Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium"

Transkript

1 Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Bakgrund: Utlåtande från arbetsgruppen för utveckling och samordning mellan de yrkesinriktade programmen HRC (hotell, restaurang och café), YST (teknik, fastighetsassistent), YTP (yrkesträningsundervisning) och YS (yrkesstarten) vid Ålands yrkesgymnasium. Utlåtandet kartlägger personal- och utrymmesbehov, samordnings- och integreringsmöjligheter mellan programmen per I gruppen har ingått Angela Sjöberg, ordförande, Kimmo Mattsson lektor vid HRC, Gerd Johansson lärare vid YS och Cecilia Lindström. LR:s beslut om en femårig försöksverksamhet med yrkesstart. Besök på Optima i Jakobstad, centrum för yrkesinriktad specialundervisning i Svenskfinland. Med vid besöket var Inger Rosenberg-Mattsson, Björn-Erik Zetterman, Mackie Bolin, Raili Paakanen, Mona Sjöström och Kimmo Mattsson. Slutrapport från LR:s utredning Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd LR:s beslut om samarbete mellan Ålands folkhögskola och Ålands gymnasium gällande grundskoleundervisning LR:s beslut om läroplansgrunder för den yrkesinriktade specialundervisningen som fastställer att utbildningen ska vara 120 sv, utbildningen ska slutföras senast inom 4 år och målen ska anpassas individuellt både vad gäller yrkesämnen och allmänna ämnen. Styrelsen för Ålands gymnasiums beställning att få utrett ur den yrkesinriktade specialundervisningen ska se ut i framtiden. Dagsläget: Ålands gymnasium erbjuder som yrkesinriktad specialundervisning - HRC med varierande antal platser årligen beroende på möjlighet (2012 = 3 platser - Fr.o.m YST med sex platser I den ordinarie yrkesutbildningen (tekniska program) finns fem studerande med individuell plan för specialundervisning och det finns 51 studerande med åtgärdsplan. Scenario för den framtida yrkesinriktade specialundervisningen: Enligt modell Optima borde den yrkesinriktade specialundervisningen byggas ut med

2 - Hus och Hemservice, som alternativ till HRC vartannat år. De som utbildas inom Hus och Hemservice (YSH) kan efter avslutad utbildning arbeta som lokalvårdare, inom tvätteribranschen och som köks- och serveringshjälp med enklare uppgifter, - Bilservice (YSB) som inriktas mot enklare servicearbeten, biltvätt, vaxning, städning, byte av däck m.m - Lantbruk/djurskötsel (YSLD) som inriktas mot lantbruks- och trädgårdsskötsel, ladugårds/stall- och djurskötsel m.m. Efter utbildningen är arbeten som traktorförare, djurskötare, jordbruksassistent olika alternativ. - Inriktningen HRC hotell, restaurang och café är under revidering där undervisningen mer fokuserar på matservice. En tänkbar förkortning kunde vara YSM. Yrkesstarten: Ålands gymnasium ska, enligt beslut av Ålands landskapsregering, ordna en 1-årig yrkesstart under perioden Årligen tas in en grupp ungdomar som genom undervisning i allmänna ämnen, praktisk yrkesorientering och praktik ska få möjlighet att höja sin kompetens och sin beredskap för studier som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. Studerande ska också ges möjlighet att höja sina grundskolebetyg. Yrkesstarten, YS, har ett helt annat mål än den yrkesinriktade specialundervisningen, men det finns möjligheter att samordna viss undervisning eftersom studerande på YS är en heterogen grupp med olika förkunskaper och med olika behov av särskilt stöd. Därtill finns också på YS ett behov av speciallärare. Det är därför lämpligt att YS lokalmässigt placeras nära den yrkesinriktade specialundervisningen. Vid möte med grundskolorna framkom att yrkesstarten för många högstadieelever är ett mycket bra och önskvärt alternativ. Det är också bra att det finns något för de studerande som inte har full klarhet om vad de önskar utbilda sig till och också för dem som inte har tillräckliga betyg för att få önskad studieplats. Från högstadierna sida anser man att yrkesstarten borde vara med i den samåländska antagningen och få en studieplats under juni månad. Dimensionering för yrkesinriktad specialundervisning: HRC* YSH YST YSB 4-4 YSLD Sammanlagt Målet är att kunna erbjuda 12 platser med olika inriktningen varje år. Inom den specialinriktade yrkesutbildningen kommer när det hela är utbyggt att finnas ca 36 studerande på olika inriktningar. *Förkortningen borde synkroniseras med de övriga Dimensionering för yrkesstarten

3 YS Lokalbehov: HRC behöver tillgång till ett kök och ett serveringsrum. Detta finns i skolhuset Neptunigatan 6. Därtill behöver HRC tillgång till ett klassrum. YST behöver tillgång till ett verkstadsutrymme. Avsikten är att inreda f.d. plastverkstaden i skolhuset Neptunigatan 19 till ett verkstadsutrymme. En del av den praktiska utbildningen kan också utföras som arbetspraktik med skolornas fastighetsskötare som handledare. Därtill behövs ett klassrum för YST. Den planerade utbildningen YSB har också behov av en verkstad. Den f.d. plastverkstaden i skolhuset Neptunigatan 19 kan också användas för som verkstad för YSB. Det borde gå att till begränsade kostnader inreda utrymmen så att det kan utnyttjas dels för att lära sig mindre reparationer i trä och reparationer av småmaskiner såsom gräsklippare m.m. En del av verkstaden kan också användas för byte av däck, vaxning av bilar m.m. Takhöjden är låg vilket gör oljebyten svåra. Det finns en mindre verkstad på Neptunigatan 19 med befintlig smörjgrop och möjlighet att tvätta bilar som borde kunna utnyttjas. Det måste också gå att samordna yrkesinriktade specialutbildningens behov av verkstäder med övriga verkstadsutrymmen på Neptunigatan 19 genom lämplig logistik och schemaläggning. Den planerade utbildningen YSLD behöver dels ett klassrum, medan också de kan använda befintligt verkstadsutrymme. Den största delen av den praktiska utbildningen måste genomföras som arbetspraktik på olika gårdar. Den planerade Hem- och hushållsinriktningen kan förutom undervisningskök och matsal som finns på Neptunigatan 6 också samutnyttja de köksutrymmen som används av YTP på Neptunigatan 19. YS har behov av ett klassrum och ett grupprum detta eftersom den teoretiska undervisningen måste delas i olika grupper. Studerande från såväl folkhögskolan som från Katapult ska fr.o.m. hösten 2012 ha möjlighet att tillsammans med studerande vid YS läsa upp sina betyg från grundskolan. Sammantaget - Kök och matsal (befintligt på Neptunigatan 6) - Verkstadsutrymmen (finns på Neptunigatan 19) - Tre klassrum och åtminstone ett grupprum - Utrymmen för lärare (5 6) Kök och matsal finns befintligt på Neptunigatan 6. Ett verkstadsutrymme på Neptunigatan 19 som med noggrann planering kan användas dels för fastighetsassistentutbildningen och dels för den planerade bilserviceutbildningen. För bilserviceutbildningen behövs också biltvättsmöjligheter. För alla utbildningar måste den praktiska utbildningen ges som arbetspraktik. I befintliga skolor finns många olika möjligheter till övning, såväl på fastighetssidan som i kök, städning, bilservice m.m. Den ansvarige läraren måste ta en aktiv del av handledningen i arbetspraktik. För att ge möjlighet till ytterligare praktik måste också andra arbetsplatser rekryteras. Det behövs utrustade lektionssalar och det behövs grupprum, eftersom en del av dessa studerande kräver om inte enskild individuellt anpassad undervisning i allmänna ämnen.

4 De utrymmen som finns i flygeln Neptunigatan 19, verkstadsutrymmen och i angränsande utrymmen små grupprum kan utan ombyggnader och utan större investeringar användas för ändamålet. Den yrkesinriktade specialundervisningen har också utrymme att växa till ca 36 studerande och lokalerna räcker ändå till. Sannolikt kan den del som i dag används av IT-avdelningen ge utrymme för den yrkesinriktade specialutbildningen i takt med att den växer och utrymmesbehovet ökar. Vid mötet framkom att det kommer att finnas ett stort behov av kuratorstjänster och det krävs en kurator/annan lämplig person för att ordna platser för arbetspraktik/arbetspraktik ute på fältet. De lärarresurser som finns reserverade kommer inte att räcka till för att boka upp platser/hålla kontakt med arbetsgivare/följa upp etc. Lärarbehov: HRC + YST ,5 lärare i allmänna ämnen, varav en bör ha speciallärarbehörighet 1 specialyrkeslärare kök 1 specialyrkeslärare fastighet 1 lärare i yrkesämnen/valbara studier. Specialpedagogisk kompetens önskvärd. YS 1 lärare i allmänna ämnen 0,5 ämneslärare 0,5 yrkeslärare Som ovan YSB 1 specialyrkeslärare YSLD 1 specialyrkeslärare Som ovan Ovan angivna behov grundar sig på utredning Det kan finnas ett ytterligare behov av lärarkrafter eftersom denna form av undervisning är personalkrävande. Uträkningen grundar sig på att Ålands yrkesgymnasium också kan utnyttja personalen vid YTP (yrkesträningsprogrammet) som för att komma upp i hel tjänst (1600 timmar) måste tilldelas undervisning på andra program. Från och med höstterminen 2012 bildas ett team bestående av Cecilia Lindström, YTP, Gerd Johansson, Yrkesstarten och Kimmo Mattsson, yrkesinriktade specialundervisningsprogrammen. Detta team ska leda lärarlaget, ansvara för schemaläggning, planering och utveckling. Målet är att i enlighet med Optimas vision ge varje studerande rätt till undervisning på rätt nivå

5 Yrkesinriktad examen --> öppet arbete Yrkesinriktad examen--> öppet arbete/vidarestudier för gymnasieexamen med yrkesinriktning Delar av yrkesinriktad examen --> arbete med stöd YTP Ovanstående är en reviderad form av den trappa som Optima följer. Ovanstående scenario har diskuterats och penetrerats vid möte Vid mötet deltog lärare vid yrkesgymnasiet, företrädare för AMS, högstadiernas studiehandledare och speciallärare samt Bodil Regårdh och Bo Nygård från landskapsregeringen. Den samstämmiga åsikten var att detta scenario borde förverkligas och att det innebär ett verkligt lyft för utbildningen på gymnasienivå. På detta sätt finns det en utbildningsmöjlighet också för studerande som inte ska gå i yrkesträningen och som har sådant behov av särskilt stöd att de inte klarar yrkesutbildning. Deltagarna ser fram emot att detta förverkligas.

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer