E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001."

Transkript

1 Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

2 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat... 4 E-giro Privat och e-giro Webbhotell... 6 Skillnader och likheter... 6 Förberedelser och kundtest... 8 Checklista... 8 Kommunikation med BGC... 9 Informationssida Anmälningssida E-giro Privats säkerhetslösning Kundtester Kundtester, fortsättning Kundtester, fortsättning Hantering av fakturamottagarens anmälan Översikt Krav på ekonomisystemet Fakturamottagaren ansluter sig hos sin bank Underlag för anmälan Underlag för anmälan filinnehåll och matchning av kundreskontra Fakturautställaren kvitterar anmälantill BGC BGC:s återredovisning av kvitterad anmälan Fakturamottagarens avanmälan Fakturering och betalning via e-giro Privat Översikt Webbfaktura/kreditnota och e-dokument Betalrad Redovisning av felaktiga betalrader Betalning och rättelse E-giro Privats säkerhetslösning Översikt Ytterligare information Om e-giro Privat Ordlista Ord och begrepp i e-giro Privat Bilaga Postbeskrivningar...51 Postbeskrivningar...57 Postbeskrivningar...59 Postbeskrivningar...64 Blank Detta avsnitt beskriver formatet för rapportering av felmeddelanden från BGC.68 Postbeskrivningar...69 Återredovisning från Bankgirot Layout G Makulering och ändring av fakturor är ej tillåtet i e-giro E-giro Privat teknisk manual 2

3 Inledning Inledning Översikt Inledning E-giro Privat Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation med fakturautställarens kunder. Underlättar för kunderna att betala till fakturautställaren. Innehåller en avancerad säkerhetslösning som innebär trygghet för fakturautställaren och fakturautställarens kunder. Höjer kvaliteten i redovisningen av betalningar till fakturautställaren, i och med att kunden betalar genom ett enkelt klick och inte behöver knappa in långa referensnummer. Når internetbankskunder i FöreningsSparbanken, Nordea, SEB, Handelsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skandiabanken. E-giro Privat är ett samarbete mellan Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank, Skandiabanken och Bankgirocentralen BGC AB. Målgrupp Detta dokument är avsett för dig som arbetar med de tekniska lösningarna kring e- giro Privat. Manualen ger dig riktlinjer för hur ekonomi- och faktureringssystemet ska anpassas. Dokumentet beskriver även de krav som ställs för anslutning till e- giro Privat. Frågor Om du har frågor om e-giro Privat är du välkommen att kontakta Om ert företag är kund i Handelsbanken SEB Östgöta Enskilda Bank Kontakta Handelsbankens Bankgiroservice Tel Fax E-post SEB:s Bankgiroservice Tel Fax E-post Kundstöd Tel Fax E-giro Privat teknisk manual 3

4 Presentation Presentation Det här är e-giro Privat Inledning I detta kapitel presenterar vi e-giro Privat och berättar hur det fungerar. Fakturor via Internet E-giro Privat är ett framtidsinriktat system som bygger på säker teknik och är enkelt att ansluta sig till. Fakturautställaren kan med små förändringar skapa en integrerad elektronisk fakturerings- och betaltjänst som till en lägre kostnad höjer kvalitetén i redovisningen av betalningar och som ger nya marknadsföringsmöjligheter. Genom e-giro kan fakturautställarens kund enkelt se webbfakturan genom att klicka på en länk i sin internetbank. Kunden godkänner fakturan för betalning genom ett enkelt klick och behöver inte registrera till exempel långa referensnummer. Detta gör att fakturamottagaren uppnår 100% automatisk prickningsfrekvens för dessa betalningar i sin kundreskontra. Enkla och korrekta betalningar Marknadsföringskanal Webbfakturan blir en helt ny marknadsföringskanal till fakturautställarens kunder. Här kan fakturautställaren på ett kreativt sätt förmedla all slags interaktiv information till kunden, till exempel genom ljud, bilder eller video. Kunden kan beställa och reklamera varor via samma kanal. Fakturautställaren kan bygga nya och unika tjänster kopplade till webbfakturan, och bestämmer själv vilka samt hur och när de ska fungera. Så fungerar det Så här fungerar e-giro Privat, steg för steg: Fas Beskrivning 1 När fakturautställaren fakturerar sin kund sänder denne en betalrad till BGC för vidare befordran till kundens internetbank. Betalraden kan liknas vid den information som finns på betalningsavin. Samtidigt lägger fakturautställaren en fullständig webbfaktura i en databas kopplad till sin webbplats. 2 I internetbanken ser kunden betalraden på sin skärm och kan via en länk gå till er webbplats och se webbfakturan. All överföring sker insynsskyddat, krypterat och har tidsbegränsad giltighet. Webbfakturans innehåll kontrolleras av fakturautställaren. Webbfakturan blir en direktkanal till olika tjänster före fakturautställarens kunder. 3 Fakturautställaren kan till BGC sända både betalrader som avser faktura, kreditnota och e-dokument. Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 4

5 Presentation Presentation, Fortsättning Så fungerar det (fortsättning) Fas Beskrivning 3 När kunden ska betala kan han klicka direkt på OK för betalning, utan att behöva knappa in belopp eller referensnummer. Om fakturautställaren tillåter det kan kunden ändra belopp och/eller betalningsdatum. Detta förenklar fakturautställarens administration. 4 När kunden betalar sin räkning får fakturautställaren redovisning från BGC som vanligt. Kunden anmäler sig enkelt Kunden kan anmäla sig till e-giro på tre sätt Direkt till fakturautställaren, via till exempel deras kundtjänst eller webbtjänst. Vid betalning i internetbanken. Genom att anmäla till sin bank att han önskar webbfaktura från alla fakturautställare som han betalar till via Autogiro. Via e-giro anmälningsärende, om fakturautställaren tecknat tjänsten med sin bank Hanteringen av anmälningar (valbart), kvittering av anmälningar (valbart) avanmälningar sker elektroniskt. Fakturautställaren kan bygga upp helt automatiska rutiner för denna hantering. Dessa kunder når fakturautställaren Antalet kunder i svenska internetbanker växer snabbt. I e-giro Privat når fakturautställaren kunderna i FöreningsSparbanken, Nordea, Handelsbankens, SEB:s, Skandiabankens och Östgöta Enskilda Banks internetbanker. E-giro Privat teknisk manual 5

6 E-giro Privat och e-giro Webbhotell Skillnader och likheter E-giro Privat och e-giro Webbhotell Inledning I detta kapitel sammanfattar vi skillnaderna i krav och möjligheter mellan e-giro Privat och e-giro Webbhotell. Hanteringen av anmälningar, kvitterade anmälningar och avanmälningar kan automatiseras Hur sänds material till/från BGC? Hur presenteras fakturasammandraget för kunden? Var lagras webbfakturan? E-giro privat Ja (identisk i bägge tjänsterna). Ett flertal överföringssätt kan användas. Vid överföring till BGC krävs förändringsskydd av filerna. Betalraden skapas av fakturautställaren, som sänder det till BGC, för vidare befordran till fakturamottagarens internetbank. Internetbanken presenterar betalraden för kunden. Webbfakturan lagras i fakturautställarens webbserver. Fakturamottagaren når den genom en länk i betalraden. E-giro Webbhotell Ja (identisk i bägge tjänsterna). Ett flertal överföringssätt kan användas, (dock ej telebankgiro). Vid överföring till BGC krävs förändringsskydd av filerna. Betalraden skapas av BGC utifrån det fakturaunderlag fakturautställaren sänder till BGC. BGC vidarebefordrar det till Internetbanken, som presenterar det för kunden. Webbfakturan skapas av BGC utifrån fakturaunderlaget från fakturautställaren. Webbfakturan lagras i en webbserver hos BGC. Fakturamottagaren når webbfakturan genom en länk i fakturasammandraget. Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 6

7 E-giro Privat och e-giro Webbhotell E-giro privat och e-giro Webbhotell skillnader och likheter, Fortsättning Krav på fakturautställarens system Hur redovisas betalningen till fakturautställaren? E-giro privat Kunna sända filer till och ta emot filer från BGC. Kunna förändringsskydda filer till BGC. Kunna hantera följande filformat till BGC: - Anmälningar. Kvitterad anmälan. Avanmälan Betalrader Kunna hantera följande redovisning från BGC: - Felmeddelanden avseende anmälningar, kvitterade anmälningar (valbart) och avanmälningar. Felmeddelanden avseende betalrader Hålla webbfakturor tillgängliga på egen webbserver. Hantera e-giros säkerhetslösning, Devise Security. Via Bankgirots Autogiro Inbetalningsservice OCR E-giro Webbhotell Kunna sända filer till och ta emot filer från BGC. Kunna förändringsskydda filer till BGC. Kunna hantera följande filformat till BGC: - Anmälningar. Kvitterad anmälan (valbar). Avanmälan. Fakturaunderlag. Kunna hantera följande redovisning från BGC: - Felmeddelanden avseende anmälningar, kvitterade anmälningar (valbart) och avanmälningar. Felmeddelanden avseende fakturaunderlag. Via Bankgirots Autogiro Inbetalningsservice OCR E-giro Privat teknisk manual 7

8 o Förberedelser och kundtest Checklista Inledning Innan fakturautställaren kan börja använda e-giro Privat, måste vissa krav på ekonomisystemet vara uppfyllda och vissa förberedelser vara genomförda. Detta kapitel är tänkt att användas som en enkel checklista för vad fakturautställaren behöver åtgärda före start i e-giro Privat. Checklista i ii iii = Åtgärd Hänvisning Besluta om leveranssätt till och från BGC inklusive metod för förändringsskydd. Kundregistret ska vara förberett för hantering av Anmälningar, Kvitterade anmälningar Avanmälningar Elektroniskt redovisning från BGC. Kundreskontran ska kunna betalrader samt ta emot och tolka redovisning av felaktiga betalrader Se avsnittet Kommunikation med BGC i detta kapitel. Se kapitlet Hantering av fakturamottagarens anmälan Se kapitlet Fakturering och betalning via e-giro Privat, iv Upprätta en informationssida på Internet. Se avsnittet Informationssida i detta kapitel. Vi Upprätta en anmälningssida på Internet. Se avsnittet Anmälningssida i detta kapitel. V vii viii Skriva avtal om e-giro Privat med banken. Förbereda för att kunna ta emot redovisning av betalningsredovisning i Inbetalningsservice OCR-format (eventuellt även i Autogiro Privat). Genomföra en godkänd kundtest för e-giro Privat. Se dokumentet Inbetalningsservice OCR manual för betalningsmottagare. Se dokumentet e-giro Privat handledning för kundtest. E-giro Privat teknisk manual 8

9 o Kommunikation med BGC Inledning Fakturautställaren kan sända filer till och ta emot filer från BGC på ett flertal sätt. I detta avsnitt går vi igenom vilka metoder för kommunikation (kallas även leveranssätt) som fakturautställaren kan använda, samt förutsättningarna för kommunikationen med BGC. Tillgängliga leveranssätt Följande leveranssätt kan användas för e-giro Privat: BgCom Connect:Direct Netview/FTP Leveranssätt TCP/IP FTP via X.25 XCOM6.2 Metod för förändringsskydd (se nedan) Integrerad kommunikations- och säkerhetslösning Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Metod för förändringsskydd Förändringsskydd innebär att filer förses med en krypterad kontrollpost som beräknas från filens innehåll och en unik kod (även kallad sigillnyckel), innan filen sänds till BGC. BGC kontrollerar kontrollposten och kan därmed säkerställa att filen inte förändrats efter det att avsändaren förändringsskyddat den. Förändringsskydd är obligatoriskt för samtliga filer som sänds till BGC. För närvarande används tre metoder för förändringsskydd: BgCom Metod för förändringsskydd MAA (Message Authentication Algoritm) Nexus Elektroniskt sigill Anmärkning BgCom är en integrerad kommunikations- och säkerhetslösning, baserad på Elektroniskt ID-kort och stark kryptering. Fri algoritm för förändringsskydd anpassad för Bankgirot. Metod utvecklad av Nexus (före detta SÄKData). Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 9

10 o Kommunikation med BGC, Fortsättning Avsnittssigill eller leveranssigill? Moduler för förändringsskydd är ofta integrerat i kommunikationsprogramvaran. Nexus Elektroniskt sigill och MAA kan förekomma som avsnittssigill och som helfilssigill. Följande tabell visar vilken av dessa metoder som går att använda för filerna i e-giro Privat: Filtyp Anmälningar, bekräftelser, makuleringar och fakturasammandrag Avsnitts-/leveranssigill Avsnitts- eller leveranssigill Införande och test Vid införandet av leveranssigill skapas en start- och en slutpost för sigillet som omsluter hela leveransen oavsett hur många avsnitt filen innehåller. Startposten med transaktionskod 00 läggs allra först i filen och slutposten med transaktionskod 99 som innehåller det framräknade kondensatet läggs allra sist. Se layouter nedan. Kondensatet är för båda algoritmerna ett resultat av fyra komponenter algoritmen, regelverket, filen och sigillnyckeln. När BGC tar emot en sigillerad fil görs exakt samma sigillberäkning som skett hos avsändaren med samma komponenter. De båda framräknade kondensaten jämförs och ska vara lika för att filen ska godkännas för vidare behandling. I annat fall kontaktas kunden av BGC:s personal. Sigillnyckel Sigillnyckeln skickas ut från BGC på bankens uppdrag. En sigillnyckel kan bara skrivas ut en gång. Om kundens sigillnyckel förkommer måste ny nyckel beställas via banken. En skapad sigillnyckeln ligger dold i bankgirosystemet och kan inte läsas av BGC:s personal. Testsigill nyckel Vid test används för Elektroniskt sigill: MAA använder: Sista siffran i sigillnyckeln är endast en checksiffra beräknad enligt 10-modul. Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 10

11 o Kommunikation med BGC, Fortsättning Beräkning och regelverk - startpost Vid beräkning av leveransskydd, skapas först 00-posten som skickas till förändrings- skyddsmodulen med längden 80, samt skrivs först i filen. Övriga poster beräknas på hela postlängden (om posten är t ex 250 tecken ska alla 250 beräknas). Beräkning och regelverk - postlängd Om kommunikationsarean mellan anropande program och förändringsskyddsmodulen är kortare än posten, delar man upp posten i flera delar. Ex. Om posten är 250 tecken och arean är 100 tecken, skickas först position i posten till modulen, sedan position , båda med längd 100. Därefter skickas de återstående 50 tecknen till modulen, då med längd 50. Postavskiljare sigillberäknas inte. Beräkning och regelverk - stängningsanrop När alla poster beräknats skickas stängningsanrop till modulen, vilket ger kondensatet i retur. Detta läggs i den skapade 99-posten som skrivs sist i filen. Beräkning och regelverk KKV-värde MAA använder s k KVV-värde (Key Verification Value) för att bekräfta sigillnyckeln. KVV-värdet beräknas med samma algoritm och samma sigillnyckeln som MAC-värdet men alltid på infilen åtta stycken nollor. Detta ger möjlighet att enkelt kontrollera om kunden och BGC använder samma sigillnyckel om filen stoppas pga missavstämning i kondensat. Krav på fakturautställarens system Fakturautställarens system måste kunna = Förändringsskydda filer till BGC. Sända filer till och ta emot filer från BGC. E-giro Privat teknisk manual 11

12 o Kommunikation med BGC, Fortsättning Ytterligare information Leveranssätt Ytterligare information om leveranssätt och metoder för förändringsskydd finner du i Leveranssätt BgCom Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 XCOM6.2 Dokumentets namn Leveransvägledning BgCom Leveransvägledning - Connect:Direct Leveransvägledning Netview/FTP Leveransvägledning TCP/IP FTP Leveransvägledning XCOM6.2 Dessa dokument kan du beställa från BGC Programservice, under fliken Utvecklare, kommunikation. MAA förändringsskydd MAA är en öppen metod för förändringsskydd. Om du önskar information om hur du konstruerar egna moduler för MAA, kontakta BGC Programservice, E-giro Privat teknisk manual 12

13 o Informationssida Inledning I e-giro innebär begreppet informationssida en sida som är tillgänglig på Internet, där fakturautställaren anger de namn, adresser, e-postadresser och/eller telefonnummer, dit fakturamottagaren kan vända sig vid störningar i fakturapresentationen eller vid klagomål. Regler för informationssidan Informationssidan lagras på en webbserver hos BGC. Fakturautställaren anger i avtalet informationssidans URL. BGC vidareförmedlar därefter denna uppgift till de internetbanker som deltar i e-giro. I internetbanken finns en förteckning över de fakturautställare som deltar i e-giro Privat. I denna förteckning finns länkar till företagens informationssida. Textexempel Här följer ett exempel på text på informationssidan: [Fakturautställarens logotype] Information om anmälan [beskrivning vilka anmälningssätt som tillåts samt abonnemang etc.] Så här kontaktar Du oss om Du har frågor eller problem [Fakturautställarens namn] deltar i bankernas e-giro Privat, som gör det enkelt, bekvämt och säkert att betala räkningar via Internet. Har du synpunkter på fakturan, kontakta oss [Fakturautställarens postadress obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens telefonnummer obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens faxnummer] [Länk Fakturautställarens e-postadress obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens öppettider obligatorisk uppgift] [Länk till fakturautställarens webbplats i förekommande fall] Om du inte kan se din webbfaktura, kontakta din bank. Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 13

14 o Informationssida, Fortsättning Att skapa informationssidan Så här gör du för att skapa uppgifterna på informationssidan: Steg Åtgärd 1 Utforma informationssidan som ett HTML-dokument. Packa HTMLfilen och eventuella bildfiler som ett Zip-arkiv och sänd till BGC, antingen via e-post eller på en diskett. Namnet på HTML-dokumentet ska vara information.htm 2 BGC testar att dokumentet fungerar och lägger in det på webbservern. Adressen till informationssidan blir där xxxxxx-xxxx är fakturautställarens organisationsnummer. 3 Fakturautställaren får information från BGC när informationssidan publicerats. Viktigt: Det är fakturautställaren som ansvarar för att uppgifterna på informationssidan är korrekta. E-giro Privat teknisk manual 14

15 o Anmälningssida Inledning I e-giro innebär begreppet anmälningssida en webbsida tillgänglig på Internet, där fakturamottagaren kan anmäla sig som fakturamottagare. Genom att koppla svaren som fakturautställaren får via anmälningssidan till kundreskontrasystemet, kan fakturautställaren automatisera anmälningsprocessen till e- giro. Regler för anmälningssidan Det är obligatoriskt att använda en anmälningssida, egen eller e-giro anmälningsärende Anmälningssidan lagras på fakturautställarens egen webbplats eller via e-giro anmälningsärende, om tjänsten tecknats med banken.. Internetbanken skickar vid kundens länkning med personnummer och bank. Informationen skyddas under överföringen mha Devise Security och SSL. Anmälningssidan ska kunna ta emot ett formulär (FORM), med följande obligatoriska fält: Kundnummer (eller motsvarande). Personnummer (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Vilken bank som fakturan ska skickas till (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Fakturautställaren översätter banknamn till en bankidentitet. Bankidentiteten är uppbyggd precis som ett e-gironummer och infogas istället för e-giroadressen i filen till BGC. Bank Förkortning Bankidentitet SEB SEB Handelsbanken SHB Östgöta Enskilda Bank OEB SkandiaBanken SKB Föreningssparbanken FSPA Nordea NB Sparbanken Finn FINN Sparbanken Gripen* GRIP Stadshypotek Bank SHYB ICA Bank* ICA Länsfösäkringar Bank* LFB COOP Bank* COOP *Sparbanken Gripen, Länsförsäkringar Bank, ICA Bank och COOP Bank deltar ej ännu i e-giro, E-giro Privat teknisk manual 15

16 o Fakturamottagarna har via sin internetbank tillgång till en katalog över fakturautställare som deltar i e-giro. Katalogen innehåller fakturautställarnas namn och en länk till deras anmälningssida. Fakturautställaren kan delta i denna katalog, genom att kontakta sin bank. Information om hur biljett utformningen är, biljettens DTD finns att hämta på under manualer. E-giro tillhandahåller även ett testverktyg där fakturautställaren själv kan generera test biljetter. Verktyget finns på under fliken devise security och ticket dispenser. Exempel Här följer ett exempel på hur anmälningssidan kan utformas: E-giro Privat teknisk manual 16

17 o E-giro Privats säkerhetslösning Inledning Säkerhet är en viktig aspekt, i synnerhet vid överföringar via Internet. Därför skyddas informationen som förs över mellan fakturamottagare, banken och E-giro Privat av en avancerad säkerhetslösning. All information som överförs skyddas mot insyn och alla parter i kedjan kan identifieras på ett säkert sätt. Så fungerar det Så här fungerar säkerhetslösningen för E-giro Privat: Fas Beskrivning 1 När fakturamottagaren loggar in i sin internetbank, använder han bankens egen säkerhetslösning. Den kan bestå av ett digipass, ett elektroniskt certifikat, eller ett Elektroniskt ID-kort (smart kort). 2 Fakturamottagaren klickar på länken till webbfakturan i betalraden. Internetbankens system skapar en e-girobiljett, som innehåller uppgifter för att identifiera fakturan och en tidsstämpel. E-girobiljetten signeras av banken, krypteras och sänds till webbhotellets URL. 3 Webbservern kontrollerar att det mottagna certifikatet är utställt av BGC. Därefter hämtas bankens publika nyckel ut ur certifikatet. Strängen omformas,dekrypteras och signatur kontrolleras. Därefter sker en kontroll av e-girobiljettens tidsstämpel. Webbfakturan kan nu presenteras för fakturamottagaren. Skydd för webbserver Kommunikationen mellan fakturamottagarens browser och webbservern skyddas med hjälp av SSL med serverautenticering. När fakturamottagaren länkas till webbhotellet används ett certifikat för att identifiera webbhotellets server. E-giro Privat teknisk manual 17

18 Förberedelse och kundtester Beskrivning I e-giro privat så kommer kunden från sin internetbank att länka sig till fakturan via ett såkallat single log on dvs kunden behöver inte identifiera sig hos mottagaren eftersom avsändaren skickar med information till mottagaren så att denna kan med automatik identifiera kunden för visning fakturan. Säkerheten bygger på full PKI dvs samma teknik som smartakort. The Ticket Dispenser / Ticket Resolver system innehåller två delar. Ticket Dispenser och Ticket Resolver. The Dispenser genererar authentication and authorization biljetten och Resolver verifierar biljetten. Tillhörande applikationerna finns även adminstrationsgränssnitt för visning av statistik och information. Dispenser and Resolver kontrolleras av applikationerna på respektive sida. Applikationen på Dispenser sidan ansvarar för authentication och assembling av biljettinformationen. Avsändarapplikationen sänder också biljetten till mottagar applikationen via användarens Användarn behöver inte installera någon applikation i sin browser utan Ticket Dispenser använder befintlig teknik som stöds i alla webbläsare. Mottagar applikationen tar emot biljetten från användarens browser utan att denna ser detta och skickar informationen vidare in i Ticket Resolver för att verifiera och authenticera. Utdatat från Ticket Resolver är samma biljett information som skickades in av avsändar applikationen till Ticket Dispenser. Avsändar och mottagar applikationen är ingen del av Ticket Dispenser och Ticket Resolver systemet utan måste byggas separat. Dock är det en väldigt enkel och liten kodmängd. Se gärna exempel på Sending application User WWWbrowser Receiv ing application Ticket Dispenser Ticket Resolver E-giro Privat teknisk manual 18

19 Förberedelse och kundtester Ticket Dispenser Ticket Dispenser generar biljetter som kan skickas via HTML formulär över internet. Ticket Dispenser tar inte del i den faktiska kommunikationsöverföringen itan detta sker i internetservern via den vanliga HTML formulär överföringen. Ticket Dispenser indatat är ett XML kodat dokument och utdatat är signerad och valfritt krypterad biljett. Ticket Dispenser är den applikation som internetbanken har implementerat i sitt system som ett COM eller java objekt. Ticket Resolver Ticket Resolver verifierar biljetten som den får från Ticket Dispenser via ett HTML formulär som skickat via användarens browser. Mottagning av biljetten sker via mottagarens internetserver på sedvanligt sätt och mottagarens applikation tar emot biljetten och skickar in denna i Ticket Resolver för kodning. Utdata är eventuell felmeddelande annars en XML kodad biljett, samma biljett som skickades in i Ticket Dispenser. Ticket Resolver är den applikation som fakturautställaren har implementerat i sitt system som ett COM eller java objekt. Införande och test E-giro tillhandahåller även ett testverktyg där fakturautställaren själv kan generera test biljetter. Verktyget finns på under fliken devise security och ticket dispenser. Länkningen kommer också att testas i de seperata kundtesterna. Certifikat Vid tester ska fakturautställaren använda BGC test certifikat. Se även de värden nedan som inställningsfilen ska ha. När alla tester är avklarade så ska fakturautställaren ta bort testcertifikatet, avsnittet # CA Certificate (test), från Ticket Resolver inställningsfil så att endast produktionscertifikatet godkänns. #Inställningar i Ticket Resolver (filen trustlink.properties) # CA Certificate (produktion) CACertificate1=c:\\ Inetpub\\wwwroot\\cert\\TestCA-Cert.crt # CA Certificate (test) CACertificate2=c:\\Inetpub\\wwwroot\\cert\\BGC e-giro CA.crt E-giro Privat teknisk manual 19

20 Förberedelse och kundtester # CRL to use #CRL1=c:\\Inetpub\\wwwroot\\cert\\CRL1Test.crl # Number of seconds a ticket is valid TicketLifetime=360 # Log file prefix LogFilePrefix=c:\\Inetpub\\wwwroot\\Log\\TR_log_ # Log level 0 basic logging 5 extended logging LogLevel=0 # Ticke history size TicketHistorySize=100 DTDDirectory=c:\\Inetpub\\wwwroot\\DTD E-giro Privat teknisk manual 20

21 Förberedelse och kundtester Kundtester Inledning För att kunna börja använda e-giro Privat, måste fakturautställaren genomföra en kundtest. Denna kundtest bygger på att fakturautställaren går igenom ett antal fördefinierade testfall, som beskrivs i ett separat dokument e-giro Privat handledning för kundtest. Syftet med kundtesten är att säkerställa att fakturautställarens system kan hantera filformaten som används i e-giro och att de uppgifter som systemet skapar är korrekta. Delmoment i kundtestprocessen När fakturautställaren har tecknat avtal om e-giro med sin bank och beställt en kundtest av sin handläggare på BGC, görs kundtestsystemet tillgängligt för fakturautställaren. Denna illustration visar de olika stegen i kundtestprocessen: Förberedelser Teckna avtal med banken Utföra kundtest Fastställa informationssida Göra fakturadata tillgängligt för presentation via Internet Installera säkerhetslösning Preparering av kundreskontra Val av kommunikationssätt Fastställa anmälningssida, (valfritt) Anmälningsförfarandet Faktureringsförfarandet Kontroll av faktura -specifikation Kontroll av informationssida Kontroll av felsituationer vid länkning Godkänd anslutning Tid Förberedelsemomenten kan genomföras oberoende av varandra. Innan kundtestmomenten kan genomföras, måste alla förberedelser vara genomförda. För att testen ska bli godkänd krävs att varje testmoment är utfört i rätt ordning och att ni använt de testdata som beskrivs i respektive avsnitt. Test av anmälningar, kvitterade anmälningar, avanmälningar samt betalrader Kundtesten utgörs av sex fördefinierade testfall. Testfall 1 4 syftar till att testa anmälningar, kvitterade anmälningar och avanmälningar, samt att fakturautställarens system kan ta emot och behandla redovisningen av dessa transaktioner på ett korrekt sätt. Testfall 5 och 6 syftar till att testa fakturaunderlag till BGC och redovisning från BGC, samt att fakturautställarens system kan ta emot och behandla redovisningen av dessa transaktioner på ett korrekt sätt. Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 21

22 Förberedelse och kundtester Kundtester, fortsättning Test av fakturaspecifikationer När alla testfall av anmälningar och fakturaunderlag är färdiga, ska BGC kontrollera hur fakturautställarens webbfakturor kommer att presenteras för deras fakturamottagare. Syftet med testen är att kontrollera att länkadressen är korrekt samt att rätt information presenteras. Man testar också säkerhetslösningen som föreskrivs av BGC's regelverk. Fakturamottagarens internetbank av en s k länktestapplikation som utvecklats för detta syfte. Test av informationssidan När alla testfall av anmälningar och fakturaunderlag är färdiga, ska BGC kontrollera hur informationssida kommer att presenteras för fakturautställarens fakturamottagare. Syftet med testen är att kontrollera att länkadressen är korrekt samt att rätt information presenteras. Man testar också säkerhetslösningen som föreskrivs av BGC's regelverk. Test av felsitautioner vid länkning När alla testfall av anmälningar och fakturaunderlag är färdiga, ska BGC kontrollera att fakturautställaren kan generera felmeddelanden till fakturamottagaren när det uppstår fel i samband med länkningen. Syftet med testen är att kontrollera att länkadressen är korrekt samt att rätt information presenteras. Man testar också säkerhetslösningen som föreskrivs av BGC's regelverk Fortsättning på nästa sida E-giro Privat teknisk manual 22

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual September 2004 version 1.4 E-giro anmälningsärende Teknisk manual Augusti 2002. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning...3 Översikt... 3 Presentation...5 Förberedelser och

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Riktlinjer för Fakturapresentatör

Riktlinjer för Fakturapresentatör Riktlinjer för Fakturapresentatör Dokumentbeskrivning: Detta dokument innehåller riktlinjer som skall följas av aktör som presenterar fakturor samt anmälningssida, sk Fakturapresentatör (FP), som deltager

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro.

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-09-27 Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr:

Läs mer

FTP-via-Internet Teknisk manual

FTP-via-Internet Teknisk manual Mars 2014 FTP-via-Internet Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Säker elektronisk fakturering av konsumenter Postens erfarenheter kring beredning av momsdirektivet (2001/115/EG), med fokus på effekter för dagens tjänster kring Säker elektronisk fakturering av konsumenter Peter Holm Fil Dr, Affärsutvecklare Posten

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR 1.9.2014 version 1.2 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 2 Serviceavtal 1 3 Namnet på och logotypen för betalningen 1 4 Säkerhet 2 5 Postbeskrivningar

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer