Feriepraktik Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feriepraktik 2014. Gymnasienämnden. Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik 2014."

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Gymnasienämnden Feriepraktik 2014 Förslag till beslut Nämnden har tagit del av Rapporten feriepraktik Sammanfattning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Beskrivning av ärendet Feriepraktiken är viktig för kommunen och dess invånare. Därför behöver vi fortsätta utveckla och utforma den på ett så effektivt sätt som möjligt mot uppsatta mål och för att den ska bli en så lyckad upplevelse som möjligt för samtliga inblandade. Genom de förbättringar vi föreslår är vi på god väg att uppnå detta. I år har 11 platser stått outnyttjade. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Stora förbättringar har skett under året och vi är väldigt nöjda. Genom framförallt följande räknar vi med att bli ännu bättre nästa år: Ett datasystem som överensstämmer med våra behov för handläggningen av feriepraktiken Ökad och ännu tydligare information och marknadsföring mot ungdomarna och handledarna. Förenklad hantering av lönetidrapporterna och Intyg/Omdöme. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Rapport feriepraktik 2014 P Joakim Graffner Gymnasiechef 2. Projektrapport UngDrive Projektrapport Tillsammans för Vårby, kommer senare. Beslutet delges Akten

3 GN-2014/ HUDDINGE KOMMUN Rapport feriepraktik RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

4 Inledning Gymnasienämnden fastställde den 4 december 2013 riktlinjer för sommarens feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommuns. Feriepraktiken 2014 byggde på till största del på samma typ av aktiviteter som erbjöds Även i år har vi haft projektet Tillsammans för Vårby, en satsning mellan kommunen och de tre stora fastighetsbolagen i Vårby. Syftet var att förbättra miljön i och tillsammans med de ungdomar som bor och går i skola där. Lokala företag som samarbetar med kommunen avseende APL/APU gavs möjlighet att ansöka om att ta emot praktikanter precis som föregående år. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad feriepraktikssommar. Intresset från ungdomarna att få göra praktik liksom för praktikanordnarna att ta emot är mycket stort. Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som tillkommit under året har vi kunnat genomföra en rad förbättringar och utvecklat feriepraktiken, vilket känns tillfredställande. Administration Istället för att skriva Tjänstgöringsintygen här på förvaltningen har vi i år till handledarna skickat ut en mall för Omdöme/Intyg där fyra viktiga områden, Närvaro, Utförda arbetsuppgifter, Engagemang och Kamratskap, har bedömts efter en tregradig skala. Intygen har sedan skickats in till koordinatorn för feriepraktik tillsammans med tidrapporten. Intygen kommer efter genomgång att skrivas under av koordinatorn och sedan postas hem till respektive praktikant under hösten. En stor del av intygen har kommit in men vi saknas fortfarande många varför ytterligare arbeten kommer att behövas. System Då det administrativa systemet som vi använder för feriepraktiken inte överensstämmer med våra behov, behöver vi göra en ny upphandling att ske under hösten. Handledarutbildningar Förfrågan om handledarutbildningar skickades ut av personalavdelningen tillsammans med koordinatorn för feriepraktik. Då många praktikplatser återkommer och en stor del av handledarna deltog förra året så var intresset lågt. Vi valde därför att inte ha några fysiska handledarträffar detta år utan skickade ut all information på i god tid före period 1. Information och Marknadsföring Informationskvällar hölls även i år vid två tillfällen i maj, i Huddinge gymnasiets aula, för de ungdomar som tilldelats en praktikplats. Syftet var att få ungdomarna att förstå och få insikt om vilka krav och förväntningar vi har på dem och vad de kan kräva och förvänta sig av praktikplatsen. Vanliga frågor som hur man anmäler sjukdom, vem man ska kontakta, hur man går tillväga om man behöver stöd och rutinerna för tidrapporter och lön togs upp. Vidare skapar vi ett personligt möte mellan koordinatorn och de ungdomar som fått en praktikplats. Vi mötena fanns möjlighet att fylla i skatteintygsblanketten på plats som sedan samlades in för registrering. En service som många uppskattade. Informationen hölls av koordinatorn för feriepraktik tillsammans med personalchefen och en av PAkonsulterna. Närmare 150 ungdomar och föräldrar kom totalt. 2 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

5 Det är fler ungdomar som sökt i år och de frågor som inkommit har varit färre men mer riktade t.ex. vilket datum deras lön utbetalades eller om skatteintyget hade registrerats. Inför Sommarjobbsmässan som i år ägde rum den 11 mars besökte koordinatorn för feriepraktik och Arbetsförmedlingen samtliga gymnasieskolor i Huddinge för att informera om mässan. Utöver information i kommunens mediekanaler har vi i år skickat till samtliga Studie och Yrkesvägledare på grundskolor med årskurs 9 och till våra gymnasieskolor. Vi har också förbättrat och förtydligat informationen på huddinge.se samt arbetat på att hålla den uppdaterad beroende på var i antagningsprocessen vi befunnit oss. Upplägget och fördelningen av budgetresurserna ovan bygger på hur fördelningen såg ut Tillsammans för Vårby tilldelades 50 platser men beviljades ytterligare 10 platser i efterhand, totalt 60 eftersom söktrycket var större än föregående år. Res. för feriepraktiken 2014 TJUT Sökande Tillsatta P1 P2 P3 Tackat nej *Fått f. *Ej f. Allmänna Vårby, TFV Kultur Musik o Sång Kultur Gatumusik Lokala företag* Idrott Entreprenörskap Utlandspraktik Egen plats ( särskilda skäl)* Summa *Tilldelade ur Allmänna sökande. *Fått f. Fått en förfrågan om plats * Ej f. Inte fått förfrågan om plats Rubriken Sökande avser behöriga sökande. RAPPORT FERIEPRAKTIK

6 Med erfarenhet från föregående år om avhopp och outnyttjat timtal visste vi att utrymme fanns för en utökning av platser. Detta för att fler ungdomar skulle få möjlighet att delta 187 ungdomar (22 %) av 851 sökande kunde i år inte erbjudas en plats. Det kan jämföras med 32 % och 756 sökande De 126 ungdomar som tackat nej avser både ordinarie och reserver. De ordinarie platstilldelade utgörs av 90 och reserver 36 stycken. Merparten av de ordinarie inkom inte med svar om de ville ha sin plats i tid eller svarade inte alls varför de avbokades och platsen gick till en reserv. 90 stycken är en hög siffra och varför så många ungdomar valt att inte svara fortsätter vi att analysera. De 36 reserver som tackat nej har av förklarliga skäl inte haft samma möjlighet att förutse att de skulle bli tilldelade ett sommarjobb och många av platserna tillsätts när en praktikperiod redan början. Då har många redan gjort upp andra planer. Det bidrar till att man tackar nej. De reserver som erbjöds och tackade ja till en plats var väldigt glada och flera av dem är de praktikanter som fått bäst omdöme. De 88 stycken reserver som fått en förfrågan avser ungdomar som blivit kontaktade på eller telefon med erbjudande om en reservplats men som återkommit efter svarstiden alternativt inte svarat alls varför platsen gått vidare till annan reserv. Genom denna uppställning vill vi visa på det stora antal som trots allt fått en förfrågan. Av årets 450 platser stod 11 platser outnyttjade. I fyra fall var det platser inom de Allmänna och berodde det helt eller delvis på att handledaren inte hörde av sig till feriepraktik. Resterande sju var inom Tillsammans för Vårby, UngDrive och Idrott där inga reserver fanns att tillgå. Vi har också ett antal ungdomar som visat bristande engagemang, haft låg närvaro eller som ej fullföljt hela feriepraktiken. Överlag har handledarna varit betydligt bättre i år på att informera oss på förvaltningen om en ungdom inte dykt upp eller av annan anledning inte ska ha kvar sin plats. MSB där vi hade en klar majoritet av bristande kontakt 2013 har i år fungerat mycket bra. Förtur och Gymnasiesärskolan 26 ungdomar tilldelades förtur av sociala skäl eller på grund av funktionsnedsättning var det 25 stycken. Samtliga av dem valde att tackade ja. Platserna tilldelades inom de Allmänna och Tillsammans för Vårby. Prioritering av social förtur gjordes tillsammans med de sociala myndigheternas ungdomsavdelning. Två ungdomar från gymnasiesärskolan sökte och tilldelades platser. En av dem valde att tacka ja och hade mycket god närvaro. Tillsammans för Vårby Intresset för att delta i projektet var även i år mycket stort. I efterhand utökades projektet platser med ytterligare 10 stycken. Samtliga platser fylldes. Ett flertal ungdomar, de flesta av dem äldre än våra feriepraktikanter, anställdes av något de tre fastighetsbolagen som arbetsledare. Projektet har fallit mycket väl ut. Vårby är renare, sammanhållningen mellan ungdomarna har ökat och många grannar och boende har visat sin uppskattning över att ungdomarna har något att göra och gör fint i Vårby. Även ungdomarna har till projektledarna utryckt sin glädje över att få jobba i Vårby, arbeta med sina kompisar och tjäna sina första egna pengar. Merparten vill arbeta igen nästa år igen. 4 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

7 Som avslutning för sommarens projekt hölls en streetbasketturnering med tillhörande grillning. Ungdomarna hade flera lag men även brandförsvaret, Centerpartiet och socialtjänsten ställde upp med lag. Vann gjorde ett av ungdomarnas lag med Centerpartiet som god tvåa. Kommunens näringslivsenhet, kvalité och projektenheten på KSF, politiska företrädare, koordinatorn för feriepraktik med flera var på plats denna soliga fredagseftermiddag i augusti. Musik& Sång samt Gatumusik 10 ungdomar år fick plats i år inom Musik och Sång för att spela och sjunga på äldreboenden, Kontakter och planering inför spelningarna liksom transport till och från sköttes av ungdomarna själva. Spelningarna har spridit stor glädje och varit mycket uppskattat. Utöver dessa fick 5 ungdomar en plats inom Gatumusik, för att spela på offentliga platser runt om i kommunen. En mycket positiv bild lades upp på barn och Utbildningsförvaltningens Facebooksida. Lokala företag De tre platser som tillsattes var alla på samma restaurang i Huddinge. Dessa platser var mycket eftertraktade bland ungdomarna. Utöver information på huddinge.se och information i Näringslivsenhetens utskick av nyhetsbrev mot företagare skickades förfrågan ut till gymnasieskolornas programråd för att de i sin tur skulle kontakta de företag som de samarbetar med inom APU/APL. Det generade ingen anmälan och vi ser samma låga resultat som föregående år. Idrott Precis som föregående år har idrottsföreningarna svårt att fylla upp den kvot som tilldelas. Idrotten är speciell på det sättet att det i de flesta fall är färdiga lag som söker och tas ut av ansvarig för respektive förening, vilket också kan vara en anledning till att samtliga platser inte fylls eller att platsen kunnat fyllas med någon reserv. Det ska dock tilläggas att de praktikanter som fått en plats hos en idrottsförening generellt är mycket ambitiösa och har bland den högsta närvaron bland samtliga feriepraktikanter. Entreprenörskap. Även i år drevs entreprenörskap av företaget UngDrive. Huddinge kommuns ungdomar har samkört med Järfälla kommun denna sommar efter en förfrågan från Järfälla till UngDrive då Huddinge är erkänt duktiga på entreprenörskap. Det visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Projektet inleddes med en kick off vecka på Watergate center inne i city. Att för ungdomarna få möjlighet att vistas och tränas i en miljö där de är omgivna av personer från affärsvärlden fick dem att sträcka på sig lite extra och stärkte deras kreativitet och självkänsla. Valet av plats är en starkt bidragande faktor och att vara där under kick-off veckan stärkte deras kreativitet och självkänsla. Koordinatorn för feriepraktik samt representanter från Järfälla var inbjudna i slutet av veckan för att agera jury och lyssna på ungdomarnas presentationer av sina affärsidéer. Efter varje presentation gavs feedback och goda råd inför sommaren. Ungdomarna visade upp en imponerande energi och kreativitet och det var ingen brist på idéer. Sommarens avslutning hölls i Järfälla kommunhus i mitten av augusti. Koordinatorn för feriepraktik samt gymnasienämndens ordförande var på plats. Ungdomarna inom entreprenörskap visade sig ha haft stor framgång. Två ungdomar hade valt att starta ett företag som de kallade Photoroid. Dessa två v var inte närvarande på avslutningen då de fått dispens efter en förfrågan från Vasamuseet om att delta på ett stort event. Deras företagsidé gick ut på att med polaroidkameror, som skriver ut bilderna RAPPORT FERIEPRAKTIK

8 direkt, stå utanför populära turistattraktioner och fotografera turister. Dessa två hade även blivit sponsrade med varsin ny kamera och film för hela sommaren. En annan av deltagarna valde att starta ett sommarläger för barn med olika aktiviteter på schemat. Hen fick utöver pris för bästa sälj/marknadsföring på avslutningen delta i SM i entreprenörskap som gick av stapeln i Gnosjö, Småland, sista helgen i augusti. Utlandspraktik 14 ungdomar fick möjlighet att åka utomlands. Två ungdomar valde att av avbryta praktiken. En för att han upplevde att arbetsuppgifterna inte var tillräckligt kvalificerade och en för att hon inte trivdes. Övriga ungdomar har haft en mycket givande sommar och tycker att utlandspraktik är en fantastisk möjlighet enligt ansvarig på Hudiksvalls utlandspraktik som koordinerar resorna. Feedback har inkommit om att summan som kommunen betalar för respektive praktikant är för låg i förhållande till vad resa och uppehälle kostar. En synpunkt som behöver ses över till nästa år. Precis som föregående år är det förvånansvärt få som söker till Utlandspraktik trots ökad marknadsföring i olika medier och mot skolorna. I augusti publicerades en artikel i tidningen Vårt Huddinge om denna möjlighet och intervjuer med ungdomar som tidigare haft utlandspraktik fick berätta om sina erfarenheter. Ett steg i att öka kännedomen om att denna möjlighet finns och förhoppningen är att fler anmäler sig nästa år. 6 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

9 Fördelning område och kön Flickor Procent Pojkar Procent Totalt Förskola och Skola % % 120 Park och Fastighet % % 69 Kultur och Fritid % % 56 Äldreomsorg % % 66 Tillsammans för Vårby % % 60 *Restaurang & Service 1 33 % 2 67 % 3 Musik o Sång 8 80 % 2 20 % 10 Gatumusik 2 40 % 3 60 % 5 Idrott % % 33 UngDrive 9 69 % 4 31 % 13 Utland % 4 29 % 14 Egen plats % 1 Summa: *Lokala företag Ekonomi 2014 Förväntat Ekonomi 2014 Beslut GN Allmänna feriepraktikplatser Tillsammans för Vårby Kulturaktiviteter Lokala företag Idrottsverksamhet Entreprenörskap Utlandspraktik Övriga kostnader Summa: Feriepraktiken har en budget som är i balans trots ett utökat antal platser för de Allmänna samt Tillsammans för Vårby. Ett underskott var planerat då vi gjorde en beräkning på 120 timmar och 7000 kr i snitt per plats. Maximalt kunde en feriepraktikant arbeta 120 timmar vilket motsvarar 7200 kr. Utfallet blev i år 118 timmar och en snittkostnad på 7060 kr. I Tillsammans för Vårby har alla haft sex timmars arbetsdag vilket blev 90 timmar och 5400 kr. RAPPORT FERIEPRAKTIK

10 Bemanning och administration under sommaren Under sommaren har fokus legat på att finnas tillgänglig på telefon, och betala ut löner. En stor del av tiden har också gått åt till tillsättning av reserver vilket vi kan se av alla som tackat nej. För att på bästa sätt klara av administrationen och kunna göra snabbutbetalningar av feriepraktikanternas löner, en service som vi vet är mycket efterfrågad, anlitades en praktikant från Arbetsförmedlingen. Någon kostnad för detta har inte belastat budgeten eftersom Arbetsförmedlingen stått för kostnaden. Praktikanten hjälpte framförallt till med ovan angivna uppgifter och fanns på plats under koordinatorn för feriepraktikens semester. Att på ett eller annat sätt få stöd i arbetet under sommaren är en nödvändighet med den volym av platser vi är uppe i och för att vi ska kunna leva upp till den kvalité och det ansvar som vi har mot såväl ungdomar, handledare och föräldrar. Förbättringar De förbättringsområden områden som vi sett en klar förbättring inom är också de vi i huvudsak vill fortsätta utveckla. System Ett nytt system behövs som uppfyller de behov vi har i administrationen för feriepraktik. Önskemål från flera enheter har inkommit om att de i sin anmälan om att ta emot feriepraktikanter ska kunna ange om de har möjlighet att ta emot ungdomar med funktionsnedsättning. Den funktionen räknar vi med ska finnas från och med nästa år. Information och Marknadsföring För att inte platser där reserver finns ska stå outnyttjade kommer vi fortsättningsvis behöva vara ännu tydligare i informationen till förvaltningscheferna och enhetscheferna om hur de ska gå tillväga om en vakans uppstår. Vi kommer också framhålla vikten av att samtliga handledare ska fylla i underlag för Intyg/Omdöme för respektive praktikant och skicka in det tillsammans med tidrapporterna. 8 RAPPORT FERIEPRAKTIK 2014

11 UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att skapat förändring i ditt liv. Det kan bara du. Utvärdering UngDrive Huddinge kommun 2014

12 UNGDRIVE Vision och PEDAGOGIK Utformat av entreprenörer Fem unga entreprenörer var vi som grundade UngDrive 2009 i Växjö. Det var då resultatet av ett stort engagemang för entreprenörskap under gymnasiet, tre av oss hade en SM-titel i UF-företagande med oss i bagaget, vi hade varit på och inspirerats av flertalet entreprenörsevenemang för unga och vi drev själva företag. Idag är UngDrive ett glödhett utbildningskoncept där många unga entreprenörer tillsammans hjälps åt för att fler ungdomar runt om i Sverige och världen ska få möjlighet att utvecklas till mer driftiga individer och leva enligt vårt motto; Dröm stort, börja smått. max. Learning by doing UngDrive är inte skola. Att vara helt bortkopplade från kursplaner, betygsättning och skriftliga prov ger stor frihet och Learning by Doing är en självklarhet när man ska utveckla de egenskaper som är målet med UngDrive. Utöver detta arbetar vi framförallt med två filosofier för att få in ett helhetstänk och för att förstärka och snabba på processen. A) Can you sell? Vår pedagogik har sina rötter i Lean Startup begreppet MVP (Minimum Viable Product). Vi kallar det Can you sell?. All UngDrive Coachning utgår ifrån denna frågeställning där allt som inte behövs för att träffa kunder och sälja är sekundärt. Vi vet att det är när man lyckas sälja in sin vara eller tjänst till faktiska kunder som självförtroendet ökar och också då man märker i vilken riktning som företaget bör gå för att bättre anpassa sig till marknaden och erbjuda något som kunderna faktiskt vill ha. Vi vet att anledningen till att de flesta skjuter upp arbetet med försäljning och istället fokuserar på annat småplock ofta är en osäkerhet och rädsla för att misslyckas. Men vi vet också att det är mycket svårt att lyckas utan att först ha just misslyckats, det är så det funkar i företagsvärlden. Av denna anledning är målet att 100% av alla UngDrive Deltagare varje säsong skall komma igång med sin försäljning och träffa kunder redan under kickoffen. På så vis kan de snabbt få sina misslyckanden, lyftas upp och peppas av sin coach för att sedan kämpa vidare och lyckas nästa gång. B) Dröm stort, börja smått. Vårt motto, som vi lever efter och i alla lägen försöker få att genomsyra utbildningen och coachningen i UngDrive. Många ungdomar idag har stora drömmar, men långt ifrån lika många gör något idag för att ge dessa en chans att förverkligas. Vi vill konkret visa på vikten av stora drömmar, men också hur man på ett enkelt sätt kan omvandla dessa till konkreta mål att arbeta efter och framförallt hur man redan idag kan börja ta små steg mot att förverkliga dessa. Det är en otrolig känsla när man får självförtroende och inser att det jag drömmer om kan jag genomföra, om jag bara bestämmer mig för att jag vill och är beredd att jobba hårt. Genom att börja med små steg idag kan drömmen bli verklighet snabbare än man tror. Det är alltid lika roligt att följa processen när deltagarna växer och förverkligar sina drömmar! Allt i UngDrive var jättenytt för mig, och blev a wake up call. Jag lärde mig att jag måste ta tag i det jag vill på egen hand och våga ta risker för att kunna hitta rätt. Att drömma stort, börja smått! Mitt favoritcitat hittills! 2 av 10

13 Från projektledaren Om sommarens projekt i Huddinge kommun juni 23-26juni 13aug UngDrive Infoträff UngDrive Kickoff UngDrive Avslutning Rekrytering & deltagare Rekrytering av deltagare har gått enligt plan där kommunen ansvarat för att marknadsföra möjligheten för ungdomar att söka till UngDrive, de deltagare som anmält sig har varit engagerade, framåt och genomfört konceptet i sin helhet vilket har varit väldigt kul att se. Inför kommande år önskar vi få möjlighet att arbeta med en aktiv rekrytering på skolor och andra evenemang enligt UngDrive konceptet. Kickoffen Startskottet för UngDrive kickoffen gick av stapeln 23 juni på Stockholm Waterfront Building hos företagshotellet United Spaces. En miljö som andas kreativitet och inspiration, fylld av företagare från olika branscher. Mixen av coacher på plats bestående av undertecknad tillsammans med Johannes Hansen (en av Sveriges främsta mentala rådgivare som får deltagarna att våga utmana sig själva) och 20-åringen Victor Ganguly (som lägger all sin vakna tid för att göra världen bättre för unga) har kompletterat varandra väl genom spridning i ålder, kompetens och bakgrund. Detta har bidragit till en grym inspirerande atmotsfär där alla deltagare kunnat identifiera sig, växa som individer och skaffa förebilder. Utöver dessa har kickoffen gästats av fler grymma inspirerande föreläsare med imponerande meriter såsom Fredrik Forss. kommunöverskridande Nytt för 2014 är att projektet skedde i samarbete mellan två kommuner, Järfälla & Huddinge kommun. Utfallet för det gemensamma projektet gav en positiv utveckling bland ungdomarna både i de gemensamma utbildningsmomenten samt coachningen utav varandra under sommaren. De fick möjlighet att utveckla sitt självförtroende i en grupp av människor man inte stött på i skolan eller i sin kommun vilket utvecklade deras egenskaper att ta kontakt med nya människor i en teambuildande miljö. Sommaren har erbjudit enorma framsteg, deltagarna har visat på en stor drivkraft i sitt första möte med entreprenörskap och viljan att fortsätta har växt sig väldigt stark. Ett bevis på detta är ett flertal deltagare som kommer fortsätta sina tjänster under hösten och vidare utveckla sitt entreprenörskap via hobbyverksamheter samt via Ung Företagsamhet. Avslutningsvis Till nästa år är vårt mål att ytterligare utveckla samarbete med fler kringliggande kommuner, för att höja kvaliteten och totalupplevelsen ännu mer för deltagarna. Sammanfattningsvis kan jag inte annat än att knyta ihop säcken till en överväldigande UngDrive säsong med så många kreativa ungdomar. Vi hoppas på fortsatt förtroende i Huddinge inför säsongen 2015 som vi satsar stenhårt inför. Vi ser fram emot att diskutera detta vidare med er! Dröm stort, börja smått! PS. Längre fram i rapporten kan du läsa mer om det separat finansierade projektet UngDrive SM. Två från Huddinge och fyra från Järfälla deltog på evenemanget. Oskar Wreiber från Huddinge var med i det lag som drog det längsta strået och kan nu alltså titulera sig regerande mästare! Emma knaggård wendt Projektledare UngDrive Huddinge 2014 Emma är en passionerad företagare sedan 6 år tillbaka. Hon har coachat unga entreprenörer i flera år och visionen framåt är att ta fram utbildningar som får unga lockade till ny inspiration och kunskap. 3 av 10

14 Bilder från ungdrive Huddinge kommun av 10

15 Utvärdering/resultat I UNGDRIVE HUDDINGE KOMMUN 2014 Vad ger det för resultat? Resultaten är baserade på årets UngDrive Deltagares anonyma utvärderingar inför och efter projektet. 66,7% 77,8% Av deltagarna svarar i en undersökning inför UngDrive att de tycker det verkar svårt att starta företag. 100% Av Av deltagarna svarar i en undersökning Inför UngDrive att de kanske tänkt starta företag i framtiden. alla UngDrive DeltagarNA rekommenderar efter projektet UngDrive till en kompis. (Om Victor) Wooow, inspirerande för att vara så ung. Coolt att han redan har kommit så långt! (Om Emma) Bästa coachen! Hon var motiverande, tydlig och peppande hela tiden. (Om Johannes) Jättebra coach under affärsidéworkshopen, bra specialistinfo och gav bra och långa informerande svar via FB under sommarens egna arbete. Det bästa med UngDrive var att få genomföra något man verkligen tror på och se att man kan tjäna pengar på sin egen idé. Jag har lärt mig att det inte var så svårt att driva mitt egna företag, men det krävs mycket jobb. 100% 100% 100% 88,9% 77,8% 100% 88,9% 100% 100% 88,9% 100% 66,7% 100% Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att driva egna projekt. Tycker efter sommarens arbete att det är intressant eller mycket intressant att i framtiden driva ett eget företag. Känner sig mer självständiga nu än innan UngDrive. Känner sig modigare nu än innan UngDrive. Har fått ett ökat intresse för företagande. Har fått större självförtroende. Känner sig mer bekväma att ringa samtal nu än innan UngDrive. Tycker att det känns enklare att prata med nya människor efter UngDrive. Känner sig mer bekväma att stå på scen. Tycker det känns enklare att ha ett eget företag nu än innan UngDrive. Säger att det är större chans nu att de startar och driver eget i framtiden. Är nöjda med lönen de lyckades få ut genom sitt UngDrive Företag. Skötte på ett korrekt och självständigt sätt ekonomi och redovisning. 5 av 10

16 UngDrive SM 2014 Vi sammanför de främsta utan kostnad för kommunen UngDrive SM För tredje gången arrangerades i slutet av augusti det separat finansierade UngDrive SM. En weekend i Gnosjö där de främsta UngDrive Deltagarna fick möta entreprenörer, lära känna och umgås med andra drivna deltagare och coacher, delta i spännande aktiviteter, lära om entreprenörsfenomenet Gnosjöandan samt framförallt delta i en intensiv, rolig och utmanande entreprenöriell femkamp där deras färdigheter sätts ordentligt på prov på helt nya sätt. nätverk är avgörande Ett starkt kontaktnät är extremt viktigt, inte bara när man ska söka jobb utan även om man vill bli sin egen. Därför tävlar deltagarna på UngDrive SM i blandade lag och bordsplacering råder på alla middagar, allt för att deltagarna ska behöva prata med och lära känna så många nya personer som möjligt under sina dagar på SM. På UngDrive SM taggar alla deltagare varandra vilket skapar en känsla och en vilja att starta eget. Tävlingsformatet med verklighetsbaserade problem på riktiga företag var kanon och visar upp en bredd med företagandets olika sidor. Att man som deltagare på SM också får utvidga sitt kontaktnät är en stor bonus! /Sinan Hassan. Entreprenör och anställd av praktikbyrån i Järfälla kommun samt personal på UngDrive SM ,8/5 4,3/5 5,0/5 Övergripande betyg för SMhelgen i sin helhet. Övergripande betyg för själva Tävlingsmomenten. Deltagarcitat rekomenderar andra att delta i UngDrive SM. Det var askul, tack för den här fantastiska upplevelsen. Galamiddagen var grym och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Bäst med SM att känna att man utvecklas som person genom att utföra utmaningar man första inte trodde man var kapabel till, det är så coolt! Casen och tävlingsmomenten var grymma, jag lärde mig massor och SM gav chansen att vänja sig av med många rädslor! Samlingarna i salongen var inspirerande och roliga. Man blev väldigt taggad av ljud- och ljusshowerna och coachernas energi. Det kändes också väldigt seriöst och lärorikt med riktiga case. 6 av 10

17 Bilder och resultat från ungdrive sm 2014 Oskar Wreiber, Huddinge kommun Ida Larsson, Jönköpings kommun Antoine Engström, Mullsjö kommun Oliver Köping, Habo kommun Tellus Lejd, Halmstad kommun 100% Ideellt All SM-projektledning, personal och andra involverade ställer upp gratis för att vi i UngDrive tillsammans ska kunna skapa en grym upplevelse för deltagarna som förtjänat en plats. Från kommunen? Huddinge kommun representerades på SM 2014 av deltagarna Oskar Wreiber och Lena Saad. Oskar lyckades knipa en förstaplats och Lena en femteplats i tävlingen. Lag 6 - Maxarna Lag 3 - Det vinnande laget Lag 4 - Malteasers Salina Kifleyesus, Järfälla kommun Victor Hallerboij, Jönköpings kommun Robin Rydén, Mullsjö kommun Stina Håkansson, Habo kommun Måns Löfvall, Norrköpings kommun Ameer Issa, Järfälla kommun Evelina Blomqvist, Jönköpings kommun Stefan Jonsson, Mullsjö kommun Lisa Stahre, Habo kommun Joakim Alm, Norrköpings kommun 7 av 10

18 Youngdrive academy UngDrive I U-länder MINSKA FATTIGDOMEN I VÄRLDEN? Vårt bidrag är att ta våra kunskaper från UngDrive och överföra det till länder i behov av dem. Med hjälp av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA) har vi under flera års tid arbetat med konceptet YoungDrive Academy i Botswana och från och med i år samarbetar vi med Plan International för projekt i Uganda. Vi har under under projekten hittat ramverk för att få verksamhet rullande utifrån lokala förutsättningar och villkor tillsammans med lokala partners. ENORMT BEHOV, VI VILL VÄXA OCH HJÄLPA FLER! Under vårt arbete har vi förstått flera saker. Bland annat hur enormt behovet av motiverade, fritänkande människor och en diversifierad ekonomi är. YoungDrive Academy har fått otroligt bra respons både från deltagare, partners, lärare, föräldrar och andra involverade. Lärare säger att eleverna tänker mer fritt och blir mer självsäkra. Nästan alla som deltagit vill involvera sig ideellt i projektet och bidra till att hjälpa andra. De säger även att business i skolan bara är teori. Behovet av en praktisk, intensiv företagsutbildning som varvar eget arbete med individuell coaching är enormt. DELTAGARE I UNGDRIVE Huddinge BIDRAR! YoungDrive är inte bara en fantastisk fjäder i hatten och ett hjärteprojekt för oss som varit och just nu är involverade, utan även en fantastisk möjlighet för alla deltagare i UngDrive att engagera sig för en otroligt viktig sak. Alla UngDrive Deltagare runt om i Sverige deltar under kickoffen på en workshop som handlar om att utmana rädslor och utvecklas som individ och som säljare. Alla pengar som deltagarna runt om i Sverige gemensamt lyckas generera under denna workshop går oavkortat till att förgylla projekten i YoungDrive Academy med sådant som de knappa projektbudgetarna i Afrika inte lämnar utrymme till. Ett otroligt uppskattat bidrag bland deltagarna i YoungDrive och ett inspirerande bidrag för de svenska deltagare där de känner att de gör stor nytta på kort tid. Bidraget från deltagarna i Huddinge och Järfälla kommun blev i år kronor För den framåt och engagerade UngDrive Deltagaren finns även alla möjligheter att köra vidare inom entreprenörsspåret och utvecklas inom Ung Företagsamhet och andra koncept, driva egna projekt och samla på sig erfarenhet för att sedan bli coach i Sverige och även jobba i YoungDrive Projekt utomlands. Dröm stort, börja smått! Följ vårt arbete! Är du nyfiken kan du följa arbetet framöver på Där hittar du också mer info om våra partners och en film som utvärderar några av de projekt vi tidigare kört. There are other programs teaching entrepreneurship but none that at the same time develops all the other things like creativity, empowerment, confidence & self-esteem. That s why I believe in YoungDrive. - Priyanka Ram, REWA Director 8 av 10

19 6 UngDrive HQ Nationell supportfunktion Mitt i entreprenörsveriges vibrerande epicentrum har vi vårt högkvarter därifrån alla UngDrive projekt runt om i landet får stöd och hjälp. Har du inte någon lokal kontaktperson är du varmt välkommen att höra av dig till oss! UngDrive är non-profit! Förkortningen AB (svb) står för Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och innebär en rad ägarinskränkningar i form av begränsad vinstutdelning och möjligheter att sälja bolaget. Om bolaget upplöses förs det kvarvarande värdet över till Allmänna arvsfonden. Syftet med att äga eller investera i ett sådant non-profitbolag är inte att få avkastning på kapitalet då minst 97 procent av vinsten före skatt måste återinvesteras i bolaget. Bolagen skall dock, som alla aktiebolag, drivas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill visa ungdomar att det är kul att vara driftig, driva bolag, hitta på idéer, sälja och tjäna sina egna pengar men syftet måste inte alltid vara vinstmaximering. Ackumulerande kunskap För varje UngDrive projekt och varje utvärdering lär vi oss något. Varje UngDrive Entreprenör kan lokalt sätta sin prägel på sitt projekt och nationellt lär vi oss av alla projekt. Förändringar till det positiva implementeras i övriga landet. För varje UngDrive Deltagare går en liten del till en gemensam pott öronmärkt för konceptets fortsatta utveckling i Sverige. UngDrive Konceptet är skapat för att vara enkelt att genomföra med högsta möjliga kvalitet, med lokal prägel och till marknadens bästa pris. Allt ifrån ansökningar och utvärderingar till personliga visitkort, t-shirts, diplom och trycksaker är centraliserat till högkvarteret i Gnosjö, Småland. Förbättringar och uppdateringar av konceptet görs årligen och implementeras nationellt såväl som internationellt för kontinuerlig utveckling. Stefan Falkboman verksamhetsledare UNGDRIVE + Entreprenör & designer Bas: Gnosjö UngDrive AB (SVB) HQ i GNOSJÖ, Småland Unnebo 1, Gnosjö Linda falkboman verksamhetsledare ungdrive + entreprenör & Ekonom Bas: Gnosjö 9 av 10

20 Bilaga 1: DELTAGARE UngDrive Huddinge kommun 2014 vad är en bra idé? Alla deltagare i UngDrive väljer själva sina affärsidéer i dialog med sin coach. Ofta handlar det om idéer som utgår från något intresse personen har eller som fritiden ägnas åt. I många fall väljer deltagarna affärsidéer som man tror funkar särskilt bra under sommarlovet och som inte kräver allt för mycket startkapital eller tid för att komma igång. I vissa fall handlar det även om mer långsiktiga idéer och drömmar som kanske inte genererar någon intäkt på kort sikt, men som personen ändå vill satsa på. gemensam reklamplattform Från och med kickoffen visas alla deltagare, affärsidéer och kontaktuppgifter till företagen upp på startsidan för UngDrive. Det vill säga på Det blir en gemensam marknadsföringsplattform för deltagarna och även något alla gemensamt är med och promotar genom sina personliga visitkort. På visitkorten finns information om sidan och att alla deltagare ligger där för den som är mer nyfiken och vill ta del av alla UngDrive Företagarnas affärsidéer och erbjudanden.

21 Kul med hund Cecilia Ericsson (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att skapa en gemenskap mellan hundmänniskor. Jag kommer att anordna promenader och kurser med hund för ung som gammal. CupcakeCompany Lena Saad (Huddinge kommun 2014) Lyxiga cupcakes till sommarfesten i olika smaker och utseenden. Skogås/Trångsund Summercamp Oskar Wreiber (Huddinge kommun 2014) Träningsläger för barn mellan 7-12 år. PHOTOROID Filippa Höglund & Elin Berglund (Huddinge kommun 2014) Fotobyrån Photoroid erbjder dig minnen direkt i handen från sin sommar semester. Soufian s Trädgårdstjänster Soufian Bounadi (Huddinge kommun 2014) Trädgårdstjänster inom alla områden. Underlätta för semesterfiraren att verkligen kunna vara ledig. Aktuellt Huddinge Wilma Lagerman (Huddinge kommun 2014) Affärsidén bygger på att förbättra kommunikationen mellan kommunen och invånarna genom att varje vecka spela in en video på vad som händer i kommunen just den veckan.

22 Barnpassning Mona Nur (Huddinge kommun 2014) Min affärsidé är att vara barnvak till barn mellan 3-12 år. genom lek och skratt passar jag barnen under sommaren. Wilmas Godisbutik Wilma Helin (Huddinge kommun 2014) Din godsleverantör direkt till dörren. Välj dina smaker och fyll din påse och få allting levererat till fredagsmyset.

Rapport: Feriepraktik 2013

Rapport: Feriepraktik 2013 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-23 GN-2013/26.626 1 (9) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Rapport: Feriepraktik 2013 Förslag

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för feriepraktik 2014

Riktlinjer för feriepraktik 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GN-2013/310 626 1 (5) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Riktlinjer för feriepraktik 2014

Läs mer

Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att ha skapat förändring i ditt liv. Det kan bara du.

Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att ha skapat förändring i ditt liv. Det kan bara du. UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att ha skapat förändring

Läs mer

Utvärdering. UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb)

Utvärdering. UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) UngDrive är ett registrerat varumärke tillhörande det svenska non-profitbolaget UngDrive AB (svb) Varken UngDrive AB (svb) eller dess licensierade entreprenörer kan hållas ansvariga för att skapat förändring

Läs mer

UNGDRIVE OCH YOUNGDRIVE ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN TILLHÖRANDE NON-PROFITBOLAGET UNGDRIVE AB (SVB)

UNGDRIVE OCH YOUNGDRIVE ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN TILLHÖRANDE NON-PROFITBOLAGET UNGDRIVE AB (SVB) UNGDRIVE OCH YOUNGDRIVE ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN TILLHÖRANDE NON-PROFITBOLAGET UNGDRIVE AB (SVB) VARKEN UNGDRIVE AB (SVB) ELLER DESS LICENSTAGARE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT HA SKAPAT FÖRÄNDRING I DITT

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Skola: August Kobbs Gymnasium Anmälare: Namn: Sofia Alfredsson Tel./mobil: 0702573426 E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se Elevgrupp som anmäls:

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans Klarar ni att nå nordpolen på 50 dagar? Teamkänsla på jobbet Alla aktiviteter räknas Bli aktiva tillsammans 40 Steg- och aktivitetstävling på jobbet STARTSKOTTET START: 5 FEBRUARI 20 Bättre hälsa & kul

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/513.602 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Feriepraktik: Rapport 2016

Feriepraktik: Rapport 2016 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Jobbcentrum Johanna Bandmann, 070-167 20 42 2016-10-04 1 (9) Till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Sundbyberg .

Sundbyberg  . Till: Barn- och Ungdomsförvaltningen 172 92 Sundbyberg Från: Duvbo IK 172 33 Sundbyberg Ansökan om Verksamhetsbidrag Höstlovsbasket 2016 Duvbo IK ansöker härmed om 19 000:- i verksamhetsbidrag för 2016

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

XFUN. Projektförslag. Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67

XFUN. Projektförslag. Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67 XFUN Projektförslag Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67 XKIUBE HUVUDSAMMANFATTNING Syfte Intresset för naturvetenskap och ingenjörsutbildningar

Läs mer

Vad gör du i sommar? - Startar eget företag!

Vad gör du i sommar? - Startar eget företag! Vad gör du i sommar? - Startar eget företag! folder sommarlov_2017.indd 1 2017-02-03 13:11:19 Några av sommarlovsentreprenörerna säljer h Zeniab Durim oc ndrar gymnasieale studentk anemo. skolor i Tr Annika

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer