Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet"

Transkript

1 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL. TILLÄGGEN ÄR GJORDA I FET KURSIV STIL.

2 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 19 Ändringshantering Datum Version Ansvarig Beskrivning av förändring Peter Olsson Tillägg av StadshypotekBank och Sparbanken Finn Peter Olsson Tillägg av ICA bank, Länsförsäkringar Bank och Sparbanken Gripen

3 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 3 av 19 Innehållsförteckning 1 GENERELLT OM PROTOKOLLET ALLMÄNT KODER FÖR PARTER I ENAR-KONCEPTET DEFINITION FUI, FAKTURAUTSTÄLLARIDENTITET DEFINITION FMI, FAKTURAMOTTAGARIDENTITET EFB BETALRADER ÖPPNINGSPOST BETALNINGSPOST FAKTURARADSPOST SUMMERINGSPOST SLUTPOST TJÄNSTEPOSTER Länk till fakturahotell, LTF Mallinformation - MAL Autogiroavisering - AGA ANPASSAD FÄLTPOST/FAKTURAPOST FÖR E-GIRO WEBBHOTELL ALFANUMERISKT SPE FAST I MALLEN FILEXEMPEL EFB BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFB 03 EXKLUSIVE START-OCH SLUTPOST E-GIRO WEBBHOTELL START- OCH SLUTPOST E-GIRO WEBBHOTELL... 15

4 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 4 av 19 1 Generellt om protokollet 1.1 Allmänt Detta dokument beskriver de filformat som utväxlas i Enar-konceptet. I öppningsposten är samtliga fält standardiserade t o m Filtyp. Filer utbytes i ett postformat där varje post har en fix längd på 240 positioner. Om inte det finns nyttodata till radslutet är resterande positioner utfyllda med blanktecken. Alfanumeriska fält (AN) är vänsterjusterade och utfyllda med blanka, numeriska fält (N) är högerjusterade och utfyllda med nollor. Generellt om filstukturen: Öppningsposter (01) kan förekomma i ett godtyckligt antal i en fil som överförs i Enar-konceptet. Varje öppningspost matchas av en summeringspost (98) där antalet underliggande poster (10) är räknade. Filen avslutas alltid med en slutpost (99) där antalet öppningsposter redovisas. 1.2 Koder för bankerna I protokollet förekommer en bank-identitet som ingår i FUI och FMI. Giltiga värden för bank-id är som följer: SEB Handelsbanken Bank SEB SHB Förkortning Östgöta Enskilda Bank SkandiaBanken Föreningssparbanken Nordea Sparbanken Finn Sparbanken Gripen* Stadshypotek Bank ICA Bank OEB SKB FSPA NB FINN GRIP SHYB ICA Länsfösäkringar Bank LFB *Sparbanken Gripen deltar ej ännu i e-giro, I protokollet förekommer fält för avsändare och mottagare av filer. Giltiga sändare och mottagare är enligt nedan: BGC Bankgirocentralen

5 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 5 av Definition FUI, fakturautställaridentitet Betalningsmottagarens adress FUI är unik och består av: Organisationsnummer, 12 positioner. Bankens avtals-id, 11 positioner. Bank-id, max 4 positioner. Landskod, 2 positioner. Ex: FSPA.SE 1.4 Definition FMI, fakturamottagaridentitet Fakturamottagarens adress FMI är unik och består av: Personnummer, 12 positioner. ID för presentatörsbank, 4 positioner. Landskod, 2 positioner. Ex: SHB.SE

6 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 6 av 19 2 EFB betalrader 2.1 Öppningspost Samtliga uppgifter i Öppningsposten är obligatoriska. Observera att bunt-id måste vara en unik identifiering för fakturabunten för en specifik FUI och filtyp, eventuella dubbletter avvisas enligt tidsgräns i regelverket, servicenivåer. Öppningspost för EFB Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 01 Versionsnummer för EF-fil AN 03 Skrivdatum N ÅÅÅÅMMDD Filtyp AN EFB Avsändare AN Den part som fysiskt sänder filen, kan vara bank eller CTD. T ex BGC Mottagare AN Den part som är mottagare av filen, t ex NB Status 25 1 AN P (produktion) eller T (test) Buntidentitet AN Buntidentitet (unikt id för fakturabunt) FUB AN Buntens FUB, t ex SHB PB AN Buntens PB, t ex NB Betalningssätt AN 'BG' PG/BG-nr N BG:10. Tillsätts varje fakturaunderlag I webbhotellet, (BGNR) FUI AN SHB.SE Bokstäver i versaler 2.2 Betalningspost Namn Position Längd Typ Innehåll Kommentar avseende e-giro webbhotell Posttyp AN 10 FMI AN Kund-id, FSPA.SE De 12 siffrorna utgör betalarnumret. (Custtypenum) Fakturaflagga 23 1 AN F=Faktura finns kopplad till denna betalrad. * U=endast betalrad utan länk eller annan koppling till fakturaspecifikation. Förfallodatum N Sista betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD) (Payment duedate)

7 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 7 av 19 Valutakod AN SEK (Curcode) Tecken för belopp 35 1 AN eller blank. innebär att fakturan är en kreditfaktura med tillgodobelopp som fakturamottagaren inte ska ha möjlighet att betala. Belopp (2) N Belopp i ören (Totalamt) Presentationsreferens AN Förifyllt värde för egna noteringar så att (Categoryspec) kunden lätt kan identifiera fakturautställaren (t.ex. företagsnamn). Fakturareferenstyp (3) 76 1 AN C * OCR-nummer eller OCRnummer/meddelande 1 (3) /111 M meddelande 25/35 AN 25 tecken OCR eller tecken meddelande OCR-fältet är alfanumeriskt eftersom inledande nollor kan skickas, ex: Fältet är sålunda vänsterställt Meddelande är text eller annat för prickning av faktura hos FU. Meddelande AN Meddelande rad 2 * = Standardvärde (2) Bankgirot har 12-ställiga belopp räknat i öre. (3) Enar hanterar ej meddelande. (InvoiceID)

8 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 8 av Fakturaradspost Fakturaradsposten är ej obligatorisk i de fall fakturan ska visas via länk. Det går också att ta emot betalrader som inte har någon vidhängande faktura eller fakturaradsposter. Om det inte finns fakturaradspost så ska annan information finnas i tjänstpost (20-post) istället. Det är inte aktuellt att skicka 11-poster till e-girokonceptet. Fakturaradspost * Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 11 Fakturarad AN Fältposter * Fakturapost ingår ej i Enar. Se avsnitt 2.7 för anpassad fakturapost för e-giro webbhotell 2.4 Summeringspost Summeringspost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 98 Antal betalningsposter N Antal betalningsposter i fakturabunten 2.5 Slutpost Slutpost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 99 Antal öppningsposter N Antal öppningsposter i denna fil

9 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 9 av Tjänsteposter Tjänstposter ligger efter betalningsposten (10-posten) och före fakturaradsposten (11-posten) alternativt före nästa betalningspost om inte det finns någon fakturaradspost för fakturan Länk till fakturahotell, LTF I denna finns den information som behövs för att skapa en säker länk till ett fakturahotell med hjälp av Ticket Dispenser. Vid anrop för att se faktura ska XML-dokument skapas och skickas med anropet till fakturahotellet. Se separat teknisk specifikation. Tjänstepost Namn Position Längd Typ Innehåll Posttyp AN 20 Tjänstepostens index N 01 Antal Tjänsteposter N 01 Tjänstekod AN LTF Tjänsteversion N 01 Hantering 12 1 AN A - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds För framtida bruk AN Används ej idag Tjänsteinformation AN URL och övrig information nödvändig för Ticket Dispenser och för att unikt identifiera fakturan på fakturahotellet. Se nedan för specifikation. Service data Namn Position Längd Typ Innehåll FM:s persnr AN Unikt faktura-id AN FUI AN FSPA.SE Biljettyp AN EG40 URL fakturahotell AN URL till fakturahotell. https://ibank.telia.se

10 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 10 av Mallinformation - MAL Tjänstepost Namn Position Längd Typ Innehåll Kommentar avseende e-giro webbhotell Posttyp AN 20 Tjänstepostens index N 01 Antal Tjänsteposter N 01 Tjänstekod AN MAL Tjänsteversion N 01 Hantering 12 1 AN A - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds För framtida bruk AN Används ej idag Tjänsteinformation AN pos 1-7: xxxxxyy där x = mall och y = mallversion I denna post anges mallidentiteten (TemplateID) Autogiroavisering - AGA Om en faktura inte ska betalas utan är en ren avisering av en autogirering. Uttaget sker alltså via ett annat betalningsflöde. Tjänstepost Namn Position Längd Typ Innehåll, exempel Posttyp AN 20 Tjänstepostens index N 01 Antal Tjänsteposter N 01 Tjänstekod AN AGA Tjänsteversion N 01 Hantering 12 1 AN A - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds För framtida bruk AN Används ej idag Tjänsteinformation AN Ej utnyttjat för denna tjänst. I e-giro webbhotell motsvaras denna tjänstepost av betalningssättskoden EA e-giro med autogiro, (Pmttype). Om denna post bifogas, tillsätts betalningskoden EA av webbhotellet.

11 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 11 av Anpassad fältpost/fakturapost för e-giro webbhotell Ampassad fältspost e-faktura för e-giro webbhotell Röd bakgrund = De fält som utnyttjas för standardmallen Blå bakgrund= De fält som kan vara fast i mallen Vit bakgrund= Fält för ev. kommande fakturor TYP DIM Max Beskrivning Begrepp i e-giro Innebåll & längd Kan vara fast i mallen FNR 200 Formaterat fakturanummer Fakturanummer (invoiceno) Alfanumeriskt FDA 200 Formaterat datum då fakturan utfärdades Fakturadatum (invoicedate) UTS 200 Namn på leverantör Företagsnamn (Legalname) Numeriskt, 8 pos ÅÅÅÅMMDD UTI (UTS) 6* (520) Namn Adress Länk Namn utgår, se ovan Företagadress (billeradress) Företagslänk - kundtjänst (url) (invoiceurl1) (invoiceurl2) Adress, länk och pgnr bör kunna urskiljas i filen LKK 2* (80) KKI (LKK) 5* (80) KIN 1000 (300) Namn på kundkontakt Öppettider, fax, mail Kundens namn och adress KNR (KIN) 200 Formaterat kundnummer Kundtjänst (contacttype) telefonnr (phone) ( adress) (fax) (custname) (custadress) (custid) Namn på enhet/person och telefonnummer bör kunna urskiljas i filen Mail och fax bör kunna urskiljas i filen Namn och adress bör kunna urskiljas i filen Alfanumeriskt, Vänsterställt, 12 positioner BEL Belopp att betala (Totalamt) Belopp i ören, högerställt, nollutfyllt, max 12 pos FFD 200 Sista betalningsdag (Pmtduedate) INF 1000 Valfri info Specifikation (invoice description) Fritextfält (öppettider bör vara fast i mallen)

12 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 12 av 19 SPE F Rad där betalningsposter specificeras. Visas på sammanställning SPE 200 Rad där betalningsposter specificeras. Visas i detaljspecifikation SPE H (SPE F) KSP Rad där betalningsposter specificeras (detaljspec av rader med format F) Kommentar till detaljspec KO Valfri kommentar (dröjsmålsränta) KO Valfri kommentar (innehar skattsedel) KO Valfri kommentar Nettobelopp KO Valfri kommentar Momsbelopp IN1 200 Info om förbrukningsställe IK1 (IN1) 1000 Detaljerad info till IN1 IN2 200 Rubrik/länk till förbrukningsinfo IK2 (IN2) 1000 Detaljerad info till IN2 IN3 200 Rubrik/länk till info IK3 (IN3) 1000 Detaljerad info till IN3 END Utfyllnad för sista fakturaradsposten Specifikation (lineitemdesc spec description) Specifikation (disclosure) Fast i mallen (VAT) (amt) (deladdress) Belopp i ören, högerställt, nollutfyllt, max 12 pos Belopp i ören, högerställt, nollutfyllt, max 12 pos

13 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 13 av Filexempel EFB EFB BGC T C121521BG FSPA.SE FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se AGA01A FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se AGA01A FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se FSPA.SEF SEK Telia Nära AB C LTF01A FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se

14 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 14 av Buntstruktur/filstruktur EFB 03 exklusive start-och slutpost e-giro webbhotell 01 Öppningspost 10 Betalningspost 20 Tjänstepost 20 Tjänstepost 20 Tjänstepost 11 Fakturaradspost 11 Fakturaradspost 11 Fakturaradspost 10 Betalningspost 10 Betalningspost 20 Tjänstepost 20 Tjänstepost 10 Betalningspost 11 Fakturaradspost 11 Fakturaradspost 98 Summeringspost 99 Slutpost

15 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 15 av Start- och slutpost e-giro webbhotell Startpost e-giro webbhotell Namn Position Längd Innehåll Beskrivning Obligatorisk Kommentar BGC- STARTPOST 1 1 Bokstaven O (versaler) Startpost BGC-STD-TXT FHOTELL (versaler) Markerar vilken tjänst BGC-ORGNR siffror FU:s org.nummer BGC-LEVID Blankt fylls i av BGC BGC:s leveransidentitet BGC-TEST- MARK 29 1 T eller P (versaler) Test eller produktion ( BGC-BETSAT EG el EA (versaler) eller blank BGC-IDFM BE (versaler) eller blank BGC-VAL SEK eller blank BGC-TFAK eller blank BGC-MALL-ID Numeriskt, 9 positioner eller blank BGC-A-BEL 48 1 J eller N (versaler) eller blank Betalningssättskod Typ av Fakturamottagar -identitet Valutakod Transaktionskod Fakturamalls ID Ändringsbart Belopp BGC-FILLER Blankt För framtida bruk - Nej. Defaultvärde Nej. Defaultvärde Nej. Defaultvärde Nej. Defaultvärde Nej. Defaultvärde Nej. Defaultvärde - Anges i fakturaunderlaget Anges i faktura- Underlaget Slutpost e-giro webbhotell Namn Position Längd Innehåll Beskrivning Obligatorisk Anges i fakturaunderlaget BGC- SLUTPOST 1 1 Z (Versaler) Slutpost BGC-ANTAL Numeriskt, högerställd, nollutfylld Antal fakturaunderlag i filen BGC-FILLER Blankt Lämnas blanka -

16 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 16 av 19 Filbeskrivning Post- och filbeskrivning, redovisning av felaktiga fakturaunderlag Varje felaktigt faktura- och dokumentunderlag redovisas i en post med fast postlängd (234 positioner). Position Fält Längd Förklaring, värde/format 1 26 Unik identitet 26 ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS Årtal, månad, datum, timmar, minuter och sekunder Mottagarbankgironummer 10 Högerställt, nollutfyllt Format: 00xnnnnnnk 00 = utfyllnad xnnnnnn = bankgironummer, x = 0 vid sjusiffrigt bankgironummer k = kontrollsiffra i bankgironummer Fakturareferensnummer 25 Vänsterställt, blankutfyllt Fakturautställarens fakturareferensnummer Betalarnummer 16 Vänsterställt, blankutfyllt Faktura- eller dokumentmottagarens betalarnummer Förfallodatum 10 åååå-mm-dd Årtal-månad-datum Belopp 13 xxxxxxxxxx.xx Fakturadatum 10 åååå-mm-dd Felkod 4 Format: Fxx eller Fxxx. Innehåll se tabell Feltext 120 Format: Vänsterställt, blankutfyllt Innehåll, se tabell

17 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 17 av 19 Felkoder och feltexter Felkod Feltext Förklaring och åtgärd F08 Fel indata Anges om totalbeloppet är större än kr eller om förfallodatum ej är giltigt F24 Bekräftelse saknas Det måste finnas en kvitterad anmälan för fakturamottagaren om att han ska faktureras via e- giro. Kvitterad anmälan har inte lagts upp eller har avslutats. F69 Mottagaradress ej numerisk Mottagaradressen är detsamma som betalarnumret och är alltid numeriskt. F75 Felaktig transaktionskod angiven Endast transaktionskod 32 (kredit), 52 (edokument) och 82 (debet) är tillåtna. F77 Referensnumret är inte numeriskt och innehar inte rätt checksiffra Fakturans referensnummer måste vara numeriskt. Sista siffran skall vara en checksiffra enligt 10- modul. F78 Felaktig valutakod är angiven För närvarande är endast SEK giltig valutakod. F83 Felaktigt belopp Beloppet överstiger SEK och kan inte behandlas i internetbanken.. Nordea har en begränsning på SEK i sin internetbank. F101 F102 F104 F105 F106 F107 F108 F109 F110 Fakturautställarens status avslutad eller är ej godkänd för produktionsfakturor Fältet ändringsbart belopp (CHANGEABLE_AMOUNT) har felaktigt värde Fältet Typ av fakturamottagaradress (CUSTTYPE) har felaktigt värde Fältet Betalningssätt (PMTTYPE) har felaktigt värde Fältet Bankgironummer (BGNR) saknas Fältet Fakturamottagaradress (CUSTTYPENUM) saknas Fältet Fakturadatum (INVOICEDATE) saknas Fältet Fakturareferensnummer (INVOICEID) saknas Fältet Förfallodag (PMTDUEDATE) saknas eller har felaktigt värde Innan fakturautställaren sänder in verkliga fakturaunderlag (produktion), måste de genomföra en godkänd kundtest. Endast ja eller nej är tillåtna värden. Anges i filen som J eller N. För närvarande är endast värdet BE (betalarnummer) tillåtet. Endast EG (e-giro) eller EA (e-giro med Autogiro) är tillåtna. Fältet är obligatoriskt. Fältet är obligatoriskt Fältet är obligatoriskt Fältet är obligatoriskt Fältet är obligatoriskt och ska anges som ÅÅÅÅMMDD. Fortsättning på nästa sida

18 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 18 av 19 Felkoder och feltexter, Fortsättning Felkod Feltext Förklaring och åtgärd F111 F112 F113 F114 F115 F118 F119 F121 F122 F124 F126 F129 Fältet Totalt belopp (TOTALAMT) saknas Fältet Totalt belopp (TOTALAMT) har felaktigt värde Fältet Transaktionskod (TRANSACTIONCODE) har felaktigt värde Fältet Fakturastatus (STATUS) har felaktigt värde Fältet Mall id (TEMPLATEID) har felaktigt värde Fältet Antal fakturor skiljer sig från antal inlästa Fältet antal fakturor saknas eller har felaktigt värde Fältet valutakod (CURCODE) har felaktigt värde Mallid saknas och ingen defaultmall finns angiven för detta bankgironummer Angiven fakturamall saknas eller är avslutad Angivet bankgironummer saknas eller har felaktigt värde Något fält har överskridit tillåten storlek eller har felaktigt format. Kontakta Teknisk support för mer information Fältet är obligatoriskt Fältet är obligatoriskt och anges enlig följande exempel: Helt krontal: 2500 Kronor och ören_ Endast transaktionskod 32 (kredit), 52 (edokument) och 82 (debet) är tillåtna. Status för fakturaunderlaget, T (test) eller P (produktion) Numeriskt, högst 9 siffror Angivet antal fakturor i slutposten skiljer sig från antalet inskickade fakturaunderlag i filen. Kontrollera filinnehållet och sänd filen igen Fältet är obligatoriskt och ska vara numeriskt, högerställt och nollutfyllt Endast SEK är giltig valutakod. Fakturamallid måste anges i antingen fakturaunderlaget eller av defaultvärde för e-giro webbhotell. Fakturamall med angiven identitet saknas. Antingen har felaktigt mallidentitet angivits eller så har inte fakturaunderlag och fakturamall tillåten kombination av status. Fakturaunderlag med status P kan endast hänvisa till produktionsmärkt fakturamall. Fakturaunderlag med status T (test) kan hänvisa till testmärkt eller produktionsmärkt fakturamall. Angivet bankgironummer är felaktigt eller deltar ej i e-giro webbhotell. För många positioner har angivits för något av följande taggar: INVOICEID BGNR CUST_ID CUST_TYPE_NUM CUST_TYPE TEMLATE_ID

19 Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 19 av 19 Felkoder och feltexter, Fortsättning Felkod Feltext Förklaring och åtgärd F130 F137 F139 Angiven mottagartjänst (SERVICE) saknas eller har fel värde Betalningssättskod saknas och inget defaultvärde för betalsättskod finns angivet för detta bankgironummer. Något fält har överskridit tillåten storlek eller har felaktigt format Endast EG är tillåtet. Fältet är obligatoriskt. Betalningssättskod måste anges i antingen fakturaunderlaget eller av defaultvärde för e-giro webbhotell. För många positioner har angivits för något av följande taggar: INVOICEID BGNR CUST_ID CUST_TYPE_NUM CUST_TYPE TEMLATE_ID F140 F141 Fältet Betalningskonto (PAYNO) saknas eller har felaktigt värde. Fältet Girotyp (PAYNO TYPE) saknas eller har felaktigt värde. Endast värdena BG. BG = Bankgiro F142 F143 Fältet Dokumentstyp (INVOICE TYPE) har felaktigt värde Angiven Transaktionskod (TRANSACTION CODE) överensstämmer ej med värdet för Dokumentstyp (INVOICE TYPE) Endast värdena 000, 001 och 100 är tillåtna. 000 = debetfaktura 001 = kreditfaktura 100 = e-dokument Transaktionskod och dokumenttyp kan endast förekomma i nedanstående kombinationer; Transaktionskod 32 ska ha dokumenttyp 001 Transaktionskod 52 ska ha dokumenttyp 100 Transaktionskod 82 ska ha dokumenttyp 000

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2

Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 38 Samverkan e-faktura Bilaga 3 EF-filbeskrivning Version 3.2 Samverkan e-faktura Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet Sidan 2 av 38

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

E-faktura BGC Invoice 1.3.1

E-faktura BGC Invoice 1.3.1 Mars 2015 E-faktura BGC Invoice 1.3.1 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 6 1.1 Dokumentets syfte... 6 1.2 Översikt... 6 1.3 Versionslista...

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura BGC Invoice Light Implementationsstöd för Bg E-faktura Innehå llsfo rteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Dokumentets syfte... 5 1.2 Versionslista... 5 2 Utveckling och test... 6 2.1 XML... 6 2.2 Validering

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Sida 2 (26) Innehåll 1 Introduktion...

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev

Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev Gäller fr o m 16 januari 2012 Instructions ebrev 1 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Gäller fr o m 1 Juni 2012

Gäller fr o m 1 Juni 2012 Gäller fr o m 1 Juni 2012 Instruktioner ebrev 1 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat format...

Läs mer