SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01"

Transkript

1 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB

2 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning, lokalisering, miljöpåverkan Tillståndsprocesser Områdeskartor Visualiseringar FIKA!

3 Vindkraft - klimatfrågan Förnyelsebar energikälla Elproduktion utan utsläpp Minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, Påverkan generellt alla parker kväveoxider, metan och andra miljöskadliga ämnen 2800 GWh minskning av koldioxidutsläpp med ton per år årsförbr eluppvärmda villor

4 SCAs verksamhet i norra Sverige 2,6 milj hektar skogsmark, varav 2 milj hektar brukas Tryckpapper ton/år Kraftliner ton/år Trävaror m3/år Pappersmassa ton/år Biobränsle 3 TWh/år Pellets ton/år Omsättning ca 15 miljarder SEK/år Plantor 80 milj/år 4

5 STATKRAFT - GRÖN, EUROPEISK OCH VÄXANDE Vattenkraft Vindkraft Gaskraft Ledande I Europa på miljövänlig energiproduktion Koncern i stark tillväxt mot Europa Betydande fokus på europeisk energihandel Sverige: Asset swap med EON + SCA vindprojektet page 5

6 STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar 1/3 av EON SE vattenkraft från 1.3 TWh till 5.5 TWh Vattenkraft över 50 kraftstationer Sollefteå & Laholm Sveriges 4:e största elproducent Energihandel El, Elcertifikat, CO2, förvaltning etc Lokalt handlarbord - Stockholm Tillstånd från Finansinspektionen Vindkraft Storsatsning på vindenergiproduktion Samarbetsavtal med olika aktörer Projektledning i Stockholm Statkraft i dag* Statkraft ny E.ON rest * I områder med operasjonelle synergier

7 Vindkraft i Norge 3 st Vindkraftparker i drift Smöla (150 MW) Hitra (55 MW) Kjøllefjord (40 MW) Ca 3000 MW planeras Vindkraft i Sverige > 1000 MW planeras Vindkraft Vindkraft utanför Norden UK - Ca 200 MW planeras Sydöstra Europa utvärdering pågår

8 Energisamarbetet Statkraft/SCA - Statkraft SCA Vind AB -Statkraft-60%/SCA 40% -7 vindkraftprojekt i huvudsak på SCA:s mark Västernorrlands och Jämtlands län - Undersöka möjligheterna för att på ett kommersiellt, tekniskt och miljömässigt godtagbart sätt kunna genomföra projekten.

9 Förutsättningar - vindkraftprojektet Tänkbara lägen överflugna och delvis genomgångna Kartstudier etc. 21 platser identifierade och analyserade Särskild hänsyn till skyddade områden (Nat 2000) Förutsättningar för nätanslutning Väganslutning Närhet till boende Vinddata analyserade Rimlighet i MIUU material analyserad Netto utnyttjningstid h

10 Utvalda områden

11 Driftsättning av befintliga mätmaster Raftsjöhöjden Stamåsen Bodhögarna Ögonfägnaden Björkvatnet Björkhöjden Mörttjärnberget 7 februari 17 januari 12 december 11 december 17 januari 14 december 1 april

12 Hittills uppmätt medelvind Park Uppmätt vid 60 m Beräknad i 105 m Raftsjöhöjden Stamåsen Bodhögarna Ögonfägnaden Björkvattnet Björkhöjden Mörttjärnberget 5,4 m/s 5,8 m/s 5,8 m/s 5,3 m/s 5,8 m/s 5,5 m/s - 6,5 m/s 6,9 m/s 7 m/s 6,3 m/s 6,8 m/s 6,6 m/s -

13 Projektportfölj Statkraft SCA Vind AB (Preliminära uppgifter) Yta Installerad effekt Energi Antal vindkraft- km 2 MW GWh verk Björkhöjden Björkvattnet Bodhögarna Ögonfägnaden Stamåsen Raftsjöhöjden Mörttjärnberget Totalt

14 Vindkraftjämförelse Hela Sverige år 2007 Statkraft/SCA fullt utbyggt Effekt MW Energi TWh 1,2 2,8 Antal vindkraftverk

15 Vindkraftverkens placering 2007

16 Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna Ögonfägnaden Björkhöjden Björkvattnet

17 Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget

18 Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Raftsjöhöjden

19 Tidplan för vindkraftprojektet Inlämning av tillståndsans. slutet av 2008 Byggstart 2009/2010 Byggperiod 5 10 år Investeringskostnad ca Mdr

20 Vindkraftsprojektet - omfattning vindkraftverk Vägar Elnät Transformatorstationer Påverkan generellt alla parker Byggnader för service- och personalfunktioner Smøla vindpark

21 Dimensioner på ett vindkraftverk Navhöjd ca m Rotordiameter m Inst. effekt 2,5 3,5 MW/kraftverk Avst. mellan verk 4 8 rotordiametrar Markbehov 7 10 MW/km 2 Vikt - Maskinhus ton - Rotorblad ton - Torn ton - Fundament ton Rotordiameter m Navhöjd m

22 Vägar, ledningar inom parkerna

23 Transport på allmänna vägnätet

24 Personal- och servicebyggnad inkl. transformatorstation

25

26

27

28 Tillståndsprocesser Enligt 9 kap miljöbalken Enligt Plan- och bygglagen Ellagen Påverkan generellt alla parker Övriga, t.ex. 7 kap MB - Skydd av områden, Kulturminneslagen

29 Samråd Länsstyrelser och kommuner Enskilda särskilt berörda Myndigheter, föreningar och organisationer dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 Länsstyrelse Kommuner Markägare Allmänhet Mynd. & org.

30 Planförhållanden Översiktsplaner (finns i samtliga kommuner) Fördjupade översiktsplaner Sollefteå kommun Samrådshandling framtagen Stömsunds kommun - Samrådshandling under hösten 2008 Ragunda kommun Påverkan - Samrådshandling generellt alla under parker hösten 2008 Bräcke kommun - Samrådshandling under hösten 2008

31 Vindkraftprojektet - lokala perspektivet Näringslivspåverkan Arbetstillfällen Miljöpåverkan Påverkan generellt alla parker

32 Miljöpåverkan generellt alla parker Landskapsbilden Ljud Skuggor och reflexer Skogsbruket Friluftslivet Natur- och kulturmiljö Jakt

33 Ljud Mekaniskt ljud Aerodynamiskt ljud > 30.0 db > 35.0 db > 40.0 db > 45.0 db > 50.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db

34 Buller Naturvårdsverkets riktvärden Externt industribuller Allmänna råd (SNV RR 1978:15) Nattetid 40 dba bostadsbebyggelse och 35 dba planlagd fritidsbebyggelse eller område för friluftsliv där naturupplevelsen är viktig

35 Buller 30 dba Ett tyst sovrum dba Modernt kylskåp 65 dba Normalt tal 75 dba Storstadsgata 100 dba Diskotek

36 Buller Hörbart Ej hörbart Ljudnivå dba Ljud från vindkraftverket Bakgrundsljud Vindhastighet m/s

37 Skuggor Skuggan från vindkraftverken rör sig från väst till öst via norr Torn Rotorblad Beräknas upp till ett avstånd om 2 km

38 Skuggor Boverket Handbok Praxis! Teoretisk skuggtid bör ej överstiga 30 tim/år Faktisk skuggtid 8 tim per år med max 30 min per dag

39 Miljöpåverkan forts. Skogsbruk enligt skogsvårdslagen Friluftsliv, jakt ökad tillgänglighet, förändrad karaktär av området Natur- och kulturmiljö Rennäring

40 Vad skall ske fram till årskiftet 2008/2009 Vindmätningar Fortsatt mätning i befintliga mätmaster (60 m) Ytterligare mätmaster (100 m) Samråd Fördjupat samråd under okt-nov Påverkan generellt alla parker Inventeringar Rovfågel Naturvärden Miljökonsekvensbeskrivningar 7 st Ansökningar 11 st

41 Vindkraftprojektet - lokala perspektivet Stor satsning Mdr totalt varav 0,4 4 Mdr lokalt Arbetstillfällen Påverkan generellt alla parker Under byggfasen årsverk Under driftfasen pers plus extra säsongsarb Övrig påverkan (transport, handel, snöröjning, etc) Delägande samverkan Nipakademin

42 Vindkraftprojektet - risker Vind?? Kostnad för turbiner, transformatorer och kablar??? Leveranstider?? Påverkan generellt alla parker Elcertsystemet? Tillståndsprocessen?

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Februari 2012 Samrådsunderlag Vindkraftspark Bergön Text och foton wpd Scandinavia AB Förstudie Rovfågel Ecocom Kartmaterial Lantmäteriet Dnr 2012/0256 Utgivare

Läs mer

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 2 VINDKRAFT I ÖRNSKÖLDSVIK Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2. 1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.5 Vindkraft och miljö... 8 2.6 Nationella miljömål... 9 2.7 Regionala miljömål...

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län Beställare

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson 2011-10-27 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 4 3 BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 3.1

Läs mer

Vindkraft norra Gotland

Vindkraft norra Gotland Vindkraft norra Gotland 2012 06 05 Projektinformation För etablering av vindkraft i områdena Hall, Storugns och Risungs på norra Gotland Beställare: Siral System Co AB Triventus Consulting AB är miljöcertifierade

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön 2011-02-03

Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön 2011-02-03 Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark Ownpower Projects AB Miljökonsekvensbeskrivning Richard Söderlund Frösön 2011-02-03 2 Ownpower Projects AB Bröcklingbergets Vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer