E-giro webbhotell Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-giro webbhotell Användarmanual"

Transkript

1 Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december Copyright Bankgirocentralen BGC AB e-giro webbhotell användarmanual 1 (58)

2 Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Översikt...3 Presentation...5 Förberedelser och kundtest...8 Checklista...8 Kommunikation med BGC...10 Hänvisande bankgiro- och postgironummer vid anmälningar (för webbfakturor)...15 Förteckning över utställare av webbfakturor och e-dokument...17 Informationssida...18 Anmälningssida...20 Defaultvärden i e-giro webbhotell...21 Webbfaktura, e-dokument och mallar...24 Utställarens ansvar...27 Översikt...27 Servicesidor för faktura- och dokumentutställare...28 Översikt...28 Behörighet...29 Inloggning...30 Se ert företags utfärdade fakturor...31 Granska och godkänna mallar...33 Hantering av mottagarens anmälan...36 Översikt...36 Anslutning hos banken...37 Underlag för anmälan...38 Kvitterad anmälan skickas till BGC...42 BGC:s återredovisning av kvitterad anmälan...44 Avanmälan...45 Fakturering via e-giro webbhotell...46 Översikt...46 Fakturaunderlag...47 Betalning och rättelse...48 E-dokument via e-giro webbhotell...49 Översikt...49 Redovisning av felaktiga underlag...50 E-giro webbhotells säkerhetslösning...53 Översikt...53 Ytterligare information...54 Om e-giro webbhotell...54 Ordlista...56 Ord och begrepp i e-giro webbhotell...56 E-giro webbhotell användarmanual 2 (58)

3 Inledning Inledning Översikt Inledning E-giro webbhotell Skapar nya möjligheter till direktkommunikation med era kunder Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Underlättar för era kunder att betala. Höjer kvaliteten i redovisningen av betalningar till er, i och med att er kund betalar genom ett enkelt klick och inte behöver knappa in långa referensnummer. Innehåller en avancerad säkerhetslösning som innebär trygghet för er och era kunder. En kanal för elektroniska dokument e-dokument, till exempelvis kunder och anställda. Fakturera via e-giro webbhotell: Med e-giro webbhotell sänder ni elektroniska fakturaunderlag till BGC. Era kunder når sin faktura genom att klicka på en länk i sin internetbank. I och med att webbfakturan lagras i webbhotellet, behöver ni inte investera i dyr infrastruktur. Presentera dokument via e-giro webbhotell: Grunden för e-dokument och webbfakturor via e-giro webbhotell är gemensam: Ni sänder ett underlag till BGC. Mottagaren når dokumentet genom en länk i internetbanken. E-giro webbhotell är ett samarbete mellan Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank och Bankgirocentralen BGC AB. Målgrupp Detta dokument är avsett för dig som handlägger e-giro webbhotellärenden. Manualen beskriver de åtgärder du behöver vidta för att e-giro webbhotell ska fungera så smidigt som möjligt. Förutsättningar Eftersom det finns många olika ekonomisystem på marknaden, kan vi inte i detalj beskriva hur du går till väga i just ert ekonomisystem. Därför hänvisar vi i den löpande texten till er leverantör av ekonomi- eller kommunikationsprogram. Fortsättning på nästa sida e-giro webbhotell användarmanual 3 (58)

4 Innehåll Översikt, Fortsättning Frågor Om du har frågor om e-giro webbhotell är du välkommen att kontakta Om ert företag är kund i Handelsbanken SEB Östgöta Enskilda Bank Kontakta Handelsbankens Bankgiroservice Tel Fax E-post SEB:s Bankgiroservice Tel Fax E-post Kundstöd Tel Fax För tekniska frågor, till exempel i samband med att ni ansluter er till e-giro webbhotell eller vill göra justeringar i faktura- eller dokumentmallen, kontakta Adress E-post Teknisk support Bankgirocentralen BGC AB Stockholm Tel Fax E-giro webbhotell användarmanual 4 (58)

5 Presentation Presentation Inledning I detta kapitel presenterar vi e-giro webbhotell och berättar hur det fungerar. Syftet är att ge dig en övergripande presentation av vad e-giro webbhotell är och hur ert företag kan dra nytta av e-giro webbhotell. Fakturor via Internet E-giro webbhotell innebär att ni sänder fakturaunderlag till BGC, som gör webbfakturorna tillgängliga för era kunder. I och med att webbfakturorna checkar in på webbhotellet behöver ni inte bygga upp någon egen infrastruktur för webbfakturapresentation. Enkla och korrekta betalningar Genom e-giro kan er kund enkelt se webbfakturan genom att klicka på en länk i sin internetbank. Er kund godkänner fakturan för betalning genom ett enkelt klick och behöver inte registrera till exempel långa referensnummer. Detta gör att ni uppnår 100% automatisk prickningsfrekvens för dessa betalningar i er kundreskontra. Det är möjligt att använda e-dokument i e-giro webbhotell. E-dokument innebär att ni kan sända elektroniska dokument med konfidentiellt innehåll via en säker kanal. Mottagaren kan ta del av sina e-dokument via sin internetbank, där de finns bekvämt samlade. Exempel på ett användningsområde för e-dokument är till exempel lönespecifikationer eller försäkringsbesked E-dokument via internetbanken Marknadsföringskanal Webbfakturan blir en ny marknadsföringskanal till era kunder. Genom till exempel banners och länkar kan ni genomföra riktade marknadsföringsåtgärder mot skilda kundgrupper. E-dokument innebär även en informationskanal till era anställda och kunder. Webbfakturans och e-dokumentets utseende styrs av mallar, som utformas av er. Ni kan använda mer än en mall, utformade för olika målgrupper. Fortsättning på nästa sida e-giro webbhotell användarmanual 5 (58)

6 Presentation Översikt, Fortsättning Så fungerar webbfakturor Så här fungerar fakturering med e-giro webbhotell, steg för steg: Fas Beskrivning 1 När ni fakturerar er kund sänder ni ett elektroniskt fakturaunderlag till BGC. Från fakturaunderlaget skapar BGC en webbfaktura och en betalrad. Webbfakturan lagras hos BGC. Betalraden vidarebefordras till er kunds internetbank. 2 I internetbanken ser er kund betalraden på sin skärm. I betalraden finns en länk till webbfakturan. 3 Er kund klickar på länken och länkas till webbfakturan. All överföring sker insynsskyddat, krypterat och har tidsbegränsad giltighet. Ert företag kontrollerar webbfakturans innehåll. 4 När kunden ska betala kan han klicka direkt på OK för betalning utan att behöva fylla i belopp eller referensnummer. Om ert företag tillåter det kan kunden ändra beloppet före betalning. 5 När kunden betalat sin räkning får ni redovisning från BGC. Så här fungerar e- dokument Så här fungerar e-dokument med e-giro webbhotell, steg för steg: Fas Beskrivning 1 Ni sänder ett dokumentunderlag till BGC. Från detta skapar BGC ett e-dokument och ett dokumentsammandrag. E-dokumentet lagras hos BGC. Dokumentsammandraget vidarebefordras till mottagarens internetbank. 2 Mottagaren ser dokumentsammandraget i sin internetbank. I sammandraget finns en länk till e-dokumentet. 3 När mottagaren klickar på länken, visas e-dokumentet. All överföring sker insynsskyddat, krypterat och har tidsbegränsad giltighet. E-dokumentets innehåll kontrolleras av ert företag. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 6 (58)

7 Presentation Översikt, fortsättning Kunden anmäler sig enkelt Betalning via webbfaktura: Er kund kan anmäla sig till e-giro på tre sätt Direkt till er, via till exempel er kundtjänst eller webbplats. Länkning via internetbanken till anmälningsärendet Vid betalning i internetbanken. Genom att anmäla till sin bank att han önskar webbfaktura från alla fakturautställare som han betalar till via Autogiro och som deltar i e-giro. Hanteringen av anmälningar och makulering av anmälningar sker elektroniskt. Ni kan bygga upp helt automatiska rutiner för denna hantering. E-dokument: Mottagaren kan anmäla sig till exempel via er kundtjänst eller webbplats. Dessa kunder når ni Antalet kunder i svenska internetbanker växer snabbt. I e-giro webbhotell når ni kunderna i Handelsbankens, Föreningssparbankens, Nordeas, SEB:s, Skandiabankens och Östgöta Enskilda Banks internetbanker. E-giro webbhotell användarmanual 7 (58)

8 Förberedelser och kundtest Förberedelser och kundtest Checklista Inledning Innan ert företag kan börja använda e-giro webbhotell, måste vissa krav på ekonomisystemet vara uppfyllda och vissa förberedelser vara genomförda. Detta kapitel är tänkt att användas som en enkel checklista för vad ni behöver åtgärda före start i e-giro webbhotell. I kolumnen Hänvisning ser du var du kan läsa mer om varje ämnesområde. Checklista i ii iii iv v = Åtgärd Hänvisning Välja leveranssätt till och från BGC inklusive metod för förändringsskydd. Kundregistret ska vara förberett för hantering av Anmälningar. Kvitterad anmälan (ej obligatoriskt). Avanmälan Elektroniskt redovisning från BGC. Utforma mallar för: Webbfakturor, eller E-dokument. Välja format för faktura- eller dokumentunderlag. Kundreskontran ska kunna skapa fakturaeller dokumentunderlag samt ta emot och tolka redovisning av felaktiga underlag. Se avsnittet Kommunikation med BGC i detta kapitel. Se kapitlet Hantering av mottagarens anmälan Se avsnittet Webbfakturor, e-dokument och mallar i detta kapitel. Se avsnittet om faktura- och dokumentunderlag. Se kapitlen Fakturering via e-giro webbhotell,, E-dokument via e-giro webbhotell och Redovisning av felaktiga underlag. vi Upprätta en informationssida på Internet. Se avsnittet Informationssida i detta kapitel. vii Upprätta en anmälningssida på Internet. Obligatoriskt för att nå samtliga internetbankskunder, ej obligatorisk för att nå kunder i Handelsbanken, SEB, Skandiabanken och Östgöta Enskilda Bank Se avsnittet Anmälningssida i detta kapitel. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 8 (58)

9 Förberedelser och kundtest Checklista, Fortsättning Checklista (fortsättning) = Åtgärd Hänvisning viii ix x xi Fastställa vilket eller vilka defaultvärden som ska användas i faktura- eller dokumentunderlaget, samt dess värden. Skriva avtal om e-giro webbhotell med banken. (Om ni använder e-giro webbhotell för fakturering): Förbereda för att kunna ta emot redovisning av betalningsredovisning i Inbetalningsservice OCR-format (eventuellt även i Autogiro Privat). Genomföra en godkänd kundtest för e-giro webbhotell. Se avsnittet Defaultvärden i e-giro webbhotell i detta kapitel. Se avsnitten Defaultvärden i e-giro webbhotell. Hänvisande bankgiro- och postgironummer vid anmälningar (för webbfakturor). Förteckning över utställare av webbfakturor och e-dokument. i detta kapitel. Se dokumentet Inbetalningsservice OCR manual för betalningsmottagare. Ni får information om hur testen går till från er banks Bankgiroservice. E-giro webbhotell användarmanual 9 (58)

10 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC Inledning Ni kan sända filer till och ta emot filer från BGC på ett flertal sätt. I detta avsnitt går vi igenom tillgängliga metoder för kommunikation (kallas även leveranssätt), samt förutsättningarna för kommunikationen med BGC. Tillgängliga leveranssätt Följande leveranssätt kan användas för e-giro webbhotell: Leveranssätt BgCom (kan inte användas för fakturaoch dokumentunderlagsfiler) Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 XCOM6.2 Metod för förändringsskydd (se nedan) Integrerad kommunikations- och säkerhetslösning Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Metod för förändringsskydd Förändringsskydd innebär att filer förses med en krypterad kontrollpost som beräknas från filens innehåll och en unik kod (även kallad sigillnyckel), innan filen sänds till BGC. BGC kontrollerar kontrollposten och kan därmed säkerställa att filen inte förändrats efter det att avsändaren förändringsskyddat den. Förändringsskydd är obligatoriskt för samtliga filer som sänds till BGC. För närvarande används tre metoder för förändringsskydd: BgCom Metod för förändringsskydd MAA (Message Authentication Algoritm) Nexus Elektroniskt sigill Anmärkning BgCom är en integrerad kommunikations- och säkerhetslösning, baserad på Elektroniskt ID-kort och stark kryptering. Fri algoritm för förändringsskydd anpassad för Bankgirot. Metod utvecklad av Nexus (före detta SÄKData). Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 10 (58)

11 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, Fortsättning Avsnittssigill eller leveranssigill? Moduler för förändringsskydd är ofta integrerat i kommunikationsprogramvaran. Nexus Elektroniskt sigill och MAA kan förekomma som avsnittssigill och som leveranssigill. Följande tabell visar vilken av dessa metoder som går att använda för filerna i e-giro webbhotell: Filtyp Anmälningar, bekräftelser, makuleringar Fakturaunderlag och dokumentunderlag Avsnitts-/leveranssigill Avsnitts- eller leveranssigill leveranssigill Viktigt: Vissa moduler för förändringsskydd kan ha begränsningar vad gäller postlängden. Det är därför viktigt att ni före produktionsstart bekräftar med er programleverantör att ert program för förändringsskydd fungerar för e-giro webbhotell. Ytterligare information Leveranssätt Ytterligare information om leveranssätt och metoder för förändringsskydd finner du i Leveranssätt BgCom Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 XCOM6.2 Dokumentets namn Leveransvägledning BgCom Leveransvägledning - Connect:Direct Leveransvägledning Netview/FTP Leveransvägledning TCP/IP FTP Leveransvägledning XCOM6.2 Dessa dokument kan du beställa från er bank eller ladda ner från under För programföretag / Om våra tjänster / Kommunikation och säkerhet. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 11 (58)

12 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning Så här för du över en fil till BGC Följ stegen i följande tabell när du ska sända filer till BGC: Steg Åtgärd 1 Skapa en fil i ert ekonomisystem. Filen kan innehålla Anmälningar, bekräftelser och/eller makuleringar. Fakturaunderlag Dokumentunderlag Hänvisning: För information om hur ert ekonomiprogram fungerar, se programmets dokumentation eller kontakta programvaruleverantören. 2 Starta kommunikationsprogrammet. 3 Kontrollera att ert företags kundnummer är rätt ifyllt i kommunikationsprogrammet och att programmet är inställt för att sända en produktionsfil. 4 Förändringsskydda filen i kommunikationsprogrammet. Använd den nyckel förändringsskydd som du fått från BGC. Hänvisning: 5 Sänd filen till BGC. För anvisningar om hur nyckeln läggs in respektive hur filen förändringsskyddas, se dokumentationen för ert kommunikationsprogram eller kontakta programvaruleverantören. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 12 (58)

13 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, Fortsättning När ska filen sändas till BGC? Om ni använder bekräftelser: Denna tabell visar när ni senast måste sända material till BGC, resp när material finns att hämta: Före kl Tidigast kl Senast kl Tidigast kl Senast kl Tidigast kl Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Er kund anmäler sig i sin internetbank. Ni hämtar anmälan från BGC. Ni sänder en bekräftelse av er kunds anmälan. Ni hämtar kvittens för godk/ej godk bekräftelse. Ni sänder fakturaunderla g/dokument till BGC. Fakturaunderla get/dokumente t är tillgängligt i er kunds internetbank. Anmälningar, bekräftelser och makuleringar: Anmälningar, bekräftelser och makuleringar som kommer till BGC före kl behandlas av BGC samma dag. Det innebär att en fil med redovisningsmaterial (godkända/icke godkända bekräftelser) kan hämtas från BGC efter kl samma dag. Kommer filen till BGC efter kl behandlas den påföljande bankdag. Redovisningsmaterialet kan då hämtas efter kl denna dag. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 13 (58)

14 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning När ska filen sändas till BGC? (fortsättning) Om ni inte använder bekräftelser: Denna tabell visar när ni senast måste sända material, respektive när material finns att hämta: Före kl Tidigast kl Senast kl Tidigast kl Dag 1 Dag 2 Dag 3 Er kund anmäler sig i sin internetbank Ni hämtar anmälan från BGC Ni sänder fakturaeller dokumentunderlag till BGC Faktura- eller dokumentunderlaget är tillgängligt i er kunds internetbank Observera: När ni sänder in ett faktura- eller dokumentunderlag till BGC, betyder det att ni godkänt kundens anmälan. Fakturaunderlag: Fakturaunderlagen ska levereras till BGC senast kl bankdagen efter fakturadatum. Betalraden presenteras i er kunds internetbank kl följande bankdag. Dokumentunderlag: Dokumentunderlag ska sändas till BGC senast kl för att kunna vara tillgängliga i mottagarens internetbank kl nästa bankdag. När får ni redovisning? BGC skapar och skickar filer enbart när någon händelse skett, till exempel Er kund har anmält sig till e-giro via sin internetbank. Ni har sänt in bekräftelser eller makuleringar. Ni har sänt in felaktiga fakturaunderlag. Viktigt: BGC skapar redovisningsfiler endast på bankdagar! E-giro webbhotell användarmanual 14 (58)

15 Förberedelser och kundtest Hänvisande bankgiro- och postgironummer vid anmälningar (för webbfakturor) Inledning I detta avsnitt beskriver vi vad ert företag behöver göra för att hänvisande bankgiro- och postgironummer ska fungera när kunden anmäler sig via internetbanken. Så fungerar det Så här fungerar hänvisande postgiro- och bankgironummer: Fas Beskrivning 1 I avtalet om e-giro webbhotell anger ert företag Det bankgironummer dit betalningarna ska göras (huvudbankgironummer). Samtliga bankgiro- och postgironummer som ska vara hänvisande 2 När er kund skriver in ert hänvisande bankgiro- eller postgironummer för betalning i sin internetbank, visas en anmälningsknapp på skärmen. Om kunden klickar på knappen skapar internetbanken en anmälan, som skickas till BGC. 3 BGC vidarebefordrar anmälan till er. Anmälan kommer att avse det huvudbankgironummer ert företag angivit i avtalet om e-giro webbhotell. 4 Ni sänder en bekräftelse till BGC. 5 Kunden är registrerad som e-giromottagare. Observera: Hänvisande bankgironummer gäller endast för anmälningar via internetbanken. Betalningarna som därefter görs via e- giro kommer alltid att föras till det bankgironummer ni har angivit i fakturaunderlaget. Detta bankgironummer måste ha angivits som huvudbankgironummer i ert avtal om e-giro webbhotell. Detta ska göras: För att hänvisning av postgiro- och bankgironummer ska fungera, måste det avtal ert företag tecknar med banken innehålla Ert huvudbankgironummer. Samtliga de bankgiro- och postgironummer som ni vill ska omfattas av hänvisningen. Observera: Endast bankgironummer som är anslutna till tjänsten Inbetalningsservice OCR och postgironummer anslutna till Postgirot Banks Inbetalningsservice kan omfattas av hänvisning! Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 15 (58)

16 Förberedelser och kundtest Hänvisande bankgiro- och postgironummer vid anmälningar (för webbfakturor), Fortsättning Ytterligare information Hänvisning: För fullständig information om hela anmälningsprocessen, läs kapitlet Hantering av mottagarens anmälan i detta dokument. E-giro webbhotell användarmanual 16 (58)

17 Förberedelser och kundtest Förteckning över utställare av webbfakturor och e- dokument Inledning BGC för en förteckning över samtliga utställare i e-giro privat och e-giro webbhotell. Den är tillgänglig för samtliga deltagande internetbanker och deras kunder, som ser förteckningen via internetbanken. Dold i internetbanken När ni skriver avtal om e-giro webbhotell kan ni ange att ert företag inte ska visas i Internetbankernas förteckning. Exempelvis kan detta vara aktuellt under ett inledningsskede, när ni vill ha kontroll över antalet nya kunder som släpps på i e- giro webbhotell. Om ni väljer att ert företag inte ska visas i internetbanken, kommer ni inte att få några automatiska anmälningar för autogirobetalare, eller anmälningar via internetbanken. Anmälningar via internetbanken och Autogiro När ni bestämmer er för att era uppgifter ska visas innebär det, att ni kan komma att få automatiska anmälningar (avseende webbfakturor) från kunder som sedan tidigare använder e-giro privat. Observera att detta endast gäller om ni deltar i Autogiro. E-giro webbhotell användarmanual 17 (58)

18 Förberedelser och kundtest Informationssida Inledning I e-giro innebär begreppet informationssida en sida som är tillgänglig på Internet, där ni anger de namn, adresser, e-postadresser och/eller telefonnummer, dit era kunder kan vända sig vid störningar, problem eller vid klagomål. Informationssidan lagras på en webbserver hos er eller på BGC. Om er kund vill komma i kontakt med er, når han er informationssida via en länk i internetbanken. Textexempel Här följer ett exempel på text på informationssidan: [Er logotype] Så här kontaktar du oss om du har frågor eller problem [Ert företagsnamn] deltar i bankernas e-giro Privat, som gör det enkelt, bekvämt och säkert att betala räkningar via Internet. Har du synpunkter på fakturan eller om din faktura inte kan visas, kontakta oss [Postadress obligatorisk uppgift] [Telefonnummer obligatorisk uppgift] [Faxnummer] [Länk e-postadress obligatorisk uppgift] [Öppettider obligatorisk uppgift] [Länk till er webbplats i förekommande fall] Observera: Om ni både sänder webbfakturor och e-dokument, måste texten på informationssidan utformas för att avse båda fallen. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 18 (58)

19 Förberedelser och kundtest Informationssida, Fortsättning Uppdatera informationssidan Så här gör ni för att uppdatera uppgifterna på er informationssida (om den ligger på BGC:s webbserver): Steg Åtgärd 1 Utforma informationssidan som ett HTML-dokument. Packa HTMLfilen och eventuella bildfiler som ett Zip-arkiv och sänd till Teknisk support på BGC, antingen via e-post eller på en diskett. Namnet på HTML-dokumentet ska vara information.htm 2 BGC testar att dokumentet fungerar och lägger in det på webbservern.. 3 Ni får information från Teknisk support på BGC när informationssidan publicerats. Om informationssidan ligger på er egen webbserver behöver ni bara informera BGC om ändringar i de fall ni ändrar länkadressen till informationssidan. Information om ny länkadress skickar ni till Teknisk Support på BGC. Viktigt: Ni ansvarar för att uppgifterna på informationssidan är korrekta. E-giro webbhotell användarmanual 19 (58)

20 Förberedelser och kundtest Anmälningssida Inledning I e-giro innebär begreppet anmälningssida en webbsida tillgänglig på Internet, där fakturamottagaren kan anmäla sig. Genom att koppla svaren från anmälningssidan till kundreskontrasystemet, kan ni automatisera anmälningsprocessen till e-giro. Att tänka på Det är inte obligatoriskt att använda en anmälningssida för att nå kunder i Handelsbanken, SEB, Skandiabanken och Östgöta Enskilda Bank. Anmälningssida krävs dock för att nå kunder i samtliga internetbanker. Anmälningssidan kan lagras på fakturautställarens egen webbplats eller köpas som en tjänst, e-giro anmälningsärende, där BGC skickar fakturautställaren fil med anmälningar. Se dokumentet e-giro anmälmingsärende teknisk manual.. Fakturautställaren anger anmälningssidans webbadress till BGC som vidareförmedlar denna till respektive internetbank. Personnummer (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Vilken bank som fakturan ska skickas till (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Fakturautställaren översätter banknamn till en bankidentitet som består av 9 tecken Bank Förkortning Bankidentitet SEB SEB Handelsbanken SHB Östgöta Enskilda Bank OEB SkandiaBanken SKB Föreningssparbanken FSPA Nordea NB Sparbanken Finn FINN Sparbanken Gripen* GRIP Stadshypotek Bank SHYB ICA Bank* ICA Länsfösäkringar Bank* LFB COOP Bank* COOP *Sparbanken Gripen, Länsförsäkringar Bank, ICA Bank och COOP Bank deltar ej ännu i e-giro, Fakturamottagarna har via sin internetbank tillgång till en katalog över fakturautställare som deltar i e-giro. Katalogen innehåller fakturautställarnas namn och en länk till deras anmälningssida. Fakturautställaren kan delta i denna katalog, genom att kontakta sin bank. E-giro webbhotell användarmanual 20 (58)

21 Förberedelser och kundtest Information om hur biljett utformningen är, biljettens DTD finns att hämta på under manualer. E-giro tillhandahåller även ett testverktyg där fakturautställaren själv kan generera test biljetter. Verktyget finns på under fliken devise security och ticket dispenser. Exempel Här följer ett exempel på hur anmälningssidan kan utformas: E-giro webbhotell användarmanual 21 (58)

22 Förberedelser och kundtest Defaultvärden i e-giro webbhotell Inledning I samband med att ni skriver avtal om tjänsten e-giro webbhotell med er bank, anger ni ett antal defaultvärden för uppgifter i faktura- eller dokumentunderlaget. Med defaultvärden menas föranmälda värden, som gäller om uppgiften inte är ifylld i faktura- eller dokumentunderlaget. För vissa av defaultvärdena finns dessutom fasta värden, som gäller om uppgiften saknas både i underlaget och som föranmält defaultvärde. Prioritetsordning Denna tabell anger i vilken ordning värden i faktura- eller dokumentunderlaget respektive defaultvärden används av e-giro webbhotell: Prioritet (1 är högst) Värde 1 Värde i enskild faktura- eller dokumentunderlagspost 2 Värde i faktura- eller dokumentunderlagets startpost. 3 Frivilligt defaultvärde enligt avtal 4 Fast värde i e-giro webbhotell Viktigt: Om ett värde inte är angivet i faktura- eller dokumentunderlaget och både frivilligt och fast värde saknas, avvisar e-giro webbhotell faktura- eller dokumentunderlaget (eller underlagen). Dessa redovisas till er med en felkod, vilka har markerats med *) i tabellen. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 22 (58)

23 Förberedelser och kundtest fortsättning Defaultvärden Följande tabell visar vilka defaultvärden som kan anmälas i avtalet om e-giro webbhotell: Fältnamn Möjliga avtalade defaultvärden Valutakod SEK SEK Fast värde Kommentar Transaktionskod 82, 32 och 52) 82 82=debetfaktura 32=kreditfaktura 52=e-dokument Ändringsbart belopp J eller N N J = ja N = nej Betalningssättskod EA eller EG *) EA = Betalning via Autogiro EG = Betalning via e- giro Mallidentitet Numeriskt, högst 9 siffror Typ av fakturamottagaradress *) Ni får en mallidentitet vid varje tillfälle när ni levererar en ny mall till BGC. BE BE BE = Betalarnummer. E-giro webbhotell användarmanual 23 (58)

24 Förberedelser och kundtest Webbfaktura, e-dokument och mallar Inledning Detta avsnitt förklarar vad en webbfaktura, ett e-dokument och en mall är. Syftet är att ge dig den information du behöver för att kunna utforma mallar för ert företags behov. Det här är en webbfaktura Webbfakturan är den elektroniska faktura som er kund ser i internetbanken. Webbfakturan skapas av BGC utifrån Ert fakturaunderlag som innehåller fakturans data. En fakturamall som styr webbfakturans utseende. Webbfakturan innehåller alla de uppgifter som normalt återfinns på en pappersfaktura, men kan även utgöra en direktkanal för er att kommunicera med er kund, till exempel genom Banners med länkar till information om andra varor eller tjänster (merförsäljning). Länkar till andra tjänster på er webbplats, till exempel - Automatiserad kundtjänst (förfrågningar, reklamationer, adressändringar med mera). Det här är ett e-dokument E-dokument är elektroniska dokument som era kunder eller anställda ser i internetbanken. Det kan till exempel vara försäkringsbesked, kontoutdrag, lönespecifikationer eller annan information. E-dokumentet skapas av BGC utifrån Ert dokumentunderlag, som innehåller dokumentets data. En dokumentmall som styr e-dokumentets utseende. E-dokumenten kan, på samma sätt som webbfakturan, innehålla banners och länkar. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 24 (58)

25 Förberedelser och kundtest Webbfaktura, e-dokument och mallar, fortsättning Det här är en mall Mallen styr webbfakturans och e-dokumentets utseende. Ni kan välja att använda Webbfakturor En enda fakturamall för samtliga webbfakturor. Flera fakturamallar, till exempel anpassade för olika kundgrupper. Varje fakturamall får ett unikt Fakturamallsidentitetsnummer. Med hjälp av detta nummer kan ni styra vilken fakturamall som ska användas för varje enskilt fakturaunderlag. E-dokument En enda dokumentmall för samtliga e- dokument. Flera dokumentmallar, till exempel anpassade för olika typer av dokument eller för olika målgrupper. Varje dokumentmall får ett unikt dokumentmallsidentitetsnummer. Med hjälp av detta nummer kan ni styra vilken dokumentmall som ska användas för varje enskilt dokumentunderlag. Utformning av mallar Ni kan välja att Själv utforma en eller flera faktura- eller dokumentmallar. Använda en eller flera av de standardfakturamallar som BGC tillhandahåller. Låta BGC ta fram mall(ar) från manuskript. Kontakta er bank för uppgift om kostnader och andra villkor om ni önskar att BGC ska ta fram mall(ar). Regler för utformning av mallar Följande regler gäller för mallens utformning: = Webbfakturor och e-dokument visas i internetbanken i ett separat fönster, vars storlek är 640 gånger 840 punkter. Mallarna ska anpassas för att använda färgpaletten med webbsäkra färger (216 färger). Mallarna ska innehålla en tydlig knapp som stänger det fönster där webbfakturan eller e-dokumentet visas. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell användarmanual 25 (58)

26 Förberedelser och kundtest Webbfaktura, e-dokument och mallar, fortsättning Ändra defaultmall Med defaultmall menas den mall som används för de underlag där ni inte angivit vilken mall som ska användas. I samband med att ni skriver avtal med banken om e-giro webbhotell, anger ni vilken mall ni använder som defaultmall. Ni kan därefter ändra uppgift om vilken av era mallar som ska användas. Detta gör ni genom att vända er till Teknisk Support på BGC. Nya mallar Efter det att ni (eventuellt med hjälp av BGC, se ovan) tagit fram en ny mall, ska den testas. Testen innebär i korthet att ni levererar mallen och ett underlag för test till BGC, som skapar en testwebbfaktura eller test e-dokument. När ni och BGC godkänt testen kan ni börja använda den nya mallen för era fakturaunderlag eller e- dokument. Banner i mallen Med banner menas en avgränsad del av webbfakturan eller e-dokumentet, där ni kan presentera länkar till aktuell information och till exempel erbjudanden till era kunder. I och med att ni kan byta ut bannern utan att förändra mallen, kommer era kunder alltid att se den aktuella bannern (alltså även i redan förfallna och betalda webbfakturor). Observera dock, att den nya bannern i så fall måste vara i samma storlek som den befintliga, för att passa in i mallen. Byta banner Om ni vill byta banner, kontakta Teknisk support på BGC. Avsluta mallar När ni vill avsluta en mall, vänd er till er bank eller till Teknisk support på BGC. När ni har avslutat en mall, kommer den att ligga kvar i e-giro webbhotell så länge det finns fakturaunderlag eller dokumentunderlag lagrade i webbhotellet, som använder den avslutade mallen. E-giro webbhotell användarmanual 26 (58)

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual September 2004 version 1.4 E-giro anmälningsärende Teknisk manual Augusti 2002. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning...3 Översikt... 3 Presentation...5 Förberedelser och

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro.

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-09-27 Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr:

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida December 2016 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Filer till banken - översikt

Filer till banken - översikt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online kan du skicka filer i bankgiroformat (LB, KI, AG samt Utlands-LB), e- fakturaformat eller i bankens

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Skattefullmakt Användarmanual

Skattefullmakt Användarmanual September 2014 Skattefullmakt Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Connect Direct Teknisk manual

Connect Direct Teknisk manual Mars 2014 Connect Direct Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad är

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

E-faktura i ADJob 4.3

E-faktura i ADJob 4.3 E-faktura i ADJob 4.3 ADJob 4.3 ADJob Nordic AB 1985-2011. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer