Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015"

Transkript

1 Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015 Innehåll: Fördjupad kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik: osäkerhetsprincipen; Dirac-notation; rörelsemängdsmoment, spinn och stegoperatorer; tvånivåsystem och Bells olikhet; identiska partiklar, Pauliprincipen och mångpartikelsystem, särskilt atomer; tidsoberoende störningsteori med tillämpning på finstruktur och Zeeman-effekt; variationsprincipen. De kunskaper som kursen förmedlar är användbara för fördjupade studier i fysik. Kunskaperna är också användbara för lärare. Lärare, föreläsningar: Joakim Edsjö, rum A5:1039, våning 5, AlbaNova Telefon: E-post: Lärare, räkneövningar: Tor Kjellsson, rum C4:3007, våning 4, AlbaNova Telefon: E-post: Hemsida: Twitter (för uppdateringar om kursen, hemsidan med mera): Kursbok David J. Griffiths: "Introduction to Quantum Mechanics", 2nd edition, 2005, Prentice Hall / Person Education, ISBN / Notera att den nya internationella upplagan (den med pusselbit på framsidan) saknar kapitel 12 och appendix A, vilka båda behövs för kursen. När du loggar in på Scalable Learning kommer du att hitta ett välkomstmeddelande där du kan ladda ner kapitel 12 och appendix A. Joakim Edsjö Kvantmekanik II, 7,5hp 1/5

2 Flipped Classroom Hösten 2013 gav jag denna kurs första gången enligt en pedagogik som som kallas Flipped Classroom. Både jag och studenter tyckte att det fungerade bättre eller mycket bättre än traditionell undervisning så jag kommer att undervisa på detta sätt även hösten Det går i grova drag ut på att göra er studenter mer aktiva och att istället för att passivt sitta på föreläsningar så kommer ni att få gå igenom föreläsningar och instuderingsmaterial i förväg genom inspelade föreläsningar och frågor. När vi träffas i helklass kommer fokus istället att ligga på diskussion av begrepp som har varit svåra under föreläsningarna och problemlösning. Räkneövningarna kommer att ersättas av räknestugor. Jag vet att detta kommer att vara ovant för många av er, men många studier visar att resultatet blir betydligt bättre med denna typ av pedagogik. Ge det en chans och ge mig feedback på vad som är bra och vad som är mindre bra, gärna under kursens gång. Ni kommer att få möjlighet att göra det efter varje videföreläsning. För att komma åt föreläsningarna måste du skaffa ett konto på Scalable Learning. Det gör du genom att registrera dig här: Scalable Learning Registreringssida: learning.com/#/users/student Kursnyckel för inskrivning: GDXRY När du väl har skapat ett konto loggar du in på: Webbsida: learning.com Använd Chrome, Firefox eller Safari som webbläsare. Internet Explorer fungerar inte. Bonussystem För att ytterligare motivera er att vara aktiva under kursens gång kommer ett aktivt deltagande på föreläsningstillfällena att ge en bonus i form av en uppgift tillgodo på den skriftliga tentamen. Detta gäller Flipped Classroom (FC)-tillfällena. Det är 13 FC-tillfällen, och närvaro och aktivt deltagande på minst 8 krävs för att få denna bonus. För att komma på FC-tillfällena krävs att ni har gått igenom föreläsningsmaterialet online i förväg och svarat på de frågor som finns i samband med föreläsningarna. Inga svar på frågorna online är betygsgrundande (de är anonyma) utan enbart till för att aktivera er och få er att tänka efter och ge mig feedback på vad som behöver gås igenom mer. Jag ser inte vad ni svarar individuellt, men jag ser att ni har svarat och gått igenom föreläsningen och det ingår i kravet för att få bonus. Joakim Edsjö Kvantmekanik II, 7,5hp 2/5

3 Tidsplan och läsanvisning till Griffiths Föreläsningar Nedan är en plan för föreläsningarna. Som nämnts ovan, för de föreläsningar som är markerade med FC nedan krävs att ni har gått igenom föreläsningsmaterialet i förväg och svarat på frågorna, quizzes. För alla föreläsningar där FC tillämpas är deadline för att ha gått igenom föreläsningen i förväg vid midnatt kvällen innan. Detta för att jag ska hinna gå igenom era svar på frågorna och frågor ni har ställt under online- föreläsningarna. Nr FC Innehåll Avsnitt i Griffiths 1 Introduktion till kursen och Flipped Classroom. Repetition av kvantmekanik från tidigare kurser och av linjär algebra 2 FC Diracnotation, Hilbertrummet, observabler, egenfunktioner och basbyten , 3.6, A.1 A.6 3 FC Statistisk tolkning, osäkerhetsrelationen, Mer om Diracnotation , FC Spinn FC Basbyten och två-partikelsystem FC Addition av rörelsemängdsmoment, mer om 4.4 rörelsemängdsmoment 7 FC Identiska partiklar 5.1, FC Repetition av väteatomen, atomer och fri elektrongas 5.2, FC Icke-degenererad störningsräkning FC Degenererad störningsräkning FC Finstruktur hos väte 6.3, FC Hyperfinstruktur, Zeemaneffekten, Stark-effekten 6.5, 6.4 (ej 6.4.3) 13 FC Variationsprincipen FC Kvantmekanikens tolkningar och Bells olikhet Repetition 16 Frågestund Som ett komplement till online-föreläsningarna finns även elektroniska kopior av föreläsningsanteckningarna tillgängliga på kursens hemsida. De frågor vi behandlar på FC-tillfällena i helklass kommer att läggas ut på hemsidan utifall ni vill gå tillbaka till dem senare. Räknestugor På räknestugorna får ni tillfälle att diskutera problem och exempel med räkneövningsledaren. Diskussion och introduktion till problemlösning kommer att ha gåtts igenom vid FCföreläsningarna. Förslag på problem att gå igenom inför respektive räknestuga kommer att anslås på kurshemsidan. En preliminär plan finns även här nedan. Nr Innehåll Problem i Griffiths 1 Formalism, repetition av linjär algebra A1-A4, (A5), 3.2, Formalism , exempel 3.1, Basbyten, egenvektorer, hermitska transformationer A14, (A15), A18, A19, A25, A27 4 Osäkerhetsrelationen 3.10, 3.13, 3.14, Diracnotation , 3.27, Väteatomen och rörelsemängdsmoment, stegoperatorer 4.15, 4.18, Spinn och stela rotorn 4.24, 4.27, Spinn och två-partikelsystem 4.33, 4.34, 4.38, 4.40, forts. 5.4, 5.5, Störningsräkning 6.1, 6.2, forts. 6.7, Variationsprincipen 7.1, 7.5, Repetition / buffert 14 Tentatal Gamla tentatal Joakim Edsjö Kvantmekanik II, 7,5hp 3/5

4 Räknestugorna avser att ge färdighet i att lösa problem inom den teoretiska kvantmekaniken. För mer information om räkneövningarna, se länk till räkneövningarna på kurshemsidan. Problem inom parentes är kursiva och tas upp i mån av tid. Rekommenderade övningsexempel Utöver de problem som tas upp på räknestugorna rekommenderas övriga problem i Griffiths med fokus i första hand på omärkta problem och problem markerade med * och i viss mån med **. Problemen markerade *** har en svårighetsgrad som ligger utanför kursens huvudinriktning och får anses vara för de särskilt intresserade i första hand. Kursforum Studenterna har möjlighet att utse 2 5 studenter som tillsammans med föreläsaren och eventuellt räkneövningsledaren träffas någon/några gånger under kursens gång. Detta kan vara ett utmärkt sätt att framföra synpunkter, förslag eller kritik på kursen och ska ses som ett komplement till de skriftliga kursutvärderingarna. Tentamen Tentamen hålls den 30 oktober 2015 i FR4 (Oskar Kleins auditorium). Physics Handbook och miniräknare (låneräknare) får medtagas. Tentamensregler för Fysikum återfinns på Fysikums hemsida, Joakim Edsjö Kvantmekanik II, 7,5hp 4/5

5 Lärandemål Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten: förstå och kunna redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik förstå och kunna behandla den matematiska formalismen för rörelsemängdsmoment och spinn samt tillämpa denna på kvantmekaniska system förstå och kunna tillämpa formalism för tvånivåsystem förstå och kunna behandla formalismen för identiska partiklar och tillämpa denna på t.ex. atomers struktur behärska metoder för tidsoberoende störningsräkning och variationsprincipen kunna redogöra för grundläggande problem kring tolkningen av kvantmekaniken Betygskriterier För betygskriterier, se särskilt dokument. Joakim Edsjö Kvantmekanik II, 7,5hp 5/5

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Signalera tidigt att det är aktivitet som gäller o Ange redan i kursbeskrivningen att kursen från start kräver studentaktivitet. Motivera

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare Generellt De data som ligger i detta system är känsliga. Undvik att spara ner filer på bärbara medium (t.ex på ett USB-minne eller på en bärbar dator). Om du har behövt spara ner en fil, var då noga med

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer