FÖRMÖTE HÖLLS INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S MARITIME SAFETY COMMITTEE (MSC 84)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRMÖTE HÖLLS 2008-04-16 INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S MARITIME SAFETY COMMITTEE (MSC 84)"

Transkript

1 FÖRMÖTE HÖLLS INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S MARITIME SAFETY COMMITTEE (MSC 84) Närvarande: Pia Berglund, Sjöfartsverket Erik Eklund, Sjöfartsverket Annette Eliasson, Sjöfartsverket Stefan Eriksson, Sjöfartsverket Johan Franson, Sjöfartsverket Jonas Gustafsson, Sjöfartsverket Ronnie Hanzén, Sjöfartsverket Mikael Huss, för Sjöfartsverket Per Håvik, Näringsdepartementet Per Lagerström, Lotsförbundet Annette Lindström, Sjöfartsverket Bengt Lyderson, Sjöfartsverket Peter Stenberg, för Sveriges Redareförening Göran Tibblin, Sjöfartsverket Henrik Tunfors, Sjöfartsverket Willem van Berlekom, för SSPA Jan Sture Wahlquist, Sjöfartsverket Tillgängliga dokument inför mötet genomgicks, varvid följande sammanställning av briefings, tillsammans med utfall från EU-samordning, beslöts utgöra instruktion till den svenska delegationen. Ett koordineringsmöte mellan EU-länder hölls den 21 april 2008 i Bryssel. Pia Berglund från Sjöfartsinspektionen deltog. Svensk rapport från mötet, se bilaga 1. Utfall från mötet med EU-koordinerade ståndpunkter, se bilaga 2 och 3, Shipping W. Doc.2008/36 Rev 1 och Shipping W. Doc. 2008/36 Rev 1 Cor 1. Vidare EU-koordinering kommer att ske på plats i London. ***** Bilagor: Bilaga 1 Rapport från EU-koordineringsmöte i Bryssel Bilaga 2 EU-kommissionens Shipping W. Doc 2008/36 Rev 1 med koordinerade ståndpunkter Bilaga 3 Corrigendum Shipping W. Doc 2008/36 Rev 1 Cor 1

2 IMO:s MARITIME SAFETY COMMITTEE (MSC 84) 7 16 maj 2008, IMO:s huvudkontor i London Svensk delegation: Johan Franson, Sjöfartsverket, delegationsledare Per Håvik, Näringsdepartementet Mikael Huss, för Sjöfartsverket Pia Berglund, Sjöfartsverket Henrik Tunfors, Sjöfartsverket Ronnie Hanzén, Sjöfartsverket Pernilla Bergstedt, Sjöfartsverket Erik Eklund, Sjöfartsverket Annette Lindström, Sjöfartsverket Willem van Berlekom, för SSPA Kenny Reinhold, SEKO-Sjöfolk *************************************************************************************** Delegationen uppmärksammas på att ta hem alla papper som delas ut under själva mötet och i arbetsgrupper. Överlämnas vid hemkomsten till Sjöfartsinspektionens Internationella Sekretariat *************************************************************************************** Agendapunkt 1 ADOPTION OF THE AGENDA; REPORT ON CREDENTIALS 84/1 Secretariat Provisional agenda 84/1/1 Secretariat Annotations to the provisional agenda Dokumentet sammanfattar under varje agendapunkt de åtgärder som MSC förväntas vidta under mötet. I bilagan finns ett tidsschema. Aviserade arbets- och draftinggrupper WG1 Working Group on Goal-Based Standards bevakas av Mikael Huss WG2 Working Group on LRIT Matters bevakas av Henrik Tunfors WG3 Working Group on Human Element - bevakas av Ronnie Hanzén DG1 Drafting Group on Amendments to Mandatory Instruments ev bevakning bestäms på plats DG2 Drafting Group on Maritime Security (if necessary) ev bevakning bestäms på plats Plenum bevakas av Johan Franson och Pia Berglund 1

3 Agendapunkt 2 DECISIONS OF OTHER IMO BODIES 84/2 Secretariat Outcome of the ninety-third session of the Legal Committee Sammanfattning av frågeställningen: Information om vad som avhandlades på LEG 93. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/2/1 Secretariat Outcome of the twenty-fourth extraordinary session of the Council Pia Berglund: Sammanfattning av frågeställningen: I dokumentet informeras om vad som avhandlades vid rådets möte C/ES.24 och som är av intresse för MSC. I sammanhanget kan noteras att rådet vid detta möte godkände MSC:s rapport från dess 83:e möte utan kommentarer. I övrigt fattades inga beslut som påverkar MSC. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige deltog i mötet. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/2/2 Secretariat Outcome of the twenty-fifth session of the Assembly Pia Berglund: Sammanfattning av frågeställningen: I dokumentet informeras om vad som avhandlades vid församlingens 25:e möte vilket hölls i London den november. Församlingen antog: Resolution A.996(25) on Code for the implementation of mandatory IMO instruments, 2007 samt Resolution A.997(25) on Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification, 2007 Resolution A.1003(25) on Entry into force and implementation of the 1993 Torremolinos Protocol Resolution A.1004(259 on Amendments to the International Regulations for Preventing Collissions at Sea, 1972 Resolution A.1002(25) on Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somlia Resolution A.989(25) on Strategic Plan for the Organization (for the six-years period 2008 to 2013) Resolution A.990(25) on High-level action plan of the Organization and priorities for the biennium. I övrigt kunde församlingen notera de beslut som tagits av MSC. Något som särskilt uppmärksammas i dokumentet är församlingens begäran till MSC och MEPC att gå igenom den konsoliderade revisionssammanställning som tagits fram (A 25/8/2) och återkomma till rådet om någon åtgärd krävs. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige deltog i mötet. 2

4 Svensk hållning i frågan: Noteras. Vi bör särskilt visa vårt stöd för de strategiska plandokument som antogs vid alla tillfällen av MSC. Det är viktigt att dokumenten får effekt även på kommitténivå. Detta kan ex. gälla vad gäller att analysen av förslag till nya punkter på arbetsprogrammet faktiskt bidrar till de high-level actions som finns i resolution A.990(25). Vad gäller analysen av revisionssammanställningen är det svårt att se hur denna skall hanteras av kommittén. Det kan naturligtvis framkomma saker där som faller tillbaka på kommittén exempelvis vad gäller implementering av regelverk som faller under MSC. Agendapunkt 3 CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS (DG) 84/3 Secretariat Amendments to the 1974 SOLAS Convention, the 1994 HSC (PINK PAPER) and 2000 HSC Codes and resolution A.744(18) Draft amendments to SOLAS, Kapitel II-1 Construction-Structure, Subdivision and Stability, Machinery and Electrical Installations regler 3-4, 3-9 och 35-1 (Annex 1) Regel Emergency towing arrangements and procedures Regel Means of embarkation on and disembarkation from ships Stefan Eriksson: Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet innehåller förslag för slutligt antagande på dels: - Reviderad regel II som inkluderar krav på nödbogseringsprocedurer för fartyg. Förslaget innebär i korthet att det ombord skall finnas dokumenterat med ritningar, utrustning, sätt att kommunicera osv för att underlätta nödbogsering. - En ny regel 3-9 med krav på tillträdesanordningar, landgång, fallrep osv för fartyg. Regeln ger möjlighet till undantag under vissa förutsättningar som små fribord och om det finns fasta anordningar (färjelägen osv). Under MSC 83 fällde Sverige kommentaren att det borde tydliggöras att möjlighet skall finnas för tillträdesanordningar på fartygets bägge sidor som dock inte fick stöd. ILO 152 ställer kravet att det skall finnas tillträdesanordningar vilket harmonierar med regelförslaget. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Se ovan. Svensk hållning i frågan: Stöd. Regel 35-1 Bilge pumping arrangements Bengt Lyderson: Sammanfattning av frågeställningen: En ny paragraf till regel 35-1 rörande dränering av ro-ro däck införs. Resultatet av ett skandinaviskt förslag om säkerställande av dränering från ro-ro däck. Svensk hållning i frågan: Stöd. Draft amendment to SOLAS, Kapitel II-2 Construction Fire Protection, Fire Detection and Fire Extinction regler 10, 19 och 20 (Annex 1) 3

5 Regel 10 Fire fighting Regel 19 Carriage of dangerous goods Regel 20 Protection of vehicle, special category and ro-ro spaces Bengt Lyderson: Sammanfattning av frågeställningen: En ny paragraf till regel 10 införs som säger att fartygen efter första torrsättning efter (date of entry into force) ska uppfylla kapitel i FSS-koden, vilket innebär att manöveranordningarna för utsläpp av CO2-systemet ska vara arrangerade på ett speciellt sätt. I regel 19 tas orden as defined i regulation VII/2 bort. SOLAS har ändrats så att VII/2 inte längre är rätt hänvisning. I regel 20 så ändras existerande till den föreslagna texten. Detta är ett förslag från MSC 83 som Sverige var med och initierade och som rör dränering från ro-ro däck. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Regel 10 - Det förslaget har vi haft för svenska fartyg förutom en formulering som tillkommit att det endast ska gå att utlösa i en speciell ordning, d.v.s. för reglering. Regel 19 - Endast en redaktionell ändring. Regel 20 Resultatet av ett skandinaviskt förslag. Svensk hållning i frågan: Stöd. Draft amendments to SOLAS, Kapitel III Life-Saving Appliances and Arrangements regler 6 och 26 (Annex 1) Regel 6 Communication Regel 26 Additional requirements for ro-ro passenger ships Roland Eklöf: Sammanfattning av frågeställningen: Ändringar till kapitel III i SOLAS. Ändringen tar upp utvecklingen av AIS transpondern (AIS-SART = Automatic Identification System - Search and Rescue Transmitter) som blir komplement till den nuvarande SART:en (SART = Search and Rescue Radio Transponder) som ska finnas ombord och i livflottar. Nu när AIS-SART:en kommer ut på marknaden så ändrar man texten från radartransponder till search and rescue locating device. Svensk hållning i frågan: Stöd. Draft amendments to SOLAS, Kapitel IV Radiocommunications regel 7 (Annex 1) Regel 7 Radio equipment: General Magnus Crutebo: Sammanfattning av frågeställningen: I och med denna ändring till IV/7.1.3 finns möjlighet att välja AIS- SART istället för radartransponder. Dessa optioner är likvärdiga, redaren avgör. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Vi har i COMSAR hela tiden stöttat att denna möjlighet ska finnas. Svensk hållning i frågan: Stöd. 4

6 Draft amendments to SOLAS, Kapitel XI-1 Special Measures to Enhance Maritime Safety regel 6 (Annex 1) Ny regel 6 Additional requirements for the investigation of marine casualties and incidents Svensk hållning i frågan: Stöd. Se vidare under MSC 84/3/4. Draft amendments to SOLAS, Appendix Certificates (Annex 1) Form PNUC and Form CNUC Tomas Åström: Sammanfattning av frågeställningen: Certifikatsändringar med anledning av ändring i SOLAS kapitel III. Svensk hållning i frågan: Stöd HSC Code Amendments (Annex 2) HSC Code Amendments (Annex 3) Roland Eklöf: Sammanfattning av frågeställningen:ändringarna till de båda HSC-koderna tar upp utvecklingen av AIS transpondern (AIS-SART = Automatic Identification System - Search and Rescue Transmitter) som blir komplement till den nuvarande SART:en (SART = Search and Rescue Radio Transponder) som ska finnas ombord och i livflottar. Nu när AIS-SART:en kommer ut på marknaden så ändrar man texten från radartransponder till search and rescue locating device. Svensk hållning i frågan: Stöd. Amendments to Resolution A.744(18) Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers (Annex 4) Stefan Eriksson: Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet innehåller förslag på revidering av resolution A.744(18) och en uppdelning av ANNEX A i 2 delar, Part A avseende bulkfartyg med enkel bordläggning och Part B avseende bulkfartyg med dubbel sida. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har inte deltagit i revideringsarbetet med resolution A.744(18). Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/3/1 Secretariat Amendments to the 1988 SOLAS Protocol (PINK PAPER) Tomas Åström: Sammanfattning av frågeställningen: Certifikatsändringar med anledning av ändring i SOLAS kapitel III. 5

7 Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/3/2 Secretariat Amendments to the International Maritime Dangerous Goods (PINK PAPER) (IMDG) Code, (resolution MSC.122(75)) - Amendment (34-08) Caroline Petrini: Sammanfattning av frågeställningen: Pappret redovisar ändringar till nästkommande IMDG-kod, version 34, som träder i kraft den 1 januari 2010 (frivillig från 1/1 2009). Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/3/3 Secretariat MSC circulars to be approved in conjunction with the adoption of SOLAS amendments Stefan Eriksson: Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet presenterar i dokumentet förslag på MSC cirkulär avseende: - Guidelines for construction, maintenance and inspection of accommodation ladders and gangways kopplade till föreslagen ny regel II Guidelines for owners/operators on preparing for emergency towing procedures kopplade till reviderad regel II Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Vi har inte haft synpunkter på dessa förslag tidigare. Svensk hållning i frågan: Båda förslagen på MSC cirkulär kan stödjas. 84/3/4 Secretariat Adoption of the Code of the International Standards and (PINK PAPER) Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident Pia Berglund: Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet innehåller förslag till regeländring i form av s.k. pink papers. Kapitel XI-1 Special measures to enhance maritime safety Detta förslag (MSC 84/3) innehåller en ny regel 6 i kapitel XI-1 och tar sikte på att göra den s.k. olycksutredningskoden tvingande. Det anges i regeln att del I och II av koden blir tvingande medan del III rekommenderande. MSC 84/3/4 innehåller förslaget till MSC resolution med den s.k. olycksutredningskoden (Code of the international standards and recommended practices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident). Som anges ovan är del I och II tvingande och del III rekommenderande. Koden omfattar såväl Marine Casualty som Marine Incident. Till denna resolution finns även ett förslag till MSC cirkulär som uppmanar till tidig implementering av koden. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har stött antagandet av koden samt tillhörande regeländring under samtliga möten, så även vid MSC 83. Svensk hållning i frågan: Stöd. Det kan noteras att USA vid MSC 83 reserverade sig mot denna regeländring samt olycksutredningskoden. 6

8 84/3/5 Secretariat Correction to the text of amendments on MSDS adopted at MSC 83 Tatjana Olson: Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet har framställts av IMO:s sekretariat och innehåller ett förslag till kommittén att rätta ett fel beträffande tillämpningsområde för en ny regel VI/5-1 i SOLASkonventionen. Felet består i en konflikt mellan paragraf 1 i kapitel VI i SOLAS-konventionen, som säger att kapitlet inte skall tillämpas för flytande laster i bulk, medan den nya regeln är avsedd för oljor och marina bränsle som transporteras i bulk. Sekretariatet beskriver tre alternativ för att rätta felet. Sekretariatet i samråd med IMO Legal Division föreslår alternativ 2 correction in the process of preparing the authentic text of the amendments adopted by resolution MSC.239(83). Korrigerad text framgår av sekretariatets förslag. Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/3/6 Australia, Republic of Korea and the International Association of Classification Societies (IACS) Means of embarkation on and disembarkation from ships Stefan Eriksson: Sammanfattning av frågeställningen: Australien, Syd-Korea och IACS presenterar i dokumentet synpunkter på förslag på MSC cirkulär avseende Guidelines for construction, maintenance and inspection of accommodation ladders and gangways kopplade till föreslagen ny regel II-1 3-9, dokument MSC 84/3/3. Man vill bl a förtydliga vissa tekniska krav som minsta vinkel vid testning av utrustning, tilläggskrav med hänvisning till lotslejdare vid övergång från fallrep till fartygets däck (plattform med räcken) samt tydliggörande av testning. Man har också ett förslag avseende besiktning och strykning av begreppet competent person med hänvisning till problem med tolkning av dessa i MSC/Circ Svensk hållning i frågan: Förslaget att stryka competent person verkar tveksamt och stöds ej. De tekniska förslagen kan dock stödjas. Dokumentet i sin helhet noteras. 84/3/7 International Association of Classification Society (IACS) Amendments to resolution A.744(18) Stefan Eriksson: Sammanfattning av frågeställningen: IACS presenterar i dokumentet förslag på revidering av resolution A.744(18) avseende rutin med deltagare under planeringsmöten för besiktningar och föreslår att fartygets befälhavare kan ersättas av en representant utsedd av befälhavaren eller rederiet. IACS anser att i praktiken så fungerar ett sådant arrangemang bra bla så är befälhavaren inte alltid tillgänglig för dessa möten. Arbetet med denna revidering pågår inom korrespondensgruppen för resolution A.744(18), dock så faller bulkfartyg med dubbel sida, Annex A, Part B utanför terms of reference för denna grupp och IACS föreslår att den behandlas tillsammans med dokument MSC 84/3, annex 4 under mötet. Svensk hållning i frågan: Vi har inte haft invändningar mot förslaget tidigare, dokumentet kan stödjas. 7

9 Agendapunkt 4 MEASURES TO ENHANCE MARITIME SECURITY (DG) Hela agendapunkten Dan Sarenius: 84/4 Secretariat Fifth special meeting of the Counter-Terrorism Committee with International, Regional and Sub-Regional Organizations, Nairobi, Kenya, 29 to 31 October 2007 Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet redovisar en rapport efter möte med Anti-terrorist Kommittén som träffades i Kenya i oktober Man redovisar ett gemensamt ställningstagande i kampen mot terrorism och presenterar en aktionsplan. Denna plan innehåller ett antal uppgifter för olika FN-organ, inklusive IMO. En av de uppgifter som läggs på IMO är att hjälpa stater med att införa standarder och normer inom detta område. Svensk hållning i frågan: EU lämnar i dokument MSC 84/4/4 ett förslag till modell-lagstiftning inom sjöfartsskydd. Detta kan ses som ett led till att harmonisera och underlätta arbetet hos andra stater. Tekniskt stöd bör kunna lämnas av IMO. Noteras. 84/4/1 International Association of Classification Societies (IACS) Proposed amendments to MSC/Circ.1097 Sammanfattning av frågeställningen: IACS redovisar erfarenheter från certifiering utförda av sina medlemmar. Det är i synnerhet inom två områden man önskar att ett förtydligande kan införas i MSC/Circ Hittar man en brist vid kontroll ombord bör denna inte bara åtgärdas omedelbart. Man bör alltid också se till att företaget/fartyget spårar ursprunget till bristen (Root cause). Detta är ett vanligt krav vid revision av system. Man vill att företaget ser till att man långsiktigt motverkar att problemet uppstår igen. IACS vill vidare att det förs in en text om att sjösäkerhet går före sjöfartsskydd (safety before security). Det kan bli aktuellt med andra tekniska lösningar än vad som normalt tillämpas. Svensk hållning i frågan: Både när det gäller skälet till att brister uppstår och att säkerhet skall gå före skydd så bör Sverige stödja dessa tillägg till MSC/Circ Det är självklarheter som man vill lägga till och ändrar på inget sätt kraven. Avvakta EU-koordinering på plats EU-papperet föreslår att 35 inte ska stödjas. Texten inom [ ]. 84/4/2 Turkey National supplement security arrangements Sammanfattning av frågeställningen: Turkiet informerar om att man infört och kommer att införa nya krav på fartyg att använda AIS i egna vatten. Dessa krav gäller bl.a. för alla passagerarfartyg, lotsbåtar, fartyg som används för SAR operationer och fiskefartyg över 15 meter. Man menar att man inte bara får bättre kontroll över trafiken när det gäller skyddet utan också vid räddningsoperationer. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/4/3 Canada Port facility security audits Sammanfattning av frågeställningen: Kanada menar att alla stater bör ha ett system för att utföra revisioner av skyddsverksamheten i hamnanläggningar på sitt territorium. Man ger ett antal exempel på vad som bör vara ett gott tillvägagångssätt för en god kontroll av skyddet. 8

10 Kanada ber MSC att besluta om att sätta samman en korrespondensgrupp som slutligen kan sammanställa frivilliga riktlinjer om vad som kan krävas av en stat för kontrollen. Man erbjuder sig att leda denna grupp. Svensk hållning i frågan: De punkter som Kanada belyser ligger redan inom ramen för vad som diskuteras inom MARSEC. Vi bör avvakta detta arbete så vi inte skapar dubbla instruktioner. Se EU-koordinerad ståndpunkt. 84/4/4 Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom and the European Commission Development of model legislation on maritime security Sammanfattning av frågeställningen: EU-staterna lämnar ett gemensamt förslag till en standardisering av en stats lagstiftning avseende sjöfartsskydd. Man redovisar ett antal åtgärder en stat bör vidta för att försäkra sig om en effektiv tillämpning. Vidare noterar man att det inte lär finnas tid att diskutera detta i detalj under MSC men vill att detta kan finjusteras tills nästa möte. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har varit något avvaktande i frågan och inte fullt sett behovet. Svensk hållning i frågan: Vi är med-sponsor och får därför följa detta. 84/4/5 ISO ISO Maritime and supply chain security standards (Update) Sammanfattning av frågeställningen: ISO informerar om nya standarder för sjöfartsskydd. Det är en ny standard som benämns serien och omfattar såväl fartyg som hamnanläggningar. Man upplyser om att ett antal hamnanläggningar jorden runt nu certifierats enligt dessa. ISO ställer sig villiga till att delta i arbetet med att utveckla frivilliga instruktioner till fartyg som inte omfattas av SOLAS. Man kan också tänka sig att utveckla instruktioner för mindre hamnanläggningar. Svensk hållning i frågan: Dessa standarder från ISO finns ute och används av anläggningar och fartyg. Då vi själva inte tagit fram instruktioner till hamnar, anläggningar eller fartyg får vi räkna med att näringen använder det som kommer från ISO. Vi skall betona att detta är frivilliga standarder och att de inte får påverka vårt arbete i MARSEC. Vi kan säkert dra nytta av arbetet redan gjort och bör beakta detta i arbetsgrupperna. 9

11 Agendapunkt 5 GOAL-BASED NEW SHIP CONSTRUCTION STANDARDS (WG) Hela agendapunkten Mikael Huss: Sammanfattning av frågeställningen: Vid MSC 83 enades man om att ge pilotprojektet för verifiering av konstruktionsregler (IACS CSR) för oljetank- och bulkfartyg ytterligare ett år för att hinna testa föreslagna procedurer, dokumentationskrav och kriterier. Det arbetet drivs under ledning av USA och ska slutrapporteras till MSC 85. MSC 84 kommer därför i huvudsak att ägnas åt att diskutera ett övergripande ramverk för GBS med utgångspunkt i den svenska inlagan MSC 83/5/5 som fick brett stöd vid föregående möte, och åt fortsatt utveckling av Safety Level Approach, SLA. Inför MSC 84 har därför en korrespondensgrupp under ledning av Tyskland arbetat med att försöka enas om vad ett övergripande ramverk för GBS ska innefatta. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har från början varit drivande för att utveckla GBS som generell grund för IMO:s framtida regelutveckling. Vi har tidigare koordinerat en korrespondensgrupp för SLA, varit ordförande i arbetsgruppen under MSC 82 samt koordinerat en korrespondensgrupp för att ta fram förslag till SOLAS-ändringar för införandet av GBS för konstruktion av oljetank- och bulkfartyg inför MSC 83. Vid MSC 83 fick vi genomslag med vår inlaga MSC 83/5/5 som syftade till att beskriva en väg framåt som öppnar för ett successivt införande av GBS som metod. Generell svensk hållning i frågan: Eftersom MSC 84 har dedicerats till att utveckla GBS i den riktning Sverige länge har drivit, bör vi sträva efter att få till stånd tydliga riktlinjer för det fortsatta arbetet. En rimlig ambitionsnivå är att förmå MSC 84 att fastställa: att man avser utveckla en gemensam struktur för GBS som ska kunna tillämpas inom olika områden och inte enbart begränsas till konstruktionsfrågor eller vissa fartygstyper; grunddragen i denna struktur och en detaljerad plan för hur den ska utvecklas i detalj och vilka områden man ska börja tillämpa den på; att kommande nya regler och större revisioner av regler så långt som möjligt redan nu ska förberedas för att passa in i denna struktur. 84/5 Chairman of the Working Group Report of the Working Group on Goal- Based Standards at MSC 83 (Part 2) Rapporten innehåller en sammanfattning av diskussionerna i WG GBS den sista dagen under MSC 83 efter att huvudrapporten hade lämnats i plenum. I annexet finns en lista över de kommentarer som gruppen lämnade till pilotprojektet att beakta sitt fortsatta arbete. Svensk hållning: Rapporten noteras, den kommer knappast att diskuteras vid MSC /5/1 Secretariat Need for consequential amendments to IMO instruments Sekretariatet har sammanställt de IMO konventioner som innehåller konstruktionsregler idag och som på något sätt bör beaktas i samband med att man beslutar om tillägg i SOLAS Kap.II-1 och en ny kod för GBS. Det gäller SOLAS Kap. XII, LL (1966 och 1988) samt en allmän skrivelse i MARPOL Annex 1. Sekretariatet ser inga problem med dessa befintliga regler eftersom de vänder sig direkt till fartyg medan GBS-koden i huvudsak kommer att vara regler för (andras) regler. Man föreslår ändå att MSC ska överväga att göra en korsreferens i fotnot till dessa regler med hänvisning till GBS-koden när den beslutas. Svensk hållning: Noteras, frågan blir skarp först vid MSC 85. Då kan vi stöda att korsreferenser införs. 84/5/2 Co-ordinator of the Pilot Panel Progress report of the Pilot Panel on the trial application of the Tier III verification process using IACS Common Structural Rules (CSR) 10

12 En mycket kort statusrapport från pilotprojektet som i princip bara bekräftar att man har återsamlats med samma medlemmar i expertpanelen och att man har reviderat Tier III efter kommentarerna från MSC 83. Svensk hållning: Noteras. 84/5/3 Germany Report of the GBS correspondence group Korrespondensgruppen hade tre ToR: 1. klargöra vilket arbete som behöver genomföras för att utveckla ett övergripande ramverk för GBS; 2. identifiera vilka delar av detta ramverk som man är enig om eller där det redan finns konkreta förslag smat vilka delar som saknas; 3. utarbeta en prioriterad plan med syftet att skapa ett samlat GBS-ramverk som kan omfatta både detaljreglerande och riskbaserade metoder Den inledande diskussionen kring dessa frågor tog sin utgångspunkt i den svenska inlagan MSC 83/5/5. Diskussionen blev ganska splittrad där några medlemmar direkt stödde inlagans förslag och ansåg att den redan innehöll det som behövdes, andra stödde den i princip men föreslog vissa justeringar eller lyfte upp oklarheter och ytterligare några få medlemmar ansåg att hela diskussionen gick för långt och det inte ens fanns mandat inom agendapunkten för att föra den. För att få en rättvisande bild av alla medlemmars åsikter genomfördes en enkät. Den visade på att en stor majoritet stödde det svenska förslagets fem punkter för stegvis införande av GBS. I enkäten ställdes också ett antal mera detaljerade frågor om strukturen (Tiers), övergripande mål, monitoring, uppdelning i områden för vilka funktionskrav ska formuleras mm. De fullständiga enkätsvaren återfinns i Annex 1 till rapporten och övriga kommentarer är samlade i Annex 2. Sammanfattningsvis kan man säga att en helt övervägande majoritet av medlemmarna i korrespondensgruppen stöder starkt samma utvecklingsprinciper som Sverige har drivit. Svensk hållning: Korrespondensgruppens rapport kommer att vara styrande för diskussionen inom arbetsgruppen under MSC 84. Vi bör framföra att den visar på att det finns brett stöd för att vidareutveckla GBS, och att de invändningar som framför allt Bahamas har framfört inte har stöd och därför inte heller bör tillåtas bromsa utvecklingen fortsättningsvis. 84/5/4 Denmark, Germany and Norway Consideration of the GBS generic structure Denna inlaga försöker på ett övergripande och lättillgängligt sätt beskriva vad GBS kan tillföra utöver dagens regelverk. Enligt inlagan ska GBS ligga som en grundläggande överordnad princip för all framtida regelutveckling och därmed göra det möjligt att på ett strukturerat sätt övergå från reaktivt till proaktivt säkerhetsarbete. Inlagan ger inga konkreta förslag utöver de som redan har diskuterats vid tidigare kommittémöten eller nu senast i korrespondensgruppen, men den sammanfattar syfte och principer. Svensk hållning: Inlagan bör stödas. Den utgår helt från den svenska inlagan MSC 83/5/5 vad gäller metodiken att utveckla GBS, men den fokuserar mera på beskrivningen av det slutliga målet. (Vi har varit tillfrågade om att cosponsra den danska inlagan som i tidigare versioner var betydligt radikalare i beskrivningen av hur IMO:s arbete bör förändras. Då var det min uppfattning att den gick alldeles för långt för att vara taktiskt klok. I nuvarande skepnad är den mera harmlös, men det kan ändå vara en poäng att vi inte är medförfattare eftersom den utgör en uppföljning och ett komplement till vår inlaga till MSC 83). 11

13 84/5/5 Japan Comments on the report of the Correspondence Group on GBS Japan stöder majoriteten i korrespondensgruppen vad gäller GBS struktur, Man ger ett par exempel på hur man med rationella metoder kan sluta gapet mellan övergripande mål och funktionskrav; det ena gäller de performance-based kriterier som man nu börjar arbeta med att utveckla inom intaktstabilitetsgruppen under SLF, det andra exemplet gäller övergången från (semi-)empiriska klassregler till riskbaserade. Svensk hållning: Inlagan bör stödas i alla delar. Samtidigt kan man (liksom Japan) befara att det är en mycket lång väg att gå innan IMO har ändrat sitt arbetssätt i grunden. Det som behövs nu är en konkret plan. 84/INF.5 Netherlands The Naval Ship Code Nederländerna sänder in NATOs Naval Ship Code för kännedom. Detta är ett nytt regelverk för certifiering av örlogsfartyg som har byggts från grunden enligt GBS-principer. Svensk hållning: Noteras positivt. Koden har tidigare cirkulerats inom SJÖI. Det är ett ambitiöst arbete som ställer stora krav på certifierande organisationer. Den är inte till alla delar helt överförbar på civil sjöfart men utgör ett gott exempel på att det går att samordna regler och tillsyn på ett enhetligt och rationellt sätt över hela sjösäkerhetsområdet. 12

14 Agendapunkt 6 LRIT-RELATED MATTERS (WG) Hela agendapunkten Henrik Tunfors: 84/6 Secretariat Matters pending since MSC 83 Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet sammanfattar och identifierar ett antal frågor som återstår sedan MSC 83, om vilka diskussionen måste fortsätta under MSC 84, bl a följande: 1. angreppsvinkel för att möjliggöra en finansiellt hållbar timely implementation of LRIT 2. överväganden angående IMSO:s roll som LRIT-koordinator 3. överväganden angående eventuella modellavtal som behövs för att etablera LRIT-systemet (globalt) 4. notera att Kommittén i princip accepterat vissa av rekommendationerna från MSC/ISWG/LRIT2 (alla ok enligt tidigare instruktioner) 5. ge rekommendation om när och hur de tekniska specifikationer som ad hoc-gruppen för LRIT ska integreras i IMO Performance standards på området. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Ingen, detta är ett uppdrag till den arbetsgrupp som MSC 84 kommer att sätta i arbete. Sverige har tidigare varit positiv till rekommendationerna som det hänvisas till under 4. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/6/1 Ad hoc LRIT Group This document contains the report of the first session of the Ad Hoc LRIT Group Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet innehåller rapporten från det första mötet med ad hocgruppen för LRIT, Sverige deltog inte vid mötet. Innehållet i rapporten bedöms vara ok. Rent praktiskt måste Sverige se till att klara av vad som sägs i rapportens Annex 4: Leverera in data för DDP (Data Distribution Plan) senast per den 29 december Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/6/1/Add.1 Ad hoc LRIT Group - This document contains the report of the second session of the Ad Hoc LRIT Group Sammanfattning av frågeställningen: Dokumentet innehåller rapporten från det andra mötet med ad hocgruppen för LRIT: Nästa möte ska hållas Sverige deltog vid mötet (Rolf Zetterberg). Innehållet i rapporten är ok. Svensk hållning i frågan: Noteras. Rapporten beskriver på ett korrekt sätt händelserna vid mötet. Ett par saker kan uppmärksammas. 1. Rapporten behandlar förslaget om lägre rapporteringsintervall (se även brief till dokument 84/6/3). Detta är en politisk fråga så även om Sverige inte har någon stark uppfattning i frågan för tillfället är det av flera anledningar olämpligt att riva upp tagna beslut. Att göra ett speciellt undantag för provperioden, för att spara förhållandevis lite pengar under några månader, är olämpligt och försvårar testerna. 2. Diskussionerna om rutiner vid utökning av rapporteringsområdet (DDP): Lösningen stämmer kanske inte riktigt med intentionerna, men den är praktiskt lämplig. Resultatet blir en viss "överinformation" under det första dygnet efter utökning av området men detta gör systemet enklare. 13

15 84/6/2 Marshall Islands Notice of the availability of existing LRIT Data Centre infrastructure and resources available to those Contracting Governments not yet having established an LRIT Data Centre Sammanfattning av frågeställningen: Marshall Islands vill informera MSC om att de ännu inte har stängt dörren för de medlemsstater som vill använda deras infrastruktur och resurser avseende LRIT DC (databasen). Eventuellt intresserade medlemsstater bör dock avisera intresse senast under MSC 84. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har tidigare varit för ett internationellt DC (IDC) men är numera en av samarbetspartnerna i den regionala överenskommelsen EU LRIT DC. Svensk hållning i frågan: Noteras. Sverige ska inte ansluta sig till Marshall Islands mini-dc, vi är ju en av de stolta samarbetspartnerna i den regionala överenskommelsen EU LRIT DC. 84/6/3 Bahamas, Liberia and the Marshall Islands Sustainability and viability of the LRIT system Sammanfattning av frågeställningen: Förslagsställarna vill få till en ändring av hur ofta den fartygsburna LRIT-utrustningen, istället för var 6:e timme automatiskt ska sända LRIT-information 24:e timme under testperioden och sedan var 12:e timme då systemet är helt implementerat. Frågan lyftes vid det andra mötet för ad hoc-gruppen för LRIT och många av deltagarna där var skeptiska inför förslaget. Svensk hållning i frågan: Stöd inte. Det vore inte lämpligt om Sverige stödjer aktivt med tanke på att vi inom ramen för EU LRIT DC arbetar utifrån ett 6-timmarsintervall. Fast å andra sidan blir det billigare med färre obligatoriska meddelanden (som ju flaggstaterna ska betala för) och Sverige vill ju ha ett så billigt system som möjligt. 84/6/4 + IMSO Performance review and audit of the LRIT system 84/6/7 United States Performance review and audit of the LRIT system Sammanfattning av frågeställningen: 84/6/4 LRIT-koordinatorn, IMSO, informerar och kommenterar implementeringen av LRIT-systemet och föreslår ett antal ändringar av existerande LRIT-regler (resolution MSC.210(81), som man anser behövs mot bakgrund av de nya behov som uppstått sedan LRIT-reglerna beslutades. IMSO:s vill göra LRIT-koordinatorns roll tydligare och ge IMSO rätten att i vissa fall ta ut förhandsbetalning för sina tjänster. Följande ändringar är de viktigaste: - Punkt i bilagan till dokumentet: LRIT-koordinatorn ska ha rätt att koordinera och bevittna (witness) bla. tester av nya LRIT-databaser (LRIT DC) arrangemang och kommunikation mellan LRIT DC:s, the International Data Exchange (IDE) och DDP:n samt rapportera sina iakttagelser till MSC. - Punkt 14.8 (ny) i samma bilaga: Enligt denna punkt ska LRIT-koordinatorn, med beaktande av relevanta IMO-regler, ha rätt att kräva (directing/requiring) IDE att vidta vissa åtgärder för att hindra att LRIT-info sprids till vissa LRIT DC:n och/eller att via IDE, neka (deny) tillgång till LRIT-nätverket. - Punkt (ny) i samma bilaga: LRIT-koordinatorn ska få ta betalt för sina tjänster, i förväg (in advance). IMSO:s förslag går ut på att LRIT-koordinatorn ska ha rätt till förhandsbetalning, dels vid utvärdering av nyetablerade LRIT DC:n, dels vid undersökningar av existerande DC:n med tekniska, operationella eller fakturaproblem och dels vid översyn av Application Service Providers (ASP:s) prestation/servicenivå i förhållande till den Internationella LRIT-databasen (IDC). Tanken med detta 14

16 är att IMSO ska få ett stadigt flöde av finansiella medel, så att medlemsstaterna inte ska behöva gå in med pengar för att IMSO ska kunna utföra sitt arbete om organisationen lider av pengabrist. 86/6/7 USA kommenterar IMSO:s dokument (84/6/4) och har ett antal invändningar mot alla IMSO:s förslag, främst följande: - IMSO föreslår sig bevittna istället för att som enligt nuvarande skrivning delta vid tester: Detta pga. IMSO, till skillnad från USA, anser att ad hoc-gruppen för LRIT kommer att upplösas efter MSC 84 och att någon då måste sköta denna grupps uppgifter vad avser implementeringen av LRIT. USA anser att ad hoc-gruppen klarar denna uppgift utan LRIT-koordinatorn. - IMSO ska kunna stänga ute (bar) enskilda DC:n och IDE från LRIT-systemet, som man anser är det mest kontroversiella i hela förslaget, något som understyks av, tror USA, att nästan hela punkt 14.8 står inom hakparanteser. USA hänvisar bla. till att, enligt regel V/19.9.1, endast medlemsstater, på säkerhetsgrunder eller andra grunder (finansiella), kan förbjuda andra medlemsstater att från att få LRIT-information och att, enligt regel V/ , medlemsstater via MSC kan uppmärksamma andra om andra medlemsstater som inte följer IMO-kraven. Dessa är de enda, enligt USA till buds stående möjligheterna. - IMSO föreslår förtida betalning, vilket strider mot nationella amerikanska regler och USA föreslår därför progress payments against periodic invoices (att betalning sker kontinuerligt efterhand som kostnader för tillsynen uppstår). Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: 84/6/4 Sverige har tidigare intagit en skeptisk ställning till bla. IMSO:s föreslagna budget och ifrågasatt deras oskäligt höga kostnader. Detta dokument handlar delvis om hur IMSO ska ta betalt, genom förhandsbetalning, vilket bör anses angränsa till denna, tidigare inställning. 15

17 Svensk hållning i frågan: Se också den EU-koordinerade ståndpunkten. Avvakta resultatet av arbetsgruppens slutsatser under MSC 84. Det finns ingen klar vinnarhäst här, båda dokumenten har sina poänger: - IMSO att man behöver ett stadigt kassaflöde, tydligare roll och maktbefogenheter. - USA att det finns formella begränsningar för vad LRIT-koordinatorn får lov att göra (enligt regel V/19-1). - 84/6/4 Förslaget, som generellt sett stärker IMSO:s roll, diskuterades vid det andra mötet med ad hocgruppen för LRIT, där det uttrycktes förståelse för att de föreslagna skrivningarna behövs., såsom förslaget även om ett par begrepp (i dokumentet inom hakparenteser) bör förklaras: - Punkt : Ok. - Punkt : Att LRIT-koordinatorn ska få ta betalt för sina tjänster är ok, men det förefaller märkligt att ta betalt i förväg (in advance), om man inte säkert vet hur lång tid eller hur stora resurser tjänsten tar i anspråk. Kanske är USA:s lösning med progressiva betalningar ett alternativ? - Punkt 14.8: Förslaget är i huvudsak ok såvitt avser IMSO:s maktinstrument. Det är rimligt att IMSO:s roll görs tydligare men man kan naturligtvis diskutera hur mycket "makt" IMSO ska ha. Medlemsstaterna har accepterat att IMSO ska ha denna roll varför reglerna borde reglerna utformas så IMSO kan utföra sin uppgift effektivt. Punkt 14.8 går dock lite för långt (se beskrivning av USA:s dokument ovan). - 86/6/7 USA invändningar: - Att IMSO dels föreslår sig bevittna istället för att som enligt nuvarande skrivning delta vid tester: Denna invändning är inte helt relevant då LRIT-koordinatorn, även om ac-hoc-gruppen för LRIT lever kvar efter MSC 84, måste kunna ha denna roll vid tester som äger rum efter den 31 december 2008 eller när nu implementering har skett, eftersom ad hoc-gruppen med största sannolikt inte finns kvar efter dessa tidpunkter för implementering. - Att IMSO föreslår förtida betalning: Intressant, såvitt det är ok enligt svenska redovisningsregler. - Att IMSO ska kunna stänga ute (bar) enskilda DC:n och IDE från LRIT-systemet. Det är tveksamt om USA har rätt i sin tolkning av IMSO:s förslag då man skriver att LRITkoordinatorn ska kunna stänga ute IDE:n från LRIT-systemet. Däremot ska LRIT-koordinatorn enligt IMSO:s förslag kunna förelägga IDE:n att hindra vissa DC:s från att få tillgång till LRIT-systemet. USA har dock rätt i att regel V/19-1 endast innehåller möjligheter för medlemsstater att agera gentemot andra medlemsstater, inte motsvarande rättighet för LRITkoordinatorn. 84/6/5 + Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the Netherlands, the United Kingdom and the European Commission Ongoing work within the European Union to develop a European master plan for the fixed-based AIS networks 84/6/6 Turkey Ongoing work within the European Union to develop a European master plan for the fixed-based AIS networks Sammanfattning av frågeställningen: 84/6/5 Dokumentet informerar om den pågående arbetet inom EU med att utveckla en europeisk sk. masterplan avseende landbaserade AIS-installationer. Avsikten är bla. att definiera om räckvidden för AIStäckningen så att definitionen baseras på den egentliga, verkliga räckvidden hos systemet, inte så som definitionen är utformad idag enligt radioområde A1. Tanken med detta är att få till en juridiskt hållbar definition av AIS-täckningen som eventuellt skulle innebära att även radioområde A2 omfattas, vilket skulle 16

18 kunna ge större möjligheter för flaggstater att medge undantag från utrustningskravet och sändningskravet avseende LRIT i regel V/19-1. Kommentar: Enligt nuvarande definition utgår man från en antennhöjd som är 4 m, medan fartygens antenner i verkligheten ofta är placerade avsevärt högre upp på fartygen. Detta, anser man, borgar för en större reell täckning. 84/6/6 Turkiet lämnar i detta dokument kommentarer på det EU-koordinerade dokumentet avseende en AIS masterplan (84/6/5) och delar uppfattningen i detta dokument beträffande undantagsmöjligheterna avseende LRIT-regeln eftersom den verkliga AIS-täckningen är större än vad definitionen medger, dels pga. fartygens verkliga antennhöjd, dels pga. de landbaserade AIS-installationernas antennhöjd. Turkiet stödjer således innehållet i 84/6/5 och man anser att MSC bör överväga även de onödiga kostnader som drabbar medlemsstaterna för LRIT-systemet både för installationer och datatrafik vilka kan undvikas genom en vidareutveckling av AIS-systemet. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har tidigare varit positivt till att försöka få till en ändring i denna riktning. Svensk hållning i frågan: 84/6/5 Det vore positivt att få till en hållbar ny definition av AIS-täckningen, och om detta leder till att man inom IMO kan enas om större möjligheter att undanta fartyg från kraven på LRIT i regel V/19-1 så är det beaktansvärt. Man ska dock hålla i minne att AIS-systemet till skillnad från LRIT-systemet är väderberoende så räckvidden kan variera mycket mellan olika tidpunkter, Ett annat problem är att en dylik ändring av definitionen (som följer av IALA-standarder) och undantagsmöjligheten i regel V/19-1, som för närvarande uttryckligen endast gäller fartyg i radioområde A1, inte hinner träda ikraft före den 1 januari 2009, då ju LRIT-systemet ska vara implementerat. Men, eftersom dokumentet är en EU-koordinerad inlaga så Sverige ska ändå stödja innehållet. 84/6/6 Turkiet stödjer EU-inlagan. Noteras. 84/6/8 Secretariat Questionnaire on LRIT-related matters Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet påminner om att medlemsstaterna måste skicka in eller i vissa fall komplettera inskickade frågeformulär (Questionnaire on LRIT-related matters) som behövs för att underlätta att implementeringen av LRIT-systemet sker i rätt tid. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har redan fyllt i och skickat uppgifterna till IMO. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/6/9 United States Outline of a draft LRIT system test plan (Dokumentet var ej tillgängligt vid förmöte och EU-samordning) Sammanfattning av frågeställningen: USA konstaterar att LRIT-systemets olika beståndsdelar behöver testas både före och efter det att de kopplats samman med LRIT-systemet. Testerna förutsätter att testplaner utarbetas och att testresultaten godkänns (eller möjligen kriterierna för godkännandet) i rättan tid. USA lägger ner en grunddragen i hur LRIT-systemet ska testas: test under utveckling (Development), test under användning/i drift (Commission) och test efter förändring (Modification) mot vilka standarder och specifikationer systemet ska testas. USA fastslår att det ska hållas ett möte till med ad hoc-gruppen för LRIT före MSC 84, då gruppen ska försöka enas om vilka rekommendationer till kommittén, med avseende på tester och implementering av systemet i tid. 17

19 Vidare har man vid översyn av protokoll (dvs koder) för utveckling av tester gjort ett antal observationer som man drar två slutsatser från: 1. Vissa scenarier man tagit höjd för i testprotokollen systemet är inte aktuella under testfasen av systemet. 2. Vissa förutspådda aspekter av testerna av LRIT-systemet kräver skräddarsydda hårdvaru- och mjukvaruinställningar, med tanke på att olika användare av LRIT-systemet troligtvis kommer att använda olika leverantörer av hårdvara och mjukvara. Man avslutar med att påpeka att framgångsrik implementering av LRIT-systemet kräver aktivitet från medlemsstaterna och att kommittén etablerar en effektiv godkännandeprocedur. USA vill därför att MSC behandlar frågan om tester av LRIT-systemets olika beståndsdelar och beslutar hur arbetet i detta avseende ska bedrivas mellan MSC 84 och MSC 85. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har hela tiden ansett att arbetet måste bedrivas snabbt och effektivt för att systemet ska få en ärlig chans att hinna implementeras inom rätt tid. Aktuell inlaga är ett led i denna strävan, så man kan hävda att Sverige tidigare stött ambitionen med inlagan. Förslag till svensk hållning i frågan: Stöd. Det är rimligt att tester sker, både före och efter integrering i LRIT-systemet., och att ha riktlinjer för detta är förstås bra för att få likriktning. Det återstår dock olösta frågor och under MSC 84 måste arbetsgruppen ta fram rekommendationer och riktlinjer beträffande testerna, bl a hur stora avvikelser från kraven man ska tolerera vid testerna (för att godkänna en DC eller fartygsutrustning) och under hur lång tid man ska testa en komponent innan den får integreras i LRIT-systemet. Agendapunkt 7 SAFETY OF NAVIGATION 84/7 Secretariat Report of the fifty-third session of the Sub-Committee Pernilla Bergstedt: Sammanfattning av frågeställningen: Rapport från NAV 53. Pga den korta tiden mellan NAV 53 och MSC 83 togs enbart brådskande ämnen upp på MSC 83. Nu avses resten av innehållet i rapporten behandlas. Svensk hållning i frågan: Stöd alla punkter. 18

20 Agendapunkt 8 DANGEROUS GOODS, SOLID CARGOES AND CONTAINERS 84/8 Secretariat Report of the twelfth session of the Sub-Committee Caroline Petrini: Sammanfattning av frågeställningen: Action points från DSC 12. Inget kontroversiellt, nämnas kan att man anser att koden ska kunna laddas ner gratis ifrån IMOs hemsida och att BC-koden blir obligatorisk från 1 januari 2010 (frivillig från 1/1 2009). Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/8/1 Japan Amendments to Foreword and Section 1 of the IMSBC Code Caroline Petrini: Sammanfattning av frågeställningen: Pappret föreslår att texten i BC-koden stuvas om. Att text i avsnitt 1.1 blir förord och därmed påverkas efterföljande text samt ny text i att last som återfinns i BC-koden ska transporteras och hanteras såsom uttrycks i BC-koden. Svensk hållning i frågan: Stöd. 84/8/2 Secretariat Ad hoc mechanism within the IMO Secretariat for the resolution of difficulties in the carriage of IMDG Code dangerous goods including class 7 radioactive materials Caroline Petrini: Sammanfattning av frågeställningen: Pappret rapporterar hur läget med nekade transporter av klass 7 (radioaktivt material, kobolt- 60) ligger till. IMO har öppnat upp en databas där alla nekande transporter för klass 7 ska rapporters. IMO bedriver även samarbete med International Steering Committee on Denial of Shipment of Radioactive Material. IMO kan hittills dra slutsaten att man i möjligaste mån övergår från sjötransport till landtransport med denna typ av last. Svensk hållning i frågan: Noteras. 84/INF.8 INTERCARGO Bulk carrier loading rates Caroline Petrini/Patrik Granstam: Sammanfattning av frågeställningen: Pappret från INTERCARGO informerar om att deras medlemmar med anledning av en enkätundersökning rapporterat om att BLU-koden tillämpas på olika sätt globalt. Trycket från landsidan att lasta i allt högre hastighet gör att man frångår reglerna i BLU koden. 85 % av de tillfrågade befälhavarna anser att lastningstakten i hamnarna är så hög att säkerheten för fartygen äventyras. Svensk hållning i frågan: Noteras. 19

21 Agendapunkt 9 FIRE PROTECTION 84/9 Secretariat Report of the fifty-second session of the Sub-Committee Bengt Lyderson: Sammanfattning av frågeställningen: Rapport från FP 52 med ett antal förslag som ska godkännas, antas, noteras och ge instruktioner. 1. Godkänna det reviderade MSC cirkuläret 848 som rör gassläckning i maskin- och pumprum. 2. Godkänna ett draft MSC cirkulär för brandsläckning på hytt balkonger. 3. Anta draft MSC resolution som ändrar resolution A.800(19) som rör sprinklersystem med högre tryck för inredning. 4. Godkänna draft MSC cirkulär om tillägg till MSC/Circ.1165 som bygger på MSC cirkulär 668/728 som handlar om brandsläckning med vattendimma i maskinrum. 5. Godkänna draft MSC cirkulär om reviderade instruktioner för fast brandsläckning med aereosoler som beskrivs i MSC xxx. 6. Godkänna draft MSC cirkulär om fasta brandsläckningssystem som använder inside air. 7. Godkänna draft MSC cirkulär om likvärdigt brandsläckningssystem med vattensprinkler som beskrivs i res. A 123(V) och ber administrationerna att implementera detta snabbt så industrin kan installera dessa system. 8. Godkänna föreslagna ändringar till SOLAS regel II-2/10 som rör laddning och antal reservtuber för andningsapparater. 9. Notera FP föreslagna revidering av tidplaner för FSS-koden. 10. Godkänna tilläggen för tre sidor dörrar enligt regel 9 och notera att detta gäller endast nya fartyg. 11. Godkänna tolkningar (UI) till FTP-koden. 12. Godkänna draft MSC cirkulär för guidlines för att bedöma brandrisker på öppna däck ombord på passagerarfartyg. Cirkuläret tar inte höjd för ro-ro passagerarfartyg som kan ha öppna däcksutrymmen som är lastutrymmen. 13. Godkänna föreslagna ändringar till regel II-2/9.7 rörande ventilationstrummor. 14. Notera FP kommentarer rörande revidering av SPS-koden. 15. Godkänna de föreslagna ändringarna till kapitel II-2 regel 19 farligt gods och stödja FP rekommendationer till DSC 13 att överväga de föreslagna ändringarna och skicka in eventuella kommentarer till MSC Godkänna i princip de föreslagna ändringarna till HSC-koden rörande farligt gods och stödja FP rekommendationer till DSC 13 att överväga de föreslagna ändringarna och skicka in eventuella kommentarer till MSC Instruera DSC att överväga att inkorporera allmänna krav för underdäckstuvning för klass 2.3 som har en andra risk klass 2.1 och klass 4.3 vätskor som har en flampunkt på mindre än 23 C i IMDG-koden. 18. Godkänna draft MSC cirkulär med tolkningar på antalet brandsläckare ombord på fartyg. 19. Notera utfallet från FP rörande övervägande relaterade till gasdrivna fartyg. 20. Godkänna tolkningar (UI) till II Notera utfallet från FP:s övervägande om revidering av resolution A.830(19) Alarms and indicators. 22. Notera informationen från det 19 mötet av Montrealprotokollet. 23. Notera FP kommentarer rörande förhindranden av explosioner ombord på kem.tankers som transporterar laster med låg flampunkt. 24. Godkänna rapporten generellt. Kort redovisning av Sveriges tidigare inställning i frågan: Sverige har deltagit aktivt i de flesta av ovanstående frågor och har stött detta arbete. 20

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg fogare Standardisering Magnus Fogelberg Disposition Standardiseringsorganisationer Administration, samarbete Utveckling av standarder CEN/TC 251 standarder Terminologi, process, informationsmodeller Aktuellt

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg 1 (8) Johan Franson, 011-19 11 51 Sjösäkerhetsarbetet Regeringen beslutade den 19 april 2001 att Sjöfartsverket skulle anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium. Regeringen beslutade också att

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV Dnr:1-12021/08 Organisation/institution/företag: Stiftelsen Forskning utan djurförsök Uppgiftslämnarens namn: Karin Gabrielson Morton Generella synpunkter

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

ERA Working Group översyn av CSM

ERA Working Group översyn av CSM ERA Working Group översyn av CSM 1158/2010, 1169/2010, 1077/2012 och 653/2007 Folke Bark, Branschrådet 2015-01-27 Bakgrund - Single Safety Certificate Single Safety Certificate (SSC) långsiktigt mål Harmonised

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

FÖRMÖTE HÖLLS 2008-01-17 INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S SUB-COMMITTEE ON BULK LIQUIDS AND GASES (BLG 12)

FÖRMÖTE HÖLLS 2008-01-17 INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S SUB-COMMITTEE ON BULK LIQUIDS AND GASES (BLG 12) FÖRMÖTE HÖLLS 2008-01-17 INFÖR SAMMANTRÄDE MED IMO:S SUB-COMMITTEE ON BULK LIQUIDS AND GASES (BLG 12) Närvarande: Tatjana Olson, Sjöfartsinspektionen Ulrika Borg, Sjöfartsinspektionen Nariné Svensson,

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

Egen el från vind Sven Ruin

Egen el från vind Sven Ruin Egen el från vind Sven Ruin Aktiv i SERO Lång bakgrund inom vindkraft och energisystem Arbetar på konsultföretaget TEROC AB Har deltagit i utvecklingen av konsumentmärkning för små vindkraftverk inom IEA

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer