Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1"

Transkript

1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS

2 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat ut av vedklyveren. Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer, med bestemt referanse til EN609 og EN60335 standardene. ZHB-kontrollsystem er designet og produsert slik at brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde uten å sette hender og armer i noen form for fare. Før transport, installering eller bruk av maskinen. Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt på sikkerhet. SIKKERHET - ADVARSLER OG INSTRUKSJONER Les og forstå brukeranvisningen og symbolene på maskinen. ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER Bruk aldri maskinen dersom du har nytt alkohol eller har tatt beroligende midler e.l. BRUK AV MASKINEN Sett maskinen på et arbeidsbord eller lignende, komfortabel arbeidshøyde er 60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom rundt klyveren. Bolt klyveren fast til arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet ryddig. Bruk ikke maskinen i regnvær. Bruk ikke maskinen i eksplosjonsfarlige områder. Norsk BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller lignende, slik at du får avstand til maskinen. SKJØTELEDNING Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir overopphetet. Skjøteledningen må være min. 2,5 mm 2 og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for utendørs bruk. DRA IKKE I LEDNINGEN Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden. TILKOBLING Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person. HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk. SJEKK VEDKUBBENE Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i kubben som skal splittes. Endene skal være rette. Grener må kuttes inn til kubben. UNNGÅ SKADER Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler. BESKYTT DINE HENDER Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes med hendene. PRESS ALDRI VEDKLYVEREN Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i tabellen. SJEKK AV MASKINEN Sjekk at deksler etc. er på plass, verktøy eller lignende må fjernes før maskinen startes. Erstatt ødelagte eller manglende deler før maskinen startes. ARBEIDSKLÆR Bruk ikke klær som kan feste seg til maskinens bevegelige deler. Bruk hansker og sko med gummisåler. LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN FRAKOBLING AV MASKINEN Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når du skal foreta service eller lignende på vedklyveren. MILJØVERN Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres inn til oppsamlingsstasjon. VEDLIKEHOLD Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av maskinen med en klut etter bruk 2 2

3 Vedklyver SP552C Norsk SPESIFIKASJONER Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapasitet Lengde 52 cm Styrke 5t Hydraulisk trykk 20 Mpa Hydraulisk olje kapasitet 2,6 L Lengde 1200 mm Størrelse Bredde 270 mm Høyde 510 mm Vekt 50 kg VEDSTØRRELSE *Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er meget harde tresorter med kvister kan selv en liten kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det kløyves enda større kubber enn spesifisert. ARBEIDSVILKÅR Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den er designet for bruk i temperatur på +5 C til + 40 C. Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned til 25 C. 1. Trykkstempel 2. Anleggsflate 3. Klyvkniv 4. Håndtak 5. Støttebein 6. Støtteanordning for vedkubber. 7. Bryter 8. Motor 9. Bryterhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Beskyttelse for spak 13. Luftskrue 14. Oljepåfylling bolt med peilepinne 15. Skrue for maks. trykk. 3 3

4 Vedklyver SP552C Lufteskruen må løsnes 3 4 rotasjoner før vedklyveren brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen. Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter komprimering, dersom dette skjer flere ganger på rad kan dette resultere i at pakningene ryker og oljen kan lekke ut. 17. Skrue for maks. trykk Juster aldri skruen for maks. trykk. Norsk Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan resultere i at maskinen skades. Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet ryker eller skades på annen måte. Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve 2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre skade. Hvordan løsne en fastklemt kubbe Skruen er justert fra fabrikk, slik at trykket ikke kan overstige 5 tonn. Skruen er forseglet og må aldri justeres. Uautorisert justering kan resultere i at maskinen slutter å fungere. BRUK AV VEDKLYVEREN Slipp begge kontroller La stemplet gå tilbake i startstilling Sett en trekantet trekloss under den fastklemte kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer under kubben. Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil kubben er fri. Bruk av vedklyveren Vedklyveren er utstyrt med et ZHB kontrollsystem som krever at maskinen opereres med begge hender. Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren. Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens spaken føres nedover. VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at stemplet beveger seg. Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade kløyvbladet. 4 4

5 Vedklyver SP552C HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE Skift hydraulisk olje etter ca. 150 timers bruk. Kople maskinen fra strømkilden Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende Løft maskinen motsatt vei Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde Rengjør målepinnen og sett denne inn med maskinen i vertikal stilling Rengjør bolten og sett denne på plass, trekk til slik at olje ikke kan lekke ut. Dette må gjøres før klyveren settes i horisontal posisjon Norsk Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de 2 ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer olje fylles på Følgende hydrauliske oljer kan brukes: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD Etter en tids bruk bør kløyvebladet skjerpes ved bruk av en fin fil, fjern alle hakk og lignende. FEILSØKING PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker har slått seg ut for å åpne bryterdekselet Vedkubben ligger ikke riktig Størrelsen på vedkubben overstiger kapasiteten Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen Reduser størrelsen på vedkubben Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil ikke kløyves Oljelekkasje Finn hvor det lekker og kontakt forhandler Uatorisert justering av maks trykk bolten har resultert i for lav inntilling av det hydrauliske trykket Kontakt forhandler Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om beveger seg i systemet nødvendig rykk og vibrerer Luft i det hydrauliske systemet Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes og andre punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten Slitt hydraulisk kontroll dyse/ slitte pakninger 5 5 Kontakt forhandler

6 Norsk GARANTI Vedklyveren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vedklyveren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vedklyver Merke...Park & Garden Modell...LS552-1 er i i overenstemmelse overensstemmelse med normene med normene EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, samt bestemmelser EN :2006, gitt i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen samt med bestemmelser husholdningsavfall. gitt i direktiv Lever vedklyveren ved 2006/95/EC, nærmeste avfallsmottak 98/37/EC, 2004/108/EC for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserte elektriske direktiv gjeldende produkter fra skal August ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vedklyveren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vedklyveren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

7 Vedklyv SP552C INLEDNING SÄKERHET Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt. Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i synnerhet standarderna EN609 och EN ZHB-kontrollsystem är utformat och tillverkad på ett sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett säkerhetsområde utan att placera händer och armar där de kan utsättas för eventuell fara. Före transport, installation eller användning av maskinen. Läs igenom hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om säkerhet extra noggrant. SÄKERHET VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL Använd aldrig maskinen om du har förtärt alkohol eller har tagit lugnande medel eller liknande. ATT ANVÄNDA MASKINEN Placera maskinen på ett arbetsbord eller liknande, bekväm arbetshöjd är cm. Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt klyven. Skruva fast klyven i arbetsbordet med bultar om det är svårt att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet rent. Använd inte maskinen om det regnar. Använd inte maskinen på platser där det föreligger explosionsrisk. Svenska SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande, så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort. FÖRLÄNGNINGSSLADD Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk. DRA INTE I SLADDEN Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till strömkälla/eluttag. ANSLUTNING Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG öppnas av person som saknar behörighet för detta. HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används. KONTROLLERA VEDKUBBARNA Kontrollera att det inte finns spikar eller andra metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste vara räta. Grenar måste kapas in till kubben. UNDVIK SKADOR Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar. SKYDDA DINA HÄNDER Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs, sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får aldrig tas bort med händerna. TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN Tryck aldrig mot vedklyven låt den arbeta fritt. Klyv aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som anges i tabellen. ATT KONTROLLERA MASKINEN Kontrollera att skydd och skyddskåpor sitter på plats, verktyg och liknande måste tas bort innan maskinen startas. Ersätt söndriga delar/delar som saknas innan du startar maskinen. ARBETSKLÄDER Använd inte kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd handskar och skor med gummisulor. GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN KOPPLA UR MASKINEN Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt när service eller liknande ska göras på vedklyven. MILJÖSKYDD Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den gamla oljan till en miljöstation. UNDERHÅLL Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.), och torka av maskinen med en trasa efter användning. 7 7

8 Vedklyv SP552C Svenska TEKNISK DATA Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapacitet Längd 52 cm Presskraft 5t Hydraltryck 20 Mpa Max oljemengd 2,6 L Längd 1200 mm Storlek Bredd 270 mm Höjd 510 mm Vikt 50 kg VEDSTORLEK *Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går det att klyva större vedkubbar än vad som anges i tabellen. ARBETSVILLKOR Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk. Den är utformad för användning vid temperaturer på +5 C till + 40 C. Maskinen kan förvaras och transporteras vid temperaturer ned till 25 C. 1. Tryckplatta 2. Anläggningsyta 3. Klyvblad 4. Handtag 5. Stödben 6. Stödanordning för vedkubbar 7. Strömbrytare 8. Motor 9. Brytarhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Skydd till spak 13. Luftskruv 14. Oljepåfyllning bult med mätsticka 15. Skruv for max tryck 8 8

9 Vedklyv SP552C Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven dras åt, annars kommer det att läcka olja från den. Om luftskruven inte skruvas ut före användning, kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut. 17. Skruv för maxtryck Justera aldrig skruven för maxtryck. Svenska Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan göra att maskinen tar skada. Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva 2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och åsamka skada. Så här tar du loss en kubbe som klämts fast Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig justeras. Justering utförd av person som saknar behörighet för detta kan göra att maskinen slutar fungera. Släpp båda kontrollerna Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan så att klossen kommer under kubben. Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills kubben lossnar. ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN Användning av vedklyven Vedklyven är utrustad med ett ZHB-kontrollsystem som kräver att maskinen används med båda händerna. Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand används för att hålla in strömbrytaren till motorn. Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för spaken nedåt. VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att plattan rör sig. Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada klyvbladet. 9 9

10 Vedklyv SP552C SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA Byt ut hydrauloljan efter ca 150 användningstimmar. Koppla ur strömmen tillmaskinen Ta bort oljepåfyllningsbulten och mätstickan. Lyft upp maskinen och låt oljan rinna ut på ett fat eller liknande. Lyft maskinen åt andra hållet. Fyll på den specificerade mängden olja. Rengör mätstickan och sätt i denna när maskinen står i vertikalläge. Kontrollera att oljenivån är mellan de båda ringarna på mätstickan. Rengör bulten och sätt den på plats, dra åt så mycket att olja inte kan läcka ut. Detta måste göras innan klyvaren ställs i horisontalläge igen. Svenska Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är mellan de båda ringarna på oljemätstickan. Fyll på mer olja vid behov. Följande hydrauloljor kan användas: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 Underhåll av klyvblad Efter en tids användning bör klyvbladet slipas med hjälp av en fin fil, slipa bort alla hack och liknande. FELSÖKNING PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne starta aktiverats öppna brytarkåpan Vedkubben ligger inte rätt Storleken på vedkubben överstiger kapaciteten Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen Minska vedkubbens storlek Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil att klyva Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren Justering av maxtryckbulten som utförts av obehörig har medfört att det hydrauliska trycket är för lågt inställt. Kontakta återförsäljaren Tryckplattan rör sig För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov ryckvis samt vibrerar Luft i hydraulsystemet Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas oljenivå vedklyven flyttades i systemet Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten Sliten hydraulventil/ slitna packningar Kontakta återförsäljaren 10 10

11 Svenska GARANTI Vedklyven har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vedklyven utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Vedklyv Märke...Park & Garden Modell typ...ls552-1 överensstämmer med med följande följande norm norm EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, enl. bestämmelser EN :2006, och riktlinjerna i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans bestämmelser med hushållsavfall. och riktlinjerna För i säker direktiv hantering, enl. 2006/95/EC, lämna vedklyven 98/37/EC, vid närmaste 2004/108/EC avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserade direktiv, elektriska gällande produkter från augusti skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vedklyven vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vedklyven skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

12

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk WMF 2.7 Wall mount fixed User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N-0512-23 Art.no. PGM6001 Exploded view E 2 1 3 12 11 10 9 4 5

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Cronholm & Magnusson Teknik AB TURBO SCRAPING TOOL Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Denna handledning är en översättning och anpassning av originalmanualen på engelska

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 (ACM Typebetegnelse Typbeteckning: STAR 400, 500, 600, 700, 800) INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK N S EU-forsikring om overensstemmelse med

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC MANUAL till OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC Electronics Schultzvägen 39 170 63 Solna, Sverige tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@sbmedic.se www.sbmedic.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 %

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 % TEST En del tillverkare lovar att deras kvarnar kan mala 45 mm tjocka grenar. Det är helt orealistiskt. I en mindre trädgård är den elektriska kompostkvarnen idealisk till att mala kvistavfall, som då

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Table top cooker with oven

Table top cooker with oven Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Table top cooker with oven Bänkspis med ugn / Bordkomfyr med ovn ENG SE NO Item. No. 9095-1420 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och

Läs mer

Safety directions: Failure clearance EN-1

Safety directions: Failure clearance EN-1 Safety directions: 1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use. 2. Before the first operation, make sure the dust cup or the

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer