E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000."

Transkript

1 Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

2 Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat och e-giro webbhotell... 9 Skillnader och likheter...9 Förberedelser och kundtest Checklista...11 Kommunikation med BGC...13 Informationssida...18 Anmälningssida...20 Defaultvärden i e-giro webbhotell...22 Kundtester...24 Hantering av mottagarens anmälan Översikt...26 Krav på ekonomisystemet...27 Faktura- eller dokumentmottagaren ansluter sig hos sin bank...28 Underlag för anmälan...29 Underlag för anmälan filinnehåll och matchning av kundreskontra...36 Kvitterad anmälan skickas BGC...37 BGC:s återredovisning av kvitterad anmälan...40 Avanmälan...41 Fakturering via e-giro webbhotell Översikt...43 Webbfaktura, e-dokument och mallar...44 Faktura- och dokumentunderlag...47 Redovisning av felaktiga faktura- eller dokumentunderlag...53 Betalning och rättelse av webbfakturor...54 E-giro webbhotells säkerhetslösning Översikt...55 Ytterligare information Om e-giro webbhotell...56 Ordlista Ord och begrepp i e-giro webbhotell...58 Bilaga Post- och filbeskrivning, Anmälningar, bekräftelser kvitterad anmälan och avanmälan...61 Postbeskrivningar Postbeskrivningar Postbeskrivningar Bilaga Faktura- eller dokumentunderlag i XML-format...78 Filbeskrivning:...78 Startpost, fast postlängd, 50 positioner...79 Faktura- och dokumentunderlag i XML-format...81 Faktura- eller dokumentunderlag i XML-format...83 Taggar som ingår i fakturan...95 E-giro webbhotell teknisk manual 2 (111)

3 Innehåll Slutpost. Fast Postlängd, 50 positioner Bilaga Bilaga Post- och filbeskrivning, redovisning av felaktiga fakturaunderlag Felkoder och feltexter E-giro webbhotell teknisk manual 3 (111)

4 Inledning Inledning Översikt Inledning E-giro webbhotell Skapar nya möjligheter till direktkommunikation med faktura- och dokumentutställarens kunder Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Underlättar för fakturautställarens kunder att betala. Höjer kvaliteten i redovisningen av betalningar till fakturautställaren, i och med att er kund betalar genom ett enkelt klick och inte behöver knappa in långa referensnummer. Innehåller en avancerad säkerhetslösning som innebär trygghet för utställaren och dess kunder. En kanal för elektroniska dokument e-dokument, till exempelvis kunder och anställda. Fakturera via e-giro webbhotell: Med e-giro webbhotell sänder fakturautställaren elektroniska fakturaunderlag till BGC. Kunderna når sina fakturor genom att klicka på en länk i sin internetbank. I och med att webbfakturan lagras i webbhotellet, behöver fakturautställaren inte investera i dyr infrastruktur. Presentera dokument via e-giro webbhotell: Grunden för e-dokument och webbfakturor via e-giro webbhotell är gemensam: Utställaren sänder ett underlag till BGC. Mottagaren når dokumentet genom en länk i internetbanken. E-giro webbhotell är ett samarbete mellan Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank och Bankgirocentralen BGC AB. Målgrupp Detta dokument är avsett för dig som arbetar med de tekniska lösningarna kring e- giro webbhotell. Manualen ger dig riktlinjer för hur ekonomi- och faktureringssystemet ska anpassas. Dokumentet beskriver även de krav som ställs för anslutning till e-giro webbhotell. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 4 (111)

5 Inledning Översikt, fortsättning Förutsättningar Beskrivningen av fakturaunderlag i XML-format förutsätter att du har kunskaper i XML. Frågor Om du har frågor om e-giro webbhotell är du välkommen att kontakta Programservice på BGC. - Telefon Fax e-post E-giro webbhotell teknisk manual 5 (111)

6 Presentation Presentation Inledning I detta kapitel presenterar vi e-giro webbhotell och berättar hur det fungerar. Syftet är att ge dig en övergripande presentation av vad e-giro webbhotell är och hur faktura- eller dokumentutställaren kan dra nytta av e-giro webbhotell. Fakturor via Internet E-giro webbhotell innebär att fakturautställaren sänder fakturaunderlag till BGC, som gör webbfakturorna tillgängliga för fakturautställarens kunder. I och med att webbfakturorna lagras på webbhotellet behöver fakturautställaren inte bygga upp någon egen infrastruktur för webbfakturapresentation. Enkla och korrekta betalningar Genom e-giro kan fakturautställarens kund enkelt se webbfakturan genom att klicka på en länk i sin internetbank. Fakturamottagaren godkänner fakturan för betalning genom ett enkelt klick och behöver inte registrera till exempel långa referensnummer. Detta gör att fakturautställaren uppnår 100% automatisk prickningsfrekvens för dessa betalningar i sin kundreskontra. Det är möjligt att använda e-dokument i e-giro webbhotell. E-dokument innebär att dokumentutställaren kan sända elektroniska dokument med konfidentiellt innehåll via en säker kanal. Mottagaren kan ta del av sina e-dokument via sin internetbank, där de finns bekvämt samlade. Exempel på ett användningsområde för e-dokument är till exempel lönespecifikationer. E-dokument via internetbanken Marknadsförings kanal Webbfakturan blir en ny marknadsföringskanal till fakturautställarens kunder. Genom till exempel banners och länkar kan de genomföra riktade marknadsföringsåtgärder mot skilda kundgrupper. E-dokument innebär även en informationskanal till dokumentutställarens anställda och kunder. Webbfakturans och e-dokumentets utseende styrs av mallar, som utformas av utställaren. De kan använda mer än en mall, utformade för olika målgrupper. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 6 (111)

7 Presentation Presentation, Fortsättning Så fungerar webbfakturor Så här fungerar fakturering och kreditavisering med e-giro webbhotell, steg för steg: Fas Beskrivning 1 När fakturautställaren fakturerar eller skickar en kreditavisering till sin kund sänder de ett elektroniskt fakturaunderlag till BGC. Från fakturaunderlaget skapar BGC en webbfaktura och en betalrad. Webbfakturan lagras hos BGC. Betalraden vidarebefordras till kundens internetbank. 2 I internetbanken ser fakturamottagaren betalraden på sin skärm. I betalraden finns en länk till webbfakturan. 3 Fakturamottagaren klickar på länken och länkas till webbfakturan. All överföring sker insynsskyddat, krypterat och har tidsbegränsad giltighet. Fakturautställaren kontrollerar webbfakturans innehåll. 4 När fakturamottagaren ska betala kan han klicka direkt på OK, gäller endast för faktura, för betalning utan att behöva fylla i belopp eller referensnummer. Om fakturautställaren tillåter det kan kunden ändra beloppet före betalning. 5 När fakturamottagaren betalat sin räkning får fakturautställaren redovisning från BGC. Så fungerar e- dokument Så här fungerar e-dokument med e-giro webbhotell, steg för steg: Fas Beskrivning 1 Dokumentutställaren sänder ett dokumentunderlag till BGC. Från detta skapar BGC ett e-dokument och ett dokumentsammandrag. E-dokumentet lagras hos BGC. Dokumentsammandraget vidarebefordras till mottagarens internetbank. 2 Mottagaren ser dokumentsammandraget i sin internetbank. I sammandraget finns en länk till e-dokumentet. 3 När mottagaren klickar på länken, visas e-dokumentet. All överföring sker insynsskyddat, krypterat och har tidsbegränsad giltighet. E-dokumentets innehåll kontrolleras av ert företag. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 7 (111)

8 Presentation Presentation, fortsättning Kunden anmäler sig enkelt Betalning via webbfaktura: Fakturamottagaren kan anmäla sig till e-giro på fyra sätt Direkt till fakturautställaren, via till exempel dennes kundtjänst eller webbplats. Länkning via internetbanken till anmälningsärendet på egen webbplats eller e- giro anmälningsärende, om denna tjänst tecknats med banken. Vid betalning i internetbanken. Genom att anmäla till sin bank att han önskar webbfaktura från alla fakturautställare som han betalar till via Autogiro och som deltar i e-giro. Hanteringen av anmälningar och makulering av anmälningar sker elektroniskt. Fakturautställaren kan bygga upp helt automatiska rutiner för denna hantering. E-dokument: Mottagaren kan anmäla sig till exempel via dokumentutställarens kundtjänst eller webbplats. Dessa kunder når fakturaeller dokumentutställaren Antalet kunder i svenska internetbanker växer snabbt. I e-giro webbhotell når faktura- eller dokumentutställarna kunderna i Handelsbankens, FöreningsSparbankens, Nordeas, SEB:s, Skandiabankens och Östgöta Enskilda Banks internetbanker. E-giro webbhotell teknisk manual 8 (111)

9 E-giro privat och e-giro webbhotell Skillnader och likheter E-giro privat och e-giro webbhotell Inledning I detta kapitel sammanfattar vi skillnaderna i krav och möjligheter mellan e-giro privat och e-giro webbhotell. Hanteringen av anmälningar, bekräftelser och makuleringar kan automatiseras Hur sänds material till/från BGC? Hur presenteras betalraden för kunden? Var lagras webbfakturan? E-giro privat Ja (identisk i bägge tjänsterna). Ett flertal överföringssätt kan användas. Vid överföring till BGC krävs förändringsskydd av filerna. Betalraden skapas av fakturautställaren, som sänder det till BGC, för vidare befordran till fakturamottagarens internetbank. Internetbanken presenterar betalraden för kunden. Webbfakturan lagras i fakturautställarens webbserver. Fakturamottagaren når den genom en länk i betalraden. E-giro webbhotell Ja (identisk i bägge tjänsterna). Ett flertal överföringssätt kan användas. Vid överföring till BGC krävs förändringsskydd av filerna. Betalraden skapas av BGC utifrån det fakturaunderlag fakturautställaren sänder till BGC. BGC vidarebefordrar det till Internetbanken, som presenterar det för kunden. Webbfakturan skapas av BGC utifrån fakturaunderlaget från fakturautställaren. Webbfakturan lagras i en webbserver hos BGC. Fakturamottagaren når webbfakturan genom en länk i betalraden. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 9 (111)

10 E-giro privat och e-giro webbhotell E-giro privat och e-giro webbhotell skillnader och likheter, Fortsättning Krav på faktura- eller dokumentutställarens system Hur redovisas betalningen till fakturautställaren? E-giro privat Kunna sända filer till och ta emot filer från BGC. Kunna förändringsskydda filer till BGC. Kunna hantera följande filer till BGC: - Anmälningar. Kvitterad anmälan (ej obligatoriskt). Avanmälan Betalrader eller dokumentsammandrag. Kunna hantera följande redovisning från BGC: - Felmeddelanden avseende anmälningar, kvitterad anmälan och avanmälan. Felmeddelanden avseende betalrader och/eller dokumentsammandrag. Hålla webbfakturor tillgängliga på egen webbserver. Hantera e-girots säkerhetslösning. Via Bankgirots Autogiro Inbetalningsservice OCR E-giro webbhotell Kunna sända filer till och ta emot filer från BGC. Kunna förändringsskydda filer till BGC. Kunna hantera följande filer till BGC: - Anmälningar. Kvitterad anmälan (ej obligatoriskt). Avanmälan Faktura- eller dokumentunderlag. Kunna hantera följande redovisning från BGC: - Felmeddelanden avseende anmälningar, kvitterad anmälan och avanmälan. Felmeddelanden avseende faktura- och/eller dokumentunderlag. Via Bankgirots Autogiro Inbetalningsservice OCR E-giro webbhotell teknisk manual 10 (111)

11 Förberedelser och kundtest Förberedelser och kundtest Checklista Inledning Innan fakturautställaren kan börja använda e-giro webbhotell, måste vissa krav på ekonomisystemet vara uppfyllda och vissa förberedelser vara genomförda. Detta kapitel är tänkt att användas som en enkel checklista för vad fakturautställaren behöver åtgärda före start i e-giro webbhotell. Checklista i ii iii iv v = Åtgärd Hänvisning Besluta om leveranssätt till och från BGC inklusive metod för förändringsskydd. Kundregistret ska vara förberett för hantering av Anmälningar, Kvitterad anmälan (ej obligatoriskt), Avanmälan, samt Elektroniskt redovisning från BGC. Utforma en eller flera mallar för fakturor eller e-dokument. Besluta om val av format för faktura- och dokumentunderlag. Kundreskontran ska kunna skapa fakturaunderlag samt ta emot och tolka redovisning av felaktiga fakturaunderlag. Motsvarande program ska kunna skapa dokumentunderlag samt ta och emot och tolka redovisning av felaktiga dokumentunderlag. Se avsnittet Kommunikation med BGC i detta kapitel. Se kapitlet Hantering av mottagarens anmälan Se kapitlet Webbfaktura, e-dokument och mallar. Se kapitlet Webbfaktura, e-dokument och mallar Se kapitlet Webbfaktura, e-dokument och mallarunderlag. vi Upprätta en informationssida på Internet. Se avsnittet Informationssida i detta kapitel. vii Upprätta en anmälningssida på Internet. Obligatoriskt för att nå samtliga internetbankskunder, ej obligatorisk för att nå kunder i Handelsbanken, SEB, Skandiabanken och Östgöta Enskilda Bank Se avsnittet Anmälningssida i detta kapitel. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 11 (111)

12 Förberedelser och kundtest Checklista, Fortsättning Checklista (fortsättning) viii = Åtgärd Anmärkning Fastställa vilket eller vilka defaultvärden som ska användas i faktura- eller dokumentunderlaget, samt defaultvärdenas värden. Se avsnittet Defaultvärden i e- giro webbhotell i detta kapitel. ix Skriva avtal om e-giro webbhotell med banken. Se avsnittet Defaultvärden i e- giro webbhotell i detta kapitel. xi Förbereda för att kunna ta emot redovisning av betalningsredovisning i Inbetalningsservice OCRformat (eventuellt även i Autogiro Privat) (Endast vid webbfakturor inte vid enbart e-dokument. Genomföra en godkänd kundtest för e-giro webbhotell. Se dokumentet Inbetalningsservice OCR manual för betalningsmottagare. Se dokumentet e-giro webbhotell handledning för kundtest. E-giro webbhotell teknisk manual 12 (111)

13 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC Inledning Faktura- eller dokumentutställaren kan sända filer till och ta emot filer från BGC på ett flertal sätt. I detta avsnitt går vi igenom vilka metoder för kommunikation (kallas även leveranssätt) som faktura- eller dokumentutställaren kan använda, samt förutsättningarna för kommunikationen med BGC. Krav på fakturautställarens system Fakturautställarens system måste kunna = Sända filer till och ta emot filer från BGC. Förändringsskydda filer till BGC. Tillgängliga leveranssätt Följande leveranssätt kan användas för e-giro webbhotell: Leveranssätt BgCom (kan inte användas för fakturaoch dokumentunderlagsfiler) Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 Metod för förändringsskydd (se nedan) Integrerad kommunikations- och säkerhetslösning Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Nexus Elektroniskt sigill, MAA Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 13 (111)

14 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning Filnamn Filer till BGC: Alla filer som sänds till BGC ska namnsättas enligt nedan: Produktion Test Filer med bekräftelser och anmälningar BFEP.IAGAG.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer BFEP.IAGZZ.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer Filer med faktura- eller dokumentunderlag BFEP.IFHOT.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer BFEP.IFHOT.K0XXXXXX XXXXXX=Kundnummer Filer till faktura- eller dokumentutställaren: Filer som sänds till faktura- eller dokumentutställaren kan namnsättas enligt utställarens önskemål. Om faktura- eller dokumentutställaren vill använda unika namn för varje dag används datum (DÅÅMMDD). Den 31 december 2002 skrivs exempelvis D BGC kan inte använda t ex Buntid eller tid i filens namn. Metod för förändringsskydd Förändringsskydd innebär att filer förses med en krypterad kontrollpost som beräknas från filens innehåll och en unik kod (även kallad sigillnyckel), innan filen sänds till BGC. BGC kontrollerar kontrollposten och kan därmed säkerställa att filen inte förändrats efter det att avsändaren förändringsskyddade den. Förändringsskydd är obligatoriskt för samtliga filer som sänds till BGC. För närvarande används tre metoder för förändringsskydd: Metod för förändringsskydd BgCom (kan inte användas för fakturaoch dokumentunderlagsfiler) MAA (Message Authentication Algoritm) Nexus Elektroniskt sigill Anmärkning BgCom är en integrerad kommunikations- och säkerhetslösning, baserad på Elektroniskt ID-kort och stark kryptering. Fri algoritm för förändringsskydd anpassad för Bankgirot. Metod utvecklad av Nexus (före detta SÄKData). Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 14 (111)

15 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning Avsnittssigill eller leveranssigill? Nexus Elektroniskt sigill och MAA kan förekomma som avsnittssigill och som leveranssigill. Följande tabell visar vilken av dessa metoder som går att använda för filerna i e-giro webbhotell: Filtyp Anmälningar, bekräftelser, makuleringar Faktura- eller dokumentunderlag Avsnitts-/helfilssigill Avsnitts- eller leveranssigill Leveranssigill Viktigt: Vissa moduler för förändringsskydd kan ha begränsningar vad gäller postlängden. Det är därför viktigt att fakturautställaren före produktionsstart bekräftar med sin programleverantör att deras programvara för förändringsskydd fungerar för e-giro webbhotell. Filens uppbyggnad vid leveranssigill Vid leveranssigill skapar utställaren en start- och en slutpost för sigillet som omsluter hela leveransen oavsett hur många avsnitt filen innehåller. Startposten med transaktionskod 00 läggs allra först i filen och slutposten med transaktionskod 99, som innehåller ett framräknat kondensat, läggs allra sist. Kondensatet är för båda algoritmerna ett resultat av fyra komponenter algoritmen, regelverket, filen och sigillnyckeln. När BGC tar emot en sigillerad fil görs exakt samma sigillberäkning som skett hos utställaren med samma komponenter. De båda framräknade kondensaten jämförs och ska vara lika för att filen ska godkännas för vidare behandling. I annat fall kontaktas faktura- eller dokumentutställaren av BGC. Beräkning av startpost Vid beräkning av leveransskydd, skapas först 00-posten. Den skickas till förändringsskyddsmodulen med längden 80, samt skrivs först i filen. Övriga poster beräknas på hela postlängden (om posten är exempelvis 250 tecken ska alla 250 beräknas). Postlängd Om kommunikationsarean mellan anropande program och förändringsmodulen är kortare än posten, ska posten delas. Exempel: Om posten är 250 tecken och arean är 100 tecken, skickas först position i posten till modulen, sedan position , båda med längd 100. Därefter skickas de återstående 50 tecknen till modulen, då med längd 50. Postavskiljare sigillberäknas inte. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 15 (111)

16 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning Beräkning av slutpost När alla poster beräknats skickas stängningsanrop till modulen, vilket ger kondensatet i retur. Detta läggs i den skapade 99-posten som skrivs sist i filen. KVV-värde MAA använder så kallade KVV-värde (Key Verification Value) för att beräkna sigillnyckeln. KVV-värde beräknas med samma algoritm och samma sigillnyckel som MAC-värdet men alltid på infilen , det vill säga åtta nollor. Detta ger möjlighet att enkelt kontrollera om utställaren och BGC använder samma sigillnyckel om filen stoppas på grund av missavstämning i kondensat. Sigillnyckel För att kunna sigillera filerna behöver faktura- och dokumentutställaren en sigillnyckel,. Sigillnycklar beställs via banken och sänds till utställaren direkt från BGC. En sigillnyckel kan bara skrivas ut en gång och sigillnyckeln kan inte läsas av BGC:s personal. Skulle utställarens sigillnyckel förkomma, måste därför ny nyckel beställas via banken. Testsigillnyckel Vid test används följande sigillnycklar: Nexus Elektroniskt sigill: MAA: Observera: Sista siffran i sigillnyckeln är endast en checksiffra beräknad enligt 10-modul. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 16 (111)

17 Förberedelser och kundtest Kommunikation med BGC, fortsättning Ytterligare information Leveranssätt Ytterligare information om leveranssätt och metoder för förändringsskydd finner du i Leveranssätt BgCom Connect:Direct Netview/FTP TCP/IP FTP via X.25 Dokumentets namn Leveransvägledning BgCom Leveransvägledning - Connect:Direct Leveransvägledning Netview/FTP Leveransvägledning TCP/IP FTP Dessa dokument kan du beställa från din bank eller ladda ner från under För programföretag / Om våra tjänster / Kommunikation och säkerhet. MAA förändringsskydd MAA är en öppen metod för förändringsskydd. Om du önskar information om hur du konstruerar egna moduler för MAA, kontakta BGC Programservice. E-giro webbhotell teknisk manual 17 (111)

18 Förberedelser och kundtest Informationssida Inledning I e-giro innebär begreppet informationssida en sida som är tillgänglig på Internet, där faktura- eller dokumentutställaren anger de namn, adresser, e-postadresser och/eller telefonnummer, dit faktura- eller dokumentmottagaren kan vända sig vid störningar i faktura- eller dokumentpresentationen eller vid klagomål. Regler för informationssidan Informationssidan lagras på en webbserver hos utställaren eller hos BGC. Faktura- eller dokumentmottagaren anger i avtalet informationssidans URL. BGC vidareförmedlar därefter denna uppgift till de internetbanker som deltar i e- giro. I internetbanken finns en förteckning över de faktura- eller dokumentutställare som deltar i e-giro privat. I denna förteckning finns länkar till företagens informationssida. För faktura- och dokumentutställare som sänder både webbfakturor och e- dokument ska texten på informationssidan avse både webbfakturor och e- dokument. Textexempel Här följer ett exempel på text på informationssidan: [Fakturautställarens logotype] Så här kontaktar Du oss om Du har frågor eller problem [Fakturautställarens namn] deltar i bankernas e-giro Privat, som gör det enkelt, bekvämt och säkert att betala räkningar via Internet. Har du synpunkter på fakturan, kontakta oss [Fakturautställarens postadress obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens telefonnummer obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens faxnummer] [Länk Fakturautställarens e-postadress obligatorisk uppgift] [Fakturautställarens öppettider obligatorisk uppgift] [Länk till fakturautställarens webbplats i förekommande fall] Om du inte kan se din webbfaktura, kontakta din bank. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 18 (111)

19 Förberedelser och kundtest Informationssida, Fortsättning Att skapa informationssidan Så här gör faktura- eller dokumentutställaren för att skapa eller uppdatera uppgifterna på informationssidan (om den ligger på BGC:s webbserver): Fas Beskrivning 1 Faktura- eller dokumentutställaren utformar informationssidan som ett HTML-dokument. HTML-filen och eventuella bildfiler packas som ett Zip-arkiv och sänds till Teknisk support på BGC, antingen via e- post eller på en diskett. Namnet på HTML-dokumentet ska vara information.htm 2 BGC testar att dokumentet fungerar och lägger in det på webbservern. 3 Fakturautställaren får information från Teknisk support på BGC när informationssidan publicerats. Om informationssidan ligger på utställarens egen webbserver behöver BGC bara informeras om ändringar i de fall ändringen avser länkadressen till informationssidan. Information om ny länkadress skickas till Teknisk Support på BGC. Viktigt: Det är fakturautställaren som ansvarar för att uppgifterna på informationssidan är korrekta. E-giro webbhotell teknisk manual 19 (111)

20 Förberedelser och kundtest Anmälningssida Inledning I e-giro innebär begreppet anmälningssida en webbsida tillgänglig på Internet, där fakturamottagaren kan anmäla sig som fakturamottagare. Genom att koppla svaren som fakturautställaren får via anmälningssidan till kundreskontrasystemet, kan fakturautställaren automatisera anmälningsprocessen till e- giro. Regler för anmälningssidan Det är inte obligatoriskt att använda en anmälningssida för att nå kunder i Handelsbanken, SEB, Skandiabanken och Östgöta Enskilda Bank. Anmälningssida krävs dock för att nå kunder i samtliga internetbanker. Anmälningssidan kan lagras på fakturautställarens egen webbplats eller köpas som en tjänst, e-giro anmälningsärende, där BGC skickar fakturautställaren fil med anmälningar. Se dokumentet e-giro anmälmingsärende teknisk manual. Internetbanken skickar vid kundens länkning med personnummer och bank. Informationen skyddas under överföringen mha Devise Security och SSL. Anmälningssidan ska kunna ta emot ett formulär (FORM), med följande obligatoriska fält: Kundnummer (eller motsvarande). Personnummer (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Vilken bank som fakturan ska skickas till (fås från internetbanken vid länkning, om kunden anmäler sig direkt till fakturautställaren så måste kunden ange personnummer). Fakturautställaren översätter banknamn till en bankidentitet som består av 9 tecken Bank Förkortning Bankidentitet SEB SEB Handelsbanken SHB Östgöta Enskilda Bank OEB SkandiaBanken SKB Föreningssparbanken FSPA Nordea NB Sparbanken Finn FINN Sparbanken Gripen* GRIP Stadshypotek Bank SHYB ICA Bank* ICA Länsfösäkringar Bank* LFB COOP Bank* COOP *Sparbanken Gripen, Länsförsäkringar Bank, ICA Bank och COOP Bank deltar ej ännu i e-giro, E-giro webbhotell teknisk manual 20 (111)

21 Förberedelser och kundtest Fakturamottagarna har via sin internetbank tillgång till en katalog över fakturautställare som deltar i e-giro. Katalogen innehåller fakturautställarnas namn och en länk till deras anmälningssida. Fakturautställaren kan delta i denna katalog, genom att kontakta sin bank. Information om hur biljett utformningen är, biljettens DTD finns att hämta på under manualer. E-giro tillhandahåller även ett testverktyg där fakturautställaren själv kan generera test biljetter. Verktyget finns på under fliken devise security och ticket dispenser. Exempel Här följer ett exempel på hur anmälningssidan kan utformas: E-giro webbhotell teknisk manual 21 (111)

22 Förberedelser och kundtest Defaultvärden i e-giro webbhotell Inledning I samband med att faktura- eller dokumentutställaren skriver avtal om tjänsten e- giro webbhotell med sin bank, anger han ett antal defaultvärden för uppgifter i faktura- eller dokumentunderlaget. Med defaultvärden menas föranmälda värden, som gäller om uppgiften inte är ifylld i faktura- eller dokumentunderlaget. För vissa av defaultvärdena finns dessutom fasta värden, som gäller om uppgiften saknas både i underlaget och som föranmält defaultvärde. Prioritetsordning Faktura- eller dokumentutställaren bestämmer om han vill ange ett värde för Ett enskilt faktura- eller dokumentunderlag värdet anges i varje enskild faktura- eller dokumentunderlagspost. För samtliga faktura- eller dokumentunderlag i en bestämd leverans (fil) värdet anges i filens startpost. I samtliga faktura- eller dokumentunderlag som kunden sänder in BGC använder det värde som angivits som defaultvärde i avtalet om e-giro webbhotell. Denna tabell anger i vilken ordning värden i faktura- eller dokumentunderlaget respektive defaultvärden används av e-giro webbhotell: Prioritet (1 är högst) Värde 1 Värde i enskild faktura- eller dokumentunderlagspost 2 Värde i Faktura- eller dokumentunderlagets startpost 3 Frivilligt defaultvärde enligt avtal 4 Fast värde i e-giro webbhotell Viktigt: Om ett värde inte är angivet i faktura- eller dokumentunderlaget och både frivilligt och fast värde saknas, avvisar e-giro webbhotell faktura- eller dokumentunderlaget (eller underlagen). Dessa redovisas till faktura- eller dokumentutställaren med en felkod. Dessa har markerats med *) i tabellen. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 22 (111)

23 Förberedelser och kundtest Defaultvärden i e-giro webbhotell, Fortsättning Defaultvärden Följande tabell visar vilka defaultvärden som kan anmälas i avtalet om e-giro webbhotell. De avtalade defaultvärdena gäller för både webbfakturorna och e- dokumenten. Om olika värden ska gälla för webbfakturor och e-dokument, måste dessa anges i faktura- ellere-dokumentunderlaget: Fältnamn (Inom parantes XML-taggnamn) Valutakod (CURCO- DE) Transaktionskod (TRANSACTION- CODE) Ändringsbart belopp (CHGAMT) Betalningssättskod (PMTTYPE) Mallidentitet (INVOI- CEID) Typ av fakturamottagaradress (CUSTTY- PE) SEK Möjliga avtalade defaultvärden SEK 82,32 och Fast värde J eller N N J = ja N = nej Kommentar 32 = kreditfaktura 52 = e-dokument 82 = debetfaktura EA eller EG *) EA = Betalning via Autogiro EG = Betalning via e- giro Numeriskt, högst 9 siffror *) Fastställes av BGC när mallen skapas. BE BE BE = Betalarnummer. Valda defaultvärden gäller i förekommande fall för både faktura- och dokumentunderlag. E-giro webbhotell teknisk manual 23 (111)

24 Förberedelser och kundtest Kundtester Inledning För att kunna börja använda e-giro webbhotell, måste faktura- eller dokumentutställaren genomföra en kundtest. Denna kundtest bygger på att faktura- eller dokumentutställaren går igenom ett antal fördefinierade testfall, som beskrivs i ett separat dokument e-giro webbhotell handledning för kundtest. Syftet med kundtesten är att säkerställa att faktura- eller dokumentutställarens system kan hantera filformaten som används i e-giro och att de uppgifter som systemet skapar är korrekta. Delmoment i kundtestprocessen När faktura- eller dokumentutställaren har tecknat avtal om e-giro med sin bank och beställt en kundtest av sin handläggare på BGC, görs kundtestsystemet tillgängligt för faktura- eller dokumentutställaren. Denna illustration visar de olika stegen i kundtestprocessen: Förberedelser Teckna avtal med banken Utföra kundtest Fastställa informationssida Göra fakturadata tillgängligt för presentation via Internet Preparering av kundreskontra Val av kommunikationssätt Anmälningsförfarandet Faktureringsförfarandet Kontroll av betalrad Kontroll av informationssida Godkänd anslutning Fastställa anmälningssida, (valfritt) Tid Förberedelsemomenten kan genomföras oberoende av varandra. Innan kundtestmomenten kan genomföras, måste alla förberedelser vara genomförda. För att testen ska bli godkänd krävs att varje testmoment är utfört i rätt ordning och att faktura- eller dokumentutställaren använt de testdata som beskrivs i respektive avsnitt. Fortsättning på nästa sida E-giro webbhotell teknisk manual 24 (111)

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual September 2004 version 1.4 E-giro anmälningsärende Teknisk manual Augusti 2002. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning...3 Översikt... 3 Presentation...5 Förberedelser och

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Connect Direct Teknisk manual

Connect Direct Teknisk manual Mars 2014 Connect Direct Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad är

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida December 2016 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro.

Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-09-27 Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr:

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

FTP-via-Internet Teknisk manual

FTP-via-Internet Teknisk manual Mars 2014 FTP-via-Internet Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I

e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I www.e-faktura.com e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Bakgrund Allt fler företag upptäcker

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Säker elektronisk fakturering av konsumenter Postens erfarenheter kring beredning av momsdirektivet (2001/115/EG), med fokus på effekter för dagens tjänster kring Säker elektronisk fakturering av konsumenter Peter Holm Fil Dr, Affärsutvecklare Posten

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.0 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual Juli 2016 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso För att kunna använda tjänsten behövs ett avtal med Lindorff, fakturering, kundreskontra i Hogias ekonomi/affärssystem och tillägget Elektronisk finans. Kommunikation

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk Användarguide för Pagero Online 3.0 Traditionella EDI-nätverk Bäste Pagero kund, Pageros e-fakturanätverk fortsätter att växa i rask takt. Det gör även Pageros arbete med att utveckla, skapa och bibehålla

Läs mer

Filer till banken - översikt

Filer till banken - översikt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online kan du skicka filer i bankgiroformat (LB, KI, AG samt Utlands-LB), e- fakturaformat eller i bankens

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer