Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No , -1083, -1084, -1085

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085"

Transkript

1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No , -1083, -1084, -1085

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Skateboard Retro Justera inte din skateboard på något sätt som kan äventyra säkerheten. Använd alltid skyddsutrustning såsom hjälm, arm-, knä- och handledsskydd. Använd även lämpliga skor och kläder. ALLMÄN INFORMATION Att använda en skateboard Innan du använder din skateboard, kontrollera att det inte finns sprickor eller andra defekter samt att alla skruvar, muttrar och andra fästanordningar är rätt åtdragna. Kontrollera även att hjullagren är i bra skick och att styrmekanismen är rätt justerad. Din skateboard kräver kontinuerligt underhåll. Speciellt hjullager och hjul är viktiga för att din skateboard skall fungera riktigt. Det är därför viktigt med regelbundet underhåll och att byta hjullager och hjul i god tid. För din egen säkerhet, använd endast originaldelar, samma som tidigare. Skruvar och muttrar är säkrade med låslack eller är självlåsande. Av säkerhetsskäl skall självlås, skruvar och muttrar bytas regelbundet, då låsfunktionen avtar efter upprepad användning. Låslack går att köpa i biltillbehörsbutiker. Om din skateboard har fått skarpa kanter eller hörn, så kan de lätt filas till en mer rundad profil, som en säkerhetsåtgärd. Välj ett lämpligt ställe att åka skateboard, det skall vara slätt, rent och torrt och fritt från trafik. Var medveten om dina medtrafikanter och följ lagar och bestämmelser. Anpassa farten och kör om cyklister, gående och andra skateboardare på rätt sida. Kör inte i vatten eller sand, då detta kan leda till olyckor. Använd skyddsutrustning när du åker skateboard. Hjälm, knä,- armbåges - samt handledsskydd. Öva dig först. Anpassa farten till din förmåga. Först bör du öva på att rulla framåt, enkla svängar och bromsteknik. Därefter kan du avancera till svårare övningar. Åk där det är fritt från annan trafik och undvik nerförsbackar. Försök hitta din åkställning, lite lätt framåtlutad. Låt dig aldrig bogseras av något fordon då detta kan leda till allvarliga olyckor. Åk aldrig fortare än du kan springa. 2

3 Tips för nybörjare. 1. Ditt första försök att åka görs lämpligast tillsammans med en annan person som kan hjälpa dig om det behövs. Öva de viktigaste teknikerna på gräs eller en matta innan du går vidare till snabbare underlag som asfalt eller betong. 2. Stå i en avkopplad ställning med lätt böjda knän på skateboarden, låt sedan din medhjälpare skjuta dig framåt så att du får känslan för att åka skateboard. 3. När du känner dig säker med din skaterboard, kan du göra övningarna utan hjälp. Försök skjuta fart med ena benet för att sedan ha båda fötterna på skateboarden. Se till att övningsområdet är tillräckligt stort om ingen finns där för att hjälpa dig. 4. Undvik att utsätta andra för risker. 5. Försök alltid luta dig lätt framåt, aldrig bakåt. 6. När du känner dig lite säkrare med din skateboard kan du öka farten och öva dina färdigheter. 7. Undvik lutningar, ojämna underlag och trafikerade vägar. Öka hastigheten allteftersom du känner dig säkrare. 8. Barn under 8 år skall alldrig åka skateboard ensamma, endast i vuxnas sällskap. 9. Att hoppa med en skateboard innebär alltid fara.dom flesta skateboardolyckorna är från fall, därför är det bra att öva på att falla och rulla undan för att minska skaderisken. Om du hoppar av skateboarden se till att den inte skadar en åskådare. En duktig skateboardåkare tar alltid hänsyn till andra. 3

4 SE TEKNISKA FAKTA OCH SKÖTSELRÅD Bromsteknik Din skateboard har inga bromsar. Åk aldrig fortare än du kan kontrollera. Erfarna åkare trycker skateboardens bakre kant mot marken tills skateboarden har stoppat. Justera styrningen Du kan justera styrningen på din skateboard mellan mjuk eller hård styrning. Detta gör man genom att lätta på eller skruva åt kingpin. Försäkra dig om att låsfunktionen fungerar som den ska. Så här sköter du din skateboard Tvätta och torka din skateboard efter varje användning. Ta bort smutsen och annat som kan ha fastnat i hjulen. Ta bort skarpa kanter och hörn genom att fila de mjuka. Rengör hjullagren regelbundet och se till att de är torra. Förvara alltid skateboarden i ett torrt rum. 4

5 UNDERHÅLL Skateboards räknas som ett tekniskt sportredskap. Eftersom det slits beroende på användningsfrekvens och sätt, kräver den regelbunden skötsel för att fungera säkert och bra. Enligt EN13613 Viktigast av allt ha kul med din skateboard! 5

6 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Skateboard Retro Juster ikke skateboardet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten. Bruk alltid beskyttelse, som hjelm, arm-, kne- håndleddsbeskyttelse. Bruk også passende klær og sko. GENERELL INFORMASJON Å bruke et skateboard Før du bruker skateboardet, kontroller at det ikke finnes sprekker eller andre defekter, samt at alle skruer, muttere og andre festeanordninger er dratt godt til. Kontroller også at hjullagrene er i god stand, og at styremekanismen er justert riktig. Skateboardet krever kontinuerlig vedlikehold. Spesielt hjullager og hjul er viktige for at skateboardet skal fungere korrekt. Det er derfor viktig med regelbundet vedlikehold, og bytte hjullager og hjul i god tid. For din egen sikkerhet, bruk bare originaldeler, samme som tidligere. Skruer og muttere er sikret med låslakk, eller er selvlåsende. Av sikkerhetsmessige årsaker skal selvlås, skruer og muttere byttes regelmessig, da låsefunksjonen avtar etter gjentatt bruk. Låslakk kan du få kjøpt i biltilbehørsbutikker. Om skateboardet har fått skarpe kanter eller hjørner, kan de enkelt slipes til en mer avrundet profil, som en sikkerhetsforanstaltning. Velg et passende sted å kjøre skateboard, det må være flatt, rent og tørt, og fritt for trafikk. Vær oppmerksom på dine medtrafikkanter, og følg lover og bestemmelser. Juster farten, og kjør forbi syklister, fotgjengere og andre skateboardere på rett side. Kjør ikke i vann eller sand, da dette kan forårsake ulykker. Bruk sikkerhetsutstyr når du kjører skateboard. Hjelm, kne-, albue- og håndleddsbeskyttelse. Øv deg først. Anpass farten etter evnen din. Først bør du øve på å rulle fremover, enkle svinger og bremseteknikk. Deretter kan du avansere til vanskeligere øvelser. Kjør der det er fritt for annen trafikk, og unngå nedoverbakker. Forsøk å finne din kjørestilling, litt lettere foroverlent. Aldri la deg bli slept av noe kjøretøy, da dette kan føre til alvorlige ulykker. Kjør aldri fortere enn du kan løpe. 6

7 Tips for nybegynnere. 1. Ditt første forsøk på å kjøre, gjøres best med en annen person som kan hjelpe deg hvis det blir nødvendig. Øv på de viktigste teknikkene på gress eller matte før du går videre til et raskere underlag som asfalt eller betong. 2. Stå i en avslappet posisjon med knærne litt bøyd på skateboardet, la deretter din medhjelper dytte deg fremover, slik at du får følelsen for å kjøre skateboard. 3. Når du føler deg sikker med ditt skateboard, kan du gjøre øvelsene uten hjelp. Forsøk å skyve fart med det ene benet, for deretter å ha begge føttene på skateboardet. Pass på at øvelsesområdet er tilstrekkelig stort, om det ikke finnes noen som kan hjelpe deg. 4. Unngå å utsette andre for risiko. 5. Forsøk alltid å lene deg lett fremover, aldri bakover. 6. Når du kjenner deg litt sikrere med ditt skateboard, kan du øke farten, og øve på dine ferdigheter. 7. Unngå skråninger, ujevne underlag og trafikkerte veier. Øk hastigheten når du føler deg sikrere. 8. Barn under 8 år skal aldri kjøre skateboard alene, kun under oppsyn av voksne. 9. Å hoppe med et skateboard innebærer alltid fare. De fleste ulykkene med skateboard kommer fra fall, og det er derfor bra å øve på å falle og rulle unna for å minske skaderisikoen. Om du hopper av skateboardet, pass på at det ikke skader en tilskuer. En som er dyktig på skateboard, tar alltid hensyn til andre. 7

8 NO TEKNISKA FAKTA, OG PLEIERÅD Bremseteknikk Skateboardet har ingen bremser Kjør aldri fortere enn du kan kontrollere. Erfarne brukere trykker skateboardets bakre kant mot bakken til skateboardet har stoppet. Juster styringen Du kan justere styringen på skateboardet mellom myk og hard styring. Dette gjør man ved å lette på, eller skru til «kingpin». Vær sikker på at låsefunksjonen fungerer som den skal. Slik tar du vare på skateboardet Vask og tørk skateboardet etter hvert bruk. Fjern skitt og andre ting som kan ha blitt sittende fast i hjulene. Ta bort skarpe kanter og hjørner ved å pusse de myke. Rengjør hjullagrene regelmessig, og pass på at de er tørre. Oppbevar alltid skateboardet i et tørt rom. 8

9 VEDLIKEHOLD Skateboard regnes som et teknisk sportsredskap. Siden det slites avhengig av brukshyppighet og måte, krever det regelmessig vedlikehold for at det skal fungere sikkert og bra. Bekreftes av EN13613 Viktigast av allt ha kul med din skateboard! 9

10 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No , -1083, -1084, -1085

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Sparkcykel Flash. Sparkesykkel Flash. med blinkande LED-belysning och lampförsedda hjul

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Sparkcykel Flash. Sparkesykkel Flash. med blinkande LED-belysning och lampförsedda hjul Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Flash Sparkesykkel Flash med blinkande LED-belysning och lampförsedda hjul med blinkende LED-lys og lampemonterte hjul SE NO Item. No 7550-1090 SE Tack för att

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Studsmatta Adrenalin Pro 366x88 cm

Studsmatta Adrenalin Pro 366x88 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Studsmatta Adrenalin Pro 366x88 cm Trampoline Adrenalin Pro 366x88 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100010101, -0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Hammersmith 1,8W ENG SE NO Item. No 913013290101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Parasol Parasoll / Parasoll Panorama 300 cm ENG SE NO Item. No. 604037000 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte 40cm ENG SV NO Item. No 9075-1189-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Awning Housing Markisskydd / Markisebeskyttelse ENG SE NO Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning 5 m 3 m STARTER KIT ENG SE NO Item. No 913013270101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Dumbbells Hantlar/Manualer Training tips/träningstips/treningstips STRENGTH Eng Sv No Eng: Triceps kick back Trains triceps. Grasp the dumbbell in one hand and bend forwards (see picture). Support the

Läs mer

Sun bed Solsäng / Solseng

Sun bed Solsäng / Solseng Manual/Bruksanvisning Sun bed Solsäng / Solseng CAPRI ENG SE NO Item. No. 606011970101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decklights 5-p 0,75 W Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W ENG SE NO Item. No 9130-1188 ENG Thank you for

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Hopfällbar motionscykel

Hopfällbar motionscykel Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Hopfällbar motionscykel Sammenleggbar ergometersykkel SE NO Item No. 7512-0001 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100020101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER G300X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Grästrimmer G300X TEKNISK DATA Typ:...G300X Spänning...230V ~ 50Hz Effekt...300W Klippbredd...26 cm Hastighet...10000

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Scooter. Sparkcykel/Sparkesykkel CRUISER X200. Item. No

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Scooter. Sparkcykel/Sparkesykkel CRUISER X200. Item. No Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Scooter Sparkcykel/Sparkesykkel CRUISER X200 ENG SE NO Item. No 7550-1246-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Light box Ljusbox / Lysboks

Light box Ljusbox / Lysboks Manual/Bruksanvisning Light box Ljusbox / Lysboks 30 x 42 cm ENG SE NO Item. No 772501700101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Läs mer

Medicine ball. Medicinboll/Medisinball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Medicine ball. Medicinboll/Medisinball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Medicine ball Medicinboll/Medisinball Training tips/träningstips/treningstips STRENGTH Eng Sv No Eng: Wall throws Exercises many muscles at the same time. A good pulse exercise! Start with the ball in

Läs mer

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek ENG SE NO Item. No 7515-1060 ENG 2-3 person Dome tent Dimensions: L200xB210xH130 cm Water column:

Läs mer

Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse Lounge

Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse Lounge Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse ounge NG S NO tem. No. 603017340101 NG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington

Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington Manual/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington 3W ENG SE NO Item. No 913013300101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Risbollar ENG SE NO Item. No 9135-0073 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Table fan Bordsfläkt / Bordvifte 23 cm ENG SE NO Item. No. 9075-1190-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Gym ball. Gymboll/Balanseball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Gym ball. Gymboll/Balanseball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Gym ball Gymboll/Balanseball Training tips/träningstips/treningstips YOGA/PILATES Eng Sv No Eng: Seated leg lift The exercise strengthens the trunk s balance and control strength. A. Sit with neutral curve

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

SUNRISE MEDICAL. mobility BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING

SUNRISE MEDICAL. mobility BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING SUNRISE MEDICAL mobility BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING Förord Innehållsförteckning Vi är mycket glada att du bestämt dig för att välja en högkvalitativ produkt från SUNRISE MEDICAL. Denna bruksanvisning

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassgjerde

Glass fence Glasräcke / Glassgjerde Glass fence Glasräcke / Glassgjerde Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning ENG SE NO ENG Thank you for choosing to purchase a product from 2M2 Fence Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Lamp post. Lyktstolpe / Lyktestolpe. Hybrid 108 cm. Item. No 9130-1197

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Lamp post. Lyktstolpe / Lyktestolpe. Hybrid 108 cm. Item. No 9130-1197 Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Lamp post Lyktstolpe / Lyktestolpe Hybrid 108 cm ENG SE NO Item. No 9130-1197 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

medemagruppen BRUKSANVISING MALTE ROLLATOR Brukerveiledning Malte Ver. 2013-01-03

medemagruppen BRUKSANVISING MALTE ROLLATOR Brukerveiledning Malte Ver. 2013-01-03 Brukerveiledning Malte BRUKSANVISING MALTE ROLLATOR Kära kund Kjære kunde Tack för att du köpt vår produkt. Takk for at du har kjøpt vårt produkt. Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna

Läs mer

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm ruksanvisning / ruksanvisning Klotgrill Experience Kulegrill Experience 7 cm SE NO Item. No. - SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Post light. Lyktstolpe / Lyktestolpe. Hybrid. Item. No 9130-1176

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Post light. Lyktstolpe / Lyktestolpe. Hybrid. Item. No 9130-1176 Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Post light Lyktstolpe / Lyktestolpe Hybrid ENG SE NO Item. No 9130-1176 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

ALLMÄN BRUKSANVISNING GENERELL BRUKSANVISNING SEDEO 1010163C

ALLMÄN BRUKSANVISNING GENERELL BRUKSANVISNING SEDEO 1010163C LLMÄN RUKSNVISNING GENERELL RUKSNVISNING SEDEO 1010163C 2 Svenska... 5 Norsk... 21 3 4 Svenska 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras och/eller publiceras i någon

Läs mer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning ENG SE NO Item. No 9135-0228-0101 ENG Solar light Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Kettlebell. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Kettlebell. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Kettlebell Training tips/träningstips/treningstips STRENGTH Eng Sv No Eng: High-tensile squat Eng: Swing Trains thighs, buttocks, shoulders. Grasp the kettlebell as in the picture, squat down with normal

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips

Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips Eng Sv No MIXED TRAINING Eng: Compact Foam Roller Used for self-massage of both muscles and tight structures of the body, also called fascia. Often used

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Se instruktionsfilm om montering och inställningar på Svenska

Se instruktionsfilm om montering och inställningar på  Svenska Se instruktionsfilm om montering och inställningar på www.skike.se Svenska Se instruktionsfilm om montering och inställningar på www.skike.se Detta är en begränsad översättning av den i medföljande manualen.

Läs mer

Window Solar Light Fönstersolcell / Vindusolscelle

Window Solar Light Fönstersolcell / Vindusolscelle Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Window Solar Light Fönstersolcell / Vindusolscelle ENG SE NO Item. No 9135-0079, -0080, -0081, -0082, -0083, -0084, -0085 ENG Thank you for choosing to purchase

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

Manual. Snøfreser KCST6562 Snöslunga KCST6562

Manual. Snøfreser KCST6562 Snöslunga KCST6562 Manual Snøfreser KCST6562 Snöslunga KCST6562 1 540276 ADVARSEL: Varm overflate, ikke rør! Bruk øyevern Bruk hørselsvern Les bruksanvisningen Bruk arbeidshansker INSTRUKSER FOR SIKKER BRUK FARE: Denne

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decoration light Highbury 0.6W ENG SE NO Item. No 913013280101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Decoration

Läs mer

Lounge Bord Lounge Bord

Lounge Bord Lounge Bord Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Lounge Bord Lounge Bord ENG SE NO Item. No. 60501030 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 11 övningar som gör dig mindre stel Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 1 1. Steg framåt och korsa» Sätt ner vänster fot snett framför den högra.» Håll

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp Foto Keith Allison, flickr Body Weight Exercise Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar av Christina Lundstorp Body Weight Exercise med bara 5 övningar (Träna med bara kroppen som motstånd)

Läs mer

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 ART.NR. 420410 MANUAL Leverandør: GEBE SIRKELSAG CS160-1 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev.

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual/Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning RISLAMPA ENG SE NO Item. No 913502290101, 913502290102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer