OPTIMA Utbildningsguide Koulutusopas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPTIMA 2014 2015. Utbildningsguide Koulutusopas"

Transkript

1 OPTIMA Utbildningsguide Koulutusopas

2 Innehåll Sisältö Välj smart, välj Optima Valitse viisaasti, valitse Optima 3 Studieinfo 4 Opiskeluinfo 6 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Artesan, finsnickare 8 Artesan, interiörsassistent 9 Automationsmontör-elmontör 10 Bagare-konditor 11 Datanom 12 Djurskötare 13 Elektronikmontör 14 Fordonsmekaniker 15 Husbyggare 16 Klädsömmare 17 Kock 18 Kosmetolog / Kosmetikrådgivare 19 Landsbygdsföretagare 20 Merkonom 21 Merkonomi 22 Plåtslagare-svetsare och verkstadsmekaniker 23 Rörmontör 24 Servitör 25 Ungdoms- och fritidsinstruktör med inriktning på kultur (Kulturmontör) 26 YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING Studieinfo 28 Bilservicelinjen 29 Fastighet, kök, textil och verkstad 30 Hus- och hemservicelinjen 31 Kökshjälpslinjen 32 Naturbrukslinjen 33 Yrkesförberedande utbildningar 34

3 Välj smart, välj Optima Välkommen till Optima. Vi ger dig möjligheten att utvecklas och lära dig ett yrke. Vi ger dig ett yrkeskunnande som svarar mot ditt, arbetsplatsernas och regionens behov. Optima har idag tre starka verksamhetsområden: grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet, yrkesinriktad specialundervisning samt vuxenutbildning och arbetslivstjänster. Optima är den enda svenskspråkiga utbildaren med status som specialyrkesläroanstalt. Framgång är ofta en följd av samarbete. Du är inte ensam i din inlärning vid Optima utan lär dig ett yrke tillsammans med dina studiekamrater, lärare och regionens arbetsliv. Du vistas i en vuxen atmosfär med verkliga och moderna arbetsmiljöer. Lärande i arbete (LiA) eller inlärning i arbetet, där du är ute i arbetslivet, är en viktig del av utbildningen. Vi har också goda möjligheter att erbjuda dig LiA utomlands. Optima står för handlingskraft, trygga lärmiljöer, positiv atmosfär, starkt entreprenörskap och god samverkan med arbetslivet. Vi har en mycket kunnig och engagerad personal som kommer att stöda dig i din lärprocess. Lusten att lära hittar du här på Optima. Men det krävs också en hel del energi och ansträngning från din sida för att klara studierna och lära dig yrket. De snabba förändringarna i dagens och framtidens arbets liv, gör att vi satsar på att förbereda dig på ett livslångt lärande. Avsikten är att du får färdigheter att fungera som en yrkesskicklig medarbetare även i framtidens arbetsliv. Jag hoppas att vår utbildningsguide ger dig information om våra utbildningsalternativ och stöder dig i ditt yrkesval. Valet av utbildning är ett viktigt beslut. Kontakta gärna våra studiehandledare, kom på besök till oss, besök och diskutera din framtid med dina föräldrar och vänner. Vi på Optima finns till för dig. Framtiden är din investera i den via Optima. REKTOR MAX GRIPENBERG Valitse viisaasti, valitse Optima Tervetuloa Optimaan. Meiltä saat eväät ammattioppiin ja kehittymiseen. Kauttamme saat ammatillisen osaamisen, joka vastaa niin sinun, työpaikkojen kuin seudunkin tarpeita. Optimassa on tällä hetkellä kolme vahvaa toiminta-aluetta: ammatillinen toisen asteen peruskoulutus, ammatillinen erityis opetus sekä aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. Optima on Suomen ainoa ruotsinkielinen kouluttaja, jolla on ammatillisen erityisoppilaitoksen status. Usein menestys tulee toimivan yhteistyön myötä. Optimassa et ole oppimassa yksin, vaan opit ammatin yhdessä opiskelukavereiden, opettajien ja seudun työelämän kanssa. Toimit aikuismaisessa ilmapiirissä ja todellisissa, uudenaikaisissa työympäristöissä. Työssäoppiminen (TOP) on tärkeä osa koulutusta. Meillä on myös hyvät mahdollisuudet tarjota sinulle työssäoppimista ulkomailla. Optima edustaa toimintakykyä, turvallisia oppimis ympäristöjä, positiivista ilmapiiriä, vahvaa yrittäjyyttä ja hyvää yhteistoimintaa työelämän kanssa. Meillä on hyvin osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka tukee sinua oppimisessasi. Halun oppia löydät täältä Optimasta. Mutta sinulta vaaditaan melkoisesti energiaa ja työtä, jotta selviät opinnoista ja opit ammatin. Nykyisen ja tulevan työelämän nopeista muutoksista johtuu, että me valmennamme sinua elinikäiseen oppimiseen. Tarkoitus on, että saat valmiudet toimia ammattitaitoisena työntekijänä tulevaisuuden työelämässä. Toivon, että koulutusoppaastamme saat tietoa tarjoamistamme vaihtoehdoista ja että se tukee sinua ammatin valinnassasi. Koulutuksen valinta on tärkeä päätös. Ota mieluusti yhteyttä opinto-ohjaajiimme, tule käymään meillä, käy ja keskustele tulevaisuudestasi vanhempiesi ja ystäviesi kanssa. Me Optimassa olemme sinua varten. Tulevaisuus on sinun investoi siihen Optiman kautta. REHTORI MAX GRIPENBERG 3

4 Studieinfo Ansökan Till våra utbildningsprogram söker man via gemensam ansökan (www.studieinfo.fi) under tiden Studiehandledarna inom den grundläggande utbildningen handleder niorna då de gör sin ansökan. Arbetskraftsbyråerna och Optimas studiehandledare hjälper studerande som gått ut högstadiet tidigare eller de som har en examen från tidigare. Information om vuxenutbildning och arbetslivstjänster får du via Studie- och skolresestöd Närmare information om studie- och skolresestöd får du från FPA, eller från studietorgets reception. Studiebostäder Studiebostäder kan ordnas för studerande under 18 år som inte har möjlighet att åka hem efter skoldagens slut. Vid Ekovägen i Jakobstad finns plats för 79 studerande. Där bor alla i ett eget möblerat rum. Vid Sockenvägen i Jakob stad, även kallat Bodgärdet, har vi hyrt 10 lägenheter med rum för 20 studerande. Också dessa är möblerade. Personalen vid boendet ser till att ungdomarna har ett tryggt boende under ordnade förhållanden. Boendeavgifter Studerande betalar ingen hyra för sin studiebostad. Däremot faktureras en månadsavgift som inkluderar morgonoch kvällsmål samt olika slag av service. Lantbruksbranschens studerande har enligt förordningen 811/ ett avgiftsfritt boende. Studerande vid Trädgårdsgatan betalar en boendeavgift på 100 euro/månad. En garantiavgift betalas i samband med inflyttningen och den återbetalas när den studerande flyttat ut, under förutsättning att bostaden är i skick. Ansökan om studiebostad Ansökan om studiebostad görs i samband med att den studerande fått besked om antagning till utbildning. När den studerande meddelar om att han/hon tar emot studieplatsen, görs samtidigt en ansökan om studiebostad. Den som bor i studiebostad erhåller inget skolresestöd. Studiernas uppbyggnad En yrkesinriktad grundexamen består av 120 studieveckor. Utbildningstiden har en normtid på tre år. Utbildningsprogrammet består av 90 sv yrkesinriktade examensdelar, 20 sv kompletterande examensdelar och 10 sv valfria examensdelar. Inom de yrkesinriktade examensdelarna ska minst 20 sv Lärande i Arbete (LiA) ingå. Under dessa LiA-perioder är de studerande ute i arbetslivet och skaffar sig arbetserfarenhet från olika företag inom branschen. Under LiA-perioderna kommer även de studerande att avlägga yrkesprov. Yrkesprovet är en viktig utvärderingsmetod där den studerande visar vad han/hon praktiskt kan utföra. De nya examensgrunderna ger studerande möjligheter via de valbara examensdelarna att både bredda och fördjupa sitt kunnande. Studierna formas av studerandens målsättningar, vilket både motiverar och engagerar inför framtiden. När samtliga 120 sv är godkända och alla yrkesprov är avklarade erhåller den studerande ett examensbetyg som består dels av en grundexamen och ett yrkesprovsbetyg. Kombi-examen Studerande vid Optima Trädgårdsgatan och Lannäslund, kan välja att avlägga en kombinationsexamen (yrkesinriktad grundexamen och studentexamen). Den studerande kan välja att slutföra sina studier på 3 eller 3,5 år. Kombiämnena utgörs av modersmål, finska, engelska och kort matematik. I hälsolära erbjuds tre kurser. För att du ska ha de bästa förutsättningarna för kombistudier rekommenderar vi att du har minst vitsordet 7 i respektive ämne. Då du siktar på att avlägga studentexamen, bör du skriva studenten i fyra ämnen, där modersmålet är obligatoriskt. Kombistudierna sker i samarbete med Jakobstads gymnasium. Du som siktar på att studera vidare inom en teknisk bransch kan välja att läsa enbart kort gymnasiematematik (fem kurser) vid Optima. Två examina på tre år är en utmaning som kräver både motivation, tid och arbete! Fördelen med att avlägga kombiexamen är att du får en starkare teoretisk grund för vidarestudier vid yrkeshögskola eller universitet. Har du bra studiemotivation och är beredd att ta ett större eget ansvar för dina studier då är kombi rätt val för dig! Du anmäler dig till kombistudier i samband med att du tar emot din studieplats vid Optima. Fortsatta studier En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet. Vidareutbildning inom branschen kan även göras genom att avlägga yrkesexamen (yrkesskicklighet som krävs av fack män på området) och specialyrkesexamen (behärskar ett spetskunnande inom branschen samt har insikter i personaladministrativa uppgifter). 4 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

5 Specialundervisning Specialundervisning och speciella undervisningsarrangemang kan inom Optimas grundexamensinriktade utbildningar ordnas i både yrkesinriktade och kompletterande examensdelar (t.ex. matematik och språk). Inom en del av Optimas utbildningar finns särskilda specialyrkeslärare som tar hand om specialundervisningen i yrkesämnen. I övrigt ordnas all specialundervisning av den speciallärare som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. I första hand är strävan med specialundervisningen att den studerande skall nå upp till målen enligt den allmänna läroplanen och då uppgörs enbart en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Om den studerande trots specialundervisning inte klarar att nå upp till målen kan även en individuell läroplan med sänkta mål göras upp för en eller flera examensdelar. I undervisningen fokuserar vi på att stöda kunskapsområden där den studerande är stark, så att den studerande garanteras goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

6 Opiskeluinfo Hakeminen Koulutusohjelmiimme haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) Perusopetuksen opinto-ohjaajat opastavat 9.-luokkalaisia, kun nämä tekevät hakemustaan. Työvoimatoimistot ja Optiman opinto-ohjaajat auttavat niitä hakijoita, jotka ovat päättäneet yläasteen jo aiemmin tai joilla on jo aiempi tutkinto. Aikuiskoulutuksesta ja työelämäpalveluista saa tietoa osoitteesta Opinto- ja koulumatkatuki Tarkempaa tietoa opinto- ja koulumatkatuesta saat KELA:lta, tai opintotorin kansliasta. Opiskelija-asunnot Opiskelija-asunto voidaan järjestää alle 18-vuotiaalle opiskelijalle, joka ei pääse kulkemaan kotiin koulupäivän päätyttyä. Pietarsaaren Kaikutiellä on tilat 79 opiskelijalle, kaikille omissa kalustetuissa huoneissa. Olemme vuokranneet Pietarsaaren Pitäjäntieltä Bodgärdetistä kymmenen asuntoa, jotka tarjoavat tilat 20 opiskelijalle. Myös nämä asunnot on kalustettu. Asuntolan henkilökunta huolehtii siitä, että nuorten asuminen on turvallista ja järjestäytynyttä. Asumismaksut Opiskelijat eivät maksa opiskelija-asunnostaan vuokraa. Sitä vastoin heiltä veloitetaan kuukausimaksu, joka sisältää aamu- ja iltapalan sekä erinäisiä palveluita. Maatalousalan opiskelijat asuvat maksutta, asetuksen 811/ :n nojalla. Puutarhakadun opiskelijat maksavat asumismaksuna 100 kuukaudessa. Opiskelija maksaa asuntoon muuttaessaan takuumaksun, joka palautetaan hänelle poismuuton yhteydessä, mikäli asunto on kunnossa. Opiskelija-asunnon hakeminen Opiskelija-asuntoa voi hakea, kun opiskelija on saanut tietää hyväksymisestään koulutukseen. Kun opiskelija ilmoittaa ottavansa opiskelupaikan vastaan, hän täyttää samalla opiskelija-asuntohakemuksen. Opiskelija-asunnossa asuva ei saa koulumatkatukea. Opintojen rakentuminen Ammatillinen perustutkinto koostuu 120 opintoviikosta (ov). Koulutus on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa. Kukin koulutusohjelma sisältää 90 ov ammatillisia tutkinnonosia, 20 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia ja 10 ov valinnaisia tutkinnonosia. Ammatillisiin tutkinnonosiin on sisällytettävä vähintään 20 ov työssäoppimista (TOP). Näillä TOP-jaksoilla opiskelijat ovat työelämässä ja hankkivat työelämäkokemusta alan eri yrityksissä. Opiskelijat suorittavat TOP-jaksoilla myös ammatti osaamisen näyttöjä. Ammattiosaamisen näyttö on tärkeä arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa, mitä hän osaa käytännössä tehdä. Uudet tutkinnon perusteet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisten tutkinnon osien kautta. Opinnot rakennetaan opiskelijan tavoitteiden pohjalta, mikä sekä motivoi että sitouttaa tulevaisuuteen. Kun kaikki 120 ov on hyväksytty ja ammattiosaamisen näytöt selvitetty, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka on kaksiosainen ja sisältää todistukset perustutkinnosta ja ammattiosaamisen näytöistä. Erityisopetus Erityisopetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä voidaan toteuttaa Optiman perustutkintoon suuntautuneessa koulutuksessa sekä ammatillisissa että ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (esim. matematiikka ja kielet). Osassa Optiman koulutusta on erikoisammattiopettajia, jotka hoitavat ammattiaineiden erityisopetuksen. Muuten erityisopetuksen hoitaa kustakin alasta vastaava erityisopettaja. Erityisopetuksen pyrkimyksenä on ensi sijassa saada opiskelija saavuttamaan yleisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja silloin opiskelijalle laaditaan vain henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Jos opiskelija ei erityisopetuksesta huolimatta pysty saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita, hänelle voidaan laatia yhteen tai useampaan tutkinnon osaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteita on madallettu. Keskitymme opetuksessa tukemaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta opiskelijalle voidaan taata hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Oman alan jatkokoulutusta voi toteuttaa myös suorittamalla ammattitutkinnon (alan ammattimieheltä vaadittava ammattitaito) ja erikoisammattitutkinnon (hallitsee alan huippuosaamista sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä). 6 OPTIMA KOULUTUSOPAS

7 Grundläggande yrkesutbildning Ammatillinen peruskoulutus 7

8 KOD 038 Artesan finsnickarutbildning Grundexamen inom hantverk och konstindustri n Inom artesanutbildningen lär du dig planering, formgivning, tillverkning, reparation och restaurering av olika produkter i trä. Du lär dig att jobba både för hand och med maskin, du lär dig material och ytbehandling. Ditt konstnärliga öga får också tid att utvecklas och allt du gör blir funktionella produkter, för dig själv eller för kunder. Artesanens jobb handlar om att skapa och under utbildningen utvecklar du ditt kreativa kunnande. Det är också viktigt att kunna bemöta kunders önskemål. Som studerande restaurerar du kunders möbler eller snickrar nya produkter enligt mått och önskemål. Här är några av jobben: snickare maskinsnickare inredningssnickare båtinredare egenföretagare eller studera vidare på till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

9 KOD 042 Artesan interiörsassistent Grundexamen inom hantverk och konstindustri Vad betyder interiör? Interiör = inomhusmiljö, det inre, insida, inblick. n Gillar du att jobba praktiskt, kreativt och med precision? Har du intresse och öga för färg och form, inredning och detaljer? Är du den som vill vägleda och betjäna kunder? Gillar du att jobba i team? Under utbildningen till interiörsassistent jobbar du mångsidigt och praktiskt med förnyelse av miljöer och olika material samt provar på olika tekniker. Du lär dig måla, rita, tapetsera, bygga modeller, presentationstekniker, produkt- och materiallära. Research, kommunikation, stil och kultur är begrepp som du kommer att röra dig med. Inom utbildningen kan du inrikta dig på t.ex. målning och tapetsering eller estetik och handledning. Här är några av jobben: inredningsassistent målare och tapetserare kan jobba med plattsättning försäljare av inredning, t.ex. tapeter, tyger, köksinredningar, inredningsdetaljer egenföretagare studera vidare inom t.ex. formgivning vid yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

10 KOD 191 Automationsmontör Elmontör Grundexamen inom el- och automationsteknik n Väljer du el och automation har du ett brett fält av möjlig heter framför dig. Det är naturligtvis bra att du gillar el, elektronik och automatiska system, men också att du tycker att matematik, fysik och metallslöjd är intressant. Och förstås, att du gillar att jobba med människor. Under studierna får du syssla med kreativ problemlösning, lära dig att styra och automatisera stora processer samtidigt som du får göra småpetigt jobb. Du får också syssla med till exempel högspänningsarbeten, kabeldragning och stolp klättring och jobba på skolans husbyggen. För dig som gillar utejobb och att röra på dig kan framtiden ligga i elmontörs jobbet. Efter din examen kan du också studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: elmontör automationsmontör elinstallatör för hus eller båtar elreparationer inom industrin eller på verkstäder hushållsmaskinsreparatör på ditt eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

11 KOD 866 Bagare-konditor Grundexamen inom livsmedelsbranschen Trender och kunder En bagare-konditor skall hänga med i mat trender och vara lyhörd för vad hans eller hennes kunder vill ha. Det får du testa konkret, eftersom vi under studierna både gör beställnings arbeten åt kunder och bakar för vår egen skolas kök, restaurang och café. Vi mäter också vår skicklig het mot andra skolor, då vi tävlar i yrkes kunskap. n Gillar du att baka och är beredd att ta dig an ett jobb som är både fysiskt och kreativt, kan bagare-konditor vara rätt yrke för dig. Vad du än bakar, krävs hantverkar skicklighet och noggrannhet. Därför får du lära dig hant verket inom all typ av bakning, men också att tillverka bakverk maskinellt. Konditorns jobb handlar mycket om att skapa hantverk med färg och form. Du får också pröva på att skapa helt nya bageriprodukter. Som bagare-konditor har du möjlighet att jobba på allt från små bagerier till livsmedelsindustrier och arbetsplatser finns både i det lilla samhället och i storstan. Då du tagit din examen kan du: börja jobba som bagare-konditor starta eget avlägga specialyrkesexamen för bagarmästare eller konditormästare studera på yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

12 KOD 515 Datanom Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik n Gillar du datorer och är redo att ta ditt intresse till proffsnivå? Då kan datanomutbildningen vara rätt för dig. En datanom sysslar med både hård- och mjukvara, programmering, nätverk och multimedia. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och allmän företagskunskap. Dina arbetsuppgifter kan t.ex. innebära datastöd, att jobba med nätverk, att koda webbsidor eller att skriva korta program. Det är bra om du trivs med att samarbeta med andra och att kreativt lösa problem. I ditt framtida jobb behöver du också kunna dokumentera arbetsskeden och förstå hur sociala medier kan användas t.ex. inom företagsvärlden. I utbildningen arbetar vi både med mikrostöd och programmering. Detta ger dig en bra bas för arbetslivet eller vidarestudier vid högskola och universitet. Du kan också grunda ditt eget företag. Som datanom kan du jobba på dataföretag eller andra företag som behöver programmering i sin verksamhet. Du kan också vara den som håller både program och datutrustning rullande på ett företag. Du installerar och underhåller datorer och servrar. Datanomen arbetar med såväl programvara, teknik som människor. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

13 KOD 514 Djurskötare Grundexamen inom lantbruksbranschen Tänk på att: För att studera till djurskötare kan du inte ha några djur- eller dammallergier. n Djurskötarlinjen kan vara rätt för dig som är passionerat intresserad av djur. Här får du jobba med både sällskapsdjur och produktionsdjur. Du får lära dig de dagliga rutinerna med djur: att sköta och utfodra dem och att hålla deras livsmiljö i gott skick. Du lär dig också vad företagande innebär och en del om att köra traktor, bygga och underhålla byggnader, eftersom det ofta behövs i branschen. Jobbet är fysiskt krävande och arbetstiderna är sällan vardagar åtta till fyra. Djurskötarjobbet handlar inte enbart om djur, det är också till fördel om du trivs med människor. I ditt jobb kommer du ofta i kontakt med djurens ägare och andra kunder. Du sam arbetar också med exempel vis stallpersonal och veterinärer. Vill du, kan du studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: avbytare djuruppfödare försäljare/importör djurkonsult, till exempel inom rådgivning, husdjurshjälp, smådjurspensionat inom branschservice, som till exempel foderproduktion på ditt eget företag Optima, Lannäslund, Jakobstad Undervisningsställets kod 1802 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

14 KOD 139 Elektronikmontör Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik n Är du fascinerad av hur datorer är uppbyggda och fungerar, kan elektronik montör vara något för dig. Under studierna får du lära dig att skräddar sy datorers hård vara för olika ändamål, och du lär dig bland annat att bygga upp datorstyrning, att reparera datorer och annan elektronik, som till exempel TV:n, och att installera data nätverk och telefoner. Att vara intresserad av matematik och fysik är en bra grund för studierna, liksom att gilla småpetigt jobb och att umgås med människor på den här linjen tar vi emot kund arbeten och i ditt framtida jobb tar du naturligt vis också emot kunder. Vi jobbar med persondatorer och med PLC, mindre industridatorer. Efter din examen kan du också studera vidare till exempel på yrkes - hög skola. Här är några av jobben: elektronikmontör datamekaniker datanätverksinstallatör telefonmontör datastödperson på ditt eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

15 KOD 107 Fordonsmekaniker Grundexamen inom bilbranschen n Är bilar och fordon din grej? Vill du lära dig en hel del om bilen, från A till Ö? Då är kanske fordonsmekaniker något du kunde bli. Vi satsar på att ge våra studerande en bred kun skap om bilen, det handlar om mekanik och elektronik, om att lära sig både service och reparationer. Under alla tre studieår jobbar du med kundarbeten, som kan vara allt från motorreparationer till kontroll inför besiktning. Du har också möjlighet att fixa upp din egen bil. På valbara kurser får du lära dig mera om det du är intresserad av. Efter studierna kan du också fortsätta att studera vid till exempel yrkeshögskola. Här är några av jobben: bilmekaniker bilelektriker bilmålare plåtslagare bil- och reservdelsförsäljare egenföretagare Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

16 KOD 861 Husbyggare Grundexamen inom byggnadsbranschen Visste du att: Som husbyggarstuderande köper du dina egna verktyg förmånligt via skolan, verktyg som du sedan tar med ut i arbetslivet. n Husbyggarutbildningen kan vara ett bra alternativ för dig som är aktiv, tycker om fysiskt arbete och är en praktisk problem lösare. Du får lära dig husbyggets alla skeden, allt från gjutning till listning. Under studierna får du vara med om allt från mindre byggen till ett egnahemsbygge. Husbyggande är till stor del händernas och kroppens jobb, men det kräver också ett visst matematiskt tänkande då du lär dig att läsa ritningar. Du passar bra som husbyggare om du är både noggrann och har en stor lust att få saker gjorda. I ditt jobb kan du i många fall också ha att göra med dina kunder. Efter examen kan du: jobba i byggbranschen starta eget specialisera dig genom yrkesexamen eller specialyrkesexamen studera vidare vid till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

17 KOD 183 Klädsömmare Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen n Om mode och kläder är din passion kanske du kan ha en framtid som klädsömmare. På vår utbildning jobbar du med kläder från början till slut. Du lär dig material, att rita och planera modeller, göra mönster och naturligtvis sy både detaljer och hela plagg. Hela arbetsprocessen dokumenteras i en säljande och snygg portfolio. Mode handlar också om att kunna styla och skylta, något vi jobbar mycket med. Studierna är mycket praktiskt inriktade. Vi tillbringar en stor del av tiden vid planeringsbordet och symaskinen. Att bli expert på kläder handlar om att utveckla sin finger toppskänsla för hantverket. Under studierna ordnar vi flera modevisningar. Vill du vidareutbilda dig, ger kläd sömmarexamen en bra grund för fortsatta studier inom textil- och designbranschen på yrkeshögskolenivå. Här är några av jobben: på din egen syateljé expertförsäljare, som kan ge stylingråd åt kunder, förstår material och kan ändra plagg inom klädförsäljning industrisömmare inom skyltning och teater Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

18 KOD 473 Kock Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Tänk på det här: Undervisningen sker dagtid, men ibland också på kvällar och helger. I vår egen restaurang jobbar vi ibland i skift. Du kan även göra din praktik utomlands. Har du livsmedels- eller hudallergier? Som kock kommer du i kontakt med olika livsmedel och rengöringsmedel. n Du känner igen en bra kock på några saker: han eller hon tycker om att laga mat, experimentera och testa nya råvaror, har näsa för nya mattrender och är känslig för vad kunderna vill ha. En bra kock tycker om att jobba intensivt och med högt tempo. Vi erbjuder kockstudier som ger dig kompetens att jobba i vilken typ av kök som helst. Studierna kretsar naturligtvis mest kring mat och mat lagning, men vi jobbar också en hel del med att lära oss att betjäna kunder kockens jobb går ju ut på att göra sina kunder nöjda. Vi fördjupar oss också till exempel i dieter, marknadsföring och sensorisk matlagning, att lära känna vad som fungerar ihop. Efter din examen kan du: jobba på restaurang, storkök, arbetsplatsrestaurang, snabbmatsrestaurang och café starta eget, t.ex. cateringföretag avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller studera vid till exempel yrkeshögskola Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

19 KOD 284 Kosmetolog Kosmetikrådgivare Grundexamen inom skönhetsbranschen n Oavsett om du funderar på att bli kosmetolog eller kosmetik - råd givare ska du tycka om att jobba med människor och nära människor för att trivas i ditt jobb. Båda yrkena handlar om att betjäna kunder, alla sorts människor och i alla åldrar. Grundstudierna för båda inriktningarna är de samma, bland annat hudvård, anatomi, massage, make-up, produktkännedom, kundservice, företagsverksamhet och språk. Kosmetologerna fördjupar sig i hårborttagning, special behandlingar och maskinella behandlingar, medan kosmetik rådgivarna lär sig mera om försäljning, produkter, mode och trender. Du kan också välja t.ex. hårstyling, naturkosmetik, spabehandlingar eller special make-up. Som kosmetolog kan du starta eget, jobba på olika vårdinrättningar eller som produktförsäljare. Som kosmetikrådgivare kan du jobba med att sälja produkter, som konsulent eller som produktimportör. Det finns också möjligheter att specialisera sig till exempel genom kurser eller på yrkeshögskola. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

20 KOD 149 Landsbygdsföretagare Grundexamen inom lantbruksbranschen Fördjupa ditt kunnande! I studierna kan du fördjupa ditt kunnande inom växtproduktion, djurhållning, skogsbruk eller maskin underhåll, jordbyggnad och verkstadsarbeten. n Intresserad av lantbruk och allt som händer däromkring? Vår landsbygdsföretagarutbildning ger dig en bred bas för yrkeslivet. Förutom lantbruk och djurskötsel lär du dig en hel del om att bruka skog, underhålla maskiner, köra traktor och annat som är viktigt inom landsbygdsföretagande. Du lär dig också mycket om företagande och ekonomiskt tänkande. Att ha ett lantbruk är att driva ett företag, och även om du tänker satsa på något annat än just lantbruk är ett eget företag ofta ett alternativ. Miljöansvar och ansvarsfull djuruppfödning är också viktiga delar av utbildningen. Du kan också studera vidare vid till exempel yrkeshögskola. Efter studierna kan du ha ditt eget företag inom/jobba som: jordbrukare djurproducent maskinentreprenör maskinservice avbytare försäljare husdjursskötare verkstadsarbete Optima, Lannäslund, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

21 KOD 114 Merkonom Grundexamen inom företagsekonomi Ekonomi- och kontorsservice Väljer du ekonomi- och kontorsservice lär du dig bland annat bokföring och löneräkning. Ditt jobb kan finnas på privata företag, banker, försäkringsbolag eller inom den kommunala sektorn. Med intresse för matematik och ordning och reda kommer du långt. n Om du väljer att bli merkonom passar du in på väldigt många olika arbetsplatser, egentligen överallt där man säljer och marknads för något och på alla typer av kontor. Hos oss finns två inriktnings alternativ, ekonomi- och kontorsservice eller kund betjäning och försäljning. Arbetsfältet för merkonomer är brett, eftersom merkonomer har ett bra kunnande inom ekonomi, juridik och samhällskunskap. Under studierna jobbar vi också mycket med informations- och kommunikations teknik. Merkonomutbildningen är en bra bas för studier på yrkeshögskola eller universitet. Kundbetjäning och försäljning Om du studerat kundbetjäning och försäljning kommer ditt jobb främst att handla om att betjäna kunder och utveckla kundrelationer. Det betyder att du trivs bäst om du är utåtriktad, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Att kunna kommunicera på flera språk är också viktigt. Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

22 KOODI 114 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto n Jos päätät ryhtyä merkonomiksi, sinulla on monia erilaisia työpaikkavaihtoehtoja. Oikeastaan kaikki myynti- ja markkinointityöt ja monet työtehtävät erilaisissa toimistoissa ovat mahdollisia. Merkonomien työkenttä on laaja, koska heillä on hyvät perustiedot taloudesta, lakitieteestä ja yhteiskuntaopista. Harjoittelemme opintojen aikana paljon myös tieto- ja viestintätekniikkaa. Merkonomitutkinto on hyvä perusta ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoille. Tällä alalla onnistut, jos olet kiinnostunut talousasioista, kielistä ja asiakassuhteista. Työssäoppiminen voi tapahtua myös ulkomailla Optima, Puutarhakatu, Pietarsaari Toimipisteen koodi OPTIMA KOULUTUSOPAS

23 KOD 857 Plåtslagare-svetsare och verkstadsmekaniker Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Special! Hos oss kan du ta internationellt svetsarcertifikat, IW, som ger dig behörighet att jobba med kvalificerade svetsarbeten i ett stort antal länder. Du kan även välja gröna kortet, utvecklat av verkstadsindustrin i Sverige. n Gillar du att både jobba med händerna och använda maskiner? Det får du göra på vår utbildning inom maskin- och metall branschen. Under första året lär du dig grunderna inom branschen, som till exempel svetsning, maskin bearbetning och montering, och du lär dig hant verket, att bearbeta plåt manuellt. Andra året väljer du examensinriktning: verkstadsmekaniker eller plåtslagare-svetsare. Efter det kan du välja att specialisera dig inom CNC-bearbetning, IW-svetsning, manuell svetsning eller tunnplåtsbearbetning. Oavsett vad du väljer är dina möjligheter till jobb breda. Det kan handla om allt från små verkstäder till stora industrier, om att vara fingerfärdig eller om att noggrant styra maskiner. Din examen ger dig också bra möjlig heter att studera vidare till exempel på yrkeshögskola. Här är några av jobben: maskinoperatör (CNC) svarvare fräsare verktygstillverkare svetsare plåtslagare maskinmontör reparatör processövervakare eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

24 KOD 858 Rörmontör Grundexamen inom husteknik Självständigt jobb En rörmontör jobbar självständigt och möter ofta kunder, så det är bra om du trivs med folk. n En rörmontör jobbar med det mesta som har att göra med vattenledningar, avlopp och vattenburna värme system. Har du ett brett intresse för teknik och tycker om att ta egna initiativ, då kan jobbet som rörmontör passa dig. Du kan jobba med service, underhåll och installationer inom VVS - branschen eller inom fastighets skötsel. Under studierna får du bland annat lära dig att svetsa och att installera värme, vatten och avloppssystem. Utöver det kan du välja att studera till exempel fastighetsservice, sotning, ventilation eller kommunalteknik. Efter examen kan du: jobba på exempelvis VVS -företag, med fastigheter, inom industrin, inom båtbranschen eller vid kommunernas tekniska verk specialisera dig inom branschen studera vidare på yrkeshögskola starta eget företag Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

25 KOD 473 Servitör Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Tänk på det här: Undervisningen sker dagtid, men ibland också på kvällar och helger. Du kan även göra din praktik utomlands. Har du en synlig piercing? Den får du ta bort då du betjänar kunder. n Det är lätt att känna igen en servitör som trivs med sitt jobb: han eller hon tycker om människor, omväxling och flexibilitet. Servitören är en öppen person som ser till att kunderna är nöjda och trivs. Kan han eller hon dessutom betjäna kunderna på olika språk är det ännu bättre. På servitörutbildningen får du lära dig mycket om maträtter och drycker och kombinationen av dessa. Utbildning i ämnen som serveringsteknik, alkohollagstiftning och dryckeslära gör att du som servitör kan ge dina kunder en minnesvärd serviceupplevelse. Efter din examen kan du: jobba på restaurang, hotell, mötes- och kongress center, caféer, barer och pubar både i Finland och utomlands starta eget studera vidare på yrkeshögskola, avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad Undervisningsställets kod 1806 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

26 KOD 173 Ungdomsoch fritidsinstruktör med inriktning på kultur På After Eight På den här linjen samarbetar vi med Musikcafé After Eight (Storgatan 6, Jakobstad), och det är där du tillbringar största delen av studietiden. n Är du den som gillar att hålla i trådarna och få saker att hända? Är kultur din grej? Då kan det vi kallar kultur montör vara rätt för dig, vår utbildning för ungdoms- och fritidsinstruktörer med inriktning på kultur. Som kulturmontör blir ditt arbetsfält brett, liksom studierna. Ska du arbeta med kulturprojekt behöver du insikt i bland annat marknadsföring, IT och mediateknik, projektplanering och gruppdynamik. Du tycker om att jobba med människor och att knyta kontakter, men du är också självständig. Idéer och bra lösningar får du gärna ha gott om, liksom kreativitet. Dessutom behöver du lära dig en hel del om ekonomi och företagsamhet. Under studierna leder och genomför du verkliga kulturprojekt. Här finns några av jobben: kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet i kommuner teatrar, festivaler, museer företag och organisationer som ordnar konserter, mässor, utställningar, shower och olika kulturella projekt som projektarbetare, inom ditt eget företag eller som frilansare instruktörsstudierna ger också en bra bas för fortsatta studier Optima, Trädgårdsgatan och After Eight, Jakobstad Undervisningsställets kod OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

27 Yrkesinriktad specialundervisning

28 Studieinfo Inom Optima strävar vi efter att varje studerande skall få en så bra undervisning som möjligt samt få stöd i sina studier i den utsträckning som krävs. Optima ordnar undervisning på flera olika nivåer och har därmed god beredskap att svara på studerandes olika inlärningsbehov. Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland. Vi har tre olika uppgifter: att ordna yrkesinriktad utbildning, ordna förberedande och rehabiliterande utbildning och som kompetenscenter utveckla specialundervisningen på andra stadiet. Undervisningen, som är ordnad i små grupper, finns på samman lagt 12 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland. Specialundervisning och speciella undervisningsarrangemang kan inom Optimas grundexamensinriktade utbildningar ordnas i både yrkesinriktade och kompletterande examensdelar (t.ex. matematik och språk). Inom en del av Optimas utbildningar finns särskilda specialyrkeslärare som tar hand om specialundervisningen i yrkesämnen. I övrigt ordnas all specialundervisning av den speciallärare som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. I första hand är strävan med specialundervisningen att den studerande skall nå upp till målen enligt den allmänna läroplanen och då uppgörs enbart en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Om den studerande trots specialundervisning inte klarar att nå upp till målen kan även en individuell läroplan med sänkta mål göras upp för en eller flera examensdelar. I undervisningen fokuserar vi på att stöda kunskapsområden där den studerande är stark, så att den studerande garanteras goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. För studerande inom Optimas specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Det innebär att de studerande som har ett så stort behov av särskilt stöd att det medför svårigheter att efter avslutade studier hitta en arbetsplats får hjälp med det från skolan. Ansökan Till yrkesinriktad specialundervisning söker du direkt. Ansökningsblanketter fås från Optima, Åminnevägen eller via hemsidan > Special > Hur söka till Optima? Ansökningarna lämnas in före 15 mars Studiebostäder I Nykarleby finns två elevhem för studerande som påbörjar undervisningen vid Åminnevägen. Där bor ungdomarna antingen i en gruppbostad eller i egen lägenhet. Handledande personal finns hela tiden på plats för att hjälpa till med självständighetsutvecklingen. Samtidigt som ungdomarna deltar i de vanliga hemsysslorna är målet med boendet att klara av ett självständigt boende i framtiden. Studerande vid elevhemmen i Nykarleby betalar en måltidsavgift på 160 euro/ månad. Ansökan om plats i elevhemmet görs i samband med studieplatsansökan. Yrkesinriktad grundexamen med individuella mål eller betyg Mål: Öppet arbete Yrkesinriktad grundexamen Mål: Öppet arbete / vidarestudier Delar av yrkesinriktad grundexamen Mål: Arbete med stöd /öppet arbete Yrkesträning Mål: Arbete med stöd Yrkesförberedelse Mål: Livskompetens Varje studerande har rätt till undervisning på rätt nivå Grundexamensinriktad utbildning Specialyrkesutbildning 28 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

29 Yrkesinriktad specialundervisning Bilservicelinjen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Gillar du att syssla med bilar kan bilservicelinjen vara rätt för dig. Undervisningen är praktisk och du lär dig det du behöver för att kunna jobba med enklare servicearbeten, biltvätt, vaxning och småmaskinsservice. Vi jobbar också med metallarbeten och svetsning. Vi tar emot kundarbeten, som till exempel olika servicearbeten och lättare reparationer. På bilservicelinjen jobbar alla enligt egen förmåga och du får sådana utmaningar som passar dig. Vi jobbar också med våra studerandes personliga mognad, att utveckla en sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Behöver du en elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Här finns jobben: bilverkstäder servicestationer metallföretag Optima, Vasavägen 149, Jakobstad OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

30 Yrkesinriktad specialundervisning Fastighet, kök, textil och verkstad Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Studierna börjar med ett gemensamt år för alla, oavsett om du tänkt välja fastighet, kök, textil eller verkstad. Efter det väljer du inriktning, men får också i fortsättningen välja studieveckor från en annan linje. Det ger dig mångsidig träning och betyder att du kan jobba med enklare uppgifter inom något av områdena. För att lära sig självständighet i vardagen tränar alla också på vardagsfärdigheter, boende, sociala färdigheter och på samhällsfärdigheter. På alla linjer jobbar vi utgående från dina egna resurser och behov. Fastighet: Här får du lära dig gårdskarlssysslor som att klippa gräs, skotta snö och jobba med olika verktyg och maskiner. Kök: Du får lära dig olika köksarbeten och rutiner i ett kök. Det mesta får du lära dig genom praktiskt arbete. Textil: Vi jobbar med många olika saker inom textil, allt från att sy enkla kläder till att arbeta med garn och väva. Verkstad: Här lär du dig att använda verktyg och maskiner. Vi prövar olika tekniker och tillverkar enklare möbler och bruksföremål. Under studierna erbjuder vi boende på elevhem där handledande personal alltid finns på plats. Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats och målet är att du ska ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby 30 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

31 Yrkesinriktad specialundervisning Hus- och hemservice Grundexamen / Delar av grundexamen / Betyg inom rengöringsservice Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n På hus- och hemservicelinjen får du utbildning för att bli lokalvårdare. Du studerar ämnen som städmetoder, ergonomi, materialkunskap, kemikalier, matlagning och servering. Du får också studera modersmål, matematik, fysik, kemi och språk. Du lär dig att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Du tränar också på att ta egna initiativ i jobbet. Studierna består av 120 studieveckor av vilka en del genomförs ute på olika arbetsplatser i form av inlärning i arbetet. Vi jobbar mycket praktiskt och du kan studera på den nivå som är den rätta just för dig. Behöver du en elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Här finns jobben: Efter att du är klar med dina studier kan du söka jobb som till exempel lokalvårdare, inom tvätteri branschen eller i enklare köks- och serverings uppgifter. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Optima, Lannäslund 1, Jakobstad OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

32 Yrkesinriktad specialundervisning Kökshjälpslinjen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Tycker du om att syssla med olika saker i ett kök? Då kan vår kökshjälsplinje vara rätt för dig. Här får du lära dig en hel del om många olika uppgifter i ett kök. Utbildningen är mycket praktisk och du får lära dig matlagning och bakning, men också klädvård, tvätt och städning. På kökshjälpslinjen är undervisningen anpassad till dina resurser och förutsättningar. Vi jobbar för att stärka våra studerandes självkänsla och var och ens positiva utveckling. Du får också utveckla dina sociala färdigheter och lära dig sådant som behövs för självständighet i vardagen. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Du kan jobba med till exempel köks- och rengöringsarbeten. Optima, Torgarevägen 8, Kronoby Optima, Strandvägen 1, Pargas 32 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

33 Yrkesinriktad specialundervisning Naturbrukslinjen Följer delar av examensgrunderna för lantbruks-, skogs- och trädgårdsbranschen Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n Naturbrukslinjen passar för dig som är intresserad av trädgård, lantbruk och skog. Det är en praktisk utbildning som är anpassad till dina resurser och behov. Du får lära dig att sköta skog, trädgård och park, att ta hand om husdjur, att sköta fastigheter och reparera lantbruksmaskiner. Vi jobbar också med våra studerandes personliga mognad, att utveckla en sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Behöver du elevhemsplats under studierna hjälper vi till. Efter studierna Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats, som vi hjälper dig att hitta. Här finns jobben: inom lantbruk inom trädgårdsskötsel inom fastighetsskötsel Optima, Kungsgårdsvägen 30, Vasa OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

34 Yrkesinriktad specialundervisning Yrkesförberedande utbildningar Ansökan Ansökningsblanketten finns på och ansökan bör ske före Ansökan riktas till Optima Nykarleby, Åminnevägen 2A, Nykarleby eller n På de olika yrkesförberedande linjerna anpassas undervisningsmetoder och material enligt de studerandes behov. Då du studerar hos oss får du träna på sådant som behövs i arbetet, i fortsatt utbildning och i livet. Du förbereder dig på att klara ditt vuxen liv så självständigt som möjligt genom att träna på kommunikation, att använda samhällsservice och uträtta ärenden och genom att träna olika praktiska arbetsuppgifter. Allt du gör, gör du utgående från dina egna resurser och förutsättningar. För många innebär studierna också att man flyttar till ett eget boende. Därför tränar du på vardagssaker som enklare matlagning, att gå till butiken, att diska och städa. Du lär dig också vad personlig hygien betyder. Utbildningen sträcker sig över 1 3 år och i studierna ingår perioder av inlärning i arbete utanför skolan. Efter avslutad utbildning: Efter avslutad utbildning får du betyg. Din utbildning ska leda fram till en arbetsplats och målet är att du ska ha ett tryggt boende och en menings full fritid. Optima: Jakobstad: Lannäslund Nykarleby: Åminnevägen 2 A Korsnäs: Silverbergsv. 23 Pargas: Strandvägen 1 Ekenäs: Stationsvägen 12 Helsingfors: Malms Handelsväg 8 B Borgå: Brunnsgatan 37 Optima Jakobstad, Nykarleby, Korsnäs, Pargas, Ekenäs, Helsingfors, Borgå 34 OPTIMA UTBILDNINGSGUIDE

35 Anteckningar Muistiinpanot

36 Design: Studio PAP Foto: Linda Tallroth-Paananen Tryck: Forsberg 2013 Optima Trädgårdsgatan 30 / Puutarhakatu Jakobstad / Pietarsaari Tel. / Puh. (06) För närmare kontaktuppgifter till olika verksamhetspunkter och ansvarspersoner, se Eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot:

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus optima Utbildning JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIG INFORMATION Koulutus Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Valuta för kurspengarna Service

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Västerviks Gymnasium 2013 2014

Västerviks Gymnasium 2013 2014 Västerviks Gymnasium 2013 2014 Västerviks Gymnasium 2014-2015 Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik Tfn: 0490-25 43 00 Fax: 0490-25 42 69 E-post: gymnasiet@vastervik.se Hemsida: www.gymnasiet.vastervik.se

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 PROGRAMUTBUD SÅ TYCKER ELEVERNA KOMBINERA IDROTT MED STUDIER ELEVINFLYTANDE BIBLIOTEKEN ÖPPNA ALLA SKOLDAGAR CERTIFIERAD FN-SKOLA STARTA EGET MED UF ETT SÄKERT

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015 www.vyi.fi Välkommen till vår skola! Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab - Det är ett nöje att få skapa förutsättningar för våra ungdomars framtid. Och då känns

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM KATEDRALSKOLAN KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM rätt gymnasieval! www.vaxjo.se/gymnasieskola Gymnasieprogram i Växjö 2013/14 STOR VALFRIHET OCH KOMPETENTA LÄRARE Sid 2 rätt gymnasieval! Katedralskolan, Kungsmadskolan

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t

Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t Utbildning på Åland 2009 10 G y m n a s i a l s t a d i e t Sista ansökningsdag 14 april Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren Utbildning på

Läs mer

våra 2015/2016 utbildningar

våra 2015/2016 utbildningar våra 2015/2016 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Gymnasievalet i Huddinge 2013

Gymnasievalet i Huddinge 2013 Gymnasievalet i Huddinge 2013 Möt oss på gymnasiemässan 22 24 november monter C07:41 Huddingegymnasiet Sjödalsgymnasiet Sågbäcksgymnasiet Östra gymnasiet 3 Jag vet att du kan! Innehåll Jag vet att du kan!

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

Vuxenutbildning och arbetslivstjänster vid Optima Optiman aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. Optima. Låt Optima ge ditt kunnande ett lyft

Vuxenutbildning och arbetslivstjänster vid Optima Optiman aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. Optima. Låt Optima ge ditt kunnande ett lyft vuxoptima 2 2011 Vuxenutbildning och arbetslivstjänster vid Optima Optiman aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Optima Låt Optima ge ditt kunnande ett lyft 2 OPTIMA 2 2011 Skapa framtida framgångshistoria!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil.

Läs mer

HA IN NA TE EE VO BF BA EK ID GS ES Im SA

HA IN NA TE EE VO BF BA EK ID GS ES Im SA HA IN NA TE EE VO BF BA EK ID GS ES Im SA vad ska du bli när du blir större? Nu har det blivit dags för dig att göra ditt gymnasieval. Vi ska inte sticka under stol med att det är ett stort och viktigt

Läs mer

Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015

Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015 Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015 Välj den skola som ger dig möjligheter Gymnasieskolan Knut Hahn har funnits sedan 1969 och totalrenoverades för 10 år sedan. Det här

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Ekonomi Utbildningskatalog 2012

Ekonomi Utbildningskatalog 2012 nacka gymnasium Innehåll Ekonomi Utbildningskatalog 2012 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer