Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker elektronisk fakturering av konsumenter"

Transkript

1 Postens erfarenheter kring beredning av momsdirektivet (2001/115/EG), med fokus på effekter för dagens tjänster kring Säker elektronisk fakturering av konsumenter Peter Holm Fil Dr, Affärsutvecklare Posten AB november 2003 Sida 1

2 Innehåll Vad hände med direktivets krav på äkthet och integritet? Vad gäller efter ? Vad var skälen att inte införa dessa krav? Hur bör man tänka framåt? Hur fungerar säkerheten kring tjänster för fakturering av konsument? Posten AB november 2003 Sida 2

3 Direktivets krav på äkthet och integritet Bakgrund: EU-direktivet uttalade sig om fakturans äkthet och integritet och förevisade metoder som ländernas lagstiftning kan kräva för att tillåta elektronisk fakturering: Avtal om EDI som föreskriver ett förfaranden som säkerställer äkthet och integritet Användandet av avancerade signaturer (... det stod ej kvalificerade signaturer ) Andra metoder Hantering: I nuvarande lagförslag uttrycks inga sådana krav. Det finns alltså inga specifika krav att det skall finnas EDI-avtal som reglerar äkthet och integritet inga krav på användande av signaturer Posten AB november 2003 Sida 3

4 Vad gäller efter ? Räkenskapsinformation måste vara oförändrat för att det skall kunna tjäna som underlag för redovisning och deklaration (framgår av SBL + BFL). Gäller både pappersbaserade och elektroniska dokument Gäller både fakturautställare och fakturamottagare Man får konvertera elektroniskt inkomna dokument, men i praktiken skall man då kunna redovisa hur de behandlats. Posten AB november 2003 Sida 4

5 Skäl att inte införa extra krav Det finns redan krav på oföränderlighet som är tillfyllest Det finns idag inga kontrollproblem vid tillämpning av elektronisk fakturering. Lagen bör i största möjliga mån utformas generellt, oberoende av teknik och media Undvik specialkrav för elektronisk media Undvik även specialkrav för fakturor relativt all räkenskapsinformation Posten AB november 2003 Sida 5

6 Säkerheten viktig ändå! Säkerheten är fortfarande viktig även om den inte är lagreglerad RSV kan formulera ytterligare riktlinjer Rutinerna för skatterevision kan komma att förändras Det finns flera intressenter än skattemyndigheten! Sakdebatten kring lagberedningen har fortsatt relevans!!!!! Posten AB november 2003 Sida 6

7 Intressenter för säkerhetskrav Det finns flera intressenter för krav på säkerhet. Fakturautställare Faktura Fakturamottagare Intressen: Undvika kostnader för att hantera fel bedrägeri revision revision Skattemyndigheten Intressen:Säkerställa underlag för momsredovisning underlag för kontroll av verksamheten Posten AB november 2003 Sida 7

8 Skäl att inte införa direktivets krav (forts) Risk att en för snäv lagstiftning skapar onödiga omställningskostnader Risk att alternativa tekniska lösningar exkluderas Svårt att idag precisera krav som är generella och teknikoberoende Vad skall EDI-avtalet innehålla? Signaturkravet problematiskt i sig Begreppet avancerad signatur bygger på personligt ansvar Risk med en överfokusering på tekniken PKI Posten AB november 2003 Sida 8

9 Personligt ansvar Kreditering (kundtjänst/reklamation) Kundorder (säljare) Tryckeri Faktura Restordernotering (lagret) Dröjsmålsränta (ekonomiavdelningen) På större företag finns inget personligt ansvar för den enskilda fakturan Personligt ansvar gäller snarast de bakomliggande affärshändelserna Fakturan i sig framställs helt automatiskt På många företag går det inte ens att se fakturan i sin helhet inom företaget Den skapas på tryckeriet Posten AB november 2003 Sida 9

10 Tekniken skall ses i sitt sammanhang Samhälle Kultur Händelsehistorik Avropsavtal Order Leverans Distribution av faktura Social kontext Presentationsmall Teknisk miljö Signerat data Avtalsvillkor Produktspecifikationer Presentationsprogram Presentation Presentation av av faktura faktura Referensinformation Verifieringsprogram En mängd faktorer kan påverka tolkningen av signerat data För att säkerställa att en person förstår signaturens innebörd, krävs att hela sammanhanget är välfungerande. Kontrollant Posten AB november 2003 Sida 10

11 Risk med överfokusering på tekniken De industristandarder som finns för signering (PKI) berör Krypteringsalgoritmer Hantering av privata/publika nycklar Signeringsmetod Verifieringsmetod Det finns inga standarder som reglerar Vad som skall signeras Hur det skall hanteras Hur det presenteras För att skapa säkerhet kring en social handling (signering, fakturering, et cetera) är tekniken i sig otillräcklig. Det är en faktor bland många. Posten AB november 2003 Sida 11

12 Fakturering av konsument Tjänster eskicka Posten (berör alla meddelandetyper, integrerad med bankernas lösning för fakturor) e-faktura Nordea, FSPA / WM-data, Tieto, Sema e-giro SEB, SHB, SKB, DB, Sparbanken Finn, Statshypotek bank / BGC Posten AB november 2003 Sida 12

13 Konsumentens intresse Fakturering av konsumenter tillför en ny intressent: konsumenterna! Fakturautställare Faktura Fakturamottagare Intressen: Undvika Kostnader för att hantera fel Bedrägeri Intressen: Personlig integritet Kunna föra talan mot företaget vid tvist Posten AB november 2003 Sida 13

14 Kritiska funktioner Funktion för att låta konsumenten / mottagaren välja media (fysiskt / elektroniskt) Funktion för identifiering av mottagaren vid anmälan Adressering som är stabil över tiden Säkerhet i hanteringen Lagring Presentation Posten AB november 2003 Sida 14

15 Säkerhet i webbpresentationsgränssnitt Avsändare Tjänsteleverantör Mottagare Säker elektronisk lagring Säker elektronisk presentation Säker elektronisk distribution En tredjepartsleverantör ansvarar för flödet, både vad gäller tekniska lösningar och manuell hantering kring drift m m. Kontrollerar Kontrollerar hela hela tekniska tekniska hanteringskedjan, hanteringskedjan, inklusive inklusive presentationen. presentationen. Kostnadseffektivt:Möjliggör Kostnadseffektivt:Möjliggör säker säker industriell industriell hantering hantering där där gemensam gemensam data data hanteras hanteras för för sig sig (presentationsmall, (presentationsmall, bilder, bilder, bilagor) bilagor) Existerande Existerande lösningar lösningar i i marknaden. marknaden. Posten AB november 2003 Sida 15

16 Jämför tänkt funktion för signering av fakturor Egenskap Förändringsskydd vid distribution Förändringsskydd vid lagring Säkerställande av avsändarens identitet Möjlighet att i efterhand verifiera avsändarens identitet och informationens äkthet vid tidpunkten då fakturan utfärdades Säkert presentationsgränssnitt Säker och kostnadseffektiv hantering av information som är gemensam för flera meddelanden Avancerad signatur på faktura Nej Nej Nej Tredjepartstjänst för elektronisk meddelandedistribution Posten AB november 2003 Sida 16

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

EU:s faktureringsdirektiv införs i svensk rätt redovisnings-, säkerhets-, och skatteaspekter

EU:s faktureringsdirektiv införs i svensk rätt redovisnings-, säkerhets-, och skatteaspekter EU:s faktureringsdirektiv införs i svensk rätt redovisnings-, säkerhets-, och skatteaspekter Lars Dykert LRD Revision och GEA/Odette Sweden seminarium 2003-11-28 Agenda Bakgrund, syftet med faktureringsdirektivet

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html Sida 1 av 38 Vägledning till myndigheter inför införandet av elektronisk identifiering och underskrifter. Beskriver hur riktlinjerna ska användas och tar upp rättsfrågor som myndigheter och medborgare

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Temperaturmätning efaktura Sverige

Temperaturmätning efaktura Sverige mars2012 Temperaturmätning efaktura Sverige SAMMANFATTNING Undersökningen syftar till att ge en temperaturmätning om hur långt företag och organisationer har kommit med elektronisk fakturering i Sverige.

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer

EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer

Läs mer

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer