nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 2:2003 Årgang 6 Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader 8 Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. Intellektuellt kapital 6 la Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialtillgångar.

2 Forord Business angels og intellektuell kapital I dette nummeret av nordicinnovation ønsker jeg å sette fokus på to saker. Det første er behovet for nordiske business angels. Det andre er at Nordisk Industrifond gir stafettpinnen videre for fortsatt videreutvikling av intellektuell kapital. Business angels Mangelen på risikovillig kapital er i øyeblikket et av de største problemene for fremveksten av nye virksomheter. Dette er et problem som ved flere anledninger er blitt fremhevet av Næringsutvalget i Nordisk Råd. Også de nordiske næringsministrene har i Nordisk Charter for små innovative virksomheder, iværksættere og selvstændige opfindere slått fast at det er nødvendig å aktivere mer risikovillig kapital. I samarbeid med Nordisk Råd har Nordisk Industrifond tatt et initiativ for å se på mulighetene for å aktivere potensielle business angels i Norden. Erfaringer fra andre land viser at den kapitalen som kan frigjøres via Business Angels er betydelig i forhold til den mer organiserte venture-kapitalen. Danmark har kommet langt med organiseringen av business angels nettverk, såkalt BANs. Det er en spennende oppgave å sørge for at de danske erfaringene kan komme til nytte også i de øvrige nordiske landene. Intellektuell kapital For fire år siden tok Nordisk Industrifond, etter dialog med OECD, initiativ til et prosjekt omkring metoder for bruk av intellektuell kapital som styrings- og rapporteringsverktøy. Arbeidet har båret frukter. I 2001 kom rapporten Intellectual Capital Managing and Reporting, og i april i år presenterte FRAME-prosjektet kompendiet How to develop and monitor your company s intellectual capital på sitt avsluttende nettverksseminar. Vi håper og tror dette er et viktig bidrag til bedrifter som vil bruke intellektuell kapital som styringsverktøy. Etter snart fire år med utvikling, case studier, og utarbeidelse av læringsopplegg er vi kommet et langt stykke på vei. Plattformen er lagt, og det er med glede vi ser at noen bransjeorganisasjoner nå overtar stafettpinnen for å tilpasse verktøyene til sine bedrifter. Først ut er ITsektoren på Island med prosjektet Harmonized Knowledge Indicators, og vi vil følge prosjektet med spenning. Ønsker dere alle en fin vår! Kjetil Storvik Adm. dir. Nordisk Industrifond ScanBaltBioRegion speeds up organisational development During ScanBalt Forum in May clear signals were received from the more than 170 participants, that ScanBalt should quickly adjust to gain maximum benefits from the very positive response to the concept "network of networks". The project manager, Peter Frank says: "We are in an excellent position to strengthen ScanBaltBioRegion to be globally competitive and must do all we can to utilize this the timing is right. One important tool is to create our own unique model for how to organise the biotech world in a meta-region like ScanBalt". Therefore a working group will present a proposal in September to be discussed by the Steering Committtee of ScanBalt. If adopted ScanBalt will in the future be a legally and politically independent self-financed not-forprofit organisation. More information at Peter Frank 2 nordicinnovation

3 Nordic H 2 Energy Foresight in progress At a scenario workshop held in Iceland earlier this year, a draft of scenarios with a time horizon of the year 2030 has been produced for the socio-technical environment around hydrogen energy in the Nordic countries. The project has been invited to present a paper at the 1st European Hydrogen Energy Conference in Grenoble, France in September. The rationale and the design of the Nordic hydrogen energy foresight will be presented as well as the preliminary results from the scenario and vision building activities. More information at Kraftig växt i nordisk FoU Island är den stora vinnaren i förhållande till tidigare år om man ser till FoU-utgifternas andel av BNP. Sverige befäster sin position som Nordens FoU makt och Norge är kvar på sin jumboplats. Finländarna som har varit mest offensiva under senare år visar en tendens till svag avmattning, medan danskarna investerar mer i FoU än på flera år. Deltagande insititutioner i den nordiska gruppen för FoU-statistik och indikatorutveckling är Analyseinstitutet for forskning (Danmark), Statistikcentralen (Finland), Rannís (Island) NIFU/Statistisk sentralbyrå (Norge) och Statistiska Centralbyrån (Sverige). Per Dannemand Andersen Birte Holst Jørgensen FoU-utgifternas andel av BNP 2001 (procent) 5 Biofibre.net 2003 Biofibre.net is a network and a centre of know-how within the bio-fibre field where industry and academy exchange ideas about Packaging workshop, June 12th. product development and find partners for research, product development and business activities. Activities in 2003 include: March 27th: Together with STFI a research seminar was arranged at STFI, Stockholm, Sweden June12th: a workshop about packaging and study visit at Tetra Pak, Lund, Sweden September 25th: a workshop about special cellulose and study visit at Borregaard Ltd Sarpsborg, Norway November 12th: Nordic Biofibre Conference at Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark, Copenhagen, Denmark Sverige 4,3 % Finland 3,4 % Island 3,0 % Danmark 2,4 % Norge 1,6 % More information: and xx 0 Sverige kr Finland kr Island kr Danmark kr Norge kr nordicinnovation 3

4 Musikk Musikindustrin: Stor potential för nordisk musik Av Christer Källström Musikindustrin i Norden står inför stora utmaningar framöver. Genom samarbete kan de små bolagen inom populärmusiken hävda sig gentemot de multinationella jättarna. I Nordisk Industrifonds projekt Behind the music pekar forskarna på problem och möjligheter för branschen. I studien betraktas musikindustrin som vilken annan näringsgren som helst. Musikindustrin är en växande industri både i förhållande till sysselsättning, försäljning av fonogram och tillväxt i angränsande näringsgrenar. Hittills är Sverige det nordiska land med den högsta exporten, men man ser tecken på att de övriga länderna i Norden också klarar att få fram popartister av internationellt format. Globaliseringens effekter Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom musikbranschen, säger SINTEF-forskaren, Johan Hauknes, som lett projektet. Den ökande globaliseringen har fördjupat klyftan mellan de små nationella bolagen i Norden och de multinationella storföretagen. Det startas hela tiden nya företag inom olika delar av musiklivet. Men det är en riskfylld bransch, där ett fåtal av de mindre skivbolagen genererar stora överskott. Genom 90-talet har antalet indie-bolag (små, oavhängiga företag, ofta antikommersiella. Reds.anm.) i Norge ökat, medan de multinationella har minskat. De små på stjärnjakt De multinationella jättarna i branschen har på senare tid ändrat sina roller i Norden. Tidigare var dessa bolag både försäljningskanaler på den nationella marknaden i Norden och talangjägare där. I dag koncentrerar de stora sig i större grad om den förstnämnda verksamheten, vilket betyder att det blir en öppning för de små musikbolagen i Norden att finna sina egna stjärnor. Men att vara liten och ensam i denna bransch är svårt. Därför ingår gärna flera av de mindre bolagen i olika nätverk och allianser. En del av de multinationella bolagen Norden gick miste om Röyksopp har också ingått allianser med flera indie-företag för att utväxla kunskaper om både artistiska strömningar, administration, distribution och försäljning. Detta representerar ett potentiellt fruktbart samarbete mellan olika bolagsformer, som kan stimulera till ökat kunskapsutbyte, innovation och lönsamhet. Vänder Norden ryggen Flera nordiska artister har valt att producera musiken utanför Norden, och blivit omhändertagna av internationella skivbolag. Många av dessa artister säljer bättre som följd av internationell expertis, men denna tendens representerar samtidigt en förlust för nordisk musikindustri. Följden av att inte samarbeta kan betyda att de nordiska länderna går miste om den ekonomiska tillväxt som musikindustrin står för. Ett par exempel: Den isländska popgruppen SigurRos fann inga möjligheter att lansera sin musik från hemlandet, utan gick i stället direkt till bolag i London. Motsvarande gäller för den norska duon Röyksopp. Vid internationell succé betyder det att Norden går miste om de värden som här skapas. 4 nordicinnovation

5 Tack ABBA! Sverige är det enda nordiska land som idag har ett stort musikcentrum. ABBA-effekten lever vidare, säger Johan Hauknes på SINTEF. Musik är en industri Detta är exempel på underutnyttjande av den potential som finns i det nordiska musiklivet. För att förbättra möjligheterna är det viktigt att politikerna inte betraktar populärmusikbranschen som kulturpolitik, utan som närings- och industripolitik. Det är också angeläget att den nordiska musikindustrin samarbetar mera. Idag har vi ett stort musikcentrum i Stockholm, där ABBA-effekten fortfarande lever. Något liknande finns inte i de andra nordiska länderna, säger Johan Hauknes. I projektet utmanar forskarna politikerna på flera områden. Man vill att näringsgrenar som media och IKT också involveras när det talas om insatser riktade mot musiklivet. Det är dessutom behov av insamling och utveckling av mer noggrann statitstik och indikatorer inom musikbranschen. Det behövs ett bättre och mer koordinerat datamaterial för att kunna identifiera problem och jämföra utvecklingstendenser. Reducerade skatter på musikprodukter är ett annat krav som ställs i rapporten. Johan Hauknes e-post? nordicinnovation 5

6 Intellektuellt kapital: Ökat intresse hos nordiskt näringsliv Av Christer Källström Nordisk Industrifonds projektet om intellektuellt kapital (IK), Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialla tillgångar. Chefskonsulent på Dansk Industri och projektledare för Frame, Henrik Jensen, har arbetat med IK sedan mitten på 90- talet: När intresset för IK då startade gällde det först och främst att identifiera problem och finna de verktyg som kunde användas för att mäta företagets immateriella tillgångar. Idag har vi verktygen på plats och vi vet nu vad vi talar om. Grunden är lagd för konkret användning av IK i företagen. Intresset för IK är ökande ute i näringslivet. Det är främst de stora företagen inom produktions- och tjänstesektorn som använder sig av IK och då framförallt som ett verktyg för ledning, för utarbetande av strategier samt för utvärdering och mätning av resultat, säger Henrik Jensen. Rapport för IK-novisen Som en del Frame-projektet har Nordisk Industrifond också tagit fram en rapport för den som har ingen eller liten kännedom om IK. I rapporten, How to Develop and Monitor Your Company s Intellectual Capital, berättar en rad forskare och experter i sju artiklar om de verktyg och riktlinjer som kan användas för att utveckla och redovisa IK i ett företag. Man kan också läsa om de barriärer och konflikter som kan uppstå när företaget använder sig av IK. IK-redskapen kan också användas för att utveckla och konsolidera läroprocessen på företaget. Det gömda vetandet, den enskildes värdefulla insikter och utvecklandet av dem är svårt att jobba med. Det klarar man inte genom traditionella undervisningsformer, utan snarare i workshops och praktiskt lärande, där det sk. tysta vetandet kan utväxlas. Många IK-verktyg Avgörande för vilket redskap man ska använda är vilket mål företaget har, vad man vill påverka eller utveckla. Det är viktigt att se företaget på ett nytt och förutsättningslöst 6 nordicinnovation

7 New network for IC reporting Harmonised guidelines for IC reporting in the Nordic software industry, is a preproject with the aim to establish a network of Nordic IT companies with the ulitmate goal of harmonising indicators for Intellectual capital reporting within that industrial section. sätt att se verksamheten som en helhet när man väljer den karta man ska orientera sig efter. När man reser till Oslo tar man inte med sig en karta över Stockholm, för att man är mest van vid att använda den, avslutar Henrik Jensen. News of this initiating project are that the identification of partners is well on its way. Contact has been made with IT sections of Industrial federations and there is an interest in the project amongst those. An introductary report is soon to be distributed. The first partnermeeting and workshop will take place late June, where the detailed workplan will be put up for acceptance. Main subject for discussion will be: Henrik Jensen The feasibilitiy of harmonising indicators, and if, how to go about that IC indicators as a baseline for managerial steering models Fakta FRAME Allt vetande om intellektuellt kapital (IK) är nu samlat i en slutrapport från Nordisk Industrifond projekt Frame. Frame står för: Fælles rammer og metoder til ledelse og kommunikation och är ett samarbete mellan Nordisk Industrifond och arbetsgivarorganisationerna i de nordiska länderna. Avsikten med projektet är att förmedla information till näringslivet om metoder till ledning och kommunikation av vetande. Detta ska bidra till att utveckla praxis och metoder till att dokumentera vetande, alltså de immaterialla tillgångarna ett annat ord för IK. Man kan läsa mer om projektet och om erfarenheterna från 15 nordiska företags arbete med IK på Henrik Jensen (?) Ásta Thorleifsdottir e-post Business Angels et voksende behov Der er et voksende behov for at tilføre nye foretagende innovationsfinansiering i de helt tidlige udviklingsfaser og dermed er der rettet et naturlig fokus på forretnings engle eller såkaldte Business Angels. Business Angels er private investorer, der investerer risikovillig kapital, egne kompetencer og erfaringer i opstartsvirksomhedernes tidligeudviklingsfaser. Business Angels investerer ofte igennem Business Angel Netværk (BAN). Nordisk Industrifond samarbejder med en række offentlige og private aktører om at samle erfaringerne med opstart af nordiske BAN for derved at kunne samle og aktivere flere Business Angels. Interview og feltstudier udgør det empiriske grundlag for den håndbog, der skal fungere som inspiration og rollemodel for nye Business Angel Netværk i Norden. xx nordicinnovation

8 E-marknader: Ett oplöjt område med möjligheter Av Christer Källström Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. För att hjälpa dessa företag att komma in på e-marknader och göra dem mer internationellt konkurrenskraftiga, har exportråden i de nordiska länderna med stöd från Nordisk Industrifond utarbetat en elektronisk marknadshjälp. När internet-branschen kollapsade för några år sedan var det många företagare som trodde att e-marknaderna var döda och begravda för alltid. Men det är de inte, tvärtom ökar behovet av kunskap och goda lösningar på IT-området. De stora företagen har ofta egna e-marknader. Men för många små och mellanstora företag är e-marknaden fortfarande ett oplöjt område. Och utan den elektroniska handelsplatsen kan det bli svårt för företaket att hänga med i den hårda internationella konkurrensen. För fem år sedan tog Sveriges Exportråd initiativet till att informera företag om e-marknader. De övriga nordiska länderna, utom Finland, kom snart med i projektet, som idag också omfattar exportråden i Australien, Holland, Italien, Nya Zeeland, Portugal och Spanien. Nytt förtroende Syftet är att öka förståelsen för e-marknadernas roll i internationella affärer och stärka konkurrenskraften för de nordiska företagen, säger Jonas Bygdeson på Sveriges Exportråd i Stockholm. Det har vi gjort genom att skapa de rätta verktygen och samtidigt försöka bygga upp ett förtroende hos företagen för dessa verktyg. För att få veta vad företagen behövde, genomförde vi en rad intervjuer. Vi frågade dem om deras behov, affärsplaner och liknande. Det visade sig att många företag inte var medvetna om vilka möjligheter som ligger i sådana här ITlösningar. Tryckeri, bygg och transport framtidsbranscher för e-marknader 8 nordicinnovation

9 Nordic Health Technology Forum E-marknader med många köpare och många säljare kommer att betyda allt mer för företag som vill fungera effektivt på marknaden. Jag tänker på branscher som tryckeri, bygg, transport och liknande. Här kan köparna själva gå in och studera produkterna och göra sina beställningar. På en e-marknad kan företaget också se vilka marknader som finns för hans produkter ute i världen. Exportråden i de samarbetande länderna ser till att hålla web-sidorna uppdaterade, säger Jonas Bygdeson. Kostnadseffektivt Under arbetet med projektet har man utvecklat en modell för att analysera deltagandet på e-marknaderna utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv. Man har också genomfört en rad seminarier och networks samt utarbetat newsletter och artiklar för att öka användandet av e-marknaderna. Genom att sprida kunskap om de små och mellanstora företagens erfarenheter av e-marknader i de nordiska länderna, har projektet lyckats visa hur e-marknader skapar möjligheter i internationell handel samt hjälper företag att förbereda sig på nya risker och hinder. The objective of Nordic Health Technology Forum (NHTF) is to increase the value of the National and Nordic support system in the field of Health Technology for the benefit of SMEs in this field. Extended Nordic cooperation at company-, institutional- and political level will help to make a strong Nordic brand within the field of Health Technology. Through cooperation the Nordic countries can have a strong influence on the development of the international Health Technology Market. Bryndís Haraldsdóttir Norwegian wheel chair chairborn for the use on board planes, an example from the Nordic health technology market. Kontaktperson World Design Congress til Norden World Design Congress er en internasjonal designkonferanse som blir avholdt kun hvert 6 år. I 2005 vil den for første gang bli avholdt i Norden. Over 2000 deltagere er ventet til arrangement som vil bli et utstillingsvindu for Nordisk design og fungere som en stimulus for kreativitet, konkurranse og innovasjon for næringslivssektoren. nordicinnovation

10 Awareness seminars for System-on-Chip Technology Almost all future products will include electronics devices in order to build intelligence into these. The key building block in such devices is the so-called Systemon-Chip. In particular for SMEs it is a major problem to mobilize the skills required to design and integrate such devices. The Nordic Industrial Fund finances SoC-SME project will during second half of 2003 establish Awareness seminars in each of the eight participating countries in order to explain the benefits of this technology economically as well as technically to SMEs which have not yet been using System-on-Chip or similar electronic support in their products. The actual Awareness seminar dates are scheduled as follows: Copenhagen, Denmank August 19, Oslo, Norway October 8, Tampere, Finland October 9, Tallinn, Estland October 13, Riga, Latvia October 14, Kaunas, Lithuainia October 15, Stockholm, Sweden last week in October, Reykjavik, Iceland tba. Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin Konsumenternas ökade krav på nya produkter med korta livscykler, många produktvarianter, många förpackningsvarianter av samma produkt samt fler färska produkter innebär att kraven på flexibilitet i livsmedelsproduktionen har ökat enormt. Förutom detta finns kravet på ökad kostnadseffektivitet. För att möta alla dessa krav fordras mycket stora förändringar både hos den tillverkande livsmedelsindustrin och hos maskinleverantörer till livsmedelsindustrin. I maj arrangerade det Nordisk Industrifond finansierade nätverket Flexible automation ett seminarium där liknande exempel från andra branscher presenterades. Syftet var att inspirera till liknande förändringar inom livsmedelsindustrin. Chirstina Carslon (?) Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin xx Nytt från geotekniken Ett Nordiskt geosyntetseminarium arrangerades i Göteborg maj Arrangörer var Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminariet var lyckat och besöktes av ca 90 personer. En Nordisk handbok för armerad jord finns nu i engelsk version och kan laddas ner från Handboken är framtagen i samarbete mellan Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminar: Concrete a sustainable construction material The Nordic Network Concrete for the environment and the Norwegian Concrete Association are organising a seminar in Oslo November 11th - 12th The seminar will present best available technology and future opportunities to produce and use concrete in an environment friendly way. Topics will include: Cement, binders and by-products for concrete production Environmental requirements, opportunities and limitations in specifications and standards Replacing natural aggregates with crushed rocks or recycled aggregates Creative solutions increasing service life and solving environmental problems with concrete. Yvonne Rogbeck xx 10 nordicinnovation

11 Baltic Sea Region leader of ICT All preconditions for the Baltic Sea Region to become the global leader of ICT (vas står det för) usage are present, with the highest penetration of mobile and internet communication combined with stable governments, institutional structures favourable to business, high levels of education, a shared history of cooperation and trade and the forthcoming EU enlargement. Baltic Development Forum, Stockholm Economic Development Agency and Industrial Development Corporation of Norway with Nordic Industrial Fund as cosponsor are the partners behind a project with the overall goal to set a vision and a brand of the Baltic Sea regions as the-state-of-the-art in public digital services and creation of the knowledge network stipulating growth of the ICT sector through sharing best practice. Bedre og mer bestandige vegdekker Tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid for vegdekkene. Jens Nedergaard NORMAC s 2nd International Magnesium Conference The Danish Technical University in Copenhagen hosted on March 26 and 27, 2003 NORMAC s 2nd International Magnesium Conference featuring the topic Creating a Sustainable Competitive Edge for Magnesium. Delegates from 15 different countries participated. The general consensus was that a sustainable competitive edge for magnesium can be created through targeted R&D activities. This goes not only for the development of new alloys, but also for the development of competitive technologies for the manufacture of magnesium sheet and magnesium extrusions. New technologies for surface treatment and friction stir welding of magnesium were also presented to the audience. NORMAC (Nordic Magnesium Cluster) is a Nordic network with the purpose to strengthen the competitiveness through dissemination of knowledge of magnesium related technologies. xx Hvert år legges det i Skandinavia asfalt for over 1000 millioner euro. De svært varierende og tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid enn forutsatt for mange av disse vegdekkene. Økte kunnskaper om nedbrytingsmekanismene som opptrer, bedre metoder for riktig materialvalg og optimalisert materialsammensetning kan på sikt gi store økonomiske gevinster. Et nordisk samarbeidsprosjekt Asfaltdekkers bestandighet er nå startet opp for å studere dette problemområdet nærmere. Nordisk Industrifond delfinansierer i første omgang et forprosjekt i 2003 hvor man skal bringe opp status samt planlegge for et mulig større hovedprosjekt fra neste år. Deltakere i prosjektet så langt er forskningsinstituttene SINTEF, VTI og VTT i samarbeid med Statens vegvesen, Vägverket, entreprenørselskapene NCC, Skanska og Veidekke og oljeselskapene Nynäs og Shell. Flere deltakere fra både industri og forvaltning er aktuelle i hovedprosjektet. XX nordicinnovation 11

12 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway The Challenge en annorlunda bussresa Sommaren 2003 reser en buss under namnet The Challenge runt på nordiska rockfestivaler för att få nya idéer som kan bli framtidens innovationer. Främst är man på jakt efter idéer som kan förbättra festivalerna i allt från musikprogram till ramarna för upplevelsen som ljus, ljud, mat och dryck. Idéer som man hoppas kan utvecklas till koncept för nya produkter, design och tjänster. The Challenge kommer att besöka Hultsfredsfestivalen i Sverige, Roskildefestivalen i Danmark, Quartfestivalen i Norge och Ruis Rock-festivalen i Finland. Kontakta: Flemming Madsen Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik redaktør: Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2002 Årgang 5 side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til

Läs mer

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. lefotographe.com Visionen för Ny Nordisk Mat II är att det nordiska köket skall

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Nyheter alla kongressdager på 1 Vägbyggandet är en pulsåder och främjar kulturen På Island har vägbyggandet alltid varit en integrerad del av samhällsutvecklingen.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design A2007:001 Politik för design En jämförande analys av fyra länders designinsatser Lars Bager-Sjögren, Karin Hovlin, Aurora Pelli Lisa Scordato, Monica Ström och Anne Kolmodin Politik för design En jämförande

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

Med horisonten i blick... 1. På väg mot något större... 2. Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst

Med horisonten i blick... 1. På väg mot något större... 2. Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 3 Innehåll Med horisonten i blick...... 1 På väg mot något större...... 2 Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst Innovationsboken:... 4 -

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

NORDVISION 2011/ 2012

NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 Nordvision 2011 / 2012 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / editors Ib Keld Jensen Mikael Skog Mikael Horvath Henrik Hartmann

Läs mer

NY NORDISK MAT. Årsrapport 2013 1

NY NORDISK MAT. Årsrapport 2013 1 NY NORDISK MAT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1 Innehållsförteckning 10 3 INLEDNING 4 VEM GÖR VAD I NNM II 5 NY NORDISK MAT I VÄRLDEN 6 Ti år med køkkenmanifestet og Ny Nordisk Mat 8 KOMMUNIKATION 10

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Rapport 2010:13 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen.

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen. Samspelet De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen rapport 11:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners:

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

Hemslöjden. som näringsgren

Hemslöjden. som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Infonr 059-2008 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders

Läs mer

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer