OPTIMA Utbildningsguide Koulutusopas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPTIMA 2014 2015. Utbildningsguide Koulutusopas"

Transkript

1 OPTIMA Utbildningsguide Koulutusopas

2 Innehåll Sisältö Välj smart, välj Optima Valitse viisaasti, valitse Optima 3 Studieinfo 4 Opiskeluinfo 6 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Artesan, finsnickare 8 Artesan, interiörsassistent 9 Automationsmontör-elmontör 10 Bagare-konditor 11 Datanom 12 Djurskötare 13 Elektronikmontör 14 Fordonsmekaniker 15 Husbyggare 16 Klädsömmare 17 Kock 18 Kosmetolog / Kosmetikrådgivare 19 Landsbygdsföretagare 20 Merkonom 21 Merkonomi 22 Plåtslagare-svetsare och verkstadsmekaniker 23 Rörmontör 24 Servitör 25 Ungdoms- och fritidsinstruktör med inriktning på kultur (Kulturmontör) 26 YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING Studieinfo 28 Bilservicelinjen 29 Fastighet, kök, textil och verkstad 30 Hus- och hemservicelinjen 31 Kökshjälpslinjen 32 Naturbrukslinjen 33 Yrkesförberedande utbildningar 34

3 Välj smart, välj Optima Välkommen till Optima. Vi ger dig möjligheten att utvecklas och lära dig ett yrke. Vi ger dig ett yrkeskunnande som svarar mot ditt, arbetsplatsernas och regionens behov. Optima har idag tre starka verksamhetsområden: grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet, yrkesinriktad specialundervisning samt vuxenutbildning och arbetslivstjänster. Optima är den enda svenskspråkiga utbildaren med status som specialyrkesläroanstalt. Framgång är ofta en följd av samarbete. Du är inte ensam i din inlärning vid Optima utan lär dig ett yrke tillsammans med dina studiekamrater, lärare och regionens arbetsliv. Du vistas i en vuxen atmosfär med verkliga och moderna arbetsmiljöer. Lärande i arbete (LiA) eller inlärning i arbetet, där du är ute i arbetslivet, är en viktig del av utbildningen. Vi har också goda möjligheter att erbjuda dig LiA utomlands. Optima står för handlingskraft, trygga lärmiljöer, positiv atmosfär, starkt entreprenörskap och god samverkan med arbetslivet. Vi har en mycket kunnig och engagerad personal som kommer att stöda dig i din lärprocess. Lusten att lära hittar du här på Optima. Men det krävs också en hel del energi och ansträngning från din sida för att klara studierna och lära dig yrket. De snabba förändringarna i dagens och framtidens arbets liv, gör att vi satsar på att förbereda dig på ett livslångt lärande. Avsikten är att du får färdigheter att fungera som en yrkesskicklig medarbetare även i framtidens arbetsliv. Jag hoppas att vår utbildningsguide ger dig information om våra utbildningsalternativ och stöder dig i ditt yrkesval. Valet av utbildning är ett viktigt beslut. Kontakta gärna våra studiehandledare, kom på besök till oss, besök och diskutera din framtid med dina föräldrar och vänner. Vi på Optima finns till för dig. Framtiden är din investera i den via Optima. REKTOR MAX GRIPENBERG Valitse viisaasti, valitse Optima Tervetuloa Optimaan. Meiltä saat eväät ammattioppiin ja kehittymiseen. Kauttamme saat ammatillisen osaamisen, joka vastaa niin sinun, työpaikkojen kuin seudunkin tarpeita. Optimassa on tällä hetkellä kolme vahvaa toiminta-aluetta: ammatillinen toisen asteen peruskoulutus, ammatillinen erityis opetus sekä aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. Optima on Suomen ainoa ruotsinkielinen kouluttaja, jolla on ammatillisen erityisoppilaitoksen status. Usein menestys tulee toimivan yhteistyön myötä. Optimassa et ole oppimassa yksin, vaan opit ammatin yhdessä opiskelukavereiden, opettajien ja seudun työelämän kanssa. Toimit aikuismaisessa ilmapiirissä ja todellisissa, uudenaikaisissa työympäristöissä. Työssäoppiminen (TOP) on tärkeä osa koulutusta. Meillä on myös hyvät mahdollisuudet tarjota sinulle työssäoppimista ulkomailla. Optima edustaa toimintakykyä, turvallisia oppimis ympäristöjä, positiivista ilmapiiriä, vahvaa yrittäjyyttä ja hyvää yhteistoimintaa työelämän kanssa. Meillä on hyvin osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka tukee sinua oppimisessasi. Halun oppia löydät täältä Optimasta. Mutta sinulta vaaditaan melkoisesti energiaa ja työtä, jotta selviät opinnoista ja opit ammatin. Nykyisen ja tulevan työelämän nopeista muutoksista johtuu, että me valmennamme sinua elinikäiseen oppimiseen. Tarkoitus on, että saat valmiudet toimia ammattitaitoisena työntekijänä tulevaisuuden työelämässä. Toivon, että koulutusoppaastamme saat tietoa tarjoamistamme vaihtoehdoista ja että se tukee sinua ammatin valinnassasi. Koulutuksen valinta on tärkeä päätös. Ota mieluusti yhteyttä opinto-ohjaajiimme, tule käymään meillä, käy ja keskustele tulevaisuudestasi vanhempiesi ja ystäviesi kanssa. Me Optimassa olemme sinua varten. Tulevaisuus on sinun investoi siihen Optiman kautta. REHTORI MAX GRIPENBERG 3

4 Studieinfo Ansökan Till våra utbildningsprogram söker man via gemensam ansökan (www.studieinfo.fi) under tiden Studiehandledarna inom den grundläggande utbildningen handleder niorna då de gör sin ansökan. Arbetskraftsbyråerna och Optimas studiehandledare hjälper studerande som gått ut högstadiet tidigare eller de som har en examen från tidigare. Information om vuxenutbildning och arbetslivstjänster får du via Studie- och skolresestöd Närmare information om studie- och skolresestöd får du från FPA, eller från studietorgets reception. Studiebostäder Studiebostäder kan ordnas för studerande under 18 år som inte har möjlighet att åka hem efter skoldagens slut. Vid Ekovägen i Jakobstad finns plats för 79 studerande. Där bor alla i ett eget möblerat rum. Vid Sockenvägen i Jakob stad, även kallat Bodgärdet, har vi hyrt 10 lägenheter med rum för 20 studerande. Också dessa är möblerade. Personalen vid boendet ser till att ungdomarna har ett tryggt boende under ordnade förhållanden. Boendeavgifter Studerande betalar ingen hyra för sin studiebostad. Däremot faktureras en månadsavgift som inkluderar morgonoch kvällsmål samt olika slag av service. Lantbruksbranschens studerande har enligt förordningen 811/ ett avgiftsfritt boende. Studerande vid Trädgårdsgatan betalar en boendeavgift på 100 euro/månad. En garantiavgift betalas i samband med inflyttningen och den återbetalas när den studerande flyttat ut, under förutsättning att bostaden är i skick. Ansökan om studiebostad Ansökan om studiebostad görs i samband med att den studerande fått besked om antagning till utbildning. När den studerande meddelar om att han/hon tar emot studieplatsen, görs samtidigt en ansökan om studiebostad. Den som bor i studiebostad erhåller inget skolresestöd. Studiernas uppbyggnad En yrkesinriktad grundexamen består av 120 studieveckor. Utbildningstiden har en normtid på tre år. Utbildningsprogrammet består av 90 sv yrkesinriktade examensdelar, 20 sv kompletterande examensdelar och 10 sv valfria examensdelar. Inom de yrkesinriktade examensdelarna ska minst 20 sv Lärande i Arbete (LiA) ingå. Under dessa LiA-perioder är de studerande ute i arbetslivet och skaffar sig arbetserfarenhet från olika företag inom branschen. Under LiA-perioderna kommer även de studerande att avlägga yrkesprov. Yrkesprovet är en viktig utvärderingsmetod där den studerande visar vad han/hon praktiskt kan utföra. De nya examensgrunderna ger studerande möjligheter via de valbara examensdelarna att både bredda och fördjupa sitt kunnande. Studierna formas av studerandens målsättningar, vilket både motiverar och engagerar inför framtiden. När samtliga 120 sv är godkända och alla yrkesprov är avklarade erhåller den studerande ett examensbetyg som består dels av en grundexamen och ett yrkesprovsbetyg. Kombi-examen Studerande vid Optima Trädgårdsgatan och Lannäslund, kan välja att avlägga en kombinationsexamen (yrkesinriktad grundexamen och studentexamen). Den studerande kan välja att slutföra sina studier på 3 eller 3,5 år. Kombiämnena utgörs av modersmål, finska, engelska och kort matematik. I hälsolära erbjuds tre kurser. För att du ska ha de bästa förutsättningarna för kombistudier rekommenderar vi att du har minst vitsordet 7 i respektive ämne. Då du siktar på att avlägga studentexamen, bör du skriva studenten i fyra ämnen, där modersmålet är obligatoriskt. Kombistudierna sker i samarbete med Jakobstads gymnasium. Du som siktar på att studera vidare inom en teknisk bransch kan välja att läsa enbart kort gymnasiematematik (fem kurser) vid Optima. Två examina på tre år är en utmaning som kräver både motivation, tid och arbete! Fördelen med att avlägga kombiexamen är att du får en starkare teoretisk grund för vidarestudier vid yrkeshögskola eller universitet. Har du bra studiemotivation och är beredd att ta ett större eget ansvar för dina studier då är kombi rätt val för dig! Du anmäler dig till kombistudier i samband med att du tar emot din studieplats vid Optima. Fortsatta studier En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet. Vidareutbildning inom branschen kan även göras genom att avlägga yrkesexamen (yrkesskicklighet som krävs av fack män på området) och specialyrkesexamen (behärskar ett spetskunnande inom branschen samt har insikter i personaladministrativa uppgifter). 4 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

5 Specialundervisning Specialundervisning och speciella undervisningsarrangemang kan inom Optimas grundexamensinriktade utbildningar ordnas i både yrkesinriktade och kompletterande examensdelar (t.ex. matematik och språk). Inom en del av Optimas utbildningar finns särskilda specialyrkeslärare som tar hand om specialundervisningen i yrkesämnen. I övrigt ordnas all specialundervisning av den speciallärare som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. I första hand är strävan med specialundervisningen att den studerande skall nå upp till målen enligt den allmänna läroplanen och då uppgörs enbart en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Om den studerande trots specialundervisning inte klarar att nå upp till målen kan även en individuell läroplan med sänkta mål göras upp för en eller flera examensdelar. I undervisningen fokuserar vi på att stöda kunskapsområden där den studerande är stark, så att den studerande garanteras goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

6 Opiskeluinfo Hakeminen Koulutusohjelmiimme haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) Perusopetuksen opinto-ohjaajat opastavat 9.-luokkalaisia, kun nämä tekevät hakemustaan. Työvoimatoimistot ja Optiman opinto-ohjaajat auttavat niitä hakijoita, jotka ovat päättäneet yläasteen jo aiemmin tai joilla on jo aiempi tutkinto. Aikuiskoulutuksesta ja työelämäpalveluista saa tietoa osoitteesta Opinto- ja koulumatkatuki Tarkempaa tietoa opinto- ja koulumatkatuesta saat KELA:lta, tai opintotorin kansliasta. Opiskelija-asunnot Opiskelija-asunto voidaan järjestää alle 18-vuotiaalle opiskelijalle, joka ei pääse kulkemaan kotiin koulupäivän päätyttyä. Pietarsaaren Kaikutiellä on tilat 79 opiskelijalle, kaikille omissa kalustetuissa huoneissa. Olemme vuokranneet Pietarsaaren Pitäjäntieltä Bodgärdetistä kymmenen asuntoa, jotka tarjoavat tilat 20 opiskelijalle. Myös nämä asunnot on kalustettu. Asuntolan henkilökunta huolehtii siitä, että nuorten asuminen on turvallista ja järjestäytynyttä. Asumismaksut Opiskelijat eivät maksa opiskelija-asunnostaan vuokraa. Sitä vastoin heiltä veloitetaan kuukausimaksu, joka sisältää aamu- ja iltapalan sekä erinäisiä palveluita. Maatalousalan opiskelijat asuvat maksutta, asetuksen 811/ :n nojalla. Puutarhakadun opiskelijat maksavat asumismaksuna 100 kuukaudessa. Opiskelija maksaa asuntoon muuttaessaan takuumaksun, joka palautetaan hänelle poismuuton yhteydessä, mikäli asunto on kunnossa. Opiskelija-asunnon hakeminen Opiskelija-asuntoa voi hakea, kun opiskelija on saanut tietää hyväksymisestään koulutukseen. Kun opiskelija ilmoittaa ottavansa opiskelupaikan vastaan, hän täyttää samalla opiskelija-asuntohakemuksen. Opiskelija-asunnossa asuva ei saa koulumatkatukea. Opintojen rakentuminen Ammatillinen perustutkinto koostuu 120 opintoviikosta (ov). Koulutus on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa. Kukin koulutusohjelma sisältää 90 ov ammatillisia tutkinnonosia, 20 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia ja 10 ov valinnaisia tutkinnonosia. Ammatillisiin tutkinnonosiin on sisällytettävä vähintään 20 ov työssäoppimista (TOP). Näillä TOP-jaksoilla opiskelijat ovat työelämässä ja hankkivat työelämäkokemusta alan eri yrityksissä. Opiskelijat suorittavat TOP-jaksoilla myös ammatti osaamisen näyttöjä. Ammattiosaamisen näyttö on tärkeä arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa, mitä hän osaa käytännössä tehdä. Uudet tutkinnon perusteet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisten tutkinnon osien kautta. Opinnot rakennetaan opiskelijan tavoitteiden pohjalta, mikä sekä motivoi että sitouttaa tulevaisuuteen. Kun kaikki 120 ov on hyväksytty ja ammattiosaamisen näytöt selvitetty, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka on kaksiosainen ja sisältää todistukset perustutkinnosta ja ammattiosaamisen näytöistä. Erityisopetus Erityisopetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä voidaan toteuttaa Optiman perustutkintoon suuntautuneessa koulutuksessa sekä ammatillisissa että ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (esim. matematiikka ja kielet). Osassa Optiman koulutusta on erikoisammattiopettajia, jotka hoitavat ammattiaineiden erityisopetuksen. Muuten erityisopetuksen hoitaa kustakin alasta vastaava erityisopettaja. Erityisopetuksen pyrkimyksenä on ensi sijassa saada opiskelija saavuttamaan yleisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja silloin opiskelijalle laaditaan vain henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Jos opiskelija ei erityisopetuksesta huolimatta pysty saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita, hänelle voidaan laatia yhteen tai useampaan tutkinnon osaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteita on madallettu. Keskitymme opetuksessa tukemaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta opiskelijalle voidaan taata hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Oman alan jatkokoulutusta voi toteuttaa myös suorittamalla ammattitutkinnon (alan ammattimieheltä vaadittava ammattitaito) ja erikoisammattitutkinnon (hallitsee alan huippuosaamista sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä). 6 OPTIMA KOULUTUSOPAS

7 Grundläggande yrkesutbildning Ammatillinen peruskoulutus 7

8 KOD 038 Artesan finsnickarutbildning Grundexamen inom hantverk och konstindustri n Inom artesanutbildningen lär du dig planering, formgivning, tillverkning, reparation och restaurering av olika produkter i trä. Du lär dig att jobba både för hand och med maskin, du lär dig material och ytbehandling. Ditt konstnärliga öga får också tid att utvecklas och allt du gör blir funktionella produkter, för dig själv eller för kunder. Artesanens jobb handlar om att skapa och under utbildningen utvecklar du ditt kreativa kunnande. Det är också viktigt att kunna bemöta kunders önskemål. Som studerande restaurerar du kunders möbler eller snickrar nya produkter enligt mått och önskemål. Här är några av jobben: snickare maskinsnickare inredningssnickare båtinredare egenföretagare eller studera vidare på till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

9 KOD 042 Artesan interiörsassistent Grundexamen inom hantverk och konstindustri Vad betyder interiör? Interiör = inomhusmiljö, det inre, insida, inblick. n Gillar du att jobba praktiskt, kreativt och med precision? Har du intresse och öga för färg och form, inredning och detaljer? Är du den som vill vägleda och betjäna kunder? Gillar du att jobba i team? Under utbildningen till interiörsassistent jobbar du mångsidigt och praktiskt med förnyelse av miljöer och olika material samt provar på olika tekniker. Du lär dig måla, rita, tapetsera, bygga modeller, presentationstekniker, produkt- och materiallära. Research, kommunikation, stil och kultur är begrepp som du kommer att röra dig med. Inom utbildningen kan du inrikta dig på t.ex. målning och tapetsering eller estetik och handledning. Här är några av jobben: inredningsassistent målare och tapetserare kan jobba med plattsättning försäljare av inredning, t.ex. tapeter, tyger, köksinredningar, inredningsdetaljer egenföretagare studera vidare inom t.ex. formgivning vid yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

10 KOD 191 Automationsmontör Elmontör Grundexamen inom el- och automationsteknik n Väljer du el och automation har du ett brett fält av möjlig heter framför dig. Det är naturligtvis bra att du gillar el, elektronik och automatiska system, men också att du tycker att matematik, fysik och metallslöjd är intressant. Och förstås, att du gillar att jobba med människor. Under studierna får du syssla med kreativ problemlösning, lära dig att styra och automatisera stora processer samtidigt som du får göra småpetigt jobb. Du får också syssla med till exempel högspänningsarbeten, kabeldragning och stolp klättring och jobba på skolans husbyggen. För dig som gillar utejobb och att röra på dig kan framtiden ligga i elmontörs jobbet. Efter din examen kan du också studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: elmontör automationsmontör elinstallatör för hus eller båtar elreparationer inom industrin eller på verkstäder hushållsmaskinsreparatör på ditt eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

11 KOD 866 Bagare-konditor Grundexamen inom livsmedelsbranschen Trender och kunder En bagare-konditor skall hänga med i mat trender och vara lyhörd för vad hans eller hennes kunder vill ha. Det får du testa konkret, eftersom vi under studierna både gör beställnings arbeten åt kunder och bakar för vår egen skolas kök, restaurang och café. Vi mäter också vår skicklig het mot andra skolor, då vi tävlar i yrkes kunskap. n Gillar du att baka och är beredd att ta dig an ett jobb som är både fysiskt och kreativt, kan bagare-konditor vara rätt yrke för dig. Vad du än bakar, krävs hantverkar skicklighet och noggrannhet. Därför får du lära dig hant verket inom all typ av bakning, men också att tillverka bakverk maskinellt. Konditorns jobb handlar mycket om att skapa hantverk med färg och form. Du får också pröva på att skapa helt nya bageriprodukter. Som bagare-konditor har du möjlighet att jobba på allt från små bagerier till livsmedelsindustrier och arbetsplatser finns både i det lilla samhället och i storstan. Då du tagit din examen kan du: börja jobba som bagare-konditor starta eget avlägga specialyrkesexamen för bagarmästare eller konditormästare studera på yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

12 KOD 515 Datanom Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik n Gillar du datorer och är redo att ta ditt intresse till proffsnivå? Då kan datanomutbildningen vara rätt för dig. En datanom sysslar med både hård- och mjukvara, programmering, nätverk och multimedia. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och allmän företagskunskap. Dina arbetsuppgifter kan t.ex. innebära datastöd, att jobba med nätverk, att koda webbsidor eller att skriva korta program. Det är bra om du trivs med att samarbeta med andra och att kreativt lösa problem. I ditt framtida jobb behöver du också kunna dokumentera arbetsskeden och förstå hur sociala medier kan användas t.ex. inom företagsvärlden. I utbildningen arbetar vi både med mikrostöd och programmering. Detta ger dig en bra bas för arbetslivet eller vidarestudier vid högskola och universitet. Du kan också grunda ditt eget företag. Som datanom kan du jobba på dataföretag eller andra företag som behöver programmering i sin verksamhet. Du kan också vara den som håller både program och datutrustning rullande på ett företag. Du installerar och underhåller datorer och servrar. Datanomen arbetar med såväl programvara, teknik som människor. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

13 KOD 514 Djurskötare Grundexamen inom lantbruksbranschen Tänk på att: För att studera till djurskötare kan du inte ha några djur- eller dammallergier. n Djurskötarlinjen kan vara rätt för dig som är passionerat intresserad av djur. Här får du jobba med både sällskapsdjur och produktionsdjur. Du får lära dig de dagliga rutinerna med djur: att sköta och utfodra dem och att hålla deras livsmiljö i gott skick. Du lär dig också vad företagande innebär och en del om att köra traktor, bygga och underhålla byggnader, eftersom det ofta behövs i branschen. Jobbet är fysiskt krävande och arbetstiderna är sällan vardagar åtta till fyra. Djurskötarjobbet handlar inte enbart om djur, det är också till fördel om du trivs med människor. I ditt jobb kommer du ofta i kontakt med djurens ägare och andra kunder. Du sam arbetar också med exempel vis stallpersonal och veterinärer. Vill du, kan du studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: avbytare djuruppfödare försäljare/importör djurkonsult, till exempel inom rådgivning, husdjurshjälp, smådjurspensionat inom branschservice, som till exempel foderproduktion på ditt eget företag Optima, Lannäslund, Jakobstad Undervisningsställets kod 1802 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

14 KOD 139 Elektronikmontör Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik n Är du fascinerad av hur datorer är uppbyggda och fungerar, kan elektronik montör vara något för dig. Under studierna får du lära dig att skräddar sy datorers hård vara för olika ändamål, och du lär dig bland annat att bygga upp datorstyrning, att reparera datorer och annan elektronik, som till exempel TV:n, och att installera data nätverk och telefoner. Att vara intresserad av matematik och fysik är en bra grund för studierna, liksom att gilla småpetigt jobb och att umgås med människor på den här linjen tar vi emot kund arbeten och i ditt framtida jobb tar du naturligt vis också emot kunder. Vi jobbar med persondatorer och med PLC, mindre industridatorer. Efter din examen kan du också studera vidare till exempel på yrkes - hög skola. Här är några av jobben: elektronikmontör datamekaniker datanätverksinstallatör telefonmontör datastödperson på ditt eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

15 KOD 107 Fordonsmekaniker Grundexamen inom bilbranschen n Är bilar och fordon din grej? Vill du lära dig en hel del om bilen, från A till Ö? Då är kanske fordonsmekaniker något du kunde bli. Vi satsar på att ge våra studerande en bred kun skap om bilen, det handlar om mekanik och elektronik, om att lära sig både service och reparationer. Under alla tre studieår jobbar du med kundarbeten, som kan vara allt från motorreparationer till kontroll inför besiktning. Du har också möjlighet att fixa upp din egen bil. På valbara kurser får du lära dig mera om det du är intresserad av. Efter studierna kan du också fortsätta att studera vid till exempel yrkeshögskola. Här är några av jobben: bilmekaniker bilelektriker bilmålare plåtslagare bil- och reservdelsförsäljare egenföretagare Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

16 KOD 861 Husbyggare Grundexamen inom byggnadsbranschen Visste du att: Som husbyggarstuderande köper du dina egna verktyg förmånligt via skolan, verktyg som du sedan tar med ut i arbetslivet. n Husbyggarutbildningen kan vara ett bra alternativ för dig som är aktiv, tycker om fysiskt arbete och är en praktisk problem lösare. Du får lära dig husbyggets alla skeden, allt från gjutning till listning. Under studierna får du vara med om allt från mindre byggen till ett egnahemsbygge. Husbyggande är till stor del händernas och kroppens jobb, men det kräver också ett visst matematiskt tänkande då du lär dig att läsa ritningar. Du passar bra som husbyggare om du är både noggrann och har en stor lust att få saker gjorda. I ditt jobb kan du i många fall också ha att göra med dina kunder. Efter examen kan du: jobba i byggbranschen starta eget specialisera dig genom yrkesexamen eller specialyrkesexamen studera vidare vid till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

17 KOD 183 Klädsömmare Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen n Om mode och kläder är din passion kanske du kan ha en framtid som klädsömmare. På vår utbildning jobbar du med kläder från början till slut. Du lär dig material, att rita och planera modeller, göra mönster och naturligtvis sy både detaljer och hela plagg. Hela arbetsprocessen dokumenteras i en säljande och snygg portfolio. Mode handlar också om att kunna styla och skylta, något vi jobbar mycket med. Studierna är mycket praktiskt inriktade. Vi tillbringar en stor del av tiden vid planeringsbordet och symaskinen. Att bli expert på kläder handlar om att utveckla sin finger toppskänsla för hantverket. Under studierna ordnar vi flera modevisningar. Vill du vidareutbilda dig, ger kläd sömmarexamen en bra grund för fortsatta studier inom textil- och designbranschen på yrkeshögskolenivå. Här är några av jobben: på din egen syateljé expertförsäljare, som kan ge stylingråd åt kunder, förstår material och kan ändra plagg inom klädförsäljning industrisömmare inom skyltning och teater Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

18 KOD 473 Kock Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Tänk på det här: Undervisningen sker dagtid, men ibland också på kvällar och helger. I vår egen restaurang jobbar vi ibland i skift. Du kan även göra din praktik utomlands. Har du livsmedels- eller hudallergier? Som kock kommer du i kontakt med olika livsmedel och rengöringsmedel. n Du känner igen en bra kock på några saker: han eller hon tycker om att laga mat, experimentera och testa nya råvaror, har näsa för nya mattrender och är känslig för vad kunderna vill ha. En bra kock tycker om att jobba intensivt och med högt tempo. Vi erbjuder kockstudier som ger dig kompetens att jobba i vilken typ av kök som helst. Studierna kretsar naturligtvis mest kring mat och mat lagning, men vi jobbar också en hel del med att lära oss att betjäna kunder kockens jobb går ju ut på att göra sina kunder nöjda. Vi fördjupar oss också till exempel i dieter, marknadsföring och sensorisk matlagning, att lära känna vad som fungerar ihop. Efter din examen kan du: jobba på restaurang, storkök, arbetsplatsrestaurang, snabbmatsrestaurang och café starta eget, t.ex. cateringföretag avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller studera vid till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

19 KOD 284 Kosmetolog Kosmetikrådgivare Grundexamen inom skönhetsbranschen n Oavsett om du funderar på att bli kosmetolog eller kosmetik - råd givare ska du tycka om att jobba med människor och nära människor för att trivas i ditt jobb. Båda yrkena handlar om att betjäna kunder, alla sorts människor och i alla åldrar. Grundstudierna för båda inriktningarna är de samma, bland annat hudvård, anatomi, massage, make-up, produktkännedom, kundservice, företagsverksamhet och språk. Kosmetologerna fördjupar sig i hårborttagning, special behandlingar och maskinella behandlingar, medan kosmetik rådgivarna lär sig mera om försäljning, produkter, mode och trender. Du kan också välja t.ex. hårstyling, naturkosmetik, spabehandlingar eller special make-up. Som kosmetolog kan du starta eget, jobba på olika vårdinrättningar eller som produktförsäljare. Som kosmetikrådgivare kan du jobba med att sälja produkter, som konsulent eller som produktimportör. Det finns också möjligheter att specialisera sig till exempel genom kurser eller på yrkeshögskola. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

20 KOD 149 Landsbygdsföretagare Grundexamen inom lantbruksbranschen Fördjupa ditt kunnande! I studierna kan du fördjupa ditt kunnande inom växtproduktion, djurhållning, skogsbruk eller maskin underhåll, jordbyggnad och verkstadsarbeten. n Intresserad av lantbruk och allt som händer däromkring? Vår landsbygdsföretagarutbildning ger dig en bred bas för yrkeslivet. Förutom lantbruk och djurskötsel lär du dig en hel del om att bruka skog, underhålla maskiner, köra traktor och annat som är viktigt inom landsbygdsföretagande. Du lär dig också mycket om företagande och ekonomiskt tänkande. Att ha ett lantbruk är att driva ett företag, och även om du tänker satsa på något annat än just lantbruk är ett eget företag ofta ett alternativ. Miljöansvar och ansvarsfull djuruppfödning är också viktiga delar av utbildningen. Du kan också studera vidare vid till exempel yrkeshögskola. Efter studierna kan du ha ditt eget företag inom/jobba som: jordbrukare djurproducent maskinentreprenör maskinservice avbytare försäljare husdjursskötare verkstadsarbete Optima, Lannäslund, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

21 KOD 114 Merkonom Grundexamen inom företagsekonomi Ekonomi- och kontorsservice Väljer du ekonomi- och kontorsservice lär du dig bland annat bokföring och löneräkning. Ditt jobb kan finnas på privata företag, banker, försäkringsbolag eller inom den kommunala sektorn. Med intresse för matematik och ordning och reda kommer du långt. n Om du väljer att bli merkonom passar du in på väldigt många olika arbetsplatser, egentligen överallt där man säljer och marknads för något och på alla typer av kontor. Hos oss finns två inriktnings alternativ, ekonomi- och kontorsservice eller kund betjäning och försäljning. Arbetsfältet för merkonomer är brett, eftersom merkonomer har ett bra kunnande inom ekonomi, juridik och samhällskunskap. Under studierna jobbar vi också mycket med informations- och kommunikations teknik. Merkonomutbildningen är en bra bas för studier på yrkeshögskola eller universitet. Kundbetjäning och försäljning Om du studerat kundbetjäning och försäljning kommer ditt jobb främst att handla om att betjäna kunder och utveckla kundrelationer. Det betyder att du trivs bäst om du är utåtriktad, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Att kunna kommunicera på flera språk är också viktigt. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

22 KOODI 114 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto n Jos päätät ryhtyä merkonomiksi, sinulla on monia erilaisia työpaikkavaihtoehtoja. Oikeastaan kaikki myynti- ja markkinointityöt ja monet työtehtävät erilaisissa toimistoissa ovat mahdollisia. Merkonomien työkenttä on laaja, koska heillä on hyvät perustiedot taloudesta, lakitieteestä ja yhteiskuntaopista. Harjoittelemme opintojen aikana paljon myös tieto- ja viestintätekniikkaa. Merkonomitutkinto on hyvä perusta ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoille. Tällä alalla onnistut, jos olet kiinnostunut talousasioista, kielistä ja asiakassuhteista. Työssäoppiminen voi tapahtua myös ulkomailla Optima, Puutarhakatu, Pietarsaari Toimipisteen koodi OPTIMA KOULUTUSOPAS

23 KOD 857 Plåtslagare-svetsare och verkstadsmekaniker Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Special! Hos oss kan du ta internationellt svetsarcertifikat, IW, som ger dig behörighet att jobba med kvalificerade svetsarbeten i ett stort antal länder. Du kan även välja gröna kortet, utvecklat av verkstadsindustrin i Sverige. n Gillar du att både jobba med händerna och använda maskiner? Det får du göra på vår utbildning inom maskin- och metall branschen. Under första året lär du dig grunderna inom branschen, som till exempel svetsning, maskin bearbetning och montering, och du lär dig hant verket, att bearbeta plåt manuellt. Andra året väljer du examensinriktning: verkstadsmekaniker eller plåtslagare-svetsare. Efter det kan du välja att specialisera dig inom CNC-bearbetning, IW-svetsning, manuell svetsning eller tunnplåtsbearbetning. Oavsett vad du väljer är dina möjligheter till jobb breda. Det kan handla om allt från små verkstäder till stora industrier, om att vara fingerfärdig eller om att noggrant styra maskiner. Din examen ger dig också bra möjlig heter att studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: maskinoperatör (CNC) svarvare fräsare verktygstillverkare svetsare plåtslagare maskinmontör reparatör processövervakare eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

24 KOD 858 Rörmontör Grundexamen inom husteknik Självständigt jobb En rörmontör jobbar självständigt och möter ofta kunder, så det är bra om du trivs med folk. n En rörmontör jobbar med det mesta som har att göra med vattenledningar, avlopp och vattenburna värme system. Har du ett brett intresse för teknik och tycker om att ta egna initiativ, då kan jobbet som rörmontör passa dig. Du kan jobba med service, underhåll och installationer inom VVS - branschen eller inom fastighets skötsel. Under studierna får du bland annat lära dig att svetsa och att installera värme, vatten och avloppssystem. Utöver det kan du välja att studera till exempel fastighetsservice, sotning, ventilation eller kommunalteknik. Efter examen kan du: jobba på exempelvis VVS -företag, med fastigheter, inom industrin, inom båtbranschen eller vid kommunernas tekniska verk specialisera dig inom branschen studera vidare på yrkeshögskola starta eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

25 KOD 473 Servitör Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Tänk på det här: Undervisningen sker dagtid, men ibland också på kvällar och helger. Du kan även göra din praktik utomlands. Har du en synlig piercing? Den får du ta bort då du betjänar kunder. n Det är lätt att känna igen en servitör som trivs med sitt jobb: han eller hon tycker om människor, omväxling och flexibilitet. Servitören är en öppen person som ser till att kunderna är nöjda och trivs. Kan han eller hon dessutom betjäna kunderna på olika språk är det ännu bättre. På servitörutbildningen får du lära dig mycket om maträtter och drycker och kombinationen av dessa. Utbildning i ämnen som serveringsteknik, alkohollagstiftning och dryckeslära gör att du som servitör kan ge dina kunder en minnesvärd serviceupplevelse. Efter din examen kan du: jobba på restaurang, hotell, mötes- och kongress center, caféer, barer och pubar både i Finland och utomlands starta eget studera vidare på yrkeshögskola, avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

26 KOD 173 Ungdomsoch fritidsinstruktör med inriktning på kultur På After Eight På den här linjen samarbetar vi med Musikcafé After Eight (Storgatan 6, Jakobstad), och det är där du tillbringar största delen av studietiden. n Är du den som gillar att hålla i trådarna och få saker att hända? Är kultur din grej? Då kan det vi kallar kultur montör vara rätt för dig, vår utbildning för ungdoms- och fritidsinstruktörer med inriktning på kultur. Som kulturmontör blir ditt arbetsfält brett, liksom studierna. Ska du arbeta med kulturprojekt behöver du insikt i bland annat marknadsföring, IT och mediateknik, projektplanering och gruppdynamik. Du tycker om att jobba med människor och att knyta kontakter, men du är också självständig. Idéer och bra lösningar får du gärna ha gott om, liksom kreativitet. Dessutom behöver du lära dig en hel del om ekonomi och företagsamhet. Under studierna leder och genomför du verkliga kulturprojekt. Här finns några av jobben: kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet i kommuner teatrar, festivaler, museer företag och organisationer som ordnar konserter, mässor, utställningar, shower och olika kulturella projekt som projektarbetare, inom ditt eget företag eller som frilansare instruktörsstudierna ger också en bra bas för fortsatta studier Optima, Trädgårdsgatan och After Eight, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

27 Yrkesinriktad specialundervisning

28 Studieinfo Inom Optima strävar vi efter att varje studerande skall få en så bra undervisning som möjligt samt få stöd i sina studier i den utsträckning som krävs. Optima ordnar undervisning på flera olika nivåer och har därmed god beredskap att svara på studerandes olika inlärningsbehov. Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland. Vi har tre olika uppgifter: att ordna yrkesinriktad utbildning, ordna förberedande och rehabiliterande utbildning och som kompetenscenter utveckla specialundervisningen på andra stadiet. Undervisningen, som är ordnad i små grupper, finns på samman lagt 12 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland. Specialundervisning och speciella undervisningsarrangemang kan inom Optimas grundexamensinriktade utbildningar ordnas i både yrkesinriktade och kompletterande examensdelar (t.ex. matematik och språk). Inom en del av Optimas utbildningar finns särskilda specialyrkeslärare som tar hand om specialundervisningen i yrkesämnen. I övrigt ordnas all specialundervisning av den speciallärare som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. I första hand är strävan med specialundervisningen att den studerande skall nå upp till målen enligt den allmänna läroplanen och då uppgörs enbart en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Om den studerande trots specialundervisning inte klarar att nå upp till målen kan även en individuell läroplan med sänkta mål göras upp för en eller flera examensdelar. I undervisningen fokuserar vi på att stöda kunskapsområden där den studerande är stark, så att den studerande garanteras goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. För studerande inom Optimas specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Det innebär att de studerande som har ett så stort behov av särskilt stöd att det medför svårigheter att efter avslutade studier hitta en arbetsplats får hjälp med det från skolan. Ansökan Till yrkesinriktad specialundervisning söker du direkt. Ansökningsblanketter fås från Optima, Åminnevägen eller via hemsidan > Special > Hur söka till Optima? Ansökningarna lämnas in före 15 mars Studiebostäder I Nykarleby finns två elevhem för studerande som påbörjar undervisningen vid Åminnevägen. Där bor ungdomarna antingen i en gruppbostad eller i egen lägenhet. Handledande personal finns hela tiden på plats för att hjälpa till med självständighetsutvecklingen. Samtidigt som ungdomarna deltar i de vanliga hemsysslorna är målet med boendet att klara av ett självständigt boende i framtiden. Studerande vid elevhemmen i Nykarleby betalar en måltidsavgift på 160 euro/ månad. Ansökan om plats i elevhemmet görs i samband med studieplatsansökan. Yrkesinriktad grundexamen med individuella mål eller betyg Mål: Öppet arbete Yrkesinriktad grundexamen Mål: Öppet arbete / vidarestudier Delar av yrkesinriktad grundexamen Mål: Arbete med stöd /öppet arbete Yrkesträning Mål: Arbete med stöd Yrkesförberedelse Mål: Livskompetens Varje studerande har rätt till undervisning på rätt nivå Grundexamensinriktad utbildning Specialyrkesutbildning 28 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

29 Yrkesinriktad specialundervisning Bilservicelinjen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Gillar du att syssla med bilar kan bilservicelinjen vara rätt för dig. Undervisningen är praktisk och du lär dig det du behöver för att kunna jobba med enklare servicearbeten, biltvätt, vaxning och småmaskinsservice. Vi jobbar också med metallarbeten och svetsning. Vi tar emot kundarbeten, som till exempel olika servicearbeten och lättare reparationer. På bilservicelinjen jobbar alla enligt egen förmåga och du får sådana utmaningar som passar dig. Vi jobbar också med våra studerandes personliga mognad, att utveckla en sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Behöver du en elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Här finns jobben: bilverkstäder servicestationer metallföretag Optima, Vasavägen 149, Jakobstad OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

30 Yrkesinriktad specialundervisning Fastighet, kök, textil och verkstad Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Studierna börjar med ett gemensamt år för alla, oavsett om du tänkt välja fastighet, kök, textil eller verkstad. Efter det väljer du inriktning, men får också i fortsättningen välja studieveckor från en annan linje. Det ger dig mångsidig träning och betyder att du kan jobba med enklare uppgifter inom något av områdena. För att lära sig självständighet i vardagen tränar alla också på vardagsfärdigheter, boende, sociala färdigheter och på samhällsfärdigheter. På alla linjer jobbar vi utgående från dina egna resurser och behov. Fastighet: Här får du lära dig gårdskarlssysslor som att klippa gräs, skotta snö och jobba med olika verktyg och maskiner. Kök: Du får lära dig olika köksarbeten och rutiner i ett kök. Det mesta får du lära dig genom praktiskt arbete. Textil: Vi jobbar med många olika saker inom textil, allt från att sy enkla kläder till att arbeta med garn och väva. Verkstad: Här lär du dig att använda verktyg och maskiner. Vi prövar olika tekniker och tillverkar enklare möbler och bruksföremål. Under studierna erbjuder vi boende på elevhem där handledande personal alltid finns på plats. Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats och målet är att du ska ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby 30 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

31 Yrkesinriktad specialundervisning Hus- och hemservice Grundexamen / Delar av grundexamen / Betyg inom rengöringsservice Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n På hus- och hemservicelinjen får du utbildning för att bli lokalvårdare. Du studerar ämnen som städmetoder, ergonomi, materialkunskap, kemikalier, matlagning och servering. Du får också studera modersmål, matematik, fysik, kemi och språk. Du lär dig att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Du tränar också på att ta egna initiativ i jobbet. Studierna består av 120 studieveckor av vilka en del genomförs ute på olika arbetsplatser i form av inlärning i arbetet. Vi jobbar mycket praktiskt och du kan studera på den nivå som är den rätta just för dig. Behöver du en elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Här finns jobben: Efter att du är klar med dina studier kan du söka jobb som till exempel lokalvårdare, inom tvätteri branschen eller i enklare köks- och serverings uppgifter. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Optima, Lannäslund 1, Jakobstad OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

32 Yrkesinriktad specialundervisning Kökshjälpslinjen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Tycker du om att syssla med olika saker i ett kök? Då kan vår kökshjälsplinje vara rätt för dig. Här får du lära dig en hel del om många olika uppgifter i ett kök. Utbildningen är mycket praktisk och du får lära dig matlagning och bakning, men också klädvård, tvätt och städning. På kökshjälpslinjen är undervisningen anpassad till dina resurser och förutsättningar. Vi jobbar för att stärka våra studerandes självkänsla och var och ens positiva utveckling. Du får också utveckla dina sociala färdigheter och lära dig sådant som behövs för självständighet i vardagen. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Du kan jobba med till exempel köks- och rengöringsarbeten. Optima, Torgarevägen 8, Kronoby Optima, Strandvägen 1, Pargas 32 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

33 Yrkesinriktad specialundervisning Naturbrukslinjen Följer delar av examensgrunderna för lantbruks-, skogs- och trädgårdsbranschen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Naturbrukslinjen passar för dig som är intresserad av trädgård, lantbruk och skog. Det är en praktisk utbildning som är anpassad till dina resurser och behov. Du får lära dig att sköta skog, trädgård och park, att ta hand om husdjur, att sköta fastigheter och reparera lantbruksmaskiner. Vi jobbar också med våra studerandes personliga mognad, att utveckla en sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Behöver du elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Här finns jobben: inom lantbruk inom trädgårdsskötsel inom fastighetsskötsel Optima, Kungsgårdsvägen 30, Vasa OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

34 Yrkesinriktad specialundervisning Yrkesförberedande utbildningar Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n På de olika yrkesförberedande linjerna anpassas undervisningsmetoder och material enligt de studerandes behov. Då du studerar hos oss får du träna på sådant som behövs i arbetet, i fortsatt utbildning och i livet. Du förbereder dig på att klara ditt vuxen liv så självständigt som möjligt genom att träna på kommunikation, att använda samhällsservice och uträtta ärenden och genom att träna olika praktiska arbetsuppgifter. Allt du gör, gör du utgående från dina egna resurser och förutsättningar. För många innebär studierna också att man flyttar till ett eget boende. Därför tränar du på vardagssaker som enklare matlagning, att gå till butiken, att diska och städa. Du lär dig också vad personlig hygien betyder. Utbildningen sträcker sig över 1 3 år och i studierna ingår perioder av inlärning i arbete utanför skolan. Efter avslutad utbildning: Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats och målet är att du ska ha ett tryggt boende och en menings full fritid. Optima: Jakobstad: Lannäslund Nykarleby: Åminnevägen 2 A Korsnäs: Silverbergsv. 23 Pargas: Strandvägen 1 Ekenäs: Stationsvägen 12 Helsingfors: Malms Handelsväg 8 B Borgå: Brunnsgatan 37 Optima Jakobstad, Nykarleby, Korsnäs, Pargas, Ekenäs, Helsingfors, Borgå 34 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

35 Anteckningar Muistiinpanot

36 Design: Studio PAP Foto: Linda Tallroth-Paananen Tryck: Forsberg 2013 Optima Trädgårdsgatan 30 / Puutarhakatu Jakobstad / Pietarsaari Tel. / Puh. (06) För närmare kontaktuppgifter till olika verksamhetspunkter och ansvarspersoner, se Eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot:

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015 www.vyi.fi Välkommen till vår skola! Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab - Det är ett nöje att få skapa förutsättningar för våra ungdomars framtid. Och då känns

Läs mer

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Bakgrund: Utlåtande från arbetsgruppen för utveckling och samordning mellan de yrkesinriktade

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus optima Utbildning JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIG INFORMATION Koulutus Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Valuta för kurspengarna Service

Läs mer

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen Grundexamen inom byggnadsbranschen GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN Up för husbyggnad Lektor i yrkesämnen Sune Nybacka 06-324 26 30 / 040-749 34 01 sune.nybacka@yrkesakademin.fi Husbyggare Avdelningschef

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Inom YES kan man utbilda sig till:

Inom YES kan man utbilda sig till: På Basta, vackert beläget några mil utanför Södertälje vid sjön Vällingen, finns Yrkes- och Entreprenörsutbildningen YES. En filial till YES finns också i Arbetsmarknadscentrums lokaler i Södertälje på

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Hantverksprogrammet VIRGINSKA

Hantverksprogrammet VIRGINSKA Hantverksprogrammet VIRGINSKA Vi står för kunskap, kvalitet och visioner För dig som vill ha en utbildning till ett speciellt yrke samtidigt som du läser de gymnasiegemensamma ämnena som till exempel

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Service 313 Ekonomiförvaltning Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Grenansvarig Ritva Jokitulppo Koulutuskeskus Salpaus ritva.jokitulppo(at)salpaus.fi 1 / 13 tel. 044 708 0607 Jyrki Rahikainen Koulutuskeskus

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANG OCH

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET af Chapmangymnasiet af Chapmangymnasiets yrkesprogram ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrke. Du får breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Vi står för kunskap, kvalitet och visioner...

Vi står för kunskap, kvalitet och visioner... Vi står för kunskap, kvalitet och visioner... Vill du sy, designa kläder och ha flera vägar öppna för framtiden? Då har Textilfabriken mycket att ge. Utbildningen håller hög kvalitet, lärarna är professionella

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

PROGRAMKATALOG GYMNASIESÄRSKOLA

PROGRAMKATALOG GYMNASIESÄRSKOLA PROGRAMKATALOG GYMNASIESÄRSKOLA Att arbeta här gör mig lycklig! / Bodil SJÖARPSSKOLAN - Det är smått magiskt när jag kliver in på skolan och möts av positiva, roliga och genomtrevliga elever! / Monica

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Ett riktigt jobb Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Hej! Det finns de som gillar att läsa recept. De bläddrar i böcker,

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun 1 Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun Rektor Huvudansvar för samkomunens verksamhet och personal Ordförande för samkommunens strategiska ledninggsgrupp och medlem i Nordiska konstskolans ledningsgrupp

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer