BEN HUR ORDLISTA MED ORTOPEDISK TERMINOLOGI OCH EGENNAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEN HUR ORDLISTA MED ORTOPEDISK TERMINOLOGI OCH EGENNAMN"

Transkript

1 BEN HUR ORDLISTA MED ORTOPEDISK TERMINOLOGI OCH EGENNAMN Bilaga till SOFs lathund 2004

2 A-skada Abduct Acetabulum Acromion Adamantinoma Adduct Adhesion Adson Ahlbäck, Sven Akillotenotomi Albee Albers-Schönberg Albert Albinus Albright Beteckning på frakturer av laterala malleolen där frakturen är belägen under fotledsspringan. Härvid har den tibiofibulära syndesmosen vanligen hållit. Latin Ab från och Ducere, dra eller leda, föra. Latin Acetum ättika och Abulum liten kopp. Grekiska Akron spets och Omos skuldra. Grekiska Adamas oövervinnlig, tumör som påminner om tandemalj. Latin Ad till och Ducere dra eller leda, föra. Latin Ad till och Haerere att sticka. Alfred Washington, amerikansk neurokirurg, Rochester, Minn. (självhållande hake). Röntgenolog som klassificerade knäartros. Förlängning av hälsenan. Fred Houdlett, amerikansk ortoped, New York (bentransplantation). Heinrich Ernst, tysk radiolog (osteopetros, marmorbenssjuka) Eduard tysk-österrikisk kirurg, Innsbruck (artrodes för instabila leder, akillesbursit). Bernard tysk läkare. Den förste att klassificera och arrangera musklerna i nuvarande ordning. A:s syndrom, fibrös vävnad, växer in i framför allt de långa rörbenen. Grekiska Ana upp och Tome skära, sålunda en uppskärning. Grekiska Agkon sväng spec. armbåge (angle, ankle). Anatomi Anconeus Anderson Roger, am. ortoped. Pionjär inom extern fixation Andersson Olof f 1902, svenk röntgenläkare. Han beskrev 1937 spinal pseudartros vid Mb Bechterew internationellt kännt som the Anderson lesion. Anderson Andry William, skotsk ortoped, Edinburgh (pionjär inom benförlängning). Nicolas, fransk läkare, dekanus för medicinska fakulteten vid Paris universitet. Upphovsman till begreppet ortopedi och symbolen det ortopediska trädet 1741 i boken l orthopédie ou l art de corriger dans les enfants les difformités du corps. Grekiska Orthos rak och Pais barn. Ankylos AO Stelhet i led som uppkommit spontant eller efter skada men ej genom operativt ingrepp. En från början schweizisk grupportopeder, Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-frage, som bildades 1958 Numera internationell (ASIF). Har i samarbete med grundforskare och tekniker utarbetat implantat och tekniker för operativ frakturbehandling.

3 Apofys Armbåge Artrodes Artroplastik Artros Artroskopi Artrotomi Astragalus Autologt ben ATLS Grekiska Apo från och Physis tillväxt, sålunda tillväxt från ett ben. Beteckning på del av ben som är avskild från resten från benet genom en tillväxtfog (fys) och som vetter mot muskel eller senfäste. Apofyserna i hälbenet (calcaneus), kotor och höftbenskammen (crista) är de mest kända. Anglosaxiska Elboga, armbågen. Beteckning för operation där man stelgör en kvarvarande led genom att ta bort brosket och låta benytor växa ihop som vid en fraktur. Operation med ersättning av ledyta. Beteckning på brosksjukdom i led. Man får skilja på artros såsom det kan definieras patologiskt/anatomiskt, kliniskt och på röntgen. Vanligen likställer man artros med röntgenologisk artros vilket numera anses innebära att ledspalten eller broskhöjden är sänkt. Vid mer avancerad artros uppkommer sekundära förändringar i skelettet i form av cystbildning och skleros. S k nabbar (osteofyter) anses vanligen vara betydelselösa för denna diagnos. Undersökning av en led med ett optiskt instrument titthål. Öppnande av en led. Grekiska Astragalos en pinne (tärning), utskuren från andra ryggradskotan från ett får. Beteckningen på ben som transplanteras och tas från patienten själv samt flyttas till annan plats i kroppen. Advanced trauma life support är ett nytt koncept för kurser som handlar om det akuta omhändertagandet under the golden hour d.v.s. första timmen efter ett trauma. Avicenna Ibn , persisk läkare, skrev Canon en medeltida medicinsk skrift. Axelluxation Kan enklast reponeras utan narkos med patienten i bukläge och med armen hängande. Medan patienten slappnar av drar man sakta i armens längdriktning nedåt. Rotation av scapula liksom lokalanestesi i leden kan underlätta. Andra förfaranden är reposition enligt Hippokrates eller Kocher. Se dessa. B- skada Beteckning på frakturer i laterala malleolen där frakturlinjen går i höjd med fotledspringan. I dessa fall är den tibiofibulära syndesmosen skadad i ungefär hälften av fallen. Baastrup Mb Baastrup, två ryggutskott ligger an mot varandra. Babcock William Wayne, amerikansk kirurg, Philadelphia (Babcocks peang). Babinsky Josef Francois Félix fransk neurolog, Paris

4 Babinskis tecken Baker Bakercysta Balanserat sträck Bamburygg Bankart Bankarts op Banting Barr Barton von Bechterew Bechterews sjukdom Beck Bencysta Dorsalextension av stortån då fotsulan stimuleras med beröring. William Morrant, engelsk kirurg, London. Slem- eller vätskefylld cysta i knäveckets mediala del. Kan ge svullnad och smärta. Vätska kan pumpas ut ifrån knäleden via en ventil till denna cysta som spännes ut periodvis. Brister ibland och kan simulera underbenstrombos. Ett system för sträckbehandling av frakturer varvid man inte bara drar i benets längdriktning utan även har anordningar för att hålla benet i luften. Detta medför att patienten trots sträckbehandling aktivt kan röra olika leder. Bechterews sjukdom. Se denna. Arthur Sidney Blundell, engelsk ortoped, London (beskrev 1923 Bankart-skada vid axellux). Vid recidiverande främre axelluxationer syr man fast den utvidgade främre ledkapseln till benkanaler i cavitas glenoidales främre kant. F G, kanadensisk ortoped (ende ortoped som fått Nobelpriset för upptäckten av insulin tillsammans med C H Best). Joseph Seaton, amerikansk ortoped, Boston (beskrev diskbråck 1936). John Reha, amerikansk kirurg, Philadelphia (Bartons fraktur, korrektionsosteotomi, gjorde 1827 osteotomi för att mobilisera en ankylotisk höft). Vladimir Michailovitch rysk neurolog, St Petersburg. Kallas ibland även Pierre-Marie-Stümpells sjukdom efter olika läkare som för länge sedan varit med om att först beskriva den. Kallas vanligen spondylitis anchylopoetica och på svenska bamburygg. Det är en reumatisk sjukdom som är speciellt vanlig hos patienter med antigen HLA B27. Den börjar vanligen i sacroiliacalederna och fortskrider sedan uppåt längs ryggraden och medför stelhet i afficierade leder och diskar. Hela ryggen kan i svåra fall stelna i stark kyfos. Claude Schaeffer, amerikansk kirurg, Cleveland (Beck-borrning). Enkel bencysta är den vanliga beteckningen på en rundad defekt i skelettet utan reaktiv scleros. Vanligen är denna cysta helt godartad och innehåller bara vätska. Ibland kan det finnas bindväv och någon gång kan den motsvaras av en tumör såsom osteoclastom i tidigt skede, eosinofilt granulom eller aneurysmal bencysta (en slags godartad kärltumör) eller liknande. I sistnämnda fallet är det inte längre frågan om en enkel bencysta.

5 Bennett Bennetts fraktur Biopsi Blount Blount s märlor Blount s sjukdom Bostonkorsett Brachium Bristow Brodie Brodies abscess Browne Buck Bülau Bunell Bunells sutur Bunion Bursa Böhler Edward Hallaran, , irländsk kirurg, Dublin En fraktur genom basen av tummens metacarpalben varvid ulnara hörnet av metacarpalbenet sitter i läge genom kollateralligamentet medan resten av leden dislocerats radialt och hålls i detta felläge av senor-muskler. Denna fraktur opereras vanligen. Provtagning av vävnad för cellundersökning. Walter P amerikansk ortoped, Milwaukee (Mb Blount). Se nedan. Märlor, t ex för tillväxthämmande operation i lårbenet (epifyseodes). En rubbning i fysen medialt i knäleden (huvudsakligen tibiakondylen) medförande varusfelställning (hjulbenthet). Denna uppträder vanligen först i 3-årsåldern och fordrar oftast operation i form av epifyseodes, ev. även kilosteotomi för att korrigera felställningen. En prefabricerad korsett som finns i olika storlekar och kan anpassas till patienter med skolios. Används huvudsakligen vid lumbala och låga thorakala skolioser. Ger en uträtning av ländlordosen vilket mekaniskt minskar även skoliosen. Latin arm, från grekiska Brachion arm. Walter R amerikansk ortoped, London (Bristows operation för axellux). Sir Benjamin C engelsk kirurg, London (Brodies abscess). En begränsad varbildning i skelettet där bakterierna vanligen är lågvirulenta och benet reagerat med en rundad sklerotisk zon kring själva härden. Denis australisk ortoped, London (Denis Browneortos för fotdeformitet) Gurdon amerikansk kirurg, New York (sträck för femurfrakturer). Gotthard tysk läkare, Hamburg, (Bülau-dränage). Sterling amerikansk handkirurg, San Francisc En speciell suturteknik för att reparera senskador. Grekiska Bounion kulle eller berömmelse. Latin börs (portmonnä), från grekiska Bursa hud eller vinrött skinn. Franska Bous oxe. Lorentz österrikisk ortoped, Wien (Böhler-ram, Böhler-vinkel).

6 Böhlergips C-skada Callus Calnan-Nicolle Calvé Calvés sjukdom Campbell Cancellus Caries sicca Carpaltunnelsyndrom Carpus Catterall Celsus Vid scaphoideumfrakturer har Böhler visat att en gips som slutar alldeles nedanför armbågen ger bättre resultat än den gamla klassiska Reverdingipsen som även fixerade armbågen. Båda gipsarna ska omsluta tummen till ytterleden och även vara väl modellerade i handflatan. Beteckning på fraktur av laterala malleolen där frakturen är belägen ovanför fotledsspringan. Härvid är praktiskt taget alltid den tibiofibulära syndesmosen trasig och fotleden instabil. Grekiska Kalon torrt trä (virke). Protes för ersättning av knogen. Jacques fransk ortoped, Berck (Legg-Calvé- Perthes vertebra plana). Kallas både coxa plana och vertebra plana. Willis Cahoon, amerikansk ortoped, Memphis (operationslärobok). Latin rivjärn eller spjälverk. Tuberkulös beninflammation, vanligen i axelleden, som medför defekter i caput humeri. Bättre beteckning är medianuskompression. Vid senskidesvullnad av de många senorna i karpaltunneln över handleden, ex vis vid RA, kommer n. medianus i kläm. Patienten får känselnedsättningar i de tre radiala fingrarna inkl. tummen och senare muskelatrofi i tenar. Tidiga symptom är domning och nattsmärtor. Bör diagnosticeras och opereras tidigt. Tidigt tecken - extra ömt vid slag mot nerven - Tinels tecken- kan ge diagnoshjälp. Latin handled, ev. genom grekiska Karphyos torr träbit Anthony, engelsk ortoped, London (klassifikation för Perthes). Aurelius första århundradet f. Kr., romersk vetenskapsman, skrev De Medicina. Charcot Jean-Martin fransk neurolog, Paris (se nedan) Charcots led Vid tertiär syfilis kan man få tabes dorsalis - ryggmärgsförtvining - och detta leder bl.a. till smärtokänslighet. Lederna reagerar på detta tillstånd med upprepade mikrotraumata och en långsam förstöring då sensibiliteten ej skyddar lederna. Sådana tillstånd är nu extremt sällsynta men man har istället fått liknande tillstånd vid diabetesneuropati och möjligen vid B12-brist med ryggmärgsförändringar där sensibiliteten likaså kan försvinna. Charcot-Marie-Tooths sjukdom En medfödd, långsamt progredierande nervsjukdom som ger förlamningar i benen men i ett tidigt stadium huvudsakligen ger förlamningar inom peroneusregionen så att patienten

7 Charnley får varusställda fötter. Detta brukar korrigeras med sentranspositioner så att muskelbalansen över fotleden återställs. Sir John, engelsk ortoped, Wrightington (första totala höftledsprotesen av metall mot plast 1959). Charnleys operationsbox Charnley konstruerade speciella tält där, inne i op-salen, patientens kropp befinner sig innanför tältet medan huvudet och narkosen är utanför tältet liksom assistansen. Två läkare befinner sig inne i boxen i speciella kläder med huvudhjälm så att deras utandningsluft sugs ut. Boxen tillförs enbart steril luft. Man anser sig nedbringa risken för infektioner med denna metod som framför allt används vid protesoperationer i höfter och knän. Numera används i stället laminärt luftflöde för att ge högsterilitet i operationssalen. Charnleyprotes Charnleyartrodes Chiari Chondromalaci Christiansen Clavikel Cobb Coccyx Codivilla Charnley har gjort en mängd tekniska innovationer inom ortopedin och bl.a. konstruerat den mest använda höftprotesen som utmärker sig genom ett speciellt litet huvud. Charnley har även tagit fram en speciell artrodesmetod innebärande att man förutom borttagandet av brosk och skapandet av välanpassade benytor åstadkommer en kompression över artrodesen genom långa stålstänger som borras genom benet ovanför och nedanför den tidigare leden varefter dessa komprimeras genom skruvbara förbindelsestag utanför kroppen. Karl, 1982, österrikisk ortoped, Wien (bäckenosteotomi 1955). Uppmjukning - uppfransning av ledbrosket. Denna diagnos används vanligen för smärtor inom knäts främre del och hänförs till broskförändringar i patella. Bättre benämning är patellalgi eller patellofemoralt smärtsyndrom då man ej med säkerhet kan hänföra smärtorna till broskförändringarna som är vanliga även hos besvärsfria patienter. Typiska symptom är värk när man sitter med böjda knän ex vis på en biograf samt smärtor vid gång i trappor speciellt utför. Patella är ofta öm då den trycks mot femur och man kan känna krepitationer vid rörelser av patella mot underlaget. Samtida norsk ortoped, upphovsman till en föga framgångsrik totalprotes för höftled. Latin liten nyckel, dimunitiv av Clavis, nyckel, nyckelben John Robert amerikansk ortoped, New York (rasp, vinkel för skoliosmätning). Grekiska Kokkyx gök. Svansbenet. Alessandro italiensk ortoped, Bologna (pionjär inom benförlängning).

8 Codman Codmans triangel Colles Colles fraktur Colonna Compartmentsyndrom Cooper Coracoideus Cotrel Coxa Coxa plana Coxalgia CP Creutz Crile Crush-syndrom Crutchfield Ernest Amory amerikansk kirurg, Boston. (Codman var skulderexpert och beskrev rotatorcuffruptur inkl. operation i en berömd bok 1934 samt grundade ett sarkomregister 1920.) Perotal reaktion typisk för osteosarcom, beskrevs 1909 av Codman Abraham irländsk kirurg Den vanliga distala radiusfrakturen (strålbensfraktur) med dislokation dorsalt. Förutsättningen för denna fraktur är vanligen osteoporos och frakturen är därför vanlig i högre åldrar. Paul Crenshaw amerikansk ortoped, Philadelphia (acetabularosteotomi). se under K Sir Astley P engelsk kirurg, London (förste som beskrev cervikal höftfraktur). Grekiska Korax korpnäbb. Det korpnäbbsliknande utskottet från skulderbladet. Yves 1700-talet, fransk ortoped, Paris (sträck för skoliosbehandling, CD-instrument för ryggfusion). Sanskrit Kaksha, höft. Vanligen kallad Perthes sjukdom. Ibland Calvé-Legg- Perthes-Waldenströms sjukdom. Det är ett smärttillstånd i höften hos barn mellan 4-8 år orsakat av bennekros i caput femoris av okänd orsak. Sjukdomen medför tillväxtrubbningar, tillplattning och förstoring av caput som ej längre passar så bra i acetabulum. På lång sikt kan detta leda till sekundär artros. Beteckning på smärta i höftleden Diagnosbeteckning på cerebral pares eller Littles sjukdom som uppstår vid födelseskador på hjärnan och medför spastiska förlamningar. Creutz skena, enkel knäfixerande skena. George W amerikansk kirurg, Cleveland (peang). Hypovolemisk chock, hyperkalemi, myoglobulinemi och dysfunktion av njurarna till följd av omfattande skelettmuskelskador eller akut kompartmentsyndrom. Obalans av elektrolyter/s kan ge hjärtarytmi. Crutchfields tång anbringas i skallbenet för sträckbehandling av halsryggsskador.

9 Cuffruptur Den s.k. rotatorcuffen som täcker caput humeri i axelleden och skiljer den ifrån acromions undersida har dålig kärlförsörjning. Den består av en senspegel från m. supraspinatus, infraspinatus och teres minor som fäster på tuberculum majus. Vid åldersdegeneration drabbas denna sena tidigt av förändringar och rupturer uppstår vid måttliga traumata. Värk i axelleden nattetid och smärtor speciellt omkring 90º abduktion är typiska (impingement) Cuneiforme Latin Cunues, kil, Forma form. Vristens kilben. Danis Roger belgisk ortoped, Bryssel (pionjär inom modern osteosyntesteknik). Danlos Henry A fransk dermatolog (Ehler-Danlos syndrom). Darrach s operation Resektion av distala ulna med bibehållande av caput (1913). William darrach, , am. ortoped Debasering Borttagning av grundleden på en tå. Déjerine-Klumpke Augusta fransk neurolog, Paris (Klumpkes plexusskada). Dekompression Avlägsnande av tryck mot t ex en nerv. Delpech Jacques M fransk kirurg, Montpellier (första tenotomin för klumpfot 1816). Deschamps Deyerle Diafys Diastematomyeli Distalstatus Distraktion Doktor Donati Joseph F L fransk kirurg, Paris (hake). William, amerikansk ortoped som uppfunnit ett fixationsinstrumentarium för cervicala höftfrakturer med användande av 9-12 tunna spikar istället för en tjock. Frekvensen av caputnekros och pseudartros synes med denna metod sjunka från vanliga 35-50% till mellan 0 och 15%. Beteckning på den mellersta långa delen av rörbenen mellan fyserna (tillväxtzonerna). En missbildning i ryggen medförande att vid tillväxten medulla spinalis eller cauda equina kommer i kläm med neurologiska bortfallssymtpom från benen. Tillståndet orsakas av en kvarvarande ben- eller bindvävssträng mitt igenom ryggmärgskanalen som hakar upp nervstrukturerna när kärl och nerver växer i olika takt. Ett begrepp som på ett pedagogiskt förtjänstfullt sätt är ägnat att fästa uppmärksamhet på de distala eller mest avlägsna delarna av en extremitet. Kontroll av cirkulation, muskel- och nervfunktion distalt om den aktuella skadan (exempelvis frakturen) Distalstatus skall ingå vid beskrivning av varje extremitetsskada. Dragning och motdragning av t ex benbrott på en extremitet. Latin Lärare från Docere lära. Mario italiensk kirurg, Turin (sutur).

10 Dorsalextensionsbandage Droppfot är ett tillstånd som uppstår efter tryck eller skada på n. peroneus communis varvid dorsalextensionen i fotled och tår sätts ur funktion. För att kompensera detta använder man olika typer av bandage (ortoser) som håller upp foten under svingfasen. Down John L H engelsk psykiater, London (beskrev Mb Down = mongolism). Dränering Dubbelmalleol Dubousset Duchenne de Boulogne Dupuytren Dupytren s kontraktur DuLaurens Duverney Dwyer Eburnation Eden Eggers Ehlers Ektomi Enchondrom Enneking Ender Eosinofilt granulom Tillskapande av flöde t ex för var i sår. Vid rachit = engelska sjukan - hos små barn är ett symptom att den normalt enpuckliga mediala malleolen får en dubbel puckel som tecken på tillväxtrubbning i fysen. Jean fransk ortoped, Paris (CD-instrumentarium för ryggfusion). Guillaume B A fransk neurolog, Paris (Plexusskada) Baron Guillaume fransk kirurg, Paris Ett vanligt degenerativt inflammatoriskt tillstånd i handflatan (fascia palmaris) som medför att fingrarna kroknar alltmer, vanligen med början i lillfingret. E-vitamin anses förebygga eller lindra. Den vanliga behandlingen är operation med borttagande av den skrumpnade fascian. André fransk läkare myntade termen cauda equina. Joseph fransk anatom (namngav brachialplexus nerverna). Allan F australiensisk ortoped, Sidney (skoliosoperation). Latin Ebur elfenben. Rudolf tysk kirurg, Jena (op för recidiverande axelluxation 1918). Georg W N amerikansk ortoped, Galveston, Texas (op för cp-kontraktur vid knät). Edvard dansk dermatolog (Ehler-Danlos syndrom). Op med bortskärande av ett organ. Godartad brosktumör som vanligen sitter som en cystliknande defekt i handskelettet. Behandlas vanligen genom utskrapning. William amerikansk ortoped, Gainesville (tumörgradering). Enders märgspikar slås in ovanför knät för fixation av höftfrakturer. En bentumör innehållande mjukvävnad med många esionofila celler. På röntgen ser det ut som en rundad bendefekt, bencysta eller liknande. Skrapas ut.

11 Epifys Epifyseodes Erb Erbs förlamning von Esmarch Evans Ewing Exartikulation Excision Exploration Exstirpation Facett Falang Fanconis syndrom Fantomsmärtor Farabeuf Feil Femur Fibula Finkelsteins test Fixation Grekiska Epi ovanpå och Physis tillväxt. Benämning på ett rörbens perifera delar, som ligger närmast leden. Gränsen går vid fysen. Operation som påverkar tillväxtbrosket så att tillväxt hämmas. Wilhelm H tysk neurolog, Heidelberg (plexusskada). Vid förlossning och dragning i armarna kan brachialplexus skadas. Johann F A tysk kirurg, Kiel (binda för blodtomhet). David L engelsk ortoped (ligamentplastik i fotled). James amerikansk patolog, New York (Ewingsarcom). Ewings tumör är en mycket elakartad bentumör. Insjuknandet är ofta akut och kan likna en infektion. Vanligast hos barn. Kännetecknas på röntgen av s k spikulabildning eller lökliknande förkalkningszoner. Dålig prognos både efter operation och den kanske vanligare strålbehandlingen. Amputation genom led. Utskärning av vävnadsbit. Friläggning av ett område för undersökning. Op med fullständigt avlägsnande av ett organ. Franska Facette, litet ansikte. Facettled (ryggen) Grekiska Phalanx stridslinje. (ett av) tårnas eller fingrarnas rörben. Ärftlig sjukdom, medför dålig benväxt, svaga ben och liten kotkroppsstorlek. Vid amputationer av extremiteter kan spontant uppkommen retning av de avskurna nerverna upplevas som om kroppsdelen fortfarande fanns kvar (fantomkänsla). Dessa sensationer kan ha karaktären av svår varierande och tilltagande smärta = fantomsmärta. Louis H fransk kirurg, Paris (hake). André fransk neurolog, Paris (Klippel-Feil-syndrom). Latin lår, möjligen genom latinska fero Jag bär. Latin broschnål, från lat figo Jag fastnar. Vadbenet. Vid Quervains tendovaginit i abductor pollicis longus och extensor pollicis brevis, senfack I vid handleden utlöser detta test smärta. Man knyter handen med tummen under fingrarna och böjer därefter handleden i ulnar riktning. Metod att hålla ett benbrott i ett bestämt läge. Jfr osteosyntes

12 Fogarthy Foley Forestier Fossa Fotledsfraktur Fotvalv Fraktur. Frakturtyper Freeman-Samuelsson Freiberg Freibergs sjukdom Frejka Thomas J amerikansk läkare (artärembolikateter). Frederic E B amerikansk urolog (urinblåsekateter). Jacques fransk läkare, Aix-les-Bains (Mb Forestier). Latin dike, skyttegrav från fodere Jag gräver. När man vrickar foten går vanligen först de laterala kollateralligamenten av. Vid större våld får man frakturer på båda malleolerna och ev. på den tredje malleolen (processus posterior tibiae). Den tibiofibulara syndesmosen kan likaså skadas utan att detta syns på röntgen. Beroende på utseendet på frakturen speciellt i fibula indelar man frakturerna i A, B, och C-skador vilket kan vägleda vid behandlingen. Vid B-skador och C-skador bör man genom operation eller på annat sätt kontrollera syndesmosen och reparera om den skadats. Man talar om ett bakre fotvalv som går ifrån stortåns bas till hälen och sedan minskar i lateral riktning för att vara försvunnet motsvarande laterala fotranden. Ibland talas också om ett främre fotvalv som emellertid bygger på en missuppfattning. Detta valv finns inte då den normala fotens samtliga metatarsalhuvuden har kontakt med underlaget vid stående. Längre upp på fotryggen finns ett anatomiskt valv med plats för kärl, nerver och muskler. När man ibland felaktigt talar om sänkt främre fotvalv menar man protrusio capitis metatarsalis vilket innebär en kontraktur i metatarsalbenets grundled så att något av metatarsalhuvudena har sjunkit ned och utsatts för tryck och clavusbildning. Latin fractura en bräcka från Frangere att bryta Man talar om öppna och slutna frakturer beroende på om huden är hel eller perforerad. Man talar om comminut fraktur om det är flera fragment. Felställningarna brukar indelas i: vinkelfelställning, rotationsfelställning, omlottfelställning (förkortning) eller ad latus förskjutning när det är en parallell-förskjutning i sidled. I samband med sträckbehandling eller andra åtgärder kan frakturen bli för mycket utdragen så att det blir en diastas mellan frakturytorna. Denna dislocatio ad longitudinam anses vara särskilt farlig och kan förhindra frakturläkning. Michael Freeman, samtida eng. ortoped, (FS knäendoprotes) Albert Henry amerikansk kirurg, Cincinatti. (Mb Freiberg). Förändringar i mellanfoten hos barn. Bedrich, tjeckisk läkare (ortos för behandling av CDH, kongenital höftledsluxation).

13 Frejkas kudde Friedreich Froment Frozen shoulder Fusion Galeazzi Galenus Garden Gaucher Garré Gemellus Genu Gerdy Gigli Gill Gillies Girdlestone Girdlestones op Vid medfödda höftledsluxationer brukar man lägga barnen i en von Rosenskena för att hålla leden i rätt läge medan kapseln skrumpnar och hindrar förnyad dislokation. En fixationsvariant är Frejkas kudde där patienten på ett mindre exakt sätt fixeras i s k grodläge. Recidivfrekvensen och komplikationsfrekvens är vid denna behandling något större än med von Rosenskena. Nikolas tysk neurolog (Friedreichs ataxi). Jules fransk internmedicinare, Lyon. (Froments tecken på ulnarispares). En axelsjukdom som ofta medför akuta smärtor och en mer eller mindre total stelhet i själva axelleden så att den rörlighet som finns bara sker mellan skulderblad och thorax. Orsaken anses vara en cirkulationsrubbning i ledkapseln som därvid skrumpnar. Steloperation av leder mellan två eller flera kotor. Riccardo italiensk ortoped, Milano (Galeazziskada: fraktur på distala radius med luxation av caput ulnae). Claudius E. Kr. född i Turkiet, romersk läkare för gladiatorerna i pergamon, senare verksam i Rom. Beskrev paraplegi vid avskärning av ryggmärgen 177 f Kr, ansåg att varbildning i sår var eftersträvansvärt. Hans läror var ledstjärna för läkare i 1000 år. Gardens typindelning, gradering av lårbenshalsbrottets felställning. Mb Gaucher, ärftlig sjukdom. Kan bl.a. medföra försvagning i benen. Mb Garré, spec. form av benröta utan varbildning. Carl garré, , schweizare verksam i Bonn Latin liten tvilling. dim. av Geminus tvilling, gammal benämning för testikel. Latin knä genom Grekiska Gonu knä. Pierre Nicolas fransk anatom och kirurg, Paris (Gerdy s tuberkel). Leonardo italiensk gynekolog, Florens (Giglisåg). Arthur Bruce amerikansk ortoped, Philadelphia (op för höftdysplasi, panntaksplastik. Gills operation vid förskjutning av ryggkota.) Sir Harold Delf engelsk kirurg, London (hake). Gathorne Robert engelsk ortoped. Borttagande av lårbenshuvudet för att åstadkomma en slinkled.

14 Glenoid Grekiska Glene pupill, grund hålighet, en spegel. Grekiska eidos utseende. Ledhåleliknande. Glisson Francis engelsk läkare, Cambridge. G:s slynga, anbringas runt skallen för sträckbehandling av halskotpelaren. Gluck Themistocles, tysk ortoped ( Endoproteskirurgins fader. Opererade in den första höft- (1890) resp. knäendoprotesen.) Gocht Hermann? tysk ortoped, Berlin (op för hammartå). Gowers Sir William engelsk neurolog, London (test för muskeldystrofi). Goyrand Jean Gaspar Blaise, fransk kirurg (fraktur = Smith). Green William T, amerikansk barnortoped, Boston (Anderson-Green schema för resterande tillväxt). Grice Extraartikulär subtalusartrodes hos växande ungdom för att häva plattfothet. GUEPAR Gångjärnsprotes för knäleden. Gunston-Hult Knäprotes, av glidtyp. Fred Gunston, kanadensisk ortoped. Lennart Hult, ,samtida svensk ortoped. Guyon Jean Casimir Félix fransk kirurg, Paris (Guyon s kanal). Gångjärnsproteser Vid svåra förändringar i knäleden brukar denna utbytas mot en konstgjord led. De första proteserna var s k gångjärnsproteser varav de mest kända är de konstruerade av Walldius, Shier och GUEPAR. Haglund Patrik svensk ortoped, förste professorn i ortopedi 1913, Stockholm Morbus Haglund förändring hos barn i hälbenets benfog där hälsenan fäster. Hallux Latin stortå från grekiska Allomai att hoppa. Halsrevben Vissa människor har ett extra revben ovanför det första revbenet. Denna anomali har ibland ansetts kunna orsaka smärtor i armen genom tryck på plexus brachialis ev. även cirkulationsstörningar i a. subclavia genom tryck på artären. Det är tveksamt om halsrevben har med dessa fenomen att göra. Halstead William Stewart amerikansk kirurg, Baltimore (peang). Hamatus Latin Hamus hake. Försedd med hake eller krok t ex os hamatum hakbenet i handleden (handloven). Harrington Paul R amerikansk ortoped, Houston (skoliosoperation). Harringtonstag stag för korrigering av ryggraden. (skoliosoperation). Harris Robert kanadensisk ortoped, Toronto (Salter-Harris epifysfrakturklassifikation).

15 Hauser Heberden Heberdens knutor Helfet Hemipelvektomi Hemivertebra Hermodsson Herodotos Herophilus Heterologt ben Hey-Groves Hilgenreiner Hippokrates Hoffa Hoffman Hoffmaninstrumentarium Hohmann Homans Homologt ben Humerus Emil D W amerikansk ortoped, Chicago. Op enligt Hauser, förflyttning av knäsenan för att stabilisera knäskålens läge vid recidiverande luxation. William engelsk läkare, London (Heberdens knutor). Uppdrivning och förtjockning av fingrarnas ytterleder. Orsaken okänd. Troligen någon slags reumatisk sjukdom men är ej att jämställa med reumatoid artrit. Arthur J amerikansk ortoped, New York (Bristow- Helfets op för axellux). Amputation av ett ben och halva bäckenet. En missbildning varvid kotan är kilformad sedd framifrån och bara hälften av en normal kota. Medför en lokal skolios. Beskrev före Hill och Sachs luxationskadan (impressionen) på caput humeri F.Kr. förste grekiske historikern och en betydande vetenskapsman F.Kr. grekisk läkare från Alexandria, myntade termen Coccyx. Transplantation av ben från en annan djurart till en annan. Kielerbenet kommer från ko varvid benet steriliserats och befriats från antigena proteiner men har kvar en stor del av sin hållfasthet och även stimulerar något till bennybildning, dock sämre än autologt eller homologt ben. E W gjorde 1922 höfthemiartroplastik med protes av elfenben. W H tjeckisk barnläkare, Prag (Hilgenreiners linje på bäckenröntgen). 300-talet före Kristus ( ?) grekisk läkare, Kos (reposition av axelluxation). Albert tysk ortoped, Würzberg och Berlin (Hoffas fettkropp). Raoul schweizisk kirurg, Geneve (extern fixation). Hoffman utvecklade ett externt fixationssystem för frakturer. Man borrar in 3 smala stålstänger i benet ovanför och nedanför en fraktur och förbinder dessa med stavar via speciella knutar. Speciellt vid öppna och infekterade frakturer är extern fixation av stort värde. Georg tysk ortoped, München (hake, op hammartå) John amerikansk kirurg (tecken på trombos). Transplantation av ben från en människa till en annan. Latin överarmsben från grekiska Omos axeln.

16 Hybbinette Ilizarov Impingement Incision Infraktion Inkongruens Inman Instabil kotfraktur Ipsilateral Jakobowski Johansson Jones Judet Judet Jättecellstumör Kapsulotomi Keller Kielerben Kienböck Samuel, ,svensk kirurg, Stockholm (op. för axellux 1932). Gavril A rysk ortoped, Kurgan (teknik för benförlängning). Inklämning av vävnad i trångt utrymme. Används vanligen om inklämning av vävnad under axelklaffen (acromion) eller av perifera nerver eller av vävnad i fotleden. Insnitt. Benämning på fraktur som bara är en spricka utan dislokation och där vanligen periostet (benhinnan) är helt. Används vanligen om ledytor som inte riktigt passar ihop t.ex. efter fraktur. Inkongruent led. Verne amerikansk ortoped, San Francisco (gånganalys, biomekanik). Om en kotfraktur är instabil kan man riskera dislokation och nervsymptom eller förlamning. På röntgenbilder kan man misstänka instabilitet om frakturen är mycket utbredd, om bågarna gått sönder liksom om taggutskotten sitter långt isär. Benämning på förändring som sitter på samma sida som den aktuella. Knogprotes. Sven Chr , svensk kirurg, Göteborg (kanulerad spik för cervikal höftfraktur). Sir Robert engelsk ortoped, Liverpool (knäförband, sentransplantation). Jean , fransk ortoped, Paris Total höftprotes av plexiglas, den första i sin art Robert, fransk ortoped Bror till Jean - se ovan. Kallas även osteoclastom. Är en godartad tumör som dock har viss tendens att recidivera lokalt. Sitter oftast omkring knäleden. Ger blåsformiga hålor i skelettet vilka tenderar att expandera så att omgivande ben resorberas och försvinner. Behandlas vanligen genom utskrapning, någon gång genom total resektion. Genomskärning av en del av ledkapseln. William L amerikansk kirurg, Washington DC. (Debasering enligt Keller med mjukdelsplastik vid hallux valgus.) Heterologt ben från ko som finns färdigt att köpa i olika form och storlek. Robert österrikisk radiolog, Wien (lunatummalaci).

17 Morbus Kienböck Kilosteotomi Kirschner Kirurg Klippel Klumpfot Klumpke Klumpkes förlamning Knowles Kocher Kompartmentsyndrom Kompressionsplatta Kondyl Kramer Krepitation Krogius Osteonekros i lunatum, långsam förstörelse av ben i handroten. Ger upphov till smärtor i handleden. Opereras ibland genom förlängning av ulna som ofta är kortare än normalt vid denna sjukdom. Borttagning av ett kilformigt styckeur benet. Kirschnertråd, benämning på tunna stift med borrliknande spets. Används för att fixera små frakturfragment eller för att lägga trådsträck i samband med frakturbehandling. Martin Kirschner , tysk kirurg Grekiska Cheir hand och Ergon arbete. Maurice fransk neurolog, Paris (Klippel-Feilsyndrom). Benämning på en medfödd missbildning där fotsulan pekar inåt ibland nästan inåt uppåt. Fyra felställningar är karakteristiska nämligen; equinus (spetsfot), varus (snedställning inåt), excavatus (extra högt bakre fotvalv), adductus (inåtföring av framfoten). Behandlas med upprepade redressioner (tillrättadragningar) och gips i nyföddhetsåldern, i svårare fall genom operation. Se Déjerine-Klumpke Vid förlossning och dragning i armarna kan armplexus skadas varvid denna förlamning uppstår. Den har något annorlunda utbredning än Erbs motsvarande förlamning. Fred, , am. ortoped, Iowa. (Knowles pins för osteosyntes av cervikal höftfraktur) E. Theodor schweizisk kirurg, Bern (peang, mobilisation av duodenum, reposition av axellux). Vid akut kompartmentsyndrom föreligger ett onormalt högt tryck i en muskelloge vilket hämmar det lokala blodflödet och den neuromuskulära funktionen i logen. Extremiteten blir kraftigt svullen och patienten får en intensiv smärta. Kompartmentsyndrom måste behandlas akut (tryckmätning och ev. fasciotomi) för att undvika nekros och ischemisk kontraktur (Volkmann). Den kroniska formen är reversibel och drabbar individer med mycket hög aktivitetsnivå. Platta hörande till det s k AO-instrumentariet som används för att fixera frakturer, i detta fall genom kompression på den sida av frakturen som plattan sitter. Grekiska Kondylos, en knopp (kula). Ledhuvud, ledkula. Kramerskena, användes för provisorisk handledsfixation. Latin litet oljud, från Grekiska Krepis Frans A B finsk kirurg, Helsingfors (op patellarluxation) Op enl. Krogius mjukdelsplastik för att stabilisera knäskålen.

18 Krukenberg Hermann tysk kirurg, Elberfeld (ovarialcancer, handamputation). Krukenbergamputation Ett tidigare alternativ till proteser är att man vid amputationer på underarmen delar på radius och ulna som får var sin muskel och hudlambå innebärande att dessa båda ben, som en stor hummerklo, kan gripa och delta med bibehållen känsel. Utseendemässigt är denna amputation ej tilltalande men den kan vara funktionell. Küntscher Gerhard tysk kirurg, Kiel, Hamburg (märgspik). Küntscherspik för fixation av benbrott i de långa rörbenen. Spiken hade från början V-form, senare klöverform och avser att genom utfyllnad av märghålan stabilt fixera rörbensfrakturer så att man kan belasta dem direkt efter operationen. Köhler Morbus Köhler König König Lachmann Lambotte Lambrinudi Lane Lange Langeinlägg von Langenbeck Langer Lasègue Lateral release Lauenstein Leadbetter Alban, tysk radiolog, Wiesbaden (aseptisk bennekros i fot). Övergående brosksjukdom i några av fotens ben hos barn, kan antingen sitta i naviculare (Köhler I) eller i något metatarsalhuvud, vanligast är det andra (Köhler II). Sjukdomen behöver vanligen ej behandlas aktivt. Franz tysk kirurg, Berlin (Königs bennekros, panntaksplastik för CDH) Fritz tysk kirurg, Greifswald (op nageltrång). John amerikansk ortoped (Lachmann test vid korsbandsskada) Albin belgisk ortoped (pionjär inom osteosyntesteknik, rasp, mejsel). Constantine grekisk ortoped, London (fotartrodes - steloperation i fotleden). Sir William A engelsk kirurg, London (Lanes platta för osteosyntes). Fritz tysk ortoped, München (skoinlägg för plattfot, instrumentering vid tbc-spondylit ). Hålfotsinlägg med uppvikta kanter. Bernhard R K tysk kirurg, Berlin (hake). Karl Ritter v Edenberg, österrikisk anatom, Wien, (Langers linjer i huden). Ernest Ch fransk läkare (L:s test, undersökning vid misstanke om diskbråck). Snitt i ett litet ledband och kapseln på utsidan av knät. L:s projektion, röntgenologiskt begrepp, spec. upptagning vid höftglidning. Karl lauenstein, , tysk läkare Guy W amerikansk ortoped, Washington DC (reposition av cervikal höftfraktur).

19 LeFort Léon C fransk kirurg (ansiktsfraktur). Legg Arthur Th amerikansk ortoped, Boston (Mb Legg- Calvé-Perthes). Leggs sjukdom En annan benämning på Perthes sjukdom eller coxa plana. Lexer Erich, , tysk ortoped. Lexer-mejsel. opererade 300 fall av massiva allograft i stora leder från Ligament Latin där något är fäst från Ligare fästa. Linea aspera Latin aspera grov sålunda en grov linje. Lisfranc s led Lederna i foten mellan samtliga metatarsalbens baser och resten av foten där en funktionell amputation är möjlig. Jacques Lisfranc de Saint Martin , fransk kirurg bl.a. i tjänst hos Napoleon I Lister Lord Joseph skotsk kirurg, Glasgow, införde antiseptiken med karbolsprit. Little William J engelsk kirurg, London (cerebral pares - Littles sjukdom) Lloyd Roberts George engelsk barnortoped, London. Lorenz Adolph österrikisk kirurg, Wien (Lorenz I resp. II position vid röntgen för höftlux). Lord Totalprotes för höftleden Lotus Knäledsprotes Lubinus Lubinus tysk ortoped i Kiel som konstruerat en ofta använd höftprotes Lubinusprotesen. Lumbar Latin Lumbus njurtrakten, ländryggen. Lumbrical Latin lumbricus en orm. Luque Eduardo, mexikansk ortoped (skoliosoperation). Luxation Går helt ur led t.ex. i höftleden. Subluxation = går delvis ur led t.ex. vid instabilitet i axelled McBride Earl D amerikansk kirurg, Oklahoma City (op för hallux valgus) Op enl. McBride med bl.a. sentransposition. McKee Ken, engelsk ortoped Introducerade 1951 totalprotes (McKee-Farrar) för höftleden. Protesen är en numera mindre använd höftledsprotes där både acetabularleden och femurdelen var av stål. Detta gav upphov till friktion och frigörande av stålpartiklar som retade vävnaderna i omgivningen. McLaughlin McLaughlinspik, trevingad spik för fixation vid höftledsbrott. Harrison Lloyd McLaughlin, , amerikansk ortoped

20 McMurray Madelung Maisonneuve Magnuson Malgaigne Malletfinger Malleolus Marfan Marie MARS Marmor Marschfraktur Mathijsen Matti Thomas P engelsk ortoped, Liverpool (tecken på meniskskada). Patienten ligger på rygg. Man böjer knät maximalt, roterar utåt för att testa mediala menisken och inåt för att testa laterala menisken. När vridningen har gjorts maximalt sträcker man snabbt knäleden till rät vinkel. Det kan då uppstå en knäpp i knät Testet är dock inte särskilt säkert. Otto W tysk kirurg, Strasbourg (handdeformitet). Madelungs missbildning, handleden vriden åt ena sidan p g a ojämn växt av underarmens ben. Jacques G T fransk kirurg, Paris (fotledsfraktur). Paul amerikansk ortoped, Chicago, Washington DC. Op enl. Magnuson-Stack för recidiverande axelluxation. Joseph F fransk kirurg (bäckenfraktur, första försöken med extern fixator). Eng. mallet = hammare. Hammarfinger, en felställning i fingrarnas ytterleder som uppkommer efter vissa traumata där sträcksenan till ytterfalangen har gått av och vanligen ej växer ihop trots försök att operera eller fixera. Latin en liten hammare diminutiv av mallus hammare. Fotknöl. Bernard J A fransk barnläkare, Paris (Marfan s syndrom). Pierre fransk neurolog, Paris (Charcot-Marie- Tooths sjukdom - se detta) Medical Access & Results System. Ett projekt inom Socialstyrelsen för att dokumentera aktuell medicinsk utveckling inom flera områden med början inom ortopedin. Bl.a. skriver experter s.k. SotaA-dokument (State of the Art) som sammanfattar den aktuella vetenskapliga synen när det gäller exempelvis artros eller höftfraktur. Tidig knäprotes av schlittenmodell. Leonard marmor, amerikansk ortoped En utmattningsfraktur som vanligast uppträder i något av de mellersta metatarsalbenen och gärna uppkommer efter långvarig överansträngning, ex vis den första långmarschen i militärtjänst. Moderna, högtränande idrottsmän får liknande frakturer på fibula, ev. tibia och någon gång på collum femoris. Antonius holländsk militärläkare och kirurg (introducerade 1857 gips för frakturbehandling). Hermann schweizisk kirurg Bern, (Op för scaphoideumpseudartros).

21 Menelaus Meniscus Merle d Aubigné Metafys Milwaukee Minerva-gips Mitchell Mixter Mondino de Luzzi Monro Monteggia Monteggiafraktur Moore Morton Morton Mortons sjukdom Morton Mose Malcolm australisk barnortoped, Melbourne, (spina bifida). Grekiska Meniskos månskära dimunitiv av Mene måne. Fibrös halvmånformig (brosk)skiva mellan ledytorna i knät. Förekommer även i akromioklavikularleden. Robert fransk ortoped, Paris (protokoll för höftsmärta och -funktion). Benämning på den del av de långa rörbenen som är belägna närmast fysen. Metafysen har god blodcirkulation. Här uppstår ofta beninfektioner via blodet. Även missbildningar och tumörer är ofta lokaliserade i denna region. Milwaukeekorsett, en specialgjord läder- stålskenskorsett för skoliospatienter avsedd att få ryggen successivt allt rakare. En gips som omfattar bröstkorgen, halsen och huvudet och som tidigare användes för att fixera frakturer i halsryggen. Op där en kil tas ut på mellanfotsbenet på fotens insida för att räta upp stortån vid hallux valgus, fixation med märla (1958). C Leslie Mitchell, samtida am. ortoped, detroit. William J amerikansk neurokirurg, Boston (beskrev diskbråck) italiensk anatom, skrev Anatomi, den första textboken helt och håller ägnad åt anatomin. Alexander , ordförande i anatomi i Edinburgh, Skottland. Giovanni B italiensk kirurg, Milano (fraktur). kombination av luxation av strålbenshuvudet i armbågen och fraktur på övre delen av ulna. Austin T amerikansk ortoped (höftprotes). Äldre höftledkuleprotes av metall där man satte in ett nytt ledhuvud men ej bytte ut ledpannan. Används nu sällan och enbart vid cervikala höftfrakturer med friskt acetabulum. Dudley J amerikansk ortoped (Mortons syndrom = metatarsus primus brevior). Thomas G amerikansk kirurg, Philadelphia (Morton s neuralgi, neurom i foten). Ibland kallad metatarsalgi. Patienten upplever smärtor som strålar ut i tårna. Förtjockning eller inflammation av digitalnerverna, som kommer i kläm mellan metatarsalhuvudena, anses vara orsaken och sjukdomen botas i svåra fall genom att en bit av nerven tas bort. William T G amerikansk tandläkare, gav den första anestesin (eter) i Boston Knud dansk reumatolog på 1800-talet (Mose s ring för att bedöma caput femoris sfäricitet).

22 Moseley Moseley Moseleyop Muskel Müller Månsning Naviculare Neer Neurolys Neutralisationsplatta Ober Obturatorius Odontoid Olecranon Ollier Mb Ollier Ombrédanne Onychogryphos Oribasius Ortolani Ortolanis knäpp Ortopedi Colin, amerikansk barnortoped, Los Angeles (tillväxtschema). H F, samtida kanad, ortoped, Montreal, Op enl. Moseley i axelleden för att förstärka ledpannans rand på den luxerade sidan, komplettering till kapselplastik (1962). Latin liten mus diminutiv av mus. Maurice schweizisk ortoped, Bern, en av grundarna av AO-gruppen 1958, pionjär även inom den moderna höftproteskirurgin Metod för korrektion av frakturläge i gips genom sågning och brytning av gipsförbandet. Latin Navicula liten båt. benämning på ett ben i fotleden, båtbenet. Charles, 1917-, samtida am. ortoped. Introducerade axelendoprotes, beskrev akromioplastik och publicerade en klassifikation för proximala humerusfrakturer Op lösning av ärrvävnad runt nerv En frakturfixationsplatta som tillhör AO-systemet och används för att stabilisera olika typer av frakturer som man dessutom skruvat ihop. Frank Roberts amerikansk barnläkare, Boston (Obers test vid höftabduktionkontraktur). Latin Obturare att täppa till. Grekiska Odont tand och Eidos liknande. Tandliknande. Grekiska olene armbåge och grekiska kranos hjälm Louis fransk kirurg, Lyon Dyschondroplasi. Multipel missbildningssjukdom i tillväxtbrosk med felväxt och exostoser, som deformerar leder och extremiteter. Louis M A fransk kirurg, Paris (mejsel). Benämning på starkt förtjockad, krokig och missbildad stortånagel. Orsaken okänd. Nagelroten får vanligen tas bort så att nageln ej växer ut i gen e.kr. bysantinsk läkare, medicinsk vetenskapsman. Hjälpte till att etablera Galenos auktoritet. Marino italiensk barnläkare, Ferrara (Ortolanis knäpp) Ett diagnostiskt tecken vid medfödd höftledsluxation. Om båda höfterna böjs till 90º och därefter abduceras utåt mot underlaget med patienten liggande på rygg uppstår en hörbar och kännbar knäpp i höftleden om den ligger luxerad bakåt. Vid denna rörelse reponeras höften till sitt rätta läge. Grekiska Orthos att räta upp och Pais barn.

23 Ortos Osgood Osteochondrosis dissecans Osteoclastom Osteosyntes Osteotomi Paget Pagets sjukdom Painful arc Palmer Palmerstift Paracelsus Paré Patella Patellalgi Patella alta Pauwels Pavlik Den moderna benämningen på olika bandage som används för att staga upp extremiteter eller bål vid felställningar och svaghet. Robert B amerikansk ortoped, Boston (Mb Osgood-Schlatter). V g se Mb Schlatter. En spontan bennekros av okänd etiologi där det nekrotiska benet avgränsats från omgivande ben och till slut kan bli helt löst och ramla ut i leden som en fri kropp. Vanligaste lokalisationen är knäleden därefter fotled, armbåge och höft. Kallas även osteochondritis dissecans. Jättecellstumör, se detta. Sammanfogning av brutna bendelar med olika former av s.k. osteosyntesmaterial (skruvar, spik eller platta). Enkel klyvning av ett ben med mejsel eller såg. Sir James engelsk kirurg, London. (Mb Paget) Osteitis deformans. Sjuklig förändring i skelettets struktur. Ovanlig i Sverige men mycket vanlig i England. Benet blir förtjockat, deformerat. På röntgen syns en grovmaskig benstruktur och viss uppdrivning av den aktuella skelettdelen. Benämning på en smärtande sektor vid elevation i axeln vid ex vis rotatorcuff-ruptur eller -degeneration. Rörelse omkring horisontalplanet är speciellt smärtsam pga inklämning. Ivar, , Stockholm. Föregångare inom svensk frakturkirurgi och knätraumatologi. mindre spik för fixation av fotledsfraktur schweizisk läkare, trodde sig själv överlägsen Celsus, myntade termen synovia. Ambroise fransk kirurg, Paris. Första beskrivningen av fyseolysis capitis femoris samt av framgångsrik behandling av öppen fraktur utan amputation: hans egen tibiafraktur, skrev första medicinska läroboken på franska. Kirurgins fader. Latin liten panna, skål diminutiv av Patera skål eller bunke. Eller patellofemoralt smärtsyndrom. Bättre beteckning på smärtor i knäskålsregionen än chondromalacia patellae. Högtstående patella vilket gör att ex. vis luxationer lättare uppstår då det är dålig kongruens mellan patella och den underliggande ledytan på femur. Patella alta anses föreligga när ligamentum patellae är mer än 2,1 x längden av själva patella på en sidobild. Friedrich fransk ortoped, Luisen, Aix-la-Chapelle (höftosteotomi). Arnold tjeckisk ortoped (Pavliks skena för behandling av kongenital höftlux).

24 Payr Péan Pectineus Pellegrini Pellegrini-Stieda förkalkning Pemberton Perkins Peroneus Perry Persson Perthes Perthes sjukdom Phemister Piriformis Pirigoff Pirigoffs amputation Pisiformis Platt Plantar Plinius Pollex Pollex Popliteal Erwin österrikisk kirurg, Leipzig (Payr-snitt på knä). Jules E fransk kirurg, Paris, införde kärlklämmor, peang, och var en av de första att operera in en axelprotes Grekiska pekten en kam. Avser spec. blygdbenskammen. Augusto italiensk kirurg, Florens En förkalkning medialt ovan knäleden. Anses vara tecken på gammal ruptur av mediala kollateralligamentet. Paul A amerikansk ortoped (bäckenosteotomi). George engelsk ortoped, London (Perkins linje för höftdysplasi). Grekiska Perone någonting spetsigt jämför med fibula (vadbenet) på latin. Jacqueline amerikansk ortoped, Los Angeles (gånganalys). Måns svensk kirurg, Halmstad (månsning av gips). Georg C tysk kirurg, Tübingen (Mb Perthes) sjukdom i lårbenshuvudet hos barn - se i övrigt coxa plana. Dallas B amerikansk kirurg, Chicago (bentransplantation). Latin pirum päron och forma form. Päronformad. Nicolai I rysk kirurg, St Petersburg (fotamputation). En amputation i själva fotleden med bibehållande av delar av calcaneus och hälens trampdyna. Latin pisum ärta och forma form. Ärtformad. Ben i handen. Sir Henry engelsk ortoped, London (Putti-Platts op för axellux) Latin planta fotsula från Grekiska platus platt. Gaius E.Kr. romersk författare (Plinius d ä) skrev encyklopedin Historia Naturalis, bidrog med termen malleolus. Dog vid Vesuvius utbrott över Pompeji. Latin tumme från polleo, jag är stark med hänvisning till tummens styrka över de andra fingrarna. Julius , grekisk författare, skrev Onomasticon som betyder ordlista. I denna samlade han många medicinska termer som kom att användas under 2:a århundradet. Föregångare till BEN HUR. Latin poples, händer, nära, för handen. Hör samman med knävecket el. knäleden.