Minnesanteckningar Palliativa rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Marit Raninen Lundin Datum Minnesanteckningar Palliativa rådet Välkomna Nya ordförande Gunilla Lundquist och alla närvarande hälsades välkomna. Närvarande och presentation Ann-Kristin Lyman: Mona Engqvist: Gunilla Westling: Susanne Orrgårde Jons: Birgitta Dahlberg: Ingrid Wåhlstrand: Marit Andersson: Marie-Louise Snihs: Verksamhetsutvecklare Akut, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering Avesta Lasarett. Arbetar med ett länsgemensamt hjärtsviktsprojekt. LCP infört på vårdavdelning (geriatrik och medicin). Journalgranskning ska göras. Smärtskattningen har förbättrats. Projektgrupp har fått uppdrag att ta fram en smärtskattningsrutin och utbildningsinsats. Använda palliativregistret som underlag. Palliativa teamet Borlänge, Gagnef och Säter har just nu en lugnare period. Klinikassistent, Specialiserad palliativ vård Dalarna. Ny sekreterare i Palliativa rådet från 2015 Barnkliniken. Tittar på hur de ska gå vidare med samarbetet med hemsjukvården, palliativa teamet samt det specialiserade palliativa teamet. Det är lite svårt med barnen, försöker hitta en plats där barnen hör hemma. Sjukgymnast Avesta Arbetsterapeut Palliativa teamet, många ALS patienter, orsak? slump? Sjuksköterska i Hedemora kommun. Personalbyten i kommunen, ny MAS och chef. Byter arbete vid årsskiftet och ska arbeta i hemsjukvården i Säters kommun. Sjuksköterska i Rättviks kommun. LCP artikel har presenterats för läkargruppen som skapat många frågor. Gunilla informerar om att det är ett bra instrument som använts på ett felaktigt sätt i England. Care Plan är det nya begreppet för LCP i England. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

2 2(5) Anders Blomberg: Catharina Andersson: Therese Sundberg: Marit Raninen Lundin: Cindy Stenholtz: Anki Möllberg: Gunilla Lundquist: Läkare på kirurgkliniken. Vårdplatserna minskar. Enda onkologen har sagt upp sig. Gränsdragningarna mellan huvudmännen fungerar bra. Sjuksköterska arbetar på IVA i Mora. Ny i Palliativa rådet ersätter Michaela Breistrand. Har tidigare arbetat i Älvdalens kommun. Ska utveckla rutiner och utbilda kring brytpunktsamtal, mycket är på gång. Biträdande avdelningschef på kardiologen i Falun. Byte av verksamhetschef. Många patienter. Arbetar med vårdprogram för hjärtsvikt. Palliativa ronder ska startas och SUS (telefonuppringning av patienter efter hemgång) i liten skala med start Den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre avslutas vid årsskiftet. Arbetet med äldre fortsätter under Har utbildat utbildare i Palliativ vård i Dalarna under ett år. Biståndshandläggare i Ludvika kommun. Tufft nu med många vårdplaneringar i Falun. Många sjukskrivna i gruppen. Ny ordförande i Palliativa rådet. Arbetar som läkare specialiserad palliativ vård i Ludvika. Processledare i Vårdprogramgruppen för palliativ vård på RCC 2. Minnesanteckningar från föregående möte Annki gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte. Hon har försökt att kontakta Peter Strang men inte lyckats. 3. Hemsidan Palliativa råd finns i sju län och har kommit olika långt. Goda exempel är Sörmland, Gävleborg och Örebro. Sök gärna på Palliativa råden och se hur det ser ut. Samtliga ordföranden sitter med i vårdprogramgruppen. Annki visade hemsidan och förslag om hur den skulle justeras och kompletteras: Palliativa rådets uppdrag ok Minnesanteckningar finns på två ställen, blir kvar högst upp till höger under Relaterad information. RCC uppdragsbeskrivning, uppe till höger under Relaterad information Länka till kommunernas palliativa vård Dokumentation för vårdgivare flyttas till höger under Relaterad information

3 3(5) Bygg på med patientföreningar, anhörigstöd, sjukhuskyrkan. Länkar, fyll på med fler länkar + bildspel Therese Sundberg har fått en uppdaterad lista till samordningssköterskorna i länet som är ok att lägga ut på hemsidan. 4. Rapport från MAS-möte Maria Brodén, MAS i Falu kommun och Lena Olai, Region Dalarna/ Högskolan Dalarna, arbetar med informationen till kommunernas hemsidor om den kommunala palliativa vården/vård i livets slutskede som sedan ska länkas från Palliativa rådets hemsida. 5. Nationella vårdplanen rapport från möte i Lund Nationell vårdplan i Palliativ vård är på gång och samordnare för arbetet är Anette Duarte, Palliativt Utvecklingscentrum i Lund. Vårdplanen bygger på Nationella vårdprogrammet, Nationella kunskapsstödet, Palliativregistret och LCP och har fyra delar: Patient i behov av vårdinsatser. Ej döende Patient i behov av vårdinsatser. Bedöms vara döende Del 1 bedömning, fråga: Skulle jag bli förvånad om patienten inte finns i livet om ett år? Del 2 vårdplan Palliativ vård, tidig fas, månader till ett år kvar Del 3 palliativ vård sen fas, dagar till vecka kvar Del 4 efter dödsfallet, mer formen av en checklista, formalia, intyg mm Efterlevandesamtal, behov av kuratorskontakt Vårdplanen har testats på kommunala boenden och i avancerad hemsjukvård i Skåne. Ytterligare en pilot i sjukhusmiljö, Danderyd på gång. Pilottester tar tid, viktigt att det blir bra. Ska gå att ha i datajournal och länka till Palliativ registret. 6. Rapporter från möten LD SVD, Landstinget Dalarnas strukturerade vård data Gunilla rapporterade från mötet med LDSVD. Tanken är att slippa dubbeldokumentation. Tanka från journal till kvalitetsregister. Planerar att börja med mall för åtgärder/omhändertagande efter dödsfall, se del 4 i nationella vårdplanen. Mall ska testas på utvalda avdelningar/kliniker.

4 4(5) Rapport från mötet med Samverkansnämndens utvecklingsgrupp angående utbildningar i Palliativ vård i regionen. Det finns inget krav på obligatorisk basutbildning. Handledning ska beredas alla. En webbaserad utbildning i allmän palliativ vård finns och har använts i Norra Sverige. Den består av fem moduler, tar 4-6 timmar, och vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Fördjupningsdelar finns. Kunskapstest efter genomgången utbildning. 80 % krävs för att bli godkänd. RCC Västra Götaland har tagit fram en inplastad lathund angående brytpunktssamtal ex är beställda till regionen för att delas ut. Lathundarna ska delas ut i samband med utbildningarna. På Palliativregistrets hemsida finns mycket bra material att hämta. En utvidgad lathund vad gäller brytpunktsamtal, proaktiva resp. reaktiva finns där. Den kommer att tryckas upp i A5-format och finnas tillgänglig tillsammans med den inplastade Brytpunktsstickan fån RCC att delas ut vid utbildningar i ämnet. 7. Hjärtsviktsprojektet Kommunens hemsjukvård, Primärvården, Kardiologen avd. 27 Falu lasarett, hjärtsviktsmottagningen och Avesta arbetar med hjärtsviktsprojektet. En processkartläggning har gjorts och den ska presenteras på ett möte den 9 december. Var finns patienten i livets slut? Brister finns i kommunikationen. Läkare i Mora, Falun och Avesta arbetar med den medicinska delen. Förhoppningen är att arbetet ska resultera i länsgemensamma riktlinjer startade ett hjärtsviktsprojekt i Borlänge med bra resultat. Tio patienter ingick i projektet och ingen av dessa återvände till slutenvården. Nio avled i hemmet och en patient önskade och fick komma till avd. 6 på Borlänge sjukhus. 8. Gunilla Lundquist informerade Regiondag för Palliativ vård i Västerås, , titta på RCC hemsida egiondag-palliativ-vard/ 4-de Nationella konferensen i Palliativ vård i Malmö Svenska Palliativregistret, hur ser det ut i Dalarna? Stora förbättringsmöjligheter finns vad gäller brytpunktssamtal och smärtskattning. Hur sprider vi Palliativa rådets arbete? Via olika nätverk t.ex.; MAS nätverket, biståndshandläggarna, Region Dalarnas styrgrupp äldre, chefsgruppen på Region Dalarna m.fl. 9. Planering inför arbetet 2015 En utbildningsdag med focus på smärta och smärtskattning, vecka 21 Hur kan vi göra? Palliativa registrets hemsida Externa föreläsare t.ex. Staffan Lundström, Stockholms sjukhem Gunilla kontaktar Staffan

5 5(5) Finspång och Umeå har arbetat med smärta Hedemora Gävleborg Smärtskattningsrutin för smärtskattning av boende Peter Strang vecka Existentiell Kognitiv svikt Camilla Udo, BP samtal NVP En arbetsgrupp ska bildas som vill arbeta vidare med planeringen. Den bör bestående av personer från kommun och landsting. Vem vill vara med? Lokal förslag: Domnarvsgården Borlänge Teknikdalen Borlänge, Galaxen Borlänge Biblioteket Falun Gunilla Westling inhämtar kostnadsuppgifter Inspelning av föreläsning, videolänk? Palliativa rådets möten 2015 Lokal: Region Dalarna, Falurummet, Myntgatan 2, Falun Datum: Tisdag 3 februari, kl Tisdag 14 april, kl Tisdag 1 september, kl Tisdag 10 november, kl Nästa möte blir den 3 februari på Region Dalarna, Myntgatan 2 i Falun Varmt välkomna! Vid datorn Marit Raninen Lundin

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-02-18 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Äldeomsorgskontoret Vård i livets slutskede Slutrapport 2009-09-01 2011-03-31 Projektledare. Eva Nykvist Wallberg (tom juni 2010) Siv Drott Tolf (från augusti 2010) Du betyder något för att Du är Du Du

Läs mer

Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010

Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010 Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010 Närvarande: Inga-Lill Ekblom, Ulrika Sigvardsson, Hannah Älgekrans, Gunvi Dahlström, Barbro Ström, Maria Hillström,

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Lokal handlingsplan för vårdpersonal inom hälsooch sjukvården i KOLA- området; Alingsås lasarett, Primärvården, Alingsås kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun och Vårgårda

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 23 oktober klockan 10.00 Plats: Videokonferens

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Palliativ vård för alla

Palliativ vård för alla Palliativ vård för alla 2:a Nationella Konferensen i Palliativ vård 13-14 mars 2012 3 Blomma i öken, Suzanne Nessim (Detalj) 4 Innehållsförteckning Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-7 Rumsöversikt

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

År 2014. Omsorgsförvaltningen

År 2014. Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer 2015-04-21 2015/286 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lotta Tyrberg Omsorgsförvaltningen Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer