Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala"

Transkript

1 Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala och därför är vindkraftspro duktion en naturlig och viktig del i Statkrafts verksamhet. i Sverige driver Statkraft samman lagt ett fyrtiotal vindkraftsprojekt tillsammans med dels Södra och dels Sca. här kan du läsa om våra vindsatsningar i Sverige.

2 Statkraft och Södra Utvalda projekt i drift 1 em 2 Skäckarp I mars 2011 invigdes Em, Statkrafts första vindpark i Sverige. Vindparken är belägen i Mönsterås kommun, på fastigheten Åserum 1:1 utanför Mönsterås. Fastigheten Skäckarp vindpark ligger i Ljungby kommun, strax öster om Torpa. ägs av Ems Fastighets AB och parken har därför döpts Omfattning: Ca 12 vindkraftverk, till just Em. Byggnationen i Em inleddes i juni 2010 och omfattar effekt är ca 30 fyra turbiner. Eftersom projektet skett parallellt med ca 70 GWh per uppförandet av Södras vindkraftsprojekt med sex vindkraftverk på Mönsterås Bruk har det funnits stora samordningsfördelar. parken motsvarar elkon- Verken i Em är av märket Enercon, modell E82. Storleken på generatorerna i dessa är 2,3 MW, navhöjden 108 meter och rotorns diameter 82 meter. Parken har byggts och drivs av Statkraft Södra Vindkraft AB. sumtionen i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 6 km 2 Omfattning: 4 vindkraftverk, effekt är 9,2 ca 25 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 1,6 km 2 3 BlädingeåS Blädingeås vindpark ligger i Alvesta kommun, strax väster om Vislanda. Omfattning: 6 vindkraftverk, effekt är ca 14 ca 30 GWh per i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 2,3 km 2 4 lyckås Lyckås vindpark ligger ovanför Landsjön i Jönköping kommun, ca 10 km norr om Huskvarna. Omfattning: Ca 18 vindkraftverk, effekt är ca 40 ca 100 GWh per i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 9 km 2 5 höglandet Höglandet vindpark ligger i Nässjö kommun, söder om Malmbäck på det sydsvenska höglandet. Omfattning: Ca 40 vindkraftverk, effekt är ca 75 ca 200 GWh per i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 13,5 km 2 6 äskås-harshult Äskås-Harshult vindpark ligger i både Växjö kommun och Vetlanda kommun, strax norr om Klavreström. Omfattning: 10 vindkraftverk, effekt är ca 23 ca 50 GWh per i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 3 km 2 7 Sjöatorp Sjöatorp vindpark ligger i Alvesta kommun, ca 15 km väster om Alvesta. Omfattning: 2 3 vindkraftverk, effekt är ca 6 ca 18 GWh per i 900 eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 0,55 km 2 8 SkäfteSfall Skäftesfall vindpark ligger i Vetlanda kommun, sydost om Korsberg och väster om Lemnhult. Omfattning: Ca 8 vindkraftverk, effekt är ca 2,3 ca 50 GWh per i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: Ca 6,3 km 2 9 hunderum Hunderum vindpark ligger i Borgholms kommun på Öland, nordväst om Löttorp. Omfattning: 2 vindkraftverk, effekt är ca 5 ca 14 GWh per i 700 eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 0,4 km 2

3 Statkraft och Södra Statkraft och skogsindustriföretaget Södra enades i oktober 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Samarbetet innebär att två gemensamma bolag har bildats för att säkerställa en utbyggnad av cirka 350 vindkraftverk i södra Sverige, motsvarande 1,7 TWh årlig energiproduktion. Den förnybara energin ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 1,4 miljoner ton per år. Statkraft och SCA Satsningen på sju vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 194 km 2 skogsmark och 490 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt cirka 2,6 TWh per år förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år. Satsningen sker i det gemensamma bolaget Statkraft SCA Vind AB. Läs mer om samarbetet på Vindkraftsprojekt under Under sfasen genomför vi kontakter med kommuner, länsstyrelser, försvarsmakten, transportstyrelsen med flera för att på ett tidigt stadium avgöra om projektet kan genomföras utan större konflikter med andra samhällsfunktioner. Vindmätningsdata inhämtas och natur- och kulturinventeringar genomförs. Efter en avslutad vindmätning kan en bedömning av projektets lönsamhet göras. I denna fas hålls även samråd med allmänheten och i slutskedet skrivs en miljökonsekvensbeskrivning som ingår i en ansökan om miljötillstånd. När samtliga tillstånd erhållits och investeringsbeslut tagits övergår projektet till byggnationsfasen. Åre 3 Östersund Strömsund Sollefteå Sundsvall Umeå Hudiksvall övriga vindparksprojekt tillsammans med Södra : Attsjö Fathult Gunghult Hästilt Johanneshus Kråkerum Marhult Matteröd Mönsterås Torp Mörrum Rosenholm Rya Saxnäs Snärshult Språxhult Toftaholm Tollarpabjär Tönshult Vånga Värö Örken Össjöhult Göteborg 4 Stockholm Växjö 9 1 Mönsterås Kalmar Malmö

4 Statkraft och Sca Byggnation pågår 1 StamåSen Investeringsbeslutet för Stamåsen vindpark fattades den 17 augusti Den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att byggnationen genomförs stegvis med 26 vindkraftverk i den första etappen, en del av parken som går under benämningen Stamåsen 1. Byggstart är i september 2011 och driftsättning är beräknad till hösten Vindturbinerna i Stamåsen 1 kommer att ha en effekt på vardera 2,3 Anläggningen väntas producera cirka 200 GWh årligen och cirka en miljard svenska kronor kommer att investeras i denna första etapp. Parken ska byggas och drivas av Statkraft SCA Vind AB. Bolaget ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Stamåsen vindpark ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner, ca 2,5 mil söder om Strömsund, ca 3,5 mil nordväst om Ramsele och ca 2 mil nordost om Hammerdal. Omfattning: Ca 50 vindkraftverk, effekt är ca 115 ca 350 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 16 km 2 Byggnation pågår 2 mörttjärnberget Investeringsbeslutet för vindpark Mörttjärnberget fattades 15 juni Vi startar med förberedelser utanför parken, i första hand infartsvägen från Albacken. Arbetet utförs av SCA Skog. Under hösten och vintern 2011 fortsätter avverkningarna och delar av vägarbetet. Tyngdpunkten för allt kring infrastruktur sker under Start för montering av vindkraftverken blir under Leverantör av vindkraftverken är Siemens. Mörttjärnberget vindpark ägs och ska drivas på samma sätt som Stamåsen vindpark. Den ligger i Bräcke kommun, ca 2,5 mil öster om Bräcke. Omfattning: 37 vindkraftverk, effekt är 85 ca 280 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 13 km 2 3 raftsjöhöjden Raftsjöhöjden vindpark ligger i Strömsunds kommun, ca 8 km väster om Sikås, ca 3,3 mil sydväst om Strömsund. Omfattning: 10 vindkraftverk, effekt är ca 25 ca 50 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 3 km 2 4 Bodhögarna Bodhögarna vindpark ligger i Ragunda och Strömsunds kommuner, ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 3 mil väster om Ramsele. Ca en tredjedel av parken ligger inom Strömsunds kommun och resterande del i Ragunda kommun. Omfattning: Ca 80 vindkraftverk, effekt är ca 200 ca 365 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 28 km 2 5 ögonfägnaden Ögonfägnaden vindpark ligger i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner, ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele och fördelar sig i stor sett lika mellan kommunerna Ragunda och Strömsund samt med en mycket begränsad del i Sollefteå kommun. Omfattning: Ca 40 vindkraftverk, effekt är ca 100 ca 200 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda i villor eller lägenheter. Areal: 13 km 2 6 Björkhöjden- BjörkVattnet Björkhöjden Björkvattnets vindpark ligger i Sollefteå och Ragunda kommuner. Området ligger ca 2 mil sydväst om Ramsele och ca 3 mil nordväst om Hammarstrand och är glest befolkat med ett fåtal byar med enstaka bebyggelse. Omfattning: Ca 240 vindkraftverk, effekt är ca 600 ca GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda villor eller hushållsel i villor eller lägenheter. Areal: 96 km 2 7 Storhögen Storhögen vindpark ligger i Östersunds kommun, ca 3 mil nordost om Östersund. Omfattning: Ca 30 vindkraftverk, effekt är ca 90 ca 170 GWh per år. Årsproduktionen för i eluppvärmda villor. Areal: Ca 25 km 2

5 Vindkraft Vindkraft är en av de mest miljövänliga metoderna för produktion av energi i stor skala. Vindturbiner producerar energi genom att omvandla vindens rörelseenergi till elektricitet. Europas bästa vindresurser finns i Skandinavien och Storbritannien. principen för vindkraft Bladen på en vindturbin överför vindens rörelseenergi via en drivaxel och växel till en generator i maskinhuset. Bladen kan justeras för att kunna producera mesta möjliga energi oavsett vindstyrka. När vindhastigheten är högre än 3 m/s vrids maskinhuset så att rotorbladen står vända mot vindriktningen, och produktionen av elektricitet startar. Maximal effekt uppnås när vindhastigheten är 13 m/s. Vid 25 m/s slår turbinen av för att förhindra skador på maskindelarna. Tornets höjd, rotorbladens diameter och energiproduktionen varierar. Tornen är meter höga, rotorerna cirka meter i diameter och varje enskild vind turbin väger totalt cirka 300 ton. De turbiner som byggs i mellannorrland har en tornhöjd på 115 meter och en rotordiameter på 113 meter. Turbineffekt är 2,3 MW, likt de flesta turbinerna i Statkrafts vindparker. Rotordiameter: m miljöpåverkan Vindkraft är en förnybar och miljövänlig energikälla utan förorenande utsläpp. Ett vindkraftverks miljöpåverkan är lokal och handlar i första hand om en förändring av landskapsbilden och exploatering av orörda naturområden. Självklart måste en vindpark placeras där vinden blåser. Bra områden för vindkraftverk är höjdområden eller öppna slätter. Detta innebär att vindparkerna oftast blir ett väl synligt inslag i landskapsbilden. När man bygger vindparker läggs det stor vikt vid att hitta en plats som i möjligaste mån inte påverkar natur- och kulturmiljön, friluftslivet, bostads- bebyggelsen eller övriga intressen. Viktiga delar i processen är att föra en bred och omfattande dialog med alla intressenter, öppna samrådsmöten och omfattande konsekvensutredningar inför tillståndsansökan. För att bromsa klimatförändringarna kommer det att krävas åtgärder i alla delar av samhället, och ökad produktion av förnybar el kommer att spela en central roll i omställningen. Bensin- och dieselbilar kommer att behöva bytas ut mot renare elfordon. Uppvärmning kommer i allt större utsträckning ske med effektiva värmepumpar. I båda fallen är det vindkraften som kan stå för försörjningen av den rena och utsläppsfria elen. Energimyndighetens prognoser visar att Sverige kommer att kunna producera mer el år 2020 än vad vi behöver. Med en fortsatt stark expansion av vindkraften kommer Sverige att kunna exportera grön el till övriga Europa. Energimyndigheten bedömer att det kommer att produceras 12,5 TWh vindkraft år 2020 inom ramen för den beslutade ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. Om denna förnybara elproduktion ersätter kolkraft på marginalen skulle det innebära att Blad koldioxidutsläppen minskar med cirka 272 miljoner ton, eller i genomsnitt 10,5 miljoner ton per år. Det motsvarar 17,5 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser 2009 (60 miljoner ton). Tornhöjd: m Svensk vindel kan därmed bidra till minskade utsläpp i Europa samtidigt som den genererar exportinkomster till Sverige. Vindkraftsel kan bli Sveriges nästa stora gröna exportvara. Nav

6 StatkraftS Vindkraft i Världen Statkraft beslöt 1997 att satsa på utveckling av vindkraft. Koncernens första vindpark öppnades av Norges kung Harald på Smøla Det var också Norges första stora vindkraftspark. Idag har Statkraft tre vindkraftsparker i drift i Norge, en i Storbritannien och en i Sverige. Fler projekt är under uppbyggnad och utveckling. Från 2008 har Statkraft samlat utvecklingen av norska landbaserade vindkraftsprojekt i företaget SAE Vind, som ägs tillsammans med Agder Energi. I Storbritannien bygger vi vindparker både till land och till havs. Smøla vindpark är belägen i Smøla kommun i Møre och Romsdal. Vindparken består av 68 vindkraftverk, med en total kapacitet på 150 Vindkraftparken ligger i en platt och öppen terräng, meter över havet. Genomsnittlig årlig produktion är 450 GWh, vilket motsvarar den normala förbrukningen av hushåll. Alltwalis vindpark, som ligger norr om Carmarthen i Wales, har nu varit i full drift sedan januari 2010 och är helägt av Statkraft. Projektet består av 10 vindkraftverk med en höjd på 110 meter. Vindparken har en sammanlagd kapacitet på 23 MW med en förväntad årsproduktion på 65 GWh tillräckligt för att leverera el till ca hushåll. Tillsammans med Statoil är Statkraft i färd med att bygga vindkraftsparken Sheringham Shoal utanför England. Parken kommer att ha en total kapacitet på 317 De första av totalt 88 kraftverk är installerade och vindkraftparken har redan börjat leverera el till elnätet i Storbritannien. Den havsbaserade parken förväntas producera cirka GWh per år vid full drift våren Statkraft har också fått licens att utveckla Europas största havsbaserade vindkraftzon på Doggerbank tillsammans med partners i konsortiet Forewind. Mekanisk broms Huvudaxel Växel Generator Statkraft ska möta världens behov av ren energi Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare medarbetare i mer än 20 länder. Torn

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Innehåll VD HAR ORDET 1 2013 I KORTHET 2 OM OX2 3 OX2:S PROJEKT INOM VINDKRAFT OCH BIOENERGI 15 MARKNADSÖVERSIKT 16 HÅLLBAR UTVECKLING 26 STYRELSE OCH REVISORER 31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12 2011 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Vindkraft i norr. Förutsättningar och möjligheter för. En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv

Vindkraft i norr. Förutsättningar och möjligheter för. En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv Förutsättningar och möjligheter för Vindkraft i norr En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv Projektledare Michael Henriksson Dokument 1: första delen (4) Oktober 2004 Vindkraftverk på Viscaria

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg.

Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg. Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg. NV NORDISK VINDKRAFT AB Bildades 2002 och består av ca 40 anställda. Säte i Göteborg med lokalkontor i Östersund. Helägt dotterbolag

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Katharina får världen som arbetsplats

ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Katharina får världen som arbetsplats v i n d k r a f nummer 1 2012 ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Sid 3 Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Kyrkan får kraft från ovan Sid 14 Katharina får världen som arbetsplats Sid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008 ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) Innehållsförteckning 3 Eolus 4 Verksamheten 10 Marknaden 14 VD har ordet 16 Aktien och ägarförhållanden 19 Ekonomiskt sammandrag 20 Nyckeltal 22 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2. 1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.5 Vindkraft och miljö... 8 2.6 Nationella miljömål... 9 2.7 Regionala miljömål...

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Vindkraften på Öland idag och i framtiden

Vindkraften på Öland idag och i framtiden Institutionen för Energiteknik 3 Vindkraften på Öland idag och i framtiden Foto: Ronny Johansson, Energikontor Sydost Examensarbete vid Mälardalens Högskola i samarbete med Energikontor Sydost Utfört av

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2015 Emissionsmemorandum Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 (ännu ej reviderad) är införlivad genom hänvisning. En digital version

Läs mer