MOBILEKONOMIN EN SKANDINAVISK RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILEKONOMIN EN SKANDINAVISK RAPPORT"

Transkript

1 MOBILEKONOMIN EN SKANDINAVISK RAPPORT

2

3 VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN 3 VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN att vi söker annorlunda när vi är hemma mot när vi är på resande fot. Vi sitter i soffan med mobilen eller surfplattan. Det är där företagen måste synas för att finnas i konsumenternas medvetande. Det är en lavin av information och olika mobila enheter som tillsammans skapar ett högt brus. I takt med att information blir mer lättillgänglig blir konsumenterna mer otåliga. Man byter oftare fokus mellan olika skärmar, inte sällan många gånger per timme. Hittar man inte det man söker går man vidare någon annanstans. Lojaliteten är i första hand med det man söker för stunden, inte med ett specifikt företag eller varumärke och det ställer nya krav på företagen. Snart är en mobiltelefon likställt med en smartphone. Frågan är alltså inte om de förändrade mobila beteenden som växer fram till följd av det ökade smartphoneanvändandet kommer att slå igenom brett, utan när det sker. Dessutom fortsätter marknaden för surfplattor att växa och med det fler nya beteenden. Med en mobil eller surfplatta till hands har vi alltid tillgång till information, oavsett var vi befinner oss. Det är en fantastisk möjlighet för konsumenter att kunna söka vad de vill, när de vill, var de vill. För företag innebär det en unik chans att nå konsumenter i precis rätt ögonblick. Samtidigt innebär det många missade möjligheter för företag som inte är sökbara med rätt information vid rätt tidpunkt. Och det handlar inte om Lokala företag har ett försprång i egenskap av att de har en lokal närvaro. Konsumenter har förtroende för deras kompetens och servicenivå. Det förtroendet är dock inte mycket värt om man som företag inte dyker upp i en sökning,då konkurreras man snabbt ut. Konkurrensen är därmed inte bara lokal den är global. Att söka innan man köper och att läsa kundomdömen är här för att stanna. Andra saker tar längre tid, till exempel att anamma mobila betalningslösningar. Det finns redan en vilja hos konsumenter att betala med mobilen och när det är tillräckligt enkelt kommer utvecklingen att gå snabbt framåt. Det går fort i mobilekonomin och konkurrensen är stor. För de som tar plats finns fantastiska möjligheter. Särskilt för de företag som kan kombinera sökbarhet med en lokal närvaro. Mattias Wedar VD Eniro Sverige

4 MOLOSO SoLoMoCo Begreppet SoLoMo är en teori som är döpt efter de tre framträdande drivkrafterna social, local, mobile. Detta konkretiseras av att dagens konsumenter har ett ständigt utbyte av information kring sin egen konsumtion genom sina sociala nätverk (So), de tar köpbeslut och genomför köp lokalt där de befinner sig (Lo) och allt möjliggörs av mobil tillgång till internet (Mo). Riskkapitalisten John Doerr, en av de mest inflytelserika i Silicon Valley, myntade den ursprungliga skrivningen SoLoMo. Nästa steg är att lägga till ett Co som står för Commerce, det vill säga de affärsmöjligheter som följer på SoLoMo-beteendet. Allt fler har idag en smartphone eller surfplatta och konsumenterna vet exakt var de ska söka efter information om ett företag, produkt eller tjänst. Kommer man inte upp på skärmen i sökresultaten, är man snabbt utesluten som alternativ. Underlaget till rapporten har genomförts av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av en webbenkät, genomfördes under december 2012 i Danmark, Norge och Sverige med 1000 respondenter per land. Urval för undersökningen har varit personer över 18 år som har en mobiltelefon. Vissa frågor och svarsalternativ har ändrats från förra årets undersökning, vilket innebär att inte alla resultat är direkt jämförbara mellan de två undersökningarna.

5

6

7 CHAPTERS CHAPTERS HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN SÖKS DU INTE FINNS DU INTE SÖKBAR BLIR VALBAR VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL PAY APP DAGENS PORTMONNÄ OSS KONSUMENTER EMELLAN DET BETALAR SIG ATT LÅTA KONSUMENTER TYCKA TILL KONSUMENTER TILL SALU RABATT OAVSETT PRIS

8 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN 8 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN De senaste tio årens tekniska utveckling av mobiltelefoner har skapat en mängd nya användningsområden utöver röstsamtal. Mobiltelefonens nya möjligheter har bland annat förändrat hur användarna konsumerar såväl produkter och tjänster som nyheter, underhållning och sociala medier samt hur de söker efter information. Eniros undersökning visar att allt fler använder mobiltelefonen till nyttofunktioner, vilket skapar nya förutsättningar för företagen att bygga relation till sina kunder. Skandinaverna använder i allt högre utsträckning smartphones och surfplattor, exakt hur utbrett det är varierar mellan olika mätningar. Av de som svarat på Eniros undersökning anger 74 procent i Sverige, 70 procent i Norge och 65 procent i Danmark att de har en smartphone. Det är en ökning jämfört med resultaten i Eniros undersökning från föregående år. Surfplattan ökar också i popularitet och 29 procent i Norge, 25 procent i Danmark och 22 procent i Sverige anger att de använder internet eller appar i en surfplatta. Det ökande användandet av smartphones och surfplattor ser också ut att hålla i sig. Till exempel gick försäljningen av surfplattor för första gången om försäljningen av bärbara datorer i Sverige under december 2012, enligt GfK Sveriges månatliga mätningar. Sedan inträdet på marknaden 2010 har det sålts över 1 miljoner surfplattor i Sverige. Stiftelsen Elektronikkbransjen i Norge uppskattar att det såldes cirka surfplattor i Norge under 2012 och en liknande utveckling kan antas gälla i Danmark. NYA FUNKTIONER SKAPAR NYTT BETEENDE Sedan intåget av smartphones i början av 2000-talet har mobiltelefonerna fått allt bättre prestanda samt större och bättre skärm med högre upplösning. Utbyggnaden av 3G- och numera även 4G/LTE-nätet har gjort att användarna kan ha ständig tillgång till internet. Det gör det möjligt att ta del av streamad musik, tv, film och sport direkt i mobiltelefonen, via on-demand-tjänster som Spotify och Netflix samt tv-kanalernas olika playfunktioner. Nyttofunktioner, som att söka efter information och vägbeskrivningar eller sköta sin ekonomi och e-handla, kan idag enkelt skötas via olika banktjänster, mobila webbplatser och appar eller olika betalningslösningar direkt i mobiltelefonen. SÖKTJÄNSTER OCH KARTTJÄNSTER VANLIGAST Eniros undersökning visar att nyttofunktioner som att läsa nyheter, göra bankärenden, titta på webb-tv och e-handla också är något som allt fler skandinaver använder smartphones och surfplattor till. Även att använda sociala medier, spela spel och lyssna på musik har ökat sedan Eniros förra mätning. Enligt Eniros undersökning har omkring sju av tio av de svenska och danska smartphoneanvändarna samt sex av tio av de norska använt söktjänster i sina smartphones under den senaste månaden. Ungefär två tredjedelar av de svenska och danska smartphoneanvändarna och varannan norsk har använt karttjänster och vägbeskrivningar i sin smartphone.

9 9 Surfplattan används i nästan samma höga utsträckning för söktjänster som smartphonen. Omkring sju av tio svenska och norska surfplatteanvändare och tre fjärdedelar av de danska har använt söktjänster i surfplattan under den senaste månaden. Karttjänster är något mindre vanligt i surfplatta än i smartphone men 47 procent av de svenska, 45 procent av de danska och 41 procent av de norska surfplatteanvändarna har använt karttjänster och vägbeskrivningar i surfplattan under den senaste månaden. FLEST MOBILSURFAR I SOFFAN Eniros undersökning visar också att det finns en efterfrågan bland många skandinaver att kunna använda sin mobiltelefon på fler sätt än idag. Nästan hälften av svenskarna svarar att de vill kunna ta emot rabatterbjudanden i mobilen för att använda i butik. Det är ännu inte lika efterfrågat i Norge och Danmark där 34 respektive 30 procent anger detta. Mobilt bank-id efterfrågas också, framför allt i Norge där 44 procent svarar att de vill ha det i mobiltelefonen, medan 35 procent av svenskarna och 22 procent av danskarna önskar detsamma. Att kunna använda sin mobiltelefon som konto eller kreditkort vill 32 procent av norrmännen och svenskarna samt 25 procent av danskarna. Eniros undersökning visar att de mobila enheterna delvis börjat ta över datorns roll även i hemmet. De flesta skandinaver, ungefär två tredjedelar, anger hemma i soffan som den plats där man oftast surfar eller använder appar i sin smartphone eller surfplatta. Utanför hemmet är de vanligaste platserna för användning i kollektivtrafiken eller på längre resor samt när man står i kö eller väntar på någonting, varav det sistnämnda är betydligt vanligare i Sverige än i Norge och Danmark. KONSUMENTERNA VILL BARA HA MER Ingenting tyder på att den ökade användningen av mobila enheter kommer att avta. Till exempel svarar ungefär var tredje skandinavisk smartphoneanvändare att de tror sig komma använda sök- och karttjänster i mobiltelefonen ännu mer om ett år. Att de mobila enheterna tar över hemanvändandet är också en trend som antas öka. SLUTSATS Smartphones och surfplattor har i allt större utsträckning kommit att bli förstahandsvalet för surf, även hemma i soffan. Det i kombination med att en mobiltelefon snart är likställt med en smartphone förändrar spelreglerna för dem som vill nå skandinaviska konsumenter. Idag räcker det inte längre att företag har en bra webbplats, utan de måste även vara sökbara i mobiltelefonen och surfplattan för att inte riskera att falla utanför konsumenternas radar. Det här är också bara början, konsumenterna själva förväntar sig att användandet av mobiltelefonen som sökverktyg kommer att fortsätta öka. Dessutom vill de även ha möjlighet att göra helt andra saker med mobilen. I takt med att flera av dessa nyttofunktioner, som betalningslösningar och BankID, går att använda direkt i mobiltelefonen och surfplattan blir mobila enheter ännu mer centrala.

10 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN 10 TRE TEKNIKTRENDER FÖR MOBILTELEFONER UTVECKLAD RÖSTSTYRNING AUGMENTED REALITY I vissa smartphones kan redan många funktioner enkelt utföras med ett röstkommando som att skicka sms, boka möten och ställa in alarm. Fler funktioner väntas bli kopplade till röststyrning framöver. Ett exempel är Volvo, som i samarbete med musiktjänsten Spotify har lanserat en funktion där föraren kan välja musik i bilen genom röststyrning, så att föraren kan hålla ögonen på vägen. STYRNING MED GESTER OCH ÖGONRÖRELSER 2012 presenterade Google projektet Google Project Glass, en ny typ av glasögon som använder så kallad förstärkt verklighet (augmented reality). Glasögonen innehåller en inbyggd dator, som fungerar ungefär som en smartphone. Skillnaden är att användaren bär skärmen framför ögonen. Genom att spara data i molnet slipper användare att ha programvaror eller data lagrat på sina mobila enheter. Samsung lanserade 2012 en rad tv-modeller med röst- och rörelsestyrning för de vanligaste funktionerna. Förutom att växla kanaler och höja och sänka ljud, kan användaren även surfa på internet utan att använda fjärrkontroll eller tangentbord. Liknande funktioner väntas komma till mobiltelefoner.

11 11 IKEA Ett företag som har börjat utnyttja den nya tekniken anpassad efter smartphonekonsumenternas beteende är IKEA. I IKEA-katalogen 2013, som också kan laddas ned som app till iphone, ipad och Android, kan läsaren skanna sidor i den fysiska katalogen för att få fram filmer, upplevelser, foton och annan typ av inspiration. På så vis får läsaren en bättre bild av hur varorna i katalogen ser ut i verkligheten och hur de skulle passa in i hemmet.

12 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN 12

13 13 HELT NATURLIGT MED DIGITAL VARDAG Ida Hult Etnolog och konsumentspecialist Trendetnography, Ida Hult AB Specialiserad på kundbeteende. Det ökade användandet av mobila enheter har skapat nya beteendemönster i vardagen. Etnologen Ida Hult menar att människan är väldigt anpassningsbar och att beteendeförändringar bara går så fort som människor orkar med. Det digitala blir kulturellt anpassat och då ser vi det som naturligt. Vi vänjer oss helt enkelt, det har vi alltid gjort. När ny teknik kommer följer den nästan alltid en viss tillvänjningskurva, det är inte annorlunda idag jämfört med när radion och teven kom. Generellt sett är vi också bra på att ta till oss nya saker, samtidigt som vi inte vill göra oss av med gamla. Det finns många exempel på hur människan har fortsatt att använda gamla hjälpmedel på nya sätt. Ett sådant exempel är hästar, som när de inte längre användes vid transport började användas för rekreation, säger Ida. Mycket av det digitala har också en så kallad analog förlaga vilket gör det lättare för människor att ta till sig dem och använda dem på nya sätt, till exempel i mobiltelefonen. Det är en viss skillnad på digitala trender och det som folk verkligen använder och uppskattar. Det som verkligen går hem är saker man redan, men som nu är digitala. Det kan handla om barnprogram, väderleksrapporter, kartor, kokböcker, barnuppfostran, rabattkuponger samt naturligtvis underhållning och inspiration. En annan kategori av favoritfunktioner är hjälp att organisera livet, ekonomin, vardagen och grupper. En del av beteendeförändringen ligger i möjligheten att göra flera saker samtidigt och på samma ställe. Förr ringde man med en telefon, fotade med kamera och umgicks på kyrkbacken. Idag har vi det mesta i våra mobiler och sociala medier är de nya kyrkbackarna. Hand i hand med detta existerar det knappt heller någon dödtid idag då alla små fickor av sysslolöshet i vardagen allt oftare fylls med innehåll. Människor gör också allt fler saker samtidigt, vilket kan leda till att det är allt svårare att vara helt närvarande i det gör. I samband med att vi är mer uppkopplade har även vårt konsumentbeteende ändrats, då vi inte har ork att anstränga oss lika mycket för att nå produkter och tjänster som är svårtillgängliga för oss samtidigt som vi är mer tillgängliga än tidigare för de företag som befinner sig i vår digitala närhet.

14 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN VAD AV FÖLJANDE HAR DU ANVÄNT DIN DATOR, SURFPLATTA ELLER MOBILTELEFON TILL UNDER DEN SENASTE MÅNADEN? (FLERA SVAR MÖJLIGT) Sverige ENDAST DE MED SMARTPHONE Norge Använda karttjänster/vägbeskrivningar Använda söktjänster (t.ex. Google, Eniro) Danmark Dator 65% Dator 94% 59.3% 91.4% 66.9% 92% Surfplatta 13.4% Surfplatta 20.3% 15.1% 25.5% 14.8% 25.8% Mobiltelefon 65.6% Mobiltelefon 71.5% 49.5% 58.5% 62.6% 68.6% Inget av dem 11.4% Inget av dem 1.6% 19.6% 5% 11.9% 4.6% ALLA MED MOBILTELEFON E-handla hos företag (t.ex. Adlibris, H&M) Använda söktjänster (t.ex. Google, Eniro) Dator 71.3% Dator 93.3% 56.5% 90.6% 65.4% 92.6% Surfplatta 4.1% 5.6% 5.2% Surfplatta 16.2% 20.7% 19% Mobiltelefon 6.1% Mobiltelefon 53.9% 4.1% 42.1% 5.2% 45.9%

15 15 Inget av dem 27.2% Inget av dem 3.2% 41.6% 6.9% 33.4% 5% Använda karttjänster/vägbeskrivningar Använda banktjänster Dator 65.6% Dator 93.1% 60% 93.4% 69.6% 90.9% Surfplatta 10.5% Surfplatta 7.8% 12.1% 8.1% 11.4% 7.5% Mobiltelefon 49.3% Mobiltelefon 31.2% 35.9% 22.6% 42% 23.6% Inget av dem 16.7% Inget av dem 4.5% 23.8% 3.7% 16.2% 5.8% Läsa nyheter Titta på webb-tv/play-tjänster Dator 85.7% Dator 66.3% 91.7% 37.8% 81.8% 30.7% Surfplatta 15.2% Surfplatta 11.7% 23.1% 7.8% 17.2% 6.6% Mobiltelefon 47.9% Mobiltelefon 16.5% 42.6% 6.2% 36.2% 7.6% Inget av dem 8.4% Inget av dem 29.2% 5% 12.3% 58.4% 66.3%

16 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN 16 Använda sociala medier (t.ex. Facebook) Spela spel Dator 73.4% 79.3% 74.3% Dator 49.3% 43.9% 54.3% Surfplatta 12.8% 18.9% 15.3% Surfplatta 11.4% 13.2% 13.9% Mobiltelefon 44.7% 42.9% 38.2% Mobiltelefon 39% 26.9% 32.4% Inget av dem 17.5% 32.1% 21.9% Inget av dem 33.1% 42% 33.6% Lyssnat på musik online (t.ex Spotify, Sveriges Radio/DR/NR) Chattat Dator 57.6% 53.9% 46.2% Dator 47.1% 50.3% 40.2% Surfplatta 7.5% 10.3% 7.5% Surfplatta 5.1% 8.3% 6.7% Mobiltelefon 32.2% 22.5% 18.3% Mobiltelefon 23.4% 21.4% 18.6% Inget av dem 34.6% 39.5% 48.3% Inget av dem 47.7% 45.5% 56%

17 NÄR SURFAR ELLER ANVÄNDER DU APPAR OFTAST I MOBILEN/SURFPLATTAN? (FLERA SVAR MÖJLIGT) ALLA MED MOBILTELEFON När jag åker kollektivt 35.2% På jobbet 15.3% 27.9% 13.3% 29% 12.7% På längre resor 32.2% På möten 2.9% 30.5% 1.7% 24.4% 1.5% I bilen 15.8% I skolan 7.7% 10.6% 8.8% 10.9% 6.3% När jag tränar 6.2% Hemma i soffan 51.1% 2.9% 49.1% 2.5% 46% på promenad 10.8% I sängen 29.4% 4.6% 23.1% 5.3% 22.6% När jag köar eller väntar på någonting 27.3% Någon 8% 17.7% annanstans 6.9% 12.6% 7.6% När jag är i en fysisk butik 8.5% Inget av dem 31.3% 3.8% 34.2% 5.3% 39.8%

18 HOMO MOBILIS DEN MOBILA MÄNNISKAN HUR OFTA SURFAR ELLER ANVÄNDER DU APPAR I MOBILEN? ALLA MED MOBILTELEFON När jag åker kollektivt 28.4% På jobbet 15.2% 15.3% 8.2% 16.6% 6.6% På längre resor 35.5% På möten 5% 22.3% 2.1% 18.6% 2.2% I bilen 10.7% I skolan 6.5% 6.4% 5.6% 5% 2% När jag tränar 7.7% Hemma i soffan 25.9% 4.9% 17.5% 5% 17% på promenad 8.6% I sängen 18.6% 5.4% 10.9% 2.8% 10.6% När jag köar 12.3% Någon 9% eller väntar på 5.8% annanstans 5.4% någonting 3.8% 5% När jag är 6% i en fysisk 2.9% butik 1.6%

19 PÅ VILKA AV FÖLJANDE SÄTT SKULLE DU VILJA KUNNA ANVÄNDA DIN MOBILTELEFON? (FLERA SVAR MÖJLIGT) ALLA MED MOBILTELEFON Som id-handling 65% För att ta emot 65% 59.3% rabatterbjudanden 59.3% 66.9% att använda i butik 66.9% Som konto-/ kreditkort 13.4% Som mobilt 13.4% 15.1% bank-id 15.1% 14.8% 14.8% Som nyckel för att låsa och öppna dörrar 65.6% Inget av dem 65.6% 49.5% 49.5% 62.6% 62.6% 2011 PÅ VILKA AV FÖLJANDE SÄTT SKULLE DU VILJA KUNNA ANVÄNDA DIN MOBILTELEFON? (FLERA SVAR MÖJLIGT) ALLA MED MOBILTELEFON Som id-handling 28% För att ta emot 45.1% 20.4% rabatterbjudanden 41% 27.6% att använda i butik 29% Som konto-/ kreditkort 27.4% Inget av 37.1% 25.9% ovanstående 42.9% 29.5% 42.9% Som nyckel för att låsa och öppna dörrar 30.2% 22.5% 25.9%

20 SÖKS DU INTE FINNS DU INTE SÖKBAR BLIR VALBAR 20 SÖKS DU INTE FINNS DU INTE SÖKBAR BLIR VALBAR Konsumentens sökvanor har förändrats. Att sökningar allt oftare sker från mobila enheter har lett till en ökad efterfrågan efter att kunna söka på produkter och butiker utifrån var man befinner sig just nu. Idag riskerar företag helt enkelt att missa kunder, även lokalt, om de inte är sökbara i mobiltelefonen. Allt fler skandinaver använder sina smartphones och surfplattor till att använda sök- och karttjänster. Idag är det personer mellan år som använder dessa tjänster i störst utsträckning, främst i smartphones, så det är med andra ord en trend som antas öka. LOKALA SÖKNINGAR ÖKAR Eniros undersökning visar att en av de vanligaste sakerna att söka efter i sin mobiltelefon är en adress eller vägbeskrivning till en viss butik, restaurang eller företag. Ungefär två tredjedelar av de svenska och danska smartphoneanvändarna samt drygt hälften av de norska svarar att de har gjort en sådan sökning den senaste månaden. Ungefär tre av tio svenska och danska smartphoneanvändare och drygt en fjärdedel av de norska svarar också att de har använt sin mobiltelefon till att söka efter en produkt eller tjänst i närheten av var de befinner sig under den senaste månaden. Sökningar i sin direkta närhet via mobiltelefonen är vanligast i ålderskategorin år. Att göra prisjämförelser direkt i mobiltelefonen är vanligast i Sverige, där 34 procent av smartphoneanvändarna anger att de använt sin mobiltelefon till att göra prisjämförelse på internet för en produkt eller tjänst i butik under den senaste månaden. Motsvarande siffra är 25 procent av de danska samt 18 procent av denorska smartphoneanvändarna. Undersökningen visar också att 57 procent av de svenska, 44 procent av de norska och 43 procent av de danska smartphoneanvändarna har sökt efter lokal information om resor och tidtabeller i mobilen under den senaste månaden. Att använda mobiltelefonen till den här typen av lokala sökningar är överlag betydligt vanligare i alla skandinaviska länder idag jämfört med förra årets rapport. Trenden att söka lokalt i mobiltelefonen ser ut att hålla i sig. Undersökningen visar att 79 procent av de danska, 75 procent av de svenska och 71 procent av de norska smartphoneanvändarna räknar med att använda sin mobiltelefon lika mycket eller mer om ett år till att söka efter produkter eller tjänster i närheten av där de befinner sig.

21 21 ENKELHET AVGÖRANDE FÖR MOBILSÖK Eniros undersökning visar att många som skulle velat använda mobiltelefonen till att söka efter den här typen av information ändå inte har gjort det. Den främsta anledningen som anges av danska och svenska smartphoneanvändare är att det är för krångligt 31 procent av de danska smartphoneanvändarna och 14 procent av de svenska svarar detta. Bland smartphoneanvändarna i Norge är det vanligast att rädslan för hög telefonräkning satt stopp för sökandet, vilket 24 procent svarar. Att sökresultaten är svåra att utläsa på mobiltelefonens skärm samt att inte veta hur man gör är andra anledningar till att skandinaver som skulle vilja ändå inte använder mobiltelefonen till den här typen av sökningar. SLUTSATS Smartphones har gjort att mobiltelefonen kommit att bli ett vanligt sökverktyg. Skandinaviska konsumenter söker också i allt högre utsträckning efter produkter och företag i närheten av där de befinner sig och gör prisjämförelser direkt i mobilen även på plats i butik. Mottot verkar vara här och nu då dagens konsumenter helt enkelt förväntar sig att hitta informationen man letar efter när man behöver den oavsett var man söker efter den. Det innebär att företag måste finnas sökbara i mobiltelefonen för att inte riskera att gå miste om sina kunder som snabbt går vidare till någon annan om de inte hittar det de söker. Samtidigt är konsumenterna mer tillgängliga än tidigare för de företag som finns till hands i deras digitala närhet.

22 SÖKS DU INTE FINNS DU INTE SÖKBAR BLIR VALBAR 22 BOSTÄDERNA FLY TTAR IN I MOBILEN Carl-Henrik Borg VD, Hemnet Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök. Hemnet startades 1998 i ett gemensamt initiativ av Sveriges fastighetsmäklare och har idag omkring 1,6 miljoner unika besökare i veckan. De senaste åren har användandet av Hemnets mobilapp ökat markant och idag kommer cirka 40 procent av trafiken från mobila enheter. Sättet vi letar bostad på har följt teknikens utveckling, från annonser i tidningen, via webben, till mobilens appar. På senare år har kombinationen av riktigt snabbt mobilt bredband och mer avancerade mobila enheter drivit ökningen av app-användning. Det har gjort att smartphoneanvändare idag har möjlighet att titta på bostadsobjekt så fort de får en stund över, oavsett om de befinner sig ute på stan, i bussen eller i sängen precis innan de somnar, säger Carl-Henrik Borg. bostadsobjekten i ett större format. En person som letar boende kanske söker av utbudet på bussen, men när man kommer hem går man in igen på webben via sin dator för att få en ännu bättre bild av bostaden, säger Carl-Henrik. För fem år sedan hade Hemnet inga appar och möjligheterna som fanns för att använda internet i mobiltelefonerna var betydligt mer begränsat än vad de är idag. Idag finns Hemnet tillgängligt på flera mobila plattformar och vi har en direkt dialog med våra besökare via sociala medier såsom Facebook och Twitter. Vi har en välutvecklad kundsupportssida, där besökarna får mycket snabb respons på sina frågor av Hemnets medarbetare. Även om trafiken från mobila enheter ökat explosionsartat får Hemnet.se fortfarande flest besök via klassisk datorsurf. Till skillnad från många andra sajter har trafiken från mobila enheter inte gått ut över vår webbtrafik. Det tror vi beror på att man oftast vill titta på Nästa steg i utvecklingen är slutpriser på objektsnivå. Det innebär att besökarna i realtid kan se vad grannens bostad säljs för, vilket öppnar upp för många nya intressanta tjänster.

23 23

24 SÖKS DU INTE FINNS DU INTE SÖKBAR BLIR VALBAR HAR DU ANVÄNT DIN MOBILTELEFON TILL ATT SÖKA EFTER NÅGOTAV FÖLJANDE UNDER DEN SENASTE MÅNADEN? (KRYSSA FÖR DET DU SÖKT - FLERA SVAR MÖJLIGT) Sverige ENDAST DE MED SMARTPHONE Norge Danmark Adress/ vägbeskrivning till en viss butik/ restaurang/företag 66% 52.6% 64.7% Konsumentomdömen på internet om en produkt/tjänst 48.7% 34.1% 30% Produkt/tjänst i närheten av var jag befinner mig 29.4% 25.8% 29.4% Information om resor och tidtabeller 35.4% 22.4% 44.3% Prisjämförelser på internet för att jämföra med produkt/ tjänst i butik 30% 26.8% 22.2% Inget av dem 32.1% 34.8% 50.9% 2011 HAR DU ANVÄNT DIN MOBILTELEFON TILL ATT SÖKA EFTER NÅGOT AV FÖLJANDE UNDER DEN SENASTE MÅNADEN? (KRYSSA FÖR DET DU SÖKT - FLERA SVAR MÖJLIGT) ENDAST DE MED SMARTPHONE Adress/ vägbeskrivning till en viss butik/ restaurang/företag 50.1% 70.2% 58.4% Produkt/tjänst i närheten av var jag befinner mig 31.1% 22.8% 28.3%

25 25 Prisjämförelser på internet för att jämföra med produkt/ tjänst i butik 28.9% 17.2% 22.9% Inget av ovanstående 23% 41.8% 33.5% Konsumentomdömen på internet om en produkt/tjänst 20.5% 17.8% 18.2% 2012 VARFÖR HAR DU INTE ANVÄNT MOBILTELEFONEN TILL DETTA? (FLERA SVAR MÖJLIGT) ENDAST DE MED SMARTPHONE Det är för krångligt 14% 13.9% 31.4% Jag vet inte hur man gör 6% 9.4% 6.4% Sökresultaten är svåra att utläsa på min mobiltelefons skärm 10.7% 16.8% 23.1% Annat nämligen: 12% 9.8% 10.3% Jag har inget behov av att söka efter dessa alternativ i mobiltelefonen 43.6% 62.7% 60.2% Vet ej 13.3% 9.4% 9% Jag är rädd för att telefonräkningen blir för hög 8% 24.2% 14.1%

26 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL 26 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL Skandinaviska konsumenter är ofta pålästa innan de genomför ett köp. Att företag de handlar av finns sökbara är en viktig faktor som direkt påverkar köpbeslutet. Det är viktigare att snabbt och enkelt hitta vad man söker efter än vilken butik man handlar i. Traditionell reklam i tv och tidningar leder ofta till sök, vilket gör det nödvändigt för dagens företag att samordna sin marknadsföring i flera olika kanaler. Att gå till en butik och prata med en expedit har blivit något mindre vanligt jämfört med förra årets rapport, framför allt i Danmark och Norge. Ungefär fyra av tio skandinaver gör det fortfarande när de planerar ett köp. Även att rådfråga vänner och familj innan köp är något mindre vanligt idag än tidigare. De källor till information inför köp som flest skandinaver tror sig använda mer om ytterligare ett år är sökmotorer, prisjämförelser och konsumentomdömen på internet. Eniros undersökning visar att skandinaverna förbereder sig väl innan ett köp. Omkring 80 procent använder sig av en sökmotor för att samla information om en produkt eller tjänst innan ett köp. Att jämföra priser på prisjämförelsesajter är också väldigt vanligt. Omdömen från andra konsumenter, men även från experter, har också ofta påverkan på köpbeslutet. NÖDVÄNDIGT ATT VARA SÖKBAR Undersökningen visar också på vilken nackdel det innebär för företag att inte vara sökbara på internet. I alla tre skandinaviska länder svarar ungefär sex av tio att de oftast söker efter ett annat företag eller varumärke om de inte hittar det de söker. Majoriteten, 69 procent av svenskarna, 67 procent av norrmännen och 59 procent av danskarna svarar att de också blir

27 27 tveksamma till att köpa en produkt eller tjänst från ett företag om det är svårt att hitta via sökmotorer. Omkring fyra av tio skandinaver, 44 procent i Sverige, 41 procent i Norge och 36 procent i Danmark, har även avstått från köp från företag som inte går att hitta på internet. Yngre personer, mellan år, är mest tveksamma till att handla av företag som är svåra att hitta med hjälp av sökmotorer. SMÅ FÖRETAG HAR STOR POTENTIAL PÅ NÄTET De flesta skandinaver tycker inte att det spelar någon roll om de köper en produkt från en stor butikskedja eller ett lokalt företag, vare sig i butik eller på internet. De lokala företagen har dock en något starkare position i Sverige och Danmark när köpet sker i butik, medan fler norrmän föredrar en stor kedja. På internet har de stora kedjorna ett stort försprång i alla länderna, men stödet har minskat något jämfört med förra årets rapport. På frågan om vilka företag som är lättare att hitta på internet svarar omkring 75 procent att de stora är lika bra eller bättre än de små. De stora företagen anses i nästan lika stor utsträckning även vara lika bra eller bättre på att ge information om sina produkter och tjänster på nätet, jämfört med sina mindre konkurrenter. När det handlar om service och kunnande i butik är förhållandena de omvända. 82 procent av svenskarna, 77 procent av norrmännen och 74 procent av danskarna anser att små företag ger lika bra eller bättre service i butik, medan något färre anser detsamma gällande hur kunnig butikspersonalen är. Omdömena följer med ut på internet, om än i något mindre omfattning. Drygt sex av tio i alla länder svarar att små företag är lika bra eller bättre än de stora på service och kundbemötande på internet. NYA MEDIEVANOR Skandinaverna tittar mindre på traditionell tv. Framförallt i Danmark men även i Norge har tvtittandet sjunkit markant de senaste åren och väntas fortsätta sjunka, enligt rapporterna TNS Gallup TV-Meter och TV-seeing En liknande utveckling syns även i Sverige enligt branschorganisationen MMS årsrapportering Många skandinaver tar däremot del av tv-utbudet via andra kanaler och det är framför allt svenskarna som ligger i framkant. Eniros undersökning visar att 66 procent av svenskarna har tittat på webb-tv eller play-tjänster i datorn den senaste månaden, jämfört med Norge och Danmark där siffrorna ligger på 38 respektive 31 procent. Den globala undersökningen Forget Mobile Think Multiscreen från Razorfish, en digital byrå, visar att det blir allt vanligare att ta del av information från olika källor samtidigt. Resultaten visar att 80 procent använder mobiltelefonen, surfplattan eller datorn samtidigt som de tittar på tv. Eniros undersökning visar också att 65 procent av de danska och svenska smartphoneanvändarna samt 62 procent av de norska anger hemma i soffan som det ställe där de oftast surfar och använder appar i sin mobiltelefon eller surfplatta.

28 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL 28 Trots detta är det långt ifrån alla företag som har anpassat sig till konsumenternas allt mer mobilorienterade beteende. Enligt studien M-Commerce Audit report 2012, gjord av den digitala strategibyrån Acquity Group, använder enbart 47 procent av världens 300 största återförsäljare av varor och tjänster mobilanpassade webbplatser, även om antalet stadigt ökar. FRÅN REKLAM TILL SÖK Enligt Eniros undersökning har en fjärdedel av danskarna och svenskarna samt 22 procent av norrmännen sökt efter en specifik vara eller tjänst under det senaste året efter att ha sett reklam på tv. Att dessa sök leder till ett köp är relativt vanligt, 16 procent av skandinaverna svarar att de både har sökt och köpt en specifik vara efter att ha sett reklam på tv. Direktreklam är den kanal som genererar flest köp i kombination med digitalt sök. 32 procent av svenskarna och 28 procent av danskarna och norrmännen svarar att de sökt och köpt en specifik vara eller tjänst under det senaste året efter att ha fått reklam hem i brevlådan. SLUTSATS Tack vare möjligheten att söka information på nätet är dagens konsumenter pålästa. Deras köpbeslut påverkas i mindre omfattning än tidigare på plats i butik. Det är viktigare att hitta den specifika produkt man letar efter, än var man faktiskt köper den. Lokala företag har en fördel när det gäller större förtroende kring service och kunskap jämfört med stora kedjor. Om de lokala företagen inte är sökbara får de dock inte chansen att visa sin styrka för konsumenterna, som istället troligen väljer att handla någon annanstans. Eftersom konsumenterna använder flera mediekanaler samtidigt och gärna vill följa upp information från traditionell reklam med sökningar på internet, är det viktigt för företag att investera sin marknadsbudget i flera kanaler. Tv-reklam och tidningsannonser leder i ökad utsträckning till att konsumenterna själva söker sig till ytterligare information om produkten på nätet. En kampanj i breda medier, utan att samtidigt vara sökbar på så väl webben som i mobilen, gör att man riskerar att tappa en potentiell kund till en konkurrent. Detsamma gäller för återförsäljare av en specifik produkt som marknadsförs av tillverkarna i breda kanaler. Om dessa återförsäljare inte går att hitta vid en sökning missar de möjligheten att utnyttja dragkraften från den breda reklamen till att öka sin egen försäljning.

29 29 EXEMPEL PÅ KAMPANJER SOM LANDAR I MOBILEN TOUR DE FRANCE I MOBILEN HARIBO I TVÅ SKÄRMAR I Chess Challenge 2012 kunde norrmän följa TV2:s bevakning av cykeltävlingen Tour de France via mobilen, samtidigt kunde man få ytterligare information om loppet och delta i tittartävlingar via sociala medier. I Danmark anordnade godistillverkaren Haribo en serie evenemang på danska biografer i samband med filmvisningar. Parallellt med detta lanserade de en rad interaktiva funktioner för mobil och surfplatta, kopplade till aktuella biofilmer. INKÖPSLISTA PÅ RIMI NORGE Den norska stormarknadskedjan Rimi har utvecklat en app för Android och iphone i vilken kunden kan skriva inköpslistor, spara kvitton, se erbjudanden och reklamblad. NIKE VISAR MÅLGIVANDE SKOR I APP Nike lanserade sin fotbollssko Nike Mercurial i samarbete med appen Live Score Addicts. När Zlatan eller någon av de andra 550 Nike-sponsrade spelarna gjorde mål, direktrapporterades detta i appen Live Score Addicts med hjälp av en Nike-banner som gav information om målet och skon som målgöraren hade på sig. HOINTER Jeansföretaget Hointers butik i Seattle är helt fri från försäljare och högar av jeans. Butiken innehåller istället bilder på tillgängliga jeansmodeller. Allt kunden behöver göra för att hitta en vara är att fylla i sin storlek i Hointers mobilapp och sedan scanna QR-koden på bilden av den jeansmodell man vill prova. Koden skickas till en robot i butikens lager som levererar rätt storlek till ett av provrummen. Om kunden är nöjd med jeansen efter att ha provat dem, är det bara att betala med kreditkortet och lämna affären med varan.

30 BRA MARKNADSFÖRING SKA SES SOM EN SERVICE ÅT KUNDERNA 30

31 31 BRA MARKNADSFÖRING SKA SES SOM EN SERVICE ÅT KUNDERNA Patrik Talamo Digital strategy MEC Sverige MEC (Mediaedge:cia) hjälper företag med medie- och kommunikationsrådgivning. MEC är en av världens största mediebyråer, med cirka medarbetare i 84 länder. En av MEC:s uppgifter är att ge företag råd om hur de kan utnyttja digitala kanaler i marknadsföringssyfte. Dagens konsumenter vill få ut något av sin mediekonsumtion och söker sig snabbt till de varumärken som har mest att erbjuda. Konsumenterna har brist på tid, de vet vad de vill ha och är väldigt kunniga i att leta sig fram till det som gör skillnad för just dem. De företag som kan erbjuda någonting mer än klassisk reklam, till exempel ett spel eller en film, kommer märka att fler kunder tar sig tid att lyssna, säger Patrik Talamo. Den snabba utvecklingen av smartphones och surfplattor ökar kraven på att företag anpassar webbdesignen för olika enheter och samordnar sin marknadsföring i alla kanaler. Företag behöver i allt högre utsträckning kunna erbjuda konsumenterna ett mervärde via så kallade second screen, att ta emot information från flera skärmar samtidigt, till exempel från sin mobiltelefon eller dator när man tittar på tv. Tv och andra reklamkanaler ska fungera som en intresseväckare och företag bör i första hand betrakta sin marknadsföring som en service till kunderna. Sedan kan företagen använda webben och andra digitala kanaler för att fördjupa intresset, driva engagemang och sprida budskap. Det blir till exempel allt vanligare att kunderna påbörjar sin shopping i mobilen och avslutar köpet på webben. Därför gäller det att finnas närvarande i alla kanaler med samma budskap, oavsett hur man kommunicerar med sina kunder.

32 DEN TOTALA KÖPUPPLEVELSEN VIKTIG FÖR ATT LYCKAS I EFTERMARKNADEN 32 DEN TOTALA KÖPUPPLEVELSEN VIKTIG FÖR ATT LYCKAS I EFTERMARKNADEN Daniel Freeman Service design director, Fjord Fjord är en digital designbyrå som hjälper företag med digitala tjänster och affärer. Många företag glömmer bort sina befintliga kunder och det faktum att det är betydligt dyrare att få en ny kund än att ha kvar en gammal. Att lyckas skapa lojala kunder även i en ständig köpprocess kommer att bli allt viktigare för företag och där spelar den totala köpupplevelsen en viktig roll. Konsumenternas möjligheter att göra prisjämförelser, få råd och ta del av andra kunders omdömen på internet har gett dem större makt idag än tidigare. Särskilt nu när dessa tjänster finns tillgängliga i mobilen. Dagens kunder kräver mer än medlemskap i traditionella kundklubbar där de får bonus för sin lojalitet. Företag behöver tillföra ett värde till sina befintliga kunder för att de ska fortsätta att vara lojala. Det finns möjligheter för företag att utnyttja konsumenternas nya vanor till att fördjupa relationen med dem. Ett bra exempel på detta är IKEA:s köp och sälj-sajt för begagnade IKEA-produkter. Det kan dock göras ännu mer. Varför kan man till exempel ännu inte få sina kvitton till mobilen och därmed sina garantier sparade på nätet? Tack vare konsumenternas smartphoneanvändande bör företag satsa på att erbjuda enklare betalningslösningar samt uppföljning efter köp. I allmänhet fokuserar företag för mycket på tekniken när de vill utnyttja nya digitala kanaler. I själva verket är det ofta enkel teknik med en klar nytta som revolutionerar saker. Även för företag utan stora resurser handlar det om att förstå sina kunder. Vilka kanaler använder de? Finns det befintliga verktyg som sociala medier som man kan använda i relationsbyggandet med kunder och skapa ytterligare värde i deras köpprocess? En bra förståelse för hur det digitala landskapet ser ut och var man behöver befinna sig i det kan räcka långt.

33 33

34 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL NÄR DU PLANERAR ATT KÖPA EN PRODUKT VAD AV FÖLJANDE GÖR DU VANLIGTVIS? (FLERA SVAR MÖJLIGT) Sverige ALLA MED MOBILTELEFON Norge Danmark Söker information via en sökmotor (t.ex. Google, Eniro) 79.5% 76.3% 79.3% Träffar eller pratar i telefon med vänner eller familj 22.3% 14.4% 13.6% Läser expertrecensioner i tidskrifter/ internetsajter Jämför pris på prisjämförelsesajter Läser andra konsumenters omdömen på internetsajter/ -forum 38.5% 42.8% 39.4% 67.3% 52.7% 65.5% 51% 45.2% 41.8% Går till butik och talar med en expedit Kontaktar företaget som tillverkar produkten Inget av dem 42.7% 40.8% 39.6% 8.9% 6.7% 9.1% 4.7% 4.3% 4.3% Använder sociala medier (t.ex. Facebook) för att rådfråga vänne och bekanta 8.8% 12.3% 10%

35 BLIR DU TVEKSAM TILL ATT KÖPA EN PRODUKT/TJÄNST FRÅN ETT FÖRETAG OM ALLA MED MOBILTELEFON Företaget är svårt att hitta via sökmotorer Företaget har få konsumentomdömen på internet JA 68.8% JA 40.6% 66.9% 37.4% 58.9% 27.1% NEJ 16.1% 14.3% 21.3% NEJ 33.3% 33.5% 42.8% Vet ej 15.1% 18.8% 19.7% Vet ej 26.1% 29.1% 30.1% Företaget har begränsad kundtjänst t.ex. begränsade telefontider, svarar inte på e-post) JA 76.6% 74.8% 67% NEJ 12.1% 10.7% 17.4% Vet ej 11.3% 14.5% 15.6%

36 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL BLIR DU TVEKSAM TILL ATT KÖPA EN PRODUKT/TJÄNST FRÅN ETT FÖRETAG OM ALLA MED MOBILTELEFON Företaget är svårt att hitta via sökmotorer Företaget har få konsumentomdömen på internet JA 46.4% JA 28.3% 45.7% 31.8% 43.3% 27.2% NEJ 32.7% 35.4% 37.8% NEJ 48.4% 48.5% 52.4% Vet ej 20.9% 19% 18.9% Vet ej 23.2% 19.8% 20.4% Företaget har begränsad kundtjänst t.ex. begränsade telefontider, svarar inte på e-post) JA 56.6% 58.3% 54.1% NEJ 25.2% 26.8% 29.4% Vet ej 18.3% 14.9% 16.5%

37 OM DU INTE HITTAR DET DU SÖKER, VAD BRUKAR DU OFTAST GÖRA DÅ? (ANGE TRE ALTERNATIV) ALLA MED MOBILTELEFON Söker efter ett annat företag/varumärke 60% Frågar 16.4% 56.6% förbipasserande 15% 58.8% på stan 12.4% Frågar familj eller vänner 49.5% Annat nämligen: 4% 46.5% 4.2% 50.5% 4% Slutar söka och struntar i det 27.2% Vet ej 9.7% 19.5% 10.5% 13.9% 11.4% 2012 OM DU TÄNKER PÅ DINA KONTAKTER MED FÖRETAG, VAD AV FÖLJANDE TYCKER DU SMÅ FÖRETAG RESPEKTIVE STORA FÖRETAG ÄR BÄTTRE PÅ? ALLA MED MOBILTELEFON Att vara tillgängliga och lätta att hitta på internet Att ge god service och bra kundbemötande på internet Små företag är bättre 5.8% Små företag 21.9% 6.9% är bättre 25% 4.2% 19.6% Små och stora är lika bra 27.8% Små och stora 40.8% 29.2% är lika bra 37.9% 36.8% 44.6%

38 VÄGEN TILL AFFÄREN ÄR DIGITAL 38 Stora företag är bättre 48.3% 45.9% 38% Stora företag är bättre 15.1% 17.6% 13.1% Vet ej 18.2% 18% Vet ej 22.2% 19.4% 21% 22.7% Att ge god service och bra kundbemötande i butik Att vara tillgängliga och lätta att hitta på internet Små företag är bättre 52.7% Små företag 42.2% 44% är bättre 34.8% 39.1% 31.9% Små och stora är lika bra 28.9% Små och stora 34.8% 33.4% är lika bra 37.9% 34.9% 38.5% Stora företag är bättre 4.3% Stora företag 6.4% 6.4% är bättre 7.7% 6.6% 7.8% Vet ej 14.1% Vet ej 16.6% 16.2% 19.5% 19.3% 21.8% Att ge information om sina produkter/tjänster på internet Små företag är bättre 7.4% 7.2% 5.7% Stora företag är bättre 33.5% 32.8% 25.6% Små och stora är lika bra 38.4% 38.2% 45.1% Vet ej 20.8% 21.8% 23.7%

39 HAR DU SENASTE ÅRET SÖKT OCH KÖPT EN SPECIFIK VARA ELLER TJÄNST EFTER ATT HA... ALLA MED MOBILTELEFON Sett reklam på TV Fått reklam hem i brevlådan Ja, sökt 5.8% 6.9% 4.2% Ja, sökt 21.9% 25% 19.6% Ja, sökt och köpt 27.8% 29.2% 36.8% Ja, sökt och köpt 40.8% 37.9% 44.6% Nej 48.3% 45.9% 38% Nej 15.1% 17.6% 13.1% Vet ej 18.2% 18% 21% Vet ej 22.2% 19.4% 22.7% Sett reklam i en tidning Ja, sökt 5.8% 6.9% 4.2% Ja, sökt och köpt 27.8% 29.2% 36.8% Nej 48.3% 45.9% 38% Vet ej 18.2% 18% 21%

40 PAY APP DAGENS PORTMONNÄ 40 PAY APP DAGENS PORTMONNÄ De senaste årens app-revolution har bidragit till att allt fler konsumenter har vant sig vid att genomföra köp i sin mobiltelefon. Det blir också vanligare att skandinaverna använder mobiltelefonen för betalningar, antingen indirekt via e-handel eller direkt via olika typer av betalningslösningar kopplade till telefonen. I handeln används redan ett flertal olika tekniska betalningslösningar, men de måste anses säkra och enkla att använda av konsumenterna för att slå igenom på allvar. Eniros undersökning visar att allt fler skandinaver använder sin mobiltelefon till betalningar, jämfört med förra årets rapport. Över hälften av smartphoneanvändarna, 59 procent i Sverige, 55 procent i Danmark och 52 procent i Norge, svarar att de har köpt eller betalat någonting via sin mobiltelefon under det senaste året. Vanligaste stället att e-handla på i mobiltelefonen eller surfplattan är hemma i soffan, vilket 38 procent av de norska, 37 procent av de danska och 34 procent av de svenska smartphoneanvändarna svarar. Det är inte heller bara enstaka köp det handlar om, utan 30 procent av de danska, 28 procent av de svenska samt 22 procent av de norska smartphoneanvändarna har genomfört tre eller fler köp med mobilen under det senaste året. Det absolut flest skandinaver har köpt via sin mobiltelefon under det senaste året är appar. Även annat som har en direkt anknytning till själva telefonen, som musik och spel, är populära köp. Utöver dessa kategorier är biljetter till olika transportmedel vanligast, åtminstone i Sverige och Danmark där 28 procent av de svenska och 26 procent av de danska smartphoneanvändarna svarar att de har köpt detta under det senaste året. I Norge har däremot enbart 13 procent av smartphoneanvändarna köpt biljetter till tåg eller buss under senaste året. STOR POTENTIAL Det är fortfarande relativt få skandinaver som köper produkter och tjänster, såsom dagligvaror, i sina mobila enheter. Svaren på frågan om vad man skulle kunna tänka sig att köpa eller betala via mobiltelefon eller surfplatta, visar dock att det finns en vilande potential för en explosionsartad utveckling. Till exempel kan 23 procent av svenskarna, 19 procent av danskarna och 17 procent av norrmännen tänka sig att betala café- eller restaurangbesök med mobiltelefon eller surfplatta. För kläder och skor svarar 20 procent av svenskarna, 17 procent av norrmännen och 15 procent av danskarna att de kan tänka sig det. Mat- och dagligvaror kan 18 procent av svenskarna, 14 procent av norrmännen och 13 procent av danskarna tänka sig att köpa i mobila enheter. Av svenskarna är det 27 procent som inte kan tänka sig att köpa någonting alls, medan 34 procent av norrmännen och 35 procent av danskarna svarar detta. Samtidigt tror tre av tio skandinaver att de kommer att köpa mer via sin mobiltelefon om ett år jämfört med idag.

41 41 TRYGGT ÄR VIKTIGAST SLUTSATS På frågan om vad som skulle krävas för att börja använda en betalningslösning i mobiltelefonen istället för kontanter eller konto- och kreditkort, svarade 62 procent av svenskarna, 43 procent av danskarna och 42 procent av norrmännen att de ska känna att det är säkert. Det är också viktigt att betalningslösningen kommer från en leverantör som mobilanvändaren litar på, vilket anges av 39 procent i Norge, 37 procent i Sverige och 29 procent i Danmark. Säkerheten är följaktligen en viktig faktor för att olika betalningslösningar för mobiltelefoner, som SEQR, PayAir och WyWallet, ska slå igenom. Idag är det relativt få skandinaver som använder sådan teknik 10 procent av de svenska, 9 procent av de norska och 7 procent av de danska smartphoneanvändarna. Idag finns det inte något enkelt svar på hur man bäst betalar med sin mobiltelefon. Konsumenterna är ännu återhållsamma med användandet till dess att tillräckligt många handlare accepterar mobila betalningar. Men även om det fortfarande är förhållandevis få som använder betalningslösningar i sin mobiltelefon, mestadels till relativt små inköp såsom biljetter, så finns det en stor potential när mobila betalningar blir enkelt. När trenden slår igenom kommer beslutsvägen från att söka efter någonting till att köpa någonting, oavsett var man befinner sig, att vara kortare än någonsin. När konsumentbeteendet vänder kommer det vara helt självklart att betala med mobilen. En möjlighet för de företag som är beredda. Ett annat hinder för betallösningar i mobiltelefonen tycks vara det stora utbudet av olika lösningar. Av svenskarna svarade 38 procent att de skulle vilja kunna använda samma betalningslösning i alla butiker. Motsvarande siffra i Norge är 35 procent och i Danmark 29 procent.

42 PAY APP DAGENS PORTMONNÄ 42 OLIKA SÄTT ATT BETALA MED MOBILEN WYWALLET Ett WyWallet-konto laddas med pengar från ett vanligt bankkonto. Med hjälp av WyWallet kan användaren genomföra sms-köp, handla på nätet, fylla på kontantkort och genomföra appköp. Man kan också enkelt föra över pengar mellan olika telefonnummer som är knutna till WyWallet-konton. PAYPAL PayPal fungerar som en mellanhand för betalningar. Det kan användas vid betalningar på nätet eller med mobilen. PayPal-kontot fylls på från ett bankkonto eller kreditkort. Mottagare av betalningar kan antingen begära att få en check från PayPal, få in pengarna till ett eget PayPal-konto, eller begära en överföring till sitt bankkonto.

43 43 NFC SWISH NFC står för Near Field Communications, närfältskommunikation. Genom att hålla en mobiltelefon med inbyggd NFC mot en vara, ett objekt, eller en annan mobiltelefon kan användaren överföra pengar. Som exempel på en NFC-baserad betalningslösning finns Google Wallet. Med hjälp av denna tjänst kan betalningar dras från användares bankkort när personens mobiltelefon sveps framför en kortterminal. Swish är en app som har tagits fram gemensamt av sex svenska banker. Swish skiljer sig från andra sätt att föra över pengar via mobilen genom att tjänsten är direkt kopplad till ett befintligt bankkonto och mottagaren omedelbart får en bekräftelse på att pengar kommit in på kontot. Swish lanseras 2013, först bara i Sverige, men bankerna har som mål att snart kunna införa tjänsten även i andra länder där de har verksamhet. QR-KOD En QR-kod både liknar och fungerar som en streckkod. Med hjälp av en app kan användaren läsa av denna grafiska kod med mobilkameran. Telefonen laddar sedan ner den information som är kopplad till koden. Det kan till exempel vara en bild, en film eller en text. I Sverige har dagligvarukoncernen Axfood i samarbete med Swedbank infört betalningslösningar för mobiltelefon som i vissa av företagets butiker. Kunderna betalar genom att skanna QR-koder i kassan.

44 ORON ÖVER SÄKERHETEN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR 44

45 45 ORON ÖVER SÄKERHETEN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR Amrish Patel Fil.dr. i beteendeekonomi Göteborgs universitet, Sverige Expert på hur psykologi påverkar människors ekonomiska beteende. Trots att det finns många olika betalningslösningar för mobiltelefoner har fenomenet ännu inte slagit igenom på allvar. Det finns flera anledningar till att inte fler betalar med mobilen idag. Enligt Amrish Patel är en av anledningarna att endast ett begränsat antal butiker har infört tekniken. För att betalning via mobiltelefoner ska slå igenom behöver fler butiker och andra försäljningsställen göra det möjligt att betala i butik och erbjuda sina kunder enkla instruktioner för hur man betalar med mobilen. Kunderna behöver få en tydlig anledning till varför de ska sluta använda kort och kontanter. Först när systemet är tillräckligt utbrett kommer konsumenterna anamma det nya sättet att betala. Även säkerheten är en viktig aspekt. För att börja använda en ny teknik måste det kännas säkert att använda. Oron över säkerheten måste tas på allvar och är ytterligare en anledning till varför inte fler har börjat betala med mobilen. När vi använder kredit- och kontokort känner vi till våra rättigheter, vi förstår tekniken och vilken information vi bör vara försiktiga med. De flesta har ännu inte samma förståelse för de här nya betalningslösningarna och oroar sig därför över att känslig information ska hamna i fel händer, att man råkar betala för mycket vid ett köp, eller att man inte vet hur man ska använda tekniken på rätt sätt. För att fler ska börja betala med mobilen tror Amrish dessutom att bankerna behöver engagera sig i frågan. Om inte aktörer på marknaden, till exempel bankerna, som konsumenterna vanligtvis litar på anstränger sig för att detta ska hända är det oklart hur många som kommer att börja använda mobilen för betalningar under det närmaste året.

MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1

MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1 MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1 2 VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN 3 I dag är det en självklarhet för skandinaver i alla åldrar att göra sökningar på internet när de planerar ett köp.

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år Kön Ålder Utbildning Postnummer Äger mobiltelefon (nej/ja iphone/ ja android, ja annan) Huvudsysselsättning (student, pensionär etc 1. Hur ofta använder du följande betalmetoder? a. Aldrig b. per år c.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN Ansvarig för utveckling av nytt givande. Mobilt givande sedan 2004 Svenska Röda

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid Den nya verkligheten #novus Torbjörn Sjöström Peter Blid Om Novus 700 kunder 800 000 intervjuer/år 1000 projekt/år TV Radio Tidning Politiska partier Fackförbund Arbetsgivarorganisationer Privata företag

Läs mer

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Schibsteds resa Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Samma behov in i den digitala världen Tidning Annonser Reseservice Guider Katalogtjänster Service-journalistik. El,

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

I år kan du välja vilken musik du vill under julen.

I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Foto: Per Magnus Persson / Johnér I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Telia erbjuder nu en skönare musikupplevelse med Spotify. Öppna och läs mer! Telia... Vi ger dig en skönare musikupplevelse!

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa. Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm

Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa. Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm Genom Bokadirekt görs varje månad mer än 150.000 bokningar Vi

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Mobilsurfande i Sverige

Mobilsurfande i Sverige Mobilsurfande i Sverige 1 Mobilsurfandet i Sverige ökar snabbt. Det är yngre, välutbildade storstadsbor som surfar mest idag, men det är rimligt att anta att också andra grupper inom en snar framtid kommer

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

SVERIGE BETALAR. Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster

SVERIGE BETALAR. Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster SVERIGE BETALAR Svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster Bakgrund Det händer mycket på den svenska betalmarknaden. Nya betaltjänster lanseras, kontanthantering avvecklas och nya icke-finansiella

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat. av Jonas Carlström

27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat. av Jonas Carlström 27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat av Jonas Carlström Varför bry sig om konverteringen? Öka antalet försäljningar med samma mängd trafik (Hög lönsamhet är företagets

Läs mer

Hur handlar jag på nätet?

Hur handlar jag på nätet? Hur handlar jag på nätet? Här är en liten guide till hur du handlar på Internet, t.ex www.blocket.se, www.tradera.se, www.cdon.se etc: Om det är första gången du vill köpa eller sälja behöver du ibland

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Enkelt att streama, spegla och dela mellan dina smarta enheter

Enkelt att streama, spegla och dela mellan dina smarta enheter Enkelt att streama, spegla och dela mellan dina smarta enheter SAMSUNG Smart Sharing 1 Enkelt att streama, spegla och dela Nu är det ännu enklare att dela med sig av upplevelser och ta del av andras. Med

Läs mer