Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag."

Transkript

1 Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta i turismen. Ett av de dokument som berör funktionshindrades rättigheter inom resandet är Europeiska Rådets rekommendation från Ministerrådet (2006). Dokumentet pekar ut mål för medlemsstaterna för att tillerkänna funktionshindrades rättigheter och deras fulla deltagande i samhällslivet. Åtgärdsplanen syftar till att förbättra livskvalitén för personer med funktionsnedsättningar i Europa under perioden Åtgärdslinje nr 7 refererar direkt till transporter och resande. I enlighet med detta dokument, skall den huvudsakliga inriktningen på åtgärder vara följande: 1. Att förbättra deltagandet för personer med funktionsnedsättning i samhället genom att förverkliga målen för tillgängliga transporter 2. Att säkerställa att de policies för tillgängliga transporter som implementeras tar hänsyn till behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar och -begränsningar. 3. Att stödja tillgängligheten i befintliga transportsystem för personer med funktionsnedsättning, och att säkerställa tillgängligheten i alla nya transporttjänster och relaterad infrastruktur. 4. Att stödja implementeringen av principerna för universell utformning inom transportsektorn.

2 Punkt 3.7 pekar ut särskilda krav på medlemsstaterna att ta målen för fullt tillgängliga transportmedel i beaktande. När det gäller de som organiserar turism, skall särskild uppmärksamhet ägnas åt följande förhållanden: 1. Att erbjuda obligatorisk utbildning för personer inom transporttjänster när det gäller tillgänglighetsrelaterade frågor, både hos offentliga som privata aktörer. 2. Att marknadsföra och uppmuntra privata transportaktörer att tillhandahålla tjänster tillgängliga för alla. 3. Att säkerställa att information i offentlig kollektivtrafik görs så tillgänglig som möjligt i olika format och genom olika kommunikationssystem för att tillmötesgå behoven hos personer med olika funktionsnedsättningar. 4. Att säkerställa att servicedjur som ledarhundar som arbetar för personer med funktionsnedsättning tas emot i offentlig kollektivtrafik. 5. Att säkerställa och skydda att parkeringsmöjligheter tillhandahålls för personer med rörelsenedsättning. 6. Att säkerställa att transportsäkerhet och utrymningsrutiner inte skapar ytterligare ojämlika förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. FLYGTRANSPORTER Dokumentet som regulerar frågor rörande flygtransporter är Europeiska parlamentets och Rådets EC 1107/2006 från 5 juli 2006, som berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning och personer med rörelsenedsättning vid resor med flyg. Detta dokument innehåller regler som: Skyldigheten att erbjuda bekväma resemöjligheter för alla passagerare the (1) Förbud att behandla personer med funktionsnedsättning på avvikande sätt, utöver skäl som grundas i säkerhet (2) Möjligheten att få assistans utan tillkommande kostnader (4) Territoriell tillämpning av regler och standardåtgärder på varje flygplats inom den europeiska unionen. (5)

3 Tillgänglighet på nya flygplatser och terminaler (11) Information i alternativa format (13) När man organiserar en flygresa för en person med funktionsnedsättning, är det bra att känna till deras rättigheter och att begära från flygplatser och bolag att följande skyldigheter skall uppfyllas: Annex I till Europeiska parlamentets förordning som beskriver den typ av assistans en person med funktionsnedsättning kan erhålla på en flygplats. Markpersonalens skyldigheter: Markpersonalen är skyldig att förse personer med funktionsnedsättning rätt att efterfråga assistans inom avgränsade områden i och utanför terminalbyggnaden. Markpersonalen skall underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta sig till check-in-diskar, att genomföra check-in och registrera bagage, att ta sig från check-in disken till flygplanet via passkontroll, tull och säkerhetskontroller. Markpersonalen skall också hjälpa personer med funktionsnedsättning att ta sig ombord på flygplanet, med lyftutrustningar, rullstolar eller annan nödvändig assistans som är lämplig. En person med funktionsnedsättning skall också kunna räkna med assistans när man skall ta sig av flygplanet till bagagehallen och ta emot bagage, vid tull och inresekontroller, att ta sig från bagagehall till avsedda platser, och att nå anslutande flyg vid transitsituationer. Passagerare skall också få assistans för att använda toalettutrymmen när så är påkallat. Markpersonalen är också ansvarig för att hantera all nödvändiga hjälpmedel inräknat utrustning som elektriska rullstolar, förutsatt att besked därom har lämnats senast 48 timmar i förväg och att nödvändigt utrymme för dessa finns ombord på planet. Flygbolagens och besättningens ansvar Flygplansbesättningen är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att ordna så att placeringen för att möta behoven hos kunder med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga, utifrån efterfrågan, tillgång på platser och säkerhetsbestämmelser.

4 . Flygplatsbesättnings skall erbjuda assistans för förflyttning till toaletten när så efterfrågas. När en person med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga har en egen assistent, skall flygbolaget göra alla rimliga förberedelser för att se till att denne kan sitta nära personen med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga. Erkända ledar- eller servicehundar är tillåtna att ledsaga en person med funktionsnedsättning under hela resan. Det är för övrigt värt att notera att frågan att ha med assisterande hundar i kabinen är en fråga för nationell lagstiftning. Utöver medicinsk utrustning är det inte tillåtet att ha med två hjälpmedel per person med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Flygbolaget är skyldiga att kommunicera all information om flygningen i tillgängliga format. Ansvar gällande utbildning för markpersonal Flygbolag och flygplatser skall försäkra att all sin personal, inklusive dem som är anställda av underleverantörer, kan tillhandahålla direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörelseförmåga och att de har kunskap om hur man möter dessas behov. All personal som arbetar på flygplatsen och har direktkontakt med passagerare med funktionsnedsättning skall genomgå utbildning om likabehandling av personer med funktionsnedsättning och utbildning om funktionsnedsättningar. JÄRNVÄGSTRANSPORT Det regelverk som reglerar järnvägstransporter och resor av personer med funktionsnedsättning, är EU förordningen EC 1371/2007 från Europeiska Parlamentet och Rådets meddelande av den 23 oktober 2007 om tågpassagerares rättigheter och skyldigheter.

5 Personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet skall, oavsett funktionsförmåga, ålder eller annat skäl, ha samma möjligheter till tågresande som andra medborgare. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid det faktum att personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga skall förses med information om tillgängligheten till tågservice, fordon och service ombord. För att tillgodose bästa information om förseningar till passagerare med kognitiva funktionsnedsättningar skall både visuella och audiotiva system användas. Personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet skall ha möjlighet att köpa biljetter ombord på tågen utan extra kostnader. Detta dokument reglerar, bland annat, frågor som rör ledarhundar. Personer med funktionsnedsättning har garanterats rätten att använda publika lokaler och platser med ledarhund. En person med funktionsnedsättning och deras ledarhund har rätt att komma in i alla publika utrymme, undantaget religiösa byggnader. Detta är också applicerbart på alla typer av transportmedel på räls, väg, i luft och på vatten och andra typer av kollektivtrafik.

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

Golden Airs allmänna resevillkor*

Golden Airs allmänna resevillkor* Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

SÄRSKILDA RESEVILLKOR SÄRSKILDA RESEVILLKOR 1. Evenemangsbiljetter och entrébiljetter 1.a Evenemangsbiljetter och entrébiljetter är ej återbetalningsbara eller ombokningsbara. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2014 Elisabeth Svantesson Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11647/02/SV/Slutlig WP 66 Yttrande 6/2002 om överlämnande av information ur flygbolagens passagerarlistor och övriga upplysningar till USA Antaget den 24 oktober

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer