Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund"

Transkript

1 Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund Övergången från planekonomi till marknadsekonomi kan medföra svåra och ödesdigra konkurrenssituationer för företag. När barriären mellan Öst- och Västeuropa föll, medförde det försäljningsproblem för de fornsovjetiska flygplanstillverkarna. De framgångsrika flygbolagen vill främst nyttja västerländska flygplan. Med anledning av bristande resurser och i Ryssland höga tullmurar är det många av de östeuropeiska flygbolagen som ändå fortfarande brukar de miljöfarliga sovjetiska flygplanen, med låg prestanda och dyr bränsleförbrukning. Flyget är det transportslag som internationellt sett ökar snabbast. Det sker en ständig teknikutveckling och omväxling i aktörerna på marknaden. I Sverige sker idag stora satsningar och snabba vändningar i flygindustrin. Uppmärksamhet riktas åt det forna Sovjetunionen och östra Centraleuropa, för flygningar med turister, affärsresor och frakt. Regionen har en gedigen flygbakgrund, flertalet flygplanstyper har utvecklats och stora flygbolag har dominerat marknaden. Detta var under ett kommunistisktstyre med planekonomi. Stora förändringar sker när marknadsekonomi ska införas och nya deltagare kan medverka. Många västerländska satsningar har gjorts för att få vara med och utveckla den nya marknaden. De ursprungliga företagen möter även svårigheter med att kunna utveckla sig som önskat. Stora problem är skillnaderna i de öster- och västerländska flygplanens operativa krav. Många av de historiskt stora giganterna i den östeuropeiska flygvärlden kan slås undan av internationella bestämmelser. Omstrukturering i organisationen Det har skett omfattande organisationsomvandlingar i de postkommunistiska Öst- och Centraleuropeiska länderna. Flertalet problem resulterande från det kommunistiska styret har begränsat möjligheterna för transportindustrin att utvecklas. Några exempel är undermålig teknologi, statens ovilja för personers fria rörlighet, tillkortakommande i transportindustrins organisation och uppbyggnad, samt obalans vid kapitalplacering. Det tar tid att korrigera de obalanser i det inhemska näringslivet som byggts upp under 50 års kommunistiskt styre. Sannolikt krävs det en lång omställningsprocess med enstaka tillbakagångar som en naturlig del av processen. Omstruktureringen av Öst och Centraleuropas ekonomi omfattas av flera viktiga åtgärder. Det handlar om en övergång från planekonomi till marknadsekonomi där man vill skapa en stabil ekonomi med sunda statsfinanser, kontrollerbar inflation och en konvertibel valuta. Det krävs att länderna eliminerar planläggningen för det centralstyrda ekonomiska systemet och dess administrerande institutioner. Statliga företag har privatiserats och konkurrensutsatts för att få bort en härskande stats ägande av medlen för produktion, transport och handel. Förutom behovet av konkurslagars utformning har även ett etablerande av en samlad

2 börs för aktiebolag ansetts nödvändig, samt banker som inte är styrda av staten. Det behöver införas ett effektivt skattesystem som avpassas med marknadsekonomin. Ytterligare en mycket viktig åtgärd är att möjliggöra internationell handel genom avskaffandet av det statliga export- och importmonopolet. 1, 2 ) Ett stort hot mot tillväxten är korruptionen och därför behövs utformandet av en fungerande rättsstat. Korruption skapar en rättsosäkerhet och förvränger förutsättningarna för ekonomisk verksamhet. Även den internationella handeln hämmas, vilket minskar inflödet av utländskt kapital. I förlängningen kan det få en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten samt välfärdsutvecklingen i regionen. 3) Konkurrensen Privatiseringen av den Öst- och Centraleuropeiska flygindustrin har inte flutit helt problemfritt. Man har försökt privatisera de flesta av de stora nationella transportföretagen och flygplatserna. Ett problem för flygbolagen har varit de oekonomiska flygplansflottorna. Medan styret var kommunistiskt bestod flottorna av sovjetiskt byggda flygplan. Det polska flygbolaget LOT Polish Airlines har gjort investeringar för att byta ut stora delar av flygplansflottan, vilket gav att de 1994 hade den mest moderna flygplansflottan i världen. 4) En annan lösning som många bolag har anammat är att leasa västerländska flygplan, men inte alla bolag har sett det som främsta prioritet att byta ut flygplanen. Lösningen har till stor del berott på företagets ekonomiska situation och krav på långsiktighet. Fördelarna med att byta till västerländska flygplanstyper var framförallt en ökad prestanda, komfort och bränsleeffektivitet samt möjligheten att minska behovet av markpersonal. Flygningarna i de Öst- och Centraleuropeiska länderna har ökat både från inhemska och internationella flygbolag. Ledande västerländska bolag har både ökat servicen på existerande rutter och startat nya inom regionen. Den ökade flygtrafiken har till stor del styrts av några marknadsaggressiva västliga flygbolag samt några regionala bolag, till exempel polska LOT, som har gjort stora satsningar för att behålla marknadsandelar. Rysslands största flygbolag Aeroflot har i snabb takt utvecklat deras kapacitet på fraktflyg. Aeroflot har även kunnat utnyttja sin dominanta position genom att utveckla en ny terminal vid Moskvas främsta flygplats, Sheremetyevo. 3) Expansionen och förbättringarna av faciliteterna vid de största Öst- och Centraleuropeiska flygplatserna har skett i en ansenlig skala med hjälp av västerländska investeringar. Storstäder, som Berlin, Prag, Budapest och Warszawa, konkurrerar om att bli regionens stora kommunikationsnav och västerländska finansiärer, byggbolag och serviceföretag tävlar likaledes om att erhålla viktiga kontrakt. 1)

3 Kommunikationen i dagens Ryssland I Ryssland finns det ca 30 stycken internationella flygplatser. Direktförbindelse till Sverige finns från Moskva och S:t Petersburg, med bland andra SAS. På grund av den bristfälliga infrastrukturen i många delar av landet och de stora avstånden, har flygtrafiken en viktig roll för godstransporteringen i Ryssland. I synnerhet för gods som 5, 6) inte är skrymmande, samt dyra och ömtåliga varor. Transnationella företag transporterar till 70 procent varorna med lastbil i Ryssland, 20 procent med järnväg och resten med främst flyg. De flesta varor kan levereras inom den europeiska delen av Ryssland inom 3-5 dagar med lastbil. Med järnväg tar samma sträcka minst en vecka. Floden Volga och Uralbergen är en naturlig gräns för hur långt det är möjligt att transportera gods med lastbil. Bortanför dessa platser tar järnväg eller flodtrafik vid. Det befintliga vägnätet i Ryssland är underutvecklat och behöver rustas upp. En alltmer ökad belastning på vägarna och minskat statligt stöd till vägunderhåll gör att vägarnas dåliga kvalitet ses som ett stort problem. Ytterligare ett stort bekymmer med det ryska transportsystemet är den odugliga interaktionen mellan de olika transportsätten. Godshanteringen i transportövergångar och byte av transportsätt leder ofta till stora förseningar. 5) Det kraftiga produktionsfallet i den ryska industrin har medfört en avsevärt minskad efterfrågan på transporttjänster. Under hela 1990-talet har alla typer av godstransporter i Ryssland fortsatt att minska. Dock har det under 2000-talets tre första år varit en positiv utveckling i den ryska ekonomin, vilket talar för en optimistisk framtid. Liberaliseringen av utrikeshandeln har lett till en påfallande ökning av de internationella transporterna. 5) Turismsituationen Efter kommunismens fall så har regionen upplevt en alltmer ökad turistindustri. I de Öst- och Centraleuropeiska länderna har det skett en snabb ökning av resebyråer och charterbolag. Utvecklingen med befolkningens ökade resande är dock både socialt och regionalt ojämn. I och med en långfristig förstärkning av levnadsstandarden och ekonomistabiliteten i de Öst- och Centraleuropeiska länderna, kommer allt fler hushåll att få en ökad mobilitet och tillgång till internationellt resande. Den största delen av turist- och genomfartstrafiken sker på ländernas vägar. Dock har det funnits ett behov av bättre och flexiblare transportmöjligheter inom regionen, viket gjorde att flertalet nya flygplatser togs i bruk under 1990-talet. De flesta flygplatserna var tidigare militära anläggningar. Exempel på det är Debrecen, en tidigare Sovjetisk militärbas, nu Ungerns näst största flygplats. Jämte egeninvesteringar och risktagande i existerande företag, har några nya operatörer etablerat sig. Det kan beskrivas som en hets bland investerare i flygindustrin, alla vill skapa det stora kommunikationsnavet i regionen. 5) Polen: 1992 färdigställdes en ny terminal i Warszawas internationella flygplats. En sammanslutning av företag från Tyskland, Italien, Storbritannien och USA samt

4 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arbetade för att den militära flygplatsen Modlin, i Mazowsze, skulle vara platsen för Öst- och Centraleuropas största flygplats och fungera som genomfart för Mellanöstern och Asien. 4) Balkan: Sofia har förts fram som ett potentiellt nav för regionen och det har planerats för att bygga en ny flygplats där. Bulgarien har dock redan två internationella flygplatser, Varna och Burgas, utvecklade speciellt för trafik med semesterresande till Svarta havet. Idag används de två flygplatserna främst till den förhållandevis knappa inrikestrafiken låg det totala passagerarantalet på inrikesresenärer, 39,6 passagerarkilometer och bara sju inrikeslinjer. 1) I Tjeckien har stora satsningar från British Aerospace givit en ny terminal vid Prags flygplats Ruzyne. Terminalen har en årlig kapacitet på 6,4 miljoner passagerare. 2) Flygplansproduktionen Det finns flera stora flygplanstillverkare i det forna Sovjetunionen Tupolev, Ilyushin, Yakovlev samt Antonov, som numera hör till Ukraina, är de mest kända. Genom trafikflygplanets historia har dessa bolag liknande den västerländska flygvärdens utveckling skapat flygplan för att underhålla det sovjetiska flygbehovet. Det har däremot varit ansenliga skillnader på de östeuropeiska flygplanens egenskaper, vilket har försvårat möjligheterna för integrering av den postkommunistiska flygplansindustrin med den västerländska. Turbojetmotorer introduceras för första gången Dessa gör det möjligt att börja använda jetdrivna trafikflygplan. De hade mycket bättre prestanda än de då snabbaste propellerplanen, det blev uppenbart att jetdriften var framtidens teknik. Boeing 707, Douglas DC-8 och Tupolev Tu-104 var de flygplan av den första generationen, som blev verkliga succéer. Det var dessa som gjorde att folk började i stort antal flyga med den nya generationens flygplan. Det sovjetiska planet hade sitt ursprung från jetbombaren Tupolev Tu-16 och saknade därför en del av de förfiningar som de västerländska passagerarflygplanen hade. 7) Under 1960-talet började jetmotorerna slå igenom i de mindre flygplansklasserna, och den andra generationens kort- till medeldistansflygplan kom ut på marknaden. Priserna på teknologin hade sjunkit, vilket gjorde det möjligt att konkurrera på det område där kolvmotordrivna plan tidigare dominerat. BAC 1-11, DC-9, Boeing 727 och 737, Tupolev Tu-134 och Tu-154 var de mest kända representanterna för generation två, och de blev populära. Tupolevs Tu-134 var ryssarnas andra kort- och medeldistansplan och utvecklades ur Tu-124, en kortare version av Tu-104. Förbättringarna som infördes på den nya versionen var motorer på bakkroppen istället för i vingroten, bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning och högre marschfart. Kabinen rymmer 84 passagerare i ren turistklassmöblering. År 1967 sattes det här planet i trafik för Aeroflot. Typen blev populär och användes även av andra flygbolag inom östblocket. 8)

5 Tu-154 konstruerades under 60-talet för medellånga distanser med större passagerarkapacitet än Tu-134. Designen blev liknande de västerländska konkurrenterna Hawker Siddeley Trident och Boeing 727 med tre motorer i stjärtpartiet. De dåliga sovjetiska start- och landningsbanorna krävde dock en större motorstyrka på de opererande flygplanen. Sovjetiska flygplan är vanligen konstruerade med fler hjulpar och mindre ömtåliga motorer som har större motorstyrka. På detta sätt klarar flygplanen påfrestningar bättre, men de är katastrofala miljömässigt, både med tanke på buller och på förorening. Flygplanen är följaktligen inte heller bränsleekonomiska att operera. Nya versioner av Tu-154 utvecklades, med större kabin, bättre säkerhet och bättre prestanda. Modellen blev en succé med 1000 tillverkade flygplan, och finns idag fortfarande kvar i produktion. 7) Under 1970-talet presenterades bredbukiga flygplan som banade väg för lågprisflyget, ett plan med två mittgångar och stor passagerarkapacitet. De blev möjliga genom utvecklandet av motorer med mycket bättre effektuttag. Den tredje generationens flygplan kan ta 250 till 400 passagerare, vilket gjorde att priset på flygbiljetterna kunde sänkas. Flygresandet ökade och trafikflygplanen från den här tiden beställdes i stort antal av flygbolagen. En viss backning skedde i samband med oljekrisen. Intresset för de nya "jumbojet"-planen svalnade de ansågs dra för mycket bränsle. Utvecklingen vände emellertid och modellerna fortsätter att vara populära. De mest kända trafikflygplanen från den här tiden är Boeing 747, Lockheed L-1011, DC-10 och Ilyushin IL-86. 8) Ilyushin IL-86 är ett sovjetiskt flygplan med någorlunda bra prestanda och en robust konstruktion. År 1971 inleddes projekt IL-86 av Aeroflots beställning på ett bredbukigt flygplan med en kapacitet liknande Boeing 747. Ilyushin vann ordern över Tupolev och Yakovlev. Resultatet blev ett flygplan med världens bästa säkerhetsstatistik i klassen. Totalt tillverkades ca 120 stycken IL-86, som under Sovjettiden användes av Aeroflot, övriga flygbolag använde istället mindre modeller. IL-86 har en förhållandevis hög bränslekonsumtion och med en räckvidd tillräcklig för kort- till medeldistanstrafik. Flygplanet har inte fått något genomslag i västvärlden, likt andra ryska flygplan. Med undantag för China Xinjiang Airlines är det idag endast de större östeuropeiska bolagen som använder den stora flygplansmodellen. 7) Dagens generation av trafikflygplan, generation fyra, kännetecknas av användandet av elektriska styrsystem (fly-by-wire), EFIS-cockpit (Electronic Flight Instrument System), och bränslesnålare motorer med högt by-pass förhållande. Datorteknologin medförde både bättre komfort och en högre säkerhet. Boeing 767, Airbus A310/320, Tupolev Tu-204 och Ilyushin IL-96 blev de mest kända representanterna för den senaste tekniken. Den nya flygelektroniken gav en del problem för de västerländska flygplanstillverkarna. Projekten stressades fram och en del barnsjukdomar orsakade haverier i början. När sedan modifieringar gjorts övervanns dessa, och säkerheten blev ansedd som god. Ilyushin och Tupolev hade dock inte samma tidspress vid tillverkningen och fick därför förtjänst genom att varken Tu-204 eller IL-96 varit inblandade i några haverier med personskador, sedan typerna kom i luften 1988/89. 8) Tupolev Tu-204 blev det första ryska elektroniskt styrda flygplanstypen för passagerartrafik. Det utvecklades under början av 80-talet som en ersättare för den äldre Tu-154. Det var Aeroflot som ville ha ett modernare och mer ekonomiskt

6 trafikflygplan, och det blev Tupolev som fick ansvaret för projektet. Tupolev Tu-204 designades med winglets och ett fly-by-wire-system, samt EFIS-cockpit. Designen i cockpit har utformats för att tillfullo understödja piloternas arbete och avioniken var även den hypermodern. 7) Det finns olika versioner av Tu-204. Ungefär samtidigt som de första serietillverkade Tu-204 började rullas ut från fabriken föll östblocket samman. Tupolev insåg tidigt att det var dags att börja sälja till västerländska flygbolag. För att kunna göra denna inbrytning på en ny marknad, beslöt man att satsa på att sälja två olika versioner av Tu En rysk version och en västerländsk version, där flygplanen har olika motorer och avionik. De ryska flygfälten hade sådan standard att motorerna krävde en mer robust konstruktion, medan man här i väst är mer intresserade av finlir och bästa prestanda. Tupolev valde att utrusta den västerländska Tu-204 med brittiska Rolls Royce motorer. Fördelen med denna motor var att den dels användes av de flesta bolag som opererade Boeing 757, den var dessutom välbeprövad och hade ett gott rykte. Orsaken är att flygbolag utanför östländerna ska kunna serva planet enkelt och lättare kunna få tag i teknisk kunnig personal, vilket kräver komponenter av typer de redan nyttjar. Den rysktillverkade avioniken var visserligen alldeles utmärkt, men eftersom den inte alls fanns i västerländska trafikflygplan, beslöt man att utrusta den nya västerländska Tu- 204 med amerikansk utrustning inne i cockpit. Det nya flygplanet presenterades för allmänheten år 1992 och satsningen på modellen var lyckad. Nya och förbättrade versioner av Tu-204 har utvecklats både för den väst- och österländska marknaden. 8) Ilyushin IL-96 är en utveckling av IL-86. Aeroflot var intresserad av ett flygplan mer lämpat för långdistanstrafik. Resultatet blev ett flygplan med lägre bränsleförbrukning, bättre aerodynamik, fly-by-wire-system och EFIS i cockpit. När barriären mot väst försvann ville även Ilyushin bredda sig mot den nya marknaden och utvecklade en västanpassad version av IL-96. Den var större och hade kraftigare amerikanska Pratt & Whitney motorer. Både för reglage och avionik valdes samma utrustning som i Boeing Styrsystem och kabininteriör fortsatte däremot att vara samma som i den ryskanpassade versionen av flygplanet. IL-96 har goda prestanda kombinerat med en driftsäkerhet. 7) Det forna Östblocket har kunnat hålla sig självförsörjande på flygplan. Flygplanen var anpassade till regionens behov och även om de inte var optimerade ekonomiskt kunde staten hålla hela flygindustrin igång. Problemen är nu när de privatiserade flygbolagen behöver en lönande ekonomi i företaget. Många flygbolag söker sig till de modernare västerländska flygplanstyperna. Rysslands dilemma: flygbolag och flygtillverkning I Ryssland är flygindustrin ett stort problemområde. Man vill behålla den inhemska flygplanstillverkningen, men man måste även ordna så att flygbolag kan fungera ekonomiskt och utvecklas. Enligt State Civil Aviation Authority (GSGA) bestod den ryska flygplansflottan av 6014 stycken flygplan i oktober Av dessa var bara 46

7 stycken av utländsk härkomst och 27 stycken moderna ryska flygplanstyper (IL-96, TU-204 och AN-38). De ryska flygbolagen beräknas således förnya en tredjedel av sina åldrande flygplansflottor inom de närmsta fem åren. Många av flygbolagen skulle föredra att köpa eller leasa Boeing eller Airbus flygplan, men hindras att göra så av höga tullmurar. Majoriteten av dagens ryska flygplansflotta uppfyller inte internationella standards och skulle behöva uppgraderas eller bytas ut. Allt hårdare krav på säkerhetsutrustning, såsom antikollisionssystem, samt striktare regler för bullerstörning och utsläpp kommer att underkänna stora delar av flygplansflottan. De ryska tillverkarna har problem med att producera flygplan som möter de internationella kraven, vilket är ett stort hot mot den nationella flygindustrins överlevnad. Med statliga bidrag till de nationella flygplanstillverkarna har det försökts att få igång produktionen av moderna marknadsattraktiva flygplan. Tullmurarna är satta för att flygbolagen ska nedprioritera utländska flygplan och därmed skydda de nationella intressena. Myndigheterna menar däremot att den beskyddarverksamheten inte kan fortsätta om inte den ryska flygtillverkningen når några framgångar. 9) Det största ryska flygbolaget är Aeroflot - Russian airlines, ett av världens största flygbolag med linjer till drygt 100 destinationer och ett femtiotal olika länder. Aeroflot bildades år 1923 och ombildades till aktiebolag år Man beslöt att behålla den gamla symbolen för Sovjetunionen, hammaren och skäran, i sin logotyp. Den ryska staten äger 51 procent av Aeroflots aktier och den resterande delen innehas av stora ryska och västerländska investeringsbolag samt individuella intressenter. Aeroflot har haft ett dåligt rykte om säkerheten på deras flygningar, vilket man blev tvungna att åtgärda som vinstdrivande företag. Kravet att hålla internationell standard och nya flygplan förefaller ha hjälpt undan problemet. De klagomål man idag kan höra från svenska kunder om resorna är angående servicen och de ryska passagerarnas ovilja att lyda det internationella rökförbudet. 10) Det näst största flygbolaget i Ryssland, om man räknar i antal passagerare, är Pulkovo. Med huvudkontor i S:t Petersburg integrerar företaget rörelserna flygbolag och flygplats. Flygbolaget Pulkovo har förutom inrikestrafik många linjer som sträcker sig internationellt, bland annat till Stockholm och Köpenhamn. De flyger alla linjer med ryska flygplanstyper. 11) Transaero var det första privatiserade flygbolaget i Ryssland. De opererar i dagsläget enbart med västerländska flygplanstyperna Boeing 737 och 767. Transaero gör flygningar till flera städer i Ryssland och utlandet. Under 1990-talet led de ryska flygbolagen av minskad trafik, dåligt skötsel och finansiella svårigheter. Mot slutet av decenniet började situationen i sektorn att stabilisera sig. Framtiden för många av de små bolagen är fortfarande oviss och flera av dem kommer antagligen inte att överleva. Flera bolag har så få som två flygplan och ofta i ett dåligt skick. År 2001 hade de ryska flygbolagen en fortsatt ökande trend i både passagerar- och frakttrafiken, vilket ändå ger positiva förhoppningar för många av de ryska flygbolagen. 9)

8 Situationen för övriga länders flygbolag Det övergripande problemet för flygbolagen i Öst- och Centraleuropa är de omoderna sovjetiska flygplanen. Det ställs allt hårdare internationella krav på utrustning och miljöanpassande. Endast på ett fåtal av flygplanstyperna är det möjligt att uppgradera flygplanet till att passa kraven. Bolag får svårt att klara den stora ekonomiska påkostningen det innebär att byta ut en flygplansflotta. För Armenien är transportflyget den mest tillförlitliga länken till omvärlden. Landet saknar bra vägar och järnvägar för att nå omkringliggande länder. Landets regering sätter en hög prioritering på att flygkommunikationen skall fungera, eftersom den spelar en viktig roll i att bevara landets politiska och ekonomiska oberoende. Förutom av utländska flygbolag så hålls kommunikationslänken öppen av ett stort statsägt flygbolag, samt två privatägda. Det statsägda bolaget, Armenian Airlines, är den armeniska utsplittringen av det sovjetiska Aeroflot. De opererar sina linjer med åldersmässiga, ryska flygplanstyper. 9) LOT Polish Airlines är Polens största flygbolag. Det är ett gammalt bolag som grundades år För anpassningen till marknadsekonomi omvandlades bolaget 1992 till aktiebolag och aktierna började privatiseras LOT flyger inrikes, på större delen av Europa och även på vissa destinationer i övriga världen. Bolaget använder sig enbart av västerländska flygplan och bolaget ingår idag i Star Alliance, ett världsomspännande flygbolagsnätverk. LOT lider inte av det gamla kommunistiska styret på samma sätt som flera av Sovjetunionens gamla medlemsländer. Företaget kunde snabbt anpassas till marknadsekonomin och har idag helt rationaliserat bort de alltför omoderna flygplanen. 4) Slutdiskussion Den relativt stabila och systematiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa har främjats av betydande bistånd och nationella investeringar. Faktorer som; redan rådande fördelar, EU samarbete och kulturella förbindelser är sannolika att vidga skillnader mellan sydöstra Europa och forna Sovjetunionen. Transportsystemets geografiska utveckling kan komma att spegla denna brytning. Fördelen med den östeuropeiska flygmarknaden är att den har stor kapacitet att växa. I takt med en allt längre tid av stabilitet i ekonomin, kommer behovet av flygtransport att öka för affärsresor, turism och frakt. Det är idag många investerare som tävlar om att finna de mest lönsamma gödkalvarna, men även intresseområdena kommer att skifta allt eftersom utvecklingen sker framåt. De största problemen för de inhemska flygbolagen i regionen är de omoderna sovjetiska flygplanen. Förutom de höga driftkostnaderna och hindret med de internationella reglerna, så blir det problem att behålla passagerare som kräver bättre säkerhetsgarantier samt komfort. Bristen på bra start- och landningsbanor i vissa delar av regionen skärmar bort flygtrafiken i allt större utsträckning om de robusta sovjetiska

9 flygplanen försvinner. En hämmad kommunikationsmöjlighet med omvärlden kan påverka hela samhällsutvecklingen negativt. Flygindustrin i Öst- och Centraleuropa har genomgått en stor förändring de senaste femton åren och än är det mycket som behöver förbättras. Framtiden för flygplanstillverkningen i Östeuropa uppfattas som mycket oklar. Företagen har viss svårighet med nytillverkning av flygplanstyper, samt att få ut sina produkter på den västerländska marknaden. Mycket har förändrats i samband med privatiseringen av flygbolagen. Det har tyvärr funnits många lycksökare på marknaden, som inte har satsat på företagens bästa långtidsplaner utan letat snabba inkomster, vilket har varit ogynnsamt för flera flygbolag. Det finns ändå många starka nybildade flygbolag och allt eftersom de postkommunistiska effekterna försvinner borde det även öppna många möjligheter för kommande entreprenörer. Transport och kommunikationsmöjligheterna är mycket väsentliga för att sammankoppla Öst- och Centraleuropa med världens turism och affärsmarknader.

10 ORDLISTA By-pass förhållande (By-pass ratio) Förhållandet mellan den luftmängd som strömmar genom ytterhöljet hos en jetmotor med fläkt och den luftmängd som strömmar genom brännkamrarna. Tekniken gör att motorn genererar mer dragkraft och drar mindre bränsle. Förhållandet mäts vid maximal dragkraft hos stationär motor och omräknas till internationell standardatmosfär vid havsytans nivå. EFIS Electronic flight instrument system. Ett elektroniskt system för presentation av flyginstrument. EFIS kan t.ex. bestå av TV-liknande bildskärmar för presentation av flygläge och navigationsuppgifter. Fly-by-wire Styrsystem där pilotens styrkommandon överförs elektriskt till styrservon som med hjälp av datorer kontrollerar roderytornas utslag och läge. Fördelarna är förutom lättare flygplan även snabbare roderreaktioner och ökad manöverduglighet. Fly-by-wire-systemet gör att flygningen blir lugnare och mjukare, vilket gynnar komforten. Winglets Vingtipsfenor som hindrar det högre lufttrycket under vingen att ta sig runt vingspetsarna, öka motståndet och minska lyftkraften. Winglets gör vingen effektivare.

11 Källförteckning 1) Turnock, David. (2001). East Central Europe and the Former Soviet Union Environment and society: Arnold 2) Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (1998). Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Tjeckien förstärkning av anslutningsstrategin. [www dokument]. URL 3) ITPS. (2001). Östeuropa mot marknadsekonomi - Nya möjligheter för svensk handel? [www dokument]. URL. 4) Polish Airlines LOT (2004) [www dokument]. URL. 5) Expertrådet Sweden Trade Council. (2003). Marknadsplats Östersjön - Marknadsintroduktion Ryssland. [www dokument].url. ryssland.pdf 6) Svenska flygbolag. [www dokument]. URL 7) Endres, Gunter. (2002), Modern Commercial Aircraft: Salamander 8) Lind, Matts-Erik. (1999). The Flight Site Infosajten. [www dokument]. URL. 9) BISNIS Business Information Service for the Newely Independent States. (2004). [www dokument]. URL. 10) Aeroflot Russina Airlines. (2002) [www dokument]. URL. 11) Pulkovo. Saint-Petersburg. (2002). [www dokument]. URL. 12) Aviation Safety Network. (2003). [www dokument]. URL.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015.

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Kommittédirektiv Skatt på flygresor Dir. 2015:106 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.09.2005 KOM(2005) 408 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om utveckling av en gemenskapspolitik för civil luftfart i förhållande till Australien 1.

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Flygplan Av: Mathilda & Leona Flygplan Av: Mathilda & Leona Första skisserna av glidflygplanet Runt 1800-talet så började hela tanken med att skapa ett flygplan. Människor på flera ställen runt om i världen började med olika skisser.

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 4: Flygbolag Taktiska frågeställningar - flygplan Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2015-09-08 Tobias Andersson Granberg 2 SAS Scandinavian Airlines Koncernens resultaträkning

Läs mer

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 270 -

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 270 - Historia Flygtrafiktjänsten ABZ sid 270 - Viktiga flygplantyper för civilflygets utveckling Från Andra världskriget till idag Snabbare Högre Längre Douglas DC-3 revolutionerade flygtransporter när den

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping Transportslag Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 1 Vägtransporter 2 Lastbilstransporter Explosionsartad utveckling Effektivitetsökning genom större fordon och fordonskombinationer Vägarnas beskaffenhet

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Motion 1977178:102. av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m.

Motion 1977178:102. av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m. 7 Motion 1977178:102 av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m. Genom beslut i februari i år meddelade miljö- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Douglas DC-3 flög första gången. Daisy fyller 70 ÅR. ett jubileum med mörka förtecken DC-3 DAISY

Douglas DC-3 flög första gången. Daisy fyller 70 ÅR. ett jubileum med mörka förtecken DC-3 DAISY DC-3 DAISY Daisy fyller 70 ÅR ett jubileum med mörka förtecken Douglas DC-3 flög första gången 1935 och är ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan. Det var med DC-3 som det reguljära

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: Onsdag 28 oktober 2015 Tid: 14-18 Hjälpmedel: Räknedosor som ej kan lagra text, alt. med tömda minnen, är tillåtna. Inga andra hjälpmedel. Antal uppgifter:

Läs mer

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-22 Christer Lundin Strategisk trafikplanering Tel.: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2003-04-01+ Dnr 02-335-2246:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Flygskatt

Flygskatt Flygskatt 2016-11-30 Flygskatt Förslag Det rådande förslaget enligt SOU 2016:83 En svensk flygskatt beskrivs kortfattat enligt nedan. Förslaget innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar)

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar) YTTRANDE Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping Skickad som e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se Stockholm 2012-01-27 Ref: TSL 2011-6109 Svenska FlygBranschens yttrande över kommissionens

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal Januari 2007 Ny teknik slår igenom när den är gammal Tekniska genombrott tar mycket längre tid än man tror. Och för att de ska få någon effekt krävs en rad följduppfinningar. Ångkraften, elektriciteten

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011 1 Nya utmaningar inom flygjuridiken 24 oktober 2011 2 Setterwalls Advokatbyrå AB Grundades i Stockholm 1878 Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Rådgivning inom affärsjuridikens samtliga discipliner

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten.

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten. Flyget och miljön KSAK företräder småflyget / privatflyget, dvs den typ av flygplan som finns i våra flygklubbar. Vill man diskutera flygets miljöpåverkan går det dock inte att gå förbi det stora kommersiella

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Text & foto: Daniel Karlsson

Text & foto: Daniel Karlsson 60 år med Fly Med J 29 skapade Saab ett av världens vassaste stridsflygplan. Med sin pilvinge och starka jetmotor var planet i klass med ryssarnas MiG-15 och amerikanarnas F-86. Under J 29-epoken nådde

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist Ingress: Norwegian är ett flygbolag i lågprissegmentet som de senaste åren haft en konstant hög tillväxt men med uteblivna resultat. Företaget gör enorma investeringar i en bransch med ökad konkurrens

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:124

Regeringens proposition 2000/01:124 Regeringens proposition 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Prop. 2000/01:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2001 Göran Persson Björn Rosengren

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 1(5) Anders Byström 2017-02-03 Regional Utveckling RUN/687/2016 Förvaltningschef 063 14 66 00 Anders.byström@regionjh.se YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 Sammanfattande synpunkter

Läs mer