Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund"

Transkript

1 Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund Övergången från planekonomi till marknadsekonomi kan medföra svåra och ödesdigra konkurrenssituationer för företag. När barriären mellan Öst- och Västeuropa föll, medförde det försäljningsproblem för de fornsovjetiska flygplanstillverkarna. De framgångsrika flygbolagen vill främst nyttja västerländska flygplan. Med anledning av bristande resurser och i Ryssland höga tullmurar är det många av de östeuropeiska flygbolagen som ändå fortfarande brukar de miljöfarliga sovjetiska flygplanen, med låg prestanda och dyr bränsleförbrukning. Flyget är det transportslag som internationellt sett ökar snabbast. Det sker en ständig teknikutveckling och omväxling i aktörerna på marknaden. I Sverige sker idag stora satsningar och snabba vändningar i flygindustrin. Uppmärksamhet riktas åt det forna Sovjetunionen och östra Centraleuropa, för flygningar med turister, affärsresor och frakt. Regionen har en gedigen flygbakgrund, flertalet flygplanstyper har utvecklats och stora flygbolag har dominerat marknaden. Detta var under ett kommunistisktstyre med planekonomi. Stora förändringar sker när marknadsekonomi ska införas och nya deltagare kan medverka. Många västerländska satsningar har gjorts för att få vara med och utveckla den nya marknaden. De ursprungliga företagen möter även svårigheter med att kunna utveckla sig som önskat. Stora problem är skillnaderna i de öster- och västerländska flygplanens operativa krav. Många av de historiskt stora giganterna i den östeuropeiska flygvärlden kan slås undan av internationella bestämmelser. Omstrukturering i organisationen Det har skett omfattande organisationsomvandlingar i de postkommunistiska Öst- och Centraleuropeiska länderna. Flertalet problem resulterande från det kommunistiska styret har begränsat möjligheterna för transportindustrin att utvecklas. Några exempel är undermålig teknologi, statens ovilja för personers fria rörlighet, tillkortakommande i transportindustrins organisation och uppbyggnad, samt obalans vid kapitalplacering. Det tar tid att korrigera de obalanser i det inhemska näringslivet som byggts upp under 50 års kommunistiskt styre. Sannolikt krävs det en lång omställningsprocess med enstaka tillbakagångar som en naturlig del av processen. Omstruktureringen av Öst och Centraleuropas ekonomi omfattas av flera viktiga åtgärder. Det handlar om en övergång från planekonomi till marknadsekonomi där man vill skapa en stabil ekonomi med sunda statsfinanser, kontrollerbar inflation och en konvertibel valuta. Det krävs att länderna eliminerar planläggningen för det centralstyrda ekonomiska systemet och dess administrerande institutioner. Statliga företag har privatiserats och konkurrensutsatts för att få bort en härskande stats ägande av medlen för produktion, transport och handel. Förutom behovet av konkurslagars utformning har även ett etablerande av en samlad

2 börs för aktiebolag ansetts nödvändig, samt banker som inte är styrda av staten. Det behöver införas ett effektivt skattesystem som avpassas med marknadsekonomin. Ytterligare en mycket viktig åtgärd är att möjliggöra internationell handel genom avskaffandet av det statliga export- och importmonopolet. 1, 2 ) Ett stort hot mot tillväxten är korruptionen och därför behövs utformandet av en fungerande rättsstat. Korruption skapar en rättsosäkerhet och förvränger förutsättningarna för ekonomisk verksamhet. Även den internationella handeln hämmas, vilket minskar inflödet av utländskt kapital. I förlängningen kan det få en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten samt välfärdsutvecklingen i regionen. 3) Konkurrensen Privatiseringen av den Öst- och Centraleuropeiska flygindustrin har inte flutit helt problemfritt. Man har försökt privatisera de flesta av de stora nationella transportföretagen och flygplatserna. Ett problem för flygbolagen har varit de oekonomiska flygplansflottorna. Medan styret var kommunistiskt bestod flottorna av sovjetiskt byggda flygplan. Det polska flygbolaget LOT Polish Airlines har gjort investeringar för att byta ut stora delar av flygplansflottan, vilket gav att de 1994 hade den mest moderna flygplansflottan i världen. 4) En annan lösning som många bolag har anammat är att leasa västerländska flygplan, men inte alla bolag har sett det som främsta prioritet att byta ut flygplanen. Lösningen har till stor del berott på företagets ekonomiska situation och krav på långsiktighet. Fördelarna med att byta till västerländska flygplanstyper var framförallt en ökad prestanda, komfort och bränsleeffektivitet samt möjligheten att minska behovet av markpersonal. Flygningarna i de Öst- och Centraleuropeiska länderna har ökat både från inhemska och internationella flygbolag. Ledande västerländska bolag har både ökat servicen på existerande rutter och startat nya inom regionen. Den ökade flygtrafiken har till stor del styrts av några marknadsaggressiva västliga flygbolag samt några regionala bolag, till exempel polska LOT, som har gjort stora satsningar för att behålla marknadsandelar. Rysslands största flygbolag Aeroflot har i snabb takt utvecklat deras kapacitet på fraktflyg. Aeroflot har även kunnat utnyttja sin dominanta position genom att utveckla en ny terminal vid Moskvas främsta flygplats, Sheremetyevo. 3) Expansionen och förbättringarna av faciliteterna vid de största Öst- och Centraleuropeiska flygplatserna har skett i en ansenlig skala med hjälp av västerländska investeringar. Storstäder, som Berlin, Prag, Budapest och Warszawa, konkurrerar om att bli regionens stora kommunikationsnav och västerländska finansiärer, byggbolag och serviceföretag tävlar likaledes om att erhålla viktiga kontrakt. 1)

3 Kommunikationen i dagens Ryssland I Ryssland finns det ca 30 stycken internationella flygplatser. Direktförbindelse till Sverige finns från Moskva och S:t Petersburg, med bland andra SAS. På grund av den bristfälliga infrastrukturen i många delar av landet och de stora avstånden, har flygtrafiken en viktig roll för godstransporteringen i Ryssland. I synnerhet för gods som 5, 6) inte är skrymmande, samt dyra och ömtåliga varor. Transnationella företag transporterar till 70 procent varorna med lastbil i Ryssland, 20 procent med järnväg och resten med främst flyg. De flesta varor kan levereras inom den europeiska delen av Ryssland inom 3-5 dagar med lastbil. Med järnväg tar samma sträcka minst en vecka. Floden Volga och Uralbergen är en naturlig gräns för hur långt det är möjligt att transportera gods med lastbil. Bortanför dessa platser tar järnväg eller flodtrafik vid. Det befintliga vägnätet i Ryssland är underutvecklat och behöver rustas upp. En alltmer ökad belastning på vägarna och minskat statligt stöd till vägunderhåll gör att vägarnas dåliga kvalitet ses som ett stort problem. Ytterligare ett stort bekymmer med det ryska transportsystemet är den odugliga interaktionen mellan de olika transportsätten. Godshanteringen i transportövergångar och byte av transportsätt leder ofta till stora förseningar. 5) Det kraftiga produktionsfallet i den ryska industrin har medfört en avsevärt minskad efterfrågan på transporttjänster. Under hela 1990-talet har alla typer av godstransporter i Ryssland fortsatt att minska. Dock har det under 2000-talets tre första år varit en positiv utveckling i den ryska ekonomin, vilket talar för en optimistisk framtid. Liberaliseringen av utrikeshandeln har lett till en påfallande ökning av de internationella transporterna. 5) Turismsituationen Efter kommunismens fall så har regionen upplevt en alltmer ökad turistindustri. I de Öst- och Centraleuropeiska länderna har det skett en snabb ökning av resebyråer och charterbolag. Utvecklingen med befolkningens ökade resande är dock både socialt och regionalt ojämn. I och med en långfristig förstärkning av levnadsstandarden och ekonomistabiliteten i de Öst- och Centraleuropeiska länderna, kommer allt fler hushåll att få en ökad mobilitet och tillgång till internationellt resande. Den största delen av turist- och genomfartstrafiken sker på ländernas vägar. Dock har det funnits ett behov av bättre och flexiblare transportmöjligheter inom regionen, viket gjorde att flertalet nya flygplatser togs i bruk under 1990-talet. De flesta flygplatserna var tidigare militära anläggningar. Exempel på det är Debrecen, en tidigare Sovjetisk militärbas, nu Ungerns näst största flygplats. Jämte egeninvesteringar och risktagande i existerande företag, har några nya operatörer etablerat sig. Det kan beskrivas som en hets bland investerare i flygindustrin, alla vill skapa det stora kommunikationsnavet i regionen. 5) Polen: 1992 färdigställdes en ny terminal i Warszawas internationella flygplats. En sammanslutning av företag från Tyskland, Italien, Storbritannien och USA samt

4 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arbetade för att den militära flygplatsen Modlin, i Mazowsze, skulle vara platsen för Öst- och Centraleuropas största flygplats och fungera som genomfart för Mellanöstern och Asien. 4) Balkan: Sofia har förts fram som ett potentiellt nav för regionen och det har planerats för att bygga en ny flygplats där. Bulgarien har dock redan två internationella flygplatser, Varna och Burgas, utvecklade speciellt för trafik med semesterresande till Svarta havet. Idag används de två flygplatserna främst till den förhållandevis knappa inrikestrafiken låg det totala passagerarantalet på inrikesresenärer, 39,6 passagerarkilometer och bara sju inrikeslinjer. 1) I Tjeckien har stora satsningar från British Aerospace givit en ny terminal vid Prags flygplats Ruzyne. Terminalen har en årlig kapacitet på 6,4 miljoner passagerare. 2) Flygplansproduktionen Det finns flera stora flygplanstillverkare i det forna Sovjetunionen Tupolev, Ilyushin, Yakovlev samt Antonov, som numera hör till Ukraina, är de mest kända. Genom trafikflygplanets historia har dessa bolag liknande den västerländska flygvärdens utveckling skapat flygplan för att underhålla det sovjetiska flygbehovet. Det har däremot varit ansenliga skillnader på de östeuropeiska flygplanens egenskaper, vilket har försvårat möjligheterna för integrering av den postkommunistiska flygplansindustrin med den västerländska. Turbojetmotorer introduceras för första gången Dessa gör det möjligt att börja använda jetdrivna trafikflygplan. De hade mycket bättre prestanda än de då snabbaste propellerplanen, det blev uppenbart att jetdriften var framtidens teknik. Boeing 707, Douglas DC-8 och Tupolev Tu-104 var de flygplan av den första generationen, som blev verkliga succéer. Det var dessa som gjorde att folk började i stort antal flyga med den nya generationens flygplan. Det sovjetiska planet hade sitt ursprung från jetbombaren Tupolev Tu-16 och saknade därför en del av de förfiningar som de västerländska passagerarflygplanen hade. 7) Under 1960-talet började jetmotorerna slå igenom i de mindre flygplansklasserna, och den andra generationens kort- till medeldistansflygplan kom ut på marknaden. Priserna på teknologin hade sjunkit, vilket gjorde det möjligt att konkurrera på det område där kolvmotordrivna plan tidigare dominerat. BAC 1-11, DC-9, Boeing 727 och 737, Tupolev Tu-134 och Tu-154 var de mest kända representanterna för generation två, och de blev populära. Tupolevs Tu-134 var ryssarnas andra kort- och medeldistansplan och utvecklades ur Tu-124, en kortare version av Tu-104. Förbättringarna som infördes på den nya versionen var motorer på bakkroppen istället för i vingroten, bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning och högre marschfart. Kabinen rymmer 84 passagerare i ren turistklassmöblering. År 1967 sattes det här planet i trafik för Aeroflot. Typen blev populär och användes även av andra flygbolag inom östblocket. 8)

5 Tu-154 konstruerades under 60-talet för medellånga distanser med större passagerarkapacitet än Tu-134. Designen blev liknande de västerländska konkurrenterna Hawker Siddeley Trident och Boeing 727 med tre motorer i stjärtpartiet. De dåliga sovjetiska start- och landningsbanorna krävde dock en större motorstyrka på de opererande flygplanen. Sovjetiska flygplan är vanligen konstruerade med fler hjulpar och mindre ömtåliga motorer som har större motorstyrka. På detta sätt klarar flygplanen påfrestningar bättre, men de är katastrofala miljömässigt, både med tanke på buller och på förorening. Flygplanen är följaktligen inte heller bränsleekonomiska att operera. Nya versioner av Tu-154 utvecklades, med större kabin, bättre säkerhet och bättre prestanda. Modellen blev en succé med 1000 tillverkade flygplan, och finns idag fortfarande kvar i produktion. 7) Under 1970-talet presenterades bredbukiga flygplan som banade väg för lågprisflyget, ett plan med två mittgångar och stor passagerarkapacitet. De blev möjliga genom utvecklandet av motorer med mycket bättre effektuttag. Den tredje generationens flygplan kan ta 250 till 400 passagerare, vilket gjorde att priset på flygbiljetterna kunde sänkas. Flygresandet ökade och trafikflygplanen från den här tiden beställdes i stort antal av flygbolagen. En viss backning skedde i samband med oljekrisen. Intresset för de nya "jumbojet"-planen svalnade de ansågs dra för mycket bränsle. Utvecklingen vände emellertid och modellerna fortsätter att vara populära. De mest kända trafikflygplanen från den här tiden är Boeing 747, Lockheed L-1011, DC-10 och Ilyushin IL-86. 8) Ilyushin IL-86 är ett sovjetiskt flygplan med någorlunda bra prestanda och en robust konstruktion. År 1971 inleddes projekt IL-86 av Aeroflots beställning på ett bredbukigt flygplan med en kapacitet liknande Boeing 747. Ilyushin vann ordern över Tupolev och Yakovlev. Resultatet blev ett flygplan med världens bästa säkerhetsstatistik i klassen. Totalt tillverkades ca 120 stycken IL-86, som under Sovjettiden användes av Aeroflot, övriga flygbolag använde istället mindre modeller. IL-86 har en förhållandevis hög bränslekonsumtion och med en räckvidd tillräcklig för kort- till medeldistanstrafik. Flygplanet har inte fått något genomslag i västvärlden, likt andra ryska flygplan. Med undantag för China Xinjiang Airlines är det idag endast de större östeuropeiska bolagen som använder den stora flygplansmodellen. 7) Dagens generation av trafikflygplan, generation fyra, kännetecknas av användandet av elektriska styrsystem (fly-by-wire), EFIS-cockpit (Electronic Flight Instrument System), och bränslesnålare motorer med högt by-pass förhållande. Datorteknologin medförde både bättre komfort och en högre säkerhet. Boeing 767, Airbus A310/320, Tupolev Tu-204 och Ilyushin IL-96 blev de mest kända representanterna för den senaste tekniken. Den nya flygelektroniken gav en del problem för de västerländska flygplanstillverkarna. Projekten stressades fram och en del barnsjukdomar orsakade haverier i början. När sedan modifieringar gjorts övervanns dessa, och säkerheten blev ansedd som god. Ilyushin och Tupolev hade dock inte samma tidspress vid tillverkningen och fick därför förtjänst genom att varken Tu-204 eller IL-96 varit inblandade i några haverier med personskador, sedan typerna kom i luften 1988/89. 8) Tupolev Tu-204 blev det första ryska elektroniskt styrda flygplanstypen för passagerartrafik. Det utvecklades under början av 80-talet som en ersättare för den äldre Tu-154. Det var Aeroflot som ville ha ett modernare och mer ekonomiskt

6 trafikflygplan, och det blev Tupolev som fick ansvaret för projektet. Tupolev Tu-204 designades med winglets och ett fly-by-wire-system, samt EFIS-cockpit. Designen i cockpit har utformats för att tillfullo understödja piloternas arbete och avioniken var även den hypermodern. 7) Det finns olika versioner av Tu-204. Ungefär samtidigt som de första serietillverkade Tu-204 började rullas ut från fabriken föll östblocket samman. Tupolev insåg tidigt att det var dags att börja sälja till västerländska flygbolag. För att kunna göra denna inbrytning på en ny marknad, beslöt man att satsa på att sälja två olika versioner av Tu En rysk version och en västerländsk version, där flygplanen har olika motorer och avionik. De ryska flygfälten hade sådan standard att motorerna krävde en mer robust konstruktion, medan man här i väst är mer intresserade av finlir och bästa prestanda. Tupolev valde att utrusta den västerländska Tu-204 med brittiska Rolls Royce motorer. Fördelen med denna motor var att den dels användes av de flesta bolag som opererade Boeing 757, den var dessutom välbeprövad och hade ett gott rykte. Orsaken är att flygbolag utanför östländerna ska kunna serva planet enkelt och lättare kunna få tag i teknisk kunnig personal, vilket kräver komponenter av typer de redan nyttjar. Den rysktillverkade avioniken var visserligen alldeles utmärkt, men eftersom den inte alls fanns i västerländska trafikflygplan, beslöt man att utrusta den nya västerländska Tu- 204 med amerikansk utrustning inne i cockpit. Det nya flygplanet presenterades för allmänheten år 1992 och satsningen på modellen var lyckad. Nya och förbättrade versioner av Tu-204 har utvecklats både för den väst- och österländska marknaden. 8) Ilyushin IL-96 är en utveckling av IL-86. Aeroflot var intresserad av ett flygplan mer lämpat för långdistanstrafik. Resultatet blev ett flygplan med lägre bränsleförbrukning, bättre aerodynamik, fly-by-wire-system och EFIS i cockpit. När barriären mot väst försvann ville även Ilyushin bredda sig mot den nya marknaden och utvecklade en västanpassad version av IL-96. Den var större och hade kraftigare amerikanska Pratt & Whitney motorer. Både för reglage och avionik valdes samma utrustning som i Boeing Styrsystem och kabininteriör fortsatte däremot att vara samma som i den ryskanpassade versionen av flygplanet. IL-96 har goda prestanda kombinerat med en driftsäkerhet. 7) Det forna Östblocket har kunnat hålla sig självförsörjande på flygplan. Flygplanen var anpassade till regionens behov och även om de inte var optimerade ekonomiskt kunde staten hålla hela flygindustrin igång. Problemen är nu när de privatiserade flygbolagen behöver en lönande ekonomi i företaget. Många flygbolag söker sig till de modernare västerländska flygplanstyperna. Rysslands dilemma: flygbolag och flygtillverkning I Ryssland är flygindustrin ett stort problemområde. Man vill behålla den inhemska flygplanstillverkningen, men man måste även ordna så att flygbolag kan fungera ekonomiskt och utvecklas. Enligt State Civil Aviation Authority (GSGA) bestod den ryska flygplansflottan av 6014 stycken flygplan i oktober Av dessa var bara 46

7 stycken av utländsk härkomst och 27 stycken moderna ryska flygplanstyper (IL-96, TU-204 och AN-38). De ryska flygbolagen beräknas således förnya en tredjedel av sina åldrande flygplansflottor inom de närmsta fem åren. Många av flygbolagen skulle föredra att köpa eller leasa Boeing eller Airbus flygplan, men hindras att göra så av höga tullmurar. Majoriteten av dagens ryska flygplansflotta uppfyller inte internationella standards och skulle behöva uppgraderas eller bytas ut. Allt hårdare krav på säkerhetsutrustning, såsom antikollisionssystem, samt striktare regler för bullerstörning och utsläpp kommer att underkänna stora delar av flygplansflottan. De ryska tillverkarna har problem med att producera flygplan som möter de internationella kraven, vilket är ett stort hot mot den nationella flygindustrins överlevnad. Med statliga bidrag till de nationella flygplanstillverkarna har det försökts att få igång produktionen av moderna marknadsattraktiva flygplan. Tullmurarna är satta för att flygbolagen ska nedprioritera utländska flygplan och därmed skydda de nationella intressena. Myndigheterna menar däremot att den beskyddarverksamheten inte kan fortsätta om inte den ryska flygtillverkningen når några framgångar. 9) Det största ryska flygbolaget är Aeroflot - Russian airlines, ett av världens största flygbolag med linjer till drygt 100 destinationer och ett femtiotal olika länder. Aeroflot bildades år 1923 och ombildades till aktiebolag år Man beslöt att behålla den gamla symbolen för Sovjetunionen, hammaren och skäran, i sin logotyp. Den ryska staten äger 51 procent av Aeroflots aktier och den resterande delen innehas av stora ryska och västerländska investeringsbolag samt individuella intressenter. Aeroflot har haft ett dåligt rykte om säkerheten på deras flygningar, vilket man blev tvungna att åtgärda som vinstdrivande företag. Kravet att hålla internationell standard och nya flygplan förefaller ha hjälpt undan problemet. De klagomål man idag kan höra från svenska kunder om resorna är angående servicen och de ryska passagerarnas ovilja att lyda det internationella rökförbudet. 10) Det näst största flygbolaget i Ryssland, om man räknar i antal passagerare, är Pulkovo. Med huvudkontor i S:t Petersburg integrerar företaget rörelserna flygbolag och flygplats. Flygbolaget Pulkovo har förutom inrikestrafik många linjer som sträcker sig internationellt, bland annat till Stockholm och Köpenhamn. De flyger alla linjer med ryska flygplanstyper. 11) Transaero var det första privatiserade flygbolaget i Ryssland. De opererar i dagsläget enbart med västerländska flygplanstyperna Boeing 737 och 767. Transaero gör flygningar till flera städer i Ryssland och utlandet. Under 1990-talet led de ryska flygbolagen av minskad trafik, dåligt skötsel och finansiella svårigheter. Mot slutet av decenniet började situationen i sektorn att stabilisera sig. Framtiden för många av de små bolagen är fortfarande oviss och flera av dem kommer antagligen inte att överleva. Flera bolag har så få som två flygplan och ofta i ett dåligt skick. År 2001 hade de ryska flygbolagen en fortsatt ökande trend i både passagerar- och frakttrafiken, vilket ändå ger positiva förhoppningar för många av de ryska flygbolagen. 9)

8 Situationen för övriga länders flygbolag Det övergripande problemet för flygbolagen i Öst- och Centraleuropa är de omoderna sovjetiska flygplanen. Det ställs allt hårdare internationella krav på utrustning och miljöanpassande. Endast på ett fåtal av flygplanstyperna är det möjligt att uppgradera flygplanet till att passa kraven. Bolag får svårt att klara den stora ekonomiska påkostningen det innebär att byta ut en flygplansflotta. För Armenien är transportflyget den mest tillförlitliga länken till omvärlden. Landet saknar bra vägar och järnvägar för att nå omkringliggande länder. Landets regering sätter en hög prioritering på att flygkommunikationen skall fungera, eftersom den spelar en viktig roll i att bevara landets politiska och ekonomiska oberoende. Förutom av utländska flygbolag så hålls kommunikationslänken öppen av ett stort statsägt flygbolag, samt två privatägda. Det statsägda bolaget, Armenian Airlines, är den armeniska utsplittringen av det sovjetiska Aeroflot. De opererar sina linjer med åldersmässiga, ryska flygplanstyper. 9) LOT Polish Airlines är Polens största flygbolag. Det är ett gammalt bolag som grundades år För anpassningen till marknadsekonomi omvandlades bolaget 1992 till aktiebolag och aktierna började privatiseras LOT flyger inrikes, på större delen av Europa och även på vissa destinationer i övriga världen. Bolaget använder sig enbart av västerländska flygplan och bolaget ingår idag i Star Alliance, ett världsomspännande flygbolagsnätverk. LOT lider inte av det gamla kommunistiska styret på samma sätt som flera av Sovjetunionens gamla medlemsländer. Företaget kunde snabbt anpassas till marknadsekonomin och har idag helt rationaliserat bort de alltför omoderna flygplanen. 4) Slutdiskussion Den relativt stabila och systematiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa har främjats av betydande bistånd och nationella investeringar. Faktorer som; redan rådande fördelar, EU samarbete och kulturella förbindelser är sannolika att vidga skillnader mellan sydöstra Europa och forna Sovjetunionen. Transportsystemets geografiska utveckling kan komma att spegla denna brytning. Fördelen med den östeuropeiska flygmarknaden är att den har stor kapacitet att växa. I takt med en allt längre tid av stabilitet i ekonomin, kommer behovet av flygtransport att öka för affärsresor, turism och frakt. Det är idag många investerare som tävlar om att finna de mest lönsamma gödkalvarna, men även intresseområdena kommer att skifta allt eftersom utvecklingen sker framåt. De största problemen för de inhemska flygbolagen i regionen är de omoderna sovjetiska flygplanen. Förutom de höga driftkostnaderna och hindret med de internationella reglerna, så blir det problem att behålla passagerare som kräver bättre säkerhetsgarantier samt komfort. Bristen på bra start- och landningsbanor i vissa delar av regionen skärmar bort flygtrafiken i allt större utsträckning om de robusta sovjetiska

9 flygplanen försvinner. En hämmad kommunikationsmöjlighet med omvärlden kan påverka hela samhällsutvecklingen negativt. Flygindustrin i Öst- och Centraleuropa har genomgått en stor förändring de senaste femton åren och än är det mycket som behöver förbättras. Framtiden för flygplanstillverkningen i Östeuropa uppfattas som mycket oklar. Företagen har viss svårighet med nytillverkning av flygplanstyper, samt att få ut sina produkter på den västerländska marknaden. Mycket har förändrats i samband med privatiseringen av flygbolagen. Det har tyvärr funnits många lycksökare på marknaden, som inte har satsat på företagens bästa långtidsplaner utan letat snabba inkomster, vilket har varit ogynnsamt för flera flygbolag. Det finns ändå många starka nybildade flygbolag och allt eftersom de postkommunistiska effekterna försvinner borde det även öppna många möjligheter för kommande entreprenörer. Transport och kommunikationsmöjligheterna är mycket väsentliga för att sammankoppla Öst- och Centraleuropa med världens turism och affärsmarknader.

10 ORDLISTA By-pass förhållande (By-pass ratio) Förhållandet mellan den luftmängd som strömmar genom ytterhöljet hos en jetmotor med fläkt och den luftmängd som strömmar genom brännkamrarna. Tekniken gör att motorn genererar mer dragkraft och drar mindre bränsle. Förhållandet mäts vid maximal dragkraft hos stationär motor och omräknas till internationell standardatmosfär vid havsytans nivå. EFIS Electronic flight instrument system. Ett elektroniskt system för presentation av flyginstrument. EFIS kan t.ex. bestå av TV-liknande bildskärmar för presentation av flygläge och navigationsuppgifter. Fly-by-wire Styrsystem där pilotens styrkommandon överförs elektriskt till styrservon som med hjälp av datorer kontrollerar roderytornas utslag och läge. Fördelarna är förutom lättare flygplan även snabbare roderreaktioner och ökad manöverduglighet. Fly-by-wire-systemet gör att flygningen blir lugnare och mjukare, vilket gynnar komforten. Winglets Vingtipsfenor som hindrar det högre lufttrycket under vingen att ta sig runt vingspetsarna, öka motståndet och minska lyftkraften. Winglets gör vingen effektivare.

11 Källförteckning 1) Turnock, David. (2001). East Central Europe and the Former Soviet Union Environment and society: Arnold 2) Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (1998). Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Tjeckien förstärkning av anslutningsstrategin. [www dokument]. URL 3) ITPS. (2001). Östeuropa mot marknadsekonomi - Nya möjligheter för svensk handel? [www dokument]. URL. 4) Polish Airlines LOT (2004) [www dokument]. URL. 5) Expertrådet Sweden Trade Council. (2003). Marknadsplats Östersjön - Marknadsintroduktion Ryssland. [www dokument].url. ryssland.pdf 6) Svenska flygbolag. [www dokument]. URL 7) Endres, Gunter. (2002), Modern Commercial Aircraft: Salamander 8) Lind, Matts-Erik. (1999). The Flight Site Infosajten. [www dokument]. URL. 9) BISNIS Business Information Service for the Newely Independent States. (2004). [www dokument]. URL. 10) Aeroflot Russina Airlines. (2002) [www dokument]. URL. 11) Pulkovo. Saint-Petersburg. (2002). [www dokument]. URL. 12) Aviation Safety Network. (2003). [www dokument]. URL.

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Grönare resor för privatresan

Grönare resor för privatresan Grönare resor för privatresan Travellink AB Box 1108 Prästgårdsgatan 1 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-562 06 050 travellink@travellink.se www.travellink.se Vi finns representerade i Sverige, Norge, Danmark

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 236

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 236 Historia Flygtrafiktjänsten ABZ sid 236 ICAO International Civil Aviation Organisation Chicagokonventionen Undertecknad 7 december 1944 av 52 stater Trädde i kraft 4 april 1947 Reviderad vid 8 tillfällen,

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015 Star Alliance Samverkan inom flyget Kim Möller, SAS Bakgrund 1997: Skapandet av Star Alliance, världens första globala flygbolagsallians var ett visionärt

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN?

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? En studie av flygmarknadens segment Utredningen är utförd av konsulterna Matilda Orth och Florin Maican på uppdrag av Luftfartsstyrelsen Rapport 2008:2 Matilda

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Populära områden en översikt

Populära områden en översikt Köpguide: Turkiet Innehåll Varför Turkiet?... 3 Populära områden en översikt... 5 Istanbul... 5 Egeiska kusten... 5 Medelhavskusten... 5 Att köpa en fastighet... 7 Nyproduktion eller begagnat?... 7 Köpprocessen...

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma och Visby. Halmstad Stockholm City/Bromma. 3/6 11/8-13 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen. 22/12-13 6/4-14 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Flygplanskonstruktion för framtidens luftfart

Flygplanskonstruktion för framtidens luftfart Flygplanskonstruktion för framtidens luftfart Ulf Ringertz 1 Bakgrund och historik I början var flygplanens fart låg och det var fokus på att bygga lätt även om luftmotståndet blev högt bara för att komma

Läs mer

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det?

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Transnationella företag 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Definition Ett multinationellt företag(mnf): som äger eller kontrollerar produktion eller tjänster i minst två länder. Ett transnationellt

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS AIRBORNE SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS Medan flygets lågprisbolag erbjuder transport med minimal service tävlar andra bolag med att utveckla sina premiumklasser. Här erbjuds mer komfort och service under

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer