Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1"

Transkript

1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS

2 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat ut av vedklyveren. Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer, med bestemt referanse til EN609 og EN60335 standardene. ZHB-kontrollsystem er designet og produsert slik at brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde uten å sette hender og armer i noen form for fare. Før transport, installering eller bruk av maskinen. Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt på sikkerhet. SIKKERHET - ADVARSLER OG INSTRUKSJONER Les og forstå brukeranvisningen og symbolene på maskinen. ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER Bruk aldri maskinen dersom du har nytt alkohol eller har tatt beroligende midler e.l. BRUK AV MASKINEN Sett maskinen på et arbeidsbord eller lignende, komfortabel arbeidshøyde er 60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom rundt klyveren. Bolt klyveren fast til arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet ryddig. Bruk ikke maskinen i regnvær. Bruk ikke maskinen i eksplosjonsfarlige områder. Norsk BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller lignende, slik at du får avstand til maskinen. SKJØTELEDNING Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir overopphetet. Skjøteledningen må være min. 2,5 mm 2 og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for utendørs bruk. DRA IKKE I LEDNINGEN Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden. TILKOBLING Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person. HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk. SJEKK VEDKUBBENE Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i kubben som skal splittes. Endene skal være rette. Grener må kuttes inn til kubben. UNNGÅ SKADER Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler. BESKYTT DINE HENDER Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes med hendene. PRESS ALDRI VEDKLYVEREN Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i tabellen. SJEKK AV MASKINEN Sjekk at deksler etc. er på plass, verktøy eller lignende må fjernes før maskinen startes. Erstatt ødelagte eller manglende deler før maskinen startes. ARBEIDSKLÆR Bruk ikke klær som kan feste seg til maskinens bevegelige deler. Bruk hansker og sko med gummisåler. LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN FRAKOBLING AV MASKINEN Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når du skal foreta service eller lignende på vedklyveren. MILJØVERN Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres inn til oppsamlingsstasjon. VEDLIKEHOLD Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av maskinen med en klut etter bruk 2 2

3 Vedklyver SP552C Norsk SPESIFIKASJONER Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapasitet Lengde 52 cm Styrke 5t Hydraulisk trykk 20 Mpa Hydraulisk olje kapasitet 2,6 L Lengde 1200 mm Størrelse Bredde 270 mm Høyde 510 mm Vekt 50 kg VEDSTØRRELSE *Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er meget harde tresorter med kvister kan selv en liten kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det kløyves enda større kubber enn spesifisert. ARBEIDSVILKÅR Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den er designet for bruk i temperatur på +5 C til + 40 C. Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned til 25 C. 1. Trykkstempel 2. Anleggsflate 3. Klyvkniv 4. Håndtak 5. Støttebein 6. Støtteanordning for vedkubber. 7. Bryter 8. Motor 9. Bryterhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Beskyttelse for spak 13. Luftskrue 14. Oljepåfylling bolt med peilepinne 15. Skrue for maks. trykk. 3 3

4 Vedklyver SP552C Lufteskruen må løsnes 3 4 rotasjoner før vedklyveren brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen. Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter komprimering, dersom dette skjer flere ganger på rad kan dette resultere i at pakningene ryker og oljen kan lekke ut. 17. Skrue for maks. trykk Juster aldri skruen for maks. trykk. Norsk Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan resultere i at maskinen skades. Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet ryker eller skades på annen måte. Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve 2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre skade. Hvordan løsne en fastklemt kubbe Skruen er justert fra fabrikk, slik at trykket ikke kan overstige 5 tonn. Skruen er forseglet og må aldri justeres. Uautorisert justering kan resultere i at maskinen slutter å fungere. BRUK AV VEDKLYVEREN Slipp begge kontroller La stemplet gå tilbake i startstilling Sett en trekantet trekloss under den fastklemte kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer under kubben. Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil kubben er fri. Bruk av vedklyveren Vedklyveren er utstyrt med et ZHB kontrollsystem som krever at maskinen opereres med begge hender. Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren. Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens spaken føres nedover. VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at stemplet beveger seg. Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade kløyvbladet. 4 4

5 Vedklyver SP552C HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE Skift hydraulisk olje etter ca. 150 timers bruk. Kople maskinen fra strømkilden Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende Løft maskinen motsatt vei Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde Rengjør målepinnen og sett denne inn med maskinen i vertikal stilling Rengjør bolten og sett denne på plass, trekk til slik at olje ikke kan lekke ut. Dette må gjøres før klyveren settes i horisontal posisjon Norsk Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de 2 ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer olje fylles på Følgende hydrauliske oljer kan brukes: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD Etter en tids bruk bør kløyvebladet skjerpes ved bruk av en fin fil, fjern alle hakk og lignende. FEILSØKING PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker har slått seg ut for å åpne bryterdekselet Vedkubben ligger ikke riktig Størrelsen på vedkubben overstiger kapasiteten Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen Reduser størrelsen på vedkubben Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil ikke kløyves Oljelekkasje Finn hvor det lekker og kontakt forhandler Uatorisert justering av maks trykk bolten har resultert i for lav inntilling av det hydrauliske trykket Kontakt forhandler Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om beveger seg i systemet nødvendig rykk og vibrerer Luft i det hydrauliske systemet Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes og andre punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten Slitt hydraulisk kontroll dyse/ slitte pakninger 5 5 Kontakt forhandler

6 Norsk GARANTI Vedklyveren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vedklyveren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vedklyver Merke...Park & Garden Modell...LS552-1 er i i overenstemmelse overensstemmelse med normene med normene EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, samt bestemmelser EN :2006, gitt i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen samt med bestemmelser husholdningsavfall. gitt i direktiv Lever vedklyveren ved 2006/95/EC, nærmeste avfallsmottak 98/37/EC, 2004/108/EC for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserte elektriske direktiv gjeldende produkter fra skal August ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vedklyveren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vedklyveren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

7 Vedklyv SP552C INLEDNING SÄKERHET Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt. Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i synnerhet standarderna EN609 och EN ZHB-kontrollsystem är utformat och tillverkad på ett sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett säkerhetsområde utan att placera händer och armar där de kan utsättas för eventuell fara. Före transport, installation eller användning av maskinen. Läs igenom hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om säkerhet extra noggrant. SÄKERHET VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL Använd aldrig maskinen om du har förtärt alkohol eller har tagit lugnande medel eller liknande. ATT ANVÄNDA MASKINEN Placera maskinen på ett arbetsbord eller liknande, bekväm arbetshöjd är cm. Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt klyven. Skruva fast klyven i arbetsbordet med bultar om det är svårt att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet rent. Använd inte maskinen om det regnar. Använd inte maskinen på platser där det föreligger explosionsrisk. Svenska SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande, så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort. FÖRLÄNGNINGSSLADD Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk. DRA INTE I SLADDEN Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till strömkälla/eluttag. ANSLUTNING Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG öppnas av person som saknar behörighet för detta. HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används. KONTROLLERA VEDKUBBARNA Kontrollera att det inte finns spikar eller andra metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste vara räta. Grenar måste kapas in till kubben. UNDVIK SKADOR Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar. SKYDDA DINA HÄNDER Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs, sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får aldrig tas bort med händerna. TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN Tryck aldrig mot vedklyven låt den arbeta fritt. Klyv aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som anges i tabellen. ATT KONTROLLERA MASKINEN Kontrollera att skydd och skyddskåpor sitter på plats, verktyg och liknande måste tas bort innan maskinen startas. Ersätt söndriga delar/delar som saknas innan du startar maskinen. ARBETSKLÄDER Använd inte kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd handskar och skor med gummisulor. GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN KOPPLA UR MASKINEN Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt när service eller liknande ska göras på vedklyven. MILJÖSKYDD Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den gamla oljan till en miljöstation. UNDERHÅLL Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.), och torka av maskinen med en trasa efter användning. 7 7

8 Vedklyv SP552C Svenska TEKNISK DATA Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapacitet Längd 52 cm Presskraft 5t Hydraltryck 20 Mpa Max oljemengd 2,6 L Längd 1200 mm Storlek Bredd 270 mm Höjd 510 mm Vikt 50 kg VEDSTORLEK *Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går det att klyva större vedkubbar än vad som anges i tabellen. ARBETSVILLKOR Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk. Den är utformad för användning vid temperaturer på +5 C till + 40 C. Maskinen kan förvaras och transporteras vid temperaturer ned till 25 C. 1. Tryckplatta 2. Anläggningsyta 3. Klyvblad 4. Handtag 5. Stödben 6. Stödanordning för vedkubbar 7. Strömbrytare 8. Motor 9. Brytarhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Skydd till spak 13. Luftskruv 14. Oljepåfyllning bult med mätsticka 15. Skruv for max tryck 8 8

9 Vedklyv SP552C Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven dras åt, annars kommer det att läcka olja från den. Om luftskruven inte skruvas ut före användning, kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut. 17. Skruv för maxtryck Justera aldrig skruven för maxtryck. Svenska Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan göra att maskinen tar skada. Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva 2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och åsamka skada. Så här tar du loss en kubbe som klämts fast Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig justeras. Justering utförd av person som saknar behörighet för detta kan göra att maskinen slutar fungera. Släpp båda kontrollerna Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan så att klossen kommer under kubben. Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills kubben lossnar. ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN Användning av vedklyven Vedklyven är utrustad med ett ZHB-kontrollsystem som kräver att maskinen används med båda händerna. Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand används för att hålla in strömbrytaren till motorn. Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för spaken nedåt. VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att plattan rör sig. Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada klyvbladet. 9 9

10 Vedklyv SP552C SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA Byt ut hydrauloljan efter ca 150 användningstimmar. Koppla ur strömmen tillmaskinen Ta bort oljepåfyllningsbulten och mätstickan. Lyft upp maskinen och låt oljan rinna ut på ett fat eller liknande. Lyft maskinen åt andra hållet. Fyll på den specificerade mängden olja. Rengör mätstickan och sätt i denna när maskinen står i vertikalläge. Kontrollera att oljenivån är mellan de båda ringarna på mätstickan. Rengör bulten och sätt den på plats, dra åt så mycket att olja inte kan läcka ut. Detta måste göras innan klyvaren ställs i horisontalläge igen. Svenska Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är mellan de båda ringarna på oljemätstickan. Fyll på mer olja vid behov. Följande hydrauloljor kan användas: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 Underhåll av klyvblad Efter en tids användning bör klyvbladet slipas med hjälp av en fin fil, slipa bort alla hack och liknande. FELSÖKNING PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne starta aktiverats öppna brytarkåpan Vedkubben ligger inte rätt Storleken på vedkubben överstiger kapaciteten Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen Minska vedkubbens storlek Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil att klyva Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren Justering av maxtryckbulten som utförts av obehörig har medfört att det hydrauliska trycket är för lågt inställt. Kontakta återförsäljaren Tryckplattan rör sig För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov ryckvis samt vibrerar Luft i hydraulsystemet Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas oljenivå vedklyven flyttades i systemet Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten Sliten hydraulventil/ slitna packningar Kontakta återförsäljaren 10 10

11 Svenska GARANTI Vedklyven har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vedklyven utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Vedklyv Märke...Park & Garden Modell typ...ls552-1 överensstämmer med med följande följande norm norm EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, enl. bestämmelser EN :2006, och riktlinjerna i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans bestämmelser med hushållsavfall. och riktlinjerna För i säker direktiv hantering, enl. 2006/95/EC, lämna vedklyven 98/37/EC, vid närmaste 2004/108/EC avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserade direktiv, elektriska gällande produkter från augusti skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vedklyven vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vedklyven skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

12

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

LOGSPLITTER VEDKLYV VEDKLYVER. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

LOGSPLITTER VEDKLYV VEDKLYVER. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning LOGSPLITTER VEDKLYV VEDKLYVER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SP437A 1 Vnr. 530160 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Instruksjonsbok & delesliste HB-16

Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Håndbøylebøyemaskin for armeringsjern TEKNISKE DATA - BENDOF HB-16 Hydraulisk håndbøylebøyemaskin. (Fr.o.m. serienr. W712001) Vekt ca. 15 kg Bøyekapasitet 1 st 16 mm

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 9 ton Art.: 90 16 342 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Manual. Vedklyver LS Vedklyv LS8520-1

Manual. Vedklyver LS Vedklyv LS8520-1 Manual Vedklyver LS8520-1 Vedklyv LS8520-1 530115 1 INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat ut av vedklyveren.

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 ART.NR. 430410 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD10-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GT12A 1 Varenr.540614 Gresstrimmer/-saks GT12A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR POWERSTART JSE1 ART.NR. 60214 MANUAL Leverandør: VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL... JSE1 ART.NR:... 60214 SPENNING... 12V BATTERI... 38 Ah HJELPESTARTEFFEKT...

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning ID550A Vnr. 420650 Slagbormaskin ID550A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker Mutterdragare - IW1010E-K Svenska MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker 420052 - Best Tools IW1010E-K 1 Muttertrekker - IW1010E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 S ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430512 - Best Tools CD144E-KS 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KS ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430510 - Best Tools CD144E-KN 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KN ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG 590390 BlackLineManual 19-09-06 08:32 Side 1 TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG S12X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 590390 BlackLineManual 19-09-06 08:32 Side 2 Byggsåg S12X ELEKTRISK ANSLUTNING

Läs mer

MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer

MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer Borrhammare - RH26E-K Svenska MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer 420010 - Best Tools RH26E-K 1 Borhammer - RH26E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Läs mer

Vedkap. Modell LS400. Artikelnummer

Vedkap. Modell LS400. Artikelnummer Vedkap Modell LS400 Artikelnummer 488447 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄR DIG ANVÄNDA SÅGEN Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. SYMBOLER PÅ MASKINEN DROGER, ALKOHOL

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER G300X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Grästrimmer G300X TEKNISK DATA Typ:...G300X Spänning...230V ~ 50Hz Effekt...300W Klippbredd...26 cm Hastighet...10000

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS

HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning HT450B/HT550B 1 Vnr. 540611/540612 Hekksaks HT450B/HT550B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DB350X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Dränkbar pump DB350X Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual LP-36A Art no 430203 Oppladbar skutrekker ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Murgrill Monteringsanvisning

Murgrill Monteringsanvisning Modell: 11720 Utgave: 14/01-09ab Murgrill Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 ART.NR. 420410 MANUAL Leverandør: GEBE SIRKELSAG CS160-1 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev.

Läs mer

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin 580220 Manual 28-06-06 15:19 Side 1 Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DP16B Varenr. 580220 580220 Manual 28-06-06 15:19 Side 2 Søylebormaskin DP16A

Läs mer

Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige

Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige Sagutstyr AS Spara ryggen och kapa veden med säkraste vedkapen Rättvikskapen är en vedkap av balanstyp med rullbord. Det som främst skiljer Rättvikskapen från

Läs mer

BORDSAG TS254-1 BORDSÅG TS254-1

BORDSAG TS254-1 BORDSÅG TS254-1 BORDSAG TS254-1 BORDSÅG TS254-1 ART.NR. 590407 MANUAL Leverandør: BORDSAG TS245-1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

ALLMÄN BRUKSANVISNING GENERELL BRUKSANVISNING SEDEO 1010163C

ALLMÄN BRUKSANVISNING GENERELL BRUKSANVISNING SEDEO 1010163C LLMÄN RUKSNVISNING GENERELL RUKSNVISNING SEDEO 1010163C 2 Svenska... 5 Norsk... 21 3 4 Svenska 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras och/eller publiceras i någon

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer