Feriepraktik Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feriepraktik 2014. Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014."

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Gymnasienämnden Feriepraktik 2014 Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik Sammanfattning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Beskrivning av ärendet Feriepraktiken är viktig för kommunen och dess invånare. Därför behöver vi fortsätta utveckla och utforma den på ett så effektivt sätt som möjligt mot uppsatta mål och för att den ska bli en så lyckad upplevelse som möjligt för samtliga inblandade. Genom de förbättringar vi föreslår är vi på god väg att uppnå detta. I år har 11 platser stått outnyttjade. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Stora förbättringar har skett under året och vi är väldigt nöjda. Genom framförallt följande räknar vi med att bli ännu bättre nästa år: Ett datasystem som överensstämmer med våra behov för handläggningen av feriepraktiken Ökad och ännu tydligare information och marknadsföring mot ungdomarna och handledarna. Förenklad hantering av lönetidrapporterna och Intyg/Omdöme. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Rapport feriepraktik 2014 P Joakim Graffner Gymnasiechef 2. Projektrapport UngDrive Projektrapport Tillsammans för Vårby, kommer senare. Beslutet delges Akten

3 GN-2014/ HUDDINGE KOMMUN Rapport feriepraktik RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

4 Inledning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Administration Istället för att skriva Tjänstgöringsintygen här på förvaltningen har vi i år till handledarna skickat ut en mall för Omdöme/Intyg där fyra viktiga områden, Närvaro, Utförda arbetsuppgifter, Engagemang och Kamratskap, har bedömts efter en tregradig skala. Intygen har sedan skickats in till koordinatorn för feriepraktik tillsammans med tidrapporten. Intygen kommer efter genomgång att skrivas under av koordinatorn och sedan postas hem till respektive praktikant under hösten. En stor del av intygen har kommit in men vi saknas fortfarande många varför ytterligare arbeten kommer att behövas. System Då det administrativa systemet som vi använder för feriepraktiken inte överensstämmer med våra behov, behöver vi göra en ny upphandling att ske under hösten. Handledarutbildningar Förfrågan om handledarutbildningar skickades ut av personalavdelningen tillsammans med koordinatorn för feriepraktik. Då många praktikplatser återkommer och en stor del av handledarna deltog förra året så var intresset lågt. Vi valde därför att inte ha några fysiska handledarträffar detta år utan skickade ut all information på i god tid före period 1. Information och Marknadsföring Informationskvällar hölls även i år vid två tillfällen i maj, i Huddinge gymnasiets aula, för de ungdomar som tilldelats en praktikplats. Syftet var att få ungdomarna att förstå och få insikt om vilka krav och förväntningar vi har på dem och vad de kan kräva och förvänta sig av praktikplatsen. Vanliga frågor som hur man anmäler sjukdom, vem man ska kontakta, hur man går tillväga om man behöver stöd och rutinerna för tidrapporter och lön togs upp. Vidare skapar vi ett personligt möte mellan koordinatorn och de ungdomar som fått en praktikplats. Vi mötena fanns möjlighet att fylla i skatteintygsblanketten på plats som sedan samlades in för registrering. En service som många uppskattade. Informationen hölls av koordinatorn för feriepraktik tillsammans med personalchefen och en av PAkonsulterna. Närmare 150 ungdomar och föräldrar kom totalt. 2 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

5 Det är fler ungdomar som sökt i år och de frågor som inkommit har varit färre men mer riktade t.ex. vilket datum deras lön utbetalades eller om skatteintyget hade registrerats. Inför Sommarjobbsmässan som i år ägde rum den 11 mars besökte koordinatorn för feriepraktik och Arbetsförmedlingen samtliga gymnasieskolor i Huddinge för att informera om mässan. Utöver information i kommunens mediekanaler har vi i år skickat till samtliga Studie och Yrkesvägledare på grundskolor med årskurs 9 och till våra gymnasieskolor. Vi har också förbättrat och förtydligat informationen på huddinge.se samt arbetat på att hålla den uppdaterad beroende på var i antagningsprocessen vi befunnit oss. Upplägget och fördelningen av budgetresurserna ovan bygger på hur fördelningen såg ut Tillsammans för Vårby tilldelades 50 platser men beviljades ytterligare 10 platser i efterhand, totalt 60 eftersom söktrycket var större än föregående år. Res. för feriepraktiken 2014 TJUT Sökande Tillsatta P1 P2 P3 Tackat nej *Fått f. *Ej f. Allmänna Vårby, TFV Kultur Musik o Sång Kultur Gatumusik Lokala företag* Idrott Entreprenörskap Utlandspraktik Egen plats ( särskilda skäl)* Summa *Tilldelade ur Allmänna sökande. *Fått f. Fått en förfrågan om plats * Ej f. Inte fått förfrågan om plats Rubriken Sökande avser behöriga sökande. RAPPORT FERIEPRAKTIK

6 Med erfarenhet från föregående år om avhopp och outnyttjat timtal visste vi att utrymme fanns för en utökning av platser. Detta för att fler ungdomar skulle få möjlighet att delta 187 ungdomar (22 %) av 851 sökande kunde i år inte erbjudas en plats. Det kan jämföras med 32 % och 756 sökande De 126 ungdomar som tackat nej avser både ordinarie och reserver. De ordinarie platstilldelade utgörs av 90 och reserver 36 stycken. Merparten av de ordinarie inkom inte med svar om de ville ha sin plats i tid eller svarade inte alls varför de avbokades och platsen gick till en reserv. 90 stycken är en hög siffra och varför så många ungdomar valt att inte svara fortsätter vi att analysera. De 36 reserver som tackat nej har av förklarliga skäl inte haft samma möjlighet att förutse att de skulle bli tilldelade ett sommarjobb och många av platserna tillsätts när en praktikperiod redan början. Då har många redan gjort upp andra planer. Det bidrar till att man tackar nej. De reserver som erbjöds och tackade ja till en plats var väldigt glada och flera av dem är de praktikanter som fått bäst omdöme. De 88 stycken reserver som fått en förfrågan avser ungdomar som blivit kontaktade på eller telefon med erbjudande om en reservplats men som återkommit efter svarstiden alternativt inte svarat alls varför platsen gått vidare till annan reserv. Genom denna uppställning vill vi visa på det stora antal som trots allt fått en förfrågan. Av årets 450 platser stod 11 platser outnyttjade. I fyra fall var det platser inom de Allmänna och berodde det helt eller delvis på att handledaren inte hörde av sig till feriepraktik. Resterande sju var inom Tillsammans för Vårby, UngDrive och Idrott där inga reserver fanns att tillgå. Vi har också ett antal ungdomar som visat bristande engagemang, haft låg närvaro eller som ej fullföljt hela feriepraktiken. Överlag har handledarna varit betydligt bättre i år på att informera oss på förvaltningen om en ungdom inte dykt upp eller av annan anledning inte ska ha kvar sin plats. MSB där vi hade en klar majoritet av bristande kontakt 2013 har i år fungerat mycket bra. Förtur och Gymnasiesärskolan 26 ungdomar tilldelades förtur av sociala skäl eller på grund av funktionsnedsättning var det 25 stycken. Samtliga av dem valde att tackade ja. Platserna tilldelades inom de Allmänna och Tillsammans för Vårby. Prioritering av social förtur gjordes tillsammans med de sociala myndigheternas ungdomsavdelning. Två ungdomar från gymnasiesärskolan sökte och tilldelades platser. En av dem valde att tacka ja och hade mycket god närvaro. Tillsammans för Vårby Intresset för att delta i projektet var även i år mycket stort. I efterhand utökades projektet platser med ytterligare 10 stycken. Samtliga platser fylldes. Ett flertal ungdomar, de flesta av dem äldre än våra feriepraktikanter, anställdes av något de tre fastighetsbolagen som arbetsledare. Projektet har fallit mycket väl ut. Vårby är renare, sammanhållningen mellan ungdomarna har ökat och många grannar och boende har visat sin uppskattning över att ungdomarna har något att göra och gör fint i Vårby. Även ungdomarna har till projektledarna utryckt sin glädje över att få jobba i Vårby, arbeta med sina kompisar och tjäna sina första egna pengar. Merparten vill arbeta igen nästa år igen. 4 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

7 Som avslutning för sommarens projekt hölls en streetbasketturnering med tillhörande grillning. Ungdomarna hade flera lag men även brandförsvaret, Centerpartiet och socialtjänsten ställde upp med lag. Vann gjorde ett av ungdomarnas lag med Centerpartiet som god tvåa. Kommunens näringslivsenhet, kvalité och projektenheten på KSF, politiska företrädare, koordinatorn för feriepraktik med flera var på plats denna soliga fredagseftermiddag i augusti. Musik& Sång samt Gatumusik 10 ungdomar år fick plats i år inom Musik och Sång för att spela och sjunga på äldreboenden, Kontakter och planering inför spelningarna liksom transport till och från sköttes av ungdomarna själva. Spelningarna har spridit stor glädje och varit mycket uppskattat. Utöver dessa fick 5 ungdomar en plats inom Gatumusik, för att spela på offentliga platser runt om i kommunen. En mycket positiv bild lades upp på barn och Utbildningsförvaltningens Facebooksida. Lokala företag De tre platser som tillsattes var alla på samma restaurang i Huddinge. Dessa platser var mycket eftertraktade bland ungdomarna. Utöver information på huddinge.se och information i Näringslivsenhetens utskick av nyhetsbrev mot företagare skickades förfrågan ut till gymnasieskolornas programråd för att de i sin tur skulle kontakta de företag som de samarbetar med inom APU/APL. Det generade ingen anmälan och vi ser samma låga resultat som föregående år. Idrott Precis som föregående år har idrottsföreningarna svårt att fylla upp den kvot som tilldelas. Idrotten är speciell på det sättet att det i de flesta fall är färdiga lag som söker och tas ut av ansvarig för respektive förening, vilket också kan vara en anledning till att samtliga platser inte fylls eller att platsen kunnat fyllas med någon reserv. Det ska dock tilläggas att de praktikanter som fått en plats hos en idrottsförening generellt är mycket ambitiösa och har bland den högsta närvaron bland samtliga feriepraktikanter. Entreprenörskap. Även i år drevs entreprenörskap av företaget UngDrive. Huddinge kommuns ungdomar har samkört med Järfälla kommun denna sommar efter en förfrågan från Järfälla till UngDrive då Huddinge är erkänt duktiga på entreprenörskap. Det visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Projektet inleddes med en kick off vecka på Watergate center inne i city. Att för ungdomarna få möjlighet att vistas och tränas i en miljö där de är omgivna av personer från affärsvärlden fick dem att sträcka på sig lite extra och stärkte deras kreativitet och självkänsla. Valet av plats är en starkt bidragande faktor och att vara där under kick-off veckan stärkte deras kreativitet och självkänsla. Koordinatorn för feriepraktik samt representanter från Järfälla var inbjudna i slutet av veckan för att agera jury och lyssna på ungdomarnas presentationer av sina affärsidéer. Efter varje presentation gavs feedback och goda råd inför sommaren. Ungdomarna visade upp en imponerande energi och kreativitet och det var ingen brist på idéer. Sommarens avslutning hölls i Järfälla kommunhus i mitten av augusti. Koordinatorn för feriepraktik samt gymnasienämndens ordförande var på plats. Ungdomarna inom entreprenörskap visade sig ha haft stor framgång. Två ungdomar hade valt att starta ett företag som de kallade Photoroid. Dessa två v var inte närvarande på avslutningen då de fått dispens efter en förfrågan från Vasamuseet om att delta på ett stort event. Deras företagsidé gick ut på att med polaroidkameror, som skriver ut bilderna RAPPORT FERIEPRAKTIK

8 direkt, stå utanför populära turistattraktioner och fotografera turister. Dessa två hade även blivit sponsrade med varsin ny kamera och film för hela sommaren. En annan av deltagarna valde att starta ett sommarläger för barn med olika aktiviteter på schemat. Hen fick utöver pris för bästa sälj/marknadsföring på avslutningen delta i SM i entreprenörskap som gick av stapeln i Gnosjö, Småland, sista helgen i augusti. Utlandspraktik 14 ungdomar fick möjlighet att åka utomlands. Två ungdomar valde att av avbryta praktiken. En för att han upplevde att arbetsuppgifterna inte var tillräckligt kvalificerade och en för att hon inte trivdes. Övriga ungdomar har haft en mycket givande sommar och tycker att utlandspraktik är en fantastisk möjlighet enligt ansvarig på Hudiksvalls utlandspraktik som koordinerar resorna. Feedback har inkommit om att summan som kommunen betalar för respektive praktikant är för låg i förhållande till vad resa och uppehälle kostar. En synpunkt som behöver ses över till nästa år. Precis som föregående år är det förvånansvärt få som söker till Utlandspraktik trots ökad marknadsföring i olika medier och mot skolorna. I augusti publicerades en artikel i tidningen Vårt Huddinge om denna möjlighet och intervjuer med ungdomar som tidigare haft utlandspraktik fick berätta om sina erfarenheter. Ett steg i att öka kännedomen om att denna möjlighet finns och förhoppningen är att fler anmäler sig nästa år. 6 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

9 Fördelning område och kön Flickor Procent Pojkar Procent Totalt Förskola och Skola % % 120 Park och Fastighet % % 69 Kultur och Fritid % % 56 Äldreomsorg % % 66 Tillsammans för Vårby % % 60 *Restaurang & Service 1 33 % 2 67 % 3 Musik o Sång 8 80 % 2 20 % 10 Gatumusik 2 40 % 3 60 % 5 Idrott % % 33 UngDrive 9 69 % 4 31 % 13 Utland % 4 29 % 14 Egen plats % 1 Summa: *Lokala företag Ekonomi 2014 Förväntat Ekonomi 2014 Beslut GN Allmänna feriepraktikplatser Tillsammans för Vårby Kulturaktiviteter Lokala företag Idrottsverksamhet Entreprenörskap Utlandspraktik Övriga kostnader Summa: Feriepraktiken har en budget som är i balans trots ett utökat antal platser för de Allmänna samt Tillsammans för Vårby. Ett underskott var planerat då vi gjorde en beräkning på 120 timmar och 7000 kr i snitt per plats. Maximalt kunde en feriepraktikant arbeta 120 timmar vilket motsvarar 7200 kr. Utfallet blev i år 118 timmar och en snittkostnad på 7060 kr. I Tillsammans för Vårby har alla haft sex timmars arbetsdag vilket blev 90 timmar och 5400 kr. RAPPORT FERIEPRAKTIK

10 Bemanning och administration under sommaren Under sommaren har fokus legat på att finnas tillgänglig på telefon, och betala ut löner. En stor del av tiden har också gått åt till tillsättning av reserver vilket vi kan se av alla som tackat nej. För att på bästa sätt klara av administrationen och kunna göra snabbutbetalningar av feriepraktikanternas löner, en service som vi vet är mycket efterfrågad, anlitades en praktikant från Arbetsförmedlingen. Någon kostnad för detta har inte belastat budgeten eftersom Arbetsförmedlingen stått för kostnaden. Praktikanten hjälpte framförallt till med ovan angivna uppgifter och fanns på plats under koordinatorn för feriepraktikens semester. Att på ett eller annat sätt få stöd i arbetet under sommaren är en nödvändighet med den volym av platser vi är uppe i och för att vi ska kunna leva upp till den kvalité och det ansvar som vi har mot såväl ungdomar, handledare och föräldrar. Förbättringar De förbättringsområden områden som vi sett en klar förbättring inom är också de vi i huvudsak vill fortsätta utveckla. System Ett nytt system behövs som uppfyller de behov vi har i administrationen för feriepraktik. Önskemål från flera enheter har inkommit om att de i sin anmälan om att ta emot feriepraktikanter ska kunna ange om de har möjlighet att ta emot ungdomar med funktionsnedsättning. Den funktionen räknar vi med ska finnas från och med nästa år. Information och Marknadsföring För att inte platser där reserver finns ska stå outnyttjade kommer vi fortsättningsvis behöva vara ännu tydligare i informationen till förvaltningscheferna och enhetscheferna om hur de ska gå tillväga om en vakans uppstår. Vi kommer också framhålla vikten av att samtliga handledare ska fylla i underlag för Intyg/Omdöme för respektive praktikant och skicka in det tillsammans med tidrapporterna. 8 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

11 UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att skapat förändring i ditt liv. Det kan bara du. Utvärdering UngDrive Huddinge kommun 2014

12 UNGDRIVE Vision och PEDAGOGIK Utformat av entreprenörer Fem unga entreprenörer var vi som grundade UngDrive 2009 i Växjö. Det var då resultatet av ett stort engagemang för entreprenörskap under gymnasiet, tre av oss hade en SM-titel i UF-företagande med oss i bagaget, vi hade varit på och inspirerats av flertalet entreprenörsevenemang för unga och vi drev själva företag. Idag är UngDrive ett glödhett utbildningskoncept där många unga entreprenörer tillsammans hjälps åt för att fler ungdomar runt om i Sverige och världen ska få möjlighet att utvecklas till mer driftiga individer och leva enligt vårt motto; Dröm stort, börja smått. max. Learning by doing UngDrive är inte skola. Att vara helt bortkopplade från kursplaner, betygsättning och skriftliga prov ger stor frihet och Learning by Doing är en självklarhet när man ska utveckla de egenskaper som är målet med UngDrive. Utöver detta arbetar vi framförallt med två filosofier för att få in ett helhetstänk och för att förstärka och snabba på processen. A) Can you sell? Vår pedagogik har sina rötter i Lean Startup begreppet MVP (Minimum Viable Product). Vi kallar det Can you sell?. All UngDrive Coachning utgår ifrån denna frågeställning där allt som inte behövs för att träffa kunder och sälja är sekundärt. Vi vet att det är när man lyckas sälja in sin vara eller tjänst till faktiska kunder som självförtroendet ökar och också då man märker i vilken riktning som företaget bör gå för att bättre anpassa sig till marknaden och erbjuda något som kunderna faktiskt vill ha. Vi vet att anledningen till att de flesta skjuter upp arbetet med försäljning och istället fokuserar på annat småplock ofta är en osäkerhet och rädsla för att misslyckas. Men vi vet också att det är mycket svårt att lyckas utan att först ha just misslyckats, det är så det funkar i företagsvärlden. Av denna anledning är målet att 100% av alla UngDrive Deltagare varje säsong skall komma igång med sin försäljning och träffa kunder redan under kickoffen. På så vis kan de snabbt få sina misslyckanden, lyftas upp och peppas av sin coach för att sedan kämpa vidare och lyckas nästa gång. B) Dröm stort, börja smått. Vårt motto, som vi lever efter och i alla lägen försöker få att genomsyra utbildningen och coachningen i UngDrive. Många ungdomar idag har stora drömmar, men långt ifrån lika många gör något idag för att ge dessa en chans att förverkligas. Vi vill konkret visa på vikten av stora drömmar, men också hur man på ett enkelt sätt kan omvandla dessa till konkreta mål att arbeta efter och framförallt hur man redan idag kan börja ta små steg mot att förverkliga dessa. Det är en otrolig känsla när man får självförtroende och inser att det jag drömmer om kan jag genomföra, om jag bara bestämmer mig för att jag vill och är beredd att jobba hårt. Genom att börja med små steg idag kan drömmen bli verklighet snabbare än man tror. Det är alltid lika roligt att följa processen när deltagarna växer och förverkligar sina drömmar! Allt i UngDrive var jättenytt för mig, och blev a wake up call. Jag lärde mig att jag måste ta tag i det jag vill på egen hand och våga ta risker för att kunna hitta rätt. Att drömma stort, börja smått! Mitt favoritcitat hittills! 2 av 10

13 Från projektledaren Om sommarens projekt i Huddinge kommun juni 23-26juni 13aug UngDrive Infoträff UngDrive Kickoff UngDrive Avslutning Rekrytering & deltagare Rekrytering av deltagare har gått enligt plan där kommunen ansvarat för att marknadsföra möjligheten för ungdomar att söka till UngDrive, de deltagare som anmält sig har varit engagerade, framåt och genomfört konceptet i sin helhet vilket har varit väldigt kul att se. Inför kommande år önskar vi få möjlighet att arbeta med en aktiv rekrytering på skolor och andra evenemang enligt UngDrive konceptet. Kickoffen Startskottet för UngDrive kickoffen gick av stapeln 23 juni på Stockholm Waterfront Building hos företagshotellet United Spaces. En miljö som andas kreativitet och inspiration, fylld av företagare från olika branscher. Mixen av coacher på plats bestående av undertecknad tillsammans med Johannes Hansen (en av Sveriges främsta mentala rådgivare som får deltagarna att våga utmana sig själva) och 20-åringen Victor Ganguly (som lägger all sin vakna tid för att göra världen bättre för unga) har kompletterat varandra väl genom spridning i ålder, kompetens och bakgrund. Detta har bidragit till en grym inspirerande atmotsfär där alla deltagare kunnat identifiera sig, växa som individer och skaffa förebilder. Utöver dessa har kickoffen gästats av fler grymma inspirerande föreläsare med imponerande meriter såsom Fredrik Forss. kommunöverskridande Nytt för 2014 är att projektet skedde i samarbete mellan två kommuner, Järfälla & Huddinge kommun. Utfallet för det gemensamma projektet gav en positiv utveckling bland ungdomarna både i de gemensamma utbildningsmomenten samt coachningen utav varandra under sommaren. De fick möjlighet att utveckla sitt självförtroende i en grupp av människor man inte stött på i skolan eller i sin kommun vilket utvecklade deras egenskaper att ta kontakt med nya människor i en teambuildande miljö. Sommaren har erbjudit enorma framsteg, deltagarna har visat på en stor drivkraft i sitt första möte med entreprenörskap och viljan att fortsätta har växt sig väldigt stark. Ett bevis på detta är ett flertal deltagare som kommer fortsätta sina tjänster under hösten och vidare utveckla sitt entreprenörskap via hobbyverksamheter samt via Ung Företagsamhet. Avslutningsvis Till nästa år är vårt mål att ytterligare utveckla samarbete med fler kringliggande kommuner, för att höja kvaliteten och totalupplevelsen ännu mer för deltagarna. Sammanfattningsvis kan jag inte annat än att knyta ihop säcken till en överväldigande UngDrive säsong med så många kreativa ungdomar. Vi hoppas på fortsatt förtroende i Huddinge inför säsongen 2015 som vi satsar stenhårt inför. Vi ser fram emot att diskutera detta vidare med er! Dröm stort, börja smått! PS. Längre fram i rapporten kan du läsa mer om det separat finansierade projektet UngDrive SM. Två från Huddinge och fyra från Järfälla deltog på evenemanget. Oskar Wreiber från Huddinge var med i det lag som drog det längsta strået och kan nu alltså titulera sig regerande mästare! Emma knaggård wendt Projektledare UngDrive Huddinge 2014 Emma är en passionerad företagare sedan 6 år tillbaka. Hon har coachat unga entreprenörer i flera år och visionen framåt är att ta fram utbildningar som får unga lockade till ny inspiration och kunskap. 3 av 10

14 Bilder från ungdrive Huddinge kommun av 10

15 Utvärdering/resultat I UNGDRIVE HUDDINGE KOMMUN 2014 Vad ger det för resultat? Resultaten är baserade på årets UngDrive Deltagares anonyma utvärderingar inför och efter projektet. 66,7% 77,8% Av deltagarna svarar i en undersökning inför UngDrive att de tycker det verkar svårt att starta företag. 100% Av Av deltagarna svarar i en undersökning Inför UngDrive att de kanske tänkt starta företag i framtiden. alla UngDrive DeltagarNA rekommenderar efter projektet UngDrive till en kompis. (Om Victor) Wooow, inspirerande för att vara så ung. Coolt att han redan har kommit så långt! (Om Emma) Bästa coachen! Hon var motiverande, tydlig och peppande hela tiden. (Om Johannes) Jättebra coach under affärsidéworkshopen, bra specialistinfo och gav bra och långa informerande svar via FB under sommarens egna arbete. Det bästa med UngDrive var att få genomföra något man verkligen tror på och se att man kan tjäna pengar på sin egen idé. Jag har lärt mig att det inte var så svårt att driva mitt egna företag, men det krävs mycket jobb. 100% 100% 100% 88,9% 77,8% 100% 88,9% 100% 100% 88,9% 100% 66,7% 100% Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att driva egna projekt. Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att i framtiden driva ett eget företag. Känner sig mer självständiga nu än innan UngDrive. Känner sig modigare nu än innan UngDrive. Har fått ett ökat intresse för företagande. Har fått större självförtroende. Känner sig mer bekväma att ringa samtal nu än innan UngDrive. Tycker att det känns enklare att prata med nya människor efter UngDrive. Känner sig mer bekväma att stå på scen. Tycker det känns enklare att ha ett eget företag nu än innan UngDrive. Säger att det är större chans nu att de startar och driver eget i framtiden. Är nöjda med lönen de lyckades få ut genom sitt UngDrive Företag. Skötte på ett korrekt och självständigt sätt ekonomi och redovisning. 5 av 10

16 UngDrive SM 2014 Vi sammanför de främsta utan kostnad för kommunen UngDrive SM För tredje gången arrangerades i slutet av augusti det separat finansierade UngDrive SM. En weekend i Gnosjö där de främsta UngDrive Deltagarna fick möta entreprenörer, lära känna och umgås med andra drivna deltagare och coacher, delta i spännande aktiviteter, lära om entreprenörsfenomenet Gnosjöandan samt framförallt delta i en intensiv, rolig och utmanande entreprenöriell femkamp där deras färdigheter sätts ordentligt på prov på helt nya sätt. nätverk är avgörande Ett starkt kontaktnät är extremt viktigt, inte bara när man ska söka jobb utan även om man vill bli sin egen. Därför tävlar deltagarna på UngDrive SM i blandade lag och bordsplacering råder på alla middagar, allt för att deltagarna ska behöva prata med och lära känna så många nya personer som möjligt under sina dagar på SM. På UngDrive SM taggar alla deltagare varandra vilket skapar en känsla och en vilja att starta eget. Tävlingsformatet med verklighetsbaserade problem på riktiga företag var kanon och visar upp en bredd med företagandets olika sidor. Att man som deltagare på SM också får utvidga sitt kontaktnät är en stor bonus! /Sinan Hassan. Entreprenör och anställd av praktikbyrån i Järfälla kommun samt personal på UngDrive SM ,8/5 4,3/5 5,0/5 Övergripande betyg för SMhelgen i sin helhet. Övergripande betyg för själva Tävlingsmomenten. Deltagarcitat rekomenderar andra att delta i UngDrive SM. Det var askul, tack för den här fantastiska upplevelsen. Galamiddagen var grym och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Bäst med SM att känna att man utvecklas som person genom att utföra utmaningar man första inte trodde man var kapabel till, det är så coolt! Casen och tävlingsmomenten var grymma, jag lärde mig massor och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Samlingarna i salongen var inspirerande och roliga. Man blev väldigt taggad av ljud- och ljusshowerna och coachernas energi. Det kändes också väldigt seriöst och lärorikt med riktiga case. 6 av 10

17 Bilder och resultat från ungdrive sm 2014 Oskar Wreiber, Huddinge kommun Ida Larsson, Jönköpings kommun Antoine Engström, Mullsjö kommun Oliver Köping, Habo kommun Tellus Lejd, Halmstad kommun 100% Ideellt All SM-projektledning, personal och andra involverade ställer upp gratis för att vi i UngDrive tillsammans ska kunna skapa en grym upplevelse för deltagarna som förtjänat en plats. Från kommunen? Huddinge kommun representerades på SM 2014 av deltagarna Oskar Wreiber och Lena Saad. Oskar lyckades knipa en förstaplats och Lena en femteplats i tävlingen. Lag 6 - Maxarna Lag 3 - Det vinnande laget Lag 4 - Malteasers Salina Kifleyesus, Järfälla kommun Victor Hallerboij, Jönköpings kommun Robin Rydén, Mullsjö kommun Stina Håkansson, Habo kommun Måns Löfvall, Norrköpings kommun Ameer Issa, Järfälla kommun Evelina Blomqvist, Jönköpings kommun Stefan Jonsson, Mullsjö kommun Lisa Stahre, Habo kommun Joakim Alm, Norrköpings kommun 7 av 10

18 Youngdrive academy UngDrive I U-länder MINSKA FATTIGDOMEN I VÄRLDEN? Vårt bidrag är att ta våra kunskaper från UngDrive och överföra det till länder i behov av dem. Med hjälp av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA) har vi under flera års tid arbetat med konceptet YoungDrive Academy i Botswana och från och med i år samarbetar vi med Plan International för projekt i Uganda. Vi har under under projekten hittat ramverk för att få verksamhet rullande utifrån lokala förutsättningar och villkor tillsammans med lokala partners. ENORMT BEHOV, VI VILL VÄXA OCH HJÄLPA FLER! Under vårt arbete har vi förstått flera saker. Bland annat hur enormt behovet av motiverade, fritänkande människor och en diversifierad ekonomi är. YoungDrive Academy har fått otroligt bra respons både från deltagare, partners, lärare, föräldrar och andra involverade. Lärare säger att eleverna tänker mer fritt och blir mer självsäkra. Nästan alla som deltagit vill involvera sig ideellt i projektet och bidra till att hjälpa andra. De säger även att business i skolan bara är teori. Behovet av en praktisk, intensiv företagsutbildning som varvar eget arbete med individuell coaching är enormt. DELTAGARE I UNGDRIVE Huddinge BIDRAR! YoungDrive är inte bara en fantastisk fjäder i hatten och ett hjärteprojekt för oss som varit och just nu är involverade, utan även en fantastisk möjlighet för alla deltagare i UngDrive att engagera sig för en otroligt viktig sak. Alla UngDrive Deltagare runt om i Sverige deltar under kickoffen på en workshop som handlar om att utmana rädslor och utvecklas som individ och som säljare. Alla pengar som deltagarna runt om i Sverige gemensamt lyckas generera under denna workshop går oavkortat till att förgylla projekten i YoungDrive Academy med sådant som de knappa projektbudgetarna i Afrika inte lämnar utrymme till. Ett otroligt uppskattat bidrag bland deltagarna i YoungDrive och ett inspirerande bidrag för de svenska deltagare där de känner att de gör stor nytta på kort tid. Bidraget från deltagarna i Huddinge och Järfälla kommun blev i år kronor För den framåt och engagerade UngDrive Deltagaren finns även alla möjligheter att köra vidare inom entreprenörsspåret och utvecklas inom Ung Företagsamhet och andra koncept, driva egna projekt och samla på sig erfarenhet för att sedan bli coach i Sverige och även jobba i YoungDrive Projekt utomlands. Dröm stort, börja smått! Följ vårt arbete! Är du nyfiken kan du följa arbetet framöver på Där hittar du också mer info om våra partners och en film som utvärderar några av de projekt vi tidigare kört. There are other programs teaching entrepreneurship but none that at the same time develops all the other things like creativity, empowerment, confidence & self-esteem. That s why I believe in YoungDrive. - Priyanka Ram, REWA Director 8 av 10

19 6 UngDrive HQ Nationell supportfunktion Mitt i entreprenörsveriges vibrerande epicentrum har vi vårt högkvarter därifrån alla UngDrive projekt runt om i landet får stöd och hjälp. Har du inte någon lokal kontaktperson är du varmt välkommen att höra av dig till oss! UngDrive är non-profit! Förkortningen AB (svb) står för Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och innebär en rad ägarinskränkningar i form av begränsad vinstutdelning och möjligheter att sälja bolaget. Om bolaget upplöses förs det kvarvarande värdet över till Allmänna arvsfonden. Syftet med att äga eller investera i ett sådant non-profitbolag är inte att få avkastning på kapitalet då minst 97 procent av vinsten före skatt måste återinvesteras i bolaget. Bolagen skall dock, som alla aktiebolag, drivas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill visa ungdomar att det är kul att vara driftig, driva bolag, hitta på idéer, sälja och tjäna sina egna pengar men syftet måste inte alltid vara vinstmaximering. Ackumulerande kunskap För varje UngDrive projekt och varje utvärdering lär vi oss något. Varje UngDrive Entreprenör kan lokalt sätta sin prägel på sitt projekt och nationellt lär vi oss av alla projekt. Förändringar till det positiva implementeras i övriga landet. För varje UngDrive Deltagare går en liten del till en gemensam pott öronmärkt för konceptets fortsatta utveckling i Sverige. UngDrive Konceptet är skapat för att vara enkelt att genomföra med högsta möjliga kvalitet, med lokal prägel och till marknadens bästa pris. Allt ifrån ansökningar och utvärderingar till personliga visitkort, t-shirts, diplom och trycksaker är centraliserat till högkvarteret i Gnosjö, Småland. Förbättringar och uppdateringar av konceptet görs årligen och implementeras nationellt såväl som internationellt för kontinuerlig utveckling. Stefan Falkboman verksamhetsledare UNGDRIVE + Entreprenör & designer Bas: Gnosjö UngDrive AB (SVB) HQ i GNOSJÖ, Småland Unnebo 1, Gnosjö Linda falkboman verksamhetsledare ungdrive + entreprenör & Ekonom Bas: Gnosjö 9 av 10

20 Bilaga 1: DELTAGARE UngDrive Huddinge kommun 2014 vad är en bra idé? Alla deltagare i UngDrive väljer själva sina affärsidéer i dialog med sin coach. Ofta handlar det om idéer som utgår från något intresse personen har eller som fritiden ägnas åt. I många fall väljer deltagarna affärsidéer som man tror funkar särskilt bra under sommarlovet och som inte kräver allt för mycket startkapital eller tid för att komma igång. I vissa fall handlar det även om mer långsiktiga idéer och drömmar som kanske inte genererar någon intäkt på kort sikt, men som personen ändå vill satsa på. gemensam reklamplattform Från och med kickoffen visas alla deltagare, affärsidéer och kontaktuppgifter till företagen upp på startsidan för UngDrive. Det vill säga på Det blir en gemensam marknadsföringsplattform för deltagarna och även något alla gemensamt är med och promotar genom sina personliga visitkort. På visitkorten finns information om sidan och att alla deltagare ligger där för den som är mer nyfiken och vill ta del av alla UngDrive Företagarnas affärsidéer och erbjudanden.

21 Kul med hund Cecilia Ericsson (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att skapa en gemenskap mellan hundmänniskor. Jag kommer att anordna promenader och kurser med hund för ung som gammal. CupcakeCompany Lena Saad (Huddinge kommun 2014) Lyxiga cupcakes till sommarfesten i olika smaker och utseenden. Skogås/Trångsund Summercamp Oskar Wreiber (Huddinge kommun 2014) Träningsläger för barn mellan 7-12 år. PHOTOROID Filippa Höglund & Elin Berglund (Huddinge kommun 2014) Fotobyrån Photoroid erbjder dig minnen direkt i handen från sin sommar semester. Soufian s Trädgårdstjänster Soufian Bounadi (Huddinge kommun 2014) Trädgårdstjänster inom alla områden. Underlätta för semesterfiraren att verkligen kunna vara ledig. Aktuellt Huddinge Wilma Lagerman (Huddinge kommun 2014) Affärsidén bygger på att förbättra kommunikationen mellan kommunen och invånarna genom att varje vecka spela in en video på vad som händer i kommunen just den veckan.

22 Barnpassning Mona Nur (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att vara barnvak till barn mellan 3-12 år. genom lek och skratt passar jag barnen under sommaren. Wilmas Godisbutik Wilma Helin (Huddinge kommun 2014) Din godsleverantör direkt till dörren. Välj dina smaker och fyll din påse och få allting levererat till fredagsmyset.

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Gymnasieprogram 2012

Gymnasieprogram 2012 Gymnasieprogram 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Dagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om olika yrken, branscher, företagande och samverkan mellan skola, näringsliv

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenörer för unga på landsbygden! Minst fyra olika Leaderområden har i år drivit Sommarlovsentreprenörer (SLE).

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Skola: August Kobbs Gymnasium Anmälare: Namn: Sofia Alfredsson Tel./mobil: 0702573426 E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se Elevgrupp som anmäls:

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand.

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. Nyhetsbrev September 2013 Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. September månad har varit en spännande månad när det gäller skola-arbetslivsarbete här i vår kommun. Skola-arbetslivsgruppen har haft sitt

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

West Coast Triathlon Camp

West Coast Triathlon Camp West Coast Triathlon Camp Tylösand 29-31 maj 2015 För 6:e året i följd! med Lars Rosencrantz & Carl Brümmer West Coast Triathlon Camp TRIATHLON CAMP Välkommen! Vi är väldigt glada över att kunna presentera

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer