Flygfraktens betydelse för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygfraktens betydelse för näringslivet"

Transkript

1 Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium den 5:e maj 2011: Flygfraktens betydelse för näringslivet Bakgrund och syfte med seminariet I många internationella studier klarar sig Stockholmsregionen utmärkt i konkurrensen med andra regioner i världen. Ett undantag är den internationella tillgängligheten där bedömningen ofta är svagare än för andra jämförbara regioner. Hur ligger Stockholm till när det gäller flygfrakten? Syftet med temat Flygfraktens betydelse för näringslivet är att lyfta upp och diskutera följande frågeställningar: Vilken betydelse har flygfrakten för Stockholmsregionens utveckling? Hur arbetar Arlanda med att stärka sitt utbud av internationella flygfraktlinjer? Flygfrakten som en konkurrensfördel Talare under seminariet var Björn Ragnebrink, och Karsten Bjärbo,. Björn talade om hur marknaden för flygfrakt har utvecklats sedan 1920-talet och hur branschen ser ut idag. Björn berättade också om vilka drivkrafter och utmaningar som präglar den vidare utvecklingen. Karsten talade om Arlandas strategiska satsning på flygfrakt samt vilka åtgärder som vidtagits för att främja utvecklingen av flygfrakt i Sverige. Flygfraktens utveckling Flygfraktens utveckling sitter väl ihop med den ekonomiska tillväxten i stort och har utvecklats mycket under kort tid tillsammans med hela flygbranschen. Branschen har utvecklats snabbt och logistik spelar en allt större roll på marknaden. Produktionsstyrning i form av just-in-time har haft en stor inverkan på flygfraktmarknaden. Time to market har också på kort tid blivit viktigare eftersom den snabba produktutvecklingen innebär att tillverkarna under en allt kortare tid gör vinst på sina produkter. Många större bolag har idag ett helhetsgrepp på sina transporter och logistik och använder sig av sjötransporter som är billigare till stora och planerade volymer och toppar sedan med flygfrakt som är ett dyrare alternativ. 1 (5)

2 Aktörer inom flygfrakten Den traditionella flygfraktsmarknaden utgörs av flygfraktbolag som har en speditör som mellanhand mellan dem själva och industrin. Speditören förmedlar och tar kommission för alla affärer mellan industrin och flygfrakten. Denna position utnyttjas ibland för att motverka direktkontakt mellan de två aktörerna. Speditören har dock ett värde genom sin kunskap och stora kontaktnät över flera transportslag och kan därmed säkerställa transporter över hela transportkedjan, inte bara flygfrakten. På 1970-talet skedde en stor förändring av marknaden i och med att FedEx bildades som utgjorde en ny aktör på flygfraktmarknaden med en ny affärsidé. De skapade ett nytt segment, expressbolagen. Expressbolagen utgör en speciell marknad genom att de tar kontroll över hela logistikkedjan och inte använder sig av några mellanhänder. Expressbolagen växter nästan dubbelt så snabbt som traditionella flygfraktsbolag och har ca 10 gånger så stor lönsamhet. En svårighet för de traditionella bolagen är prispressen och att kunderna snabbt kan ändra rutter om ett billigare alternativ finns. En annan utmaning är svårigheten att ta investeringsbeslut på grund av bristfälliga beslutsunderlag och höga kostnader. En interkontinental flight kostar runt 2 miljoner och minimiantalet är två stycken per vecka. Investeringsbeslut tas därför ofta på magkänsla och flockbeteende är vanligt där många väljer att följa med strömmen vid beslut. Flygfraktsstatisktiken är bristfällig vilket gör det svårt att följa upp utvecklingen samtidigt som investeringsbesluts försvåras. Eftersom beslutsunderlagen blir svaga leder det ofta till att beslut om flygfrakt tas på magkänsla. Utmaningar En stor utmaning för flygfrakten är avsaknaden av korrekt flygfraktstatistik vilket gör det svårt att följa upp utvecklingen. De siffror som finns för antal ton är tveksamma och även uppgett innehåll i flygfrakterna stämmer heller inte alltid. Ett skäl till den felaktiga informationen är att frakter märks upp fel på fraktsedeln. Exempelvis så kan en frakt märkas med truckning som transportsätt då den truckas med lastbil till frakthubbar på kontinenten för att sedan lastas om till flygfrakt. En del i utvecklingen av flygfrakten är att den börjar ses som en commodity, och att marginalerna är betydligt lägre nu än tidigare. Digitaliseringen driver på flygfraktsbranschen som följd av att fler handlar varor på internet som ska fraktas. Det är dock expressbolagen som är de största vinnarna på en ökad digitalisering och kan erbjuda kringtjänster i form av exempelvis paketspårning. Flygfraktsmarknadens tillväxt Tillväxten ser bra ut överlag men i Europa är den något långsammare. En utmaning är att mycket flygfrakt går från Kina och Asien till Europa, men att det är svårt att få upp volymerna på tillbakavägen. I något fall har bolag sålt volymer för endast bränslekostnaden för att ha råd att flyga tillbaka planen. Just bränslekostnaderna påverkar flygfrakten mycket trots att nya flygplan är betydligt mer bränslesnåla än tidigare. Återhämtningen efter den senaste ekonomiska krisen tillsammans med ledtiden att få fram nya flygplan gör att många flygplan kommer att levereras under 2011 och Det riskerar att driva upp kapaciteten på marknaden och därmed göra det svårare att göra vinst. 2 (5)

3 I Sverige finns gynnsamma förhållanden för flygfrakt tack vare den starka exportindustrin där Ericsson är en stark aktör. En oro finns dock för att stora exportörer flyttar sina lager utomlands. Satsningar på flygfrakt i Sverige År 2005 började man på Arlanda att arbeta med att ta fram en strategi för flygfrakt. Fram till dess hade tillväxten skett helt organiskt. Det man beslutade var att centralisera marknadsföringen av flygfrakten och att satsa på marknadsföring av hela Sverige som en marknad för flygfrakt. Som en del i detta arbete uppvaktades bolag i Asien för att uppmärksamma dem på den nya satsningen. Dessa bolag var sedan tidigare tveksamma till Sverige på grund av att de inte trodde att Sverige skulle klara av en framtida kapacitetsökning. Det som främst intresserade dem är att Sverige och Stockholm erbjuder den kortaste vägen till och från Asien i jämförelse med andra Europeiska städer. För att utveckla flygfrakten på Arlanda krävs större fraktvolymer till Stockholm. Mycket frakt går idag via Frankfurt och många bolag tvekar då att välja en annan väg. Tveksamheten finns trots att det ofta kan vara effektivare att köra upp frakt till Arlanda och flyga därifrån tack vare det fördelaktiga geografiska läget. I dagsläget finns det tre flygplatser i Sverige som satsar på flygfrakt; Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler flygplatser är intresserade men att inte fler satsar beror på att det krävs stora investeringar för att klara av de krav som ställs för att de stora fraktflygplanen ska kunna tas emot. Slutsatser Flygfraktens lönsamhet varierar mellan dess aktörer Flygfraktsbranschens lönsamhet mellan dess aktörer varierar stort där speditörer och expressbolag är de stora vinnarna. Speditörerna har en stark maktposition och motverkar till viss del transparens och direktkontakt mellan industri och flygfraktbolag. Expressbolagen kan ta ut goda marginaler genom att de själva ansvarar för hela logistikkedjan. Uppföljning försvåras av bristfällig statistik Flygfraktsstatisktiken är bristfällig vilket gör det svårt att följa upp utvecklingen samtidigt som investeringsbesluts försvåras. Eftersom beslutsunderlagen blir svaga leder det ofta till att beslut om flygfrakt tas på magkänsla. Dessutom är flockbeteende vanligt, där många bolag följer gärna strömmen vid beslut om nyetableringar. De traditionella flygfraktsbolagens marginaler minskar Flygfraktbolagens marginaler har minskat betydligt och konkurrensen ökar både från expressbolag och andra billigare transportsätt, exempelvis sjöfrakt. Ytterligare utmaningar för flygfrakten är att bränslekostnaderna är höga och utgör en betydande del av kostnadsbasen. Dessutom väntas överkapacitet kring 2012 då många flygplan levereras efter de nybeställningar som följde efter den senaste ekonomiska krisen. En oro finns också för att svenska exportföretag flyttar sina lager utomlands vilket skulle påverka Sveriges flygfraktsmarknad mycket. 3 (5)

4 Det finns goda möjligheter för Stockholmsregionen att ta andelar på flygfraktsmarknaden Det finns dock goda möjligheter för Sverige och Stockholmsregionen att ta andelar på flygfraktsmarknaden. Den satsning som sedan 2005 har gjorts är ett stort steg i rätt riktning. En osäkerhet kan finnas hos tillverkande företag att byta flygplats men Sveriges fördelaktiga geografiska läge utgör en stark konkurrensfördel. Eftersom sträckan till och från Asien är kortast från Stockholm än andra städer i Europa är fördelarna stora med att förlägga sin flygfrakt på Arlanda. Utmaningen för att locka större volymer och fler flygfraktsbolag till Sverige är att kommunicera och synliggöra Sveriges många styrkor och fördelar när det gäller just flygfrakt. 4 (5)

5 Deltagarlista Flygfraktens betydelse för näringslivet, 5:e maj 2011 Namn Jesper Hellström Louise Bratt Carle Magnus Carle Linda M Andersson Christina Nilsson Kristin Skjutar Magnus Kuchler Jonathan Brynte Elisabeth Tejme Ann-Sofie Jonsson Marina Sundman Olof Kjällström John Bennet Ylva Arwidson Lars Arvidsson Per M Olsson Sven-Åke Eriksson Fredrik Liss Peeter Puusepp Micke Bayart Helena Mårtén Mari Sandrup Björn Ragnebrink Karsten Bjärbo Henrik Ivre Binsel Körner Axel Nellstrand Organisation Arlandastad Holding AB Ellemce Ellemce Invest Sweden Invest Sweden Jernhusen Jernhusen Länsstyrelsen SAS Sevenco SFSA Holding SL Spedman Sweco Trafikverket Turkish Airlines Upplands Väsby 5 (5)

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Stålindustrin Stålindustrin i Sverige Bakgrund till fusionen

Stålindustrin Stålindustrin i Sverige Bakgrund till fusionen Stålindustrin De första decennierna efter andra världskriget blev en guldålder för industriell tillväxt, inte minst för den industri som sysslade med tillverkning av investerings- och insatsvaror. Mellan

Läs mer

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av: Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, ONYX, Skavsta Airport AB samt Tillväxtbanken Det ska vara enkelt att förverkliga

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 Företaget Samhall AB 4.1 Samhalls vision... 4 4.2 Verksamhetsidén... 4 4.3 Samhalls mål... 4 4.4 Samhalls roll i samhället... 5 4.5 Affärsområden... 6

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete.

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete. ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 669 Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete David Höijertz Uppsala, oktober 2008 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel Sveriges e-handel är på tillväxt. Nya e-butiker dyker upp och för etablerade butikskedjor ses egna webbshoppar som näst intill nödvändigt. Samtidigt blir konsumenterna vana vid gratis frakt och fria returer,

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Maj 2015 Riksbankens företagsundersökning i maj 2015 1 Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015 SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015 Innehållsförteckning En het vinter på fastighetsmarknaden... 3 Nybyggnation av bostäder... 3 Bostadsrättsföreningar... 4 Finansieringskostnad

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer