Feriepraktik Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feriepraktik 2014. Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014."

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Gymnasienämnden Feriepraktik 2014 Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik Sammanfattning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Beskrivning av ärendet Feriepraktiken är viktig för kommunen och dess invånare. Därför behöver vi fortsätta utveckla och utforma den på ett så effektivt sätt som möjligt mot uppsatta mål och för att den ska bli en så lyckad upplevelse som möjligt för samtliga inblandade. Genom de förbättringar vi föreslår är vi på god väg att uppnå detta. I år har 11 platser stått outnyttjade. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Stora förbättringar har skett under året och vi är väldigt nöjda. Genom framförallt följande räknar vi med att bli ännu bättre nästa år: Ett datasystem som överensstämmer med våra behov för handläggningen av feriepraktiken Ökad och ännu tydligare information och marknadsföring mot ungdomarna och handledarna. Förenklad hantering av lönetidrapporterna och Intyg/Omdöme. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Rapport feriepraktik 2014 P Joakim Graffner Gymnasiechef 2. Projektrapport UngDrive Projektrapport Tillsammans för Vårby, kommer senare. Beslutet delges Akten

3 GN-2014/ HUDDINGE KOMMUN Rapport feriepraktik RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

4 Inledning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Administration Istället för att skriva Tjänstgöringsintygen här på förvaltningen har vi i år till handledarna skickat ut en mall för Omdöme/Intyg där fyra viktiga områden, Närvaro, Utförda arbetsuppgifter, Engagemang och Kamratskap, har bedömts efter en tregradig skala. Intygen har sedan skickats in till koordinatorn för feriepraktik tillsammans med tidrapporten. Intygen kommer efter genomgång att skrivas under av koordinatorn och sedan postas hem till respektive praktikant under hösten. En stor del av intygen har kommit in men vi saknas fortfarande många varför ytterligare arbeten kommer att behövas. System Då det administrativa systemet som vi använder för feriepraktiken inte överensstämmer med våra behov, behöver vi göra en ny upphandling att ske under hösten. Handledarutbildningar Förfrågan om handledarutbildningar skickades ut av personalavdelningen tillsammans med koordinatorn för feriepraktik. Då många praktikplatser återkommer och en stor del av handledarna deltog förra året så var intresset lågt. Vi valde därför att inte ha några fysiska handledarträffar detta år utan skickade ut all information på i god tid före period 1. Information och Marknadsföring Informationskvällar hölls även i år vid två tillfällen i maj, i Huddinge gymnasiets aula, för de ungdomar som tilldelats en praktikplats. Syftet var att få ungdomarna att förstå och få insikt om vilka krav och förväntningar vi har på dem och vad de kan kräva och förvänta sig av praktikplatsen. Vanliga frågor som hur man anmäler sjukdom, vem man ska kontakta, hur man går tillväga om man behöver stöd och rutinerna för tidrapporter och lön togs upp. Vidare skapar vi ett personligt möte mellan koordinatorn och de ungdomar som fått en praktikplats. Vi mötena fanns möjlighet att fylla i skatteintygsblanketten på plats som sedan samlades in för registrering. En service som många uppskattade. Informationen hölls av koordinatorn för feriepraktik tillsammans med personalchefen och en av PAkonsulterna. Närmare 150 ungdomar och föräldrar kom totalt. 2 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

5 Det är fler ungdomar som sökt i år och de frågor som inkommit har varit färre men mer riktade t.ex. vilket datum deras lön utbetalades eller om skatteintyget hade registrerats. Inför Sommarjobbsmässan som i år ägde rum den 11 mars besökte koordinatorn för feriepraktik och Arbetsförmedlingen samtliga gymnasieskolor i Huddinge för att informera om mässan. Utöver information i kommunens mediekanaler har vi i år skickat till samtliga Studie och Yrkesvägledare på grundskolor med årskurs 9 och till våra gymnasieskolor. Vi har också förbättrat och förtydligat informationen på huddinge.se samt arbetat på att hålla den uppdaterad beroende på var i antagningsprocessen vi befunnit oss. Upplägget och fördelningen av budgetresurserna ovan bygger på hur fördelningen såg ut Tillsammans för Vårby tilldelades 50 platser men beviljades ytterligare 10 platser i efterhand, totalt 60 eftersom söktrycket var större än föregående år. Res. för feriepraktiken 2014 TJUT Sökande Tillsatta P1 P2 P3 Tackat nej *Fått f. *Ej f. Allmänna Vårby, TFV Kultur Musik o Sång Kultur Gatumusik Lokala företag* Idrott Entreprenörskap Utlandspraktik Egen plats ( särskilda skäl)* Summa *Tilldelade ur Allmänna sökande. *Fått f. Fått en förfrågan om plats * Ej f. Inte fått förfrågan om plats Rubriken Sökande avser behöriga sökande. RAPPORT FERIEPRAKTIK

6 Med erfarenhet från föregående år om avhopp och outnyttjat timtal visste vi att utrymme fanns för en utökning av platser. Detta för att fler ungdomar skulle få möjlighet att delta 187 ungdomar (22 %) av 851 sökande kunde i år inte erbjudas en plats. Det kan jämföras med 32 % och 756 sökande De 126 ungdomar som tackat nej avser både ordinarie och reserver. De ordinarie platstilldelade utgörs av 90 och reserver 36 stycken. Merparten av de ordinarie inkom inte med svar om de ville ha sin plats i tid eller svarade inte alls varför de avbokades och platsen gick till en reserv. 90 stycken är en hög siffra och varför så många ungdomar valt att inte svara fortsätter vi att analysera. De 36 reserver som tackat nej har av förklarliga skäl inte haft samma möjlighet att förutse att de skulle bli tilldelade ett sommarjobb och många av platserna tillsätts när en praktikperiod redan början. Då har många redan gjort upp andra planer. Det bidrar till att man tackar nej. De reserver som erbjöds och tackade ja till en plats var väldigt glada och flera av dem är de praktikanter som fått bäst omdöme. De 88 stycken reserver som fått en förfrågan avser ungdomar som blivit kontaktade på eller telefon med erbjudande om en reservplats men som återkommit efter svarstiden alternativt inte svarat alls varför platsen gått vidare till annan reserv. Genom denna uppställning vill vi visa på det stora antal som trots allt fått en förfrågan. Av årets 450 platser stod 11 platser outnyttjade. I fyra fall var det platser inom de Allmänna och berodde det helt eller delvis på att handledaren inte hörde av sig till feriepraktik. Resterande sju var inom Tillsammans för Vårby, UngDrive och Idrott där inga reserver fanns att tillgå. Vi har också ett antal ungdomar som visat bristande engagemang, haft låg närvaro eller som ej fullföljt hela feriepraktiken. Överlag har handledarna varit betydligt bättre i år på att informera oss på förvaltningen om en ungdom inte dykt upp eller av annan anledning inte ska ha kvar sin plats. MSB där vi hade en klar majoritet av bristande kontakt 2013 har i år fungerat mycket bra. Förtur och Gymnasiesärskolan 26 ungdomar tilldelades förtur av sociala skäl eller på grund av funktionsnedsättning var det 25 stycken. Samtliga av dem valde att tackade ja. Platserna tilldelades inom de Allmänna och Tillsammans för Vårby. Prioritering av social förtur gjordes tillsammans med de sociala myndigheternas ungdomsavdelning. Två ungdomar från gymnasiesärskolan sökte och tilldelades platser. En av dem valde att tacka ja och hade mycket god närvaro. Tillsammans för Vårby Intresset för att delta i projektet var även i år mycket stort. I efterhand utökades projektet platser med ytterligare 10 stycken. Samtliga platser fylldes. Ett flertal ungdomar, de flesta av dem äldre än våra feriepraktikanter, anställdes av något de tre fastighetsbolagen som arbetsledare. Projektet har fallit mycket väl ut. Vårby är renare, sammanhållningen mellan ungdomarna har ökat och många grannar och boende har visat sin uppskattning över att ungdomarna har något att göra och gör fint i Vårby. Även ungdomarna har till projektledarna utryckt sin glädje över att få jobba i Vårby, arbeta med sina kompisar och tjäna sina första egna pengar. Merparten vill arbeta igen nästa år igen. 4 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

7 Som avslutning för sommarens projekt hölls en streetbasketturnering med tillhörande grillning. Ungdomarna hade flera lag men även brandförsvaret, Centerpartiet och socialtjänsten ställde upp med lag. Vann gjorde ett av ungdomarnas lag med Centerpartiet som god tvåa. Kommunens näringslivsenhet, kvalité och projektenheten på KSF, politiska företrädare, koordinatorn för feriepraktik med flera var på plats denna soliga fredagseftermiddag i augusti. Musik& Sång samt Gatumusik 10 ungdomar år fick plats i år inom Musik och Sång för att spela och sjunga på äldreboenden, Kontakter och planering inför spelningarna liksom transport till och från sköttes av ungdomarna själva. Spelningarna har spridit stor glädje och varit mycket uppskattat. Utöver dessa fick 5 ungdomar en plats inom Gatumusik, för att spela på offentliga platser runt om i kommunen. En mycket positiv bild lades upp på barn och Utbildningsförvaltningens Facebooksida. Lokala företag De tre platser som tillsattes var alla på samma restaurang i Huddinge. Dessa platser var mycket eftertraktade bland ungdomarna. Utöver information på huddinge.se och information i Näringslivsenhetens utskick av nyhetsbrev mot företagare skickades förfrågan ut till gymnasieskolornas programråd för att de i sin tur skulle kontakta de företag som de samarbetar med inom APU/APL. Det generade ingen anmälan och vi ser samma låga resultat som föregående år. Idrott Precis som föregående år har idrottsföreningarna svårt att fylla upp den kvot som tilldelas. Idrotten är speciell på det sättet att det i de flesta fall är färdiga lag som söker och tas ut av ansvarig för respektive förening, vilket också kan vara en anledning till att samtliga platser inte fylls eller att platsen kunnat fyllas med någon reserv. Det ska dock tilläggas att de praktikanter som fått en plats hos en idrottsförening generellt är mycket ambitiösa och har bland den högsta närvaron bland samtliga feriepraktikanter. Entreprenörskap. Även i år drevs entreprenörskap av företaget UngDrive. Huddinge kommuns ungdomar har samkört med Järfälla kommun denna sommar efter en förfrågan från Järfälla till UngDrive då Huddinge är erkänt duktiga på entreprenörskap. Det visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Projektet inleddes med en kick off vecka på Watergate center inne i city. Att för ungdomarna få möjlighet att vistas och tränas i en miljö där de är omgivna av personer från affärsvärlden fick dem att sträcka på sig lite extra och stärkte deras kreativitet och självkänsla. Valet av plats är en starkt bidragande faktor och att vara där under kick-off veckan stärkte deras kreativitet och självkänsla. Koordinatorn för feriepraktik samt representanter från Järfälla var inbjudna i slutet av veckan för att agera jury och lyssna på ungdomarnas presentationer av sina affärsidéer. Efter varje presentation gavs feedback och goda råd inför sommaren. Ungdomarna visade upp en imponerande energi och kreativitet och det var ingen brist på idéer. Sommarens avslutning hölls i Järfälla kommunhus i mitten av augusti. Koordinatorn för feriepraktik samt gymnasienämndens ordförande var på plats. Ungdomarna inom entreprenörskap visade sig ha haft stor framgång. Två ungdomar hade valt att starta ett företag som de kallade Photoroid. Dessa två v var inte närvarande på avslutningen då de fått dispens efter en förfrågan från Vasamuseet om att delta på ett stort event. Deras företagsidé gick ut på att med polaroidkameror, som skriver ut bilderna RAPPORT FERIEPRAKTIK

8 direkt, stå utanför populära turistattraktioner och fotografera turister. Dessa två hade även blivit sponsrade med varsin ny kamera och film för hela sommaren. En annan av deltagarna valde att starta ett sommarläger för barn med olika aktiviteter på schemat. Hen fick utöver pris för bästa sälj/marknadsföring på avslutningen delta i SM i entreprenörskap som gick av stapeln i Gnosjö, Småland, sista helgen i augusti. Utlandspraktik 14 ungdomar fick möjlighet att åka utomlands. Två ungdomar valde att av avbryta praktiken. En för att han upplevde att arbetsuppgifterna inte var tillräckligt kvalificerade och en för att hon inte trivdes. Övriga ungdomar har haft en mycket givande sommar och tycker att utlandspraktik är en fantastisk möjlighet enligt ansvarig på Hudiksvalls utlandspraktik som koordinerar resorna. Feedback har inkommit om att summan som kommunen betalar för respektive praktikant är för låg i förhållande till vad resa och uppehälle kostar. En synpunkt som behöver ses över till nästa år. Precis som föregående år är det förvånansvärt få som söker till Utlandspraktik trots ökad marknadsföring i olika medier och mot skolorna. I augusti publicerades en artikel i tidningen Vårt Huddinge om denna möjlighet och intervjuer med ungdomar som tidigare haft utlandspraktik fick berätta om sina erfarenheter. Ett steg i att öka kännedomen om att denna möjlighet finns och förhoppningen är att fler anmäler sig nästa år. 6 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

9 Fördelning område och kön Flickor Procent Pojkar Procent Totalt Förskola och Skola % % 120 Park och Fastighet % % 69 Kultur och Fritid % % 56 Äldreomsorg % % 66 Tillsammans för Vårby % % 60 *Restaurang & Service 1 33 % 2 67 % 3 Musik o Sång 8 80 % 2 20 % 10 Gatumusik 2 40 % 3 60 % 5 Idrott % % 33 UngDrive 9 69 % 4 31 % 13 Utland % 4 29 % 14 Egen plats % 1 Summa: *Lokala företag Ekonomi 2014 Förväntat Ekonomi 2014 Beslut GN Allmänna feriepraktikplatser Tillsammans för Vårby Kulturaktiviteter Lokala företag Idrottsverksamhet Entreprenörskap Utlandspraktik Övriga kostnader Summa: Feriepraktiken har en budget som är i balans trots ett utökat antal platser för de Allmänna samt Tillsammans för Vårby. Ett underskott var planerat då vi gjorde en beräkning på 120 timmar och 7000 kr i snitt per plats. Maximalt kunde en feriepraktikant arbeta 120 timmar vilket motsvarar 7200 kr. Utfallet blev i år 118 timmar och en snittkostnad på 7060 kr. I Tillsammans för Vårby har alla haft sex timmars arbetsdag vilket blev 90 timmar och 5400 kr. RAPPORT FERIEPRAKTIK

10 Bemanning och administration under sommaren Under sommaren har fokus legat på att finnas tillgänglig på telefon, och betala ut löner. En stor del av tiden har också gått åt till tillsättning av reserver vilket vi kan se av alla som tackat nej. För att på bästa sätt klara av administrationen och kunna göra snabbutbetalningar av feriepraktikanternas löner, en service som vi vet är mycket efterfrågad, anlitades en praktikant från Arbetsförmedlingen. Någon kostnad för detta har inte belastat budgeten eftersom Arbetsförmedlingen stått för kostnaden. Praktikanten hjälpte framförallt till med ovan angivna uppgifter och fanns på plats under koordinatorn för feriepraktikens semester. Att på ett eller annat sätt få stöd i arbetet under sommaren är en nödvändighet med den volym av platser vi är uppe i och för att vi ska kunna leva upp till den kvalité och det ansvar som vi har mot såväl ungdomar, handledare och föräldrar. Förbättringar De förbättringsområden områden som vi sett en klar förbättring inom är också de vi i huvudsak vill fortsätta utveckla. System Ett nytt system behövs som uppfyller de behov vi har i administrationen för feriepraktik. Önskemål från flera enheter har inkommit om att de i sin anmälan om att ta emot feriepraktikanter ska kunna ange om de har möjlighet att ta emot ungdomar med funktionsnedsättning. Den funktionen räknar vi med ska finnas från och med nästa år. Information och Marknadsföring För att inte platser där reserver finns ska stå outnyttjade kommer vi fortsättningsvis behöva vara ännu tydligare i informationen till förvaltningscheferna och enhetscheferna om hur de ska gå tillväga om en vakans uppstår. Vi kommer också framhålla vikten av att samtliga handledare ska fylla i underlag för Intyg/Omdöme för respektive praktikant och skicka in det tillsammans med tidrapporterna. 8 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

11 UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att skapat förändring i ditt liv. Det kan bara du. Utvärdering UngDrive Huddinge kommun 2014

12 UNGDRIVE Vision och PEDAGOGIK Utformat av entreprenörer Fem unga entreprenörer var vi som grundade UngDrive 2009 i Växjö. Det var då resultatet av ett stort engagemang för entreprenörskap under gymnasiet, tre av oss hade en SM-titel i UF-företagande med oss i bagaget, vi hade varit på och inspirerats av flertalet entreprenörsevenemang för unga och vi drev själva företag. Idag är UngDrive ett glödhett utbildningskoncept där många unga entreprenörer tillsammans hjälps åt för att fler ungdomar runt om i Sverige och världen ska få möjlighet att utvecklas till mer driftiga individer och leva enligt vårt motto; Dröm stort, börja smått. max. Learning by doing UngDrive är inte skola. Att vara helt bortkopplade från kursplaner, betygsättning och skriftliga prov ger stor frihet och Learning by Doing är en självklarhet när man ska utveckla de egenskaper som är målet med UngDrive. Utöver detta arbetar vi framförallt med två filosofier för att få in ett helhetstänk och för att förstärka och snabba på processen. A) Can you sell? Vår pedagogik har sina rötter i Lean Startup begreppet MVP (Minimum Viable Product). Vi kallar det Can you sell?. All UngDrive Coachning utgår ifrån denna frågeställning där allt som inte behövs för att träffa kunder och sälja är sekundärt. Vi vet att det är när man lyckas sälja in sin vara eller tjänst till faktiska kunder som självförtroendet ökar och också då man märker i vilken riktning som företaget bör gå för att bättre anpassa sig till marknaden och erbjuda något som kunderna faktiskt vill ha. Vi vet att anledningen till att de flesta skjuter upp arbetet med försäljning och istället fokuserar på annat småplock ofta är en osäkerhet och rädsla för att misslyckas. Men vi vet också att det är mycket svårt att lyckas utan att först ha just misslyckats, det är så det funkar i företagsvärlden. Av denna anledning är målet att 100% av alla UngDrive Deltagare varje säsong skall komma igång med sin försäljning och träffa kunder redan under kickoffen. På så vis kan de snabbt få sina misslyckanden, lyftas upp och peppas av sin coach för att sedan kämpa vidare och lyckas nästa gång. B) Dröm stort, börja smått. Vårt motto, som vi lever efter och i alla lägen försöker få att genomsyra utbildningen och coachningen i UngDrive. Många ungdomar idag har stora drömmar, men långt ifrån lika många gör något idag för att ge dessa en chans att förverkligas. Vi vill konkret visa på vikten av stora drömmar, men också hur man på ett enkelt sätt kan omvandla dessa till konkreta mål att arbeta efter och framförallt hur man redan idag kan börja ta små steg mot att förverkliga dessa. Det är en otrolig känsla när man får självförtroende och inser att det jag drömmer om kan jag genomföra, om jag bara bestämmer mig för att jag vill och är beredd att jobba hårt. Genom att börja med små steg idag kan drömmen bli verklighet snabbare än man tror. Det är alltid lika roligt att följa processen när deltagarna växer och förverkligar sina drömmar! Allt i UngDrive var jättenytt för mig, och blev a wake up call. Jag lärde mig att jag måste ta tag i det jag vill på egen hand och våga ta risker för att kunna hitta rätt. Att drömma stort, börja smått! Mitt favoritcitat hittills! 2 av 10

13 Från projektledaren Om sommarens projekt i Huddinge kommun juni 23-26juni 13aug UngDrive Infoträff UngDrive Kickoff UngDrive Avslutning Rekrytering & deltagare Rekrytering av deltagare har gått enligt plan där kommunen ansvarat för att marknadsföra möjligheten för ungdomar att söka till UngDrive, de deltagare som anmält sig har varit engagerade, framåt och genomfört konceptet i sin helhet vilket har varit väldigt kul att se. Inför kommande år önskar vi få möjlighet att arbeta med en aktiv rekrytering på skolor och andra evenemang enligt UngDrive konceptet. Kickoffen Startskottet för UngDrive kickoffen gick av stapeln 23 juni på Stockholm Waterfront Building hos företagshotellet United Spaces. En miljö som andas kreativitet och inspiration, fylld av företagare från olika branscher. Mixen av coacher på plats bestående av undertecknad tillsammans med Johannes Hansen (en av Sveriges främsta mentala rådgivare som får deltagarna att våga utmana sig själva) och 20-åringen Victor Ganguly (som lägger all sin vakna tid för att göra världen bättre för unga) har kompletterat varandra väl genom spridning i ålder, kompetens och bakgrund. Detta har bidragit till en grym inspirerande atmotsfär där alla deltagare kunnat identifiera sig, växa som individer och skaffa förebilder. Utöver dessa har kickoffen gästats av fler grymma inspirerande föreläsare med imponerande meriter såsom Fredrik Forss. kommunöverskridande Nytt för 2014 är att projektet skedde i samarbete mellan två kommuner, Järfälla & Huddinge kommun. Utfallet för det gemensamma projektet gav en positiv utveckling bland ungdomarna både i de gemensamma utbildningsmomenten samt coachningen utav varandra under sommaren. De fick möjlighet att utveckla sitt självförtroende i en grupp av människor man inte stött på i skolan eller i sin kommun vilket utvecklade deras egenskaper att ta kontakt med nya människor i en teambuildande miljö. Sommaren har erbjudit enorma framsteg, deltagarna har visat på en stor drivkraft i sitt första möte med entreprenörskap och viljan att fortsätta har växt sig väldigt stark. Ett bevis på detta är ett flertal deltagare som kommer fortsätta sina tjänster under hösten och vidare utveckla sitt entreprenörskap via hobbyverksamheter samt via Ung Företagsamhet. Avslutningsvis Till nästa år är vårt mål att ytterligare utveckla samarbete med fler kringliggande kommuner, för att höja kvaliteten och totalupplevelsen ännu mer för deltagarna. Sammanfattningsvis kan jag inte annat än att knyta ihop säcken till en överväldigande UngDrive säsong med så många kreativa ungdomar. Vi hoppas på fortsatt förtroende i Huddinge inför säsongen 2015 som vi satsar stenhårt inför. Vi ser fram emot att diskutera detta vidare med er! Dröm stort, börja smått! PS. Längre fram i rapporten kan du läsa mer om det separat finansierade projektet UngDrive SM. Två från Huddinge och fyra från Järfälla deltog på evenemanget. Oskar Wreiber från Huddinge var med i det lag som drog det längsta strået och kan nu alltså titulera sig regerande mästare! Emma knaggård wendt Projektledare UngDrive Huddinge 2014 Emma är en passionerad företagare sedan 6 år tillbaka. Hon har coachat unga entreprenörer i flera år och visionen framåt är att ta fram utbildningar som får unga lockade till ny inspiration och kunskap. 3 av 10

14 Bilder från ungdrive Huddinge kommun av 10

15 Utvärdering/resultat I UNGDRIVE HUDDINGE KOMMUN 2014 Vad ger det för resultat? Resultaten är baserade på årets UngDrive Deltagares anonyma utvärderingar inför och efter projektet. 66,7% 77,8% Av deltagarna svarar i en undersökning inför UngDrive att de tycker det verkar svårt att starta företag. 100% Av Av deltagarna svarar i en undersökning Inför UngDrive att de kanske tänkt starta företag i framtiden. alla UngDrive DeltagarNA rekommenderar efter projektet UngDrive till en kompis. (Om Victor) Wooow, inspirerande för att vara så ung. Coolt att han redan har kommit så långt! (Om Emma) Bästa coachen! Hon var motiverande, tydlig och peppande hela tiden. (Om Johannes) Jättebra coach under affärsidéworkshopen, bra specialistinfo och gav bra och långa informerande svar via FB under sommarens egna arbete. Det bästa med UngDrive var att få genomföra något man verkligen tror på och se att man kan tjäna pengar på sin egen idé. Jag har lärt mig att det inte var så svårt att driva mitt egna företag, men det krävs mycket jobb. 100% 100% 100% 88,9% 77,8% 100% 88,9% 100% 100% 88,9% 100% 66,7% 100% Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att driva egna projekt. Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att i framtiden driva ett eget företag. Känner sig mer självständiga nu än innan UngDrive. Känner sig modigare nu än innan UngDrive. Har fått ett ökat intresse för företagande. Har fått större självförtroende. Känner sig mer bekväma att ringa samtal nu än innan UngDrive. Tycker att det känns enklare att prata med nya människor efter UngDrive. Känner sig mer bekväma att stå på scen. Tycker det känns enklare att ha ett eget företag nu än innan UngDrive. Säger att det är större chans nu att de startar och driver eget i framtiden. Är nöjda med lönen de lyckades få ut genom sitt UngDrive Företag. Skötte på ett korrekt och självständigt sätt ekonomi och redovisning. 5 av 10

16 UngDrive SM 2014 Vi sammanför de främsta utan kostnad för kommunen UngDrive SM För tredje gången arrangerades i slutet av augusti det separat finansierade UngDrive SM. En weekend i Gnosjö där de främsta UngDrive Deltagarna fick möta entreprenörer, lära känna och umgås med andra drivna deltagare och coacher, delta i spännande aktiviteter, lära om entreprenörsfenomenet Gnosjöandan samt framförallt delta i en intensiv, rolig och utmanande entreprenöriell femkamp där deras färdigheter sätts ordentligt på prov på helt nya sätt. nätverk är avgörande Ett starkt kontaktnät är extremt viktigt, inte bara när man ska söka jobb utan även om man vill bli sin egen. Därför tävlar deltagarna på UngDrive SM i blandade lag och bordsplacering råder på alla middagar, allt för att deltagarna ska behöva prata med och lära känna så många nya personer som möjligt under sina dagar på SM. På UngDrive SM taggar alla deltagare varandra vilket skapar en känsla och en vilja att starta eget. Tävlingsformatet med verklighetsbaserade problem på riktiga företag var kanon och visar upp en bredd med företagandets olika sidor. Att man som deltagare på SM också får utvidga sitt kontaktnät är en stor bonus! /Sinan Hassan. Entreprenör och anställd av praktikbyrån i Järfälla kommun samt personal på UngDrive SM ,8/5 4,3/5 5,0/5 Övergripande betyg för SMhelgen i sin helhet. Övergripande betyg för själva Tävlingsmomenten. Deltagarcitat rekomenderar andra att delta i UngDrive SM. Det var askul, tack för den här fantastiska upplevelsen. Galamiddagen var grym och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Bäst med SM att känna att man utvecklas som person genom att utföra utmaningar man första inte trodde man var kapabel till, det är så coolt! Casen och tävlingsmomenten var grymma, jag lärde mig massor och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Samlingarna i salongen var inspirerande och roliga. Man blev väldigt taggad av ljud- och ljusshowerna och coachernas energi. Det kändes också väldigt seriöst och lärorikt med riktiga case. 6 av 10

17 Bilder och resultat från ungdrive sm 2014 Oskar Wreiber, Huddinge kommun Ida Larsson, Jönköpings kommun Antoine Engström, Mullsjö kommun Oliver Köping, Habo kommun Tellus Lejd, Halmstad kommun 100% Ideellt All SM-projektledning, personal och andra involverade ställer upp gratis för att vi i UngDrive tillsammans ska kunna skapa en grym upplevelse för deltagarna som förtjänat en plats. Från kommunen? Huddinge kommun representerades på SM 2014 av deltagarna Oskar Wreiber och Lena Saad. Oskar lyckades knipa en förstaplats och Lena en femteplats i tävlingen. Lag 6 - Maxarna Lag 3 - Det vinnande laget Lag 4 - Malteasers Salina Kifleyesus, Järfälla kommun Victor Hallerboij, Jönköpings kommun Robin Rydén, Mullsjö kommun Stina Håkansson, Habo kommun Måns Löfvall, Norrköpings kommun Ameer Issa, Järfälla kommun Evelina Blomqvist, Jönköpings kommun Stefan Jonsson, Mullsjö kommun Lisa Stahre, Habo kommun Joakim Alm, Norrköpings kommun 7 av 10

18 Youngdrive academy UngDrive I U-länder MINSKA FATTIGDOMEN I VÄRLDEN? Vårt bidrag är att ta våra kunskaper från UngDrive och överföra det till länder i behov av dem. Med hjälp av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA) har vi under flera års tid arbetat med konceptet YoungDrive Academy i Botswana och från och med i år samarbetar vi med Plan International för projekt i Uganda. Vi har under under projekten hittat ramverk för att få verksamhet rullande utifrån lokala förutsättningar och villkor tillsammans med lokala partners. ENORMT BEHOV, VI VILL VÄXA OCH HJÄLPA FLER! Under vårt arbete har vi förstått flera saker. Bland annat hur enormt behovet av motiverade, fritänkande människor och en diversifierad ekonomi är. YoungDrive Academy har fått otroligt bra respons både från deltagare, partners, lärare, föräldrar och andra involverade. Lärare säger att eleverna tänker mer fritt och blir mer självsäkra. Nästan alla som deltagit vill involvera sig ideellt i projektet och bidra till att hjälpa andra. De säger även att business i skolan bara är teori. Behovet av en praktisk, intensiv företagsutbildning som varvar eget arbete med individuell coaching är enormt. DELTAGARE I UNGDRIVE Huddinge BIDRAR! YoungDrive är inte bara en fantastisk fjäder i hatten och ett hjärteprojekt för oss som varit och just nu är involverade, utan även en fantastisk möjlighet för alla deltagare i UngDrive att engagera sig för en otroligt viktig sak. Alla UngDrive Deltagare runt om i Sverige deltar under kickoffen på en workshop som handlar om att utmana rädslor och utvecklas som individ och som säljare. Alla pengar som deltagarna runt om i Sverige gemensamt lyckas generera under denna workshop går oavkortat till att förgylla projekten i YoungDrive Academy med sådant som de knappa projektbudgetarna i Afrika inte lämnar utrymme till. Ett otroligt uppskattat bidrag bland deltagarna i YoungDrive och ett inspirerande bidrag för de svenska deltagare där de känner att de gör stor nytta på kort tid. Bidraget från deltagarna i Huddinge och Järfälla kommun blev i år kronor För den framåt och engagerade UngDrive Deltagaren finns även alla möjligheter att köra vidare inom entreprenörsspåret och utvecklas inom Ung Företagsamhet och andra koncept, driva egna projekt och samla på sig erfarenhet för att sedan bli coach i Sverige och även jobba i YoungDrive Projekt utomlands. Dröm stort, börja smått! Följ vårt arbete! Är du nyfiken kan du följa arbetet framöver på Där hittar du också mer info om våra partners och en film som utvärderar några av de projekt vi tidigare kört. There are other programs teaching entrepreneurship but none that at the same time develops all the other things like creativity, empowerment, confidence & self-esteem. That s why I believe in YoungDrive. - Priyanka Ram, REWA Director 8 av 10

19 6 UngDrive HQ Nationell supportfunktion Mitt i entreprenörsveriges vibrerande epicentrum har vi vårt högkvarter därifrån alla UngDrive projekt runt om i landet får stöd och hjälp. Har du inte någon lokal kontaktperson är du varmt välkommen att höra av dig till oss! UngDrive är non-profit! Förkortningen AB (svb) står för Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och innebär en rad ägarinskränkningar i form av begränsad vinstutdelning och möjligheter att sälja bolaget. Om bolaget upplöses förs det kvarvarande värdet över till Allmänna arvsfonden. Syftet med att äga eller investera i ett sådant non-profitbolag är inte att få avkastning på kapitalet då minst 97 procent av vinsten före skatt måste återinvesteras i bolaget. Bolagen skall dock, som alla aktiebolag, drivas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill visa ungdomar att det är kul att vara driftig, driva bolag, hitta på idéer, sälja och tjäna sina egna pengar men syftet måste inte alltid vara vinstmaximering. Ackumulerande kunskap För varje UngDrive projekt och varje utvärdering lär vi oss något. Varje UngDrive Entreprenör kan lokalt sätta sin prägel på sitt projekt och nationellt lär vi oss av alla projekt. Förändringar till det positiva implementeras i övriga landet. För varje UngDrive Deltagare går en liten del till en gemensam pott öronmärkt för konceptets fortsatta utveckling i Sverige. UngDrive Konceptet är skapat för att vara enkelt att genomföra med högsta möjliga kvalitet, med lokal prägel och till marknadens bästa pris. Allt ifrån ansökningar och utvärderingar till personliga visitkort, t-shirts, diplom och trycksaker är centraliserat till högkvarteret i Gnosjö, Småland. Förbättringar och uppdateringar av konceptet görs årligen och implementeras nationellt såväl som internationellt för kontinuerlig utveckling. Stefan Falkboman verksamhetsledare UNGDRIVE + Entreprenör & designer Bas: Gnosjö UngDrive AB (SVB) HQ i GNOSJÖ, Småland Unnebo 1, Gnosjö Linda falkboman verksamhetsledare ungdrive + entreprenör & Ekonom Bas: Gnosjö 9 av 10

20 Bilaga 1: DELTAGARE UngDrive Huddinge kommun 2014 vad är en bra idé? Alla deltagare i UngDrive väljer själva sina affärsidéer i dialog med sin coach. Ofta handlar det om idéer som utgår från något intresse personen har eller som fritiden ägnas åt. I många fall väljer deltagarna affärsidéer som man tror funkar särskilt bra under sommarlovet och som inte kräver allt för mycket startkapital eller tid för att komma igång. I vissa fall handlar det även om mer långsiktiga idéer och drömmar som kanske inte genererar någon intäkt på kort sikt, men som personen ändå vill satsa på. gemensam reklamplattform Från och med kickoffen visas alla deltagare, affärsidéer och kontaktuppgifter till företagen upp på startsidan för UngDrive. Det vill säga på Det blir en gemensam marknadsföringsplattform för deltagarna och även något alla gemensamt är med och promotar genom sina personliga visitkort. På visitkorten finns information om sidan och att alla deltagare ligger där för den som är mer nyfiken och vill ta del av alla UngDrive Företagarnas affärsidéer och erbjudanden.

21 Kul med hund Cecilia Ericsson (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att skapa en gemenskap mellan hundmänniskor. Jag kommer att anordna promenader och kurser med hund för ung som gammal. CupcakeCompany Lena Saad (Huddinge kommun 2014) Lyxiga cupcakes till sommarfesten i olika smaker och utseenden. Skogås/Trångsund Summercamp Oskar Wreiber (Huddinge kommun 2014) Träningsläger för barn mellan 7-12 år. PHOTOROID Filippa Höglund & Elin Berglund (Huddinge kommun 2014) Fotobyrån Photoroid erbjder dig minnen direkt i handen från sin sommar semester. Soufian s Trädgårdstjänster Soufian Bounadi (Huddinge kommun 2014) Trädgårdstjänster inom alla områden. Underlätta för semesterfiraren att verkligen kunna vara ledig. Aktuellt Huddinge Wilma Lagerman (Huddinge kommun 2014) Affärsidén bygger på att förbättra kommunikationen mellan kommunen och invånarna genom att varje vecka spela in en video på vad som händer i kommunen just den veckan.

22 Barnpassning Mona Nur (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att vara barnvak till barn mellan 3-12 år. genom lek och skratt passar jag barnen under sommaren. Wilmas Godisbutik Wilma Helin (Huddinge kommun 2014) Din godsleverantör direkt till dörren. Välj dina smaker och fyll din påse och få allting levererat till fredagsmyset.

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa En utbildningsbilaga från Stiftelsen Hantverk & Utbildning Vi får människor att växa Frank i Billion Dollar Babies: Det är lite rock n roll över Entreprenörskolan Bli hantverkslärling: Välj bland 68 olika

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VT2015. Ung Företagsamhets 30 årsjubileum. Årets företagsstart, tävlingen som du inte får missa! Våga Vara Egen 2015. Utbildningar 6 & 20 maj

VT2015. Ung Företagsamhets 30 årsjubileum. Årets företagsstart, tävlingen som du inte får missa! Våga Vara Egen 2015. Utbildningar 6 & 20 maj VÅGA en tidning från Ung Företagsamhet i Jönköpings län VT2015 Årets företagsstart, tävlingen som du inte får missa! Våga Vara Egen 2015 Utbildningar 6 & 20 maj Ung Företagsamhets 30 årsjubileum UF-kontoret

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer