Grilltunna Grilltønne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grilltunna Grilltønne"

Transkript

1 Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Grilltunna Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNNING Grillen är en kol- och brikettgrill som ska användas utomhus. Endast träkol och briketter får användas för uppvärmning. Grillen är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Grillen får ej användas inomhus. Grillen ska stå stabilt på ett fast och plant underlag när den används. Placera grillen på säkert avstånd från träd, buskar, väggar och andra brännbara föremål. På grund av risk för syrebrist får grillen ej användas i slutna utrymmen. Tänk på att grillen blir het när den är tänd. Håll därför barn och husdjur på säkert avstånd. Flytta inte på grillen efter att den tänts. Vänta med att flytta grillen efter användning tills glöden har slocknat helt och grillen har svalnat. Låt grillen kallna helt före rengöring. Använd grillvantar och grillredskap för att undvika brännskador vid grillning. Använd aldrig sprit eller bensin som tändmedel. Använd endast tändmedel som motsvarar den europeiska normen EN gällande antändning av fasta bränslen i utomhusgrillar. Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Använd aldrig vatten för att kontrollera flammor eller för att släcka grillkolen eftersom det kan skada den porslinsemaljerade/ pulverlackerade ytan. 2

3 Släng aldrig briketterna/grillkolen innan du säkert vet att de har slocknat. Håll lättantändliga ångor och vätskor, t ex bensin, alkohol och annat brännbart material, på säkert avstånd från grillen. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Tvärstag 2 st Grillhandtag 4 st Trådhylla 1 st Kolgaller 2 st Ben 1 st Ben för hjul 1 st Grillgaller 2 st Hjulaxel 1 st MEFÖLJANE SKRUVAR Hjul 2 st A M6x60, skruv 4 st B M6x15, skruv & mutter 4 st Grillskål 1 st C M6x10, skruv & mutter 6 st M5x10, skruv & mutter 20 st Handtag 1 st E F M4x10, skruv & mutter 1 st M8, mutter 2 st Ventilation 1 st VERKTYG SOM BEHÖVS (medföljer ej): Krokar Bakre vindskydd 1 st 1 st Skiftnyckel Skruvmejsel Kontrollera att inga delar i förpackningen saknas, innan du börjar montera grillen. Höger vindskydd Vänster vindskydd 2 st 2 st Mittkonsol 1 st 4

5 BESKRIVNING Grillgaller Grillgaller Grillhandtag Grillhandtag Höger vindskydd Bakre vindskydd Vänster vindskydd Kolgaller Kolgaller Vänster vindskydd Mittkonsol Höger vindskydd Krokar Ventilation Grillskål Handtag Ben för hjul Ben Hjul Tvärstag Hjulaxel Trådhylla 5

6 SE TIPS FÖR LYCKA MONTERING Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringer påbörjas. Montera grillen på ett rent, jämnt underlag där det inte finns risk att delar kommer bort. ra åt alla skruvar först när alla delar är komplett monterade. etta underlättar vid montering och höjer grillens stabilitet. Ta ut alla delar ur förpackningen och sortera dem med hjälp av monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Skulle grillen trots noggrann kontroll inte vara komplett, var vänlig och kontakta Rustas kundtjänst. STEG 1 Tvärstag Tvärstag Trådhylla STEG 2 Ben Ben för hjul A A A A A M6x60 4 st 6

7 STEG 3 Hjul Hjul Hjulaxel F M8 2 st F B STEG 4 B B B M6x15 4 st 7

8 SE STEG 5 C C Krokar E Ventilation C E M6x10 2 st M4x10 1 st STEG 6 Bakre vindskydd C C C C Handtag C M6x10 4 st M5x10 2 st 8

9 STEG 7 Mittkonsol M5x10 2 st STEG 8 Höger vindskydd Vänster vindskydd M5x10 16 st 9

10 SE STEG 9 Grillgaller Grillhandtag Grillgaller Grillkol/ grillbriketter Kolgaller Kolgaller OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. 10

11 TÄNINSTRUKTIONER Använd aldrig bensin eller sprit som tändmedel eftersom det kan uppstå okontrollerbar värmeutveckling på grund av explosioner. Använd istället någon av nedan beskrivna tändmetoder. Briketterna/grillkolen är klara för grillning när de har jämn glöd och en grå hinna som täcker dem. Använd inte för mycket briketter/grillkol, ett lager räcker. Annars kan grillen ta skada. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. TÄNNING ME TÄNVÄTSKA Lägg ett lager briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Häll på tändvätska enligt instruktionerna på flaskan. Tänd på briketterna/grillkolen med locket avtaget. Var aktsam på lågorna. Vänta tills briketterna/grillkolen har jämn glöd och en grå hinna innan du grillar. TÄNNING ME GRILLSTARTARE/SKORSTENSTÄNARE Lägg 2 3 st tändkuber på kolgallret i grillens botten. Fyll grillstartaren med önskat antal briketter/grillkol och ställ den ovanpå tändmedlen. Tänd på och vänta tills briketterna/grillkolen har fått en jämn glöd. Häll över briketterna/grillkolen på kolgallret. Låt grillstartaren svalna på ett icke brännbart underlag. TÄNNING ME ELTÄNARE Lägg ut lite briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Placera eltändaren överst på briketterna/grillkolen. Fyll på med mer briketter/grillkol över eltändaren. Anslut eltändaren till eluttaget och vänta tills briketterna/grillkolen är klara. Ta bort eltändaren, dra ut stickproppen ur eluttaget och låt eltändaren svalna på ett icke brännbart underlag. RENGÖRING OCH UNERHÅLL Låt grillens alla delar kallna helt innan du rengör dem. Grillen ska regelbundet rengöras grundligt. Om grillen används i extra korrosiva miljöer, till exempel vid kusten, är det extra viktigt att grillen rengörs ofta. Salt och fukt kommer annars bryta ner grillens skyddande ytskikt, vilket kan leda till ytrost. När grillen inte används ska den skyddas från regn och föroreningar under ett grillöverdrag, detta förhindrar nedsmutsning och ytrost. Vid långtidsförvaring, till exempel på vintern, ska grillen först rengöras noga, torkas och därefter förvaras under ett grillöverdrag i en torr och dammfri miljö. RENGÖRING AV GRILLGALLER Använd inte vassa föremål för rengöring av grillgaller, dess yta kan skadas. et är inte nödvändigt att rengöra grillgallret efter varje användning. Avlägsna bara resterna med en borste och torka sedan av med pappershanddukar. Emellanåt bör dock grillgallret rengöras noggrannare. Använd ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Innan grillning kan man olja in gallret med matolja för att undvika att grillrester fastnar. 11

12 SE RENGÖRING AV GRILL Ta bort grillgallret och brikettgallret. Ta bort askan. Tvätta grillen med ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Använd inte slipande rengöringsmedel. 12

13 Anteckningar / Notater 13

14 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Grilltønne Les nøye gjennom bruksanvisningen før grillen monteres og brukes! Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Grillen er en kull- og brikettgrill som skal brukes utendørs. Bruk bare trekull og briketter til oppvarming. Grillen er kun beregnet til privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Grillen må ikke brukes innendørs. Grillen må stå stabilt på et fast og plant underlag når den brukes. Plasser grillen på trygg avstand fra tre, busker, vegger og andre brennbare materialer. På grunn av faren for oksygenmangel, må ikke grillen brukes i lukkede uterom. Vær oppmerksom på at grillen blir varm når den er tent. Hold derfor barn og kjæledyr på sikker avstand. Flytt ikke på grillen når den er tent. Etter bruk må du vente med å flytte grillen til glørne har sluknet helt og grillen har blitt kald. La grillen bli helt kald før rengjøring. Bruk grillvotter og grillredskaper for å unngå brannskader under grilling. Bruk aldri sprit eller bensin som tennvæske. Bruk bare tennvæske som oppfyller den europeiske standarden EN , som gjelder opptenning av fast brensel i utendørsgriller. Ikke la grillen stå uten tilsyn. Bruk aldri vann til å kontrollere flammer eller for å slukke grillkullet, ettersom det kan skade den emaljerte/pulverlakkerte overflaten. 14

15 Kast aldri brikettene/grillkullet før du er sikker på at de har sluknet. Hold lettantennelige gasser og væsker, f.eks. bensin, alkohol og annet brennbart materiale, på sikker avstand fra grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 15

16 NO PAKKENS INNHOL Tverrstag 2 stk. Grillhåndtak 4 stk. Trådhylle 1 stk. Kullrist 2 stk. Bein 1 stk. Bein til hjul 1 stk. Grillrist 2 stk. Hjulaksling 1 stk. MEFØLGENE SKRUER Hjul 2 stk. A M6x60, skrue 4 stk. B M6x15, skrue og mutter 4 stk. Grillskål 1 stk. C M6x10, skrue og mutter 6 stk. M5x10, skrue og mutter 20 stk Håndtak 1 stk. E F M4x10, skrue og mutter 1 stk. M8, mutter 2 stk. Ventilasjon 1 stk. NØVENIG VERKTØY (følger ikke med): Kroker Bakre vindbeskyttelse 1 stk. 1 stk. Skiftenøkkel Skrutrekker Sjekk at ingen deler mangler før du begynner å montere grillen. Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse 2 stk. 2 stk. Midtkonsoll 1 stk. 16

17 BESKRIVELSE Grillrist Grillrist Bakre vindbeskyttelse Grillhåndtak Grillhåndtak Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse Kullrist Kolgaller Venstre vindbeskyttelse Midtkonsoll Høyre vindbeskyttelse Kroker Ventilasjon Grillskål Håndtak Bein til hjul Bein Hjul Tverrstag Hjulaksling Trådhylle 17

18 NO TIPS FOR EN VELLYKKET MONTERING Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter. Monter grillen på et rent og plant underlag der det ikke er risiko for at deler forsvinner. ra til alle skruer først når alle deler er montert. ette gjør monteringen enklere og øker grillens stabilitet. Ta ut alle delene fra emballasjen og sorter dem ved hjelp av monteringsanvisningen før monteringen. Hvis grillen, til tross for nøye kontroll, ikke er komplett, ber vi deg kontakte Rustas kundetjeneste. TRINN 1 Tverrstag Tverrstag Trådhylle TRINN 2 Bein Bein til hjul A A A A A M6x60 4 stk. 18

19 TRINN 3 Hjul Hjul Hjulaksling F M8 2 stk. F B TRINN 4 B B B M6x15 4 stk. 19

20 NO TRINN 5 C C Kroker E Ventilasjon C E M6x10 2 stk. M4x10 1 stk. TRINN 6 Bakre vindbeskyttelse C C C C Håndtak C M6x10 4 stk. M5x10 2 stk. 20

21 TRINN 7 Midtkonsoll M5x10 2 stk. TRINN 8 Venstre vindbeskyttelse Høyre vindbeskyttelse M5x10 16 stk. 21

22 NO TRINN 9 Grillrist Grillhåndtak Grillrist Brikettene/ grillkullet Kullrist Kullrist OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. 22

23 TENNINGSINSTRUKSJONER Bruk aldri bensin eller sprit som tennvæske ettersom det kan oppstå ukontrollerbar varmeutvikling på grunn av eksplosjoner. Bruk heller noen av tenningsmetodene som er beskrevet under. Brikettene/grillkullet er klare for grilling når de har en jevn glød og en grå hinne som dekker dem. Bruk ikke for mye briketter/grillkull, ett lag holder. For mye kan skade grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. TENNING ME TENNVÆSKE Legg et lag med briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Hell på tennvæske i henhold til instruksjonene på flasken. Tenn på brikettene/grillkullet med lokket av. Vær oppmerksom på flammene. Vent til brikettene/grillkullet har jevn glød og en grå hinne før du griller. TENNING ME GRILLSTARTER/PEISTENNER Legg 2-3 tennkubber på kullristen nederst i grillen. Fyll grillstarteren med ønsket antall briketter/grillkull og sett den over tennmiddelet. Tenn på og vent til brikettene/grillkullet har fått en jevn glød. Hell brikettene/grillkullet over på kullristen. La grillstarteren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. TENNING ME ELEKTRISK TENNER Legg litt briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Legg den elektriske tenneren oppå brikettene/grillkullet. Fyll på med mer briketter/grillkull over den elektriske tenneren. Koble den elektriske tenneren til stikkontakten og vent til brikettene/grillkullet er klart. Fjern den elektriske tenneren, dra ut støpselet fra stikkontakten og la den elektriske tenneren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. RENGJØRING OG VELIKEHOL La alle delene av grillen avkjøles før du rengjør dem. Grillen må rengjøres grundig med jevne mellomrom. Hvis grillen brukes i ekstra korrosive miljøer, for eksempel ved kysten, er det ekstra viktig at grillen rengjøres ofte. Hvis ikke vil salt og fuktighet bryte ned den beskyttende overflaten på grillen, noe som kan føre til overflaterust. Når grillen ikke brukes, må den beskyttes mot regn og forurensning under et grilltrekk. ette forhindrer nedstøving og overflaterust. Ved langtidslagring, for eksempel om vinteren, må grillen først rengjøres nøye, tørkes av og deretter oppbevares under et grilltrekk i et tørt og støvfritt område. RENGJØRING AV GRILLRISTER Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring av grillrister, ettersom overflaten kan skades. et er ikke nødvendig å rengjøre grillristen etter hver bruk. Bare fjern restene med en børste og tørk deretter av med papir. Innimellom bør imidlertid grillristen rengjøres nøyere. Bruk et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Før grilling kan du olje inn grillristen med matolje for å unngå at grillrester henger fast. 23

24 NO RENGJØRING AV GRILL Fjern grillristen og kullristen. Fjern asken. Rengjør grillen med et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Ikke bruk rengjøringsmiddel med slipeeffekt. 24

25 Anteckningar / Notater 25

26 26 Anteckningar / Notater

27 Anteckningar / Notater 27

28 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm ruksanvisning / ruksanvisning Klotgrill Experience Kulegrill Experience 7 cm SE NO Item. No. - SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Kolgrill Kullgrill Pampas

Kolgrill Kullgrill Pampas Bruksanvisning / Bruksanvisning Kolgrill Kullgrill Pampas SE NO Item. No. 5-5 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! FÖRPCKNINGENS

Läs mer

Kolgrill Classic 55x55 cm

Kolgrill Classic 55x55 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Kolgrill lassic 55x55 cm Kullgrill lassic 55x55 cm SE NO Item. No. 6235-1112 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Grill Grill /Grill COMPACT

Grill Grill /Grill COMPACT Manual/Bruksanvisning Grill Grill /Grill COMPACT ENG SE NO 1 Item. No. 62351220 1222, 623514050102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Monteringsanvisning trädgårdsgrill art.nr 0652 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

BORDSKLOTGRILL BG380

BORDSKLOTGRILL BG380 BORDSKLOTGRILL BG380 HN 3569 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och varningarna noggrant innan grillen används. Grillen får endast användas utomhus! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill arbeque med 4+1 brännare Gassgrill arbeque med 4+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1236 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Murgrill Monteringsanvisning

Murgrill Monteringsanvisning Modell: 11720 Utgave: 14/01-09ab Murgrill Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING!

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING! MONTEREY Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO201640! Innan du börjar montera denna grill: GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA! OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. SVENSK!

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

ADDISON. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO201620/1 ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING!

ADDISON. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO201620/1 ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING! ADDISON Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO060/! Innan du börjar montera denna grill: GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA! OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. SVENSK! ENDAST

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte 40cm ENG SV NO Item. No 9075-1189-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Awning Housing Markisskydd / Markisebeskyttelse ENG SE NO Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Storfjäll Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Hej, och tack för att du har valt Storfjäll. Jag hoppas att den kan komma dig till glädje under många år och att den får värma många

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

CORONA. Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! KG H

CORONA. Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! KG H CORONA SE KG215014-H Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! INNAN DU BÖRJAR MONTERA GRILLEN SKA DU NOGGRANT LÄSA GENOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH VARNINGARNA

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Parasol Parasoll / Parasoll Panorama 300 cm ENG SE NO Item. No. 604037000 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Sun bed Solsäng / Solseng

Sun bed Solsäng / Solseng Manual/Bruksanvisning Sun bed Solsäng / Solseng CAPRI ENG SE NO Item. No. 606011970101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse Lounge

Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse Lounge Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Storage cushion box Förvarings- /dynlåda / Oppbevarings-/dynekasse ounge NG S NO tem. No. 603017340101 NG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Rice cooker Riskokare / Riskoker

Rice cooker Riskokare / Riskoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Rice cooker Riskokare / Riskoker ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1386 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Hopfällbar motionscykel

Hopfällbar motionscykel Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Hopfällbar motionscykel Sammenleggbar ergometersykkel SE NO Item No. 7512-0001 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten. STANLEY DELUXE IPX4 Stanley deluxe elektrisk grill EG201501-02 MONTERING - OG BRUKSANVISNING! VARNING: Undvik elstötar. Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Hammersmith 1,8W ENG SE NO Item. No 913013290101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Modellerna 1600 och 3100

Modellerna 1600 och 3100 Läs igenom och spara denna bruksanvisning innan Du börjar använda Ditt CookMate spritkök Spritkök Modellerna 1600 och 3100 1 VIKTIGT FÖR SÄKERHETEN KOM IHÅG: ALKOHOLBRAND KAN SLÄCKAS MED VATTEN ELLER BRANDSLÄCKARE

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING

KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan klotgrillen används och förvara den för framtida bruk. LEVERANSOMFATTNING Delar Underdel A Långt ben

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek ENG SE NO Item. No 7515-1060 ENG 2-3 person Dome tent Dimensions: L200xB210xH130 cm Water column:

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

MANUAL BEEfHIVE

MANUAL BEEfHIVE Gratulerar till ditt köp av Beefhive Kamado. Denna manual är viktig att du läser från början till slut för att till fullo förstå montage och skötsel av din Kamado grill. Grillen är mycket enkel att montera

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100010101, -0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning MADE TILLVERKAD IN USA I USA Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning SERIE 4100 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK UTOMHUS. INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK. - ANMÄRKNING - MECO CORPORATION STRÄVAR EFTER

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr. Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.: GG201323 Läs hela användarhandboken noggrant innan du börjar använda grillen.

Läs mer