nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 2:2003 Årgang 6 Stoppa utflaggningen av nordisk musikk! - en sammansvetsad nordisk musikindustri kan bli succé sida 4 Stöd till e-marknader 8 Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. Intellektuellt kapital 6 la Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialtillgångar.

2 Forord Business angels og intellektuell kapital I dette nummeret av nordicinnovation ønsker jeg å sette fokus på to saker. Det første er behovet for nordiske business angels. Det andre er at Nordisk Industrifond gir stafettpinnen videre for fortsatt videreutvikling av intellektuell kapital. Business angels Mangelen på risikovillig kapital er i øyeblikket et av de største problemene for fremveksten av nye virksomheter. Dette er et problem som ved flere anledninger er blitt fremhevet av Næringsutvalget i Nordisk Råd. Også de nordiske næringsministrene har i Nordisk Charter for små innovative virksomheder, iværksættere og selvstændige opfindere slått fast at det er nødvendig å aktivere mer risikovillig kapital. I samarbeid med Nordisk Råd har Nordisk Industrifond tatt et initiativ for å se på mulighetene for å aktivere potensielle business angels i Norden. Erfaringer fra andre land viser at den kapitalen som kan frigjøres via Business Angels er betydelig i forhold til den mer organiserte venture-kapitalen. Danmark har kommet langt med organiseringen av business angels nettverk, såkalt BANs. Det er en spennende oppgave å sørge for at de danske erfaringene kan komme til nytte også i de øvrige nordiske landene. Intellektuell kapital For fire år siden tok Nordisk Industrifond, etter dialog med OECD, initiativ til et prosjekt omkring metoder for bruk av intellektuell kapital som styrings- og rapporteringsverktøy. Arbeidet har båret frukter. I 2001 kom rapporten Intellectual Capital Managing and Reporting, og i april i år presenterte FRAME-prosjektet kompendiet How to develop and monitor your company s intellectual capital på sitt avsluttende nettverksseminar. Vi håper og tror dette er et viktig bidrag til bedrifter som vil bruke intellektuell kapital som styringsverktøy. Etter snart fire år med utvikling, case studier, og utarbeidelse av læringsopplegg er vi kommet et langt stykke på vei. Plattformen er lagt, og det er med glede vi ser at noen bransjeorganisasjoner nå overtar stafettpinnen for å tilpasse verktøyene til sine bedrifter. Først ut er ITsektoren på Island med prosjektet Harmonized Knowledge Indicators, og vi vil følge prosjektet med spenning. Ønsker dere alle en fin vår! Kjetil Storvik Adm. dir. Nordisk Industrifond ScanBaltBioRegion speeds up organisational development During ScanBalt Forum in May clear signals were received from the more than 170 participants, that ScanBalt should quickly adjust to gain maximum benefits from the very positive response to the concept "network of networks". The project manager, Peter Frank says: "We are in an excellent position to strengthen ScanBaltBioRegion to be globally competitive and must do all we can to utilize this the timing is right. One important tool is to create our own unique model for how to organise the biotech world in a meta-region like ScanBalt". Therefore a working group will present a proposal in September to be discussed by the Steering Committtee of ScanBalt. If adopted ScanBalt will in the future be a legally and politically independent self-financed not-forprofit organisation. More information at Peter Frank 2 nordicinnovation

3 Nordic H 2 Energy Foresight in progress At a scenario workshop held in Iceland earlier this year, a draft of scenarios with a time horizon of the year 2030 has been produced for the socio-technical environment around hydrogen energy in the Nordic countries. The project has been invited to present a paper at the 1st European Hydrogen Energy Conference in Grenoble, France in September. The rationale and the design of the Nordic hydrogen energy foresight will be presented as well as the preliminary results from the scenario and vision building activities. More information at Kraftig växt i nordisk FoU Island är den stora vinnaren i förhållande till tidigare år om man ser till FoU-utgifternas andel av BNP. Sverige befäster sin position som Nordens FoU makt och Norge är kvar på sin jumboplats. Finländarna som har varit mest offensiva under senare år visar en tendens till svag avmattning, medan danskarna investerar mer i FoU än på flera år. Deltagande insititutioner i den nordiska gruppen för FoU-statistik och indikatorutveckling är Analyseinstitutet for forskning (Danmark), Statistikcentralen (Finland), Rannís (Island) NIFU/Statistisk sentralbyrå (Norge) och Statistiska Centralbyrån (Sverige). Per Dannemand Andersen Birte Holst Jørgensen FoU-utgifternas andel av BNP 2001 (procent) 5 Biofibre.net 2003 Biofibre.net is a network and a centre of know-how within the bio-fibre field where industry and academy exchange ideas about Packaging workshop, June 12th. product development and find partners for research, product development and business activities. Activities in 2003 include: March 27th: Together with STFI a research seminar was arranged at STFI, Stockholm, Sweden June12th: a workshop about packaging and study visit at Tetra Pak, Lund, Sweden September 25th: a workshop about special cellulose and study visit at Borregaard Ltd Sarpsborg, Norway November 12th: Nordic Biofibre Conference at Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark, Copenhagen, Denmark Sverige 4,3 % Finland 3,4 % Island 3,0 % Danmark 2,4 % Norge 1,6 % More information: and xx 0 Sverige kr Finland kr Island kr Danmark kr Norge kr nordicinnovation 3

4 Musikk Musikindustrin: Stor potential för nordisk musik Av Christer Källström Musikindustrin i Norden står inför stora utmaningar framöver. Genom samarbete kan de små bolagen inom populärmusiken hävda sig gentemot de multinationella jättarna. I Nordisk Industrifonds projekt Behind the music pekar forskarna på problem och möjligheter för branschen. I studien betraktas musikindustrin som vilken annan näringsgren som helst. Musikindustrin är en växande industri både i förhållande till sysselsättning, försäljning av fonogram och tillväxt i angränsande näringsgrenar. Hittills är Sverige det nordiska land med den högsta exporten, men man ser tecken på att de övriga länderna i Norden också klarar att få fram popartister av internationellt format. Globaliseringens effekter Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom musikbranschen, säger SINTEF-forskaren, Johan Hauknes, som lett projektet. Den ökande globaliseringen har fördjupat klyftan mellan de små nationella bolagen i Norden och de multinationella storföretagen. Det startas hela tiden nya företag inom olika delar av musiklivet. Men det är en riskfylld bransch, där ett fåtal av de mindre skivbolagen genererar stora överskott. Genom 90-talet har antalet indie-bolag (små, oavhängiga företag, ofta antikommersiella. Reds.anm.) i Norge ökat, medan de multinationella har minskat. De små på stjärnjakt De multinationella jättarna i branschen har på senare tid ändrat sina roller i Norden. Tidigare var dessa bolag både försäljningskanaler på den nationella marknaden i Norden och talangjägare där. I dag koncentrerar de stora sig i större grad om den förstnämnda verksamheten, vilket betyder att det blir en öppning för de små musikbolagen i Norden att finna sina egna stjärnor. Men att vara liten och ensam i denna bransch är svårt. Därför ingår gärna flera av de mindre bolagen i olika nätverk och allianser. En del av de multinationella bolagen Norden gick miste om Röyksopp har också ingått allianser med flera indie-företag för att utväxla kunskaper om både artistiska strömningar, administration, distribution och försäljning. Detta representerar ett potentiellt fruktbart samarbete mellan olika bolagsformer, som kan stimulera till ökat kunskapsutbyte, innovation och lönsamhet. Vänder Norden ryggen Flera nordiska artister har valt att producera musiken utanför Norden, och blivit omhändertagna av internationella skivbolag. Många av dessa artister säljer bättre som följd av internationell expertis, men denna tendens representerar samtidigt en förlust för nordisk musikindustri. Följden av att inte samarbeta kan betyda att de nordiska länderna går miste om den ekonomiska tillväxt som musikindustrin står för. Ett par exempel: Den isländska popgruppen SigurRos fann inga möjligheter att lansera sin musik från hemlandet, utan gick i stället direkt till bolag i London. Motsvarande gäller för den norska duon Röyksopp. Vid internationell succé betyder det att Norden går miste om de värden som här skapas. 4 nordicinnovation

5 Tack ABBA! Sverige är det enda nordiska land som idag har ett stort musikcentrum. ABBA-effekten lever vidare, säger Johan Hauknes på SINTEF. Musik är en industri Detta är exempel på underutnyttjande av den potential som finns i det nordiska musiklivet. För att förbättra möjligheterna är det viktigt att politikerna inte betraktar populärmusikbranschen som kulturpolitik, utan som närings- och industripolitik. Det är också angeläget att den nordiska musikindustrin samarbetar mera. Idag har vi ett stort musikcentrum i Stockholm, där ABBA-effekten fortfarande lever. Något liknande finns inte i de andra nordiska länderna, säger Johan Hauknes. I projektet utmanar forskarna politikerna på flera områden. Man vill att näringsgrenar som media och IKT också involveras när det talas om insatser riktade mot musiklivet. Det är dessutom behov av insamling och utveckling av mer noggrann statitstik och indikatorer inom musikbranschen. Det behövs ett bättre och mer koordinerat datamaterial för att kunna identifiera problem och jämföra utvecklingstendenser. Reducerade skatter på musikprodukter är ett annat krav som ställs i rapporten. Johan Hauknes e-post? nordicinnovation 5

6 Intellektuellt kapital: Ökat intresse hos nordiskt näringsliv Av Christer Källström Nordisk Industrifonds projektet om intellektuellt kapital (IK), Frame, har avslutats. Genom projektet har man både systematiserat och spridit information om IK verktyg, samtidigt som man ökat det nordiska näringslivets intresse för immaterialla tillgångar. Chefskonsulent på Dansk Industri och projektledare för Frame, Henrik Jensen, har arbetat med IK sedan mitten på 90- talet: När intresset för IK då startade gällde det först och främst att identifiera problem och finna de verktyg som kunde användas för att mäta företagets immateriella tillgångar. Idag har vi verktygen på plats och vi vet nu vad vi talar om. Grunden är lagd för konkret användning av IK i företagen. Intresset för IK är ökande ute i näringslivet. Det är främst de stora företagen inom produktions- och tjänstesektorn som använder sig av IK och då framförallt som ett verktyg för ledning, för utarbetande av strategier samt för utvärdering och mätning av resultat, säger Henrik Jensen. Rapport för IK-novisen Som en del Frame-projektet har Nordisk Industrifond också tagit fram en rapport för den som har ingen eller liten kännedom om IK. I rapporten, How to Develop and Monitor Your Company s Intellectual Capital, berättar en rad forskare och experter i sju artiklar om de verktyg och riktlinjer som kan användas för att utveckla och redovisa IK i ett företag. Man kan också läsa om de barriärer och konflikter som kan uppstå när företaget använder sig av IK. IK-redskapen kan också användas för att utveckla och konsolidera läroprocessen på företaget. Det gömda vetandet, den enskildes värdefulla insikter och utvecklandet av dem är svårt att jobba med. Det klarar man inte genom traditionella undervisningsformer, utan snarare i workshops och praktiskt lärande, där det sk. tysta vetandet kan utväxlas. Många IK-verktyg Avgörande för vilket redskap man ska använda är vilket mål företaget har, vad man vill påverka eller utveckla. Det är viktigt att se företaget på ett nytt och förutsättningslöst 6 nordicinnovation

7 New network for IC reporting Harmonised guidelines for IC reporting in the Nordic software industry, is a preproject with the aim to establish a network of Nordic IT companies with the ulitmate goal of harmonising indicators for Intellectual capital reporting within that industrial section. sätt att se verksamheten som en helhet när man väljer den karta man ska orientera sig efter. När man reser till Oslo tar man inte med sig en karta över Stockholm, för att man är mest van vid att använda den, avslutar Henrik Jensen. News of this initiating project are that the identification of partners is well on its way. Contact has been made with IT sections of Industrial federations and there is an interest in the project amongst those. An introductary report is soon to be distributed. The first partnermeeting and workshop will take place late June, where the detailed workplan will be put up for acceptance. Main subject for discussion will be: Henrik Jensen The feasibilitiy of harmonising indicators, and if, how to go about that IC indicators as a baseline for managerial steering models Fakta FRAME Allt vetande om intellektuellt kapital (IK) är nu samlat i en slutrapport från Nordisk Industrifond projekt Frame. Frame står för: Fælles rammer og metoder til ledelse og kommunikation och är ett samarbete mellan Nordisk Industrifond och arbetsgivarorganisationerna i de nordiska länderna. Avsikten med projektet är att förmedla information till näringslivet om metoder till ledning och kommunikation av vetande. Detta ska bidra till att utveckla praxis och metoder till att dokumentera vetande, alltså de immaterialla tillgångarna ett annat ord för IK. Man kan läsa mer om projektet och om erfarenheterna från 15 nordiska företags arbete med IK på Henrik Jensen (?) Ásta Thorleifsdottir e-post Business Angels et voksende behov Der er et voksende behov for at tilføre nye foretagende innovationsfinansiering i de helt tidlige udviklingsfaser og dermed er der rettet et naturlig fokus på forretnings engle eller såkaldte Business Angels. Business Angels er private investorer, der investerer risikovillig kapital, egne kompetencer og erfaringer i opstartsvirksomhedernes tidligeudviklingsfaser. Business Angels investerer ofte igennem Business Angel Netværk (BAN). Nordisk Industrifond samarbejder med en række offentlige og private aktører om at samle erfaringerne med opstart af nordiske BAN for derved at kunne samle og aktivere flere Business Angels. Interview og feltstudier udgør det empiriske grundlag for den håndbog, der skal fungere som inspiration og rollemodel for nye Business Angel Netværk i Norden. xx nordicinnovation

8 E-marknader: Ett oplöjt område med möjligheter Av Christer Källström Elektroniska marknadsplatser spelar en allt viktigare roll i näringslivet. Men fortfarande finns det många små och mellanstora företag som inte använder sig av e-marknader. För att hjälpa dessa företag att komma in på e-marknader och göra dem mer internationellt konkurrenskraftiga, har exportråden i de nordiska länderna med stöd från Nordisk Industrifond utarbetat en elektronisk marknadshjälp. När internet-branschen kollapsade för några år sedan var det många företagare som trodde att e-marknaderna var döda och begravda för alltid. Men det är de inte, tvärtom ökar behovet av kunskap och goda lösningar på IT-området. De stora företagen har ofta egna e-marknader. Men för många små och mellanstora företag är e-marknaden fortfarande ett oplöjt område. Och utan den elektroniska handelsplatsen kan det bli svårt för företaket att hänga med i den hårda internationella konkurrensen. För fem år sedan tog Sveriges Exportråd initiativet till att informera företag om e-marknader. De övriga nordiska länderna, utom Finland, kom snart med i projektet, som idag också omfattar exportråden i Australien, Holland, Italien, Nya Zeeland, Portugal och Spanien. Nytt förtroende Syftet är att öka förståelsen för e-marknadernas roll i internationella affärer och stärka konkurrenskraften för de nordiska företagen, säger Jonas Bygdeson på Sveriges Exportråd i Stockholm. Det har vi gjort genom att skapa de rätta verktygen och samtidigt försöka bygga upp ett förtroende hos företagen för dessa verktyg. För att få veta vad företagen behövde, genomförde vi en rad intervjuer. Vi frågade dem om deras behov, affärsplaner och liknande. Det visade sig att många företag inte var medvetna om vilka möjligheter som ligger i sådana här ITlösningar. Tryckeri, bygg och transport framtidsbranscher för e-marknader 8 nordicinnovation

9 Nordic Health Technology Forum E-marknader med många köpare och många säljare kommer att betyda allt mer för företag som vill fungera effektivt på marknaden. Jag tänker på branscher som tryckeri, bygg, transport och liknande. Här kan köparna själva gå in och studera produkterna och göra sina beställningar. På en e-marknad kan företaget också se vilka marknader som finns för hans produkter ute i världen. Exportråden i de samarbetande länderna ser till att hålla web-sidorna uppdaterade, säger Jonas Bygdeson. Kostnadseffektivt Under arbetet med projektet har man utvecklat en modell för att analysera deltagandet på e-marknaderna utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv. Man har också genomfört en rad seminarier och networks samt utarbetat newsletter och artiklar för att öka användandet av e-marknaderna. Genom att sprida kunskap om de små och mellanstora företagens erfarenheter av e-marknader i de nordiska länderna, har projektet lyckats visa hur e-marknader skapar möjligheter i internationell handel samt hjälper företag att förbereda sig på nya risker och hinder. The objective of Nordic Health Technology Forum (NHTF) is to increase the value of the National and Nordic support system in the field of Health Technology for the benefit of SMEs in this field. Extended Nordic cooperation at company-, institutional- and political level will help to make a strong Nordic brand within the field of Health Technology. Through cooperation the Nordic countries can have a strong influence on the development of the international Health Technology Market. Bryndís Haraldsdóttir Norwegian wheel chair chairborn for the use on board planes, an example from the Nordic health technology market. Kontaktperson World Design Congress til Norden World Design Congress er en internasjonal designkonferanse som blir avholdt kun hvert 6 år. I 2005 vil den for første gang bli avholdt i Norden. Over 2000 deltagere er ventet til arrangement som vil bli et utstillingsvindu for Nordisk design og fungere som en stimulus for kreativitet, konkurranse og innovasjon for næringslivssektoren. nordicinnovation

10 Awareness seminars for System-on-Chip Technology Almost all future products will include electronics devices in order to build intelligence into these. The key building block in such devices is the so-called Systemon-Chip. In particular for SMEs it is a major problem to mobilize the skills required to design and integrate such devices. The Nordic Industrial Fund finances SoC-SME project will during second half of 2003 establish Awareness seminars in each of the eight participating countries in order to explain the benefits of this technology economically as well as technically to SMEs which have not yet been using System-on-Chip or similar electronic support in their products. The actual Awareness seminar dates are scheduled as follows: Copenhagen, Denmank August 19, Oslo, Norway October 8, Tampere, Finland October 9, Tallinn, Estland October 13, Riga, Latvia October 14, Kaunas, Lithuainia October 15, Stockholm, Sweden last week in October, Reykjavik, Iceland tba. Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin Konsumenternas ökade krav på nya produkter med korta livscykler, många produktvarianter, många förpackningsvarianter av samma produkt samt fler färska produkter innebär att kraven på flexibilitet i livsmedelsproduktionen har ökat enormt. Förutom detta finns kravet på ökad kostnadseffektivitet. För att möta alla dessa krav fordras mycket stora förändringar både hos den tillverkande livsmedelsindustrin och hos maskinleverantörer till livsmedelsindustrin. I maj arrangerade det Nordisk Industrifond finansierade nätverket Flexible automation ett seminarium där liknande exempel från andra branscher presenterades. Syftet var att inspirera till liknande förändringar inom livsmedelsindustrin. Chirstina Carslon (?) Mångfald en utmaning för livsmedelsindustrin xx Nytt från geotekniken Ett Nordiskt geosyntetseminarium arrangerades i Göteborg maj Arrangörer var Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminariet var lyckat och besöktes av ca 90 personer. En Nordisk handbok för armerad jord finns nu i engelsk version och kan laddas ner från Handboken är framtagen i samarbete mellan Nordisk Industrifond och de geotekniska föreningarna i Norden. Seminar: Concrete a sustainable construction material The Nordic Network Concrete for the environment and the Norwegian Concrete Association are organising a seminar in Oslo November 11th - 12th The seminar will present best available technology and future opportunities to produce and use concrete in an environment friendly way. Topics will include: Cement, binders and by-products for concrete production Environmental requirements, opportunities and limitations in specifications and standards Replacing natural aggregates with crushed rocks or recycled aggregates Creative solutions increasing service life and solving environmental problems with concrete. Yvonne Rogbeck xx 10 nordicinnovation

11 Baltic Sea Region leader of ICT All preconditions for the Baltic Sea Region to become the global leader of ICT (vas står det för) usage are present, with the highest penetration of mobile and internet communication combined with stable governments, institutional structures favourable to business, high levels of education, a shared history of cooperation and trade and the forthcoming EU enlargement. Baltic Development Forum, Stockholm Economic Development Agency and Industrial Development Corporation of Norway with Nordic Industrial Fund as cosponsor are the partners behind a project with the overall goal to set a vision and a brand of the Baltic Sea regions as the-state-of-the-art in public digital services and creation of the knowledge network stipulating growth of the ICT sector through sharing best practice. Bedre og mer bestandige vegdekker Tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid for vegdekkene. Jens Nedergaard NORMAC s 2nd International Magnesium Conference The Danish Technical University in Copenhagen hosted on March 26 and 27, 2003 NORMAC s 2nd International Magnesium Conference featuring the topic Creating a Sustainable Competitive Edge for Magnesium. Delegates from 15 different countries participated. The general consensus was that a sustainable competitive edge for magnesium can be created through targeted R&D activities. This goes not only for the development of new alloys, but also for the development of competitive technologies for the manufacture of magnesium sheet and magnesium extrusions. New technologies for surface treatment and friction stir welding of magnesium were also presented to the audience. NORMAC (Nordic Magnesium Cluster) is a Nordic network with the purpose to strengthen the competitiveness through dissemination of knowledge of magnesium related technologies. xx Hvert år legges det i Skandinavia asfalt for over 1000 millioner euro. De svært varierende og tøffe klimaforholdene fører til kortere levetid enn forutsatt for mange av disse vegdekkene. Økte kunnskaper om nedbrytingsmekanismene som opptrer, bedre metoder for riktig materialvalg og optimalisert materialsammensetning kan på sikt gi store økonomiske gevinster. Et nordisk samarbeidsprosjekt Asfaltdekkers bestandighet er nå startet opp for å studere dette problemområdet nærmere. Nordisk Industrifond delfinansierer i første omgang et forprosjekt i 2003 hvor man skal bringe opp status samt planlegge for et mulig større hovedprosjekt fra neste år. Deltakere i prosjektet så langt er forskningsinstituttene SINTEF, VTI og VTT i samarbeid med Statens vegvesen, Vägverket, entreprenørselskapene NCC, Skanska og Veidekke og oljeselskapene Nynäs og Shell. Flere deltakere fra både industri og forvaltning er aktuelle i hovedprosjektet. XX nordicinnovation 11

12 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway The Challenge en annorlunda bussresa Sommaren 2003 reser en buss under namnet The Challenge runt på nordiska rockfestivaler för att få nya idéer som kan bli framtidens innovationer. Främst är man på jakt efter idéer som kan förbättra festivalerna i allt från musikprogram till ramarna för upplevelsen som ljus, ljud, mat och dryck. Idéer som man hoppas kan utvecklas till koncept för nya produkter, design och tjänster. The Challenge kommer att besöka Hultsfredsfestivalen i Sverige, Roskildefestivalen i Danmark, Quartfestivalen i Norge och Ruis Rock-festivalen i Finland. Kontakta: Flemming Madsen Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik redaktør: Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 1:2003 Årgang 6 side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank Norden och Baltikums bank 1 Detta är NIB En internationell finansiell institution för Norden och Baltikum Långfristiga lån till medlemsländerna och till utvalda länder utanför medlemskretsen Ett komplement

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer