Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ash filter Föravskiljare Askeutskiller"

Transkript

1 manual :35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr

2 manual :35 Side 2 Askeutskiller AF18A Tekniske data: Typebetegnelse: AF18A Beholder: 18 l. Art.no: VIKTIG: Følg bruksanvisningen! Når man bruker utstyret, må noen sikkerhetsforanstaltninger følges for å unngå skader på personer og utstyr. Les vennligst nøye gjennom hele bruksanvisningen. Ta vare på bruksanvisningen på et sikkert sted, slik at informasjonen er tilgjengelig til enhver tid. Hvis man gir utstyret til en annen person, husk også på å sende med bruksanvisningen. Vi aksepterer intet ansvar for skader eller ulykker som oppstår som et resultat av at disse instruksene og sikkerhetsinformasjonen ikke følges. 1. BRUKSOMRÅDE Askeutskilleren brukes sammen med støvsuger (ikke inkludert), for støvsuging av kald aske eller materiale fra ovn, peis eller grill. OBS! Sjekk at støvsugeren som brukes, kan brukes på aske. 2. SIKKERHETSINFORMASJON Det er nødvendig å følge informasjonen i denne bruksanvisningen. I tillegg må lovpålagte sikkerhetsinstrukser og regler for å hindre ulykker etterleves Viktig! Det er forbudt å bruke askeutskilleren til å suge opp farlige stoffer! Støvsug ikke aske fra uakseptable brennstoff. Bruk ikke askeutskilleren til å suge opp varme, glødende eller brennbare objekter (for eksempel grillkull, sigaretter). Viktig! Materie som suges opp må ikke være varmere enn 40 C. Viktig! Hvis temperaturen på materie som suges opp overstiger 40 C, vil det være fare for brann. Viktig! Hvis den tillatte temperaturen overskrides, vil det være det fare for at støvsugeren, askeutskilleren eller slangene blir skadet. Viktig! Noen materialer kan se ut til å være kalde på utsiden, men fremdeles være varme på innsiden. Varm materie kan ta fyr på nytt i en luftstrøm. Før du begynner å støvsuge, vent til materien er helt avkjølt. Slukk ikke varm aske med vann, da en brå temperaturendring kan få peisen til å slå sprekker. Når du støvsuger inne i en ovn, pass på at du venter til ovnen er helt avkjølt, siden temperaturer over 40 C kan skade støvsugeren og askeutskilleren. Mens du støsvuger, sjekk med jevne mellomrom at slangene, askeutskilleren eller støvsugeren ikke overopphetes. Hvis du oppdager varmeutvikling, slå straks av støvsugeren, trekk ut strømledningen og ta ut filterposen. Separer askeutskilleren fra støvsugeren og fjern oppsugd materie. La så støvsugeren og askeutskilleren kjøle seg ned utendørs under oppsyn. Viktig! Når du er ferdig med arbeidet, tøm askeutskilleren og støvsugeren helt, da det fremdeles kan være en fare for brann. 3. LAYOUT (Fig. 1) 1. Beholder 2. Lokk 3. Låsekrok 4. Sugeslange (askeutskilleren) 5. Sugehode 6. Feste for sugehode (askeutskilleren) 7. Feste for sugeslange (støvsuger) 8. Sugeslange (støvsuger) 9. Våt- og tørrstøvsuger Viktig! Sugeslange (8) og våt- og tørrstøvsuger (9) er ikke inkludert! Norsk 4. Oppsett (Fig. 1/2/3) Fest sugehodet (5) til enden av sugeslangen (4) slangehodene er identiske. Fest sugeslangen (4) i festet (6) og vri til den er sikkert festet. Klargjør våt- og tørrstøvsugeren (9) i henhold til bruksanvisning. En filterpose må brukes til enhver tid. (I støvsugeren.) Fest sugeslangen (8) på festet (7). Slå på våt- og tørrstøvsugeren (9), og sett i gang.

3 manual :35 Side 3 Askeutskiller AF18A Norsk

4 manual :35 Side 5 Föravskiljare AF18A Teknisk data: Typbeteckning: AF18A Behållare: 18 l. Art.nr.: VIKTIGT: Följ bruksanvisningen! När man använder utrustningen, bör säkerhetsföreskrifterna följas. Allt för att förhindra skador på personer och utrustning. Vänligen, läs noga igenom hela bruksanvisningen. Förvara bruksanvisningen så att informationen är tillgänglig för var och en som använder utrustningen. Om utrustningen lånas ut till en annan person, kom då ihåg, att även skicka med bruksanvisningen. Vi accepterar inget ansvar för skador eller olyckor som uppstår p.g.a. att dessa instruktioner och säkerhetsinformationer inte följts. 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Föravskiljare används tillsammans med en dammsugare (medföljer ej), för dammsugning av kall aska eller material från kamin, vedpanna eller grill. OBS! Kontrollera att grovdammsugaren som skall användas, går att ha till aska! 2. SÄKERHETSINFORMATION Det är nödvändigt att följa informationen i denna bruksanvisning. Även säkerhetsinstruktioner och regler enligt lag måste följas, för att förhindra olyckor. Viktigt! Det är förbjudet att använda föravskiljare till att suga farligt damm/material! Dammsug inte aska från oacceptabla askrester. Använd inte föravskiljare till att suga upp varma, glödande eller brännbara objekt. (t. ex. grillkol, cigaretter). Viktigt! Material som sugs upp får inte vara varmare än 40 C. Viktigt! Om temperaturen på material som sugs upp är varmare än 40 C, kan det vara fara för brand! Viktigt! Om den tillåtna temperaturen överskrids, kan det vara risk för att skador kan uppstå på dammsugaren, föravskiljare eller slangarna. Viktigt! En del material kan se kalla ut på utsidan, men vara varma på insidan. Varmt material kan ta fyr på nytt i luftströmmen som uppstår vid dammsugningen. Innan du börjar dammsuga, vänta tills materialet är helt avkylt. Släck inte varm aska med vatten, då en hastig avkylning kan göra så att kaminen får sprickor. När du dammsuger inne i kaminen, se till så att du väntar tills kaminen är helt avkyld, eftersom temperaturer över 40 C kan skada dammsugaren och askfiltret. Medan du dammsuger, kontrollera med jämna mellanrum att slangarna, föravskiljare eller dammsugaren inte överhettas. Om du upptäcker värmeutveckling, slå av strömmen till dammsugaren direkt, dra ur kontakten och ta ur filterpåsen. Ta loss föravskiljare från dammsugaren och töm ut uppsugt material. Låt dammsugaren och föravskiljare nedkylas utomhus under uppsikt. Viktigt! När du är färdig med arbetet, töm dammsugaren ch föravskiljare helt, då det annars kan föreligga fara för brand. 3. LAYOUT (Fig. 1) 1. Behållare 2. Lock 3. Låskrok 4. Sugslang (föravskiljare) 5. Sughuvud 6. Fäste för sughuvud (föravskiljare) 7. Fäste för sugslang (dammsugare) 8. Sugslang (dammsugare) 9. Våt- och torrdammsugare Svenska Viktigt! Sugslang (8) och våt- och torrdammsugare (9) ingår inte! 4. HOPSÄTTNING (Fig. 1/2/3) Fäst sughuvudet (5) på änden av sugslangen (4) slanghuvudena är identiska. Fäst sugslangen (4) i fästet (6) och vrid tills den är säkert fästad. Gör klar våt- och torrdammsugaren (9) enligt dennes bruksanvisning. En filterpåse bör användas vid varje tillfälle. (I dammsugaren.) Fäst sugslangen (8) på fästet (7). Slå på våt- och torrdammsugaren (9), och sätt igång.

5 manual :35 Side 6 Föravskiljare AF18A Svenska

6 manual :35 Side 8 Svenska Importör: Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB B. Jönssons v Halmstad Norsk Importør: Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

Murgrill Monteringsanvisning

Murgrill Monteringsanvisning Modell: 11720 Utgave: 14/01-09ab Murgrill Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GT12A 1 Varenr.540614 Gresstrimmer/-saks GT12A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Instruksjonsbok & delesliste HB-16

Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Håndbøylebøyemaskin for armeringsjern TEKNISKE DATA - BENDOF HB-16 Hydraulisk håndbøylebøyemaskin. (Fr.o.m. serienr. W712001) Vekt ca. 15 kg Bøyekapasitet 1 st 16 mm

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Monteringsanvisning. JGFW-Brannmur. NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg. Manual Version P00

Monteringsanvisning. JGFW-Brannmur. NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg. Manual Version P00 Monteringsanvisning Manual Version P00 JGFW-Brannmur NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg NORGE Jøtul Group Accessories Brannmur JGFW-5 Brannmur er testet og godkjent

Läs mer

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm ruksanvisning / ruksanvisning Klotgrill Experience Kulegrill Experience 7 cm SE NO Item. No. - SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 ART.NR. 430410 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD10-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Awning Housing Markisskydd / Markisebeskyttelse ENG SE NO Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kanalpaket till värmepump Bruksanvisning for kanalpakke til varmepumpe Instrukcja obsługi zestawu kanałów do pompy ciepła Operating Instructions for Heat Pump Pipe Casing System 416-081

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Kolgrill Kullgrill Pampas

Kolgrill Kullgrill Pampas Bruksanvisning / Bruksanvisning Kolgrill Kullgrill Pampas SE NO Item. No. 5-5 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! FÖRPCKNINGENS

Läs mer

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR POWERSTART JSE1 ART.NR. 60214 MANUAL Leverandør: VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL... JSE1 ART.NR:... 60214 SPENNING... 12V BATTERI... 38 Ah HJELPESTARTEFFEKT...

Läs mer

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER G300X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Grästrimmer G300X TEKNISK DATA Typ:...G300X Spänning...230V ~ 50Hz Effekt...300W Klippbredd...26 cm Hastighet...10000

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Hammersmith 1,8W ENG SE NO Item. No 913013290101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100010101, -0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner USER MANUAL English / Svenska / Norsk CENTURION DE330 Vacuum Cleaner Contents / Innehållsförteckning / Register English Chapter 1: Safety Instructions... 3 Chapter 2: Product Components... 4 Chapter 3:

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decklights 5-p 0,75 W Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W ENG SE NO Item. No 9130-1188 ENG Thank you for

Läs mer

Kolgrill Classic 55x55 cm

Kolgrill Classic 55x55 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Kolgrill lassic 55x55 cm Kullgrill lassic 55x55 cm SE NO Item. No. 6235-1112 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp QR 331 I Bruksanvisning Bruksanvisning Kjøleskap Kylskåp 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350)

INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350) INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350) Svenska, sida 3-8 Norsk, side 9-14 English, page 15-20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och spara den

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning ID550A Vnr. 420650 Slagbormaskin ID550A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer