Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009"

Transkript

1 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Målsättning Genomförande Omfattning Resultat Egenkontroll Faktiska iakttagelser Städutrymmen och utslagsvaskar Tvättställ eller annan likvärdig anordning Arbetskläder Städning Rengöring och sterilisering av instrument Övrigt Uppföljning Diskussion/slutsats...3

3 1 1. Inledning Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar över tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet i Umeå kommun. Enligt miljöbalken ska nämnden i sitt tillsynsarbete ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat verksamheter med hygienisk behandling. Verksamheter som erbjuder sådan behandling ska genom egenkontroll kunna säkerställa att risk för människors hälsa inte uppkommer. Inom Umeå kommun finns cirka 60 hygieniska verksamheter med behandlingar som innebär en risk för blodsmitta. Enligt Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsplanering ska dessa verksamheter besökas minst en gång vart tredje år. Under 2009 har Miljö- och hälsoskydd genomfört en tillsynsaktivitet gällande cirka hälften av de aktuella verksamheterna. Tillsynen har gjorts med utgångspunkt från miljöbalken (1998:808), förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) och Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (2006:4). Stor vikt har lagts på granskning av verksamheternas egenkontroll. 2. Målsättning Verksamheterna ska genom kunskap och egenkontroll kunna säkerställa att besökare inte utsätts för hälsorisker. 3. Genomförande Vid framtagande av de verksamheter som skulle besökas under 2009 gjordes en prioritering, bland annat utifrån risker, tidigare erfarenheter samt tidpunkt för senaste inspektion. En checklista togs fram som grundade sig på den centralt framtagna checklistan för kontroll av verksamheter inom hälsoskyddsområdet. Tillsynsbesöken förbokades med de ansvariga för verksamheterna som också var närvarande vid besöken. Tillsynsbesöket bestod av två delar: 1. Genomgång av verksamhetens egenkontroll 2. Inspektion av lokaler och hygienförhållanden Efter tillsynsbesöken har inspektionsrapporter skickats med påpekande om de brister som uppmärksammats. Verksamheterna har fått en viss tid på sig att åtgärda dessa brister. 4. Omfattning Projektet har omfattat tillsyn vid totalt 24 verksamheter. 16 verksamheter med fotvård, tre verksamheter med akupunktur, en (1) verksamhet med både tatuering och piercing, tre verksamheter med enbart tatuering samt en (1) verksamhet med enbart piercing.

4 2 5. Resultat 5.1 Egenkontroll I samtliga besökta verksamheter kunde man redogöra för muntliga rutiner, åtminstone när det gäller städning, rengöring och hygienrutiner. Endast sex verksamheter hade någon form av skriftliga rutiner, kontrollprogram. Fyra av dessa var i behov av revidering. 5.2 Faktiska iakttagelser Genom att göra en inspektion av lokaler och hygienförhållanden kan man få en uppfattning om hur egenkontrollen fungerar. En bra egenkontroll ger större förutsättningar för att lokalerna ska vara anpassade och välskötta och för att verksamheten ska drivas på ett hygieniskt sätt. I tre av de 24 verksamheterna, en tatuerare och två fotvårdare, noterades inga brister förutom brister i egenkontrollen. Här följer en sammanställning av de noterade bristerna hos övriga verksamheter Städutrymmen och utslagsvaskar Tre av verksamheterna saknade ändamålsenliga städutrymmen. Ytterligare åtta saknade utslagsvask för städvatten. Den vanligaste lösningen hos dessa var att städvattnet slogs ut i toalettstolen. Hanteringen av fotbadsvatten var inte godtagbar hos sju fotvårdare. Även för denna typ av vatten var det vanligt att det slogs ut i toalettstolen. I några fall användes gemensam utslagsvask för städ- och fotbadsvatten Tvättställ eller annan likvärdig anordning I sju av verksamheterna saknades tvättställ eller annan likvärdig anordning för handtvätt i behandlingsutrymmet. Tvättning av händer sker i dessa verksamheter vid diskbänk, vid tvättställ i angränsande utrymme eller i toalettutrymme. Flytande tvål och/eller engångshanddukar saknades i två verksamheter Arbetskläder Hos fyra verksamheter fanns brister beträffande användning och förvaring av arbetskläder. Det handlade antingen om att särskilda arbetskläder inte användes eller om att utrymme för förvaring av arbetskläder saknades.

5 Städning I sju av verksamheterna var det så mycket saker framme i lokalerna att det fanns risk för att städningen försvårades. Tre fick anmärkning på att det stod mycket flaskor, burkar och liknande på hyllor och bänkar i behandlingsrummet och övriga fick anmärkning på att det stod kartonger mm på golvet. I två verksamheter noterades bristande städning. Det handlade om smutsiga golv, golvbrunnar och ventilationsdon Rengöring och sterilisering av instrument En (1) fotvårdsverksamhet saknade särskild plats för rengöring av instrument. Två tatuerare hade brister kopplade till sterilisering och hantering av sterilt material. Båda hade brister i förslutning/märkning av sterilpåsar samt temperaturkontroller av autoklaven Övrigt Övriga anmärkningar som gjordes handlade om brister i underhåll (1 verksamhet), brister i ventilation och luftkvalitet (3 verksamheter) och brister i avfallshantering (2 verksamheter). 6. Uppföljning Ett par av de kontrollerade verksamheterna skulle enligt uppgift upphöra under året. Hos dessa kommer ingen uppföljning att göras, trots att det fanns brister beträffande lokaler och utrymmen. Hos övriga verksamheter kommer uppföljning att göras under året. 7. Diskussion/slutsats Målsättningen är att verksamheterna genom kunskap och egenkontroll ska kunna säkerställa att besökare inte utsätts för hälsorisker. Eftersom egenkontrollarbetet är en ständigt pågående process, den kräver ständig utvärdering och uppdatering, innebär det en löpande målsättning. Det kan konstateras att förbättringar av egenkontrollen behövs. I de verksamheter där fler än en person är sysselsatt måste det finnas skriftliga rutiner. Även för ensamföretagarna bör en del av de muntliga rutinerna skrivas ned. Det handlar bland annat om ansvarsfördelning, dels mellan olika verksamhetsutövare i samma lokaler och dels mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. De flesta anmärkningarna på lokalerna handlade om avsaknad av städutrymmen, utslagsvask för städvatten respektive fotbadsvatten och/eller tvättställ i behandlingsrummen. Detta kan förklaras med att många lokaler iordningsställdes innan de nya allmänna råden från Socialstyrelsen kom Brister i lokalutformning kan ofta vara svåra att åtgärda i efterhand utan att det blir höga kostnader som kan anses oskäliga. Vid vissa verksamheter kan det därför accepteras att sådana brister kompenseras med extra goda hygienrutiner.

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Handbok för säker mat

Handbok för säker mat Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för kök Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer