Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras"

Transkript

1 Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna i denna tabell rapporteras för 2014 till Finlands Bank i början av Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras och den är avsedd att bistå i planeringen av rapporteringen. På grund av indelningen av uppgifterna (länder, valutor) är rapportering inte möjlig med hjälp av denna tabell. Det postformat i vilket formen på rapporten fastställs utges under våren Numreringen av tabellerna börjar från tabell 2 eftersom tabell 1 i förordningen innehåller uppgifter som Finlands Bank rapporterar till Europeiska centralbanken via andra informationskällor (bl.a. antalet konton). Avsikten har dock varit att tabellens numrering ska vara så förenlig som möjligt med förordningen. De blå cellerna på enkätblanketten är för uppgifter som ska rapporteras. Om en siffra som rapporteras ska uppdelas separat till exempel efter land, uppges detta separat på raden. Mer ingående anvisningar finns på rapporteringsanvisningen. Version Datum Ändringar Första versionen av tabell på svenska

2 2. Betalkort efter land funktion (vid rapporteringsperiodens slut) Kort utgivna i Finland 1. Kort med kontantfunktion 2. Kort med betalningsfunktion (exkl. kort som enbart har en funktion för elektroniska pengar) 2.1 Kort med debetfunktion (debit) Online-debitkort Offline-debitkort 2.2 Kort med fördröjd debetfunktion (delayed debit) 2.3 Kort med kreditfunktion (credit) 2.4 Kort med kontantfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 2.5 Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 3. Kort som har funktion för elektroniska pengar 3.1 Kort på vilka det är möjligt att lagra elektroniska pengar direkt 3.2 Kort som ger tillgång till elektroniska pengar på e-konto 3.3 Kort som har laddats minst en gång 4. Totalt antal kort (oberoende av antalet funktioner) 4.1 Kort som har EMV-kompatibilitet 4.2 Kort som endast har magnetremsa 5. Kort med kombinerad debet- och kontantfunktion samt funktion för elektroniska pengar 6. Kort med fjärravläsningsfunktion (NFC)

3 3. Antal terminaler (vid rapporteringsperiodens slut) Alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer a) Uttagsautomater (efter land) 1. med kontantuttagsfunktion (efter land) 2. med överföringsfunktion (efter land) b) Terminaler (efter land) 3. EFTPOS-terminaler (efter land) 4. Terminaler som tar emot kort för elektroniska pengar (efter land) c) Kortterminaler för elektroniska pengar (efter land) 5. Terminaler för laddning eller uttag av elektroniska pengar (efter land) 6. Terminaler som tar emot kort för elektroniska pengar (efter land)

4 4. Indikatorer för användning av betalningsinstrument, andra än MFI Inom den egna gruppen, antal Mellan olika grupper, antal Inom den egna gruppen, EUR Mellan olika grupper, EUR Transaktioner per kategori av betalningsinstrument a) Överföringar 1. Skickade SEPA-betalningsöverföringar (efter land) 2. Skickade betalningsöverföringar, icke SEPA (efter land) 3. Skickade transaktioner i pappersbaserad form (efter land) 4. Skickade transaktioner i elektronisk form (efter land) 4.1 Transaktioner som initieras i en fil eller batch (efter land) varav stående betalningsorder 4.2 Enskilda betalningar (efter land) varav betalningar i samband med näthandel (efter land) 5. Skickade expressbetalningar 6. Överföringar mottagna från utlandet b) Autogirringar 7. Skickade begäranden om SEPA-autogireringar (efter land) 8. Skickade begäran om autogireringar, icke SEPA (efter land) 9. Skickad begäran om autogirering som initieras i en fil/batch (efter land) 10. Skickad enskild begäran om autogirering (efter land) 11. Begäranden om autogirering mottagna från utlandet EUR c) Kortbetalningar med kort som är utgivna i Finland (exkl. kort som endast har funktion för elektroniska pengar 12. Med kort som har debetfunktion 12.1 Online-debittransaktioner, kort närvarande (efter land) 12.2 Online-debittransaktioner, kort icke närvarande, CNP (efter land) 12.3 Offline-debittransaktioner, kort närvarande (efter land) 12.4 Offline-debittransaktioner, kort icke närvarande (efter land) 13. Med kort som har fördröjd debetfunktion 13.1 kort närvarande (efter land) 13.2 kort icke närvarande, CNP (efter land) 14. Med kort som har kreditfunktion 14.1 kort närvarande (efter land) 14.2 kort icke närvarande, CNP (efter land) 15. Med kort med kontantfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 15.1 kort närvarande (efter land) 15.2 kort icke närvarande, CNP (efter land) 16. Med kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 16.1 kort närvarande (efter land) 16.2 kort icke närvarande, CNP (efter land) 17. Kortbetalning med elektronisk terminal (efter land) 17.1 Terminal med kontakt 17.2 Kontaktlös terminal (t.ex. NFC) 18. som initieras på distans (efter land) d) Betalningstransaktioner med elektroniska pengar 19. Med kort laddade med elektroniska pengar (efter land) 20. Från konto för elektroniska pengar (efter land) 20.1 varav transaktioner gjorda med kort (efter land) 21. Transaktioner med elektroniska pengar mottagna från utlandet e) Checkar 22. Checkar inlösta i Finland (efter land) 23. Finländska checkar inlösta i utlandet f) Andra betalningsinstrument (förklaring till innehållet ska lämnas som tilläggsuppgift) 24. Skickade andra betalningsinstrument (efter land) 25. Betalningsinstrument mottagna från utlandet g) Enkla bokföringstransaktioner 26. Krediteringar av konto genom en enkel bokföringstransaktion 27. Debiteringar av konto genom en enkel bokföringstransaktion h) Betalningsorder (money remittance) 28. Skickade betalningsorder/betalningsöverföringar totalt (efter land) 29. Betalningsorder/betalningsöverföringar från utlandet i) Datakommunikation, digitala transaktioner eller IT-transaktioner 30. Datakommunikation, transaktioner skickade med digital utrustning eller IT-utrustning 31. Datakommunikation, transaktioner mottagna från utlandet med digital utrustning eller IT-utrustning

5 5. Indikatorer för användning av terminaler Transaktioner per kategori av terminal a)alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer i Finland Kort utgivna i Finland EUR 1. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 1.1 I Finland 1.2 I utlandet efter det land där uttagsautomaten är belägen 2. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 2.1 I Finland 2.2 I utlandet efter det land där uttagsautomaten är belägen 3. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 3.1 I Finland 3.2 I utlandet efter land det land där terminalen är belägen 4. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 4.1 I Finland 4.2 I utlandet efter det land där terminalen är belägen 5. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 5.1 I Finland 5.2 I utlandet efter det land där terminalen är belägen b) Alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer i Finland Kort utgivna i utlandet 6. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 6.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 6.2 I utlandet efter landtillhörighet (uppdelade efter det land där kortet har utgetts) 7. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 7.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 7.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 8. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 8.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) Efter bransch (MCC-kod) 8.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 9. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 9.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 9.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 10. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 10.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 10.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts)

6 Antal (st EUR c) Alla terminaler som tillhandahålls av utländska betaltjänstleverantörer Kort utgivna i Finland 11. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 11.1 I Finland 11.2 I utlandet efter landtillhörighet PC 12. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 12.1 I Finland 12.2 I utlandet efter landtillhörighet 13. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 13.1 I Finland 13.2 I utlandet efter landtillhörighet Efter bransch (MCC-kod) 14. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 14.1 I Finland 14.2 I utlandet efter landtillhörighet 15. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 15.1 I Finland 15.2 I utlandet efter landtillhörighet d) Kontanttransaktioner 16. Kontantuttag vid POS-terminaler 17. Kontantuttag 18. Kontantinsättningar

7 6. Kundprogram och elektronisk fakturering Antal transaktioner Antal avtal/användare EUR Kundprogram a) Företagskundtjänster 1. Kundidentifieringstjänster (Tupas) 2. Elektroniskt kontoutdrag (KTO) 3. Elektroniskt kontoutdrag (XML) 4. Filöverföring (i fil eller batch) 5. Kontroller av terminaler 5.1 Automatiska kontroller 5.2 Manuella kontroller b) Tjänster till privatkunder och yrkesidkare (betalningstjänster) 6. Flertjänstavtal/användare 6.1 PC/internet (betalning av fakturor) 6.2 telefontjänst (bemannad) 6.3 telefontjänst (obemannad/knapptelefon) c) Privatkundstjänster; näthandel 7. Knapp för onlinebetalning Elektronisk fakturering d) E-fakturor 8. Skickade e-fakturor 9. Mottagna e-fakturor e) Direktbetalningar 10. Direktbetalningar f) Avtal 11. Antal avtal om sändning av E-faktura 12. Antal B2B-mottagningsavtal 13. Antal mottagningsanmälningar 14. Antal direktbetalningsuppdrag av konsumenter 15. Enskilda konsumenters nätbanksavtal 16. SDD-avtal för fakturautställare

8 7. Korrespondentbanksavgifter: kundbetalningar EUR a) Kundbetalningar som skickas 1. Betalningsöverföringar i pappersform 2. Elektroniska betalningsöverföringar 3. Betalningsöverföringar (efter land) 4. Betalningsöverföringar (efter valuta) b) Inkommande kundbetalningar 5. Betalningsöverföringar (efter land) 6. Betalningsöverföringar (efter valuta)

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna rapporteras till Finlands Bank för första gången i februari 2015 (2014 data). Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.8 (11.12.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

Frågor & Svar om betalningsstatistik

Frågor & Svar om betalningsstatistik Frågor & Svar om betalningsstatistik Europeiska centralbanken och Finlands Bank har även tidigare samlat in betalningsstatistik, vad är det som förändras nu? Europeiska centralbanken utfärdade i november

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik L 352/18 Europeiska unionens officiella tidning 24.12.2013 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA

Läs mer

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna i avdelningarna

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för betalningstjänster ordf. Tuomo Antila sekr. Tia Möller

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag Företagspaketet Paketlösning för aktiebolag, handelsbolag & kommanditbolag samt enskilda näringsidkare med utökat behov. Tjänst Företagspaketet Pris/år Internetbanken företag Ingår 70 Företagskonto med

Läs mer

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning Uppdaterade per 2011-01-01 A7479_v (AF) ver 1.1 110101 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m. 5 Kommunikation, Säkerhetsutrustning,

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

- - Betalnings data uppföljning

- - Betalnings data uppföljning 1.7.2011 1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer