Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004

2 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Solnas webbplats 2

3 SAMMANFATTNING 4 BAKGRUND 5 UTFÖRANDE.. 5 METODER... 5 Bilaga 1 Utdrag ur inspektionsrapporterna med helhetsbeskrivningar och bedömningar 3

4 Sammanfattning Tillsynsbesöken på skolorna resulterade i ett antal renoveringar och ändrade rutiner. Ett antal skolor har fått uppmaningen att byta ut gamla slitna mattor, för att underlätta städningen. Många har fått anmärkning på bristande städrutiner och dålig ventilation. Nedan redovisas hur många av totalt 16 skolor som fått anmärkning på olika hälsoskyddsaspekter (se tabell 1). Vissa av anmärkningarna ledde till direkta åtgärder genom uppmaning från Miljökontoret, vissa brister påpekades endast för att kunna hållas under uppsikt. För helhetsbeskrivning och bedömning se bilaga 1. Tabell 1: Redovisning av antal skolor som hade anmärkning på olika hälsoskyddsaspekter. VENTILATION & FUKT SLITAGE PÅ TERMISKA STÄDNING INSTRÅLNING LUFTKVALITET INREDNING FÖRHÅLLANDEN ANTAL SKOLOR MED ANMÄRKNING Ventilation Fukt Slitage på inredning Termiska förhållanden Städning Instrålning Uppföljning av åtgärder för att rätta till de konstaterade bristerna pågår för närvarande, såsom större ombyggnationer, som byte av mattor i lektionssalar, utredning och åtgärder för fuktskador o s v. I stort sett kan det konstateras att skolorna är medvetna om problem som är kopplade till verksamheterna, men problemet ligger i budgeten. Det flesta anmärkningarna gällde bristande städning och dåliga städrutiner. Skolorna bör sättas på egenkontrollprogram, så att de själva får en större insyn i de problem som finns och är viktiga att belysa. Dessutom kan verksamheterna själva planera för större reparationer och renoveringar, och planera för denna kostnad i budgeten. Tillsynsavgiften planeras också att läggas över på fast årlig avgift. Även detta en åtgärd för att underlätta skolornas planering samtidigt som det rationaliserar Miljökontorets hantering. 4

5 Bakgrund Efter införandet av miljöbalken 1999, har ingen periodisk tillsyn utförts på Solna Stads grundskolor och gymnasier. Miljökontoret inspekterade därför under år alla grundskolor och gymnasier i Solna Stad, enligt 45 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Som stöd vid bedömningarna användes Socialstyrelsen allmänna råd. Utförande Av totalt 18 skolor i kommunen, var 16 aktuella för inspektion (se tabell 2). Tillsynen utfördes genom inspektioner på skolorna, där bland annat slitage på inredning, städning, ventilation, luftkvalitet, termiska förhållanden, fukt o s v kontrollerades. Vid besöken har verksamheten inspekterats med ansvarig representant närvarande. Tabell 2: Grundskolor/gymnasier som inspekterats år KOMMUNALA GRUNDSKOLOR DIARIENR KOMMENTARER 1 Stenbackaskolan 2002:95 2 Bergshamraskolan 2002:96 3 Bagartorpsskolan 2002:97 4 Hagalundsskolan 2002:99 5 Fridhemsskolan 2002:101 6 Råsundaskolan 2002:100 7 Ekenbergsskolan 2002:102 8 Skytteholmsskolan 2002:103 9 Nybodaskolan 2002: Tallbackaskolan 2002: Granbackaskolan 2002:106 FRISTÅENDE GRUNDSKOLOR 12 Alfaskolan 2002:98 13 Lotusblomman Montessoriakademi 2002:107 Nedlagd. Ej inspekterad Ängkärrsskolan 2002: Wisénska skolan - Ny. Inspekterad i samband med anmälan om offentlig lokal. GYMNASIESKOLOR/VUXENSKOLA 16 Vasalundsskolan 2002:143 Bytt namn till Solna Gymnasium. 17 St Martins Gymnasium 2002:144 Tillhör Sundbybergs kommun fr o m 1 juli LärCentrum Vux 2002: Stockholms Estetiska gymnasium 2002:147 Flyttat. Ej inspekterad Metoder Följande aspekter kontrollerades vid inspektionerna och vägdes in i bedömningen av skolornas skick: Städning Lokaler där elever vistas stadigvarande granskades med avseende på städning. Synlig smuts och damm på golv noterades. Hyllor och andra plan ytor såsom skåp kontrollerades med avseende på dammalstring. Toaletternas städning noterades. Det är extra viktigt att det är välstädat i dessa utrymmen dels för att upprätthålla en god 5

6 hygienisk standard och dels med tanke på risken för smittspridning. Rektor eller lokalansvarige intervjuades med avseende på städningsfrekvens, förekomsten av storstädning, städmetod, gardintvätt osv. Slitage Sliten och gammal inredning kan försvåra städning och rengöring av lokalen, vilket kan leda till att damm och smuts alstras och inte kan städas bort ordentligt. Gamla linoleummattor kan dessutom mjöla och ge upphov till allergiska besvär. Golvmattor och inredning kontrollerades med tanke på slitage. Ventilation & Luftkvalitet I lokaler där människor vistas stadigvarande såsom bostäder och skolor, är det viktigt att ventilationen är tillräcklig och rätt dimensionerad för den rådande belastningen av just den lokalen. Ventilation och luftkvalitet kontrollerades därför noggrant, dels manuellt och dels med en koldioxidlogga. Vid inspektion placerades en koldioxidlogga i ett klassrum med fönster och dörrar stängda. Koldioxidhalten mättes under en pågående lektion, för att ge en indikation på om den befintliga ventilationen var tillräcklig för den rådande belastningen av lokalen d v s antal elever som samtidigt vistades i lokalen. Ventilationsdonen i lektionssalarna kontrollerades också, så att de fungerade, var rengjorda och att ett luftflöde fanns. Luftflödena kan minska med 70 % i system med fläktstyrd frånluftsventilation, om frånluftsdonen är dåligt rengjorda. Luftflödet kontrollerades med hjälp av rökalstrare. Fukt Fukt kan orsaka många problem i inomhusmiljön, bland annat mögel, röta, kvalster och ökade emissioner från byggnadsmaterial och inredningar i en byggnad. Många av dessa problem kan människan reagera negativt på, i form av olika hälsobesvär såsom allergier, astma och andra luftvägsproblem. Fukt kontrollerades därför med fuktindikator i utrymmen där fukt kan misstänkas finnas och i våtutrymmen såsom toaletter o dyl. Termiska förhållanden En lagom temperatur i en skola är viktigt för välmåendet och koncentrationsförmågan. För höga temperaturer kan bl a medföra illamående, trötthet och minskad arbetsprestation. För låg temperatur kan i kombination med drag orsaka bland annat reumatism, nedsatt muskelfunktion, vilket kan medföra minskad arbetsprestation. Vid inspektionerna kontrollerades skolornas termiska förhållanden vid behov med lufttermometer. I vissa fall har även ventilationens till- och frånluft kontrollerats med termometer för att undersöka temperaturskillnader i luftflödena. Belysning och instrålning Möjligheten att avskärma klassrum från solinstrålning kontrollerades. Solens strålar kan värma upp klassrum till höga temperaturer samt störa genom bländning. Förekomsten av solfilm, persienner och markiser vid fönstrena antecknades därför. Även klassrummens belysning kontrollerades, för att se om den uppfyllde sitt syfte och att ljusstyrkan var tillfredsställande. 6

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan

Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan En studie i Malå och Norsjö kommuner Ida Ohlsson Ida Ohlsson Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd:

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014 En rapport från Svensk Ventilation September 2014 Svensk Ventilation Postadress Besöks-/Leveransadress Telefon E-post Org nr Box 47103 Årstaängsvägen 19 C 08-762 73 60 info@svenskventilation.se 802015-8161

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ...

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Oktober 2002 Inomhusmiljö 2002 - Handledning för Tillsyn av skolor och förskolor Inledning... 3 Syfte och bakgrund... 3 Sammanfattning...

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer