Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1"

Transkript

1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS

2 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat ut av vedklyveren. Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer, med bestemt referanse til EN609 og EN60335 standardene. ZHB-kontrollsystem er designet og produsert slik at brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde uten å sette hender og armer i noen form for fare. Før transport, installering eller bruk av maskinen. Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt på sikkerhet. SIKKERHET - ADVARSLER OG INSTRUKSJONER Les og forstå brukeranvisningen og symbolene på maskinen. ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER Bruk aldri maskinen dersom du har nytt alkohol eller har tatt beroligende midler e.l. BRUK AV MASKINEN Sett maskinen på et arbeidsbord eller lignende, komfortabel arbeidshøyde er 60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom rundt klyveren. Bolt klyveren fast til arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet ryddig. Bruk ikke maskinen i regnvær. Bruk ikke maskinen i eksplosjonsfarlige områder. Norsk BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller lignende, slik at du får avstand til maskinen. SKJØTELEDNING Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir overopphetet. Skjøteledningen må være min. 2,5 mm 2 og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for utendørs bruk. DRA IKKE I LEDNINGEN Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden. TILKOBLING Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person. HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk. SJEKK VEDKUBBENE Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i kubben som skal splittes. Endene skal være rette. Grener må kuttes inn til kubben. UNNGÅ SKADER Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler. BESKYTT DINE HENDER Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes med hendene. PRESS ALDRI VEDKLYVEREN Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i tabellen. SJEKK AV MASKINEN Sjekk at deksler etc. er på plass, verktøy eller lignende må fjernes før maskinen startes. Erstatt ødelagte eller manglende deler før maskinen startes. ARBEIDSKLÆR Bruk ikke klær som kan feste seg til maskinens bevegelige deler. Bruk hansker og sko med gummisåler. LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN FRAKOBLING AV MASKINEN Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når du skal foreta service eller lignende på vedklyveren. MILJØVERN Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres inn til oppsamlingsstasjon. VEDLIKEHOLD Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av maskinen med en klut etter bruk 2 2

3 Vedklyver SP552C Norsk SPESIFIKASJONER Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapasitet Lengde 52 cm Styrke 5t Hydraulisk trykk 20 Mpa Hydraulisk olje kapasitet 2,6 L Lengde 1200 mm Størrelse Bredde 270 mm Høyde 510 mm Vekt 50 kg VEDSTØRRELSE *Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er meget harde tresorter med kvister kan selv en liten kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det kløyves enda større kubber enn spesifisert. ARBEIDSVILKÅR Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den er designet for bruk i temperatur på +5 C til + 40 C. Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned til 25 C. 1. Trykkstempel 2. Anleggsflate 3. Klyvkniv 4. Håndtak 5. Støttebein 6. Støtteanordning for vedkubber. 7. Bryter 8. Motor 9. Bryterhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Beskyttelse for spak 13. Luftskrue 14. Oljepåfylling bolt med peilepinne 15. Skrue for maks. trykk. 3 3

4 Vedklyver SP552C Lufteskruen må løsnes 3 4 rotasjoner før vedklyveren brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen. Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter komprimering, dersom dette skjer flere ganger på rad kan dette resultere i at pakningene ryker og oljen kan lekke ut. 17. Skrue for maks. trykk Juster aldri skruen for maks. trykk. Norsk Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan resultere i at maskinen skades. Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet ryker eller skades på annen måte. Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve 2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre skade. Hvordan løsne en fastklemt kubbe Skruen er justert fra fabrikk, slik at trykket ikke kan overstige 5 tonn. Skruen er forseglet og må aldri justeres. Uautorisert justering kan resultere i at maskinen slutter å fungere. BRUK AV VEDKLYVEREN Slipp begge kontroller La stemplet gå tilbake i startstilling Sett en trekantet trekloss under den fastklemte kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer under kubben. Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil kubben er fri. Bruk av vedklyveren Vedklyveren er utstyrt med et ZHB kontrollsystem som krever at maskinen opereres med begge hender. Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren. Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens spaken føres nedover. VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at stemplet beveger seg. Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade kløyvbladet. 4 4

5 Vedklyver SP552C HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE Skift hydraulisk olje etter ca. 150 timers bruk. Kople maskinen fra strømkilden Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende Løft maskinen motsatt vei Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde Rengjør målepinnen og sett denne inn med maskinen i vertikal stilling Rengjør bolten og sett denne på plass, trekk til slik at olje ikke kan lekke ut. Dette må gjøres før klyveren settes i horisontal posisjon Norsk Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de 2 ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer olje fylles på Følgende hydrauliske oljer kan brukes: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD Etter en tids bruk bør kløyvebladet skjerpes ved bruk av en fin fil, fjern alle hakk og lignende. FEILSØKING PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker har slått seg ut for å åpne bryterdekselet Vedkubben ligger ikke riktig Størrelsen på vedkubben overstiger kapasiteten Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen Reduser størrelsen på vedkubben Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil ikke kløyves Oljelekkasje Finn hvor det lekker og kontakt forhandler Uatorisert justering av maks trykk bolten har resultert i for lav inntilling av det hydrauliske trykket Kontakt forhandler Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om beveger seg i systemet nødvendig rykk og vibrerer Luft i det hydrauliske systemet Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes og andre punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten Slitt hydraulisk kontroll dyse/ slitte pakninger 5 5 Kontakt forhandler

6 Norsk GARANTI Vedklyveren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vedklyveren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vedklyver Merke...Park & Garden Modell...LS552-1 er i i overenstemmelse overensstemmelse med normene med normene EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, samt bestemmelser EN :2006, gitt i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen samt med bestemmelser husholdningsavfall. gitt i direktiv Lever vedklyveren ved 2006/95/EC, nærmeste avfallsmottak 98/37/EC, 2004/108/EC for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserte elektriske direktiv gjeldende produkter fra skal August ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vedklyveren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vedklyveren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

7 Vedklyv SP552C INLEDNING SÄKERHET Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt. Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i synnerhet standarderna EN609 och EN ZHB-kontrollsystem är utformat och tillverkad på ett sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett säkerhetsområde utan att placera händer och armar där de kan utsättas för eventuell fara. Före transport, installation eller användning av maskinen. Läs igenom hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om säkerhet extra noggrant. SÄKERHET VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL Använd aldrig maskinen om du har förtärt alkohol eller har tagit lugnande medel eller liknande. ATT ANVÄNDA MASKINEN Placera maskinen på ett arbetsbord eller liknande, bekväm arbetshöjd är cm. Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt klyven. Skruva fast klyven i arbetsbordet med bultar om det är svårt att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet rent. Använd inte maskinen om det regnar. Använd inte maskinen på platser där det föreligger explosionsrisk. Svenska SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande, så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort. FÖRLÄNGNINGSSLADD Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk. DRA INTE I SLADDEN Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till strömkälla/eluttag. ANSLUTNING Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG öppnas av person som saknar behörighet för detta. HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används. KONTROLLERA VEDKUBBARNA Kontrollera att det inte finns spikar eller andra metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste vara räta. Grenar måste kapas in till kubben. UNDVIK SKADOR Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar. SKYDDA DINA HÄNDER Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs, sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får aldrig tas bort med händerna. TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN Tryck aldrig mot vedklyven låt den arbeta fritt. Klyv aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som anges i tabellen. ATT KONTROLLERA MASKINEN Kontrollera att skydd och skyddskåpor sitter på plats, verktyg och liknande måste tas bort innan maskinen startas. Ersätt söndriga delar/delar som saknas innan du startar maskinen. ARBETSKLÄDER Använd inte kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd handskar och skor med gummisulor. GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN KOPPLA UR MASKINEN Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt när service eller liknande ska göras på vedklyven. MILJÖSKYDD Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den gamla oljan till en miljöstation. UNDERHÅLL Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.), och torka av maskinen med en trasa efter användning. 7 7

8 Vedklyv SP552C Svenska TEKNISK DATA Model nr. LS552-1 Motor 2200W IP54 Diameter* 5 25 cm Kapacitet Längd 52 cm Presskraft 5t Hydraltryck 20 Mpa Max oljemengd 2,6 L Längd 1200 mm Storlek Bredd 270 mm Höjd 510 mm Vikt 50 kg VEDSTORLEK *Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går det att klyva större vedkubbar än vad som anges i tabellen. ARBETSVILLKOR Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk. Den är utformad för användning vid temperaturer på +5 C till + 40 C. Maskinen kan förvaras och transporteras vid temperaturer ned till 25 C. 1. Tryckplatta 2. Anläggningsyta 3. Klyvblad 4. Handtag 5. Stödben 6. Stödanordning för vedkubbar 7. Strömbrytare 8. Motor 9. Brytarhus 10. Hjul 11. Hydraulisk spak 12. Skydd till spak 13. Luftskruv 14. Oljepåfyllning bult med mätsticka 15. Skruv for max tryck 8 8

9 Vedklyv SP552C Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven dras åt, annars kommer det att läcka olja från den. Om luftskruven inte skruvas ut före användning, kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut. 17. Skruv för maxtryck Justera aldrig skruven för maxtryck. Svenska Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan göra att maskinen tar skada. Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva 2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och åsamka skada. Så här tar du loss en kubbe som klämts fast Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig justeras. Justering utförd av person som saknar behörighet för detta kan göra att maskinen slutar fungera. Släpp båda kontrollerna Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan så att klossen kommer under kubben. Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills kubben lossnar. ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN Användning av vedklyven Vedklyven är utrustad med ett ZHB-kontrollsystem som kräver att maskinen används med båda händerna. Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand används för att hålla in strömbrytaren till motorn. Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för spaken nedåt. VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att plattan rör sig. Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada klyvbladet. 9 9

10 Vedklyv SP552C SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA Byt ut hydrauloljan efter ca 150 användningstimmar. Koppla ur strömmen tillmaskinen Ta bort oljepåfyllningsbulten och mätstickan. Lyft upp maskinen och låt oljan rinna ut på ett fat eller liknande. Lyft maskinen åt andra hållet. Fyll på den specificerade mängden olja. Rengör mätstickan och sätt i denna när maskinen står i vertikalläge. Kontrollera att oljenivån är mellan de båda ringarna på mätstickan. Rengör bulten och sätt den på plats, dra åt så mycket att olja inte kan läcka ut. Detta måste göras innan klyvaren ställs i horisontalläge igen. Svenska Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är mellan de båda ringarna på oljemätstickan. Fyll på mer olja vid behov. Följande hydrauloljor kan användas: Shell Tellus 22 Mobil DET 11 Aral Vitam GF 22 Bp Energol HLP-HM 22 Underhåll av klyvblad Efter en tids användning bör klyvbladet slipas med hjälp av en fin fil, slipa bort alla hack och liknande. FELSÖKNING PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne starta aktiverats öppna brytarkåpan Vedkubben ligger inte rätt Storleken på vedkubben överstiger kapaciteten Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen Minska vedkubbens storlek Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil att klyva Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren Justering av maxtryckbulten som utförts av obehörig har medfört att det hydrauliska trycket är för lågt inställt. Kontakta återförsäljaren Tryckplattan rör sig För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov ryckvis samt vibrerar Luft i hydraulsystemet Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas oljenivå vedklyven flyttades i systemet Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten Sliten hydraulventil/ slitna packningar Kontakta återförsäljaren 10 10

11 Svenska GARANTI Vedklyven har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vedklyven utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Vedklyv Märke...Park & Garden Modell typ...ls552-1 överensstämmer med med följande följande norm norm EN :2006, EN :2002, EN609-1:1999+A1:2003, EN62233:2008, enl. bestämmelser EN :2006, och riktlinjerna i direktiv EN :1997+A1:2001, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN :2002+A11, 2002/95/EC,98/37/EC A1:04+A12, A2:06+A13:08, EN :2006, EN (1995)+A1:2001-A2:2005 Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans bestämmelser med hushållsavfall. och riktlinjerna För i säker direktiv hantering, enl. 2006/95/EC, lämna vedklyven 98/37/EC, vid närmaste 2004/108/EC avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Kasserade direktiv, elektriska gällande produkter från augusti skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vedklyven vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vedklyven skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

12

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 (ACM Typebetegnelse Typbeteckning: STAR 400, 500, 600, 700, 800) INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK N S EU-forsikring om overensstemmelse med

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer DH 40MRY Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.

Läs mer

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR INLEDNING Börja aldrig arbeta utan att ha läst denna handbok ytterst

Läs mer

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer