kunskap om de små och mellanstora företagens erfarenheter av e-marknader i de nordiska länderna, har projektet lyckats visa hur e-marknader skapar möjligheter i internationell handel samt hjälper företag att förbereda sig på nya risker och hinder. The objective of Nordic Health Technology Forum (NHTF) is to increase the value of the National and Nordic support system in the field of Health Technology for the benefit of SMEs in this field. Extended Nordic cooperation at company-, institutional- and political level will help to make a strong Nordic brand within the field of Health Technology. Through cooperation the Nordic countries can have a strong influence on the development of the international Health Technology Market. Bryndís Haraldsdóttir Norwegian wheel chair chairborn for the use on board planes, an example from the Nordic health technology market. Kontaktperson World Design Congress til Norden World Design Congress er en internasjonal designkonferanse som blir avholdt kun hvert 6 år. I 2005 vil den for første gang bli avholdt i Norden. Over 2000 deltagere er ventet til arrangement som vil bli et utstillingsvindu for Nordisk design og fungere som en stimulus for kreativitet, konkurranse og innovasjon for næringslivssektoren. nordicinnovation

10 Awareness seminars for System-on-Chip Technology Almost all future products will include electronics devices in order to build intelligence into these. The key building block in such devices is the so-called Systemon-Chip. In particular for SMEs it is a major problem to mobilize the skills required to design and integrate such devices. The Nordic Industrial Fund finances SoC-SME project will during second half of 2003 establish Awareness seminars in each of the eight participating countries in order to explain the benefits of this technology economically as well as technically to SMEs which have not yet been using System-on-Chip or similar electronic support in their products. The actual Awareness seminar dates are scheduled as follows: Copenhagen, Denmank August 19, Oslo, Norway October 8, Tampere, Finland October 9, Tallinn, Estland October 13, Riga, Latvia October 14, Kaunas, Lithuainia October 15, Stockholm, Sweden last week in October, Reykjavik, Iceland tba. Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin Konsumenternas ökade krav på nya produkter med korta livscykler, många produktvarianter, många förpackningsvarianter av samma produkt samt fler färska produkter innebär att kraven på flexibilitet i livsmedelsproduktionen har ökat enormt. Förutom detta finns kravet på ökad kostnadseffektivitet. För att möta alla dessa krav fordras mycket stora förändringar både hos den tillverkande livsmedelsindustrin och hos maskinleverantörer till livsmedelsindustrin. I maj arrangerade det Nordisk Industrifond finansierade nätverket Flexible automation ett seminarium där liknande exempel från andra branscher presenterades. Syftet var att inspirera till liknande förändringar inom livsmedelsindustrin. Chirstina Carslon (?) Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin xx Nytt från geotekniken Ett Nordiskt geosyntetseminarium arrangerades i Göteborg maj Arrangörer var Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminariet var lyckat och besöktes av ca 90 personer. En Nordisk handbok för armerad jord finns nu i engelsk version och kan laddas ner från Handboken är framtagen i samarbete mellan Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminar: Concrete a sustainable construction material The Nordic Network Concrete for the environment and the Norwegian Concrete Association are organising a seminar in Oslo November 11th - 12th The seminar will present best available technology and future opportunities to produce and use concrete in an environment friendly way. Topics will include: Cement, binders and by-products for concrete production Environmental requirements, opportunities and limitations in specifications and standards Replacing natural aggregates with crushed rocks or recycled aggregates Creative solutions increasing service life and solving environmental problems with concrete. Yvonne Rogbeck xx 10 nordicinnovation

11 Baltic Sea Region leader of ICT All preconditions for the Baltic Sea Region to become the global leader of ICT (vas står det för) usage are present, with the highest penetration of mobile and internet communication combined with stable governments, institutional structures favourable to business, high levels of education, a shared history of cooperation and trade and the forthcoming EU enlargement. Baltic Development Forum, Stockholm Economic Development Agency and Industrial Development Corporation of Norway with Nordic Industrial Fund as cosponsor are the partners behind a project with the overall goal to set a vision and a brand of the Baltic Sea regions as the-state-of-the-art in public digital services and creation of the knowledge network stipulating growth of the ICT sector through sharing best practice. Bedre og mer bestandige vegdekker Tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid for vegdekkene. Jens Nedergaard NORMAC s 2nd International Magnesium Conference The Danish Technical University in Copenhagen hosted on March 26 and 27, 2003 NORMAC s 2nd International Magnesium Conference featuring the topic Creating a Sustainable Competitive Edge for Magnesium. Delegates from 15 different countries participated. The general consensus was that a sustainable competitive edge for magnesium can be created through targeted R&D activities. This goes not only for the development of new alloys, but also for the development of competitive technologies for the manufacture of magnesium sheet and magnesium extrusions. New technologies for surface treatment and friction stir welding of magnesium were also presented to the audience. NORMAC (Nordic Magnesium Cluster) is a Nordic network with the purpose to strengthen the competitiveness through dissemination of knowledge of magnesium related technologies. xx Hvert år legges det i Skandinavia asfalt for over 1000 millioner euro. De svært varierende og tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid enn forutsatt for mange av disse vegdekkene. Økte kunnskaper om nedbrytingsmekanismene som opptrer, bedre metoder for riktig materialvalg og optimalisert materialsammensetning kan på sikt gi store økonomiske gevinster. Et nordisk samarbeidsprosjekt Asfaltdekkers bestandighet er nå startet opp for å studere dette problemområdet nærmere. Nordisk Industrifond delfinansierer i første omgang et forprosjekt i 2003 hvor man skal bringe opp status samt planlegge for et mulig større hovedprosjekt fra neste år. Deltakere i prosjektet så langt er forskningsinstituttene SINTEF, VTI og VTT i samarbeid med Statens vegvesen, Vägverket, entreprenørselskapene NCC, Skanska og Veidekke og oljeselskapene Nynäs og Shell. Flere deltakere fra både industri og forvaltning er aktuelle i hovedprosjektet. XX nordicinnovation 11

12 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway The Challenge en annorlunda bussresa Sommaren 2003 reser en buss under namnet The Challenge runt på nordiska rockfestivaler för att få nya idéer som kan bli framtidens innovationer. Främst är man på jakt efter idéer som kan förbättra festivalerna i allt från musikprogram till ramarna för upplevelsen som ljus, ljud, mat och dryck. Idéer som man hoppas kan utvecklas till koncept för nya produkter, design och tjänster. The Challenge kommer att besöka Hultsfredsfestivalen i Sverige, Roskildefestivalen i Danmark, Quartfestivalen i Norge och Ruis Rock-festivalen i Finland. Kontakta: Flemming Madsen Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik redaktør: Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer