Marknadsuppdatering publicerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsuppdatering publicerad"

Transkript

1 Marknadsuppdatering publicerad Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216 samt IHS april och juli 216. Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av miljarder. I början av 215 bedömdes marknaden växa med 3 procent under 215. Under fjärde kvartalet 215 justerades den prognosen ned till en svagt negativ utveckling och visade vid årets slut en nedgång om,1 procent, vilket motsvarar en omsättning om miljarder. Under 216 förväntas marknadsutvecklingen för elektronikindustrin vara fortsatt svagt negativ med en nedgång om,6 procent för helåret. Omsättningen förväntas uppgå till miljarder. Vissa industrisegment förväntas dock se en positiv utveckling under 216. Den största tillväxten förväntas ske inom tillämpningsområden som servrar och datalagring, inom konsumentelektronik som TV-apparater, elektronik till fordonsindustrin samt solceller. För ledande kontraktstillverkare (EMS) innebar 214 en tillväxt om 4 procent, en positiv trend som fortsatte under första halvåret 215 med en tillväxt om 5 procent. Även tredje kvartalet fortsatte i positiv riktning med en tillväxt om 7 procent jämfört med tredje kvartalet 214. Summerat på helåret 215 växte marknaden för EMS med knappt 2 procent. Ledande systemtillverkare av elektronik (OEM) såg under 214 en tillväxt om 1 procent, en utveckling som under 215 försvagades till en nedgång om 4 procent jämfört med 214. Huawei och Apple är två exempel på systemtillverkare som gick mot strömmen under 215 och visade en tvåsiffrig tillväxt om 35 respektive 18 procent. Elektronikindustrin per segment* Miljarder 2 +2,7% f 22f Datorer Kommunikation Konsument Fordon Industriell utrustning Medicinsk utrustning Försvar/Rymd Figur 1: Elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt. 214 växte marknaden med 4 procent och omsatte miljarder. Under 215 försvagades marknaden och visade för helåret en nedgång om,1 procent. Under 216 förväntas en svagt negativ utveckling med en nedgång m,6 procent. Långsiktigt bedöms elektronikindustrin växa med 2,7 procent årligen under perioden (Prismark, september 216) Ledande systemtillverkare av elektronik såg en negativ utveckling under inledningen av 216. Under första halvåret 216 har dessa sett en nedgång om 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Huawei har fortsatt att gå mot strömmen och uppvisade under perioden en tillväxt om 31 procent. Även elektronik-

2 tillverkare som Panasonic och NEC samt ett antal producenter till fordonsindustrin har visat en positiv utveckling under första halvåret. För OEM tillverkare med tillämpningar inom industriell elektronik, medicinteknik, fordonsindustri samt försvars- och rymdindustri förväntas en positiv utveckling under tredje kvartalet. Under andra kvartalet 216 uppvisade de ledande kontraktstillverkarna (EMS) en fortsatt negativ utveckling om,5 procent jämfört med första kvartalet. Denna negativa utveckling förväntas i tredje kvartalet vända till en positiv utveckling med en tillväxt om 11 procent jämfört med föregående kvartal. Prognosen för årets inledande tre kvartal är dock fortsatt negativ med en förväntad nedgång om 7 procent jämfört med samma period 215. Den långsiktiga tillväxttakten för elektronikindustrin har justerats ned och är prognostiserad till knappt 2,7 procent årligen för perioden Det är framförallt en vikande marknad för persondatorer och mobiltelefoner som inte till fullo uppvägs av en förväntat stark tillväxt av mer avancerad elektronik inom applikationer för automation, hälsa, transport, kraft samt Internet of Things (IoT). * Elektronikindustrin delas in i segment. I syfte att bättre avspegla industrin som den ser ut idag har Prismark under 216 valt att justera indelningen av marknadssegment. I denna rapport är historiskt data för elektronikindustrin uppdaterat i enlighet med den justerade indelningen. Redovisningen i denna rapport kan därför skilja sig åt något jämfört med rapporter från tidigare år. Halvledarindustrin Marknaden för halvledarkretsar växte med 1 procent under 214. Under andra halvåret 215 vände utvecklingen till svagt negativ om,3 procent på helåret 215 med en omsättning på 335 miljarder. Under första halvåret 216 uppvisade halvledarmarknaden en fortsatt svag utveckling med en nedgång om 6 procent jämfört med samma period föregående år och omsatte 156 miljarder. Med anledning av en förväntat svag efterfrågan från ledande systemtillverkare samt prispress på halvledarkretsar har prognosen för andra halvåret 216 justerats ned från en förväntad tillväxt om 1 procent till en nedgång om 3,5 procent till en omsättning om 323 miljarder för helåret. I nuläget bedöms marknaden för halvledare vara relativt svag utan tydliga tecken i närtid på områden med stark tillväxt, även om områden som IoT och bärbar elektronik skulle kunna ändra den bilden till det positiva på lite längre sikt. Den långsiktiga utvecklingen av halvledarmarknaden förväntas fortsätta i positiv riktning med en prognostiserad årlig tillväxt om 5,5 procent under perioden Miljarder ,9% -,3% Halvledarindustrin -3,5% +5,5% f 22f Figur 2: Utvecklingen av marknaden för halvledarelektronik: en relativt stark utveckling under 214 med en tillväxt på cirka 1 procent byttes till en negativ tillväxt under 215, med en nedgång på,3 procent. Prognosen för 216 indikerar en fortsatt negativ utveckling med en nedgång om 3,5 procent för helåret. På längre sikt förväntas halvledarmarknaden växa med i genomsnitt 5,5 procent per år under perioden (Prismark, augusti 216)

3 Marknaden för ytmonteringsutrustning Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning såg en positiv utveckling med en tillväxt om 22 procent under 214 till 2,3 miljarder. Under 215 upplevde marknaden en nedgång med 19 procent jämfört med 214 till 1,9 miljarder. Nedgången började under andra kvartalet och kan kopplas till en försvagning på i huvudsak marknaderna i Asien, förutom Japan som visade tillväxt men från en låg nivå. Miljoner 4 SMT ytmonteringsutrustning, rullande 4 kvartal /-% -2% -25% +22% -19% Figur 3: Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning (rullande 4 kvartal) visade 214 en tillväxt om 22 procent. Under 215 försvagades marknaden med 19 procent. Nedgången kunde i huvudsak kopplas till en nedgång på flertalet marknader i Asien. Under första halvåret 216 är nedgången 7 procent jämfört med första halvåret 215. (PROTEC MDC, juli 216). Under första halvåret 216 uppvisade världsmarknaden för ytmonteringsutrustning en nedgång om 7 procent jämfört med samma period 215. Marknaderna i Nord- och Sydamerika, Kina och Japan har haft en negativ utveckling medan marknaderna i Europa och övriga Asien uppvisat en positiv utveckling. Marknaden för bildskärmar Bildskärmsmarknaden* bedöms minska med 12 procent under 216 till 1 miljarder. Det är en betydligt större minskning än den initiala bedömningen på minus 6 procent som gjordes i början av innevarande år. Några av orsakerna till den svaga utvecklingen och nedjusteringen av tidigare prognos är lägre priser på TV-skärmar och mobila bildskärmar, samt en svag efterfrågan på LCD-monitorer och surfplattor. Marknaden är samtidigt fortsatt positiv för flera av de mer avancerade segmenten, som AMOLED-bildskärmar och högupplösta bildskärmar. Antalet producerade bildskärmar beräknas under 216 minska från cirka 3,7 miljarder till cirka 3,6 miljarder enheter. Samtidigt bedöms producerad bildskärmsyta växa med 4 procent. Trenden är att bildskärmarna blir allt större. Trenden accelereras av att bildskärmstillverkarna valt att i högre utsträckning producera större bildskärmar för att kompensera för den svaga efterfrågan istället för att dra ned på tillverkningstakten.

4 Omsättning fördelad mellan LCD och AMOLED % LCD AMOLED Figur 4: Utveckling av omsättningen fördelad mellan LCD och AMOLED-teknik. Trenden är att ett allt större värde av bildskärmar görs med AMOLED. (IHS, juli 216) Till skillnad mot tidigare perioder med marknadsnedgång finns ännu inga tecken på att bildskärmstillverkarna skjutit fram investeringar i någon större utsträckning som reaktion på marknadsläget. Anledningen är att större delen av de investeringar som görs ses som strategiska och långsiktiga. Kinesiska tillverkare behåller sin expansiva strategi och fortsätter att bygga upp kapacitet långsiktigt. Samtidigt sker stora investeringar, främst i Sydkorea, för att möta den förväntade ökningen av AMOLED-bildskärmar under de kommande åren. Flera bildskärmstillverkare gör, på grund av den fortsatt höga investeringstakten och det svagare marknadsläget, bedömningen att några äldre och främst mindre bildskärmsfabriker får svårt att nå lönsamhet. Det är därför troligt att 5-1 mindre bildskärmsfabriker kommer att tas ur drift eller permanent dra ned tillverkningskapaciteten under 216. Dessa bildskärmsfabriker står för en liten del av den totala tillverkningskapaciteten men bedömningen är ändå att en snabb åtgärd kan balansera tillgång och efterfrågan på marknaden och att bildskärmsmarknaden återvänder till positiv tillväxt under 217. * IHS har under 216 förändrat sin definition av bildskärmsmarknaden. Den största skillnaden mot tidigare är att värdet av bakgrundsbelysningen som används för LCD-skärmar, cirka 13 miljarder, inte längre inkluderas i värdet av bildskärmsmarknaden. Jämförelsesiffror har räknats om. Marknaden för fotomasker Marknaden för fotomasker för bildskärmar fortsätter att utvecklas positivt. Bedömningen är att det såldes cirka 17 fotomasker under 215, vilket innebär en tillväxt på 5 procent jämfört med 214. Värdet av dessa fotomasker var cirka 61 M, motsvarande en tillväxt på 6 procent. Under perioden uppskattas antalet fotomasker för bildskärmstillverkning visa en årlig tillväxt om 3 procent. Omsättningen förväntas under perioden öka med 5 procent årligen för att nå 75 M 219.

5 25 2 Antal sålda fotomasker +3% Figur 5: Utvecklingen av antalet sålda fotomasker för bildskärmstillverkning. Antalet ökade under 215 till cirka 17 stycken, en ökning med 5 procent under året. (IHS, april 216) Utnyttjandegraden av Mycronics maskritare är fortsatt hög men ligger nu på något lägre nivåer jämfört med den mycket höga utnyttjandegraden under andra kvartalet. Då drabbades Japan av en större jordbävning i ett område där det sker produktion av fotomasker för bildskärmar, vilket medförde viss reduktion av den totala tillverkningskapaciteten under en tid. Trenden mot bildskärmar med högre upplösning och med mer avancerade bildskärmsteknologier, som t ex AMOLED, driver teknikutveckling och därmed efterfrågan av komplexa fotomasker. Denna utveckling förväntas fortsätta. I en AMOLED-skärm utgör varje pixel en egen ljuskälla till skillnad mot LCD. AMOLED har vissa fördelar, bland annat kan man göra böjbara bildskärmar. Samsung och LG är de dominerande tillverkarna av AMOLED. Initialt så tillverkade Samsung AMOLED-bildskärmar endast till sina egna telefoner men säljer nu även till andra tillverkare, vilket ger fler modeller och ökade volymer. Från ett fotomaskperspektiv är detta positivt då högupplösta AMOLED bildskärmar generellt kräver en högre andel komplexa fotomasker. Efterfrågan på komplexa fotomasker driver efterfrågan på Prexision-8 kapacitet men också på Mycronics mätsystem, Prexision-MMS, för att kunna säkerställa fotomaskernas kvalitet. För att kunna producera de riktigt högupplösta avancerade bildskärmarna framöver kommer det att krävas en ny generation maskritare. Mycronic presenterade i april 216 Prexision-8 som erbjuder högre optiskt upplösning och kan rita cirka 25 procent mindre strukturer jämfört med Prexision-8. Bildskärmarna för TV blir också större för varje år. För att producera stora bildskärmar effektivt planerar flera tillverkare på att bygga nya tillverkningsanläggningar för den största generationen, G1. Mycronic erbjuder den avancerade maskritaren Prexision-1 för produktion av fotomasker för stora bildskärmar. Ytterligare orsaker till en ökad efterfrågan på fotomasker är en växande mängd varianter av bildskärmar med speciell formfaktor. Några exempel är böjbara bildskärmar samt sådana som används i bilar eller smarta klockor. Det positiva marknadsläget för fotomasktillverkarna, i kombination med en åldrande bas av maskritare, medför att Mycronics ersättningserbjudande, med möjlighet att byta in en äldre maskritare mot ett skalbart system byggt på Prexision-plattformen, är en attraktiv investering.

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-6-2 Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av 1 867 miljarder

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 Micronic Mydata Årsstämma 2014 Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 VDs anförande Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2013 Finansiella mål Produktlivscykel en del av strategin

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Delårsrapport oktober-december samt helåret 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation 294S

Delårsrapport oktober-december samt helåret 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation 294S Micronic Mydata utvecklar innovativa och flexibla produktionslösningar som möjliggör för elektronikindustrin att leverera produkter som förenklar vår vardag och till och med låter oss utforska rymden.

Läs mer

Mycronic AB (publ), halvårsrapport

Mycronic AB (publ), halvårsrapport Q2 PRESSINFORMATION 342S Mycronic AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011

Micronic Mydata Årsstämma Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011 Micronic Mydata Årsstämma 2011 Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011 Agenda Micronic Mydata - introduktion Summering av 2010 Strategisk inriktning Marknadsbeskrivningar Maskritare Ytmontering

Läs mer

Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015

Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015 Q1 PRESSINFORMATION 339S Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

Mycronic AB (publ), Fjärde kvartalet och. helåret 2015 PRESSINFORMATION 358S. Om Mycronic

Mycronic AB (publ), Fjärde kvartalet och. helåret 2015 PRESSINFORMATION 358S. Om Mycronic Q4 PRESSINFORMATION 358S Mycronic AB (publ), Fjärde kvartalet och helåret 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till

Läs mer

Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2016

Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2016 Q3 PRESSINFORMATION 384S Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2016 9 månader med stark orderingång - exekvering av strategin för tillväxt Mycronic uppvisar en stark utveckling under årets

Läs mer

Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014

Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014 PRESSINFORMATION 321S Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014 Andra kvartalet april-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 238 (226) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 6 (-8) MSEK Resultatet

Läs mer

Mycronic AB (publ), Delårsrapport första kvartalet januari-mars 2016

Mycronic AB (publ), Delårsrapport första kvartalet januari-mars 2016 Q1 PRESSINFORMATION 370S Mycronic AB (publ), Delårsrapport första kvartalet januari-mars 2016 Första kvartalet god efterfrågan på maskritare men svagare start för ytmonteringsutrustning Mycronic rapporterar

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 PRESSINFORMATION 277S Delårsrapport januari-september 2011 Täby, 19 oktober 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan

Läs mer

Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten

Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten Nettoomsättningen uppgick till 301 (244) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -10 (-36) MSEK Justerat rörelseresultat

Läs mer

Mycronic AB (publ), delårsrapport

Mycronic AB (publ), delårsrapport Q3 PRESSINFORMATION 348S Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Mycronic AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2016

Mycronic AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2016 Q2 PRESSINFORMATION 377S Mycronic AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2016 Stark efterfrågan ger rekordhög orderbok och fortsatt gott resultat Mycronic rapporterar ett starkt första halvår avseende

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Mycronic, kvartalsrapport januari-mars 2017

Mycronic, kvartalsrapport januari-mars 2017 Q1 Mycronic, kvartalsrapport januari-mars 2017 PRESSINFORMATION 396S Mycronic visar tillväxt inom samtliga marknadssegment under första kvartalet Mycronics nettoomsättning ökade 97 procent jämfört med

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ) År 2015 beräknas det säljas 225 miljoner läsplattor. Micronic Mydatas teknologi möjliggör mindre och lättare elektronikprodukter. Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation

Läs mer

Innovativa produktionslösningar. möjliggör framtidens elektronik

Innovativa produktionslösningar. möjliggör framtidens elektronik Innovativa produktionslösningar möjliggör framtidens elektronik Årsredovisning 2014 Koncernens verksamhet 1 2014 i korthet 2 VD summerar 4 Strategi marknadstrender 6 Strategi övergripande mål 7 Strategi

Läs mer

Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013

Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013 Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013 Pressinformation 308S Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 325 (481) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (119) MSEK Resultatet

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014

Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014 Q4 PRESSINFORMATION 331S Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

Mycronic AB (publ), delårsrapport

Mycronic AB (publ), delårsrapport Q3 PRESSINFORMATION 328S Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2014 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning

Läs mer

Mycronic, halvårsrapport januari-juni 2017

Mycronic, halvårsrapport januari-juni 2017 Q2 Mycronic, halvårsrapport januari-juni 2017 Dubblerad nettoomsättning med god rörelsemarginal PRESSINFORMATION 404S Mycronics nettoomsättning första halvåret 2017 ökade 97 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010

Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010 PRESSINFORMATION 266S Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010 Täby, 1 februari 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen

Läs mer

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 INTEGRERAD I SEX MOBILTELEFONER Under första kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 PRESSINFORMATION 272S Delårsrapport januari-mars 2011 Täby, 28 april 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011 GfK Retail and Technology Pressrelease Datum 13 maj, 2011 Kontakt Ingemar Erlandsson Direktnummer Tel. +46 46 18 16 90 Fax +46 46 18 06 26 E-mail Ingemar.erlandsson@gfk.com Fallande priser dämpar tillväxten

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015 Pressrelease Lördag, :e februari, 2015 Q4 20: Positiv avslutning på 20 :e februari 2015 Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 20

Läs mer

Micronic Mydata (MICR.ST) Nytt intäktsmönster i sikte

Micronic Mydata (MICR.ST) Nytt intäktsmönster i sikte BOLAGSANALYS 14 juni 2012 Sammanfattning Micronic Mydata (MICR.ST) Nytt intäktsmönster i sikte Micronic Mydata utvecklar laserbaserade maskritare för bildskärmar som används vid tillverkning av i princip

Läs mer

Mycronic, delårsrapport januari-september 2017

Mycronic, delårsrapport januari-september 2017 Q3 PRESSINFORMATION 411S Mycronic, delårsrapport januari-september 2017 Rekordhög orderingång Mycronic redovisar en rekordhög orderingång, både för det tredje kvartalet och för de första nio månaderna,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport januari-juni 2011 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 14 13 1 CE-FÖRSÄLJNINGEN 29-212 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 11 645 12 1 135 9 715 1 8 6 4 2 727 445 3265 6 42 11 6535 35 318 435 325 855 5655 25 2865 295 32 75 5495 225 27 265 28 75 29

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Med temabilaga Hälsa God tillväxt under första kvartalet 2016 Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en stark försäljningsökning. Tillväxten under det första

Läs mer

Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011

Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011 PRESSINFORMATION 279S Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011 Täby, 31 januari 2012 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR TV UNDER 2010

NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR TV UNDER 2010 CE-FÖRSÄLJNINGEN 27-21 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 16 14 14 735 12 99 13 2 12 545 12 1 8 6 4 849 65 2845 744 55 282 7275 445 3265 711 4 34 TV Videokameror DSC DVD/BLURAY Lätt audio Tung

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Med temabilaga Självscanning Svag inledning på året Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Enligt Detaljhandelsindex var det en svag inled ning på året.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation (Målgruppen för denna agenda är forskningsfinansiärer, politiker, företag, organisationer

Läs mer

Micronic Mydata ÅRSREDOVISNING 2011

Micronic Mydata ÅRSREDOVISNING 2011 Micronic Mydata ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Koncernens verksamhet 1 2011 i korthet 2 VD summerar 4 Strategisk inriktning 8 Micronic Mydata bidrar till att förenkla vardag 10 Affärsområde ytmontering 14

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Årsredovisning Vi möjliggör innovativa produktionslösningar för framtidens elektronik

Årsredovisning Vi möjliggör innovativa produktionslösningar för framtidens elektronik Årsredovisning 2016 Vi möjliggör innovativa produktionslösningar för framtidens elektronik Lagringslösningar Utrustning för dispenseringstillämpningar Maskritare för multipurpose tillämpningar Ytmonteringsutrustning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

PRESS INFORMATION 175S Micronics starka marknad för bildskärmar består

PRESS INFORMATION 175S Micronics starka marknad för bildskärmar består PRESS INFORMATION 175S Micronics starka marknad för bildskärmar består Täby, 8 juli 2005 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden

Läs mer

Q3 2014: Fortsatt uppåt under kvartal 3. Försäljningsutveckling för elektronikvaror i Sverige. Mdr SEK 18,78 14,59 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q2-12 Q1-12

Q3 2014: Fortsatt uppåt under kvartal 3. Försäljningsutveckling för elektronikvaror i Sverige. Mdr SEK 18,78 14,59 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q2-12 Q1-12 Pressrelease Lördag, 15:e november, Q3 : Fortsatt uppåt under kvartal 3 15:e november Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det tredje kvartalet Lund,

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011

Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011 Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011 Servicehandeln trampar på i höstmörkret Under det tredje kvartalet år 2011 ökade servicehandeln med 1,2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Pressrelease. Q2 2014: Svag uppgång under kvartal 2. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det andra kvartalet 2014. Onsdag, 15:e augusti, 2014

Pressrelease. Q2 2014: Svag uppgång under kvartal 2. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det andra kvartalet 2014. Onsdag, 15:e augusti, 2014 Pressrelease Onsdag, 15:e augusti, Q2 : Svag uppgång under kvartal 2 15:e augusti Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det andra kvartalet Lund, den

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 3,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 4,9 procent. Den goda

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer