Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund"

Transkript

1 Titel: Flygindustrin i Östeuropa Författare: Jenny Näslund Övergången från planekonomi till marknadsekonomi kan medföra svåra och ödesdigra konkurrenssituationer för företag. När barriären mellan Öst- och Västeuropa föll, medförde det försäljningsproblem för de fornsovjetiska flygplanstillverkarna. De framgångsrika flygbolagen vill främst nyttja västerländska flygplan. Med anledning av bristande resurser och i Ryssland höga tullmurar är det många av de östeuropeiska flygbolagen som ändå fortfarande brukar de miljöfarliga sovjetiska flygplanen, med låg prestanda och dyr bränsleförbrukning. Flyget är det transportslag som internationellt sett ökar snabbast. Det sker en ständig teknikutveckling och omväxling i aktörerna på marknaden. I Sverige sker idag stora satsningar och snabba vändningar i flygindustrin. Uppmärksamhet riktas åt det forna Sovjetunionen och östra Centraleuropa, för flygningar med turister, affärsresor och frakt. Regionen har en gedigen flygbakgrund, flertalet flygplanstyper har utvecklats och stora flygbolag har dominerat marknaden. Detta var under ett kommunistisktstyre med planekonomi. Stora förändringar sker när marknadsekonomi ska införas och nya deltagare kan medverka. Många västerländska satsningar har gjorts för att få vara med och utveckla den nya marknaden. De ursprungliga företagen möter även svårigheter med att kunna utveckla sig som önskat. Stora problem är skillnaderna i de öster- och västerländska flygplanens operativa krav. Många av de historiskt stora giganterna i den östeuropeiska flygvärlden kan slås undan av internationella bestämmelser. Omstrukturering i organisationen Det har skett omfattande organisationsomvandlingar i de postkommunistiska Öst- och Centraleuropeiska länderna. Flertalet problem resulterande från det kommunistiska styret har begränsat möjligheterna för transportindustrin att utvecklas. Några exempel är undermålig teknologi, statens ovilja för personers fria rörlighet, tillkortakommande i transportindustrins organisation och uppbyggnad, samt obalans vid kapitalplacering. Det tar tid att korrigera de obalanser i det inhemska näringslivet som byggts upp under 50 års kommunistiskt styre. Sannolikt krävs det en lång omställningsprocess med enstaka tillbakagångar som en naturlig del av processen. Omstruktureringen av Öst och Centraleuropas ekonomi omfattas av flera viktiga åtgärder. Det handlar om en övergång från planekonomi till marknadsekonomi där man vill skapa en stabil ekonomi med sunda statsfinanser, kontrollerbar inflation och en konvertibel valuta. Det krävs att länderna eliminerar planläggningen för det centralstyrda ekonomiska systemet och dess administrerande institutioner. Statliga företag har privatiserats och konkurrensutsatts för att få bort en härskande stats ägande av medlen för produktion, transport och handel. Förutom behovet av konkurslagars utformning har även ett etablerande av en samlad

2 börs för aktiebolag ansetts nödvändig, samt banker som inte är styrda av staten. Det behöver införas ett effektivt skattesystem som avpassas med marknadsekonomin. Ytterligare en mycket viktig åtgärd är att möjliggöra internationell handel genom avskaffandet av det statliga export- och importmonopolet. 1, 2 ) Ett stort hot mot tillväxten är korruptionen och därför behövs utformandet av en fungerande rättsstat. Korruption skapar en rättsosäkerhet och förvränger förutsättningarna för ekonomisk verksamhet. Även den internationella handeln hämmas, vilket minskar inflödet av utländskt kapital. I förlängningen kan det få en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten samt välfärdsutvecklingen i regionen. 3) Konkurrensen Privatiseringen av den Öst- och Centraleuropeiska flygindustrin har inte flutit helt problemfritt. Man har försökt privatisera de flesta av de stora nationella transportföretagen och flygplatserna. Ett problem för flygbolagen har varit de oekonomiska flygplansflottorna. Medan styret var kommunistiskt bestod flottorna av sovjetiskt byggda flygplan. Det polska flygbolaget LOT Polish Airlines har gjort investeringar för att byta ut stora delar av flygplansflottan, vilket gav att de 1994 hade den mest moderna flygplansflottan i världen. 4) En annan lösning som många bolag har anammat är att leasa västerländska flygplan, men inte alla bolag har sett det som främsta prioritet att byta ut flygplanen. Lösningen har till stor del berott på företagets ekonomiska situation och krav på långsiktighet. Fördelarna med att byta till västerländska flygplanstyper var framförallt en ökad prestanda, komfort och bränsleeffektivitet samt möjligheten att minska behovet av markpersonal. Flygningarna i de Öst- och Centraleuropeiska länderna har ökat både från inhemska och internationella flygbolag. Ledande västerländska bolag har både ökat servicen på existerande rutter och startat nya inom regionen. Den ökade flygtrafiken har till stor del styrts av några marknadsaggressiva västliga flygbolag samt några regionala bolag, till exempel polska LOT, som har gjort stora satsningar för att behålla marknadsandelar. Rysslands största flygbolag Aeroflot har i snabb takt utvecklat deras kapacitet på fraktflyg. Aeroflot har även kunnat utnyttja sin dominanta position genom att utveckla en ny terminal vid Moskvas främsta flygplats, Sheremetyevo. 3) Expansionen och förbättringarna av faciliteterna vid de största Öst- och Centraleuropeiska flygplatserna har skett i en ansenlig skala med hjälp av västerländska investeringar. Storstäder, som Berlin, Prag, Budapest och Warszawa, konkurrerar om att bli regionens stora kommunikationsnav och västerländska finansiärer, byggbolag och serviceföretag tävlar likaledes om att erhålla viktiga kontrakt. 1)

3 Kommunikationen i dagens Ryssland I Ryssland finns det ca 30 stycken internationella flygplatser. Direktförbindelse till Sverige finns från Moskva och S:t Petersburg, med bland andra SAS. På grund av den bristfälliga infrastrukturen i många delar av landet och de stora avstånden, har flygtrafiken en viktig roll för godstransporteringen i Ryssland. I synnerhet för gods som 5, 6) inte är skrymmande, samt dyra och ömtåliga varor. Transnationella företag transporterar till 70 procent varorna med lastbil i Ryssland, 20 procent med järnväg och resten med främst flyg. De flesta varor kan levereras inom den europeiska delen av Ryssland inom 3-5 dagar med lastbil. Med järnväg tar samma sträcka minst en vecka. Floden Volga och Uralbergen är en naturlig gräns för hur långt det är möjligt att transportera gods med lastbil. Bortanför dessa platser tar järnväg eller flodtrafik vid. Det befintliga vägnätet i Ryssland är underutvecklat och behöver rustas upp. En alltmer ökad belastning på vägarna och minskat statligt stöd till vägunderhåll gör att vägarnas dåliga kvalitet ses som ett stort problem. Ytterligare ett stort bekymmer med det ryska transportsystemet är den odugliga interaktionen mellan de olika transportsätten. Godshanteringen i transportövergångar och byte av transportsätt leder ofta till stora förseningar. 5) Det kraftiga produktionsfallet i den ryska industrin har medfört en avsevärt minskad efterfrågan på transporttjänster. Under hela 1990-talet har alla typer av godstransporter i Ryssland fortsatt att minska. Dock har det under 2000-talets tre första år varit en positiv utveckling i den ryska ekonomin, vilket talar för en optimistisk framtid. Liberaliseringen av utrikeshandeln har lett till en påfallande ökning av de internationella transporterna. 5) Turismsituationen Efter kommunismens fall så har regionen upplevt en alltmer ökad turistindustri. I de Öst- och Centraleuropeiska länderna har det skett en snabb ökning av resebyråer och charterbolag. Utvecklingen med befolkningens ökade resande är dock både socialt och regionalt ojämn. I och med en långfristig förstärkning av levnadsstandarden och ekonomistabiliteten i de Öst- och Centraleuropeiska länderna, kommer allt fler hushåll att få en ökad mobilitet och tillgång till internationellt resande. Den största delen av turist- och genomfartstrafiken sker på ländernas vägar. Dock har det funnits ett behov av bättre och flexiblare transportmöjligheter inom regionen, viket gjorde att flertalet nya flygplatser togs i bruk under 1990-talet. De flesta flygplatserna var tidigare militära anläggningar. Exempel på det är Debrecen, en tidigare Sovjetisk militärbas, nu Ungerns näst största flygplats. Jämte egeninvesteringar och risktagande i existerande företag, har några nya operatörer etablerat sig. Det kan beskrivas som en hets bland investerare i flygindustrin, alla vill skapa det stora kommunikationsnavet i regionen. 5) Polen: 1992 färdigställdes en ny terminal i Warszawas internationella flygplats. En sammanslutning av företag från Tyskland, Italien, Storbritannien och USA samt

4 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arbetade för att den militära flygplatsen Modlin, i Mazowsze, skulle vara platsen för Öst- och Centraleuropas största flygplats och fungera som genomfart för Mellanöstern och Asien. 4) Balkan: Sofia har förts fram som ett potentiellt nav för regionen och det har planerats för att bygga en ny flygplats där. Bulgarien har dock redan två internationella flygplatser, Varna och Burgas, utvecklade speciellt för trafik med semesterresande till Svarta havet. Idag används de två flygplatserna främst till den förhållandevis knappa inrikestrafiken låg det totala passagerarantalet på inrikesresenärer, 39,6 passagerarkilometer och bara sju inrikeslinjer. 1) I Tjeckien har stora satsningar från British Aerospace givit en ny terminal vid Prags flygplats Ruzyne. Terminalen har en årlig kapacitet på 6,4 miljoner passagerare. 2) Flygplansproduktionen Det finns flera stora flygplanstillverkare i det forna Sovjetunionen Tupolev, Ilyushin, Yakovlev samt Antonov, som numera hör till Ukraina, är de mest kända. Genom trafikflygplanets historia har dessa bolag liknande den västerländska flygvärdens utveckling skapat flygplan för att underhålla det sovjetiska flygbehovet. Det har däremot varit ansenliga skillnader på de östeuropeiska flygplanens egenskaper, vilket har försvårat möjligheterna för integrering av den postkommunistiska flygplansindustrin med den västerländska. Turbojetmotorer introduceras för första gången Dessa gör det möjligt att börja använda jetdrivna trafikflygplan. De hade mycket bättre prestanda än de då snabbaste propellerplanen, det blev uppenbart att jetdriften var framtidens teknik. Boeing 707, Douglas DC-8 och Tupolev Tu-104 var de flygplan av den första generationen, som blev verkliga succéer. Det var dessa som gjorde att folk började i stort antal flyga med den nya generationens flygplan. Det sovjetiska planet hade sitt ursprung från jetbombaren Tupolev Tu-16 och saknade därför en del av de förfiningar som de västerländska passagerarflygplanen hade. 7) Under 1960-talet började jetmotorerna slå igenom i de mindre flygplansklasserna, och den andra generationens kort- till medeldistansflygplan kom ut på marknaden. Priserna på teknologin hade sjunkit, vilket gjorde det möjligt att konkurrera på det område där kolvmotordrivna plan tidigare dominerat. BAC 1-11, DC-9, Boeing 727 och 737, Tupolev Tu-134 och Tu-154 var de mest kända representanterna för generation två, och de blev populära. Tupolevs Tu-134 var ryssarnas andra kort- och medeldistansplan och utvecklades ur Tu-124, en kortare version av Tu-104. Förbättringarna som infördes på den nya versionen var motorer på bakkroppen istället för i vingroten, bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning och högre marschfart. Kabinen rymmer 84 passagerare i ren turistklassmöblering. År 1967 sattes det här planet i trafik för Aeroflot. Typen blev populär och användes även av andra flygbolag inom östblocket. 8)

5 Tu-154 konstruerades under 60-talet för medellånga distanser med större passagerarkapacitet än Tu-134. Designen blev liknande de västerländska konkurrenterna Hawker Siddeley Trident och Boeing 727 med tre motorer i stjärtpartiet. De dåliga sovjetiska start- och landningsbanorna krävde dock en större motorstyrka på de opererande flygplanen. Sovjetiska flygplan är vanligen konstruerade med fler hjulpar och mindre ömtåliga motorer som har större motorstyrka. På detta sätt klarar flygplanen påfrestningar bättre, men de är katastrofala miljömässigt, både med tanke på buller och på förorening. Flygplanen är följaktligen inte heller bränsleekonomiska att operera. Nya versioner av Tu-154 utvecklades, med större kabin, bättre säkerhet och bättre prestanda. Modellen blev en succé med 1000 tillverkade flygplan, och finns idag fortfarande kvar i produktion. 7) Under 1970-talet presenterades bredbukiga flygplan som banade väg för lågprisflyget, ett plan med två mittgångar och stor passagerarkapacitet. De blev möjliga genom utvecklandet av motorer med mycket bättre effektuttag. Den tredje generationens flygplan kan ta 250 till 400 passagerare, vilket gjorde att priset på flygbiljetterna kunde sänkas. Flygresandet ökade och trafikflygplanen från den här tiden beställdes i stort antal av flygbolagen. En viss backning skedde i samband med oljekrisen. Intresset för de nya "jumbojet"-planen svalnade de ansågs dra för mycket bränsle. Utvecklingen vände emellertid och modellerna fortsätter att vara populära. De mest kända trafikflygplanen från den här tiden är Boeing 747, Lockheed L-1011, DC-10 och Ilyushin IL-86. 8) Ilyushin IL-86 är ett sovjetiskt flygplan med någorlunda bra prestanda och en robust konstruktion. År 1971 inleddes projekt IL-86 av Aeroflots beställning på ett bredbukigt flygplan med en kapacitet liknande Boeing 747. Ilyushin vann ordern över Tupolev och Yakovlev. Resultatet blev ett flygplan med världens bästa säkerhetsstatistik i klassen. Totalt tillverkades ca 120 stycken IL-86, som under Sovjettiden användes av Aeroflot, övriga flygbolag använde istället mindre modeller. IL-86 har en förhållandevis hög bränslekonsumtion och med en räckvidd tillräcklig för kort- till medeldistanstrafik. Flygplanet har inte fått något genomslag i västvärlden, likt andra ryska flygplan. Med undantag för China Xinjiang Airlines är det idag endast de större östeuropeiska bolagen som använder den stora flygplansmodellen. 7) Dagens generation av trafikflygplan, generation fyra, kännetecknas av användandet av elektriska styrsystem (fly-by-wire), EFIS-cockpit (Electronic Flight Instrument System), och bränslesnålare motorer med högt by-pass förhållande. Datorteknologin medförde både bättre komfort och en högre säkerhet. Boeing 767, Airbus A310/320, Tupolev Tu-204 och Ilyushin IL-96 blev de mest kända representanterna för den senaste tekniken. Den nya flygelektroniken gav en del problem för de västerländska flygplanstillverkarna. Projekten stressades fram och en del barnsjukdomar orsakade haverier i början. När sedan modifieringar gjorts övervanns dessa, och säkerheten blev ansedd som god. Ilyushin och Tupolev hade dock inte samma tidspress vid tillverkningen och fick därför förtjänst genom att varken Tu-204 eller IL-96 varit inblandade i några haverier med personskador, sedan typerna kom i luften 1988/89. 8) Tupolev Tu-204 blev det första ryska elektroniskt styrda flygplanstypen för passagerartrafik. Det utvecklades under början av 80-talet som en ersättare för den äldre Tu-154. Det var Aeroflot som ville ha ett modernare och mer ekonomiskt

6 trafikflygplan, och det blev Tupolev som fick ansvaret för projektet. Tupolev Tu-204 designades med winglets och ett fly-by-wire-system, samt EFIS-cockpit. Designen i cockpit har utformats för att tillfullo understödja piloternas arbete och avioniken var även den hypermodern. 7) Det finns olika versioner av Tu-204. Ungefär samtidigt som de första serietillverkade Tu-204 började rullas ut från fabriken föll östblocket samman. Tupolev insåg tidigt att det var dags att börja sälja till västerländska flygbolag. För att kunna göra denna inbrytning på en ny marknad, beslöt man att satsa på att sälja två olika versioner av Tu En rysk version och en västerländsk version, där flygplanen har olika motorer och avionik. De ryska flygfälten hade sådan standard att motorerna krävde en mer robust konstruktion, medan man här i väst är mer intresserade av finlir och bästa prestanda. Tupolev valde att utrusta den västerländska Tu-204 med brittiska Rolls Royce motorer. Fördelen med denna motor var att den dels användes av de flesta bolag som opererade Boeing 757, den var dessutom välbeprövad och hade ett gott rykte. Orsaken är att flygbolag utanför östländerna ska kunna serva planet enkelt och lättare kunna få tag i teknisk kunnig personal, vilket kräver komponenter av typer de redan nyttjar. Den rysktillverkade avioniken var visserligen alldeles utmärkt, men eftersom den inte alls fanns i västerländska trafikflygplan, beslöt man att utrusta den nya västerländska Tu- 204 med amerikansk utrustning inne i cockpit. Det nya flygplanet presenterades för allmänheten år 1992 och satsningen på modellen var lyckad. Nya och förbättrade versioner av Tu-204 har utvecklats både för den väst- och österländska marknaden. 8) Ilyushin IL-96 är en utveckling av IL-86. Aeroflot var intresserad av ett flygplan mer lämpat för långdistanstrafik. Resultatet blev ett flygplan med lägre bränsleförbrukning, bättre aerodynamik, fly-by-wire-system och EFIS i cockpit. När barriären mot väst försvann ville även Ilyushin bredda sig mot den nya marknaden och utvecklade en västanpassad version av IL-96. Den var större och hade kraftigare amerikanska Pratt & Whitney motorer. Både för reglage och avionik valdes samma utrustning som i Boeing Styrsystem och kabininteriör fortsatte däremot att vara samma som i den ryskanpassade versionen av flygplanet. IL-96 har goda prestanda kombinerat med en driftsäkerhet. 7) Det forna Östblocket har kunnat hålla sig självförsörjande på flygplan. Flygplanen var anpassade till regionens behov och även om de inte var optimerade ekonomiskt kunde staten hålla hela flygindustrin igång. Problemen är nu när de privatiserade flygbolagen behöver en lönande ekonomi i företaget. Många flygbolag söker sig till de modernare västerländska flygplanstyperna. Rysslands dilemma: flygbolag och flygtillverkning I Ryssland är flygindustrin ett stort problemområde. Man vill behålla den inhemska flygplanstillverkningen, men man måste även ordna så att flygbolag kan fungera ekonomiskt och utvecklas. Enligt State Civil Aviation Authority (GSGA) bestod den ryska flygplansflottan av 6014 stycken flygplan i oktober Av dessa var bara 46

7 stycken av utländsk härkomst och 27 stycken moderna ryska flygplanstyper (IL-96, TU-204 och AN-38). De ryska flygbolagen beräknas således förnya en tredjedel av sina åldrande flygplansflottor inom de närmsta fem åren. Många av flygbolagen skulle föredra att köpa eller leasa Boeing eller Airbus flygplan, men hindras att göra så av höga tullmurar. Majoriteten av dagens ryska flygplansflotta uppfyller inte internationella standards och skulle behöva uppgraderas eller bytas ut. Allt hårdare krav på säkerhetsutrustning, såsom antikollisionssystem, samt striktare regler för bullerstörning och utsläpp kommer att underkänna stora delar av flygplansflottan. De ryska tillverkarna har problem med att producera flygplan som möter de internationella kraven, vilket är ett stort hot mot den nationella flygindustrins överlevnad. Med statliga bidrag till de nationella flygplanstillverkarna har det försökts att få igång produktionen av moderna marknadsattraktiva flygplan. Tullmurarna är satta för att flygbolagen ska nedprioritera utländska flygplan och därmed skydda de nationella intressena. Myndigheterna menar däremot att den beskyddarverksamheten inte kan fortsätta om inte den ryska flygtillverkningen når några framgångar. 9) Det största ryska flygbolaget är Aeroflot - Russian airlines, ett av världens största flygbolag med linjer till drygt 100 destinationer och ett femtiotal olika länder. Aeroflot bildades år 1923 och ombildades till aktiebolag år Man beslöt att behålla den gamla symbolen för Sovjetunionen, hammaren och skäran, i sin logotyp. Den ryska staten äger 51 procent av Aeroflots aktier och den resterande delen innehas av stora ryska och västerländska investeringsbolag samt individuella intressenter. Aeroflot har haft ett dåligt rykte om säkerheten på deras flygningar, vilket man blev tvungna att åtgärda som vinstdrivande företag. Kravet att hålla internationell standard och nya flygplan förefaller ha hjälpt undan problemet. De klagomål man idag kan höra från svenska kunder om resorna är angående servicen och de ryska passagerarnas ovilja att lyda det internationella rökförbudet. 10) Det näst största flygbolaget i Ryssland, om man räknar i antal passagerare, är Pulkovo. Med huvudkontor i S:t Petersburg integrerar företaget rörelserna flygbolag och flygplats. Flygbolaget Pulkovo har förutom inrikestrafik många linjer som sträcker sig internationellt, bland annat till Stockholm och Köpenhamn. De flyger alla linjer med ryska flygplanstyper. 11) Transaero var det första privatiserade flygbolaget i Ryssland. De opererar i dagsläget enbart med västerländska flygplanstyperna Boeing 737 och 767. Transaero gör flygningar till flera städer i Ryssland och utlandet. Under 1990-talet led de ryska flygbolagen av minskad trafik, dåligt skötsel och finansiella svårigheter. Mot slutet av decenniet började situationen i sektorn att stabilisera sig. Framtiden för många av de små bolagen är fortfarande oviss och flera av dem kommer antagligen inte att överleva. Flera bolag har så få som två flygplan och ofta i ett dåligt skick. År 2001 hade de ryska flygbolagen en fortsatt ökande trend i både passagerar- och frakttrafiken, vilket ändå ger positiva förhoppningar för många av de ryska flygbolagen. 9)

8 Situationen för övriga länders flygbolag Det övergripande problemet för flygbolagen i Öst- och Centraleuropa är de omoderna sovjetiska flygplanen. Det ställs allt hårdare internationella krav på utrustning och miljöanpassande. Endast på ett fåtal av flygplanstyperna är det möjligt att uppgradera flygplanet till att passa kraven. Bolag får svårt att klara den stora ekonomiska påkostningen det innebär att byta ut en flygplansflotta. För Armenien är transportflyget den mest tillförlitliga länken till omvärlden. Landet saknar bra vägar och järnvägar för att nå omkringliggande länder. Landets regering sätter en hög prioritering på att flygkommunikationen skall fungera, eftersom den spelar en viktig roll i att bevara landets politiska och ekonomiska oberoende. Förutom av utländska flygbolag så hålls kommunikationslänken öppen av ett stort statsägt flygbolag, samt två privatägda. Det statsägda bolaget, Armenian Airlines, är den armeniska utsplittringen av det sovjetiska Aeroflot. De opererar sina linjer med åldersmässiga, ryska flygplanstyper. 9) LOT Polish Airlines är Polens största flygbolag. Det är ett gammalt bolag som grundades år För anpassningen till marknadsekonomi omvandlades bolaget 1992 till aktiebolag och aktierna började privatiseras LOT flyger inrikes, på större delen av Europa och även på vissa destinationer i övriga världen. Bolaget använder sig enbart av västerländska flygplan och bolaget ingår idag i Star Alliance, ett världsomspännande flygbolagsnätverk. LOT lider inte av det gamla kommunistiska styret på samma sätt som flera av Sovjetunionens gamla medlemsländer. Företaget kunde snabbt anpassas till marknadsekonomin och har idag helt rationaliserat bort de alltför omoderna flygplanen. 4) Slutdiskussion Den relativt stabila och systematiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa har främjats av betydande bistånd och nationella investeringar. Faktorer som; redan rådande fördelar, EU samarbete och kulturella förbindelser är sannolika att vidga skillnader mellan sydöstra Europa och forna Sovjetunionen. Transportsystemets geografiska utveckling kan komma att spegla denna brytning. Fördelen med den östeuropeiska flygmarknaden är att den har stor kapacitet att växa. I takt med en allt längre tid av stabilitet i ekonomin, kommer behovet av flygtransport att öka för affärsresor, turism och frakt. Det är idag många investerare som tävlar om att finna de mest lönsamma gödkalvarna, men även intresseområdena kommer att skifta allt eftersom utvecklingen sker framåt. De största problemen för de inhemska flygbolagen i regionen är de omoderna sovjetiska flygplanen. Förutom de höga driftkostnaderna och hindret med de internationella reglerna, så blir det problem att behålla passagerare som kräver bättre säkerhetsgarantier samt komfort. Bristen på bra start- och landningsbanor i vissa delar av regionen skärmar bort flygtrafiken i allt större utsträckning om de robusta sovjetiska

9 flygplanen försvinner. En hämmad kommunikationsmöjlighet med omvärlden kan påverka hela samhällsutvecklingen negativt. Flygindustrin i Öst- och Centraleuropa har genomgått en stor förändring de senaste femton åren och än är det mycket som behöver förbättras. Framtiden för flygplanstillverkningen i Östeuropa uppfattas som mycket oklar. Företagen har viss svårighet med nytillverkning av flygplanstyper, samt att få ut sina produkter på den västerländska marknaden. Mycket har förändrats i samband med privatiseringen av flygbolagen. Det har tyvärr funnits många lycksökare på marknaden, som inte har satsat på företagens bästa långtidsplaner utan letat snabba inkomster, vilket har varit ogynnsamt för flera flygbolag. Det finns ändå många starka nybildade flygbolag och allt eftersom de postkommunistiska effekterna försvinner borde det även öppna många möjligheter för kommande entreprenörer. Transport och kommunikationsmöjligheterna är mycket väsentliga för att sammankoppla Öst- och Centraleuropa med världens turism och affärsmarknader.

10 ORDLISTA By-pass förhållande (By-pass ratio) Förhållandet mellan den luftmängd som strömmar genom ytterhöljet hos en jetmotor med fläkt och den luftmängd som strömmar genom brännkamrarna. Tekniken gör att motorn genererar mer dragkraft och drar mindre bränsle. Förhållandet mäts vid maximal dragkraft hos stationär motor och omräknas till internationell standardatmosfär vid havsytans nivå. EFIS Electronic flight instrument system. Ett elektroniskt system för presentation av flyginstrument. EFIS kan t.ex. bestå av TV-liknande bildskärmar för presentation av flygläge och navigationsuppgifter. Fly-by-wire Styrsystem där pilotens styrkommandon överförs elektriskt till styrservon som med hjälp av datorer kontrollerar roderytornas utslag och läge. Fördelarna är förutom lättare flygplan även snabbare roderreaktioner och ökad manöverduglighet. Fly-by-wire-systemet gör att flygningen blir lugnare och mjukare, vilket gynnar komforten. Winglets Vingtipsfenor som hindrar det högre lufttrycket under vingen att ta sig runt vingspetsarna, öka motståndet och minska lyftkraften. Winglets gör vingen effektivare.

11 Källförteckning 1) Turnock, David. (2001). East Central Europe and the Former Soviet Union Environment and society: Arnold 2) Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (1998). Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Tjeckien förstärkning av anslutningsstrategin. [www dokument]. URL 3) ITPS. (2001). Östeuropa mot marknadsekonomi - Nya möjligheter för svensk handel? [www dokument]. URL. 4) Polish Airlines LOT (2004) [www dokument]. URL. 5) Expertrådet Sweden Trade Council. (2003). Marknadsplats Östersjön - Marknadsintroduktion Ryssland. [www dokument].url. ryssland.pdf 6) Svenska flygbolag. [www dokument]. URL 7) Endres, Gunter. (2002), Modern Commercial Aircraft: Salamander 8) Lind, Matts-Erik. (1999). The Flight Site Infosajten. [www dokument]. URL. 9) BISNIS Business Information Service for the Newely Independent States. (2004). [www dokument]. URL. 10) Aeroflot Russina Airlines. (2002) [www dokument]. URL. 11) Pulkovo. Saint-Petersburg. (2002). [www dokument]. URL. 12) Aviation Safety Network. (2003). [www dokument]. URL.

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist Ingress: Norwegian är ett flygbolag i lågprissegmentet som de senaste åren haft en konstant hög tillväxt men med uteblivna resultat. Företaget gör enorma investeringar i en bransch med ökad konkurrens

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering Källa: Abdelghany & Abdelghany (2) 25-9-7 Tobias Andersson Granberg 2 SAS Scandinavian Airlines Koncernens resultaträkning 25-9-7 Tobias Andersson Granberg 3 Fleet Planning

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: Lördag 30 augusti 2014 Tid: 8-12 Hjälpmedel: Räknedosor som ej kan lagra text, alt. med tömda minnen, är tillåtna. Inga andra hjälpmedel. Antal uppgifter:

Läs mer

Grönare resor för privatresan

Grönare resor för privatresan Grönare resor för privatresan Travellink AB Box 1108 Prästgårdsgatan 1 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-562 06 050 travellink@travellink.se www.travellink.se Vi finns representerade i Sverige, Norge, Danmark

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt Nr. 3 ADELÖVSBLADET vecka 10-15 2011 Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer 2. Reportage 3. Korta notiser om allt 4. Roliga historier, korsord

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:20 Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission (SHK) Board of Accident

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen Norway Moscow Belarus, Ukraine Odessa Italy Athens är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen korridoren Slutresultat Initiativet till en korridor togs 1998 i ett

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Planering av flygtrafik Fö 6: Flygbolag Ekonomiska strategier och styrning Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2014-09-16 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget?

Läs mer

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015 Star Alliance Samverkan inom flyget Kim Möller, SAS Bakgrund 1997: Skapandet av Star Alliance, världens första globala flygbolagsallians var ett visionärt

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 236

Historia. Flygtrafiktjänsten. ABZ sid 236 Historia Flygtrafiktjänsten ABZ sid 236 ICAO International Civil Aviation Organisation Chicagokonventionen Undertecknad 7 december 1944 av 52 stater Trädde i kraft 4 april 1947 Reviderad vid 8 tillfällen,

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN?

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? En studie av flygmarknadens segment Utredningen är utförd av konsulterna Matilda Orth och Florin Maican på uppdrag av Luftfartsstyrelsen Rapport 2008:2 Matilda

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG Sigyn Jangskog i hennes kontor. ARLANDA Tidigt på morgonen, strax innan 06:00 når jag Kalmar flygplats. Ungefär 30 minuter senare kommer ett flygplan lyfta

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet 1 (7) 2011-11-28 Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

KLM Fokker F.XXII PH AJQ kraschade nära Schiphol på 14 Juli, 1935. Situation Plane Passagerare Station

KLM Fokker F.XXII PH AJQ kraschade nära Schiphol på 14 Juli, 1935. Situation Plane Passagerare Station Wagtail kraschar på Schiphol KLM Fokker F.XXII PH AJQ kraschade nära Schiphol på 14 Juli, 1935 Situation Plane Passagerare Station Olyckan med Wagtail Strax efter starten på flygplatsen kraschade Wagtail

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Populära områden en översikt

Populära områden en översikt Köpguide: Turkiet Innehåll Varför Turkiet?... 3 Populära områden en översikt... 5 Istanbul... 5 Egeiska kusten... 5 Medelhavskusten... 5 Att köpa en fastighet... 7 Nyproduktion eller begagnat?... 7 Köpprocessen...

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer