E-giro anmälningsärende. Teknisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-giro anmälningsärende. Teknisk manual"

Transkript

1 September 2004 version 1.4 E-giro anmälningsärende Teknisk manual Augusti Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

2 Innehåll Innehåll Inledning...3 Översikt... 3 Presentation...5 Förberedelser och kundtest...8 Checklista... 8 Kommunikation med BGC... 9 Kundtester Anmälningsärende exempel Ytterligare information...23 Om e-giro anmälningsärende Ordlista...25 Ord och begrepp i e-giro anmälningsärende Bilaga Post- och filbeskrivning Mottagarpost Anmälningsradspost Summeringspost Slutpost Buntstruktur/filstruktur EFA Exempel på an/avmälningsfil Tabell för bankförkortningar och bankid E-giro anmälningsärende teknisk manual 2 (34)

3 Inledning Inledning Översikt Inledning E-giro anmälningsärende Underlättar för fakturautställaren att få anmälningar från internetbankerna Kan skräddarsys utifrån den information som fakturautställaren önskar att fakturamottagaren registrerar Ger möjlighet att kontrollera av fakturamottagare registrerat data utifrån valbara kontroller som min och max längd kontroll till checksiffer kontroll Ger fakturautställaren en fil innehållande avanmälningar, anmälningar, anmälningar utifrån betalning och autogiro Innehar samma format som e-faktura anmälningsärendet Fakturamottagarna anmäler sig via e-giro anmälningsärende: Med e-giro anmälningsärende får fakturautställaren en fil med kontrollerade anmälningstransationer. E-giro anmälningsärende är ett samarbete mellan Skandiabanken, Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank och Bankgirocentralen BGC AB. Målgrupp Detta dokument är avsett för dig som arbetar med de tekniska lösningarna kring e- giro anmälningsärende. Manualen ger dig riktlinjer för hur ekonomi- och faktureringssystemet ska anpassas. Dokumentet beskriver även de krav som ställs för anslutning till e-giro anmälningsärende. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 3 (34)

4 Inledning Översikt, fortsättning Frågor Om du har frågor om e-giro anmälningsärende är du välkommen att kontakta Programservice på BGC. - Telefon Fax e-post E-giro anmälningsärende teknisk manual 4 (34)

5 Presentation Presentation Inledning I detta kapitel presenterar vi e-giro anmälningsärende och berättar hur det fungerar. Syftet är att ge dig en övergripande presentation av vad e-giro anmälningsärende är och hur faktura- eller dokumentutställaren kan dra nytta av e-giro anmälningsärende. Anmälan till Elektronisk faktura/e-giro E-giro anmälningsärende innebär att fakturautställaren definierar hos BGC vilket data som fakturamottagare behöver registera för att kunna bli identifierad hos fakturautställaren och få elektroniska fakturor. BGC skickar fakturautställaren en fil innehållande anmälningar utifrån ett eller flera av fakturautställaren definierade anmälningsärenden. I filen är det också valbart för fakturautställaren att ta emot avanmälningar, anmälan vid betalning eller anmälan vid autogiro som vanligtvis går via det vanliga e-giro formatet. Enkla och korrekta anmälningar Genom e-giro kan fakturautställarens kund enkelt se och registera de uppgifter som fakturautställaren behöver för att identifiera fakturamottagaren. Anmälningsärendet tar automatiskt emot personnummer och bank från internetbanken. Ett eller flera anmälningsärenden En fakturautställaren kan mot sina fakturamottagare erbjuda olika anmälningsärenden. Ett exempel då det behövs olika anmälningsärenden kan t ex vara en befintlig kund som anmäler sig för elektronisk faktura alternativ en ny kund som anmäler sig för elektronisk faktura. Ytterligare information Anmälningsärendet utseende styrs av mallar, som beslutas av utställaren. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 5 (34)

6 Presentation Presentation, Fortsättning Så fungerar anmälningsärendet Så här fungerar e-giro anmälningsärende, steg för steg: Fas Beskrivning 1 Fakturautställaren beslutar vilka uppgifter som fakturamottagaren behöver registrera per anmälningsärende. Per anmälningsärende kan max 10 unika fält anges förutom personnummer och banktillhörighet. En fakturautställare kan ha oberoende antal anmälningsärenden. 2 För varje anmälningsärende beslutar fakturautställaren följande delar: En av fakturautställaren unik identitet på anmälningsärendet bestäms så att fakturautställaren kan identifiera anmälningsärendet i filen Fakturautställaren definierar ett unikt namn på anmälningsärendet, vilket presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren innehar flera anmälningsärenden som ska visas. En av fakturautställaren unik presentationstext definieras så att fakturamottagaren läser syftet med anmälningsärendet alternativt vad fakturamottagaren måste uppfylla för att anmäla sig. Fakturautställaren kan t ex skriva att Fakturamottagaren måste vara kontoinnehavare. Länkar. Om länk till hemsida, kundtjänst eller övrigt ska visas. Om anmälningsärendet ska visas eller ej Om av fakturamottagaren registrerade anmälningarna ska lagras som test eller produktiontransaktioner Antalet fält och respektive fältnamn, vilket presenteras för fakturamottagaren. En identitet på respektive fält. Vilken min och max längd fältet ska inneha Vilken kontroll fältet ska inneha (ingen, numerisk eller 10-modul) 3 Fakturautställarens system ska inför test förberedas med de personnummer som kommer i anmälningsärendet. 4 Ankommande format. Fakturautställaren kan välja: 1. att anmälningar från anmälningsärendet skickas i EFA formatet. Avanmälningar, anmälan vid betalning och anmälan via autogiro skickas i e-giro formatet 2. att anmälningar från anmälningsärendet, avanmälningar, anmälan vid betalning och anmälan via autogiro skickas i EFA formatet. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 6 (34)

7 Presentation Presentation, fortsättning Kunden anmäler sig enkelt Via internetbanken: I varje internetbank, e-giro som e-faktura internetbank, presenteras fakturautställarens namn och länk till e-giro anmälningsärendet om fakturautställaren tecknat tjänsten av en e-giro bank. När fakturamottagaren klickar på anmälningsärendet så skickar internetbanken med fakturamottagarens personnummer och banktillhörighet till anmälningsärendet. Fakturamottagaren får därefter om fakturautställaren har flera anmälningsärenden som ska presenteras möjlighet att välja ett. Om fakturautställaren endast har ett anmälningsärende så presenteras registreringsformuläret direkt. Dessa kunder når fakturaeller dokumentutställaren Antalet kunder i svenska internetbanker växer snabbt. I e-giro anmälningsärende når faktura- eller dokumentutställarna kunderna i Handelsbankens, SEB:s, Skandiabankens och Östgöta Enskilda Banks internetbanker. Med början i juni 2002 kommer fakturautställarna även att nå fakturamottagare i FöreningsSparbankens och Nordeas internetbankstjänster, förutsatt att de avtalar om detta med sin bank. E-giro anmälningsärende teknisk manual 7 (34)

8 Presentation Förberedelser och kundtest Checklista Inledning Innan fakturautställaren kan börja använda e-giro anmälningsärende, måste vissa krav på ekonomisystemet vara uppfyllda och vissa förberedelser vara genomförda. Detta kapitel är tänkt att användas som en enkel checklista för vad fakturautställaren behöver åtgärda före start i e-giro anmälningsärende. Checklista i ii Åtgärd Hänvisning Besluta om leveranssätt till och från BGC inklusive metod för förändringsskydd. Kundregistret ska vara förberett för hantering av Anmälningar, Ev. avanmälningar Se avsnittet Kommunikation med BGC i detta kapitel. Se kapitlet Presentation iii iv v vi Utforma en eller flera anmälningsärendemallar för fakturor eller e-dokument. Besluta om val av format för anmälningsärende respektive avanmälan, anmälan vid betalning och anmälan utifrån autogiro. Skriva avtal om e-giro anmälningsärende med banken. Genomföra en godkänd kundtest för e-giro anmälningsärende. Se kapitlet Exempel Se kapitlet Presentation Se avsnittet Defaultvärden i e-giro anmälningsärende i detta kapitel. Se kapitlet kundtest E-giro anmälningsärende teknisk manual 8 (34)

9 Presentation Kommunikation med BGC Inledning Faktura- eller dokumentutställaren kan ta emot filer från BGC på ett flertal sätt. I detta avsnitt går vi igenom vilka metoder för kommunikation (kallas även leveranssätt) som faktura- eller dokumentutställaren kan använda, samt förutsättningarna för kommunikationen med BGC. Krav på fakturautställarens system Fakturautställarens system måste kunna Ta emot filer från BGC. valbart Förändringsskydda filer från BGC. Tillgängliga leveranssätt Följande leveranssätt kan användas för e-giro anmälningsärende: Leveranssätt BgCom (kan inte användas för anmälningsärendet) Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 Metod för förändringsskydd (se nedan) Integrerad kommunikations- och säkerhetslösning. Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 9 (34)

10 Presentation Kommunikation med BGC, fortsättning Filnamn Filer från BGC: Filer som sänds till faktura- eller dokumentutställaren kan namnsättas enligt utställarens önskemål. Om faktura- eller dokumentutställaren vill använda unika namn för varje dag används datum (DÅÅMMDD). Den 31 december 2002 skrivs exempelvis D BGC kan inte använda t ex Buntid eller tid i filens namn. Produktion Test Anmälningsfil BFEP.U????.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer BFET.U????.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer Metod för förändringsskydd Förändringsskydd innebär att filer förses med en krypterad kontrollpost som beräknas från filens innehåll och en unik kod (även kallad sigillnyckel), innan filen sänds från BGC. BGC kontrollerar kontrollposten och kan därmed säkerställa att filen inte förändrats efter det att avsändaren förändringsskyddade den. Förändringsskydd är valfritt för fil som sänds från BGC. För närvarande används tre metoder för förändringsskydd: Metod för förändringsskydd BgCom (kan inte användas för fakturaoch dokumentunderlagsfiler) MAA (Message Authentication Algoritm) Nexus Elektroniskt sigill Anmärkning BgCom är en integrerad kommunikations- och säkerhetslösning, baserad på Elektroniskt ID-kort och stark kryptering. Fri algoritm för förändringsskydd anpassad för Bankgirot. Metod utvecklad av Nexus (före detta SÄKData). Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 10 (34)

11 Presentation Kommunikation med BGC, fortsättning Avsnittssigill eller leveranssigill? Nexus Elektroniskt sigill och MAA kan förekomma som avsnittssigill och som leveranssigill. Följande tabell visar vilken av dessa metoder som går att använda för filerna i e-giro anmälningsärende: Anmälningsfil Filtyp Avsnitts-/helfilssigill Avsnitts- eller leveranssigill Viktigt: Vissa moduler för förändringsskydd kan ha begränsningar vad gäller postlängden. Det är därför viktigt att fakturautställaren före produktionsstart bekräftar med sin programleverantör att deras programvara för förändringsskydd fungerar för e-giro anmälningsärende. Filens uppbyggnad vid leveranssigill Vid leveranssigill skapar utställaren en start- och en slutpost för sigillet som omsluter hela leveransen oavsett hur många avsnitt filen innehåller. Startposten med transaktionskod 00 läggs allra först i filen och slutposten med transaktionskod 99, som innehåller ett framräknat kondensat, läggs allra sist. Kondensatet är för båda algoritmerna ett resultat av fyra komponenter algoritmen, regelverket, filen och sigillnyckeln. När BGC tar emot en sigillerad fil görs exakt samma sigillberäkning som skett hos utställaren med samma komponenter. De båda framräknade kondensaten jämförs och ska vara lika för att filen ska godkännas för vidare behandling. I annat fall kontaktas faktura- eller dokumentutställaren av BGC. Beräkning av startpost Vid beräkning av leveransskydd, skapas först 00-posten. Den skickas till förändringsskyddsmodulen med längden 80, samt skrivs först i filen. Övriga poster beräknas på hela postlängden (om posten är exempelvis 250 tecken ska alla 250 beräknas). Postlängd Om kommunikationsarean mellan anropande program och förändringsmodulen är kortare än posten, ska posten delas. Exempel: Om posten är 250 tecken och arean är 100 tecken, skickas först position i posten till modulen, sedan position , båda med längd 100. Därefter skickas de återstående 50 tecknen till modulen, då med längd 50. Postavskiljare sigillberäknas inte. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 11 (34)

12 Presentation Kommunikation med BGC, fortsättning Beräkning av slutpost När alla poster beräknats skickas stängningsanrop till modulen, vilket ger kondensatet i retur. Detta läggs i den skapade 99-posten som skrivs sist i filen. KVV-värde MAA använder så kallade KVV-värde (Key Verification Value) för att beräkna sigillnyckeln. KVV-värde beräknas med samma algoritm och samma sigillnyckel som MAC-värdet men alltid på infilen , det vill säga åtta nollor. Detta ger möjlighet att enkelt kontrollera om utställaren och BGC använder samma sigillnyckel om filen stoppas på grund av missavstämning i kondensat. Sigillnyckel För att kunna sigillera filerna behöver faktura- och dokumentutställaren en sigillnyckel,. Sigillnycklar beställs via banken och sänds till utställaren direkt från BGC. En sigillnyckel kan bara skrivas ut en gång och sigillnyckeln kan inte läsas av BGC:s personal. Skulle utställarens sigillnyckel förkomma, måste därför ny nyckel beställas via banken. Testsigillnyckel Vid test används följande sigillnycklar: Nexus Elektroniskt sigill: MAA: Observera: Sista siffran i sigillnyckeln är endast en checksiffra beräknad enligt 10-modul. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 12 (34)

13 Presentation Kommunikation med BGC, fortsättning Ytterligare information Leveranssätt Ytterligare information om leveranssätt och metoder för förändringsskydd finner du i Leveranssätt BgCom Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 Dokumentets namn Leveransvägledning BgCom Leveransvägledning - Connect:Direct Leveransvägledning Netview/FTP Leveransvägledning TCP/IP FTP Dessa dokument kan du beställa från BGC Programservice. MAA förändringsskydd MAA är en öppen metod för förändringsskydd. Om du önskar information om hur du konstruerar egna moduler för MAA, kontakta BGC Programservice. E-giro anmälningsärende teknisk manual 13 (34)

14 Presentation Kundtester Inledning För att kunna börja använda e-giro anmälningsärende, måste fakturautställaren genomföra en kundtest. Denna kundtest bygger på att fakturautställaren går igenom tester för de funktioner som denna önskar använda. Syftet med kundtesten är att säkerställa att fakturautställaren kan hantera filformaten som används i e-giro och att de uppgifter som systemet skapar är korrekta. Delmoment i kundtestprocessen När fakturautställaren har tecknat avtal om e-giro med sin bank och beställt en kundtest av sin handläggare på BGC, görs kundtestsystemet tillgängligt för faktura- eller dokumentutställaren. Denna illustration visar de olika stegen i kundtestprocessen: Förberedelser Teckna avtal med banken Utföra kundtest Preparering av kundreskontra Val av kommunikationssätt Anmälningsförfarandet Godkänd anslutning Fastställa anmälningssida Tid Förberedelsemomenten kan genomföras oberoende av varandra. Innan kundtestmomenten kan genomföras, måste alla förberedelser vara genomförda. För att testen ska bli godkänd krävs att varje testmoment är utfört i rätt ordning och att faktura- eller dokumentutställaren använt de testdata som beskrivs i respektive avsnitt. Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 14 (34)

15 Presentation Kundtester, fortsättning Testfall Kundtesten utgörs av ett antal fördefinierade testfall om avanmälningar, anmälningar vid betalning, anmälningar vid autogiro ska användas. Ska endast anmälningsärendet användas kan fakturautställaren själv definiera sina testfall. BGC skapar anmälningsmallen och de kontroller som önskas på respektive fält. Fakturautställaren ansvarar för att skapa testdata som BGC skickar in i anmälningsärendet. BGC skickar därefter en fil med anmälningarna till fakturautställaren. Fakturautställaren ansvarar sedan för att behandla datat i filen. Fakturautställaren ska inför test förbereda sitt system med några personnummer som ska komma i anmälningsfilen. Fakturatställaren ska också använda testdata där personnummer eller andra obligatoriska uppgifter saknas i fakturautställarens system. Krav för godkänd test När samtliga steg i kundtesten är klara och fakturautställaren blivit godkänd i samtliga testfallen, kontaktas fakturautställaren av en handläggare på BGC och meddelas resultatet. Om ett testfall misslyckas och fakturautställaren får ett annat resultat än det som beskrivs under förväntat resultat, initieras en ny test och man gör om testen eller de testfall som misslyckades. Ytterligare information För ytterligare information om testfall och testförfarande, se handledning för kundtest". E-giro anmälningsärende teknisk manual 15 (34)

16 Anmälningsärende exempel Inledning Nedan presenteras olika exempel på hur anmälningsärendet kan se ut för en fakturautställare. Exempel 1 Fakturautställaren har valt att använda ett anmälningsärende. Fakturautställaren har beslutat att anmälningsärendet ska innehålla följande information. Anmälningsärendet ska först användas i test. Checklista för anmälningsärendet Fakturautställarensnamn som ska presenteras i internetbanken. Det namn som är kopplat till bankgironumret. Kortnamn. Det namn som presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren har mer än ett anmälningsärende Unik identitet. Den identitet som fakturautställaren bestämmer för att kunna identifiera anmälningsärendet Beskrivning. Ett fritext fält för fakturautställaren. Kan beskriva anmälningsärendet för fakturamottagaren. Länk till hemsida Länk till kundtjänst Övrig länk Test eller produktion. Om registrerade anmälningar ska lagras i test eller produktion. Antal inmatningsfält 2 Telecom Beskrivning Elektronisk faktura befintligt kund 001 Det är viktigt att den som är ansluten till internetbanken är densamma som den person som äger abonnemanget hos Telecom. I annat fall kontakta våran kundtjänst. Nej Test Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 16 (34)

17 För respektive inmatningsfält anges: Checklista per inmatningsfält Beskrivning Inmatningsfältnr 1 Unik identitet EPS Efaktura unik identitet Efaktura kort beskrivning Presentationstext. Fältnamnet som ska E-postadress presenteras mot fakturamottagaren. Min längd 0 Max längd 50 Kontroll Obligatorisk Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren Checklista per inmatningsfält Inmatningsfältnr 2 Unik identitet Efaktura unik identitet Efaktura kort beskrivning Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren. Min längd 8 Ingen Nej Max längd 10 Kontroll Obligatorisk Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren Ja KNR Kundnummer Numerisk Ja Ja Beskrivning Nedan presenteras hur anmälningsärendet presenteras för fakturamottagaren när denna länkar sig från internetbanken till anmälningsärendet. I detta exemplet sker länkningen från Skandiabanken. Obligatoriskt def. av fältet innebär att övriga kontroller ska vara uppfyllda innan datat accepteras. E-giro anmälningsärende teknisk manual 17 (34)

18 Bild Två inmatningsfält presenteras. Länk till kundtjänst och hemsida presenteras. E-giro anmälningsärende teknisk manual 18 (34)

19 Ytterligare information Exempel EFA BGC TBGC SEB SKB SEB.SE 001TELECOM AN SKB.SE EPS END AN SKB.SE EPS 0010KNR END AN SKB.SE EPS 0009KNR END EFA BGC TBGC SEB FSPA SEB.SE 001TELECOM AN FSPA.SE KNR END E-giro anmälningsärende teknisk manual 19 (34)

20 Exempel 2 Fakturautställaren har valt att använda ett anmälningsärende. Fakturautställaren har beslutat att anmälningsärendet ska innehålla följande information. Anmälningsärendet ska användas först i test. Checklista för anmälningsärendet Fakturautställarensnamn som ska presenteras i internetbanken. Det namn som är kopplat till bankgironumret. Kortnamn. Det namn som presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren har mer än ett anmälningsärende Unik identitet. Den identitet som fakturautställaren bestämmer för att kunna identifiera anmälningsärendet Beskrivning. Ett fritext fält för fakturautställaren. Kan beskriva anmälningsärendet för fakturamottagaren. Länk till hemsida Länk till kundtjänst Övrig länk Test eller produktion. Om registrerade anmälningar ska lagras i test eller produktion. Antal inmatningsfält 3 Telecom Beskrivning Elektronisk faktura befintligt kund 002 Det är viktigt att den som är ansluten till internetbanken är densamma som den person som äger abonnemanget hos Telecom. I annat fall kontakta våran kundtjänst. Nej Produktion Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 20 (34)

21 För respektive inmatningsfält anges: Checklista per inmatningsfält Beskrivning Inmatningsfältnr 1 Unik identitet EPS Efaktura unik identitet Efaktura kort beskrivning Presentationstext. Fältnamnet som ska E-postadress presenteras mot fakturamottagaren. Min längd 0 Max längd 50 Kontroll Obligatorisk Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren Checklista per inmatningsfält Inmatningsfältnr 2 Unik identitet Efaktura unik identitet Efaktura kort beskrivning Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren. Min längd 8 Ingen Nej Max längd 10 Kontroll Obligatorisk Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren Ja KNR Kundnummer Beskrivning Numerisk och 10-modul Ja Ja Checklista per inmatningsfält Inmatningsfältnr 3 Unik identitet Efaktura unik identitet Efaktura kort beskrivning Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren. KTN Min längd 10 Kortnummer Kortnummer Beskrivning E-giro anmälningsärende teknisk manual 21 (34)

22 Checklista per inmatningsfält Max längd 10 Kontroll Numerisk Obligatorisk Ja Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren Ja Beskrivning Nedan presenteras hur anmälningsärendet presenteras för fakturamottagaren när denna länkar sig från internetbanken till anmälningsärendet. I detta exemplet sker länkningen från Skandiabanken. Bild 2.1 Tre inmatningsfält presenteras. Länk till kundtjänst, övrigt och hemsida presenteras. Inamtningsfälten har andra identiteter än inmatningsfälten i exempel 1. Bild 2.2 Fakturamottagaren får kvittera inmatad information innan denna registreras. E-giro anmälningsärende teknisk manual 22 (34)

23 Ytterligare information Om e-giro anmälningsärende Skriftliga dokument Det finns fem skriftliga dokument om e-giro. De kan beställas från din bank eller laddas ner från e-giros webbplats. Denna tabell beskriver dokumenten: Dokumentets namn Målgrupp Innehåll Välkommen till e-giro anmälningsärende e-giro webbhotell teknisk manual e-giro webbhotell användarmanual e-giro webbhotell handledning för kundtest e-giro anmälningsärende Alla som vill veta mer om e-giro anmälningsärende Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer Handläggare hos fakturaeller dokumentutställaren De personer hos fakturaeller dokumentutställare som ansvarar för att genomföra kundtest i samband med anslutning till e-giro anmälningsärende Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer Kort beskrivning av fördelar, avtal och anpassningar som faktura- eller dokumentutställaren behöver göra. Detta dokument. Beskriver tekniska krav på faktura- eller dokumentutställarens ekonomisystem samt innehåller post- och filbeskrivningar Beskriver vad handläggaren hos faktura- eller dokumentutställaren behöver göra för att e-giro anmälningsärende ska fungera Beskriver steg för steg kundtestproceduren. Detta dokument. Beskriver tekniska krav på faktura- eller dokumentutställarens ekonomisystem samt innehåller post- och filbeskrivningar Fortsättning på nästa sida E-giro anmälningsärende teknisk manual 23 (34)

24 Om e-giro anmälningsärende, Fortsättning På e-giros webbplats, hittar du bland annat följande information: Senaste nytt om tjänsten Kontaktpersoner Post- och filbeskrivningar Dokument för nedladdning Internet Leveransvägle dning Vill du ha information om de olika leveranssätten, så finns följande dokumentation tillgängliga: Titel Beställningsnummer Leveransvägledning BgCom BG 2919 Leveransvägledning TCP/IP BG 2876 Leveransvägledning Netview FTP BG 2877 Leveransvägledning Connect:Direct BG 2878 Hänvisning: Du kan beställa dessa trycksaker från Programservice på BGC. E-giro anmälningsärende teknisk manual 24 (34)

25 Ordlista Ordlista Ord och begrepp i e-giro anmälningsärende Ordlista Här följer en lista över ord och begrepp som används i samband med e-giro anmälningsärende Anmälan Begrepp Förklaring Faktura- eller dokumentmottagaren anmäler sitt intresse att få webbfakturor eller e-dokument från faktura- eller dokumentutställaren. E-giro anmälningsärende teknisk manual 25 (34)

26

27 Bilaga 3 Bilaga 1 Post- och filbeskrivning Post- och filbeskrivning - e-giro anmälningsärende Anmälnings och avanmälningsfil i e-giro anmälningsärende Generellt EFA formatet är ett av de format som e-giro erbjuder att skicka fakturamottagares anmälningar och avanmälningar till en fakturautställare. En fil i EFA formatet innehåller en eller flera buntar av anmälningar/avanmälningar. Postlängden är 240 tecken fast blockad vilket innebär att varje post består av exakt 240 tecken. Om innehållet understiger 240 tecken fylls posten automatiskt ut med blanktecken till höger om tecknen. Utställarpost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 01 Versionsnummer för EFA-fil AN 03 Skrivdatum N ÅÅÅÅMMDD Filtyp AN EFA Avsändare AN Den som fysiskt sänder filen t ex BGC Mottagare AN Används inte Status 25 1 AN P (produktion) eller T (test) Buntidentitet AN Buntidentitet (unik id för bunt) FUB AN Buntens FUB, t ex SEB PB AN Buntens PB, t ex FSPA. Den bank där anmälningarna eller avanmälningarna i bunten är utförda. FUI AN Identitet på fakturautställaren i e- giro och e-faktura systemet. Består av organisationsnr.löpnr.bank.se t ex SEB. SE E-giro anmälningsärende teknisk manual 27 (34)

28 Bilaga 3 Avdelning * N Sekvensnummer för anmälningstyp (1..) FUNamn AN FU:s namn i anmälningsärende Uppgifter markerade med * är ej obligatoriska. Mottagarpost Mottagarpost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 10 An-/Avanmälningsdatum N ÅÅÅÅMMDD Anmälningstyp AN AN eller AV FMI AN Id för FM Persnr.BANK.SE Anmälningsradspost Anmälningsradspost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 11 Anmälningsinfo AN Ett antal fältposter, se fältposter Anmälningsposten är i sin tur fyllda av ett antal fältposter som är packade för att fylla ut utrymmet på 240 tecken i varje post. Varje fältpost består av det som beskrivs nedan. Fältposten (11 posten) Typ Längd Kommentar Längd 4 Anger antal tecken för detta textfält Typ 3 Anger typ av textdata, treställig teckenkod Format 1 Anger format för textfält. Kan vara blankt Data n Den text som utför informationen för textfältet Fältposten fyller alltid ut anmälningsradposten helt. Som sista fältpost kommer en fältpost av typen END*, med en längd som är anpassad för att fylla ut den sista anmälningsradposten helt. E-giro anmälningsärende teknisk manual 28 (34)

29 Bilaga 3 Fältposter för avanmälan (gäller endast om fakturautställaren valt bort standard e-giro formatet) I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 099 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser avanmälan. I 10-posten sätts anmälningstyp till AV. Typ Namn Längd Fälttyp Kommentar BID Bankidentitet 4 N Fakturamottagarens banks numeriska identitet BNR Bankgironummer 10 N Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer). BET Betalarnummer 16 A Fakturautställarens identitet på fakturamottagaren END* Slutpost Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten Innan END* posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken. Fältposter för anmälningar utifrån autogiro (gäller endast om fakturautställaren valt bort standard e-giro formatet) I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 098 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser anmälningar utifrån autogiro. I 10-posten sätts anmälningstyp till AN. Typ Namn Längd Fälttyp Kommentar BID Bankidentitet 4 N Fakturamottagarens banks numeriska identitet BNR Bankgironummer 10 N Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer) BET Betalarnummer 16 A Fakturautställarens identitet på fakturamottagaren END* Slutpost Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten Innan END* posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken. Fältposter för anmälan vid betalning (gäller endast om fakturautställaren valt bort standard e-giro formatet) I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 097 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser anmälningar utifrån betalning. I 10-posten sätts anmälningstyp till AN. Typ Namn Längd Fälttyp Kommentar BID Bankidentitet 4 N Fakturamottagarens banks numeriska identitet BNR Bankgironummer 10 N Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer) FFD Förfallodatum 8 A Fakturans förfallodatum, ååååmmdd OCR OCR nummer 25 A Fakturans OCR nummer BEL Belopp 15 N Fakturans belopp, nnnnnnnnnnnnnkk END* Slutpost Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten E-giro anmälningsärende teknisk manual 29 (34)

30 Bilaga 3 Innan END* posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken. E-giro anmälningsärende teknisk manual 30 (34)

31 Bilaga 3 Fältposter för anmälningar som är registrerade via anmälningsärendet I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till det nummer som fakturautställaren har angett i anmälningsärendet, fakturautställarens ID-begrepp. Reserverade nummer är och får ej användas av fakturautställaren. Om fakturamottagaren anmäler sig flera gånger för samma anmälningsärende innan anmälan är sänd till fakturautställaren kommer andra anmälan och därefter lagras som en ny 11-post utan en ny 10-post brytning. I 10-posten sätts anmälningstyp till AN. Fakturautställaren kan själv för varje anmälningsärende bestämma vad varje fält ska heta och vilken kontroll som ska ske på fältet. E-giro anmälningsärendet tillhandahåller följande kontroller: - Ingen kontroll - Obligatoriskt fält - Numeriskt värde - 10-modul checksiffra - Min och max längd på datat - Om fältet ska visas för fakturamottagaren. Innan END* posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken. Nedan visas exempel på typdefinition. Typ Namn Längd Fälttyp Kommentar BID Bankidentitet 4 N Fakturamottagarens banks numeriska identitet. Finns alltid. NMN Namn Sätts utifrån den längd som är def. i anmälningsärendet Namn på fakturamottagaren TLF Telefon Fakturamottagarens telefonnummer EPS E-post Fakturamottagarens e-postadress END* Slutpost Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten. Finns alltid. E-giro anmälningsärende teknisk manual 31 (34)

32 Bilaga 3 Summeringspost Summeringspost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 98 Antal anmälningsposter N Antalet anmälningar för denna FUI Antal avanmälningsposter N Antalet avanmälningar för denna FUI Totalt antalet mottagarposter N Totalt antal av- och anmälningar i FUI Slutpost Slutpost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 99 Antal utställare N Antal utställarposter (01) i denna fil. Buntstruktur/filstruktur EFA Öppningspost 10 Mottagarpost 11 Anmälningsradspost 11 Anmälningsradspost 10 Mottagarpost 10 Mottagarpost 98 Summeringspost 01 Öppningspost 10 Mottagarpost 10 Mottagarpost 98 Summeringspost 99 Slutpost E-giro anmälningsärende teknisk manual 32 (34)

33 Bilaga 3 Exempel på an/avmälningsfil EFA BGC PBGC SEB SEB SEB.SE 001TEST FORETAGET AN FSPA.SE BID KNR TLF EFA BGC PBGC SEB SEB SEB.SE 097TEST FORETAGET AN SEB.SE BID BNR FFD OCR BEL END * EFA BGC PBGC SEB SEB SEB.SE 099TEST FORETAGET AV SEB.SE BID BNR BET END* E-giro anmälningsärende teknisk manual 33 (34)

34 Bilaga 3 Tabell för bankförkortningar och bankid Bank Förkortning Bankidentitet SEB SEB Handelsbanken SHB Östgöta Enskilda Bank OEB SkandiaBanken SKB Föreningssparbanken FSPA Nordea NB Sparbanken Finn FINN Sparbanken Gripen* GRIP Stadshypotek Bank SHYB ICA Bank ICA Länsfösäkringar Bank LFB COOP Bank* COOP *Sparbanken Gripen och COOP bank deltar ej ännu i e-giro, E-giro anmälningsärende teknisk manual 34 (34)

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I

e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I www.e-faktura.com e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Bakgrund Allt fler företag upptäcker

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

Connect Direct Teknisk manual

Connect Direct Teknisk manual Mars 2014 Connect Direct Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad är

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida December 2016 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

FTP-via-Internet Teknisk manual

FTP-via-Internet Teknisk manual Mars 2014 FTP-via-Internet Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Säker elektronisk fakturering av konsumenter Postens erfarenheter kring beredning av momsdirektivet (2001/115/EG), med fokus på effekter för dagens tjänster kring Säker elektronisk fakturering av konsumenter Peter Holm Fil Dr, Affärsutvecklare Posten

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(8) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag skuldsaldo Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual Juli 2016 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro.

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-09-27 Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr:

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Juli 2016 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad är

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer