Fotbollssektionen Ledarmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollssektionen Ledarmöte 2012-11-15"

Transkript

1 Fotbollssektionen Ledarmöte

2 Agenda Styrelsen, året som gått Arrangemang Stora succéer 2012 Gemensam cup cupbidrag Ekonomi Kort om budget och framtid, sponsorer Handlingsplanen Ett år har gått, vad har hänt, vad återstår? Utbildning Stort satsningsområde Utbildningshandboken: presentation av nytt web-verktyg Ledarutbildning: VIF egen fotbollsutbildning, nytt projekt Spelarutbildning: Hur ser kartan ut? Nya pass, nya resurser Träningstider Vintertider: Förutsättningar, hallschema Utomhus 2013: Tufft, men genomförbart. Övrigt De unga stora pojkgrupperna; dela upp och i så fall hur? Hemsidan facelift och enhetliga lagsidor? Frågor

3 2012 året som gått Handlingsplanen vårt arbetsdokument Fotbollssektionen god ekonomi Sportsliga framgångar! Herrlaget kvar i divison 2 Damlaget kanske upp i division 4 C-laget herr vann sin division. Igen! Nästan alla 11-mannalag kommer att spela i näst högsta divisonen 2013 Fina resultat i cupspel för ungdomslagen Våra arrangemang stora succéer Nya sponsorer Olof Stenhammar gav stor publicitet 940 aktiva och växande

4 Fotbollssektionens organisation Ordförande Michael Lövgren Marknad/kommuni kation Anders Lautmann (vice ordf) Arrangemang Martin Björck Utbildning Ali Amini (adjungerad) Sportchef Herr Hans Lind Ledamot Herr/pojk Anders Sparr Sportchef Flick/Dam Thomas Nilsson Ledamot Andreas Runwall Ledamot Håkan Edmark (adjungerad) Tränarcoach 11-manna Tommy Efraimsson Tränarcoach 11-manna Vakant Tränarcoach 7-manna Vakant Projektledare Domaransvarig Vakant Projektledare Projektledare

5 Utbildningsansvarig Nyrekrytering: Ali Amini Ansvar för området Ny ledarutbildning Utbildningsplanering Ansvar för Tränarcoacher Ansvar för inhyrda tränare Stöd till nya ledare

6 Arrangemang 2012

7 Arrangemang 2012 Våra arrangemang har varit en stor succé såväl organisatoriskt som ekonomiskt och vi har mottagit många positiva kommentarer från de som deltagit. Arrangemangen har varit: Sabiscupen (7-manna i mars) Fotbollsskolan (juni) McDonalds Cup (5-manna i september) Siggestacupen (9-manna i oktober) Oktobercupen (7-manna i oktober) Arrangemangen har gett ett överskott på över kr (!) som delats lika mellan sektionen och lagen som arrangerat samt ytterligare kr för fotbollsskolan. Pengarna till sektionen går till barn- och ungdomsverksamheten Stort tack till alla som arrangerat!

8 Arrangemang 2013 Vi kommer att genomföra samma arrangemang som Sabiscupen kommer att byta namn. Diskussion med cupsponsor pågår. Oktobercupen bör byta namn och vi letar efter cupsponsor. Vi ska lära oss av våra erfarenheter och ständigt förbättra våra cuper. Cupmanualen!

9 Gemensam sommarcup

10 Gemensam sommarcup 2013 Vi uppmuntrar till deltagande i en gemensam sommarcup under 2013! Vi vill att så många lag från VIF som möjligt deltar för att skapa en föreningskänsla. Vi har valt Dalecarlia i Borlänge som vår cup för 2013 Vi kommer att ha egna aktiviteter för alla deltagande lag under cupen. Vi kommer att ge cupbidrag på 200 kr per deltagare till de lag som anmäler sig till Dalecarlia 2013 samt betala lagens anmälningsavgift.

11 Ekonomi & sponsorer

12 Ekonomi & sponsorer Prognos för 2012 Barn- och Ungdomskostnader ca Ca kr lägre än budget Arvoderade tränare i mindre omfattning än planerat Seniorkostnader ca kr I nivå med budget Budgetansats för 2013 ej klar Barn- och Ungdom ca kr Arvodering Utbildning Material Seniorkostnader ca kr

13 Ekonomi & sponsorer Sponsoravtal Olof Stenhammar Medel att nyttja för utbildning av ledare och av spelare Fördelas inom föreningen med hänsyn till planerade aktiviteter i enlighet med sponsorns intentioner Ger oss möjlighet att genomföra våra planer, i första hand Utbildningssatsningen Fortsättning följer?

14 Handlingsplanen vad har hänt?

15 Handlingsplanen - fokusområden 1. Fotbollssektionens organisation 2. VIF fotbollsutbildning 3. Kultur och värdegrund 4. Tonårstappet Danger zone år 5. Flick/dam-tappet 6. Rekrytering av ledare 7. Planer och hallar 8. Intäkter och ekonomi

16 Mål 2017 Kvantitativa mål 2017: 1300 aktiva (ökning med ca 45% från nuvarande ca 900 aktiva) Minst 30% skall vara damer/flickor 50% egna produkter i VIFs A-lag herr som spelar i division 3 eller högre. Ålder år. >50% egna produkter i VIFs A-lag dam som spelar i division 4 eller högre. Ålder år varav 75% >18 år. Minskat tapp i åldern år. Minst två 11-mannalag per åldersgrupp för pojkar, minst ett för flickor. Utbildningsmål : Skapa en utbildningsplan och en plattform för den fotbollsutbildning VIF bedriver Skapa en intern utbildning inom VIF för ledare efter StFF Bas 1. Skapa talangträning från det att spelarna börjar med 11- mannafotboll Skapa en aktiv rotationsträning Skapa ett fotbollsfritids efter skolan för alla åldrar Organisationsmål : Skapa en effektiv organisation i Fotbollsstyrelsen med drivna personer för varje ansvarsområde Skapa en organisation och metod för rekrytering av framtida ledare och tränare Skapa en organisation för rekrytering och utbildning av unga ledare i samverkan med huvudstyrelse Skapa en situationsanpassad organisation för 11-manna fotboll inkluderande arvoderade externa tränare samt Tränarcoacher för utveckling av befintliga ledare. Skapa en tydlig blåvit tråd från knattar till A-lag Resursmål : Bygg en ny 11-manna konstgräsplan samt en 7- mannaplan under tak för vinterträning Skapa ett affärsnätverk med stödpersoner varav en huvudsponsor för utvecklingen av Fotbollssektionen Bygg upp egna sponsorer, cuper och arrangemang som genererar intäkter motsvarande >30% av kostnadsbudget. Bygg upp ett nära samarbete med andra föreningar på Värmdö gällande cuper och talangträning Bygg upp ett nära samarbete med Stockholms Fotbollsförbund StFF samt Värmdö Kommun Övergripande mål 2017 VIF ska ha ett rykte om att bedriva en av de bästa fotbollsutbildningarna och ha en av de bästa organisationerna i Stockholm

17 Delmål 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantitativa mål >950 aktiva >25% Damer/flickor >20% egna produkter i herrlaget 90% egna produkter i damlaget, >20% över 18 år Åtta 11-mannalag år Utbildningsmål Utbildningshandboken klar och kommunicerad Utbildningsplan klar Talangträningar igång Rotationsträning igång Fotbollsfritids startat Intern ledarutbildning framtagen Organisationsmål Ny organisation i Fotbollsstyrelsen införd. Rekrytering av en arvoderad Tränarcoach Lagansvariga i funktion manna Genomlysning av 11-mannalagens situation. Åtgärdsplan Organisation och metod för rekrytering av tränare påbörjad. Organisation för rekrytering av unga ledare påbörjad i samarbete med Huvudstyrelsen. Resursmål Minst 15% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer Bildande av Värmdö IF Fotbolls Affärsnätverk Samarbete med andra föreningar kring arrangemang initierat Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen Övriga mål Kartläggning av tonårstappet startat Tjejrekrytering påbörjad Kostnadsbudget ca 1,9MSEK

18 Delmål Kvantitativa mål >1150 aktiva >25% tjejer, minst 60 tjejer per årskull födda >30% egna produkter i herrlaget >75% egna produkter i damlaget, >40% över 18 år Tolv 11-mannalag år Utbildningsmål Utbildningsplan version två klar Utbildningshandboken används Intern ledar/tränarutbildning genomförs varje år. Organisationsmål Två arvoderade Tränarcoacher som genomför träningar och erfarenhetsmöten med 11-mannalagens tränare/ledare. >Två arvoderade ledare i 11-mannalagen Etablering av förberedande utbildning inför A-lag från 16 års ålder. Arvoderade tränare. Möjligen i samarbete med andra föreningar. Organisation och metod för rekrytering av ledare/tränare i drift. Organisation och metod för rekrytering av unga ledare i drift i samarbete med Huvudstyrelsen. En effektiv och drivande organisation i Fotbollssektionens styrelse Resursmål Minst 25% av sektionens intäkter från egna arrangemang och övrig finan siering/sponsorer Samarbete med andra föreningar kring arrangemang och cuper vedertaget VIF Fotbolls affärsnätverk i drift med regelbundna träffar. En konstgräsplan 11-manna anlagd under perioden totalt 3 st. Övriga mål Kartläggning av tonårstappet klart, åtgärdspaket igång Tjejrekrytering ökar Kostnadsbudget ca 2,3 MSEK

19 Utbildning

20 Utbildning Utbildning är ett av Handlingsplanens fokusområden: Utbildningshandboken VIFs plattform för den fotbollsutbildning och spelidé vi ska bedriva i olika åldersklasser. Övningsbanken internetbaserat verktyg med övningar indelade i ålder och kompetensområde. Även planering av ett träningspass och/eller en träningsperiod. Årlig utbildningsplan Aktiviteter och utbildning varje år VIF ledarutbildning Intern utbildning av våra ledare och tränare som en fortsättning på Bas 1. Unga ledare Introduktionsutbildning av unga ledare som rekryteras från de äldre åldersgrupperna. Talangträning Extra träningsmöjlighet för spelare med stor motivation och som kommit långt i sin utveckling och mognad. Talangträningen skall vara åldersintegrerad. Fotbollsfritids Möjlighet till spontanfotboll på Värmdövallen.

21 Utbildningshandboken VIF utbildningsidé Tillämpning och metodik vid olika åldrar Info om Övningsbanken Bra fotbollsutbildning tips & råd för helt nya tränare Utbildningsmål Världens bästa coach tips på fördjupningsmaterial Ali kommer nu att få att sätta prägel på materialet innan utrull

22 Övningsbanken ovningsbanken.varmdoif.se Individuellt login I drift säsongsstart 2013 Nu i betatest P00, P02, F03 1) Hämta en övning 2) Planera ett träningspass 3) Planera en längre träningsperiod Filtrera på; Ålder Träningsområde Kompetens Dela träningar med andra Ali kommer nu att få att sätta prägel på materialet innan utrull

23 Övningsbanken

24 Övningsbanken

25 Övningsbanken

26 Övningsbanken

27 VIF Ledarutbildning Våra tränare har efterlyst en mer fotbollsinriktad utbildning. Förbundets Bas 2 har ansetts vara för mycket upprepning av Bas 1. Vi tar nu fram en egen utbildning, baserad på tankarna i Utbildningshandboken. Projektledare är Ali Amini.

28 Sammanfattning Utbildning Ledare Planer Blåvit tråd Ekonomi Fotbollskartan - från Knatte till A-lagspelare

29 VIF Spelarutbildning Värmdö IF en förening för alla hur kan vi uppfylla det löftet? Samma möjligheter och förutsättningar oavsett ålder, kön, religon, etnisk tillhörighet, mm Jämna ut eventuella olikheter i förutsättningar mellan olika ålderskullar Skapa en likartad fotbollsutbildning baserad på en spelidé och utbildningsmål för olika åldrar Ta hand om spelare med hög ambitionsnivå såväl som de som har en lite lägre ambitionsnivå Fylla gapet mellan Ungdomsverksamhet och Seniorverksamhet Öka andelen egna produkter i våra seniorlag (Mål i handlingsplanen) Kartan från Knatte till A-lagsspelare

30 Fotbollskartan Målvakt 7-m Målvakt 11-m 1 Extra träning/ v Öppet för alla som vill 1 Extra träning/ v Öppet för alla som vill 6 år 7-9 år år år år 15 år Fotbollslekis 1 träning/v Ingen nivåindelning tillåten Introduktionsutbildning till nya föräldratränare 5-manna 1-2 träningar/v Ingen nivåindelning tillåten 7-manna 2-3 träningar/v Nivåindelning L M S (Sanktan) enligt VIF riktlinjer Tränarcoach 7-m Viss Rotationsträning 9 & 11-manna 2-3 träningar/v Nivåindelning enl Divisioner Sanktan och VIF riktlinjer Tränarcoach 11-m Rotationsträning 11-manna 2-3 träningar/v Nivåindelning enl Divisioner Sanktan och VIF riktlinjer Tränarcoach 11-m Rotationsträning Seniorlag A & B Teknik år Motivation år U-lag 15 år 1 Extra träning/ v Könsintegrerat Fokus Ind. Teknik Öppet för alla som vill 1 Extra träning/ v Fokus Ind. och kollektiv Teknik Spelare väljs ut av lagledare i samråd med Tränarcoach. Kriterier: Motivation + spelmässig utvecklingsnivå. Ej fysisk mognad. 2 träningar/v Uttagning till U-lag för spelare med potential att bli Elitspelare Matchspel Fortsatt tillhörighet till ålderslag 2 träningar /v + match

31 Stora pojkgrupper De mycket stora pojkgrupperna ställer nya krav på organisation I nuvarande riktlinjer står att man skall sträva efter att hålla ihop ålderskullen som ett lag Det är i praktiken omöjligt med 100 barn Uppdaterade riktlinjer är på gång där delning av stora ålderskullar tas upp Fördelar med indelning i mindre grupper är bl a: Mindre grupper ger överblickbarhet och personlig kontakt vid träning Mindre grupper möjliggör bättre fördelning av plantider Vid indelning ska följande beaktas: Föräldragrupp, lagledning och lagkassa bör vara gemensam Delning sker i tränings och matchgrupper Indelning bör göras efter geografi och/eller sociala band och ske i samråd med föräldragruppen. Indelning får inte baseras på fotbollsmässig mognad, talang, mm

32 Träningstider

33 Träningstider Inomhustider vinter Schema finns nu Allt färre helt lediga tider i stor hall 75%-are Strötider Egen bokning! Utomhustider 2013 tufft men möjligt Fler lag 59 anmälda till Sanktan. Ger fler matchtider på helgerna. Fler lag på stor plan (9-manna och 11-manna) Ytterligare en stor pojkgrupp Extra pass Åtgärder: Söka tider utanför Värmdövallen Senare tider för äldre ungdomslag Något kortare tider på planerna under prime time

34 Hemsidan VIF har köpt bort alla Sportnik-banners! Facelift på G VIF Sektionen Toppbild Bilder i allmänhet Struktur V-meny & styrdokument

35 Många kör Sportnik fortfarande

36 Lagsidor Enhetliga lagsidor? Lätt att ändra - klicka på inställningar Ta bilder! Lagbilder? Vilka använder Facebook? Sportnik vs Sport Admin? Webansvarig?

37 Övriga frågor och mötesanteckningar Uppdaterade riktlinjer för Fotbollen är på gång Glöm ej verksamhetsplaner 2013! Mailas snarast till Förslag på att överväga könsintegrering även av Motivationsgruppen år. Förslag på att skapa ett läxläsningsrum för att underlätta skolarbetet för de som ökar sin aktivitet inom fotbollen i o m de nya satsningarna på Motivationsträning och U-lag. Extra Målvaktsträning även för 11-mannalag äldre än 15 år. Förslag att låta lagen och respektive spelare själva hantera inköp och skötsel av matchställ. Frågan skall utredas av Niklas Mattsson och Jan Erik Löfwensporre. Viktigt att till kansliet avboka inomhustider (även utomhustider!) som inte används. Hur kan tillfälliga lediga tider förmedlas till andra? Via Kommunens bokningsystem och/eller info från Kansliet. Förslaget om enhetliga lagsidor antogs liksom att Sektionen skall ordna med lagfoton (efter det att ny sponsor tryckts på alla tröjor). Anders Lautmann skall på hemsidan lägga upp en enkel mall för lagsidor. (Not: Finns även på nästföljande sida.)

38 Förslag VIF lagsidemall Klicka på inställningar Skriv en text med rubrik: Välkommen till Laget + en text om laget + länk till Facebookgrupp om man vill (observera åldersgräns 13 år) Använd Layout 1 Sammanfoga cell 1&2 Lägg lagbild eller bildspel Sammanfoga cell 3 & 4 Välj Text (den ni skrev) Cell 5 Kalender kommande Träning 3 st Cell 6 Senaste nytt 3 st (Lagets nyheter) Cell 7 Kalender kommande Matcher 3 st Cell 8 Klubbnyheter (Andra VIF-lags nyheter) Cell 9 Kalender kommande Cup 3 st Cell 10 Kontaktinformation Tänk på: Märk händelser i kalendern med Match, Träning, Cup så det hamnar i rätt avdelning på sidan.

39 Värmdö IF skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö Kommun. Värmdö IF skall vara känt i stor-stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som för de med lägre ambitionsnivå.