Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun."

Transkript

1 Verksamhetsplan och Budget 2014

2 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen har, hur dessa ska uppnås och när i tiden. Nuläge Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer för det administrativa arbetet. Vi har fördelat ansvaret och tydliggjort rollerna mellan huvudstyrelsen, sektionsstyrelserna och kansliet. Vi har uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att nya ledare ska gå föreningens körkortsutbildning som omfattar föreningskunskap, ledarskap och barn och ungdomars utveckling för att vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete undertecknade Värmdö IF ett sponsringsavtal med Olof Stenhammar som ger föreningen 2 MSEK under en femårsperiod. Pengarna ska främst användas för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och ska komma alla sektioner tillgodo. Respektive sektion har arbetat fram en handlingsplan för hur och vilka satsningar som ska genomföras under denna femårsperiod. Sponsring är en av våra viktigaste intäktskällor och är därför oerhört viktig att arbeta med och hela tiden utveckla. För att vi ska ha möjlighet att växa och klara av att göra de satsningar vi vill krävs mycket arbete med att få tag på nya sponsorer och bibehålla befintliga. Inom Värmdö Kommun finns idag många föreningar som har samma sponsorer och därför är det viktigt att börja bearbeta företag utanför kommungränsen. Marknadsföringen av Värmdö IF blir mycket viktig och vi hoppas att det nya samarbetet ska ge oss fler möjligheter i framtiden. Föreningen är skuldfri och vår ekonomi är i balans. Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Mål/strategier Föreningen har en bra grund för att utveckla alla våra idrotter. Ansvaret ligger på respektive sektion att förvalta denna plattform och förverkliga våra gemensamma målsättningar som är: Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i idrotterna fotboll, innebandy, basket, friidrott och handboll. Att öka antalet medlemmar genom framförallt våra nya barnkullar som är stora men vi kommer också att satsa på att begränsa avhopp och behålla flera ungdomar längre i verksamheten inom respektive sektion. Att utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också genom rekrytering av kunniga ledare utifrån.

3 FOTBOLLSSEKTIONEN Nuläge Fotbollssektionen har nu passerat aktiva och fortsätter att växa. Under 2013 deltog närmare 60 lag i seriespel, fler än någonsin tidigare. Detta är förstås positivt, men ställer också krav på fler träningsytor speciellt tidig kvällstid då ungefär hälften av våra aktiva är under tioår. Vi har under året uppdaterat vår långsiktiga handlingsplan, som nu omfattar åren Arbetet under 2013 har följt den handlingsplan för som tidigare upprättats, och de flesta av delmålen för 2013 är uppfyllda. De sportsliga riktlinjerna för sektionen har också uppdaterats och ett tydligt ställningstagande har där gjorts kring nivåindelning samt kring organisering av stora barngrupper. Båda dessa dokument har presenterats och diskuterats på höstens ledarträff. Den utbildningssatsning som inletts har innehållit särskilda, mycket uppskattade, utbildningskvällar för ledare, fristående könsintegrerade teknikträningar för 10- och 11-åringar samt extra träningar för pojkar resp flickor år. De senare har genomförts under ledning av seniorlagens tränare. De arrangemang vi genomfört har återigen haft stor framgång, sett till antalet deltagare, ekonomiskt utfall och inte minst responsen från de aktiva, ledare och åskådare. Ett stort tack riktas till de ansvariga grupperna, som gör det möjligt att år från år lyckas så väl. Föreningen och våra lag har ett gott rykte, mycket baserat på gott uppträdande och väl genomförda arrangemang. Det pågående förändringsarbetet enligt handlingsplanen , gör att färre söker sig från Värmdö IF Fotboll för att söka utmaningar. Vi upplever att fler istället söker sig till Värmdö IF. Vi har en bra anläggning och kan erbjuda våra spelare goda träningsmöjligheter, undantaget vintertid där träningsmöjligheterna är fortsatt begränsade under snörika vintrar. Mål 2014 I handlingsplanen beskrivs sektionens utveckling mot ambitiöst satta mål, som också brutits ned till delmål. Målen för 2014 framgår nedan och beskrivs mer ingående i handlingsplanen. Kvantitativa mål Fler än 1050 aktiva vid årets slut, varav minst 32% damer/flickor Minst 20% egna produkter i herrlaget Minst 90% egna produkter i damlaget, varav fler än 20% över 18 år Tio 9/11-mannalag år i seriespel Utbildningsmål Spelarutbildningsplan klar Extraträningar igång Rotationsträning igång Fotbollsfritids startat Intern ledarutbildning i drift Organisationsmål Genomlysning av 11-mannalagens situation. Åtgärdsplan Organisation och metod för rekrytering av tränare klar Två arvoderade Tränarcoacher som genomför träningar och erfarenhetsmöten med 9/ 11-mannalagens tränare/ledare. Organisation för rekrytering av unga ledare igång i samarbete med Huvudstyrelsen. Resursmål Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer Samarbete med andra föreningar kring arrangemang aktivt Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen Övriga mål Kartläggning av tonårstappet startat Tjejrekrytering påbörjad

4 Vision Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö Kommun. Värmdö IF skall vara känt i Stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. Individens utveckling ska stå i fokus för verksamheten. Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen Taktiska handlingsplaner Utöver de ambitiösa målen i handlingsplanen och de aktiviteter dessa medför kommer vi att fortsätta arbetet med lagens egna verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Utbildningar i form av förbundets kurser Avspark och Bas 1 kommer att genomföras, likväl som den egna nya interna ledarutbildningen. Den senare inriktas 2014 på uppsökande verksamhet, där varje träningsgrupp erbjuds en egen, riktad utbildningskväll utifrån sin egen situation och sina egna behov. De extra träningsgrupperna fortsätter, liksom träning för individuell teknik. Nytt för i år är särskilda målvaktsssamlingar för barn- och ungdomsmålvakter. Bryggan mellan Ungdomsverksamhet och Seniorverksamhet är nu etablerad. På pojksidan finns ett fast Juniorlag, med tätt samarbete med de äldsta pojklagen och med herrlaget. På flicksidan är underlaget än så länge inte tillräckligt stort. Det långsiktiga målet är att skapa fler egna produkter i våra A-lag. De egna arrangemangen blir allt viktigare, både som marknadsföring av föreningen och för sektionens ekonomi. Vi planerar för en förlängd Fotbollsskola för fyra yngre åldersgrupper med ledare från senior- och äldre ungdomslag. De egna cuperna fortsätter även i år med fyra stycken: Coop Forum Cup 7-manna i mars, McDonaldscupen 5-manna i september, Siggestacupen 9-manna i oktober samt en höstcup 7-manna i oktober. Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2008, där ledarna ska erbjudas en utbildningsdag och fadderverksamhet från äldre årskull. Medlemmar Utfall Utfall Budget Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt

5 INNEBANDYSEKTIONEN Nuläge Innebandysektionen har under 2013 ökat med cirka 90 nya medlemmar. Den största ökningen var framförallt inom gruppen 6-10 och främst genom uppstart av årskullen 07 med ca 115 barn. Vi har ökat mera på pojksidan än på flicksidan. Vi har en stadig tillväxt på medlemmar. Under 2011 valde tyvärr de flesta matchledare vi hade att sluta och under hösten 2012 hade vi enbart tre stycken. Vi har dock under 2013 utbildat nya matchledare från de yngre leden, ffa födda 98 och 99 samt givit dem stöd och mentorskap från redan utbildade domare med förhoppning om att det ska bli en stabilare matchledargrupp. Idag har vi fyra distriktsdomare knutna till föreningen och cirka 15 matchledare. Antalet domare är enligt förbundets krav tillräckligt för 2013/14 och bör vara det även nästa säsong. Då avslutningen säsongen innan då vi var på gemensam cup inte var uppskattad på grund av mindre bra arrangörer gjorde vi ingen liknande resa under Vi har fortsatt med vår målvaktsträning där vi för två säsonger sedan utbildade dam- respektive herrmålvakter för att kunna hjälpa till i våra yngre lag. Det finns fortfarande behov av ytterligare insatser och förbättring när det gäller målvaktsträning i sektionen. Vi arrangerade slutspel av Mitt i Cupen i april samt förkval och kvartsfinaler i klasserna HJ, DJ, F96, F99 och P99. Värmdö IF vann Herr Utveckling 2 Norra och avancerade till division 1. Varje år på 13-dagen genomför innebandysektionen sin egen minicup, 13-cupen, som arrangeras av flick- och pojklagen i årskullarna 7 och 8 år. Under 2013 var det P/F 04 och 05 som stod som värd för cupen. Vi hade en innebandyuppstart under två dagar i augusti 2013 med ca 40 barn. Det var andra gången detta genomfördes och sektionen fick även denna gång positiv feedback från barn och föräldrar men det framkom även några synpunkter. Vi var denna gång bättre att informera att uppstarten är tänkt för att våra barn och ungdomar ska komma igång och känna på boll efter ett långt uppehåll och inte ett riktigt träningsläger. Vi har genomfört en innebandyskola under höstlovet 2013 med cirka 50 deltagare. Vi har tidigare arrangerat detta med hjälp av ledare från Lillsved som dock inte kunde vara behjälpliga denna gång vilket gjorde att vi använde yngre ledare från våra egna led. Denna fungerade väl och var uppskattad. Vi hade även detta år en förhoppning om fler deltagare men förmodligen är det svårt att öka mer under höstlovet. Vi har startat upp en ny åldersklass 2007 med ett flicklag och ett pojklag. Vi startade under våren 2013 ett "innebandylekis" där ca 30 barn i årskullarna 2007 samt 2008 deltog. Detta visade sig vara ett bra sätt för både barn och ledare att introduceras till innebandy vilket gjorde rekrytering av ledare ur föräldragruppen smidigare till höstens uppstart av 07-kullen. Innebandylekis fortsatte under hösten med barn förda 2008 och 2009 med en ökning av antalet barn. Vi hade under säsongen drygt 25 junior- och ungdomslag i seriespel. Vårt herrseniorlag spelade i division 1 Östra Svealand där de klarade kontraktet och spelar kvar i samma division 2013/14, dock i division 1 Mellersta Svealand vilket medför längre resor. Vid årsskiftet låg vi i mitten på serien. Damlaget slutade tvåa i division 2 Stockholm och kvalade till division 1 där man föll mot Nykvarn. Denna säsong spelar man kvar i divison 2 och ligger vid årskiftet på femte plats. Vi är en av de 10 största innebandyföreningarna i Sverige och den största innebandyföreningen i östra Stockholm tillsammans med Nacka Wallenstam IBK. Svenska Innebandyförbundet ändrar sin utbildningsstege för barn och ungdom samt för junior och senior 2014, vilket för vår del betyder att vi i våra Sportsliga Mål och Riktlinjer reviderar de mål vi har för våra ledares och tränares utbildningsnivå. Detta sker under perioden Drygt 70 av våra ledare har under hösten 2012 samt 2013 gått förbundets nya Grundutbildning som dels ger en ledarlicens och dels ligger som grund för övrig utbildning inom förbundets regi. Vi har bibehållit våra sportsliga mål och riktlinjer så att de också innehåller mål för utbildningen som dock skall revideras enligt ovan, en så kallad blå tråd och en spelidé. En modell som alla tränare oavsett åldersklass kan använda sig av för att utveckla sina spelare i respektive träningsgrupp. Dessutom har vi färdiga träningspaket för 6-12 åringar.

6 Styrelsen består av: Anders Olson Ordförande Anders Olson - Sportchef Dam Johan Rönnkvist Sportchef Herr Peter Sandgren - Ansvarig pojksidan Ove Jennesäter - Ansvarig flicksidan Murat Asal - Ledamot Annika Eriksson - Ekonomi Arbetet med unga ledare har fortsatt och vi har i stort sett unga ledare i samtliga pojk och flicklag 99 till 03. I år har vi tre unga ledare som gått vidare och tagit över som ansvariga tränare i våra ungdomslag F00, P99 och P00. Vi har ytterligare unga ledare som håller på att utbilda sig för att ta över huvudtränarsysslan i något lag. Dessutom har vi fått 5 nya unga ledare under säsongen både på pojk - och flicksidan. Vi hade under säsongen drygt 25 junior- och ungdomslag i seriespel. Detta ökades med ett par lag till innevarande säsong och idag har vi knappt 30 junior- och ungdomslag i seriespel. Vi har startat upp en ny årskull med pojkar och flickor födda -07, ca 100 nya spelare. Svenska Innebandyförbundet har under 2012 ändrat hela utbildningsstegen för Barn- och Ungdom när det gäller "ledarlicens" och det som tidigare har kallats BUL-utbildningar. Vi ska anpassa våra riktlinjer efter detta under Mål/strategier Övergripande Vi ska långsiktigt bli den största, och vad det gäller kvaliteten på den utbildning i innebandy som vi erbjuder våra ungdomar, bästa innebandyförening i östra Stockholm. Vi ska ha lag i varje årskull både på flick- och pojksidan samt en framgångsrik seniorverksamhet. Medlemmar Vi ska fortsätta arbetet med att behålla så många utövare så länge som möjligt i våra träningsgrupper och vi ska rekrytera nya utövare framförallt på flicksidan där vi saknar träningsgrupper i flera åldersklasser. Vi har startat upp en ny åldersklass 2007 med både flicklag och pojklag. Ledarna i lagen ska erbjudas fadderverksamhet av de två närmaste äldre åldersklasserna ledare för att underlätta igångsättningen Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år yngre Totalt Antal träningsgrupper Dam/flick Herr/pojk Totalt Ledare Vi ska ha ledare som är utbildade enligt våra sportsliga mål och riktlinjer. Lagledare och hjälptränare ska finnas i alla träningsgrupper. Dessa kan med fördel komma ifrån föräldragruppen. För lag upp till 12 år ska också tränare komma från föräldragruppen. Från 12 års ålder och uppåt ska träningsgrupperna ha arvoderade tränare som kan komma från föräldragruppen om det finns någon med den kompetens som vi kräver men som oftast kommer utifrån. Vi har idag ledare i fyra träningsgrupper på flicksidan och fyra träningsgrupper på pojksidan med utbildning enligt våra sportsliga riktlinjer och mål. Till säsongen 2013/14 strävar vi efter att samtliga våra träningsgrupper ska ha ledare som uppfyller våra sportsliga riktlinjer och mål vad det gäller utbildning. Detta måste dock fungera med Förbundets nya utbildningsplan. Vi ska intensifiera arbetet med att rekrytera tränare med den erfarenhet och kompetens som vi behöver i föreningen och vi ska fortsätta att rekrytera unga ledare från vår egen ungdomsverksamhet.

7 Sportsligt Övergripande Vi ska bedriva en verksamhet som är kvalitativ och utvecklande för våra spelare och ledare och premiera utvecklingsmöjligheter både för spelare samt ledare inom föreningen. Dam/flickverksamheten Damlaget har en stor betydelse för hela vår verksamhet på dam/flicksidan. Damlaget ska vara något man ser fram emot att få spela i och något man ser upp till. Vår målsättning inför säsongen 2012/13 var att etablera oss i div. 2 för att på sikt kliva vidare. Damlaget slutade 2:a i div 2 säsongen 2012/13 och förlorade kvalet till div. 1. Vi har även ett Dam Utvecklingslag och två DJ-lag där ett lag spelar i div 1 och ett lag i div 2 vilket möjliggör ett naturligt steg utan för stora kliv från vår ungdomsverksamhet upp till Damsenior. Vi har dessutom en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet som både nu och i framtiden kommer att producera nya spelare till vårt damlag. Målsättningen för damlaget säsongen är att upprepa förra säsongens resultat och ta sig till kvalspel för division 1 för att på längre sikt etablera sig i division 1. Damjuniorerna spelar första säsongen i DJ192 med målsättningen att hålla sig kvar. Denna satsning på seniorverksamheten syftar dels till att få våra duktiga ungdomar att stanna kvar och dels att få flera av de duktiga ungdomarna som lämnat föreningen och Värmdö att komma tillbaka och spela för sin hemmaförening. När det gäller flicklagen har vi inga sportliga mål. Herr/pojkverksamheten Herrlaget har en stor betydelse för hela vår verksamhet på herr/pojksidan. Herrlaget ska vara något man ser fram emot att få spela i och något man ser upp till. Herrlaget spelar idag i division 1 mellersta Svealand. Vår målsättning är att övervintra i år för att kanske kommande år etablera oss i toppen och slåss om en allsvensk plats. Vi har ett Herr Utvecklingslag som vann division 2 och vid årsskiftet ligger i toppen av division 1. Vi har även två HJ-lag i div. 2 resp div. 3 samt en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet som både nu och i framtiden kommer att producera nya spelare till vårt herrlag. Denna satsning på seniorverksamheten syftar dels till till få våra duktiga ungdomar att stanna kvar och dels att få flera av de duktiga ungdomarna som lämnat föreningen och Värmdö att komma tillbaka och spela för sin hemmaförening. När det gäller pojklagen har vi inga sportsliga mål. Målvaktsträning Vi ska kontinuerligt erbjuda specifik målvaktsträning för våra målvakter. Innebandyskola Vi ska genomföra ett uppstartsläger för våra yngre medlemmar i augusti med cirka 40 deltagare och en innebandyskola under höstlovet 2013 med cirka 50 deltagare. Unga ledare Vi ska ha unga ledare i barn- och ungdomslagen , gäller både pojkar och flickor. Organisation Vi ska skapa en effektiv organisation i innebandystyrelsen med kunniga och drivna personer inom respektive ansvarsområde. Identifierade fokusområden för 2013 är reklam/sponsring, evenemang, utbildning och rekrytering av ledare, utbildning och rekrytering av domare samt innebandyskolan. Egna arrangemang De egna arrangemangen ska öka. Vi ska ansöka om arrangemang för slutspel i Mitt i Cupen samt DM. Vi ska sträva efter att arrangera fler egna cuper. I dagsläget har vi ett eget arrangemang, 13-cupen för flickor och pojkar i åldern 7 och 8 år. Samarbete och utveckling av sporten innebandy Vi ska vara öppna för dialog och samarbeten med andra föreningen kring barn- och ungdomsverksamhet, ledareutveckling och profilering av sporten innebandy. Vi ska följa de regler som finns gällande rekrytering av spelare och alltid föregå med gott exempel. Övrigt

8 Vi har deltagit i Svenska Innebandyförbundets föreningsutveckling Vi arbetar löpande med den handlingsplan som togs fram under utbildningsveckan. Vi har i dagsläget arbetat med att ta fram våra kortsiktiga mål och vi ska fortsätta arbeta med att strukturera och tydliggöra dem. Vi ska även påbörja arbetet med att fram långsiktiga mål och strategier för Innebandysektionen. I samband med detta ska vi även ta fram planer för hur vi ska finansiera verksamheten och vad som krävs för att utveckla innebandysektionen långsiktigt. Vi har under året arbetat med att rekrytera personer till styrelsen i de roller som vi har identifierat som fokusområden. Vi har dock fortfarande några vakanta platser som vi hoppas kunna tillsätta under säsongen. Rekryteringsfrågan är enormt viktig även bland våra ledare. Vi ska påbörja arbetet med att ta fram dokument för hur vi ska arbeta med Ledarskapsfrågorna. Det kan vara frågor kring rekrytering, utbildning/utveckling, ledarforum, hur vi ska bibehålla ledare mm. Frågor kring kommunikation och marknadsföring är ytterligare ett viktigt område som vi ska börja arbeta med. Vi ska kommunicera våra sportsliga mål och riktlinjer. FRIIDROTTSSEKTIONEN Nuläge Intresset för friidrott har ökat i de lägre åldrarna och sektionen räknar med att detta intresse ska fortsätta under kommande år. Tillströmningen av nya friidrottare har varit stor i de yngre årskullarna. Däremot avtar intresset ganska dramatiskt när barnen blir äldre. Till skillnad från andra sektioner är vårt underlag inte så stort, därför blir minskningen av antalet aktiva mer påtaglig. Vi ser därför att sektionen står inför en rad utmaningar inför kommande år: Friidrottssektionen behöver rekrytera fler till sektionens styrelse och engagera fler, framförallt föräldrar, för att kunna genomföra de aktiviteter vi vill. Vi vill få fler ungdomar att fortsätta friidrotta längre. Vi behöver fortlöpande knyta fler friidrottstränare till sektionen. Vi ska utbilda och stimulera de tränare vi har idag. Ska vi lyckas behålla barnen och ungdomarna i sektionen krävs det att vi kan erbjuda bra träningsmöjligheter under utomhussäsongen likväl som under inomhussäsongen, något som varit en större utmaning det senaste året med minskade och sämre tider. Vision Vi vill satsa på att vara en friidrottsförening med bredd som är öppen för alla som vill börja träna friidrott oavsett tidigare kunskaper. Vi vill hålla ihop grupperna som ett gemensamt lag och bygga en sammanhållning och bra stämning kring friidrotten. Genom denna sammanhållning tror vi att de lite äldre ungdomarna stannar kvar i sektionen samt att vi kan knyta till oss nya ungdomar. Nyckelord för träningen är att den skall vara rolig, inspirerande och med hög kvalitet. Träningen skall dels vara bred och ge grundläggande kunskap i samtliga grenar men även ge de lite äldre ungdomarna möjlighet att specialisera sig inom vissa grenar. Mål/strategier Övergripande Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i friidrott. De barn och ungdomar som vill börja träna friidrott skall få den möjligheten via Värmdö IF Samtliga tränare skall ha genomgått relevant utbildning Träna tillsammans och låta de yngre inspireras av de äldre Bygga en stark teamkänsla kring friidrotten Ha gemensamma tävlings- och träningskläder Medlemmar

9 Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt Ledare Sektionen intensifierar arbetet med att utbilda ledare och tränare. Alla nya ledare ska gå körkortsutbildningen, enligt Värmdö IF:s regler, och dessutom erbjuds nya ledare och de som redan är tränare möjligheten att gå specifika utbildningar för friidrottstränare. Samarbete med andra friidrottsföreningar genomförs också i syfte att utveckla ledare och aktiva. Aktiva Intresset i de yngre åldrarna är stort och där startar vi regelbundet nya grupper och planerar att fortsätta göra det även Det är viktigt att stimulera de äldre ungdomarna så att de fortsätter träna längre. Sektionen kommer att arbeta aktivt med detta under 2014 men en förutsättning för detta är att vi får fler träningstimmar. Övrigt Vi har idag en utmaning att få fler föräldrar engagerade i sektionen, något som är en förutsättning för att kunna driva och utveckla friidrotten. Utöver ordförande består sektionens ledning av sekreterare, kassör och 5 ledamöter med olika huvudansvar och vi träffas en gång i månaden för gemensamt möte. Friidrotten är en individuell åretruntidrott. Därför är det extra viktigt att skapa lagkänsla och sprida föreningsandan bland barn, föräldrar och ledare. Sektionen planerar att fortsätta arbetet med detta, bland annat genom träningsläger, egna tävlingar, utbildningar samt gemensamma sommar- och julfester. Friidrotten har ingen kö utan fyller löpande på i alla åldersgrupper. Varje vår och/eller höst startas nya nybörjargrupper, beroende på intresse. Det innebär att vi nu har en struktur med nybörjargrupper, fortsättningsgrupper, och en gemensam grupp som samlar både dem som har tränat lite längre och behöver mer utmaningar och de äldre ungdomarna som tränar mer. Under 2014 fyller vi på med barn i grupperna allt eftersom, vi planerar också att starta nya grupper, till utesäsongen börjar i vår och/eller när träningen fortsätter efter sommaruppehållet. För att kunna behålla barnen och ungdomarna i sektionen och för att stimulera till aktivt friidrottande har vi följande sportsliga mål: Att kunna erbjuda inomhusträning i stor hall 2x2 timmar/vecka för Stora gruppen och Mellangruppen samt 2x1 timmar för fortsättningsgrupperna. Att ungdomar satsar på friidrotten som sin huvudsakliga idrott i Stora gruppen och Mellangruppen. Att minst en ny grupp med nybörjare startas till våren och/eller till hösten. Varje utomhussäsong respektive inomhussäsong väljer sektionen ut ett antal tävlingar där sektionen betalar anmälningsavgiften. Det är ganska få friidrottare som väljer att tävla, och vår ambition är att fler ska våga delta och testa sina gränser. Ett sätt att göra det är att arrangera tävlingar på hemmaplan, ett annat är att arrangera gemensamma bussresor till tävlingar som går lite längre bort, t.ex. Västerås och Eskilstuna. Därför har vi följande mål när det gäller tävlingar för Värmdö IF:s friidrottare: Vi ska arrangera Klubbkampen (med Ingarö IF och Boo IF) 2014 med ett stort antal deltagare. Vi ska arrangera Klubbmästerskap procent av barnen födda 2003 och tidigare ska delta i Klubbmästerskapet och i Klubbkampen. Vi ska göra minst en bussresa till en tävling för att skapa vi-känsla. Minst 30 deltagare.

10 Sektionen planerar att genomföra ett heldagsträningsläger på våren och ett på hösten. Gärna med övernattning för de äldre ungdomarna. Arbetet med att göra sektionssidan till en kanal för all information som rör friidrotten i Värmdö IF fortsätter. Vi vill också att kommunikationen inom sektionen samt mellan kansli och sektion ska förbättras. Vi ska arrangera ett flertal ledarmöten per termin. Vi har precis startat upp en ren motionsgrupp för äldre ungdomar och föräldrar. Syftet är att knyta till oss nya ledare (föräldrar) men även för att behålla äldre ungdomar som vill fortsätta träna, utan att göra någon elitsatsning. Träningsfokus för denna grupp kommer att vara löpning. Att vi bidrar till folkhälsan är en bonus. HANDBOLLSSEKTIONEN Nuläge Efter en mycket lyckade säsong 2012/13 närmar vi oss slutet på säsongen 2013/14. P99/00 har spelat i P99 nivå 1 en mycket tuffare serie jämfört med nivå 2 som laget spelade i förra säsongen och nu är kampen för att hålla oss kvar på nivå 1. P01/02 spelar i tre matchserier P01 nivå 2, P02 nivå 2 och nivå B här jobbar lagen på att komma in i serie systemet och bygga upp lagen; tränar teamet gör ett mycket bra jobb. P03 spelar i två matchserier grupp D och grupp H, har möts man och spelar 2-3 matcher under en dag vid olika tillfällen så arrangerar de olika klubbarna matchsamandragen, det är mycket intensiva dagar som kräver mycket av spelare, ledare och föräldrar. P03 är också anmälda till höstens seriespel. P05 är i full gång med träningarna efter förra årets handbollsskola och har flera tränare och skall börja spela matchsammandrag till hösten. I dagsläget så har vi ett bra läge med träningstider i sporthallar och spelartrupperna har vuxit till en nivå som möjliggör hög kvalité på träningarna. Dock närmar vi oss en kritisk tid då användning av klister/vax kommer närmare och denna situation måste adresseras inom Värmdö IF för att säkerställa att vi kan fortsätta utveckla handbollen på Värmdö. Vi har en person som hanterar alla administrativa frågor i sektionen och har ökat utbildningstakten av våra tränare för att kunna utveckla spelarna på ett för individen bästa möjliga sätt och skapa starka lag som kan växa och ha roligt samtidigt som de sportsliga målen kan höjas i takt med spelare och tränares ökade kunskap. Målsättningen är att de olika lagen skall kunna delta i olika Cuper under säsongen, planeringen ligger på de olika tränar teamen som bäst kan planera in 1-2 Cupper för sitt lag. Senior verksamheten har ett uppehåll. Övergripande målsättning Vi ska långsiktigt vara den ledande handbollsföreningen i Värmdö kommun med lag i varje årskull på pojksidan och undersöka underlaget för att starta upp flickhandboll inom Värmdö IF (inom 2-5 år). Inriktning för säsongen 2014/15 Flickverksamhet Vi kommer att undersöka hur stort intresse det finns i samband med handbollsskolan hösten Pojkverksamhet

11 Vi kommer att fortsätta fokusera på att bygga upp administrationen och starta två föräldragrupper P99/00 och P01/02, bygga vidare på P03/04 lag som nu har börjat spelar seriespel och stötta P05 som kommer att börja med match sammandrag under hösten. Under 2014 så är målsättningen att ha fortsätta med en P99/00, P01/02, P03/04, P05 trupp och växa spelar trupperna så att det också i fortsättningen finns en stabils grund för att utveckla de olika lagen; målsättningen är också att till hösten genomföra den årliga handbollsskolan med ca 30 pojkar (P06/07). Vi siktar på att fortsätta växa och utveckla våra spelare både fysiskt och mentalt för att ge dem en stabil grund att stå på. Målsättning för säsongen 2013/14 Vi ska rekrytera flera ledare och varje lag ska ha minst 3 ledare innan säsongen är slut. En tränare, en lagledare och en hjälptränare/sjukvård. Arbetet med att engagera flera föräldrar till sektionsstyrelsen fortsätter; målsättningen är att ha 1-2 representanter/lag i sektionsstyrelsen vid årets slut Medlemmar Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt SKIDOR Skidsektionen har under 2012 drivits som ett mindre projekt och vi kommer även under 2013 driva skidsektionen som ett projekt.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna samt

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer