Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1"

Transkript

1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS

2 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat ut av vedklyveren. Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer, med bestemt referanse til EN609 og EN60335 standardene. ZHB-kontrollsystem er designet og produsert slik at brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde uten å sette hender og armer i noen form for fare. Før transport, installering eller bruk av maskinen. Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt på sikkerhet. SIKKERHET - ADVARSLER OG INSTRUKSJONER Les og forstå brukeranvisningen og symbolene på maskinen. ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER Bruk aldri maskinen dersom du har nytt alkohol eller har tatt beroligende midler e.l. BRUK AV MASKINEN Sett maskinen på et arbeidsbord eller lignende, komfortabel arbeidshøyde er 60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom rundt klyveren. Bolt klyveren fast til arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet ryddig. Bruk ikke maskinen i regnvær. Bruk ikke maskinen i eksplosjonsfarlige områder. Norsk BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller lignende, slik at du får avstand til maskinen. SKJØTELEDNING Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir overopphetet. Skjøteledningen må være min. 2,5 mm 2 og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for utendørs bruk. DRA IKKE I LEDNINGEN Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden. TILKOBLING Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person. HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk. SJEKK VEDKUBBENE Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i kubben som skal splittes. Endene skal være rette. Grener må kuttes inn til kubben. UNNGÅ SKADER Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler. BESKYTT DINE HENDER Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes med hendene. PRESS ALDRI VEDKLYVEREN Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i tabellen. SJEKK AV MASKINEN Sjekk at deksler etc. er på plass, verktøy eller lignende må fjernes før maskinen startes. Erstatt ødelagte eller manglende deler før maskinen startes. ARBEIDSKLÆR Bruk ikke klær som kan feste seg til maskinens bevegelige deler. Bruk hansker og sko med gummisåler. LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN FRAKOBLING AV MASKINEN Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når du skal foreta service eller lignende på vedklyveren. MILJØVERN Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres inn til oppsamlingsstasjon. VEDLIKEHOLD Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av maskinen med en klut etter bruk 2 2

3 Vedklyver SP552C Norsk SPESIFIKASJONER Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapasitet Lengde 52 cm Styrke 5t Hydraulisk trykk 20 Mpa Hydraulisk olje kapasitet 2,6 L Lengde 1200 mm Størrelse Bredde 270 mm Høyde 510 mm Vekt 50 kg VEDSTØRRELSE *Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er meget harde tresorter med kvister kan selv en liten kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det kløyves enda større kubber enn spesifisert. ARBEIDSVILKÅR Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den er designet for bruk i temperatur på +5 C til + 40 C. Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned til 25 C. 1. Trykkstempel 2. Anleggsflate 3. Klyvkniv 4. Håndtak 5. Støttebein 6. Støtteanordning for vedkubber. 7. Bryter 8. Motor 9. Bryterhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Beskyttelse for spak 13. Luftskrue 14. Oljepåfylling bolt med peilepinne 15. Skrue for maks. trykk. 3 3

4 Vedklyver SP552C Lufteskruen må løsnes 3 4 rotasjoner før vedklyveren brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen. Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter komprimering, dersom dette skjer flere ganger på rad kan dette resultere i at pakningene ryker og oljen kan lekke ut. 17. Skrue for maks. trykk Juster aldri skruen for maks. trykk. Norsk Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan resultere i at maskinen skades. Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet ryker eller skades på annen måte. Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve 2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre skade. Hvordan løsne en fastklemt kubbe Skruen er justert fra fabrikk, slik at trykket ikke kan overstige 5 tonn. Skruen er forseglet og må aldri justeres. Uautorisert justering kan resultere i at maskinen slutter å fungere. BRUK AV VEDKLYVEREN Slipp begge kontroller La stemplet gå tilbake i startstilling Sett en trekantet trekloss under den fastklemte kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer under kubben. Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil kubben er fri. Bruk av vedklyveren Vedklyveren er utstyrt med et ZHB kontrollsystem som krever at maskinen opereres med begge hender. Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren. Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens spaken føres nedover. VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at stemplet beveger seg. Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade kløyvbladet. 4 4

5 Vedklyver SP552C HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE Skift hydraulisk olje etter ca. 150 timers bruk. Kople maskinen fra strømkilden Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende Løft maskinen motsatt vei Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde Rengjør målepinnen og sett denne inn med maskinen i vertikal stilling Rengjør bolten og sett denne på plass, trekk til slik at olje ikke kan lekke ut. Dette må gjøres før klyveren settes i horisontal posisjon Norsk Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de 2 ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer olje fylles på Følgende hydrauliske oljer kan brukes: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD Etter en tids bruk bør kløyvebladet skjerpes ved bruk av en fin fil, fjern alle hakk og lignende. FEILSØKING PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker har slått seg ut for å åpne bryterdekselet Vedkubben ligger ikke riktig Størrelsen på vedkubben overstiger kapasiteten Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen Reduser størrelsen på vedkubben Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil ikke kløyves Oljelekkasje Finn hvor det lekker og kontakt forhandler Uatorisert justering av maks trykk bolten har resultert i for lav inntilling av det hydrauliske trykket Kontakt forhandler Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om beveger seg i systemet nødvendig rykk og vibrerer Luft i det hydrauliske systemet Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes og andre punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten Slitt hydraulisk kontroll dyse/ slitte pakninger 5 5 Kontakt forhandler

6 Norsk GARANTI Vedklyveren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vedklyveren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vedklyver Merke...Park & Garden Modell...LS552-1 er i i overenstemmelse overensstemmelse med normene med normene EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, samt bestemmelser EN :2006, gitt i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen samt med bestemmelser husholdningsavfall. gitt i direktiv Lever vedklyveren ved 2006/95/EC, nærmeste avfallsmottak 98/37/EC, 2004/108/EC for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserte elektriske direktiv gjeldende produkter fra skal August ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vedklyveren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vedklyveren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

7 Vedklyv SP552C INLEDNING SÄKERHET Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt. Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i synnerhet standarderna EN609 och EN ZHB-kontrollsystem är utformat och tillverkad på ett sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett säkerhetsområde utan att placera händer och armar där de kan utsättas för eventuell fara. Före transport, installation eller användning av maskinen. Läs igenom hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om säkerhet extra noggrant. SÄKERHET VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL Använd aldrig maskinen om du har förtärt alkohol eller har tagit lugnande medel eller liknande. ATT ANVÄNDA MASKINEN Placera maskinen på ett arbetsbord eller liknande, bekväm arbetshöjd är cm. Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt klyven. Skruva fast klyven i arbetsbordet med bultar om det är svårt att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet rent. Använd inte maskinen om det regnar. Använd inte maskinen på platser där det föreligger explosionsrisk. Svenska SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande, så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort. FÖRLÄNGNINGSSLADD Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk. DRA INTE I SLADDEN Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till strömkälla/eluttag. ANSLUTNING Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG öppnas av person som saknar behörighet för detta. HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används. KONTROLLERA VEDKUBBARNA Kontrollera att det inte finns spikar eller andra metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste vara räta. Grenar måste kapas in till kubben. UNDVIK SKADOR Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar. SKYDDA DINA HÄNDER Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs, sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får aldrig tas bort med händerna. TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN Tryck aldrig mot vedklyven låt den arbeta fritt. Klyv aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som anges i tabellen. ATT KONTROLLERA MASKINEN Kontrollera att skydd och skyddskåpor sitter på plats, verktyg och liknande måste tas bort innan maskinen startas. Ersätt söndriga delar/delar som saknas innan du startar maskinen. ARBETSKLÄDER Använd inte kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd handskar och skor med gummisulor. GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN KOPPLA UR MASKINEN Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt när service eller liknande ska göras på vedklyven. MILJÖSKYDD Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den gamla oljan till en miljöstation. UNDERHÅLL Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.), och torka av maskinen med en trasa efter användning. 7 7

8 Vedklyv SP552C Svenska TEKNISK DATA Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapacitet Längd 52 cm Presskraft 5t Hydraltryck 20 Mpa Max oljemengd 2,6 L Längd 1200 mm Storlek Bredd 270 mm Höjd 510 mm Vikt 50 kg VEDSTORLEK *Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går det att klyva större vedkubbar än vad som anges i tabellen. ARBETSVILLKOR Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk. Den är utformad för användning vid temperaturer på +5 C till + 40 C. Maskinen kan förvaras och transporteras vid temperaturer ned till 25 C. 1. Tryckplatta 2. Anläggningsyta 3. Klyvblad 4. Handtag 5. Stödben 6. Stödanordning för vedkubbar 7. Strömbrytare 8. Motor 9. Brytarhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Skydd till spak 13. Luftskruv 14. Oljepåfyllning bult med mätsticka 15. Skruv for max tryck 8 8

9 Vedklyv SP552C Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven dras åt, annars kommer det att läcka olja från den. Om luftskruven inte skruvas ut före användning, kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut. 17. Skruv för maxtryck Justera aldrig skruven för maxtryck. Svenska Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan göra att maskinen tar skada. Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva 2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och åsamka skada. Så här tar du loss en kubbe som klämts fast Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig justeras. Justering utförd av person som saknar behörighet för detta kan göra att maskinen slutar fungera. Släpp båda kontrollerna Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan så att klossen kommer under kubben. Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills kubben lossnar. ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN Användning av vedklyven Vedklyven är utrustad med ett ZHB-kontrollsystem som kräver att maskinen används med båda händerna. Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand används för att hålla in strömbrytaren till motorn. Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för spaken nedåt. VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att plattan rör sig. Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada klyvbladet. 9 9

10 Vedklyv SP552C SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA Byt ut hydrauloljan efter ca 150 användningstimmar. Koppla ur strömmen tillmaskinen Ta bort oljepåfyllningsbulten och mätstickan. Lyft upp maskinen och låt oljan rinna ut på ett fat eller liknande. Lyft maskinen åt andra hållet. Fyll på den specificerade mängden olja. Rengör mätstickan och sätt i denna när maskinen står i vertikalläge. Kontrollera att oljenivån är mellan de båda ringarna på mätstickan. Rengör bulten och sätt den på plats, dra åt så mycket att olja inte kan läcka ut. Detta måste göras innan klyvaren ställs i horisontalläge igen. Svenska Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är mellan de båda ringarna på oljemätstickan. Fyll på mer olja vid behov. Följande hydrauloljor kan användas: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 Underhåll av klyvblad Efter en tids användning bör klyvbladet slipas med hjälp av en fin fil, slipa bort alla hack och liknande. FELSÖKNING PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne starta aktiverats öppna brytarkåpan Vedkubben ligger inte rätt Storleken på vedkubben överstiger kapaciteten Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen Minska vedkubbens storlek Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil att klyva Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren Justering av maxtryckbulten som utförts av obehörig har medfört att det hydrauliska trycket är för lågt inställt. Kontakta återförsäljaren Tryckplattan rör sig För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov ryckvis samt vibrerar Luft i hydraulsystemet Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas oljenivå vedklyven flyttades i systemet Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten Sliten hydraulventil/ slitna packningar Kontakta återförsäljaren 10 10

11 Svenska GARANTI Vedklyven har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vedklyven utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Vedklyv Märke...Park & Garden Modell typ...ls552-1 överensstämmer med med följande följande norm norm EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, enl. bestämmelser EN :2006, och riktlinjerna i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans bestämmelser med hushållsavfall. och riktlinjerna För i säker direktiv hantering, enl. 2006/95/EC, lämna vedklyven 98/37/EC, vid närmaste 2004/108/EC avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserade direktiv, elektriska gällande produkter från augusti skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vedklyven vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vedklyven skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

12

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG

FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG KS250X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 Kap-/ger-/bänksag KS250X TEKNISK DATA: Nätspänning: 230V/50Hz Effekt: 1560W Hastighet obelastad:

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual GFN2190 LP-36A Art no 120420 VIKTIG TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Spikerpistol Les igjennom manualen fra begynnelse til slutt før du bruker verktøyet. Følg alle anvisninger i

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0160 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING:

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk WMF 2.7 Wall mount fixed User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N-0512-23 Art.no. PGM6001 Exploded view E 2 1 3 12 11 10 9 4 5

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 5250 Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer